KOPERASI TENTERA

Wisma Koperasi Tentera, No. 1, Jalan 2/65C
Off Jalan Pahang Barat, 53000 Kuala Lumpur
Tel: 03-4027 2600 Faks: 03-4025 3804

PERMOHONAN PENGELUARAN DIVIDEN 2012
BUTIR-BUTIR PEMOHON
My Tentera/My Kad: ............................................................ No. K/P Lama : ..............................................
Nama: ............................................................................................................................................................
[NAMA SEPERTI DI DALAM BAT C 10/ MYTENTERA/ MYKAD]

SILA TANDAKAN [ √ ]
KREDIT KE AKAUN

SILA KREDITKAN KE AKAUN SAYA SEPERTI DI BAWAH:-

(NOMBOR AKAUN yang dicatatkan mestilah AKAUN PERSEORANGAN DAN MASIH AKTIF)
NAMA BANK

NO AKAUN

MAYBANK [ 12 ANGKA ]
BSN GIRO [ 16 ANGKA ]

Tandatangan: …………………………………

No.Anggota:

ATAU
POS KE ALAMAT

SILA POSKAN KE ALAMAT SEPERTI DI BAWAH: -

(PERHATIAN:- Sebagai langkah keselamatan, semua cek yang diposkan akan dicetak “A/C PAYEE ONLY”.
Cek ini perlu dimasukkan ke dalam akaun dan TIDAK BOLEH DITUNAIKAN).
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Poskod ..........................

PERHATIAN :A.
B.
C.
D.
E.

Permohonan pengeluaran dividen ini mestilah sampai ke pejabat Koperasi Tentera pada atau sebelum 30 Jun 2013
(tarikh Mesyuarat Agung Tahunan KT ke 48).
Permohonan yang tidak lengkap tidak diterima dan dividen akan hanya dikreditkan ke akaun Simpanan Khas
anggota pada bulan Ogos 2013.
Permohonan yang sampai ke Ibu Pejabat atau Pejabat Cawangan Koperasi Tentera selepas 30 Jun 2013 tidak akan
diproses dan hanya akan dikreditkan ke akaun Simpanan Khas anggota dalam bulan Ogos 2013.
Dividen yang kurang RM 25.00 tidak akan dikeluarkan dan akan dikreditkan ke dalam akaun Simpanan Khas
anggota secara automatik dalam bulan Ogos 2013.
Anggota tidak layak menerima dividen sekiranya:
1) Menarik diri sebelum 1 Januari 2013.
2) Mempunyai yuran tertunggak.
3) Mempunyai pembiayaan tertunggak atau terbengkalai.