PRAKTIKAL 4 MENENTUKAN NILAI PEMALAR AVOGADRO MELALUI PROSES ELEKTROLISIS Tujuan : Untuk menentukan nilai pemalar Avogadro dengan

cara prosedur elektrolisis. Teori : Mol dianggap sebagai unit asas dalam sistem SI iaitu unit asas kuantiti. Jisim atom suatu unsur dalam gram adalah sama dengan satu mol elemen.Dalam menentukan nombor Avogadro, iaitu bilangan zarah dalam satu mol, alat pengukuran yang tepat dan sesuai yang masih tidak wujud sehingga awal abad ke dua puluh. Oleh itu, untuk menentukan nombor avogadro, elektron yang mengalir akan diukur, seterusnya jumlah arus dicatat dan masa yang diperlukan untuk elektron dalam unit ampere mengalir melalui litar diukur dengan teliti. Bilangan atom dalam sampel yang akan ditimbang dikaitkan dengan bilangan elektron yang digunakan. Berdasarkan nilai tersebut, nombor Avogadro dapat dikira. Justeru, eksperimen ini menggunakan elektrolisis kuprum untuk menentukan nombor Avogadro. Dua plat kuprum dicelup dalam bikar yang mengandungi larutan kuprum(II) sulfat. Elektrod yang akan disadur ditimbang terlebih dahulu sebelum (mi = jisim awal) dan selepas eksperimen (mf = jisim akhir). Perbezaan jisim ini mewakili jisim logam yang disadur. M = mf – mi Cas elektrik yang mengalir melalui sistem semasa elektrolisis, q, boleh dikira melalui persamaan dibawah: Q=It dimana, I adalah arus dan t adalah masa Nombor Avagadro, NA, boleh dikira melalui persamaan di bawah:
NA = qM n m qe

dimana, M is the jisim atom logam, n adalah nombor elektron dalam tindak balas separuh dan qe adalah cas satu elektron.

6. Reostat diselaraskan untuk membenarkan arus kecil melaluinya. 2. 8. Bikar 250 cm3 3. Bateri 2. Suis 6. Alat Radas : 1.Bahan : 1. Ammeter 5. Bacaan ammeter direkodkan. Perubahan yang berlaku di anod dan di katod direkodkan. 4. suis dihidupkan dan jam randik dimulakan. 5. 7. Bikar diisi dengan larutan 1 mol dm -3 kuprum(II) sulfat sehingga separuh penuh. Jam randik Prosedur : 1. Kepingan kuprum dibasuh dan dikeringkan dengan propanon dan ditimbang sekali lagi. 2 kepingan kurpum. Alat radas disediakan seperti dalam rajah 1. 3. Dua kepingan kuprum dicuci dengan menggunakan kertas pasir dan jisimnya ditimbang. Suis ditutup selepas 30 minit. Penyambung klip buaya 4. . 1 mol dm-3 larutan kupum(II) sulfat 2.

: Elektrod semakin menebal : Larutan berwarna biru tidak berubah : Jumlah tenaga yang melalui litar : Q = It = (0.10 - : Elektrod semakin menipis.15 A)(1800 s) = 270 C Nombor elektron dalam elektrolisis : No e.15 A Jisim Awal (g) Jisim Akhir (g) Pertambahan Berat (g) Pengurangan Berat (g) Anod Katod Larutan Pengiraan Anod 0. .685 x 10²¹ elektron) x (1 Cu²+/ 2 elektron) = 8.602 x 10ˉ¹9 coulomb) = (270 C) x (1/ 1. I = 0.Hasil Eksperimen : Arus.602 x 10ˉ¹9 coulomb) = 1.685 x 10²¹ elektron No atom kuprum yang hilang dari anod Proses elektrolisis melibatkan 2 elektron untuk satu ion yang dihasilkan.38 0.22 0.425 x 1020 ion Jisim ion kuprum yang terhasil bersamaan dengan jisim yang hilang pada anod.10 Katod 0. Jadi. nombor atom bagi ion kumprum (II) ialah : Nombor ion Cu²+ = ½ nombor elektron yang di kira = (1.32 0.28 0.= Q x (1/ 1.

No Avogadro yang diperolehi Perbincangan : Pada kebiasanya. jisim bilangan kuprum yang digunakan dan cas elektron umum yang digunakan Coulumbs Saat saat grams Cu 1 elektron 1. Nila pemalar avogadro boleh dikira dengan mengira bilangan coulumb anod yang mengalami pemendapan atau kakisan. atau tindakbalas seperti penghasilan klorin daripada klorida.425 X 1021atom/g) x (JAR kuprum) = 8. elektrolisis digunakan untuk menyediakan elemen seperti natrium dan untuk menyalut logam lain dengan logam yang lain.Jisim yang hilang di anod = 0.425 X 1021atom/g x 63. menerima 2 elektron dan menghasilkan logam kuprum. ion kuprum(II) akan berpindah kepada katod.1 g Bilangan mol = (8.6 X 10 coul.338 X 1024 atom/mol. -19 = 8.546 g = 5. larutan mengandungi ion kuprum(II).425 x 1020ion) ÷ 0.55 X 1023 atom/mol 1 atom Cu 2 elektron 63. Sementara itu.425 X 1021atom/g = 5.55 X 1023 atom/mol :.1 g (8. . Proses ini adalah pengoksidaan logam kepada kation.54g Cu 1 mol Cu = Pemalar Avogadro Kesimpulan : Nilai pemalar Avogadro yang diperoleh dari eksperimen ini ialah 1. proses pengoksidaan berlaku pada anod.Justeru.

Secara teori. masa arus elektrik melalui elektrolit perlu dipanjangkan supaya zarah mempunyai masa yang cukup untuk dipindahkan sepenuhnya daripada anod kepada katod. Tuliskan persamaan tindak balas yang seimbang untuk tindak balas yang berlaku di anod dan katod.→ Cu (Pengoksidaan) (Penurunan) 3. Selain itu. Sebelum menjalankan eksperimen. seterusnya jisim yang terenap pada elektrod akan tersesar apabila kita hendak mengeluarkan elektrod. . pertambahan jisim dalam satu elektrod kuprum sepatutnya sama dengan pengurangan jisim di elektrod yang satu lagi. (4 m) Cara yang pertama ialah dengan menggunakan arus yang kecil semasa eksperimen kerana arus yang lebih kecil boleh membiarkan tembaga yang dihantar stabil dan perlahan. 2. Jelaskan mengapa terdapat sedikit perubahan kecil bagi kedua-dua nilai ini dalam eksperimen yang telah dijalankan. Ketika itu. Nyatakan dan jelaskan dua cara untuk memperbaiki ketepatan keputusan yang diperolehi. plat kuprum perlu dibersihkan terlebih dahulu bagi mengelakkan terdapat unsur lain yang mempengaruhi tindak balas.Nilai arus yang digunakan perlu seragam.Soalan: 1. Anod Katod : : Cu → Cu2+ + 2eCu2+ + 2e. Sejumlah kecil jisim akan terkeluar ketika propanona dialirkan pada elektrod. Kehilangan jisim berlaku ketika proses pengeringan elektrod dengan menggunakan propanol.

keginaan yang kedua ialah elektropenyaduran. .bauksit disucikan dibubarkan dalam kriolit lebur (Na 3AlF6) pada 900°C untuk membentuk Al3+ dan O2. Elektrolisis dalam industri digunakan untuk pengekstrakan Aluminium.4. Pada permulaannya. nyatakan dan jelaskan dua kegunaan lain proses elektrolisis dalam industri. Bijih aluminium adalah bauksit. Selain daripada mengukur nilai pemalar Avogadro. grafit digunakan sebagai elektrod bagi membolehkan pengekstrakan aluminium berlaku melalui proses elektrolisis. seterusnya. Proses ini melibatkanpenggunaan objek yang akan bersadur elektrik akan bertindak sebagai katod dan logam penyaduran bertindak sebagai anod. Elektrolit yang digunakan adalah larutan akues yang mengandungi ion logam penyaduran. (aluminium oksida). Ia dikenali sebagai penyaduran elektrik.Selain .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful