KARANGAN ISU- ISU SEMASA (2013

)
1. Usaha-usaha untuk mengekalkan keamanan negara.
Malaysia merupakan sebuah syurga dunia kerana kejadian buruk jarang berlaku di sini terutama ancaman bencana alam dan peperangan. Rakyatnya hidup dalam suasana aman sentosa bersama-sama arus pembangunan kemodenan yang pesat. Keamanan inilah yang memberikan imej yang positif kepada negara sehingga menjadikan banyak negara cemburu akan kejayaan tersebut. Jadi, memang banyak tindakan yang telah dilakukan oleh semua pihak di negara ini untuk memastikan negara terus berada dalam situasi harmoni itu. Tindakan yang paling ketara ialah negara telah meningkatkan lagi kemampuan ketenteraannya. Angkatan tentera negara ini telah cuba menarik lebih banyak remaja yang berkaliber untuk menyertai perkhidmatan mereka bersama-sama dengan pembelian peralatan ketenteraan yang serba canggih. Semua ini bertujuan memastikan tahap keselamatan negara berada pada tahap yang tertinggi lalu menjamin keamanan negara yang stabil. Jelaslah, negara menjadi aman kerana memiliki satu ketumbukan tentera yang berkaliber dan berteknologi tinggi. Selain itu, negara turut membuat kerjasama yang erat dengan Negara-negara jiran terutama negara-negara ASEAN. Kita semua sedia maklum bahawa ASEAN ditubuhkan untuk menjamin keselamatan serantau lalu memastikan perkembangan ekonomi boleh berlaku pada masa yang sama. Kerjasama yang erat ini juga memastikan setiap negara ASEAN tidak mahu menganggu urusan dalaman satu sama lain untuk memastikan tidak berlaku perselisihan faham yang boleh membawa permusuhan yang mengoyahkan keamanan pula. Jadi, kerjasama erat antara negara-negara jiran membantu Malaysia untuk menikmati satu tahap keamanan yang tinggi. Malah, keamanan negara juga dikekalkan menerusi amalan demokrasi yang dilaksanakan di negara ini apabila tempoh pemerintahan kerajaan sebelumnya hamper tamat. Pilihanraya dan proses pertukaran pemimpin di negara ini masih berjalan secara rasional dan mengikut lunas-lunas perlembagaan negara yang mengutamakan hak asasi rakyat. Keadaan ini menjadikan keyakinan rakyat terhadap system pemerintahan kerajaan bertambah baik setiap kali proses demokrasi itu dilaksanakan. Jelaslah, proses demokrasi yang diamalkan menjadikan aspek keamanan itu sesuatu yang penting untuk dikekalkan di negara ini. Malahan, pihak kerajaan juga telah meneruskan usaha pembasmian kemiskinan yang sudah mula menampakkan hasilnya. Jurang kekayaan antara golongan miskin dan kaya telah berupaya dikurangkan sehingga tidak lagi boleh dijadikan alasan untuk menimbulkan sebarang masalah besar kelak. Perasaan kekitaan dan tidak berasa ditinggalkan menjadi asas penting untuk mengekalkan keamanan di negara ini untuk satu tempoh yang panjang kerana tidak timbul perasaan pilih kasih atau sebagainya dalam jiwa masyarakat berbilang kaum di sini. Maka, usaha mengikis perbezaan pengagihan kekayaan ini harus dilakukan secera berterusan untuk memastikan keamanan itu berkekalan.

Tambahan pula, pihak polis telah berjaya memerangi pelbagai gejala sosial yang melanda negara ini. Kejadian jenayah terutama jenayah berat telah dikawal dengan baik oleh pihak polis yang bertugas tanpa mengenal penat untuk memastikan keselamatan rakyat negara ini bertambah baik. Kejayaan mengawal jenayah di negara ini turut sama memberikan satu suasana yang tenang dan meyakinkan kepada rakyat negara ini bahawa Malaysia sebuah negara yang baik untuk terus didiami. Justeru, kejayaan pihak polis menjalankan kewajipan mereka telah menjadikan aspek keamanan di negara ini terus wujud. Kesimpulannya, keadaan keamanan yang sebegini perlu dikekalkan untuk selamalamanya. Pada masa yang sama aspek pembangunan negara harus diberikan penekanan juga kerana inilah kemodenan yang harus dinikmati oleh semua. Kita harus sedar dan menghargai aspek keamanan ini dengan sebaik mungkin. Peribahasa “jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya” kerana keamanan ini memerlukan satu usaha yang gigih daripada semua pihak.

2. langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi isu warga tua yang terbiar.
Peringkat umur tua merupakan peringkat akhir dalam perkembangan biologi manusia. Keadaan ini menyebabkan ketika inilah pelbagai masalah boleh berlaku terutama yang menyentuh aspek emosi dan kesihatan seseorang itu. Oleh itu, ada pelbagai tindakan yang boleh diambil oleh remaja untuk menangani kemelut warga tua ini. Sudah pasti pemupukan pendidikan asas terutama didikan agama mampu menyelesaikan sebahagian besar masalah warga ini. Remaja yang menerima pendidikan asas agama yang kukuh sudah pasti akan lebih menghormati golongan tua ini lalu memberikan perhatian akan kehidupan mereka. Hubungan antara ahli keluarga juga akan menjadi lebih erat dan mesra. Jadi, remaja harus memiliki didikan yang sempurna. Bagaimanakah didikan ini harus wujud? Sudah pasti ibu bapa berperanan untuk memberi panduan yang benar kepada remaja. Ibu bapa perlu menjelaskan kepada anak-anak akan pentingnya menghormati warga tua kerana setiap manusia akan menempuh alam tua mereka yang tersendiri. Kejayaan ibu bapa mendidik anak dengan baik memastikan satu golongan remaja yang melihat warga tua bukan sebagai satu masalah sebaliknya satu amanah yang harus dilaksanakan tanpa banyak soal. Selain itu, media massa juga mempunyai peranan yang tersendiri dalam menyelesaikan masalah yang semakin kritikal ini. Penyiaran lebih banyak program dan siaran yang berunsur positif akan warga tua mampu merapatkan jurang antara remaja dan warga emas ini. Keadaan ini mampu menimbulkan satu kesedaran yang mendalam dalam diri remaja untuk membantu warga tua tanpa sebarang alasan. Sistem pendidikan yang lebih holistik dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti mengadakan lawatan sambil belajar ke rumah orang tua. Biasanya pelajar di sekolah hanya

mendengar sahaja nasihat guru tentang peranan mereka membantu warga tua tanpa melihat contoh yang sebenarnya. Maka, lawatan ke rumah jagaan orang tua sudah pasti memberikan pengalaman sebenar kepada remaja akan kehidupan warga ini lalu timbulah keinsafan dalam diri remaja itu sendiri. Kesimpulannya, jurang pemisah antara generasi muda dan tua semakin ketara terutama dalam era moden ini. Semua pihak sama ada masyarakat dan kerajaan harus mengenal pasti langkah-langkah yang lebih praktikal untuk menangani kemelut warga tua ini. Kita harus sedar warga tualah yang telah membangunkan negara ini lalu menjadikan kehidupan generasi muda selepas mereka lebih mudah dan selesa. Kita harus hargai jasa mereka. 3.Usaha-usaha memupuk semangat patriotisme Sejak kebelakangan ini, banyak diperkatakan tentang pemupukan semula semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Gesaan ini memang wajar memandangkan generasi muda khususnya pelajar tidak lagi bersemangat kebangsaan seperti generasi sebelum merdeka. Lebih tepat kalau dikatakan semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda kini adalah longgar, lemah, dan tidak bermaya seperti seseorang yang tidak makan 10 hari. Pada marcapada yang pesat membangun dalam teknologi maklumat ini, semangat patriotik adalah penting untuk membina jati yang kental dan kuat agar dapat mewujudkan perpaduan nasional. Pelbagai usaha boleh dilakukan untuk memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan remaja kini. Pertamanya, mereka hendaklah digalakkan untuk mengenali tokohtokoh yang memperjuang untuk kemerdekaan negara dan mereka juga hendaklah didedahkan kepada jasa-jasa serta pengorbanaan pejuang tanah air kita agar golongan remaja kita sedar dan insaf, bak kata pepatah “Tak kenal maka tidak cinta”.Kalau generasi muda tahu akan pahit maung dan susah payahnya tokoh-tokoh pada zaman silam memperjuangkan kemerdekaan negara , tentunya mereka tidak tergamak menghancurkan keamanan dan kemakmuran yang dikecapi kini dengan tindakan-tindakan negatif. Pihak sekolah pula hendaklah menanam semangat cinta akan negara dalam diri setiap pelajar dengan mrnyelitkan kecintaan kepada bangsa dan negara dalam setiap subjek seperti , bekerjasama, tolong-menolong, bertoleransi serta berbudi bahasa. Para pendidik hendaklah menggunakan beberapa minit daripada jadual pengajaran sesuatu mata pelajaran untuk menanamkan semangat kecintaan kepada bangsa dan negara. Pendidikan perlu menyuntik semangat juang dan keyakinan diri dalam diri setiap pelajar. Mereka perlu didedahkan dengan semangat “Malaysia Boleh” seperti yang dilakukan oleh Datuk Azhar Mansur dan para pendaki Gunung Everest. Semangat cinta akan negara juga hendaklah dipupuk pada peringkat awal persekolahan lagi.Ibu bapa hendaklah mengasuh anak-anak mereka supaya menghormati keutuhan dan kedaulatan negara. Selain itu,generasi muda hendaklah digalakkan melawat tempat-tempat bersejarah. Pemerhatian mereka kepada kesan-kesan peninggalan sejarah akan melahirkan semangat juang untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Misalnya, kunjungan ke tempat-tempat yang bersejarah seperti Bandar Hilir, Melaka akan mengingatkan mereka kepada sejarah hitam negara ketika dijajah oleh Portugis,Belanda dan Inggeris.

khususnya dalam kalangan remaja supaya dapat melahirkan seorang modal insan yang cinta akan negara dan pemimpin yang berwibawa untuk masa yang akan datang. Pengumpulan bahan-bahan sejarah ini secara tidak langsung akan mencelikkan mereka kepada sejarah perjuangan generasi silam demi kemerdekaan negara daripada belenggu penjajah. Seterusnya. boleh membantu menjaga alam sekitar kita dengan lebih efektif. kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab ini. Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata ingin mengejar kemajuan? Di manakah peranan kita sebagai masyarakat untuk menangani masalah ini? Jadi. penipisan lapisan ozon dan air bawah tanah oleh kluoroflurokarbon (CFC) amat bahaya kepada masyarakat di Malaysia. Selain itu. Jika kita lihat pada hari ini. 4. kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar yang menyeluruh. Implikasi daripada tindakan ini. Mereka perlu diberi kesedaran betapa pentingnya erti kemerdekaan terhadap sesebuah negara. Dalam pada itu.golongan muda juga perlu selalu didedahkan kepada Jalur Gemilang yang berkibar megah pada sepanjang masa dan perayaan Hari Kebangsaan setiap tahun itu sepatutnya dijadikan wadah untuk memperbaharui azam mempertahan kemerdekaan pada masa depan. pembangunan tanpa limitasi kini merupakan perubahan kian pesat berlaku di negara kita pada alaf globalisasi ini. undang-undang harus diketatkan lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. kerajaan hendaklah memupukkan semangat cinta akan negara dalam setiap orang rakyat.Di samping itu. Peraduan seperti ini akan memberi kesempatan kepada golongan muda untuk mengumpulkan bahan-bahan sejarah yang banyak dalam akhbar-akhbar. penggunaan bahan ini perlu dikawalkan oleh kerajaan dan pihak swasta supaya dapat menjaga alam sekitar yang dicipta oleh Tuhan. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah kebersihan alam sekitar ialah mengurangkan penggunaan bahan kimia kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran. Hal ini demikian. kitar semula yang diperkenalkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian kerana mampu menjaga alam sekitar. Kesimpulannya. Akibatnya. Oleh itu. Namun. Bahan-bahan buangan boleh diproses semula . alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita dan langkah-langkah yang positif perlu dilakukan. pelepasan asap kilang dan pembuang sisa toksik ke dalam sungai mahupun laut secara terbuka.langkah-langkah menjaga kebersihan alam sekitar Sejak kebelakangan ini.mereka juga perlu didedahkan kepada lagu-lagu patriotik terutama lagu “Negara ” untuk menyemaikan rasa cinta dan taat kepada negara. Perkara yang dimaksudkan ialah penggunaan racun serangga dan penghawa dingin merupakan salah satu kesan yang paling ketara dan serius. Hal ini jelas akan mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar.Pihak -pihak yang tertentu seperti Persatuan Sejarah Malaysia hendaklah menganjurkan pertandingan menulis esei bertemakan semangat patriotik dalam kalangan pelajar dan generasi muda. berapakah kilang-kilang yang telah dibina oleh kerajaan mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan? Di sini saya memberi contoh.

kita harus bekerjasama dan memainkan peranan ini untuk mengekalkan kebersihan alam sekitar. masyarakat ditiup kesedaran untuk menjaga kebersihan alam sekitar. (AH) Tegasnya. . pelbagai langkah harus diambil untuk membendung masalah ini. beritaberita seperti ini begitu kerap dilaporkan. (AJ) Satu daripada langkah yang perlu dilaksanakan ialah semua lapisan masyarakat hendaklah diberi pendidikan keibubapaan melalui pelbagai program. (AH) Melalui program tersebut. (AH) Pendidikan ini bertujuan memberikan buah fikiran mengenai perkahwinan yang sah kepada rakyat. orang ramai perlu diberi kesedaran tentang kesan buruk aktiviti pembuangan bayi. (AJ) pihak berkenaan hendaklah mengadakan ceramah atau kempen pada peringkat sekolah mahupun peringkat taman-taman perumahan. (AR) Dalam siaran berita di radio atau di televisyen. (AP) Usaha dinamik dan secara konsisten ini diperlukan untuk membimbing rakyat supaya sentiasa berada di landaan yang betul dalam kehidupan. Sebagai contoh. Selain itu. Kerjasama yang erat antara rakyat Malaysia dengan kerajaan tentunya akan lebih bermakna dan hasilnya kelak akan memuaskan hati semua orang. Di samping itu. (AH) Seperti yang kita ketahui. kebersihan alam sekitar boleh dijagakan melalui kempen kesedaran sivik supaya rakyat dapat menjaga alam sekitar. sumber manusia dan negara dapat menjimatkan kos mereka mahupun kebersihan alam sekitar. Tuntasnya. Rakyat Sihat ” 5. Jadi. (AA) Oleh hal yang demikian. bahan buangan boleh diproseskan menjadi baja nutrien bagi menghindarkan pembaziran dan surat khabar boleh dijadikan sebagai tisu.untuk digunakan sekali lagi dan kita boleh mengklasifikasikan bahan-bahan yang tidak diperlukan di dalam tong-tong kitar semula yang telah disediakan. Kita tidak sepatutnya meletakkan masalah ini diatas bahu kerajaan dengan semata-matanya. sedikit demi sedikit masalah dan hal ini dapat membendung dan memastikan bahawa kualiti kebersihan alam sekitar senantiasa bersih dan dijaga. Dengan ini. (AH) Sebagai contohnya. kempen kesedaran ini perlu dilakukan secara besar-besaran melalui iklan. (AC) Sebagai contohnya. (AH) Melalui cara ini. (AR) Antaranya termasuklah kes pembuangan bayi yang semakin leluasa di negara kita.Langkah-langkah menangani kes pembuangan bayi (AR) Dewasa ini. Sinomin dengan slogan negara “ Negara Bersih. orang ramai akan menjadi lebih berhati-hati supaya tidak melakukan perbuatan sumbang. program pendidikan keibubapaan perlu diadakan untuk mendidik remaja tentang perkara yang perlu diamalkan dalam kehidupan berkeluarga. risalah dan lain-lain. Melalui kempen kesedaran ini. (AH) Perkara ini harus ditekankan kepada seluruh rakyat Malaysia terutamanya para remaja. kempen kesedaran ini dapat diatasi apabila semua rakyat sedar kepentingan alam sekitar. Melalui cara ini. masalah sosial dalam kalangan masyarakat semakin menjadi-jadi bagai cendawan tumbuh selepas hujan. masyarakat dapat diberi kesedaran tentang keburukan pergaulan bebas. kes pembuangan bayi berpunca daripada pergaulan bebas yang dianggap sebagai suatu perkara biasa bagi warga urban kini. (AH) Kita seharusnya mengelakkan diri daripada unsur negatif tersebut supaya tidak menjadi seperti sudah terhantuk baru nak tengadah. (AR) Hal ini bukan sahaja menyusahkan banyak pihak malah imej negara kita akan terjejas.

(AH) Hal ini menyebabkan wanita-wanita ini kehilangan harga diri dan terpaksa menanggung malu sepanjang hayatnya. Mereka perlu dijatuhi hukuman yang berat sebagai peringatan kepada orang lain. (AH) Cara ini adalah amat efektif untuk mewujudkan masyarakat yang bebas daripada kes pembuangan bayi. (AH) Khidmat nasihat hendaklah diberikan kepada mangsa rogol dan individu yang mengandung tanpa nikah. (AH) Perogol atau orang yang mencabul kehormatan wanita merupakan manusia yang tidak berperikemanusiaan. . anak-anak perlu diberi didikan agama sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang sihat dari segi lahiriah dan rohani dapat direalisasikan. (A Pndpt) Kerjasama daripada semua pihak adalah amat penting untuk membendung maalah ini kerana ke bukit sama-sama didaki. (A Ksmpln) pelbagai pihak perlu berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk menyelesaikan dan mengurangkan kes pembuangan bayi yang berlaku di negara kita. mangsa rogol sanggup membunuh diri kerana tidak dapat menerima kenyataan sebenar. ke lurah sama-sama dituruni. Di samping itu. Seterusnya. hukuman bagi kesalahan berzina dan merogol adalah seperti penjara dan hukuman sebat. (AC) Sebagai contohnya. pusat kaunseling perlu diperbanyak di seluruh negara untuk membantu mangsa-mangsa tersebut. Kesimpulannya. (AH) Pendidikan agama dan moral amatlah penting dan perlulah disemaikan dalam sanubari rakyat. (AJ) pendidikan agama dan moral harus dititikberatkan oleh ibu bapa untuk menyedarkan anak-anak tentang dosa dan balasan yang akan diterima. (AH) Hal ini disebabkan mangsa mengalami ketidakstabilan emosi dan mungkin akan cuba mencederakan diri sendiri. (AP) Oleh hal yang demikian. (AJ) pesalah yang disabitkan kesalahan berzina atau kes rogol perlu dikenakan hukuman yang berat. (AH) Perkara tersebut juga akan menconteng arang ke muka ahli keluarga mangsa. (AC) Sebagai contohnya. (AC) Sebagai contohnya. (A Pnln) Masalah tersebut akan menular dan menjadi duri dalam daging jika tidak ditangani segera ketika negara sedang berusaha untuk mencapai wawasan 2020. (A Pnln)Melalui usaha ini. (AP) Oleh sebab itu.(AJ) Langkah yang seterusnya ialah menyediakan perkhidmatan kaunseling yang perlu diurus oleh pihak kebajikan masyarakat. undang-undang negara perlu dikuatkuasakan supaya perogol atau mereka yang berzina berasa serik atau takut untuk melakukan perkara tersebut. (AH) Ibu bapa hendaklah menitikberatkan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak dan proses ini hendaklah diteruskan walaupun seseorang itu telah meningkat umur dewasa.

6. selepas individu-individu tersebut dibawa ke luar negara. Hal ini amat menyedihkan kerana pihak yang patut memainkan peranan untuk mengatasi jenayah pemerdagangan manusia bertindak sebaliknya ibarat kata pepatah harapkan pagar. Misalnya. mereka dijual kepada pihak lain dan dijadikan hamba seks dan buruh paksa. Keadaan ini membuktikan bahawa jurang ekonomi antara negara-negara serantau turut menjadi faktor wujudnya jenayah pemerdagangan manusia. Penumpasan sindiket-sindiket tersebut telah menyelamatkan ratusan individu yang menjadi mangsa mereka. Malah. . jenayah pemerdagangan manusia hanya boleh diatasi jika kita memahami faktor-faktor berlakunya jenayah tersebut. terdapat pihakpihak tertentu yang mengambil kesempatan terhadap mereka dengan menaburkan janji-janji manis seperti pekerjaan. terbit satu masalah yang kian membimbangkan masyarakat dunia iaitu jenayah pemerdagangan manusia. kewujudan korupsi dan unsur rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan menyebabkan jenayah ini sukar ditangani. menurut Jabatan Siasatan Jenayah PDRM. Isu yang semakin berleluasa ini sering melibatkan golongan wanita dan kanak-kanak. Vietnam dan Laos. Situasi ini terbukti berlaku apabila statistik Jabatan Siasatan Jenayah PDRM menunjukkan hampir kesemua individu yang berjaya diselamatkan daripada menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia berasal dari negara-negara jiran yang berpendapatan rendah seperti Myanmar. jenayah tersebut pasti sukar ditangani jika wujud pegawai-pegawai kerajaan yang berkorupsi. Namun begitu. pendedahan pihak Polis DiRaja Malaysia (PDRM) baru-baru ini menunjukkan bahawa golongan remaja turut dijadikan mangsa jenayah pemerdagangan manusia. Misalnya. Hakikatnya. Contohnya. Sindiket pemerdagangan manusia sering memanfaatkan kewujudan pegawai kerajaan yang mudah dirasuah untuk memudahkan pelaksanaan modus operandi mereka. mereka memilih untuk bekerja di negara jiran yang lebih kaya tetapi kekurangan tenaga kerja. Hal ini sungguh membimbangkan kerana situasi tersebut mampu menyebabkan gejala negatif yang lain turut menjadi serius. mereka mencari individu yang berpotensi untuk diperdagangkan dan menyerahkan insan-insan yang tidak berdosa itu kepada ejen pemerdagangan manusia. Pertama sekali. Oleh itu. mangsa jenayah pemerdagangan manusia sering dijadikan sebagai pelacur. pagar makan padi. Namun begitu. pegawai imigresen yang menjaga sempadan negara boleh dilepasi dengan mudah oleh ejen-ejen sindiket pemerdagangan manusia bersama mangsa mereka hanya dengan menghulurkan beberapa helai wang kertas lima puluh ringgit kepada mereka. Keadaan kini bertambah keruh apabila pegawai-pegawai kerajaan sendiri bertindak membantu sindiket pemerdagangan manusia. Malangnya. Selain itu. hamba seks dan pengemis upahan. Contoh Karangan SPM: Faktor-faktor berlakunya jenayah pemerdagangan manusia dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menanganinya Era globalisasi yang sarat dengan pelbagai cabaran zahir dan maya ini. buruh paksa. Rakyat negara yang miskin sudah tentu ingin menambah baik taraf hidup mereka dengan apa jua cara yang mudah. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa jenayah pemerdagangan manusia sememangnya semakin serius dan perlu diatasi dengan segera. sebanyak dua puluh tujuh sindiket pemerdagangan manusia yang bergiat aktif di Malaysia berjaya ditumpaskan sepanjang enam bulan pertama tahun ini. Maka. tempat tinggal dan kehidupan yang lebih baik. jurang ekonomi antara negara-negara jiran turut menjadi faktor jenayah pemerdagangan manusia.

Siasatan lanjut mendapati lelaki itu terlibat dengan sindiket pemerdagangan manusia sejak lima tahun yang lalu dan menjadikan rumahnya sebagai tempat menjalankan urusan sindiketnya itu. Masyarakat yang bersikap seperti katak di bawah tempurung menjadi punca yang memangkin kewujudan pelbagai jenayah merentasi sempadan. keperluan rakyat sesebuah negara untuk bekerja di negara jiran akan berkurang. Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan jenayah pemerdagangan manusia kepad pihak berkuasa kerana identiti mereka akan dirahsiakan. Hukuman penjara sahaja tidak memadai buat pesalah yang sanggup menjalankan urusan jual beli manusia. Misalnya. Persatuan Rukun Tetangga perlu sentiasa menjalankan pelbagai langkah untuk membanteras perlakuan jenayah di kawasan perumahan mereka.Di samping itu. Kejayaan Akta dadah Berbahaya dalam mengekalkan jumlah kes penyeludupan dadah pada tahap yang rendah harus dijadikan contoh untuk mewujudkan mekanisme yang sama demi mengurangkan kes pemerdagangan manusia. Komuniti ASEAN yang bakal diwujudkan pada tahun 2015 patut dizahirkan kerana langkah tersebut diyakini mampu mengurangkan jenayah merentasi sempadan apabila negara-negara di Asia Tenggara menjalin kerjasama politik. Pada masa yang sama. pasti sindiket tersebut terbongkar lebih awal. Mereka harus bekerjasama dan memastikan kawasan tempat tinggal mereka tidak dijadikan sebagai markas pemerdagangan manusia. jika pihak kerajaan mewujudkan undang-undang yang dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap dalang sindiket pemerdagangan manusia. tahap kesedaran masyarakat terhadap isu pemerdagangan manusia yang rendah juga menyebabkan jenayah tersebut terus berleluasa. Hukuman mati mandatori patut dikenakan terhadap mereka supaya dapat menjadi pengajaran kepada masyarakat. Faktor-faktor jenayah pemerdagangan manusia sememangnya sukar diatasi. Seterusnya. Jika kes rasuah dapat disifarkan. Contohnya. Sekiranya negara-negara serantau membangun secara serentak. pasti jenayah tersebut dapat ditangani. pasti jenayah pemerdagangan manusia mampu diatasi dengan mudah. Malangnya. Walau bagaimanapun. sekiranya rakyat Malaysia bersikap proaktif. masyarakat pula perlu bersikap proaktif dan melaporkan gerak-geri yang mencurigakan di sekeliling mereka. Maka. pihak kerajaan perlu mewujudkan mekanisme yang tepat untuk menyifarkan kes rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan. terdapatkah individu pada hari ini yang melihat pengemis kanak-kanak cacat sanggup bersikap proaktif dan membawanya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat? Keengganan masyarakat untuk mengambil tahu tentang isu semasalah menyebabkan situasi seperti ini berlaku. Umpamaanya. pemimpin-pemimpin negara serantau perlu bekerjasama untuk mengurangkan jurang ekonomi. sikap mereka yang kurang peka terhadap situasi di sekeliling memudahkan lelaki itu untuk menjalankan sindiketnya selama separuh dekad. . pihak PDRM berjaya menangkap seorang lelaki di sebuah rumah bersama tiga puluh orang wanita warganegara Vietnam yang dikurung di dalam sebuah bilik. Hal ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat yang mendiamkan diri akan menyebabkan jenayah pemerdagangan manusia terus melarat. Lebih membimbangkan lagi apabila masyarakat mendiamkan diri meskipun tahu tetang kewujudan sindiket pemerdagangan manusia di kawasan tempat tinggal mereka. Secara tidak langsung. sudah tentu pelaksanaan undang-undang menjadi lebih berkesan sekali gus mengurangkan kes pemerdagangan manusia. Selain itu. ekonomi dan sosial. Masyarakat kini sering bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing dan tidak peka terhadap situasi di sekeliling mereka. Sekiranya masyarakat di kawasan perumahan itu bersikap proaktif. keadaan ini seterusnya akan mengurangkan pemerdagangan manusia.

Wang mengalir dengan begitu mudah apabila kita menggunakan laman sesawang sosial. rakyat Malaysia yang berhemat dan bijak menggunakan masa semakin 'hilang ditelan zaman'. 7. menerusi Facebook. . iaitu ketagihan terhadap laman sesawang sosial. terbit satu masalah yang kian meruncing dalam rakyat Malaysia. laman sesawang sosial akan menyebabkan pembaziran berlaku. Bukan itu sahaja. Namun begitu. Kesan-kesan buruk laman sesawang sosial Era globalisasi yang sarat dengan pelbagai cabaran zahir dan maya ini. secara purata. Pertama sekali. malah menurut kajian yang sama. khasnya perempuan gemar menyebarkan gambar-gambar diri mereka yang mencolok mata demi mendapatkan jumlah 'like' yang tinggi. Lebih-lebih lagi. langkah-langkah tersebut hanya akan membuahkan hasilnya jika pihak kerajaan dan masyarakat berganding bahu kerana sesungguhnya bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Semoga dengan penyifaran jenayah pemerdagangan manusia. Di samping itu. kita dapat menzahirkan Wawasan 2020 dan duduk sama rendah.Tuntasnya. Ungkapan masa itu emas semakin dilupakan oleh rakyat Malaysia akibat terlalu fanatik dengan dunia maya. tanpa disedari oleh mereka. terutamanya remaja sungguh tinggi dan mampu membawa kemudaratan yang amat buruk. golongan muda. laman-laman sosial seperti Facebook dan Twitter merupakan satu bentuk penjajahan minda yang menyasarkan golongan muda. Namun begitu. Insan kerdil ciptaan Tuhan ini sepatutnya berusaha melakukan anjakan paradigma terhadap negara. Secara tidak langsung. seorang rakyat Malaysia kini mempunyai 3 akaun laman sosial Facebook. Umpamanya. impak laman sesawang sosial terhadap penggunanya. seorang rakyat di negara ini meluangkan masa selama sembilan jam dalam tempoh seminggu untuk melayari laman-laman sosial. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai kesan buruk laman sesawang sosial. rakyat Malaysia didapati mempunyai rakan Facebook teramai jika dibandingkan dengan pengguna-pengguna laman sosial itu di negara-negara yang lain. Menurut kajian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Hasil kajian ini jelas menunjukkan bahawa 'ketagihan' rakyat Malaysia terhadap laman-laman sosial seperti Facebook dan Twitter semakin serius malah membimbangkan. pengaruh internet.Maka. Sekiranya hasil kajian SKMM mengenai jumlah jam yang diluangkan oleh seorang rakyat Malaysia untuk melayari laman-laman sosial adalah tepat. Lebih menyedihkan lagi apabila masa kita yang amat berharga turut terbazir begitu sahaja di hadapan kaca komputer. Misalnya. Hakikatnya. berdiri sama tinggi dengan negaranegara lain di dunia. 'mangsa' mereka akan terganggu secara emosi sehingga melakukan perkara-perkara di luar jangkaan seperti bunuh diri. sememangnya terdapat pelbagai faktor berlakunya jenayah pemerdagangan manusia dan pelbagai langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi jenayah tersebut. Malangnya. laman sesawang sosial juga menyebabkan pelbagai gejala negatif berlaku. maka kita sedang membuang hampir 80 minit pada setiap hari. kita terpaksa membayar bil internet dan bil elektrik yang lebih tinggi kerana menggunakan perkhidmatan tersebut untuk melayari alam maya yang kita gemari. Ugutan serta kegiatan buli turut sering dilakukan oleh remaja menerusi laman-laman sosial kerana mereka menganggap perbuatan tersebut tidak menyalahi undang-undang negara. terutamanya laman sesawang sosial telah menjejaskan kekuatan mental remaja.

terbit satu persoalan yang sering menjadi topik perbualan masyarakat pada hari ini.Ciri-ciri Remaja Gemilang Era globalisasi yang sarat dengan pelbagai cabaran zahir dan maya ini. nescaya saya akan gegarkan dunia ini". Keadaan ini sesungguhnya membuktikan bahawa pengaruh laman sesawang sosial turut menjejaskan keamanan negara. pasti dunia maya itu tidak akan menyebabkan pengaruh negatif dalam kalangan mereka. ibu negara telah huru-hara selama hampir setengah hari. remaja seharusnya tidak terlibat . Terdapat insiden-insiden yang telah menjejaskan keamanan negara kerana laman sosial. Oleh itu. Tamsilnya. 8. "berikan saya sepuluh orang belia waja. remaja perlu mengelakkan diri daripada kegiatan yang mampu menjejaskan keharmonian negara. Kata-kata beliau jelas membuktikan bahawa remaja yang merupakan insan kerdil ciptaan Tuhan mampu melakukan anjakan paradigma terhadap masyarakat. Contohnya. emosi dan jasmani. rohani. remaja harus mencontohi Pandalela Rinong yang baru sahaja berumur 19 tahun tetapi telah berjaya meraih satu pingat gangsa dalam Sukan Olimpik yang lalu sekali gus menyebabkan Malaysia mendapat tumpuan masyarakat di seluruh dunia. Pertama sekali. penganjur perhimpunan haram pada awal tahun ini telah menggunakan blog dan Facebook untuk menyebarkan maklumat-maklumat mengenai penganjuran aktiviti tersebut. pihak kerajaan dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan giat melaksanakan pelbagai langkah demi membentuk remaja yang dapat memberi impak saujana terhadap negara pada masa hadapan. Remaja gemilang patut bergiat secara aktif dalam pelbagai pertandingan di peringkat antarabangsa demi mengharumkan nama Malaysia. Umpamanya. Tunas yang baru sahaja mengenali dunia ini dapat disifatkan sebagai individu yang cemerlang jika mereka sentiasa sudi memberi sumbangan kepada tanah air mereka. Peristiwa tersebut berulang pada malam menjelang sambutan Kemerdekaan Malaysia ke55 apabila pihak yang sama menggunakan Facebook sebagai wahana untuk mengajak rakyat Malaysia berhimpun secara haram di Dataran Merdeka. Misalnya. Jika laman sesawang sosial dimanfaatkan oleh golongan muda secara maksimum. Intihanya. Kesannya. Maka. pihak kerajaan telah memperkenalkan program Rakan Muda yang bermatlamat untuk melahirkan remaja yang sempurna dan seimbang dari segi intelek. remaja gemilang merupakan remaja yang sentiasa menunjukkan ketaatan yang utuh terhadap negara. Mereka tidak patut menjadi duri dalam daging sehingga mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu untuk kepentingan peribadi mereka. negara dan dunia. pelbagai pihak terutamanya pihak kerajaan. Mantan presiden Indonesia. Pada masa yang sama. negara turut menerima kesan buruk yang langsung akibat pengaruh laman sesawang sosial. Seokarno pernah berkata. Menyedari hakikat ini.Selain itu. Lebih-lebih lagi. Situasi ini telah mencemarkan nama baik negara kita yang telah lama diukir sejak tahun 1957. iaitu ciri-ciri sebenar remaja gemilang. pihak sekolah dan ibu bapa perlu berganding bahu dan melaksanakan langkah-langkah bersepadu untuk mendidik anak-anak muda supaya menggunakan laman sesawang sosial secara bijak. tidak mustahil laman sesawang sosial mampu menjadi salah satu faktor pemangkin pembangunan negara sekali gus membantu dalam mencapai Wawasan 2020 dengan melahirkan rakyat Malaysia yang celik teknologi maklumat. Setiap langkah ini dilaksanakan demi melahirkan remaja yang gemilang dengan ciri-ciri tertentu. mereka turut menganjurkan Himpunan Jutaan Belia pada setiap tahun untuk menghimpunkan remaja dari seluruh negara dan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti secara sihat. sememangnya terdapat pelbagai kesan buruk laman sesawang sosial.

jika remaja berjati diri. Misalnya. seorang pelajar berumur 16 tahun di Nepal telah berjaya mencipta sebuah alat yang dapat menghasilkan kuasa elektrik daripada rambut. . gejala pembuangan bayi. Contohnya. Namun begitu. remaja tidak akan dapat memajukan diri dan negara. Sebagai contoh. Contohnya. Oleh sebab itu. Di samping itu. Seseorang remaja masih akan dipandang rendah dan dihina oleh masyarakat walaupun dia berjaya dalam hidup tetapi tidak mempercayai kewujudan Tuhan sehingga sering melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya. remaja gemilang perlu sentiasa berpegang kepada ajaran agamanya. Situasi ini sudah tentu melahirkan remaja gemilang yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. remaja harus menunaikan solat lima kali pada setiap hari. kita perlu sedar dan ingat bahawa remaja gemilang juga perlu mempunyai ilmu keagamaan yang lengkap dalam diri mereka. Umpamanya. golongan remaja inilah yang dikatakan sebagai gemilang. Remaja patut mencontohi individu-individu yang berjaya dalam hidup mereka pada usia yang muda. masyarakat Timur amat menekankan amalan menghormati orang yang lebih tua. Individu seperti inilah yang dikatakan sebagai remaja gemilang. Maka. remaja kini sering terlibat dengan pelbagai gejala sosial. Keadaan ini seterusnya akan melahirkan remaja yang sentiasa mempunyai satu pegangan hidup yang kukuh. remaja mestilah melibatkan diri dalam penyelidikan dan pembangunan serta berani untuk menerokai sesuatu bidang yang baharu. remaja akan berdisiplin dan tidak terlibat dengan kegiatan negatif. Keadaan ini bertambah keruh apabila remaja mudah dipengaruhi dengan budaya kuning dan semakin melupakan budaya timur. Tamsilnya. remaja gemilang harus mempunyai semangat inkuiri yang tinggi. remaja yang sentiasa sudi memberi sumbangan kepada negara serta tidak melakukan onarlah yang dikatakan sebagai remaja gemilang yang taat kepada negara. cara berpakaian secara bersopan serta pertuturan yang disenangi oleh semua lapisan masyarakat. Setiap penganut agama Buddha dan Hindu pula perlu mempercayai hukum karma yang menekankan bahawa setiap tindakan manusia pasti ada balasannya. Selain itu. Golongan muda tidak patut bersikap materialistik tetapi haruslah mengamalkan amalan harian yang selari dengan pegangan agama mereka. Hakikatnya. sebagai seorang penganut agama Islam. Hal ini demikian kerana tanpa semangat untuk mencuba sesuatu perkara yang baharu. Kisah kejayaannya mendapat perhatian seluruh dunia sehingga dia ditawarkan biasiswa untuk melanjutkan pelajarannya di Amerika Syarikat. remaja haruslah berfikir secara rasional dan mengelakkan perkara-perkara yang mampu memudaratkan diri mereka dan orang lain. remaja yang cemerlang dalam akademik dan aktif dalam sukan akan tetap dicela jika tidak menunaikan kewajipannya sebagai seorang penganut agama tertentu.dengan perhimpunan haram yang jelas memburukkan negara pada pandangan mata dunia. sebagai golongan rakyat yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Maka. remaja gemilang juga merupakan golongan muda yang mempunyai jati diri. semangat inkuiri yang dimiliki oleh remaja mestilah digunakan secara positif untuk pembangunan masyarakat. Secara tidak langsung. Secara ringkas. Seterusnya. Walau bagaimanapun. cara berpakaian dan pertuturan harian golongan muda kini bersifat 'kebaratan'. vandalisme dan gangsterisme semakin berleluasa dalam kalangan golongan muda malah berada pada tahap kritikal. sudah tentu mereka sentiasa sanggup mempertahankan budaya timur yang sememangnya kaya dengan pelbagai amalan yang luhur.

seorang mahasiswa yang melanjutkan pelajaran di Rusia dapat menghubungi keluarganya yang berada di Malaysia dengan menggunakan telefon bimbit. Sekiranya remaja gemilang dapat dibentuk. kebanyakan golongan dewasa. memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan telefon bimbit dapat mengeratkan silaturahim dan ukhuwah. remaja gemilang sememangnya mustahak jika kita mahu melihat Malaysia terus membangun dan mencapai status negara maju. Tak tumbuh tak melata. Kita perlu sentiasa ingat bahawa masa hadapan Malaysia terletak pada tangan remaja. Singapura dan Amerika Syarikat sekali gus menzahirkan Wawasan 2020. 9. Malah. badan-badan bukan kerajaan. Namun demikian. mereka sepatutnya . sememangnya terdapat pelbagai ciri remaja gemilang. implikasi baik dan buruk yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama. pihak sekolah dan ibu bapa perlu mengenal pasti dan melaksanakan langkah-langkah yang dapat membantu remaja membina keperibadian diri mereka secara positif dan holistik. kita perlu mengapresiasikan penggunana telefon bimbit kerana afdal untuk mengukuhkan hubungan. Realitinya. tetapi kini. Pernahkah terlintas dalam benak kita tentang implikasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar? Oleh hal yang demikian. tak sungguh orang tak kata. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan remaja seperti saya yang umur baru setahun jagung. darah baru setampuk pinang juga ingin mempunyai model telefon bimbit terbaru apabila melihat kawan lain juga memilikinya. Bukan itu sahaja. Pelajar dapat berinteraksi dengan orang lain di segenap empat penjuru dunia pada bila-bila masa kerana segalanya di hujung jari. Intihanya. hanya golongan kaya yang menggunakan telefon bimbit. Sekiranya mahasiswa tersebut tidak mempunyai telefon bimbit. Sebagai contoh. Sebenarnya. terdapat juga pelajar terpaksa menanggung bil telefon yang mahal kerana kerap menelefon dan berbual-bual dengan kawan walaupun mengetahui kadar bayarannya. duduk sama rendah dengan negara-negara maju seperti Jepun. penggunaan telefon bimbit telah menjadi satu keperluan kepada kebanyakan umat manusia. Selain itu. Oleh itu. remaja dan pelajar serta murid sekolah rendah juga berupaya menggunakan telefon bimbit. suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah penggunaan telefon bimbit juga menimbulkan impak negatif. dalam kehidupan yang bertunjangkan nawaitu materialistik marcapada ini. Seyogianya pelajar perlu mengurangkan penggunakan telefon bimbit kerana penggunaan telefon bimbit merupakan pembaziran. Dahulu. Remaja dan murid sekolah rendah turut mengikut jejak orang dewasa menggunakan telefon bimbit. pihak kerajaan. Kesan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini. dia terpaksa menggunakan telefon awam di luar negara untuk menelefon ahli keluarganya.Tuntasnya. gambaran masa hadapan negara dapat dilihat melalui remaja pada hari ini. sudah tentu negara kita yang tercinta dapat berdiri sama tinggi. Maka. pelajar juga boleh menghantar mesej melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) atau Khidmat Pesanan Multimedia (MMS).

mengukur baju di badan sendiri dan jangan nanti sudah terhantuk baru tengadah. . Bak kata pepatah. “sesal dahulu pendapatan. genggam bara api biarlah sampai jadi arang. Kebanyakan perkhidamatan telefon bimbit seperti perkhidmatan telefon. pemudi tiang negara. Selain itu. jimat sebelum habis”. Bak kata pepatah melayu. SMS). telefon bimbit akan mengeluarkan gelombang semasa kita menjawab telefon dan akan mengganggu fungsi saraf otak sehingga menyebabkan barah atau kanser. yang buruk dijadikan sempadan. khidmat pesanan multimedia (Multimedia Message Service. Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas. Oleh itu. Mereka juga terpaksa menanggung risiko kehilangan telefon bimbit. Tuntasnya. sistematik dan pragmatik perlu dilaksanakan oleh semua pihak secara berterusan dan jangan sekadar hangat-hangat tahi ayam sahaja untuk membasmi masalah yang timbul ekoran daripada penggunaan telefon bimbit serta melahirkan remaja yang berwawasan kerana pemuda harapan bangsa. pelajar tidak mementingkan pelajaran seandainya mereka mempunyai telefon bimbit. Mereka telah menyalahgunakan wang saku yang diberi oleh ibu bapa mereka. penggunaan telefon bimbit juga akan menjejaskan kesihatan pelajar.”ingat sebelum kena. khidmat pesanan ringkas (Short Message Service. mereka tidak akan menumpukan perhatian untuk belajar tetapi leka dengan permainan video. langkahlangkah yang konkrit. justeru itu. MMS). Hal ini berlaku kerana pelajar menggunakan telefon bimbit tanpa kawalan. Hal ini menyebabkan sesetengah pelajar sanggup mengikat perut dan berlapar untuk membayar bil telefon bimbit. sesal kemudian tiada gunanya” Kesimpulannya. Tambahan pula. Mereka sering menghantar mesej kepada kawan untuk perbualan kosong. Konklusinya. GPRS(General Packet Radio Service). Bak kata pepatah. kita acapkali tersentak dengan masalah “pasangan” yang berlaku di bangku sekolah. penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar mendatangkan lebih banyak kesan buruk daripada kesan baik. dikenakan bayaran. pelajar harus mengurangkan penggunaan telefon bimbit supaya dapat mengelakkan pembaziran Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sememangnya menjejaskan pelajaran mereka. Penggunanan telefon bimbit dalam kalangan pelajar akan menimbulkan lagi masalah tersebut. sekiranya pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. Selain itu. pelajar sepatutnya tidak menggunakan telefon bimbit. Pelajar seyogianya memanfaatkan kebaikan dan mengelakkan keburukan penggunaan telefon bimbit kerana yang baik dijadikan teladan.

ibarat kata peribahasa bulat air kerana pembetung. Sebagai contoh. Oleh sebab itu. aktiviti gotong-royong dapat meringankan serta memudahkan kerja yang sukar dilakukan ibarat kata peribahasa yang berat sama dipikul. Seterusnya. satu perkara yang perlu diselesaikan adalah dengan memecahkan monopoli sukan dan permainan yang dikuasai oleh sesuatu kaum sahaja seperti permaian bola keranjang. Usaha pertama untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat adalah denganmengadakan aktiviti gotong-royong. Aktiviti gotong-royong merupakan saluran dan peluang kepada masyarakat di sesuatu kawasan perumahan untuk bertemu dan mengenali antara satu sama lain. Deepavali merupakan perayaan utama yang boleh diraikan oleh seluruh masyarakat pelbagai kaum. Sekiranya terlerai ikatan silaturahim dan musnah perpaduan dalam masyarakat. Melalui kunjungan sambutan perayaan sesuatu kaum dapat menerbitkan perasaan hormat-menghormati terhadap adat dan kepercayaan kaum lain. yang ringan sama dijinjing serta ke bukit sama di daki. ke lurah sama dituruni. ping pong. aktiviti gotong-royong yang boleh dijalankan ialah membersihkan kawasan perumahan. Selain itu itu. bulat manusia kerana muafakat serta bersatu kita teguh. Melalui aktiviti kunjungmengunjung yang dilakukan akan dapat mengeratkan silaturahim antara jiran serta rakan daripada pelbagai kaum. sepak takraw dan sebagainya. budaya ini dapat mengukuhkan perpaduan akibat kurangnya syak wasangka antara kaum di Malaysia. tanah perkuburan dan sebagainya. aktiviti ini dapat memupuk semangat bekerjasama untuk membersihkan dan mengindahkan kawasan persekitaran tempat kediaman mereka sesuai dengan slogan Negara Bersih Rakyat Sihat. Di samping itu. aktiviti sukan dan permainan yang dijalankan boleh mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia. Kita berharap pada suatu masa nanti pasukan bola keranjang negara . Sukan dan permainan yang dijalankan dapat dijadikan tali penghubung atau gelanggang pertemuan pelbagai kaum diMalaysia. pelbagai usaha perlu diambil bagi memupuk dan membaja agar perpaduan terus subur dan mewangi dalam kehidupan masyarakat.10. nescaya pelbagai impak negatif akan menimpa masyarakat khususnya dan negara amnya. taman permainan. perpaduan kaum di Malaysia boleh dicapai dengan meraikan sambutan perayaan kaum-kaum di Malaysia secara bersama-sama. Seterusnya. Di samping itu. Tahun Baru Cina. Dalam hal ini. Usaha-usaha Mewujudkan Perpaduan Kaum di Malaysia Isu perpaduan kaum merupakan satu usaha berterusan yang perlu dipikul dan dijunjung bersama-sama oleh semua pihak. bercerai kita roboh. Sebagai contohnya. sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sekiranya perkara ini dapat dipraktikkan nescaya masyarakat Malaysia akan mampu menghadapi apa-apa sahaja cabaran yang datang dari luar atau masyarakat antarabangsa.

nescaya kita akan menyesal untuk selama-lamanya kerana terlajak perahu boleh diundur. usaha yang gigih dan strategi yang lebih berkesan dan dilaksanakan pula dengan penuh tanggungjawab dan bersifat proaktif oleh semua pihak sudah pasti keharmonian. baiklah di negeri sendiri perlu direnungi oleh setiap warganegara Malaysiaagar perpaduan bukanlah menjadi duri dalam daging dalam usaha negara mencapai Wawasan 2020. hoki dapat dijadikan contoh dan teladan.Pelbagai usaha dijalankan adalah demi menuju ke arah membentuk sebuah masyarakat majmuk yang bersatu padu. tetapi dengan adanya perancangan yang teliti. Pada kebiasaannya. dan tiadak ada duanya. mampu diwakili pelbagai kaum di Malaysia dan bukan sahaja dimonopoli oleh kaum Cina sahaja. akan dapat menanamkan semangat cinta akan negara. Di samping itu. Dalam konteks ini. perpaduan kaum dan integrasi nasional akan tercapai dengan restu dan perkenan Tuhan Yang Maha Berkuasa. kita berada dalam era globalisasi dan liberalisasi. Kini. semua pihak perlu sedar akan pentingnya memupuk dan menjaga perpaduan masyarakat di negara kita. Melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan nescaya dapat menambahkan ukhwah dan permuafakatan antara masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Intihanya. terlajak kata dan tindakan buruk padahnya. misalnya Keranamu Malaysia diharap dapat menanam semangat cinta akan negara sekali gus mengukuhkan amalan peribahasa di mana bumi dipijak. Walaupun terdapat beberapa cabaran.misalnya. Sesungguhnya. Sebagaimana yang semua telah ketahui tanggal 31 Ogos 1957 merupakan tarikh keramat kemerdekaan negara. Peribahasa hujan emas di negeri orang. Usaha ini tentu dapat mengharumkan nama negara sekali gus meningkatkan imej negara di peringkat antarabangsa. Malaysia kini dibanjiri oleh pekerja asing daripada pelbagai bangsa sebagai kesan dasar pintu terbukanya. di situ langit dijunjung. penghayatan tema sambutan Hari Kebangsaan. 11. pelbagai kaum akan menyertai upacara sambutan tersebut pada setiap tahun. Dengan bermain bersama-sama dalam sesuatu sukan dan permainan serta seterusnya mewakili pasukan kebangsaan di peringkat antarabangsa. Dasar tersebut telah membawa pelbagai implikasi buruk dan perlu diperketat semula. Sambutan Hari Kebangsaan sesungguhnya membuka satu lagi jalan dalam usaha memupuk perpaduan di Malaysia. semua kaum di Malaysia perlu memahami bahawa kemerdekaan yang digapai pada hari ini perlu dijaga kerana Malaysia hanya satu. . sekali kita leka dan lali serta memandang enteng akan perpaduan kaum. Sesungguhnya. hujan batu di negeri sendiri. sukan bola sepak. badminton.

sebanyak RM9. rusuhan.Huraikan kesan-kesan buruk dasar tersebut dan kemukakan langkah-langkah proaktif untuk membendungnya. Format : Tiada Pendahuluan: Kedatangan pekerja asing ke negara kita bagaikan cendawan yang tumbuh selepas hujan Pekerja asing merujuk kamus bermaksud tenaga kerja yang datang dari negara lain seperti Indonesia.169 juta digunakan sehari oleh kerajaan sebagai kos untuk penahanan PATI – akan merugikan negara dari segi kerancakan perniagaan dan melemahkan kerancakan ekonomi di negara kita . dan lain-lain – Mantan Ketua polis Negara ( KPN) Tan Sri Musa Hassan mengakui pendatang asing yang melebihi 2. hampir 2.pecah rumah. di situ ada semut – Sektor yang menjadi tumpuan – sektor pertanian. dan sebagainya – dianggap sebagai lombong emas kerana di mana ada gula.sistem transaksi canggih di bank-bank negara kita – proses pertukaran wang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat serta perkhidmatan yang murah – Bukti statistik.124 juta telah dihantar ke negara asal pekerja asing di antara bulan Januari hingga Jun 2008 – membebankan kewangan negara – RM1.4 juta orang di negara ini menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah (c) Kesan ekonomi – pengaliran keluar mata wang negara pada kadar yang banyak pada setiap bulan – merugikan negara dari segi tukaran wang asing dan menguntungkan negara asal pekerja asing ini .1 juta rakyat tempatan hilang peluang pekerjaan – kadar pengangguran semakin meningkat (b) Peningkatan jenayah . Bangladash. Filipina. Thailand.tidak mempunyai gaji yang mencukupi dan tidak mempunyai pekerjaan – kos sara hidup semakin meningkat sebagai akibat kemelut ekonomi global . rogol. anak di rumah mati kelaparan – Buktinya. perkilangan dan perladangan – Dasar kerajaan yang membuka lebih luas peluang pelaburan serta memberi layanan dan kemudahan kepada pelabur asing untuk membina kilang mereka di sini merancakkan kedatangan mereka lagi – membawa kesan-kesan negatif Isi-isi: Kesan-kesan negatif: (a) menyekat peluang pekerjaan penduduk tempatan – sikap majikan di negara gemar mengupah pekerja asing – kadar upah murah – sikap tidak memilih pekerjaan – hidup penduduk tempatan tersepit – kera di hutan disusui. kecurian.

pemimpin diumpamakan sebagai jantung sesebuah negara. Pencapaian diutamakan‟.Hal ini kerana banyak pekerja asing adalah pendatang haram yang menyusup masuk dengan menggunakan dokumen palsu. mudahlah rakyat serta pihak berkuasa mempersoal dan mengambil tindakan segera ke atas kehadiran rakyat asing yang tiada permit kerja dalam sektor-sektor yang ditetapkan oleh kerajaan .Dengan mengehadkan penyertaan pekerja asing dalam sektor perladangan dan pembantu rumah. 1 Malaysia dikatakan membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan antara kaum bagi memastikan rakyat Malaysia menjalinkan perpaduan yang lebih erat. Akta imigresen perlulah lebih tegas agar pendatang haram ini tidak berani bertindak lebih jauh. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib dalam mengetengahkan gagasan 1 Malaysia merupakan satu tindakan yang wajar dicontohi oleh tampuk kepimpinan yang lain. Umum mengetahui. riang berlagu gembira. selamat dan makmur. beliau berbicara “saya berharap semua rakyat Malaysia melihat hari muka dengan lebih optimis dan keazaman untuk membina satu Malaysia yang lebih kukuh dan dinamik”. dan sosial – kesejahteraan dan pembangunan negara 12. pihak ejen dan majikan yang mengambil pekerja asing perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman.. politik. keunikan Malaysia adalah bersandarkan kesejahteraan hidup kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa dan agama namun masih mampu mengekalkan keamanan sejagat.kerajaan haruslah mengkaji segala aspek dari segi ekonomi. Sekadar memetik kata-kata Datuk Seri Najib. idea yang dilontar dan dilemparkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke lima.menimbulkan pelbagai masalah sosial dan keselamatan – pengambilan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu mengikut negara sumber yang diluluskan kerajaan . Perairan negara juga haruslah dikawal sepanjang masa untuk mengelakkan mereka menyusup melalui jalan laut. maju. 1 MALAYSIA TERAS PERPADUAN NEGARA Dalam kerancakan penduduk jagatraya berjalan bersama-sama bayang-bayang keharmonian. Oleh hal yang demikian.Jelasnya. Sejajar dengan ini. 1 Malaysia mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagaimana slogan YAB Perdana Menteri „Rakyat Didahulukan. (e) menguatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas . .pihak berkuasa akan mampu memantau kehadiran dan pergerakan warga asing di negara ini . Pemimpin perlu bijak mengorak langkah proaktif untuk mengekalkan kestabilan keharmonian dan keamanan negara.Langkah-langkah membendungnya: (d) mengehadkan pergantungan kepada buruh asing . Penutup: Kedatangan pekerja asing ini tetap ada kebaikannya . Perpaduan menjadi elemen penting dan merupakan cerucuk dominan dalam mengekalkan keamanan.

Sebaliknya 1 Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan dan identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia dan menganggapnya sebagai satu aset yang patut dibanggakan.Konsep 1 Malaysia telah menjadi asas pegangan dalam menjaga keadilan untuk semua kaum. anak-anak di bawah umur mahupun belia-belia harapan bangsa turut mampu mengamalkan sikap saling bekerjasama antara satu sama lain. perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1 Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain. rakyat Malaysia mampu menjalankan urusan perniagaan secara perkongsian walaupun berbeza bangsa. Oleh yang demikian. 1 Malaysia ialah satu gagasan bagi memupuk sikap saling menghormati dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jangan kerana nila setitik. berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Memetik kata-kata daripada seorang peguam di Indonesia. Di sinilah pentingnya sikap hormatmenghormati dalam kalangan rakyat kerana apabila hidup di bawah satu bumbung bersama tiga kelompok berbeza adalah suatu perkara yang tidak boleh diambil mudah dan dipandang enteng kerana setiap perlakuan dan tutur kata perlu dijaga rapi. sikap ini perlu disemat kukuh dalam sanubari generasi hari ini untuk mengekalkan perpaduan negara. jika dinilai dari alam persekolahan. yang membawa maksud bahawa nasib semua kaum akan terbela dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan. Sekadar mengambil contoh daripada persekitaran sekeliling. Justeru. Selain itu. Umum mengetahui. Di sini jelas menunjukkan bahawa sikap kerjasama tidak hanya wujud dalam golongan profesional sahaja. . Apakah ikatan dan jalinan ini akan berterusan jika ada rakyat yang tidak tahu menilai perpaduan negara?. Disini jelas menunjukkan bahawa negara mengekalkan keadilan setiap kaum tanpa mengubah pegangan dan cara hidup mereka. tetapi kita di dunia cuba hampiri ke tahap itu”. malahan anak-anak Melayu dan India turut menuntut di sekolah yang sama. beliau berkata “keadilan yang hakiki hanya ada disyurga. melepaskan pucuk masing-masing dengan mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan sensitiviti bangsa lain. perlu menghormati pegangan dan kepercayaan bangsa lain dan begitu juga sebaliknya kerana setiap bangsa mempunyai amalan dan kepercayaan yang tersendiri . mahupun India. mereka tidak hanya tertumpu kepada sekolah jenis kebangsaan tamil atau SJK(T) sahaja. sekolah-sekolah Cina tidak lagi hanya didiami oleh bangsa tersebut semata-mata. Cina. konsep 1 Malaysia yang diketengahkan mampu menyemai sikap saling bekerjasama sesama rakyat. Rakyat diberi kebebasan dalam menentukan pegangan hidup masing-masing tanpa sebarang halangan. Begitu juga dengan bangsa India. di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. sinergi daripada setiap lapisan masyarakat amat diperlukan dengan menjadikan sikap saling menghormati sebagai salah satu inisiatif dalam mengekalkan perpaduan. kelebihan yang diperoleh apabila menjadi warga Malaysia seharusnya diiringi dengan rasa syukur kerana diberi peluang untuk hidup dalam suasana harmoni tanpa sebarang diskriminasi. Oleh hal yang demikian. Tidak kira sama ada Melayu. Kita tidak boleh bersikap serperti enau dalam belukar. Masyarakat Melayu misalnya. Seterusnya. rosak susu sebelanga. Justeru. Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tetapi masyarakat masih mengamalkan gaya hidup berkelas ketiga lantaran ketempangan sikap saling menghormati. konsep 1 Malaysia membantu memepertingkatkan lagi sikap tersebut seterusnya perpaduan negara lebih mudah dicapai. Pemimpin perlu bijak dalam memainkan peranan untuk membina rumpunan bangsa Malaysia yang bahu-membahu atau bantu-membantu agar dapat memperkukuh ikatan kaum yang akan menjadi tunjang kepada pembangunan dan keharmonian negara.

Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa sahaja perkara baik dan mendapat persetujuan secara kesepakatan. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. “jika ingin melihat generasi pada masa akan datang. kita perlulah mengulang kaji pelajaran dengan bersungguh-sungguh tanpa mengenal erti jemu kerana usaha itu tangga kejayaan.Cara-cara seorang pelajar mencapai kejayaan (TEMA) Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini mengimpikan kejayaan dalam apaapa jua bidang yang diceburi. (ISU) Kejayaan Nik Nur Madihah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2008 yang berjaya memperoleh 20A walaupun beliau merupakan seorang anak tukang sapu dan nelayan bukanlah satu perkara yang mustahil. Sesungguhnya. (ARAHAN) Persoalannya.MENGAPA) Hal ini dikatakan demikian kerana kejayaan dalam bidang kurikulum atau akademik merupakan satu platform yang signifikan untuk menjejakkan kaki di menara gading dan sekali gus merealisasikan cita-cita kita. yang pipih tidak datang melayang.Ketulusan dan keterbukaan sikap rakyat Malaysia hidup dalam kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa sering menjadi buah mulut masyarakat seantero dunia yang kagum dengan perpaduan yang dikecapi. Teras perpaduan yang diterapkan iaitu penerimaan. apakah caracara yang sewajarnya dipraktikkan oleh seorang pelajar untuk menjadi pelajar yang berjaya dalam pelbagai lapangan? (ISI 1) Cara perdana untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam pelajaran ialah seseorang pelajar itu perlulah belajar bersungguh-sungguh untuk cemerlang dalam bidang akademik. Cina. lihatlah generasi pada hari ini. usaha yang gigih amat diperlukan kerana yang bulat tidak datang bergolek. Untuk mendapatkan kejayaan. (HURAIAN . Kerajaan khususnya perlu menagih komitmen dan pengertian menyeluruh semua pihak terhadap kepentingan perpaduan negara dan peranan gagasan 1 Malaysia dalam membantu merealisasikan impian dalam membentuk sebuah negara bangsa. Melalui konsep 1 Malaysia ini tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah bangsa Malaysia dan rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama-sama memajukan negara. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. Teras perpaduan ini didokongi oleh nilai-nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. konsep satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalinkan perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan dan kadangkala diterima dengan tidak jujur. Rakyat perlu menumpahkan sepenuh kesetiaan kepada negara sebagaimana setianya Hang Tuah kepada sultan. perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Keharmonian negara yang dikecapi dan keamanan menyirup udara segar hasil kemerdekaan perlu dikekalkan supaya keaman dan perpaduan ini tetap berterusan hingga generasi akan datang. Penerimaan semua kaum mendapatkan apa yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. (HURAIAN . 13. kejayaan itu tidak akan datang kepada manusia yang leka. Teras perpaduan ini adalah komponen-komponen asas yang menguatkan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat berbilang kaum. (CONTOH – BAGAIMANA + UNGKAPAN) Oleh itu. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif iaitu dengan menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. Kejayaan yang dicapai akan membawa kegembiraan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Mantan Perdana Menteri Indonesia ada menyatakan. Justeru. Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. Tuntasnya.

pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum akan dapat dilahirkan dan masa depannya akan lebih cerah. kejayaan seseorang pelajar dapat dicapai melalui kesungguhannya dalam bidang kurikulum. semakin banyak remaja yang menghadapi masalah obesiti.KESIMPULAN ISI-ISI) Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat beberapa cara yang perlu dipraktikkan oleh seseorang pelajar yang ingin mengecapi kecemerlangan. (PENUTUP . (HURAIAN CONTOH – KESAN + UNGKAPAN) Ekoran daripada aktiviti-aktiviti seumpama ini. (ISI 2) Usaha yang seterusnya untuk mencapai kejayaan bagi seseorang pelajar adalah dengan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum. (HURAIAN CONTOH – KESAN) Rentetan daripada itu. (PENEGAS) Tegasnya. Fenomena ini terjadi kerana para remaja suka makan makanan segera yang tinggi dengan kalori. otak cerdas. mereka akan sentiasa berpegang teguh dengan ajaran agama dan tidak akan sekali-kali melanggar peraturan sekolah seperti ponteng sekolah dan terlibat dalam kes buli. Buktinya. pelajar yang ingin kejayaan perlulah sentiasa menjaga sahsiah diri dan disiplin diri. gemilang dan terbilang untuk bersaing dengan negara lain di pentas global 14. Remaja menganggap bahawa obesiti sebagai satu fenomena biasa. di situ ada jalan. (CADANGAN) Oleh itu. Ingatlah kata orang tua-tua bahawa kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya kerana di mana ada kemahuan. badan beruniform pengakap sering mengadakan aktiviti berkawad dan perkhemahan untuk meningkatkan kemahiran sosial dan tahap disiplin mereka. (TEMA) Obesiti dapat ditakrifkan sebagai seseorang yang mempunyai berat badan yang berlebihan.Punca-punca masalah obesiti . Sepatutnya. (ISI 3) Jika kita lihat dari perspektif yang berbeza. . Institut Jantung Negara (IJN) dalam kajiannya pada tahun 2007 melaporkan bahawa 60 peratus remaja telah menghidap penyakit jantung pada tahun tersebut. (HURAIAN – MENGAPA) Pelajar yang bertingkah laku positif akan sentiasa memastikan dirinya tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang negatif yang akhirnya akan menjejaskan pelajarannya. maruah pelajar tidak akan tercemar dan akan sentiasa dihormati oleh orang lain. setiap pelajar yang menginginkan kejayaan perlulah mengatur langkah yang efektif dan pragmatik dan tidak mengamalkan sikap bertangguh kerana bertangguh itu pencuri masa. (ISU) Pada zaman yang semakin pesat dengan revolusi perindustrian seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. (PENEGAS) Pendek kata. (HURAIAN – MENGAPA) Aktiviti kokurikum dapat mendedahkan pelbagai kemahiran kepada seseorang pelajar dan membentuk disiplin para pelajar. penglibatan aktif para pelajar dalam bidang kokurikulum dapat menjana kejayaan mereka di samping melahirkan insan yang holistik. usahanya untuk memburu kejayaan juga tidak akan menjadi angan-angan Mat Jenin. pelajar akan menjadi lebih berdisiplin dan dapat bekerjasama antara satu sama lain bagai aur dengan tebing untuk memburu kejayaan. obesiti ialah badan yang tidak ideal dengan ketinggian. (PENEGAS) Izharlah bahawa pelajar yang sentiasa menitikberatkan penjagaan maruah dan disiplin diri akan beroleh kejayaan yang diimpikan. (CONTOH – BAGAIMANA) Oleh itu. (UNGKAPAN MENARIK) Bukan itu sahaja. (HARAPAN) Semoga kejayaan para pelajar di negara kita ini dapat melahirkan generasi muda berminda kelas pertama yang cemerlang. Ibu bapa juga perlulah sentiasa menjadi tulang belakang kepada kejayaan anak-anak dengan memberikan sokongan dan dorongan kepada anak-anak mereka untuk berjaya dalam bidang yang diceburi. Kebanyakan remaja pada zaman sekarang kurang menjaga bentuk atau fizikal badan mereka. (CONTOH – BAGAIMANA) Sebagai contohnya. Dalam erti kata lain.CONTOH – KESAN) Dengan ini. setiap individu perlu berpegang teguh serta mengamalkan cogan kata yang berbunyi badan sihat.

Bagi ibu bapa yang bekerja. Mereka berpelesiran ke sana dan ke sini seperti tiada arah tujuan. (HURAIAN – MENGAPA & UNGKAPAN) Ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak bagai menatang minyak yang penuh sehingga mengikut telunjuk mereka. remaja juga tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang implikasi yang bakal dihadapi oleh mereka jika terlalu banyak mengambil makanan yang berlemak serta berkalori tinggi yang akhirnya akan mengundang penyakit obesiti. (HURAIAN – MENGAPA) Sikap remaja yang tiada pendirian dan suka terpengaruh menyebabkan mereka suka mengambil makanan ringan. (PENEGAS) Ringkasnya. mereka akan mengiklankan produk itu kepada orang awam. lebih selesa tidur malah sikap mereka sendiri yang malas untuk bersukan atau beriadah. banyak syarikat makanan segera yang berkalori tinggi dan berlemak tinggi. (CONTOH – BAGAIMANA) Jadi. (HURAIAN CONTOH – KESAN & UNGKAPAN) Cara ini telah menyebabkan remaja terpengaruh oleh iklan-iklan yang yang indah khabar daripada rupa. (UNGKAPAN MENARIK) Jelaslah bahawa ibu bapa pada zaman ini lebih mengutamakan hal-hal lain daripada anak sendiri ibarat anak kera di hutan disusui. remaja zaman ini yang tidak mengamalkan pemakanan seimbang telah menatijahkan obesiti dalam kalangan mereka. mereka senang dan gembira dengan perkembangan perindustrian makanan segera ini kerana mereka tidak sempat menyediakan makanan untuk anak-anak lantaran berkejar-kejar ke tempat kerja. burger dan sebagainya. sebanyak 70 peratus remaja yang ibu bapanya bekerja terpaksa mengambil makanan segera sebagai makanan harian. (ISI 4) Kegemukan dalam kalangan remaja juga berpunca daripada sikap ibu bapa yang kurang menjaga pemakanan anak-anak mereka. (PENEGAS) Tuntasnya. (ISI 2) Punca lain bagi masalah kegemukan dalam kalangan remaja kini ialah mereka tidak bersukan dan beriadah. merokok. Senario ini dapat dibuktikan apabila pensyarah dari Unit Makanan dan Kesihatan Universiti Malaya telah membuat bancian mengenai gaya pemakanan harian bagi remaja. (PENEGAS) Pendek kata. anak-anak dibekalkan dengan makanan segera seperti sosej. nuget.(ARAHAN) Persoalannya. Apabila anak-anak hendak makan apa-apa pun. ibu bapa akan memberikannya walaupun makanan tersebut tidak berkhasiat dan kurang sesuai dengan . kita sering melihat remaja kini lebih cenderung melepak. (HURAIAN – MENGAPA) Pada zaman revolusi perindustrian ini. Remaja yang malas juga tidak suka bersukan mahupun bersosial dengan masyarakat luar. Mereka terlalu mengikut hawa nafsu. jelaslah bahawa remaja yang kurang gemar bersukan dan beriadah telah menyumbang kepada masalah obesiti yang melanda Malaysia pada alaf baharu ini. merayau-rayau dan sebagainya. (ISI 3) Punca lain tercetusnya masalah kegemukan dalam kalangan remaja juga adalah kerana sikap remaja itu sendiri. (HURAIAN CONTOH – KESAN) Sikap ini tentulah tidak mendatangkan kesedaran kepada para remaja untuk menjaga kesihatan diri. (HURAIAN – MENGAPA) Fenomena ini terjadi kerana mereka leka dengan hiburan daripada kaca televisyen dan corong-corong radio. Bukan itu sahaja. Remaja lebih gemar melakukan aktiviti yang langsung tidak mendatangkan faedah. anak di rumah mati kelaparan. Hasilnya. (CONTOH – BAGAIMANA) Apabila syarikat pengeluar makanan segera mencipta produk baharu. Unit Psikologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menyatakan bahawa remaja sekarang kurang kesedaran terhadap kesihatan diri mereka. (CONTOH – BAGAIMANA) Buktinya. sikap remaja itu sendiri akan mengundang masalah obesiti. apakah punca-punca masalah kegemukan dalam kalangan remaja yang semakin mewabak pada era ini? (ISI 1) Punca masalah obesiti dalam kalangan remaja semakin merebak pada masa ini ialah para remaja tidak mempraktikkan amalan pemakanan seimbang.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh pihak sekolah.tumbesaran anak-anak mereka. lemak yang tinggi serta berkalori tinggi yang mengundang sahaja mengundang obesiti malah turut mengundang penyakit kronik yang lain. (CADANGAN) Oleh itu. Dasar ini selaras dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam mendokong semangat 1 Malaysia. beberapa punca yang telah dibincangkan menjadi pencetus masalah obesiti di negara kita. 15. ibu bapa perlulah menggalakkan anak-anak mereka makan makanan yang berkhasiat. kegemukan dalam kalangan remaja bertitik-tolak daripada sikap ibu bapa yang kurang menjaga pemakanan anak-anak mereka sejak kecil lagi. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. dinamik dan bersatu padu. (PENUTUP – KESIMPULAN ISI-ISI) Secara intihanya. Dasar ini bertujuan untuk membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Masalah ini kian serius dan membimbangkan semua pihak. (PENEGAS) Konklusinya. Kempen yang dijalankan juga sewajarnya secara berketiak ular dan bukan bermusim sahaja atau seperti hangat-hangat tahi ayam sahaja. Dasar 1M 1S diwajibkan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Peralihan. Kerajaan juga boleh mengadakan kempen secara besar-besaran mengenai keburukan obesiti ini. jati diri. prestasi murid yang berbakat dan berpotensi hendaklah terus dibangunkan di bawah Program Kecemerlangan Bakat Muda. gemilang dan terbilang dalam menuju Wawasan 2020 yang kita semua impikan. Perkara ini akan dibincangkan demi kepentingan bersama. sahsiah dan kesejahteraan semua murid. Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. KFC dan lain-lain lagi. Dengan dasar ini. minda cerdas. cergas. Masyarakat juga haruslah melakukan anjakan paradigma supaya tubuh badan mereka sihat selaras dengan hasrat kerajaan yang ingin melahirkan insan yang badan cergas. penyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat penting sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1 Malaysia yang sihat. Aktiviti sukan di bawah Sukan untuk Semua adalah sangat penting dalam membina kesihatan. rohani. Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. (HURAIAN CONTOH – KESAN) Unit Kesihatan dari Hospital Universiti Malaya telah membuat kajian mengenai ayam goreng di KFC bahawa ayam tersebut mengandungi garam yang tinggi. disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid-murid di sekolah. Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Dasar 1 Murid 1 Sukan secara tidak langsung dapat membentuk sahsiah. Pizza. Walau bagaimanapun murid-murid prasekolah hingga . Hala tuju dasar pendidikan negara kita amat jelas iaitu melahirkan modal insan yang bersahsiah unggul dan berkeperibadian mulia. (HARAPAN) Komitmen daripada semua pihak sudah pasti dapat merealisasikan usaha negara untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang. Terdapat pelbagai kebaikan Dasar 1 Murid 1 Sukan. setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Bagi Sukan untuk Kecemerlangan. (CONTOH – BAGAIMANA) Ibu bapa akan memenuhi hasrat anak-anak yang ingin makanan segera seperti yang terdapat di Restoren McDonald. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui dua strategi iaitu Sukan untuk Semua dan Sukan untuk Kecemerlangan. Oleh itu. emosi dan jasmani. Oleh halyang demikian.kebaikan dasar satu murid satu sukan Dasar 1 Murid 1 Sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah.

berenang. Izharlah bahawa amalan gaya hidup sihat dapat dipupuk melalui dasar ini Jika kita singkap dari perspektif yang berbeza. Dasar ini boleh memberikan akses kepada semua murid mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. Semangat kerjasama dan bertolenransi amatlah penting dalam menjayakan sesuatu aktiviti sukan. Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya untuk memupuk perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan sedar semakin banyak rakyat Malaysia yang mengabaikan sukan dalam kehidupan lantaran terlalu sibuk dengan urusan seharian. Malaysia sentiasa dijadikan contoh kepada negara-negara lain di dunia ini kerana kejayaannya membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk selama 55 tahun kebelakangan ini. Murid-murid pada zaman ini lebih cenderung menjadi ulat buku kerana terlalu mementingkan kecemerlangan dalam bidang akademik. dan agama. Dengan memiliki badan yang sihat. Senario ini amat merugikan kerana golongan ini biasanya tidak aktif dan menghidap pelbagai penyakit yang berbahaya kepada diri mereka. Indikator terbaik ke arah itu adalah melalui sukan. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan mahu membina dan menjana modal insan yang berguna kepada bangsa dan negara melalui sukan. modal insan yang syumul dan holistik dapat dilahirkan melalui dasar ini. dilaporkan rakyat Malaysia merupakan golongan terbanyak mengidap obesiti dalam kalangan rakyat di negara-negara ASEAN dan yang keenam di Asia. Seperkara lagi. otak yang sihat datang dari badan yang cergas. Secara implisitnya. Pada tahun 2011. bangsa. murid-murid dapat fokus pada pelajaran mereka. Tegasnya. bilangan rakyat Malaysia yang menghidap masalah kegemukan dan obesiti semakin meningkat saban tahun. murid akan beroleh kejayaan dalam bidang akademik mereka. Oleh sebab itu. Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memberikan keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. Semua ahli sukan mesti bersatu padu untuk menjadi juara tanpa mengira warna kulit. murid dapat mencapai keseimbangan antara kejayaan akademik dengan kejayaan sukan melalui Dasar 1 Murid 1 Sukan yang diperkenalkan ini. Persepsi seperti itu perlu dikikis dari kamus kehidupan mereka kerana mereka perlu memperuntukkan masa untuk melakukan kecergasan fizikal seperti bermain bola sepak. Mereka beranggapan bahawa aktiviti sukan hanyalah membuang masa mereka sahaja. Perpaduan merupakan kunci kejayaan Malaysia hingga dikenali di peringkat antarabangsa. Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas kerana badan sihat otak cerdas. Dengan ini mereka akan memahami budaya dan cara hidup kaum lain. Kata orang. Selain itu. Akibatnya. Aktiviti sukan berupaya meningkatkan kecergasan jasmani seseorang dan memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fizikal. menyertai acara balapan dan sebagainya demi kebaikan mereka. Rakyat pelbagai kaum akan dipertemukan dan bergaul sesama mereka semasa menjalani aktiviti sukan. Pendek kata. Mereka dapat menjana idea yang bernas dan mampu berfikir secara kreatif dan kritis. tindakan kerajaan memperkenalkan Dasar 1 Murid 1 Sukan memang tepat pada masanya dalam usaha membentuk masyarakat Malaysia yang cergas dan cerdas sepanjang masa. Dasar 1 Murid 1 Sukan amatlah penting untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. . Kerajaan sedar bahawa rakyat tidak harus alpa akan kepentingan perpaduan untuk membina sebuah negara Malaysia yang berjaya dan harmoni.Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah. Sudah terang lagi bersuluh.

Pada masa ini. Biarlah matahari terus bersinar. Oleh itu.Pada masa yang sama. hasrat kita untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Dalam pada itu. usaha untuk memartabatkan arena sukan negara ke persada antarabangsa dengan kelahiran jaguh sukan negara yang digeruni dapat dicapai menerusi dasar ini. ibu bapa boleh mewujudkan perpustakaan mini di rumah. semua pihak harus memberikan galakan kepada murid-murid sekolah untuk menyertai semua aktiviti sukan yang dikelolakan oleh pihak sekolah berkaitan dengan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Lantaran itu. pihak sekolah pula haruslah melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan dengan sempurna agar segala matlamat dan objektif yang ditetapkan akan tercapai. Sebagai contoh. Kejayaan beberapa orang ahli sukan negara kita seperti Datuk Nicol Ann David. Dalam hal ini. buku cerita dan surat khabar. Sebagai contoh. gemilang. ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka ke perpustakaan awam pada setiap hujung minggu atau semasa cuti sekolah. Dasar ini memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. bayang kian jelas bahawa Dasar 1 Murid 1 Sukan banyak membawa kemaslahatan kepada murid-murid di negara kita.PERANAN IBU BAPA DALAM MEMUPUK MINAT MEMBACA DALAM DIRI ANAK ANAK Ayat pertama dalam kitab Al . dan sebagainya dalam bidang sukan seharusnya diteruskan. Mereka bukan sahaja mampu menyumbang kepada pendapatan negara malahan menjadi duta kecil untuk menaikkan imej negara di persada antarabangsa. Di sini. Perpustakaan ini dapat dijadikan tempat menyimpan buku dan majalah. biarlah pepohon terus menghijau dan biarlah sukan di Malaysia terus maju untuk bersaing di peringkat global agar Malaysia dapat duduk sama rendah. bermaksud “Bacalah Kamu”. boleh menjadi tempat anakanak membaca dan belajar. Setiap anggota masyarakat harus menjadikan membaca sebagai satu amalan. Namun begitu. Ruang perpustakaan ini juga mestilah dalam keadaan selesa. sukan merupakan salah satu aktiviti penting. Mudah-mudahan. Amalan ke perpustakaan akan menanam perasaan cinta dan sayang akan buku. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Bulan semakin terang. dan terbilang dalam sukan akan menjadi realiti dan bukannya angan-angan Mat Jenin. Ahli-ahli sukan yang berjaya akan dikenali di seluruh dunia. Datuk Lee Chiong Wee. Malahan.Quran ialah Iqra.Sesungguhnya. Pihak sekolah tidak harus bersikap sambalewa atau sekadar melepaskan batuk di tangga. Perpustakaan mini di rumah mestilah dilengkapi dengan bukubuku yang bersesuaian dapat menarik minat anak-anak untuk membaca. Selain itu. majalah. ibu bapalah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka agar gemar membaca buku ketika berada di rumah. ibu bapa perlu berusaha untuk mewujudkan keluarga berilmu dengan menyemai minat membaca dalam kalangan anak-anak. berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain di persada antarabangsa. Amalan membaca merupakan satu amalan yang mulia. Dasar 1 Murid 1 Sukan juga berupaya untuk mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. sokongan daripada ibu bapa juga penting untuk menjayakan dasar ini kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. anak-anak boleh memilih pelbagai buku yang digemari. . Lantas. Salah satu usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa dalam memupuk minat membaca dalam diri anak-anak adalah dengan membawa anak-anak ke perpustakaan. Mereka disanjung dan dipuja serta mampu meraih pendapatan berjuta-juta ringgit. Membaca amat penting dalam membentuk masyarakat berilmu. anak-anak akan gemar membaca buku seumur hidup. 17.

Oleh itu. ibu bapa perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik untuk dicontohi oleh anak-anak mereka. Seterusnya. begitulah kuihnya. Bahan bacaan yang dijual adalah berkualiti. ibu bapa yang membawa anak-anak ke pameran buku atau kedai buku sebenarnya membawa kepada mewujudkan budaya suka membaca dalam kalangan ahli keluarganya.CARA-CARA MENYAYANGI SEKOLAH Sekolah merupakan institusi yang diwujudkan untuk menyediakan pendidikan berkualiti bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Amalan ini sepatutnya diterapkan sejak kecil lagi dalam kalangan anak-anak. Bersesuaian dengan peribahasa Melayu. Hal ini selari dengan aspirasi Perdana Menteri. novel ataupun komik mengikut kesesuaian umur. Natijahnya. Hadiah berbentuk buku lebih sesuai untuk anak-anak. Ibu bapa boleh membelikan buku berbentuk pelajaran. pelbagai cara boleh dilakukan oleh murid-murid untuk menyayangi sekolah. ibu bapa perlulah memainkan peranan sebagai agen perubahan dalam kalangan anak-anak mereka. jelaslah bahawa ibu bapa perlu menunjukkan contoh terbaik untuk dicontohi anak-anak. Ibu bapa perlu memberikan hadiah atau ganjaran kepada anak-anak apabila anak-anak berjaya dalam peperiksaan dan sempena hari kelahiran. Sebagai contoh. emosi. mereka akan dapat mempelajari cara memilih bahan-bahan bacaan yang sesuai. tabiat ini akan menjadi ikutan anak-anak. Pendidikan yang disediakan kepada anak-anak di sekolah mampu menyediakan modal insan yang berilmu pengetahuan. Di samping itu. Sekiranya ibu bapa dapat memainkan peranan dan tanggungjawab mereka dalam menyemai budaya membaca dalam kalangan anak-anak mereka. Harganya pula adalah berpatutan. ibu bapa juga boleh membawa anak-anak mengunjungi kedai buku ketika pergi ke pusat beli-belah. ibu bapa boleh membawa anak-anak ke pameran buku. Lama-kelamaan. minat mereka untuk membaca akan dapat ditingkatkan. . Hasrat ini dapat direalisasikan jika murid-murid menunjukkan rasa sayang akan sekolah masing-masing. majalah. 18. Bak kata peribahasa Melayu bagaimana acuan. melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tambahan pula. Sehubungan dengan hal itu. Maklumlah bangsa membaca merupakan bangsa yang berjaya. sikap gemar membaca surat khabar. contoh teladan yang baik daripada ibu bapa mempengaruhi jiwa dan minda anak-anak. Kesimpulannya. ibu bapa juga boleh menghadiahkan buku kepada anak-anak. sudah pasti dapat kita melahirkan masyarakat yang berilmu tinggi yang dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak yang berazam untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada anak-anak agar mereka mampu bersaing dalam dunia globalisasi yang semakin mencabar kini. Dengan mengunjungi tempat-tempat tersebut. Oleh itu. rohani dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pada pendapat saya. terdapat beberapa peranan ibu bapa dalam usaha untuk memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak. Anak-anak akan berasa gembira kerana kejayaannya dihargai oleh keluarga mereka.Di samping itu juga.Tidak dapat dinafikan. Kata peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya. buku dan sebagainya patutlah diamalkan oleh ibu bapa dalam mengisi masa lapang.

sudah terang lagi bersuluh bahawa pelajar boleh menunjukkan cara menyayangi sekolah mereka dengan cara menaikkan nama sekolah. Hal ini kerana harta benda sekolah merupakan aset negara yang perlu dikongsi secara bersama dengan murid-murid lain selain memerlukan bajet yang tinggi untuk menyediakannya. Lebih manis lagi. sekolah akan diberikan anugerah oleh pihak kementerian atas kejayaan yang diraih. tandas. Keadaan ini sangat mendukacitakan kerana peruntukan tersebut sepatutnya boleh disalurkan untuk menyediakan kemudahan lain kepada murid agar mereka dapat belajar dengan sempurna. Hal ini sudah tentu akan merugikan kerajaan kerana peruntukan yang disalurkan untuk sektor lain terpaksa diambil untuk membaik pulih kerosakan tersebut. Tanggapan sedemikian adalah salah kerana peraturan yang digubal mampu membina jati diri murid yang kukuh. Peraturan yang digubal oleh pihak sekolah adalah untuk mendidik murid supaya berdisiplin dan menjadi insan yang sempurna. Sekolah lain akan datang melawat untuk melihat kejayaan-kejayaan yang telah dicapai. Sebagai contoh. Afrika Selatan dalam pertandingan berkaitan dengan neurologi telah menaikkan nama Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra di pentas antarabangsa. Peraturan yang dirangka oleh pihak sekolah sebenarnya adalah untuk memudahkan pengurusan murid serta mengelakkan murid terlibat dengan salah saku disiplin kerana boleh menjejaskan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi jelas menunjukkan bahawa menjaga harta benda sekolah dengan baik merupakan cara yang boleh ditunjukkan oleh murid sebagai tanda menyayangi sekolah. jika pelajar bergaduh di asrama dan kes tersebut tersebar di akhbar. Selain itu. Mohd Puad Zarkashi merangkap Timbalan Menteri Pelajaran telah memaklumkan bahawa kerajaan terpaksa membelanjakan sejumlah RM12.Seseorang murid menunjukkan rasa sayang akan sekolah jika mereka tidak merosakkan harta benda yang disediakan. murid-murid juga perlu menaikkan nama sekolah dengan kejayaankejayaan sama ada dalam bidang kurikulum atau kokurikulum. kerajaan terpaksa menyediakan peruntukan lain untuk membaiki kerosakan tersebut. Jadi. iaitu merosakkan harta benda sekolah. murid-murid juga boleh menunjukkan rasa sayang akan sekolah dengan cara mematuhi peraturan sekolah. Sebagai contoh. Harta benda sekolah seperti meja. sudah tentu murid tersebut akan dikenakan tindakan disiplin seperti gantung persekolahan atau buang sekolah. Kes tersebut secara tidak langsung telah menggelapkan masa depan murid dan pada masa yang sama telah mencemarkan nama baik sekolah. Oleh itu. peralatan sukan dan sebagainya perlu dijaga dengan baik.5 juta pada tahun lalu untuk membaiki kerosakan harta benda sekolah. Segelintir murid menganggap peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah adalah untuk menyekat kebebasan mereka sebagai orang muda. Di samping itu. Mereka menganggap jiwa remaja tidak harus disekat dan mereka bebas untuk melakukan sesuatu bagi memenuhi tuntutan remaja. . Kejayaan-kejayaan yang ditempa oleh pelajar dapat menaikkan imej sekolah pada kaca mata komuniti. menaikkan nama sekolah di pentas nasional dan antarabangsa juga merupakan cara yang boleh ditunjukkan untuk menyayangi sekolah. kerusi. Sebagai buktinya. Jika murid-murid melakukan vandalisme. Kejayaan Mohd Ammar itu menyebabkan Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra telah dipilih sekolah angkat Universiti Sains Malaysia (USM) sebagai jaringan dengan institusi pengajian tinggi. YB Dr. Selain bertanggungjawab menjaga nama baik sekolah. telefon. murid-murid perlu mematuhi peraturan supaya nama baik sekolah dapat dijaga sekali gus menunjukkan rasa sayang pada sekolah. kejayaan Mohd Ammar Mokhtar mewakili negara ke Cape Town.

Banyak sifat negatif berakar umbi daripada pendidikan dalam keluarga. terutamanya keluarga yang porak peranda dengan seribu satu masalah.Pihak ibu bapa janganlah menyalahkan pihak sekolah dan pihak sekolah pula tidak patut menuding jari itu adalah kesilapan ibu bapa.Masyarakat yang berasa itu bukan anak . Kegagalan seperti ini perlu dibedah siasat supaya barah ini tidak terus merebak dan menjadi bertambah serius.tujuan dan peranannya terhadap pembangunan insan dalam sesebuah masyarakat dan negara.seperti menghisap rokok dan tidak masuk ke kelas untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. anak-anak ibarat kain putih jika kita tidak mencorakkan dengan cantik begitulah keadaannya yang berlaku. Dalam konteks yang tidak formal pula ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mereka. Di samping itu. Jadi. Guru-guru janganlah sekadar melepaskan batuk di tangga dalam proses pendidikan ini. Masalah disiplin ini bukan sahaja berpunca daripada sistem pendidikan kita sahaja.melepaskan pucuk masing-masing'? Segala persoalan akan terjawab dengan mengkaji dan menilai kembali pengertian sebenar konsep pendidikan.Bayangkanlah konflik jiwa anak-anak jika ibu bapa setiap hari menghantar anak-anak ke kelas fardu ain tetapi anak mengetahui ibu bapanya tidak pernah sembahyang. murid-murid bertanggungjawab terhadap sekolah mereka.Pelajar-pelajar sukar menerima ilmu dan mencontohi guru yang tidak serius.Selain itu ibu bapa tidak pernah menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak baik dari segi perbuatan.Masyarakat dan persekitaran juga memainkan peranan yang penting dalam menyumbang ke arah masalah ini. Jangan jadi seperti kacang lupakan kulit kerana kejayaan seseorang adalah bermula daripada seorang guru sekolah.semua patut insaf betapa kemerosotan disiplin ini menandakan ada kesilapan pada bahagian tertentu pendidikan secara formal atau tidak formal.Fikirlah wahai ibu bapa sekalian. Tanpa menuding jari ke arah mana-mana pihak.Kesimpulannya.apatah lagi yang boleh dipertikaikan peribadi dan akhlaknya walaupun dalam perkara yang dianggap remeh.Setiap insan sepatutnya bertanggungjawab dalam membendung gejala ini tanpa kompromi.Sikap masyarakat kini yang terlalu mementingkan materialistik dan masing-masing membuat hal sendiri menjadikan penyakit ini bertambah menular.LANGKAH MENGATASI MASALAH DISIPLIN PELAJAR Rata-rata masyarakat hari ini sedang kebingungan dengan fenomena keruntuhan akhlak dan masalah disiplin dalam kalangan pelajar.Pelbagai persoalan ditimbulkan. Sekolah juga menjadi tempat murid-murid mengaut pengalaman untuk menjadi insan yang seimbang. institusi keluarga dan masyarakat perlulah peka terhadap peranan dan tanggungjawab masing-masing. Semasa di sekolah guru-guru perlulah melaksanakan tanggungjawabnya dengan penuh minat dan keperibadian yang luhur untuk memastikan kejayaan proses pendidikan. tugas menjaga nama baik sekolah perlu menjadi keutamaan murid-murid. Mereka perlu menyayangi sekolah masing-masing kerana di situlah tempat mereka menimba ilmu dan membina masa depan.pakaian mahupun dari segi percakapan. 19.Apakah pihak sekolah selaku institusi pendidikan gagal menangani masalah ini ? Bagaimanakah pula peranan ibu bapa dan keluarga atau kesilapan ini berpunca daripada masyarakat hari ini yang umpama 'enau dalam belukar.

ibu bapa dan keprihatinan masyarakat. semua pihak harus menghentikan pertikaian siapakah yang bertanggungjawab. ringan sama dijinjing supaya usaha membentuk keluarga yang cemerlang dalam segenap aspek kehidupan berjaya.Sebaliknya mereka mesti tepuk dada tanya selera. Keluarga dan Masyarakat tidak cukup bersepadu untuk membawa paradigma baru ke dalam institusi kekeluargaan? Adakah peranan yang digerakkan oleh institusi keluarga dalam memacu keluarga mereka di bawah payung keharmonian gagal. Jadi. Oleh itu. ibu bapa terus datang ke sekolah dan menyalahkan guru tanpa diusul periksa. Hal ini mungkin berpunca daripada prakarsa yang dimainkan oleh anak-anak yang tidak cukup mapan untuk membantu menyelesaikan masalah yang menunjangi keluarga mereka.Sekiranya guru memukul anak-anak mereka. hendak seribu daya tak hendak seribu dalih dan oleh itu prakarsa ini hendaklah dimulakan dari sekarang kerana kita perlu menyediakan payung sebelum hujan.Ibu bapa yang terlalu menatang anaknya bagai minyak yang penuh menyebabkan guru-guru sukar untuk membentuknya. Adakah peranan yang dimainkan oleh Kementerian Wanita. adakah mereka telah menunaikan kewajipan dengan sepenuh hati mengikut kehendak agama. dapatlah dikatakan bahawa masalah disiplin pelajar adalah tanggungjawab bersama. faktor ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak juga menyebabkan masalah ini semakin membengkak. Keseluruhannya. PERANAN ANAK-ANAK MEMBAHAGIAKAN IBU BAPA Pada era pascaglobalisasi ini. ataupun sekadar memenuhi tuntutan hidup semata-mata ? Fikirkanlah.kesahihan sistem pendidikan.dia.semoga penyelesaian yang baik dapat dicari agar benang yang kusut dapat diurai. Oleh itu. namun hal ini seolah-olah tiada nokhtah pengakhiran. yang menyebabkan kita sukar untuk membendung masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Jika berlaku keadaan yang sedemikian siapakah lagi yang patut dipersalahkan ? Barah ini yang hanya menunggu masa sahaja perlulah dibedah siasat dengan segera berdasarkan pertimbangan terhadap pelbagai faktor seperti keperibadian guru. Walaupun berbagai-bagai prakarsa telah dimainkan oleh para ibu bapa untuk mengekalkan keharmonian keluarga. anak-anak hendaklah menggerakkan kembali jentera yang lebih bersepadu bagi membahagiakan ibu bapa dan sekali gus membentuk keluarga yang bahagia. sudah menjadi amanah yang perlu dipikul anak-anak dalam merangka uslub terbaik untuk sama-sama memikul amanah kerana berat sama dipikul.bukan saudara dia. . Selain itu. isu keruntuhan institusi keluarga semakin hangat menjadi bicara semua rakyat Malaysia tidak kira tua mahupun muda. Jadi. Penilaian yang sahih dan saksama dengan mengenepikan unsur sentimen dan prejudis bakal membuka ruang ke arah penyelesaian yang lebih konkrit. Fenomena ini menyebabkan guru-guru takut untuk menegur atau mendisiplinkan pelajar kerana bimbang ibu bapa akan datang menyerangnya di sekolah.

anak-anak hendaklah sentiasa menjaga segala tutur bicara mereka supaya perkataan yang diucapkan tidak menyinggung perasaan ibu bapa mereka. ibu bapa juga akan bahagia jika anak-anak mereka menghormati mereka. Tidakkah semua orang melihat. Dalam memperincikan aspek intelektual pula. anak-anak telah berjaya menjadi insan yang berguna dan mampu menangkis segala hedonisme serta panji-panji kejahatan yang berleluasa kini. Dalam aspek emosi pula. Sementelahan pula. Tuntasnya. emosi. Dalam menghayati peribahasa yang berbunyi kerana mulut santan binasa dan sudah terhantuk baru nak tengadah. anak-anak hendaklah mendengar nasihat yang diberikan ibu bapa bagi . Sedasawarsa ini. jadi usaha yang gigih tanpa mengenal erti putus asa akan membuahkan kejayaan yang manis untuk dikecapi. hati ibu mana yang tidak sejuk melihat anak yang dipelihara mereka mempunyai keperibadian yang unggul. aspek jasmani. Kegigihan anak-anak semata-mata untuk mencapai kejayaan bagi dihadiahkan kepada ibu bapa mereka akan dapat direalisasikan sekiranya mereka berjaya menangkis segala ancaman yang masuk ke tingkap globalisasi kehidupan mereka. saban tahun apabila keputusan Sijil Pelajaran Malaysia diumumkan pasti ada yang berduka dan bergembira. anak-anak yang mempunyai akhlak dan budi pekerti mulia juga merupakan salah satu elemen utama dalam memberikan kebahagiaan kepada orang tua mereka. Oleh itu. aspek jasmani yang boleh dipraktikkan anak-anak adalah dengan menghormati orang tua mereka sama ada dalam bentuk perbuatan mahupun perkataan. intelektual dan sosial yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan negara sebenarnya mampu menjadi platform utama untuk anak-anak membahagiakan ibu bapa mereka.Sebenarnya. Tetapi tidakkah mereka menyedari bahawa seorang insan yang bergelar ibu bapa pasti akan mengalirkan air mata kegembiraan apabila melihat keputusan cemerlang yang diraih oleh anak-anak mereka? Sudah pastinya terselit seribu kepuasan dalam diri ibu bapa kerana keperitan dan penderitaan mendidik dan membesarkan anak-anak telah terbalas dengan kejayaan anak-anak mereka. anak-anak hendaklah belajar bersungguh-sungguh dan membesar mengikut acuan yang telah dibentuk oleh ibu bapa mereka. anggapan ini dipandang sinis tetapi itulah realiti sebenar bahawa anak merupakan tunjang utama keluarga dalam memacu ke arah kebahagiaan keluarga. permata bernilai buat ibu bapa? Bagi segelintir pihak. Bagi menyingkap hal ini. Orang tua-tua ada menyatakan bahawa usaha tangga kejayaan. sudah jelaslah bahawa kejayaan dan kecemerlangan dalam pelajaran merupakan salah satu tunjang utama untuk membahagiakan ibu bapa. Selama bertahun-tahun anak-anak dididik dengan kebanyakan ibu bapa yang mengamalkan konsep melentur buluh biarlah dari rebungnya dan hasilnya. pemudi tiang negara merupakan kata-kata hikmat yang acap kali ditujukan khas kepada generasi muda tetapi tidak melampaukah jika semua orang mengatakan bahawa anak-anak merupakan tonggak utama keluarga. Pemuda harapan bangsa. banyak prakarsa yang boleh dimainkan oleh anak-anak untuk membahagiakan ibu bapa mereka antaranya adalah dengan memberikan kejayaan dan kecemerlangan kepada mereka. Sebagai contoh terdekat yang sangat ketara dengan semua pihak ialah seorang anak hendaklah bersalaman dengan ibu bapa mereka sebelum pergi ke mana-mana dan mereka hendaklah menundukkan badan sedikit apabila berjalan di hadapan orang tua. anak-anak seharusnya berusaha menjaga akhlak dan budi pekerti mereka walaupun di mana-mana mereka berada kerana imej dan maruah keluarga bersandarkan tingkah laku mereka malah itulah juga yang menjadi kunci kebahagiaan buat ibu bapa mereka. jantung hati. anak-anak hendaklah menjaga perasaan ibu bapa mereka dan tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh menguris hati mereka. Dalam menyoroti hal ini. Jadi. Oleh itu.

memang benarlah bahawa sifat hormat seseorang anak terhadap kedua-dua orang tua mereka mampu membahagiakan mereka. Bagi menghuraikan perspektif ini. boleh dilihat dari dua perspektif yang berbeza. Bagi merealisasikan hal ini. yang ringan sama dijinjing merupakan peribahasa yang sering berlegar-legar dan bermain-main di segenap kehidupan harian rakyat Malaysia. Deduksinya. Senario ini sekali gus mengurangkan jurang perpecahan sesebuah institusi keluarga seperti statistik sahih yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur pada tahun 2007 hingga 2008 yang menunjukkan bahawa satu daripada sepuluh pasangan di Malaysia bercerai setiap hari. prakarsa lain yang boleh dilakukan untuk membahagiakan ibu bapa adalah mendengar nasihat mereka. mendoakan kesejahteraan ibu bapa ketika mereka masih hidup dan yang keduanya. Tuntasnya. „Trajedi pilu 9 anak membuang ibu mereka yang sudah tua‟. rumah bukan sahaja cantik malah dapat menghindari diri daripada segala wabak penyakit akibat tidak mengutamakan kebersihan persekitaran. Janganlah anak-anak membiarkan nasihat ibu bapa mereka umpama mencurah air ke daun keladi kerana segala nasihat itu tidak lebih untuk kebahagiaan anak-anak itu juga. memang izharlah bahawa jika seseorang anak mendengar nasihat ibu bapa maka perkara inilah yang menjadi kunci kebahagiaan kepada ibu bapa mereka. seseorang anak hendaklah menjadikan doa sebagai budaya yang sinonim dengan diri mereka.membolehkan mereka memperoleh keberkatan ketika mereka belajar. konsep muafakat membawa berkat boleh diamalkan oleh ibu bapa dan anak-anak dengan saling membantu mengemaskan rumah. mendoakan kesejahteraan mereka setelah mereka meninggal dunia. memang benarlah bahawa peranan anak-anak dalam membantu meringankan beban ibu bapa mereka menguruskan kerja-kerja rumah amat signifikan untuk mewujudkan kebahagiaan buat mereka. Tambahan lagi. Anak-anak yang mendengar nasihat sudah pasti akan menjaga kebajikan ibu bapa mereka terutama ketika umur senja mereka. Bertitik tolak daripada aktiviti melakukan kerja-kerja rumah. Perspektif pertama. anak-anak hendaklah mengaplikasikan sikap ringan tulang dengan membantu ibu bapa menguruskan kerja-kerja rumah. Dalam menyingkap hal ini. Jadi. Dalam menghayati hal ini. semua orang dapat menyaksikan bahawa hampir saban hari ada sahaja kes-kes yang membabitkan ibu bapa dan anak-anak menghiasi muka-muka depan akhbar di Malaysia sama ada kes pembuangan ibu bapa atau pergaduhan antara anak dengan kedua-dua ibu bapa mereka. beban yang digalas oleh ibu bapa akan menjadi ringan malah mampu melestarikan warna-warni kebahagiaan dan keharmonian keluarga tersebut. Cuba kita renungkan kembali peristiwa yang berlaku pada 27 Oktober 2010 di akhbar Harian Metro bertajuk. mendoakan kesejahteraan ibu bapa juga adalah antara prakarsa yang boleh dilakukan untuk membahagiakan ibu bapa. keluar telinga kanan. Hal ini sekali gus membolehkan segala ilmu yang dipelajari mampu diserap dengan mudah tidak seperti masuk telinga kiri. Yang berat sama dipikul. Wajarkah 9 orang anak bertindak sedemikian rupa? Pastinya peristiwa dan tragedi hitam ini tidak akan berlaku jika seorang anak tidak mengamalkan peribahasa seperti kacang lupakan kulit dan mendengar nasihat. dalam mempraktikkan hal ini. Selain itu. Oleh hal yang demikian. kekerapan berdoa . Eksplisitnya. Lanjutan daripada hal ini. Perkara ini bukan sahaja memudahkan urusan ibu bapa mereka malah dapat mengeratkan hubungan ukhwah kekeluargaan yang tersimpul rapi.

kepada ibu bapa hendaklah dilakukan sebagai aktiviti rutin selepas solat kerana alah bisa tegal biasa. anak-anak akan menjadi insan yang cemerlang. Oleh itu. kejayaan seseorang anak membahagiakan ibu bapa mereka sebenarnya mampu menjadi khazanah berharga untuk memajukan nusa dan bangsa. Seterusnya. di situ ada jalan. Tidak mustahil rasanya langkah ini dipraktikkan dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian kerana di mana ada kemahuan. kesihatan dan kemurahan rezeki untuk pihak ibu bapa mereka. Hal ini bukan sahaja bakal memudahkan urusan ibu bapa mereka di akhirat kelak malah akan membawa kebahagiaan di dunia lagi. selangkah sederap dengan pihak kerajaan dalam menjalankan tranformasi besar-besaran untuk memastikan keluarga sakinah dapat dilahirkan. gemilang dan terbilang bersama-sama berganding bahu. [1 414 patah kata] . Jadi. Bagi merungkai kehidupan selepas mati. Secara kesimpulannya. anak-anak hendaklah mendoakan kesejahteraan. Jadi. ibu bapa pastinya berasa bahagia dan tenang apabila berada di alam barzakh berkat doa seorang anak yang soleh. Perkara ini sekali gus mampu membawa evolusi bermakna dalam institusi kekeluargaan dan seterusnya merealisasikan aspirasi kerajaan dalam mencapai visi kudsi Wawasan 2020. Konklusinya. memang tidak dapat dinafikan bahawa doa merupakan senjata yag penting dan utama untuk membahagiakan ibu bapa. Hal ini juga mampu membawa kebahagiaan kepada ibu bapa mereka malah menjadi kayu ukur falah anak-anak dalam meniti kehidupan yang serba mencabar di alam fana ini. memang terdapat banyak peranan yang boleh dimainkan oleh anakanak untuk membahagiakan ibu bapa. keselamatan. anak-anak hendaklah selalu berusaha membahagiakan ibu bapa mereka secara istiqamah bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam mahupun bersikap melepaskan batuk di tepi tangga.

para pelajar yang terdiri dengan pelbagai kaum dapat belajar dalam satu sekolah yang sama. Timbalan Menteri Pelancongan ada menyatakan bahawa dengan adanya layanan mesra yang diberikan oleh rakyat Malaysia kepada pelancong asing. perpaduan kaum telah dapat memupuk semangat nasionalisme yang mendalam kepada semua kaum di negeri ini tanpa mengira bangsa. Yang kita ada ialah barisan pemimpin negara yang diketuai oleh Perdana Menteri. kita perlulah berganding bahu dan bukannya bersifat berat tulang dalam membajai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat terutamanya anak-anak yang masih berada di bangku sekolah. . Sebagai contoh. namun industri pelancongan tetap maju dan berkembang dari tahun ke tahun kerana adanya perpaduan kaum. Belanda. Oleh itu. Oleh itu. pengalaman tersebut tidak mahu diulangi lagi. yang perlu hanyalah kita bersatu padu tanpa mengira kaum dan agama berlandaskan semangat Malaysia.KEPENTINGAN MEMUPUK PERPADUAN KAUM Malaysia sebelum berdiri teguh sebagai negara membangun telah melalui pengalaman pahit. mereka akan sedar tentang kepentingan bersatu padu dan hormat-menghormati. atau Rentap menentang kubu Raja Brooke di Nanga Skrang pada tahun 1983. jelaslah perpaduan kaum bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malah dapat menarik lebih ramai pelancong asing ke negara kita. di sekolah menengah. Selain itu. Tidak dapat dinafikan bahawa. Semangat nasionalisme ialah perasaan cinta akan negara dan perasaan ingin membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. kemudian Inggeris. Tanpa kegagahan seperti tokoh silam. nyanyian lagu kebangsaan dan menghayati Rukun Negara di sekolah sebagai ikrar untuk mendisiplinkan diri. Maka dengan itu.W. Bermula penjajahan Portugis. agama dan warna kulit. Sebagai contoh. bercerai roboh. Kata peribahasa. rakyat Malaysia dapat berinteraksi dengan baik antara satu sama lain walaupun berbeza agama dan bangsa. Hal ini demikian kerana. para pelancong akan tertarik untuk mempelajari budaya rakyat Malaysia. tidak semudah dilalui dan memaknakan kemerdekaan tersebut. mereka akan lebih selamat dan selesa apabila berada di negara ini walaupun Malaysia turut tergugat dengan kemunculan wabak influenza H1N1 yang menjadi perbualan hangat negaranegara di dunia ini. Seperti peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa muafakat membawa berkat. Kita tiada Dol Said untuk menentang kemaraan penjajah pada tahun 1826 di Naning. Dato‟ Seri Najib Tun Abdul Razak. Dengan keunikan masyarakat majmuk yang hidup dalam keadaan harmoni.W Birch 1875 di Pasir Salak. bak kata peribahasa bersatu teguh. kemudian Inggeris lagi. Afrika dan Indonesia. Perpaduan kaum amat penting untuk memastikan negara tidak diganggu gugat oleh negara asing. atau Mat Salleh yang gagah mengetuai gerakan menentang Inggeris pada tahun 1884 hingga 1900 di Sabah. Jepun. Teriakan keramat „Merdeka‟ pada 31 Ogos 1957. Berdasarkan senario hari ini. semangat perpaduan juga telah dapat menarik pelancong asing untuk melawat negara kita. melentur buluh biarlah dari rebungnya perlulah dipraktikkan dalam membentuk dan menanam semangat ini kepada anak-anak sejak kecil lagi. Oleh itu. rakyat Malaysia haruslah bertanggungjawab menerima segala adat resam dan budaya yang berlainan agama dengan fikiran yang terbuka agar dapat membendung penindasan seperti di negara-negara Thailand. Dato‟ Maharajalela membunuh J. industri pelancongan akan terus mendapat tempat yang tertinggi walaupun agak berkurangan dengan masalah penularan wabak H1N1.

Bahkan dengan perpaduan kaum juga dapat menjamin keamanan negara. . Perealiasasian pepatah ini dapat dibuktikan melalui kerjasama yang erat antara kaum. bertanggungjawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Peribahasa ada menyatakan bersatu kita teguh. Hal ini demikian kerana. bercerai kita roboh. Kurikulum yang dibina bukan sahaja bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja. menanam sifat-sifat mulia seperti tolong-menolong. pendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan negara.Seterusnya. emosi. Pendidikan Al-Quran dan AsSunnah serta Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama. Tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan rakyat yang bersatu padu. bekerjasama dan berfikiran optimis serta membentuk tingkah laku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia. rohani. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kapada Tuhan. kaum Cina menghormati adat dan budaya kaum Melayu dan India. Memang tidak dapat dinafikan. semua penduduk di negara ini harus mengamalkan konsep perpaduan kaum dan bukan bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing untuk mengelakkan perpecahan kaum. bahkan memupuk semangat perpaduan. dasar ini dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang bersepadu. masih ada lagi rusuhan-rusuhan kecil yang berlaku di negara ini seperti demontrasi jalanan yang berkaitan dengan Akta ISA. Sememangnya telah dicatatkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan bahawa „Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang lagi pontensi individu secara menyeluruh dan bersatu padu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. semua pemimpin dan rakyat telah berusaha untuk menamatkan masalah tersebut. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.‟ Secara tidak langsung. hal ini sekali gus dapat menjamin keamaan setempat. Kurikulum ini berorientasiakan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. Pada masa itu. Izharlah bahawa perpaduan kaum penting dalam menjana masyarakat Malaysia yang mengutamakan semangat bersatu padu dalam memenuhi konsep 1Malaysia seperti yang dihasratkan oleh kerajaan. Sebagai contoh. Lantasan itu. masyarakat yang bersatu padu dapat hidup berbaik-baik dan menghormati kaum lain sejajar dengan dasar luar Malaysia yang digubal selepas Perang Dunia Kedua. Pendidikan Syariah Islamiah. Mata pelajaran Pendidikan Islam. sebagai rakyat Malaysia yang juga merupakan golongan majoriti di negara ini tidak terlepas daripada masalah pergaduhan dan penindasan yang pernah berlaku di negara kita. Dasawarsa ini. walaupun negara sudah mengamalkan konsep perpaduan. berakhlak mulia. Pastinya sudah ada tertanam dalam pemikiran kita tentang rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 yang berlaku di negara kita. Maka jelaslah bukan sahaja perpaduan kaum menjadi kunci kepada keharmonian dan keamanan yang dinikmati oleh rakyat bahkan minda dan pemikiran juga haruslah diisi dengan nilai-nilai yang positif agar tidak berlaku permusuhan. penggunaan bahasa dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang sesi persekolahan pelajar.

hasil daripada kerjasama antara semua kaum tanpa timbul sebarang permasalahan. perpaduan juga dapat meningkatkan imej negara. terdapat banyak kepentingan dalam memupuk perpaduan kaum sama ada kepada masyarakat ataupun negara. Masyarakat sepatutnya mempraktikkan elemen bertolak ansur dan memperteguh kefahaman antara satu sama lain supaya dapat membina impian negara pada masa depan yang lebih gemilang. Tidak mahukah kita mengecapi kejayan tersebut? Mengapa semua rakyat Malaysia masa kini bersikap membutakan mata dan memekakkan telinga masing-masing dalam menyahut seruan kerajaan untuk membangunkan negara agar nama Malaysia gah di seantero dunia? Sudah pastinya terdapat jawapan bagi kesemua persoalan tersebut walaupun jawapannya berbeza-beza. Intihanya. semua rakyat negara ini sudah pasti akan mengamalkan kunjung-mengunjungi. Jika semua masyarakat berganding bahu. Kita sememangnya tidak dapat menjangka apa-apa yang bakal berlaku pada masa hadapan kerana semua itu terletak pada kekuasaan Allah s. semangat perpaduan sedikit banyak dapat diwujudkan.t. pada musim perayaan terutamanya. sesungguhnya melalui pendidikan sahaja yang dapat menjamin keutuhan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bertitik tolak daripada ini. Oleh itu. Sudah terang lagikan bersuluh. Marilah kita bersama-sama menjadikan negara Malaysia berdiri sama tinggi. Intihanya. ke lurah sama dituruni insya-Allah perkara ini akan dapat direalisasikan lebih awal daripada jangkaan kita. imej negara dapat ditingkatkan jika seluruh rakyat bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam melaksanakan dan menjayakan rancangan kerajaan yang telah bertungkus lumus untuk menyediakan perancangan kerajaan yang efektif seterusnya membawa imej negara terkenal di seluruh dunia. Janganlah kita semua memandang enteng terhadap peranan pendidikan dalam mewujudkan semangat perpaduan kerana pendidikan merupakan benteng utama insan daripada ditipu oleh musuhmusuh negara yang berhajat untuk menghancurkan perpaduan kaum di negara kita. kita perlulah sediakan payung sebelum hujan dalam mendepani masa depan yang menjanjikan cabaran di luar jangkaan agar kita tidak ditimpa malang seperti peribahasa Melayu.w. ibarat ke bukit sama didaki. Sehubungan dengan itu. bermaaf-maafan dan berbual mesra antara satu sama lain. di samping ekonomi negara yang semakin meningkat dengan drastiknya. Usaha Perdana Menteri kita dengan memperkenalkan konsep 1Malaysia sememangnya berbaloi dalam mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. sudah terhantuk baru nak tengadah. . duduk sama rendah dengan negara-negara maju seperti Jepun. sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam pemupukan semangat perpaduan agar negara terpelihara daripada tipu helah pihak musuh. Konklusinya. Amerika Syarikat dan Hong Kong. Sebagai contoh. Mahukah perkara ini berlaku kepada kita dan generasi akan datang? Fikirkanlah. semua rakyat perlulah mempertahankan semangat perpaduan di negara kita demi negara yang tercinta dan dapat menyambut gamitan negara impian.Mahukah rakyat negara kita bersikap seperti kacang hantu? Yang hanya menambahkan lagi masalah di negara kita secara tidak langsung mencemarkan nama baik negara.

[AC] Sebagai contoh. Setiap hari sama ada di kaca-kaca televisyen. tidak sabar ketika berada di jalan raya dan tidak mematuhi peraturan jalan raya. [AC] Sebagai contoh. selekoh tajam akan memudahkan pemandu yang tidak biasa jalan tersebut terbabas dan terlibat dalam kemalangan jalan raya. sudah tentu merugikan sesebuah negara. [AH-Mengapa?] Keadaan kenderaan yang tidak diselenggara mengikut jadual yang telah ditetapkan boleh mengundang malapetaka kepada pemandunya.PENDAHULUAN – 5 Ayat [AR] Memang tidak dapat dinafikan bahawa kemalangan jalan raya saban tahun semakin meningkat dari hari ke hari. [AP] Tegasnya sebelum Nasi Menjadi Bubur. pemandu bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri malah nyawa pengguna jalan raya yang lain. [80 pp] Perenggan Isi 1 : Sikap Pemandu Itu Sendiri – 5 Ayat [AP] Punca yang paling signifikan penyebab berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap pemandu itu sendiri. [AP] Jelaslah. sempit dan rata sudah pasti mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya. pemandu akan mudah tersasar dan berlakunya kemalangan jalan raya ketika ingin menghentikan kenderaan secara kecemasan. [AH-Bagaimana?] Oleh itu. brek kenderaan yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan pemandu sukar mengawal kenderaan ketika saat-saat kecemasan. jalan raya yang bengkang-bengkok. [AH-Mengapa?] Keadaan jalan raya yang berlubang-lubang. kenderaan hendaklah diselenggara dengan baik sebelum memulakan perjalanan yang jauh kerana Malang Tidak Berbau. [AH-Kesan?] Secara tidak langsung. sikap berhati-hati di jalan raya dan Biar Lambat Asal Selamat akan dapat menghindarkan kemalangan maut daripada berlaku.Tanya] Murah sangatkah nyawa manusia sehingga banyak jiwa yang terkorban di jalan raya? Jika hal ini dibiarkan berterusan. [78 pp] Perenggan Isi 2 : Keadaan Struktur Jalan Raya – 5 Ayat [AP] Punca seterusnya penyebab berlakunya kemalangan jalan raya ialah Keadaan struktur jalan raya. [86 pp] Perenggan Isi 3 : Keadaan Kenderaan – 5 Ayat [AP] Keadaan kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik juga menjadi punca berlakunya kemalangan jalan raya. [AH-Mengapa?] Hal ini disebabkan pemandu bersikap mementingkan diri.. di dada-dada akhbar mahupun di corong-corong radio pasti ada sahaja dipaparkan kemalangan jalan raya yang meragut nyawa manusia. [AA] Oleh itu. pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif segera memperbaiki struktur jalan raya yang membahayakan nyawa pengguna jalan raya. [76 pp] . [AH-Kesan?] Impaknya. [AC] Sebagai contoh. [AR-A. [AP] Oleh itu.punca-punca kemalangan jalan raya perlu dikenal pasti segera sebelum isu ini menjadi lebih parah lagi. struktur jalan raya perlu diberi keutamaan terlebih dahulu agar keselamatan pengguna-pengguna jalan raya terjamin. pemandu kenderaan memandu kereta dengan laju tanpa mematuhi had laju yang dibenarkan.

barulah inisiatif dirangka untuk mengatasi kemalangan jalan raya. melanggar lampu isyarat merah tidak berkesan kerana pemandu mampu bayar. [Pendapat] Jangan sampai sudah terhantuk. [Rumusan] Semua pihak perlulah bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi menangani isu kemalangan jalan raya ini. pemandu tidak gentar melakukan kesalahan di jalan raya kerana mereka mampu membayar denda yang dikenakan dan beranggapan operasi hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu sahaja. baru nak terngadah. [AH-Kesan?] Impaknya. Isu kemalangan ini tidak boleh dipandang sebelah mata sahaja kerana impaknya sangat besar kepada negara terutamanya kerugian sumber tenaga yang produktif. [AP] Jadi. [Cadangan] Segala usaha yang dilaksanakan hendaklah berterusan dan istiqomah bukannya sekadar hangat-hangat tahi ayam ataupun sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja. [AH-Mengapa?] Dendaan dan kompaun sebanyak RM300 bagi kesalahan berat seperti memandu melebihi had laju. [AC] Selain itu. [80 pp] . [Harapan] Slogan Pandu Cermat Jiwa Selamat hendaklah dijadikan pedoman bagi semua pengguna jalan raya agar nyawa mereka terselamat.Perenggan Isi 4 : Undang-undang – 5 Ayat [AP] Penguatkuasaan undang-undang yang lemah juga merupakan salah satu punca berlaku kemalangan jalan raya. jangan jadikan lebuh raya sebagai gelanggang perlumbaan mahupun pusara kerana nyawa manusia merupakan satu anugerah yang perlu dihargai. penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas dan pemantauan di kawasan berbahaya hendaklah diambil untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan maut. Ingat. [93 pp] Kesimpulan. Ops Sikap dan sekatan jalan raya hanya giat dijalankan ketika musim-musim perayaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful