IHSANUL AMAL

Keberadaan kita di dunia
• Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (QS Ali-’Imran 59) • Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (al – An’aam: 2) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.( al-hijr: 26)

orang-orang Yahudi.• Sesungguhnya orang-orang mukmin. . hari kemudian dan beramal saleh[58]. siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57]. dan tidak (pula) mereka bersedih hati. tidak ada kekhawatiran kepada mereka. orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56]. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka.

TUJUAN HIDUP MUSLIM Beribadah Kepada Allah SWT Makna Khusus Ibadah Makna Umum Ibadah .

supaya Dia menguji kamu .S Al-Mulk : 2 (yang menjadikan mati dan hidup.Ihsanul Amal Q. siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun) Ihsanul Amal .

Amal yang baik memiliki 2 syarat yaitu : • Ikhlas hanya untuk Allah SWT • Benar sesuai tuntunan syariat Islam .

Ikhlas hanya dapat terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah SWT. ia akan tenggelam .• Fudhail Bin Iyadh (105-187 H). Beliau mengatakan: “yaitu yang paling ikhlas dan paling benar” ketika ditanyakan. dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabi saw” • Umar bin Khaththab radliyallahu „anhu selalu berdoa‟: “Ya. amal. dan tidak akan diterima perkataan. Sebaliknya. Seorang guru imam syafi‟I. maka amal tersebut juga tidak akan diterima. Siapa yang menumpanginya ia akan selamat: sedangkan yang tidak. Allah! Jadikanlah semua amal ku sebagai amal yang shalih. sedangkan amal yang benar hanya dapat terwujud dengan mengikuti sunnah Nabi saw” • Sa‟id bin Jubair pernah mengatakan: “Tidak diterima suatu perkataan kecuali disertai amal. maka amal tersebut tidak akan diterima. jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dengan cara yang benar. perawi hadits yang tsiqah. “wahai Abu Ali: „apa maksud mu paling ikhlas dan paling benar?‟ beliau menjawab: “sesungguhnya suatu amal sekalipun benar tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas. dan janganlah Engkau jadikan amalku itu untuk seseorang sedikitpun” • Berkata Imam Malik: “ Sunnah Rasulullah saw itu ibarat perahu nabi Nuh. tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali disertai niat.

Sabar 2. Tidak malu mengatakan “saya Sesuai dengan perintah dan larangan Allah Hukum syara’ tidak tahu” Ilmu Diterima di sisi Allah SWT . Caranya benar Ciri orang yang ikhlas : 1. Tunduk kepada kebenaran 4. Tidak sombong 3.1. Niat yang ikhlas (sematamata mengharapkan Ridha dari Alah semata) 2. Tidak mudah berfatwa 5.

Sabar Tidak sombong Imam Al harist Al Muhasibiy : Orang yang jujur adalah orang yang tidak memperdulikan lagi penilaian orang.bertakbirlah seluruh kaum muslimin.Sebaliknya. .sekalipun hanya kecil.mustahil tidak mengetahuinya. Maka aku katakan:mgp engkau sembunyikan dirimu atas kemenangan besar yg dimudahkan Allah melalui tanganmu? Beliau mjwb: Karena Dia yg mjd tujuan perbuatanku. Lalu org tersebut masuk kembali ketengah-tengah gemuruhnya barisan tanpa seorangpun mengetahuinya.Tetapi aku mengikutinya shg aku bs memintanya scr ikhlas untuk membuka tudungnya agar aku dapat mengenalinya.ia tidak membenci perhatian orang atas segala kekurangan dari perbuatannya. Ia tidak menyukai sikap orang-orang atas perbuatan baiknya. Seraya membunuh penunggang kuda dari pihak musuh yang sebelumnya mengguncangkan barisan kaum muslimin. Semata-mata karna ketulusan hatinya. Hasan bin Mubarak berkata : seorang penunggang kuda yang menggunakan tudung pada mulut dan hidungnya meleset keluar dari sepasukan tentara kaum muslimin.Demi melihatnya.

Kalau demikian aku tarik kembali pendapatku dan aku menundukkan diri.Setelah diam sejenak beliau berkata.maka shbt itu melemparkannya kepada yang lain. Maka aku katakan kpd beliau: smg Allah meluruskan engkau. sahabat yang lain itupun melemparkannya kpd yg lainlagi dan seterusnya sampai persoalan itu akhirnya kembali lagi kpd yg pertama.sahabat Rasullullah saw yang jika salah seorang diantara mereka ditanya satu persoalan.Tunduk Kepada Kebenaran Abdurrahman bin Mahdi (murid Ubaidillah bin Hasan Al Anbariy.ulama sekaligus qodi di kota basrah) Meuturkan: Pada waktu itu kami sedang mengurus jenazah.jawaban itu seharusnya demikian…dan demikian. Abdurrahman bin Abi Laila( Ulama Salaf) menuturkan Aku telah bertemu dengan 120. Tidak mudah berfatwa .Sggh menjsdi ekor dlm kebenaran bagiku lebih aku sukai dari pada mjd kpl dalam kebaikan.ada yg bertanya kpd beliau lalu beliau keliru menjwb.

tidaklah kami memilki ilmu kecuali yg telah Engkau ajarka kpd kami.”(Al Baqarah:32) .ketika berkata: “maha suci Engkau (Ya Allah).masing-masing tdk merasa malu untuk mengatakan “tidak tahu”.Malaikat saja tidak malu.Ada kemudian yang bertanya:”apa anda tidak malu menjawab” tidak tahu”padahal anda adalah.”Beliau menjawb.Tidak Malu mengatakan tidak tahu Ulama-ulama besar dahulu.”Jangankan aku….ahli-fiqhnya orang-orang irak.Suatu hari kepada Asy Sya’bi ditanyakan satu persoalan.tetapi ia menjwb “aku tidak tahu”.

yang baik kpd manusia.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.dan tunakanlah zakat.dan anak cucunya.patuh kpdNya. anak-anak yatim.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk. dan org-org miskin.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.dirikanlah sholat.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.ishak. serta ucapkanlah kata-kata.dan apa yg diberikan kpd ibrahim. dan kamu selalu berpaling.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.yaqub.kaumkerabat.(2:136).ismail.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.2:83) .

yang Maha Perkasa. maka lapanganlah. dan diantara mrka ada yg pertengahan.(Al Mujadillah:7) .Yg demiian itu adalah karunia yg amat besar.yang menegakkan keadilan. lagi Maha Bijaksana..(Fatir:32) Hai orang-orangyg beriman.maka berdirilah.lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. berlapang-lapanglah dlm majelis.3:18) Kemudian kitab itu kami waeiskan kepada orangorang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.( QS.danAllha Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.niscayaAllah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan oragorang yg diberi ilmu pegetahuan beberapa derajat.para malaikat dan orang-orang yang berilmu. dan diantara mrk ada yg lebih dulu berbuat kebaikandengan izin Allah.Kemuliaan Posisi Ilmu Dalam Islam Allah menyatakan bahwasanya tidaka da tuhan melainkan Dia.Tidak ada tuhan melainkan dia.niscaya Allahakan memberi kelapangan kpdmu. apabila dikatakan kpdmu.Dan apabila dikatakan”berdirilah kamu.

Karena itu . niscaya Aku ingat pula kepadamu.(2:152) .ingatlah kamu kepadaKu. dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu.Syukur kepada Nikmat Allah harus mempelajari perintah dan larangannya.

Lidah (2:83).28:55) Mata(24:30) Memahami perbuatanperbuatan yg diperintahkan dan yang dlarang Fardu untuk individu muslim . (2:136) Pendengaran(4:140.

. dan org-org miskin.dirikanlah sholat.ismail.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.dan tunakanlah zakat.dan anak cucunya.dan apa yg diberikan kpd ibrahim.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.ishak.(2:136). yang baik kpd manusia.yaqub.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.kaumkerabat.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami. dan kamu selalu berpaling. serta ucapkanlah kata-kata. anak-anak yatim.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.patuh kpdNya.

Ali „Imran[3]:133) .ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ‫و‬ ‫م‬ ‫َل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫َّة‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ُ َ ُ ‫سا‬ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َِّ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ‫َّت لِْلمت‬ ِ ‫اْلَرض أ‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ُع‬ ‫و‬ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa (TQS.

Fushilat [41]:33) . Hal ini dikarenakan mereka senantiasa menyebarluaskan petunjuk Allah swt dan menyampaikan syariatNya dan mengemban dakwah. „Aku adalah termasuk ke dalam golongan orangorang muslim‟?” (QS. Mereka telah meneladani aktivitas para Nabi dan Rasul ‫ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين‬ “Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan melakukan amal shalih senantiasa berkata.Allah telah melebihkan derajat sebagian manusia di antara manusia yang lain.

Bagaimana dengan kita? Mereka telah hidup mulia. dan mati bahagia dengan dasar selalu mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia. Bagaimana dengan kita? .Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus mendekat (bertaqarrub) kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa.

Bulatkan tekad dan berjanjilah untuk senantiasa cinta dan meneladani Rasulullah dan mendekat kepada Allah .

pantang biduk pulang ke pantai. Mendekatlah! Taatlah! Jangan ditunda! Sekaranglah saatnya! .Layar telah berkembang.

hanya kepada Engkaulah aku kembali. hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal. Allah. . dan hanya kepada Engkaulah aku meminta keputusan hukum. serta kiamat itu benar. hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. bertemu denganMu benar. Allah. hanya kepada Engkaulah aku beriman. hanya kepada Engkaulah aku mengadu. janjiMu benar. nerakaMu benar. para nabi benar.Ya. Ya. sorgaMu benar. firmanMu benar. Engkau Maha Benar. Nabi Muhammad benar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful