IHSANUL AMAL

Keberadaan kita di dunia
• Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (QS Ali-’Imran 59) • Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (al – An’aam: 2) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.( al-hijr: 26)

orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56]. siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57]. dan tidak (pula) mereka bersedih hati. hari kemudian dan beramal saleh[58]. . orang-orang Yahudi. tidak ada kekhawatiran kepada mereka. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka.• Sesungguhnya orang-orang mukmin.

TUJUAN HIDUP MUSLIM Beribadah Kepada Allah SWT Makna Khusus Ibadah Makna Umum Ibadah .

Ihsanul Amal Q. Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun) Ihsanul Amal . siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. supaya Dia menguji kamu .S Al-Mulk : 2 (yang menjadikan mati dan hidup.

Amal yang baik memiliki 2 syarat yaitu : • Ikhlas hanya untuk Allah SWT • Benar sesuai tuntunan syariat Islam .

maka amal tersebut tidak akan diterima. sedangkan amal yang benar hanya dapat terwujud dengan mengikuti sunnah Nabi saw” • Sa‟id bin Jubair pernah mengatakan: “Tidak diterima suatu perkataan kecuali disertai amal. ia akan tenggelam . dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabi saw” • Umar bin Khaththab radliyallahu „anhu selalu berdoa‟: “Ya. Siapa yang menumpanginya ia akan selamat: sedangkan yang tidak. Ikhlas hanya dapat terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah SWT. Allah! Jadikanlah semua amal ku sebagai amal yang shalih. amal. “wahai Abu Ali: „apa maksud mu paling ikhlas dan paling benar?‟ beliau menjawab: “sesungguhnya suatu amal sekalipun benar tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas. dan tidak akan diterima perkataan. dan janganlah Engkau jadikan amalku itu untuk seseorang sedikitpun” • Berkata Imam Malik: “ Sunnah Rasulullah saw itu ibarat perahu nabi Nuh. Beliau mengatakan: “yaitu yang paling ikhlas dan paling benar” ketika ditanyakan. jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dengan cara yang benar. maka amal tersebut juga tidak akan diterima. perawi hadits yang tsiqah. Seorang guru imam syafi‟I.• Fudhail Bin Iyadh (105-187 H). tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali disertai niat. Sebaliknya.

Niat yang ikhlas (sematamata mengharapkan Ridha dari Alah semata) 2. Sabar 2. Tidak mudah berfatwa 5. Tidak sombong 3. Caranya benar Ciri orang yang ikhlas : 1.1. Tunduk kepada kebenaran 4. Tidak malu mengatakan “saya Sesuai dengan perintah dan larangan Allah Hukum syara’ tidak tahu” Ilmu Diterima di sisi Allah SWT .

Ia tidak menyukai sikap orang-orang atas perbuatan baiknya.Demi melihatnya.bertakbirlah seluruh kaum muslimin.ia tidak membenci perhatian orang atas segala kekurangan dari perbuatannya.Sabar Tidak sombong Imam Al harist Al Muhasibiy : Orang yang jujur adalah orang yang tidak memperdulikan lagi penilaian orang.Sebaliknya.mustahil tidak mengetahuinya.sekalipun hanya kecil.Tetapi aku mengikutinya shg aku bs memintanya scr ikhlas untuk membuka tudungnya agar aku dapat mengenalinya. Hasan bin Mubarak berkata : seorang penunggang kuda yang menggunakan tudung pada mulut dan hidungnya meleset keluar dari sepasukan tentara kaum muslimin. Maka aku katakan:mgp engkau sembunyikan dirimu atas kemenangan besar yg dimudahkan Allah melalui tanganmu? Beliau mjwb: Karena Dia yg mjd tujuan perbuatanku. Seraya membunuh penunggang kuda dari pihak musuh yang sebelumnya mengguncangkan barisan kaum muslimin. Lalu org tersebut masuk kembali ketengah-tengah gemuruhnya barisan tanpa seorangpun mengetahuinya. . Semata-mata karna ketulusan hatinya.

ulama sekaligus qodi di kota basrah) Meuturkan: Pada waktu itu kami sedang mengurus jenazah. Tidak mudah berfatwa .jawaban itu seharusnya demikian…dan demikian.maka shbt itu melemparkannya kepada yang lain. Maka aku katakan kpd beliau: smg Allah meluruskan engkau.Sggh menjsdi ekor dlm kebenaran bagiku lebih aku sukai dari pada mjd kpl dalam kebaikan.Tunduk Kepada Kebenaran Abdurrahman bin Mahdi (murid Ubaidillah bin Hasan Al Anbariy.Setelah diam sejenak beliau berkata. Abdurrahman bin Abi Laila( Ulama Salaf) menuturkan Aku telah bertemu dengan 120.ada yg bertanya kpd beliau lalu beliau keliru menjwb.sahabat Rasullullah saw yang jika salah seorang diantara mereka ditanya satu persoalan. sahabat yang lain itupun melemparkannya kpd yg lainlagi dan seterusnya sampai persoalan itu akhirnya kembali lagi kpd yg pertama.Kalau demikian aku tarik kembali pendapatku dan aku menundukkan diri.

tetapi ia menjwb “aku tidak tahu”.Suatu hari kepada Asy Sya’bi ditanyakan satu persoalan.tidaklah kami memilki ilmu kecuali yg telah Engkau ajarka kpd kami.ahli-fiqhnya orang-orang irak.”(Al Baqarah:32) .masing-masing tdk merasa malu untuk mengatakan “tidak tahu”.Malaikat saja tidak malu.”Jangankan aku….Ada kemudian yang bertanya:”apa anda tidak malu menjawab” tidak tahu”padahal anda adalah.Tidak Malu mengatakan tidak tahu Ulama-ulama besar dahulu.ketika berkata: “maha suci Engkau (Ya Allah).”Beliau menjawb.

anak-anak yatim.yaqub.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.kaumkerabat.patuh kpdNya.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu. dan org-org miskin.(2:136). dan kamu selalu berpaling.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.2:83) .dan apa yg diberikan kpd ibrahim.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk. serta ucapkanlah kata-kata.ishak.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.ismail. yang baik kpd manusia.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.dan tunakanlah zakat.dirikanlah sholat.dan anak cucunya.

(Al Mujadillah:7) . dan diantara mrk ada yg lebih dulu berbuat kebaikandengan izin Allah. maka lapanganlah.. yang Maha Perkasa. berlapang-lapanglah dlm majelis.Yg demiian itu adalah karunia yg amat besar. apabila dikatakan kpdmu.3:18) Kemudian kitab itu kami waeiskan kepada orangorang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.niscayaAllah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan oragorang yg diberi ilmu pegetahuan beberapa derajat.para malaikat dan orang-orang yang berilmu.niscaya Allahakan memberi kelapangan kpdmu.(Fatir:32) Hai orang-orangyg beriman.maka berdirilah.danAllha Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.Kemuliaan Posisi Ilmu Dalam Islam Allah menyatakan bahwasanya tidaka da tuhan melainkan Dia.Tidak ada tuhan melainkan dia.Dan apabila dikatakan”berdirilah kamu.( QS.yang menegakkan keadilan.lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. dan diantara mrka ada yg pertengahan. lagi Maha Bijaksana.

(2:152) .Syukur kepada Nikmat Allah harus mempelajari perintah dan larangannya. niscaya Aku ingat pula kepadamu. dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu. Karena itu .ingatlah kamu kepadaKu.

Lidah (2:83).28:55) Mata(24:30) Memahami perbuatanperbuatan yg diperintahkan dan yang dlarang Fardu untuk individu muslim . (2:136) Pendengaran(4:140.

dan kamu selalu berpaling.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.dirikanlah sholat.(2:136). yang baik kpd manusia. serta ucapkanlah kata-kata.dan apa yg diberikan kpd ibrahim. .kaumkerabat.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.patuh kpdNya.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.dan anak cucunya.yaqub.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa. dan org-org miskin.ismail.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya. anak-anak yatim.dan tunakanlah zakat.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.ishak.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami.

Ali „Imran[3]:133) .ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ‫و‬ ‫م‬ ‫َل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫َّة‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ُ َ ُ ‫سا‬ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َِّ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ‫َّت لِْلمت‬ ِ ‫اْلَرض أ‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ُع‬ ‫و‬ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa (TQS.

Fushilat [41]:33) . „Aku adalah termasuk ke dalam golongan orangorang muslim‟?” (QS.Allah telah melebihkan derajat sebagian manusia di antara manusia yang lain. Mereka telah meneladani aktivitas para Nabi dan Rasul ‫ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين‬ “Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan melakukan amal shalih senantiasa berkata. Hal ini dikarenakan mereka senantiasa menyebarluaskan petunjuk Allah swt dan menyampaikan syariatNya dan mengemban dakwah.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus mendekat (bertaqarrub) kepada Allah. Bagaimana dengan kita? . Bagaimana dengan kita? Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa. dan mati bahagia dengan dasar selalu mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia. Bagaimana dengan kita? Mereka telah hidup mulia.

Bulatkan tekad dan berjanjilah untuk senantiasa cinta dan meneladani Rasulullah dan mendekat kepada Allah .

Mendekatlah! Taatlah! Jangan ditunda! Sekaranglah saatnya! .Layar telah berkembang. pantang biduk pulang ke pantai.

. Allah. serta kiamat itu benar. sorgaMu benar. para nabi benar. firmanMu benar. bertemu denganMu benar. Allah. hanya kepada Engkaulah aku mengadu. hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal. dan hanya kepada Engkaulah aku meminta keputusan hukum. Engkau Maha Benar. hanya kepada Engkaulah aku kembali.Ya. hanya kepada Engkaulah aku beriman. Ya. nerakaMu benar. janjiMu benar. Nabi Muhammad benar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful