T6-PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

TAJUK 6

PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

PENGENALAN
Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran

HASIL PEMBELAJARAN I. Membanding bezakan bahan-bahan 2D dan 3D yang berlainan II. Menghurai kekeberkesanan penggunaan bahan 2D dan 3D yang pelbagai jenis dalam pengajaran-pembelajaran III. Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran-pembelajaran

AKTIVITI 1 Cuba lihat di sekitar bilik darjah anda dan senaraikan contoh bahan dua dimensi yang ada. tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem. Ianya dihasilkan dengan menggunakan kamera digital atau kamera bimbit. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan gambar dalam sesuatu pengajaran? 44 . ……………………………………………………………………………………………………. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah: papan hitam. papan putih. dan ‘flip charts’ (a) Gambar Atau Gambar Foto Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. Catatkan bahan-bahan tersebut di sini: ……………………………………………………………………………………………………. Biasanya papan paparan digunakan. Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya.1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR   Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. papan magnetik. papan pelabagai guna. 6.

Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. Anda boleh merujuk kepada Tajuk 2 untuk mendapat penerangan tentang grafik. AKTIVITI 2 Cuba anda buka perisian Microsot Excel dan kenalpastikan jenis-jenis carta yang boleh dihasilkan. carta aliran (flow chart) dan graf. huruf-huruf serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang 45 . Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. garis aliran (time lines).Terdapat pelbagai jenis carta. Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu. (c) Carta Carta merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu. Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual. MEMIKIR Bolehkah anda kenalpasti satu topik yang sesuai untuk anda menggunakan carta dalam pengajaran murid-murid pra sekolah anda? (d) Poster Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisangarisan. contohnya. carta organisasi. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (b) Grafik Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni.

MEMIKIR Dalam pengajaran anda selama ini. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum 46 . ringkas dan tepat. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila. contohnya. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. Poster tidak boleh dipamerkan terus menerus. Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. apakah situasi-situasi yang sesuai sekali digunakan kad imbasan? (f) Kad Gambar Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar. Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertas manila. Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna bagi menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesej dengan spontan. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah. Ianya merupakan bahan yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah pra sekolah.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. Guru harus berwaspada kerana sesuatu poster akan berakhir selepas sesuatu acara atau peristiwa telah berlaku. huruf dan sebagainya. nombor. (e) Kad Imbasan (Flash Card) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas. MEMIKIR Melalui pengalaman mengajar anda. Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas. Kerap kali poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. perkataan.

Edgar Dale’s Learning Experience MEMIKIR Apakah kaitan gambarajah di atas berkaitan dengan penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran anda? 6.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) kepada situasi/media yang abstrak (Sila rujuk kepada Model Dale’s Cone of Experience dalam Tajuk 1. lebar. Catatkan bahan-bahan 3D yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda. AKTIVITI 3 Cuba ingat kembali.2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi. Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang. Catatkan juga topik yang terlibat semasa anda menggunakan bahanbahan tersebut. 47 .

.. Topik pengajaran: …………………………......................................... Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: (a) Relia Realia adalah bahan-bahan yang sebenar atau maujud......... ........................................................ Jenis bahan 3 D: ………………………..................... menyentuh........................... Jenis bahan 3 D: ………………………................Jenis bahan 3 D: ………………………................... Kelebihan bahan relia ialah murid boleh melihat... Jenis bahan 3 D: ………………………......... Topik pengajaran: …………………………................. Topik pengajaran: …………………………..................................................... Pada pandangan anda............. merasa dan mendengar sesuatu yang sebenar... 48 ................ Topik pengajaran: …………………………....... Topik pengajaran: …………………………................... Topik pengajaran: …………………………......... adakah penggunaan bahan-bahan tersebut berkesan dalam pengajaran anda? Bahan manakah tersebut yang paling berkesan sekali? ......... MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Jenis bahan 3 D: ………………………........... Jenis bahan 3 D: ……………………….................

bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. jentera dan lain-lain. Relia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. plastisin. Contoh : Kutu daun. Selain itu. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. bunga (b) Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. simen plaster. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. iaitu: Model Berskala / Model Pepejal Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. Beberapa pecahan jenis model. labah-labah. 3. daun.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Relia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. model glob . Model Olok-Olok/ Model Pergerakan Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal. kotak atau kayu. 4. 2. Spesimen 1. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. getah. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. Contoh model kapal terbang. Biasanya model olok-olok dibuat 49 . udang.

Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. 3. kepingan polesterin dan bahan-bahan buangan. plastisin. 2. 2. Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal Model keratan rentas gigi (c) DIORAMA 1. Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. Diorama 50 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan atau keadaan semasa zaman silam. Model Keratan Rentas 1.

Kotak-kotak. Masukkan tanah. 2. 3. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. Patung. 3. tumbuhan. 2. Topeng Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Akuarium 1. Boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca. ataupun balang-balang plastik. Contoh terrarium (f) Boneka. kura-kura kecil. katak dan reptelia-reptelia kecil yang tidak merbahaya. Akuarium adalah tempat untuk memelihara hidupan dalam air. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan-haiwan kecil seperti mengkarung. Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut (e) Terrarium 1. botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: a) Boneka sarung tangan b) Boneka tali c) Wayang kulit d) Topeng 51 .

Lidi-lidi dilekatkan untuk menggerakkannya Berdasarkan cerita tertentu. tali-tali ditarik-tarik atau digoyangkan untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian-bahagian tertentu yang boleh digerakkan. Pemilihan untuk menggunakan bahan 2D dan 3D amat bergantung kepada objektif pengjaran dan juga kemampuan kita untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut Anatara kelebihan dan kelemahan mengguna bahan-bahan 2D dan 3D ialah seperti berikut: 52 . Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN Penggunaan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran mempunyai beberapa kelebihan dan kekangan. c) Wayang kulit      Rupa bentuk boneka ditulis di atas kertas tebal. OHP juga boleh digunakan untuk memainkan boneka Skrin putih digunakan untuk menayangkan bayang-bayang boneka d) Topeng   Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan gam.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) a) Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Pelbagai watak boleh diwujudkan seperti haiwan dan kartun. Semasa digunakan. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan. diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. 6. b) Boneka Bertali Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti Plaster of Paris atau kayu.

Terdapat bahan 3D yang tidak mudah iaitu objek-objek yang digunakan dalam didapati dalam pasaran kehidupan harian Bahan 3D menggalakkan pelajar Kekangan masa untuk membina bahanmelibatkan diri dalam pengalaman konkrit bahan 3D tertentu Penggunaan bahan 3D menambah dan Perlu ada ruangan yang luas untuk melanjutkan pengetahuan pelajar menyimpan bahan 3D yang agak besar Penggunaan bahan 3D dapat membantu dalam mengembangkan konsep dari segi kronologi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan Kelemahan Pelajar boleh belajar tentang masa ini. …………………………………………………………………………………………………………….. MEMBUAT NOTA 53 . perubahan dan tujuan PENILAIAN KENDIRI Cuba anda kenalpastikan satu topik pengajaran. Apakah kelebihan menggunakan bahan tiga dimensi dalam pengajaran-pembelajaran? …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………...

Russel. (2nd ed. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Program Sarjana Muda Perguruan. Models of teaching.(2005)..). .Canada:Thomson Wadsworth.P. (2000). Yusuf Hashim (1998). Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan W.Teknologi pengajaran.Carey. A. P. Boon. Rashid. New Jersey:Prentice Hall. Ismail Md. Roblyer M. Instructional Media and Technologies for learning.Educational technology for teaching and learning (3th ed.). D. D. Teaching with technology: Designing opportunities to learn. Zain. Oxford Fajar.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur Priscilla.M.)New York:Pearson. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran.R. Nor Risah Jamilah Mat Lazim dan Rosnah Ahamd Zain (2009). R. (6th ed).N.Boston:Allyn and Bacon. Newby.(2006). & Karin.(8thed.The systematic design of instruction (6th ed.D. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.J. Google Search 64 . Kuala Lumpur. Selangor. Newby. Kamaruddin W.(2005). (2003).). M.S.E.. James..& Smaldino. & Edwards J. Norasiah Abdullah. Lehman & James. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Donald..R. Allyn and Bacon. New Jersey: Prentice Hall. Heinich. Ohio:Merill Prentice Hall.D. (2000). (2002). Hasan (2009).. Stepich. Noriati A. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.L.J. Dick.Molenda. J. (1996). T.& Carey.J. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. N.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) BIBLIOGRAFI Y.W. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy. Chin (2009). Instructional technology for teaching and learning. Joyce. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. B..Y.O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful