IHSANUL AMAL

Keberadaan kita di dunia
• Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (QS Ali-’Imran 59) • Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (al – An’aam: 2) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.( al-hijr: 26)

siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57]. tidak ada kekhawatiran kepada mereka. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. dan tidak (pula) mereka bersedih hati. hari kemudian dan beramal saleh[58].• Sesungguhnya orang-orang mukmin. orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56]. . orang-orang Yahudi.

TUJUAN HIDUP MUSLIM Beribadah Kepada Allah SWT Makna Khusus Ibadah Makna Umum Ibadah .

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.S Al-Mulk : 2 (yang menjadikan mati dan hidup. Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun) Ihsanul Amal . supaya Dia menguji kamu .Ihsanul Amal Q.

Amal yang baik memiliki 2 syarat yaitu : • Ikhlas hanya untuk Allah SWT • Benar sesuai tuntunan syariat Islam .

dan tidak akan diterima perkataan. jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dengan cara yang benar. Seorang guru imam syafi‟I. Sebaliknya. “wahai Abu Ali: „apa maksud mu paling ikhlas dan paling benar?‟ beliau menjawab: “sesungguhnya suatu amal sekalipun benar tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas. tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali disertai niat. maka amal tersebut juga tidak akan diterima. Allah! Jadikanlah semua amal ku sebagai amal yang shalih. amal. ia akan tenggelam . dan janganlah Engkau jadikan amalku itu untuk seseorang sedikitpun” • Berkata Imam Malik: “ Sunnah Rasulullah saw itu ibarat perahu nabi Nuh. sedangkan amal yang benar hanya dapat terwujud dengan mengikuti sunnah Nabi saw” • Sa‟id bin Jubair pernah mengatakan: “Tidak diterima suatu perkataan kecuali disertai amal.• Fudhail Bin Iyadh (105-187 H). perawi hadits yang tsiqah. Siapa yang menumpanginya ia akan selamat: sedangkan yang tidak. Beliau mengatakan: “yaitu yang paling ikhlas dan paling benar” ketika ditanyakan. dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabi saw” • Umar bin Khaththab radliyallahu „anhu selalu berdoa‟: “Ya. maka amal tersebut tidak akan diterima. Ikhlas hanya dapat terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah SWT.

Sabar 2.1. Tidak malu mengatakan “saya Sesuai dengan perintah dan larangan Allah Hukum syara’ tidak tahu” Ilmu Diterima di sisi Allah SWT . Tunduk kepada kebenaran 4. Tidak mudah berfatwa 5. Tidak sombong 3. Caranya benar Ciri orang yang ikhlas : 1. Niat yang ikhlas (sematamata mengharapkan Ridha dari Alah semata) 2.

Semata-mata karna ketulusan hatinya.mustahil tidak mengetahuinya.Demi melihatnya. Lalu org tersebut masuk kembali ketengah-tengah gemuruhnya barisan tanpa seorangpun mengetahuinya. Ia tidak menyukai sikap orang-orang atas perbuatan baiknya.Sabar Tidak sombong Imam Al harist Al Muhasibiy : Orang yang jujur adalah orang yang tidak memperdulikan lagi penilaian orang.sekalipun hanya kecil.ia tidak membenci perhatian orang atas segala kekurangan dari perbuatannya. Hasan bin Mubarak berkata : seorang penunggang kuda yang menggunakan tudung pada mulut dan hidungnya meleset keluar dari sepasukan tentara kaum muslimin.Tetapi aku mengikutinya shg aku bs memintanya scr ikhlas untuk membuka tudungnya agar aku dapat mengenalinya. .bertakbirlah seluruh kaum muslimin.Sebaliknya. Maka aku katakan:mgp engkau sembunyikan dirimu atas kemenangan besar yg dimudahkan Allah melalui tanganmu? Beliau mjwb: Karena Dia yg mjd tujuan perbuatanku. Seraya membunuh penunggang kuda dari pihak musuh yang sebelumnya mengguncangkan barisan kaum muslimin.

maka shbt itu melemparkannya kepada yang lain. Abdurrahman bin Abi Laila( Ulama Salaf) menuturkan Aku telah bertemu dengan 120.Setelah diam sejenak beliau berkata.jawaban itu seharusnya demikian…dan demikian. Tidak mudah berfatwa . Maka aku katakan kpd beliau: smg Allah meluruskan engkau.ada yg bertanya kpd beliau lalu beliau keliru menjwb. sahabat yang lain itupun melemparkannya kpd yg lainlagi dan seterusnya sampai persoalan itu akhirnya kembali lagi kpd yg pertama.ulama sekaligus qodi di kota basrah) Meuturkan: Pada waktu itu kami sedang mengurus jenazah.Kalau demikian aku tarik kembali pendapatku dan aku menundukkan diri.sahabat Rasullullah saw yang jika salah seorang diantara mereka ditanya satu persoalan.Tunduk Kepada Kebenaran Abdurrahman bin Mahdi (murid Ubaidillah bin Hasan Al Anbariy.Sggh menjsdi ekor dlm kebenaran bagiku lebih aku sukai dari pada mjd kpl dalam kebaikan.

Suatu hari kepada Asy Sya’bi ditanyakan satu persoalan.Malaikat saja tidak malu.ketika berkata: “maha suci Engkau (Ya Allah).Tidak Malu mengatakan tidak tahu Ulama-ulama besar dahulu.tidaklah kami memilki ilmu kecuali yg telah Engkau ajarka kpd kami.”Beliau menjawb.Ada kemudian yang bertanya:”apa anda tidak malu menjawab” tidak tahu”padahal anda adalah.ahli-fiqhnya orang-orang irak.”(Al Baqarah:32) .masing-masing tdk merasa malu untuk mengatakan “tidak tahu”.”Jangankan aku….tetapi ia menjwb “aku tidak tahu”.

anak-anak yatim.dan apa yg diberikan kpd ibrahim. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.dan tunakanlah zakat.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.patuh kpdNya.ismail.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.kaumkerabat. dan org-org miskin.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk. serta ucapkanlah kata-kata.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah. dan kamu selalu berpaling.dirikanlah sholat. yang baik kpd manusia.(2:136).dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.2:83) .dan anak cucunya.yaqub.ishak.

Tidak ada tuhan melainkan dia.danAllha Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.Dan apabila dikatakan”berdirilah kamu.Kemuliaan Posisi Ilmu Dalam Islam Allah menyatakan bahwasanya tidaka da tuhan melainkan Dia.para malaikat dan orang-orang yang berilmu.(Al Mujadillah:7) . yang Maha Perkasa. maka lapanganlah. berlapang-lapanglah dlm majelis.3:18) Kemudian kitab itu kami waeiskan kepada orangorang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri.yang menegakkan keadilan. dan diantara mrk ada yg lebih dulu berbuat kebaikandengan izin Allah.niscayaAllah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan oragorang yg diberi ilmu pegetahuan beberapa derajat. lagi Maha Bijaksana.Yg demiian itu adalah karunia yg amat besar. apabila dikatakan kpdmu.. dan diantara mrka ada yg pertengahan.niscaya Allahakan memberi kelapangan kpdmu.( QS.(Fatir:32) Hai orang-orangyg beriman.maka berdirilah.

(2:152) . dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu. Karena itu .ingatlah kamu kepadaKu.Syukur kepada Nikmat Allah harus mempelajari perintah dan larangannya. niscaya Aku ingat pula kepadamu.

Lidah (2:83).28:55) Mata(24:30) Memahami perbuatanperbuatan yg diperintahkan dan yang dlarang Fardu untuk individu muslim . (2:136) Pendengaran(4:140.

Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.dirikanlah sholat.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu. anak-anak yatim. yang baik kpd manusia.ishak.dan apa yg diberikan kpd ibrahim.patuh kpdNya. dan kamu selalu berpaling.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.kaumkerabat.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin. .dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.yaqub.dan anak cucunya.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.dan tunakanlah zakat.ismail. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa. dan org-org miskin.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.(2:136). serta ucapkanlah kata-kata.

Ali „Imran[3]:133) .ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ‫و‬ ‫م‬ ‫َل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫َّة‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ُ َ ُ ‫سا‬ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َِّ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ‫َّت لِْلمت‬ ِ ‫اْلَرض أ‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ُع‬ ‫و‬ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa (TQS.

Hal ini dikarenakan mereka senantiasa menyebarluaskan petunjuk Allah swt dan menyampaikan syariatNya dan mengemban dakwah. Fushilat [41]:33) . Mereka telah meneladani aktivitas para Nabi dan Rasul ‫ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين‬ “Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan melakukan amal shalih senantiasa berkata.Allah telah melebihkan derajat sebagian manusia di antara manusia yang lain. „Aku adalah termasuk ke dalam golongan orangorang muslim‟?” (QS.

Bagaimana dengan kita? Mereka telah hidup mulia.Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus mendekat (bertaqarrub) kepada Allah. dan mati bahagia dengan dasar selalu mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia. Bagaimana dengan kita? Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa. Bagaimana dengan kita? .

Bulatkan tekad dan berjanjilah untuk senantiasa cinta dan meneladani Rasulullah dan mendekat kepada Allah .

pantang biduk pulang ke pantai.Layar telah berkembang. Mendekatlah! Taatlah! Jangan ditunda! Sekaranglah saatnya! .

para nabi benar. serta kiamat itu benar. hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal. bertemu denganMu benar. janjiMu benar. dan hanya kepada Engkaulah aku meminta keputusan hukum.Ya. hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. sorgaMu benar. Allah. hanya kepada Engkaulah aku beriman. Engkau Maha Benar. firmanMu benar. Allah. nerakaMu benar. Ya. hanya kepada Engkaulah aku kembali. hanya kepada Engkaulah aku mengadu. . Nabi Muhammad benar.