P. 1
Asuhan Tilawah 2-Sem Mei 2013

Asuhan Tilawah 2-Sem Mei 2013

|Views: 214|Likes:
Published by Hossain Baharun
Soalan Kerja Kursus Sem Mei 2013
Soalan Kerja Kursus Sem Mei 2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Hossain Baharun on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _______________________________________________________________________ _ HBIS 2103 V2 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN II MEI 2013 _______________________________________________________________________ _

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 12 Julai 2013 - 14 Julai 2013. Serahan selepas 14 Julai 2013 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

1

_______________________________________________________________________ _ PENILAIAN : Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. 2 . PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. Jika plagiarisme dikesan. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. markah akan dipotong seperti berikut:    Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .

anda dikehendaki menyediakan SATU lembaran kertas kerja tentang bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta`la dan cara mensyukuri nikmatNya. Berdasarkan penyataan di atas. anda boleh mengecilkan skop perbincangan seperti huraian tentang kejadian alam. [Jumlah : 40 Markah] MUKA SURAT TAMAT 3 .SOALAN TUGASAN ”Segala yang ada di langit dan di bumi adalah antara bukti kekuasan Allah subhanahu wa ta`ala. (Bagi mengelakkan tajuk berulang bersama rakan. Kita sebagai hamba yang kerdil perlu mensyukuri segala ni`mat kurnianNya”. Perbincangan bersama tutor amat digalakkan agar dapat memberikan lakaran jelas tentang kajian. kejadian manusia dan sebagainya). Segala hujah dalil naqli dan `aqli perlu disertakan bagi menyokong hujah-hujah yang dinyatakan. Kemudian anda dikehendaki menyediakan lampiran persediaan mengajar bagi topik tersebut.

4 .

Kesimpulan tidak disusun mengikut logik dan cara penulisan tidak menarik Kesilapan yang banyak Menepati Piawai 3 Takrifan kurang dari segi maklumat Isi yang boleh diterima. Kesimpulan disusun mengikut logik tetapi cara ia ditulis kurang menarik Kesilapan kurang Menepati Sepenuh Piawai 4 Takrifan topik yang dipilih tepat Isi menjawab persoalan tugasan dengan sangat baik Kesimpulan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik Ayat yang difahami dan tiada kesilapan tatabahasa Maklumat mengikut susunan TOTAL MARKS 5 Isi/ Kandungan 5 0 1 Tiada takrifan Takrifan topik yang dikemukakan tidak jelas dan tidak difahami Tiada Isi yang tidak jelas dan dinyatakan tidak menjawab semua yang persoalan tugasan.GARIS PANDUAN MARKAH (KANDUNGAN DAN SKOR) KOD KURSUS : HBIS2103 V2 SEMESTER : MEI 2013 Tiada Item Kriteria Pengenalan Beratan 1. Ia menjawab persoalan tugasan dengan baik.5 Penggunaan bahasa dan tatabahasa yang sangat lemah Susunan tidak relevan 4 Maklumat tidak tersusun Maklumat kurang tersusun 2 40 .5 Lemah Sebahagian Menepati Piawai 2 Takrifan yang tidak tepat Isi yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. Tiada dinyatakan kesimpulan Kesimpulan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna Kesilapan yang amat banyak dan bahasa tidak difahami Maklumat amat tidak tersusun Markah penuh 6 20 Kesimpulan 2 8 Bahasa dan Tatabahasa 1 Organisasi dan Kreativiti 0. berkenaan.

Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. 7. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. 5. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Buat pencarian di internet berkaitan “ciptaan Allah ta`ala” untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. 4. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan 2. Guna gaya APA. 6 .PANDUAN PELAJAR 1 Anda dinasihatkan: 1. Membincangkan dengan guru Pendidikan Islam sekolah anda bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Tutor perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada pelajar dari segi akhlak dan etika mengajar. 4. PANDUAN TUTOR 1. 2. 3. Mengadakan sesi temubual bersama tutor bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. 3. Sila cadangkan buku-buku rujukan mengikut bidang. Tutor perlu banyak membaca terutama berkaitan isu semasa agar setiap soalan yang diajukan dapat dijawab dengan yakin tanpa ragu-ragu. 8. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Tutor perlu membimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. 5. 6. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar.

Usul al-da`wah. Kuala Lumpur: Bahagian Agama. 5. Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. pedagogi dan metodologi. Abdullah Sahatah. Kaherah: Dar al-Syuruq. 11. Ulum al-tafsir. 15. Sufian bin Ahmad. Bhd. Azwira bin Abdul Aziz. (2001). 7 .No. Al-tafsir al-maudui. Rahman & Amir Husin Mohd Nor(2006). 14. (1990). 7. Muhammad Sulaiman Hj. Hakikat dua kalimah syahadat. Solah Abd al-Fttah al-Khalidiyy. Jordan: Dar al-Nafais. Pendidikan Islam: Falsafah. 2. 12. Salleh (1997). (1998). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Huraian sukatan pelajaran pendidikan al-Quran dan al-Sunnah. (1982). Abdul Karim Zaidan. Ahmad Kamil Haji Mat dan Mohd Hisham bin Nawawi (2004). Pengantar ilmu tauhid. (1997). Al-borhan fi ulum al-Quran. (1985). 10. Abdul Rahman al-Jaziri. 4. Cadangan Rujukan Al-Quran Al-Karim. Yasin. Asbab al-nuzul. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Tingkatan 4. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin. 8. baina al-nazariah wa al-tatbiq. 1. Abu Hassan Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Nisaburi. (1976). Rasm Uthmani. Abdullah Yasin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988). 3. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Beirut: Dar Al-Fikr. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Abdullah Basmih. Dar al-Bayan. Jabatan Perdana Menteri. Ahmad Mohd. 9. Damsyik: Dar Ibn Kathir. 13. 6. Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Tingkatan 5. Nazri bin Embong @ Abd. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Pengantar akidah. Al-fiqh ala al-mazahib al-arbaÊah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->