IHSANUL AMAL

Keberadaan kita di dunia
• Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (QS Ali-’Imran 59) • Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (al – An’aam: 2) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.( al-hijr: 26)

orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56]. . hari kemudian dan beramal saleh[58].• Sesungguhnya orang-orang mukmin. orang-orang Yahudi. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran kepada mereka. dan tidak (pula) mereka bersedih hati. siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57].

TUJUAN HIDUP MUSLIM Beribadah Kepada Allah SWT Makna Khusus Ibadah Makna Umum Ibadah .

Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun) Ihsanul Amal . siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.S Al-Mulk : 2 (yang menjadikan mati dan hidup. supaya Dia menguji kamu .Ihsanul Amal Q.

Amal yang baik memiliki 2 syarat yaitu : • Ikhlas hanya untuk Allah SWT • Benar sesuai tuntunan syariat Islam .

Ikhlas hanya dapat terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah SWT. Allah! Jadikanlah semua amal ku sebagai amal yang shalih. dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabi saw” • Umar bin Khaththab radliyallahu „anhu selalu berdoa‟: “Ya. “wahai Abu Ali: „apa maksud mu paling ikhlas dan paling benar?‟ beliau menjawab: “sesungguhnya suatu amal sekalipun benar tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas. ia akan tenggelam . amal. Seorang guru imam syafi‟I. sedangkan amal yang benar hanya dapat terwujud dengan mengikuti sunnah Nabi saw” • Sa‟id bin Jubair pernah mengatakan: “Tidak diterima suatu perkataan kecuali disertai amal. Sebaliknya. dan janganlah Engkau jadikan amalku itu untuk seseorang sedikitpun” • Berkata Imam Malik: “ Sunnah Rasulullah saw itu ibarat perahu nabi Nuh. maka amal tersebut tidak akan diterima. Beliau mengatakan: “yaitu yang paling ikhlas dan paling benar” ketika ditanyakan. maka amal tersebut juga tidak akan diterima.• Fudhail Bin Iyadh (105-187 H). dan tidak akan diterima perkataan. jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dengan cara yang benar. Siapa yang menumpanginya ia akan selamat: sedangkan yang tidak. tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali disertai niat. perawi hadits yang tsiqah.

Tidak mudah berfatwa 5. Tidak sombong 3.1. Caranya benar Ciri orang yang ikhlas : 1. Sabar 2. Tidak malu mengatakan “saya Sesuai dengan perintah dan larangan Allah Hukum syara’ tidak tahu” Ilmu Diterima di sisi Allah SWT . Niat yang ikhlas (sematamata mengharapkan Ridha dari Alah semata) 2. Tunduk kepada kebenaran 4.

Ia tidak menyukai sikap orang-orang atas perbuatan baiknya. Seraya membunuh penunggang kuda dari pihak musuh yang sebelumnya mengguncangkan barisan kaum muslimin.Tetapi aku mengikutinya shg aku bs memintanya scr ikhlas untuk membuka tudungnya agar aku dapat mengenalinya.bertakbirlah seluruh kaum muslimin.ia tidak membenci perhatian orang atas segala kekurangan dari perbuatannya. Semata-mata karna ketulusan hatinya.Sabar Tidak sombong Imam Al harist Al Muhasibiy : Orang yang jujur adalah orang yang tidak memperdulikan lagi penilaian orang.Sebaliknya.sekalipun hanya kecil. Lalu org tersebut masuk kembali ketengah-tengah gemuruhnya barisan tanpa seorangpun mengetahuinya.mustahil tidak mengetahuinya. Hasan bin Mubarak berkata : seorang penunggang kuda yang menggunakan tudung pada mulut dan hidungnya meleset keluar dari sepasukan tentara kaum muslimin.Demi melihatnya. . Maka aku katakan:mgp engkau sembunyikan dirimu atas kemenangan besar yg dimudahkan Allah melalui tanganmu? Beliau mjwb: Karena Dia yg mjd tujuan perbuatanku.

sahabat Rasullullah saw yang jika salah seorang diantara mereka ditanya satu persoalan.ulama sekaligus qodi di kota basrah) Meuturkan: Pada waktu itu kami sedang mengurus jenazah.Sggh menjsdi ekor dlm kebenaran bagiku lebih aku sukai dari pada mjd kpl dalam kebaikan.ada yg bertanya kpd beliau lalu beliau keliru menjwb.Setelah diam sejenak beliau berkata.maka shbt itu melemparkannya kepada yang lain.Kalau demikian aku tarik kembali pendapatku dan aku menundukkan diri. Tidak mudah berfatwa .jawaban itu seharusnya demikian…dan demikian. sahabat yang lain itupun melemparkannya kpd yg lainlagi dan seterusnya sampai persoalan itu akhirnya kembali lagi kpd yg pertama. Maka aku katakan kpd beliau: smg Allah meluruskan engkau. Abdurrahman bin Abi Laila( Ulama Salaf) menuturkan Aku telah bertemu dengan 120.Tunduk Kepada Kebenaran Abdurrahman bin Mahdi (murid Ubaidillah bin Hasan Al Anbariy.

Malaikat saja tidak malu.ahli-fiqhnya orang-orang irak.Suatu hari kepada Asy Sya’bi ditanyakan satu persoalan.Ada kemudian yang bertanya:”apa anda tidak malu menjawab” tidak tahu”padahal anda adalah.tidaklah kami memilki ilmu kecuali yg telah Engkau ajarka kpd kami.masing-masing tdk merasa malu untuk mengatakan “tidak tahu”.”Beliau menjawb.ketika berkata: “maha suci Engkau (Ya Allah).”Jangankan aku….Tidak Malu mengatakan tidak tahu Ulama-ulama besar dahulu.”(Al Baqarah:32) .tetapi ia menjwb “aku tidak tahu”.

dan tunakanlah zakat.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak. dan kamu selalu berpaling.ishak.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.kaumkerabat.dirikanlah sholat. yang baik kpd manusia.ismail. serta ucapkanlah kata-kata.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk. dan org-org miskin.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.dan anak cucunya.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.dan apa yg diberikan kpd ibrahim. anak-anak yatim.(2:136).kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.patuh kpdNya.yaqub. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.2:83) .

yang Maha Perkasa. lagi Maha Bijaksana.( QS.Tidak ada tuhan melainkan dia.3:18) Kemudian kitab itu kami waeiskan kepada orangorang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.(Fatir:32) Hai orang-orangyg beriman.Yg demiian itu adalah karunia yg amat besar.Kemuliaan Posisi Ilmu Dalam Islam Allah menyatakan bahwasanya tidaka da tuhan melainkan Dia. dan diantara mrka ada yg pertengahan.niscayaAllah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan oragorang yg diberi ilmu pegetahuan beberapa derajat.danAllha Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.niscaya Allahakan memberi kelapangan kpdmu. apabila dikatakan kpdmu.(Al Mujadillah:7) . maka lapanganlah.lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri.yang menegakkan keadilan.Dan apabila dikatakan”berdirilah kamu. dan diantara mrk ada yg lebih dulu berbuat kebaikandengan izin Allah.maka berdirilah. berlapang-lapanglah dlm majelis..para malaikat dan orang-orang yang berilmu.

(2:152) .Syukur kepada Nikmat Allah harus mempelajari perintah dan larangannya.ingatlah kamu kepadaKu. dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu. Karena itu . niscaya Aku ingat pula kepadamu.

Lidah (2:83).28:55) Mata(24:30) Memahami perbuatanperbuatan yg diperintahkan dan yang dlarang Fardu untuk individu muslim . (2:136) Pendengaran(4:140.

anak-anak yatim.dan apa yg diberikan kpd ibrahim.kaumkerabat.dirikanlah sholat.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin. .ismail.dan tunakanlah zakat.patuh kpdNya.(2:136). dan apa yg diberikan kpd musa dan isa. serta ucapkanlah kata-kata.dan anak cucunya.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah. dan org-org miskin.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.ishak.yaqub.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak. yang baik kpd manusia. dan kamu selalu berpaling.

Ali „Imran[3]:133) .ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ‫و‬ ‫م‬ ‫َل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫َّة‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ُ َ ُ ‫سا‬ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َِّ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ‫َّت لِْلمت‬ ِ ‫اْلَرض أ‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ُع‬ ‫و‬ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa (TQS.

Hal ini dikarenakan mereka senantiasa menyebarluaskan petunjuk Allah swt dan menyampaikan syariatNya dan mengemban dakwah.Allah telah melebihkan derajat sebagian manusia di antara manusia yang lain. „Aku adalah termasuk ke dalam golongan orangorang muslim‟?” (QS. Fushilat [41]:33) . Mereka telah meneladani aktivitas para Nabi dan Rasul ‫ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين‬ “Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan melakukan amal shalih senantiasa berkata.

Bagaimana dengan kita? . dan mati bahagia dengan dasar selalu mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia. Bagaimana dengan kita? Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa. Bagaimana dengan kita? Mereka telah hidup mulia.Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus mendekat (bertaqarrub) kepada Allah.

Bulatkan tekad dan berjanjilah untuk senantiasa cinta dan meneladani Rasulullah dan mendekat kepada Allah .

pantang biduk pulang ke pantai.Layar telah berkembang. Mendekatlah! Taatlah! Jangan ditunda! Sekaranglah saatnya! .

dan hanya kepada Engkaulah aku meminta keputusan hukum. Engkau Maha Benar. janjiMu benar. serta kiamat itu benar. bertemu denganMu benar. sorgaMu benar. hanya kepada Engkaulah aku kembali. Allah. Nabi Muhammad benar. Allah. nerakaMu benar. hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. firmanMu benar. . Ya.Ya. hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal. hanya kepada Engkaulah aku beriman. para nabi benar. hanya kepada Engkaulah aku mengadu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful