PENGURUSAN PEMBELAJARAN (EDU 3034

)

TAJUK: PENGURUSAN PENASIHATAN MURID

..PENDAHULUAN..

Bimbingan

Penasihatan

PENGURUSAN PENASIHATAN MURID

Mentoring

BIMBINGAN

 Proses membantu individu membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka

PENASIHATAN

 Proses menasihati individu atau kumpulan
 Kehendak kepada kebaikan kepada orang yang memberi nasihat

sokongan dan bantuan secara profesional (terlatih dan beretika.MENTORING  Proses memberi bimbingan.  Proses ini melibatkan: 1) Mentor 2) Mentee . berkemahiran dan sistematik) dalam menghadapi krisis hidup dan pembangunan diri individu.

.

KEMAHIRAN ASAS DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN .

Kemahiran Melayan dan Mendengar Kemahiran Bimbingan dan Penasihatan Kemahiran Komunikasi Berkesan Komunikasi Tanpa Lisan (non-verbal) Komunikasi Lisan (verbal) .

minat & ambil berat • Murid dapat meluahkan perasaan .A) Kemahiran melayan dan mendengar i) Melayan • Beri perhatian sepenuhnya • Tunjukkan hormat.

ii) Mendengar • Perkara asas dalam bimbingan dan penasihatan • Memahami dengan tepat sesuatu mesej • Dapat memberi cadangan yang berkesan .

iii) Jenis penumpuan • Mendengar Isi Perasaan Makna dan Pengalaman .

iv) Halangan dalam proses mendengar • Terlalu cepat menilai mesej • Tumpuan terputus • Ingin segera menyelesaikan masalah • Soalan tertumpu kepada persoalan ‘menarik’ • Pembimbingan beremosi • Memikirkan soalan yang berikut .

B) KEMAHIRAN KOMUNIKASI i) Komunikasi Berkesan • Menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami • Berkeyakinan • Menampakkan kemesraan • Mewujudkan kepercayaan mendengar .

ii) Ciri Komunikasi dalam bimbingan dan penasihatan • Saling mempercayai dan menghormati • Bertujuan menolang • Teraputik iii) Jenis komunikasi • Lisan • Tanpa lisan .

Kemahiran Komunikasi Lisan dan Tanpa Lisan KEMAHIRAN KOMUNIKASI Lisan menyoal parafrasa Tanpa Lisan Kontak mata Ekspresi muka Intonasi suara memfokus merumus Tahap tenaga sentuhan .

Kaunselor Membantu perkembangan individu yang lebih baik. menolang pelajar memperolehi celik akal untuk meneelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. KAUNSELOR DAN GURU DISISPLIN Pembimbing dan Penasihat Mempunyai keupayaan dan kesediaan untuk menolong seseorang pelajar yang menghadapi kemusykilan atau kesulitan dan memerlukan bantuan. Guru Disiplin Mencegah pelajar daripada melanggar peraturan. .PERBEZAAN ANTARA PEMBIMBING DAN PENASIHAT. memastikan pelajar mematuhi arahan dan memastikan penerapan nilai-nilai murni.

mengusulkan. • Kamus Dewan (1994) • . mengsyorkan atau menganjurkan tentang pelbagai hal.Konsep penasihatan • Zuraidah (1994) • • • Memberi nasihat Tanpa memikirkan perasaan individu Mengelakkan diri daripada memahami. petunjuk yang baik. memeriksa dan menjelajah masalah ajaran. peringatan.

• Gibson dan Mitchell (1999) • menyediakan maklumat baru dan berguna • Mengajar untuk berfikir dan bertindak .

Ciri-ciri penasihatan • Tumpuan kepada masalah • Berbentuk arahan atau suruhan daripada seorang yang dianggap lebih berautoriti • Strategi paling cepat untuk mengatasi permasalahan .

PENASIHATAN AKADEMIK .

SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK • Siapa Penasihat Akademik? – Staf akademik – Ketua bahagian/jabatan • Domain penasihatan – sebagai fasilitator .

PENASIHATAN AKADEMIK .Skop penasihatan • Perkongsian kefahaman Sistem Akademik dan Peraturan Akademik: – Sistem pengajian – Beban akademik pelajar • Mendidik konsep bekerja dalam pasukan: – Kepentingan penasihat berinteraksi dengan yang dinasihati • Melatih kemahiran berkomunikasi dan kemahiran sosial .

berinteraksi. berkomunikasi.PENASIHATAN AKADEMIK . perbincangan.Kepentingan penasihatan • Satu aspek pendidikan dan latihan kemahiran diri & sosial  bekerja dalam pasukan. • Peningkatan kualiti diri dan integriti akademik  berdisiplin dan jauhi salah laku akademik .

serta . teknik pembelajaran berkesan. .Kemahiran Yang Diperlukan • Penasihat sepatutnya bersikap positif. isu-isu pelajar/remaja.PENASIHATAN AKADEMIK . asas kemahiran kaunseling & kemahiran menolong .berilmu: hal ehwal pengajian.mempunyai kemahiran khusus tentang sistem akademik dan peraturan akademik.mesra pelajar . tinggi motivasi & prihatin. penilaian.

PENASIHATAN PELAJAR BERMASALAH AKADEMIK • Penasihatan pelajar bermasalah dalam pencapaian akademik: – Pelajar yang perlu mengulangi peperiksaan – Membaiki gred .

PENASIHATAN PELAJAR BERMASALAH SAHSIAH / INTEGRITI • Isu salah laku akademik: – Penyelewengan akademik • Isu sahsiah dan integriti: – tidak jujur/ikhlas – tidak saksama/adil – kelakuan tidak bermoral .

Perbezaan antara penasihatan dan kaunseling Penasihatan Fokus kepada permasalahan yang dihadapi Boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja Kaunseling Fokus kepada individu bermasalah Dilaksana oleh individu yang dilatih khusus dalam bidang kaunseling .

Tindakan adalah secara ad hoc berdasarkan keperluan Masa singkat Tindakan adalah berstruktur dan sistematik Lebih banyak masa diperlukan Tindakan tidak dipantau Tindakan dipantau oleh penasihat secara berterusan .

TEKNIK DAN STRATEGI DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN .

Konsep teknik dan strategi Teknik dan strategi yang bersesuai sangat penting dalam menangani permasalahan pelajar. Membantu guru dalam proses memberi kesedaran kepada pelajar untuk memperbaiki pemikiran. sikap dan tingkahlaku ke arah yang positif Membantu pelajar menangani kesulitan yang dihadapi. . perasaan.

TEKNIK YANG DIGUNAKAN Teknik pendekatan afektif  teknik berberbual kosong Teknik berasaskan pendekatan behavioral  Kaedah modelling  Latihan bertenang  Rekod tingkahlaku Teknik berasaskan pendekatan kognitif Pertikai pemikiran tidak rasional .

Prinsip penggunaan teknik .

Proses lebih efektif memudah cara Kebaikan penggunaan teknik Menceriakan dan menghidupkan sesi Mewujudkan suasana teraputik .

Sifat-sifat positif guru sebagai pembimbing dan penasihat berkesan Keberkesanan bimbingan dan penasihatan sering dikaitkan dengan nilai dah tingkahlaku pembimbing Menjadi sumber perubahan Pembawaan yang positif Faedah kepada diri sendiri dan orang lain .

Roger(1967) Ketulenan Empati Penerimaan tanpa syarat .

keinginan membantu yang tinggi Penerimaan tanpa syarat  keprihatinan yang mendalam terhadap pelajar .Ketulenan  ciri utama Ketulenan bererti guru pembimbing dan penasihat Ikhlas .tanpa batasan penilaian terhadap aspek pemikiran.keprihatinan tanya syarat .pujian dan kebendaan . perasaan dan tingkahlaku pelajar buruk atau baik .semata-semata kerana dorongan membantu .tidak mengharapkan balasan.

CIRI-CIRI POSITIF LAIN Mempunyai keyakinan diri dan percaya kebolehan orang lain Mempunyai kredibiliti tinggi dan boleh dipercayai Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang bimbingan dan penasihatan Mempunyai sifat terbuka terhadap sesuatu isu Amanah.jujur dan ikhlas Persepsi positif terhadap pelajar Kebolehan berfikir lebih jauh daripada pelajar Bertindak secara praktikal dan teliti .

Pediam dan sukar didekati Mementingkan diri dan tidak menghormati rahsia pelajar Tidak suka berbincang dan tidak pedulikan pelajar Suka melabel dan pilih kasih Sifat negatif yang harus dielakkan Mudah tersinggun g Tidak prihatin Pendengar yang lemah sombong Pemalu .

ETIKA DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN .

ETIKA MENGHORMATI MURID DAN TIADA UNSUR DISKRIMINASI BERTANGGUNGJAWAB KERAHSIAAN MURID .

” .Berasal daripada perkataan Greek “Mentor ialah anak kepada Alcumus dan. Sekembali Odysseus ke Ithaca. dia berkawan dengan Odysseus. Dewi Athena menziarahi Telemachus dan menyamar sebagai Mentor untuk menlindungi diri dari dijumpai sebilangan jejaka yang cuba melamar Penelope iaitu ibu kepada Telemachus.Dewi yang menyamar itu menggesa Telemachus agar membantah lamaran mereka lalu pergi berantau untuk mencari bapanya. Odysseus menyerahkan tugas menjaga istana dan anaknya Telemachus kepada Mentor. Tidak lama kemudian. Athena bertukar menjadi burung layang-layang sementara para pelamar tersebut gagal menewaskan Odysseus. ketika lanjut usia. Apabila melibatkan diri dalam Perang Trojan.

pendidikan. mentor yang berpengetahuan dan berpengalaman bertindak sebagai pembimbing. Dalam memberi khidmat menolong. kaunselor atau guru yang boleh dipercayai. rakan dan guru kepada mentee yang memerlukan bantuan untuk menambahbaikan lagi dirinya sama ada dalam konteks pembentukan kerjaya. kesihatan mental dan dalam apa jua aspek-aspek pembangunan diri. kerohanian. Mentor biasanya terdiri dari orang yang mempunyai pengalaman dalam memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukannya.DEFINISI Mentor = rakan. . Mentee = individu yang menerima pertolongan.

UMUM OBJEKTIF KESELURUHAN KHAS .

KESELURUHAN 1. berkesan dan produktif 2. Membentuk sikap dan sahsiah diri yang baik 4. Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai pengetahuan dan pengalaman 3. Memupuk dan melengkapkan pelajar dengan nilai-nilai jati diri yang seimbang . Menjadi agensi bimbingan yang dinamik.

ingin tahu dan bakat pelajar mengikut kemampuan dan peringkat pelajar .UMUM 1. Memupuk semangat dan perasaan persaudaraan. kekitaan dan tanggungjawab bersama 4. Membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi 2. Memupuk minat. Memberi bimbingan yang sempurna kepada setiap kecerdasan atau potensi pelajar 3.

Membantu pelajar menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling 3. Memupuk persefahaman dan perpaduan dalam kalangan pelajar 5. Mengembangkan pelajar dalam bidang yang mereka minati 4. Mengesan dan menolong pelajar yang mempunyai masalah emosi 2. Mengawal tingkah laku atau disiplin pelajar .KHAS 1.

belok organisasi  Kredibiliti dan mudah ditemui  Kemahiran komunikasi yang baik  Orientasi empower dan orientasi kemajuan  Semangat mencipta .INSENTIF MENTORAN  Mempunyai perspektif pengurusan masa yang baik  Mengetahui dengan baik selok .

FAEDAH MENTOR MENTEE .

Faedah kepada mentor • Dapat membina kemahiran pemantauan dalam sesebuah organisasi • Membina kepuasan diri. • Dapat berkongsi pengalaman yang ada .

Faedah mentoring. kepada mentee • Berjaya membina hubungan baik dengan orang lain • Membimbing mentee menyelesaikan masalah • Mengurangkan kadar jenayah di sekolah • Memupuk semangat pelajar disekolah .