Diterbitkan oleh

:

Bahagian Penerbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Laman Web : www.penerangan.gov.my Portal : pmr.penerangan.gov.my E-mel : webmaster@inform.gov.my

NBOS
STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN

B.021 (B.M) Januari 2013 (130.)

NBOS
STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN
Editor:

Siti Nur Fadzliana Ahmad Fesol Bahagian Penerbitan Dasar Negara

NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Pengenalan Perkara utama dalam NBOS Penghasilan idea yang kreatif dan inovatif Kolaborasi antara kementerian. 2 Meningkatkan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat Menggunakan sumber sedia ada Hasil berimpak tinggi 3 . jabatan dan agensi Melibatkan kos perbelanjaan yang minimum Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau National Blue Ocean Strategy (NBOS) merupakan pendekatan yang diilhamkan oleh Perdana Menteri bagi menjayakan Program Transformasi Kerajaan (GTP). Penerapan pemikiran budaya kerja NBOS membantu kerajaan mencari idea-idea baru yang kreatif dan inovatif dalam memberi keselesaan dan kesejahteraan kepada rakyat.

NBOS 2 Kolaborasi antara pihak polis dan tentera untuk memerangi jenayah. Mengubah kehidupan luar bandar melalui Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC). Meningkatkan kejiranan dan pembentukan komuniti melalui kerjasama yang kreatif. Mengubah masyarakat di seluruh negara melalui Program Transformasi Komuniti (CTP).NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Pelaksanaan Berterusan NBOS NBOS 7 NBOS 8 NBOS 5 NBOS 3 NBOS 4 NBOS 6 NBOS 1 Penjawat awam mengambil alih tugas di kaunter pentadbiran supaya anggota polis kembali kepada tugas rondaan. Mempercepatkan transformasi luar bandar melalui pengembangan RTC dan miniRTC ke seluruh negara. 4 5 . Meningkatkan keselamatan negara melalui gelombang kedua lautan biru kepolisan melalui Kempen 1AMAN dan pelbagai inisiatif lain. Menggunakan tenaga ATM untuk mempercepatkan pembangunan luar bandar.

827 telah dibebaskan.713 ODS yang terlibat dengan PPP sejak ia di perkenalkan sehingga bulan Mei lalu. 6 › Berjaya mencapai matlamat apabila tiada orang yang diselia (ODS) yang menyertai PPP di bebaskan masuk semula ke penjara. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › 2. 7 . 1. Kejayaan: NBOS 1 Penjawat awam mengambil alih tugas di kaunter pentadbiran supaya anggota polis boleh menjalankan tugas rondaan jalan. Kejayaan: › Lebih ramai anggota polis yang menjalankan rondaan jalan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di seluruh negara.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN NBOS 2 Program Pemulihan Pemasyarakatan (PPP) di kem-kem tentera. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › Kerajaan dapat mengurangkan perbelanjaan bagi pembinaan penjara dan kesesakan di penjara dapat diatasi serentak.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › Dengan kos minimum lebih banyak anggota polis boleh dilatih dengan kadar yang lebih pantas. keempat paling selamat di Asia Pasifik dan ke-19 paling selamat di seluruh dunia.000 orang anggota akhir tahun 2012.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Kerjasama antara PDRM dan ATM. 9 8 . (Indeks Keamanan Global) PDRM merekrut bekas tentera bagi menambah anggota keselamatan. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › Meningkatkan hubungan kerja rapat sedia ada antara tentera dengan polis. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › Mengurangkan kos pengeluaran untuk latihan dan kemahiran. Kejayaan: › Mengatasi kekosongan jawatan dalam pasukan polis dalam tempoh yang singkat. Kejayaan: › Pusat latihan tentera sedia ada dimanfaatkan untuk melatih anggota polis bagi mencapai sasaran kerajaan 150. Malaysia negara paling selamat dan aman di Asia Tenggara.

Kejayaan: › Lebih 40. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › 3.000 orang anggota polis menjalankan rondaan di kawasan jenayah berisiko tinggi. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › Kerajaan memperuntukkan RM20 juta bagi 1. RELA dan JPAM dengan dikawal selia oleh PDRM. Kejayaan: › Kadar jenayah jalanan berjaya dikurangkan sebanyak 39 peratus manakala jenayah keseluruhan berkurangan sebanyak 11 peratus semenjak 2009. 10 11 .000 buah motosikal peronda dan 496 unit CCTV di pasang di 25 pihak berkuasa tempatan.391 anggota RELA dan 1.607 anggota JPAM berjaya dilatih sebagai Sukarelawan Polis untuk melakukan rondaan bersepadu.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Programme Omnipresence dengan Unit Rondaan Bermotosikal dan pemasangan CCTV. Rondaan bersama oleh tentera.

000 lagi isi rumah pula mendapat bekalan air bersih sejak tahun 2009 hingga April 2012. Kejayaan: › Sebanyak 27. Miri. 2 jambatan di Bekenu serta 1 jambatan di Lusong Laku. 12 13 .000 isi rumah luar bandar mendapat nikmat bekalan elektrik dan lebih 70. Jalan Mendamit ke Kuala Mendalam di Limbang.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN NBOS 3 Bantuan tenaga kerja dari ATM untuk membina rumah di kawasan luar bandar melalui Projek Jiwa Murni. Kejayaan: › Mengurangkan kos perbelanjaan dan dapat disiapkan dalam masa yang cepat. Miri. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › Projek yang telah disiapkan di bawah Projek Jiwa Murni ialah Jalan Long Lopeng ke Ba-Kelalan dan 9 jambatan. Bekalan air bersih kepada penduduk pedalaman luar bandar. Jalan Kampung Saeh di Bekenu.

(Sumber: Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani) .311.235 kilogram –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nilai pengeluaran RM1.Penanaman tembikai madu atau “rock melon” di tanah milik ATM.40 Projek pertanian bernilai tinggi .062.v NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Jumlah Pengeluaran 704. 14 15 Nota: Jumlah ini sehingga November 2012.50 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Purata Pendapatan Peserta RM5778. Kejayaan: › Mempercepatkan pembangunan luar bandar dan meningkatkan sektor pertanian berteknologi tinggi.50 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Jumlah pendapatan bersih RM572.242.

8 inisiatif dibangunkan oleh kerajaan bagi membantu penduduk luar bandar seperti berikut: ❶ Latihan Kemahiran kepada Penduduk Luar Bandar –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ❷ Penubuhan Kios Informasi 1Malaysia –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ❸ Pertanian Bernilai Tinggi –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ❹ Pemprosesan Produk Agro Makanan –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ❺ Pengurusan Rantaian Bekalan Hasil Makanan –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ❻ Kerjasama Universiti –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ❼ Perkhidmatan Keselamatan Makanan dan Farmaseutikal –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ❽ Kemudahan Pembiayaan Kewangan kepada Penduduk Luar Bandar 17 16 . Melaka Sehingga November 2012. Kelantan  Kuala Linggi. › RTC merupakan pusat sehenti yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat setempat.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN NBOS 4 Penubuhan Pusat Transformasi Luar Bandar / Rural Transformation Centres (RTCs). –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › RTC telah ditubuhkan di:  Gopeng. Perak  Kota Bharu.

18 19 . Agen perubahan dan perantaraan di antara masyarakat dengan pihak kerajaan dalam menggerakkan program berbentuk kemasyarakatan. mewujudkan mini RTC dan RTC bergerak. Kejayaan: › RTC dapat meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat luar bandar supaya berdaya maju dan berdaya saing serta berupaya meningkatkan kualiti dan kuantiti produk mereka. 213 Medan Info desa akan di naik taraf pada tahun 2014 menjadi mini RTC.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN NBOS 5 Memperkembang RTC ke seluruh negara. Melahirkan JKKK sebagai agen transformasi luar bandar.

NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Mewujudkan sukarelawan IM4U dari semua kaum. “Satu Pusat Pelbagai Perkhidmatan”. Program Duta Universiti atau University Ambassedors Programmes (UAP). 20 21 . ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Mendapat penglibatan 541. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › Memastikan komuniti bandar mendapat perkhidmatan dan berurusan dengan efisien. Sehingga 25 Januari 2013. cepat. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– › UTC telah ditubuhkan di:  Melaka dan Kuala Lumpur Sehingga November 2012.594 orang belia. Kerajaan berjaya menggembleng tenaga sukarelawan daripada golongan belia bagi melahirkan belia yang sayangkan negara dan program transformasi negara lebih berjaya dengan penglibatan aktif belia. NBOS 6 Mewujudkan Pusat Transformasi Bandar / Urban Transformation Centre (UTC). Kejayaan: › Boleh membuat pelbagai urusan dengan jabatan kerajaan dan swasta tanpa perlu ke mana-mana bangunan kerajaan yang lain dalam satu-satu masa. Melahirkan para pelajar Institut Pengajian Tinggi (IPT) yang menabur bakti dan melaksanakan aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat serta bertindak sebagai sumber rujukan dan model kepada masyarakat. selesa dan mudah di dalam satu bangunan.

22 Program Kemahiran dan Kebolehpasaran 1Malaysia / 1Malaysia Skills and Employability Programme. Kejayaan: › Meringankan beban kewangan rakyat dengan mendapat diskaun sehingga 25% di syarikatsyarikat terpilih dan keutamaan diberikan kepada keluarga anggota tentera pada fasa pertama dan akan dikembangkan kepada seluruh rakyat Malaysia pada fasa seterusnya. Kejayaan › Dapat mencetuskan ikatan kasih sayang yang berpanjangan dalam institusi kekeluargaan dan masyarakat sebagai asas kestabilan sosial. Kejayaan: › Meningkatkan tahap kebolehpasaran graduan melalui latihan soft-skills dan on-job-training di syarikat swasta dan membuka ruang yang lebih luas untuk para graduan mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian. ‘1Malaysia Privilege Card’. 23 .NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Program 1Malaysia Utamakan Keluarga / ‘1Malaysia Family First’.

kemudahan untuk mempercepatkan. peralatan.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN NBOS 7 Kejiranan Indah / My Beautiful Neighbourhood (MyBN) Kejayaan: › Dapat menangani isu utama dalam masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber di segenap peringkat kerajaan dan sektor swasta untuk menngkatkan kualiti hidup rakyat. turapan jalan pecah dan lampu jalan yang rosak. Memberi tumpuan kepada kawasan utama seperti longkang kotor. Menggerakkan sukarelawan RELA dan IM4U untuk menangani isu semasa dalam masyarakat. Bekerjasama dengan sektor swasta untuk mencantikkan dan mengekalkan kemudahan awam dan kawasan kejiranan. Kerajaan Tempatan Kerajaan Negeri Kerajaan Persekutuan Sektor Swasta Memanfaatkan sumber-sumber di seluruh peringkat kerajaan & swasta Kejiranan Indah Mewujudkan satu pasukan petugas operasi khas di seluruh peringkat persekutuan. 24 25 . Menggunakan sepenuhnya sumber-sumber seperti tenaga kerja. Syarikat swasta menjaga kemudahan awam sebagai pertukaran untuk pengiklanan. mencantikkan dan mengekalkan kawasan dan kemudahan awam. negeri dan tempatan. Syarikat swasta memberi sumbangan melalui program CSR dan pekerja sukarela untuk membantu masyarakat.

Warga Emas Ibu Tunggal Kanak-Kanak Memberi tumpuan kepada keperluan asas kumpulan yang memerlukan Penjagaan Keluarga 1Malaysia / 1Malaysia Family Care Melibatkan kepakaran veteran yang berpengalaman dalam pembentukan komuniti dan memberi sumbangan dalam bentuk kewangan sebagai penghargaan kepada usaha tersebut. Pelancaran “1Malaysia Mobile Healthcare” kepada warga emas yang berpendapatan rendah untuk menerima perkhidmatan kesihatan di rumah. Mengintegrasikan pelbagai pusat yang dikendalikan oleh kerajaan dalam Pusat Keluarga 1Malaysia atau “1Malaysia Family Centres”. 26 27 .NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Penjagaan Keluarga 1Malaysia / 1Malaysia Family Care Kejayaan: › Dapat mengenalpasti keperluan asas kumpulan yang memerlukan seperti warga emas. ibu tunggal dan kanak-kanak miskin.

00. c) Mewujudkan Komuniti Perkongsian Ketenteraan antara ATM. NBOS 8 a) Perkongsian sumber dan tanggungjawab di antara ATM dan PDRM. Sokongan Keluarga • 1Malaysia Privilege Card • Peruntukan perumahan kos rendah. 28 29 . Latihan dan Penggantian Kerja • Menyelaraskan latihan dengan peluang-peluang pekerjaan yang ada. • Memanfaatkan program pekerjaan dan latihan yang sedia ada. PDRM dan Rukun Tetangga. Peluang Perniagaan • Peluang perniagaan dalam bidang pelancongan dan nilai tambah yang tinggi dalam sektor pertanian di kawasan luar bandar. d) Program pembentukan sahsiah khusus untuk belia lepasan persekolahan untuk membantu belia berisiko. b) Pengembangan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau Expansion of Community Rehabilitation Programme (CRP).NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Program Pengiktirafan Veteran 1Malaysia / 1Malaysia Veterans Recognition Programme Melancarkan Program Pengiktirafan Veteran 1Malaysia untuk memberikan sokongan menyeluruh kepada anggota tentera yang bersara. Pencapaian sehingga 26 Disember 2012: Pampasan tekstil. beras dan daun ketum bernilai RM164.266. • Menyediakan pembiayaan mikro untuk peluang perniagaan.

NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN e) Kempen 1AMAN Menggerakkan penglibatan veteran dan RELA melalui perkongsian awam dan swasta untuk meningkatkan keselamatan di kawasan berisiko tinggi. begitu juga dengan sumbangan wanita dalam mewujudkan keharmonian negara. f) 1Malaysia Komuniti PERWANI Peranan wanita yang menjadi tulang belakang dan pembangunan negara selama ini tidak boleh dinafikan. Melalui inisiatif kerajaan. –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Menetapkan teksi dan kedai serbaneka sebagai kawasan keselamatan. –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Bekas polis berkhidmat sebagai ketua keselamatan kejiranan dan sekolah. 30 31 . 1Malaysia Komuniti PERWANI diwujudkan.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Menawarkan sokongan keusahawanan secara menyeluruh kepada ahli keluarga. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Menjadikan MCTs dan PERNAMA sebahagian rangkaian UTC-RTC. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 32 33 . Menggalakan aktiviti sukarelawan. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Menggunakan tanah terbiar untuk melakukan aktiviti pertanian berimpak tinggi.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN g) Military Community Transformation Centres (MCTCs) Dalam program MCTCs. Menawarkan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan aktiviti-aktiviti sosial. kerajaan telah mengenal pasti beberapa inisiatif baru yang boleh dijalankan dalam program MCTCs.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Menggunakan infrastruktur intelektual dan fizikal universiti untuk menggalakan keusahawanan. Melibatkan pakar-pakar yang berkelayakan untuk mengajar kursus jangka pendek. Antaranya: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Membolehkan komuniti tempatan untuk mengakses kursus universiti dan kemudahan yang tidak digunakan sepenuhnya.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN h) University Community Transformation Centres (UCTCs) Membantu fakulti menyediakan bidang pratikal. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Melibatkan fakulti dan pelajar dalam aktiviti transformasi di bandar dan luar bandar. Terdapat beberapa inisiatif yang boleh dijalankan. 34 35 .

“Rakyat Didahulukan. Pencapaian Diutamakan” 36 . Semoga Malaysia terus maju mengorak langkah ke hadapan menuju Wawasan 2020 berbekalkan semangat dan iltizam yang utuh di dalam jiwa setiap rakyatnya.NBOS STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN Penutup Kesimpulannya. › Mmbentuk sistem penyampaian kerajaan yang lebih mendakap aspirasi rakyat. marilah kita bersama-sama berganding bahu dan bersatu hati dalam menjayakan matlamat ini. › Mengeluarkan Malaysia daripada perangkap gejala negara berpendapatan sederhana. NBOS ini digarap bersesuaian bagi menangani tiga cabaran utama era globalisasi dan era dunia tanpa sempadan. Oleh itu. iaitu: › Mengukuhkan perpaduan masyarakat majmuk Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful