Teks pildacil Oleh: adik faiq BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA Asalamualaikum wr.

wb Bismillahirahmanirahim Alhamdulillahirobil alamin Robbi zidni ‘ilma warzuqni fahma Amin, amin, ya robbal alamin Amma ba’du Hadirin hadirat yang kami hormati, Adik-adikku, teman-temanku yang saya sayangi. Ayo, bersyukur kepada Allah ayo, bersalawat kepada rasulullah. Dan ayo, berbakti kepada kedua orang tua kita. Teman-temanku, maukah kalian masuk surge? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya: pelukah kedua tangan orang tua kita kita seraya ucapkan: Asalamualaikum ya abi ya umi, Asalamualaikum ya abi ya umi, Salam indah kupersembahkan, Dari Allah Yang Penyayang, Salam indah ku persembahkan, Dari Allah Yang Penyayang. Atau begini teman-temanku: Asalamualaikum piye kabare? (apik) Asalamualaikum piye kabare? (apik) Asalamualaikum waalaikum salam, Asalamualaikum piye kabare? (apik)

dan cinta islam sampai mati. Salah satunya ialah: member salam. prok) Anak saleh (prok. Wr. Coba dengarkan. yaitu kita harus rajin mengaji supaya menjadi aak yang saleh. menghormati kedua orang tua. prok. amin. prok) Orang tua (prok. Wasalamualaikum. prok. Amin. amal jariyah. memberi salam kepada kedua orang tua itu masih salah satu contoh untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. prok) Sampai mati (prok. Asalamualaikum how are you? (just fine) Teman-temaanku yang tersayang. anak yang saleh salehah. ilmu yang bermanfat. Jika ada kesalahan.prok) Dihormati (prok. prok) Rajin salah (prok. yang dapat saya sampaikan. prok. dua. Aku (prok. Jazakumullah. Dan bagi kaka-kakakku BKM UKKI UNESA saya doakan ilmunya bermanfaat. Wb . Nabi bersabda. saya mohon maaf sebesar-besarnya. prok. ikutilah dan bertepuk tangnalah. prok. Teman-temanku. prok) Lailahaillah muhammadurasulullah. ya robbal alamin. prok. prok.” Kesimpulan pidato saya ialah ada bermacam-macam cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan pidato saya bermanfaat bagi kita. dan tiga. prok) Rajin ngaji (prok. “ada tiga perkara yag tidak akan terputus pahalanya: satu. Demikianlah. prok) Cinta islam (prok.Asalamualaikum how re you? (just fine) Asalamualaikum how are you? (just fine) Asalamualaikum waalaikum salam. Ada contoh lagi temantemanku. prok. rajin ngaji.

Washolallahu ‘ala nabiyihilkarim. yang kelak menjadi penyempurna sekaligus penutup para nabi dan rosul. mereka tidak ragu untuk menitipkan barang-barang berharganya untuk dijaga oleh beliau. kami akan menyampaikan pidato dengan judul : “Hari Senin Untuk Rosulullahi SWT” Malam nanti adalah malam senin. PADA AKHIRNYA. Disebutkan pula dalam hadits “bu’istu limakarimil akhlaq” artinya : aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq. apa yang disya’irkan oleh sahabat hissan bin tsabit yang mana ia adalah salah-satu penya’ir pentolan rosulullah ia berkata : “WA AHSANU MINKA LAM TARO QOTTU ‘AINI” “WA AJMALU MINKA LAM TALIDIN NISA’U” “KHULIQTA MUBARRO’AN MIN KULLI ‘AIBIN” “KA ANNAKA QOD KHULIQTA KAMA TASYA’U” Yang artinya : “aku belum pernah melihat sama-sekali dengan mata ini. Para dewan juri dan hadirin yang kami hormati lagi kami mulyakan. kau tercipta dalam keadaan bebas dari segala kecacatan” “seakan-akan kau tercipta atas kehendak dan pilihanmu sendiri” Para hadirin yang cinta Nabi Muhammd yang kami mulyakan.!!! . saidina……wamaulaanaa………… muhammadiin wa’ala alihi wa ashabihi ajma’in ammaa ba’du.ila akhiril ayah” shodaqollahul ‘adzim. DAN KITA SEPATUTNYA SENANTIASA MENCOBA UNTUK MENIRU AKHLAQNYA YANG MULIA ALLAHMUMMA SHOLLI ‘ALA …………………………….. Pada detik ini. apabila hendak bepergian. Para hadirin yang cinta Nabi Muhammad yang kami mulyakan. Muhammad kecil. Malam yang sangat bersejarah karena di malam senin adalah malam kelahiran anak laki-laki dari Siti Aminah. BAHWA HARI SENIN ADALAH HARI YANG MULIA KARENA NABI LAHIR DAN WAFAT PADA SAAT ITU 2. NABI MUHAMMAD SOSOK ANAK YANG TIDAK PUTUS ASA DENGAN KEYATIM PIATUANNYA IA TIDAK SALAH PERGAULAN DAN TETAP JUJUR WALAU TIDAK BERPENDIDIKAN CUKUP SERTA ORANG DI SEKITARNYA PADA NAKAL 3. sebagaimana dalam ayat Al-Qur’an yang berbunyi ‘auzubillahi minassyaithonirrojim “Laqod kana lakum fi rosulillahi uswatun hasanah. Ia adalah Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam.MUHAMMAD …. Sampai-sampai orang menjulukinay al-amin orang yang terpercaya…. walau ia terlahir sebagai anak yatim. ADA BEBERAPA POIN YANG BISA KITA PETIK DARI PIDATO TADI YAITU : 1. Dan sungguh beliau adalah panutan dan contoh bagi kita dalam hal apapun.. Muhammad anak Abdullah terlahir di Makkah pada hari senin di bulan robi’ul awwal pada tahun yang saat itu disebut tahun gajah. yang lebih baik dari mu” “dan aku pun belum pernah menyaksikan seorang wanita pun yang melahirkan anak yang gantengnya sepertimu” “ya rosul Allah. dan pada usianya yang menginjak 7 tahun malah menjadi anak yatim piatu. Cobak apa yang dilakukan Muhammad ? walau tidak mendapat kesempatan bertemu sang ayah. Yang artinya : sungguh telah ada pada diri Muhammad souri teladan atau contoh yang baik. Jadi benarlah. bahkan orang kafir mereka senantiasa. ditambah keadaan masyarakat sekitar yang jahiliayah atau nakal dan bodoh. ia tidak terpengaruh…!!! Tidak menjadi nakal juga…malahan ia menjadi kepercayaan orang. dan kurang perhatian dari sang ibu yang juga meninggal kannya dalam keadaan masih kanak-kanak.Contoh Teks PILDACIL "Kelahiran Manusia Sempurna Muhammad SAW Hari Senin " Hari Senin Untuk Rosulullah SWT Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuh Alhamdulillahirobbil ‘alamin.. sosok orang. NABI MUHAMMAD ADALAH SATU-SATUNYA CONTOH YANG BAIK. wabihi nasta’inu ‘ala umuriddunnya waddin.

Kedua kalinya.‫ انحًد هلل انري أزسم يحًدا صهً هللا عهُّ وسهى بشُسا وَرَسا‬. dan juga meniru gaya mereka yang katanya sok keren. ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari Qiamat dan ia banyak ingat menyebut Allah (Q...………‫ أيابعد‬. Anak-anak dan remaja lebih suka menjadikan mereka idola atau pujaan hati mereka dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada. yang berbunyi ‫نقد كاٌ نكى فً زسىل هللا أسىة حسُت نًٍ كاٌ َسجىا هللا وانُىو اِخس وذ كسهللا كثُسا‬ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. Yang telah melimpahkan nikmat-NYA kepada kita semua. ibu.S. Hadirin. Al-Ahzab 21 ) Hadirin sekalian yang saya hormati. BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH. marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. DAN PADA ALLAH KAMI MOHON AMPUN. sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal afiat..ّ‫وحدِ ال شسَك ن‬ . bapak dan ibu. pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Muhammad saw.ِ‫ وجعم اإلسالو دَُّ انرٌ ازتضا‬. surat al-Ahzab ayat 21.. dari peristiwa tersebut Kita bisa memetik hikmah serta mengambil manfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman pada kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. rahimakumullah Setiap tahun pada tanggal 12 Rabi’ul awal. Kita semua berharap semoga kelak akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyaamah. banyak diantara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh popular/terkenal dari kalangan artis dan selebritis. Dalam hal ini.ٍَ‫َىو اند‬ Hadirin. Saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh/panutan.ّ‫ وأشهد أٌ يحًدا عبدِ وزسىن‬. RASULULLAH SEBAGAI SURI TAULADAN ‫ وأشهد أٌ ال إنّ إال هلل‬. .SEKIAN DARI KAMI. kita selalu memperingati sebuah peristwa besar yaitu Maulid Nabi Muhammad saw. Allah swt telah berfirman dalam al-Qur’an.. bapak. TSUMMAS SALAMU ‘ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH. Oleh karena itu. Yang kita peringati kelahiran beliau pada hari ini dengan penuh semangat dan suka cita. serta teman-teman yang di rahmati Allah Pertama-tama. sholawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun ganteng.‫انحًد هلل‬ ً‫ وصهً هللا عهً سُدَا يحًد انُبٍ األيٍ وعهً أنّ وصحبّ ويٍ تبعهى بإحساٌ إن‬. KEPADA DEWAN JURI DAN HADIRIN KAMI MOHON MA’AF APABILA SALAH KATA. Aamin allahumma Aamien..

Beliau adalah teladan besar dalam pendidikan anak-anak. yaitu pentingnya anak-anak memiliki rasa percaya diri. kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sungguh benar firman Allah swt. dimana ajaran-ajaran beliau mengajak pada kedamaian. Allah swt. Ayah Yang Penyayang . menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja mereka secara berlebihan hukumnya tidak boleh. Pendidikan Sikap dan Perilaku Nabi Muhammad saw. sebagai kakek yang lembut dan penuh perhatian terhadap semua anak-anak. Sungguh. umat Muhammad. Agar kita mampu mencetak dan menjadi generasi yang mampu mengemban tanggungjawab luhur dan mengangkat tinggi panji Islam. Dalam pendidikan Islam Contoh yang terbaik untuk diikuti ialah Rasulullah. kasih sayang. Beliau mendorong kita semua untuk mempelajari etika umum dan perilaku lurus atau akhlaqul karimah yang orang Barat sekarang menamakannya sebagai Seni Etika. Nabi Muhammad saw. mandiri dan mampu mengemban tanggungjawab di usia dini. dari sejarah kehidupannya. memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita semua dalam hal pendidikan. Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala yang menjadi idola dan sembahan mereka dan mengajak mentauhidkan Allah yang Esa. berupa misi beliau yang menebar rahamatan lil aalalmien. bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan terpuji kepada umatnya.Dalam ajaran Islam. sikap mandiri serta sikap yang terpuji / akhlaqul kariimah. Nabi Muhammad saw. Al Anbiyaâ:107 Setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk meneladani Rasulullah saw dalam berbagai aspek kehidupan. Dan Kami tidak mengutus kamu. Nabi telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pendidikan. Nabi Muhammad saw. mengajarkan dasar-dasar ajaran agama yang lurus kepada anak-anak sejak dini. sebagai ayah yang penyayang. Inilah problematika kita sekarang. Inilah pribadi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru. berlemah-lembut dan berhikmah dalam berdakwah serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adalah seorang Nabi yang diutus untuk seluruh ummat manusia. memberi kelebihan dan keutamaan kepada kita. Nabi Muhammad saw. kebijaksanaan dalam memimpin negara. karena hal tersebut merupakan satusatunya jalan untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan di dunia serta keberuntungan dan nikmat di akhirat. Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. merupakan contoh agung dalam berkasih sayang dan bersikap lembut terhadap sesama. Sifat-sifat Nabi yang mulia. anak-anak muda sekarang ini kehilangan sikap percaya diri. moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia.

Perkenalkan nama saya aldira putri veritami.semoga kita akan mendapatkan rido dari AllohSWT.puji dan syukur hanya bagi Alloh... bahkan sampai pembantunya sekalipun.pada kesempatan kali ini saya akanmembawakan tema tentang KEBERSIHAN Sa ya ingin mengajak hadirin sekalian dari yang muda sampai yang tua.. Baik beliau sebagai seorang Ayah. Engkau adalah suri tauladan yang sempurna bagi seluruh manusia.. Anas Bin Malik telah memberikan kesaksiannya.. yaitu penampilan yang Islami. model dan idola yang layak dicontoh bagi setiap manusia dalam segala sisi kehidupan. maka tidak akan pernah kita temukan bandingan dan permisalan seperti beliau saw.?harus stuju karenakalau tidak kita bukan orang yang beriman.Ketika kita berbicara kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad saw. terhadap pendidikan perilaku dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak sangatlah banyak sekali. Contoh peristiwa kepedulian Muhammad saw.annadhopatu minal iimaan. selain itu. bahwa Nabi saw.. Diriwayatkan dari Nafi bin Umar.. Wb. Engkau telah menjadikan kami sebagai khairu ummah... Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untukmu Ya Rasulallah.. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. maka beliau melarang hal yang demikian. Aamien Demikian yang dapat saya sampaikan... Nabi Muhammad saw. Aakhirul kalam. selama itu beliau tidak pernah berkata uf atau huss ataupun aah kepada saya.amin ya robal alamin. sopan dan santun.setuju tida.... semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. dan bagi setiap yang menginginkan kesempurnaan dalam berbagai bentuk amal dan perbuatan.Teman. dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada mu untuk umat manusia seluruhnya. melihat anak kecil rambutnya dipotong separuh dan separuh lagi dibiarkan. yang demikian tidak hanya kepada keluarganya saja.... agar anak-anak tampil lebih baik. Perilaku Nabi Muhammad saw.. seraya bersabda... Sunggguh Agung Kepribadian Nabi Muhammad Sungguh. sebaik-baik umat manusia.dari balitasampai manula AYO KITA JAGA KEBERSIHAN . tapi untuk semua anak-anak pada masa itu.. di muka bumi. Kakek atau Pendidik bagi semua anak-anak. Engkau tetap menjadi teladan.teman yang saya cintai. Inilah bukti kepedulian beliau terhadap penampilan anak. terhadap anak-anak.Solawat dan salam kita limpahkan kepada rosul. sungguh menakjubkan pribadi engkau wahai Muhammad. ia mengatakan bahwa “Saya telah sepuluh tahun menjadi pelayan Rasul.. juga sangat memperhatikan penampilan anak-anak. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Hamdan wasukron lillah amma ba’ duDewan juri yang saya hormati. segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad saw untuk kami semua.. Engkau adalah kasih sayang yang dihamparkan Allah swt.karena sesuai hadist nabi. Cukur semuanya atau tidak sama sekali.muhammad SAW. Wassalamu’alaikum Wr. Banyak peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi yang mempesona berkaitan dengan kasih sayang beliau terhadap anak-anak. yang artinya kebersihan itu .

lingkungan kita teman-taman Lingkungan kita jangan sampai banyak sampah .bila ada kata yang salah jangan simpan dalam hati. Puasa Ramadhan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah sehingga ia tidak dibatasi oleh pelipatgandaan pahala 10 sampai 700 kali..bila ada umur yangpanjang boleh kita berjumpa lagi. banyak nyamuk.karena teman-teman bila badan kita bersih .jangan sampaibadan kita bau jigong .Teman.Apa yang harus kita bersihkan teman-teman? satu badan kita . apalagi sampai bau 7 rupa.sama(menyanyikan lagubangun tidur). Rasulullah SAW: ‫حص ى_ ع ج ظ _ر _ _أم _ز_ ال _ٍ إ ا __ ش ل ٔ ب_ع_م _ ائ _ج_ ض _ع _ ف‬ _ ‫_ن ( ل ػن ل _ ا _ت ي _ آد م _ٗ ض اع ف _ ال‬ ٍ_ ٓ ‫_ ٍ _ ّ ل ٔ أ_ ً ا _أج _ز _ ب‬1‫ّ _م ف _إ_ى‬1 ‫ ال ص‬6 ‫ إ _ل‬6 ‫ ّ ج ل‬1 ‫ع ٍ ز‬ _6 ‫ق_ ال _ ال ل‬ Setiap amal anak Adam dilipatgandakan.Yang kedua uhsinu libasakum ..Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi.sebagian dari iman. makanya teman-teman kita harus mandi tiap hari dan tak lupa gosok gigi. dari menjaga kebersihanbadan sampai membersihkan lingkungan . karena Allohcinta yang baik dan suci.ayo kita nyanyi sama.Teman-teman rupanya uraian dari putri di cukupkan sekian. bersihkanlah pakaianmu .ayo kita terapkan lagu tersebut dalam kehidupan kita sehari.teman tau gak lagu yang kita nyanyikan barusan adalah cermin yang baik buat kita.bila ada jarum yangpatah jangan simpan dalam peti.harus wangi.dari mulai kita bangun tidur sampai kitatidur lagiSeperti dalam lagu ini temen-temen.dan ibadahpun akan tenang.pakaian kita harusbersih. bau apek deh.bau dahdir.bila pakaian kita bersih. sati kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa sampai tujuh . insya Alloh teman-teman badan kita akan sehat.Teman – teman menjaga kebersihan itu harus setiap hari. bersihkanlah mulutmu dengan menggosok gigi. dan bilalingkungan kita bersih.Yang ketiga. hidup kitaakan nyaman. dan Alloh pun akan sayang.hari kita.WASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUUH Ceramah Ramadhan Puasa yang Berkualitas Bersama Dakwah PUASA YANG BERKUALITAS Ceramah Ramadhan Puasa yang Berkualitas Puasa yang Berkualitas Ma‟asyiral muslimin rahimakumullah.biar kita bebasdari penyakit. harus rapi jangan sampai sudah seminngu bajunya gak dicuci-cuci. toyyibun afwamakumbissiwak .

Semakin ia berkualitas. Inilah mengapa Dr. Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas Rasulullah SAW bersabda: Ceramah Ramadhan ّٓ ‫م ل ا _م _ر _ئ @ م ى ا‬1 ‫ _إى‬، ّ _ ‫ٗ ح‬1 ‫ى‬N ‫ _ػن ا _ ل _ ت ال‬O ‫ً ن ال ا‬1 ‫_إ‬ Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Musthafa Dieb Al-Bugho dan Muhyidin Mistu dalam AlWafi saat menjelaskan hadits : Ceramah Ramadhan @‫ ظ ٓ _ء‬F ‫ٍ ن _ت د ال _ح _ش اى _ ع ل_ ٓ _ك ل‬6 ‫ ال ل‬6 ‫_إى‬ Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal (HR. sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku sendiri yang membalasnya…” (HR. akan sangat bergantung pada kualitasnya. Inilah penentu awal kualitas puasa kita. keikhlasan. Muslim. bahkan seluruh amal akan ditentukan pertama kali oleh standar ini. Lalu apa saja kriteria puasa yang berkualitas itu? Ikhlas Ikhwani fillah rahimakumullah. (HR. Tidak hanya puasa. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Tidak serta merta ampunan ini akan . Maka. tetapi jika ia melakukannya karena selain Allah. Jika ia melakukannya ikhlas karena Allah maka amalnya menuju Allah (berpeluang diterima Allah). An-Nasai dan Ibnu Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas Majah) Melakukan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. begitupun dengan puasa. ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. “Kecuali puasa. dengan demikian. An-Nasai. maka amal itu tidak memiliki peluang sama sekali untuk menjadi bernilai di sisi Allah SWT.ratus kali. dan Al-Baihaqi) Nilai puasa di sisi Allah. Bukhari dan Muslim) Demikian juga dengan ampunan yang dijanjikan Allah bagi orang yang berpuasa. Sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda: ‫ ال _ _جْ _ع‬6 ‫ ص ائ _م @ ل _ٕ_ش ل __ م ٍ _ى _ ص _ٕ ام _ٍ_ _إل‬1 ‫_رب‬ Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Ad-Darimi. Allah Azza wa Jalla berfirman. semakin tinggi nilainya di sisi Allah. (HR. Muslim) Beliau berdua mengatakan: Hadits ini merupakan nash (dalil) yang menunjukkan keharusan berlaku ihsan. puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus. Yaitu dengan melakukan suatu perbuatan dengan baik dan maksimal.

Makan atau minum dengan sengaja. itu tidak membatalkan puasanya. Ini berbeda dengan ungkapan sufi yang ekstrim mengatakan tentang keikhlasan: Ya Allah. Tentu saja untuk menjadi berkualitas.didapatkan semua orang. (HR. Jika aku beribadah kepada-Mu karena mengharap surga Haramkanlah aku memasukinya Jika aku beribadah kepada-Mu karena takut neraka Campakkanlah aku ke dalamnya Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas Dan. hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha‟ a. kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Karena ia Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas diberi makan dan minum oleh Allah. karena puasa itu amal batin dengan semata-mata kesabaran. ia tidak wajib mengqadha. Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa halhal yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua. Pertama. karena puasa adalah amalan batin. alhamdulillah. hendaknya ia meneruskan puasanya. Hanya mereka yang ikhlas saja yang berhak mendapatkan janji ini dan membuktikannya di hadapan Allah SWT kelak di akhirat. Jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa. Jamaah) b. menjaga keikhlasan puasa itu lebih mudah dari pada ibadah lain. Muntah dengan sengaja Ceramah Ramadhan _ ‫ ػن _د ^ ف ا _ل_ل ٖ _ض‬O ‫ع ل_ٕ_ٍ_ ق _ض اء _ ّ ً ن _ اش _ل د_ اء‬ ‫ً ن _ ذ _ر ع _ ا ٍ _ل ك _ٓ _` ف ء _ل_ٕ_ش‬ Barangsiapa didesak muntah.” Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. puasa itu harus sah. (Muttafaq „alaih) Hadits di atas sekaligus menjadi dalil bahwa mengharapkan pahala dari Allah adalah termasuk ikhlas. Ceramah Ramadhan ٍ 6 ‫م ا _أط _هغ ٍ _ ال ل‬1‫ ص ّ _م_ ف ٍ _إ_ى‬1 ‫أ _ّ _ ظ ر _ب ف _ل__ٗ د _م‬ _ ‫ ف _أ_ن _ل‬Z ‫ً ن _ ى ش _ٓ ّ _ُْ ص ائ _م‬ ٍ‫ّ ش ق_ ا‬ Barangsiapa yang lupa. lalu ia makan atau minum. Seluruh amal ketaatan itu disaksikan dan dilihat oleh makhluk sedangkan puasa hanya dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. ‫ذً ثَ هي ذ مدم ها ل َ غ فر ّاح ر طات ا إٗ اً ا ره ضاى صام هي‬ Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap perhitungan (pahala) akan diampuni dosadosanya yang telah lalu. padahal ia berpuasa. Artinya. tetapi siapa yang menyengaja muntah hendaklah ia . Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya’ Ulumiddin: “Puasa itu sendiri rahasia yang padanya tidak ada amal yang disaksikan.

‫ ق_ ال _ ل _ ق‬. Laki-laki itu pun duduk. Mengeluarkan sperma.‫ف‬ ‫ ل _ ال _ » ف_ٍ ل‬. menurut jumhur ulama hanyalah bersenggama dan tidak ada yang lain. ‫ ق‬1_ ‫@ _أح _ّ _ م ج‬ ‫ت ٖ _خ‬ Abu Hurairah berkata: Seorang laki-laki datang mendapatkan Nabi SAW. baik karena mencium istrinya atau hal lain di luar bersetubuh dan mimpi. « _ ‫م _خ ذ اب _ع_ٗ ي‬ _ ‫ذ ص _طد _ٕ _ ع _أى _ ذ ص _ ّم ظ ٍ _ر ٕ_ى‬ . Nabi bertanya lagi. « ‫ _ق_ ال _ » ّ م ذ ا _ ان‬. Karena niat merupakan rukun puasa. maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. “Celaka aku.mengqadha. Jika bersetubuh ia terkena kafarat.” Maka tanya Nabi SAW “Adakah padamu sesuatu untuk memerdekakan budak?” “Tidak” ujarnya. « _ ٍ_ ‫ق _ ب‬1 ‫ ف _ق_ ال _ » اذ _ٍ ب _ _ت َ ذ _ ف ا _ذ ص د‬Z‫خ م _ر‬ _ َ ٗ _ ‫ ل‬. Ibnu Hibban. « ‫خ م ٕ _ش _ن _ ٗ ي ^ا‬N_ ‫_ذ ظ _ع_م ش‬ ‫ ق_ ال‬. jika karena mimpi maka tidak mempengaruhi puasanya. Abu Dawud. dan Hakim) c. ‫ٗ َ ػل ال ص لٔ _ق_ ال _ ٍ ل_ن _خ _ ف‬ ّ ‫ ض لن‬. jika tidak mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kafaratnya adalah memerdekakan budak. Kedua. Tirmidzi. ‫_ ل _ ق‬ ‫ ق_ ال‬. Ahmad. ‫ ق_ ال _ _ ق‬.@ ‫ل ي _ص ار _ ب _رع ق‬O ‫ م _ى ا‬b ‫ ر _جل‬O ‫ _ ال _ ف _ج اء‬.‫ج_ ق‬ ‫ع ى _ _أب _ ٓ _ُر ٕ_ر‬ ‫ ق_ ال‬. “Apa yang mencelakakan itu?” “Aku menyetubuhi istriku pada bulan Ramadhan. hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha‟ dan kafarat Mengenai tindakan membatalkan puasa dan karenanya wajib qadha berikut kafarat. d. Daruquthni._ ٍ6 ‫ إ __ ر ل ٔ ش _ ّل _ ال ل‬b ‫ ر _جل‬O ‫ _ ال _ ج اء‬. jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Nabi bertanya lagi. ujarynya.ٔ‫ ػ ٌَ ال ر ض‬. Bersama Dakwah Ceramah Ramadhan Puasa yang Berkualitas . Ibnu Majah. « k‫ _ ال _ » ذ ج _ _ ر د ق_جب‬. Ia berkata. ‫اى _ ق‬ ‫ّ ق_ع _خ _ _ت أ _ٍ _ل_ ف ٓ _ ر ٓ ضن‬ ‫ _ ال _ » ف_ ضد _خ _طٖ _ أ ع _ ى‬. “Sanggupkah engkau berpuasa dua bulan terus menerus?” “Tidak”. (HR. kemudian dibawa orang kepada Nabi satu bakul .‫ّال _رع ق _ ال _م _ن _خ _ ف‬ ‫ م ا ت ٖ _ى ل _ت د ٕ_ٍ أ ا _ٍ _ ل‬N ‫ذ _ ب ٓ ث غ_ن ب _ ال _ح ق‬6 ‫ٍ _ ّ ال‬6 ‫ ٕ ا ر ا ش _ ّل _ ال ل‬1‫ع ل_ ٓ _أح _ّ ج م _ى‬ « ‫ ً ا _ ال _ » اذ _ٍ ب _ ف _أ_ط _ع_م _ٍ_ _أٍ _ل_ن‬. wahai Rasulullah!” Nabi SAW bertanya. Meniatkan berbuka. “Apakah engkau memiliki makanan untuk diberikan kepada enam puluh orang miskin?” “Tidak” ujarnya.

Dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa mereka seharian di depan televisi. (Muttafaq ‟alaih) Begitupun dengan perkataan dan perbuatan dusta. tidak ada suatu keluarga Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas yang lebih membutuhkannya dari pada kami” Maka Nabi pun tertawa hingga geraham beliau terlihat lalu berkata. (HR. sedekahkanlah ini” titah Nabi. Ceramah Ramadhan ‫ ال _ _جْ _ع‬6 ‫ ص ائ _م @ ل _ٕ_ش ل __ م ٍ _ى _ ص _ٕ ام _ٍ_ _إل‬1 ‫_رب‬ Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. “Apakah kepada orang yang lebih miskin dari pada kami?” Tanya laki-laki itu. “Karena di daerah yang terletak diantara tanah yang berbatu-batu hitam itu. Jamaah) Meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ceramah Ramadhan ٍ ‫ ف _ أ ٓ _ى _ ٕ د ع ط _ع ام‬b‫ٍ_ حاج ج‬6 ‫_هغ ل _ ب _ٍ_ ف _ل_ٕ_ش _ل ل‬ ‫ ّر _ ّال‬w ‫ً ن _ _ل ن _ ٕ د ع _ ق _ّ _ل _ ال س‬ ٍ ‫ّ ظ ر اب‬ Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya. An-Nasai dan Ibnu Majah) Yaitu dengan menjauhi perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah SWT. dan sebagainya. Bukhari) Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat Sering kita jumpai. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya (puasanya) (HR. maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan berteriak keras. ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. memperbanyak main game. Diantaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: ‫ ق _ اخ ل_ٍ _ _أّ _ ظ اخ م ٍ _ ف _ل_ٕ_ ل ل‬Z ‫ _إى _ ام _ _رؤ‬، ّ _ ‫_ٍ ل‬ ‫ _ _ ٕ ل ر _ف_ز _ ّ ل _ ٗ ج‬، ‫ ف‬b ‫ً ح‬1 ‫إ _ م _ج‬N ‫ال ص‬ ‫ ً ٔ صائ _م‬N ‫_إ‬ Puasa adalah perisai. “Pergilah. jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar hendaklah dia Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas mengatakan: aku sedang berpuasa. bisa membuat puasa menjadi sia-sia dan karenanya harus dijauhi.besar berisi kurma. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar . “Nah.” (HR. berikanlah kepada keluargamu.

(HR. pendeta-pendeta mereka . (QS. mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah. Ceramah Ramadhan [ [‫االئ دة‬/ 42 ‫ح _خ‬w ‫ا _ ل ْى _ ل _ ل ص‬6 ‫ا _ ػْى _ _ل ل _ن _ذ _ب _ أ _ن‬1 ‫م‬ ‫ش‬ Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah SWT. Hakim) Kedua. permusuhan dan mendzalimi orang lain. pikiran. jika seseorang Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas mencela atau mengajaknya bertengkar hendaklah dia mengatakan: aku sedang berpuasa. (Muttafaq a‟alaih) Ketiga. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Al-Maidah : 42) ‫ح _خ ل _ب_ئ_ ش‬w ‫ى _ ق _ّ _ل_ٍ _م _ ال __إز _م ّ أ_ن _ل_ٍ _م _ ال ص‬ ‫ ٗ ْى _ ّ ا _ أل _ح _اب _ ع ر‬w_ ‫ ت اى‬11 ‫_ل ْ _ل_ ٕ ا ى_ٍ ا _ُن _ ال ر‬ [ [‫االئ دة‬/ 63 _ ‫م ن ا _ا _ ً ْا ٗ ص _ى_ ػْى‬ Mengapa orang-orang alim mereka. Bahkan. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah. Pertama. ‫ٗ ؼ ٌ َ٘ هال ذ رك َ ال رء إ ض لن ح طي هي‬ Diantara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah SWT menyepadankan orang yang mencari pendengaran haram dengan pemakan harta haram. mengumpat. dusta. maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan berteriak keras. banyak memakan makanan haram. ‫ ق _ اخ ل_ٍ _ _أّ _ ظ اخ م ٍ _ ف _ل_ٕ_ ل ل‬Z ‫ _إى _ ام _ _رؤ‬، ّ _ ‫_ٍ ل‬ ‫ _ _ ٕ ل ر _ف_ز _ ّ ل _ ٗ ج‬، ‫ ف‬b ‫ً ح‬1 ‫إ _ م _ج‬N ‫ال ص‬ ‫ ً ٔ صائ _م‬N ‫_إ‬ Puasa adalah perisai. berkata buruk.puasa kita benar-benar berkualitas. Ceramah Ramadhan ‫أث ات َ ال خْف هي ذ ركِا ف وي ه طوْهح إت ل ٘ص ضِام هي ضِن ال ٌظرج‬ ‫ل ل ثَ ف ح لْذ َ ٗ د إٗ اً ا ػس ّ جل‬ Pandangan itu salah satu anak panah Iblis yang berbisa. maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya (HR. berkata kasar. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas Mempuasakan seluruh organ tubuh. dan hati Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya’ Ulumiddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtashar Minhajul Qasidin. menggunjing.

berdzikir kepada Allah. Rasulullah dan para shahabatnya sangat mengerti tentang Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas keutamaan Ramadhan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Akan tetapi. mempuasakan tangan dari mendzalimi orang lain. dan sebagainya.ٔ‫ ّ ض لن ػ ل َ٘ ال ص ل‬.tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Al-Maidah : 63) Keempat._ ٍ6 ‫ _ل_ر ش _ّ _ ال ل ل‬، ‫__ ال ٍ __ل ر _ آى _ ف‬ ‫ر ضن اى _ ف __ٗ د ار _ش‬ _‫ ٗ ح _ ال _ _هر _ش ل_ج‬N ‫_أج _ّ د _ _ ت ال _خ ٕ_ر _ م _ى ال ر‬ . Memang ia lebih baik dibandingkan jika melakukan hal-hal yang makruh atau haram. mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang Bersama Dakwah Puasa yang Berkualitas diharamkan oleh Allah SWT. tentu lebih baik lagi jika pada saat puasa kita memperbanyak amal shalih. marah. memperbanyak infaq. serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. iri. khususnya tilawah dan infaq sebagai berikut: Ceramah Ramadhan ‫ ن _ اى _ أ _ج _ّ د‬، ّ _ ‫ اش‬1 ‫ _أج _ّ د ال ي‬. (QS. Bukhari dan Muslim) Ketujuh. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. mengkaji ilmu-ilmu agama. mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki. Kelima. Karenanya dalam kesempatan istimewa ini mereka memperbanyak amal shalih. (HR. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana peningkatan amal shalih Rasulullah SAW. saling mendengki.ٔ‫ ّ ض لن ػ ل َ٘ ال ص ل‬. menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat. kecintaan pada dunia. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. saling memutushubungan. tafakur. mengambil sesuatu yang bukan haknya. dan saling bermusuhan._ٍ6 ‫ل‬ ‫ن _ اى _ ر ش _ّ _ ال ل‬ ‫ _ل ٖ _ل_ج@ م _ ى‬F ‫ ل ن _ اى _ ٗ ل _ق_ اٍ _ ف _ ٓ _ك ل‬، ّ _ ٕ_ ‫_ ج _ب_ر‬ ٍ‫م ٕ ا _ ك ْى _ ف _ ر ٓ ضن اى _ ح _ٕ ٗ ل _ق_ ا‬ . shalat sunnah. dan lain sebagainya. Memperbanyak amal shalih selama Ramadhan Saudaraku yang dirahmati Allah. Banyak orang terkecoh dengan memperbanyak tidur saat puasa karena menilai itu sebagai ibadah. Ceramah Ramadhan ‫ٍ_ إ _خ _ ّاى ^ا‬6 ‫ رّا _ك ْ _ ع ً ْا _ب اد ال ل‬، ّ _ ‫ دّا ل _ خ د اب‬، ّ _ ‫ ضْا ل _ خ ح اش‬، ّ _ _ ‫ل _ ذ ة اؽ‬ Janganlah kamu saling membenci. mengisinya dengan aktifitasaktifitas positif yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT seperti memperbanyak tilawah Al-Qur‟an. Keenam.

manusialah yang sangat membutuhkan Allah SWT. Bukhari dan Muslim) Puasa –khususnya puasa Ramadhan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah SWT sehingga bisa berpuasa dengan kualitas seperti itu dan akhirnya mencapai derajat taqwa. sudah diketahui hikmahnya maupun belum. Bukhari) Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan inilah yang membedakan antara orang-orang liberal dengan orangorang beriman yang sesungguhnya. Allah tidak memerlukan ibadah manusia. alhamdulillah. Hikmah bisa dipikirkan/dicari tanpa meninggalkan amal: kalau nantinya hikmah itu terungkap. Bahkan sebaliknya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hikmah bukanlah penentu atau kunci dalam menjalankan amal. itu tidak berarti memutuskan amal yang telah jelas dalilnya. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan dari pada angin yang bertiup. Pengetahuan akan hikmah ini menjadi penting karena dengannya seseorang akan lebih termotivasi dalam menjalankan amal tersebut serta semakin kuat keyakinan karena telah mendapatkan legitimasi akal.memiliki sejumlah hikmah dan maslahat bagi manusia. Setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam pasti memiliki hikmah. Demikian pula dalam amal/ibadah. mukminuuna haqqa. hikmah ruhiyah. ia bisa menguatkan kontinuitas amal. Bagi orang liberal yang secara ekstrim menempatkan akal melebihi nash syar’i. Tuhan semesta alam yang kekuasaan-Nya tidak akan berkurang. meraih ridho dan dimasukkan ke dalam surgaNya. mendapatkan ampunan Allah SWT. selama ada dalil yang memerintahkan. Sesungguhnya. ibadah tidak dijalankan sampai diketahui hikmahnya. Dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadhan ketika Jibril menemuinya. (HR. Puasa merupakan ibadah istimewa yang karenanya Allah berfiman dalam hadits qudsi : ‫ا‬ Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya (HR. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Qur’an. Andaikata seluruh manusia beribadah kepada Allah atau tidak ada satupun yang beribadah. hikmah puasa bisa bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Wallaahu a’lam bish shawab Bersama Dakwah Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Secara umum.Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. amal akan dikerjakan. Ada yang sudah jelas bagi manusia dan ada yang masih menjadi rahasia. Sementara bagi orang beriman. ada yang sudah diketahui dan ada hikmah yang masih tersembunyi. Allah tidak membutuhkan apapun dari hamba-Nya. Allah tetaplah Rabbul ‘alamin. hikmah . Maka. hikmah ibadah yang dilakukan manusia juga akan kembali kepada manusia. kalau pun ternyata sampai akhir usia tidak juga diketahui hikmah. Demikianlah cara mewujudkan puasa yang berkualitas.

tidak ada orang lain yang mengetahui jika ia makan atau minum. ketika manusia mengikuti unsur ruh yang cenderung pada akhirat dan mencintai hal-hal bernuansa langit. ‫ا‬ 5] Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (QS. puasa lebih concern pada dimensi ruhani. Pada saat berpuasa. melatih seseorang untuk menahan nafsu syahwatnya yang merupakan bagian inheren dari kotoran jiwa. dan pikiran dengan mengajaknya berpuasa pula. Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan memberinya pahala (HR Bukhari dan Muslim) Di sinilah hikmah puasa. tidak minum. Ia memenangkan unsur ruhani untuk tetap menahan rasa lapar sampai tiba saat berbuka. Saat manusia menuruti unsur tanah yang cenderung pada dunia maka kedudukannya akan turun bahkan melebihi binatang. dan tidak berhubungan dengan istrinya karena-Ku. bahkan mereka lebih sesat lagi. dan haji memiliki dimensi gerak serta harta yang juga besar. dan bersetubuh. manusia telah memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Karenanya ada banyak hikmah ruhiyah dalam ibadah puasa ini. Sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari manusia menahan diri dari makan. di siang hari yang sangat panas unsur tanah dalam diri manusia mengajak untuk minum. diantaranya adalah: 1. Mereka itulah orangorang yang lalai. Jika zakat memiliki dimensi harta yang besar. ia juga memenangkan unsur ruhani pada lisan. (QS. Demikian juga saat perut lapar dan ada ajakan kuat unsur tanah untuk makan. Lebih dari itu. maka kedudukannya akan melambung tinggi ke derajat malaikat. At-Tin : 5) ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ 179] Mereka itu sebagai binatang ternak. minum. Al-A’raf : 179) Sebaliknya. Tetapi ia lebih memilih untuk memenangkan unsur ruhani untuk tetap berpuasa. Saat berada di rumah yang tertutup. Kalau ia mau ia bisa saja melakukannya. 2. pendengaran.medis. Porsinya bahkan lebih besar dari pada ibadah-ibadah lainnya. Tetapi ia tidak melakukannya karena Allah SWT. tanah dan ruh. Kemenangan ruhani inilah yang akan membawa kebahagiaan sejati bagi manusia di hadapat Rabb-nya kelak. Hikmah Ruhiyah Puasa merupakan ibadah yang langsung menyentuh dimensi ruhani. . dan hikmah sosial. Padahal seringkali penyakit hati dan kotoran jiwa justru muncul ketika seseorang tanpa kendali menuruti semua keinginannya. dalam shalat masih terdapat dimensi gerak. di dalam kamar yang terkunci. ‫ا‬ ‫ا‬ …dia tidak makan. Toh tidak ada yang mengetahuinya. Puasa mensucikan jiwa manusia Dengan menjalankan ibadah puasa. Puasa mengangkat unsur ruhani di atas unsur materi pada diri manusia Manusia diciptakan Allah SWT dari unsur materi dan unsur non materi. Puasa dapat membersihkannya karena pada puasa ada paksaan untuk mengerem berbagai hasrat yang dicenderungi oleh manusia.

diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kedua. ketika berbuka dia berbahagia dengan bukanya dan ketika bertemu Tuhannya dia berbahagia dengan puasanya. (QS. karena sesungguhnya puasa itu benteng baginya. Menahan dari dari kebiasaan yang tidak boleh dilakukan saat puasa seperti minum kopi atau teh di pagi hari. Sedangkan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah. dan Bazzar) 4. Sebuah refleksi ketidaksabaran atas apa yang ada pada diri kita dibandingkan dengan apa yang ada pada orang lain. ‫ا‬ ‫اذ‬ ‫اب ة‬ ‫ب‬ ‫اذ‬ ‫ا‬ 183] Hai orang-orang yang beriman. ‫د‬ ‫ذ ب غ ا‬ ‫ال ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ص‬ Puasa bulan kesabaran dan tiga hari di setiap bulan dapat melenyapkan kedengkian dalam dada. sehingga tidak mudah disusupi riya’. Karena itu. maka pada saat itulah ia bisa mencapai derajat taqwa. Thabrani. Puasa mempersiapkan manusia menjadi orang-orang yang bertaqwa Ibnu Qudamah menjelaskan dua hal kelebihan puasa dalam kitab Mukhtashar Minhajul Qashidin. Bukhari dan Muslim) 5. cara untuk menundukkan musuh Allah. Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. maka syetan bisa bebas berkeliaran di tempat gembalaan yang subur itu. puasa termasuk amal yang tersembunyi dan amal batin yang tidak bisa dilihat orang lain. Puasa menekan gejolak seksual Gejolak seksual merupakan salah satu senjata syetan yang paling ampuh dalam menjerumuskan manusia. Ketika seseorang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan-Nya dengan kemampuan mengendalikan syahwatnya. karena pada puasa kita menahan diri untuk tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok manusia seharihari yaitu makan dan minum. Baghawi.‫ا‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Karena sarana yang dipergunakan musuh adalah syahwat. Tidak hanya bagi pemuda yang belum menikah tetapi juga pada orang yang sudah berkeluarga. Tapi jika syahwat ditinggalkan. Pertama. Itulah mengapa berita selingkuh terlalu sering diberitakan oleh media massa. ‫اب ة‬ ‫ا‬ ‫ا ب‬ Wahai para pemuda. agar kamu bertaqwa. Al-Baqarah : 183) . barangsiapa diantara kalian telah mampu maka nikahlah. Puasa melatih kesabaran Inti dari kesabaran adalah menahan diri. Puasa membiasakan kesabaran. Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya ia lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. (HR. Syahwat bisa menjadi kuat karena makanan dan minuman. Selagi lahan syahwat tetap subur. Kesabaran ini pada akhirnya juga mengikis kedengkian. Puasa berpengaruh menekan gejolak seksual ini. dan sebagainya. ngemil di siang hari. (HR. Menahan diri dari dorongan untuk segera memiliki atau melakukan sesuatu yang negatif. maka jalan ke sana juga sempit. (Muttafaq 'Alaih) 3.

Diantara hikmah itu adalah apa yang ditulis Said Hawa dalam Al-Islam. Dengan merasakan lapar diharapkan orang yang kaya bisa membayangkan bahwa seperti inilah keadaan kaum dhuafa’. Hikmah sosial lainnya adalah puasa yang telah melatih kejujuran pribadi merupakan training bersama kepada seluruh komponen masyarakat untuk hidup jujur. Telah terbukti kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit yang munculnya berkaitan erat dengan kebiasaan banyak makan. Hikmah Sosial Ayyuhal hadirun hafidhakumullah. Maka. dan pemenuhan tanggungjawab semua elemen bangsa meningkat sehingga umat Islam mengalami kemajuan yang signifikan. puasa juga memiliki hikmah medis yang telah terbukti melalui berbagai penelitian. Rasa lapar ini diperlukan oleh orang-orang yang kesehariannya berkecukupan palagi kaya yang mungkin tidak pernah merasakan rasa lapar semacam ini. Puasa memberi kesempatan beristirahat bagi alat pencernaan setiap hari. Oleh karena itu. lapar. Dan betapa banyak penyakit yang berawal dari masalah pencernaan. tekanan darah tinggi. seperti penyakit rematik. dan kencing manis. antara lain: 1. Oleh karena itu. . penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini di daerah-daerah yang penduduknya terbiasa menjalankan puasa sangat rendah. Dengan puasa seorang muslim dilatih oleh Allah SWT untuk merasakan lapar. tahapan berikutnya adalah timbulnya empati kepada kaum dhuafa’ ini sehingga tergeraklah orang-orang kaya untuk menyantuni mereka. yaitu seperdua belas dari umur si pasien. Hikmah lainnya dari puasa adalah hikmah sosial. korupsi menurun. Selain memiliki hikmah ruhiyah yang tinggi.Hikmah Medis Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan peristirahatan yang teratur ini maka alat pencernaan menjadi lebih sehat. Dengan kejujuran ini maka kehidupan sosial akan berjalan lebih harmonis. Betapa banyaknya penyakit medis yang berawal dari pola makan yang tidak sehat. tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu. penyakit liver. Dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar. 2. bahkan berhari-hari dan tidak mendapatkan kepastian berbuka dengan makanan bergizi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful