P. 1
Ihsanul Amal

Ihsanul Amal

|Views: 35|Likes:
Published by Al Haytsam Muhammad

More info:

Published by: Al Haytsam Muhammad on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

IHSANUL AMAL

Keberadaan kita di dunia
• Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (QS Ali-’Imran 59) • Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (al – An’aam: 2) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.( al-hijr: 26)

dan tidak (pula) mereka bersedih hati. hari kemudian dan beramal saleh[58]. tidak ada kekhawatiran kepada mereka. . orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56].• Sesungguhnya orang-orang mukmin. siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57]. orang-orang Yahudi. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka.

TUJUAN HIDUP MUSLIM Beribadah Kepada Allah SWT Makna Khusus Ibadah Makna Umum Ibadah .

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. supaya Dia menguji kamu . Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun) Ihsanul Amal .S Al-Mulk : 2 (yang menjadikan mati dan hidup.Ihsanul Amal Q.

Amal yang baik memiliki 2 syarat yaitu : • Ikhlas hanya untuk Allah SWT • Benar sesuai tuntunan syariat Islam .

Allah! Jadikanlah semua amal ku sebagai amal yang shalih. dan janganlah Engkau jadikan amalku itu untuk seseorang sedikitpun” • Berkata Imam Malik: “ Sunnah Rasulullah saw itu ibarat perahu nabi Nuh. maka amal tersebut juga tidak akan diterima. dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabi saw” • Umar bin Khaththab radliyallahu „anhu selalu berdoa‟: “Ya. “wahai Abu Ali: „apa maksud mu paling ikhlas dan paling benar?‟ beliau menjawab: “sesungguhnya suatu amal sekalipun benar tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas. dan tidak akan diterima perkataan. Siapa yang menumpanginya ia akan selamat: sedangkan yang tidak.• Fudhail Bin Iyadh (105-187 H). Ikhlas hanya dapat terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah SWT. tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali disertai niat. jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dengan cara yang benar. maka amal tersebut tidak akan diterima. Beliau mengatakan: “yaitu yang paling ikhlas dan paling benar” ketika ditanyakan. amal. Sebaliknya. perawi hadits yang tsiqah. Seorang guru imam syafi‟I. sedangkan amal yang benar hanya dapat terwujud dengan mengikuti sunnah Nabi saw” • Sa‟id bin Jubair pernah mengatakan: “Tidak diterima suatu perkataan kecuali disertai amal. ia akan tenggelam .

Caranya benar Ciri orang yang ikhlas : 1. Tidak mudah berfatwa 5. Tunduk kepada kebenaran 4.1. Tidak sombong 3. Tidak malu mengatakan “saya Sesuai dengan perintah dan larangan Allah Hukum syara’ tidak tahu” Ilmu Diterima di sisi Allah SWT . Sabar 2. Niat yang ikhlas (sematamata mengharapkan Ridha dari Alah semata) 2.

Semata-mata karna ketulusan hatinya. Lalu org tersebut masuk kembali ketengah-tengah gemuruhnya barisan tanpa seorangpun mengetahuinya.sekalipun hanya kecil.Sabar Tidak sombong Imam Al harist Al Muhasibiy : Orang yang jujur adalah orang yang tidak memperdulikan lagi penilaian orang. Maka aku katakan:mgp engkau sembunyikan dirimu atas kemenangan besar yg dimudahkan Allah melalui tanganmu? Beliau mjwb: Karena Dia yg mjd tujuan perbuatanku.Sebaliknya. . Seraya membunuh penunggang kuda dari pihak musuh yang sebelumnya mengguncangkan barisan kaum muslimin. Ia tidak menyukai sikap orang-orang atas perbuatan baiknya.ia tidak membenci perhatian orang atas segala kekurangan dari perbuatannya.mustahil tidak mengetahuinya.Demi melihatnya.Tetapi aku mengikutinya shg aku bs memintanya scr ikhlas untuk membuka tudungnya agar aku dapat mengenalinya.bertakbirlah seluruh kaum muslimin. Hasan bin Mubarak berkata : seorang penunggang kuda yang menggunakan tudung pada mulut dan hidungnya meleset keluar dari sepasukan tentara kaum muslimin.

ulama sekaligus qodi di kota basrah) Meuturkan: Pada waktu itu kami sedang mengurus jenazah.Sggh menjsdi ekor dlm kebenaran bagiku lebih aku sukai dari pada mjd kpl dalam kebaikan. Tidak mudah berfatwa . Maka aku katakan kpd beliau: smg Allah meluruskan engkau.Kalau demikian aku tarik kembali pendapatku dan aku menundukkan diri.sahabat Rasullullah saw yang jika salah seorang diantara mereka ditanya satu persoalan.jawaban itu seharusnya demikian…dan demikian.Setelah diam sejenak beliau berkata. sahabat yang lain itupun melemparkannya kpd yg lainlagi dan seterusnya sampai persoalan itu akhirnya kembali lagi kpd yg pertama.ada yg bertanya kpd beliau lalu beliau keliru menjwb.maka shbt itu melemparkannya kepada yang lain. Abdurrahman bin Abi Laila( Ulama Salaf) menuturkan Aku telah bertemu dengan 120.Tunduk Kepada Kebenaran Abdurrahman bin Mahdi (murid Ubaidillah bin Hasan Al Anbariy.

Suatu hari kepada Asy Sya’bi ditanyakan satu persoalan.”Beliau menjawb.ahli-fiqhnya orang-orang irak.Ada kemudian yang bertanya:”apa anda tidak malu menjawab” tidak tahu”padahal anda adalah.”(Al Baqarah:32) .tetapi ia menjwb “aku tidak tahu”.tidaklah kami memilki ilmu kecuali yg telah Engkau ajarka kpd kami.”Jangankan aku….Malaikat saja tidak malu.ketika berkata: “maha suci Engkau (Ya Allah).masing-masing tdk merasa malu untuk mengatakan “tidak tahu”.Tidak Malu mengatakan tidak tahu Ulama-ulama besar dahulu.

(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin. anak-anak yatim. dan org-org miskin.patuh kpdNya.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.dan anak cucunya.kaumkerabat.yaqub.2:83) .kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.ishak. yang baik kpd manusia.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.dan apa yg diberikan kpd ibrahim.(2:136).ismail. serta ucapkanlah kata-kata.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.dan tunakanlah zakat.dirikanlah sholat. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa. dan kamu selalu berpaling.

apabila dikatakan kpdmu. maka lapanganlah.(Fatir:32) Hai orang-orangyg beriman.Kemuliaan Posisi Ilmu Dalam Islam Allah menyatakan bahwasanya tidaka da tuhan melainkan Dia.3:18) Kemudian kitab itu kami waeiskan kepada orangorang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. berlapang-lapanglah dlm majelis.Dan apabila dikatakan”berdirilah kamu. dan diantara mrka ada yg pertengahan.niscayaAllah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan oragorang yg diberi ilmu pegetahuan beberapa derajat.niscaya Allahakan memberi kelapangan kpdmu.para malaikat dan orang-orang yang berilmu. yang Maha Perkasa.maka berdirilah.yang menegakkan keadilan.( QS. dan diantara mrk ada yg lebih dulu berbuat kebaikandengan izin Allah.Yg demiian itu adalah karunia yg amat besar..lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri.(Al Mujadillah:7) .danAllha Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan. lagi Maha Bijaksana.Tidak ada tuhan melainkan dia.

dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu.Syukur kepada Nikmat Allah harus mempelajari perintah dan larangannya.ingatlah kamu kepadaKu. niscaya Aku ingat pula kepadamu.(2:152) . Karena itu .

(2:136) Pendengaran(4:140.Lidah (2:83).28:55) Mata(24:30) Memahami perbuatanperbuatan yg diperintahkan dan yang dlarang Fardu untuk individu muslim .

yang baik kpd manusia. dan org-org miskin.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah. .dirikanlah sholat.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa. serta ucapkanlah kata-kata. anak-anak yatim.dan apa yg diberikan kpd ibrahim.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.dan tunakanlah zakat.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.ishak.dan anak cucunya. dan kamu selalu berpaling.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.kaumkerabat.yaqub.ismail.patuh kpdNya.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.(2:136).serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.

ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ‫و‬ ‫م‬ ‫َل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫َّة‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ُ َ ُ ‫سا‬ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َِّ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ‫َّت لِْلمت‬ ِ ‫اْلَرض أ‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ُع‬ ‫و‬ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa (TQS. Ali „Imran[3]:133) .

Fushilat [41]:33) . Mereka telah meneladani aktivitas para Nabi dan Rasul ‫ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين‬ “Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan melakukan amal shalih senantiasa berkata.Allah telah melebihkan derajat sebagian manusia di antara manusia yang lain. Hal ini dikarenakan mereka senantiasa menyebarluaskan petunjuk Allah swt dan menyampaikan syariatNya dan mengemban dakwah. „Aku adalah termasuk ke dalam golongan orangorang muslim‟?” (QS.

Bagaimana dengan kita? . dan mati bahagia dengan dasar selalu mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia. Bagaimana dengan kita? Mereka telah hidup mulia. Bagaimana dengan kita? Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa.Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus mendekat (bertaqarrub) kepada Allah.

Bulatkan tekad dan berjanjilah untuk senantiasa cinta dan meneladani Rasulullah dan mendekat kepada Allah .

Mendekatlah! Taatlah! Jangan ditunda! Sekaranglah saatnya! .Layar telah berkembang. pantang biduk pulang ke pantai.

bertemu denganMu benar.Ya. hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal. nerakaMu benar. janjiMu benar. Nabi Muhammad benar. Allah. Engkau Maha Benar. firmanMu benar. dan hanya kepada Engkaulah aku meminta keputusan hukum. Allah. hanya kepada Engkaulah aku kembali. hanya kepada Engkaulah aku beriman. hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. para nabi benar. . hanya kepada Engkaulah aku mengadu. Ya. sorgaMu benar. serta kiamat itu benar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->