EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIKA

a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem hutan hujan Tropika ?. [ 3 Markah ]
• • • • Ekosistem hutan yang berada di persekitaran yang lembab (panas dan lembab) sepanjang tahun Terbahagi kepada Hutan Hujan Khatulistiwa (Rain Forest) dan Hutan Monson Tropika, bersifat malar hijau sepanjang tahun. Pokoknya tumbuh di kawasan yang menerima hujan lebat (2000 - 4000)mm/setahun dan purata suhu harian yang tinggi (27ºC) tanpa bezantara suhu harian yang ketara. Terdiri daripada pelbagai jenis pokok – dari paku pakis, palma, liana hingga pokok balak yang besar seperti Keruing, Tualang, Penaga, Chengal, Seraya dll. Namun, taburan dan komposisi hutan berbeza mengikut ketinggian muka bumi dari aras laut.. Sifat tumbuhannya berkanopi tebal (berlapis-lapis) Persekitaran yang lembab menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis (biodiversiti) fauna dan flora.

b) Berdasarkan kepada ekosistem hutan hujan Tropika, nyatakan komponen biotik dan abiotik yang terdapat di dalam ekosistem tersebut [ 4 Markah ] Komponen Biotik (Hidupan)
• • • • • Tumbuhan hijau –pengeluar Pengguna – (herbivor) rusa Pengguna – (karnivor) harimau Pengguna – (omnivor) orang asli Pereput/Pengurai - kulat

Komponen Abiotik (Bukan Hidupan)
• • • Tenaga matahari - Suhu antara 26°C - 27°C Hujan – pembekal utama air Tanih – batuan yang telah diluluhawakan secara kimia menghasilkan pelbagai regolit

1

pokok memanjat dan Banyak organisma pengurai kerana habitatanya yang Lembab. B: Lapisan Kanopi – Padat. Terdiri daripada Pokok paku pakis. herba. C: Lapisan tengah/lapisan bawah – pokok rendah dan kecil kerana tenaga matahari tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan pokok. berdahan pan berdaun lebar kerana perlu sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. 2 . berbatang lurus. Pokok besar menjulang tinggi tetapi saiz daun kecil akibat sejatan. Selain itu pokok berdaun lebar seperti pokok palma D: Lapisan Lantai Hutan – Tumbuhannya jarang kerana Tenaga matahari tidak sampai.A: Lapisan Emergen – Puncak hutan menyebabkan penerimaan cahaya matahari sepenuhnya.

Daun pokok akan melakukan proses fotositesis untuk membuat makanan dan hasilnya ialah tenaga kimia yang akan disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk karbohaidrat. d) Tenaga kimia dan haba dari pengguna sekunder akan berpindah kepada pengguna tertier (Omnivor) iaitu apabila haiwan karnivor memakan karnivor yang lain atau memakan herbivor serta pengeluar. 3 . lemak dan asid tumbuhan. Kancil) 3 PENGGUNA SEKUNDER (Karnivor seperti Ular. Bakteria Protozoa. Cacing tanah Anai-anai. tupai. ayam hutan. ular. b) Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar/tumbuhan ke pengguna primer seperti arnab.c) Dengan bantuan gambarajah lakar. ulat dan cacing tanah.tupai dan rusa apabila haiwan-haiwan herbivor ini memakan tumbuhan yang kaya dengan karbohidrat. Diantara contoh haiwan karnivor ialah seperti musang. burung.Musang. helang. Mikrorganisma yang mereput dan menguraikan jisim organik yang mati ialah seperti kulat. e) Organisma penghurai seperti bakteria dan kulat pula memperolehi tenaga kimia daripada molikul-molikul yang kaya dengan tenaga daripada tisu organisma/tumbuhan yang telah mati dan mereput. dan harimau .protein. protein. 5 PENGGUNA TERTIER (Omnivor – Burung Hantu.lemak dan seterusnya membebaskan tenaga haba melalui respirasi. tikus.Tenaga kimia ini terus diperolehi daripada tisu-tisu badan haiwan herbivor. c) Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer ke pengguna sekunder apabila haiwan karnivor memakan herbivor. Orang asli) 6 Bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem hutan tropika. Diantara contoh omnivore ialah orang-orang asli yang tinggal di dalam hutan belantara.Harimau) TUMBUHAN HIJAU (Pengeluar ) 4 PEREPUT & PENGURAI (Kulat. a) Tenaga dipindahkan terus dari matahari kepada pengeluar/tumbuhan-tumbuhan untuk proses fotosintisis. Bahan organic yang telah direput dan diuraikan akan menjadi humus serta nutrient-nutrien tanah yang kelak akan digunakan pula oleh tumbuhan sebagai sumber makanannya untuk hidup dan membesar di dalam ekosistem hutan hujan Tropika itu. tunjukkan bagaimana tenaga dialir dan disimpan di dalam ekosistem hutan hujan Tropika [10 Markah] SIRKIT RANTAIAN MAKANAN HUTAN HUJAN TROPIKA 1 2 PENGGUNA PRIMER (Herbivor seperti burung. bacteria.

paya dan empangan. Kesannya air hujan lebih banyak meresap masuk ke dalam tanah berbanding dengan mengalir di permukaan.Jelaskan kepentingan ekosistem hutan hujan Tropika kepada alam sekitar fizikal dan manusia. kolam. • Hutan sememangnya kaya dengan kepelbagaian spesis. tasik. Kawasan hutan tebal berfungsi sebagai storan air atau kawasan tadahan air yang paling berkesan. Ini kerana hutan membekalkan sumber makanan yang mencukupi. Selain itu sistem akar banir yang timbul di permukaan tanah akan menyekat atau memperlahankan halaju larian air permukaan. • • 4 . Ini kerana hutan memainkan peranan yang berkesan untuk melarut-resapkan atau menyusupkan air hujan ke dalam tanah hingga ke lapisan akuifer. Hutan menjadi habitat utama untuk haiwan membentuk lingkungan dan meneruskan generasinya. peranannya sebagai kawasan tadahan air yang akan menentukan jumlah dan kapasiti sumber air dalam tanah dan seterusnya menjadi penentu kepada bekalan air sungai. • • 3. Ini akan menyebabkan struktur tanah di kawasan hutan tebal lebih stabil dan hanya mengalami kadar hakisan yang sedikit sahaja. Mengawal keseimbangan kitar hidrologi. membesar dan membiak dengan sempurna di dalam kawasan hutan yang ekosistemnya stabil tanpa diganggu oleh manusia. Liputan tumbuh-tumbuhan melindungi tanih daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan serta mengurangkan kadar hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar dan juga proses cegatan silaranya. Bagi satu hektar hutan Amazon terdapat 750 jenis spesis haiwan. Pertama. dan 1. Hutan berfungsi sebagai habitat kepelbagaian biologi khususnya fauna seperti hidupan liar. • • 2. • Peranan hutan terhadap kitar hidrologi boleh dilihat daripada dua sudut. Haiwan-haiwan ini boleh hidup. Kepentingan Ke atas Alam Sekitar Fizikal : 1. [ 12 Markah ] A.500 jenis spesis tumbuhan. Di kawasan hutan tebal halaju setiap titisan air hujan yang menimpa lantai hutan akan diperlahankan oleh silara-silara pokok yang berlapis-lapis. Misalnya Hutan Hujan Amazon yang luasnya 0.5 billion hektar mempunyai berjuta spesis haiwan dan tumbuhan. Kedua peranannya untuk menyumbang kepada jumlah hujan tempatan melalui proses transpirasi. Menstabilkan Cerun • • Perlindungan permukaan cerun daripada hakisan tanah dan gerakan jisim.

Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. • • B. Sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. Di Malaysia sebagai contoh. • Mengurangkan kelajuan angin. Penting untuk sektor pembalakan. Perubatan tradisional seperti tongkat ali.4. 5. Udara yang nyaman ini menjamin habitat yang sesuai untuk kepelbagian spesis fauna dan flora hidup. membesar dan membiak. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . Dirian pokok dan kanopinya mampu mengurangkan halaju angin dengan berkesan. Sumber perubatan dan kajian. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. 1. Di kawasan hutan hujan khatulistiwa misalnya kandungan wap-wap air dalam udaranya sentiasa melebihi 80%. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. Wap-wap air ini pula tidak terus disejatkan ke atmosfera sebaliknya diperangkap oleh daun dan silara pokok yang tebal. hempedu bumi adalah berasal dari sumber hutan. tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. (Hunting and Gathering economy) Ekosistem hutan sebagai habitat atau tempat tinggal orang-orang asli disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan 2. Di kawasan hutan hujan tropika tiupan angin sentiasa tenang dan nyaman. Mengekalkan kelembapan udara. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. Dengan perkataan lain angin sepoi-sepoi bahasa bertiup. dengan itu halaju angin ribut boleh diperlahankan. Ini menjamin kelembapan udara sentiasa tinggi dan berkekalan sepanjang tahun. Kacip Fatimah. 4. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. air terjun. Hutan tebal dengan saiz daun yang lebat dan padat serta mendapat cahaya matahari yang cukup sudah tentu akan mengalami proses pepeluhan (transpirasi) dengan baik. Jika dibandingkan dengan kawasan lapang atau kawasan Bandar suhu hariannya adalah lebih tinggi berbanding dengan suhu mikro di dalam kawasan hutan. Berkaitan dengan kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal maka suhu persekitaran juga adalah sederhana. USA. Kajian-kajian yang dijalankan oleh Sham Sani menunjukkan terdapat perbezaan suhu efektif antara 2 hingga 5°C antara kawasan hutan dengan kawasan Bandar. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. 5 . Oleh itu kelembapan udara di kawasan hutan tebal adalah sentiasa tingigi. Pada masa ini bioteknologi perubatan dan kosmetik juga berkembang pesat berasaskan sumber herba dari hutan. negara-negara Eropah dan sebagainya 3. Menyederhanakan suhu sekitar. Mengekalkan atau mengawal perubahan iklim mikro. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbagaian biologi hutannya. kepelbagaian spesis fauna dan flora (biodiversity) yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. Kepentingan Ekosistem Hutan Hujan Tropika kepada Alam Sekitar Manusia. mengutip dan berburu. Dengan itu wap-wap air banyak dibebaskan ke udara di dalam kawasan hutan tersebut.

2. saluran paip dan lain-lain yang juga melibatkan pemusnahan hutan. Rantaian makanan hutan hujan tropika termusnah dengan cepat dan menyeluruh melalui proses penenggelaman kawasan hutan. [ 10 Markah ] A. B. Perubahan cuaca/iklim seperti fenomena El-Nino menyebabkan cuaca menjadi panas yang melampau. Akibatnya hutan-hutan boleh terbakar dengan sendirinya seperti mana yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia pada tahun 1997. Secara Semulajadi: 1.Bagaimanakah Keseimbangan Ekosistem Hutan Hujan Tropika diganggu . karnivor dan juga omnivor seterusnya pereput/pengurai. misalnya amat mudah terbakar dengan cara ini dan merebak dengan cepat. Bencana alam seperti gempa bumi. kehilangan habitat dan lain-lain ciri ekologi. Berpunca daripada aktiviti Pembinaan infrastruktur seperti lebuhraya. Tumbuhan semulajadi yang bertindak sebagai pengeluar dan pelindung/habitat akan musnah. Melalui Altiviti Manusia: 3. Akibat aktiviti ini hutan semulajadi mengambil masa yang lama untuk membaik-pulih dirinya (self regulation) menjadi hutan-hutan sekunder sahaja 5. pembakaran hutan akibat pertanian pindah (kaedah . pergerakan jisim dan juga serangan perosak dan penyakit hutan. Pembalakan tak terkawal . Ini menyebabkan kemusnahan spesis fauna dan flora secara besar-besaran. Selain itu pembakaran hutan secara terbuka untuk pembersihan tapak ladang. 4.tebang –bakar ) juga boleh memusnahkan ekosistem hutan. Ini akan menggangu bekalan makanan kepada herbivor. 6 . Aktiviti Pertanian. penebangan dan pembersihan hutan untuk pembinaan empangan dan ke dua penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air. Melalui fenomena kebakaran hutan akibat cuaca panas . Seperti pembukaan tanah baru untuk pertanian perladangan misalnya di rancangan pembangunan wilayah di Malaysia atau akibat pertanian pindah. kabel elektrik. Hal ini juga melibatkan aktiviti pemusnahan hutan semulajadi secara besar-besaran untuk ditukar kepada ladang-ladang pertanian khususnya getah dan kelapa sawit. Seperti kaedah tebang bersih atau aktiviti pembalakan haram. Menerusi pembinaan empangan hidro elektrik . Dalam keadaan cuaca kering dan turunan hujan yang amat sedikit membolehkan api merebak dengan cepat walaupun berlaku sedikit sahaja kebakaran. Selain itu kemusnahan rantaian makanan. Walaupun skalanya tidaklah terlalu luas tetapi ia tetap memberikan kesan buruk kepada kepelbagaian biologi hutan semulajadi. 6. Hutan gambut di Malaysia. letusan gunung berapi yang mengalirkan lava yang panas. Aktiviti ini akan memusnahkan hutan dengan dua cara pertama.

Pengurangan kelembapan udara ekoran daripada fungsinya untuk membebaskan wap-wap air ke udara melalui proses transpirasi sudah hilang atau berkurangan . 6. Pada masa yang sama juga proses fotosistesis terganggu dan sekaligus memusnahkan edaran nutriennya 4. Dalam keadaan udara kering partikel-partikel (PM 10) akan mudah terampai dalam udara yang ringan. Kerosakan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. kitar tenaga. ini mengalakkan pula fenomena jerebu. Memusnahkan edaran nutrien dalam ekosistem hutan hujan Tropika . Perlepasan karbon dioksida akan terus berlaku yang boleh menyumbangkan kepada pemanasan global. Permukaan bumi kini kehilangan pelindung. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. Kesan ke atas perubahan cuaca dunia (pemanasan global) dan juga pemanasan setempat Penyahutanan menyebabkan hutan gagal berfungsi dalam mengimbangi lebihan karbon dioksida di atmosfera. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupan-hidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan.Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. Wujudnya kesan-kesan gegalur dan beberapa kes kejadian tanah runtuh serta banjir Lumpur di Malaysia merupakan kesan-kesan utama yang terjadi terhadap elemen geomorfologi akibat pemusnahan hutan secara besar-besaran. Tetapi penebangan hutan akan memutuskan rantaiannya dan nutrien tanah akan dihilangkan dengan cepat melalui larian air permukaan yang bertambah dengan mendadak di kawasan hutan tergondol. hakisan percikan dan larian air permukaan serta pelbagai jenis gerakan jisim khususnya tanah runtuh. [ 12 Markah ] A.) . Tegasnya hutan tidak lagi mampu berfungsi untuk menyederhanakan suhu dengan cara memerangkap bahangan matahari dan juga membebaskan wap-wap air menerusi proses pepeluhan. 7 . 3. kehilangan daya pengikat dan cengkaman tanah oleh akar-akar pokok yang menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan cerun-cerun bukit menjadi tidak stabil. Dalam keadaan semulajadi edaran nutrien akan berlaku dengan lengkap dan sempurna di bawah pokok hutan. hakisan. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan.Jelaskan Kesan Kemusnahan Ekosistem Hutan Hujan Tropika keatas Alam Sekitar Fizikal dan Manusia . Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. 2. Kesan ke atas sistem geomorfologi . 5.Udara sekitar menjadi kering dan cuaca menjadi panas. Pemanasan setempat pula berlaku akibat daripada ketiadaan pelindung kepada matahari. Pemusnahan hutan akan mendedahkan permukaan bumi secara langsung kepada pelbagai proses geomorfologi seperti luluhawa dalaman. Kesan/kemusnahan terhadap kepelbagaian biologi (Biodiversiti. banjir/hidrologi dan sebagainya. Kesan Ke Atas Alam Sekitar Fizikal: 1.

b) Mengurangkan jumlah hujan tempatan yang menjadi input utama kepada system hidrologi setempat ekoran daripada kekurangan atau ketiadaan proses transpirasi pokok.meranti. Ini akan menjejaskan aktiviti pertanian penduduk seperti pertanian perladangan. 8 . c) Meningkatkan kadar larian air permukaan yang membawa banyak kelodak dan Lumpur ke dalam sungai. industri perabot dan kraf tangan dan lain-lain lagi. Misalnya kepupusan bunga reflesia dan pokok periuk kera serta orkid. Penyahutanan akan menyebabkan beberapa impak berikut terhadap elemen hidrologi a) Mengurangkan kadar susupan air ke dalam tanah dan seterusnya menurunkan paras air dalam tanah. 2. Rantaian makanan yang musnah akan mengurangkan bekalan bahan organik untuk direput dan diuraikan oleh pereput dan pengurai. 4. Merosakkan sumber perubatan/herba (bioperubatan) dan sumber kajian saintifik. Memusnahkan kawasan ekopelancongan. Bagi masyarakat orang asli yang amat bergantung kepada aktiviti ekonomi memungut dan berburu hasil-hasil hutan akan menghadapi krisis bekalan makanannya kerana sumber utama makanan mereka iaitu hasil-hasil hutan musnah. Kemerosotan kesuburan tanih. paya juga turut terjejas. kitar hidrologi menjadi tidak stabil. B. tidak selesa disamping menjejaskan produktiviti pertanian makanan seperti padi sawah. kolam. Haiwan perburuan akan berhijrah ke tempat lain akibat kekurangan tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan habitatnya. Kekurangan sumber makanan bagi masyarakat asli yang tinggal di dalam hutan . Ini amat merbahaya kepada manusia menerusi fenomena kesan rumah hijau yang menyebabkan manusia merasa kepanasan. memendapkan dan mencetekkan dasar sungai yang seterusnya menggalakkan banjir Lumpur. Ini akan menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air kepada sungai. Kesan ke atas sistem hidrologi . Kesan Keatas Alam Sekitar Manusia: 1. Daya tarikan hutan yang terdiri daripada pelbagai spesis flora dan fauna akan terjejas. Penghasilan humus akan berkurangan dan tanah menjadi tidak subur – tanah mungkin menjadi kering. 6.tandus dan gersang. Terdapat pelbagai spesis tumbuhan yang dijadikan sumber perubatan tradisional seperti tongkat aliu. keruing dan lain-lain akan musnah dan mengambil masa yang lama iaitu lebih daripada 50 tahun untuk membesar dan matang menjadi hutan berhasil. Pokok-pokok balak yang berharga seperti cengal. kontang. tasik.seraya. Akibat penyahutanan. kacip fatimah. 5. Mengurangkan bekalan oksigen kepada penduduk dan sebaliknya menambahkan kandungan karbon dioksida dalam udara.7. Ini akan menggangu aktiviti ekonomi berasaskan sumber pembalakan seperti industri kayu. 3. Akibatnya boleh menjejaskan pendapatan perkapita penduduk dan pendapatan negara. hempedu bumi dan misai kucing akan musnah. Mengurangkan sumber kayu balak.

Akta Perhutanan Negara juga menetapkan bahawa sesiapa yang didapati melanggar larangan-larangan tersebut boleh didakwa di mahkamah dan boleh di denda maksima sehingga RM:50. b) Agensi Pelaksana : Menubuhkan Jabatan Perhutanan Negara dan juga Jabatan PERHILITAN untuk memantau. Akta perhutanan negara ini telah menggariskan beberapa larangan yang berkaitan dengan kawasan hutan simpan kekal. Setakat ini spesis-spesis yang ditanam adalah daripada spesis kayu keras tropika seperti Acacia Mangium. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti pembalakan haram. Kesannya manusia juga akan mengalami krisis bekalan air. Langkah pengurusan 1. 2. Mewartakan hutan rezab atau Taman Negara yang juga menjadi Kawasan Perlindungan Hidupan Liar (KPHL). Sarawak Taman Negara Tanjung Piai – Johor. Kaedah penebangan Polikitar diamalkan. Seluas 98. mengawal selia aktiviti yang melanggar dasar perhutanan negara.mengetatkan aktiviti rondaan. Yamane dan Batai yang cepat tumbesarannya dan 9 . Di Malaysia contoh Taman Negara adalah seperti berikut: • • • • • Taman Negara Pahang Taman Negara Endau – Rompin. 3. Apabila hutan ditebang. Taman Negara Bako. Penanaman Semula Hutan atau Projek Perladangan Hutan Kompensatori (CFPP) yang telah dilancarkan dalam tahun 1982. c) Hukuman dan Denda. Di bawah sistem ini penebangan hanya dilakukan bagi pokok-pokok yang cukup ukur lilit dan usianya. Langkah Memelihara dan Memulihara Hutan Hujan Tropika 1. 2. pembalakan di luar zon dll. Pokok-pokok tersebut mestilah cukup umurnya dan mempunyai diameter minimum 45 hingga 50 centimeter. Iaitu sebilangan kecil sahaja pokok yang telah dipilih dan ditandakan untuk ditebang. Penguatkuasaan : Kawalan pencerobohan hutan simpan .000 hektar kawasan hutan miskin telah dikenalpasti dan dirancang penubuhannya di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia. c). simpanan air dalam tanah akan berkurangan yang akan mengurangkan pula bekalan air kepada sungai dan empangan. Peraturan-peraturan yang mengawal pengurusan Taman Negara dan kawasan perlindungan hidupan liar sekali lagi diletakkan di bawah pengawasan Jabatan PERHILITAN. Menjejaskan bekalan air kepada penduduk . Projek ini bertujuan untuk membekalkan bahan kayu industri dan memenuhi keperluan tempatan. Langkah perundangan Keseimbangan Ekosistem a) Akta : Melaksanakan Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri Berasaskan Kayu pada tahun 1984.7. Taman Negara Belum Perak.000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Melaksanakan Sistem Tebangan Memilih (SMS).

Selangor. Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D). 10 . simen. Seperti program silvilkultur yang berkaitan denga pengurusan. R&D untuk beralih kepada sumber-sumber pengganti seperti penggunaan fiber. a) Kempen kesedaran mengenai penjagaan hutan boleh dilakukan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Persatuan Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan juga Sahabat Alam Sekitar (SAM). 3. Usaha yang berterusan khususnya kepada generasi muda diharap akan dapat mewujudkan masyarakat yang boleh hidup dengan harmoni dengan persekitaran hutan. plastik.penjagaan dan perawatan hutan. 4.jangkaan pusingan hidup selama 15 tahun.Perak.Negeri Sembilan. aluminium agar tidak terlalu bergantung kepada hasil kayu/hutan.Kelantan dan Terengganu. Pahang. Di samping oleh agensi perhutanan seperti FRIM. Kedua-dua peringkat ini penting untuk menjamin kesedaran yang berterusan di kalangan masyarakat. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Pertama peringkat sekolah sebagai kurikulum formal yang diajar dalam matapelajaran geografi dan juga interdisiplin seperti dalam matapelajaran sains dan juga peringkat universiti. Projek ini dilaksanakan di 7 buah negeri iaitu Johor. b) Pendidikan alam sekitar mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan hutan boleh dilaksanakan pada dua peringkat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful