EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIKA

a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem hutan hujan Tropika ?. [ 3 Markah ]
• • • • Ekosistem hutan yang berada di persekitaran yang lembab (panas dan lembab) sepanjang tahun Terbahagi kepada Hutan Hujan Khatulistiwa (Rain Forest) dan Hutan Monson Tropika, bersifat malar hijau sepanjang tahun. Pokoknya tumbuh di kawasan yang menerima hujan lebat (2000 - 4000)mm/setahun dan purata suhu harian yang tinggi (27ºC) tanpa bezantara suhu harian yang ketara. Terdiri daripada pelbagai jenis pokok – dari paku pakis, palma, liana hingga pokok balak yang besar seperti Keruing, Tualang, Penaga, Chengal, Seraya dll. Namun, taburan dan komposisi hutan berbeza mengikut ketinggian muka bumi dari aras laut.. Sifat tumbuhannya berkanopi tebal (berlapis-lapis) Persekitaran yang lembab menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis (biodiversiti) fauna dan flora.

b) Berdasarkan kepada ekosistem hutan hujan Tropika, nyatakan komponen biotik dan abiotik yang terdapat di dalam ekosistem tersebut [ 4 Markah ] Komponen Biotik (Hidupan)
• • • • • Tumbuhan hijau –pengeluar Pengguna – (herbivor) rusa Pengguna – (karnivor) harimau Pengguna – (omnivor) orang asli Pereput/Pengurai - kulat

Komponen Abiotik (Bukan Hidupan)
• • • Tenaga matahari - Suhu antara 26°C - 27°C Hujan – pembekal utama air Tanih – batuan yang telah diluluhawakan secara kimia menghasilkan pelbagai regolit

1

Selain itu pokok berdaun lebar seperti pokok palma D: Lapisan Lantai Hutan – Tumbuhannya jarang kerana Tenaga matahari tidak sampai. B: Lapisan Kanopi – Padat. pokok memanjat dan Banyak organisma pengurai kerana habitatanya yang Lembab. berdahan pan berdaun lebar kerana perlu sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari.A: Lapisan Emergen – Puncak hutan menyebabkan penerimaan cahaya matahari sepenuhnya. Pokok besar menjulang tinggi tetapi saiz daun kecil akibat sejatan. herba. berbatang lurus. Terdiri daripada Pokok paku pakis. C: Lapisan tengah/lapisan bawah – pokok rendah dan kecil kerana tenaga matahari tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan pokok. 2 .

d) Tenaga kimia dan haba dari pengguna sekunder akan berpindah kepada pengguna tertier (Omnivor) iaitu apabila haiwan karnivor memakan karnivor yang lain atau memakan herbivor serta pengeluar. Mikrorganisma yang mereput dan menguraikan jisim organik yang mati ialah seperti kulat. tunjukkan bagaimana tenaga dialir dan disimpan di dalam ekosistem hutan hujan Tropika [10 Markah] SIRKIT RANTAIAN MAKANAN HUTAN HUJAN TROPIKA 1 2 PENGGUNA PRIMER (Herbivor seperti burung. a) Tenaga dipindahkan terus dari matahari kepada pengeluar/tumbuhan-tumbuhan untuk proses fotosintisis. bacteria. ayam hutan. Orang asli) 6 Bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem hutan tropika. Diantara contoh omnivore ialah orang-orang asli yang tinggal di dalam hutan belantara.tupai dan rusa apabila haiwan-haiwan herbivor ini memakan tumbuhan yang kaya dengan karbohidrat. Kancil) 3 PENGGUNA SEKUNDER (Karnivor seperti Ular. 5 PENGGUNA TERTIER (Omnivor – Burung Hantu.c) Dengan bantuan gambarajah lakar.lemak dan seterusnya membebaskan tenaga haba melalui respirasi. lemak dan asid tumbuhan.Harimau) TUMBUHAN HIJAU (Pengeluar ) 4 PEREPUT & PENGURAI (Kulat. ulat dan cacing tanah.Musang. Bakteria Protozoa. burung. protein. c) Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer ke pengguna sekunder apabila haiwan karnivor memakan herbivor. e) Organisma penghurai seperti bakteria dan kulat pula memperolehi tenaga kimia daripada molikul-molikul yang kaya dengan tenaga daripada tisu organisma/tumbuhan yang telah mati dan mereput. 3 . Bahan organic yang telah direput dan diuraikan akan menjadi humus serta nutrient-nutrien tanah yang kelak akan digunakan pula oleh tumbuhan sebagai sumber makanannya untuk hidup dan membesar di dalam ekosistem hutan hujan Tropika itu.protein. b) Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar/tumbuhan ke pengguna primer seperti arnab. dan harimau . ular. tikus.Tenaga kimia ini terus diperolehi daripada tisu-tisu badan haiwan herbivor. helang. Diantara contoh haiwan karnivor ialah seperti musang. Daun pokok akan melakukan proses fotositesis untuk membuat makanan dan hasilnya ialah tenaga kimia yang akan disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk karbohaidrat. tupai. Cacing tanah Anai-anai.

Kesannya air hujan lebih banyak meresap masuk ke dalam tanah berbanding dengan mengalir di permukaan. Hutan berfungsi sebagai habitat kepelbagaian biologi khususnya fauna seperti hidupan liar. Pertama. membesar dan membiak dengan sempurna di dalam kawasan hutan yang ekosistemnya stabil tanpa diganggu oleh manusia. tasik. Bagi satu hektar hutan Amazon terdapat 750 jenis spesis haiwan.Jelaskan kepentingan ekosistem hutan hujan Tropika kepada alam sekitar fizikal dan manusia.paya dan empangan. • • 4 . Kepentingan Ke atas Alam Sekitar Fizikal : 1. • Hutan sememangnya kaya dengan kepelbagaian spesis. • • 2. Hutan menjadi habitat utama untuk haiwan membentuk lingkungan dan meneruskan generasinya. Mengawal keseimbangan kitar hidrologi. • Peranan hutan terhadap kitar hidrologi boleh dilihat daripada dua sudut.500 jenis spesis tumbuhan. Selain itu sistem akar banir yang timbul di permukaan tanah akan menyekat atau memperlahankan halaju larian air permukaan. Ini kerana hutan membekalkan sumber makanan yang mencukupi. Haiwan-haiwan ini boleh hidup. Kawasan hutan tebal berfungsi sebagai storan air atau kawasan tadahan air yang paling berkesan. Ini kerana hutan memainkan peranan yang berkesan untuk melarut-resapkan atau menyusupkan air hujan ke dalam tanah hingga ke lapisan akuifer. peranannya sebagai kawasan tadahan air yang akan menentukan jumlah dan kapasiti sumber air dalam tanah dan seterusnya menjadi penentu kepada bekalan air sungai.5 billion hektar mempunyai berjuta spesis haiwan dan tumbuhan. dan 1. • • 3. kolam. Liputan tumbuh-tumbuhan melindungi tanih daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan serta mengurangkan kadar hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar dan juga proses cegatan silaranya. [ 12 Markah ] A. Ini akan menyebabkan struktur tanah di kawasan hutan tebal lebih stabil dan hanya mengalami kadar hakisan yang sedikit sahaja. Misalnya Hutan Hujan Amazon yang luasnya 0. Menstabilkan Cerun • • Perlindungan permukaan cerun daripada hakisan tanah dan gerakan jisim. Kedua peranannya untuk menyumbang kepada jumlah hujan tempatan melalui proses transpirasi. Di kawasan hutan tebal halaju setiap titisan air hujan yang menimpa lantai hutan akan diperlahankan oleh silara-silara pokok yang berlapis-lapis.

4. Ini menjamin kelembapan udara sentiasa tinggi dan berkekalan sepanjang tahun. Di kawasan hutan hujan khatulistiwa misalnya kandungan wap-wap air dalam udaranya sentiasa melebihi 80%. Dengan perkataan lain angin sepoi-sepoi bahasa bertiup. 5. kepelbagaian spesis fauna dan flora (biodiversity) yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. Perubatan tradisional seperti tongkat ali. • Mengurangkan kelajuan angin. Udara yang nyaman ini menjamin habitat yang sesuai untuk kepelbagian spesis fauna dan flora hidup. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . Berkaitan dengan kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal maka suhu persekitaran juga adalah sederhana. membesar dan membiak. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbagaian biologi hutannya. USA. negara-negara Eropah dan sebagainya 3. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport.4. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. • • B. Mengekalkan atau mengawal perubahan iklim mikro. Di kawasan hutan hujan tropika tiupan angin sentiasa tenang dan nyaman. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. Wap-wap air ini pula tidak terus disejatkan ke atmosfera sebaliknya diperangkap oleh daun dan silara pokok yang tebal. Kepentingan Ekosistem Hutan Hujan Tropika kepada Alam Sekitar Manusia. Menyederhanakan suhu sekitar. Jika dibandingkan dengan kawasan lapang atau kawasan Bandar suhu hariannya adalah lebih tinggi berbanding dengan suhu mikro di dalam kawasan hutan. hempedu bumi adalah berasal dari sumber hutan. Hutan tebal dengan saiz daun yang lebat dan padat serta mendapat cahaya matahari yang cukup sudah tentu akan mengalami proses pepeluhan (transpirasi) dengan baik. Mengekalkan kelembapan udara. air terjun. dengan itu halaju angin ribut boleh diperlahankan. Sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. 1. Pada masa ini bioteknologi perubatan dan kosmetik juga berkembang pesat berasaskan sumber herba dari hutan. Dirian pokok dan kanopinya mampu mengurangkan halaju angin dengan berkesan. Kajian-kajian yang dijalankan oleh Sham Sani menunjukkan terdapat perbezaan suhu efektif antara 2 hingga 5°C antara kawasan hutan dengan kawasan Bandar. Penting untuk sektor pembalakan. Dengan itu wap-wap air banyak dibebaskan ke udara di dalam kawasan hutan tersebut. Oleh itu kelembapan udara di kawasan hutan tebal adalah sentiasa tingigi. Sumber perubatan dan kajian. mengutip dan berburu. 5 . Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Kacip Fatimah. (Hunting and Gathering economy) Ekosistem hutan sebagai habitat atau tempat tinggal orang-orang asli disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan 2. Di Malaysia sebagai contoh. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur.

