T6-PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

TAJUK 6

PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

PENGENALAN
Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran

HASIL PEMBELAJARAN I. Membanding bezakan bahan-bahan 2D dan 3D yang berlainan II. Menghurai kekeberkesanan penggunaan bahan 2D dan 3D yang pelbagai jenis dalam pengajaran-pembelajaran III. Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran-pembelajaran

1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan gambar dalam sesuatu pengajaran? 44 . Catatkan bahan-bahan tersebut di sini: ……………………………………………………………………………………………………. Biasanya papan paparan digunakan. papan pelabagai guna. 6. papan putih. tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem. AKTIVITI 1 Cuba lihat di sekitar bilik darjah anda dan senaraikan contoh bahan dua dimensi yang ada. Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya. dan ‘flip charts’ (a) Gambar Atau Gambar Foto Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR   Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. papan magnetik. ……………………………………………………………………………………………………. Ianya dihasilkan dengan menggunakan kamera digital atau kamera bimbit. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah: papan hitam.

Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual. carta organisasi. carta aliran (flow chart) dan graf.Terdapat pelbagai jenis carta. Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. (c) Carta Carta merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu. Anda boleh merujuk kepada Tajuk 2 untuk mendapat penerangan tentang grafik. garis aliran (time lines).MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (b) Grafik Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni. huruf-huruf serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang 45 . Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu. AKTIVITI 2 Cuba anda buka perisian Microsot Excel dan kenalpastikan jenis-jenis carta yang boleh dihasilkan. Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. MEMIKIR Bolehkah anda kenalpasti satu topik yang sesuai untuk anda menggunakan carta dalam pengajaran murid-murid pra sekolah anda? (d) Poster Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisangarisan. contohnya. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas.

Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. MEMIKIR Melalui pengalaman mengajar anda. nombor. MEMIKIR Dalam pengajaran anda selama ini. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. contohnya. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah. Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertas manila. apakah situasi-situasi yang sesuai sekali digunakan kad imbasan? (f) Kad Gambar Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar. Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna bagi menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesej dengan spontan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. huruf dan sebagainya. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum 46 . ringkas dan tepat. Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Guru harus berwaspada kerana sesuatu poster akan berakhir selepas sesuatu acara atau peristiwa telah berlaku. (e) Kad Imbasan (Flash Card) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila. Ianya merupakan bahan yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah pra sekolah. perkataan. Poster tidak boleh dipamerkan terus menerus. Kerap kali poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan.

Catatkan juga topik yang terlibat semasa anda menggunakan bahanbahan tersebut.2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. 47 . AKTIVITI 3 Cuba ingat kembali. Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang. Edgar Dale’s Learning Experience MEMIKIR Apakah kaitan gambarajah di atas berkaitan dengan penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran anda? 6. dan tinggi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) kepada situasi/media yang abstrak (Sila rujuk kepada Model Dale’s Cone of Experience dalam Tajuk 1. lebar. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi. Catatkan bahan-bahan 3D yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda.

..Jenis bahan 3 D: ………………………................... Kelebihan bahan relia ialah murid boleh melihat...................... merasa dan mendengar sesuatu yang sebenar......... Pada pandangan anda..... menyentuh............................................................................................................... Topik pengajaran: …………………………....... Jenis bahan 3 D: ………………………......... adakah penggunaan bahan-bahan tersebut berkesan dalam pengajaran anda? Bahan manakah tersebut yang paling berkesan sekali? .................... Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: (a) Relia Realia adalah bahan-bahan yang sebenar atau maujud...... 48 ..................... Topik pengajaran: …………………………........ Topik pengajaran: …………………………. ............... Jenis bahan 3 D: ………………………..... Topik pengajaran: …………………………................. Jenis bahan 3 D: ………………………................ MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Jenis bahan 3 D: ………………………............................. Topik pengajaran: …………………………..................................... Topik pengajaran: …………………………....... Jenis bahan 3 D: ………………………...........

Selain itu. bunga (b) Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. 4.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Relia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. Beberapa pecahan jenis model. udang. getah. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. plastisin. model glob . labah-labah. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. 2. Model Olok-Olok/ Model Pergerakan Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. simen plaster. Biasanya model olok-olok dibuat 49 . Spesimen 1. Contoh model kapal terbang. Contoh : Kutu daun. jentera dan lain-lain. bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. iaitu: Model Berskala / Model Pepejal Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. kotak atau kayu. 3. Relia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. daun.

3. 2. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan atau keadaan semasa zaman silam. 2. plastisin. Diorama 50 . Model Keratan Rentas 1. kepingan polesterin dan bahan-bahan buangan. Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal Model keratan rentas gigi (c) DIORAMA 1. Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut.

tumbuhan. kura-kura kecil. Patung. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: a) Boneka sarung tangan b) Boneka tali c) Wayang kulit d) Topeng 51 . botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. Masukkan tanah.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Akuarium 1. Contoh terrarium (f) Boneka. Kotak-kotak. 3. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan-haiwan kecil seperti mengkarung. 2. 3. Akuarium adalah tempat untuk memelihara hidupan dalam air. Topeng Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. ataupun balang-balang plastik. 2. Boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca. Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut (e) Terrarium 1. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. katak dan reptelia-reptelia kecil yang tidak merbahaya.

Semasa digunakan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) a) Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN Penggunaan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran mempunyai beberapa kelebihan dan kekangan. Lidi-lidi dilekatkan untuk menggerakkannya Berdasarkan cerita tertentu. Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka. c) Wayang kulit      Rupa bentuk boneka ditulis di atas kertas tebal. tali-tali ditarik-tarik atau digoyangkan untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Pemilihan untuk menggunakan bahan 2D dan 3D amat bergantung kepada objektif pengjaran dan juga kemampuan kita untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut Anatara kelebihan dan kelemahan mengguna bahan-bahan 2D dan 3D ialah seperti berikut: 52 . Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan. 6. b) Boneka Bertali Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti Plaster of Paris atau kayu. OHP juga boleh digunakan untuk memainkan boneka Skrin putih digunakan untuk menayangkan bayang-bayang boneka d) Topeng   Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan gam. diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian-bahagian tertentu yang boleh digerakkan. Pelbagai watak boleh diwujudkan seperti haiwan dan kartun.

…………………………………………………………………………………………………………….. perubahan dan tujuan PENILAIAN KENDIRI Cuba anda kenalpastikan satu topik pengajaran.. ……………………………………………………………………………………………………………. Terdapat bahan 3D yang tidak mudah iaitu objek-objek yang digunakan dalam didapati dalam pasaran kehidupan harian Bahan 3D menggalakkan pelajar Kekangan masa untuk membina bahanmelibatkan diri dalam pengalaman konkrit bahan 3D tertentu Penggunaan bahan 3D menambah dan Perlu ada ruangan yang luas untuk melanjutkan pengetahuan pelajar menyimpan bahan 3D yang agak besar Penggunaan bahan 3D dapat membantu dalam mengembangkan konsep dari segi kronologi.. …………………………………………………………………………………………………………….MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan Kelemahan Pelajar boleh belajar tentang masa ini.. Apakah kelebihan menggunakan bahan tiga dimensi dalam pengajaran-pembelajaran? ……………………………………………………………………………………………………………. MEMBUAT NOTA 53 .

Oxford Fajar.). Noriati A. Ismail Md.Boston:Allyn and Bacon.(2006).Y. New Jersey: Prentice Hall. Instructional Media and Technologies for learning.. Ohio:Merill Prentice Hall. P. & Karin.D. (1996). (2000). (6th ed). Nor Risah Jamilah Mat Lazim dan Rosnah Ahamd Zain (2009).D. Heinich. Donald.(2005).)New York:Pearson.E. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.J.. Yusuf Hashim (1998). New Jersey:Prentice Hall. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Educational technology for teaching and learning (3th ed. Newby. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan W.& Smaldino. Norasiah Abdullah. (2002).O. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Program Sarjana Muda Perguruan. (2000).S. Allyn and Bacon.Molenda.& Carey.N. M.J. D.R.R.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) BIBLIOGRAFI Y. Roblyer M. Chin (2009). Google Search 64 . (2003). Kuala Lumpur Priscilla.The systematic design of instruction (6th ed. Joyce. D.. Selangor. Kuala Lumpur. Lehman & James. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. R. Dick.L. Kamaruddin W.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.Canada:Thomson Wadsworth. & Edwards J. N. . T. J.(2005).(8thed. Boon.). Models of teaching. Zain. Rashid...J. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. Stepich. Instructional technology for teaching and learning. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy.. Newby.Teknologi pengajaran.Russel. (2nd ed.M.Carey. Hasan (2009). A. Teaching with technology: Designing opportunities to learn. B. James.P.).W.