P. 1
1) PEKELILING PERBENDAHARAAN 5 2007

1) PEKELILING PERBENDAHARAAN 5 2007

|Views: 15|Likes:
Published by kuelee
Pekeliling 2007
Pekeliling 2007

More info:

Published by: kuelee on Jun 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

KK/BKP/10/535/36 Jld.

2 (15)

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2007

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TUJUAN 1. Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memperkemas dan

memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Pengurusan aset wajar diberi keutamaan oleh Kementerian/Jabatan kerana ia

merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan. Peraturan mengenai Pengurusan Aset Alih Kerajaan pada masa ini terkandung dalam beberapa dokumen yang berasingan antaranya Arahan Perbendaharaan (AP), Panduan PerbendaharaanTatacara Pengurusan Stor (PP-TPS), Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP). Oleh kerana terdapat berbagai-bagai dokumen, ianya telah menimbulkan kekeliruan di kalangan pegawai awam terutamanya mereka yang terlibat dan bertanggungjawab secara langsung ke atas pengurusan aset alih Kerajaan.

1

3.

Di samping itu, isu kelemahan pengurusan aset alih Kerajaan sering

dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara. Bagi menangani masalah tersebut dan mengambil kira perkembangan semasa maka semua peraturan berkaitan pengurusan aset alih Kerajaan telah dikaji semula, dikemaskini, diseragam dan digabungkan dalam satu tatacara pengurusan aset alih Kerajaan yang menyeluruh.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

4. aset

Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan hendaklah memastikan pengurusan alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di

Kementerian/Jabatan masing-masing dengan melaksanakan perkara-perkara berikut :(a) (b) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset. Melantik:(i) (ii) (iii) (iv) (c) (d) Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan/Pusat Tanggungjawab (PTJ); Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset.

Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK). Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu:(i) (ii) (iii) (iv) Laporan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

2

(e)

Memastikan semua aset alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN ASET

5.

Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya

meliputi:(a) (b) (c) (d) (e) (f) 6. Penerimaan; Pendaftaran; Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan; Penyelenggaraan; Pelupusan; dan Kehilangan dan Hapuskira.

Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa

Penyiasat. 7. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan

(JKPAK) Kementerian/Jabatan. 8. 9. 10. Menguruskan pelupusan aset alih Kerajaan. Menguruskan kehilangan dan hapus kira. Menyelaras penyediaan Laporan berikut:(a) (b) (c) (d) Harta Modal dan Inventori; Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

3

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DI KEMENTERIAN/ JABATAN (JKPAK)

11.

Keanggotaan JKPAK di Kementerian/Jabatan adalah seperti berikut :Pengerusi : Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian (Peringkat Kementerian) Timbalan Ketua Pengarah (Peringkat Ibu Pejabat) Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri) Setiausaha Ahli : : Pegawai Aset Kementerian/Jabatan Semua Ketua Bahagian/Unit Ketua Audit Dalam Pegawai-pegawai lain yang sesuai

12.

Agenda mesyuarat JKPAK adalah seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Kedudukan Semasa Aset Alih Kementerian/Jabatan; Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih; Laporan Tindakan Pelupusan; Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib; dan Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih.

13.

Bidang tugas JKPAK adalah merancang, memantau, mengawasi dan menyelia

semua aspek pengurusan aset alih Kerajaan. 14. Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam

tempoh tiga (3) bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).

4

KEW. KEW.PA-3. Dengan pemakaian Tatacara Pengurusan Aset Alih ini. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira. Kementerian/ Jabatan hendaklah memindahkan semua maklumat berkaitan Harta Modal dan Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006 dari borang lama KEW. Peraturan ini hendaklah dilaksanakan oleh semua Kementerian/Jabatan dan berkuatkuasa mulai dari tarikh Pekeliling ini. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) yang disediakan bersama- sama dengan Pekeliling ini adalah bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan. Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiap Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya menguruskan aset alih Kerajaan mengikut tatacara di dalam Pekeliling ini melainkan jika terdapat arahan lain yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 15.PA-2. PERLAKSANAAN 17.312 dan KEW 313 kepada borang baru KEW. 5 .PA-4 dan KEW. PENGUATKUASAAN 16.PA-5 dengan secepat mungkin tidak melebihi tempoh enam (6) bulan mulai dari tarikh Pekeliling ini dikeluarkan.

6 . Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS).1)JD. 3 Tahun 1990 hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW. hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. PEMBATALAN 20. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perbendaharaan ini. 8 Tahun 2004 hanya para 8-Pengurusan Stor dan Aset sahaja. SPP Bil. 7 Tahun 1995. Surat Perbendaharaan S(K&B)(8. PP Bil. 2 Tahun 1997. SPP Bil.09)735/3/1-335(SJ. Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang berikut adalah dibatalkan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) AP Bab II-Kehilangan dan Hapus Kira. 2 Tahun 1991. 300 J4) mengikut Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor. Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/Jabatan/PTJ sebelum tahun 2006. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan XV sahaja. peraturan berkaitan pengurusan aset yang terkandung di dalam Arahan Perbendaharaan (AP). 3 Tahun 2002.KEW/BKP/PA/535/457(10) bertarikh 7 Januari 2002. dan Surat Perbendaharaan K.18. SPP Bil.4 bertarikh 19 Jun 1995.PA-5.314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori yang baru KEW. 300 J3) dan Kad Petak (KEW. PP Bil. 19. hendaklah disenaraikan di dalam Senarai Daftar Harta Modal yang baru KEW. PP Bil.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Perbendaharaan Malaysia.PEMAKAIAN 21. terima kasih. Aziz bin Wan Abdullah) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tarikh : 2 Mac 2007 s. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pegawai Kewangan Negeri Semua Badan Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7 . Bahagian Kawalan dan Pemantauan boleh dihubungi untuk penjelasan lanjut mengenai Pekeliling ini. 22. Sekian.k. (Dato’ Dr. Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri. Wan Abd.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-4 KEW.PA-3 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-6 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-5 KEW.PA-7 KEW.

PA-16 KEW.PA-17 KEW.PA-15 KEW.PA-18 KEW.PA-9 KEW.PA-10 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-11 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-13 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.

PA-28 KEW.PA-23 KEW.PA-24 KEW.PA-26 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-25 KEW.PA-22 KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.PA-21 KEW.Tajuk KEW.PA-27 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.

PA-31 KEW.PA-30 KEW.Tajuk KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB Perenggan Muka surat 91 94 95 iv .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) PENDAHULUAN .

PENDAHULUAN 1.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. 4. 2. 4. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira. hiasan. Perabot.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1. yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan. 1 (b) .000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu. 3. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. hamparan.

5. dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan. Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5. Hiasan dan Langsir. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja. dan Pinggan Mangkuk 6. 2 .1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot. Hamparan.2 Loji/Jentera Berat. Kenderaan.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

diukur. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. Setelah disemak dan diperiksa. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. (iv) 3 . “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. diukur. ditimbang atau diuji”. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. dikira. sempurna dan selamat untuk digunakan.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. 1. dikira.BAB A . yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian.

(vi) (vii) 4 .(v) Borang KEW. jika ada.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

dokumen berikut boleh dirujuk:7. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. 6. 6 . 7. Membolehkan keadaan aset diketahui. pelupusan dan penggantian aset. Invois. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja.1 6. 5. tepat dan kemaskini. dan Memudahkan penyelenggaraan. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. Nota Serahan.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. Memudahkan pengesanan dan pemantauan.PENDAFTARAN 3.BAB B .

Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7. 7. Manual Pengguna. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. 8.2 Daftar Harta Modal KEW.3.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset. (c) 7. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8.1. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai. Daftar hendaklah dicetak.2 dan 7. dan Daftar Inventori KEW.(d) (e) (f) (g) 7.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah. 7. DOKUMEN PENDAFTARAN 8. Kad Jaminan.PA-3.PA-2. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. dan 7 . Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian.2 Dokumen Kontrak.

(seperti nombor pada daftar) ‘ 11.PA-3. 10. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. Nombor siri pendaftaran aset …. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh).PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. Salinan KEW.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat.(c) 9. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ.PA-2 dan KEW.PA-5 perlu disediakan.PA-4 dan KEW.PA-2 dan KEW.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW. (b) (c) (ii) (iii) 8 . Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW.

Pemeriksaan aset. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . Pelupusan.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. dan Hapus kira. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. 11. mengecat. Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat.

3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW. 11. Buku KEW.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW. 11.PA-2 dan KEW.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.PA-6.PA-7 dalam dua (2) salinan. (b) 10 .PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.

12. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW. 13.PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 11 .(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. lokasi atau pegawai bertanggungjawab.

PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .

kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan.PA-2 dan Daftar Inventori KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-7). Kemaskini Senarai Aset (KEW. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 . Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. Simpan daftar aset.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan.PA-5. kemukakan kepada Kementerian. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ.

Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 ..PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ………………………. Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No.(No.

KEW. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 . PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN.

9. Bas.pendaftaran. petrol. Motosikal. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. Dental Chair. gas asli dan sebagainya. Tarikh harta modal diterima. 2. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara.Enjin 7. Jenis/Jenama/ Model 5. 16 . Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima.Siri Pendaftaran 1. Pesawat dan sebagainya. pemeriksaan. : Butir-butir penambahan. No. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. contoh: WKL 5592. siri pembuat. 3. No. Jenis dan No. Bagi kenderaan isikan no. Enjin seperti 4G54-KN8579. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Bahagian B BAHAGIAN A No. Sekiranya tiada.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. Butir-butir penempatan. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. 4.2 No. Radiographic Unit dan sebagainya. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. Kapal. No.Van. Bagi kenderaan isikan no. No.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. berikan anggaran. Casis/Siri Pembuat 8. 6. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan.

17 . Penempatan : Lokasi harta modal. 17. nama. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. 13. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. Tandatangan. BAHAGIAN B 1. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. 16. 5. Catatkan tempoh jaminan.11. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. No. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. 3. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. penggantian atau naik taraf. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. 18. komponennya ialah 'monitor'. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. 2. 12. dan aksesorinya ialah 'speaker'. : : : Tarikh penambahan.

(No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ……………………….Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 . Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW.. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.

No.. berikan anggaran.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. 11. Agihan mengikut kuantiti dan no. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. bilah. set. jawatan. gulung dan sebagainya. 10. 19 . Catatkan tempoh jaminan. 9. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005.2 (b) ………. Catatkan no. keping. 8. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. 15. Harga semasa dibeli atau diperolehi.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. Sekiranya tiada. Jika bukan dibeli nyatakan. 2. Kuantiti No. 7. 4. nama. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Tandatangan. rujukan surat kelulusan. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. Buah.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. 1. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. 6. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. Nama Pembekal dan Alamat 12. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). Siri Pendaftaran Lokasi 14. tarikh dan cop 13. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan.

PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL BIL. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 20 .KEW.

PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI BIL.KEW. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 21 .

Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam Pegawai Pengeluar Bil Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan Catatan Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh 22 .KEW PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No.

KEW.disahkan oleh Setiausaha Bahagian. lokasi atau pegawai bertanggungjawab 23 . Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________ (b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________ Nota : a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian . ii) Lokasi bilik mesyuarat ..PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI (a) Disediakan oleh : …………………………….disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti.

PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW.PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ……………………………………………….PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.. 24 .KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .

3 Peraturan mengenai penggunaan.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. dan Mengelakkan kehilangan. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. Menjimatkan kos.BAB C – PENGGUNAAN.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa.PA-9. PENGGUNAAN 15. Mengurangkan pembaziran. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap. 25 . Mencapai jangka hayat. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. Mencegah penyalahgunaan. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. 15. 15. Perlu direkodkan.

26 . Rekod. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. PENYIMPANAN 16. dan Penempatan. 18. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. 17.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. 18. tepat dan kemaskini. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. 16.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. PEMERIKSAAN 18. 18.2 Setiap pegawai adalah kekurangan.16.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. kerosakan tanggungjawabnya.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab.

PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. 27 . 18.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.PA-12 kepada Pegawai Pengawal.PA-11 kepada Ketua Jabatan.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. 18.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.18.PA-10 dan KEW.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 18.

4. Perihal Kerosakan : : : : : : 8.KEW. Tarikh:…………………………………………………………………. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. 2.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 . Syor Pegawai Aset Nama:…………………………………………………………………. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Jawatan:……………………………………………………………….. 3.Tarikh Kerosakan 7. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5. Pengguna Terakhir 6..

PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No.. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. (Jawatan) ……………………………….KEW. (Jawatan) ………………………………. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan.. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan .

(Jawatan) ………………………………... Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. . Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. (Jawatan) ……………………………….KEW. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….

Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ . (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .KEW.PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun ………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

Mengurangkan kerosakan.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. Meningkatkan keupayaan. 32 . Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. Menjamin keselamatan pengguna. dan Memelihara imej Kerajaan. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. (b) 21. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. menservis. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan.

satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai.22. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya.PA-13.PA-14. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. berkualiti. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. 33 . Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan.

PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 .KEW. No.

kontrak/No. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.KEW. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. Rujukan Pesanan Kerajaan/ No. b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Disyor selepas pemeriksaan aset. ke 24. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. Tiada alat ganti. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki.BAB E . OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Rosak dan tidak boleh digunakan. Perubahan teknologi. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. Luput tempoh penggunaan. Usang/obselete. kawalan. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. 23. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. 36 . dan Melebihi keperluan.

2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. adalah 37 .3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17.000.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. URUS SETIA PELUPUSAN 26. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.000.25.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. 26. Tukar Beli (trade-in).000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000. 25. Tukar Barang (barter-trade). 25.

1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur.PA-19 kepada Kuasa Melulus. dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. PA-15. 38 . (j) (k) (l) (m) 27.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Teknikal. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-16. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan.PA-16 27. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Menghantar KEW. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan.PA-18. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan.PA-17.26. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW.

Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf.27.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. 27.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. LEMBAGA PEMERIKSA 28. 28.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan. 39 . jika perlu.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. Sekiranya melebihi tempoh tersebut.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan. (b) (ii) (iii) (iv) 28. 27. 27. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset.

2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. 29. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. 32. 31. PELANJUTAN TEMPOH 30. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. dan Menandatangani KEW. 30.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. 30. Bagi mencapai tujuan ini.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. 40 .

PA-22. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33. 41 . Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.PA-21. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW.

Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 .PA-17. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan. Jika tidak dapat diuruskan.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan.

Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. Dalam memilih tawaran yang tertinggi. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Dalam memproses tender. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus.

harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 .000 hendaklah disertakan bersama tawaran.33. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan. Setelah keputusan sebut harga diperolehi.PA-25. Tawaran sebut KEW. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga.PA-17. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal.PA-24. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.

Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Dalam memproses sebut harga. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Tarikh.3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. (l) (m) (n) 33. Kuantiti yang banyak.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. waktu dan tempat 45 . Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu.

Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan.). 46 . getah. kayu. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW. (d) (e) (f) (g) (h) 33. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. no. masa dan tempat lelongan akan diadakan.PA-27. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. tembaga dll. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.000. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong.

33.2 kecuali para 33. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. Aset yang mempunyai unsur keselamatan.5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.1(b). Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula.2(a). dan (b) (c) 47 . Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit).(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik. Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan.1 kecuali para 33.

Sebagai contoh. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. 48 .(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). 33.

Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. 33.33.PA-2 aset berkenaan. tertakluk kepada Kuasa Melulus. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain. dan Obsolete/obsolescent. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya. Tidak diperlukan selepas projek siap.

dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. pengangkutan hendaklah 50 .(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja. (vi) 33. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon.

organisasi. Jabatan Laut dan lain-lain.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 . Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Tindakan bersesuaian seperti diketuk. Contohnya. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. dipotong. Jabatan Alam Sekitar. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. (f) (g) 33.

tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. 34. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. 33. 35. 52 . dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. (c) (d) 36. tiada sebarang maklumat dapat diakses.

10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.000 15 16 53 .PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.000. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50. Syor kaedah pelupusan hadiah. tukar beli.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.PA-16.pindah persekutuan ke negeri. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.

000 Syor kaedah pelupusan hadiah.PA-17 Kemukakan KEW. tukar beli.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. pindah persekutuan ke negeri. terus ke proses 12.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW.000 Jika pelupusan diluluskan.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset.PA-16. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. Sediakan maklumat aset dalam KEW. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. jika perlu.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap. 54 . Jika pelupusan tidak diluluskan. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset.

Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari …………….PA-15 No. 2. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. .55 KEW. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 ..PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan. ……………………………………….. hingga ……………….

.

.

. :……. :………………………………….…………………………… …………….PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.. Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :………………………………….……...KEW. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 . Tandatangan Nama: ……………………. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ………………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :…………………………….…………………. Jawatan: …………………….

.PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No.……………………………………………………. Bilangan item: ………………………………. bertarikh …………. Bilangan item .. : …………………………………… : …………………………………… : No. Rujukan ………………………………………………. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1. 59 . (Dokumen berkaitan disertakan) 5. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : ………………………….…………. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………..KEW. Bilangan item ………….... Bilangan item: ……………………...... Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.……..……………………….. Bilangan item ….……….………………………… (salinan resit disertakan) 3.………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada………………….…………………………………………………………………………. Kaedah pelupusan: ……………………………. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok.………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2.Resit …….

. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60 Cop Jabatan : .KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :…………………………………………………………………………………………………………………… BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh : ……………………………………….

Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. 3. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. 2. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 61 . Tender akan ditutup pada ______________ jam 12. 4.KEW. 5. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.PA-21 No. 1. 3. 2.00 tengahari.

4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. 62 .7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. 6.6. SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.3 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.000. 6.5 6. deposit tender akan dirampas.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10.1 6. Jika gagal. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6. 6. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari.

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

2.

Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10,000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).

3.

Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan Nama/Cop Syarikat

__________________________________ __________________________________

64

KEW.PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan)

Bil.

Kod Petender

Harga

Nota :

Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Jawatan : ………………..

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ……………………….

Tarikh :________________________

65

KEW.PA-24 No. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. 2. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender

3.

4.

5.

Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. 6. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. 4. deposit dikembalikan. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. 8. dijelaskan dalam tempoh tersebut. Jika gagal. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. 5. 3. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. 2. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 7. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5.000 mengikut mana yang terendah.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1.

PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut.. 1. Merujuk kepada perkara di atas../…….KEW. Tawaran Untuk Sebutharga No. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 . …………. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan.

4. terima kasih. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Sekian. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5.3. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 .000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no.

. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Jawatan : ………………. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan.. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. Jawatan : ……………….... Jawatan : ……………….. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. Tarikh :________________________ 70 .KEW.

Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual............. (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW............................ Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan...... Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW......... Semua aset boleh dilihat pada tarikh.. ................PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa.......PA-27(A)........................................................... ......................................... dan/hingga ............. di alamat ......................PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut...... no..................................................... aset berkenaan akan dilelong semula........... (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ............. 3. Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan............ Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1... perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi.........KEW............................000... Tempat : 2. 71 ................................ Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)...... di antara jam ..... hingga .........

Jika tidak. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. 72 .(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. no. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. Jabatan berhak untuk melupuskannya.

...............KEW... : . (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : .. 5....... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) ..................PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1............. : ......................................................... 9............... 7............... 6........................... 2. 3.......... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 ............................ 10................ 4. 8.

planter. lorries. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. forestry. Agricultural. Boilers 8. Harvesting or threshing machinery. machines for cleaning.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. 4. trucks. Machines for cleaning. cranes and Etc. sorting or grading seed. 5. vans. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. recovery vehicles. cars. Motorcycles. 74 . weeder. freezers and other refrigerating or freezing equipment. Milking machines and dairy machinery. other than Farm-type machinery. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. heat pumps and air conditioning machinery. Air Conditioning Machinery 6. Refrigerators. cultivator. Automotives 7. grain or dried leguminious vegetables. grass or hay mowers. lawn or sports ground rollers such as ploughs. Steam or other vapours generating boilers. sorting or grading eggs. 3. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. Agricultural. poultry incubators and brooders. super -heated water boilers. PERKARA 2. harrow. spreaders and fertilizer distributors. scarifiers. seders. poultry-keeping or bee-keeping machinery. including straw of folder balers.

tamping machines. Air or other gas compressors and fans. Fans 15. bags or other containers. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. 10. Dish washing machines. excavators. graders. portal or pedestal jib cranes. jars. Ships derricks.BIL Cranes and Hoist 9. ventilating or recycling hoods. machinery for capsuling bottles. Construction Plants and Machinery 11. for pulverised solid fuel or gas. Packing Or Rapping Machines 12. cranes. shovel loaders. 75 . machinery for cleaning or drying bottles or other containers. bridge cranes. jacks. tower cranes. Furnace burners for liquid fuel. winches and capstans. 14. levelers. machinery for filling. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). mechanical shovels. Dish Washing Machines. PERKARA Pulley tackle and hoists. mechanical stokers. including cable cranes. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. Bulldozers. boxes. Engines 13. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. tubes and similar containers. road rollers and other building or road construction machinery. closing. sealing or labeling bottles. Furnace 16. skip hoists. cans. mobile lifting frames. horing machinery. scrapers. angledozers. pile drivers.

condensing or cooling. steaming.BIL 17. distilling. dispersing or spraying liquids or powder. rectifying. Lift and escalators. workshops. cranes. testing coaches and track inspection vehicles). Jet Projecting Machines 21. Forklift trucks. Mechanical appliances for projecting. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. Lift And Escalators 23. trackliners. loading or unloading machinery. dryers. instantaneous or storage water heater. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. including incinerators. handling. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. 76 . 22. sterilizing. drying. pasteurising. Locomotives 24. cooling tower. cooking. heat exchange. plant or laboratory equipment. roasting. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. vaporising. 25. Handing Equipments 19. Machinery. Gas Producer 18. acetylene gas generator and etc. evaporating. Medical. surgical or laboratory sterilizes. conveyors and other lifting. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. Gas producer. ballast tampers. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example.

Electro-mechanical domestic appliance. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. inland waterways. with self-contained electric motor. Electric motors and generators. 33. Electro magnets. Railway or tramway track fixtures and fitting. porosity. expansion. safety or traffic equipment for railways. clamps and similar bolding devices. parking facilities. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. marking out or mathematical calculating instruments (for example. drawing sets. brazing or welding. 35.magnetic lifting heads. thermometers. spectrometers. roads. Gas. liquid or electricity supply or production meter. gas or smoke and analysis apparatus. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. drafting machines. for use in the hands (for examples. tramways. electro magnetic or permanent magnet chucks.BIL 26. port installations or airfields. Electric generating sets and rotary converters. slide rules. sound or light. Hydrometers and similar floating instruments. surface tension. callipers). 27. protractors. machines and apparatus. Metrological Equipments 31. barometers. 30. electro. measuring rods and tapes. refractometers. level. clutches and brakes. disc calculators). instruments for measuring length. 77 . pantographs. mechanical. Drawing. checking quantity of heat. micrometers. electro-magnetic couplings. Soldering. 32. hygrometers and psychrometers. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. 36. 29. including electro mechanical) signalling. pyrometers. 34. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. Mecha-Electric Equipments 28.

dental or veterinary sciences. spinning. Workshop Equipments 45. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. production counters. Machines for preparing textile fibres. 38.washes and other watches. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. driller. pocket. including stop watches. drawing texturing or cutting textile materials. 78 . Medical Equipments 40. 44. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. 39. lace. taximeters. including scientigraphic apparatus. other electromedical apparatus and sight testing instruments. alarm clock. Nota: Sumber daripada JKR. gas turbines. Musical Instruments 41. All musical instruments. hydraulic jack machine. water wheels. trimmings. hydraulic turbines. Turbines 42. sharper. surgical. Steam turbines. pedometers and speed indicator tachometer. Machines for extruding.BIL 37. Weaving machines (looms) Knitting machines. Wrist-watches. tulle. embroidery. 47. Textile Machinery 43. milling machine and etc. miliometers. Instruments and appliances used in medical. 46. Weighing Machinery. wall clocks. PERKARA Revolution counters. braid or net and machines for tufting.

Unit pameran video 2. Alat pen bercahaya 79 . Pembaca tanda optik (OMR) 9. Pembaca pita kertas. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Unit konsol 3.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Pemacu cakera liut 4. Ingatan Utama 4. Pembaca kad 6. Alat Input/Output 5. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Alat storan mikroflis 5. Unit Kawalan. Mesin penebuk 7. Kira-kira dan Logik 3. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Teletaip 4. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Pembaca aksara aptik (OCR) 8.

Degitiser Alat Input/Output 12. Alat antara muka 5. 80 .10. Scanner 13. Pemplot 15. Tetikus 11. Unit kawalan Komunikasi 2. Telepencetak dan lain-lain 1. Pencetak 14. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Alat rangkaian (networking device) dll. Line driver 4.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. 81 . Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit. kesusutan. kemalangan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Menyelaraskan rekod aset. pejabat atau pejabat wilayah.000.BAB F .1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. 37. daerah kecil. bencana alam.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. Walkie-Talkie. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. kebakaran. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. KUASA MELULUS 38. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38. daerah. Kamera Digital.

000 dan tidak melibatkan aset di para 38.PA-28 daripada Ketua Jabatan. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW. Palmtop/ Pocket PC. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. 39.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira. dan Smartphone.PA-29. Mendapatkan Laporan Awal KEW. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39. dengan 82 . (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD.1(b). Personal Digital Assistant (PDA). (viii) LCD projector.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. Komputer Riba.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. 38. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. (b) 39. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam.

Akhir KEW. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. (j) (k) (l) (m) (n) 40.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. PROSES HAPUS KIRA 40. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. dan 83 .1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset.

hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara.2 Laporan Awal KEW.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. Akauntan Negara. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. 40.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. 40. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat.

4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. jika ada. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Mengenalpasti kelemahan yang wujud.5 Laporan Akhir KEW. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. 40. 40.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan.

(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. (c) (d) 42. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib. 86 . Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. 41.

JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW.PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.PA-31 kepada Perbendaharaan . Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW.

PA-31. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Jika tidak berpuas hati. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Jika Laporan akhir lengkap. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. terus ke proses 12. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. penipuan atau kecuaian pegawai awam. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan.PA-29. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Urus setia menyemak Laporan Akhir.000. terus ke proses 16. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan.1(b). penipuan atau kecuaian pegawai awam.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . dan (c) Melibatkan soal kecurian. terus ke proses 9.

4.KEW. Keterangan Aset yang hilang. 11. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja.………………………. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. Catatan. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. 5. 6. Cara bagaimana kehilangan berlaku. nama dan jawatannya. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. 10. No. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. 9. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . Jika ya. 3. 8. 7. (a) (b) (c) (d) (e) 2. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. ……….

...PA-29 No. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 . Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di.………………………………………………………. Rujukan Laporan Awal ………………………………. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan.k.KEW....PA-30) yang dilampirkan..(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini.) 2...(tarikh).. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. 3.. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ……………….. (No. : ……………………………………………………………….. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW. : ………………………………………… : ……………………………………………………………….

Jika ada. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut.KEW. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. Bertanggungjawab sebagai penyelia. 91 . Keterangan Aset yang hilang.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. sila sertakan. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. 4.

7. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut....(Pengerusi) …………………………………………. …………………………………………. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. …………………………………………. (Jika ada. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. Rumusan Siasatan 8. 6. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. 5. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. 92 . Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. jika ada.(b) Mengenai setiap pegawai di atas.

………………………………………….(Ahli) …………………………………………. : : : : ………………………......(Ahli) …………………………………………. ………………………………………….. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 .Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. …………………………………………. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9. ………………………………………….

PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ………………. : …………………………………………………. Bil Jenis Aset No... Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. 94 . Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini.. : ………………………………………………….KEW. : …………………………………………………..

PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN…………………………………………………………. :………………………………………………………………. Kelulusan Bil.……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj. :……………………………………………………………….KEW.…… 95 . :…………………………………………………………. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :……………………………………………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-7 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-5 KEW.PA-4 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.PA-6 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-3 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.

PA-16 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.PA-11 KEW.PA-18 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-9 KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-17 KEW.PA-10 KEW.PA-15 KEW.PA-13 KEW.

PA-21 KEW.Tajuk KEW.PA-25 KEW.PA-24 KEW.PA-28 KEW.PA-22 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-23 KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.PA-26 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-27 KEW.

Tajuk
KEW.PA-30 KEW.PA-31 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB

Perenggan

Muka surat
91 94 95

iv

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.

2. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. 3. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. 4. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 4.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. 1

(b)

5. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.2 Loji/Jentera Berat; Kenderaan; dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan.

Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan

Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot; Hamparan, Hiasan dan Langsir; dan Pinggan Mangkuk

6. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja.

2

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

sempurna dan selamat untuk digunakan. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. ditimbang atau diuji”. dikira. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. diukur. 1.BAB A .PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. (iv) 3 . (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. dikira. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. Setelah disemak dan diperiksa. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. diukur. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa.

(v) Borang KEW. jika ada. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian. (vi) (vii) 4 .PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

Membolehkan keadaan aset diketahui.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. 6. tepat dan kemaskini.BAB B .1 6. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. dan Memudahkan penyelenggaraan. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. Nota Serahan. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. 7. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. Invois.PENDAFTARAN 3.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. dokumen berikut boleh dirujuk:7. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. pelupusan dan penggantian aset. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. 6 . 5.

dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. (c) 7.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7.3. 7.2 dan 7. DOKUMEN PENDAFTARAN 8. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. Manual Pengguna.2 Daftar Harta Modal KEW. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8. Daftar hendaklah dicetak. Kad Jaminan.2 Dokumen Kontrak. 7.PA-3. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah. dan 7 . Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. 8.(d) (e) (f) (g) 7. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. dan Daftar Inventori KEW.PA-2.1.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset.

PA-2 dan KEW. (b) (c) (ii) (iii) 8 . Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.PA-5 perlu disediakan. Nombor siri pendaftaran aset ….PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. Salinan KEW.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh). BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11.PA-2 dan KEW.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat.(c) 9. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW.PA-3. 10. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.PA-4 dan KEW.

Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. dan Hapus kira. 11. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. Pemeriksaan aset.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. Pelupusan.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. mengecat.

PA-2 dan KEW.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci.PA-6.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11. 11.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.PA-7 dalam dua (2) salinan. 11. (b) 10 . Buku KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.

lokasi atau pegawai bertanggungjawab. 11 .(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. 13.PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW. 12.

JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .

PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-5. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan.PA-7). Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset. Simpan daftar aset. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan. kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 .JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW.PA-2 dan Daftar Inventori KEW.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. kemukakan kepada Kementerian. Kemaskini Senarai Aset (KEW. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat.

Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No.PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ……………………….. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 .(No.

PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN.KEW. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 . PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.

Motosikal. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. pemeriksaan. Sekiranya tiada.2 No. Jenis dan No. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. No. No. Dental Chair. Pesawat dan sebagainya. Bas.Enjin 7. 9. No. Bagi kenderaan isikan no. : Butir-butir penambahan.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. gas asli dan sebagainya. Enjin seperti 4G54-KN8579. 6. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. 3. Butir-butir penempatan. Bagi kenderaan isikan no. Bahagian B BAHAGIAN A No. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. contoh: WKL 5592. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. 2. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan. Radiographic Unit dan sebagainya. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. berikan anggaran. petrol. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. Tarikh harta modal diterima. 4. Jenis/Jenama/ Model 5.Siri Pendaftaran 1.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima. Casis/Siri Pembuat 8.Van. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. siri pembuat. 16 . Kapal. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan.pendaftaran. No.

tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. Tandatangan. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. komponennya ialah 'monitor'. dan aksesorinya ialah 'speaker'. Penempatan : Lokasi harta modal. 5. 2. 17 . Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. No. 18. 16. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. 17. 12. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. 3. nama.11. 13. BAHAGIAN B 1. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. penggantian atau naik taraf. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. Catatkan tempoh jaminan. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. : : : Tarikh penambahan.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 . Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ……………………….(No. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW..

2 (b) ……….Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. gulung dan sebagainya. 19 .000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan..DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. 4. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. 1. 9. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. berikan anggaran. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Catatkan no. Sekiranya tiada. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. jawatan. Siri Pendaftaran Lokasi 14. Jika bukan dibeli nyatakan. 10. Catatkan tempoh jaminan. Kuantiti No. keping. Agihan mengikut kuantiti dan no. set. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. 6. rujukan surat kelulusan. 2. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. Tandatangan. 11. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. 15. nama. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. 8. bilah. Nama Pembekal dan Alamat 12. Harga semasa dibeli atau diperolehi. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. tarikh dan cop 13. No. Buah.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. 7.

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

20

KEW.PA-5

SENARAI DAFTAR INVENTORI

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

21

KEW PA-6

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam

Pegawai Pengeluar

Bil

Ketika Dikeluarkan

Ketika Dipulangkan

Catatan

Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh

22

KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI

(a) Disediakan oleh : …………………………….. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________

(b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________

Nota :

a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian - disahkan oleh Setiausaha Bahagian. ii) Lokasi bilik mesyuarat - disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab

23

24 .PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ………………………………………………. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.KEW.PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW..PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .

PENGGUNAAN 15. 25 . 15.3 Peraturan mengenai penggunaan.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. Mencegah penyalahgunaan. Perlu direkodkan. Mengurangkan pembaziran. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa.PA-9. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. 15. dan Mengelakkan kehilangan. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. Mencapai jangka hayat. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap.BAB C – PENGGUNAAN. Menjimatkan kos. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna.

boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. PENYIMPANAN 16. PEMERIKSAAN 18. dan Penempatan. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset.2 Setiap pegawai adalah kekurangan.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. 16. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. Rekod. 18. tepat dan kemaskini.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. 26 . 17.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya.16. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. kerosakan tanggungjawabnya. 18. 18. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.

PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW. 18.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW. 18.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PA-10 dan KEW.18.PA-12 kepada Pegawai Pengawal. 18.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. 27 .4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.

Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 .Tarikh Kerosakan 7.. Jawatan:………………………………………………………………. Tarikh:…………………………………………………………………. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5. 4. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Syor Pegawai Aset Nama:………………………………………………………………….. Pengguna Terakhir 6. 3.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1.KEW. 2. Perihal Kerosakan : : : : : : 8.

(Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan.. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan . (Jawatan) ……………………………….KEW. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan.PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….

(Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan..KEW. . Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan.. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. (Jawatan) ……………………………….

Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ . (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .KEW.PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun ………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

menservis. Mengurangkan kerosakan. (b) 21. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. dan Memelihara imej Kerajaan. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. 32 . Menjamin keselamatan pengguna. Meningkatkan keupayaan. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan.

Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. 33 .PA-14.22. berkualiti. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya.PA-13. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan.

PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 . No.KEW.

KEW.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . Rujukan Pesanan Kerajaan/ No. kontrak/No. b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Usang/obselete. Disyor selepas pemeriksaan aset. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. Luput tempoh penggunaan. Rosak dan tidak boleh digunakan.BAB E . 36 . Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. ke 24. Perubahan teknologi. kawalan. dan Melebihi keperluan. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Tiada alat ganti. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. 23.

000.000.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.25. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. 25. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. Tukar Beli (trade-in). 25.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan. adalah 37 . Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. Tukar Barang (barter-trade). 26. URUS SETIA PELUPUSAN 26.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25.

PA-15. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B.PA-18. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan.26.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW. Menghantar KEW. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW.PA-17. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW. dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa. (j) (k) (l) (m) 27.PA-16 27. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW. Teknikal.PA-19 kepada Kuasa Melulus. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW.PA-16. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. 38 . Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur.

(b) (ii) (iii) (iv) 28. Sekiranya melebihi tempoh tersebut. 39 .4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset. 28.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. 27.27.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. jika perlu. LEMBAGA PEMERIKSA 28. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan. 27.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan. 27. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun.

(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. PELANJUTAN TEMPOH 30. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. 32.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian. 29. 30. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. Bagi mencapai tujuan ini. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. 40 .PA-17. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. 30. dan Menandatangani KEW. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. 31. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan.

41 . Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33.PA-21.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33.PA-22. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW.

PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 .(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10.PA-17. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Jika tidak dapat diuruskan. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan.

(n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Dalam memproses tender. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Dalam memilih tawaran yang tertinggi.

Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Setelah keputusan sebut harga diperolehi.PA-24. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW. Tawaran sebut KEW.PA-17. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut.PA-25. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 . Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW.33. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.

(k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. waktu dan tempat 45 .membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. (l) (m) (n) 33. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Tarikh.3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Dalam memproses sebut harga. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . Kuantiti yang banyak. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak.

Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. getah. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. tembaga dll.PA-27.000. kayu. no. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.). Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. masa dan tempat lelongan akan diadakan.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. 46 . Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. (d) (e) (f) (g) (h) 33. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas.

1(b).2 kecuali para 33. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. 33. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. Sebutharga mengikut peraturan di para 33.2(a).1 kecuali para 33.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan.5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit). dan (b) (c) 47 . Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan. Aset yang mempunyai unsur keselamatan.

Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. 48 . Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. Sebagai contoh. 33.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan.

dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. 33.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. Tidak diperlukan selepas projek siap. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima.33. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain.PA-2 aset berkenaan. tertakluk kepada Kuasa Melulus.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . dan Obsolete/obsolescent.

pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. pengangkutan hendaklah 50 .9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. (vi) 33.

10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. Jabatan Alam Sekitar. Contohnya. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. organisasi. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 . dipotong. (f) (g) 33.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. Jabatan Laut dan lain-lain.

CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. (c) (d) 36. 35. 34. 33. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. tiada sebarang maklumat dapat diakses. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. 52 . dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan.

000 15 16 53 . jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. Syor kaedah pelupusan hadiah.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.pindah persekutuan ke negeri.PA-16. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. tukar beli.000.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50.

PA-16. pindah persekutuan ke negeri. 54 . Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. Sediakan maklumat aset dalam KEW. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.000 Syor kaedah pelupusan hadiah.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50. tukar beli. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. terus ke proses 12.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.PA-17 Kemukakan KEW. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.000 Jika pelupusan diluluskan. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. jika perlu. Jika pelupusan tidak diluluskan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.

. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 . hingga ……………….PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.PA-15 No. Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari ……………..55 KEW. 2. ………………………………………..

.

.

Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :…………………………………..……. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 .. :……. Jawatan: ……………………. Tandatangan Nama: …………………….. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :……………………………. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ……………………….KEW.…………………. :………………………………….PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan..…………………………… …………….

. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2. Bilangan item ….…………. Bilangan item .. Bilangan item ………….…………………………………………………….. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok.……….………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. 59 . (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : …………………………. Kaedah pelupusan: …………………………….. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………....Resit …….. bertarikh ………….. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain..KEW. Bilangan item: ………………………………. (Dokumen berkaitan disertakan) 5. : …………………………………… : …………………………………… : No..………………………… (salinan resit disertakan) 3. Rujukan ……………………………………………….PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No.………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada………………….…………………………………………………………………………. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4.. Bilangan item: ……………………..……. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.

KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :……………………………………………………………………………………………………………………

BIL

KEMENTERIAN/ JABATAN

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM)

HASIL PELUPUSAN (RM)

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN

Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh

: ……………………………………….. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60

Cop Jabatan :

KEW.PA-21 No. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. 1. 2. 3. 2.

Keterangan aset

Kuantiti

Harga Simpanan

Deposit Tender

Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________.

3. 4.

Tender akan ditutup pada ______________ jam 12.00 tengahari. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.

5.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

61

6.

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.1 6.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10,000. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). 6.3 6.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). 6.5 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari, deposit tender akan dirampas. 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

62

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 64 . Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10. Sekian.2. terima kasih. 3.

Kod Petender Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………………….KEW. Tarikh :________________________ 65 .PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan) Bil... __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………. Jawatan : ……………………… __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………. Jawatan : ………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan.

KEW. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 1. . Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5.PA-24 No. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender 3. 2. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.00 tengahari. 4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12. 3. 2. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________.

Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan).SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. 2. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. 7. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 8. Jika gagal. dijelaskan dalam tempoh tersebut. 3. 5. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). deposit dikembalikan. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle).000 mengikut mana yang terendah. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. 6. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. 4.

Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 .. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Tawaran Untuk Sebutharga No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan.KEW. Merujuk kepada perkara di atas. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut. …………./……. 1..

Sekian. terima kasih. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 .3. 4.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5.

Jawatan : ………………. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa.. Jawatan : ……………….KEW. Jawatan : ………………. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….... __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan.. Tarikh :________________________ 70 .PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil..

. di antara jam ....................PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut... (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : .....000.....PA-27(A).... .......... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW.... 3...................................................... Tempat : 2... (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan........ Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.. di alamat ..............PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa................... aset berkenaan akan dilelong semula.................................. dan/hingga ................ Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.............................. Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW....... perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh........................................ hingga .KEW........................ no.................................. Semua aset boleh dilihat pada tarikh.. ..... 71 . Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis).................................................. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1............

(xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. 72 . no. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. Jabatan berhak untuk melupuskannya. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. Jika tidak.

: ...................... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 . 4................................... 10................... 3.................................. 7.......KEW................... 5....... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : .......... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) ..................... 2.. 8........... 9.................. : ........ 6.........PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1.......

forestry. cranes and Etc. poultry incubators and brooders. machines for cleaning. Milking machines and dairy machinery. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. Motorcycles. grass or hay mowers.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. sorting or grading eggs. Agricultural. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. Automotives 7. harrow. Air Conditioning Machinery 6. recovery vehicles. super -heated water boilers. 3. vans. 74 . other than Farm-type machinery. weeder. lorries. cultivator. Boilers 8. cars. poultry-keeping or bee-keeping machinery. Steam or other vapours generating boilers. 5. heat pumps and air conditioning machinery. Agricultural. 4. Machines for cleaning. trucks. Refrigerators. sorting or grading seed. spreaders and fertilizer distributors. PERKARA 2. grain or dried leguminious vegetables. seders. scarifiers. freezers and other refrigerating or freezing equipment. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. planter. lawn or sports ground rollers such as ploughs. including straw of folder balers. Harvesting or threshing machinery.

staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. closing. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. Fans 15. mobile lifting frames. Furnace 16. horing machinery. tower cranes. cans. bags or other containers. excavators. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. mechanical stokers. including cable cranes. shovel loaders. Furnace burners for liquid fuel. Packing Or Rapping Machines 12. sealing or labeling bottles. 10. Ships derricks. mechanical shovels. Dish Washing Machines. tubes and similar containers. angledozers. machinery for capsuling bottles. portal or pedestal jib cranes. Dish washing machines. jacks. 14. Engines 13. for pulverised solid fuel or gas. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. machinery for filling. ventilating or recycling hoods. cranes. Bulldozers. road rollers and other building or road construction machinery. boxes. bridge cranes. jars. scrapers. levelers. graders. winches and capstans.BIL Cranes and Hoist 9. Air or other gas compressors and fans. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). PERKARA Pulley tackle and hoists. pile drivers. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. tamping machines. skip hoists. Construction Plants and Machinery 11. 75 .

Forklift trucks. Gas Producer 18. distilling. Gas producer. cooking. Lift and escalators. plant or laboratory equipment. Locomotives 24. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. heat exchange. vaporising. Handing Equipments 19. trackliners. pasteurising. Machinery. acetylene gas generator and etc. 25. dispersing or spraying liquids or powder. drying. 76 . including incinerators. workshops. cooling tower. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. surgical or laboratory sterilizes. testing coaches and track inspection vehicles). sterilizing. instantaneous or storage water heater. Lift And Escalators 23. rectifying. loading or unloading machinery. roasting. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. evaporating.BIL 17. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. handling. 22. dryers. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. ballast tampers. Mechanical appliances for projecting. conveyors and other lifting. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. Jet Projecting Machines 21. condensing or cooling. steaming. Medical. cranes.

electro. protractors. including electro mechanical) signalling. Hydrometers and similar floating instruments. sound or light. Railway or tramway track fixtures and fitting. tramways. barometers. clutches and brakes. 34. Electric generating sets and rotary converters. pyrometers.magnetic lifting heads. clamps and similar bolding devices. 27. surface tension. Soldering. Electro-mechanical domestic appliance. machines and apparatus. 35. brazing or welding. micrometers. checking quantity of heat. 36. Electro magnets. Gas. safety or traffic equipment for railways. gas or smoke and analysis apparatus.BIL 26. 30. expansion. marking out or mathematical calculating instruments (for example. for use in the hands (for examples. pantographs. drafting machines. instruments for measuring length. electro magnetic or permanent magnet chucks. callipers). PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. roads. inland waterways. port installations or airfields. spectrometers. refractometers. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. slide rules. Mecha-Electric Equipments 28. 77 . porosity. thermometers. 33. hygrometers and psychrometers. drawing sets. liquid or electricity supply or production meter. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. level. Electric motors and generators. Drawing. mechanical. 32. electro-magnetic couplings. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. with self-contained electric motor. measuring rods and tapes. Metrological Equipments 31. parking facilities. 29. disc calculators).

Weighing Machinery.washes and other watches. pocket. gas turbines. trimmings. surgical. Musical Instruments 41. dental or veterinary sciences. miliometers. water wheels. hydraulic jack machine. wall clocks. Nota: Sumber daripada JKR. braid or net and machines for tufting. spinning. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. All musical instruments. other electromedical apparatus and sight testing instruments. 47. including stop watches. 44. Machines for extruding. production counters. milling machine and etc. Wrist-watches. Textile Machinery 43. Workshop Equipments 45. 39. including scientigraphic apparatus.BIL 37. sharper. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. Instruments and appliances used in medical. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. pedometers and speed indicator tachometer. hydraulic turbines. PERKARA Revolution counters. 78 . lace. Weaving machines (looms) Knitting machines. alarm clock. 46. embroidery. Machines for preparing textile fibres. Medical Equipments 40. Steam turbines. tulle. taximeters. drawing texturing or cutting textile materials. driller. Turbines 42. 38.

Pemacu cakera liut 4. Kira-kira dan Logik 3. Unit konsol 3. Ingatan Utama 4. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Alat storan mikroflis 5. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Alat pen bercahaya 79 . Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Unit Kawalan. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Pembaca kad 6.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Mesin penebuk 7. Unit pameran video 2. Pembaca pita kertas. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Alat Input/Output 5. Teletaip 4. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1.

Alat rangkaian (networking device) dll. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Telepencetak dan lain-lain 1. Line driver 4. Alat antara muka 5. Tetikus 11. Unit kawalan Komunikasi 2.10. Pencetak 14. Pemplot 15. Scanner 13. Degitiser Alat Input/Output 12. 80 .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

daerah kecil.1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan.BAB F . “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. kesusutan. kebakaran. Menyelaraskan rekod aset.000. bencana alam. penipuan atau kecuaian pegawai awam. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. KUASA MELULUS 38. Kamera Digital. pejabat atau pejabat wilayah. daerah. 37. 81 . kemalangan. Walkie-Talkie. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500.

dengan 82 . Komputer Riba. (viii) LCD projector. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. (b) 39.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. Personal Digital Assistant (PDA). dan Smartphone. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian.1(b). Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW. 38. Palmtop/ Pocket PC.PA-29.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal.PA-28 daripada Ketua Jabatan. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. 39. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam. Mendapatkan Laporan Awal KEW.

PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. (j) (k) (l) (m) (n) 40. PROSES HAPUS KIRA 40.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW. dan 83 . Akhir KEW. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset.

40.2 Laporan Awal KEW. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. Akauntan Negara. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. 40. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan.

Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi. jika ada. 40. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. 40. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan.5 Laporan Akhir KEW. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan.

Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. (c) (d) 42. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. 41. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. 86 .

PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.PA-31 kepada Perbendaharaan .PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW.JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.

Jika Laporan akhir lengkap. terus ke proses 12. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Urus setia menyemak Laporan Akhir. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Jika tidak berpuas hati. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada).PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW.PA-29.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. terus ke proses 16.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal.PA-31. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. penipuan atau kecuaian pegawai awam. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. terus ke proses 9.1(b).000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula.000. penipuan atau kecuaian pegawai awam. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. dan (c) Melibatkan soal kecurian. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 .000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut.

Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. 8. 6. No.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. Catatan. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . 5. Keterangan Aset yang hilang. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. nama dan jawatannya. 9. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. ……….KEW. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. 11. 3. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. 7. 4. (a) (b) (c) (d) (e) 2. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui.………………………. Jika ya. Cara bagaimana kehilangan berlaku. 10.

.. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………..PA-30) yang dilampirkan.……………………………………………………….k. 3.. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan.. Rujukan Laporan Awal ………………………………. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 . Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s.) 2...(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW. : ……………………………………………………………….PA-29 No.. (No.. : ………………………………………… : ………………………………………………………………....KEW..(tarikh).

Keterangan Aset yang hilang. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. sila sertakan. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima.KEW. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. 4. Bertanggungjawab sebagai penyelia. Jika ada. 91 . (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2.

5. Rumusan Siasatan 8. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman.(b) Mengenai setiap pegawai di atas. 6.. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya..(Pengerusi) ………………………………………….. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. 7. 92 . Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. …………………………………………. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. jika ada. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. …………………………………………. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. (Jika ada. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.

: : : : ………………………..Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 . …………………………………………. ………………………………………….. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9....(Ahli) …………………………………………. …………………………………………..(Ahli) …………………………………………. ………………………………………….

Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini. 94 . : ………………………………………………….KEW.. : …………………………………………………. Bil Jenis Aset No....PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ………………. Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. : ………………………………………………….

:……………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj.KEW. :……………………………………………………………….…… 95 . :…………………………………………………………. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :………………………………………………………………. Kelulusan Bil.PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN………………………………………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->