SK KANTAN PERMAI 43000 KAJANG, SELANGOR

KERTAS KERJA PROJEK PENAIKTARAFAN TAMAN SUMBER SAINS 2010 (Taman Orkid, Taman Herba, Taman Burung dan Kolam Ikan)

Disediakan oleh : AJK PANITIA SAINS/ PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SK KANTAN PERMAI

Meningkatkan sifat ingin tahu dan minat murid kepada alam sains 3. 2. dan perlu diselenggara. Menyediakan suasana yang boleh merangsang intelek dan sahsiah murid 2. 3. SELANGOR PROJEK PENAIKTARAFAN TAMAN SUMBER SAINS (TAMAN ORKID. Penaiktarafan ini juga amat diperlukan kerana sebahagian besar daripada komponen Taman Sumber Sains yang ada telah usang. TAMAN BURUNG DAN KOLAM IKAN) 1. PENGENALAN Projek penaiktarafan Taman Sumber Sains di persekitaran sekolah merupakan suatu langkah penting dan strategik. bermaklumat dan berupaya merangsang intelek. sahsiah.43000 KAJANG. Membebaskan proses pembelajaran daripada ruang lingkup kelas . Meningkatkan sifat menghargai kebersihan dan keceriaan di kalangan murid 4. Mempelbagaikan sumber pengajaran dan pembelajaran 5. yang bertujuan untuk menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif terutamanya bagi mata pelajaran Sains dan Kemahiran Hidup. MISI Menyediakan persekitaran sekolah yang ceria dan berupaya merangsang kecemerlangan akademik dan sahsiah murid 4. TAMAN HERBA. MATLAMAT Menjadikan persekitaran sekolah ceria. OBJEKTIF Antara objektif perlaksanaan projek ini ialah : 1. sifat ingin tahu dan minat murid. tetapi melibatkan persekitaran sekolah yang ceria dan berupaya merangsang dan membina kecemerlangan intelek dan sahsiah murid. Ianya juga berasaskan kepada kesedaran bahawa proses pembelajaran tidak harus terikat dan terhad kepada apa yang berlaku di dalam ruang kelas. selaras dengan hasrat untuk menjadikan sekolah sebagai pusat berinformasi bagi penyaluran maklumat kepada semua.

Pembentangan struktur projek . . .Membuat pembersihan kawasan serta mendapatkan alatan dan bahan untuk melaksanakan projek. mendapatkan haiwan yang sesuai .Membuat jadual tugasan khas untuk bergilir-gilir membersihkan dan menjaga kawasan taman. serta para ibu bapa dan pelawat ke sekolah. MATLAMAT Terbahagi kepada 3 iaitu : (i) Jangka Pendek: .Menjadikan taman ilmu tempat kegemaran setiap murid . . (ii) Jangka Sederhana: .Pemerhatian dan lawatan ke komponen Taman Sumber Sains . PELAN PELAKSANAAN PROJEK . KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran projek ialah untuk para murid dan guru-guru SK Kantan Permai. .Mendapatkan dana dan sumbangan daripada pihak penganjur .Penyediaan jadual kerja menggunakan Carta Gantt: .Menaiktaraf komponen taman sumber sains yang usang (iii) Jangka Panjang: .Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pembelajaran di sekitar taman sumber sains .Pembahagian tugasan mengikut kerja dan masa. 7.Gotong-royong membersihkan kawasan projek. 6.Menubuhkan kelab pencinta alam di sekolah dalam usaha mengekalkan kebersihan dan keceriaan Taman Sumber Sains secara khususnya dan kawasan sekolah amnya.5.Hebahan projek kepada pihak pentadbiran sekolah.Penyediaan tanaman.

JAWATANKUASA PELAKSANA Pengerusi : Naib Pengerusi 1 : Naib Pengerusi 2 : Naib Pengerusi 3 : Naib Pengerusi 4 : Setiausaha : Pn Sariah bt Said En Zainudin b Samingan Pn Zalilah bt Othman Pn Chen Yoon Kim Pn Norleha bt Adam En Rohaizad b Mohamed Akhir Guru Besar PK Kurikulum PK Hal Ehwal Murid PK Ko-Kurikulum PK Petang AJK : 1.Meletakkan papan tanda nama untuk setiap tumbuh-tumbuhan dan haiwan di Taman Sumber Sains (dalam Bahasa Malaysia. 2. Membincangkan aktiviti dan projek di peringkat AJK induk ii . STRATEGI PERLAKSANAAN i . Bahasa Inggeris dan nama saintifik) 8. anak pokok dan haiwan untuk Taman Sumber Sains . iv Keberkesanan akan dinilai. 3.Memperbaiki dan mencantikkan lanskap di kawasan projek . 4. 10. iii Kertas kerja ditulis dan perancangan yang telah disusun dilaksanakan . SENARAI PROJEK a) Menaiktaraf Taman Orkid b) Menaiktaraf Taman Herba b) Menaiktaraf Taman Burung c) Menaiktaraf Kolam Ikan .Merancang aktiviti bersama dan mengenal pasti guru yang bertanggungjawab dan sasaran projek. En Ayub b Jamaludin Pn Muhaini bt Ahmad En Razis b Razhuan Semua ahli Panitia Sains dan Kemahiran Hidup 9..Mendapatkan benih-benih.

... cat dan lain-lain) Pasu Batu Hiasan Pokok Haiwan (burung....00 300. PENUTUP Adalah diharap agar perancangan yang telah disusun akan berjalan dengan lancar di samping mendapat kerjasama dan perhatian semua pihak.00 12..... SUMBER KEWANGAN : BIL.. : Fail Sekolah/ Fail Panitia . SUMBER Sumbangan Program Pintar Bank Islam JUMLAH NILAI ( RM ) RM 2000.... AKHIR) Setiausaha Projek Penaiktarafan Taman Sumber Sains SK Kantan Permai 43000 Kajang Selangor Disahkan oleh .. ikan) JUMLAH ANGGARAN RM 1000.00 RM 2000... KEWANGAN i..00 ii ANGGARAN PERBELANJAAN : BIL... Disediakan oleh .00 300... (SARIAH BT SAID) Guru Besar SK Kantan Permai 43000 Kajang Selangor s.11..bata............00 200..... Ini bertujuan untuk memastikan Taman Sumber Sains sentiasa berada dalam suasana bersih....00 2000......k............. (ROHAIZAD M.. ceria dan boleh merangsang kecemerlangan murid-murid dalam bidang akademik dan sahsiah.00 RM RM RM RM RM 200.. kayu.. 1 2 3 4 5 BAHAN Bahan-bahan pembinaan (simen. 1....

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.