IHSANUL AMAL

Keberadaan kita di dunia
• Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (QS Ali-’Imran 59) • Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (al – An’aam: 2) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.( al-hijr: 26)

mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka.• Sesungguhnya orang-orang mukmin. tidak ada kekhawatiran kepada mereka. siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57]. hari kemudian dan beramal saleh[58]. orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56]. orang-orang Yahudi. . dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

TUJUAN HIDUP MUSLIM Beribadah Kepada Allah SWT Makna Khusus Ibadah Makna Umum Ibadah .

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. supaya Dia menguji kamu .S Al-Mulk : 2 (yang menjadikan mati dan hidup.Ihsanul Amal Q. Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun) Ihsanul Amal .

Amal yang baik memiliki 2 syarat yaitu : • Ikhlas hanya untuk Allah SWT • Benar sesuai tuntunan syariat Islam .

Ikhlas hanya dapat terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah SWT. “wahai Abu Ali: „apa maksud mu paling ikhlas dan paling benar?‟ beliau menjawab: “sesungguhnya suatu amal sekalipun benar tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas. amal. dan tidak akan diterima perkataan. Seorang guru imam syafi‟I. Sebaliknya. perawi hadits yang tsiqah. dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabi saw” • Umar bin Khaththab radliyallahu „anhu selalu berdoa‟: “Ya. tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali disertai niat. Beliau mengatakan: “yaitu yang paling ikhlas dan paling benar” ketika ditanyakan. dan janganlah Engkau jadikan amalku itu untuk seseorang sedikitpun” • Berkata Imam Malik: “ Sunnah Rasulullah saw itu ibarat perahu nabi Nuh. sedangkan amal yang benar hanya dapat terwujud dengan mengikuti sunnah Nabi saw” • Sa‟id bin Jubair pernah mengatakan: “Tidak diterima suatu perkataan kecuali disertai amal. Siapa yang menumpanginya ia akan selamat: sedangkan yang tidak. ia akan tenggelam . jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dengan cara yang benar. Allah! Jadikanlah semua amal ku sebagai amal yang shalih.• Fudhail Bin Iyadh (105-187 H). maka amal tersebut juga tidak akan diterima. maka amal tersebut tidak akan diterima.

Tidak mudah berfatwa 5.1. Tidak malu mengatakan “saya Sesuai dengan perintah dan larangan Allah Hukum syara’ tidak tahu” Ilmu Diterima di sisi Allah SWT . Niat yang ikhlas (sematamata mengharapkan Ridha dari Alah semata) 2. Caranya benar Ciri orang yang ikhlas : 1. Tidak sombong 3. Sabar 2. Tunduk kepada kebenaran 4.

Semata-mata karna ketulusan hatinya. Seraya membunuh penunggang kuda dari pihak musuh yang sebelumnya mengguncangkan barisan kaum muslimin.Demi melihatnya.Sabar Tidak sombong Imam Al harist Al Muhasibiy : Orang yang jujur adalah orang yang tidak memperdulikan lagi penilaian orang. Maka aku katakan:mgp engkau sembunyikan dirimu atas kemenangan besar yg dimudahkan Allah melalui tanganmu? Beliau mjwb: Karena Dia yg mjd tujuan perbuatanku.mustahil tidak mengetahuinya.Tetapi aku mengikutinya shg aku bs memintanya scr ikhlas untuk membuka tudungnya agar aku dapat mengenalinya.bertakbirlah seluruh kaum muslimin.ia tidak membenci perhatian orang atas segala kekurangan dari perbuatannya. . Ia tidak menyukai sikap orang-orang atas perbuatan baiknya.sekalipun hanya kecil.Sebaliknya. Lalu org tersebut masuk kembali ketengah-tengah gemuruhnya barisan tanpa seorangpun mengetahuinya. Hasan bin Mubarak berkata : seorang penunggang kuda yang menggunakan tudung pada mulut dan hidungnya meleset keluar dari sepasukan tentara kaum muslimin.

Maka aku katakan kpd beliau: smg Allah meluruskan engkau.ada yg bertanya kpd beliau lalu beliau keliru menjwb.jawaban itu seharusnya demikian…dan demikian.ulama sekaligus qodi di kota basrah) Meuturkan: Pada waktu itu kami sedang mengurus jenazah.Sggh menjsdi ekor dlm kebenaran bagiku lebih aku sukai dari pada mjd kpl dalam kebaikan.Kalau demikian aku tarik kembali pendapatku dan aku menundukkan diri.sahabat Rasullullah saw yang jika salah seorang diantara mereka ditanya satu persoalan. sahabat yang lain itupun melemparkannya kpd yg lainlagi dan seterusnya sampai persoalan itu akhirnya kembali lagi kpd yg pertama.Setelah diam sejenak beliau berkata.Tunduk Kepada Kebenaran Abdurrahman bin Mahdi (murid Ubaidillah bin Hasan Al Anbariy. Tidak mudah berfatwa . Abdurrahman bin Abi Laila( Ulama Salaf) menuturkan Aku telah bertemu dengan 120.maka shbt itu melemparkannya kepada yang lain.

Suatu hari kepada Asy Sya’bi ditanyakan satu persoalan.masing-masing tdk merasa malu untuk mengatakan “tidak tahu”.”Jangankan aku….Tidak Malu mengatakan tidak tahu Ulama-ulama besar dahulu.Malaikat saja tidak malu.ketika berkata: “maha suci Engkau (Ya Allah).tidaklah kami memilki ilmu kecuali yg telah Engkau ajarka kpd kami.tetapi ia menjwb “aku tidak tahu”.”Beliau menjawb.”(Al Baqarah:32) .ahli-fiqhnya orang-orang irak.Ada kemudian yang bertanya:”apa anda tidak malu menjawab” tidak tahu”padahal anda adalah.

dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.dan tunakanlah zakat.2:83) .kaumkerabat.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.dan apa yg diberikan kpd ibrahim. dan kamu selalu berpaling.ishak.ismail.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk. dan org-org miskin.dirikanlah sholat.patuh kpdNya. yang baik kpd manusia. serta ucapkanlah kata-kata.dan anak cucunya.(2:136).serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya. anak-anak yatim.yaqub.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.

(Fatir:32) Hai orang-orangyg beriman. lagi Maha Bijaksana.niscaya Allahakan memberi kelapangan kpdmu.lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. dan diantara mrka ada yg pertengahan.Yg demiian itu adalah karunia yg amat besar.danAllha Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.3:18) Kemudian kitab itu kami waeiskan kepada orangorang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.maka berdirilah.(Al Mujadillah:7) .para malaikat dan orang-orang yang berilmu. maka lapanganlah.. dan diantara mrk ada yg lebih dulu berbuat kebaikandengan izin Allah.niscayaAllah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan oragorang yg diberi ilmu pegetahuan beberapa derajat.Dan apabila dikatakan”berdirilah kamu. apabila dikatakan kpdmu.Tidak ada tuhan melainkan dia.yang menegakkan keadilan.Kemuliaan Posisi Ilmu Dalam Islam Allah menyatakan bahwasanya tidaka da tuhan melainkan Dia. yang Maha Perkasa.( QS. berlapang-lapanglah dlm majelis.

niscaya Aku ingat pula kepadamu. dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu.(2:152) . Karena itu .ingatlah kamu kepadaKu.Syukur kepada Nikmat Allah harus mempelajari perintah dan larangannya.

28:55) Mata(24:30) Memahami perbuatanperbuatan yg diperintahkan dan yang dlarang Fardu untuk individu muslim . (2:136) Pendengaran(4:140.Lidah (2:83).

dan kamu selalu berpaling. serta ucapkanlah kata-kata. dan org-org miskin.patuh kpdNya.yaqub.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.dan anak cucunya.ishak.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.dan apa yg diberikan kpd ibrahim.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu. anak-anak yatim. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.dan tunakanlah zakat. .Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.kaumkerabat.(2:136).ismail.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.dirikanlah sholat.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami. yang baik kpd manusia.

ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ‫و‬ ‫م‬ ‫َل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫َّة‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ُ َ ُ ‫سا‬ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َِّ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ‫َّت لِْلمت‬ ِ ‫اْلَرض أ‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ُع‬ ‫و‬ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa (TQS. Ali „Imran[3]:133) .

„Aku adalah termasuk ke dalam golongan orangorang muslim‟?” (QS. Mereka telah meneladani aktivitas para Nabi dan Rasul ‫ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين‬ “Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan melakukan amal shalih senantiasa berkata. Hal ini dikarenakan mereka senantiasa menyebarluaskan petunjuk Allah swt dan menyampaikan syariatNya dan mengemban dakwah.Allah telah melebihkan derajat sebagian manusia di antara manusia yang lain. Fushilat [41]:33) .

dan mati bahagia dengan dasar selalu mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia.Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus mendekat (bertaqarrub) kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa. Bagaimana dengan kita? . Bagaimana dengan kita? Mereka telah hidup mulia.

Bulatkan tekad dan berjanjilah untuk senantiasa cinta dan meneladani Rasulullah dan mendekat kepada Allah .

Layar telah berkembang. pantang biduk pulang ke pantai. Mendekatlah! Taatlah! Jangan ditunda! Sekaranglah saatnya! .

bertemu denganMu benar.Ya. janjiMu benar. Allah. Nabi Muhammad benar. serta kiamat itu benar. hanya kepada Engkaulah aku kembali. hanya kepada Engkaulah aku beriman. para nabi benar. . Allah. nerakaMu benar. Ya. hanya kepada Engkaulah aku mengadu. hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. sorgaMu benar. Engkau Maha Benar. firmanMu benar. dan hanya kepada Engkaulah aku meminta keputusan hukum. hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful