LEMBARAN KERJA 4 Nama:…………………………………… Suaikan nilai pecahan dengan gambarajahnya. Tarikh:………………..

Tukarkan pecahan wajar dibawah kepada pecahan setara.LEMBARAN KERJA 5 Nama:…………………………………… Tarikh:………………. .. Contoh.