PERATURAN KESELAMATAN 1.

Apabila bekerja di dalam bengkel, murid-murid haruslah mengutamakan keselamatan diri, keselamatan rakan, keselamatan alatan dan keselamatan bahan. 2. Keselamatan diri merujuk kepada cara bekerja yang selamat serta cara berpakaian yang sesuai ketika di dalam bengkel. Cara berpakaian yang betul ketika bekerja di dalam bengkel adalah seperti yang berikut: