T6-PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

TAJUK 6

PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D

PENGENALAN
Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran

HASIL PEMBELAJARAN I. Membanding bezakan bahan-bahan 2D dan 3D yang berlainan II. Menghurai kekeberkesanan penggunaan bahan 2D dan 3D yang pelbagai jenis dalam pengajaran-pembelajaran III. Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran-pembelajaran

Ianya dihasilkan dengan menggunakan kamera digital atau kamera bimbit. ……………………………………………………………………………………………………. Catatkan bahan-bahan tersebut di sini: ……………………………………………………………………………………………………. dan ‘flip charts’ (a) Gambar Atau Gambar Foto Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. papan putih. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah: papan hitam.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR   Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. 6. papan magnetik.1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem. papan pelabagai guna. AKTIVITI 1 Cuba lihat di sekitar bilik darjah anda dan senaraikan contoh bahan dua dimensi yang ada. Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan gambar dalam sesuatu pengajaran? 44 . Biasanya papan paparan digunakan.

guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas. (c) Carta Carta merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu. contohnya. AKTIVITI 2 Cuba anda buka perisian Microsot Excel dan kenalpastikan jenis-jenis carta yang boleh dihasilkan. Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu. MEMIKIR Bolehkah anda kenalpasti satu topik yang sesuai untuk anda menggunakan carta dalam pengajaran murid-murid pra sekolah anda? (d) Poster Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisangarisan. garis aliran (time lines). Anda boleh merujuk kepada Tajuk 2 untuk mendapat penerangan tentang grafik. Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. carta organisasi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (b) Grafik Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni. Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. huruf-huruf serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang 45 .Terdapat pelbagai jenis carta. carta aliran (flow chart) dan graf. Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual.

ringkas dan tepat. Poster tidak boleh dipamerkan terus menerus. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila. apakah situasi-situasi yang sesuai sekali digunakan kad imbasan? (f) Kad Gambar Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar. (e) Kad Imbasan (Flash Card) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas. Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. MEMIKIR Dalam pengajaran anda selama ini. contohnya. Guru harus berwaspada kerana sesuatu poster akan berakhir selepas sesuatu acara atau peristiwa telah berlaku. nombor. Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertas manila. Kerap kali poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum 46 . MEMIKIR Melalui pengalaman mengajar anda. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. huruf dan sebagainya. Ianya merupakan bahan yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah pra sekolah. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna bagi menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesej dengan spontan. perkataan.

dan tinggi. AKTIVITI 3 Cuba ingat kembali. Catatkan juga topik yang terlibat semasa anda menggunakan bahanbahan tersebut. 47 . Catatkan bahan-bahan 3D yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda. Edgar Dale’s Learning Experience MEMIKIR Apakah kaitan gambarajah di atas berkaitan dengan penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran anda? 6. lebar. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi. Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) kepada situasi/media yang abstrak (Sila rujuk kepada Model Dale’s Cone of Experience dalam Tajuk 1.2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar.

............... adakah penggunaan bahan-bahan tersebut berkesan dalam pengajaran anda? Bahan manakah tersebut yang paling berkesan sekali? ................ Topik pengajaran: …………………………........................................... Jenis bahan 3 D: ………………………... menyentuh........................Jenis bahan 3 D: ………………………....... ...................... Topik pengajaran: …………………………................................ Topik pengajaran: ………………………….... Jenis bahan 3 D: ………………………........................... Pada pandangan anda............................. Topik pengajaran: ………………………….... Topik pengajaran: ………………………….............. MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Jenis bahan 3 D: ………………………................... merasa dan mendengar sesuatu yang sebenar........................... Kelebihan bahan relia ialah murid boleh melihat...................... Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: (a) Relia Realia adalah bahan-bahan yang sebenar atau maujud.......................... 48 ................ Jenis bahan 3 D: ……………………….................... Jenis bahan 3 D: ……………………….. Topik pengajaran: ………………………….....

Relia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. Spesimen 1. jentera dan lain-lain. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. Beberapa pecahan jenis model. Contoh model kapal terbang. kotak atau kayu. iaitu: Model Berskala / Model Pepejal Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. Selain itu. 3.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Relia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. plastisin. daun. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. simen plaster. 2. labah-labah. Contoh : Kutu daun. bunga (b) Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. getah. 4. udang. Biasanya model olok-olok dibuat 49 . model glob . Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. Model Olok-Olok/ Model Pergerakan Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin.

Diorama 50 . Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal Model keratan rentas gigi (c) DIORAMA 1. Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. 3. Model Keratan Rentas 1. Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. plastisin. 2. kepingan polesterin dan bahan-bahan buangan. 2. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan atau keadaan semasa zaman silam.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar.

botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. 2. Akuarium adalah tempat untuk memelihara hidupan dalam air. katak dan reptelia-reptelia kecil yang tidak merbahaya. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: a) Boneka sarung tangan b) Boneka tali c) Wayang kulit d) Topeng 51 . 3. Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut (e) Terrarium 1. 3. Topeng Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Contoh terrarium (f) Boneka. Masukkan tanah. Boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Akuarium 1. ataupun balang-balang plastik. tumbuhan. Patung. kura-kura kecil. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan-haiwan kecil seperti mengkarung. 2. Kotak-kotak.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) a) Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN Penggunaan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran mempunyai beberapa kelebihan dan kekangan. 6. tali-tali ditarik-tarik atau digoyangkan untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Pelbagai watak boleh diwujudkan seperti haiwan dan kartun. b) Boneka Bertali Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti Plaster of Paris atau kayu. Pemilihan untuk menggunakan bahan 2D dan 3D amat bergantung kepada objektif pengjaran dan juga kemampuan kita untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut Anatara kelebihan dan kelemahan mengguna bahan-bahan 2D dan 3D ialah seperti berikut: 52 . Lidi-lidi dilekatkan untuk menggerakkannya Berdasarkan cerita tertentu. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan. diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. OHP juga boleh digunakan untuk memainkan boneka Skrin putih digunakan untuk menayangkan bayang-bayang boneka d) Topeng   Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan gam. Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka. Semasa digunakan. c) Wayang kulit      Rupa bentuk boneka ditulis di atas kertas tebal. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian-bahagian tertentu yang boleh digerakkan.

……………………………………………………………………………………………………………... MEMBUAT NOTA 53 . perubahan dan tujuan PENILAIAN KENDIRI Cuba anda kenalpastikan satu topik pengajaran. Terdapat bahan 3D yang tidak mudah iaitu objek-objek yang digunakan dalam didapati dalam pasaran kehidupan harian Bahan 3D menggalakkan pelajar Kekangan masa untuk membina bahanmelibatkan diri dalam pengalaman konkrit bahan 3D tertentu Penggunaan bahan 3D menambah dan Perlu ada ruangan yang luas untuk melanjutkan pengetahuan pelajar menyimpan bahan 3D yang agak besar Penggunaan bahan 3D dapat membantu dalam mengembangkan konsep dari segi kronologi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan Kelemahan Pelajar boleh belajar tentang masa ini. ……………………………………………………………………………………………………………. Apakah kelebihan menggunakan bahan tiga dimensi dalam pengajaran-pembelajaran? …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..

Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy.P. Zain. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan W. (2000).N.).L. Lehman & James.M. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.J. N. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. T. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. (1996).Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.Boston:Allyn and Bacon. Hasan (2009).(2005).The systematic design of instruction (6th ed.J.Russel.W. (2002). B. A.O. Ohio:Merill Prentice Hall. P. Dick.R.Molenda. (2003).(2005). Allyn and Bacon. & Edwards J.(8thed. Yusuf Hashim (1998).MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) BIBLIOGRAFI Y. Noriati A. D. D. Roblyer M.. Joyce. & Karin.S. (2nd ed.Canada:Thomson Wadsworth.J. Donald. Ismail Md. Newby.)New York:Pearson.Y. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.). Norasiah Abdullah..(2006).Carey.. Kuala Lumpur. Stepich. Selangor. Kamaruddin W. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran.Teknologi pengajaran. Heinich. New Jersey: Prentice Hall.). Nor Risah Jamilah Mat Lazim dan Rosnah Ahamd Zain (2009). .. Boon.E.. M. Rashid. Models of teaching. R.& Carey. Instructional Media and Technologies for learning. Teaching with technology: Designing opportunities to learn. Google Search 64 . Newby. (2000). New Jersey:Prentice Hall. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Chin (2009).R.& Smaldino. (6th ed).. Instructional technology for teaching and learning. Kuala Lumpur Priscilla. J.D. James. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Program Sarjana Muda Perguruan.Educational technology for teaching and learning (3th ed. Oxford Fajar.D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful