Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

MODUL PENGURUSAN PUSAT SERVIS ( J5185 ) BERASASKAN

PBL

Cetakan Pertama : Januari 2008

PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)
Set Panduan Pelajar
PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH
Kegunaan
Untuk Politeknik & Kolej Komuniti (KPTM), Institut Pendidikan Tinggi (Teknik & Vokasional) MARA serta Sekolah Rendah & Menengah (KPM)
Dibangunkan oleh : Prof. Madya Dr. Sharifah Norhaidah Bt. Syed Idros Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud Md. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman Pelajar PhD ( Teknologi Pendidikan) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia,Penang, MALAYSIA
Berasaskan MODEL : HOWARD BARROWS

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .J5185 Dan Panduan Kepada Bakal Usahawan Pelajar Aliran Teknik & Vokasional Matapelajaran Sekolah Rendah & Menegah KPM PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG Teknologi Pendidikan Pengenalan berkaitan .PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Cetakan Pertama PEMBELAJARAN KENDIRI BERASASKAN MASALAH Set Panduan untuk Pelarasan kaedah pembelajaran berasaskan Problem Based Learning Untuk Kegunaan Pelajar Diploma Semester 6 Bagi Subjek Pengurusan Pusat Servis .

1992). McMaster University Medical School dan University of Mexico Medical School.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . dan pada 1980 an. Model PBL telah di perjelaskan oleh Howard Barrows (1985. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman S-PD0005/07(R) En. . Dalam Perkembangan Pembelajaran terkini berasaskan kumpulan pelajar dalam menyelesaikan sesuatu topik melalui kaedah pembelajaran sering dirujuk kepada keberkesanan konsep pembelajaran yang digunakan. Juga sebagai Bahan asas pengkajian untuk Pengajian Keperingkat PhD En. dimana ia telah diaplikasi di Case Western Reserve Medical School. Pengujian kaedah PBL telah terbukti berjaya. PBL lebih sinonim penggunaannya memandangkan para akademik telah maklum ia merujuk pada Pembelajaran Berasaskan Masalah atau ”Problem Based Learning”. Justeru itu.Md.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Masalah atau dikenali sebagai ”Problem Based Learning” dan singkatan yang sering digunakan adalah PBL. Perkembangan Pembelajaran Berasaskan Masalah atau “Problem Based Learning” yang dikembangkan penggunaanya kerana ia lebih efektif dalam penyelesian pemasalahan berkaitan pembelajaran teori & Pengiraan. Pihak USA menubuhkan consortium bagi menghasilkan suatu konsep pembelajaran berasaskan Masalah yang lebih efisen dalam meningkatkan mutu akademik pelajar mereka. Konsep ini bermula pada 1950 an. Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud S-PD0004/07(R) Dengan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia Penang Dec 2007 MODUL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH PBL MODULE PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH. Modul Pembelajaran berasaskan masalah PBL ini dibangunkan untuk Menambah lagi sumber bahan pengajaran dan Pembelajaran dalam subjek teori Yang bermutu dan efisen.

3. Pensyarah J5185 Subjek J5185 Para Pelajar . 2.Para Pensyarah dan Para Pelajar akan dapat. memenuhi keperluan dan disiplin kerja atau tugasan. Borang 10 Jum Hari Kod Awalan PBL Kod Turutan 000 Untuk Kegunaan Jumlah Pengguna Sem Minima : 25 orang Maksima : 45 orang Semester : 6 (semester) Tahun : 3 (Akhir) 1.pembelajaran berasaskan masalah adalah merupakan satu pendekatan pembelajaran yang digunakan bersandarkan kepada penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh pensuarah kepada pelajar. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran secara terarah dan memenuhi kehendak modul J 5185 Mengenal dan mempraktikkan Kaedah Pembelajaran berasaskan masalah dengan menggunakan model dan teori yang terbaru. 4. serta bertanggungjawab dan gigih dalam menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan. Pembina Modul PBL 1. Modul PBL . Pembelajaran berasaskan masalah adalah merangkumi cabaran kepada keadaan penyelesaian masalah sebenar berkaitan topik yang dibincangkan. Prof. Syed Idros Khairul Azhar B. Dengan menggunakan modul ini. Pembelajaran berasaskan masalah adalah disokong oleh konsep pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan para pensyarah dan pelajar melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efaktif. Baharuddin b. Menyelesaikan masalah berkaitan proses pemahaman pelajar dengan mudah dan tersusun.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Sinopsis Pembinaan Modul.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . kemahiran meyelesaikan pemasalahan yang berkaitan. Madya Dr. melibatkan peggunaan akal dan fikiran yang kritikal dan sepenuhnya. 3. pembelajaran yang kendiri. 2. Sharifah Norhaidah Bt. 2. Mat Daud Md. Memudahkan pelajar dan pensyarah melalui proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih sistematik dan mudah. Permasalahan yang akan diberi kepada pelajar akan dirangka dan dirancang terlebih dahulu agar setiap strategi yang diambil oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dapat meliputi keseluruhan kurikulum yang ada. 3. 1. Abdul Rahman Jum. gerak kerja berpasukan dan menguasai kemahiran komunikasi.

Baharuddin Bin Abdul Rahman Dilulus Gunapakai No. Kemahiran mencari maklumat dari pelbagai bidang pengajian. v. .Daftar Pada Prof. Penilai kepada setiap proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh pelajar. Disemak oleh Khairul Azhar Bin Mat Daud. Pelajar akan belajar secara berkumpulan dan memahami objektif pembelajaran. vii. Kemahiran bekerja secara berkumpulan. Disediakan oleh 1. Menguasai kemahiran berkomunikasi yang berkesan. 2. Menyelesaikan masalah pembelajaran secara kendiri.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PANDUAN BORANG PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN Pengenalan Pada permulaan pengajaran. Objektif Hasil daripada penerangan ini. iii. b. Sharifah Norhaidah Bt. Pelajar akan memahami bahawa tugas pensyarah hanyalah sebagai: a. Pelajar memahami fungsi dan tugas mereka sebagai pihak yang akan menyelesaikan setiap permasalahan yang akan dibekalkan oleh pensyarah kepada mereka. ii. Md. Fasilitator dan pemantau kepada kerja-kerja pelajar.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . Kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran pembelajaran secara kendiri (Self-Directed Learning Skills). Objektif PBL Hasil daripada pendekatan pengajaran berasaskan masalah adalah diharapkan pelajar akan dapat: i. iv. Syed Idros. vi. Menguasai kemahiran pemikiran aras tinggi (high order thinking skills). Madya Dr. adalah diharapkan pelajar dapat : i. v. iii. Belajar menyelesaikan masalah dalam realiti permasalahan yang sebenar. ii. iv. Pelajar akan dapat memahami objektif pembelajaran berkonsepkan kepada pengajaran berasaskan permasalahan. konsep pengajaran berasaskan kepada permasalahan akan diterangkan dengan terperinci kepada pelajar.

c. PBL006 Rangka Strategi Pelaksanaan Tugas Secara Individu. Kemampuan Menjawap. Jan 2007 .2.1 PBL010 Borang Pembentangan Hasil Penyelesaian Permasalahan 2. b.0 Penilaian Secara Individu.Daftar Pada Jan 2007 Prof. 2. 2. Baharuddin Bin Abdul Rahman Dilulus Gunapakai No. 2.2. Kerjasama Berkumpulan. Syed Idros. 2. Pengurusan Masa. Disemak oleh Khairul Azhar Bin Mat Daud. g.2 Antara borang-borang laporan pemantauan yang akan dirujuk untuk membuat penilaian secara individu adalah sebagaimana berikut: a. Keyakinan dan “eye contact” d.1.2 Penilaian Perbentangan adalah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: b. Bahan Dan Alat Bantu Berkaitan. PBL005 Laporan Pembahagian Tugas Secara Individu. Disediakan oleh 1. Md. Sharifah Norhaidah Bt. e.2 Perbentangan 2. 2. PBL007 Laporan Hasil Penyelesaian Permasalahan Secara Individu. c. Ketrampilan.1.1 Penilaian secara individu akan dilaksanakan melalui borang-borang laporan pemantauan penyelesaian masalah yang dibekalkan kepada pelajar.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . Madya Dr.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN Penilaian Proses 2. f.1 Laporan.

....................Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah ........... KELAS:............................ .... BENGKEL DAN AMALI Ujilari borang KUM .PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN JADUAL KELAS...

pensyrah modul J5185 Jum borang Jum semak Jumlah Pelajar 10 borang pemantauan 5-10 kali (2 jam seminggu) Minima : 25 orang Maksima : 45 orang Jumlah pelajar 2-8 orang/ kumpulan Setiap kumpulan Senarai semak Penggunaan Borang Nama Pelajar/Penyelia P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L ........PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PENYELIA : ................................ MASA : ……………………….....................................................Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah ........ Catatan & Ulasan : KOD BORANG :…………………… Penyelia/ Instruktor 1............................ MINGGU ... TARIKH : ...

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 Disediakan : Disahkan oleh: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful