IKRAR PENGAWAS SEKOLAH

Bahawasanya kami, Pengawas SMK Arshad, berikrar dan berjanji, akan menjalankan tugas kami dengan penuh dedikasi, bertanggungjawab, ikhlas, amanah dan adil serta beretika . Kami berjanji, akan mematuhi segala peraturan disiplin sekolah seperti yang termaktub dalam Buku Peraturan Sekolah ini. Kami juga akan sedaya upaya, memastikan peraturan sekolah, dihayati dan dipatuhi, oleh semua warga pelajar sekolah ini.

“DISIPLIN SMARD TERUS UNGGUL”
Sekian. T/kasih
T/tangan: _________________________ Nama: ____________________________ Kelas: ___________ Tarikh: ___________

bertanggungjawab. akan mematuhi segala peraturan disiplin asrama. T/kasih T/tangan: _________________________ Nama: ____________________________ . oleh semua warga ASTIRA sekolah ini.IKRAR PENGAWAS ASTIRA Bahawasanya kami. seperti yang termaktub. dalam Buku Peraturan Asrama Sekolah kami. berikrar dan berjanji. Kami berjanji. ikhlas. Pengawas ASTIRA SMARD. amanah dan adil. dengan penuh dedikasi. memastikan peraturan ASTIRA. dihayati dan dipatuhi. akan menjalankan tugas kami. “ASTIRA CEMERLANG SMARD GEMILANG” Sekian. serta beretika . Kami juga akan sedaya upaya.

akan menghadiri.Kelas: ___________ Tarikh: ___________ IKRAR PELAJAR 5 SAINS Bahawasanya kami. meningkatkan pencapaian prestasi kami Dalam SPM tahun ini. berikrar dan berjanji. sedaya upaya kami. mengikut jadual yang diberikan kepada kami. Kami akan berusaha. “SMARD TERUS UNGGUL” . akan mematuhi. Pelajar Tingkatan 5 Sains. setiap kelas Alpha-Beta 1. Kami juga berjanji. seperti yang ditetapkan oleh sekolah. segala peraturan kelas kami.

SPM & STPM 2010 2. Memberi pengiktirafan kepada pelajar2 yang telah menunjukkan pencapaian cemerlang aktiviti2 kokurikulum tahun ini 4. Memberi penghargaan kepada pelajar2 yang telah menunjukkan pencapaian cemerlang dalam Peperiksaan Penggal Pertama tahun ini 3. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada pelajar2 yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam peperiksaan PMR. T/kasih T/tangan: _________________________ Nama: ____________________________ Kelas: ___________ Tarikh: __________ TUJUAN MAJLIS Tujuan majlis pada hari ini diadakan ialah untuk: 1.Sekian. Mengadakan dialog akademik di antara ibu/bapa & penjaga dengan .

Guru2 Tingkatan bersempena penyerahan rekod kemajuan prestasi pelajar “SMARD TERUS UNGGUL” .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.