PRAKTIKAL 4 MENENTUKAN NILAI PEMALAR AVOGADRO MELALUI PROSES ELEKTROLISIS Tujuan : Untuk menentukan nilai pemalar Avogadro dengan

cara prosedur elektrolisis. Teori : Mol dianggap sebagai unit asas dalam sistem SI iaitu unit asas kuantiti. Jisim atom suatu unsur dalam gram adalah sama dengan satu mol elemen.Dalam menentukan nombor Avogadro, iaitu bilangan zarah dalam satu mol, alat pengukuran yang tepat dan sesuai yang masih tidak wujud sehingga awal abad ke dua puluh. Oleh itu, untuk menentukan nombor avogadro, elektron yang mengalir akan diukur, seterusnya jumlah arus dicatat dan masa yang diperlukan untuk elektron dalam unit ampere mengalir melalui litar diukur dengan teliti. Bilangan atom dalam sampel yang akan ditimbang dikaitkan dengan bilangan elektron yang digunakan. Berdasarkan nilai tersebut, nombor Avogadro dapat dikira. Justeru, eksperimen ini menggunakan elektrolisis kuprum untuk menentukan nombor Avogadro. Dua plat kuprum dicelup dalam bikar yang mengandungi larutan kuprum(II) sulfat. Elektrod yang akan disadur ditimbang terlebih dahulu sebelum (mi = jisim awal) dan selepas eksperimen (mf = jisim akhir). Perbezaan jisim ini mewakili jisim logam yang disadur. M = mf – mi Cas elektrik yang mengalir melalui sistem semasa elektrolisis, q, boleh dikira melalui persamaan dibawah: Q=It dimana, I adalah arus dan t adalah masa Nombor Avagadro, NA, boleh dikira melalui persamaan di bawah:
NA = qM n m qe

dimana, M is the jisim atom logam, n adalah nombor elektron dalam tindak balas separuh dan qe adalah cas satu elektron.

Bahan : 1. Penyambung klip buaya 4. Suis ditutup selepas 30 minit. suis dihidupkan dan jam randik dimulakan. Ammeter 5. 1 mol dm-3 larutan kupum(II) sulfat 2. 2 kepingan kurpum. Alat Radas : 1. Reostat diselaraskan untuk membenarkan arus kecil melaluinya. Perubahan yang berlaku di anod dan di katod direkodkan. 5. Bateri 2. 2. 7. 3. Jam randik Prosedur : 1. 4. Bacaan ammeter direkodkan. 8. Bikar diisi dengan larutan 1 mol dm -3 kuprum(II) sulfat sehingga separuh penuh. 6. Suis 6. Bikar 250 cm3 3. Dua kepingan kuprum dicuci dengan menggunakan kertas pasir dan jisimnya ditimbang. Kepingan kuprum dibasuh dan dikeringkan dengan propanon dan ditimbang sekali lagi. Alat radas disediakan seperti dalam rajah 1. .

22 0. Jadi. .10 Katod 0. : Elektrod semakin menebal : Larutan berwarna biru tidak berubah : Jumlah tenaga yang melalui litar : Q = It = (0. I = 0.38 0.15 A)(1800 s) = 270 C Nombor elektron dalam elektrolisis : No e.425 x 1020 ion Jisim ion kuprum yang terhasil bersamaan dengan jisim yang hilang pada anod. nombor atom bagi ion kumprum (II) ialah : Nombor ion Cu²+ = ½ nombor elektron yang di kira = (1.685 x 10²¹ elektron) x (1 Cu²+/ 2 elektron) = 8.685 x 10²¹ elektron No atom kuprum yang hilang dari anod Proses elektrolisis melibatkan 2 elektron untuk satu ion yang dihasilkan.32 0.15 A Jisim Awal (g) Jisim Akhir (g) Pertambahan Berat (g) Pengurangan Berat (g) Anod Katod Larutan Pengiraan Anod 0.28 0.602 x 10ˉ¹9 coulomb) = (270 C) x (1/ 1.602 x 10ˉ¹9 coulomb) = 1.Hasil Eksperimen : Arus.= Q x (1/ 1.10 - : Elektrod semakin menipis.

54g Cu 1 mol Cu = Pemalar Avogadro Kesimpulan : Nilai pemalar Avogadro yang diperoleh dari eksperimen ini ialah 1. jisim bilangan kuprum yang digunakan dan cas elektron umum yang digunakan Coulumbs Saat saat grams Cu 1 elektron 1. Proses ini adalah pengoksidaan logam kepada kation. larutan mengandungi ion kuprum(II). .338 X 1024 atom/mol.6 X 10 coul.425 X 1021atom/g) x (JAR kuprum) = 8.55 X 1023 atom/mol 1 atom Cu 2 elektron 63. -19 = 8. ion kuprum(II) akan berpindah kepada katod.55 X 1023 atom/mol :.425 X 1021atom/g = 5. elektrolisis digunakan untuk menyediakan elemen seperti natrium dan untuk menyalut logam lain dengan logam yang lain. atau tindakbalas seperti penghasilan klorin daripada klorida.No Avogadro yang diperolehi Perbincangan : Pada kebiasanya.546 g = 5. menerima 2 elektron dan menghasilkan logam kuprum.Justeru.Jisim yang hilang di anod = 0.425 x 1020ion) ÷ 0.1 g (8. Nila pemalar avogadro boleh dikira dengan mengira bilangan coulumb anod yang mengalami pemendapan atau kakisan.425 X 1021atom/g x 63. Sementara itu. proses pengoksidaan berlaku pada anod.1 g Bilangan mol = (8.

Jelaskan mengapa terdapat sedikit perubahan kecil bagi kedua-dua nilai ini dalam eksperimen yang telah dijalankan. 2. Tuliskan persamaan tindak balas yang seimbang untuk tindak balas yang berlaku di anod dan katod. Sebelum menjalankan eksperimen. Sejumlah kecil jisim akan terkeluar ketika propanona dialirkan pada elektrod. Anod Katod : : Cu → Cu2+ + 2eCu2+ + 2e. Selain itu. pertambahan jisim dalam satu elektrod kuprum sepatutnya sama dengan pengurangan jisim di elektrod yang satu lagi. plat kuprum perlu dibersihkan terlebih dahulu bagi mengelakkan terdapat unsur lain yang mempengaruhi tindak balas. (4 m) Cara yang pertama ialah dengan menggunakan arus yang kecil semasa eksperimen kerana arus yang lebih kecil boleh membiarkan tembaga yang dihantar stabil dan perlahan. Secara teori.Nilai arus yang digunakan perlu seragam. seterusnya jisim yang terenap pada elektrod akan tersesar apabila kita hendak mengeluarkan elektrod.→ Cu (Pengoksidaan) (Penurunan) 3. masa arus elektrik melalui elektrolit perlu dipanjangkan supaya zarah mempunyai masa yang cukup untuk dipindahkan sepenuhnya daripada anod kepada katod. . Nyatakan dan jelaskan dua cara untuk memperbaiki ketepatan keputusan yang diperolehi. Kehilangan jisim berlaku ketika proses pengeringan elektrod dengan menggunakan propanol. Ketika itu.Soalan: 1.

bauksit disucikan dibubarkan dalam kriolit lebur (Na 3AlF6) pada 900°C untuk membentuk Al3+ dan O2. Bijih aluminium adalah bauksit. seterusnya. (aluminium oksida). Proses ini melibatkanpenggunaan objek yang akan bersadur elektrik akan bertindak sebagai katod dan logam penyaduran bertindak sebagai anod.Selain . nyatakan dan jelaskan dua kegunaan lain proses elektrolisis dalam industri. keginaan yang kedua ialah elektropenyaduran.4. Elektrolisis dalam industri digunakan untuk pengekstrakan Aluminium. Pada permulaannya. Ia dikenali sebagai penyaduran elektrik. Selain daripada mengukur nilai pemalar Avogadro. . Elektrolit yang digunakan adalah larutan akues yang mengandungi ion logam penyaduran. grafit digunakan sebagai elektrod bagi membolehkan pengekstrakan aluminium berlaku melalui proses elektrolisis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful