P. 1
Teknik Pengajaran Prasekolah New

Teknik Pengajaran Prasekolah New

|Views: 352|Likes:
Nota PISMP Prasekolah Sem 1
Nota PISMP Prasekolah Sem 1

More info:

Published by: Key ヒダユキ 本須和 on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2015

pdf

text

original

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH

6/11/2013

FAA/PRA3102

1

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH
Konsep dan kepentingan teknik pengajaran
6/11/2013 FAA/PRA3102 2

KAEDAH

Mangantar Simanjuntak (1982) : – satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang digunakan. Parera (1986) : – satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tidak ada bahagianbahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan Ishak Ramly (2006) : – satu rancangan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran.

• Edward M.TEKNIK • Kamus Dewan (edisi ketiga) : – kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. • Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. karang-mengarang dan sebagainya. Anthony : – satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Abdul Aziz : – pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah yang digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. .

KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH • Kaedah bersifat prosedur dan teknik merupakan pelaksanaan kaedah dalam kelas 6/11/2013 FAA/PRA3102 5 .

Husin.Jenis-jenis teknik : (menurut Kamarudin Hj. Teknik kuiz 8. Teknik sumbangsaran 9.1988 ) 1.Teknik drama 12.Teknik simulasi 11. Teknik main peranan 2. Teknik perbahasan 7.Teknik perbincangan . Teknik bercerita 5. Teknik inkuiri 6. Teknik latih tubi 4. Teknik soal jawab 10. Teknik permainan bahasa 3.

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH – Tunjuk cara – Penerangan – Menggalak – Memuji – Maklum balas – Mendengar – modelling – Penyoalan – Membaca – Mengingat semula – Menyanyi – Mencadang – Memberi tahu – Memberi arahan – Berasaskan tugasan FAA/PRA3102 7 6/11/2013 .

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH – – – – – – – scaffolding Sharing & constructing attending promting Tunjuk cara Mendengar modelling – Simulasi/main peranan – Membaca – Mengingat semula/refleksi – Menyanyi – Bercerita – Memberi tahu – memuji – menggalak 8 6/11/2013 FAA/PRA3102 .

objektif dan kandungan demontrasi. • Terangkan kepada kanak-kanak tujuan demontrasi.Tunjuk Cara • Guru hendaklah mengenal pasti tajuk. 6/11/2013 FAA/PRA3102 9 . peranan kanakkanak dan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak selepas demontrasi.

Tunjuk Cara • Rancang strategi yang menarik. • Guru dan kanak-kanak hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan. • Selepas demontrasi guru boleh mengadakan sesi perbincangan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 10 .

guru perlulah menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkaraperkara yang harus dicakapkan. – Sebelum kanak-kanak menunjuk cara.Teknik tunjuk cara – sesuai digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan kanak-kanak mempelajari dengan menggunakan langkah-langkah yang betul dan sempurna. – Di samping menunjuk cara. . kanakkanak diminta untuk menerangkannya melalui bahasa yang baik.

Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran tersebut dan di samping itu. Teknik latih tubi – pengulangan fakta-fakta yang telah dipelajari. untuk menjamin kekekalannya. . Kanakkanak diberi masalah dan cuba menyelesaikan masalah tersebut.Teknik penyelesaian masalah – teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliaan guru.

Teknik permainan bahasa –guru membentuk satu situasi yang memerlukan kanak-kanak menggunakan bahasa yang ada pada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas permainan yang diberi. .

SIMULASI/MAIN PERANAN
• Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. • Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip.

6/11/2013

FAA/PRA3102

14

• pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikkan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. • Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. • Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.
6/11/2013 FAA/PRA3102 15

SIMULASI/MAIN PERANAN

Teknik main peranan – teknik yang melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. – pengalaman secara spontan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 16

NYANYIAN  menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid.  boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran  pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang  boleh diiringi alat muzik atau perkusi 6/11/2013 FAA/PRA3102 17 .  murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan.

NYANYIAN  gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata  nyanyian tidak kaku. sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata  guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan 6/11/2013 FAA/PRA3102 18 .

kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan.  Faktor gaya bahasa . Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa.  Guna laras bahasa kanak-kanak. 6/11/2013 FAA/PRA3102 19 .PENERANGAN  Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka.

6/11/2013 FAA/PRA3102 20 .  Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan.PENERANGAN Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas.

 Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. 6/11/2013 FAA/PRA3102 21 PENYOALAN/SOAL JAWAB . tetapi adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.  Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan.  Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.

 Soalan jenis bercapah / konvergen – menggalakkan kemahiran berfikir.  Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan  Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah 6/11/2013 FAA/PRA3102 22 PENYOALAN/SOAL JAWAB .  Menyoal mengikut aras yang sesuai.  Memandu untuk mencapai objektif penyoalan.  Sebarkan soalan kepada semua murid.  Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan  Bertujuan memperluaskan idea.

dan maksud.  Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus. Pembentukan soalan jelas dari segi aras. 6/11/2013 FAA/PRA3102 23 . Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.PENYOALAN/SOAL JAWAB  Mendorong / menggalakkan pemikiran semula. frasa.

Meningkatkan rapport guru dan murid. Menambah daya ingatan dan pengetahuan. Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid. Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks. 4. 3. 5. Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek 6/11/2013 FAA/PRA3102 24 .PENYOALAN/SOAL JAWAB • Kepentingan Penyoalan 1. 2.

• mewujudkan interaksi antara guru dengan kanak-kanak. • Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan kanakkanak akan menjawab soalan tersebut.Teknik soal jawab • teknik yang kerap digunakan oleh guru. • Mempunyai aras kesukaran soalan 6/11/2013 FAA/PRA3102 25 .

based) • Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa • Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan • Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa • Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid • Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan 6/11/2013 FAA/PRA3102 26 .Berasaskan Tugasan (Task.

penyelesaian masalah 6/11/2013 FAA/PRA3102 27 . model.Berasaskan Tugasan (Task.based) • Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid • Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid • Perkembangan pengetahuan secara berperingkat . bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks • Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi • Contoh tugasan: melengkapkan gambar. ”explore race”. mencari jalan pulang. puzzle.

membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. 6/11/2013 FAA/PRA3102 28 BERCERITA . bertutur. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Latihan pemahaman. Merupakan salah satu teknik yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.

gerak laku dan kawalan mata. 6/11/2013 FAA/PRA3102 29 . Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya tidak mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.BERCERITA Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. suara. kemuncak dan kesudahan cerita.

TEKNIK BERCERITA – Guru memilih cerita yang sesuai dengan kanak-kanak dan isi pengajaran yang hendak disampaikan. – Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspekaspek bahasa yang hendak diajarkan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 30

Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita
• • • • Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan BBM - kad gambar atau gambar bersiri, gambar kartun, keratan akhbar dan keratan majalah , objek-objek sebenar atau kostum yang sesuai. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.
FAA/PRA3102 31


6/11/2013

Kepentingan Teknik Bercerita
• memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan; • Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama. • Nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam ceritacerita tersebut • Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. • bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada murid-murid;
6/11/2013 FAA/PRA3102 32

• meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid 6/11/2013 FAA/PRA3102 33 . • Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin.Kepentingan Teknik Bercerita • Cerita yang bertema moral dapat membantu muridmurid menghayati nilai-nilai murni. • Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan • watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita. • dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian.

unsur paralinguistik (jeda. • Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. gerak tangan. kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.Lakonan/ Drama • Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. elektif dan audiolingual. 6/11/2013 FAA/PRA3102 34 . nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka.

• Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. memberi dan berkongsi sesuatu.Lakonan/ Drama • Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. 6/11/2013 FAA/PRA3102 35 . • Murid bebas meluahkan sesuatu. di samping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid. • Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. membuat penemuan.

Menerang Kebolehan guru menjelaskan sesuatu objektif. isi pelajaran. idea. • Ikut urutan. Teknik Penerangan: • Ada persediaan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 36 . konsep. gagasan. pemikiran dan sebagainya dengan bahasa atau isyarat yang mudah difaham.

• Bahasa yang baik. • Menggunakan ABM. • Ada interaksi atau maklum balas daripada kanak-kanak. jelas dan ayat yang tersusun.Menerang • Suara yang kuat dan jelas. 6/11/2013 FAA/PRA3102 37 . body language. • Tulisan yang terang dan besar. • Bersoal jawab dan penilaian. • Menggunakan mimik muka.

Tumpukan perkara yang kanak-kanak dapat lakukan dengan baik.Menggalak • Galakkan kebebasan dalam diri kanak-kanak. • Galakkan kanak-kanak mencuba perkaraperkara baru dan sanggup menerima cabaran. • Bincang dengan kanak-kanak berkaitan pelbagai dimensi. Guru perlu tahu masa yang sesuai untuk memberi kebebasan kepada mereka. 6/11/2013 FAA/PRA3102 38 .

sekolah. perkara yang disukai dan tidak disukai. rumah. • Galakkan kanak-kanak membuat buku ‘Diri Saya’.Menggalak • Galakkan kanak-kanak melukis gambar dan bercerita berkenaan diri mereka. 6/11/2013 FAA/PRA3102 39 . Minta mereka melukis gambar keluarga. dan sebagainya. kawan.

• Berikan kanak-kanak banyak senyuman dan peneguhan positif. • Puji dan beri peneguhan kepada kanak-kanak supaya mereka tahu yang diri mereka dihargai. 6/11/2013 FAA/PRA3102 40 .Memuji Kanak-kanak belajar melalui pujian dan pengukuhan. Pengalaman positif dan pujian menggalakkan kanak-kanak belajar di samping membina keyakinan diri.

Teknik dan jenis memberi pujian • • • • • • • Senyuman Pujian Hadiah Ganjaran Penghormatan Sentuhan Isyarat FAA/PRA3102 41 6/11/2013 .

6/11/2013 FAA/PRA3102 42 .Maklum balas • Benarkan kanak-kanak membuat keputusan sendiri dan memikul tanggungjawab. • Jangan menegur kanak-kanak secara negatif atau yang menyakitkan hati mereka di khalayak ramai dan jangan benarkan kanak-kanak merendahkan diri sendiri ataupun orang lain.

6/11/2013 FAA/PRA3102 43 .Mendengar Kemahiran mendengar penting bagi kanakkanak. supaya anak-anak mudah memahaminya. Guru sebaiknya memberi arahan kepada kanak-kanak mengikut arahan pertama. seterusnya dan akhir.

FAA/PRA3102 44 6/11/2013 . Permainan menyambung cerita. Bersoal jawab. Mendengar cerita melalui headphone. Mendengar dan memberi gerak balas. Pengalaman mengikut arahan.Mendengar • • • • • • • • Meneka bunyi Mengajuk bunyi Mengecam dan menyebut semula.

imbas kembali pengalaman  Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid.  Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui 6/11/2013 FAA/PRA3102 45 .Mengingat semula (refleksi)  Menggalakkan murid merenung.  Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan.

• Minta kanak-kanak bercakap berkenaan kebaikan kawannya dan tulis atas poster. 6/11/2013 FAA/PRA3102 46 . Tunjukkan kepada mereka bahawa tidak menjadi kesalahan apabila mereka gagal dan bantu mereka belajar menyelesaikan kesilapan serta belajar melalui kesilapan.Modeling • Jangan harapkan kanak-kanak itu sempurna.

Modeling • Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain sebagai model. melalui penceritaan. • Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar. menggunakan gambar atau tayangan video • Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri • Murid hilang kepercayaan jika guru “cakap tak serupa bikin” 6/11/2013 FAA/PRA3102 47 .

aktiviti kegemaran.Modeling • Pilih kanak-kanak yang terbaik bagi setiap minggu. 6/11/2013 FAA/PRA3102 48 . binatang kesayangan dan sebagainya. Buat satu poster besar berkenaan kanak-kanak yang mengandungi gambar.

Kedudukan kanak-kanak Kedudukan kanak-kanak bergantung aktiviti yang dilakukan sama ada. 6/11/2013 FAA/PRA3102 49 . • Pengajaran secara kelas. • Aktiviti kumpulan (duduk dalam kumpulan masing-masing). • Sosio emosi – duduk keliling depan guru.

Menyoal Kemahiran mencungkil jawapan daripada kanak-kanak dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. • Bahasa yang baik. 6/11/2013 FAA/PRA3102 50 . Teknik Penyoalan: • Aras atau jenis soalan hendaklah sesuai.

Tunggu seketika. 6/11/2013 FAA/PRA3102 51 . Fokus kepada kanak-kanak yang disoal. Soalan lisan dan bertulis. Jangan menjawab sendiri selepas menyoal.Menyoal • • • • • • Suara yang kuat. Soalan secara terbuka.

Menyoal • Terima semua jawapan. • Beri peneguhan. • Jika seseorang kanak-kanak itu tidak dapat menjawab. soal murid yang lain. • Soal dahulu kemudian sebut nama. pertengahan dan pada akhir pengajaran. • Soal pada permulaan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 52 .

Membaca • Sebelum kanak-kanak boleh membaca mereka perlu mahir dalam aspek-aspek berikut. – Pendengaran – Diskriminasi bentuk dan bunyi – Penglihatan – Mengingat – Koordinasi mata dan tangan 6/11/2013 FAA/PRA3102 53 .

6/11/2013 FAA/PRA3102 54 .Membaca • Menyediakan sudut bacaan. buku bacaan yang menarik dan pelbagai.

pemudahcaraan. serta komunikasi secara lisan. guru haruslah menguasai kemahiran membimbing. 6/11/2013 FAA/PRA3102 55 .Memberi arahan • Bagi menyampaikan arahan yang berkesan. mengajar.

6/11/2013 FAA/PRA3102 56 .Teknik berbincang/perbualan • teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru.

6/11/2013 FAA/PRA3102 57 .Teknik brainstorming • Teknik yang berbentuk perbincangan • Kanak-kanak digalakkan berfikir secara kreatif dan aktif untuk menghuraikan pendapatnya.

Sharing and constructing e. Extending bahasa dan idea f. Prompting / cueing c. Penyoalan d. Attending j. Dokumentasi FAA/PRA3102 6/11/2013 58 . Refleksi h. Mencabar i. Struktur kognitif g.Scaffolding b.KAEDAH & TEKNIK P&P PRASEKOLAH • TEKNIK PEMUDAHCARAAN a.

memujuk. 6/11/2013 FAA/PRA3102 59 . • Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik. mengukuh. memberikan bantuan dan menolong kanakkanak mencapai matlamat pembelajaran yang dirancang melalui satu proses yang panjang.Guru sebagai pemudahcara • Teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti yang telah dirancang dan disusun. membimbing.

USAHA GURU SEBAGAI FASILITATOR/PEMUDAHCARA • • • • • • • Menjadikan senang (make easy ) Menggalak (promote) Mempercepat (expedite) Memudahkan (simplify) Membantu (assist) Menolong (help) Memaju (Advance) FAA/PRA3102 60 6/11/2013 .

• PROFESION – Bersifat profesional semasa menjalankan tugas.CIRI-CIRI FASILITATOR BERKESAN • SAHSIAH – Berkualiti dan memiliki ciri-ciri yang berkesan. • TEKNOLOGI – Menggunakan teknologi yang sistematik dalam melaksanakan proses P&P. 6/11/2013 FAA/PRA3102 61 . – Kecerdasan emosi yang stabil dan harmoni.

KEPENTINGAN TEKNIK PEMUDAHCARAAN • • • • • • • • • • Memotivasikan kanak-kanak untuk belajar dan bercita-cita tinggi. Meneguhkan tingkah laku positif. Menghindarkan tingkah laku negatif secara terbuka. Membantu kanak-kanak mencari penyelesaian yang dihadapi dalam pembelajaran. tidak terancam. 6/11/2013 FAA/PRA3102 62 . Menggunakan pelbagai strategi dan teknik pengajaran yang berkesan dan menyeronokkan bagi mencapai objektif pelajaran. Membimbing kanak-kanak dalam menjalankan aktiviti bilik darjah dengan baik dan berkesan. Meneguhkan pembelajaran kanak-kanak dgn ganjaran dan pujian. Menyediakan bahan-bahan pengajaran yang mencabar. Menyedarkan kanak-kanak untuk mencari dan menambah pengetahuan sendiri. tidak menghukum dan mesra. Menolong kanak-kanak lemah/pandai dengan menyediakan pendidikan pemulihan dan pengayaan.

FAA/PRA3102 63 6/11/2013 .FIKIRKAN! • Apakah yang anda ketahui tentang teknik pemudahcaraan? Bincangkan secara berkumpulan dan jelaskan dapatan kumpulan anda.

6/11/2013 FAA/PRA3102 64 .KOMPONEN KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN UNTUK AKTIVITI PERBINCANGAN • Kemahiran menentukan struktur perbincangan • Teknik memulakan perbincangan • Teknik mengawal proses perbincangan – Teknik melibatkan murid menyertai aktiviti perbincangan – Kemahiran lisan dan bukan lisan – Teknik menyoal • Kemahiran mewujudkan suasana kondusif untuk perbincangan • Kemahiran membimbing murid merumus dan membuat cadangan.

• Membina sesuatu sistem struktur untuk memanjat dgn tujuan membuat sesuatu kerja di tempat yang tinggi. mengembangkan penaakulannya supaya memikirkan dan memilih strategi yang berkesan untuk menyelesaikan masalah. • Proses scaffolding bergerak dari komunikasi sosial luaran kepada proses metakognisi dalaman seseorang pelajar. • Sistem struktur (bantuan) yang menyokong pelajar menjalankan aktiviti atau tugasan. SCAFFOLDING 6/11/2013 FAA/PRA3102 65 .

6/11/2013 FAA/PRA3102 66 .SCAFFOLDING • Dlm pemudahcaraan. scaffolding merupakan bantuan sosial dalam zon perkembangan proksimal dgn membahagikan aktiviti atau tugasan kpd beberapa langkah kecil mengikut peringkat kefahaman pelajar dan dimudahcarakan secara verbal sehingga berjaya.

keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa.  Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya  Bentuk bantuan -Tunjuk cara. umpama kerangka sebuah bangunan.  sedia menjadi peserta dalam kumpulan kanak-kanak. Verbal dan Non-verbal  beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman. 6/11/2013 FAA/PRA3102 67 .  Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran.Scaffolding  Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi . kerjasama.

 memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD)  menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan.Scaffolding memberi peneguhan untuk perkukuh konsep.  membantu mengikut kadar kebolehan murid. bukan sebagai pemberi arahan  6/11/2013 FAA/PRA3102 68 .  menggalakkan berdikari  Guru….  memberikan motivasi & memberi dorongan.

kefahaman. dan penilaian.PENYOALAN • • • • Bertujuan memperluaskan idea. Soalan jenis bercapah/konvergen Memandu Mengikut aras pengetahuan. • Mendorong/menggalakkan pemikiran semula. • Kaedah Socrates yang menggunakan satu siri soalan untuk membimbing murid menjalankan aktiviti dan tugasan 6/11/2013 FAA/PRA3102 69 langkah demi langkah sehingga mencapai objektif pelajaran. . • Mencabar (stereotype) sst yang difikirkan betul atau salah. • Mempunyai hentian untuk beri masa berfikir • Sebaran kepada semua kanak-kanak • Layanan jawapan sama ada pujian dan galakan. • Berfokus dari soalan umum ke khusus • Pembentukan soalan jelas dari segi aras. aplikasi. frasa dan ada kejelasan. analisis. sintesis.

kanakkanak lebih positif. • Mesra. • Belaian melalui bahasa untuk mengelakkan rasa takut. • Tidak membuat penghakiman. ulang dan kembangkan jawapan kanak-kanak • Gerak isyarat • Sentuhan • Dapat meninggalkan kesan semangat ingin belajar. hubungan mesra dan yakin kerana dihargai. tidak menyergah. mengelakkan ancaman • Melibatkan lisan positif. 6/11/2013 FAA/PRA3102 70 .ATTENDING(PELAYANAN) • Cara melayani dgn menggunakan bahasa yang tidak membimbangkan. disiplin kelas terkawal.

bagus. tidak rasa terancam atau takut  Kata-kata lisan yang menyokong – “ ahaa. anggukan. senyum. rasa dihargai diberi perhatian  Didorong untuk menghasilkan yang terbaik 6/11/2013 FAA/PRA3102 71 . tidak menyergah . bahu atau bahagian belakang  Tidak menghukum salah atau betul  Situasi penuh kasih sayang  Meninggalkan kesan positif. tunjuk tanda bagus  Sentuhan kepala. cuba lagi…. yaa. tidak mengugut. tepuk tangan. tulis jawapan di papan tulis. pandai…  Ulang atau perluas jawapan  Gerak isyarat non-verbal spt.ATTENDING  memberi perhatian dengan komunikasi mesra  belaian melalui bahasa yang memujuk. baik.

• Melibatkan struktur pemikiran. • Secara disedari dan tidak disedari. • Guru membantu kanak-kanak utk memahami sst konsep dgn menggunakan potensi kognitif yang ada pd mereka. 6/11/2013 FAA/PRA3102 72 .PENSTRUKTURAN KOGNITIF • Guru membantu murid melalui komunikasi dgn membekalkan kerangka mental yg dapat membawa pemahaman terhadap pelajarannya. • Melibatkan penerokaan idea atau pandangan. aksi dan kepercayaan individu.

6/11/2013 FAA/PRA3102 73 . • Penyoalan yang terancang mengikut aras penyoalan dari pengetahuan kepada penilaian. • Dapat mendefinisikan sst. • Melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pd sst idea atau konsep.PENSTRUKTURAN KOGNITIF • Melibatkan pengalaman kanak-kanak • Merangkumi alam fantasi kanak-kanak bagi menjelaskan sst konsep yg sesuai dgn pengalaman mereka.

PROMPTING/CUE (GALAK&SARAN) • Satu siri layanan guru untuk mencapai matlamat/objektif yang dikehendaki • Lebih banyak memberikan pengesyoran sbg alternatif • Banyak memberikan pandu arah supaya sst aktiviti lebih jelas dan tersusun 6/11/2013 FAA/PRA3102 74 .

PROMPTING  Satu cara layanan untuk mencapai matlamat  Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun  Menggunakan pemujukan  Lebih memberi pengesyoran  beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar  memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching“  guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas  memberi penerangan dan arahan  memberi motivasi 6/11/2013 FAA/PRA3102 75 .

SHARING & CONSTRUCTION • Berkongsi bersama-sama guru dan murid dlm mencapai objektif sst aktiviti • Berkongsi untuk selesaikan masalah • Guru sbg ahli kumpulan • Guru memberikan klu • Guru sebagai pemangkin • Memperkukuh idea kanak-kanak. 6/11/2013 FAA/PRA3102 76 .

Sharing & Constructing • • • • Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif • Berkongsi selesaikan masalah • Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan 6/11/2013 FAA/PRA3102 77 .

memahami konsep dan pengukuhan.REFLEKSI/REFLEKTING RENUNGAN KEMBALI • Satu kemahiran menggalakkan murid merenung kembali . • Renungan kembali penting semasa kita ingin memulakan tajuk baru. imbas kembali sesuatu pengalaman dengan pengetahuan yang diajar. 6/11/2013 FAA/PRA3102 78 . • Gabungan antara pengetahuan dan pengalaman murid. • Dapat memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah dilalui oleh murid.

jantina dan peringkat sosial kanak-kanak • Menggalakkan murid mencuba dengan lebih giat • Meningkatkan prestasi 6/11/2013 FAA/PRA3102 Pengukuhan 79 .• Menggalakkan tingkah laku yang diingini. • Pujian dan kemesraan dpt meningkatkan pencapaian murid dan memupuk sikap yang positif • Sentiasa menukar bentuk pengukuhan dari semasa ke semasa • Pengukuhan positif lebih berkesan • Selaras dgn umur.

– Lisan negatif – Tiada pengukuhan 6/11/2013 FAA/PRA3102 80 .Komponen kemahiran pengukuhan • • • • • • Lisan positif Gerak isyarat positif Dampingan Sentuhan Penggunaan jawapan murid Elakkan.

6/11/2013 FAA/PRA3102 81 .VARIASI RANGSANGAN • Satu kemahiran mempelbagaikan cara P&P dgn tujuan mewujudkan dan mengekalkan minat murid. • Mengubah rangsangan yg digunakan mengikut maklum balas murid • Mewujudkan peluang bagi murid-murid memenuhi naluri ingin tahu melalui penjelajahan dan penyiasatan • Pengajaran lebih menarik dan menyeronokkan • Murid berpeluang menggunakan pelbagai deria mereka dan dapat menajamkan kefahaman mereka terhadap sst konsep.

KOMPONEN VARIASI RANGSANGAN • • • • • • Pergerakan Pergerakan anggota Perubahan suara Perubahan fokus deria Bentuk penglibatan lisan Penglibatan fizikal. FAA/PRA3102 82 6/11/2013 .

TUGASAN • Rancang satu sesi pengajaran slot dengan menunjukkan aplikasi pelbagai kaedah dan teknik. 6/11/2013 FAA/PRA3102 83 .

PENGELOLAAN AKTIVITI PRASEKOLAH .

… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah boleh dikendalikan melalui tiga strategi. • Aktiviti kelas • Aktiviti kumpulan • Aktiviti individu .

AKTIVITI KELAS • Mendengar cerita • Refleksi • Perhimpunan kelas .

… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KELAS • Perbualan pagi/circle time • Nyanyian dan pergerakan • Lakonan • eksperimen • Projek • lawatan .

… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KELAS • Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak • Pemupukan kemahiran sosial. • Pemupukan nilai murni • Pemupukan kemahiran berfikir .

… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tujuan perhimpunan kelas • Memberi arahan dan pesanan • Perbualan pagi • Menunjukkan hasil kerja murid • Rumusan selepas pembelajaran • Penerangan • Nyanyian / gerakan • Bersoaljawab .

masa yang sama serta memberi latihan @ kerja yang sama kepada semua murid dalam kelasnya. •Dinamakan kaedah seluruh kelas. .•Penyampaian pengajaran guru kepada seluruh kelas. •Guru mengajar isi pelajaran yang sama.

RASIONAL DAN KELEBIHAN PENGAJARAN SECARA KELAS 1. Boleh melatih murid-murid yang sederhana dan lambat mencontohi rakan-rakan sekelas yang cerdas. Pengunaan pengajaran secara kelas dengan cara yang baik akan melibatkan setiap murid menyertai aktiviti pembelajaran yang sama.. Murid-murid yang belajar bersama-sama merasa lebih seronok daripada belajar seorang diri. 5. Guru dapat jimatkan masa dan tenaga. Ramai murid-murid yang suka belajar bersamasama. . 4. 2. 3.

Tidak sesuai kerana murid-murid dalam kelas mempunyai kebolehan yang berbeza-beza. Kaedah seluruh kelas ini melibatkan banyak aktiviti pengajaran guru seperti penerangan demonstrasi. rohani. 4. 3. Tidak membolehkan guru memberi perhatian kepada setiap individu dalam kelas 5. . Pengunaan pengajaran secara kelas tidak akan memberi penilaian secara objektif. 2. sosial dan jasmani adalah berbeza antara satu sama lain. 1. Perkembangan murid dari segi intelek.KELEMAHAN PENGAJARAN SECARA KELAS.

berkeyakinan dan berlagak semulajadi semasa mengajar. Menggunakan ABM secara berkesan. Memahami jelas & tepat apa yang hendak diajar. 4. 6. A First Book Of Teaching ( Nancy Catty ) Prinsip Melaksanakan Pengajaran Secara Kelas 1. 2. Melibatkan semua murid dalam kelas dengan menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif. 5. 3. Ajarkan semua murid dalam kelas. Bertenang. Menyediakan ABM yang diperlukan. . Elak daripada menumpukan perhatian pada individu tertentu sahaja.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN SECARA KELAS Set Induksi: Penerangan konsep Perkembangan: Menggunakan pendekatan yang Bersesuaian Penutup: Kesimpulan dan Rumusan pembelajaran .

•… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KUMPULAN • Dijalankan secara kolaboratif / usahasama untuk menjalankan aktiviti sama • Menjalankan aktiviti sama atau berbeza / bertukar aktiviti selepas satu tempoh masa. .

•… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KUMPULAN • Pengelolaan aktiviti secara kumpulan • Bilangan ahli kumpulan antara 5-8 orang • Kanak-kanak menjalankan aktiviti yang sama pada setiap stesen. .

•… PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KUMPULAN • Pembelajaran secara kolaboratif • Pembelajaran melalui rakan sebaya • Penekanan kepada proses penghasilan bukan hasil terakhir • Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah .

… AKTIVITI KUMPULAN Contoh aktiviti kumpulan bentuk doh Main pondok Main bongkah Cantum puzzle Uji Kaji Buku skrap Berkebun .

mengenakan butang baju. membaca. Contoh aktiviti individu. melukis . mengira. menguntai manik. menulis.AKTIVITI INDIVIDU Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti secara sendirian atau dengan bimbingan guru.

6/11/2013 FAA/PRA3102 100 . • Peluang guru berinteraksi secara individu dan membimbing mengikut tahap murid. • Kanak-kanak sebagai pelajar aktif. • Peluang mengukuh dan menerapkan nilai murni dan konsep kendiri positif. • Peluang mengaplikasi kemahiran berfikir. melakukan kesalahan dan merasa kejayaan dengan cara dan gaya sendiri.AKTIVITI INDIVIDU PRASEKOLAH • Peluang secara individu menumpukan potensi atau kelebihan sendiri dalam menguasai konsep atau kemahiran • Bebas mencuba.

di mana. berapa lama untuk belajar dan dengan siapa dia akan belajar.Black & Ann W.T).PENGAJARAN SECARA INDIVIDU * * * KONSEP (Russell.berpeluang belajar apa yang dipelajari. bila.JD) penyediaan yang membolehkan pelajar giat belajar setiap masa. . ( Howard E.Maphenson) Satu program pembelajaran untuk setiap bidang kurikulum.bermaksud. ( Collette A.

• Aras kreatif kanak-kanak adalah berbeza • Kadar pembelajaran pelajar berbeza. • Sikap dan nilai pelajar terhadap sesuatu matapelajaran berbeza. • Pelajar mempunyai aras dorongan yang berbeza terhadap pembelajaran. RASIONAL . • Minat dan bakat pelajar adalah berbeza.

Setiap pelajar diberi perhatian sewajarnya. 6. 7. 4. 5. Dapat meningkatkan prestasi keseluruhan pelajar. 2. Perhatian individu meningkatkan minat pelajar. Pelajar cerdas dapat berkembang dengan sewajarnya. Setiap pelajar dapat menguasai kemahiran asas mengikut objektif.Prinsip-prinsip Pengajaran Secara Individu 1. Pelajar belajar mengikut peringkat masing-masing. 3. Pelajar lemah dapat dibantu atasi kelemahan. .

• Penilaian . • Tentukan objektif pelajaran. • Kenalpasti kemudahan. • Tentukan tajuk yang hendak diajar. sikap dan aras pembelajaran.PELAKSANAAN PENGAJARAN SECARA INDIVIDU. • Beri masa yang mencukupi untuk membuat projek. LANGKAH-LANGKAH • Jalankan diagnosis tentang minat.

. • Guru dapat sesuaikan strategi pengajaran. • Guru dapat memainkan peranan sebagai pembimbing. • Pelajar yang rendah pencapaian dapat perhatian guru.KELEBIHAN PENGAJARAN SECARA INDIVIDU. ( ikut kebolehan pelajar) • Pelajar yang rendah pencapaiannya berpeluang untuk maju. • Guru dapat menghabiskan masa dengan pelajar yang memerlukan bantuan. • Pelajar dapat kembangkan kebolehan sendiri.

Memakan masa dan tenaga. Pelajar mungkin berasa iri hati terhadap pelajar yang mendapat layanan / perhatian yang lebih daripada guru. Masalah disiplin mungkin timbul. Sukar dijalankan bagi kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. .• • • • KELEMAHAN PENGAJARAN SECARA INDIVIDU.

… AKTIVITI INDIVIDU Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti secara sendirian atau dengan bimbingan guru menulis melukis membaca mengenakan butang baju Contoh aktiviti individu mengira menguntai manik .

PENGELOLAAN AKTIVITI PRASEKOLAH BERPUSATKAN MURID BERPUSATKAN GURU BERPUSATKAN BAHAN 108 .

Guru sebagai pemudahcara atau pembimbing. 109 . Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri.PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid.

110 .PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran. Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.

KELEBIHAN AKTIVITI BERPUSATKAN MURID • • • • • • • • • Mendorong minat meneroka Menggalakkan murid berdikari Membina keyakinan diri Membna pengetahuan menerusi cuba jaya Memahami sendiri sesuatu konsep Menyelesaikan masalah ingin tahu Memberi peluang memilih bidang yang diminati Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran • Mewujudkan suasana ceria dalam pembelajaran 111 .

• Kemahiran dalam sesuatu konsep dirancang oleh guru dan dilaksanakan menerusi latihan dan pengulangan. 6/11/2013 FAA/PRA3102 112 .PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU • Aktiviti berpusatkan guru bermaksud pembelajaran yang berlaku atas rancangan dan arahan guru. • Peranan guru sebagai penentu aras pengetahuan yang diperlukan oleh murid-murid.

• Guru mengajar dan murid menerima.PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU • Murid tidak mempunyai pilihan dalam menentukan pembelajaran. 6/11/2013 FAA/PRA3102 113 . • Murid digalakkan mengemukakan soalan dan guru membantu mendapatkan jawapan kepada masalah yang dikemukakan. • Pengajaran guru lebih kepada satu hala.

6/11/2013 FAA/PRA3102 114 .PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU • Aktiviti berpusatkan guru adalah berpandukan kepada teori behavioris yang juga dikenali sebagai teori perkembangan. • Teori ini menekankan pembelajaran berlaku mengikut kronologi umur. • Pengetahuan perlu dirancang mengikut peringkat keupayaan murid.

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU

• Pendekatan satu konsep, unit, gabungjalin, bertema dan inkuiri merupakan pembelajaran yang kebanyakannya ditentukan oleh guru dan murid menerima pengetahuan yang disediakan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 115

KELEBIHAN AKTIVITI BERPUSATKAN GURU
I. pengurusan masa pembelajaran; II. murid yang lemah dapat bantuan pembelajaran; III. tiada penangguhan jawapan; IV. latihan kecekapan kemahiran V. mengenal pasti kelemahan murid yang tidak aktif VI. pengetahuan setara menerusi aktiviti yang sama; VII. pencapaian yang boleh dijangkakan untuk setiap murid; dan VIII. mengingat secara hafalan dan latih tubi.
6/11/2013 FAA/PRA3102 116

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN
• Bahan dan peralatan memainkan peranan penting dalam membantu pengajaran dan pembelajaran di kelas prasekolah. • Peralatan dianggap sebagai bahan media pengajaran dan pembelajaran yang membantu kefahaman murid dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 117

• Murid di peringkat prasekolah memerlukan bahan konkrit untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari. terutama perkaraperkara di luar pengalaman mereka memerlukan bahan dan peralatan untuk menjelaskan sesuatu konsep. 6/11/2013 FAA/PRA3102 118 .PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN • Pengajaran yang disampaikan secara lisan tanpa menggunakan bahan bantu akan mengelirukan kefahaman murid.

6/11/2013 FAA/PRA3102 119 . • Murid di peringkat prasekolah memerlukan bahan konkrit untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari. terutama perkaraperkara di luar pengalaman mereka memerlukan bahan dan peralatan untuk menjelaskan sesuatu konsep.PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN • Pengajaran yang disampaikan secara lisan tanpa menggunakan bahan bantu akan mengelirukan kefahaman murid.

Bahan murid adalah bahan yang digunakan semasa murid terlibat dengan aktiviti pembelajaran.JENIS BAHAN P&P • Terdapat dua jenis bahan yang digunakan dalam kurikulum iaitu – bahan guru dan – bahan murid  Bahan guru adalah bahan yang digunakan oleh guru semasa membuat persediaan pengajaran. 6/11/2013 FAA/PRA3102 120 .

selalunya habis guna yang boleh ditukar ganti. 6/11/2013 FAA/PRA3102 121 . bahan mestilah tahan lasak dan harga yang bersesuaian.  Bahan merujuk bendabenda kecil.  Pemilihan bahan dan peralatan adalah penting untuk disesuaikan dengan keperluan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Selain daripada itu.JENIS BAHAN P&P  Peralatan merujuk kepada perabot dan bendabenda yang besar dianggap berharga dan sebagai pelaburan jangka panjang untuk kemudahan prasekolah.

6/11/2013 FAA/PRA3102 122 .  Penggunaan bahan buangan untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran adalah sebagai salah satu cara menggalakkan murid berkreatif.  Guru boleh membina sendiri peralatan pengajaran dan pembelajaran.JENIS BAHAN P&P  Terdapat beberapa faktor dalam membuat pemilihan bahan dan peralatan di prasekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->