PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KBSR & KBSM 1. Baik hati 2. Berdikari 3. Hemah tinggi 4. Hormat-menghormati 5.

Kasih sayang 6. Keadilan 7. Kebebasan 8. Keberanian 9. Kebersihan fizikal dan mental 10. Kejujuran 11. Kerajinan 12. Kerjasama 13. Kesederhanaan 14. Kesyukuran 15. Rasional 16. Semangat bermasyarakat 17. Patriotisme 1. Baik hati  Belas kasihan  Bertimbang rasa  Murah hati  Saling faham-memahami  Sedia memaafkan 5. Kasih sayang  Sayang kepada nyawa dan alam sekitar  Cinta kepada negara dan keamanan 11. Kerajinan  Berusaha bersungguh-sungguh  Bersemangat ketekunan  Berdaya usaha  Berdedikasi  Bertungkus-lumus 16. Semangat bermasyarakat  Bermuafakat  Kejiranan  Gotong-royong  Toleransi  Perpaduan  Tanggungjawab bersama 17. Patriotisme 1

Nyatakan beberapa kesan negatif yang akan berlaku jika nilai kebersihan tidak diamalkan atau diabaikan oleh seseorang individu? Jawapan murid: i. Jangan buang sampah ke luar dari bas iii. Kita perlu mengamalkan nilai kebersihan untuk menjamin kesejahteraan hidup dan menjaga alam sekitar. Basuh tangan sebelum makan Guru membuat kesimpulan: 1. Sampah dibuang ke dalam tong sampah ii. Tuntutan Islam – kebersihan sebahagian daripada iman 2. Kebersihan sangat diutamakan dalam ajaran Islam 3. Mengapakah kita perlu mengamalkan nilai kebersihan dalam kehidupan seharian kita? 3. Berikan contoh-contoh amalan nilai kebersihan Jawapan murid: i. Mengapakah nilai kebersihan sangat penting dalam kehidupan kita? 2.     Cinta akan negara Taat setia kepada raja dan negara Hormat lambang-lambang negara Sanggup berkorban untuk negara Berbangga kerana negara Contoh Penerapan Nilai Kebersihan 1. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman 2 . 2. Supaya kita sentiasa sihat ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful