Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

MODUL PENGURUSAN PUSAT SERVIS ( J5185 ) BERASASKAN

PBL

Cetakan Pertama : Januari 2008

PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)
Set Panduan Pelajar
PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH
Kegunaan
Untuk Politeknik & Kolej Komuniti (KPTM), Institut Pendidikan Tinggi (Teknik & Vokasional) MARA serta Sekolah Rendah & Menengah (KPM)
Dibangunkan oleh : Prof. Madya Dr. Sharifah Norhaidah Bt. Syed Idros Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud Md. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman Pelajar PhD ( Teknologi Pendidikan) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia,Penang, MALAYSIA
Berasaskan MODEL : HOWARD BARROWS

PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Cetakan Pertama PEMBELAJARAN KENDIRI BERASASKAN MASALAH Set Panduan untuk Pelarasan kaedah pembelajaran berasaskan Problem Based Learning Untuk Kegunaan Pelajar Diploma Semester 6 Bagi Subjek Pengurusan Pusat Servis .J5185 Dan Panduan Kepada Bakal Usahawan Pelajar Aliran Teknik & Vokasional Matapelajaran Sekolah Rendah & Menegah KPM PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG Teknologi Pendidikan Pengenalan berkaitan .Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .

Perkembangan Pembelajaran Berasaskan Masalah atau “Problem Based Learning” yang dikembangkan penggunaanya kerana ia lebih efektif dalam penyelesian pemasalahan berkaitan pembelajaran teori & Pengiraan.Md. dan pada 1980 an.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . Modul Pembelajaran berasaskan masalah PBL ini dibangunkan untuk Menambah lagi sumber bahan pengajaran dan Pembelajaran dalam subjek teori Yang bermutu dan efisen. Justeru itu. McMaster University Medical School dan University of Mexico Medical School. Dalam Perkembangan Pembelajaran terkini berasaskan kumpulan pelajar dalam menyelesaikan sesuatu topik melalui kaedah pembelajaran sering dirujuk kepada keberkesanan konsep pembelajaran yang digunakan. PBL lebih sinonim penggunaannya memandangkan para akademik telah maklum ia merujuk pada Pembelajaran Berasaskan Masalah atau ”Problem Based Learning”. Pihak USA menubuhkan consortium bagi menghasilkan suatu konsep pembelajaran berasaskan Masalah yang lebih efisen dalam meningkatkan mutu akademik pelajar mereka. Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud S-PD0004/07(R) Dengan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia Penang Dec 2007 MODUL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH PBL MODULE PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH. . Konsep ini bermula pada 1950 an. dimana ia telah diaplikasi di Case Western Reserve Medical School. Juga sebagai Bahan asas pengkajian untuk Pengajian Keperingkat PhD En. Pengujian kaedah PBL telah terbukti berjaya. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman S-PD0005/07(R) En.1992).PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Masalah atau dikenali sebagai ”Problem Based Learning” dan singkatan yang sering digunakan adalah PBL. Model PBL telah di perjelaskan oleh Howard Barrows (1985.

Pensyarah J5185 Subjek J5185 Para Pelajar . Dengan menggunakan modul ini. Prof.pembelajaran berasaskan masalah adalah merupakan satu pendekatan pembelajaran yang digunakan bersandarkan kepada penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh pensuarah kepada pelajar. 3. melibatkan peggunaan akal dan fikiran yang kritikal dan sepenuhnya. 2. 3.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Sinopsis Pembinaan Modul. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran secara terarah dan memenuhi kehendak modul J 5185 Mengenal dan mempraktikkan Kaedah Pembelajaran berasaskan masalah dengan menggunakan model dan teori yang terbaru. Pembelajaran berasaskan masalah adalah disokong oleh konsep pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan para pensyarah dan pelajar melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efaktif. 3. gerak kerja berpasukan dan menguasai kemahiran komunikasi. Pembelajaran berasaskan masalah adalah merangkumi cabaran kepada keadaan penyelesaian masalah sebenar berkaitan topik yang dibincangkan. kemahiran meyelesaikan pemasalahan yang berkaitan. 2. Baharuddin b. Memudahkan pelajar dan pensyarah melalui proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih sistematik dan mudah. Borang 10 Jum Hari Kod Awalan PBL Kod Turutan 000 Untuk Kegunaan Jumlah Pengguna Sem Minima : 25 orang Maksima : 45 orang Semester : 6 (semester) Tahun : 3 (Akhir) 1. 1. Abdul Rahman Jum. 2. 4. serta bertanggungjawab dan gigih dalam menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan. pembelajaran yang kendiri.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . Madya Dr. Menyelesaikan masalah berkaitan proses pemahaman pelajar dengan mudah dan tersusun. Pembina Modul PBL 1.Para Pensyarah dan Para Pelajar akan dapat. memenuhi keperluan dan disiplin kerja atau tugasan. Modul PBL . Permasalahan yang akan diberi kepada pelajar akan dirangka dan dirancang terlebih dahulu agar setiap strategi yang diambil oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dapat meliputi keseluruhan kurikulum yang ada. Sharifah Norhaidah Bt. Syed Idros Khairul Azhar B. Mat Daud Md.

Menguasai kemahiran pemikiran aras tinggi (high order thinking skills). konsep pengajaran berasaskan kepada permasalahan akan diterangkan dengan terperinci kepada pelajar. 2. Sharifah Norhaidah Bt. Disemak oleh Khairul Azhar Bin Mat Daud. Madya Dr. vi. Belajar menyelesaikan masalah dalam realiti permasalahan yang sebenar.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . v. Pelajar akan dapat memahami objektif pembelajaran berkonsepkan kepada pengajaran berasaskan permasalahan. Kemahiran bekerja secara berkumpulan. ii. b. Penilai kepada setiap proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh pelajar. iv. Baharuddin Bin Abdul Rahman Dilulus Gunapakai No. Pelajar memahami fungsi dan tugas mereka sebagai pihak yang akan menyelesaikan setiap permasalahan yang akan dibekalkan oleh pensyarah kepada mereka. Objektif PBL Hasil daripada pendekatan pengajaran berasaskan masalah adalah diharapkan pelajar akan dapat: i. adalah diharapkan pelajar dapat : i. Objektif Hasil daripada penerangan ini. .PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PANDUAN BORANG PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN Pengenalan Pada permulaan pengajaran. Menguasai kemahiran berkomunikasi yang berkesan. Disediakan oleh 1. Fasilitator dan pemantau kepada kerja-kerja pelajar.Daftar Pada Prof. Kemahiran menyelesaikan masalah. Pelajar akan belajar secara berkumpulan dan memahami objektif pembelajaran. iii. vii. Kemahiran mencari maklumat dari pelbagai bidang pengajian. v. iii. Kemahiran pembelajaran secara kendiri (Self-Directed Learning Skills). Pelajar akan memahami bahawa tugas pensyarah hanyalah sebagai: a. ii. Menyelesaikan masalah pembelajaran secara kendiri. Syed Idros. Md. iv.

c. 2. Keyakinan dan “eye contact” d. Baharuddin Bin Abdul Rahman Dilulus Gunapakai No. Ketrampilan. 2. Syed Idros.1 PBL010 Borang Pembentangan Hasil Penyelesaian Permasalahan 2. PBL007 Laporan Hasil Penyelesaian Permasalahan Secara Individu. 2.2. Kerjasama Berkumpulan.1 Laporan.1.0 Penilaian Secara Individu. 2. Sharifah Norhaidah Bt. b.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN Penilaian Proses 2.2 Perbentangan 2.2 Antara borang-borang laporan pemantauan yang akan dirujuk untuk membuat penilaian secara individu adalah sebagaimana berikut: a. PBL006 Rangka Strategi Pelaksanaan Tugas Secara Individu. Jan 2007 .Daftar Pada Jan 2007 Prof.2 Penilaian Perbentangan adalah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: b. Kemampuan Menjawap. e. 2. Pengurusan Masa. c. Bahan Dan Alat Bantu Berkaitan.1 Penilaian secara individu akan dilaksanakan melalui borang-borang laporan pemantauan penyelesaian masalah yang dibekalkan kepada pelajar.2.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . f. Disemak oleh Khairul Azhar Bin Mat Daud. Disediakan oleh 1. Madya Dr. PBL005 Laporan Pembahagian Tugas Secara Individu. Md. g.1.

..................... BENGKEL DAN AMALI Ujilari borang KUM ......PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN JADUAL KELAS....... KELAS:................... .......Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .......

.................................... MASA : ………………………... Catatan & Ulasan : KOD BORANG :…………………… Penyelia/ Instruktor 1.................................. pensyrah modul J5185 Jum borang Jum semak Jumlah Pelajar 10 borang pemantauan 5-10 kali (2 jam seminggu) Minima : 25 orang Maksima : 45 orang Jumlah pelajar 2-8 orang/ kumpulan Setiap kumpulan Senarai semak Penggunaan Borang Nama Pelajar/Penyelia P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L ........ TARIKH : ................Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .....PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PENYELIA : .............................. MINGGU ...

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 Disediakan : Disahkan oleh: .