PENGURUSAN PEMBELAJARAN (EDU 3034

)

TAJUK: PENGURUSAN PENASIHATAN MURID

..PENDAHULUAN..

Bimbingan

Penasihatan

PENGURUSAN PENASIHATAN MURID

Mentoring

BIMBINGAN

 Proses membantu individu membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka

PENASIHATAN

 Proses menasihati individu atau kumpulan
 Kehendak kepada kebaikan kepada orang yang memberi nasihat

MENTORING  Proses memberi bimbingan. berkemahiran dan sistematik) dalam menghadapi krisis hidup dan pembangunan diri individu.  Proses ini melibatkan: 1) Mentor 2) Mentee . sokongan dan bantuan secara profesional (terlatih dan beretika.

.

KEMAHIRAN ASAS DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN .

Kemahiran Melayan dan Mendengar Kemahiran Bimbingan dan Penasihatan Kemahiran Komunikasi Berkesan Komunikasi Tanpa Lisan (non-verbal) Komunikasi Lisan (verbal) .

minat & ambil berat • Murid dapat meluahkan perasaan .A) Kemahiran melayan dan mendengar i) Melayan • Beri perhatian sepenuhnya • Tunjukkan hormat.

ii) Mendengar • Perkara asas dalam bimbingan dan penasihatan • Memahami dengan tepat sesuatu mesej • Dapat memberi cadangan yang berkesan .

iii) Jenis penumpuan • Mendengar Isi Perasaan Makna dan Pengalaman .

iv) Halangan dalam proses mendengar • Terlalu cepat menilai mesej • Tumpuan terputus • Ingin segera menyelesaikan masalah • Soalan tertumpu kepada persoalan ‘menarik’ • Pembimbingan beremosi • Memikirkan soalan yang berikut .

B) KEMAHIRAN KOMUNIKASI i) Komunikasi Berkesan • Menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami • Berkeyakinan • Menampakkan kemesraan • Mewujudkan kepercayaan mendengar .

ii) Ciri Komunikasi dalam bimbingan dan penasihatan • Saling mempercayai dan menghormati • Bertujuan menolang • Teraputik iii) Jenis komunikasi • Lisan • Tanpa lisan .

Kemahiran Komunikasi Lisan dan Tanpa Lisan KEMAHIRAN KOMUNIKASI Lisan menyoal parafrasa Tanpa Lisan Kontak mata Ekspresi muka Intonasi suara memfokus merumus Tahap tenaga sentuhan .

KAUNSELOR DAN GURU DISISPLIN Pembimbing dan Penasihat Mempunyai keupayaan dan kesediaan untuk menolong seseorang pelajar yang menghadapi kemusykilan atau kesulitan dan memerlukan bantuan.PERBEZAAN ANTARA PEMBIMBING DAN PENASIHAT. Kaunselor Membantu perkembangan individu yang lebih baik. memastikan pelajar mematuhi arahan dan memastikan penerapan nilai-nilai murni. Guru Disiplin Mencegah pelajar daripada melanggar peraturan. . menolang pelajar memperolehi celik akal untuk meneelesaikan sebarang masalah yang dihadapi.

peringatan. • Kamus Dewan (1994) • . mengusulkan.Konsep penasihatan • Zuraidah (1994) • • • Memberi nasihat Tanpa memikirkan perasaan individu Mengelakkan diri daripada memahami. petunjuk yang baik. mengsyorkan atau menganjurkan tentang pelbagai hal. memeriksa dan menjelajah masalah ajaran.

• Gibson dan Mitchell (1999) • menyediakan maklumat baru dan berguna • Mengajar untuk berfikir dan bertindak .

Ciri-ciri penasihatan • Tumpuan kepada masalah • Berbentuk arahan atau suruhan daripada seorang yang dianggap lebih berautoriti • Strategi paling cepat untuk mengatasi permasalahan .

PENASIHATAN AKADEMIK .

SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK • Siapa Penasihat Akademik? – Staf akademik – Ketua bahagian/jabatan • Domain penasihatan – sebagai fasilitator .

PENASIHATAN AKADEMIK .Skop penasihatan • Perkongsian kefahaman Sistem Akademik dan Peraturan Akademik: – Sistem pengajian – Beban akademik pelajar • Mendidik konsep bekerja dalam pasukan: – Kepentingan penasihat berinteraksi dengan yang dinasihati • Melatih kemahiran berkomunikasi dan kemahiran sosial .

Kepentingan penasihatan • Satu aspek pendidikan dan latihan kemahiran diri & sosial  bekerja dalam pasukan.PENASIHATAN AKADEMIK . berinteraksi. • Peningkatan kualiti diri dan integriti akademik  berdisiplin dan jauhi salah laku akademik . berkomunikasi. perbincangan.

penilaian.Kemahiran Yang Diperlukan • Penasihat sepatutnya bersikap positif.berilmu: hal ehwal pengajian. isu-isu pelajar/remaja. teknik pembelajaran berkesan.PENASIHATAN AKADEMIK . asas kemahiran kaunseling & kemahiran menolong . .mesra pelajar .mempunyai kemahiran khusus tentang sistem akademik dan peraturan akademik. serta . tinggi motivasi & prihatin.

PENASIHATAN PELAJAR BERMASALAH AKADEMIK • Penasihatan pelajar bermasalah dalam pencapaian akademik: – Pelajar yang perlu mengulangi peperiksaan – Membaiki gred .

PENASIHATAN PELAJAR BERMASALAH SAHSIAH / INTEGRITI • Isu salah laku akademik: – Penyelewengan akademik • Isu sahsiah dan integriti: – tidak jujur/ikhlas – tidak saksama/adil – kelakuan tidak bermoral .

Perbezaan antara penasihatan dan kaunseling Penasihatan Fokus kepada permasalahan yang dihadapi Boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja Kaunseling Fokus kepada individu bermasalah Dilaksana oleh individu yang dilatih khusus dalam bidang kaunseling .

Tindakan adalah secara ad hoc berdasarkan keperluan Masa singkat Tindakan adalah berstruktur dan sistematik Lebih banyak masa diperlukan Tindakan tidak dipantau Tindakan dipantau oleh penasihat secara berterusan .

TEKNIK DAN STRATEGI DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN .

Membantu guru dalam proses memberi kesedaran kepada pelajar untuk memperbaiki pemikiran. perasaan. sikap dan tingkahlaku ke arah yang positif Membantu pelajar menangani kesulitan yang dihadapi. .Konsep teknik dan strategi Teknik dan strategi yang bersesuai sangat penting dalam menangani permasalahan pelajar.

TEKNIK YANG DIGUNAKAN Teknik pendekatan afektif  teknik berberbual kosong Teknik berasaskan pendekatan behavioral  Kaedah modelling  Latihan bertenang  Rekod tingkahlaku Teknik berasaskan pendekatan kognitif Pertikai pemikiran tidak rasional .

Prinsip penggunaan teknik .

Proses lebih efektif memudah cara Kebaikan penggunaan teknik Menceriakan dan menghidupkan sesi Mewujudkan suasana teraputik .

Sifat-sifat positif guru sebagai pembimbing dan penasihat berkesan Keberkesanan bimbingan dan penasihatan sering dikaitkan dengan nilai dah tingkahlaku pembimbing Menjadi sumber perubahan Pembawaan yang positif Faedah kepada diri sendiri dan orang lain .

Roger(1967) Ketulenan Empati Penerimaan tanpa syarat .

pujian dan kebendaan .tidak mengharapkan balasan.keprihatinan tanya syarat . perasaan dan tingkahlaku pelajar buruk atau baik .semata-semata kerana dorongan membantu .Ketulenan  ciri utama Ketulenan bererti guru pembimbing dan penasihat Ikhlas .keinginan membantu yang tinggi Penerimaan tanpa syarat  keprihatinan yang mendalam terhadap pelajar .tanpa batasan penilaian terhadap aspek pemikiran.

