P. 1
Ihsanul Amal

Ihsanul Amal

|Views: 35|Likes:
Published by Al Haytsam Muhammad

More info:

Published by: Al Haytsam Muhammad on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

IHSANUL AMAL

Keberadaan kita di dunia
• Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (QS Ali-’Imran 59) • Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (al – An’aam: 2) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.( al-hijr: 26)

dan tidak (pula) mereka bersedih hati. orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56].• Sesungguhnya orang-orang mukmin. . siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57]. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. hari kemudian dan beramal saleh[58]. tidak ada kekhawatiran kepada mereka. orang-orang Yahudi.

TUJUAN HIDUP MUSLIM Beribadah Kepada Allah SWT Makna Khusus Ibadah Makna Umum Ibadah .

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.S Al-Mulk : 2 (yang menjadikan mati dan hidup. supaya Dia menguji kamu .Ihsanul Amal Q. Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun) Ihsanul Amal .

Amal yang baik memiliki 2 syarat yaitu : • Ikhlas hanya untuk Allah SWT • Benar sesuai tuntunan syariat Islam .

dan tidak akan diterima perkataan. Sebaliknya. maka amal tersebut tidak akan diterima. Ikhlas hanya dapat terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah SWT. “wahai Abu Ali: „apa maksud mu paling ikhlas dan paling benar?‟ beliau menjawab: “sesungguhnya suatu amal sekalipun benar tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas. Seorang guru imam syafi‟I. Beliau mengatakan: “yaitu yang paling ikhlas dan paling benar” ketika ditanyakan. perawi hadits yang tsiqah. tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali disertai niat. sedangkan amal yang benar hanya dapat terwujud dengan mengikuti sunnah Nabi saw” • Sa‟id bin Jubair pernah mengatakan: “Tidak diterima suatu perkataan kecuali disertai amal. maka amal tersebut juga tidak akan diterima. dan janganlah Engkau jadikan amalku itu untuk seseorang sedikitpun” • Berkata Imam Malik: “ Sunnah Rasulullah saw itu ibarat perahu nabi Nuh. dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabi saw” • Umar bin Khaththab radliyallahu „anhu selalu berdoa‟: “Ya. amal. Siapa yang menumpanginya ia akan selamat: sedangkan yang tidak. jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dengan cara yang benar.• Fudhail Bin Iyadh (105-187 H). ia akan tenggelam . Allah! Jadikanlah semua amal ku sebagai amal yang shalih.

1. Tidak mudah berfatwa 5. Caranya benar Ciri orang yang ikhlas : 1. Tidak malu mengatakan “saya Sesuai dengan perintah dan larangan Allah Hukum syara’ tidak tahu” Ilmu Diterima di sisi Allah SWT . Sabar 2. Tunduk kepada kebenaran 4. Tidak sombong 3. Niat yang ikhlas (sematamata mengharapkan Ridha dari Alah semata) 2.

Demi melihatnya. . Semata-mata karna ketulusan hatinya.Sabar Tidak sombong Imam Al harist Al Muhasibiy : Orang yang jujur adalah orang yang tidak memperdulikan lagi penilaian orang.mustahil tidak mengetahuinya.Sebaliknya.Tetapi aku mengikutinya shg aku bs memintanya scr ikhlas untuk membuka tudungnya agar aku dapat mengenalinya.sekalipun hanya kecil. Ia tidak menyukai sikap orang-orang atas perbuatan baiknya. Hasan bin Mubarak berkata : seorang penunggang kuda yang menggunakan tudung pada mulut dan hidungnya meleset keluar dari sepasukan tentara kaum muslimin.ia tidak membenci perhatian orang atas segala kekurangan dari perbuatannya.bertakbirlah seluruh kaum muslimin. Maka aku katakan:mgp engkau sembunyikan dirimu atas kemenangan besar yg dimudahkan Allah melalui tanganmu? Beliau mjwb: Karena Dia yg mjd tujuan perbuatanku. Lalu org tersebut masuk kembali ketengah-tengah gemuruhnya barisan tanpa seorangpun mengetahuinya. Seraya membunuh penunggang kuda dari pihak musuh yang sebelumnya mengguncangkan barisan kaum muslimin.

sahabat Rasullullah saw yang jika salah seorang diantara mereka ditanya satu persoalan.ulama sekaligus qodi di kota basrah) Meuturkan: Pada waktu itu kami sedang mengurus jenazah.Sggh menjsdi ekor dlm kebenaran bagiku lebih aku sukai dari pada mjd kpl dalam kebaikan. Abdurrahman bin Abi Laila( Ulama Salaf) menuturkan Aku telah bertemu dengan 120.maka shbt itu melemparkannya kepada yang lain.Setelah diam sejenak beliau berkata.Kalau demikian aku tarik kembali pendapatku dan aku menundukkan diri. Maka aku katakan kpd beliau: smg Allah meluruskan engkau.Tunduk Kepada Kebenaran Abdurrahman bin Mahdi (murid Ubaidillah bin Hasan Al Anbariy. Tidak mudah berfatwa . sahabat yang lain itupun melemparkannya kpd yg lainlagi dan seterusnya sampai persoalan itu akhirnya kembali lagi kpd yg pertama.ada yg bertanya kpd beliau lalu beliau keliru menjwb.jawaban itu seharusnya demikian…dan demikian.

Tidak Malu mengatakan tidak tahu Ulama-ulama besar dahulu.tidaklah kami memilki ilmu kecuali yg telah Engkau ajarka kpd kami.tetapi ia menjwb “aku tidak tahu”.Malaikat saja tidak malu.Ada kemudian yang bertanya:”apa anda tidak malu menjawab” tidak tahu”padahal anda adalah.Suatu hari kepada Asy Sya’bi ditanyakan satu persoalan.ketika berkata: “maha suci Engkau (Ya Allah).”Beliau menjawb.”(Al Baqarah:32) .ahli-fiqhnya orang-orang irak.”Jangankan aku….masing-masing tdk merasa malu untuk mengatakan “tidak tahu”.

dan org-org miskin.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.dan tunakanlah zakat.patuh kpdNya.(2:136).ismail.dan apa yg diberikan kpd ibrahim. anak-anak yatim.2:83) .kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.dirikanlah sholat. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.yaqub.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.dan anak cucunya.ishak. dan kamu selalu berpaling.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.kaumkerabat. yang baik kpd manusia. serta ucapkanlah kata-kata.

para malaikat dan orang-orang yang berilmu.maka berdirilah.Kemuliaan Posisi Ilmu Dalam Islam Allah menyatakan bahwasanya tidaka da tuhan melainkan Dia.danAllha Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.niscaya Allahakan memberi kelapangan kpdmu. apabila dikatakan kpdmu. lagi Maha Bijaksana. dan diantara mrka ada yg pertengahan.Yg demiian itu adalah karunia yg amat besar. dan diantara mrk ada yg lebih dulu berbuat kebaikandengan izin Allah.( QS.Dan apabila dikatakan”berdirilah kamu.Tidak ada tuhan melainkan dia. maka lapanganlah..(Fatir:32) Hai orang-orangyg beriman.(Al Mujadillah:7) .yang menegakkan keadilan. berlapang-lapanglah dlm majelis.lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. yang Maha Perkasa.3:18) Kemudian kitab itu kami waeiskan kepada orangorang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.niscayaAllah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan oragorang yg diberi ilmu pegetahuan beberapa derajat.

Karena itu .Syukur kepada Nikmat Allah harus mempelajari perintah dan larangannya.ingatlah kamu kepadaKu. dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu. niscaya Aku ingat pula kepadamu.(2:152) .

(2:136) Pendengaran(4:140.Lidah (2:83).28:55) Mata(24:30) Memahami perbuatanperbuatan yg diperintahkan dan yang dlarang Fardu untuk individu muslim .

ishak.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.ismail.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.patuh kpdNya.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.yaqub. dan org-org miskin.dan tunakanlah zakat.kaumkerabat. serta ucapkanlah kata-kata.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin. . dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.(2:136).kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.dan anak cucunya.dirikanlah sholat. yang baik kpd manusia. dan kamu selalu berpaling.dan apa yg diberikan kpd ibrahim. anak-anak yatim.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.

ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ‫و‬ ‫م‬ ‫َل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫َّة‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ُ َ ُ ‫سا‬ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َِّ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ‫َّت لِْلمت‬ ِ ‫اْلَرض أ‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ُع‬ ‫و‬ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa (TQS. Ali „Imran[3]:133) .

Hal ini dikarenakan mereka senantiasa menyebarluaskan petunjuk Allah swt dan menyampaikan syariatNya dan mengemban dakwah. Mereka telah meneladani aktivitas para Nabi dan Rasul ‫ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين‬ “Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan melakukan amal shalih senantiasa berkata. „Aku adalah termasuk ke dalam golongan orangorang muslim‟?” (QS. Fushilat [41]:33) .Allah telah melebihkan derajat sebagian manusia di antara manusia yang lain.

dan mati bahagia dengan dasar selalu mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia.Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus mendekat (bertaqarrub) kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa. Bagaimana dengan kita? Mereka telah hidup mulia. Bagaimana dengan kita? .

Bulatkan tekad dan berjanjilah untuk senantiasa cinta dan meneladani Rasulullah dan mendekat kepada Allah .

pantang biduk pulang ke pantai.Layar telah berkembang. Mendekatlah! Taatlah! Jangan ditunda! Sekaranglah saatnya! .

firmanMu benar. bertemu denganMu benar. Ya.Ya. hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal. Allah. Allah. Engkau Maha Benar. . serta kiamat itu benar. sorgaMu benar. dan hanya kepada Engkaulah aku meminta keputusan hukum. hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. hanya kepada Engkaulah aku mengadu. para nabi benar. Nabi Muhammad benar. hanya kepada Engkaulah aku kembali. janjiMu benar. nerakaMu benar. hanya kepada Engkaulah aku beriman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->