Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

MODUL PENGURUSAN PUSAT SERVIS ( J5185 ) BERASASKAN

PBL

Cetakan Pertama : Januari 2008

PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)
Set Panduan Pelajar
PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH
Kegunaan
Untuk Politeknik & Kolej Komuniti (KPTM), Institut Pendidikan Tinggi (Teknik & Vokasional) MARA serta Sekolah Rendah & Menengah (KPM)
Dibangunkan oleh : Prof. Madya Dr. Sharifah Norhaidah Bt. Syed Idros Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud Md. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman Pelajar PhD ( Teknologi Pendidikan) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia,Penang, MALAYSIA
Berasaskan MODEL : HOWARD BARROWS

J5185 Dan Panduan Kepada Bakal Usahawan Pelajar Aliran Teknik & Vokasional Matapelajaran Sekolah Rendah & Menegah KPM PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG Teknologi Pendidikan Pengenalan berkaitan .PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Cetakan Pertama PEMBELAJARAN KENDIRI BERASASKAN MASALAH Set Panduan untuk Pelarasan kaedah pembelajaran berasaskan Problem Based Learning Untuk Kegunaan Pelajar Diploma Semester 6 Bagi Subjek Pengurusan Pusat Servis .Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .

Dalam Perkembangan Pembelajaran terkini berasaskan kumpulan pelajar dalam menyelesaikan sesuatu topik melalui kaedah pembelajaran sering dirujuk kepada keberkesanan konsep pembelajaran yang digunakan. Perkembangan Pembelajaran Berasaskan Masalah atau “Problem Based Learning” yang dikembangkan penggunaanya kerana ia lebih efektif dalam penyelesian pemasalahan berkaitan pembelajaran teori & Pengiraan. Modul Pembelajaran berasaskan masalah PBL ini dibangunkan untuk Menambah lagi sumber bahan pengajaran dan Pembelajaran dalam subjek teori Yang bermutu dan efisen.Md.1992).Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . dan pada 1980 an. Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud S-PD0004/07(R) Dengan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia Penang Dec 2007 MODUL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH PBL MODULE PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH. McMaster University Medical School dan University of Mexico Medical School.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Masalah atau dikenali sebagai ”Problem Based Learning” dan singkatan yang sering digunakan adalah PBL. PBL lebih sinonim penggunaannya memandangkan para akademik telah maklum ia merujuk pada Pembelajaran Berasaskan Masalah atau ”Problem Based Learning”. Justeru itu. dimana ia telah diaplikasi di Case Western Reserve Medical School. Konsep ini bermula pada 1950 an. Pihak USA menubuhkan consortium bagi menghasilkan suatu konsep pembelajaran berasaskan Masalah yang lebih efisen dalam meningkatkan mutu akademik pelajar mereka. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman S-PD0005/07(R) En. Pengujian kaedah PBL telah terbukti berjaya. Juga sebagai Bahan asas pengkajian untuk Pengajian Keperingkat PhD En. . Model PBL telah di perjelaskan oleh Howard Barrows (1985.

pembelajaran yang kendiri. Syed Idros Khairul Azhar B. 4. serta bertanggungjawab dan gigih dalam menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan.Para Pensyarah dan Para Pelajar akan dapat. 3. Dengan menggunakan modul ini. Borang 10 Jum Hari Kod Awalan PBL Kod Turutan 000 Untuk Kegunaan Jumlah Pengguna Sem Minima : 25 orang Maksima : 45 orang Semester : 6 (semester) Tahun : 3 (Akhir) 1.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN Sinopsis Pembinaan Modul.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . Mat Daud Md. Memudahkan pelajar dan pensyarah melalui proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih sistematik dan mudah.pembelajaran berasaskan masalah adalah merupakan satu pendekatan pembelajaran yang digunakan bersandarkan kepada penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh pensuarah kepada pelajar. Pembina Modul PBL 1. Sharifah Norhaidah Bt. kemahiran meyelesaikan pemasalahan yang berkaitan. Madya Dr. gerak kerja berpasukan dan menguasai kemahiran komunikasi. 3. Prof. Permasalahan yang akan diberi kepada pelajar akan dirangka dan dirancang terlebih dahulu agar setiap strategi yang diambil oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dapat meliputi keseluruhan kurikulum yang ada. 3. Modul PBL . memenuhi keperluan dan disiplin kerja atau tugasan. 1. Pensyarah J5185 Subjek J5185 Para Pelajar . Baharuddin b. 2. Abdul Rahman Jum. Menyelesaikan masalah berkaitan proses pemahaman pelajar dengan mudah dan tersusun. 2. melibatkan peggunaan akal dan fikiran yang kritikal dan sepenuhnya. 2. Pembelajaran berasaskan masalah adalah merangkumi cabaran kepada keadaan penyelesaian masalah sebenar berkaitan topik yang dibincangkan. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran secara terarah dan memenuhi kehendak modul J 5185 Mengenal dan mempraktikkan Kaedah Pembelajaran berasaskan masalah dengan menggunakan model dan teori yang terbaru. Pembelajaran berasaskan masalah adalah disokong oleh konsep pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan para pensyarah dan pelajar melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efaktif.

Syed Idros.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PANDUAN BORANG PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN Pengenalan Pada permulaan pengajaran. Md. 2. Sharifah Norhaidah Bt. Disemak oleh Khairul Azhar Bin Mat Daud.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . Kemahiran pembelajaran secara kendiri (Self-Directed Learning Skills). b.Daftar Pada Prof. Kemahiran mencari maklumat dari pelbagai bidang pengajian. Penilai kepada setiap proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh pelajar. Menguasai kemahiran berkomunikasi yang berkesan. v. adalah diharapkan pelajar dapat : i. Objektif Hasil daripada penerangan ini. iii. Menyelesaikan masalah pembelajaran secara kendiri. v. ii. ii. Objektif PBL Hasil daripada pendekatan pengajaran berasaskan masalah adalah diharapkan pelajar akan dapat: i. Kemahiran menyelesaikan masalah. Menguasai kemahiran pemikiran aras tinggi (high order thinking skills). Fasilitator dan pemantau kepada kerja-kerja pelajar. Pelajar akan belajar secara berkumpulan dan memahami objektif pembelajaran. . Disediakan oleh 1. Belajar menyelesaikan masalah dalam realiti permasalahan yang sebenar. iv. iii. Pelajar akan memahami bahawa tugas pensyarah hanyalah sebagai: a. Pelajar memahami fungsi dan tugas mereka sebagai pihak yang akan menyelesaikan setiap permasalahan yang akan dibekalkan oleh pensyarah kepada mereka. Baharuddin Bin Abdul Rahman Dilulus Gunapakai No. iv. Kemahiran bekerja secara berkumpulan. vii. vi. konsep pengajaran berasaskan kepada permasalahan akan diterangkan dengan terperinci kepada pelajar. Pelajar akan dapat memahami objektif pembelajaran berkonsepkan kepada pengajaran berasaskan permasalahan. Madya Dr.

2.2 Antara borang-borang laporan pemantauan yang akan dirujuk untuk membuat penilaian secara individu adalah sebagaimana berikut: a. Jan 2007 . PBL007 Laporan Hasil Penyelesaian Permasalahan Secara Individu.Daftar Pada Jan 2007 Prof.1. 2. PBL005 Laporan Pembahagian Tugas Secara Individu. Disemak oleh Khairul Azhar Bin Mat Daud. Baharuddin Bin Abdul Rahman Dilulus Gunapakai No. Syed Idros.1 PBL010 Borang Pembentangan Hasil Penyelesaian Permasalahan 2. Bahan Dan Alat Bantu Berkaitan. Keyakinan dan “eye contact” d.Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . Sharifah Norhaidah Bt.PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN Penilaian Proses 2.1. 2. Madya Dr. Md. Ketrampilan. g. c.1 Laporan. Pengurusan Masa. PBL006 Rangka Strategi Pelaksanaan Tugas Secara Individu. e.0 Penilaian Secara Individu. 2. f.1 Penilaian secara individu akan dilaksanakan melalui borang-borang laporan pemantauan penyelesaian masalah yang dibekalkan kepada pelajar. 2. Kerjasama Berkumpulan.2 Perbentangan 2. Kemampuan Menjawap. c.2.2 Penilaian Perbentangan adalah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: b. Disediakan oleh 1. b. 2.

............. BENGKEL DAN AMALI Ujilari borang KUM ..................Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah . KELAS:.................... ........PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN JADUAL KELAS.......

.............................................. MINGGU ........................ pensyrah modul J5185 Jum borang Jum semak Jumlah Pelajar 10 borang pemantauan 5-10 kali (2 jam seminggu) Minima : 25 orang Maksima : 45 orang Jumlah pelajar 2-8 orang/ kumpulan Setiap kumpulan Senarai semak Penggunaan Borang Nama Pelajar/Penyelia P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L P B L ................... MASA : ………………………..........Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah ................ TARIKH : . Catatan & Ulasan : KOD BORANG :…………………… Penyelia/ Instruktor 1..............PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN PENYELIA : .....

PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 Disediakan : Disahkan oleh: .Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah .