P. 1
Assignment Asia Tenggara kumpul

Assignment Asia Tenggara kumpul

|Views: 83|Likes:
Published by Kya Xiang

More info:

Published by: Kya Xiang on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN

Perang Dunia Kedua yang berlakuantara tahun 1939 sehingga tahun 1945 di merupakan satu konfik sedunia yang paling dahsyat.1 Peperangan di antara dua kuasa besar iaitu kuasa Berikat
Page | 1

dan kuasa Paksi telah mengakibatkan berlakunya banyak kerosakan dalam sejarah dunia moden. Kemenangan Jepun di seluruh Asia Tenggara pada tahun 1942 meninggalkan kesan mendalam bukan sahaja ke atas negara yang dijajah tetapi juga kuasa dan rejim kolonial Barat. Pendudukan Jepun di Asia Tenggara disifatkan sebagai satu zaman yang mengubah sejarah rantau Asia Tenggara serta corak perkembangan politiknya.2 Perubahan ini boleh dilihat dengan lahirnya negara-negara Asia Tenggara yang merdeka beberapa tahun selepas kekalahan Jepun pada bulan Ogos 1945. 2.0 PERKEMBANGAN POLITIK DAN SOSIAL : 1939-1945

Sepanjang pemerintahan atau pendudukan Jepun di rantau Asia Tenggara telah memberi kesan terhadap politik dan sosial terutamanya semangat kebangsaan negara-negara Asia Tenggara dan sistem pendidikan moden yang digunakan sebagai alat membangkitkan semangat kekitaan dan persediaan untuk kerjasama dalam kalangan masyarakat tempatan yang tidak pernah wujud dalam pemerintaha kolonial sebelum itu.3 Pendudukan Jepun juga memperlihatkan golongan elit Asia Tenggara dapat menyertai pentadbiran negara secara meluas dan bermakna. Perkembangan sosial dan politik semasa Perang Dunia Kedua yang difokuskan kepada pendudukan Jepun dapat dilihat di rantau Asia Tenggara iaitu Indonesia, Burma, Filipina, Vietnam dan Kemboja.

1 2

Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. hlm 263. Alfred McCoy. 1970. “French Colonialism In Loas 1893 -1945”. Dalam Nina S.Adams & McCoy (ed.). Laos : War And Revolution . New York:Harper Colophon Books. Hlm.1. 3 Menurut Dr. R. Suntharalingam, nasionalisme merupakan satu fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia untuk menubuhkan negaranya yang tersendiri, memindahkan kedaulatan rakyat kepada negara bangsa itu tidak kira jika konsep negara itu hanya sebuah masyarakat politik yang diimaginasikan. Untuk keterangan lanjut, sila lihat R.Suntharalingam. 1985. Konsep Nasionalisme: Ke Arah Satu Takrif. Dalam R.Suntharalingam dan Abdul Rahman Hj. Ismail (ed.). Nasionalisme : Satu Tinjauan Sejarah. Petaling Jaya : Fajar Bakti. Hlm. 1-17.

2.1

INDONESIA

Perkembangan yang dapat dilihat semasa Indonesia di bawah pentadbiran Jepun adalah politik yang telah membawa kepada perkembangan nasionalisme. Salah satu daripada tindakan pertama
Page | 2

pihak Jepun selepas penawanan Batavia pada bulan Mac 1942 ialah pembebasan pemimpinpemimpin Indonesia yang telah ditahan oleh Belanda.4 Dalam pentadbiran yang diperkenalkan oleh Jepun, orang Indonesia dipujuk supaya menerima jawatan-jawatan penting yang dahulunya tidak dapat dipegang oleh mereka kerana dihalang oleh pihak Belanda walaupun mereka mempunyai kelayakan yang secukupnya.5 Tindakan tersebut yang diambil oleh pihak Jepun telah membuatkan penduduk tempatan berhutang budi terhadap Jepun. Setelah membenarkan penglibatan orang Indonesia dalam pentadbiran, pihak Jepun mula memperkenalkan “Gerakan Perikatan Bertiga” iaitu slogan “Pelindung Asia” dan “Jepun Cahaya Asia”.6 Selama beberapa bulan yang pertama, pihak Jepun dianggap sebagai „tuan‟ yang lebih baik daripada pihak Belanda.7 Dengan kata lain, Jepun telah menjalankan dasar pecah dan perintah. Hal ini kerana strategi berkenaan dapat mengelakkan pengaruh nasiolisme berlaku dalam kalangan rakyat di negara kepulauan itu. Namun demikian, setelah beberapa bulan memerintah Indonesia, Jepun telah menimbulkan pelbagai penderitaan seperti yang dialami oleh masyarakat Burma dan Tanah Melayu terutamanya golongan petani. Rakyat Indonesia menghadapi kebuluran barangan
4 5

Joginder Singh Jessy. 1986. Sejarah Asia Tenggara (1824-1965). Kedah : Penerbitan Darulaman. Hlm. 389. Pihak Belanda yang berasal daripada keluarga yang bertaraf tinggi di Indonesia telah berlumba-lumba mendaftar sebagai kasta rendah. Sebelum Jepun menduduki Indonesia, golongan ini adalah golongan tertinggi dan sombong. Untuk keterangan lanjut, sila lihat K‟tut Tantri. 2006. Revolt In Paradise. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 110. 6 “Gerakan Perikatan Bertiga” bertujuan untuk me mupuk kepimpinan kebudayaan dan ekonomi Jepun pada mulanya dapat mengumpul sokongan tempatan. Akan tetapi, sokongan ini telah berkurangan dan bertukar menjadi rasa benci terhadap keganasan pihak Jepun yang tidak putus-putus digunakan dalam menyekat nasionalisme Indonesia. Untuk keterangan lanjut, sila lihat, Joginder Singh Jessy. 1986. Sejarah Asia Tenggara (1824-1965). Kedah : Penerbitan Darulaman. Hlm. 389. 7 Gilbert Khoo & Dorothy Lo. (ed.). 1985. Asia Dalam Perubahan : Sejarah Tenggara, Selatan Dan Timur Asia. Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (ASIA) LTD. Hlm. 674.

242. Pihak Jepun menyedari bahawa semangat nasionalisme semakin menebal dalam kalangan masyarakat Indonesia dan mengambil pendekatan yang lebih ralistik iaitu mendapatkan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin tempatan dengan memberikan beberapa keistimewaan kepada cita-cita kebangsaan rakyat Indonesia. 11 Gordon L. Julai 2004. Hlm. masyarakat mengalami kebuluran akibat daripada inflasi yang tinggi. Untuk keterangan lanjut. Rottman. membunuh dan bersikap sombong terhadap masyarakat Indonesia membuatkan Jepun dibenci oleh masyarakat Indonesia. World War Two Pacific Island Guide. Hlm. pengeluaran getah tahun 1943 hanya 1/3 pengeluaran tahun 1941.10 Justifikasinya. Kezaliman Jepun dan kemerosotan taraf hidup telah menguatkan keazaman rakyat Indonesia untuk bangun memperjuangkan kemerdekaan. Cambridge : Cambridge University Press. Hlm. New York : The John Day Company. Kakin.9 Sebagai contoh.pengguna. 21. 9 Shigeru Sato. kezaliman Jepun dan sebagainya. Menurut G. 2002. 225.11 Walau bagaiamanapun. A History Of Modern Indonesia. “Indonesia 1937-1942 : Prelude To Japanese Occupation”. Out Of Exile. penubuhan PUTERA telah menambahkan kesedaran politik dan mengukuhkan keazaman rakyat Indonesia untuk capai 8 Pihak Jepun telah membuat kezaliman terhadap masyarakat Indonesia seperti merogol. 93. inflasi. . 1949. penyakit. eksport Indonesia mengalami kemerosotan kerana terputus dengan pasaran antarabangsa dan ditambah Page | 3 dengan pengharaman eksport kecuali ke negera Jepun yang mengakibatkan pengeluaran hasil juga semakin merosot.M. pada 9 Mac 1943.8 Di Tanah Melayu juga. 10 Sutan Sjahrir. penubuhannya telah mewujudkan perpaduan di kalangan nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Research Indonesia. Pemimpin Indonesia iaitu Soekarno dan Mohammad Hatta telah bersetuju untuk bekerjasam dengan pihak Jepun demi kepentingan mereka. Unted States : Greenwood Publishing Group. menzalimi masyarakat Indonesia dengan memukul. Hlm. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) telah ditubuhkan hasil daripada gabungan nasionalis Indonesia yang bertujuan untuk mengawal nasionalis agar tidak menjalankan kegiatan anti-Jepun yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Dari segi ekonomi. 2005. Pengeluaran teh pada tahun 1943 hanya 1/3 pengeluaran tahun 1941. sila lihat Adrian Vickers.

103. 16 Gilbert Khoo & Dorothy Lo. Terdapat juga gerakan yang menentang Jepun iaitu Sjahrin dan Sjarifoeddin yang telah menghidupkan semangat nasionalisme yang mengelolakan gerakan penentangan bawah tanah. Hlm. Michigan : The University Of Michigan. Hlm. United States : Stanford University Press. Nahdatul Ulama dan Parti Sarekat Islam. 14 Jepun menubuhkan Masjumi dengan tujuan untuk dapat sokongan orang-orang Islam serta menyebarkan semangat anti-Belanda di kalangan rakyat Indonesia melalui agama.kemerdekaan. 2001.16 Majlis-majlis tempatan juga dibentuk di provinsi-provinsi. 1970. 1985. (ed.14 Penubuhan Masjumi mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Indonesia lebih-lebih lagi majoriti rakyat Indonesia terdiri daripada orang Islam.13 MIAI atau Masjumi merupakan gabungan badan-badan Islam seperti Muhammadiah. pihak Jepun telah membentuk satu badan yang juga diketuai oleh Soekarno iaitu Badan Penasihat Pusat di Jawa dan beberapa kawasan tertentu di Indonesia. A History Of Modern Indonesia Since C. Hlm. pada September 1943. mendirikan universiti Islam dan sebagainya. Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (ASIA) LTD.). Sungguhpun pihak Jepun telah memberikan peluang kepada rakyat Indonesia terlibat dalam jentera pentadbiran Indonesia. Asia Dalam Perubahan : Sejarah Tenggara. 251-252. Sedjarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia. 1952. 184. New York : SEAP Publications. Sehubungan dengan itu. 676-677. . Sidky Daeng Materu. 13 Merle Calvin Ricklefs. Jepun berjanji akan bantu orangorang Islam menunaikan fardu Haji. 1200. Di bawah Masjumi.15 Janji yang dibuat oleh Tojo iaitu Perdana Menteri Jepun telah membenarkan rakyat Indonesia untuk menguruskan bidang politik sendiri apabila satu sistem penasihat kerajaan telah dibentuk. 15 Moh. Hlm. tentera Jepun telah bertindak untuk menyebarkan propaganda kepada golongan pemuda dan tertubuhnya beberapa pertubuhan seperti Pemuda Asia Raya (BPAR) dan Majlis Islam A‟la Indonesia (MIAI).12 Dalam usaha Jepun untuk mencuba menawan hati penduduk Indonesia. tetapi mereka juga berhati-hati dalam usaha melindungi Page | 4 12 George McTurman Kahin. Nationalism And Revolution In Indonesia . Selatan Dan Timur Asia . mencetak al-Quran.

18 Ibid. Sejarah Asia Tenggara (1824-1965). Hlm. Namun demikian. Sebagai langkah perpisahan.17 Perkembangan politik di Indonesia jelas menunjukkan bahawa pemerintahan Jepun adalah ingin mengawal kesemua gerakan-gerakan dalam usaha mendapatkan sokongan rakyat. Pada 14 Ogos 1945. Penubuhan PUTERA yang dilihat sebagai pro-Jepun merupakan sebuah penubuhan yang Page | 5 lebih ke arah mendapatkan kemerdekaan dengan bekerjasama dengan pihak Jepun. 1953. Kedah : Penerbitan Darulaman. Cambridge : Harvard Cambridge Press. Japan‟s Role In Southeast Asian Nationalist Movemonets : 1940-1945. Elsbree. 391. 44-45. setelah Saipan telah jatuh ke tangan tentera Berikat pada bulan Jun 1944. . 1986. Disebabkan oleh nasionalisme yang melampau dalam pertubuhan PUTERA. 114.kepentingan-kepentingan dengan mengadakan satu Urusetia Jepun bagi mengawal tugas Majlis Penasihat Pusat. Jepun membekalkan tentera kebangsaan yang baru dibentuk untuk memperkuat barisan ketenteraan apabila perlu untuk menentang Belanda. Jepun telah menyerah diri kepada kuasa Berikat. Soekarno telah mengisytiharkan Republik Indonesia pada 19 Ogos 1945. Mereka telah menyebarkan nasionalisme di seluruh kawasan Indonesia agar bersatu padu dan telah menimbulkan kesedaran dalam membebaskan diri daripada pihak penjajah.19 Perpaduan yang dibentuk semasa pendudukan Jepun menjadi asset kepada penentangan kembali Belanda di 17 Willard H. Tiga hari kemudian. 19 Joginder Singh Jessy. kabinet Koiso telah mencadangkan pemberian lebih banyak keistimewaan politik kepada rakyat Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hlm. maka pihak Jepun telah memansuhkan gerakan tersebut dan menggantikannya dengan Kesatuan Perkhidmatan Setianegara (Hokokai) tetapi gagal.18 Golongan nasionalis bawah tanah masih memperhebatkan lagi kegiatan anti-Jepun dan mendesak pihak Jepun mempercepatkan kemerdekaan Indonesia. Hlm.

. kerajaan di bawah Adipadi Ba Maw adalah tidak bebas 20 Willem Frederik Wertheim. 15-34. 20 2.2 BURMA Page | 6 Di antara semua negara yang dijajah oleh Jepun. Elsbree. United Kingdom : Cambridge University Press. Ba Maw pada 1 Ogos 1942 sebagai sebuah kerajaan sementara. Mon Nationalism And Civil War In Burma . Indonesian Society In Transition : A Study Of Social Change. A History Of Modern Burma. Menurut Wertheim. 8-9. Hlm.22 Namun demikian. 2003. Burma melihat Jepun yang ingin mengusir British dan menegakkan kembali agama Buddha serta menjadi pembebas politik rakyat Burma. 13-14. Burma And Japan Since 1940 : From Coprosperity To Quite Dialogue . Hlm.23 Natijahnya. P. Seagrim . 1953. Bagi mengawal keadaan di Burma.21 Golongan Thakin yang dikenali sebagai Tiga Puluh Perwira iaitu diketuai oleh Aung San telah membantu kemasukan Jepun ke Burma untuk membebaskan Burma daripada penjajahan British pada Disember 1941. Hlm. Charney. Grandfather Longlegs: The Life and Gallant Death of Major H. London : Faber & Faber. USA : Taylor & Francis Group. Jepun telah memutuskan untuk mendirikan sebuah pentadbiran boneka di bawah pimpinan Dr. 1980. perasaan benci terhadap Jepun membawa kepada terbentuknya gerakan nasionalisme di Burma. 1947. United States : Greenwood Publishing. Hlm.24 Namun demikian. 2009. 2007. Hlm. 183-201. kepercayaan yang diberikan kepada pihak Jepun telah musnah akibat kekejaman tentera Jepun yang tidak melihat keadaan sosial dan ekonomi Burma serta kesucian rumah-rumah berhala tidak dihormati oleh Jepun. Hlm. 56-57 dan Willard H. Copenhagen : NIAS Press. Pada peringkat awal. Japan‟s Role In Southeast Asian Nationalist Movemonets : 1940 1945. 325. 24 Ian Morrison. 22 Cogan kata rakyat Burma iaitu “Burma untuk orang-orang Burma‟ dan “ Asia untuk orang-orang Asia‟ telah dilaungkan oleh orang Burma yang telah kecewa dengan pemerintahan British dan telah menyebabkan ramai orang mengalu-alukan kedatangan pembebas mereka iaitu orang Jepun yang seagama dengan mereka. tahun-tahun revolusiner telah menunjukkan dengan jelas betapa mendalamnya perasaan kebangsaan yang telah menembusi dalam kalangan rakyat Indonesia.Indonesia. Cambridge : Harvard Cambridge Press. 21 Ashley South. untuk keterangan lanjut. 23 Seekins. sila lihat Michael W. Burma atau Myanmar adalah negara yang mengalami kesusahan yang paling teruk sekali di bawah jajahan Jepun.

sepenuhnya.28 Dalam jangka masa yang singkat. 652. Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (ASIA) LTD. Macmillan : Pictures & Portraits. Hlm. Burma Under The Japanese. sila lihat J. Liga Belia Asia Timur. 1979.F Cady. 49-51. 26 Thakin Nu. tetapi sama pentingnay adalah rasuah dalam pentadbiran. Selangor : Dewan Bahasa Dan Pustaka. A History Of Modern Burma.Sejarah Myanmar. Hlm. golongan sosialis dan Thakin yang 25 Sepanjang pendudukan Jepun.313. Hlm.K Drake. 1985. 28 B. Petaling Jaya : Longman. Untuk keterangan lanjut.26 Kesengsaraan dan kesukaran Page | 7 sosial dan ekonomi yang dikenakan ke atas rakyat Burma telah meningkatkan semangat nasionalisme yang akhirnya melahirkan gerakan anti-Jepun yang dipelopori oleh Thakin komunis seperti Soe. (ed. United States : Cornell University Press. .27 BIA iaitu gerakan yang dipelopori oleh Aung San telah mendapat tumpuan dalam kalangan belia Burma yang dipengaruhi oleh semangat nasionalis. 29 Gilbert Khoo & Dorothy Lo. 27 Abu Talib Ahmad.25 Ba Maw dilihat sebagai pemimpin yang tidak jujur dalam masyarakat Burma tetapi hakikatnya hubungan yang terjalin antara Ba Maw dan Jepun telah melindungi rakyat Burma daripada kekejaman yang melampau oleh pihak Jepun.29 Hal ini telah membangkitkan semangat dalam kalangan rakyat Burma. 39. kerajaan Burma tidak mempunyai kuasa yang sepenuhnya dan dengan itu menghadapi berbagai-bagai kesukaran dalam menjalankan pemerintahannya dengan berkesan di kawasan-kawasan tertentu. Hlm. 462. 1954. 2000. Selatan Dan Timur Asia . Dalam tahun yang sama. Gerakan ini telah menyebarkan nasionalisme secara dakwah dan syarahan-syarahan secara sulit juga disampaikan yang menjanjikan penentangan terhadap pihak Jepun. Hlm. Kekurangan pengangkutan dan kemudahan-kemudahan merupakan masalah utama. Asia Dalam Perubahan : Sejarah Tenggara. 1965. BIA telah menjadi satu cawangan penting dalam gerakan penentangan Jepun yang terdiri bukan sahaja daripada masyarakat Burma tetapi juga masyarakat Karen yang anti-Jepun. sebuah pertubuhan politik telah dibentuk secara sulit iaitu Anti Fascist People‟s Freedom League (AFPFL) pada 1944 iaitu badan penyelarasan segala gerakan penentangan yang diselenggarakan oleh tentera kebangsaan Burma. Thein Pe dan Thant Tun dan berjaya membentuk perpaduan dan sokongan rakyat. Burma : Pergerakan-Pergerakan Nasionalis dan Kemerdekaan.).

). Hlm. Untuk keterangan lanjut. Burma dan Indo-China. tentera-tentera Jepun telah menyerang kawasan-kawasan yang ramai penduduk di Filipina dan memaksa pasukan-pasukan pejuang Filipina-Amerika supaya membuat perjuangan mereka yang terakhir di Bataan dan Corregidor. 2003.32 Secara keseluruhan. . Making Enemies : War And State Building In Burma. 48-62. Asia Dalam Perubahan : Sejarah Tenggara. Callahan.33 Pengalaman penjajahan di Filipina di bawah pemerintahan Amerika Syarikat tidaklah begitu pahit jika dibandingkan dengan keadaan yang dirasai oleh penduduk di Indonesia. Selangor : Dewan Bahasa Dan Pustaka. sila lihat Gilbert Khoo & Dorothy Lo. Aung San telah melancarkan pemberontakan bersenjata dan pada masa yang sama AFPFL berusaha mendapat pengiktirafan daripada pihak Berikat.30 Kelompok minority seperti Shan. Hlm. 2000. 2. Burma : Curse Of Independence. (ed. United States : Cornell University Press. penyingkiran Jepun di Burma merupakan satu kemenangan bagi Burma yang telah bersatu demi membebaskan negara bangsa. 30 Mary P.31 Apabila serangan balas pihak Berikat di Burma pada 1945. Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (ASIA) LTD. 33 Pihak Jepun telah menyerang pangkalan udara Clarke dengan memusnahkan 4/5 kuasa udara Mac Arthur di Filipina. Selatan Dan Timur Asia . Pada 27 Mac 1945. 1985.3 FILIPINA Kedatangan Jepun di Filipina tidak seperti di Burma dan Indonesia yang menganggap Jepun sebagai pembebas daripada penjajahan kolonial.Sejarah Myanmar. 31 Abu Talib Ahmad. Gabungan kesemua gerakan yang terdiri daripada pelbagai ideologi memperlihatakan Page | 8 pembentukan perpaduan dalam masyarakat Burma yang sama-sama menentang pihak Jepun. Kachin dan Chin yang dilindungi oleh pihak British juga mula diresapi arus nasionalisme. Kemaraan Jepun di Bataan dan Corregidor pada Mei 1942 menandakan penentangan secara rasmi terhadap Jepun telah tamat. Hlm. 2001.berideologi komunis serta pertubuhan petani dan pekerja.313 32 Shelby Tucker. Dengan kepantasan mereka. 668. 60-64. Jepun telah menghantar BIA untuk menentang pihak berikat tetapi BIA telah menyerang pihak Jepun yang akhirnya membawa kekalahan Jepun di Burma pada Oktober 1945. United States : Pluto Press.

1999. (ed. Japanese Imperial Ideology. London : ProQuest.38 Apabila pihak Pemerintaha Tertinggi Jepun mendapati bahawa masyarakat Filipina telah menerima pemerintahan Jepun. Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (ASIA) LTD.35 Oleh itu. 1985. Manila : Ateneo De Manila University Press.36 Perkembangan politik yang ketara adalah pengikrafan kedudukan golongan bestari dalam pentadbiran negara. 2007. Hlm. Hlm. 360. . A Short History Of The Philippines. 37 Gilbert Khoo & Dorothy Lo. 35 Setsuho Ikehata & Ricardo Trota Jose. Documents On The Japanese Occupation Of The Philippines . Hlm. 1969. 228. Selatan Dan Timur Asia . 37 Golongan bestari Filipina diminta untuk meneruskan pentadbiran negara dan harus bekerjasama dengan pihak Jepun agar kepimpinan golongan bestari dapat dikekalkan dan penderitaan rakyat juga dapat dikurangkan. Hlm. 1965. Dengan itu. 671. Jepun telah mengisytiharkan akan memberikan kemerdekaan kepada Filipina sekiranya Filipina bekerjasama dengan usaha Jepun untuk membentuk sebuah “Lingkungan Sekemakmuran Asia Timur” pada 16 Jun 1943. United States : New Amercan Library. 101. Manila : Persatuan Sejarah Filipina. The Philippines Under Japan : Occupation Policy And Reaction . Agoncillo.). Hlm. mereka telah menjalankan langkah bagi memusatkan pentadbiran. Asia Dalam Perubahan : Sejarah Tenggara.Propaganda yang disebarkan oleh Jepun agar pendudukan mereka diterima di Filipina telah ditolak oleh warga Filipina sendiri kerana telah menggagalkan proses ke arah kemerdekaan. Kegagalan pihak Jepun dalam meraih sokongan daripada pihak Filipina telah mengambil Page | 9 tindakan dengan menjalankan pemerintahan kuku besi iaitu melakukan kekejaman seperti perogolan.34 Kekejaman pihak Jepun telah meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat Filipina serta semangat mereka semakin meningkat dengan ucapan Mac Arthur menerusi radio bahawa beliau akan kembali dan mereka telah bersedia untuk berjuang menentang Jepun. 36 Hoi Sik Jang.). 38 Teodora A. 130-137. Shifting War Aims And Domestic Propaganda During The Pacific War Of 1941-1945. tiap-tiap orang pegawai Filipina harus menjadi ahli sebuah pertubuhan 34 Mauro Garcia (ed.

Hlm. 40 Marcelino A. Jika di Indonesia dilihat iaitu Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) telah bergabung dengan pelbagai pertubuhan dan gerakan.41 Masyarakat Filipina telah menerima kemerdekaan yang diberikan oleh pihak Jepun tetapi masih lagi berasa bimbang kerana Lt. Manila : National Commission For Culture And The Arts.40 Pada 14 Oktober 1943. satu sistem pendidikan telah dilaksanakan dengan tujuan mengutarakan labgi penerimaan psikologi matlamat-matlamat Jepun dan bagi memperluaskan kegunaan bahasa Jepun. terdapat ramai 39 William J. Gistorical Dictionary Of The Philippines. United States : University Of Wisconsin Madison. Pmeroy. Guillermo. pemerintah Jepun telah mengisytiharkan terbentuknya sebuah Republik Filipina dengan Jose P. di Filipina pula mengalami situasi yang sama apabila mangsamangsa kezaliman Jepun telah menyertai pergerakan Hukbalahap. 1951. 1995. Walau Page | 10 bagaimanapun. Cultural Life In The Philippines During The Japanese Occupation 1942-1945. sila lihat Bruce Adellon Hogan. kebanyakan orang-orang Filipina yakin bahawa kemerdekaan mereka di bawah pemerintahan Jepun adalah palsu semata-mata. Hal ini juga berlaku di negara-negara lain seperti Burma semasa di bawah pendudukan Jepun. keadaan di Filipina amat buruk apabila berlakunya kebuluran dan keselamatan nyawa dan harta tidak dijaga. The Hukbalahap Movement In The Philippines. Sydney : International Publishers Co.43 Implikasinya. Jeneral Kuroda Sigenori iaitu Pemerintah Agung Tentera Jepun di Filipina merupakan kuasa di belakang kabinet pentadbiran Filipina. 2012. 89. 4. pemerintah Jepun tidak membantah terhadap penggunaan bahasa Tagalog sebagai bahasa kebangsaan Filipina.politik terbaru iaitu “Kalibapi”. demi menunaikan janji mereka. New York : Verso. 2003. Gold Warriors : America‟s Secret Recovery Of Yamashita‟s Gold. Laurel sebagai Presiden. Hlm.39 Seperti juga di negara Asia Tenggara lain. Hlm. 43 Pertubuhan Hukbalahap pada asasnya sama denga Malayan People‟s Anti -Japanese Army dalam tugas dan kerjayanya. 1992. Dengan itu. 11 41 Artemio R. Untuk Keterangan lanjut. The Philippines Colonialism. Hlm. 118. . 242. Hlm. Foronda. United States : Scarecrow Press. Collaboration And Resistance . Komposisi etnik Huk melebihi orang-orang Filipina daripada Cina sedangkan MPAJA adalah lebih banyak Cina.42 Namun demikian. 42 Sterling Seagrave & Peggy Seagrave.

Selatan Dan Timur Asia . jelas menunjukkan bahawa perkembangan di Filipina semasa berada bawah pendudukan Jepun adalah semangat nasionalisme dan penyatuan perpaduan daripada pelbagai kelas yang akhirnya dapat menghalau pihak Jepun daripada Filipina. Penentangan mereka bukan hanya didorongi oleh penderitaan golongan petani tetapi juga kerana prinsip-prinsip nasionalisme mereka yang tinggi.). Manila : Philippine Education Company. 44 Willard H. Hlm.45 Pihak Hukbalahap juga telah menyokong para petani dan tindakan ini telah menggerakkan unsur-unsur revolusi sodial di kawasan-kawasan luar bandar yang dikawal oleh mereka. Persamaan yang dirasai oleh warga Burma dan Filipina adalah sama apabila pemerintah Jepun lebih banyak menyakitkan hati daripada mengambil hati masyarakat. Asia Dalam Perubahan : Sejarah Tenggara. Japan‟s Role In South-East Asia Nationalist Movements : 1940-1945. Zaide. Hlm. mereka dapat mengekalkan kelompok-kelompok penentangan yang kuat untuk menentang Jepun. 1985.gerila-gerila dan penyokong-penyokong Hukbalahap untuk menentang rejim Jepun. 44-55. arus peperangan tercetus kembali apabila pihak Berikat melumpuhkan kuasa tentera laut Jepun yang menyebabkan penyerahan diri Jeneral Yamashita pada tahun 1945 kepada kuasa Berikat. (ed. London : Harvard University Press. 359-360. Hlm. 44 Kesan kewujudan pemerintah Jepun di Page | 11 Filipina telah menguatkan perpaduan negara disamping menyatukan masyarakat Filipina dalam satu entity perjuangan mempertahankan negara. Zaide. 1953. 46 Gilbert Khoo & Dorothy Lo. Hlm. Dengan itu. Manila : Rex Book Store. Elsbree. Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (ASIA) LTD. Kumpulan-kumpulan di Filipina telah dapat mengenepikan perbezaan ideologi dan membentuk satu kumpulan penentang yang besar dan bersatu menentang Jepun. 290-291. 672 47 Gregorio F.46 Menjelang tahun 1944.47 Secara keseluruhannya. Philippines Political And Cultural History : The Philippines Since The British Invasion . 45 Gregorio F. The Republic Of The Philippines (History. Government and Civilization). 1963. . 1957.

Dai Viet. 2008. Cara yang paling baik untuk mengekalkan keadaan ini adalah dengan membenarkan Perancis meneruskan pentadbirannya. Southeast Asia : An Introductory History. 394. Tanah Melayu. Hlm. A Time Of War : The United States And Vietnam 1941-1975. maka tentera Jepun dan Kempeitai (Military Police Corps) untuk mengawasi kampung-kampung. Pengenalan sistem buruh paksa yang memperlihatkan kekejaman pihak Jepun ini menjadi titik tolak kepada kebangkitan pejuang nasionalisme di Vietnam. A History Of The Modern Chinese Army. 51 Robert D.49 Arahan tentera Jepun ini telah menimbulkan masalah kerana kawasan utara dan tengah Vietnam mengalami kekurangan bahan bijirin. Bagi menguatkan dasar ini. University Press Of Kentucky. rami. 2007. konvensyen revolusi Vietnam telah diadakan dengan dihadiri oleh VNQDD. 49 Guy Faure & Laurent Schwab. Schulzinger.51 Konvensyen ini telah menubuhkan Liga Parti 48 Dasar kerajaan Jepun di antara tahun 1940 hingga 1941 ialah mengelakkan sebarang pertikaian di Indo-China yang menjadi jalan utama menuju ke Selatan yang mempunyai suber bahan utama yang penting serta beras. Hlm. Jepun telah menduduki Indo-China setelah melepasi satu proses diplomasi yang panjang. 1997. 25 50 Milton Osborne. 144-146. sila lihat Xiaobing Li. . Japan-Vietnam : A Relation Under Influences. 207. Australia : Allen & Unwin. Laxington. London : Oxford University Press. Indonesia dan Filipina. Tentera Jepun telah memaksa petani Vietnam untuk menukarkan sebahagian tanah subur mereka untuk penanaman jut. Hlm.48 Kehidupan sosial di Vietnam sepanjang di bawah pentadbiran Jepun Page | 12 boleh dikatakan tidak seteruk nasib yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Burma. penduduk Vietnam juga menghadapi penderitaan akibat daripada sikap paksaan yang dikenakan ke atas petani. Hlm. kacang dan minyak jarak. United States : NUS Press. Atas sokongan daripada Gabenor Jeneral Kwangsi.50 Pejuang nasionalis di Vietnam memulakan strategi sendiri dengan mengadakan pakatan dengan parti lain.2. Walau bagaimanapun. Phuoc Quoc dan beberapa lagi perwakilan nasionalis termasuklah Viet Minh. Untuk keterangan lanjut. 1979.4 VIETNAM Pada bulan Julai 1941.

mempunyai inisiatif dan berkeyakinan dalam kebolehan masing-masing. 139. A History Of South-East Asia Since 1500. Hlm. Califonia : Stanford University Press. 54 Ibid. Sejarah Indo-China : Perkembangan Sosiopolitik Hingga Abad Ke-20. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 285-286. 1966. Viet Minh telah muncul sebagai kuasa dan pejuang nasionalisme serta kebebasan masyarakat Vietnam. Soviet Union : Foreign Languages Pub. Sejarah Vietnam disanjungi sekurang-kurangnya tentang hal-hal yang tidak mendapat tentangan daripada orang Perancis yang tinggal di Indo-China. 152.54 Ahli-ahli Viet Minh telah mengumpulkan rakyar daripada pelbagai lapisan dan juga golongan penentang yang lain dalam perjuangan menentang pendudukan Jepun atau fasis Jepun. Kemboja dan Laos sahaja yang dijajah oleh Jepun tetapi Page | 13 52 53 Ellen Jy Hammer. House.55 Keadaan ini juga berlaku di Filipina dan Burma yang telah bersatu padu menentang Jepun dan sekaligus membina satu perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakatnya.52 Situasi ini menggambarkan bahawa kesepaduan dan semangat nasionalisme rakyat Vietnam telah diperhebatkan lagi dengan kedatangan pihak Jepun. Ralph Smith. New York : Routledge.57 Jika dibandingkan di negara-negara rantau Asia Tenggara yang lain.53 Mereka telah merancangkan pemogokan. The Struggle For Indochina: 1940-1955. London : Oxford University Press. 71. 110. Hlm. tunjuk perasaan dan kegiatan-kegiatan subvertif terhadap Jepun dan kerajaan boneka Tran Trong Kim. Thirty Years Of Struggle Of The Party. Hlm. hanya Indo-China yang merangkumi negara Vietnam.Revolusi Vietnam atau Dong Minh Hoi dengan pertolongan daripada Nasionalis China. . 111. Dalam zaman Jepun. Communist Indochina. 57 Gilbert Khoo. 56 Pihak Perancis terpaksa mengalakkan semangat kebangsaan dalam kalangan Peribumi tetapi juga ia tidak mengabaikan semangat cintakan Perancis. Hlm. 55 Dang Lao Dong Viet-Nam. 1970. 2009. 56 Sebagai menentang Propaganda kebudayaan Jepun. 1960. 1988. Hlm. Decoux iaitu Gabenor Jeneral Perancis telah memperkenalkan pergerakan “Belia dan Sukan” dengan tujuan memberi pendedahan kepada belia Vietnam agar lebih berdisiplin. sila lihat Philippe Devillers. Hlm. Ruhanas Harun). (Terj. Untuk keterangan lanjut.

Sejarah Indo-China : Perkembangan Sosiopolitik Hingga Abad Ke-20. 286. The Struggle For IndoChina : 1940-1955. Hlm. United States : U Of Nebraska Press.62 Secara keseluruhan. gerakan Viet Minh merupakan pergerakan kebangsaan yang luas dan telah menyatupadukan sebilangan besar masyarakat Vietnam tidak kira bentuk politik mereka dan disokong oleh semua lapisan masyarakat. 62 Bruce Solheim. . Dalam bulan Ogos 1945. (ed. 26. 287. 2008. Gerakan Viet Minh enggang mengiktiraf kerajaan Tran Trong Kim dan meminta maharaja meletak jawatan. pihak Jepun telah menggesa Maharaja Bao-dai agar mengisytiharkan kemerdekaan Vietnam pada 11 Mac 1945. Tindakan „coup de foudre‟ Jepun pada 9 Mac 1945 telah mencetuskan satu rangkaian peristiwa-peristiwa yang mana membawa kepada pengecualian orang-orang Perancis daripada kerajaan Indo-China. 14. 59 Ibid. Hlm. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.60 Oleh itu. 58 Philippe Devillers.58 Melalui pentadbiran Perancis. Vietnam War Era : A Personal Journey . Perang Dunia Kedua yang menyaksikan pendudukan Jepun di Vietnam telah menonjolkan perpaduan bagi berhadapan dengan kuasa luar iaitu Perancis dan Jepun.61 Pada 2 September 1945.Perancis masih menjadi pentadbir di Vietnam.). 1966. Califonia : Stanford University Press. 1988. 102. Singapura : Isntitute OfSoutheast Asian Studies. Ho Chi Minh telah mengisytiharkan kemedekaan Vietnam di Hanoi. Hlm. David Wee & Hock Koh. tindakan Decoux yang bersifat diktator iaitu ingin Page | 14 menubuhkan negara Vietnam yang bersifat Perancis telah membangkitkan perasaan-perasaan nasionalis bagi masyarakat Vietnam. Hlm. 61 Ellen Joy Hammer. Legacies Of World War Two In South And East Asia .59 Walau bagaimanapun. 2007. 60 David W. usaha dalam memperkembangkan bidang ekonomi dapat dilihat menerusi pembinaan jalan raya. jambatan dan bangunan-bangunan. Hlm.

Terj. Filipina dan Indonesia kerana tidak mempunyai satu pendidikan umum yang boleh mewujudkan golongan cedekiawan bagi membangkitkan semangat kebangsaaan rakyat bagi menentang penjajahan. Hlm.66 Bagi tujuan inilah. 64 Namun demikian. agama Buddha dianggap dapat memberi kesan langsung dan baru ke atas pelajaran rendah di kemboja. War And Peace In South-East Asia.63 Kemboja tidak Page | 15 tertonjol sebarang pergerakan nasionalis jika dibandingkan di Vietnam. sebuah Institusi Pengajian Agama Buddha ditubuhkan di Phnom Penh. pendudukan di kemboja juga dibahagikan kepada 2 peringkat iaitu sebelum bulan Mac 1945 dan di antara bulan Mac hingga Oktober 1945. Jepun mengetahui bahawa masyarakat Kemboja berpegang kuat kepada agam Buddha. Boulder : Westview Press. Kebebasan sami dan pendidikan yang diterima menjadikan golongan ini sangat berguna bagi menerangkan kepada rakyat Kemboja terhadap tujuan dan usaha Jepun untuk membebaskan Asia daripada cengkaman penjajah Barat. . 1969. 1984. 66 Philippe Devillers. maka pihak Jepun telah menghubungi Institut Pengajajian Tinggi Agama Buddha 63 64 David P. New York : Oxford University Press. Melalui „pembaharuan‟ ini. Chandler. A History Of Cambodia. Ruhanas Harun. muncul sebuah sekolah latihan. 46-47. 79.5 KEMBOJA Seperti di Vietnam. 1988. para sejarahwan mengakui bahawa pendudukan Jepun telah mempengaruhi perkembangan nasionalisme Khmer. Hlm. 65 Institusi ini mempunyai kurikulum pelajaran agama Buddha daripada semua aspek.65 Aktivis-aktivis Jepun amat memahami bahawa agama Buddha yang mengalami perkembangan penting di Kemboja dapat mewujudkan satu tenaga politik dan ideologi yang penting. Peter Lyon. Burma. Untuk mengeluarkan siri kumpulan sami-guru. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka. 160.2. Hlm. Dalam tahun 1930 iaitu semasa di bawah pentadbiran Pasquier. beberapa buah sekola dibuka di luar ibu kota dan di Phnom Penh sendiri. Sejarah Indo-China Moden : Perkembangan Sosiopolitik Hingga Abad Ke-20.

Terdapat dua golongan dalam mazhab iaitu konsevertif dan reformis.67 Namun pada masa yang sama. Califonia : University OF Califonia Press. 1994. kedua-dua institusi ini adalah tempat sami menerima pendidikan di peringkat tinggi.68 Bagi nasionalisme yang baru lahir. Martin.9. Usaha Perancis adalah untuk mengelakkan rakyat Kemboja daripada dipengaruhi oleh sentiment-sentimen nasionalisme dalam menentang pihak kolonial. 69 Marie A.69 Dewan Perwakilan Rakyat Kemboja juga ditubuhkan pada 10 Jun 1940 yang mengantikan Majlis Perhimpunan Peribumi. Hlm.dan Sekolah Tinggi Bahasa Pali. Ruhanas Harun. Bagi memuaskan hati masyarakat Kemboja. satu ordinan diraja telah diperkenalkan pada 1940 yang dipanggil Kram. 70 Melalui “Association Des Amir Du Buddhisme” iaitu Persatuan Rakan-Rakan Agama Buddha telah menggiatkan usaha mereka dalam kalangan mazhab Dhammayut dan Mohanikai yang belum menerima perubahan. 68 Philippe Devillers. Mazhab Mohanikai pula merupakan mazhab yang diikuti oleh hampir keseluruhan kuil di Kemboja. 1988. 48. Terj. Sejarah Indo-China Moden : Perkembangan Sosiopolitik Hingga Abad Ke-20.70 Peristiwa penting yang berlaku di Kemboja apabila pihak Perancis telah mewajibkan penguasaan bahasa Kemboja yang ditulis dengan huruf rumi dan telah menggantikan penggunaan kalender Buddha dengan kalender Barat. . Hlm. Perubahan yang berlaku ini 67 Sejajar dengan dasar Jepun di Kemboja. Achar (Sami Besar) iaitu Hem Chiew telah berusaha memperkenalkan idea-idea baru ke dalam kedua-dua mazhab ini dan beliau mendapat sokongan daripada Son Ngoc Thanh iaitu seorang majistret yang telah mengadakan hubungan baik dengan Jepun. Pada awal tahun 1941. Cambodia : A Shattered Society. hak negara Kemboja serta penghormatan kepada sejarah nasional Kemboja bagi memahami aspirasi patriotik masyarakat Kemboja. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka. Institut Pengajian Agama Buddha yang menjadi pusat pembaharuan dan perubahan telah berusaha bagi menempatkan penganut-penganutnya di kuil. pengibaran bendera adalah sesuatu yang membanggakan. pembaharuan dalam agama juga dialami iaitu mazhab Dhammayut yang diperkenalkan di Kemboja dianuti oleh keluarga diraja dan pembesar-pembesar telah diperbaharui tetapi masih dianggap sebagai aristokratik iaitu terpisah daripada rakyat yang menganggapnya sebagai sesuatu yang asing. pihak perancis telah memberikan tempat kepada bendera Page | 16 diraja.

17. Bil. 1987. 47. menyatukan rakyat Khmer. idea propaganda Jepun iaitu “antiPerancis” tidak berjaya setelah Hem Chieu telah ditangkap oleh pihak Perancis. Hal ini menunjukkan bahawa sifat nasionalisme dan penyatuan pelbagai kumpulan mencerminkan Page | 17 kesedaran terhadap pembelaan hak-hak masyarakat Kemboja telah tercetus sepertu yang berlaku di negara-negara rantau Asia Tenggara. JSEAS. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 73 David P. 75 Abu Talib Ahmad. Selepas bulan Mac 1945. mempertahankan raja dasn keluarga diraja.75 Kabinet Kampuchea yang diketuai oleh Son Ngoc Thant telah memperkenalkan beberapa rancangan iaitu mempertahankan dan mengembangkan Buddhisme. 72 .telah ditentang oleh orang Buddha. undang-undang berkaitan dnegan pengenalan abjad dan takwim Barat serta menukarkan nama Kemboja kepada Kampuchea serta membenarkan nasionalis Khmer menubuhkan sebuah kabinet. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. Hlm.73 Pemberian kemerdekaan ini berbeza daripada negara lain iaitu Burma. How Pol Pot Come To Powe : A History Of Communism In Kampuchea 1930-1975. mengukuhkan kemerdekaan dan memperbaiki pendidikan di 71 David P. penguasaan polis yang ketat dan rapi telah memberhentikan sebarang arus perkembangan nasionalisme Khmer. Chandler. 1987. 74 Walau bagaimana. A History Of Cambodia. How Pol Pot Come To Powe : A History Of Communism In Kampuchea 1930-1975. Jil. 1984.74 Sebagai seorang raja yang merdeka. Namun demikian. 191. Sihanouk telah memansuhkan Perjanjian Protektoret 1868. Ben Kiernan. 80-93. Hlm. Kemboja telah diberi kemerdekaan sehinggalah bulan Oktober 1945. 1.72 Bermula dari itu. 165. Chandler. New York : Schocken Book. 1984. 43-47. Hlm. Boulder : Westview Press. 1989. Ben Kiernan. sila lihat. kemerdekaan ini hanya bersifat simbolik sahaja kerana Kemboja masih merupakan wilayah penting tentera Jepun di Indo-China. Hlm. New York : Schocken Book.71 Kejadian tunjuk perasaan yang melibatkan berbagai kumpulan seperti kumpulan rahib dan juga nasionalis seperti Son Hgoc Thanh. Indonesia dan juga Flipina yang terus diberikan kemerdekaan oleh pihak Jepun. “The Kingdom Of Kampuchea March-October 1945: Japanese-Sponsored Independence In Cambodia In World War II”. Untuk keterangan lanjut. Hlm.

Filipina dan Indonesia tetapi peristiwa perubahan politik telah membangkitkan perpaduan masyatakat Kemboja untuk mempertahankan agama Buddha dan identiti mereka. 76 David P. 3. sila lihat Abu Talib Ahmad. 17.76 Pada 15 Oktober. 1989. Selepas Jepun dikalahkan oleh kuasa Berikat. Chandler.78 Secara keseluruhannya. zaman sebelum 1945 telah membuka mata mereka kepada dunia luar serta peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka. Malah. 88. 77 Ibid. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. “The Kingdom Of Kampuchea March-October 1945: Japanese-Sponsored Independence In Cambodia In World War II”. 89-90. bagi rakyat khmer. Hlm.Kemboja. 192. 78 Pemimpin-pemimpin nasionalis yang masih di bawah 25 tahun seperti Pol Pot. Khieu Samphan dan Hou Youn berpeluang mengambil bahagian dalam perarakan nasionalisme dan juga mengambil bahagian dalam pasukan tentera yang ditubuhkan ole h Jepun. Untuk keterangan lanjut. 1984. Hlm.0 PENUTUP Page | 18 Pendudukan Jepun telah memberikan impak yang besar terhadap politik. Sementara itu. Hlm. Son Ngoc Thanh telah ditangkap dan implikasi terhadap penangkapan beliau membawa kepada penamatan kemerdekaan Kemboja dan diletakkan semula di bawah Perjanjian Protektoret.77 Zaman kemerdekaan yang singkat telah memberikan kesan penting terhadap nasionalisme Khmer berikutnya. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. keadaan sosio-politik sejak tamanya Perang Dunia Kedua. Walaupun di Kemboja tidak mempunyai gerakan nasionalisme yang hebat seperti di Vietnam. JSEAS. Burma. . Bil. bakal-bakal pemimpin ini melihat sendiri bahaimana Perancis hilang buat seketika waktu daripada lembaran sejarah Khmer. Secara keseluruhannya. Jil. 1. masyarakat Asia Tenggara terbahagi kepada dua iaitu kumpulan tanah jajahan yang mengalu-alukan kepulangan rejim kolonial seperti Filipina dan kumpulan tanah jajahan yang menolak kepulangan rejim kolonial. Akhir tahun 1945 memperlihatkan Asia Tenggara sebagai sebuah rantau yang amat dinamik dari segi sosio-politik yang tidak pernah dialami sepanjang zaman kolonial Barat. ekonomi dan sosial di rantau Asia Tenggara. Asia Tenggara telah dipandu oleh gerakan nasionalisme yang merupakan „intelligentsia‟ generasi baru. pemimpin-pemimpin yang lebih tua seperti Lon Nol telah mula melibatkan diri dalam politik yang selama ini diharamkan oleh Perancis.

(2003). Thirty Years Of Struggle Of The Party. “The Kingdom Of Kampuchea March-October 1945: JapaneseSponsored Independence In Cambodia In World War II”. (1960). Abu Talib Ahmad. 1. Michael.Sejarah Myanmar. A History Of Cambodia. Drake B. (2008). Manila : National Commission For Culture And The Arts.K. (2000). United States : New Amercan Library. (1984).BIBLIOGRAFI Abu Talib Ahmad. United Kingdom : Cambridge University Press.( 1989). Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara.). Boulder : Westview Press. Charney W. Petaling Jaya : Longman. London : Harvard University Press. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1965). (1969). A History Of Modern Burma. Faure Guy & Schwab Laurent. 17. Mary. A History Of Modern Burma. Agoncillo A. . 285-286. (Terj. David. (1965). A Short History Of The Philippines. Elsbree H. Hlm. United States : NUS Press. Making Enemies : War And State Building In Burma. JSEAS. (1953). Jil. (1988). Manila : Persatuan Sejarah Filipina. Cultural Life In The Philippines During The Japanese Occupation 1942-1945.F. Ruhanas Harun). (2009). (1995). . Dang Lao Dong Viet-Nam. Callahan P. United States : Cornell University Press. (1979). Willard. Chandler P. Sejarah Indo-China: Perkembangan Sosiopolitik Hingga Abad Ke-20. Documents On The Japanese Occupation Of The Philippines. House. Teodora. Cady J. Japan-Vietnam : A Relation Under Influences. Chandler P. (1984). Garcia Mauro (ed. Marcelino. Foronda A. Burma : Pergerakan-Pergerakan Nasionalis dan Kemerdekaan. Selangor : Dewan Bahasa Dan Pustaka. United States : Cornell University Press. Devillers Philippe. Soviet Union : Foreign Languages Pub. Bil. David. Japan‟s Role In South-East Asia Nationalist Movements : 19401945. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Page | 19 Dan Pustaka.

Laos : War And Revolution . Nationalism And Revolution In Indonesia. Khoo Gilbert & Lo Dorothy. (1970). Asia Dalam Perubahan : Sejarah Tenggara. Jang Hoi Sik. “French Colonialism In Loas 1893-1945”. Dalam Nina S. Sejarah Asia Tenggara (1824-1965).Guillermo R. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. New York : Schocken Book. Milton (1979). (1966). London : Faber & Faber. Sidky Daeng Materu. Bhd. Kiernan Ben. P. (1985). Selatan Dan Timur Asia. (ed. (1970). Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (ASIA) LTD. Califonia : University OF Califonia Press. Page | 20 Hogan Adellon Bruce. Artemio. (1952). Jessy Singh Joginder. Sedjarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia. Southeast Asia : An Introductory History. Australia : Allen & Unwin. New York : SEAP Publications. (2007).Adams & McCoy (ed. (1947). (1994). Hlm. Moh. 389. The Struggle For IndoChina : 1940-1955. Grandfather Longlegs: The Life and Gallant Death of Major H. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Marie. (1951).). (2012). Kahin McTurman George. Califonia : Stanford University Press. How Pol Pot Come To Powe : A History Of Communism In Kampuchea 1930-1975. (1969). The Hukbalahap Movement In The Philippines. London : ProQuest. Cambodia : A Shattered Society. Kedah : Penerbitan Darulaman.). . New York:Harper Colophon Books. Khoo Gilbert. United States : Scarecrow Press. Hammer Joy Ellen. A History Of South-East Asia Since 1500. Mohamad Kamal Kamaruddin. Lyon Peter. Seagrim. McCoy Alfred. Revolt In Paradise. (1970). K‟tut Tantri. Michigan : The University Of Michigan. New York : Oxford University Press. Martin A. Japanese Imperial Ideology. War And Peace In South-East Asia. Hlm. Morrison Ian. (1986). Shifting War Aims And Domestic Propaganda During The Pacific War Of 1941-1945. Gistorical Dictionary Of The Philippines. Sejarah Eropah. (2006). Osborne. United States : University Of Wisconsin Madison. (2009). (1987). London : Oxford University Press.

World War Two Pacific Island Guide. “Indonesia 1937-1942 : Prelude To Japanese Occupation”. Rottman L. Petaling Jaya : Fajar Bakti. The Philippines Under Japan : Occupation Policy And Reaction. A History Of Modern Indonesia Since C. (2005). Communist Indochina. Out Of Exile. Unted States : Greenwood Publishing Group. (2008). The Philippines Colonialism. United States : Stanford University Press. Sutan Sjahrir. (1954). R. (1997). Burma : Curse Of Independence. (1999). 1200. Burma Under The Japanese. (1992). Wee David & Hock Koh. A History Of Modern Indonesia. Collaboration And Resistance. Sydney : International Publishers Co. A Time Of War : The United States And Vietnam 1941-1975. United States : Pluto Press.Suntharalingam dan Abdul Rahman Hj. Page | 21 Ricklefs Calvin Merle. USA : Taylor & Francis Group. New York : Verso. Hlm Shigeru Sato.). South Ashley. Vietnam War Era : A Personal Journey. Seekins. (1949). Solheim Bruce.(2004). New York : Routledge. United States : U Of Nebraska Press. Singapura : Isntitute OfSoutheast Asian Studies. Setsuho Ikehata & Ricardo Trota Jose. Vickers Adrian. (2007). Burma And Japan Since 1940 : From Coprosperity To Quite Dialogue. Tucker Shelby. Legacies Of World War Two In South And East Asia. London : Oxford University Press. Schulzinger D. (2001). (2007). (2001).Pmeroy J. Ismail (ed. . (2003). ( 2002). Research Indonesia. Nasionalisme : Satu Tinjauan Sejarah. New York : The John Day Company. Copenhagen : NIAS Press. (2009).(1985). Thakin Nu. Seagrave Sterling & Seagrave Peggy. Cambridge : Cambridge University Press. William.). Robert. Smith Ralph. Gold Warriors : America‟s Secret Recovery Of Yamashita‟s Gold. Gordon. Mon Nationalism And Civil War In Burma. Manila : Ateneo De Manila University Press. (ed. Macmillan : Pictures & Portraits. (2003).

A History Of The Modern Chinese Army. (1957).Wertheim Frederik Willem. Zaide F. Laxington. . Manila : Philippine Education Company.F Gregorio. Manila : Rex Book Store. The Republic Of The Philippines (History. Page | 22 Zaide . University Press Of Kentucky. Philippines Political And Cultural History : The Philippines Since The British Invasion. (1963). Government and Civilization).. Xiaobing Li. (2007). (1980). Gregorio. Indonesian Society In Transition : A Study Of Social Change. United States : Greenwood Publishing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->