Tasyakuran KeLahiran

Assalamualaikum Wr.Wb Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, kami bermaksud telah lahir anak kami pada yang I pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 yang Insyaallah akan kami beri nama

Aldiandra Arga Utomo
(Arya)
Semoga kelak akan menjadi anak yang sholeh berbakti pada orang tua dan berguna bagi Nusa Bangsa dan Agama. Amin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yang Berbahagia,

Sarto & Rina