PRAKTIKAL 4 MENENTUKAN NILAI PEMALAR AVOGADRO MELALUI PROSES ELEKTROLISIS Tujuan : Untuk menentukan nilai pemalar Avogadro dengan

cara prosedur elektrolisis. Teori : Mol dianggap sebagai unit asas dalam sistem SI iaitu unit asas kuantiti. Jisim atom suatu unsur dalam gram adalah sama dengan satu mol elemen.Dalam menentukan nombor Avogadro, iaitu bilangan zarah dalam satu mol, alat pengukuran yang tepat dan sesuai yang masih tidak wujud sehingga awal abad ke dua puluh. Oleh itu, untuk menentukan nombor avogadro, elektron yang mengalir akan diukur, seterusnya jumlah arus dicatat dan masa yang diperlukan untuk elektron dalam unit ampere mengalir melalui litar diukur dengan teliti. Bilangan atom dalam sampel yang akan ditimbang dikaitkan dengan bilangan elektron yang digunakan. Berdasarkan nilai tersebut, nombor Avogadro dapat dikira. Justeru, eksperimen ini menggunakan elektrolisis kuprum untuk menentukan nombor Avogadro. Dua plat kuprum dicelup dalam bikar yang mengandungi larutan kuprum(II) sulfat. Elektrod yang akan disadur ditimbang terlebih dahulu sebelum (mi = jisim awal) dan selepas eksperimen (mf = jisim akhir). Perbezaan jisim ini mewakili jisim logam yang disadur. M = mf – mi Cas elektrik yang mengalir melalui sistem semasa elektrolisis, q, boleh dikira melalui persamaan dibawah: Q=It dimana, I adalah arus dan t adalah masa Nombor Avagadro, NA, boleh dikira melalui persamaan di bawah:
NA = qM n m qe

dimana, M is the jisim atom logam, n adalah nombor elektron dalam tindak balas separuh dan qe adalah cas satu elektron.

8. 2 kepingan kurpum. suis dihidupkan dan jam randik dimulakan. 3. Kepingan kuprum dibasuh dan dikeringkan dengan propanon dan ditimbang sekali lagi. 4. Suis ditutup selepas 30 minit. 1 mol dm-3 larutan kupum(II) sulfat 2. 5. Alat Radas : 1. Penyambung klip buaya 4. Perubahan yang berlaku di anod dan di katod direkodkan. Bikar diisi dengan larutan 1 mol dm -3 kuprum(II) sulfat sehingga separuh penuh. . Suis 6. Jam randik Prosedur : 1. Bacaan ammeter direkodkan. Reostat diselaraskan untuk membenarkan arus kecil melaluinya. Alat radas disediakan seperti dalam rajah 1. 6. Ammeter 5. Dua kepingan kuprum dicuci dengan menggunakan kertas pasir dan jisimnya ditimbang.Bahan : 1. Bikar 250 cm3 3. 2. 7. Bateri 2.

22 0. nombor atom bagi ion kumprum (II) ialah : Nombor ion Cu²+ = ½ nombor elektron yang di kira = (1.15 A)(1800 s) = 270 C Nombor elektron dalam elektrolisis : No e. .10 - : Elektrod semakin menipis. Jadi.685 x 10²¹ elektron No atom kuprum yang hilang dari anod Proses elektrolisis melibatkan 2 elektron untuk satu ion yang dihasilkan.28 0. : Elektrod semakin menebal : Larutan berwarna biru tidak berubah : Jumlah tenaga yang melalui litar : Q = It = (0.15 A Jisim Awal (g) Jisim Akhir (g) Pertambahan Berat (g) Pengurangan Berat (g) Anod Katod Larutan Pengiraan Anod 0.32 0.= Q x (1/ 1.602 x 10ˉ¹9 coulomb) = 1.602 x 10ˉ¹9 coulomb) = (270 C) x (1/ 1.425 x 1020 ion Jisim ion kuprum yang terhasil bersamaan dengan jisim yang hilang pada anod.38 0.10 Katod 0. I = 0.Hasil Eksperimen : Arus.685 x 10²¹ elektron) x (1 Cu²+/ 2 elektron) = 8.

425 X 1021atom/g = 5. ion kuprum(II) akan berpindah kepada katod. Sementara itu. atau tindakbalas seperti penghasilan klorin daripada klorida. -19 = 8.1 g Bilangan mol = (8.55 X 1023 atom/mol :.338 X 1024 atom/mol.425 X 1021atom/g) x (JAR kuprum) = 8.Justeru. elektrolisis digunakan untuk menyediakan elemen seperti natrium dan untuk menyalut logam lain dengan logam yang lain. .425 x 1020ion) ÷ 0. jisim bilangan kuprum yang digunakan dan cas elektron umum yang digunakan Coulumbs Saat saat grams Cu 1 elektron 1.Jisim yang hilang di anod = 0.55 X 1023 atom/mol 1 atom Cu 2 elektron 63.6 X 10 coul.1 g (8. proses pengoksidaan berlaku pada anod.54g Cu 1 mol Cu = Pemalar Avogadro Kesimpulan : Nilai pemalar Avogadro yang diperoleh dari eksperimen ini ialah 1.546 g = 5. larutan mengandungi ion kuprum(II). menerima 2 elektron dan menghasilkan logam kuprum. Nila pemalar avogadro boleh dikira dengan mengira bilangan coulumb anod yang mengalami pemendapan atau kakisan.425 X 1021atom/g x 63.No Avogadro yang diperolehi Perbincangan : Pada kebiasanya. Proses ini adalah pengoksidaan logam kepada kation.

Nyatakan dan jelaskan dua cara untuk memperbaiki ketepatan keputusan yang diperolehi. Kehilangan jisim berlaku ketika proses pengeringan elektrod dengan menggunakan propanol. pertambahan jisim dalam satu elektrod kuprum sepatutnya sama dengan pengurangan jisim di elektrod yang satu lagi. (4 m) Cara yang pertama ialah dengan menggunakan arus yang kecil semasa eksperimen kerana arus yang lebih kecil boleh membiarkan tembaga yang dihantar stabil dan perlahan. Sejumlah kecil jisim akan terkeluar ketika propanona dialirkan pada elektrod. Ketika itu. seterusnya jisim yang terenap pada elektrod akan tersesar apabila kita hendak mengeluarkan elektrod. Sebelum menjalankan eksperimen.Soalan: 1. Jelaskan mengapa terdapat sedikit perubahan kecil bagi kedua-dua nilai ini dalam eksperimen yang telah dijalankan. Anod Katod : : Cu → Cu2+ + 2eCu2+ + 2e. . 2. masa arus elektrik melalui elektrolit perlu dipanjangkan supaya zarah mempunyai masa yang cukup untuk dipindahkan sepenuhnya daripada anod kepada katod. plat kuprum perlu dibersihkan terlebih dahulu bagi mengelakkan terdapat unsur lain yang mempengaruhi tindak balas. Selain itu. Tuliskan persamaan tindak balas yang seimbang untuk tindak balas yang berlaku di anod dan katod. Secara teori.Nilai arus yang digunakan perlu seragam.→ Cu (Pengoksidaan) (Penurunan) 3.

Ia dikenali sebagai penyaduran elektrik. nyatakan dan jelaskan dua kegunaan lain proses elektrolisis dalam industri. . (aluminium oksida). Selain daripada mengukur nilai pemalar Avogadro. Elektrolisis dalam industri digunakan untuk pengekstrakan Aluminium. Proses ini melibatkanpenggunaan objek yang akan bersadur elektrik akan bertindak sebagai katod dan logam penyaduran bertindak sebagai anod. Pada permulaannya.4.Selain . grafit digunakan sebagai elektrod bagi membolehkan pengekstrakan aluminium berlaku melalui proses elektrolisis. seterusnya. Elektrolit yang digunakan adalah larutan akues yang mengandungi ion logam penyaduran.bauksit disucikan dibubarkan dalam kriolit lebur (Na 3AlF6) pada 900°C untuk membentuk Al3+ dan O2. keginaan yang kedua ialah elektropenyaduran. Bijih aluminium adalah bauksit.