Teks Pembawa Acara (Mc) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Assalamualaikum Wr. Wb. Al-Mukarom Bapak ………………………………….. Yang kami hormati Ketua Takmir dan segenap Pengurus Musholla Jabbal Nur Yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan Bapak-bapak Serta Ibu-ibu yang berbahagia Syukur al-hamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayyah-Nya kepada Kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Musholla Jabbal Nur ini untuk memperingati maulid nabi Muhammad Saw. dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah Amiin. selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an 3. Sambutan-sambutan 4. mau’idoh hasanah/ceramah 5. do’a 6. penutup acara yang pertama pembukaan marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan ummul kitab al-fatihah…….Amin ya robbal-alamin. dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an Kepada Ibu ……………………………… dan Saritilawah Ibu ………………………….kami persilakan Terima kasih kepada Ibu ………………. Dan Ibu ………………………. Semoga dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur’an tadi dapat menambah lancarnya acara pada hari ini. dilanjutkan dengan acara yang ketiga sambutan-sambutan, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia peringatan maulid Nabi Muhammad Saw Kepada beliau Bapak/Ibu ……………………….. kami haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak/ibu ………………………… sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua Takmir Musholla Jabbal Nur kepada Beliau Bapak /Ibu …………………………………… Kami Haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak /Ibu …………………………….

dapat bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. amin acara yang terakir penutup. ……………………………. ……………………………….acara yang keempat mauhidoh hasanah/ceramah yang akan dilanjutkan dengan do’a Kepada Beliau Bapak H. . Kami Haturkan.. demikian dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya. semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak H.Wb. waakiraon Wassalamualaikum Wr. marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.

yang telah melimpahkan rahmat. dipersilahkan. beserta para keluarga. arisan dan penutup Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. dan sari tilawah oleh Ibu ……………….wb. Amin yaa rabbal allamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. pembukaan Kedua. Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama. Yang terhormat Ibu Ketua RT Perum Bukit Prona Indah Ibu ……………… Yang terhormat Ibu Ketua Pengajian Ibu ………………. Pengajian Inti.. hidayah. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar. Amin YRA Menginjak acara yang Ketiga. Dan kepada Ibu …………………… dan Ibu ………………. serta inayahnya kepada kita semua. alhamdulillahirobbil’alamin. serta para hadirin sekalian. Pengajian inti dan doa yang dipimpin oleh Ibu Yanti Keempat. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu ……………… Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki. Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan ‘abduhuwarosulluh. pembacaan ayat suci al-quran Ketiga. Yang kami hormati seluruh tamu undangan... sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu ………………. Kepada Ibu Yanti kami persilakan. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Allahummasholi’alamuhammad wa’ala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu. bismillahirrohmannirrohim……. Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya. Amin YRA Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah tibalah kita pada acara yang terakhir. amin. kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah berkenan memimpin pengajian rutin hari ini. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin.SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah Assalamu’alaikum wr. semoga bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. yaitu Arisan dan penutup. Muhammad SAW. dan Ibu …………………. Kepada Ibu ………………. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu ………………….. asmaul husna serta doa penutup Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti.. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamu’alaikum wr. pembacaan surah yasin.. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran.wb . Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita.

semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. dipersilahkan. ibu-ibu serta hadirin yang kami hormati. amin.. Muhammad SAW. Terima kasih kepada Ibu Yanti.wb.. Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan ‘abduhuwarosulluh. serta para hadirin sekalian. dan atas amalan beliau semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kepada Ibu ……………….. dan Ibu …………………. Ceramah dan doa penutup (apabila sohibul hajat meminta acaranya di hadirkan Ustad) Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama.. Pengajian inti Keempat. . yang telah melimpahkan rahmat. Syukuran Nujuh Bulanan dari Saudari ………………. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu …………………. Allahummasholi’alamuhammad wa’ala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu. kami ucapkan terimakasih. Menginjak acara yang Ke Empat.SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah (Aqiqah/Syukuran/Nujuh Bulan) Assalamu’alaikum wr. dipersilahkan. bismillahirrohmannirrohim…….. serta inayahnya kepada kita semua. pembacaan ayat suci al-quran Ketiga. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar.. asmaul husna Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti Kepada Ibu Yanti kami persilakan. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita. para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama. pembacaan surah yasin. pembukaan Kedua.. Amin YRA Menginjak acara yang Ke Tiga. hidayah. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian. …………… dan Ibu ………………. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran. Kepada Bapak Ustad ………………….. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin dalam Acara : Aqiqah Putra/Putri dr pasangan Bpk. Amin YRA Kepada Bapak Ustad ……………………. beserta para keluarga. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu ………………. Amin…. Pengajian Inti.. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan.. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. Dan kepada Ibu …………………… dan Ibu ………………. tibalah kita pada acara puncak yaitu ceramah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustad ………………. dan sari tilawah oleh Ibu ………………. Demikian tadi ceramah dan doa yang disampaikan oleh Bapak Ustad ………………….

Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama.wb . Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya. alhamdulillahirobbil’alamin.Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu ……………… Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamu’alaikum wr.. Amin yaa rabbal allamin. kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful