PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KBSR & KBSM 1. Baik hati 2. Berdikari 3. Hemah tinggi 4. Hormat-menghormati 5.

Kasih sayang 6. Keadilan 7. Kebebasan 8. Keberanian 9. Kebersihan fizikal dan mental 10. Kejujuran 11. Kerajinan 12. Kerjasama 13. Kesederhanaan 14. Kesyukuran 15. Rasional 16. Semangat bermasyarakat 17. Patriotisme 1. Baik hati  Belas kasihan  Bertimbang rasa  Murah hati  Saling faham-memahami  Sedia memaafkan 5. Kasih sayang  Sayang kepada nyawa dan alam sekitar  Cinta kepada negara dan keamanan 11. Kerajinan  Berusaha bersungguh-sungguh  Bersemangat ketekunan  Berdaya usaha  Berdedikasi  Bertungkus-lumus 16. Semangat bermasyarakat  Bermuafakat  Kejiranan  Gotong-royong  Toleransi  Perpaduan  Tanggungjawab bersama 17. Patriotisme 1

Mengapakah kita perlu mengamalkan nilai kebersihan dalam kehidupan seharian kita? 3. Sampah dibuang ke dalam tong sampah ii. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman 2 . Nyatakan beberapa kesan negatif yang akan berlaku jika nilai kebersihan tidak diamalkan atau diabaikan oleh seseorang individu? Jawapan murid: i.     Cinta akan negara Taat setia kepada raja dan negara Hormat lambang-lambang negara Sanggup berkorban untuk negara Berbangga kerana negara Contoh Penerapan Nilai Kebersihan 1. Kita perlu mengamalkan nilai kebersihan untuk menjamin kesejahteraan hidup dan menjaga alam sekitar. Berikan contoh-contoh amalan nilai kebersihan Jawapan murid: i. Jangan buang sampah ke luar dari bas iii. Kebersihan sangat diutamakan dalam ajaran Islam 3. Tuntutan Islam – kebersihan sebahagian daripada iman 2. 2. Mengapakah nilai kebersihan sangat penting dalam kehidupan kita? 2. Supaya kita sentiasa sihat ii. Basuh tangan sebelum makan Guru membuat kesimpulan: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful