Nama: Padankan huruf dengan gambar yang betul

g dan h c g f h .Nama: b e Warnakan huruf e. f.