CIRI-CIRI POSITIF LAIN Mempunyai keyakinan diri dan percaya kebolehan orang lain Mempunyai kredibiliti tinggi dan boleh dipercayai Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang bimbingan dan penasihatan Mempunyai sifat terbuka terhadap sesuatu isu Amanah.jujur dan ikhlas Persepsi positif terhadap pelajar Kebolehan berfikir lebih jauh daripada pelajar Bertindak secara praktikal dan teliti .

Pediam dan sukar didekati Mementingkan diri dan tidak menghormati rahsia pelajar Tidak suka berbincang dan tidak pedulikan pelajar Suka melabel dan pilih kasih Sifat negatif yang harus dielakkan Mudah tersinggun g Tidak prihatin Pendengar yang lemah sombong Pemalu .

ETIKA DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN .

ETIKA MENGHORMATI MURID DAN TIADA UNSUR DISKRIMINASI BERTANGGUNGJAWAB KERAHSIAAN MURID .

Dewi Athena menziarahi Telemachus dan menyamar sebagai Mentor untuk menlindungi diri dari dijumpai sebilangan jejaka yang cuba melamar Penelope iaitu ibu kepada Telemachus. Apabila melibatkan diri dalam Perang Trojan.Dewi yang menyamar itu menggesa Telemachus agar membantah lamaran mereka lalu pergi berantau untuk mencari bapanya.” . Tidak lama kemudian. ketika lanjut usia. Odysseus menyerahkan tugas menjaga istana dan anaknya Telemachus kepada Mentor. Athena bertukar menjadi burung layang-layang sementara para pelamar tersebut gagal menewaskan Odysseus. Sekembali Odysseus ke Ithaca. dia berkawan dengan Odysseus.Berasal daripada perkataan Greek “Mentor ialah anak kepada Alcumus dan.

kesihatan mental dan dalam apa jua aspek-aspek pembangunan diri. mentor yang berpengetahuan dan berpengalaman bertindak sebagai pembimbing. kaunselor atau guru yang boleh dipercayai. rakan dan guru kepada mentee yang memerlukan bantuan untuk menambahbaikan lagi dirinya sama ada dalam konteks pembentukan kerjaya. . pendidikan.DEFINISI Mentor = rakan. Mentee = individu yang menerima pertolongan. kerohanian. Mentor biasanya terdiri dari orang yang mempunyai pengalaman dalam memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Dalam memberi khidmat menolong.

UMUM OBJEKTIF KESELURUHAN KHAS .

berkesan dan produktif 2. Menjadi agensi bimbingan yang dinamik. Membentuk sikap dan sahsiah diri yang baik 4.KESELURUHAN 1. Memupuk dan melengkapkan pelajar dengan nilai-nilai jati diri yang seimbang . Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai pengetahuan dan pengalaman 3.

Memupuk minat. Memberi bimbingan yang sempurna kepada setiap kecerdasan atau potensi pelajar 3. ingin tahu dan bakat pelajar mengikut kemampuan dan peringkat pelajar .UMUM 1. Memupuk semangat dan perasaan persaudaraan. Membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi 2. kekitaan dan tanggungjawab bersama 4.

Mengesan dan menolong pelajar yang mempunyai masalah emosi 2. Mengawal tingkah laku atau disiplin pelajar .KHAS 1. Mengembangkan pelajar dalam bidang yang mereka minati 4. Memupuk persefahaman dan perpaduan dalam kalangan pelajar 5. Membantu pelajar menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling 3.

belok organisasi  Kredibiliti dan mudah ditemui  Kemahiran komunikasi yang baik  Orientasi empower dan orientasi kemajuan  Semangat mencipta .INSENTIF MENTORAN  Mempunyai perspektif pengurusan masa yang baik  Mengetahui dengan baik selok .

FAEDAH MENTOR MENTEE .

• Dapat berkongsi pengalaman yang ada .Faedah kepada mentor • Dapat membina kemahiran pemantauan dalam sesebuah organisasi • Membina kepuasan diri.

Faedah mentoring. kepada mentee • Berjaya membina hubungan baik dengan orang lain • Membimbing mentee menyelesaikan masalah • Mengurangkan kadar jenayah di sekolah • Memupuk semangat pelajar disekolah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful