RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Kandungan

:

Sejarah Tahun 4 Maju Zaman Air Batu 8.40 – 9.40 pagi 2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu

Standard Pembelajaran:

2.1.1 2.1.2

Menyatakan maksud Zaman Air Batu Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat; i. Menyatakan maksud zaman air batu. ii. Menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku pada zaman air batu iii. Menyenaraikan dua keperluan menghargai alam sekitar 1. 2. 3. 4. Menonton tayangan video tentang ice age dan glacier (runtuhan air batu yang mencair) Bercerita tentang keadaan semasa cuaca sejuk dan cuaca panas berdasarkan video yang ditonton. Melihat gambar keadaan bentuk muka bumi di kawasan yang mengalami musim sejuk melalui slaid powerpoint Membentangkan hasil dapatan berdasarkan kad arahan yang diberikan. bersyukur Elemen asas sejarah menghargai alam sekitar kemahiran menggunakan laman web

Objektif

Aktiviti

Elemen Merentasi Kurikulum (EMK)

Nilai Murni: Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen Kewarganegaraan: TMK:

Standard Prestasi (DSP)

B1D2E1: menyatakan maksud dan proses yang berlaku pada Zaman Air Batu B2D2E1: menjelaskan proses perubahan zaman air batu B4D2E1: menganalisis keperluan menghargai alam sekitar Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis, kad arahan

Bahan Bantu Belajar

.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Permulaan (5 minit) Menonton tayangan video klip 1. Murid-murid berbincang dalam kumpulan masing-masing menyenaraikan hasil dapatan mereka dalam kertas sebak/ mahjung 3. Kumpulan 2: menyenaraikan sebabKB: sebab cuaca menjadi terlalu sejuk. 4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. Aktiviti 1 (15 minit) EMK: Ciri cuaca sejuk menggigil salji baju tebal suhu dibawah takat beku manusia bergerak bebas dunia seolah-olah satu daratan sahaja litupan air batu yang jelas Zaman ini dunia diliputi air batu dan berkeadaan sejuk B1D2E1: Menyatakan maksud dan proses yang berlaku pada Zaman Air Batu EMK: -TKP -TMK Kemahiran Berfikir: -Menjana Idea -menghubung kait EMK Nilai murni: -bersyukur CATATAN BBM: -Komputer riba. 5. Guru merumuskan pembentangan murid dan mengaitkannya suhu dibawah takat beku manusia bergerak bebas dunia seolah-olah satu daratan sahaja litupan air batu yang jelas dan menjelaskan maksud zaman air batu. menjana idea 2. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. Guru membahagikan murid kepada dua Nilai kumpulan. DVD keusahawanan 1. Murid menonton tayangan video klip ’Ice Age’ 2. Murid membentangkan hasil dapatan masing-masing.Kumpulan1:dikehendaki menyenaraikan keadaan semasa cuaca terlalu menghargai alam sejuk. LCD. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan klip video yang ditayangkan: a) Siapa tahu tajuk cerita ini? Murid menjawab soalan guru secara lisan b) Apakah maksud tajuk itu dalam bahasa Melayu? Murid menjawab secara lisan c) Masa itu semua kawasan dilitupi/ dipenuhi apa? Murid menjawab soalan guru 3.

6. Guru mengaitkan jawapan murid dengan menerangkan tentang keadaan dan pencairan zaman air batu. Murid akan bergerak ke setiap stesen yang ditetapkan. 5. Aktiviti 3 (15 minit) 1. Guru menunjukkan klip video kawasankawasan yang dilitupi air batu yang sedang mencair. Guru menyediakan tiga stesen. Murid dibahagikan kepada 3 stesen berikut: Stesen 1: (zaman Air batu) Stesen 2: (perubahan-perubahan zaman air batu) Stesen 3: (alam sekitar) 2. Guru menyoal murid kenapa cuaca menjadi panas. Murid-murid memberi beberapa jawapan . Murid akan menjawab soalan berdasarkan arahan yang terdapat dalam kad arahan dalam kertas sebak yang disediakan. Murid akan membentangkan jawapan mereka dan guru akan memberi maklumbalas serta mengaitkan kepentingan menjaga alam sekitar.Murid menyenaraikan sebab-sebab air batu mencair. 2. 4. 2. Setiap stesen disediakan gambar-gambar dan kad arahan. 3. 7. Nilai: menghargai alam EMK ICT KB memberi sebab B2D2E1: Menjelaskan proses perubahan zaman air batu Ciri cuaca panas berpeluh matahari terik haus/ dahaga BBM EMK ICT KB: menjana idea menjelas B4D2E1: Menganalisis keperluan menghargai alam sekitar gambar . Murid diminta menjelaskan peristiwa / kandungan klip video 3. Guru meminta murid menyenaraikan sebabsebab air batu mencair. Guru juga merumuskan jawapan murid dengan satu eksperimen ringkas iaitu kiub air batu yang terdedah.Aktiviti 2 (20 minit) 1.

Contoh : Kad/ gambar untuk stesen Aktiviti 3: Kad Arahan: Stesen 1: Berdasarkan gambar-gambar di bawah. Apa yang anda dapat perhatikan dari gambar di atas? . Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran hari ini.Penutup (5 minit) 1. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Nilai menjaga alam sekitar Refleksi 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. kumpulan anda diminta menjawab soalansoalan berikut: (contoh gambar) 1. Guru menunjukkan semula gambar-gambar berkaitan zaman air batu. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan. 2.

2. Bagaimana keadaan waktu ini? 3. Mengapakah air batu boleh cair? . Bolehkah air batu dalam gambar di atas cair? 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful