Ekosistem Hutan Hujan Tropika

EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIKA

a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem hutan hujan Tropika ?. [ 3 Markah ]
• • • • Ekosistem hutan yang berada di persekitaran yang lembab (panas dan lembab) sepanjang tahun Terbahagi kepada Hutan Hujan Khatulistiwa (Rain Forest) dan Hutan Monson Tropika, bersifat malar hijau sepanjang tahun. Pokoknya tumbuh di kawasan yang menerima hujan lebat (2000 - 4000)mm/setahun dan purata suhu harian yang tinggi (27ºC) tanpa bezantara suhu harian yang ketara. Terdiri daripada pelbagai jenis pokok – dari paku pakis, palma, liana hingga pokok balak yang besar seperti Keruing, Tualang, Penaga, Chengal, Seraya dll. Namun, taburan dan komposisi hutan berbeza mengikut ketinggian muka bumi dari aras laut.. Sifat tumbuhannya berkanopi tebal (berlapis-lapis) Persekitaran yang lembab menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis (biodiversiti) fauna dan flora.

b) Berdasarkan kepada ekosistem hutan hujan Tropika, nyatakan komponen biotik dan abiotik yang terdapat di dalam ekosistem tersebut [ 4 Markah ] Komponen Biotik (Hidupan)
• • • • • Tumbuhan hijau –pengeluar Pengguna – (herbivor) rusa Pengguna – (karnivor) harimau Pengguna – (omnivor) orang asli Pereput/Pengurai - kulat

Komponen Abiotik (Bukan Hidupan)
• • • Tenaga matahari - Suhu antara 26°C - 27°C Hujan – pembekal utama air Tanih – batuan yang telah diluluhawakan secara kimia menghasilkan pelbagai regolit

1

Terdiri daripada Pokok paku pakis. berbatang lurus. Pokok besar menjulang tinggi tetapi saiz daun kecil akibat sejatan.A: Lapisan Emergen – Puncak hutan menyebabkan penerimaan cahaya matahari sepenuhnya. B: Lapisan Kanopi – Padat. pokok memanjat dan Banyak organisma pengurai kerana habitatanya yang Lembab. herba. berdahan pan berdaun lebar kerana perlu sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Selain itu pokok berdaun lebar seperti pokok palma D: Lapisan Lantai Hutan – Tumbuhannya jarang kerana Tenaga matahari tidak sampai. 2 . C: Lapisan tengah/lapisan bawah – pokok rendah dan kecil kerana tenaga matahari tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan pokok.

ulat dan cacing tanah. Mikrorganisma yang mereput dan menguraikan jisim organik yang mati ialah seperti kulat. d) Tenaga kimia dan haba dari pengguna sekunder akan berpindah kepada pengguna tertier (Omnivor) iaitu apabila haiwan karnivor memakan karnivor yang lain atau memakan herbivor serta pengeluar. Diantara contoh omnivore ialah orang-orang asli yang tinggal di dalam hutan belantara.Harimau) TUMBUHAN HIJAU (Pengeluar ) 4 PEREPUT & PENGURAI (Kulat. burung.lemak dan seterusnya membebaskan tenaga haba melalui respirasi.tupai dan rusa apabila haiwan-haiwan herbivor ini memakan tumbuhan yang kaya dengan karbohidrat.Musang. ayam hutan. b) Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar/tumbuhan ke pengguna primer seperti arnab. dan harimau . protein. 5 PENGGUNA TERTIER (Omnivor – Burung Hantu. Daun pokok akan melakukan proses fotositesis untuk membuat makanan dan hasilnya ialah tenaga kimia yang akan disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk karbohaidrat. helang. Bahan organic yang telah direput dan diuraikan akan menjadi humus serta nutrient-nutrien tanah yang kelak akan digunakan pula oleh tumbuhan sebagai sumber makanannya untuk hidup dan membesar di dalam ekosistem hutan hujan Tropika itu. c) Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer ke pengguna sekunder apabila haiwan karnivor memakan herbivor.c) Dengan bantuan gambarajah lakar. Cacing tanah Anai-anai. tunjukkan bagaimana tenaga dialir dan disimpan di dalam ekosistem hutan hujan Tropika [10 Markah] SIRKIT RANTAIAN MAKANAN HUTAN HUJAN TROPIKA 1 2 PENGGUNA PRIMER (Herbivor seperti burung. Bakteria Protozoa. bacteria. Diantara contoh haiwan karnivor ialah seperti musang.Tenaga kimia ini terus diperolehi daripada tisu-tisu badan haiwan herbivor. 3 . tikus. ular.protein. Kancil) 3 PENGGUNA SEKUNDER (Karnivor seperti Ular. lemak dan asid tumbuhan. a) Tenaga dipindahkan terus dari matahari kepada pengeluar/tumbuhan-tumbuhan untuk proses fotosintisis. Orang asli) 6 Bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem hutan tropika. tupai. e) Organisma penghurai seperti bakteria dan kulat pula memperolehi tenaga kimia daripada molikul-molikul yang kaya dengan tenaga daripada tisu organisma/tumbuhan yang telah mati dan mereput.

kolam. • Peranan hutan terhadap kitar hidrologi boleh dilihat daripada dua sudut. Menstabilkan Cerun • • Perlindungan permukaan cerun daripada hakisan tanah dan gerakan jisim. tasik. Kepentingan Ke atas Alam Sekitar Fizikal : 1.Jelaskan kepentingan ekosistem hutan hujan Tropika kepada alam sekitar fizikal dan manusia. Misalnya Hutan Hujan Amazon yang luasnya 0. Kawasan hutan tebal berfungsi sebagai storan air atau kawasan tadahan air yang paling berkesan. • • 2. Liputan tumbuh-tumbuhan melindungi tanih daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan serta mengurangkan kadar hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar dan juga proses cegatan silaranya. Ini kerana hutan membekalkan sumber makanan yang mencukupi. • • 3. peranannya sebagai kawasan tadahan air yang akan menentukan jumlah dan kapasiti sumber air dalam tanah dan seterusnya menjadi penentu kepada bekalan air sungai. Pertama. • Hutan sememangnya kaya dengan kepelbagaian spesis. Selain itu sistem akar banir yang timbul di permukaan tanah akan menyekat atau memperlahankan halaju larian air permukaan. Haiwan-haiwan ini boleh hidup.5 billion hektar mempunyai berjuta spesis haiwan dan tumbuhan. Hutan menjadi habitat utama untuk haiwan membentuk lingkungan dan meneruskan generasinya. Hutan berfungsi sebagai habitat kepelbagaian biologi khususnya fauna seperti hidupan liar.500 jenis spesis tumbuhan. Kedua peranannya untuk menyumbang kepada jumlah hujan tempatan melalui proses transpirasi. dan 1. Di kawasan hutan tebal halaju setiap titisan air hujan yang menimpa lantai hutan akan diperlahankan oleh silara-silara pokok yang berlapis-lapis. Ini kerana hutan memainkan peranan yang berkesan untuk melarut-resapkan atau menyusupkan air hujan ke dalam tanah hingga ke lapisan akuifer.paya dan empangan. Kesannya air hujan lebih banyak meresap masuk ke dalam tanah berbanding dengan mengalir di permukaan. membesar dan membiak dengan sempurna di dalam kawasan hutan yang ekosistemnya stabil tanpa diganggu oleh manusia. Bagi satu hektar hutan Amazon terdapat 750 jenis spesis haiwan. • • 4 . [ 12 Markah ] A. Mengawal keseimbangan kitar hidrologi. Ini akan menyebabkan struktur tanah di kawasan hutan tebal lebih stabil dan hanya mengalami kadar hakisan yang sedikit sahaja.

Di kawasan hutan hujan tropika tiupan angin sentiasa tenang dan nyaman. Kacip Fatimah. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. Menyederhanakan suhu sekitar. 5 . 5. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . Penting untuk sektor pembalakan. Di Malaysia sebagai contoh. Udara yang nyaman ini menjamin habitat yang sesuai untuk kepelbagian spesis fauna dan flora hidup. Mengekalkan atau mengawal perubahan iklim mikro.4. Wap-wap air ini pula tidak terus disejatkan ke atmosfera sebaliknya diperangkap oleh daun dan silara pokok yang tebal. Dirian pokok dan kanopinya mampu mengurangkan halaju angin dengan berkesan. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbagaian biologi hutannya. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. Sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. Di kawasan hutan hujan khatulistiwa misalnya kandungan wap-wap air dalam udaranya sentiasa melebihi 80%. negara-negara Eropah dan sebagainya 3. • Mengurangkan kelajuan angin. Kepentingan Ekosistem Hutan Hujan Tropika kepada Alam Sekitar Manusia. Berkaitan dengan kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal maka suhu persekitaran juga adalah sederhana. USA. (Hunting and Gathering economy) Ekosistem hutan sebagai habitat atau tempat tinggal orang-orang asli disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan 2. Sumber perubatan dan kajian. Jika dibandingkan dengan kawasan lapang atau kawasan Bandar suhu hariannya adalah lebih tinggi berbanding dengan suhu mikro di dalam kawasan hutan. air terjun. Hutan tebal dengan saiz daun yang lebat dan padat serta mendapat cahaya matahari yang cukup sudah tentu akan mengalami proses pepeluhan (transpirasi) dengan baik. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. dengan itu halaju angin ribut boleh diperlahankan. Dengan perkataan lain angin sepoi-sepoi bahasa bertiup. • • B. tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. mengutip dan berburu. Kajian-kajian yang dijalankan oleh Sham Sani menunjukkan terdapat perbezaan suhu efektif antara 2 hingga 5°C antara kawasan hutan dengan kawasan Bandar. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. 4. 1. Oleh itu kelembapan udara di kawasan hutan tebal adalah sentiasa tingigi. Perubatan tradisional seperti tongkat ali. membesar dan membiak. hempedu bumi adalah berasal dari sumber hutan. Mengekalkan kelembapan udara. kepelbagaian spesis fauna dan flora (biodiversity) yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. Pada masa ini bioteknologi perubatan dan kosmetik juga berkembang pesat berasaskan sumber herba dari hutan. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. Dengan itu wap-wap air banyak dibebaskan ke udara di dalam kawasan hutan tersebut. Ini menjamin kelembapan udara sentiasa tinggi dan berkekalan sepanjang tahun.

Walaupun skalanya tidaklah terlalu luas tetapi ia tetap memberikan kesan buruk kepada kepelbagaian biologi hutan semulajadi. Selain itu kemusnahan rantaian makanan. Tumbuhan semulajadi yang bertindak sebagai pengeluar dan pelindung/habitat akan musnah. 4. Dalam keadaan cuaca kering dan turunan hujan yang amat sedikit membolehkan api merebak dengan cepat walaupun berlaku sedikit sahaja kebakaran. 2. Seperti kaedah tebang bersih atau aktiviti pembalakan haram. Ini menyebabkan kemusnahan spesis fauna dan flora secara besar-besaran. Seperti pembukaan tanah baru untuk pertanian perladangan misalnya di rancangan pembangunan wilayah di Malaysia atau akibat pertanian pindah. Hutan gambut di Malaysia. Selain itu pembakaran hutan secara terbuka untuk pembersihan tapak ladang. Pembalakan tak terkawal . Berpunca daripada aktiviti Pembinaan infrastruktur seperti lebuhraya. Bencana alam seperti gempa bumi. Rantaian makanan hutan hujan tropika termusnah dengan cepat dan menyeluruh melalui proses penenggelaman kawasan hutan. 6. Melalui fenomena kebakaran hutan akibat cuaca panas . pergerakan jisim dan juga serangan perosak dan penyakit hutan.Bagaimanakah Keseimbangan Ekosistem Hutan Hujan Tropika diganggu . Akibatnya hutan-hutan boleh terbakar dengan sendirinya seperti mana yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia pada tahun 1997. saluran paip dan lain-lain yang juga melibatkan pemusnahan hutan. Aktiviti Pertanian. 6 . Secara Semulajadi: 1. Menerusi pembinaan empangan hidro elektrik . pembakaran hutan akibat pertanian pindah (kaedah . Perubahan cuaca/iklim seperti fenomena El-Nino menyebabkan cuaca menjadi panas yang melampau. Aktiviti ini akan memusnahkan hutan dengan dua cara pertama. Melalui Altiviti Manusia: 3. Ini akan menggangu bekalan makanan kepada herbivor.tebang –bakar ) juga boleh memusnahkan ekosistem hutan. Hal ini juga melibatkan aktiviti pemusnahan hutan semulajadi secara besar-besaran untuk ditukar kepada ladang-ladang pertanian khususnya getah dan kelapa sawit. Akibat aktiviti ini hutan semulajadi mengambil masa yang lama untuk membaik-pulih dirinya (self regulation) menjadi hutan-hutan sekunder sahaja 5. [ 10 Markah ] A. letusan gunung berapi yang mengalirkan lava yang panas. penebangan dan pembersihan hutan untuk pembinaan empangan dan ke dua penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air. misalnya amat mudah terbakar dengan cara ini dan merebak dengan cepat. kabel elektrik. B. kehilangan habitat dan lain-lain ciri ekologi. karnivor dan juga omnivor seterusnya pereput/pengurai.

Perlepasan karbon dioksida akan terus berlaku yang boleh menyumbangkan kepada pemanasan global. Pada masa yang sama juga proses fotosistesis terganggu dan sekaligus memusnahkan edaran nutriennya 4. Memusnahkan edaran nutrien dalam ekosistem hutan hujan Tropika . hakisan. kehilangan daya pengikat dan cengkaman tanah oleh akar-akar pokok yang menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan cerun-cerun bukit menjadi tidak stabil. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. 5. hakisan percikan dan larian air permukaan serta pelbagai jenis gerakan jisim khususnya tanah runtuh. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. kitar tenaga. ini mengalakkan pula fenomena jerebu. Pemusnahan hutan akan mendedahkan permukaan bumi secara langsung kepada pelbagai proses geomorfologi seperti luluhawa dalaman.Jelaskan Kesan Kemusnahan Ekosistem Hutan Hujan Tropika keatas Alam Sekitar Fizikal dan Manusia .Udara sekitar menjadi kering dan cuaca menjadi panas. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. [ 12 Markah ] A. Pemanasan setempat pula berlaku akibat daripada ketiadaan pelindung kepada matahari. Tegasnya hutan tidak lagi mampu berfungsi untuk menyederhanakan suhu dengan cara memerangkap bahangan matahari dan juga membebaskan wap-wap air menerusi proses pepeluhan. Kesan ke atas sistem geomorfologi . Kesan Ke Atas Alam Sekitar Fizikal: 1. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. Dalam keadaan udara kering partikel-partikel (PM 10) akan mudah terampai dalam udara yang ringan. Permukaan bumi kini kehilangan pelindung. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. Kesan ke atas perubahan cuaca dunia (pemanasan global) dan juga pemanasan setempat Penyahutanan menyebabkan hutan gagal berfungsi dalam mengimbangi lebihan karbon dioksida di atmosfera. Pengurangan kelembapan udara ekoran daripada fungsinya untuk membebaskan wap-wap air ke udara melalui proses transpirasi sudah hilang atau berkurangan . Wujudnya kesan-kesan gegalur dan beberapa kes kejadian tanah runtuh serta banjir Lumpur di Malaysia merupakan kesan-kesan utama yang terjadi terhadap elemen geomorfologi akibat pemusnahan hutan secara besar-besaran. Kerosakan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupan-hidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. banjir/hidrologi dan sebagainya. 6.) . Dalam keadaan semulajadi edaran nutrien akan berlaku dengan lengkap dan sempurna di bawah pokok hutan. Kesan/kemusnahan terhadap kepelbagaian biologi (Biodiversiti. 3. Tetapi penebangan hutan akan memutuskan rantaiannya dan nutrien tanah akan dihilangkan dengan cepat melalui larian air permukaan yang bertambah dengan mendadak di kawasan hutan tergondol.Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. 2. 7 .

Ini akan menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air kepada sungai. Penyahutanan akan menyebabkan beberapa impak berikut terhadap elemen hidrologi a) Mengurangkan kadar susupan air ke dalam tanah dan seterusnya menurunkan paras air dalam tanah. Haiwan perburuan akan berhijrah ke tempat lain akibat kekurangan tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan habitatnya.meranti.7. paya juga turut terjejas. kontang. B. Ini amat merbahaya kepada manusia menerusi fenomena kesan rumah hijau yang menyebabkan manusia merasa kepanasan. Daya tarikan hutan yang terdiri daripada pelbagai spesis flora dan fauna akan terjejas.seraya. 2. 5. hempedu bumi dan misai kucing akan musnah. 6. Mengurangkan sumber kayu balak. kolam. Ini akan menggangu aktiviti ekonomi berasaskan sumber pembalakan seperti industri kayu. Memusnahkan kawasan ekopelancongan. Kekurangan sumber makanan bagi masyarakat asli yang tinggal di dalam hutan . Rantaian makanan yang musnah akan mengurangkan bekalan bahan organik untuk direput dan diuraikan oleh pereput dan pengurai. Merosakkan sumber perubatan/herba (bioperubatan) dan sumber kajian saintifik. Ini akan menjejaskan aktiviti pertanian penduduk seperti pertanian perladangan. Kemerosotan kesuburan tanih. memendapkan dan mencetekkan dasar sungai yang seterusnya menggalakkan banjir Lumpur. c) Meningkatkan kadar larian air permukaan yang membawa banyak kelodak dan Lumpur ke dalam sungai. Bagi masyarakat orang asli yang amat bergantung kepada aktiviti ekonomi memungut dan berburu hasil-hasil hutan akan menghadapi krisis bekalan makanannya kerana sumber utama makanan mereka iaitu hasil-hasil hutan musnah. b) Mengurangkan jumlah hujan tempatan yang menjadi input utama kepada system hidrologi setempat ekoran daripada kekurangan atau ketiadaan proses transpirasi pokok.tandus dan gersang. tidak selesa disamping menjejaskan produktiviti pertanian makanan seperti padi sawah. Terdapat pelbagai spesis tumbuhan yang dijadikan sumber perubatan tradisional seperti tongkat aliu. Misalnya kepupusan bunga reflesia dan pokok periuk kera serta orkid. Akibatnya boleh menjejaskan pendapatan perkapita penduduk dan pendapatan negara. Kesan Keatas Alam Sekitar Manusia: 1. 3. Penghasilan humus akan berkurangan dan tanah menjadi tidak subur – tanah mungkin menjadi kering. Kesan ke atas sistem hidrologi . Akibat penyahutanan. 4. tasik. industri perabot dan kraf tangan dan lain-lain lagi. kitar hidrologi menjadi tidak stabil. Mengurangkan bekalan oksigen kepada penduduk dan sebaliknya menambahkan kandungan karbon dioksida dalam udara. 8 . keruing dan lain-lain akan musnah dan mengambil masa yang lama iaitu lebih daripada 50 tahun untuk membesar dan matang menjadi hutan berhasil. Pokok-pokok balak yang berharga seperti cengal. kacip fatimah.

Iaitu sebilangan kecil sahaja pokok yang telah dipilih dan ditandakan untuk ditebang. Setakat ini spesis-spesis yang ditanam adalah daripada spesis kayu keras tropika seperti Acacia Mangium. Di bawah sistem ini penebangan hanya dilakukan bagi pokok-pokok yang cukup ukur lilit dan usianya. b) Agensi Pelaksana : Menubuhkan Jabatan Perhutanan Negara dan juga Jabatan PERHILITAN untuk memantau. Taman Negara Bako. c) Hukuman dan Denda. Di Malaysia contoh Taman Negara adalah seperti berikut: • • • • • Taman Negara Pahang Taman Negara Endau – Rompin. c). Kaedah penebangan Polikitar diamalkan.mengetatkan aktiviti rondaan. Akta Perhutanan Negara juga menetapkan bahawa sesiapa yang didapati melanggar larangan-larangan tersebut boleh didakwa di mahkamah dan boleh di denda maksima sehingga RM:50. Peraturan-peraturan yang mengawal pengurusan Taman Negara dan kawasan perlindungan hidupan liar sekali lagi diletakkan di bawah pengawasan Jabatan PERHILITAN. pembalakan di luar zon dll.000 hektar kawasan hutan miskin telah dikenalpasti dan dirancang penubuhannya di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia.000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Sarawak Taman Negara Tanjung Piai – Johor. 2. Langkah pengurusan 1. Kesannya manusia juga akan mengalami krisis bekalan air. Menjejaskan bekalan air kepada penduduk . Langkah perundangan Keseimbangan Ekosistem a) Akta : Melaksanakan Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri Berasaskan Kayu pada tahun 1984.7. Penguatkuasaan : Kawalan pencerobohan hutan simpan . Melaksanakan Sistem Tebangan Memilih (SMS). mengawal selia aktiviti yang melanggar dasar perhutanan negara. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti pembalakan haram. Apabila hutan ditebang. Langkah Memelihara dan Memulihara Hutan Hujan Tropika 1. Taman Negara Belum Perak. 2. Yamane dan Batai yang cepat tumbesarannya dan 9 . Akta perhutanan negara ini telah menggariskan beberapa larangan yang berkaitan dengan kawasan hutan simpan kekal. Pokok-pokok tersebut mestilah cukup umurnya dan mempunyai diameter minimum 45 hingga 50 centimeter. simpanan air dalam tanah akan berkurangan yang akan mengurangkan pula bekalan air kepada sungai dan empangan. Mewartakan hutan rezab atau Taman Negara yang juga menjadi Kawasan Perlindungan Hidupan Liar (KPHL). Projek ini bertujuan untuk membekalkan bahan kayu industri dan memenuhi keperluan tempatan. Seluas 98. 3. Penanaman Semula Hutan atau Projek Perladangan Hutan Kompensatori (CFPP) yang telah dilancarkan dalam tahun 1982.

Kelantan dan Terengganu. simen. Di samping oleh agensi perhutanan seperti FRIM. b) Pendidikan alam sekitar mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan hutan boleh dilaksanakan pada dua peringkat. Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D). 10 . Kedua-dua peringkat ini penting untuk menjamin kesedaran yang berterusan di kalangan masyarakat. 3. aluminium agar tidak terlalu bergantung kepada hasil kayu/hutan.jangkaan pusingan hidup selama 15 tahun.Perak. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. a) Kempen kesedaran mengenai penjagaan hutan boleh dilakukan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Persatuan Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan juga Sahabat Alam Sekitar (SAM). Usaha yang berterusan khususnya kepada generasi muda diharap akan dapat mewujudkan masyarakat yang boleh hidup dengan harmoni dengan persekitaran hutan. Pahang. 4. Projek ini dilaksanakan di 7 buah negeri iaitu Johor. Selangor.Negeri Sembilan. Seperti program silvilkultur yang berkaitan denga pengurusan. Pertama peringkat sekolah sebagai kurikulum formal yang diajar dalam matapelajaran geografi dan juga interdisiplin seperti dalam matapelajaran sains dan juga peringkat universiti. plastik. R&D untuk beralih kepada sumber-sumber pengganti seperti penggunaan fiber.penjagaan dan perawatan hutan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful