PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KBSR & KBSM 1. Baik hati 2. Berdikari 3. Hemah tinggi 4. Hormat-menghormati 5.

Kasih sayang 6. Keadilan 7. Kebebasan 8. Keberanian 9. Kebersihan fizikal dan mental 10. Kejujuran 11. Kerajinan 12. Kerjasama 13. Kesederhanaan 14. Kesyukuran 15. Rasional 16. Semangat bermasyarakat 17. Patriotisme 1. Baik hati  Belas kasihan  Bertimbang rasa  Murah hati  Saling faham-memahami  Sedia memaafkan 5. Kasih sayang  Sayang kepada nyawa dan alam sekitar  Cinta kepada negara dan keamanan 11. Kerajinan  Berusaha bersungguh-sungguh  Bersemangat ketekunan  Berdaya usaha  Berdedikasi  Bertungkus-lumus 16. Semangat bermasyarakat  Bermuafakat  Kejiranan  Gotong-royong  Toleransi  Perpaduan  Tanggungjawab bersama 17. Patriotisme 1

     Cinta akan negara Taat setia kepada raja dan negara Hormat lambang-lambang negara Sanggup berkorban untuk negara Berbangga kerana negara Contoh Penerapan Nilai Kebersihan 1. Mengapakah nilai kebersihan sangat penting dalam kehidupan kita? 2. 2. Jangan buang sampah ke luar dari bas iii. Nyatakan beberapa kesan negatif yang akan berlaku jika nilai kebersihan tidak diamalkan atau diabaikan oleh seseorang individu? Jawapan murid: i. Kebersihan sangat diutamakan dalam ajaran Islam 3. Basuh tangan sebelum makan Guru membuat kesimpulan: 1. Sampah dibuang ke dalam tong sampah ii. Kita perlu mengamalkan nilai kebersihan untuk menjamin kesejahteraan hidup dan menjaga alam sekitar. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman 2 . Tuntutan Islam – kebersihan sebahagian daripada iman 2. Berikan contoh-contoh amalan nilai kebersihan Jawapan murid: i. Supaya kita sentiasa sihat ii. Mengapakah kita perlu mengamalkan nilai kebersihan dalam kehidupan seharian kita? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful