Teks Pembawa Acara (Mc) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Assalamualaikum Wr. Wb. Al-Mukarom Bapak ………………………………….. Yang kami hormati Ketua Takmir dan segenap Pengurus Musholla Jabbal Nur Yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan Bapak-bapak Serta Ibu-ibu yang berbahagia Syukur al-hamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayyah-Nya kepada Kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Musholla Jabbal Nur ini untuk memperingati maulid nabi Muhammad Saw. dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah Amiin. selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an 3. Sambutan-sambutan 4. mau’idoh hasanah/ceramah 5. do’a 6. penutup acara yang pertama pembukaan marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan ummul kitab al-fatihah…….Amin ya robbal-alamin. dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an Kepada Ibu ……………………………… dan Saritilawah Ibu ………………………….kami persilakan Terima kasih kepada Ibu ………………. Dan Ibu ………………………. Semoga dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur’an tadi dapat menambah lancarnya acara pada hari ini. dilanjutkan dengan acara yang ketiga sambutan-sambutan, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia peringatan maulid Nabi Muhammad Saw Kepada beliau Bapak/Ibu ……………………….. kami haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak/ibu ………………………… sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua Takmir Musholla Jabbal Nur kepada Beliau Bapak /Ibu …………………………………… Kami Haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak /Ibu …………………………….

Wb. ………………………………. amin acara yang terakir penutup. marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. dapat bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. …………………………….. semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak H. Kami Haturkan. waakiraon Wassalamualaikum Wr. . demikian dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya.acara yang keempat mauhidoh hasanah/ceramah yang akan dilanjutkan dengan do’a Kepada Beliau Bapak H.

serta inayahnya kepada kita semua. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT... asmaul husna serta doa penutup Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti. kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah. amin. para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin. Muhammad SAW. Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama. Amin YRA Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah tibalah kita pada acara yang terakhir.. pembacaan surah yasin.. bismillahirrohmannirrohim……. Allahummasholi’alamuhammad wa’ala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu. sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu ……………….. serta para hadirin sekalian. Pengajian inti dan doa yang dipimpin oleh Ibu Yanti Keempat. Pengajian Inti. semoga bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. pembacaan ayat suci al-quran Ketiga. Kepada Ibu Yanti kami persilakan. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu ……………… Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki. dipersilahkan. Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama. arisan dan penutup Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya. hidayah. Dan kepada Ibu …………………… dan Ibu ………………. Amin yaa rabbal allamin. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran. dan Ibu …………………. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar. Amin YRA Menginjak acara yang Ketiga. dan sari tilawah oleh Ibu ……………….wb . Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah berkenan memimpin pengajian rutin hari ini. beserta para keluarga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. pembukaan Kedua. Yang terhormat Ibu Ketua RT Perum Bukit Prona Indah Ibu ……………… Yang terhormat Ibu Ketua Pengajian Ibu ……………….wb. Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan ‘abduhuwarosulluh. yaitu Arisan dan penutup. Kepada Ibu ………………. yang telah melimpahkan rahmat.. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu ………………….SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah Assalamu’alaikum wr. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamu’alaikum wr. alhamdulillahirobbil’alamin.

beserta para keluarga. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Pengajian Inti. serta inayahnya kepada kita semua. semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. bismillahirrohmannirrohim……. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu …………………. Amin YRA Kepada Bapak Ustad ……………………. hidayah. amin... Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan ‘abduhuwarosulluh. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. serta para hadirin sekalian. dipersilahkan.. Kepada Ibu ………………. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran. dan atas amalan beliau semoga mendapat balasan dari Allah SWT.. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. …………… dan Ibu ………………. Demikian tadi ceramah dan doa yang disampaikan oleh Bapak Ustad …………………. Syukuran Nujuh Bulanan dari Saudari ……………….. Amin YRA Menginjak acara yang Ke Tiga.. Amin….SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah (Aqiqah/Syukuran/Nujuh Bulan) Assalamu’alaikum wr. ibu-ibu serta hadirin yang kami hormati. Menginjak acara yang Ke Empat. Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan.. pembacaan surah yasin. dan sari tilawah oleh Ibu ………………. yang telah melimpahkan rahmat. kami ucapkan terimakasih. Pengajian inti Keempat. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar. Ceramah dan doa penutup (apabila sohibul hajat meminta acaranya di hadirkan Ustad) Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. pembacaan ayat suci al-quran Ketiga. dipersilahkan.. Terima kasih kepada Ibu Yanti.wb... para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Kepada Bapak Ustad …………………. Dan kepada Ibu …………………… dan Ibu ………………. Muhammad SAW. . Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin dalam Acara : Aqiqah Putra/Putri dr pasangan Bpk. dan Ibu …………………. asmaul husna Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti Kepada Ibu Yanti kami persilakan. sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu ………………. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. pembukaan Kedua. tibalah kita pada acara puncak yaitu ceramah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustad ………………. Allahummasholi’alamuhammad wa’ala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu.

alhamdulillahirobbil’alamin. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya.. Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamu’alaikum wr. kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah.Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu ……………… Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki. Amin yaa rabbal allamin.wb .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful