Tajuk: Kejuruteraan Kimia Nama: Amir Azri B.Azami No.

Maktab: 10533 Kelas: 407

Penghargaan
Pertama sekali saya ingin mengucapkan Alhamdulillah kerana ALLAH telah member saya kekuatan untuk melaksanakan folio kerjaya ini dengan jayanya. Tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya yang banyak membantu saya dalam menyiapkan folio kerjaya ini.Ibu dan bapa saya banyak membantu seperti mengeluarkan modal untuk saya pergi ke tempat-tempat yang berkaitan dengan folio kerjaya saya ini.Mereka jugalah yang membenarkan saya tidur lewat malam kerana mereka inginkan saya menyiapkan folio tersebut dengan lengkap dan kemas. Seterusnya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan saya yang sanggup meluangkan masa bersama saya menyiapkan folio ini walaupun mereka juga sibuk menyiapkan folio mereka tersendiri.Mereka juga telah menemani saya sewaktu saya pergi mencari maklumat. Akhirnya,folio kerjaya saya telah siap hasil daripada usaha-usaha mereka yang sudi membantu saya menyiapkan.Jutaan terima kasih sekali lagi saya ucapkan.

.Tanpa membuat folio ini sudah tentu sukar untuk saya memahami apa sebenarnya kejuruteraan kimia tersebut.Saya dapat hasilkan folio ini kurang daripada seminggu.dan subjek kira-kira yang lain.saya juga dapat mengetahui tentang cabaran dan dugaan yang bakal menimpa seseorang jurutera kimia itu yang mana setiap hari mereka berhadapan dengan maut.Saya mendapat bahan tentang projek ini melalui laman web dan juga majalah-majalah dan artikel.matematik.Saya juga dapat mengetahui tentang sejarah kejuruteraan kimia. Di samping itu.saya dapat tahu tentang kelebihan seorang pekerja kejuruteraan kimia tersebut.Pendahuluan Saya telah diwajibkan untuk menyiapkan folio berkenaan kejuruteraan kimia.Akhir sekali. Melalui folio ini saya dapat ketahui banyak maklumat tentang kejuruteraan kimia yang bakal saya terajui setelah tamat pengajian nanti. Saya memilih kerjaya kejuruteraan kimia kerana saya amat meminati subjek yang berkaitan kimia.

kecekapan dan tahap pengeluarannya. penurunan. fizik. Menyelia dan meyelaras aktiviti-aktiviti pekerja yang menjalankan mesin-mesin pencanai. kombinasi. penyembur. kekontangan.Bidangkerjaya (kejuruteraan kimia) Apakah Kejuruteraan Kimia sebenarnya? Jurutera Kimia menjalankan penyelidikan dan penyeliaan operasi loji-loji kimia dan kelengkapan untuk perlarutan. penghabluran dan lain-lain operasi untuk membuat kimia berat atau kimia halus mengikut spesifikasi. dan kaji dayagerak haba untuk mencipta proses-proses baru. Mengkaji proses-proses yang sedia ada atau alat kelengkapan yang digunakan. pencelup. Memperbaiki rekabentuk alat kelengkapan bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran. rayon. Menyelia pemasangan alat kelengkapan untuk pengeluaran berasaskan skel yang besar bagi tujuan komersial. reaktor dan lain-lain alat kelengkapan untuk mempastikan bahan- . kesejatan. Menjalankan kajian mengenai prinsip-prinsip kimia. Mengkaji sifat-sifat kimia yang berbagai atau barang-barang kimia seperti asid. kepekatan. penurasan. pencelup-pencelup yang dicipta di makmal dan mencipta proses-proses dan alat kelengkapan untuk membuatnya.

walaupun kaedah jus secara manual adalah mudah. Kejuruteraan kimia merupakan applikasi sains. Cara yang lebih rumit dijumpai adalah dengan mengupas dan menggelek oren untuk mendapatkan jus. Disebabkan gelaran 'jurutera kimia' menyumbang kepada salah faham ini. Mekanisma termudah adalah memotong buah oren kepada separuh dan menekan oren menggunakan mesin jus manual. Perbezaan antara kejuruteraan kimia dengan kimia boleh digambarkan dengan melihat contoh proses penghasilan jus oren. Kejuruteraan kimia merangkumi reka bentuk dan baik pulih proses kimia untuk pengilangan besar-besaran. ramai jurutera kimia digaji di bawah gelaran 'jurutera proses'. Jadi. mekanik dan prosesproses lain. cara yang lebih murah digunakan (kemungkinannya teknik kupas dan gelek. . Oleh itu.) Kaedah termudah bagi penghasilan di dalam makmal tidak semestinya cara paling ekonomi untuk sesebuah kilang. dan ekonomi kepada proses menukarkan bahan mentah atau kimia kepada bentuk yang lebih berguna atau berharga. Nama sebenar adalah tidak normal (misnomer) disebabkan kerja jurutera kimia termasuk lebih kepada pengatahuan fizikal berbanding kimia. ia tidak ekonomi untuk menggaji beberapa ribu orang untuk menghasilkan jus oren secara manual. Jurutera kimia akan menyiasat semua cara yang ada untuk menghasilkan jus oren dan menilai kesemua cara tersebut mengikut daya ekonomi (economical viability).bahan mentah diperlukan dengan cekap melalui proses-proses kimia. Pakar kimia menyelidik di dalam makmal menyiasat dan menjumpai pelbagai jalan untuk mengeluarkan jus dari oren. Sesebuah syarikat kemudiannya akan menggaji jurutera kimia untuk mereka kilang untuk menghasilkan beberapa tan jus oren setiap tahun. mathematik.

unit operasi. Cabang-cabang bidang Kejuruteraan Kimia . Dalam melakukan ini.Proses yang digunakan oleh jurutera kimia (contoh. yang merupakan model aturcara rumit yang mampu menyelesaikan imbangan jisim dan tenaga. jurutera kimia menggunakan prinsip termodinamik (thermodynamics). atau bahagian peralatan tertentu. penyulingan atau penambahan klorin) dikenali sebagai operasi unit dan mengandungi reaksi kimia dan/atau proses pemisahan. Dua hukum fizik yang menjadi asas reka bentuk kejuruteraan kimia adalah pemeliharaan jisim (Conservation of mass) dan pemeliharaan tenaga (Conservation of energy). Pergerakan jisim dan tenaga melalui proses kimia dipertimbangkan menggunakan imbangan jisim dan tenaga yang menggunakan hukum ini pada keseluruhan kilang. Kerja melakukan tugasan ini pada masa kini dibantu oleh simulator proses. dan biasanya mempunyai model dalaman untuk simulasi unit operasi biasa. reaksi kinetik (reaction kinetics) dan fenomena pengangkutan (transport phenomena).

.fizik.                    Kejuruteraan biokimia Kejuruteraan bioperubatan (Biomedical Engineering) Bioteknologi (Biotechnology) Seramik Alam sekitar Dinamik cecair (Fluid Dynamics) Pemindahan haba (heat transfer) Sejarah kejuruteraan kimia Pemindahan jisim (Mass transfer) Sains mineral Teknologi nano Reaktor Proses penceraian (separation processes) (lihat juga: Penceraian campuran (Separation of mixture)) o Proses membrane (Membrane Processes) o Proses penyulingan (Distillation Processes) o Proses pengkristalan (Crystallization Processes) termodinamik Teknologi partikel (particle technology) Polymer Kawalan proses (process control) Rekabentuk proses (process design) Pulp dan kertas (Pulp and Paper) Perkara yang perlu dilakukan untuk menceburi bidang tersebut Sebelum menceburi bidang kejuruteraan kimia saya perlulah belajar bersungguh-sungguh dan harus mendapat gred tertinggi dalam subjek yang berkaitan bidang kejuruteraan kimia iaitu kimia.Subjek yang perlu saya dapat A untuk membolehkan saya mengambil bidang ini.matematik dan matematik tambahan.Kejuruteraan kimia merupakan bidang yang paling luas pada masa kini yang merangkumi bidang bioteknologi dan nanoteknologi sehingga pemprosesan mineral.Subjek-subjek ini merupakan subjek yang perlu di kuasai oleh saya dan harus diberi penekanan kerana subjek ini membantu saya untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia.untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia di luar negara.Tambahan pula.

cecair atau gas yang lain. Menyediakan piawaian kawalan dan prosedur kawalan bagi memastikan keselamatan. minuman. bahan dan piawaian kualiti pengeluaran serta memastikannya selaras dengan spesifikasi. produk makanan. letupan.Subjek yang perlu dapat gred A: -Matematik -Matematik tambahan -Bahasa Melayu -Bahasa Inggeris -Fizik -Kimia(Wajib) -Sejarah -Pendidikan Islam -Subjek-subjek lain seperti (Reka cipta) Keterangan Tugas Menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat serta membangunkan reka bentuk proses dan peralatan kimia secara komersil untuk menapis minyak mentah. Mengeluarkan bahan dan benda seperti bahan terbitan petroleum. Menentukan kaedah. Menentukan aspek yang berkaitan dengan pembinaan loji perkilangan kimia. . ubat atau bahan sintetik.

-Sanggup menerima tomahan apabila membuat kesilapan yang besar ataupun kecil. Mengkaji dan memberi nasihat berkenaan aspek teknologi bahan.Mempunyai pengetahuan di bidang sains. -Sering membuat research tentang kandungan kimia dalam sesuatu peralatan itu.perlindungan alam sekitar dan kecekapan dalam operasi dan proses pembuatan. -Tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan -Memahami masalah yang timbul dan selesaikannya dengan cara yang mudah. produk serta prosesproses berkaitan. Mengesan dan membaiki kerosakan. Menyediakan laporan analisis dan lain-lain tugas yang berkaitan Ciri-ciri personaliti seorang jurutera kimia -Meminati bidang kejuruteraan kimia. Mengatur dan memberi nasihat berhubung dengan penyelenggaraan dan pembaikan peralatan yang sedia ada. matematik dan bahasa -Mempunyai kemahiran komputer -Tekun dan bekerja keras -Mempunyai keinginan untuk berjaya . Mengekalkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar lain yang berkaitan. -Sentiasa mengambil peluang untuk mendapat projek yang lebih besar. .

pulpa dan kertas paling banyak menggaji Jurutera Kimia. Jurutera Kimia yang mempunyai pengalaman dan pendedahan dapat naik kapada kedudukan pengurusan dalam kerja penyelidikan. Universiti dan kolej pula menawarkan kerjaya pensyarah kepada Jurutera Kimia yang mempunyai kelayakan yang tinggi. Ramai jurutera bekerja di bahagian penyelidikan dan pembangunan. Sektor kerajaan menggaji Jurutera Kimia untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dan menguatkuasakan piawai dan peraturan Syarikat-syarikat kimia menggaji Jurutera Kimia dalam bidang pemasaran atau pengurusan.Seorang yang dinamik . pembinaan. gas. Pelajar lepasan Kejuruteraan Kimia mula bekerj sebagai jurutera rendah. ditempatkan bekerja di samping jurutera berpengalaman.Dapat bekerja secara berkumpulan Prospek pada masa hadapan Syarikat yang terbabit dalam industri petroleum. namun mereka juga diambil bekerja dalam indutri yang berkaitan dengan pengeluaran makanan. Oleh kerana pengambilan kerja Jurutera Kimia berkait rapat dengan pembangunan sumber . plastic.. jualan dan rundingan. pengeluaran. petrokimia. farmaseutikal dan logam. tenaga. Pengeluaran bahan kimia dan produk kimia juga memerlukan Jurutera Kimia. fiber sintetik. rekaan.

peralihan negara kepada perindustrian dan ekonomi yang berkembang pesat. elektronik dan botani. Peranan tradisional Jurutera Kimia berkembang ke dalam sains biologi. Jurutera Kimia akan dating hendaklah peka dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Anggaran Pendapatan: Walaupun kerjaya ini mencabar tetapi mampu memberi kepuasan kepada mereka. sains komputer.Kerumitan dan penggunaan jenyetra yang semakin bertambah dalam proses kimia akan beransur-ansur meningkatkan keperluan lebih ramai Jurutera Kimia untuk mereka. menjaga dan menguruskan kilang-kilang yang prnting itu. gaji permulaan seorang jurutera kimia . Sebagai kesimpulannya peluang kerja untuk Jurutera Kimia sungguhpun terhad buat masa ini. penggantian jurutera yang meninggalkan kerjaya ini. Kejuruteraan Kimia ialah profession yang sentiasa berubah. Buat masa ini. Tambahan pula gaji dan imbuhannya lumayan dan mampu menarik minat pelajar untuk menceburi kerjaya ini. Ini bermakna profesion ini menjadi semakin luas. namun ia menunjukkan trend untuk bertambah pada masa depan akibat pertambahan penduduk. peluang kerja lebih banyak berubah mengikut keadaan oekonomi berbanding kejuruteraan pengkhususan lain. Pengembangan ke bidang baru boiteknologi dan bahan-bahan yang lebih maju mungkain meningkatkan pengambilan kerja Jurutera Kimia.dan sector tenaga.

00 hingga RM 2500.ialah di antara RM 2000. tempat dan orang. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli : Institute of Engineers Malaysia (IEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia (BEM). Untuk mencapai cita-cita ini calon harus memiliki ijazah mana-mana bidang kejuruteraan dari universiti tempatan atau luar negara. Mereka memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf di dalam bidang-bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapat tauliah jurutera kimia profesional. Setiap tugasan adalah unik kerana anda akan berhadapan dengan pelbagai situasi .00 sebulan Kerjaya sebagai seorang Jurutera kimia sangat mencabar kerana sebagai seorang Jurutera kimia anda akan berhadapan dengan pelbagai jenis masalah dan cabaran yang berlainan setiap hari. Tempat Pengajian di Dalam Negara dan luar negara .

A-Level. Jepun. Korea dan Singapura. kursus ini banyak ditawarkan oleh universiti-universiti di sana seperti di Amerika Syarikat. Langkah-Langkah menuju ke arah seorang jurutera kimia: . Australia. Jerman. United Kingdom.UiTm(Universiti Teknologi Mara) -UKM(Universiti Kebangsaan Malaysia) -USM(Universiti Sains Malaysia) -Universiti Malaya Program Luar Negara: Di luar negara pula. Jerman. Program Australian Matriculation (AUSMAT) dan International Baccalaureate (IB). New Zealand. New Zealand.Institusi pengajian tinggi dalam negara: -Diploma Kejuruteraan Kimia(Loji proses). United Kingdom. Ia merupakan program prauniversiti dan ijazah pertama di universiti-universiti di Amerika Syanikat. Kanada. American Degree Programme (ADP). Australia. Program anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA)—untuk pelajar lepasan SPM/SPMV. Program-program yang dimaksudkan ialah American Associate Degree (AAD). Jepun dan Korea. Kanada.UMP(Universiti Malaysia Pahang) -Diploma Kejuruteraan Kimia.

Syarat Kemasukan Syarat kelayakan bagi diploma: .

LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik / IKM / Institusi .FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program BIL KOD UiTM UPU PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN TERBUKA KEPADA ALIRAN NAMA PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN Untuk Bumiputera Sahaja SYARAT MINIMUM SYARAT AM UNIVERSITI Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. LEPASAN SPM DAN SETARAF Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:     Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 1. GRED SPM sebelum 2010 mulai 2010 A+ 1A A 2A A3B B+ 4B B 5C C+ 6C C 7D D 8E E 9G G Matematik Matematik Tambahan Fizik Kimia / Biologi / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan / Lukisan Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Reka Cipta DAN  Lulus Bahasa Inggeris ATAU 2. SYARAT KHAS PROGRAM 1. EH110 Diploma Kejuruteraan Kimia E2440 (3 tahun / 6 Semester ) Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.

LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan keputusan (semester 1 : HPNG 3.50). UiTM. Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. Fakulti Kejuruteraan Kimia. 40450 Shah Alam (selewatlewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). Syarat Kelayakan untuk Ijazah Sarjana Muda: FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Syarat Khas Program BIL Nama Program / Kod UiTM / Kod UPU / Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas . DAN  Lulus Bahasa Inggeris ATAU 3. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan.lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat gred B ke atas dalam mata pelajaran Matematik dan Sains Kejuruteraan dan EMPAT (4) mata pelajaran lain.00 atau semester 2 : HPNG 2.

00 Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf Lulus Bahasa Inggeris oleh Kerajaan Malaysia Malaysian University DAN English Test (MUET) Band 1 CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI .00. 3. Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Lulus Matrikulasi DAN KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang Lulus SPM / Setaraf KPTM dengan mendapat sekurangDAN kurangnya PNGK 2.Tempoh Pengajian / Syarat Am Universiti 1 Sarjana Muda Kejuruteraan Lepasan Diploma UiTM (Kimia) Kepujian EH220/ EK00 Diploma Kejuruteraan Kimia 8 Semester Sarjana MudaKejuruteraan (Kimia dan Proses) Kepujian EH221/ EK64 8 semester Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak dan Gas) Kepujian EH223/ EK88 8 semester DAN 2.00.50 CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI 2 3 Diploma Sains DAN Syarat Am Universiti 2.75       Lulus SPM / setaraf dengan baik. Mendapat sekurangLepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain kurangnya Gred C Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan Diploma Kejuruteraan Kimia mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.

00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut:  Mathematics / Engineering Mathematics  Physics / Engineering Physics / Biology  Chemistry / Engineering Chemistry DAN 2.MENYUKARKAN KERJA AMALI Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi Dua (2) Gred B.(NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:   2.75 Mathematics T / Further Mathematics T Physics / Biology .67) dalam dua (2) mata dan Gred C (NGMP 2.75 Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam matapelajaran berikut:  Fizik  Kimia DAN Lulus Bahasa Inggeris CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Lepasan STPM/ Setaraf Gred B.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) Gred C (2.(2.

00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2. Chemistry DAN   Fizik Kimia Lulus SPM / Setaraf denga n kepujian dalam mata pelajaran berikut: DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Nama Program / Kod UiTM / Kod UPU / Tempoh Pengajian / Syarat Am Universiti BIL Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas 4 Sarjana Muda Kejuruteraan Lepasan Diploma UiTM (Kimia dan Bioproses) Kepujian Diploma Kejuruteraan Kimia EH222/ EK93 8 semester DAN 2. Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.50 Syarat Am Universiti     Lulus SPM / setaraf dengan baik. Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Diploma Sains DAN 2. Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.75 Mendapat kepujian dalam matapelajaran Biologi dalam SPM DAN .00.

00 Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi Dua (2) Gred B.  Asasi Undang-Undang KPTM dengan CALON TIDAK RABUN ATAU mendapat sekurangBUTA WARNA DAN TIDAK kurangnya PNGK 2.00.(2.75 .00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut:  Mathematics / Engineering Mathematics  Physics / Engineering Physics / Biology  Chemistry / Engineering Chemistry DAN 2. CACAT ANGGOTA YANG Lulus Diploma dari IPT MENYUKARKAN KERJA Lain yang diiktiraf oleh AMALI Kerajaan Malaysia Malaysian University English Test (MUET) Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia Band 1 Diploma Kejuruteraan Kimia DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian mata pelajaran Biologi DAN 3.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) Gred C (2.

Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam matapelajaran berikut:  Fizik  Kimia  Biologi DAN Lulus Bahasa Inggeris CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Lepasan STPM/ Setaraf Gred B.(NGMP 2.67) dalam dua (2) mata dan Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:    Mathematics T / Further Mathematics T Physics / Biology Chemistry DAN 2.75    Fizik Kimia Biologi Lulus SPM / Setaraf denga n kepujian dalam mata pelajaran berikut: DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI .

Suasana tempat kerja Persekitaran tempat kerja: -Haruslah sentiasa bersih -tidak mempunyai dokumen-dokumen yang berselerak kerana akan menyebabkan pekerjaan menjadi bercelaru dan sukar untuk siap dengan lengkap .

seramik. elektronik dan gentian. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi atau lain-lain badan berkanun. Pengurus dan Pengurus Besar. Terdapat di syarikat minyak. -harus dilakukan dengan cermat. kimia. perlombongan. Jabatan Alam Sekitar serta jabatan -jabatan lain yang berkaitan. Jabatan Kerja Raya. Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Disektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan Kimia dan Pengeluaran. . Tempat untuk bekerja: Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kimia.-terhindar daripada gangguan kanak-kanak kecil kerana takut bahan kimia terjatuh atas kanak-kanak tersebut. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan. Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke Jawatan Pengarah.

Kejuruteraan .di mana ada kemahuan di situ ada jalan.Saya juga akan cuba mempertingkatkan subjek yang penting untuk pengajian kejuruteraan kimia walaupun saya tahu saya amat lemah dalam subjek-subjek yang dikehendaki untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia.Tanpa usaha tiadalah kejayaan.kejuruteraan kimia bukanlah satu bidang yang sukar untuk dikecapi kerana bak kata pepatah.Mahu tak mahu haruslah saya belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai impian saya itu.Penutup Pada pandangan saya.

Lampiran .kimia sememangnya satu bidang yang menyeronokkan bagi saya kerana kita bekerja dengan mengkaji lantas menolong dunia untuk memudahkan proses mendapatkan bahan kimia.

Jurutera Kimia Tempat Galian Minyak .

my/index.edu.my/bpulau/images/stories/pdf/iPROGRAM%20SELEPAS%20SP M%202010.icheme.edu.pdf .esyarat.mrsmkm.uitm.Jurutera Kimia ini sedang melakukan kajian ke atas bahan kimia tersebut Bibliografi http://www.aspx?Map=1B65ED76D4B00E9E7 8817E89DC003264 http://www2.org/MainWebSite/Homepage3bf36337.php?option=com_content&view=section&id=10&Ite mid=59 http://cms.

wikipedia.org/wiki/Kejuruteraan_kimia Tajuk Penghargaan Pengenalan Penerangan Bidang Kerjaya Tempat Pengajian Syarat Kemasukan/Kelayakan Suasana tempat kerja Muka surat 3 4 5-12 13-14 15-22 23-24 .http://ms.

Penutup Bibliografi 25 26-28 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful