T6-PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

TAJUK 6

PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

PENGENALAN
Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran

HASIL PEMBELAJARAN I. Membanding bezakan bahan-bahan 2D dan 3D yang berlainan II. Menghurai kekeberkesanan penggunaan bahan 2D dan 3D yang pelbagai jenis dalam pengajaran-pembelajaran III. Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran-pembelajaran

papan putih. tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR   Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk.1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan gambar dalam sesuatu pengajaran? 44 . papan magnetik. Biasanya papan paparan digunakan. dan ‘flip charts’ (a) Gambar Atau Gambar Foto Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. Ianya dihasilkan dengan menggunakan kamera digital atau kamera bimbit. papan pelabagai guna. Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah: papan hitam. 6. ……………………………………………………………………………………………………. Catatkan bahan-bahan tersebut di sini: ……………………………………………………………………………………………………. AKTIVITI 1 Cuba lihat di sekitar bilik darjah anda dan senaraikan contoh bahan dua dimensi yang ada.

Anda boleh merujuk kepada Tajuk 2 untuk mendapat penerangan tentang grafik. garis aliran (time lines). (c) Carta Carta merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (b) Grafik Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni. huruf-huruf serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang 45 .Terdapat pelbagai jenis carta. AKTIVITI 2 Cuba anda buka perisian Microsot Excel dan kenalpastikan jenis-jenis carta yang boleh dihasilkan. contohnya. Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas. carta aliran (flow chart) dan graf. carta organisasi. Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. MEMIKIR Bolehkah anda kenalpasti satu topik yang sesuai untuk anda menggunakan carta dalam pengajaran murid-murid pra sekolah anda? (d) Poster Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisangarisan. Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu. Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual.

nombor. huruf dan sebagainya. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah. Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. ringkas dan tepat. Ianya merupakan bahan yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah pra sekolah. Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Poster tidak boleh dipamerkan terus menerus. contohnya. MEMIKIR Dalam pengajaran anda selama ini. Guru harus berwaspada kerana sesuatu poster akan berakhir selepas sesuatu acara atau peristiwa telah berlaku. (e) Kad Imbasan (Flash Card) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum 46 . Maklumat pada kad imbasan perlu jelas.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. MEMIKIR Melalui pengalaman mengajar anda. Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna bagi menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesej dengan spontan. perkataan. Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertas manila. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. Kerap kali poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila. apakah situasi-situasi yang sesuai sekali digunakan kad imbasan? (f) Kad Gambar Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar.

Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) kepada situasi/media yang abstrak (Sila rujuk kepada Model Dale’s Cone of Experience dalam Tajuk 1. dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi. Edgar Dale’s Learning Experience MEMIKIR Apakah kaitan gambarajah di atas berkaitan dengan penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran anda? 6. lebar. Catatkan juga topik yang terlibat semasa anda menggunakan bahanbahan tersebut. 47 . AKTIVITI 3 Cuba ingat kembali.2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. Catatkan bahan-bahan 3D yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda.

..................................Jenis bahan 3 D: ………………………......................... MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Jenis bahan 3 D: ……………………….............. adakah penggunaan bahan-bahan tersebut berkesan dalam pengajaran anda? Bahan manakah tersebut yang paling berkesan sekali? ....... ............................. Topik pengajaran: ………………………….................... menyentuh.. Topik pengajaran: …………………………... 48 ... Topik pengajaran: …………………………........................ Pada pandangan anda.............. Topik pengajaran: …………………………........... Jenis bahan 3 D: ……………………….................................... Jenis bahan 3 D: ………………………...................... Topik pengajaran: …………………………..... Topik pengajaran: …………………………............................................................... Jenis bahan 3 D: ………………………........................ Kelebihan bahan relia ialah murid boleh melihat......... merasa dan mendengar sesuatu yang sebenar... Jenis bahan 3 D: ………………………........................... Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: (a) Relia Realia adalah bahan-bahan yang sebenar atau maujud..

Contoh model kapal terbang. jentera dan lain-lain. Biasanya model olok-olok dibuat 49 . udang. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. kotak atau kayu. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. Selain itu. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. iaitu: Model Berskala / Model Pepejal Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. 2. bunga (b) Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Relia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. Model Olok-Olok/ Model Pergerakan Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. labah-labah. Contoh : Kutu daun. simen plaster. Spesimen 1. 4. Relia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. daun. 3. model glob . getah. plastisin. Beberapa pecahan jenis model.

3. plastisin. Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. Diorama 50 . Model Keratan Rentas 1. Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. 2. kepingan polesterin dan bahan-bahan buangan. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan atau keadaan semasa zaman silam. Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal Model keratan rentas gigi (c) DIORAMA 1. 2.

3.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Akuarium 1. kura-kura kecil. Kotak-kotak. Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut (e) Terrarium 1. Topeng Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Contoh terrarium (f) Boneka. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: a) Boneka sarung tangan b) Boneka tali c) Wayang kulit d) Topeng 51 . 3. tumbuhan. 2. botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. Akuarium adalah tempat untuk memelihara hidupan dalam air. katak dan reptelia-reptelia kecil yang tidak merbahaya. 2. Masukkan tanah. Boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan-haiwan kecil seperti mengkarung. Patung. ataupun balang-balang plastik.

OHP juga boleh digunakan untuk memainkan boneka Skrin putih digunakan untuk menayangkan bayang-bayang boneka d) Topeng   Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan gam. tali-tali ditarik-tarik atau digoyangkan untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka. 6. b) Boneka Bertali Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti Plaster of Paris atau kayu. Pelbagai watak boleh diwujudkan seperti haiwan dan kartun. Semasa digunakan. diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. c) Wayang kulit      Rupa bentuk boneka ditulis di atas kertas tebal. Lidi-lidi dilekatkan untuk menggerakkannya Berdasarkan cerita tertentu. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian-bahagian tertentu yang boleh digerakkan.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN Penggunaan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran mempunyai beberapa kelebihan dan kekangan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) a) Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan. Pemilihan untuk menggunakan bahan 2D dan 3D amat bergantung kepada objektif pengjaran dan juga kemampuan kita untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut Anatara kelebihan dan kelemahan mengguna bahan-bahan 2D dan 3D ialah seperti berikut: 52 .

MEMBUAT NOTA 53 ... ……………………………………………………………………………………………………………. Apakah kelebihan menggunakan bahan tiga dimensi dalam pengajaran-pembelajaran? ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………. Terdapat bahan 3D yang tidak mudah iaitu objek-objek yang digunakan dalam didapati dalam pasaran kehidupan harian Bahan 3D menggalakkan pelajar Kekangan masa untuk membina bahanmelibatkan diri dalam pengalaman konkrit bahan 3D tertentu Penggunaan bahan 3D menambah dan Perlu ada ruangan yang luas untuk melanjutkan pengetahuan pelajar menyimpan bahan 3D yang agak besar Penggunaan bahan 3D dapat membantu dalam mengembangkan konsep dari segi kronologi. perubahan dan tujuan PENILAIAN KENDIRI Cuba anda kenalpastikan satu topik pengajaran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan Kelemahan Pelajar boleh belajar tentang masa ini..

T. Dick. Nor Risah Jamilah Mat Lazim dan Rosnah Ahamd Zain (2009).MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) BIBLIOGRAFI Y.R. J. R. New Jersey:Prentice Hall. (2003). Roblyer M. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan W. Oxford Fajar. N. Teaching with technology: Designing opportunities to learn.Carey.P. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.Canada:Thomson Wadsworth. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.& Carey.& Smaldino.. Newby. Norasiah Abdullah. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.D.D.. D. (2nd ed. P. Kuala Lumpur..J. Yusuf Hashim (1998).(2006). . M. (1996). Newby.N. Selangor. Kamaruddin W. Hasan (2009). Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Program Sarjana Muda Perguruan. Instructional Media and Technologies for learning.).The systematic design of instruction (6th ed.).(2005). (2002). Ohio:Merill Prentice Hall. Stepich.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.Russel. New Jersey: Prentice Hall.E..)New York:Pearson. & Edwards J. Models of teaching.J.S.M. Allyn and Bacon.Teknologi pengajaran. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy. (6th ed). Chin (2009). (2000). Donald. Heinich. Noriati A.L. A. (2000).. Boon. Lehman & James. Ismail Md.Molenda.Educational technology for teaching and learning (3th ed.(8thed. B. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. James. Zain.(2005).). Rashid.Y. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. Kuala Lumpur Priscilla.J.R.. Instructional technology for teaching and learning. Google Search 64 .Boston:Allyn and Bacon.O. Joyce. D. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.W. & Karin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful