MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DI DALAM MENJAWAB SOALAN PENYELESAIAN MASALAH DENGAN KAEDAH PENSEL- KERTAS

Oleh :

Mohd Hazanizam Bin Abd Hamid SK (P) Sultan Ibrahim 80100 Johor Bahru, Johor

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran menjawab soalan penyelesaian masalah di kalangan murid-murid Tahun 3 Kuning melalui pendekatan kaedah pensel-kertas. Seramai 30 orang murid Tahun 3 Kuning dan seorang guru penyelidik terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilakukan melalui pemerhatian, temubual dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid-murid kurang mahir apabila cuba untuk memahami kehendak soalan. Setelah kajian tindakan dilaksanakan, keputusan ujian menunjukkan wujudnya peningkatan prestasi murid. Majoriti murid yang terlibat di dalam kajian tindakan ini dapat memahami apa yang telah dipraktikkan di dalam tajuk atau topik penyelesaian masalah. Secara keseluruhannya, kajian tindakan ini telah dapat meningkatkan kualiti amalan pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam meningkatkan prestasi dan kualiti apabila menjawab soalan matematik.

Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim

1. didapati mereka masih keliru dengan konsep penyelesaian masalah. Empat operasi ini merupakan asas kepada kiraan matematik dan juga merupakan kemahiran paling penting untuk menjawab soalan penyelesaian masalah. Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim . Saya telah cuba membantu murid dalam mengatasi masalah di atas dengan cara membaca petikan bersama-sama murid sebanyak 2 kali. Mereka tidak dapat memahami kehendak soalan dan seterusnya menghadapi masalah untuk memilih operasi yang terlibat samada operasi tambah. Mereka memerlukan guru untuk menerangkan kehendak soalan terlebih dahulu untuk membolehkan mereka memahami kehendak soalan. Di dalam hal ini juga saya sedar bahawa masalah ini tidak boleh dibiar berlarutan memandangkan murid-murid saya akan naik ke tahap dua pada tahun hadapan. tolak. penulisan dan ujian bulanan.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Yang Lalu Murid-murid kelas 3 Kuning terdiri daripada murid-murid yang lemah. Daripada pemerhatian yang dijalankan seperti soal jawab lisan. mencatat perkataan tersebut dalam buku khas dan membimbing mereka menggunakan kamus untuk memahami istilah atau makna perkataan tersebut. Tumpuan kajian ini adalah ke atas empat operasi asas matematik iaitu penambahan pengurangan. menggaris perkataan yang sukar. darab atau bahagi. pendaraban dan pembahagian.

Tidak memahami penyataan yang diberikan. hendak cepat siap dan tidak pandai membahagi masa yang diperuntukkan. c. Tidak mampu membaca masalah dengan betul. b. Masalah ini berlaku dalam kalangan murid-murid terutamanya sikap murid yang malas membaca.2. Murid masih tidak gemar menggunakan kamus untuk membuat rujukan. Ini akan memberikan kesan negatif kepada markah keseluruhan mereka jika tidak mampu menjawab semua soalan penyelesaian masalah. Kesan masalah jika tidak ditangani. Tidak berjaya melakukan transformasi dari pemahaman sendiri kepada bentuk kiraan matematik. murid akan terus mengamalkan sikap sambil lewa sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Tambahan pula.0 Fokus Kajian Daripada refleksi di atas didapati murid tidak dapat menjawab soalan penyelesaian masalah dimana mereka : a. kebiasaannya markah penuh untuk satu soalan penyelesaian masalah tidak kurang dari 2. Murid juga akan melepaskan peluang memperoleh markah yang lebih baik kerana soalan yang dikemukakan dianggap mudah. Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim . Hal ini kerana guru yang sentiasa memberikan maksud perkataan sukar kepada murid tanpa memberikan peluang kepada murid untuk mendapatkan maksud sendiri. Kebolehan memahami ayat matematik dapat mempengaruhi mereka dalam menjawab soalan yang berbentuk demikian. Murid menjadi lemah dalam matematik kerana mereka tidak faham soalan pemahaman yang mengandungi ayat matematik kerana guru kurang memberi latih tubi.

Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim .3. seorang murid Cina dan enam orang murid India.2 Objektif Khusus: 1.0 Kumpulan Sasaran: Pelajar yang terlibat adalah 30 orang pelajar Tahun 3 Kuning.1 Objektif am: Tujuan kajian ini adalah untuk mencari pola kesilapan murid 3 Kuning ketika menjawab soalan penyelesaian masalah 3. Murid dapat membaca dengan betul Murid dapat menggariskan kata kunci Murid dapat memahami kehendak kata kunci Murid dapat melakukan transformasi dari pemahaman ayat kepada kiraan matematik dengan betul 4. Mereka terdiri daripada 30 murid perempuan yang terdiri dari 23 orang murid Melayu. Murid-murid di dalam kelas ini adalah di dalam kelas lemah. 2. 4. 3.0 Objektif Kajian: 3.

Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim .1. 5. Pemerhatian ini dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.1.0 Pelaksanaan Kajian 5.1 Pemerhatian Saya telah menggunakan kaedah pemerhatian dalam kajian ini. melalui respon kepada soalan-soalan yang diajukan. Temu bual ini secara tidak langsung dapat mengenali punca sebenar murid tidak dapat menguasai kemahiran menjawab soalan penyelesaian masalah. Soalan Ujian Pra terdiri daripada 5 soalan subjektif dan murid-murid dikehendaki menunjukkan jalan kerja mengira di atas kertas ujian. Ujian pra dijalankan sebelum sesi bimbingan bermula. latihan bertulis dan ujian pra. 5.3 Ujian Pra Ujian pra dijalankan untuk menguji tahap sebenar pencapaian muridmurid.1 Tinjauan awal masalah: 5.5.2 Temu Bual Kaedah lain yang saya gunakan ialah temu bual yang mana dilakukan secara tidak formal terhadap murid-murid kumpulan sasaran.1. Tempoh masa menjawab adalah 25 minit.

5.2. 17 orang murid pula menyatakan matapelajaran matematik ini perlu diajar dengan bantuan komputer untuk menghilangkan rasa bosan ketika belajar. Tujuh orang murid bersetuju bahawa masalah lupa merupakan faktor utama kepada kegagalan menjawab soalan penyelesaian masalah dengan betul. didapati enam orang murid tidak dapat membaca petikan atau masalah yang diberi dengan betul.1 Pemerhatian Daripada pemerhatian yang dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 5.2. Ketiga. lapan orang murid tidak memahami operasi yang terlibat berdasarkan kata kunci yang digaris dan sembilan orang murid tidak dapat melakukan transformasi pemahaman ayat kepada penulisan ayat matematik dan kiraan yang betul. Masalah sebutan adalah penyumbang utama kepada permasalahan ini. Untuk menguasai sesuatu matapelajaran itu harus bermula dengan minat yang mendalam tanpa paksaan. Kedua.2 Temu Bual Hasil temu bual daripada kumpulan sasaran. Lapan orang murid berpendapat soalan matematik adalah soalan yang susah untuk difahami kerana terdapat perkataan yang sukar untuk difahami. lima orang tidak menggaris kata kunci selepas membaca dan memahami soalan.2 Analisa Tinjauan Masalah 5. Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim . saya dapati semua meminati matapelajaran Matematik dan dianggap jawapan yang jujur daripada semua murid.

Daripada 11 orang murid tersebut. lima orang mendapat markah near-miss kepada gred B. Ini adalah disebabkan mereka cuai di dalam melakukan kiraan matematik.5.2. Oleh yang demikian. Muridmurid ini dikenalpasti tidak menggaris kata kunci dan melakukan kesilapan di dalam melakukan transformasi dari ayat pemahaman kepada ayat matematik.3 Ujian Pra Jadual 1: Pencapaian Murid-murid Tahun 3 Kuning Dalam Ujian Pra Gred A B C D E Jumlah Ujian Pra Bilangan 1 18 11 0 0 30 % 3 60 37 0 0 100 Jadual 1 menunjukkan 11 orang murid ( 37 % ) mendapat gred C. lima orang murid ini mampu mendapat gred B jika berhati-hati ketika melakukan kiraan dan seterusnya mengurangkan peratus murid mendapat gred C. Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim .

1. 5. Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim . Aktiviti 2 – Temuduga 1 5.3 Aktiviti 3 – Temuduga 2 Murid yang gagal pada Aktiviti 2 akan menjalani Aktiviti 3 iaitu Temuduga 2.5. 5.3.1.1 Aktiviti 1 – Pensel-kertas Murid-murid akan diberikan ujian secara kumpulan untuk menentukan tahap pemahaman mereka dalam penyelesaian masalah.1 Aktiviti-aktiviti yang dijalankan Sebanyak tiga aktiviti akan dijalankan untuk meningkatkan kemahiran murid menjawab soalan penyelesaian masalah. Murid yang terlibat di dalam Aktiviti 3 ini akan diberikan set soalan yang mudah dan akan dibantu oleh guru sehingga berjaya.3.3.3.2 Murid akan diminta untuk menjawab semula soalan yang mereka salah jawab secara bertulis.3 Tindakan Yang Telah Dijalankan: 5. Jika jawapan kali kedua ini betul ia dikategorikan sebagai kesilapan akibat kecuaian.1.

darab dan bahagi. c) Murid diingatkan untuk menulis number sentence dan bentuk lazim c) Guru meminta murid menunjukkan jawapan di papan putih dan mesti menerangkan kepada kelas bagaimana anda mendapat jawapan tersebut. pahamkan kehendak kata kunci dan selesaikan masalah dengan kiraan. b) Purata masa yang diberikan untuk satu soalan adalah 5 minit dan soalan yang diberikan melibatkan operasi tambah. guru telah menerangkan kepada semua murid yang terlibat tentang aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tempoh kajian ini akan diadakan.5. Berdasarkan tinjauan masalah dan analisis tinjauan masalah.1 Aktiviti 1: Pensel – Kertas a) Setiap murid telah diberikan satu set dan diberi masa 25 minit untuk menjawab soalan tersebut. gariskan kata kunci.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian / Penilaian Sebelum tindakan kajian dilaksanakan. tindakan berikut telah dirancang dan dilaksanakan iaitu: • Aktiviti 1: Pensel .4. Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim .Kertas • Aktiviti 2: Temuduga 1 • Aktiviti 3: Temuduga 2 5. Guru juga menerangkan kembali teknik menjawab soalan penyelesaian masalah iaitu membaca keseluruhan ayat. tolak.

4. Melalui aktiviti ini juga. Jika murid berjaya menjawab soalan yang gagal dijawab pada aktiviti 1 tadi.4. 5.1. murid itu dikategorikan sebagai cuai sahaja. Semua murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti ini dan semua murid berjaya menjawab soalan yang diberi dengan baik.4. Guru perlu mencari murid yang suka melakukan kecuaian semasa memahami soalan atau semasa mengira kemudian.2 Refleksi Aktiviti 1: Murid-murid berjaya menggunakan masa yang diberikan untuk menjawab soalan tersebut.1. Mereka berasa seronok kerana berjaya menunjukkan jawapan yang tepat di papan.5. Aktiviti ini dijalankan hanya untuk murid yang gagal menjawab soalan tertentu semasa aktiviti 1. Semua murid diberi pujian dan tepukan setiap kali mereka berjaya menerangkan dengan tepat kepada semua murid lain. Mereka dapat biasakan diri dengan menggaris kata kunci dan menulis number sentence. guru akan memanggil seorang demi seorang murid ke meja guru dan mengajukan empat soalan matematik iaitu soalan penyelesaian masalah.1 Pemerhatian Aktiviti 1: Murid kelihatan boleh menjawab soalan yang diberikan. 5. mereka menjadi nampak lebih berani untuk menulis jawapan mereka di papan putih dan menerangkan kepada murid-murid lain tentang cara untuk menyelesaikan soalan dengan betul. Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim . Guru mendapati murid-murid ini sudah bersedia untuk melakukan Aktiviti 2 yang dilaksanakan merangkumi soalan dari aras kesukaran mudah dan sederhana.2 Aktiviti 2 : Temuduga 1 Di dalam aktiviti ini.

5. Tulisan juga dilihat lebih baik berbanding menulis di meja murid. Ini dapat menjelaskan bahawa kegagalan mereka di dalam Aktiviti 1 tadi adalah disebabkan kecuaian semasa menjawab. Sehubungan dengan itu.2.3. Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim . Aktiviti 3 tidak akan dijalankan memandangkan semua murid telah berjaya di dalam Aktiviti 2 seperti yang telah dinyatakan di 5. 5.1 Pemerhatian Aktiviti 2 Murid dapat menulis dengan tenang walaupun diperhatikan guru di sebelah. semua murid yang dipanggil berjaya menjawab semua soalan dengan betul. ada juga murid yang membulatkan kata kunci dengan alasan bulat lebih jelas. Murid juga dinasihatkan menggaris kata kunci dengan pensel warna berbanding pensel.3.4.4.2 Refleksi Aktiviti 2 Setelah Aktiviti 2 selesai. Selain itu. semua murid berjaya di dalam kajian ini. Secara keseluruhan. Kemungkinan garisan berwarna pada kata kunci membantu murid agar tidak melakukan kesilapan ketika memahami kehendak soalan dan semasa mengira.2. Mungkin dengan garisan warna terang mampu membantu murid agar tidak terlepas pandang kata kunci yang telah digaris itu.1.

Saya percaya.5 Refleksi Kajian Keberkesanan tindakan ini bergantung kepada sentuhan atau tindakan secara menyeluruh bagi pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang.0 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya Berdasarkan kajian yang dilaksanakan. ada murid memerlukan pensel warna untuk menggaris kata kunci bagi menarik perhatian mereka ketika menjawab. maka semakin ramai murid berasakan Matematik adalah subjek yang tidak membosankan. perlu dilakukan kajian terhadap kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam proses P&P. Saya amat percaya jika kita mempelbagaikan aktiviti semasa mengajar. Oleh kerana itu. Kajian Tindakan Matematik 2012 SK (P) Sultan Ibrahim . 6. penerapan pelbagai kaedah mampu menarik minat murid tidak kira untuk apa jua mata pelajaran sekalipun. Di dalam kajian ini. Pengalaman kali ini akan membantu saya dalam meminimumkan lagi kelemahan yang wujud semasa kajian akan datang untuk sampel yang lebih besar. didapati bahawa sesetengah murid memerlukan pendekatan yang berbeza dalam mempelajari sesuatu kemahiran yang hendak diterapkan dalam pembelajaran. murid dapat mempelajari pelbagai kemahiran atau teknik menjawab soalan penyelesaian masalah.5. Sebagai contoh. Kemahiran-kemahiran ini perlu digilap dengan latih tubi yang berkala samada latihan dibuat di dalam kelas atau sebagai kerja rumah. Kemahiran matematik murid perlu dititikberatkan supaya pelajar mampu menyelesaikan soalan sehingga peringkat tertinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful