PERMOHONAN SIJIL DAN LOGO HALAL Pengenalan 1.

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (]HEAT) adalah bertanggungjawab untuk mengeluarkan Sijil Pengesahan dan Logo Halal kepada pengusaha produk makanan dan barang gunaan orang Islam, premis makanan dan rumah sembelih setelah memenuhi keperluan yang ditetapkan di dalam Negeri Terengganu. 2. Pengeluaran Sijil Pengesahan dan Logo Halal ini adalah tertakluk kepada pematuhan terhadap Malaysian Standard (MS) 1500:2004 Makanan Halal - Pengeluaran, Pengendalilan dan Penyimpanan - Garis Panduan Umum dan Prosedur Pensijilan Halal Malaysia yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 3. Kategori pengesahan Halal ialah : 3.1. Produk Makanan dan Barang Gunaan. 3.2. Premis Makanan dan Minuman. 3.3. Rumah Sembelih. Pemohon Yang Layak 1. Pemohon yang layak memohon Sijil Pengesahan Halal adalah seperti berikut: 1.1. Pengeluar, Pengilang Produk ( Producer/ Manufacturer ). 1.2. Pengedar/Penjual ( Distributor/Trader ). 1.3. Pengeluar sub-kontrak ( Sub-contract manufacturer ). 1.4. Pengusaha Pembungkusan Semula ( Repacking ). 1.5. Premis Makanan ( Food Premise) . 1.6. Rumah Sembelih (A battoir/Slaughter House ). 2. Pemohon Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran tempatan hendaklah memohon terus kepada ]HEAT. 3. Pemohon Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat nasional dan antarabangsa hendaklah memohon terus kepada JAKIM. Syarat- Syarat Memohon 1. Syarikat Pengeluar/Rumah Sembelih/Premis Makanan. 1. Syarikat hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 2. Mempunyai lesen operasi yang masih sah daripada Pihak Berkuasa Tempatan. 3. Mempunyai sekurang- kurangnya 2 orang pekerja Islam di bahagian pengeluaran. 4. Pengeluar/Pengilang/Syarikat hendaklah mengeluarkan produk halal sahaja.

Produk dikilangkan di Terengganu sahaja. Contoh label produk yang disahkan halal. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat yang disahkan. Salinan permit impot bagi bahan mentah berasaskan haiwan yang diimpot. 8. 3. Produk bukan diharamkan oleh Islam. Salinan sijil halal bagi ramuan yang digunakan (jika berkenaan). Produk 1. Tel : 09-6252525 ext 2106/2110 No. Kementerian Kesihatan Malaysia bagi produk kesihatan/makanan kesihatan. Salinan lesen operasi dari Pihak Berkuasa Tempatan yang disahkan. 4. Bagi mereka yang ingin memohon Sijil Pengesahan Halal JHEAT. Produk yang dikeluarkan hendaklah melibatkan aktiviti pemprosesan. 4. 6. 6. Peta lokasi premis pengeluaran ( location-map ). Mempunyai sijil tauliah penyembelih yang masih sah bagi penyembelih dan ' checker '. 7.5. Bukan ubat ubatan/produk yang dikategorikan sebagai keluaran farmaseutikal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 6. 5. Salinan Penyata Kewangan syarikat tahun sebelumnya. Kementerian Kesihatan Malaysia terlebih dahulu. Produk tambahan khasiat makanan perlu mendapat surat kelulusan daripada Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kebangsaan. 5. Salinan kad pengenalan 2 ( dua ) orang pekerja tetap beragama Islam warganegara Malaysia serta surat perlantikan sebagai pekerja di syarikat berkenaan. Salinan surat kebenaran dari pihak berkuasa Kawalan Dadah Kebangsaan. 2. Tidak menjual minuman keras atau benda-benda yang diharamkan bagi proses makanan.p : Bahagian Penyelidikan) No. 2. permohonan bolehlah melengkapkan borang secara manual yang boleh didapati di alamat berikut : Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Kompleks Seri Iman ]alan Sultan Mohamad 20676 Kuala Terengganu (u. 2. . 3. 9. Fax : 09-6235135 Dokumen Yang Perlu Disertakan Dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan adalah seperti berikut : 1.

400 Jadual 3 : Kadar Yuran Rumah Sembelih Mengikut Saiz Premis Bagi Tempoh 2 Tahun Premis Kecil RM 200 Premis Sederhana RM 800 Premis Besar RM 1.3000 500 -700 50. Premis Makanan / Restoran / RM 200 bagi setiap .400 Jadual 4 : Saiz Premis Rumah Sembelih Bilangan Sembelihan Sehari Mengikut Jenis Haiwan Ayam (dan atau Kambing (dan atau Lembu (dan atau sejenisnya) sejenisnya) sejenisnya) < 2000 < 500 < 50 2000. Industri Kecil 00 Pekerja kurang dari 50 orang. Industri Kecil Nilai jualan tahunan RM 500.00. Jadual 1 : Yuran Industri Bagi Tempoh 2 Tahun Industri Kecil RM 200 Industri Kecil & Sederhana RM 800 Jadual 2 : Ciri-Ciri Industri Ciri-Ciri Nilai jualan tahunan kurang dari RM 500.Yuran Pensijilan Yuran pensijilan yang dikenakan kepada pemohon adalah bagi tempoh 2 tahun. pembaharuan.000 hingga RM &Sederhana 25 juta. Nilai jualan tahunan melebihi RM 25 juta. Industri Industri Multi Nasianal RM 1. tambahan produk dan tambahan cawangan (premis makanan).100 >3000 > 700 > 100 Saiz Premis Kecil Sederhana Besar Jadual 5 : Kadar Yuran Premis Makanan/Restoran Dapur Hotel/Penyajian Makanan Bagi Tempoh 2 tahun. Secara global & mempunyai rangkaian di Industri Multi Nasional beberapa buah negara. Yuran ini dikenakan bagi setiap permohonan baru. Pekerja melebihi 150 orang.

Dapur Hotel / Penyajian Makanan unit/cawangan Syarat Penggunaan Sijil Pengesahan Halal dan Logo Halal 1. Penggunaan Sijil Pengesahan Halal ini masih tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan yang diamalkan di negara ini. kilang/premis clan alamatnya. 7. tertakluk kepada undang-undang yang berkuatkuasa. jenama barang. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu secara bertulis untuk makluman dan tindakan selanjutnya. 3. ditukar milik atau dipinda isi kandungannya. 2. 4. Penggunaan logo perlu disertai dengan Nombor Rujukan. hendaklah diberitahu kepada Pesuruhjaya. Sijil Pengesahan Halal dan Logo Halal tidak boleh diniaga. 8. Pemegang sijil adalah bertanggungjawab ke atas apa-apa penyalahgunaan atau penyelewengan sijil tersebut. 5. Sijil Pengesahan Halal berkenaan boleh ditarik balik atau ditamatkan tempoh sahnya pada bila-bila masa apabila didapati ianya menyalahi "Garis Panduan" yang telah ditetapkan atau terdapat perkara atau cara pengendalian yang meragukan dari segi syarak. Sijil Pengesahan Halal yang asal perlukan dipamerkan. Sebarang perubahan ke atas nama syarikat. Pembaharuan Sijil Permohonan pembaharuan Sijil Halal hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tarikh tamat sijil sedia ada berserta borang dan dokumen yang lengkap. Jika berlaku kehilangan atau kerosakan ke atas sijil berkenaan hendaklah diberitahu secara bertulis dengan segera kepada Pesuruhjaya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Semua pemilik Sijil Pengesahan Halal yang sah bagi sesuatu barangan atau premis dibenarkan mengguna Logo Halal (seperti yang terdapat di sijil berkenaan) pada barangan atau premis berkenaan. bahan ramuan clan pembekal-pembekalnya serta apa jua yang berkaitan dengannya. . 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful