LEMBARAN KERJA 4 Nama:…………………………………… Suaikan nilai pecahan dengan gambarajahnya. Tarikh:………………..

. Tukarkan pecahan wajar dibawah kepada pecahan setara.LEMBARAN KERJA 5 Nama:…………………………………… Tarikh:……………….. Contoh.