Secara Semulajadi: 1. kehilangan habitat dan lain-lain ciri ekologi. Akibatnya hutan-hutan boleh terbakar dengan sendirinya seperti mana yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini juga melibatkan aktiviti pemusnahan hutan semulajadi secara besar-besaran untuk ditukar kepada ladang-ladang pertanian khususnya getah dan kelapa sawit. Dalam keadaan cuaca kering dan turunan hujan yang amat sedikit membolehkan api merebak dengan cepat walaupun berlaku sedikit sahaja kebakaran. misalnya amat mudah terbakar dengan cara ini dan merebak dengan cepat. Melalui Altiviti Manusia: 3. Akibat aktiviti ini hutan semulajadi mengambil masa yang lama untuk membaik-pulih dirinya (self regulation) menjadi hutan-hutan sekunder sahaja 5. Berpunca daripada aktiviti Pembinaan infrastruktur seperti lebuhraya. Seperti kaedah tebang bersih atau aktiviti pembalakan haram. [ 10 Markah ] A. saluran paip dan lain-lain yang juga melibatkan pemusnahan hutan. Ini akan menggangu bekalan makanan kepada herbivor. Menerusi pembinaan empangan hidro elektrik . Selain itu kemusnahan rantaian makanan. Selain itu pembakaran hutan secara terbuka untuk pembersihan tapak ladang.Bagaimanakah Keseimbangan Ekosistem Hutan Hujan Tropika diganggu . Aktiviti ini akan memusnahkan hutan dengan dua cara pertama. Bencana alam seperti gempa bumi. pembakaran hutan akibat pertanian pindah (kaedah . 2. Walaupun skalanya tidaklah terlalu luas tetapi ia tetap memberikan kesan buruk kepada kepelbagaian biologi hutan semulajadi. Rantaian makanan hutan hujan tropika termusnah dengan cepat dan menyeluruh melalui proses penenggelaman kawasan hutan. Tumbuhan semulajadi yang bertindak sebagai pengeluar dan pelindung/habitat akan musnah. B. Seperti pembukaan tanah baru untuk pertanian perladangan misalnya di rancangan pembangunan wilayah di Malaysia atau akibat pertanian pindah.tebang –bakar ) juga boleh memusnahkan ekosistem hutan. Aktiviti Pertanian. 6 . Ini menyebabkan kemusnahan spesis fauna dan flora secara besar-besaran. Pembalakan tak terkawal . kabel elektrik. Hutan gambut di Malaysia. 6. penebangan dan pembersihan hutan untuk pembinaan empangan dan ke dua penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air. 4. letusan gunung berapi yang mengalirkan lava yang panas. Perubahan cuaca/iklim seperti fenomena El-Nino menyebabkan cuaca menjadi panas yang melampau. pergerakan jisim dan juga serangan perosak dan penyakit hutan. karnivor dan juga omnivor seterusnya pereput/pengurai. Melalui fenomena kebakaran hutan akibat cuaca panas .

kehilangan daya pengikat dan cengkaman tanah oleh akar-akar pokok yang menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan cerun-cerun bukit menjadi tidak stabil. Memusnahkan edaran nutrien dalam ekosistem hutan hujan Tropika . Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. Dalam keadaan semulajadi edaran nutrien akan berlaku dengan lengkap dan sempurna di bawah pokok hutan. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan.Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. Pemusnahan hutan akan mendedahkan permukaan bumi secara langsung kepada pelbagai proses geomorfologi seperti luluhawa dalaman. Kesan/kemusnahan terhadap kepelbagaian biologi (Biodiversiti. banjir/hidrologi dan sebagainya. 6. 2. Dalam keadaan udara kering partikel-partikel (PM 10) akan mudah terampai dalam udara yang ringan. [ 12 Markah ] A. Pengurangan kelembapan udara ekoran daripada fungsinya untuk membebaskan wap-wap air ke udara melalui proses transpirasi sudah hilang atau berkurangan . Kesan Ke Atas Alam Sekitar Fizikal: 1. hakisan percikan dan larian air permukaan serta pelbagai jenis gerakan jisim khususnya tanah runtuh. kitar tenaga. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. Perlepasan karbon dioksida akan terus berlaku yang boleh menyumbangkan kepada pemanasan global.Jelaskan Kesan Kemusnahan Ekosistem Hutan Hujan Tropika keatas Alam Sekitar Fizikal dan Manusia . Kesan ke atas perubahan cuaca dunia (pemanasan global) dan juga pemanasan setempat Penyahutanan menyebabkan hutan gagal berfungsi dalam mengimbangi lebihan karbon dioksida di atmosfera. Pemanasan setempat pula berlaku akibat daripada ketiadaan pelindung kepada matahari. ini mengalakkan pula fenomena jerebu. Pada masa yang sama juga proses fotosistesis terganggu dan sekaligus memusnahkan edaran nutriennya 4. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupan-hidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. Kesan ke atas sistem geomorfologi . Permukaan bumi kini kehilangan pelindung.Udara sekitar menjadi kering dan cuaca menjadi panas. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. Tegasnya hutan tidak lagi mampu berfungsi untuk menyederhanakan suhu dengan cara memerangkap bahangan matahari dan juga membebaskan wap-wap air menerusi proses pepeluhan. 3. 5.) . Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. 7 . Wujudnya kesan-kesan gegalur dan beberapa kes kejadian tanah runtuh serta banjir Lumpur di Malaysia merupakan kesan-kesan utama yang terjadi terhadap elemen geomorfologi akibat pemusnahan hutan secara besar-besaran. Kerosakan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. Tetapi penebangan hutan akan memutuskan rantaiannya dan nutrien tanah akan dihilangkan dengan cepat melalui larian air permukaan yang bertambah dengan mendadak di kawasan hutan tergondol. hakisan. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali.

Akibatnya boleh menjejaskan pendapatan perkapita penduduk dan pendapatan negara. industri perabot dan kraf tangan dan lain-lain lagi.meranti. Ini akan menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air kepada sungai. Mengurangkan bekalan oksigen kepada penduduk dan sebaliknya menambahkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Pokok-pokok balak yang berharga seperti cengal. 4. Rantaian makanan yang musnah akan mengurangkan bekalan bahan organik untuk direput dan diuraikan oleh pereput dan pengurai. kacip fatimah. kolam. Ini amat merbahaya kepada manusia menerusi fenomena kesan rumah hijau yang menyebabkan manusia merasa kepanasan. c) Meningkatkan kadar larian air permukaan yang membawa banyak kelodak dan Lumpur ke dalam sungai. Haiwan perburuan akan berhijrah ke tempat lain akibat kekurangan tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan habitatnya.tandus dan gersang. Kemerosotan kesuburan tanih. paya juga turut terjejas. Merosakkan sumber perubatan/herba (bioperubatan) dan sumber kajian saintifik. Akibat penyahutanan. Kekurangan sumber makanan bagi masyarakat asli yang tinggal di dalam hutan . kontang. Terdapat pelbagai spesis tumbuhan yang dijadikan sumber perubatan tradisional seperti tongkat aliu. Daya tarikan hutan yang terdiri daripada pelbagai spesis flora dan fauna akan terjejas. Ini akan menggangu aktiviti ekonomi berasaskan sumber pembalakan seperti industri kayu. Mengurangkan sumber kayu balak. Memusnahkan kawasan ekopelancongan. 5. b) Mengurangkan jumlah hujan tempatan yang menjadi input utama kepada system hidrologi setempat ekoran daripada kekurangan atau ketiadaan proses transpirasi pokok. Kesan ke atas sistem hidrologi . Bagi masyarakat orang asli yang amat bergantung kepada aktiviti ekonomi memungut dan berburu hasil-hasil hutan akan menghadapi krisis bekalan makanannya kerana sumber utama makanan mereka iaitu hasil-hasil hutan musnah. Penghasilan humus akan berkurangan dan tanah menjadi tidak subur – tanah mungkin menjadi kering. tasik. Kesan Keatas Alam Sekitar Manusia: 1. 8 . Penyahutanan akan menyebabkan beberapa impak berikut terhadap elemen hidrologi a) Mengurangkan kadar susupan air ke dalam tanah dan seterusnya menurunkan paras air dalam tanah. hempedu bumi dan misai kucing akan musnah. 3. 6. tidak selesa disamping menjejaskan produktiviti pertanian makanan seperti padi sawah. kitar hidrologi menjadi tidak stabil. Ini akan menjejaskan aktiviti pertanian penduduk seperti pertanian perladangan. B.7. keruing dan lain-lain akan musnah dan mengambil masa yang lama iaitu lebih daripada 50 tahun untuk membesar dan matang menjadi hutan berhasil. Misalnya kepupusan bunga reflesia dan pokok periuk kera serta orkid. memendapkan dan mencetekkan dasar sungai yang seterusnya menggalakkan banjir Lumpur.seraya. 2.

Kesannya manusia juga akan mengalami krisis bekalan air. 3. Yamane dan Batai yang cepat tumbesarannya dan 9 . Peraturan-peraturan yang mengawal pengurusan Taman Negara dan kawasan perlindungan hidupan liar sekali lagi diletakkan di bawah pengawasan Jabatan PERHILITAN. Mewartakan hutan rezab atau Taman Negara yang juga menjadi Kawasan Perlindungan Hidupan Liar (KPHL).000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. b) Agensi Pelaksana : Menubuhkan Jabatan Perhutanan Negara dan juga Jabatan PERHILITAN untuk memantau. Akta perhutanan negara ini telah menggariskan beberapa larangan yang berkaitan dengan kawasan hutan simpan kekal. Di bawah sistem ini penebangan hanya dilakukan bagi pokok-pokok yang cukup ukur lilit dan usianya. simpanan air dalam tanah akan berkurangan yang akan mengurangkan pula bekalan air kepada sungai dan empangan.7. Sarawak Taman Negara Tanjung Piai – Johor.000 hektar kawasan hutan miskin telah dikenalpasti dan dirancang penubuhannya di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia. Akta Perhutanan Negara juga menetapkan bahawa sesiapa yang didapati melanggar larangan-larangan tersebut boleh didakwa di mahkamah dan boleh di denda maksima sehingga RM:50. Penanaman Semula Hutan atau Projek Perladangan Hutan Kompensatori (CFPP) yang telah dilancarkan dalam tahun 1982. Taman Negara Belum Perak. Melaksanakan Sistem Tebangan Memilih (SMS). c) Hukuman dan Denda. Langkah pengurusan 1. Di Malaysia contoh Taman Negara adalah seperti berikut: • • • • • Taman Negara Pahang Taman Negara Endau – Rompin. Setakat ini spesis-spesis yang ditanam adalah daripada spesis kayu keras tropika seperti Acacia Mangium. pembalakan di luar zon dll. c). Seluas 98. Projek ini bertujuan untuk membekalkan bahan kayu industri dan memenuhi keperluan tempatan. Langkah perundangan Keseimbangan Ekosistem a) Akta : Melaksanakan Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri Berasaskan Kayu pada tahun 1984.mengetatkan aktiviti rondaan. Kaedah penebangan Polikitar diamalkan. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti pembalakan haram. Apabila hutan ditebang. Penguatkuasaan : Kawalan pencerobohan hutan simpan . Menjejaskan bekalan air kepada penduduk . 2. Pokok-pokok tersebut mestilah cukup umurnya dan mempunyai diameter minimum 45 hingga 50 centimeter. Langkah Memelihara dan Memulihara Hutan Hujan Tropika 1. 2. Iaitu sebilangan kecil sahaja pokok yang telah dipilih dan ditandakan untuk ditebang. Taman Negara Bako. mengawal selia aktiviti yang melanggar dasar perhutanan negara.

Pahang. b) Pendidikan alam sekitar mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan hutan boleh dilaksanakan pada dua peringkat. 3. Selangor.jangkaan pusingan hidup selama 15 tahun. Kedua-dua peringkat ini penting untuk menjamin kesedaran yang berterusan di kalangan masyarakat. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D). simen.penjagaan dan perawatan hutan. plastik. R&D untuk beralih kepada sumber-sumber pengganti seperti penggunaan fiber. Usaha yang berterusan khususnya kepada generasi muda diharap akan dapat mewujudkan masyarakat yang boleh hidup dengan harmoni dengan persekitaran hutan. Seperti program silvilkultur yang berkaitan denga pengurusan. 10 . Di samping oleh agensi perhutanan seperti FRIM. 4. Projek ini dilaksanakan di 7 buah negeri iaitu Johor. aluminium agar tidak terlalu bergantung kepada hasil kayu/hutan.Negeri Sembilan.Kelantan dan Terengganu. a) Kempen kesedaran mengenai penjagaan hutan boleh dilakukan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Persatuan Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan juga Sahabat Alam Sekitar (SAM).Perak. Pertama peringkat sekolah sebagai kurikulum formal yang diajar dalam matapelajaran geografi dan juga interdisiplin seperti dalam matapelajaran sains dan juga peringkat universiti.