Teks Pembawa Acara (Mc) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Assalamualaikum Wr. Wb. Al-Mukarom Bapak ………………………………….. Yang kami hormati Ketua Takmir dan segenap Pengurus Musholla Jabbal Nur Yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan Bapak-bapak Serta Ibu-ibu yang berbahagia Syukur al-hamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayyah-Nya kepada Kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Musholla Jabbal Nur ini untuk memperingati maulid nabi Muhammad Saw. dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah Amiin. selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an 3. Sambutan-sambutan 4. mau’idoh hasanah/ceramah 5. do’a 6. penutup acara yang pertama pembukaan marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan ummul kitab al-fatihah…….Amin ya robbal-alamin. dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an Kepada Ibu ……………………………… dan Saritilawah Ibu ………………………….kami persilakan Terima kasih kepada Ibu ………………. Dan Ibu ………………………. Semoga dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur’an tadi dapat menambah lancarnya acara pada hari ini. dilanjutkan dengan acara yang ketiga sambutan-sambutan, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia peringatan maulid Nabi Muhammad Saw Kepada beliau Bapak/Ibu ……………………….. kami haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak/ibu ………………………… sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua Takmir Musholla Jabbal Nur kepada Beliau Bapak /Ibu …………………………………… Kami Haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak /Ibu …………………………….

.Wb. dapat bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. amin acara yang terakir penutup. Kami Haturkan. …………………………….. ……………………………….acara yang keempat mauhidoh hasanah/ceramah yang akan dilanjutkan dengan do’a Kepada Beliau Bapak H. semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak H. waakiraon Wassalamualaikum Wr. demikian dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya. marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.

. para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman.. sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu ………………. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah berkenan memimpin pengajian rutin hari ini. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu ……………… Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. arisan dan penutup Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Allahummasholi’alamuhammad wa’ala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu. Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama.. Pengajian Inti.wb. Kepada Ibu ………………. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar. dipersilahkan. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. Muhammad SAW. yaitu Arisan dan penutup. Amin yaa rabbal allamin.. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran. Yang terhormat Ibu Ketua RT Perum Bukit Prona Indah Ibu ……………… Yang terhormat Ibu Ketua Pengajian Ibu ………………. pembacaan ayat suci al-quran Ketiga. Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. hidayah. semoga bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan ‘abduhuwarosulluh. serta para hadirin sekalian. dan sari tilawah oleh Ibu ………………. kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah. amin. Amin YRA Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah tibalah kita pada acara yang terakhir. pembacaan surah yasin. Dan kepada Ibu …………………… dan Ibu ………………. pembukaan Kedua. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Pengajian inti dan doa yang dipimpin oleh Ibu Yanti Keempat.SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah Assalamu’alaikum wr. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin... dan Ibu …………………. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya. Amin YRA Menginjak acara yang Ketiga. bismillahirrohmannirrohim……. asmaul husna serta doa penutup Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti.wb . alhamdulillahirobbil’alamin. Kepada Ibu Yanti kami persilakan. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu …………………. yang telah melimpahkan rahmat. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamu’alaikum wr. serta inayahnya kepada kita semua. beserta para keluarga.

sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu ………………... kami ucapkan terimakasih. dipersilahkan.wb.. Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan ‘abduhuwarosulluh. Pengajian Inti. Terima kasih kepada Ibu Yanti. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian. . Muhammad SAW.. …………… dan Ibu ………………. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin dalam Acara : Aqiqah Putra/Putri dr pasangan Bpk.. Syukuran Nujuh Bulanan dari Saudari ………………. para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin…. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. ibu-ibu serta hadirin yang kami hormati.. Kepada Bapak Ustad …………………. Menginjak acara yang Ke Empat. semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. tibalah kita pada acara puncak yaitu ceramah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustad ………………. Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama. Dan kepada Ibu …………………… dan Ibu ………………. amin. Amin YRA Kepada Bapak Ustad ……………………. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.. serta inayahnya kepada kita semua. pembacaan ayat suci al-quran Ketiga. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran. serta para hadirin sekalian. dan atas amalan beliau semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Ceramah dan doa penutup (apabila sohibul hajat meminta acaranya di hadirkan Ustad) Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Allahummasholi’alamuhammad wa’ala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu. dan Ibu …………………. pembacaan surah yasin.SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah (Aqiqah/Syukuran/Nujuh Bulan) Assalamu’alaikum wr. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar. bismillahirrohmannirrohim……. hidayah.. yang telah melimpahkan rahmat. Pengajian inti Keempat. Amin YRA Menginjak acara yang Ke Tiga... asmaul husna Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti Kepada Ibu Yanti kami persilakan. Demikian tadi ceramah dan doa yang disampaikan oleh Bapak Ustad …………………. dipersilahkan. beserta para keluarga. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu …………………. Kepada Ibu ………………. pembukaan Kedua. dan sari tilawah oleh Ibu ……………….

kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah. alhamdulillahirobbil’alamin. Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama.wb .Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu ……………… Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya.. Amin yaa rabbal allamin. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamu’alaikum wr.