T6-PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

TAJUK 6

PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

PENGENALAN
Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran

HASIL PEMBELAJARAN I. Membanding bezakan bahan-bahan 2D dan 3D yang berlainan II. Menghurai kekeberkesanan penggunaan bahan 2D dan 3D yang pelbagai jenis dalam pengajaran-pembelajaran III. Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran-pembelajaran

tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem. dan ‘flip charts’ (a) Gambar Atau Gambar Foto Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya. ……………………………………………………………………………………………………. Catatkan bahan-bahan tersebut di sini: ……………………………………………………………………………………………………. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan gambar dalam sesuatu pengajaran? 44 . papan putih.1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Ianya dihasilkan dengan menggunakan kamera digital atau kamera bimbit. 6. papan magnetik. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah: papan hitam.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR   Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. papan pelabagai guna. Biasanya papan paparan digunakan. AKTIVITI 1 Cuba lihat di sekitar bilik darjah anda dan senaraikan contoh bahan dua dimensi yang ada.

Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual. carta aliran (flow chart) dan graf. carta organisasi. MEMIKIR Bolehkah anda kenalpasti satu topik yang sesuai untuk anda menggunakan carta dalam pengajaran murid-murid pra sekolah anda? (d) Poster Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisangarisan. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas. Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (b) Grafik Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni. Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. huruf-huruf serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang 45 . Anda boleh merujuk kepada Tajuk 2 untuk mendapat penerangan tentang grafik. garis aliran (time lines). AKTIVITI 2 Cuba anda buka perisian Microsot Excel dan kenalpastikan jenis-jenis carta yang boleh dihasilkan. Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. contohnya.Terdapat pelbagai jenis carta. (c) Carta Carta merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu.

Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna bagi menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesej dengan spontan. perkataan. (e) Kad Imbasan (Flash Card) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas. Poster tidak boleh dipamerkan terus menerus. Guru harus berwaspada kerana sesuatu poster akan berakhir selepas sesuatu acara atau peristiwa telah berlaku. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah. huruf dan sebagainya. Ianya merupakan bahan yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah pra sekolah. apakah situasi-situasi yang sesuai sekali digunakan kad imbasan? (f) Kad Gambar Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar. Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila. nombor. contohnya. MEMIKIR Melalui pengalaman mengajar anda. MEMIKIR Dalam pengajaran anda selama ini. Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum 46 . Kerap kali poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. ringkas dan tepat. Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertas manila. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan.

lebar. Catatkan juga topik yang terlibat semasa anda menggunakan bahanbahan tersebut. Catatkan bahan-bahan 3D yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda. dan tinggi.2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) kepada situasi/media yang abstrak (Sila rujuk kepada Model Dale’s Cone of Experience dalam Tajuk 1. 47 . Edgar Dale’s Learning Experience MEMIKIR Apakah kaitan gambarajah di atas berkaitan dengan penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran anda? 6. Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi. AKTIVITI 3 Cuba ingat kembali.

menyentuh...................................... Topik pengajaran: …………………………...................... MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Jenis bahan 3 D: ……………………….... Topik pengajaran: …………………………................ Jenis bahan 3 D: ……………………….......... Pada pandangan anda. Topik pengajaran: …………………………................ 48 .. Jenis bahan 3 D: ………………………......................... Jenis bahan 3 D: ………………………..... Jenis bahan 3 D: ………………………................... Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: (a) Relia Realia adalah bahan-bahan yang sebenar atau maujud..... ....... Topik pengajaran: …………………………............... Topik pengajaran: ………………………….Jenis bahan 3 D: ………………………...... adakah penggunaan bahan-bahan tersebut berkesan dalam pengajaran anda? Bahan manakah tersebut yang paling berkesan sekali? ........................ merasa dan mendengar sesuatu yang sebenar................................................................................ Topik pengajaran: …………………………................. Kelebihan bahan relia ialah murid boleh melihat................................................................

daun. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. udang. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. simen plaster. jentera dan lain-lain. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. 4.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Relia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. Model Olok-Olok/ Model Pergerakan Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal. Relia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. plastisin. model glob . 3. getah. Contoh model kapal terbang. bunga (b) Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. 2. labah-labah. Beberapa pecahan jenis model. Biasanya model olok-olok dibuat 49 . iaitu: Model Berskala / Model Pepejal Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. kotak atau kayu. Selain itu. Spesimen 1. Contoh : Kutu daun. bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan.

3. plastisin. kepingan polesterin dan bahan-bahan buangan. 2. Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. Model Keratan Rentas 1.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. 2. Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal Model keratan rentas gigi (c) DIORAMA 1. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan atau keadaan semasa zaman silam. Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. Diorama 50 .

Kotak-kotak. Akuarium adalah tempat untuk memelihara hidupan dalam air. Boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca. 3. Contoh terrarium (f) Boneka. katak dan reptelia-reptelia kecil yang tidak merbahaya. botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut (e) Terrarium 1. tumbuhan. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan-haiwan kecil seperti mengkarung. 2. 3. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: a) Boneka sarung tangan b) Boneka tali c) Wayang kulit d) Topeng 51 . Patung. ataupun balang-balang plastik. 2.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Akuarium 1. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. Topeng Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Masukkan tanah. kura-kura kecil.

Lidi-lidi dilekatkan untuk menggerakkannya Berdasarkan cerita tertentu.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN Penggunaan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran mempunyai beberapa kelebihan dan kekangan. Pemilihan untuk menggunakan bahan 2D dan 3D amat bergantung kepada objektif pengjaran dan juga kemampuan kita untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut Anatara kelebihan dan kelemahan mengguna bahan-bahan 2D dan 3D ialah seperti berikut: 52 . Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan. tali-tali ditarik-tarik atau digoyangkan untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) a) Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. b) Boneka Bertali Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti Plaster of Paris atau kayu. diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. Semasa digunakan. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian-bahagian tertentu yang boleh digerakkan. 6. OHP juga boleh digunakan untuk memainkan boneka Skrin putih digunakan untuk menayangkan bayang-bayang boneka d) Topeng   Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan gam. Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka. Pelbagai watak boleh diwujudkan seperti haiwan dan kartun. c) Wayang kulit      Rupa bentuk boneka ditulis di atas kertas tebal.

……………………………………………………………………………………………………………..MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan Kelemahan Pelajar boleh belajar tentang masa ini. perubahan dan tujuan PENILAIAN KENDIRI Cuba anda kenalpastikan satu topik pengajaran. ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….... MEMBUAT NOTA 53 . Apakah kelebihan menggunakan bahan tiga dimensi dalam pengajaran-pembelajaran? ……………………………………………………………………………………………………………. Terdapat bahan 3D yang tidak mudah iaitu objek-objek yang digunakan dalam didapati dalam pasaran kehidupan harian Bahan 3D menggalakkan pelajar Kekangan masa untuk membina bahanmelibatkan diri dalam pengalaman konkrit bahan 3D tertentu Penggunaan bahan 3D menambah dan Perlu ada ruangan yang luas untuk melanjutkan pengetahuan pelajar menyimpan bahan 3D yang agak besar Penggunaan bahan 3D dapat membantu dalam mengembangkan konsep dari segi kronologi.

Boon. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Program Sarjana Muda Perguruan. (6th ed). A. Joyce. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur.Carey. Dick. Norasiah Abdullah.E. (2000). (1996). J. Instructional Media and Technologies for learning. James.M. T.W. & Karin. D..P.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.). Lehman & James.). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.. R.Y. M. (2002).)New York:Pearson. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran.R. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.. Oxford Fajar.Russel.. (2nd ed. Nor Risah Jamilah Mat Lazim dan Rosnah Ahamd Zain (2009). Teaching with technology: Designing opportunities to learn. Donald. Ismail Md.Molenda. Chin (2009). Hasan (2009).J. P.. Kamaruddin W. Stepich. (2003).(2005).Canada:Thomson Wadsworth. Allyn and Bacon. Kuala Lumpur Priscilla.J. Heinich.(2005). & Edwards J.D.(8thed. Selangor.S.& Carey.L. N. Models of teaching. D.J. . Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Rashid.R. Zain.(2006). Roblyer M.Educational technology for teaching and learning (3th ed. (2000). New Jersey:Prentice Hall. Noriati A. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy.O. Yusuf Hashim (1998).MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) BIBLIOGRAFI Y.. Newby.). Instructional technology for teaching and learning. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan W.& Smaldino.Teknologi pengajaran.The systematic design of instruction (6th ed.N. Newby.D. New Jersey: Prentice Hall. B. Ohio:Merill Prentice Hall.Boston:Allyn and Bacon. Google Search 64 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful