Soalan : Program 1Murid 1Sukan yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran banyak memberikan manfaat kepada murid

. Huraikan manfaat tersebut kepada murid. Pendahuluan • Dasar 1Murid 1Sukan yang telah diperkenalkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada tahun 2011 banyak mendatangkan manfaat kepada murid. • Dasar 1 Murid 1Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. • Sejajar dengan itu, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. • Dasar 1Murid 1Sukan menjadi serampang dua mata bagi melengkapkan skop pembangunan sukan sekolah iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. • Dasar ini dikatakan berupaya untuk meningkatkan kadar penglibatan dan penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. • Lantaran itu, pelbagai manfaat tersebut akan dihuraikan dengan lebih terperinci agar membawa kemaslahatan kepada semua kerana dasar ini adalah selaras dengan hasrat YAB Perdana Menteri dalam mendokong semangat 1 Malaysia. Isi 1. Aktiviti sukan dapat mengisi masa lapang murid secara berfaedah • Antara manfaat dasar 1Murid 1Sukan ini ialah aktiviti sukan tersebut dapat mengisi masa lapang murid secara berfaedah kerana masa adalah amat berharga, bak kata cendekiawan, “masa itu emas.” • Selain itu, dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan, mereka dapat mengelakkan gejala negatif daripada mempengaruhi mereka. • Hal ini berlaku demikian kerana, kebanyakan murid yang terlibat dalam aktiviti yang kurang sihat selalunya dikaitkan dengan tindakan mereka yang suka membuang masa dengan siasia tanpa melakukan sesuatu aktiviti yang bermanfaat kepada mereka. 2. Mengharumkan nama sekolah dan negara • Dasar ini membolehkan murid yang menceburkan diri secara serius dalam bidang sukan itu, dapat mengharumkan nama sekolah dan negara. • Mereka dapat menyumbangkan bakat dan kemahiran mereka untuk mewakili sekolah dalam acara-acara tertentu dalam bidang sukan ini kerana jika bakat telah diasah maka keupayaan mereka akan diperkembangkan, bak kata peribahasa, “kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.” • Sebagai contohnya, mereka boleh menjadi pemain bola sepak, hoki, badminton, squash, dan sebagainya. • Dengan cara itu, mereka dapat menunjukkan bakat mereka itu dan berlatih dengan gigih untuk mencapai kemenangan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan negara. 3. Mewujudkan budaya yang sihat

• Perpaduan merupakan kunci kejayaan Malaysia hingga dikenali di peringkat antarabangsa. dasar ini berupaya untuk menggalakkan penyertaan murid dalam sukan. • Selain itu. dilaporkan rakyat Malaysia merupakan golongan terbanyak mengidap obesiti dalam kalangan rakyat di negara-negara ASEAN dan yang keenam di Asia. bilangan rakyat Malaysia yang mengidap masalah kegemukan dan obesiti semakin meningkat saban tahun. • Kerajaan sedar bahawa rakyat tidak harus alpa dengan kepentingan perpaduan untuk membina sebuah negara Malaysia yang berjaya dan harmoni. • Pada tahun 2011. • Senario ini amat merugikan kerana golongan ini biasanya tidak aktif dan mengidap pelbagai penyakit yang berbahaya kepada diri mereka. Menggalakkan penyertaan murid dalam sukan • Seterusnya. • Perkara ini akan turut menyuburkan budaya suka bersukan untuk kesihatan dalam kalangan murid sekolah. otak yang cerdas itu ada pada badan yang sihat • 4. • Hal ini demikian kerana kerajaan sedar semakin ramai rakyat Malaysia yang mengabaikan sukan dalam kehidupan lantaran terlalu sibuk dengan urusan seharian kerana sibuk mengejar masa bagai lipas kudung. perkara ini menunjukkan bahawa tidak ada murid yang tidak berpeluang atau dipinggirkan daripada melibatkan diri dalam permainan atau sukan yang diminatinya. pihak sekolah perlu membuat perancangan sistematik. • Malaysia sentiasa dijadikan contoh kepada negara-negara lain di dunia ini kerana kejayaannya membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk selama 55 tahun kebelakangan ini. Dasar 1Murid 1Sukan berupaya memupuk perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. • Akibatnya. . memaksimumkan penggunaan kemudahan. bak kata peribahasa. Memupuk perpaduan kaum • Selanjutnya. • Hal ini demikian kerana.• Manfaat lain program ini dapat mewujudkan budaya yang sihat dalam kalangan murid sekolah. • Aktiviti sukan berupaya meningkatkan kecergasan jasmani seseorang dan memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fizikal. • Oleh sebab itu. murid-murid akan mudah untuk menerima pelajaran dan seterusnya mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. • Indikator terbaik ke arah itu ialah melalui sukan. di situ ada jalan. “di mana ada kemahuan. peralatan dan kepakaran yang sedia ada dan mewujudkan kerjasama dengan agensi berkaitan dengan sukan agar penyertaan murid-murid secara total akan menjadi satu realiti. setiap murid berpeluang untuk melibatkan diri dalam bidang permainan atau sukan yang diminati oleh mereka. tindakan kerajaan memperkenalkan Dasar 1Murid 1Sukan memang tepat pada masanya dalam usaha membentuk murid-murid yang cergas dan cerdas sepanjang masa.” 5. • Jadi. • Hal ini demikian kerana. • Dengan badan yang sihat.

• Semua ahli sukan mesti bersatu padu untuk menjadi juara tanpa mengira warna kulit. • Walau bagaimanapun murid-murid Pra Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah. dan agama. Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. • Dasar ini memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. • Sehubungan dengan itu. bangsa. 6. persis kata peribahasa. jati diri. • Dengan kata lain. • Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. . • Mereka disanjung dan dipuja serta mampu meraih pendapatan berjuta-juta ringgit. “belakang parang. • Dasar 1M 1S adalah diwajibkan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Peralihan.” • Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. • Kejayaan beberapa ahli sukan negara kita seperti Datuk Nicol Ann David. Dasar 1Murid 1Sukan amatlah penting untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Datuk Lee Chiong Wee.• Semangat kerjasama dan bertolenransi amatlah penting dalam menjayakan sesuatu aktiviti sukan. kalau diasah lagikan tajam. • Ahli-ahli sukan yang berjaya akan dikenali di seluruh dunia. • Rakyat pelbagai kaum akan dipertemukan dan bergaul sesama mereka semasa menjalani aktiviti sukan. • Mereka bukan sahaja mampu menyumbang kepada pendapatan negara malahan menjadi duta kecil untuk menaikkan imej negara di persada antarabangsa. mereka akan memahami budaya dan cara hidup kaum lain sehingga wujudnya hubungan yang intim antara satu sama lain bagai hempedu lekat di hati. • Sudah terang lagi bersuluh. sukan merupakan salah satu aktiviti penting. • Dasar ini bertujuan untuk membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid-murid di sekolah. • Pada masa kini. 7. Membangunkan modal insan • Dasar 1Murid 1Sukan berupaya membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. • Hala tuju dasar pendidikan negara kita amat jelas iaitu melahirkan modal insan yang bersahsiah unggul dan berkeperibadian mulia agar murid-murid dapat “berdiri sama tinggi. Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan • Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. duduk sama rendah” dengan murid-murid negara lain. dan sebagainya dalam bidang sukan seharusnya diteruskan. • Hal ini demikian kerana kerajaan mahu membina dan menjana modal insan yang berguna kepada bangsa dan negara melalui sukan. Dasar 1 Murid 1 Sukan secara tidak langsung dapat membentuk sahsiah.

• Mudah-mudahan. • Sejajar dengan itu. Penutup • Konklusinya. mereke lebih suka melayari internet dan berinteraksi dengan kawan-kawan melalui laman web sosial apabila ada masa lapang daripada turun ke padang dan gelanggang untuk bersukan. ibarat bulat air kerana pembetung. aktiviti sukan hanyalah untuk pelajar-pelajar yang tidak cemerlang dalam bidang akademik seperti mereka. • Pihak sekolah tidak harus bersikap samba lewa. Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memberikan keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. Dasar 1 Murid 1 Sukan membawa banyak kemaslahatan kepada murid-murid di negara kita • Jelaslah di sini bahawa dasar 1Murid 1Sukan ini merupakan satu tranformasi baharu dalam sistem pendidikan yang banyak manfaatnya. gemilang. • Mereka beranggapan aktiviti sukan hanyalah membuang masa mereka sahaja. • Dengan usaha yang bersepadu itu. Masa yang ada diisi dengan mengikuti kelas-kelas tuisyen di luar sekolah demi memastikan diri mereka mampu bersaing dengan rakan-rakan dalam bidang akademik. bulat manusia kerana muafakat. • Lanjutan daripada senario ini. kita berharap lebih banyak ahli sukan yang bertaraf dunia akan dilahirkan pada masa akan datang. • Dalam pada itu. sudah tentu hasrat murni tersebut tidak akan tercapai. Memberikan keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal • Seterusnya. • Sekiranya usaha ini tidak digerakkan dengan betul dan sempurna. dan terbilang dalam sukan akan menjadi realiti. bak kata pepatah. • Bagi golongan ini. pihak sekolah pula haruslah melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan dengan sempurna agar segala matlamat dan objektif yang ditetapkan akan tercapai. ‘’Majulah Sukan Untuk Negara’’ . • Dasar ini boleh memberikan akses kepada semua murid mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. ibu bapa dan semua pihak yang terlibat perlu memahami dan menyokong usaha murni kerajaan ini. • Murid-murid pada zaman ini lebih cenderung menjadi “ulat buku” kerana terlalu mementingkan kecemerlangan dalam bidang akademik. “sekadar melepaskan batuk di tangga”. hasrat kita untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.8. semua pihak perlu bekerjasama dalam hal ini. • Jadi.