SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Panduan Pengguna e-Permohonan DG41

PANDUAN PENGGUNA PERMOHONAN ONLINE PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN - PPP (e-PERMOHONAN DG41)

Muka 1/ 7

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Panduan Pengguna e-Permohonan DG41

1. MENGAKSES BORANG
E-PERMOHONAN Selesai mendaftar sebagai pengguna baru, skrin Login e-Permohonan akan dipaparkan.

PERINGATAN : 1. Sebelum membuat permohonan, pastikan anda mempunyai syarat-syarat atau maklumat yang lengkap untuk di isi. 2. Pastikan komputer anda bersambung dengan pencetak (printer) ini kerana selepas selesai memohon anda akan dibenarkan untuk membuat cetakan semua maklumat yang anda isi bagi tujuan simpanan dan rujukan anda. 3. Jika tiada pencetak, pastikan anda menyalin no.rujukan SPP dibahagian akhir Pengakuan Pemohon

Masukkan No Kad Pengenalan dan .

Kata Laluan yang telah didaftarkan dan klik butang

Nota : Selepas berjaya mendaftar sebagai pengguna baru , ruang No. Kad Pengenalan pada skrin Login e-Permohonan akan sedia ada mengikut no kad pengenalan yang telah didaftarkan. Bagi kemasukan kali kedua dan seterusnya , pemohon dikehendaki mengisi sendiri kedua-dua ruang No Kad Pengenalan dan Kata Laluan.

Muka 2/ 7

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Panduan Pengguna e-Permohonan DG41 Skrin Menu Utama e-Permohonan Pengguna e-Permohonan akan melalui 5 proses kemasukkan data maklumat iaitu : (sila rujuk skrin langkah e-Permohonan di bawah) 1. Maklumat Peribadi 2. Maklumat Penempatan & Perkhidmatan 3. Maklumat Akademik 4. Maklumat Maklumat Kelayakan / Nilai Taraf dan 5. Perakuan Pemohon

Pastikan anda memohon jawatan yang betul

1
MAKLUMAT PERIBADI

2

3

4

5

1

Klik disini bagi mencari alamat sekolah anda bertugas

2 Pilih Negeri dan Bandar Sekolah anda berada

Klik butang SIMPAN jika semua maklumat telah di isi. PERINGATAN : Permohonan anda tidak akan dihantar selagi anda tidak melengkapkan maklumat permohonan.

3

Klik pada kode untuk memilih
Muka 3/ 7

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Panduan Pengguna e-Permohonan DG41 MAKLUMAT PENEMPATAN & PERKHIDMATAN *Masukkan maklumat mengikut status perkhidmatan anda.

Ruangan bagi pemohon GST

Ruangan bagi pemohon BKPG/ PJJ/ Berkhidmat Ruangan bagi pemohon GST

Ruangan bagi pemohon BKPG/ PJJ/ Berkhidmat

Klik butang SIMPAN jika semua maklumat telah di isi. PERINGATAN : Permohonan anda tidak akan dihantar selagi anda tidak melengkapkan maklumat permohonan.

MAKLUMAT AKADEMIK

Muka 4/ 7

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Panduan Pengguna e-Permohonan DG41 *Ruangan latarbelakang akademik pemohon

Klik butang SIMPAN jika semua maklumat telah di isi. PERINGATAN : Permohonan anda tidak akan dihantar selagi anda tidak melengkapkan maklumat permohonan.

MAKLUMAT KELAYAKAN / NILAI TARAF

Muka 5/ 7

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Panduan Pengguna e-Permohonan DG41 *Pastikan kelayakan anda sebelum membuat pilihan.

Klik butang SIMPAN jika semua maklumat telah di isi. PERINGATAN : Permohonan anda tidak akan dihantar selagi anda tidak melengkapkan maklumat permohonan.

PENGAKUAN PEMOHON

Muka 6/ 7

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Panduan Pengguna e-Permohonan DG41 *Pastikan semua ruang telah lengkap di isi sebelum menekan butang HANTAR.

Klik butang CETAK BORANG jika komputer anda bersambung dengan pencetak. Jika tidak, pastikan anda menyalin No.Rujukan.

PERINGATAN : KATA LALUAN HARUS DI INGAT BAGI TUJUAN PENYEMAKAN STATUS PERMOHONAN.

Muka 7/ 7