SIFAT-SIFAT KIMIA ALKOHOL LAIN Lengkapkan persamaan kimia untuk menunjukkan sifat-sifat kimia alkohol lain

berdasarkan panduan yang diberi. Semua ahli siri homolog alcohol mempunyai sifat kimia yang sama kerana mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, iaitu kumpulan hidroksil, -OH. Oleh itu, ahli-ahli alcohol lain mempunyai sifat-sifat kimia yang sama dengan etanol, C2H5OH. Jenis tindak balas 1 Pembakaran lengkap ____C3H7OH (g) + _____O2 (g) -------> ____________ + _____________ propanol 2 Tindak balas pendehidratan Alkohol Alkena butanol 3 Tindak balas pengoksidaan Alkohol Asid karboksilik propanol 4 Tindak balas dengan logam reaktif ____C2H5OH + _____Na -----------> ____________ + ________________ etanol natrium etoksida hidrogen Serpihan porselin C4H9OH -------------->  _________________ + ___________________ butena K2Cr2O7 / H+ C3H7OH + ____[O] ------------------> ______________ + ______________  asid propanoik air Persamaan kimia

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.