EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIKA

a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem hutan hujan Tropika ?. [ 3 Markah ]
• • • • Ekosistem hutan yang berada di persekitaran yang lembab (panas dan lembab) sepanjang tahun Terbahagi kepada Hutan Hujan Khatulistiwa (Rain Forest) dan Hutan Monson Tropika, bersifat malar hijau sepanjang tahun. Pokoknya tumbuh di kawasan yang menerima hujan lebat (2000 - 4000)mm/setahun dan purata suhu harian yang tinggi (27ºC) tanpa bezantara suhu harian yang ketara. Terdiri daripada pelbagai jenis pokok – dari paku pakis, palma, liana hingga pokok balak yang besar seperti Keruing, Tualang, Penaga, Chengal, Seraya dll. Namun, taburan dan komposisi hutan berbeza mengikut ketinggian muka bumi dari aras laut.. Sifat tumbuhannya berkanopi tebal (berlapis-lapis) Persekitaran yang lembab menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis (biodiversiti) fauna dan flora.

b) Berdasarkan kepada ekosistem hutan hujan Tropika, nyatakan komponen biotik dan abiotik yang terdapat di dalam ekosistem tersebut [ 4 Markah ] Komponen Biotik (Hidupan)
• • • • • Tumbuhan hijau –pengeluar Pengguna – (herbivor) rusa Pengguna – (karnivor) harimau Pengguna – (omnivor) orang asli Pereput/Pengurai - kulat

Komponen Abiotik (Bukan Hidupan)
• • • Tenaga matahari - Suhu antara 26°C - 27°C Hujan – pembekal utama air Tanih – batuan yang telah diluluhawakan secara kimia menghasilkan pelbagai regolit

1

B: Lapisan Kanopi – Padat.A: Lapisan Emergen – Puncak hutan menyebabkan penerimaan cahaya matahari sepenuhnya. berbatang lurus. 2 . Terdiri daripada Pokok paku pakis. pokok memanjat dan Banyak organisma pengurai kerana habitatanya yang Lembab. Pokok besar menjulang tinggi tetapi saiz daun kecil akibat sejatan. herba. C: Lapisan tengah/lapisan bawah – pokok rendah dan kecil kerana tenaga matahari tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan pokok. berdahan pan berdaun lebar kerana perlu sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Selain itu pokok berdaun lebar seperti pokok palma D: Lapisan Lantai Hutan – Tumbuhannya jarang kerana Tenaga matahari tidak sampai.

lemak dan asid tumbuhan. c) Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer ke pengguna sekunder apabila haiwan karnivor memakan herbivor. Cacing tanah Anai-anai.protein. 3 . protein. Orang asli) 6 Bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem hutan tropika. a) Tenaga dipindahkan terus dari matahari kepada pengeluar/tumbuhan-tumbuhan untuk proses fotosintisis. Bakteria Protozoa.Harimau) TUMBUHAN HIJAU (Pengeluar ) 4 PEREPUT & PENGURAI (Kulat. ular. Bahan organic yang telah direput dan diuraikan akan menjadi humus serta nutrient-nutrien tanah yang kelak akan digunakan pula oleh tumbuhan sebagai sumber makanannya untuk hidup dan membesar di dalam ekosistem hutan hujan Tropika itu. 5 PENGGUNA TERTIER (Omnivor – Burung Hantu. bacteria. b) Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar/tumbuhan ke pengguna primer seperti arnab. dan harimau . tikus. e) Organisma penghurai seperti bakteria dan kulat pula memperolehi tenaga kimia daripada molikul-molikul yang kaya dengan tenaga daripada tisu organisma/tumbuhan yang telah mati dan mereput. Kancil) 3 PENGGUNA SEKUNDER (Karnivor seperti Ular. ulat dan cacing tanah. burung. tupai.tupai dan rusa apabila haiwan-haiwan herbivor ini memakan tumbuhan yang kaya dengan karbohidrat. Diantara contoh omnivore ialah orang-orang asli yang tinggal di dalam hutan belantara. Diantara contoh haiwan karnivor ialah seperti musang.Musang.Tenaga kimia ini terus diperolehi daripada tisu-tisu badan haiwan herbivor. d) Tenaga kimia dan haba dari pengguna sekunder akan berpindah kepada pengguna tertier (Omnivor) iaitu apabila haiwan karnivor memakan karnivor yang lain atau memakan herbivor serta pengeluar. tunjukkan bagaimana tenaga dialir dan disimpan di dalam ekosistem hutan hujan Tropika [10 Markah] SIRKIT RANTAIAN MAKANAN HUTAN HUJAN TROPIKA 1 2 PENGGUNA PRIMER (Herbivor seperti burung. ayam hutan.c) Dengan bantuan gambarajah lakar. Mikrorganisma yang mereput dan menguraikan jisim organik yang mati ialah seperti kulat. Daun pokok akan melakukan proses fotositesis untuk membuat makanan dan hasilnya ialah tenaga kimia yang akan disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk karbohaidrat.lemak dan seterusnya membebaskan tenaga haba melalui respirasi. helang.

[ 12 Markah ] A. • • 3. membesar dan membiak dengan sempurna di dalam kawasan hutan yang ekosistemnya stabil tanpa diganggu oleh manusia. Kawasan hutan tebal berfungsi sebagai storan air atau kawasan tadahan air yang paling berkesan. Kesannya air hujan lebih banyak meresap masuk ke dalam tanah berbanding dengan mengalir di permukaan.5 billion hektar mempunyai berjuta spesis haiwan dan tumbuhan. Ini kerana hutan memainkan peranan yang berkesan untuk melarut-resapkan atau menyusupkan air hujan ke dalam tanah hingga ke lapisan akuifer. Selain itu sistem akar banir yang timbul di permukaan tanah akan menyekat atau memperlahankan halaju larian air permukaan. kolam. • • 2. Misalnya Hutan Hujan Amazon yang luasnya 0. Di kawasan hutan tebal halaju setiap titisan air hujan yang menimpa lantai hutan akan diperlahankan oleh silara-silara pokok yang berlapis-lapis. dan 1. Haiwan-haiwan ini boleh hidup. Ini kerana hutan membekalkan sumber makanan yang mencukupi. Hutan menjadi habitat utama untuk haiwan membentuk lingkungan dan meneruskan generasinya. Liputan tumbuh-tumbuhan melindungi tanih daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan serta mengurangkan kadar hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar dan juga proses cegatan silaranya. • • 4 .500 jenis spesis tumbuhan. • Peranan hutan terhadap kitar hidrologi boleh dilihat daripada dua sudut. Bagi satu hektar hutan Amazon terdapat 750 jenis spesis haiwan. Ini akan menyebabkan struktur tanah di kawasan hutan tebal lebih stabil dan hanya mengalami kadar hakisan yang sedikit sahaja. peranannya sebagai kawasan tadahan air yang akan menentukan jumlah dan kapasiti sumber air dalam tanah dan seterusnya menjadi penentu kepada bekalan air sungai. Menstabilkan Cerun • • Perlindungan permukaan cerun daripada hakisan tanah dan gerakan jisim. Pertama. Hutan berfungsi sebagai habitat kepelbagaian biologi khususnya fauna seperti hidupan liar.paya dan empangan. Mengawal keseimbangan kitar hidrologi. tasik.Jelaskan kepentingan ekosistem hutan hujan Tropika kepada alam sekitar fizikal dan manusia. Kedua peranannya untuk menyumbang kepada jumlah hujan tempatan melalui proses transpirasi. Kepentingan Ke atas Alam Sekitar Fizikal : 1. • Hutan sememangnya kaya dengan kepelbagaian spesis.

Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. Menyederhanakan suhu sekitar. Kajian-kajian yang dijalankan oleh Sham Sani menunjukkan terdapat perbezaan suhu efektif antara 2 hingga 5°C antara kawasan hutan dengan kawasan Bandar. Dengan itu wap-wap air banyak dibebaskan ke udara di dalam kawasan hutan tersebut. 1. Hutan tebal dengan saiz daun yang lebat dan padat serta mendapat cahaya matahari yang cukup sudah tentu akan mengalami proses pepeluhan (transpirasi) dengan baik. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. Di Malaysia sebagai contoh. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbagaian biologi hutannya. Mengekalkan kelembapan udara. Jika dibandingkan dengan kawasan lapang atau kawasan Bandar suhu hariannya adalah lebih tinggi berbanding dengan suhu mikro di dalam kawasan hutan. Perubatan tradisional seperti tongkat ali. USA. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. 4. membesar dan membiak. Mengekalkan atau mengawal perubahan iklim mikro. tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Kepentingan Ekosistem Hutan Hujan Tropika kepada Alam Sekitar Manusia. • • B. air terjun. Oleh itu kelembapan udara di kawasan hutan tebal adalah sentiasa tingigi. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. Pada masa ini bioteknologi perubatan dan kosmetik juga berkembang pesat berasaskan sumber herba dari hutan. Di kawasan hutan hujan tropika tiupan angin sentiasa tenang dan nyaman. dengan itu halaju angin ribut boleh diperlahankan. negara-negara Eropah dan sebagainya 3. kepelbagaian spesis fauna dan flora (biodiversity) yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. Dirian pokok dan kanopinya mampu mengurangkan halaju angin dengan berkesan. Sumber perubatan dan kajian. hempedu bumi adalah berasal dari sumber hutan. Berkaitan dengan kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal maka suhu persekitaran juga adalah sederhana. Sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. Udara yang nyaman ini menjamin habitat yang sesuai untuk kepelbagian spesis fauna dan flora hidup. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. 5.4. Kacip Fatimah. mengutip dan berburu. • Mengurangkan kelajuan angin. (Hunting and Gathering economy) Ekosistem hutan sebagai habitat atau tempat tinggal orang-orang asli disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan 2. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. 5 . Wap-wap air ini pula tidak terus disejatkan ke atmosfera sebaliknya diperangkap oleh daun dan silara pokok yang tebal. Penting untuk sektor pembalakan. Di kawasan hutan hujan khatulistiwa misalnya kandungan wap-wap air dalam udaranya sentiasa melebihi 80%. Dengan perkataan lain angin sepoi-sepoi bahasa bertiup. Ini menjamin kelembapan udara sentiasa tinggi dan berkekalan sepanjang tahun.

6.tebang –bakar ) juga boleh memusnahkan ekosistem hutan. Aktiviti Pertanian. Perubahan cuaca/iklim seperti fenomena El-Nino menyebabkan cuaca menjadi panas yang melampau. Selain itu kemusnahan rantaian makanan. kehilangan habitat dan lain-lain ciri ekologi. karnivor dan juga omnivor seterusnya pereput/pengurai. Hutan gambut di Malaysia. Akibatnya hutan-hutan boleh terbakar dengan sendirinya seperti mana yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia pada tahun 1997. 6 . Aktiviti ini akan memusnahkan hutan dengan dua cara pertama. Bencana alam seperti gempa bumi. Akibat aktiviti ini hutan semulajadi mengambil masa yang lama untuk membaik-pulih dirinya (self regulation) menjadi hutan-hutan sekunder sahaja 5. Tumbuhan semulajadi yang bertindak sebagai pengeluar dan pelindung/habitat akan musnah. Melalui Altiviti Manusia: 3. Ini akan menggangu bekalan makanan kepada herbivor. Selain itu pembakaran hutan secara terbuka untuk pembersihan tapak ladang. Berpunca daripada aktiviti Pembinaan infrastruktur seperti lebuhraya. saluran paip dan lain-lain yang juga melibatkan pemusnahan hutan. Melalui fenomena kebakaran hutan akibat cuaca panas .Bagaimanakah Keseimbangan Ekosistem Hutan Hujan Tropika diganggu . Pembalakan tak terkawal . pembakaran hutan akibat pertanian pindah (kaedah . 4. Rantaian makanan hutan hujan tropika termusnah dengan cepat dan menyeluruh melalui proses penenggelaman kawasan hutan. Ini menyebabkan kemusnahan spesis fauna dan flora secara besar-besaran. B. penebangan dan pembersihan hutan untuk pembinaan empangan dan ke dua penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air. Hal ini juga melibatkan aktiviti pemusnahan hutan semulajadi secara besar-besaran untuk ditukar kepada ladang-ladang pertanian khususnya getah dan kelapa sawit. Secara Semulajadi: 1. Seperti kaedah tebang bersih atau aktiviti pembalakan haram. Menerusi pembinaan empangan hidro elektrik . Seperti pembukaan tanah baru untuk pertanian perladangan misalnya di rancangan pembangunan wilayah di Malaysia atau akibat pertanian pindah. letusan gunung berapi yang mengalirkan lava yang panas. misalnya amat mudah terbakar dengan cara ini dan merebak dengan cepat. Walaupun skalanya tidaklah terlalu luas tetapi ia tetap memberikan kesan buruk kepada kepelbagaian biologi hutan semulajadi. 2. kabel elektrik. pergerakan jisim dan juga serangan perosak dan penyakit hutan. Dalam keadaan cuaca kering dan turunan hujan yang amat sedikit membolehkan api merebak dengan cepat walaupun berlaku sedikit sahaja kebakaran. [ 10 Markah ] A.

Tegasnya hutan tidak lagi mampu berfungsi untuk menyederhanakan suhu dengan cara memerangkap bahangan matahari dan juga membebaskan wap-wap air menerusi proses pepeluhan.Jelaskan Kesan Kemusnahan Ekosistem Hutan Hujan Tropika keatas Alam Sekitar Fizikal dan Manusia . Perlepasan karbon dioksida akan terus berlaku yang boleh menyumbangkan kepada pemanasan global. 3. hakisan. Kesan ke atas sistem geomorfologi . Kesan/kemusnahan terhadap kepelbagaian biologi (Biodiversiti. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. Kesan Ke Atas Alam Sekitar Fizikal: 1. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. Tetapi penebangan hutan akan memutuskan rantaiannya dan nutrien tanah akan dihilangkan dengan cepat melalui larian air permukaan yang bertambah dengan mendadak di kawasan hutan tergondol. Dalam keadaan semulajadi edaran nutrien akan berlaku dengan lengkap dan sempurna di bawah pokok hutan. 2. Memusnahkan edaran nutrien dalam ekosistem hutan hujan Tropika . hakisan percikan dan larian air permukaan serta pelbagai jenis gerakan jisim khususnya tanah runtuh. 6. 5. Pemusnahan hutan akan mendedahkan permukaan bumi secara langsung kepada pelbagai proses geomorfologi seperti luluhawa dalaman. Pada masa yang sama juga proses fotosistesis terganggu dan sekaligus memusnahkan edaran nutriennya 4. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. kehilangan daya pengikat dan cengkaman tanah oleh akar-akar pokok yang menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan cerun-cerun bukit menjadi tidak stabil.) . 7 . Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupan-hidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. Kesan ke atas perubahan cuaca dunia (pemanasan global) dan juga pemanasan setempat Penyahutanan menyebabkan hutan gagal berfungsi dalam mengimbangi lebihan karbon dioksida di atmosfera. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. Pemanasan setempat pula berlaku akibat daripada ketiadaan pelindung kepada matahari.Udara sekitar menjadi kering dan cuaca menjadi panas. ini mengalakkan pula fenomena jerebu. [ 12 Markah ] A.Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. Dalam keadaan udara kering partikel-partikel (PM 10) akan mudah terampai dalam udara yang ringan. kitar tenaga. banjir/hidrologi dan sebagainya. Kerosakan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. Pengurangan kelembapan udara ekoran daripada fungsinya untuk membebaskan wap-wap air ke udara melalui proses transpirasi sudah hilang atau berkurangan . Permukaan bumi kini kehilangan pelindung. Wujudnya kesan-kesan gegalur dan beberapa kes kejadian tanah runtuh serta banjir Lumpur di Malaysia merupakan kesan-kesan utama yang terjadi terhadap elemen geomorfologi akibat pemusnahan hutan secara besar-besaran.

3. kitar hidrologi menjadi tidak stabil. B. kontang. 4. kacip fatimah. Akibatnya boleh menjejaskan pendapatan perkapita penduduk dan pendapatan negara. Penyahutanan akan menyebabkan beberapa impak berikut terhadap elemen hidrologi a) Mengurangkan kadar susupan air ke dalam tanah dan seterusnya menurunkan paras air dalam tanah. Misalnya kepupusan bunga reflesia dan pokok periuk kera serta orkid. 5. Penghasilan humus akan berkurangan dan tanah menjadi tidak subur – tanah mungkin menjadi kering. 6. Rantaian makanan yang musnah akan mengurangkan bekalan bahan organik untuk direput dan diuraikan oleh pereput dan pengurai. Ini amat merbahaya kepada manusia menerusi fenomena kesan rumah hijau yang menyebabkan manusia merasa kepanasan. Ini akan menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air kepada sungai. Mengurangkan bekalan oksigen kepada penduduk dan sebaliknya menambahkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Haiwan perburuan akan berhijrah ke tempat lain akibat kekurangan tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan habitatnya. Kekurangan sumber makanan bagi masyarakat asli yang tinggal di dalam hutan . kolam. industri perabot dan kraf tangan dan lain-lain lagi. Daya tarikan hutan yang terdiri daripada pelbagai spesis flora dan fauna akan terjejas. Mengurangkan sumber kayu balak. Kesan ke atas sistem hidrologi . b) Mengurangkan jumlah hujan tempatan yang menjadi input utama kepada system hidrologi setempat ekoran daripada kekurangan atau ketiadaan proses transpirasi pokok. Kemerosotan kesuburan tanih. Terdapat pelbagai spesis tumbuhan yang dijadikan sumber perubatan tradisional seperti tongkat aliu. tidak selesa disamping menjejaskan produktiviti pertanian makanan seperti padi sawah. Ini akan menjejaskan aktiviti pertanian penduduk seperti pertanian perladangan. hempedu bumi dan misai kucing akan musnah. memendapkan dan mencetekkan dasar sungai yang seterusnya menggalakkan banjir Lumpur. Akibat penyahutanan. Bagi masyarakat orang asli yang amat bergantung kepada aktiviti ekonomi memungut dan berburu hasil-hasil hutan akan menghadapi krisis bekalan makanannya kerana sumber utama makanan mereka iaitu hasil-hasil hutan musnah. Pokok-pokok balak yang berharga seperti cengal. 2. tasik.meranti. Merosakkan sumber perubatan/herba (bioperubatan) dan sumber kajian saintifik. 8 .tandus dan gersang. Memusnahkan kawasan ekopelancongan. c) Meningkatkan kadar larian air permukaan yang membawa banyak kelodak dan Lumpur ke dalam sungai. keruing dan lain-lain akan musnah dan mengambil masa yang lama iaitu lebih daripada 50 tahun untuk membesar dan matang menjadi hutan berhasil.7. Ini akan menggangu aktiviti ekonomi berasaskan sumber pembalakan seperti industri kayu. Kesan Keatas Alam Sekitar Manusia: 1. paya juga turut terjejas.seraya.

Melaksanakan Sistem Tebangan Memilih (SMS). Apabila hutan ditebang. Setakat ini spesis-spesis yang ditanam adalah daripada spesis kayu keras tropika seperti Acacia Mangium. pembalakan di luar zon dll. Kesannya manusia juga akan mengalami krisis bekalan air. 2. Di bawah sistem ini penebangan hanya dilakukan bagi pokok-pokok yang cukup ukur lilit dan usianya. Peraturan-peraturan yang mengawal pengurusan Taman Negara dan kawasan perlindungan hidupan liar sekali lagi diletakkan di bawah pengawasan Jabatan PERHILITAN. Menjejaskan bekalan air kepada penduduk . 2. mengawal selia aktiviti yang melanggar dasar perhutanan negara. b) Agensi Pelaksana : Menubuhkan Jabatan Perhutanan Negara dan juga Jabatan PERHILITAN untuk memantau. Langkah perundangan Keseimbangan Ekosistem a) Akta : Melaksanakan Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri Berasaskan Kayu pada tahun 1984. Taman Negara Bako. Yamane dan Batai yang cepat tumbesarannya dan 9 . Di Malaysia contoh Taman Negara adalah seperti berikut: • • • • • Taman Negara Pahang Taman Negara Endau – Rompin. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti pembalakan haram. 3.000 hektar kawasan hutan miskin telah dikenalpasti dan dirancang penubuhannya di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia. c). simpanan air dalam tanah akan berkurangan yang akan mengurangkan pula bekalan air kepada sungai dan empangan. Penguatkuasaan : Kawalan pencerobohan hutan simpan . Mewartakan hutan rezab atau Taman Negara yang juga menjadi Kawasan Perlindungan Hidupan Liar (KPHL). Pokok-pokok tersebut mestilah cukup umurnya dan mempunyai diameter minimum 45 hingga 50 centimeter. Penanaman Semula Hutan atau Projek Perladangan Hutan Kompensatori (CFPP) yang telah dilancarkan dalam tahun 1982. Taman Negara Belum Perak. Sarawak Taman Negara Tanjung Piai – Johor. Iaitu sebilangan kecil sahaja pokok yang telah dipilih dan ditandakan untuk ditebang. Projek ini bertujuan untuk membekalkan bahan kayu industri dan memenuhi keperluan tempatan. c) Hukuman dan Denda.000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Akta perhutanan negara ini telah menggariskan beberapa larangan yang berkaitan dengan kawasan hutan simpan kekal. Langkah Memelihara dan Memulihara Hutan Hujan Tropika 1. Langkah pengurusan 1.7. Kaedah penebangan Polikitar diamalkan. Akta Perhutanan Negara juga menetapkan bahawa sesiapa yang didapati melanggar larangan-larangan tersebut boleh didakwa di mahkamah dan boleh di denda maksima sehingga RM:50. Seluas 98.mengetatkan aktiviti rondaan.

Selangor. Di samping oleh agensi perhutanan seperti FRIM. Pertama peringkat sekolah sebagai kurikulum formal yang diajar dalam matapelajaran geografi dan juga interdisiplin seperti dalam matapelajaran sains dan juga peringkat universiti. plastik.penjagaan dan perawatan hutan.Perak.Kelantan dan Terengganu. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Usaha yang berterusan khususnya kepada generasi muda diharap akan dapat mewujudkan masyarakat yang boleh hidup dengan harmoni dengan persekitaran hutan. Projek ini dilaksanakan di 7 buah negeri iaitu Johor. Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D). Seperti program silvilkultur yang berkaitan denga pengurusan. Kedua-dua peringkat ini penting untuk menjamin kesedaran yang berterusan di kalangan masyarakat. R&D untuk beralih kepada sumber-sumber pengganti seperti penggunaan fiber. Pahang. 4. b) Pendidikan alam sekitar mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan hutan boleh dilaksanakan pada dua peringkat. aluminium agar tidak terlalu bergantung kepada hasil kayu/hutan. 10 .jangkaan pusingan hidup selama 15 tahun.Negeri Sembilan. 3. simen. a) Kempen kesedaran mengenai penjagaan hutan boleh dilakukan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Persatuan Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan juga Sahabat Alam Sekitar (SAM).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful