Lampu Neon Tiub Neon Tiub neon yang digunakan dalam panjabg yang berbeza-beza sehingga kira

-kira 9 meter, dibengkokkan kepada sebarang bentuk yang dikehendaki semasa pembuatan. Ianya terdiri daripada satu salur kaca yang mengandungi dua elektrod yang dibuat daripada besi, keluli atau kuprum dan biasanya berbentuk selinder. Tiub neon sebenarnya mengandungi neon, tetapi istilah tiub neon itu digunakan juga untuk tiub-tiub berisi gas-gas nadir yang lain. Warna-warna yang terdapat ini bergantung kepada gas atau campuran gas tertentu yang digunakan. Warna-warna yang lazim ialah:  Neon – jingga kemerahan.  Helium – putih.  Argon – biru. Variasi warna selanjutnya diperolehi dengan menggunakan kaca berwarna. Diameter tiub berubah-ubah dan saiz-saiz lazim ialah 10,15, 20 dan 30 mm, masing-masing membawa arus 25, 35, 60 dan 150 mA. Tiub neon memerlukan reakstans siri untuk operasi yang memuaskan, dan ini biasanya lilaksanakan dengan penggunaan sebuah transformer medan kesasar. Susutan voltan dan kuasa Susutan voltan dalam sebuah tiub neon katod-sejuk terdiri daripada dua bahagian, susutan elektrod dan susutan dalam turus discas per meter tiub. Nilai-nilai yang diberikan adalah hampiran sahaja, kerana nilai-nilai itu berubah-ubah dengan keadaan gas, ketulinannya, diameter tiub dan tekanan gas. Untuk neon, susutan voltan bagi setiap pasang elektrod adalah 300 V dan susutan tiub per meter untuk tiub dengan diameter 15 mm adalah kira-kira 400 V. Contoh pengiraan Rangka neon bagi satu papan tanda mengandungi 18 m tiub 15 mm dengan panjang-panjang 3 m disambung sesiri. Kirakan voltan sekunder bagi transformer menaik itu dan outputnya dalam volt-ampear dan watt. Faktor kuasa dengan kapasitor pembetul adalah 0.8. tentukan juga lumen total degan mengandaikan lumen per watt adalah 12.5. Penyelesaian: Susutan voltan = susutan yang disebabkan oleh tiub sepanjang 18 m + susutan disebabkan oleh 6 pasang elektrod. = (18 x 400) + (6 x 300) = 7200 + 1800 = 9000 V. Katalah arus adalah 35 mA. Kuasa ketara dalam volt-ampere Kuasa dalam watt Diberi purata lumen per watt Lumen yang dipancarkan = 9000 x 0.035 = 315 VA. = 315 x 0.8 = 252 W. = 12.5 = 252 x 12.5 = 3150 lumen.

Contoh pemasangan tiub neon .

yang tidak dijaga. suatu papan tanda elektrik luar pada mana-mana bengunan hendaklah dikawal oleh suis bomba tunggal. (3) Notis bahaya yang berukuran tidak kurang daripada 150 milimeter dan 100 milimeter tinggi yang dibuat daripada beban yang sesuai dengan hurufnya berwarna merah di atas latar belakang berwarna putih yang mengandungi perkataan “BAHAYA VOLTAN TINGGI” hendaklah dipasang dalam kedudukan yang ket ara bersebelahan papan tanda elektrik atau pada pengubah jika ia tidak secara langsung bersebelahan dengan papan tanda elektrik yang sama. b) ia hendaklah dicat merah dan dipasang berdekatan dengannya suatu plat nama yang mempunyai perkataan “SUIS BOMBA” yang tertulis di atasnya dalam huruf besar berwarna putih dan kedudukan “ON” dan “OFF” hendaklah ditunjukkan dengan jelas dengan kedudukan “OFF” di atas dan semua huruf hendaklah mudah dibaca orang yang berdiri di atas tanah. dan f) jika terdapat lebih daipada satu suis bomba dipasang dalam mana-mana bengunan. d) berkenaan dengan papan tanda elektrik luar. (2) Maka hendaklah ada cara berkesan memutuskan sambungan atau pengasingan supaya pembaikan atau penyenggaraan papan tanda elektrik itu boleh dijalankan dengan selamat. dan h) di mana-mana praktik. (5) Mana-mana rangka dan bahagian logam yang terdedah bagi suatu papan tanda elektrik dan mana-mana kabel hendaklah dibumikan dengan berkesan. dan b) mana-mana papan tanda elektrik dalam. Suis bomba. (2) suis bomba yang disebut dalam subperaturan (1) hendaklah mematuhi kehendak-kehendak yang berikut: a) ia hendaklah disusun bagi membolehkannya mengasing papan tanda elektrik itu daripada semua kutub bekalan itu kecuali daripada kutub neutral bekalan empat dawai fasa tiga. notis dan pengubah 27. . c) ia hendaklah di pasang pada tempat yang muda dilihat dan boleh diakses semunasabahnya oleh ahli bomba dan tidak lebih daripada 2700 mulimeter dari tanah. (4) Suis yang disebut dalam subperaturan (3) hendaklah dipasang dalam kedudukan yang mudak diakses dan hendaklah ditanda “SUIS KAWALAN”. e) berkenaan dengan papan tanda elektrik dalam. (6) Seorang Kontraktor Papan Tanda Elektrik yang memasang mana-mana papan tanda elektrik hendaklah memberitahu pegawai penjaga Balai Bomba tempatan sebelum papan tanda elektrik itu dipasang untuk digunakan. notis itu hendaklah dipasang pada pengubah. setiap suis itu hendaklah ditandakan dengan jelas untuk menunjukkan papan tanda elektrik atau bahagian papan tanda elektrik yang dikawal oleh suis itu dan pegawai penjaga Balai Bomba tempatan hendaklah diberitahu sewajarnya. (4) Suatu pengubah yang digunakan pada papan tanda elektrik hendaklah mempunyai plat nama menunjukkan yang berikut: a) nama dan alamat pembuat. dan dalam hal papan tanda elektrik mudah alih. g) suatu suis bomba hendaklah disediakan dengan kunci atau alat pengunci direka bentuk untuk mencegah suis itu dengan tak sengaja berbalik kepada kedudukan “ON”. yang diukur pada litar terbuka. (1) Tiada litar bagi mana-mana papan tanda elektrik boleh menggunakan voltan melebihi 7500 volt ke bumi. (3) suis yang biasanya digunakan bagi mengawal litar hendaklah terdiri daripada jenis dua kutub dan mempunyai kadaran arus yang mencukupi. suis itu hendaklah terletak betul-betul di bawah papan tanda elektrik atau notis yang menunjukkan kedudukannya hendaklah dipasangkan betul-betul dibawah papan tanda elektrik dan plat nama hendaklah dipasng berdekatan dengan suis itu supaya ia boleh dibezakan dengan jelas.Pemasangan Papan Tanda Elektrik (Peraturan –Peraturan Elektrik 1994) Papan tanda elektrik 26. (1) Suis bomba hendaklah diadakan bagia) mana-mana papan tanda elektrik luar. suis hendaklah diletakkan pada pintu masuk utama bangunan atau di tempat yang dipersetujui oleh pegawai penjaga Bali Bomba tempatan.

arus primer berkadaran.k.d) voltan sekunder kepada teras. Pemunya atau pengurusan pepasangan hendaklaha) menyenggara papan tanda elektrik sepanjang masa bagi memastikan keselamatan yang mencukupi supaya menghindar bahaya. b) mengambil langkah awasan yang mencukupi untuk mencegah orang yang tak diberukuasa daripada menyentuh mana-mana bahagian papan tanda elektrik. Langkah-langkah yang hendaklah diambil oleh pemunya dan pengurusan 28. litar terbuka punca min kuasa dua (p.m.b) c) d) e) f) nama jenis pembuat. . dan frekuensi. voltan primer berkadaran.