Teks Pembawa Acara (Mc) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Assalamualaikum Wr. Wb. Al-Mukarom Bapak ………………………………….. Yang kami hormati Ketua Takmir dan segenap Pengurus Musholla Jabbal Nur Yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan Bapak-bapak Serta Ibu-ibu yang berbahagia Syukur al-hamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayyah-Nya kepada Kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Musholla Jabbal Nur ini untuk memperingati maulid nabi Muhammad Saw. dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah Amiin. selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an 3. Sambutan-sambutan 4. mau’idoh hasanah/ceramah 5. do’a 6. penutup acara yang pertama pembukaan marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan ummul kitab al-fatihah…….Amin ya robbal-alamin. dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an Kepada Ibu ……………………………… dan Saritilawah Ibu ………………………….kami persilakan Terima kasih kepada Ibu ………………. Dan Ibu ………………………. Semoga dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur’an tadi dapat menambah lancarnya acara pada hari ini. dilanjutkan dengan acara yang ketiga sambutan-sambutan, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia peringatan maulid Nabi Muhammad Saw Kepada beliau Bapak/Ibu ……………………….. kami haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak/ibu ………………………… sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua Takmir Musholla Jabbal Nur kepada Beliau Bapak /Ibu …………………………………… Kami Haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak /Ibu …………………………….

waakiraon Wassalamualaikum Wr. dapat bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. amin acara yang terakir penutup. demikian dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya.acara yang keempat mauhidoh hasanah/ceramah yang akan dilanjutkan dengan do’a Kepada Beliau Bapak H.. . marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. ……………………………. ………………………………. semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak H. Kami Haturkan.Wb.

arisan dan penutup Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama.. Kepada Ibu Yanti kami persilakan. pembacaan ayat suci al-quran Ketiga. beserta para keluarga. Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama. serta inayahnya kepada kita semua. dan sari tilawah oleh Ibu ………………. Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama.... kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah. Pengajian inti dan doa yang dipimpin oleh Ibu Yanti Keempat. Dan kepada Ibu …………………… dan Ibu ………………. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu ……………… Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki. pembukaan Kedua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah berkenan memimpin pengajian rutin hari ini. serta para hadirin sekalian. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar. Yang terhormat Ibu Ketua RT Perum Bukit Prona Indah Ibu ……………… Yang terhormat Ibu Ketua Pengajian Ibu ………………. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Pengajian Inti.wb . hidayah. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian. bismillahirrohmannirrohim……. Amin yaa rabbal allamin. para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu ………………….. sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu ………………. Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan ‘abduhuwarosulluh. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita. dipersilahkan. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran. Amin YRA Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah tibalah kita pada acara yang terakhir. amin. Kepada Ibu ………………. alhamdulillahirobbil’alamin. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. yaitu Arisan dan penutup. semoga bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. Allahummasholi’alamuhammad wa’ala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu. pembacaan surah yasin. yang telah melimpahkan rahmat.. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamu’alaikum wr. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin. Muhammad SAW.SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah Assalamu’alaikum wr. asmaul husna serta doa penutup Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti. dan Ibu …………………. Amin YRA Menginjak acara yang Ketiga.wb. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya.

dan atas amalan beliau semoga mendapat balasan dari Allah SWT. hidayah. semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. Kepada Ibu ………………. Syukuran Nujuh Bulanan dari Saudari ……………….. Kepada Bapak Ustad …………………. Amin YRA Kepada Bapak Ustad …………………….. serta para hadirin sekalian.wb. Pengajian Inti. Demikian tadi ceramah dan doa yang disampaikan oleh Bapak Ustad …………………. dan Ibu …………………. Pengajian inti Keempat. para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. ibu-ibu serta hadirin yang kami hormati. yang telah melimpahkan rahmat. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Dan kepada Ibu …………………… dan Ibu ………………. Muhammad SAW. tibalah kita pada acara puncak yaitu ceramah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustad ………………. …………… dan Ibu ……………….SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah (Aqiqah/Syukuran/Nujuh Bulan) Assalamu’alaikum wr. Amin….. dan sari tilawah oleh Ibu ………………. pembacaan ayat suci al-quran Ketiga.. Menginjak acara yang Ke Empat. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama. kami ucapkan terimakasih. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita.. pembacaan surah yasin. Terima kasih kepada Ibu Yanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.. Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan ‘abduhuwarosulluh. amin. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar.. Allahummasholi’alamuhammad wa’ala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu. beserta para keluarga.. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu …………………. pembukaan Kedua. bismillahirrohmannirrohim……. Amin YRA Menginjak acara yang Ke Tiga. Ceramah dan doa penutup (apabila sohibul hajat meminta acaranya di hadirkan Ustad) Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. dipersilahkan. dipersilahkan. sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu ………………. . asmaul husna Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti Kepada Ibu Yanti kami persilakan. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin dalam Acara : Aqiqah Putra/Putri dr pasangan Bpk.. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan.. serta inayahnya kepada kita semua. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran.

. Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama.wb . Amin yaa rabbal allamin. kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah. alhamdulillahirobbil’alamin. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamu’alaikum wr.Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu ……………… Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful