PERMOHONAN SIJIL DAN LOGO HALAL Pengenalan 1.

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (]HEAT) adalah bertanggungjawab untuk mengeluarkan Sijil Pengesahan dan Logo Halal kepada pengusaha produk makanan dan barang gunaan orang Islam, premis makanan dan rumah sembelih setelah memenuhi keperluan yang ditetapkan di dalam Negeri Terengganu. 2. Pengeluaran Sijil Pengesahan dan Logo Halal ini adalah tertakluk kepada pematuhan terhadap Malaysian Standard (MS) 1500:2004 Makanan Halal - Pengeluaran, Pengendalilan dan Penyimpanan - Garis Panduan Umum dan Prosedur Pensijilan Halal Malaysia yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 3. Kategori pengesahan Halal ialah : 3.1. Produk Makanan dan Barang Gunaan. 3.2. Premis Makanan dan Minuman. 3.3. Rumah Sembelih. Pemohon Yang Layak 1. Pemohon yang layak memohon Sijil Pengesahan Halal adalah seperti berikut: 1.1. Pengeluar, Pengilang Produk ( Producer/ Manufacturer ). 1.2. Pengedar/Penjual ( Distributor/Trader ). 1.3. Pengeluar sub-kontrak ( Sub-contract manufacturer ). 1.4. Pengusaha Pembungkusan Semula ( Repacking ). 1.5. Premis Makanan ( Food Premise) . 1.6. Rumah Sembelih (A battoir/Slaughter House ). 2. Pemohon Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran tempatan hendaklah memohon terus kepada ]HEAT. 3. Pemohon Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat nasional dan antarabangsa hendaklah memohon terus kepada JAKIM. Syarat- Syarat Memohon 1. Syarikat Pengeluar/Rumah Sembelih/Premis Makanan. 1. Syarikat hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 2. Mempunyai lesen operasi yang masih sah daripada Pihak Berkuasa Tempatan. 3. Mempunyai sekurang- kurangnya 2 orang pekerja Islam di bahagian pengeluaran. 4. Pengeluar/Pengilang/Syarikat hendaklah mengeluarkan produk halal sahaja.

permohonan bolehlah melengkapkan borang secara manual yang boleh didapati di alamat berikut : Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Kompleks Seri Iman ]alan Sultan Mohamad 20676 Kuala Terengganu (u. Produk 1. Bagi mereka yang ingin memohon Sijil Pengesahan Halal JHEAT. Salinan lesen operasi dari Pihak Berkuasa Tempatan yang disahkan. 9. 6. Salinan surat kebenaran dari pihak berkuasa Kawalan Dadah Kebangsaan. Bukan ubat ubatan/produk yang dikategorikan sebagai keluaran farmaseutikal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 2. Kementerian Kesihatan Malaysia terlebih dahulu. 4. Peta lokasi premis pengeluaran ( location-map ). 6. 7. Contoh label produk yang disahkan halal. .p : Bahagian Penyelidikan) No. 2. 5. Salinan Penyata Kewangan syarikat tahun sebelumnya. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat yang disahkan. 6. 5. Salinan sijil halal bagi ramuan yang digunakan (jika berkenaan).5. Salinan kad pengenalan 2 ( dua ) orang pekerja tetap beragama Islam warganegara Malaysia serta surat perlantikan sebagai pekerja di syarikat berkenaan. 4. 2. Salinan permit impot bagi bahan mentah berasaskan haiwan yang diimpot. 8. 3. Tel : 09-6252525 ext 2106/2110 No. Produk tambahan khasiat makanan perlu mendapat surat kelulusan daripada Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kebangsaan. 3. Fax : 09-6235135 Dokumen Yang Perlu Disertakan Dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan adalah seperti berikut : 1. Tidak menjual minuman keras atau benda-benda yang diharamkan bagi proses makanan. Mempunyai sijil tauliah penyembelih yang masih sah bagi penyembelih dan ' checker '. Produk dikilangkan di Terengganu sahaja. Kementerian Kesihatan Malaysia bagi produk kesihatan/makanan kesihatan. Produk yang dikeluarkan hendaklah melibatkan aktiviti pemprosesan. Produk bukan diharamkan oleh Islam.

400 Jadual 3 : Kadar Yuran Rumah Sembelih Mengikut Saiz Premis Bagi Tempoh 2 Tahun Premis Kecil RM 200 Premis Sederhana RM 800 Premis Besar RM 1. Industri Industri Multi Nasianal RM 1. Yuran ini dikenakan bagi setiap permohonan baru. Industri Kecil 00 Pekerja kurang dari 50 orang. Jadual 1 : Yuran Industri Bagi Tempoh 2 Tahun Industri Kecil RM 200 Industri Kecil & Sederhana RM 800 Jadual 2 : Ciri-Ciri Industri Ciri-Ciri Nilai jualan tahunan kurang dari RM 500. Pekerja melebihi 150 orang. Secara global & mempunyai rangkaian di Industri Multi Nasional beberapa buah negara. Premis Makanan / Restoran / RM 200 bagi setiap .400 Jadual 4 : Saiz Premis Rumah Sembelih Bilangan Sembelihan Sehari Mengikut Jenis Haiwan Ayam (dan atau Kambing (dan atau Lembu (dan atau sejenisnya) sejenisnya) sejenisnya) < 2000 < 500 < 50 2000. pembaharuan.3000 500 -700 50. tambahan produk dan tambahan cawangan (premis makanan).000 hingga RM &Sederhana 25 juta.Yuran Pensijilan Yuran pensijilan yang dikenakan kepada pemohon adalah bagi tempoh 2 tahun. Nilai jualan tahunan melebihi RM 25 juta. Industri Kecil Nilai jualan tahunan RM 500.100 >3000 > 700 > 100 Saiz Premis Kecil Sederhana Besar Jadual 5 : Kadar Yuran Premis Makanan/Restoran Dapur Hotel/Penyajian Makanan Bagi Tempoh 2 tahun.00.

. 6. 4. tertakluk kepada undang-undang yang berkuatkuasa.Dapur Hotel / Penyajian Makanan unit/cawangan Syarat Penggunaan Sijil Pengesahan Halal dan Logo Halal 1. Pembaharuan Sijil Permohonan pembaharuan Sijil Halal hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tarikh tamat sijil sedia ada berserta borang dan dokumen yang lengkap. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu secara bertulis untuk makluman dan tindakan selanjutnya. Pemegang sijil adalah bertanggungjawab ke atas apa-apa penyalahgunaan atau penyelewengan sijil tersebut. bahan ramuan clan pembekal-pembekalnya serta apa jua yang berkaitan dengannya. 3. Sijil Pengesahan Halal berkenaan boleh ditarik balik atau ditamatkan tempoh sahnya pada bila-bila masa apabila didapati ianya menyalahi "Garis Panduan" yang telah ditetapkan atau terdapat perkara atau cara pengendalian yang meragukan dari segi syarak. 2. Jika berlaku kehilangan atau kerosakan ke atas sijil berkenaan hendaklah diberitahu secara bertulis dengan segera kepada Pesuruhjaya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. ditukar milik atau dipinda isi kandungannya. jenama barang. Sijil Pengesahan Halal dan Logo Halal tidak boleh diniaga. Penggunaan Sijil Pengesahan Halal ini masih tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan yang diamalkan di negara ini. Sebarang perubahan ke atas nama syarikat. Sijil Pengesahan Halal yang asal perlukan dipamerkan. 5. kilang/premis clan alamatnya. 7. hendaklah diberitahu kepada Pesuruhjaya. Semua pemilik Sijil Pengesahan Halal yang sah bagi sesuatu barangan atau premis dibenarkan mengguna Logo Halal (seperti yang terdapat di sijil berkenaan) pada barangan atau premis berkenaan. Penggunaan logo perlu disertai dengan Nombor Rujukan. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful