Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

MODUL PENGURUSAN PUSAT SERVIS ( J5185 ) BERASASKAN

PBL

Cetakan Pertama : Januari 2008

PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)
Set Panduan Pelajar
PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH
Kegunaan
Untuk Politeknik & Kolej Komuniti (KPTM), Institut Pendidikan Tinggi (Teknik & Vokasional) MARA serta Sekolah Rendah & Menengah (KPM)
Dibangunkan oleh : Prof. Madya Dr. Sharifah Norhaidah Bt. Syed Idros Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud Md. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman Pelajar PhD ( Teknologi Pendidikan) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia,Penang, MALAYSIA
Berasaskan MODEL : HOWARD BARROWS

PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Cetakan Pertama PEMBELAJARAN KENDIRI BERASASKAN MASALAH Set Panduan untuk Pelarasan kaedah pembelajaran berasaskan Problem Based Learning Untuk Kegunaan Pelajar Diploma Semester 6 Bagi Subjek Pengurusan Pusat Servis .J5185 Dan Panduan Kepada Bakal Usahawan Pelajar Aliran Teknik & Vokasional Matapelajaran Sekolah Rendah & Menegah KPM PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG Teknologi Pendidikan Pengenalan berkaitan .Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .

Dalam Perkembangan Pembelajaran terkini berasaskan kumpulan pelajar dalam menyelesaikan sesuatu topik melalui kaedah pembelajaran sering dirujuk kepada keberkesanan konsep pembelajaran yang digunakan.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Masalah atau dikenali sebagai ”Problem Based Learning” dan singkatan yang sering digunakan adalah PBL. dimana ia telah diaplikasi di Case Western Reserve Medical School. . McMaster University Medical School dan University of Mexico Medical School. Perkembangan Pembelajaran Berasaskan Masalah atau “Problem Based Learning” yang dikembangkan penggunaanya kerana ia lebih efektif dalam penyelesian pemasalahan berkaitan pembelajaran teori & Pengiraan. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman S-PD0005/07(R) En. Juga sebagai Bahan asas pengkajian untuk Pengajian Keperingkat PhD En. Modul Pembelajaran berasaskan masalah PBL ini dibangunkan untuk Menambah lagi sumber bahan pengajaran dan Pembelajaran dalam subjek teori Yang bermutu dan efisen.Md. dan pada 1980 an. Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud S-PD0004/07(R) Dengan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia Penang Dec 2007 MODUL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH PBL MODULE PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH. Justeru itu. Model PBL telah di perjelaskan oleh Howard Barrows (1985. PBL lebih sinonim penggunaannya memandangkan para akademik telah maklum ia merujuk pada Pembelajaran Berasaskan Masalah atau ”Problem Based Learning”. Pihak USA menubuhkan consortium bagi menghasilkan suatu konsep pembelajaran berasaskan Masalah yang lebih efisen dalam meningkatkan mutu akademik pelajar mereka. Pengujian kaedah PBL telah terbukti berjaya.1992).Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . Konsep ini bermula pada 1950 an.

3. Madya Dr. gerak kerja berpasukan dan menguasai kemahiran komunikasi. Modul PBL . Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran secara terarah dan memenuhi kehendak modul J 5185 Mengenal dan mempraktikkan Kaedah Pembelajaran berasaskan masalah dengan menggunakan model dan teori yang terbaru. kemahiran meyelesaikan pemasalahan yang berkaitan. Mat Daud Md. Dengan menggunakan modul ini. Permasalahan yang akan diberi kepada pelajar akan dirangka dan dirancang terlebih dahulu agar setiap strategi yang diambil oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dapat meliputi keseluruhan kurikulum yang ada. 2. Abdul Rahman Jum. Memudahkan pelajar dan pensyarah melalui proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih sistematik dan mudah. serta bertanggungjawab dan gigih dalam menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan. 4. 2. 3.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . Syed Idros Khairul Azhar B.pembelajaran berasaskan masalah adalah merupakan satu pendekatan pembelajaran yang digunakan bersandarkan kepada penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh pensuarah kepada pelajar. Pembina Modul PBL 1. memenuhi keperluan dan disiplin kerja atau tugasan. Baharuddin b. Pensyarah J5185 Subjek J5185 Para Pelajar . Prof.Para Pensyarah dan Para Pelajar akan dapat. melibatkan peggunaan akal dan fikiran yang kritikal dan sepenuhnya. 2.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Sinopsis Pembinaan Modul. Pembelajaran berasaskan masalah adalah disokong oleh konsep pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan para pensyarah dan pelajar melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efaktif. Menyelesaikan masalah berkaitan proses pemahaman pelajar dengan mudah dan tersusun. Sharifah Norhaidah Bt. 1. 3. Borang 10 Jum Hari Kod Awalan PBL Kod Turutan 000 Untuk Kegunaan Jumlah Pengguna Sem Minima : 25 orang Maksima : 45 orang Semester : 6 (semester) Tahun : 3 (Akhir) 1. Pembelajaran berasaskan masalah adalah merangkumi cabaran kepada keadaan penyelesaian masalah sebenar berkaitan topik yang dibincangkan. pembelajaran yang kendiri.

2. Kemahiran bekerja secara berkumpulan. vii. iv. ii. Kemahiran pembelajaran secara kendiri (Self-Directed Learning Skills). Md. Menguasai kemahiran berkomunikasi yang berkesan. . b. Objektif PBL Hasil daripada pendekatan pengajaran berasaskan masalah adalah diharapkan pelajar akan dapat: i. Kemahiran mencari maklumat dari pelbagai bidang pengajian. Pelajar akan dapat memahami objektif pembelajaran berkonsepkan kepada pengajaran berasaskan permasalahan. Belajar menyelesaikan masalah dalam realiti permasalahan yang sebenar. iii. Disediakan oleh 1. Sharifah Norhaidah Bt. Baharuddin Bin Abdul Rahman Dilulus Gunapakai No.Daftar Pada Prof. Pelajar akan memahami bahawa tugas pensyarah hanyalah sebagai: a. vi. Pelajar akan belajar secara berkumpulan dan memahami objektif pembelajaran.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . adalah diharapkan pelajar dapat : i. Pelajar memahami fungsi dan tugas mereka sebagai pihak yang akan menyelesaikan setiap permasalahan yang akan dibekalkan oleh pensyarah kepada mereka. ii.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PANDUAN BORANG PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN Pengenalan Pada permulaan pengajaran. Madya Dr. Objektif Hasil daripada penerangan ini. v. iii. Fasilitator dan pemantau kepada kerja-kerja pelajar. Penilai kepada setiap proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh pelajar. Syed Idros. konsep pengajaran berasaskan kepada permasalahan akan diterangkan dengan terperinci kepada pelajar. Menguasai kemahiran pemikiran aras tinggi (high order thinking skills). Disemak oleh Khairul Azhar Bin Mat Daud. Kemahiran menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah pembelajaran secara kendiri. v. iv.

Pengurusan Masa.1 Laporan.2.1. Madya Dr. Bahan Dan Alat Bantu Berkaitan.1 Penilaian secara individu akan dilaksanakan melalui borang-borang laporan pemantauan penyelesaian masalah yang dibekalkan kepada pelajar.2 Perbentangan 2. Disemak oleh Khairul Azhar Bin Mat Daud. PBL005 Laporan Pembahagian Tugas Secara Individu. 2.2. PBL006 Rangka Strategi Pelaksanaan Tugas Secara Individu. c. 2. Kerjasama Berkumpulan. Jan 2007 . Baharuddin Bin Abdul Rahman Dilulus Gunapakai No.Daftar Pada Jan 2007 Prof. e.2 Penilaian Perbentangan adalah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: b. 2.1. Ketrampilan.2 Antara borang-borang laporan pemantauan yang akan dirujuk untuk membuat penilaian secara individu adalah sebagaimana berikut: a. Syed Idros. 2.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN Penilaian Proses 2.1 PBL010 Borang Pembentangan Hasil Penyelesaian Permasalahan 2.0 Penilaian Secara Individu. Sharifah Norhaidah Bt. 2. b. PBL007 Laporan Hasil Penyelesaian Permasalahan Secara Individu. Md. g. f. Keyakinan dan “eye contact” d. Kemampuan Menjawap. c. Disediakan oleh 1.

.. KELAS:.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN JADUAL KELAS..... BENGKEL DAN AMALI Ujilari borang KUM ... .........................Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah ...............................

Catatan & Ulasan : KOD BORANG :…………………… Penyelia/ Instruktor 1..... MINGGU ................ TARIKH : .... pensyrah modul J5185 Jum borang Jum semak Jumlah Pelajar 10 borang pemantauan 5-10 kali (2 jam seminggu) Minima : 25 orang Maksima : 45 orang Jumlah pelajar 2-8 orang/ kumpulan Setiap kumpulan Senarai semak Penggunaan Borang Nama Pelajar/Penyelia P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L ........................ MASA : ………………………............................PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PENYELIA : .Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .........................................................

PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 Disediakan : Disahkan oleh: .Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful