PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL SAINS

SCE 3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2012

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2012 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Panduan Pelajar Agihan Tajuk Pengenalan Tajuk Pembelajaran i i iv v vii viii ix Tajuk 1: Bumi: Bumi sebagai satu planet Atmosfera Awan Tekanan Udara Tajuk 2: Bumi :      Rupa bumi Kawasan Kutub Padang Pasir Hutan hujan Gunung                           1 12 Tajuk 3: Bumi: Lautan  Pinggir laut Hakisan Tajuk 4: Bumi:  Kitaran Air Sungai Tasik Air bawah tanah Tajuk 5: Bumi: Musim Perubahan kepada iklim bumi Memantau iklim bumi Kesan rumah hijau Sistem cuaca dan pola sejagat Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah   iii 26 35 41 .

  Tajuk 6: Bumi: Bencana cuaca dan kesan ke atas manusia dan alam sekitar   Peralatan cuaca dan pengukuran  Mentafsir data Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tajuk 7: Bumi:   Masa Geologi Struktur Bumi Tajuk 8: Bumi :                              70 81 86 Batu dan galian Plat tektonik Tajuk 9: Angkasa Lepas:                          91  Sejarah perkembangan astronomi Kepercayaan awal Ahli  astronomi purba dan perkembangan astronomi   Tajuk 10: Angkasa Lepas:    Asal usul alam semesta   Teori evolusi alam semesta   Tajuk 11: Angkasa Lepas:                            Penjelajahan alam semesta Galaksi Nebula Lohong hitam Kerdil putih dan raksasa merah Bintang  dan Buruj    Tajuk 12: Angkasa Lepas:   Sistem Suria Memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah    Tajuk 13: Angkasa Lepas:   Matahari Asteroid Meteor Komet Pergerakan matahari relatif kepada bumi         99 104 116 124 iv .

        Masa    Tajuk 14: Angkasa Lepas Peredaran bulan Gerhana bulan           Ujikaji dalam Kurikulum Sains  Sekolah Rendah  Tajuk 15: Angkasa Lepas Planet dan penjelajahan angkasa lepas Planet bumian dan planet gas  Prob angkasa lepas 131 137 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul 148 150 152 153 v .

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. sumber-sumber pembelajaran. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. dan masa anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 3. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. v . Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 4. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. 2. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 1. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

5. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. vi . Teliti maklumat yang diterima. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.

PANDUAN PELAJAR

Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial.

Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. v

5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

vi

Pengenalan

SINOPSIS Kursus ini membincangkan bumi dan angkasa lepas. Ia menjelaskan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dalam bumi manakala bagi angkasa lepas: sistem suria, angkasa lepas serta fenomena angkasa raya. Pelbagai teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca juga dibincangkan. Para pelajar akan mempelajari tajuk-tajuk berkenaan dalam modul ini yang meliputi:1. Membincangkan tentang planet Bumi dan atmosferanya. 2. Menerangkan perubahan pada lanskap fizikal Bumi berdasarkan prinsip dan proses sains bumi. 3. Membincangkan kandungan alam semesta. 4. Membincangkan sistem suria. 5. Mempamerkan kompetensi dalam penggunaan peralatan saintifik untuk memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya. 6. Menghubungkaitkan teori, pengetahuan dan amali dalam ‘Bumi dan Angkasa Lepas’ melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah.

Sepanjang mengikuti modul ini, para pelajar akan mengikuti kuliah, menjalankan amali dan PPIK bagi setiap tajuk dan di akhirnya pula para pelajar akan menduduki peperiksaan akhir sebagai memenuhi aspek penilaian. Pemberatan kursus ini adalah 60% kerja kursus dan 40% peperiksaan akhir.

viii

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi pembelajaran melalui modul. JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAKSI TAJUK / TOPIK KANDUNGAN INTERAKSI DAN MODUL AMALI DAN PPIK Tajuk 1: Bumi   9 9 9 9 Bumi sebagai satu planet Atmosfera Awan Tekanan Udara 2 Amali 1: Awan dan Cuaca 1 Tajuk 2: Bumi 9 9 9 9 9 Rupa bumi Kawasan Kutub Padang Pasir Hutan hujan Gunung 2 Tajuk 3: Bumi 9 Lautan  9 Pinggir laut 9 Hakisan 9 9 9 9 Kitaran Air Sungai Tasik Air bawah tanah 2 Tajuk 4: Bumi 2 PPIK 1: KITAR AIR 2 Tajuk 5: Bumi 9 Musim 9 Perubahan kepada iklim  bumi 9 Memantau iklim bumi 9 Kesan rumah hijau 9 Sistem cuaca dan pola  sejagat 9 Ujikaji dalam Kurikulum  vii  PPIK 2: MUSIM 2   .    AGIHAN TAJUK Nama Kursus : Bumi dan Angkasa Lepas Kod : SCE 3110 ( 2 + 1 ) Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik dan 4 amali dan 1 PPIK .

  9 Nebula 9 Lohong hitam 9 Kerdil putih dan raksasa  merah 9 Bintang  9 Buruj 9 Sistem Suria 9 Memerhati dan  merekodkan perubahan  di angkasa raya 9 Ujikaji dalam Kurikulum  Sains Sekolah Rendah vii  2 3 Tajuk 9: Angkasa Lepas 2 Tajuk 10: Angkasa Lepas 2 Tajuk 11: Angkasa Lepas 2 4 Tajuk 12: Angkasa Lepas 2 Amali 3: Mengkaji Matahari Terbit   .Sains Sekolah Rendah 9 Bencana cuaca dan kesan  ke atas manusia dan alam  sekitar   9 Peralatan cuaca dan  pengukuran  9 Mentafsir data 9 Ujikaji dalam Kurikulum  Sains Sekolah Rendah Tajuk 6: Bumi 2 Tajuk 7: Bumi 9 Masa Geologi 9 Struktur Bumi 2 Amali 2: Mengenalpasti batuan Tajuk 8: Bumi 9 Batu dan galian 9 Plat tektonik 9 Sejarah perkembangan  astronomi 9 Kepercayaan awal 9 Ahli astronomi purba dan  perkembangan astronomi 9 Asal usul alam semesta   9 Teori evolusi alam  semesta   9 Penjelajahan alam  semesta 9 Galaksi.

  vii    .  9 9 9 9 9 PPIK 3: Sistem Suria 2 Tajuk 13: Angkasa Lepas Matahari Asteroid Meteor Komet Pergerakan matahari  relatif kepada bumi 9 Masa Tajuk 14: Angkasa Lepas 9 Peredaran bulan 9 Gerhana bulan  9 Ujikaji dalam Kurikulum  Sains  Sekolah Rendah Amali 4: 2 Fasa Bulan PPIK 4: Gerhana 5 9 Planet dan penjelajahan  angkasa lepas 9 Planet bumian dan planet  gas 9  Prob angkasa lepas Tajuk 15: Angkasa Lepas 2 JUMLAH   30 30 Nota:  Semua amali adalah 2 jam bersemuka dan PPIK merupakan 3 Tugasan Modul dan 1 PPIK secara  bersemuka. Pelajar digalakkan membuat rujukan luar  daripada  sumber internet dan rujukan buku dan lain‐lain yang sesuai. Semua tajuk ada dibincang secara ringkas .

angkan evol lusi kejadian bumi. iv.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 1 BUMI: Bumi sebagai sat tu planet. 1. atmosf fera. .2 H Hasil Pemb belajaran nda akan da apat: Pada akhir tajuk ini. Mengai itkan jenis awan a denga an cuaca.3 Kerangka Tajuk-tajuk k Bu umi Bumi Sebagai S   Satu planet Atmosfera Awan  Tek kanan  Ud dara 1 . v.1 Sinopsis Tajuk ini disusun n untuk mem mbolehkan pelajar men ngetahui bu umi sebagai i satu pla anet. iii. Atmosfe era. ii. awan dan d tekanan udara. 1. Menera angkan per redaran atm mosfera sej jagat yang berpunca daripada perbezaaan p n tekanan n dan kesan n “coriolis”. Awan n dan Tekanan n Udara 1. an i. Mengen nalpasti pelbagai jenis awan dan menyatakan m n ciri-ciri aw wan. Menera Menyat takan lapisa an-lapisan dalam d atmosfera.

Nyatakan tiga ciri-ciri bumi sebagai sebuah planet. i. Hipotesis awan nebular mencadangkan yang sistem solar bermula sebagai awan nebula dan matahari dan planet-planet adalah pemusatan habuk dan juga gas-gas di dalam awan oleh satu daya graviti. Apakah planet? iv. nebula mula mengecut kerana tarikan graviti dan mula berputar dan meleper.3. Asal usul bumi Bumi dan 8 planet yang lain serta matahari dicipta pada masa yang lebih kurang sama daripada awan-awan habuk dan gas(nebula) yang sangat besar. Bilakah bumi terbentuk? ii.1 Bumi sebagai Satu Planet Aktiviti 1 : Baca Petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Kira-kira 5 bilion tahun dahulu. •tebal awan ini ialah di antara 30-40 tahun cahaya merentasinya •jisim awan ini ialah 2 -10 kali ganda jisim Sistem solar semasa kini •pada asalnya sangat nipis 2 . Seterusnya terjadi pelakuran matahari dan planet yang baru terbentuk mula mengasingkan unsur yang lebih berat dan komponen kimia termendak ke bahagian tengah dan bahan batuan membentuk terasnya.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1. Bagaimanakah bumi terbentuk? iii. Mengapa bumi dikatakan sebagai sebuah planet? v. Planet-planet yang baru terbentuk berserta bulan-bulan membebaskan gas-gas /udara yang merupakan atmosfera awal.

z Atmosfera bumi melindungi kita daripada radiasi yang merbahaya. z Meteor yang memasuki atmosfera bumi terbakar sebelum ia dapat melanggar permukaannya. Planet Biru: Gambar planet bumi dari angkasa z Bumi ialah planet ketiga daripada Matahari (150 million kilometers) z Bumi mengelilingi matahari dalam orbitnya dalam pusingan lengkap selama 365.256 hari z Bumi berputar pada paksinya dalam masa ialah 23. 3 .9345 jam. z Putaran bumi pada paksinya yang laju dan teras bumi yang terdiri daripada besi dan nikel menghasilkan medan magnet.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  •bergumpal oleh graviti dan tarikan magnetik •Pelanggaran matahari yang dipanaskan sehingga berlaku pelakuran semerta •Angin solar permulaan menerbangkan unsur-unsur ringan Bumi iaitu atmosfera Bumi yang primitif -apa yang tinggal hanyalah 1/1200 daripada jisim asal.

378.013 77% 21% 2% 4 .0167 23.79 0.0000e+00 6.600.14 1.000 1.78 0.37 15°C 1.18 9.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Fakta-fakta penting mengenai planet bumi Statistik Bumi Jisim (kg) Mass (Earth = 1) Jejari di Khatulistiwa (km) Equatorial radius (Earth = 1) Min ketumpatan (gm/cm^3) Min jarak dari matahari (km) Mean distance from the Sun (Earth = 1) Tempoh putaran (hari) Tempoh putaran (jam) Tempoh mengorbit matahari (hari) Min kelajuan orbit (km/sec) Orbital eccentricity Kecondongan paksi (darjah) Orbital inclination (degrees) Equatorial escape velocity (km/sec) Tarikan graviti permukaan di Khatulistiwa (m/sec^2) Visual geometric albedo Min suhu permukaan Tekanan atmosfera (bars) Kandungan atmosfera Nitrogen Oksigen Other 5.9345 365.000 11.0000 0.256 29.0000e+00 5.99727 23.515 149.976e+24 1.45 0.

3.2 Atmosfera Bumi Pemandangan Bumi dan Atmosferanya Atmosfera bumi ialah satu sfera bergas dan ia melitupi Bumi.1 Kandungan udara dalam atmosfera bumi. ii.9342% 0.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Aktiviti 2 i. Nitrogen Oksigen Argon Karbon dioksida Lain-lain 78.0020% 5 . air yang banyak dan pelbagai komposisi kimia yang membenarkan bumi menyokong kehidupan. karbon dioksida dan wap air.Atmosfera bergas ini mengandungi satu campuran gas-gas yang terutamanya nitrogen. Kandungan udara dalam atmosfera bumi adalah seperti berikut.3. Apakah atmosfera? Apakah kesan atmosfera kepada bumi? 1.9463% 0.0842% 20. oksigen. Atmosfera bumi ini adalah kaya dengan kandungan oksigen. suhu yang sederhana. 1.0384% 0.2.

............................................................ Senaraikan lapisan Atmosfera yang dapat anda kenalpasti.... 5.3...........2..... 1................................. 3......................................SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1...................................................................... 2......................................................... 4...............2 Lapisan Atmosfera Bumi Lapisan Atmosfera Bumi Latihan 1 : Rujuk gambarajah berkaitan lapisan atmosfera di atas... 6 ...................................... 6.................................................

7 . Jadual Suhu berubah mengikut atmosfera Aktiviti 5 i. ii. iii.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Memikir: Bagaimanakah Atmosfera melindungi bumi? Catatkan pendapat anda di sini. iv. Apakah suhu pada ketinggian 90 Km dari aras laut? Bagaimanakah perubahan suhu di kawasan Troposfera? Berapakah suhu di tempat anda? Bandingkan perubahan suhu di Stratosfera dengan Troposfera.

1. atmosfera menjadi sangat lembab.3 ƒ ƒ ƒ ƒ Awan Kondensasi menghasilkan embun.3. ƒ ƒ Titisan-titisan kecil atau kristal beku yang berterbangan di atmosfera menyediakan petunjuk yang dapat dilihat. Kabus – hasil daripada penyejukan pantas udara panas yang bergerak ke permukaan yang sejuk atau bertembung udara panas dengan permukaan yang sejuk. Diameter rambut manusia ialah 75 mikrometer Titisan hujan mempunyai diameter bersaiz 2000 mikrometer dan terdapat berjuta-juta kali ganda isipadu titisan awan’ Perpeluhan (hujan-Precipitation) – memerlukan titisan air tambahan dan juga pelanggaran.3.3. Jika awan terbentuk dibawah takat beku. kabus atau awan Wap air memerlukan permukaan untuk berlaku penyejatan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1. asap dan partikel garam iaitu nucleus higroscopik yang menyerap air) Tanpa nukleus kondensasi. Contohnya: daun. Apakah yang berlaku kepada udara di atas permukaan bumi? ƒ ƒ Nukleus kondensasi merupakan bahan atau partikel yang sangat kecil (habuk. Wap air yang diserap oleh partikel ini dapat dilihat menjadi awan.3. cermin kereta bagi meghasilkan embun.2 ƒ ƒ ƒ ƒ Awan dan kejadian hujan Awan mengandungi berjuta-juta titisan kecil air (20 mikrometer) yang terawang-awang (tergantung) di udara. 1. Kristal airbatu yang kecil akan terbentuk. rumput.3. 8 .3 ƒ ƒ Pengkelasan Awan 2 kategori awan : berlapis dan aruhan (layered and convective) Awan stratus atau or “stratiform” bermaksud berlapisan dan awan cumulus atau “cumuliform” bermaksud bertimbun atau "piled up“.

ais kering (karbon dioksida beku/pepejal). 9 . Dengan cara menaburkan bahan di udara yang bertindak dengan menjadi awan kondensasi atau nukleus ais(airbatu) Menambahkan hujan atau salji Bahan kimia yang digunakan seperti argentums iodida . Cumulus Cumulus humilis Cumulus mediocris Stratocumulus Nimbostratus Stratus Awan Menegak (Kumpulan D) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Cumulonimbus (dikaitkan dengan hujan lebat dan kilat) Cumulonimbus calvus Cumulonimbus incus Cumulonimbus Cumulus Cumulus congestus Pyrocumulus 1. Cecair propana digunakan untuk menghasilkan kristal ais/ air batu Menggunakan bahan hygroscopic seperti garam Akan menjana penyejukan nukleus( freezing nucleation ) atau menyejukkan wap air untuk membentuk kristal ais atau air batu.3.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Awan Tinggi (Kumpulan A) ƒ ƒ ƒ Cirrocumulus Cirrus cloud Cirrostratus Awan Pertengahan (Kumpulan B) ƒ ƒ Altostratus Altocumulus Awan rendah (Kumpulan C) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Termasuk stratus iaitu kabus yang menyentuh permukaan tanah.4 Pembenihan Awan Kaedah Pembenihan Awan ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Mengubah jumlah dan jenis hujan yang turun dari awan.3.

4 Tekanan Udara Bagaimanakah awan terbentuk?  Perhatikan gambarajah di sebelah. Pertimbangkan bahawa bebola-bebola adalah zarahzarah udara . Namakan jenis-jenis awan yang anda biasa lihat di kawasan anda? ii. Apakah yang dapat anda katakan tentang zarah-zarah udara tersebut? • • Molekul udara menghentam permukaan secara rawak dalam pelbagai arah. bilangan molekul berkurangan bermaksud tekanan udara berkurang. Semakin tinggi meningkat .2 millibars 29.3. • • • • Tekanan atmosfera pada aras laut ialah 1kg/cm2 atau 1013. Separuh daripada molekul udara di atmosfera terkandung dalam lapisan 18.92 inci raksa Tekanan atmosfera juga mendatangkan kesan kepada cuaca 10 . 1. Apabila ketumpatan udara bertambah. Tekanan atmosfera dihasilkan oleh berat udara yang terkandung di dalam atmosfera. bilangan pelanggaran molekul bagi satu unit luas dan masa juga bertambah justeru memberikan daya tekanan.000 kaki dari permukaan bumi (5.Atmosfera memanjang sehingga 15 batu (24 km) ke atas dari permukaan bumi. Aktiviti 3 i.6 km).SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Alat pembenihan awan yang dipasang pada kapal terbang.

Rehatlah dulu. F. (2005).J. Foundations of earth 11 . Aktiviti 4 v.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  • Tekanan atmosfera berbeza mengikut tempat. vii. Apakah tekanan udara? Bagaimanakah tekanan udara diukur? Berapakah tekanan udara di tempat anda? Mengapa tekanan udara di atas gunung lebih rendah daripada tekanan udara pada aras laut ?  Tutorial Bersama ahli kumpulan anda. K. Selesai bahagian ini. E. bincangkan: • • • (i) Mengapa kita perlu memahami planet kita ini? (ii) Mengapa perlu meramalkan cuaca? Sediakan peta minda anda dan bentangkan hasil perbincangan anda. & Tarbuck. viii. menjana angin dan membawa perubahan suhu dan kelembapan. Rujukan Lutgens. vi.

hutan h hujan dan juga gunung.1 Rupa R bumi dan Iklim m uk sfera da an berputa ar mengelili ingi matahari menerima jumlah h Bumi yang berbentu bahang gan matah hari yang berbeza-be b eza mengikut ruang g (tempat) dan masa a (musim). haba. Kawasan Kutub b.1 Sinopsis Tajuk ini disusun d untuk membolehkan pela ajar menget tahui rupa bumi b melipu uti kawasan n kutub. Bumi juga berpu utar pada paksinya pada sudu ut-sudut berbeza-be b eza mengik kut musim m dan ha al ini juga menyebabkan wuju udnya banyak ketida ak seimbangan. 2. Oleh itu.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 2 BUMI:   Ru upa bumi. jisim m. an nda akan da apat: i. Menjela askan isu pe erubahan ik klim yang di ihadapi dun nia hari ini. Menghu uraikan dan n menjelask kan sistem iklim dunia. ma aka bertam mbah juga a ketidak k seimbang gan terseb but. Hutan hujan dan Gunung 2. lemb bapan. udara d dan lain-lain. teka anan. iii. pada ang pasir. Menera angkan kesa an-kesan pe elbagai sist tem iklim ke epada manu usia. ii. suhu. 2. sistem atmosferaa -bumi meru upakan su uatu sistem m bergab bung amat t kompleks s yang be erinteraksi dengan matahari m d dan berbag gai sistem m 12 .3 Kerangka Taj juk Bumi Rupa  Bumi Kawasan  Kutub Padang g  Pasir Huta an  Huja an Gu unung 2.2 H Hasil Pemb belajaran Pada akhir tajuk ini. Dengan n bertam mbahnya su uatu lapisa an atmosf fera yang bersifat di inamik. Padang Pa asir.3. baik k daripada a segi taburan tena aga.

13 . D Dwc. Dw wa.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  planet yang lain. Dfd. Cwb b. Bwk. Bsk) B Subtropik ka lembap (Cfa. Dsc) Kutub (E ET. Csb) C Kebenua aan lembap p (Dfa. Dw wb) · Subar rtik (Dfc. Dwd) D · Kebenua aan musim panas ker ring (Dsa. Dfb. serta kebe ermusiman n kerpas san. Sistem atmosferaa -bumi yang g komplek ks akan m menghasilka an sistemsistem cuaca dan n iklim yang komplek ks juga. Jenis ik klim meng gikut pengelasan iklim Köppe en Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Khatulistiwa (Af) · Monsun M tro opika (Am) ) · Savana tropika (Aw. sempad dan kawas san iklim digariskan d n tumbuh-t tumbuhan. Bwn) ·Sep para gersang (Bsh. Cwa a) · Lautan (Cfb. berdasarkan taburan mengg gabungkan purata suhu dan ke erpasan tah hunan dan bulanan. Dsb. Cfc) · Me editerranea an (Csa. EF) · Al lp (ET/H) Sistem iklim mengik kut pengela asan iklim Köppen in ni berasas skan konse ep bahawa a tumbuh h-tumbuha an asli sete empat merupakan cara c terbaik untuk m menentukan n iklimnya. Oleh it tu. As) Gurun (B Bwh.

2. Iklim khatulistiwa biasanya ditemui di garis lintang antara lima darjah di Utara dan Selatan dari khatulistiwa yang didominasi oleh Zon Pertemuan Antartropika.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Layari Internet http://ms. Namun demikian. Perihalkan sistem iklim di Bumi. iaitu mengalami suhu purata 18 °C (64 °F) ke atas sepanjang 12 bulan dalam setahun. apatah lagi bukan 14 .3.3. iaitu kesemua 12 bulan dalam setahun mencatat nilai kerpasan min sekurang-kurangnya 60 mm (2.2 Iklim Tropika/megaterma Iklim tropika disifatkan dengan suhu tinggi yang malar (di paras laut dan tanah pamah).nationalgeographic. Iklim khatulistiwa tiada musim panas dan sejuk yang ketara. meskipun jurang perbezaan suhu purata antara siang dan malam jauh lebih ketara berbanding perbezaan suhu purata antara "musim panas" dan "musim sejuk".com/xpeditions/lessons/15/g9 2. Panjang waktu siangnya hampir sama setiap hari. 2. iklim tropika dibahagi kepada berikut: 2. sebaliknya bercuaca panas dan lembap sepanjang tahun dengan hujan lebat yang turun pada waktu petang hampir setiap hari. ialah sejenis iklim tropika yang tidak mengalami musim kering. http://www. di tempat lain wujudnya juga mikroiklim tropika.wikipedia.org/wiki/Pengelasan_iklim_K%C3% B6ppen Latihan 1.1 Iklim Hutan Hujan Tropika (Af): Iklim hutan hujan tropika. Kaji data yang diberi dan sebutkan ciri-ciri iklim tempat tersebut.36 inci). juga dikenali sebagai Iklim khatulistiwa.

Antioquia. di Lautan Atlantik (ca.000 km). iaitu bulan paling kering yang mengalami kerpasan tidak lebih 60 mm dan juga kurang daripada (100 − [jumlah kerpasan tahunan {mm}/25]). maka tidak mengalami perubahan musim. Ciri-ciri iklim: • • Garis lintangnya berada dalam Jalur Tekanan Rendah Doldrum sepanjang tahun.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  semua tempat di sepanjang rantau khatulistiwa beriklim khatulistiwa (lihat juga zon kering khatulistiwa). pantai Caribbean dari Teluk Urabá di sempadan Colombia–Panamá ke timur di delta sungai Orinoco. di garis lintang sungai Amazon — yang mengalir ke 15 . misalnya. Iklim Lembap Kering atau Savana Tropika (Aw): • Iklim ini mengalami musim kering yang ketara.3. iaitu pada waktu ekuinoks. Curahan hujan adalah lebat sekali dan selalunya bersifat perolakan. di kawasan Guajira. tetapi juga sedikitnya yang berada dalam zon tropika (cth. Sebenarnya. Suhu harian purata adalah 26 °C (79 °F) sepanjang tahun. Colombia). 4. Matahari tengah hari sentiasa berhampiran dengan garis tegak dan mencapai kepanasan tertinggi dua kali setahun. Kepanjangan dan keterlaluan musim kering ini berkurangan di kawasan pedalaman (arah selatan). Litupan awan yang berlebihan dan curahan hujan yang lebat menghalang kenaikan suhu melebihi 26°C. Venezuela barat..2 Perubahan suhu harian adalah antara 2 °C (36 °F) dan 5 °C (41 °F). iaitu lebih besar daripada julat suhu tahunan iaitu 2°C. dan Coro. Kebanyakan kawasan yang mengalami iklim ini terdapat di pinggir luar zon tropika. mengalami tempoh kering yang berpanjangan (paling melampau ialah iklim BSh (lihat di bawah) yang disifatkan oleh kerpasan yang amat rendah. iaitu semenanjung paling utara di Amerika Selatan. yang menerima tidak lebih 300 mm jumlah kerpasan tahunan dalam masa dua tiga bulan). Keadaan ini turut dirasai di Antilles Kecil dan Antilles Besar yang membentuk kawasan kering lilit Caribbean. • • 2.2. San Marcos.

iaitu penyumbang kepada nama iklim ini.wikipedia. Kawasan yang beriklim gurun biasanya mengalami kurang daripada 250 mm (10 inci) curahan hujan setahun. dekat selatan garis khatulistiwa — iklimnya ialah Af. tetapi masih dikira sebagai beriklim gurun kerana 16 .infofisioterapi. musim kering berlaku ketika matahari lebih rendah dan waktu siang lebih singkat kerana kesan lindung hujan yang dialami pada tempoh matahari tinggi.org/wiki/Iklim_khatulistiwa http://www. BWk. kawasan beriklim gurun boleh menerima kerpasan melebihi 250 mm setahun.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  arah timur. Layari Internet http://ms. antara rantau Caribbean yang kering gersang dan kawasan Amazon yang malar lembap terletaknya Llanos atau Savanna di sungai Orinoco. Kawasan-kawasan yang mengalami iklim ini memang selalunya merupakan gurun. iklim gurun (BWh. Sekali-sekala. juga dipanggik iklim gersang. jika ada pun cuma pokok renek yang jarang. Di kebanyakan tempat yang beriklim lembap kering tropika.com/info/4-musim-dunia. ialah sejenis iklim yang bersuhu sederhana dan mengalami curahan hujan yang terlalu sedikit untuk menampung tumbuh-tumbuhan. Di sebelah timur banjaran Andes.3 Iklim Padang Pasir / Gurun (gersang dan separa gersang) Mengikut skim pengelasan iklim Koppen.html 2.3. BWn). apatah lagi ada tahun-tahun yang setitis kerpasan pun tidak turun. selalunya.

iaitu iklim gurun panas (BWh).3.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  air lebih cepat terlesap kesan penyejatpeluhan berbanding turun sebagai kerpasan. iklim gurun sejuk (BWk) dan iklim gurun sederhana (adakalanya berlabel BWn). 2.2 Iklim gurun sejuk Jenis iklim gurun ini agak jarang ditemui. Tambahkan nilai-nilai berikut berdasarkan peratusan jumlah kerpasan dalam separuh tahun yang bermatahari tinggi (April hingga September di Hemisfera Utara. 17 . Pada masa yang lebih sejuk.3. khususnya pada bulan-bulan yang lebih panas dalam setahun. atau Oktober hingga Mac di Hemisfera Selatan) o o o >70% jumlah kerpasan: 280 30–70% jumlah kerpasan: 140 <30% jumlah kerpasan: 0 Jika kerpasan tahunan itu kurang dari separuh ambang itu. Darabkan purata suhu tahunan (dalam °C) dengan 20 2. ataupun monsun di Asia Tengah. suhu malam mampu menjunam ke bawah takat lebur kerana kehilangan sinaran yang ketara sekali di bawah langit cerah. selalinya dalam lindung hujan di pergunungan tinggi yang menyekat kerpasan dari angin ke barat. maka dikelaskannya BW (iklim gurun). Umumnya terdapat tiga variasi iklim gurun.1 Iklim gurun panas Iklim gurun panas lazimnya dijumpai di kawasan subtropika yang menerima cahaya matahari tanpa henti sepanjang tahun dek udara turun yang stabil dan tekanan tinggi. itupun jarang sekali suhunya turun terlalu ke bawah takat lebur. Di bandar-bandar yang beriklim gurun. Untuk menentukan sama ada sesebuah kawasan memang mengalami iklim gersang. pertama sekali ambang kerpasannya (dalam ukuran milimeter) mesti ditentukan dengan langkah-langkah berikut: 1. tidak jarang dialaminya suhu maksimum sekitar 40°C hingga 45°C. 2.3.3. Iklim gurun sejuk biasanya ditemui di zon iklim sederhana.

Patagonia di Argentina ialah satu lagi contoh iklim BWk.3. Iklim gurun sejuk juga digeruni kerana musim sejuk yang teramat sejuk sehingga jauh menjunam di bawah takat lebur. namun lindungan hujan di Andes menimbulkan keadaan yang amat dingin dan berangin di Patagonia. Suhunya adalah sederhana sepanjang tahun. 2. biasanya tidak mengalami apa-apa kelampauan suhu yang dialami di iklim gurun panas. Iklim gurun sederhana biasanya ditemui di sepanjang pantai barat benua di lokasi tropika atau hampir tropika.3 Iklim gurun sederhana Jenis iklim gurun ini pula amat jarang ditemui. Walaupun tidak sedingin gurun Gobi Desert pada musim sejuk. meskipun tempat-tempat sebegini merupakan antara yang terkering di bumi dari segi jumlah penerimaan kerpasannya. musim sejuknya tetap sangat dingin seperti Asia tengah. Sepanas mana musim panasnya.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Iklim gurun sejuk berciri musim panas yang amat panas dan kering-kontang. tetapi juga ditemui di altitud tinggi di lokasi-lokasi tersebut.com/Athens/Sparta/2824/gurun.htm 18 . Iklim gurun sederhana bersuhu lebih nyaman dari tempat lain yang sama garis lintang (disebabkan wujudnya arus lautan sejuk berdekatan) serta sering mengalami kabut dan awan rendah. itupun tidak sepanas iklim gurun panas. Layari Internet http://reocities.3. Gurun Gobi ialah satu contoh kawasan beriklim gurun sejuk.

iaitu udara semakin tinggi semakin sejuk kerana mengembang. Banjaran gunung Cascade. Iklim ini juga dikenali sebagai iklim gunung atau iklim tanah tinggi.1 Iklim Gunung /Alp Pemandangan White Mountain sebuah persekitaran alp di Califonia. Amareka Syarikat. Kadar lelap adiabatik keringnya ialah 10 °C se-km aras tinggi atau altitud. Andes.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  2.4. Iklim ini semakin tinggi semakin sejuk kerana kadar lelap udara. Iklim gunung di Andes terkenal kerana anggapan empat zon aras tinggi: • • • • Tierra caliente (tanah panas) Tierra templada (tanah sederhana) Tierra fria (tanah sejuk) Tierra helada (tanah beku) 19 . Iklim alp ialah cuaca (iklim) purata untuk kawasan atas garisan pokok. Penara Tibet. Salji adalah bentuk kerpasan utamanya yang selalu diiringi angin kencang. Himalaya. Tanah Tinggi Timur di Afrika. memanjat 100 meter di atas gunung lebih kurang sama dengan bergerak 80 kilometer (45 batu atau 0. Oleh itu. Rocky. dan bahagian tengah Borneo dan New Guinea adalah contoh-contoh iklim tanah tinggi.75° garisan lintang) ke arah gunung.

Semak-semak di hutan hujan tumbuh terhad di banyak kawasan kerana kurangnya sinar matahari di permukaan tanah.750-2. Perkara ini membolehkan untuk berjalan di kawasan hutan. tanah di bawah akan ditumbuhi oleh tumbuhan menjalar. semak. Hutan hujan juga berfungsi mengitar 28% oksigen dunia yang diproses melalui fotosintesis daripada karbon dioksida dan menyimpannya sebagai karbon. serangga. Lebih 40% hingga 75% spesies di habitat dunia adalah spesies asal hutan hujan. dan pohon-pohon kecil padat yang disebut hutan. Layari Internet http://ms. Saintis menyatakan terdapat berjuta-juta spesies tumbuhan. dan mikroorganisme yang masih belum dijumpai. Hutan ini adalah habitat bagi banyak tumbuhan dan haiwan. Memikir Tahukah anda tentang jenis-jenis hutan yang terdapat di negara kita dan kepentingan dan peranan hutan tersebut? 20 . Hutan hujan yang terkenal adalah Hutan Hujan Amazon yang merangkumi tempat di Brazil. Terdapat dua jenis hutan hujan iaitu hutan hujan tropika dan hutan hujan subtropika. biom yang dominan adalah tundra alp.org/wiki/Iklim_alp 2.000 mm setahun.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Di kawasan pergunungan beriklim alp. Jika kanopi daun musnah atau menipis.1 Hutan Hujan Hutan hujan merupakan hutan yang banyak menerima hujan iaitu di antara 1.wikipedia. Chile dan Ecuador serta beberapa negara-negara lain. Colombia. Hutan hujan tropika merupakan sumber utama bagi ubat-ubatan semulajadi iaitu satu perempat sumbernya dan oleh ada pihak menyamakannya seperti farmasi terbesar dunia.5.

Hutan ini merupakan habitat bagi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Sediakan satu laporan ringkas (2 ke 3 muka surat) ciri-ciri hutan hutan untuk diserahkan kepada pensyarah anda. Latihan Cari maklumat berkaitan ciri-ciri hutan hujan yang lengkap.2 Hutan Hujan Tropika di Malaysia Hutan hujan tropika merupakan hutan yang terpenting dan paling luas di Malaysia dengan kawasan hutan ini meliputi kira-kira 70 peratus daripada jumlah kawasan hutan di negara kita.5. Selain itu jelaskan juga jenis-jenis 2.Hutan hujan tropika tumbuh dengan subur di kawasan yang mempunyai ketinggian kurang daripada 1000 meter.7 Gunung Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi dan paling popular sebagai destinasi pendaki gunung di Malaysia. Catatan anda harus melukiskan profil hutan hutan tropika. Hutan ini meliputi kaki bukit atau cerun gunung di bahagian tengah Semenanjung Malaysia dan bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  2. Memikir Apakah yang anda ingat mengenai struktur bumi yang dipelajari dahulu? Bagaimanakah gunung terbentuk? Dapatkah anda menyatakan jenis-jenis gunung yang ada di muka bumi ini? 21 .

1 Pembentukan Gunung Pembentukan Banjaran Pergunungan.7. Daya mampatan (pertembungan plat ) akan menyebabkan kerak bumi terlipat lalu menghasilkan gunung lipat dan daya tegangan ( pencapahan plat ) akan menghasilkan lurah. Pergerakan plat-plat ini adalah dalam pelbagai arah sama ada mewujudkan pertembungan plat.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  2. pencapahan plat atau perselisihan plat. Pergerakan Plat 22 . Ini adalah kerana kerak bumi terdiri daripada kepingan-kepingan atau plat-plat. mempunyai kaitan dengan kejadian gempa bumi dan letupan gunung berapi. jurang lautan. Plat-plat ini terapung di atas lapisan mantel dan arus perolakan daripada bahagian mantel ini akan menggerakkan plat-plat tersebut. Terdapat dua jenis plat iaitu plat benua dan plat lautan.

Manakala pergerakan plat-plat ke arah yang bertentangan menyebabkan terjadinya sempadan pencapahan atau pemisahan. 23 . Dalam pertembungan ini. Kebanyakan banjaran gunung utama di dunia terbentuk dengan cara ini. Perbentukan banjaran Himalaya adalah pertembungan antara plat India Australia dengan plat Eurasia.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pergerakan plat-plat ke arah yang sama menghasilkan pertembungan. Pergerakan arus secara pertembungan antara plat benua dengan plat benua akan menghasilkan banjaran-banjaran gunung lipat sepertimana banjaran Himalaya di utara India dan banjaran-banjaran pergunungan lain. Pergolakan Arus Magma dalam Mantel telah mengerakan kerak bumi di atasnya. Ini dapat dilihat seperti rajah dibawah. Ini secara langsung menyebabkan pergerakan plat-plat kerak bumi yang lemah mengikut arus magma dibawahnya. Plat –plat Benua Gunung Lipat Muda Gunung Lipat Muda Batuan yang termampat menghasilkan banjaran gunung lipat muda. Kejadian ini mewujudkan sempadan pertembungan.

Pinggir plat berkenaan menjadi cair akibat suhu yang tinggi. salah satu daripadanya akan menjunam ke bawah dan membentuk jurang lautan yang dalam. Jurang Lautan 2. Plat yang menjunam itu akan tertolak ke dalam mantel yang lebih panas. dan membentuk jurang lautan yang dalam.1 Jurang Lautan Apabila plat lautan bertembung dengan plat lautan seperti di rajah di atas. plat lautan akan menjunam ke bawah kerana plat ini terdiri daripada sima yang padat dan berat berbanding plat benua yang terdiri daripada sial yang kurang padat dan lebih ringan. Pertembungan Plat Lautan dengan Plat Benua Pertembungan Plat Lautan dengan Plat Benua Apabila plat lautan bertembung dengan plat benua seperti di rajah di atas.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  pinggir plat benua akan terlipat. Plat yang menjunam itu akan tertolak ke dalam mantel yang lebih panas. Ini dapat dilihat pada bahagian barat pulau Sumatra dan Jawa di Indonesia. Kejadian ini menghasilkan banjaran gunung di sepanjang sempadan pertembungan. USA.7. Batuan yang lebur itu naik dan membentuk gunung berapi di kawasan gunung lipat. Pinggir plat 24 . Di samping kejadian ini juga terbentuk di pantai barat Benua Amerika Utara seperti di San Francisco dan California.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  berkenaan menjadi cair akibat suhu yang tinggi. Pengumpul Maklumat Cari maklumat pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia.blogspot. Foundations of earth science. & Tarbuck. K. Batuan yang lebur itu naik dan membentuk gunung berapi di dalam laut. F. 4th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan. http://pagarmuseh. E. (2005). Soalan Tutorial Bincangkan isu-isu perubahan iklim yang dihadapi masa kini.html 25 . Cari maklumat berkaitan plat tektonik dan jelaskan bagaimana gunung berapi terbentuk. Tamat Rujukan Lutgens.J.

3. ii. an i.3 GEOMOR RFOLOGI PINGGIR P P PANTAI 3. b 26 .1 Lautan Lautan adalah a lau ut yang lu uas dan merupakan m n himpunan air masin yang g ambung meliputi per rmukaan b bumi yang dibatasi o oleh benua ataupun n sambung menya kepulauan yang besar.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 3 BUMI:      Lautan L . dan Hakisan 3. Menera angkan kitar ran air berk kaitan sumber air Menera angkan pros ses.1 Sinopsis Tajuk hakisan ini disusun untuk u membolehkan p pelajar men ngetahui la autan.2 H Hasil Pemb belajaran nda akan da apat: Pada akhir tajuk ini.3 Kerangka Tajuk Bumi Geomorfolog gi  Pinggir Panta ai L Lautan Pinggir Laut t Hak kisan  3. kesan dan d cara mengatasi ha akisan terut tamanya pin nggir pantai i 3. Pinggir laut.pinggir laut dan n 3.

selat. pada beberapa negara dan kebudayaan di dunia. 2. pantai muara dan pantai dalmatia atau pinggir laut membujur. 27 . Pinggir pantai jenis ini tidak banyak terdapat dan digambarkan oleh pinggir laut pamah timbul dan pinggir laut tanah tinggi timbul.Ini terbentuk akibat penimbulan bumi atau penurunan aras laut.Ini terbentuk akibat penenggelaman kawasan daratan atau naiknya aras laut. isi lautan sekitar 1370 juta kilometer padu. melainkan terbahagi atas Lautan Atlantik. dengan kedalaman rata-rata 3790 meter. (Perhitungan tersebut tidak termasuk laut yang tak berhubungan dengan lautan. seperti Laut Kaspia). Pinggir pantai timbul . Lautan Hindi dan Lautan Pasifik dengan batas selatannya pantai benua Antartika.3. 3. Lautan Selatan adalah bermula dari pantai benua Antartika sampai batas 60 darjah Lintang Selatan. dengan luas sekitar 361 juta kilometer persegi. Bahagian yang lebih kecil dari lautan adalah laut.2 Pinggir Pantai Pinggir pantai boleh dibahagi kepada dua jenis yang utama iaitu : l. teluk. pantai fiord. Di antara pantai jenis ini termasuklah pinggir pantai ria. Lautan meliputi 71% permukaan bumi. tidak dikenal sebagai suatu lautan tersendiri.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Ada lima lautan di bumi iaitu: • • • • • Lautan Artik Lautan Atlantik Lautan Hindi Lautan Pasifik Lautan Selatan Untuk Lautan Selatan. Pinggir pantai tenggelam . Sementara pembahagian batas lautan oleh Pertubuhan Hidrografi Antarabangsa.

aras laut ini dianggarkan naik hampir 90 meter tingginya. Misalnya Trondheim hanya penting di kawasan itu sahaja. Sungguhpun begitu kawasan-kawasan ini telah digunakan dengan luasnya untuk pelabuhan perikanan dan pangkalan angkatan laut seperti di Plymouth dan Brest. Fiord mempunyai cawangan-cawangan yang bercantum dengan anak-anak teluk utamanya mengikut sudut tepat. British Columbia. Latar belakangnya yang bergunung-ganang dan dengan jalan ke pedalamannya yang sukar menyebabkan kawasan ini tidak menarik hati untuk pembangunan dan petempatan. Contohnya terdapat di Norway. barat daya Ireland. Jadi aras laut yang naik akan menenggelamkan kawasan-kawasan lurah yang rendah lalu membentuk anak-anak teluk bercabang yang panjang serta sempit yang diceraikan oleh tanjung-tanjung tinggi. Pinggir pantai fiord . Usaha-usaha pertanian hanya terhad kepada kawasan-kawasan kipas delta yang telah terbina di kawasan-kawasan sungai yang turun mengalir ke fiord.Ais banyak yang tersimpan pada zaman ais dahulu. gunung-ganangnya menganjur lalu membentuk sudut tepat dengan laut. Hampir semua pinggir laut fiord terletak di kawasan garis lintang yang lebih tinggi di kawasankawasan hawa sederhana yang pernah mengalami tindakan glasier. Pantai Ria biasanya membelakangkan kawasan-kawasan pergunungan dan oleh kerana itu tidaklah banyak pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang terdapat di sini walaupun kawasan perairannya dalam dan boleh melindungi kapal-kapal yang berlabuh. Di setengahsetengah kawasan. Di luar kawasan fiord banyak terdapat pulau atau pulau kecil. Sebahagian besar ais ini mencair apabila iklim berubah menjadi lebih panas. Pinggir pantai ria . Devon dan Cornwall. Hakisan ais yang terlalu kuat menyebabkan fiord ini dalam di sebelah pedalaman. iaitu melintang atau menganjur ke pinggir laut . 2. Sebagai akibatnya. barat laut Sepanyol. Beberapa bandar yang ada di sini menjadi pusat perikanan ataupun pusat pemasaran. Umpamanya. 28 . Bentuk ini berbeza dari bentuk fiord tentang dua segi yang penting. Tebing-tebingnya curam dan biasanya naik terus dari laut. Di pinggirpinggir laut tanah tinggi. Alaska. Bentuk ini tidak mengalami hakisan glasier dan semakin dalam hala ke laut. Chile Selatan dan Pulau Selatan New Zealand. air laut semakin bertambah banyak dan aras laut pun bertambah tinggi. Bahagian arah ke lautnya cetek kerana di sini terdapat sebuah permatang batuan yang dinamakan tubir. Pulau-pulau kecil ini adakalanya 60 meter sahaja dalamnya dan menyebabkan pelayaran di pinggir laut sukar jika terdapat pula tubir cetek. Fiord menandakan jalan yang diikuti oleh glasier yang turun dari kawasan tanah tinggi. Pinggir laut ria merupakan sifat yang biasa bagi pinggir laut jenis Atlantik seperti yang terdapat di barat laut Perancis. Fiord Sogne di Norway panjangnya 177 km. Walaupun kawasan perairannya dalam dan terlindung tetapi pelabuhan-pelabuhan besar tidaklah banyak di sini.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pinggir Pantai Tenggelam 1.Pantai Fiord merupakan lekukan hakisan glasier berbentuk U yang telah tenggelam. 6 km lebar dan dalamnya hampir 1220 meter di bahagian tengahnya. Setengah-setengah fiord yang besar sangatlah panjang dan dalam pula.

Walaupun begitu terdapat juga beberapa buah pelabuhan penting di pinggir-pinggir laut Pasif ik. Finland Barat. Hamburg dan Buenos Aires. Pinggir pantai tanah tinggi timbul.Di kawasan tanah pamah tenggelam.Gelinciran dan gerakan bumi mungkin menaikan dataran tinggi pinggir pantai dan menghasilkan bentuk-bentuk penimbulan. Pelabuhan-pelabuhan yang dahulunya terletak di pinggir laut sekarang ini telah menjadi bandar di pedalaman. Di sini pinggir laut yang tenggelam menghasilkan anak teluk yang panjang serta sempit. Pantai dan bukit pasir laut akan terjadi jikalau timbunan yang timbul dari pelantar benua itu terdiri daripada pasir dan batu kelikir. Seperti dengan pinggir-pinggir pantai fiord dan ria keadaannya yang bergunung-ganang menyebabkan perhubungan dengan kawasan pedalaman sukar dilakukan. Sungguhpun demikian pelabuhan-pelabuhan yang baik tidak terdapat di sini. 2. Sweden Timur dan sebahagian daripada pinggir laut Argentina yang terletak di sebelah selatan Rio de La Plata. dan selat-selat sempit itu pula merupakan lurah-lurahnya yang memanjang. Contohnya ialah pinggir laut barat Amerika Utara dan Selatan tetapi pinggir laut di sini lebih lurus keadaannya. dengan rangkaian-rangkaian pulau yang selari dengan pinggir laut. Pinggir Iaut tanah tinggi terangkat ini boleh dikatakan lurus dan mempunyai tebing tinggi yang 29 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  3. Pinggir pantai tanah pamah terangkat . Pinggir pantai Dalmatia . Umpamanya muara-muara Sungai Thames.. 4. Pulau-pulau yang memanjang ini sebenarnya merupakan kemuncak banjaran-banjaran gunung lama.Rusuk benua yang terangkat menjadi sebuah kawasan tanah pamah pinggir laut yang bercerun landai. . Pinggir pantai muara. Antara contoh tanah pamah pinggir pantai timbul termasuklah kawasan tenggara Amerika Syarikat. Kawasan ini mempunyai pelabuhanpelabuhan yang dalam dan terlindung. kuala-kuala sungai telah tenggelam. batu tunggul dan bentuk-bentuk pinggir pantai yang lain. Pelabuhan ini menjadi lebih baik kalau ada pengaruh pasang surut. Eibe dan Plate telah menjadi tapak bina pelabuhan-pelabuhan yang besar seperti London. paya masin dan kukup. Dengan itu terbentuklah muara-muara yang berbentuk corong. Air di luar pinggir lautnya cetek dan mengandungi lagun. Nama ini berpunca dari pinggir pantai Dalmatia di Yugoslavia yang terletak di sepanjang Laut Adriatic. Pinggir Pantai Timbul 1. Bahkan kalaupun ada terdapat pemendapan kelodak di sini jentera-jentera pengorek moden dapat membuka pelabuhan-pelabuhan ini sepanjang masa. Muaramuara ini boleh menjadi tapak bina pelabuhan yang baik jikalau jalan masuknya tidak terhalang oleh beting pasir. Pinggir laut terangkat merupakan bentuk yang terkemuka kerana kawasan ini tidak dapat lagi dipengaruhi oleh tindakan ombak. tetapi tetap mempunyai sifat-sifat lamanya seperti gerbang laut. Jenis pinggir pantai Dalmatia ini juga merupakan sifat yang biasa terdapat di pinggir laut Pasifik di mana banjaran-banjaran gunungnya selari dengan pantai.Pinggir pantai ini mempunyai sistem pergunungan yang selari dengan pantai.

Keadaan ini wujud kerana ombakombak masih belum dapat menghakis kawasan-kawasannya yang lemah ataupun membina pelantar hakisan ombak di situ. Kawasan ini tidak berguna untuk dijadikan pelabuhan yang baik. TANJUNG CIRI-CIRI • Terbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang-seli • Terbentuk di bahagian batuan keras yang tahan hakisan ombak CIRI-CIRI • Terbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang seli • Terbentuk di bahagian batuan lembut yang dihakis oleh ombak TELUK GERBANG LAUT CIRI-CIRI • Teril daripada hakisan gua laut • Hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding dua buah gua laut yang bertentangan akan membentuk gerbang laut BATU TUNGGUL CIRI-CIRI • Teril akibat tindakan penggondolan terhadap gerbang laut • Apabila bumbung gerbang laut runtuh. pinggir laut barat Deccan di India dan pinggir laut barat Arab yang menghadap Laut Merah. batu tunggul terbentuk 30 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  curam dan kawasan perairan luar pantai yang dalam. Contoh-contoh pinggir laut tanah tinggi timbul terdapat di Scotland.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TUNGGUL SISA CIRI-CIRI • Batu tunggul yang terhakis akan membentuk tunggul sisa secara lambat laun • Tunggul sisa hanya boleh kelihatan ketika air laut surut ANAK TANJUNG CIRI-CIRI • Merupakan permatang berupa tanduk yang dibentuk oleh pemendapan pasir dihujung teluk atau muara sungai • Anak tanjung menganjur ke laut manakala bahagian hujungnya bersambung dengan pinggir pantai • Juga dikenali sebagai tetanjung CIRI-CIRI • Merupakan kesan pembentukan anak tanjung yang paling ketara • Lagun ialah kawasan perairan yang terlindung oleh tetanjung (anak tanjung) LAGUN BETING PASIR CIRI-CIRI • Merupakan penimbunan pasir yang merentangi sesebuah teluk • Terbentuk samada selari dengan garisan pantai atau bersudut tepat dengannya TEBING TINGGI CIRI-CIRI • Terbentuk apabila ombak menghakis kaki cerun tebing pantai semasa air pasang • Apabila batuan atau lekukan yang terbentuk runtuh. maka tebing tinggi terbentuk 31 .

l ini menyebabkan gelombang-gelombang ini menjadi lebih tinggi dan lebih deras. Ini bergantung pula kepada kelajuan dan lamanya angin itu bertiup. Ombak yang mengandungi puin-puin batu-batan yang berbagai saiz dan bentuk akan menghempas dasar-dasar cenuram dan menghakisnya secara lelasan. jarak gelombang atau jarak melintang di antara dua puncak ombak. Arus ini mempunyai kuasa tarikan yang boleh membahayakan orang-orang yang mandi-manda di tepi laut. Ombak melakukan aktiviti hakisan di pinggir laut melalui beberapa cara iaitu : 1. Ombak biasa di lautan lepas mungkin berukuran setinggi 6 m (20 kaki) sahaja (ukuran tegak di antara puncak dan lekung ombak) dan panjangnya 120 m (400 kaki). Air itu akan turun semula ke laut sebagai ombak undur atau basuhan balik. Puncaknya akan bergulung dan memecah di pantai seperti kumpulan buih sebagai ombak pecah. Ha. Satu lagi unsur hanyutan ke pinggir pantai ialah arus seret yang mengalir di bahagian dasar dari pinggir pantai ke laut. bila dalamnya kurang daripada ketinggian ombak. Lelasan. Setibanya di perairan cetek dekat pinggir laut kelajuannya berkurangan dan ombak akan melengkung atau membias merentang jajaran pantai.3 Hakisan Ombak merupakan kuasa hakisan laut yang kuat sekali dan terjadi disebabkan oleh tiupan angin di permukaan air yang membentuk satu siri alunan gelombang yang bergerak ke hadapan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  PENTAS HAKISAN OMBAK GUA CIRI-CIRI • Merupakan bentuk muka bumi yang terbentuk berlanjutan daripada pembentukan tebing tinggi • Hakisan ombak yang berterusan menyebabkan tebing tinggi mengundur dan membentuk pentas hakisan ombak di kaki tebing tinggi tersebut CIRI-CIRI • Merupakan kesan hakisan ombak di tanjung tinggi • Hakisan tersebut akan menghakis batuan di tebing pantai dan membentuk gua laut 3. Air yang menyerbu ke pantai dan menghempaskan puinpuin batu-batan ke daratan dinamakan damparan atau gedebur. Ukuranukuran ini akan bertambah bila ribut berlaku. Arus dan 32 . akan mengurangkan kemaraan ombak.. Di perairan cetek.3.

Ombak yang sentiasa melanda pinggir laut itu membawa bahan-bahan yang terdapat di pantai yang berbagai bentuk dan saiz seperti batu tongkol. 5.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  pasang surut akan menyempurnakan kegiatan ini dengan memindahkan bahan-bahan terhakis itu ke laut. Proses ini berlaku secara berterusan menjadikan retakan-retakan semakin besar dan serpihan-serpihan batu-batan akan menjadi pecah. Kadar hakisan laut bergantung kepada sifat batu-batuan. Hakisan ombak ini boleh menghasilkan bentuk muka bumi seperti teluk dan tanjung. Pelanggaran Pelanggaran air di kaki cenuram menghasilkan suatu daya yang kuat yang boleh menghancurkan muka cenuram tersebut. ombak ini mungkin memasuki celah-celah retakan dan rekahan batuan pada dinding-dinding cenuram. pengglasieran. Umpamanya. Di pantai-pantai batu kapur. Pembebasan karbon dioksida oleh rumpair menambahkan keasidan air laut dan membantu proses larutan. 33 . Tindakan larutan. gua. 2. 3. Hakisan laga. banyaknya bahagianbahagian batuan yang terdedah kepada laut. batu kelikir. Tindakan hidraul. kesan-kesan tindakan pasang surut dan arus serta struktur geologi. pergerakan bumi dan pemendapan bahan-bahan organan di pantai. Akhirnya batubatan ini akan luluh. Bahan-bahan yang dilagakan oleh ombak ke tebing cenuram dan sesama sendiri itu merupakan satu-satunya faktor utama yang telah menghasilkan pasir halus yang telah membentuk pantai-pantai yang biasanya merupakan tempat peranginan pantai yang baik. Udara yang terperangkap di dalamnya akan serta-merta menjadi mampat. Pengaruh-pengaruh lain juga perlu dipertimbangkan. udara yang mampat ini mengembang dengan serta-merta dan terjadi suatu letupan. batu lada dan pasir halus. 4. Apabila ombak rnengundur semula. pengaruh kegiatan gunung berapi. batu tunggul dan tunggul sisa. tindakan air laut terhadap kalsium karbonat menyebabkan satu perubahan kimia berlaku pada batu kapur tersebut. Bahan-bahan itu berlaga sesama sendiri lalu pecah menjadi serpihan-serpihan yang lebih kecil dan halus. Bila ombak memukul pantai. Proses ini hanya berlaku di kawasankawasan pantai batu kapur sahaja.

Terangkan proses. K. Selesai bahagian ini. Rehatlah dulu. kesan dan langkah-langkah untuk mengatasi hakisan pada pinggir pantai. (2005).html Tutorial 1 .wcdd/ombak.my/mrc030.J. F.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Layari Internet http://www. E.edu. Rujukan Lutgens. Foundations of earth 34 .sabah. & Tarbuck.

1 Sinopsis Tajuk ini disusun d untu uk membole ehkan pelajar mengeta ahui fenome ena kitaran air. Sungai.2 H Hasil Pemb belajaran Pada akhir tajuk ini. iii.3 Kerangka Tajuk Bumi Kitaran  Air Sungai Ta asek Air Bawah  A Tanah 35 . Menera angkan kitar ran air berk kaitan sumber air Membu uat inference e hasil ujika aji Membu uat kajian ke eberkesana an aktiviti ba agi memenu uhi hasil pem mbelajaran PPIK. v. tasik dan air bawah tanah. 1. sungai. Menulis rasional memilih m akti iviti PPIK Membin na strategi pentaksiran p n PPIK. 1. an nda akan da apat: i. iv. S  Tasik k dan Air baw wah tanah 1.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 4 BUMI:       Kitaran Air. ii.

c. 36 . susupan.kolam dan laut.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Gambar Kitaran Hidrologi 4. pintasan. Aliran air bawah tanah Air bawah tanah mengalir perlahan melalui liang dalam batuan di bawah permukaan. Alir Lintang atmosfera Air tersejat ke dalam atmosfera dari lautan. Air dari Zon tepi mengalir menuruni cerun aras mata air hingga sampai ke sungai. Larian air permukaan Baki air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah setelah ditolak dengan air yang mengalami sejatan. Air mengalir kerana terdapat perbezan tekanan dan kecerunan. tasik. membentuk wap-wap air yang akan berkumpul menjadi awan. tasik atau paya. Wap-wap air (awan) ini pula akan dialirkan secara melintang oleh angin ke bahagian daratan atau sebaliknya dari daratan ke lautan.1 Proses Kitaran Air (Hidrologi) i.3. Bila sampai ke tahap tepu akan turun sebagai kerpasan. Proses mendatar a. b. dan juga yang digunakan oleh tumbuhan dan setelah semua liang pori tanah tepu dengan air dan hujan tidak lagi boleh meresap sebaliknya menuju ke sungai.

tasik. b) pengaruh angin – jika terdapat pengaliran udara yang baik. Memerlukan bekalan tekanan haba dari matahari yang mencukupi untuk memanaskan permukaan air sama ada daripada lautan. Terjadi kerana tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi berbanding dengan tekanan udara dalam atmosfera terutama pada waktu siang yang panas. 37 . kolam dll. sungai. Faktor-faktor mempengaruhi proses sejatan : Sila rujuk unsur sejatan di tema sistem atmosfera. c) kandungan air . Faktor-faktor mempengaruhi proses sejatpeluhan a) suhu permukaan tersejat – semakin tinggi suhu air permukaan tersejat semakin tinggi kadar sejatpeluhan kerana partikel air akan mempunyai tenaga untuk bertukar ke wap air di atmosfera. kadar sejatpeluhan akan tinggi kerana udara yang bergerak akan membawa udara yang tepu keluar dengan ini memberi ruang untuk proses sejatpeluhan yang seterusnya.Sejatpeluhan(perpeluhan/ transpirasi) Pemindahan wap air ke atmosfera melalui proses transiprasi dari tumbuhan dan sejatan daripada tanah dan tumbuhan. Proses menegak a. b.Sejatan Proses penukaran bentuk air daripada cecair kepada wap air.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  ii.Berlaku apabila tekanan wap pada permukaan air lebih tinggi daripada tekanan udara di atmosfera yang belum sampai ke peringkat tepu. Jika kandungan air tanih banyak mineral ia akan melemahkan proses sejatpeluhan.air bersih akan mudah tersejat berbanding air masin.

e) kandungan lembapan tanih – semakin tanah lembap semakin tinggi kadar sejatpeluhan kerana ketersediaan air untuk disejat. dan pergerakan air secara mendatar(rembesan) dalam sistem akuifer. Pergerakan Mendatar a.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  d) litupan tumbuhan – semakin banyak litupan tumbuhan di sesuatu kawasan ia akan menggalakkan proses transpirasi dan seterusnya sejat peluhan.3. 4. susupan/infiltrasi(menegak). KOMPONEN EDARAN AIR TANIH i.2 EDARAN AIR TANIH Semua bentuk pergerakan air yang menggunakan tanih sebagai medium(bahan antaranya) seperti aliran sub permukaan . Larian air permukaan 38 .

Ketelapan. Air mengalir kerana terdapat perbezan tekanan dan kecerunan. tasik atau paya. Aliran air bawah tanah Aliran secara perlahan melalui liang dalam batuan di bawah permukaan. d) Pemadatan tanah – jika sesuatu tanah itu semakin padat keporosan semakin rendah kerana ruang rongga telah dimampat. Air dari Zon tepu mengalir menuruni cerun aras mata air hingga sampai ke sungai. 39 . e) Proses geomorfologi – semakin sesuatu tanah terdedah kepada proses geomorfologi seperti gerakan jisim akan meningkatkan keporosan tanah. Pergerakan menegak: a) Resapan/infiltrasi iii. Gambar pergerakan air ii. Ketelapan ialah kebolehan air mengalir melalui ruang rongga tanah. iv. Berbanding batuan heterogenius ( partikel berlainan jenis) kerana celahan saiz partikel yang besar boleh dipenuhi saiz partikel yang kecil maka ini mengurangkan ruang rongga dalam tanah. c) saiz partikel – semakin besar partikel tanah semakin rendah keporosan sebab kurang rekahan antara partikel.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  b. Keporosan Keporosan ialah ruang rongga antara tanih Faktor-faktor memepengaruhi keporosan tanih a) susunan partikel tanah – susunan partikel secara longgar akan menyebabkan keporosan yang tinggi b) komposisi partikel tanah – jika batuan homogenius ( partikel yang sejenis) keporosannya lebih tinggi .

vi. Simpanan air tanih Simpanan air di permukaan bawah tanah dalam zon pengudaraan sebelum air diresap ke lapisan akuifer dan digunakan oleh tumbuhan. (2005).google. Rehatlah dulu. & Tarbuck.  Layari Internet .my Selesai bahagian ini. Latihan 1) Terangkan bagaimana manusia boleh mengganggu proses sejatpeluhan. E. http://books. F.com. Rujukan Lutgens.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  v. K. Foundations of earth 40 . Akuifer(ground water) Takungan air di lapisan batu tidak telap air setelah proses resapan berhenti. 2) Terangkan proses kitaran air.J.

dan Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah 5. Menuliskan rasional pemilihan aktiviti bagi PPIK. Menerangkan bagaimana terjadinya musim. iii. Membentangkan data penyelidikan bagi isu-isu berkaitan kesan rumah hijau. pengaruh perubahan cuaca dan iklim juga akan dibincangkan.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui kejadian fenomenafenomena cuaca dan iklm alam sejagat. Menerangkan sistem-sistem iklim/cuaca dan pola-pola iklim/cuaca dunia. 5.3. Perubahan kepada iklim bumi.3 Kerangka Tajuk 5. Menyiasat aktiviti yang berkesan untuk mencapai hasil pembelajaran PPIK(PCK). Kesan rumah hijau.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Pergerakan bumi ini adalah mengikut lawan pusingan jam.1 Kejadian Musim Kejadian 4 musim berlaku di sebabkan oleh peredaran bumi mengelilingi matahari. Sistem cuaca dan pola sejagat.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TAJUK 5 BUMI: Musim. Memantau iklim bumi. 5. v. ii. anda akan dapat: i. Peredaran bumi mengelilingi 41 . iv.

hari atau setahun. I 42 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  matahari mengambil masa kira-kira 365¼ menyebabkan kejadian 4 musim. Peredaran bumi ini Kejadian 4 musim ini boleh di terangkan melalui gambarajah kedudukan bumi di 4 tempat yang membetuk kejadian 4 musim seperti rajah di bawah.

3. Dijalankan sepanjang Temakan dikandang pada tahun musim sejuk dan dilepas bebas pada musim panas. Sukan Dijalankan sepanjang Sukan musim sejuk dijalankan tahun pada musim sejuk Pemburuan Dijalankan sepanjang Dijalankan secara giat pada tahun musim sejuk 5. AKTIVITI Pertanian TROPIKA LEMBAB SEDERHANA DUNIA Dijalankan sepanjang Bermula pada musim bunga tahun dan berakhir sebelum musim sejuk.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pengaruh kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap dan sederhana dunia. Pertanian terhad pada musim sejuk Perikanan Dijalankan sepanjang Terhenti pada musim sejuk tahun Pembalakan Dijalankan sepanjang Dijalan secara giat pada musim tahun sejuk Perindustrian/IKS Dijalankan sepanjang Industri pengeringan dijalankan tahun secara giat pada musim panas Pelancongan Dijalankan sepanjang Terhenti pada musim sejuk tahun Penternakan .2 43 .

youtube.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Sistem Cuaca dan Pola Sejagat PEMBAHAGIAN JENIS-JENIS IKLIM DUNIA AF iklim khatulistiwa M Iklim Monsum tropika Aw: Iklim Savana BWh: Iklim jenis gurun Panas Bwk: Iklim gurun sejuk Bsh: Iklim panas sederhana Bsk: Iklim sejuk sederhana (Steppe) Csa: Iklim panas meditrrenean Csb: Iklim Meditrrenean Cwa: Iklim sub tropika Jenis China Layari Internet www.com/watch?v=Hr80uYylpxw 44 .

Di Asia Tenggara. Pemanasan lautan ini didapati berlaku di kawasan yang luas meliputi Pasifik tengah dan timur serta mempunyai kaitan dengan keadaan kejadian luar biasa cuaca yang ketara di tempattempat tertentu di dunia seperti banjir yang teruk dan kemarau yang berpanjangan. tekanan permukaan di Pasifik barat biasanya rendah manakala di tengah dan timur Pasifik adalah tinggi. 45 . El Nino yang mempunyai keamatan yang sama tidak semestinya menghasilkan corak iklim yang sama. Biasanya ia mula terbentuk pada awal tahun. Ini mendorong pergerakan menaik yang kuat dan dengan demikian merendahkan tekanan permukaan di dalam kawasan pergerakan menaik itu. menyebabkan cuaca menjadi lebih kering. El Nino berlaku untuk tempoh 9 ke 18 bulan. keadaan-keadaan lebih kering dari normal berlaku sementara di Pasifik tengah dan timur berhampiran khatulistiwa kebiasaannya lembap dialami.1 Perubahan kepada iklim bumi El-Nino dan La-Nina Apakah El Nino ?Setiap tiga ke tujuh tahun.3. perairan yang lebih panas di Pasifik tengah dan timur membekalkan haba dan lembapan tambahan kepada atmosfera yang berada di atasnya. Udara lembap yang naik itu terpeluwap lalu membentuk kawasan ribut petir yang luas dan hujan lebat di kawasan berkenaan. suatu arus laut yang panas menggantikan suatu arus laut yang kebiasaannya sejuk di luar pantai Peru. Di bahagian barat Pasifik termasuk Malaysia. Amerika Selatan. Di bawah keadaan ini. Secara lazimnya. Indonesia dan Australia. Fenomena lautan yang diperhatikan ini dipanggil El Nino. tekanan atmosfera meningkat. berada di kemuncak pada akhir tahun dan menjadi lemah pada awal tahun yang berikutnya. Rajah di atas. Bagaimana El Nino dikaitkan dengan keadaan-keadaan atmosfera? Semasa El Nino.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  5.3. Semasa ketiadaan El Nino. pada amnya Pasifik barat adalah lembap sementara Pasifik tengah dan timur adalah kering. tekanan permukaan atmosfera rendah (L) terletak dalam permukaan perairan lautan yang lebih panas.

SOI) juga digunakan untuk mengukur reaksi atmosfera ini. Indeks ini dihitung dari perbezaan keadaan turunnaik tekanan udara bulanan antara Tahiti (mewakili Pasifik timur) dan Darwin (mewakili Pasifik barat). Hubungan di antara atmosfera dan lautan semasa kejadian El-Nino ini dikenali sebagai El Nino-Ayunan Selatan (El-Nino Southern Oscillation.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Corak tekanan permukaan yang berselang-seli di kawasan tropika Lautan Pasifik. Oleh kerana tekanan atmosfera dan suhu laut berkait rapat. berpanjangan selama sekurang-kurangannya 6 bulan. suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur menjadi lebih rendah dari biasa. kita mengalami keadaan EL Nino. Dalam keadaan ini. Adakah fasa yang berlawanan dengan fasa El Nino (La Nina) ? Pada masa-masa tertentu. tekanan atmosfera yang tinggi (H) terbentuk di Pasifik tengah dan timur manakala tekanan rendah (L) berkedudukan lebih ke arah Pasifik barat. keadaan awan serta corak hujan yang luar biasa. Bagaimana kita memantau El Nino dan reaksi atmosfera? Parameter-parameter asas yang digunakan untuk memantau El Nino dan reaksi atmosfera termasuklah suhu permukaan laut di kawasan khatulistiwa Lautan Pasifik. suhu di bawah permukaan lautan sehingga ke kedalaman 150m. yang mana keadaan lautan bertukar dari El Nino ke normal dipanggil Ayunan Selatan (SO). walaupun tidak selalu. Jika terdapat nilai negatif yang nyata bagi SOI. Fenomena ini di panggil La Nina keadaan bertentangan dengan El Nino. tekanan atmosfera permukaan di kawasan khatulistiwa Pasifik barat menurun. menyebabkan pembentukkan awan yang lebih dan hujan lebat. Semasa keadaan-keadaan La Nina. Lebih besar nilai 46 . suatu indeks atmosfera yang dipanggil Indeks Ayunan Selatan (Southern Oscillation Index. ENSO).

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

negatif lebih tinggi keamatan El Nino. Sebaliknya, nilai positif tinggi menunjukkan keadaan La Nina.

47

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

.

48

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

Pemanasan global ialah keadaan alam sekitar yang mengalami peningkatan suhu yang tinggi berbanding suhu normal. Pemanasan berlaku di seluruh dunia yang diakibatkan oleh aktiviti manusia seperti penebangan hutan, kegiatan perkilangan dan industri, permotoran, penerokaan hutan, pembangunan hutan batudan pengautan khazanah-khazanah alam sama ada di atas atau di dalam perut bumi. Kesan saintifik pemanasan global ialah tahap pencairan salji di Kutub Utara semakin tinggi, paras air laut meningkat dan keluasan saiz daratan semakin mengecil. Kesan material ialah kejadian bencana alam seperti kemarau, banjir dan kebakaran manakala kesan kemanusiaan termasuklah kehilangan nyawa dan kecederaan Sebelum ini, kita pernah menyalahkan negara jiran kononnya menjadi punca keadaan jerebu dan pemanasan kawasan hampir seluruh negara yang diakibatkan aktiviti pembakaran hutan di negara tersebut. Namun demikian, jika kita kaji dan teliti sebenarnya tidak banyak berlaku perubahan pemanasan alam sekitar sama ada semasa jerebu ataupun tidak. Mengapa keadaan ini berlaku? Faktor kebakaran hutan hanyalah sebagai sebahagian penyumbang kepada pemanasan global. Banyak faktor lain yang mempengaruhi pemanasan alam sekitar ini. Ahli-ahli sains dan geografi sependapat mengatakan punca utama pemanasan global ialah nipisnya lapisan ozon yang diakibatkan oleh pelepasan gas khususnya klorofluorokarbon (CFC). Jika kita prihatin dan sedar, tahun 2005 adalah musim berlakunya ribut taufan yang sangat aktif. Difahamkan sebanyak 26 kejadian ribut dan 14 kejadian puting beliung telah berlaku. Buat pertama kali, taufan ganas iaitu Katrina, Rita dan Wilma terjadi 49

Iklim Khatulistiwa dengan panas dan lembap sepanjang tahun telah tidak berada pada paras yang normal. Selain daripada penipisan ozon. 50 . Ismail juga memberi kesan mendalam dan seolah-olah mahu memberikan amaran kepada negara kita bahawa peristiwa besar itu tidak akan berhenti malah akan terjadi pada bila-bila masa.000 telah maut di Itali. Pendidikan alam sekitar kepada generasi muda perlu dimulakan sejak di rumah atau di bangku sekolah lagi. seramai 29 orang telah maut. sediakan payung sebelum hujan dan mencegah lebih baik daripada mengubati. Kejadian ribut taufan ini bukan sahaja melanda Benua Amerika. Pulau haba pula berlaku apabila pelepasan haba di kawasan membangun khususnya di bandar-bandar terlalu banyak dan tersekat oleh bangunanbangunan tinggi pencakar langit. nitrogen monoksida dan metana ke atmosfera seumpama pembebasan CFC. Pada tahun lepas pula dikhabarkan penduduk di beberapa negara di Afrika yang lazimnya terkenal sebagai negara panas kerana mempunyai kawasan gurun yang sangat luas telah menyaksikan salji dalam tempoh 25 tahun. mewah dan berpelajaran tetapi tidak mengambil berat soal alam sekitar. Haba yang tidak dapat dilepaskan ke atmosfera itu akan membahangi kawasan sekitar. Amaran Peristiwa banjir besar yang menenggelamkan sebahagian petempatan di Lembah Klang seperti di Batu Tiga dan Taman Tun Dr. langkah-langkah awal pencegahan atau meminimumkan kesannya adalah perlu supaya kejadian seperti itu tidak memburukkan imej pengurusan alam sekitar dan pembangunan negara. Pusat pengajian tinggi atau jabatan-jabatan tertentu mesti melakukan kajian agar kejadian yang disebabkan oleh fenomena alam termasuk pemanasan dunia dapat boleh diminimumkan kesannya. dan pantai sekitar Laut China Utara. Walaupun kejadian ini tidak tidak seburuk kepanasan yang berlaku pada tahun 2003 yang menyebabkan kira-kira 15. Kejadian ini ada kaitannya dengan pemanasan global. kejadian kemarau dan jerebu. malahan menyerang juga negara China. Kejadian banjir besar di Johor pada awal tahun lalu itu adalah antara kejadian yang membuka mata banyak pihak di negara kita. kejadian pulau haba dan kesan rumah hijau juga memberi galakan kepada isu pemanasan global. diberitakan bahawa banyak kematian berlaku yang berpunca daripada kepanasan melampau pada bulan Julai lalu dan di Paris sahaja. Negara tidak boleh berkompromi dengan tanggungjawab sosial menjaga dan memelihara alam sekitar. Pendidikan kepada generasi tua juga penting dilakukan kerana ada golongan yang kaya. Sebenarnya. Umpama peribahasa. Kesan dan bahang pemanasan global juga telah mengganggu sistem cuaca dan iklim di negara kita secara tidak langsung.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  dalam satu musim.000 maut di Perancis dan 20. Kesan rumah hijau terjadi kerana berlakunya peningkatan pelepasan gas seperti karbon dioksida. isu peningkatan suhu atau pemanasan terjadi disebabkan pelbagai faktor. Korea.5 juta ekar kawasan dunia dan menghapuskan lebih 1 juta spesies hidupan di darat dalam jangka masa 50 tahun. Di Eropah pula. Sebuah jurnal terkenal melaporkan bahawa keadaan kemarau panjang serta panas dan kering telah menyebabkan kebakaran hutan yang memusnahkan lebih daripada 8.

sebagai satu sumbangan global. iaitu satu keadaan cuaca yang berbeza-beza mengikut hari dalam suatu jangka masa yang panjang.3. cukai bahan buangan di Denmark dan mengharamkan pengedaran beg plastik dan alas meja pakai buang di Taiwan patut menjadi teladan dan dorongan ke arah mesra alam sekitar di negara ini. kempen kesedaran dan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam. Taburannya dikatakan lebih meluas merangkumi skala dunia (pola iklim dunia) dan selalunya digunakan bagi merujuk ciri iklim di sesebuah negara. diasingkan dan dikitar semula. Ia digambarkan melalui keadaan atmosfera pada waktu-waktu tertentu dalam jangka masa yang singkat. Green Dot di Jerman ialah sistem kitar semula bahan-bahan pembungkus.3 Perubahan Iklim Konsep Cuaca dan Iklim • • • Iklim lazimnya digambarkan sebagai unsur purata sesuatu fenomena cuaca seperti suhu dan hujan. Langkah-langkah negara lain seperti sistem Green Dot di Jerman.education. Cukai bahan buangan di Denmark yang dihantar ke pusat pelupusan dan insinerator akan dikenakan tetapi tidak kepada bahan buangan yang akan dikitar semula. Sumbangan negara kita ke atas pemanasan global mungkin tidak seberapa namun. cuaca merupakan suatu perkara yang dinamik dan kadang kala sukar diramal 51 .3. Pembuangan. Cuaca secara umumnya lebih bersifat mikro dan tempatan. dan pembakaran beg plastik pula memberi kesan buruk kepada persekitaran kerana menjadi punca sampah dan kekotoran. Kejayaan melaksanakan tugasan ini akan memberi keselesaan dan keselamatan kepada penduduk. negara kita juga perlu melaksanakan ikhtiar agar tidak menyumbang untuk memanaskan alam sekitar.com/activity/weather-seasons/ 5. Isu pemanasan global adalah isu dunia dan bukan sahaja negara kita yang terlibat.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Langkah-langkah lain boleh juga dilakukan seperti penanaman hutan semula. kitar semula. Oleh itu. Bahanbahan pembungkus yang mempunyai green dot ini akan dikutip. Layari Internet http://www.

pembakaran terbuka. meningkatnya fenomena cuaca yang ekstrim. Penipisan lapisan ini akan menyebabkan sinaran ultraungu sampai terus ke permukaan bumi dan boleh memberi kesan negatif kepada manusia seperti kanser kulit dan katarak mata. dan pupusnya berbagai jenis hidupan. 52 . Gas CFC terkandung dalam alat-alat seperti penyaman udara. habuk dan bahan-bahan pencemar lain yang terapung-apung di udara akibat aktiviti manusia dan secara semulajadi. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat selama seratus tahun terakhir. kejadian kemarau dan jerebu. Peningkatan suhu global akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti peningkatan permukaan air laut. dan daratan Bumi. pelepasan asap kenderaan. Selain daripada penipisan ozon. 2) Penipisan lapisan ozon Klorofluorokarupakan penyumbang utama kepada penipisan lapisan ozon. laut. aktiviti perindustrian. Proses-proses yang menyebabkan pemanasan global ialah :1) Jerebu Jerebu berlaku disebabkan terdapat banyak debu. Ahli-ahli sains dan geografi bersependapat bahawa punca utama pemanasan global ialah penipisan lapisan ozon akibat pelepasan gas khususnya klorofluorokarbon ( CFC ). jerebu juga boleh menjejaskan manusia. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia seperti penebangan hutan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Fenomena Pemanasan Global Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfera. Aktiviti pemanasan global meningkatkan suhu bumi hingga boleh menjejaskan kesihatan manusia. misalnya kesukaran untuk bernafas. isu peningkatan suhu atau pemanasan terjadi disebabkan pelbagai faktor. penerokaan hutan untuk aktiviti pembangunan dan lain-lain. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah kemusnahan hasil pertanian. kejadian pulau haba. aerosol dan peti sejuk. Hal ini menyebabkan kita terasa panas walaupun pada waktu malam. Definisi Pemanasan global ialah keadaan alam sekitar yang mengalami peningkatan suhu yang tinggi berbanding dengan suhu normal. hujan asid dan kesan rumah hijau juga memberi galakan kepada isu pemanasan global. Selain itu. hilangnya glester. asap. Akibatnya. serta perubahan jumlah dan populasi. Fenomena jerebu ini boleh mengurangkan jarak penglihatan. lapisan ozon semakin nipis. klorin akan bertindak dengan ozon dan membebaskan oksigen. Sebenarnya. Sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktiviti manusia melalui kesan rumah kaca. Semasa CFC dibebaskan di atmosfera.

Haba yang tidak dapat dilepaskan ke atmosfera itu akan membahangi kawasan sekitar. 6) Kemarau Kegiatan manusia menebang hutan secara berleluasa akan mengurangkan kawasan tumbuh-tumbuhan. Udara yang kurang lembap tidak akan membawa hujan dan kemarau pun berlaku.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  3) Kesan rumah hijau Kesan rumah hijau adalah fenomena pemanasan bumi akibat banyak haba terperangkap dalam lapisan atmosfera dan menghalang pembalikan semula bahang dari bumi ke atmosfera. 53 . Punca pemanasan global Pemanasan Global didorong oleh aktiviti manusia yang rakus. Hujan asid boleh memusnahkan tumbuh-tumbuhan. Pemanasan yang berterusan ini mencairkan bongkah-bongkah ais di kawasan kutub pada setiap hari dan mengakibatkan peningkatan air laut di seluruh dunia. ia dikenali sebagai hujan asid. Kesan rumah hijau terjadi kerana berlakunya peningkatan pelepasan gas karbon dioksida. Adalah tidak mustahil jika beberapa bandar. Apabila hujan. Manusia merupakan penyebab utama pemanasan global melalui aktiviti yang menghasilkan gas rumah hijau. Kesihatan manusia terjejas akibat kesan secara langsung hujan asid. banjir dan ombak besar berlaku di beberapa bahagian bumi. merosakkan binaan. taufan. 5) Hujan asid Di kawasan perindustrian seperti Petaling Jaya. Menurut Ahli kaji Iklim. Tindak balas gas ini dengan wap air dalam udara membentuk asid nitrik dan asid sulfurik lemah. Akibatnya kita boleh mendapat sakit kepala. atmosfera menyimpan lebih banyak haba dan bumi menjadi semakin panas. Selain itu. hujan lebat. 4) Pulau haba bandar Pulau haba bandar merupakan fenomena atmosfera yang berkaitan dengan peningkatan suhu yang tinggi di dalam kawasan bandar berbanding kawasan sekitarnya. semakin kurang kelembapan dilepaskan oleh tumbuhtumbuhna ke udara. gas dan partikel di atmosfera. kilang membebaskan asap yang mengandungi gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Gas tersebut akan memerangkap haba atmosfera yang dikenali sebagai gas rumah hijau. ia berlaku apabila pelepasan haba di kawasan membangun khususnya di bandar-bandar terlalu banyak dan tersekat oleh bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. negara dan pulau di dunia bakal tenggelam selamanya jika air laut terus meningkat. menyatakan bahawa pemanasasn global bermula sejak 1800-an lagi. Kesannya. Haba dipantulkan semula ke bumi. pemanasa global juga menyebabkan fenomena lain seperti kemarau. nitrogen monoksida dan metana ke atmosfera. mencemarkan air dan mengancam hidupan air. Kesan rumah hijau ini memerlukan proses yang kompleks yang membabitkan cahaya matahari.

kanser kulit dan juga manusia terdedah kepada kematian. Langkah-langkah mengatasi pemanasan global Pelbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Proses semulajadi iaitu tenaga matahari yang berlebihan juga merupakan penyumbang kepada pemanasan global ini. Hal ini terjadi kerana tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. kehilangan tanah lembap dan kemasukan air masin ke kawasan tadahan air tawar yang boleh mengancam bekalan air bersih. perubahan cuaca daripada panas ke sejuk dan sebaliknya akan menyebabkan hidupan di muka bumi ini akan berpindah ke habitat atau ke lokasi yang lain dan akan membuatkan habitat tersebut tidak selesa dengan kehidupan mereka. ancaman kepada kesihatan manusia dan perubahan tuaian makanan. kemarau yang panjang. maka ianya turut mengancam kesihatan manusia secara sedikit demi sedikit. Bahan api fosil ini membebaskan karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau yang akan memperlahankan pembebasan haba ke atmosfera. Bahan api fosil yang sering digunakan oleh manusia perlu diganti dengan sumber tenaga yang tidak menghasilkan oksigen dan kita seharusnya menggunakan bahan api fosil dengan lebih cekap supaya alam ini terpelihara. taufan dan ribut tropika. Para-para saintis dan pengkaji iklim juga sedang berusaha untuk mengatasi masalah ini antaranya ialah menghadkan penggunaan karbon dioksida dan menghalang karbon dioksida daripada memasuki ruang atmosfera. Pemanasan global ini menyebabkan air laut menjadi panas dan meningkatkan tekanan kepada ekosistem laut seperti terumbu karang dan sekaligus mengancam hidupan laut. Kesan Pemanasan Global Pemanasan global ini telah memberi kesan secara langsung kepada bumi dan hidupannya antaranya ialah pencemaran hidupan laut. Peningkatan paras laut juga merupakan kesan yang paling berbahaya. perubahan habitat. minyak dan gas asli. Antara penyakit yang dihidapi oleh manusia kesan daripada pemanasan ini ialah katarak mata. Hal ini terjadi kerana suhu yang panas secara berterusan akan memecahkan bongkah-bongkah ais dann membawa kepada peningkatan suhu air laut serta akan menyebabkan kawasan pantai mengalami banjir. Hal ini akan menyebabkan banjir. Pembakaran ini kebanyakannya dilakukan oleh kenderaan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Aktiviti utama manusia yang menyebabkan pemanasan global ini berlaku ialah pembakaran bahan api fosil seperti arang batu. kilang dan loji jana kuasa elekrik. Keadaan suhu yang terlampau panas akan membawa kemusnahan dan menyebabkan perubahan bentuk taburan hujan berubah sama sekali. Selain daripada itu.peningkatan paras laut. Apabila suhu dunia semakin meningkat dari hari ke hari. Sebab yang kedua ialah pembersihan hutan dan tanah. kerosakan cuaca. hakisan tanah. 54 . Aktiviti pembersihan hutan dan kawasan tanah yang berleluasa akan menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau kerana tumbuhan semakin kurang menggunakan karbon dioksida untuk proses fotosintesis.

Terdapat 7 buah stesen seismologi yang menggunakan ”broadband sensor” manakala 7 buah stesen lagi menggunakan ”short period sensor”. Sebagai seorang yang dikurniakan akal fikiran yang waras. Pada 7 Mac 2006. berdekatan Pulau Rondo.2 Memantau Iklim Bumi Sistem Amaran Awal Tsunami Komponen Pemantauan dan Pengesanan Rangkaian Stesen Seismik di Malaysia Aktiviti pemantauan gempa bumi di Malaysia telah bermula sekitar tahun 1976 dengan perlaksanaan Program Seismologi Untuk Asia Tenggara yang ditaja oleh UNESCO. 5.3.3. Indonesia pada 30 Disember 2005. sebuah lagi pelampung tsunami telah berjaya dipasang berhampiran Terumbu Layang-Layang di 55 . Pada masa kini. Data gelombang seismik yang diterima adalah dalam masa sebenar dari semua stesen seismik melalui komunikasi satelit VSAT yang disalurkan ke Ibu pejabat JMM di Petaling Jaya untuk diproses dan dianalisis. JMM mempunyai 14 buah stesen seismologi di seluruh negara yang digunakan bagi mendapatkan maklumat mengenai gempa bumi yang berlaku di seluruh dunia. kita seharusnya peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita bagi menjamin kesejahteraan bersama. Rangkaian Pelampung Tsunami Nasional Pelampung Tsunami pertama telah berjaya dipasang di Laut Andaman. kita sebagai individu yang cintakan alam sekitar perlulah menanamkan perasaan mencintai alam ini agar kita dapat memelihara alam ini daripada sebarang masalah yang boleh menjejaskan persekitaran dan hidupan yang tinggal di dalamnya.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Selain daripada itu.

Pelampung yang dilengkapi dengan alat tsunameter ini amat berguna untuk mendapatkan tekanan permukaan di dasar laut dan juga maklumat ketinggian ombak tsunami di lautan. terdapat empat buah kamera litar tertutup (CCTV) yang telah dipasang di beberapa lokasi strategik di Utara Semenanjung Malaysia dan ia digunakan bagi meninjau keadaan laut semasa yang berlaku di lokasi tersebut secara langsung. Pulau Perak dan Teluk Bahang di Utara Semenanjung Malaysia. Pulau Pinang. Rangkaian Kamera Pantai Pada masa kini. Kamera Pantai Tsunami Malaysia pertama telah berjaya dipasang di Pantai Batu Feringghi. Ianya amat berfungsi di dalam mengesan ketinggian ombak tsunami di kawasan pantai dan data yang diterima akan terus dipantau dan dijadikan panduan dalam menentukan tahap amaran yang perlu dikeluarkan. ii) Komponen Pemprosesan Data 56 . JMM dalam usaha untuk mempertingkatkan pemantauan keadaan laut serantau.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Laut China Selatan. turut mendapatkan data paras laut daripada rangkaian serantau dan antarabangsa seperti GLOSS dan rangkaian di rantau Lautan Hindi. Rangkaian Tolok Pasang Surut Salah satu komponen di bawah SAATNM adalah rangkaian Tolok Pasang Surut (tide gauge) yang telah ditempatkan di beberapa lokasi seperti di Porto Malai (Langkawi). Pulau Perhentian di kawasan barat laut Semenanjung Malaysia dan di Kudat serta Lahad Datu di Sabah.

0. JMM menggunakan perisian ini untuk membangunkan database permodelan tsunami iaitu dari segi menentukan masa ketibaan dan ketinggian ombak tsunami di perairan pantai Malaysia dan serantau.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Sistem Analisis Seismik .Seiscomp bermaksud Seismological Communication Processor merupakan satu konsep baru dalam sistem rangkaian seismographic yang telah dibangunkan oleh GEOFON/GFZ Potsdam dan ORFEUS. Perolehan data seismik secara masa sebenar 2. Ia digunakan bagi mengira latitud. magnitud dan kedalaman sesuatu gempa bumi dengan menggunakan beberapa kaedah secara automatik dan diikuti dengan pengiraaan manual bagi menentukan ketepatan pengiraan.SEISCOMP 3.10 Sistem ini telah dibeli dari Amerika Syarikat dan merupakan sistem pemprosesan seismik yang terbaik pada masa kini. Komunikasi masa sebenar 4. Pemprosesan data secara automatik dalam masa sebenar dari aspek kawalan kualiti data gempa bumi serta pengesanan parameter gempa bumi dan lokasi episenter.ANTELOPE ver4. longitud. Sistem ini mempunyai beberapa fungsi seperti:1. dan EARLY BIRD Seiscomp 3. Rekod data seismik 3. Sistem pemprosesan Seismik lain. Jepun. 57 . Perisian Aplikasi NAMIDANCE (Permodelan Tsunami) Perisian aplikasi permodelan tsunami ini dibeli dari Turkey dan ia dibangunkan berasaskan kod TUNAMI-N2 dan TUNAMI-F1. Universiti Tohuku.0 merupakan perisian yang digunakan untuk memantau perkembangan seismik serantau dan mengeluarkan maklumat gempa bumi secara automatik..

Talian Terus. 58 . telefon dan telefaks untuk menghebahkan maklumat gempa bumi dan amaran tsunami dalam tempoh 15 minit daripada masa kejadian sesuatu gempa bumi kepada agensi-agensi pengurusan bencana dan media. Telefaks dan Laman Web JMM telah mengadakan beberapa saluran penyebaran amaran iaitu melalui sistem SMS. Talian Terus. talian terus (hotline). telefon dan telefaks untuk menghebahkan maklumat gempa bumi dan amaran tsunami dalam tempoh 15 minit daripada masa kejadian sesuatu gempa bumi kepada agensi-agensi pengurusan bencana dan media. iii) Komponen Penyebaran Sistem Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS).SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  iii) Komponen Penyebaran Sistem Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS). Internet. Rangkaian Radio dan Televisyen Kebangsaan seperti Radio Televisyen Malaysia (RTM) dan beberapa stesen televisyen telah juga mula membuat hebahan maklumat gempa bumi melalui Berita Terkini dan mengeluarkan Crawlers. Internet. talian terus (hotline). Telefaks dan Laman Web JMM telah mengadakan beberapa saluran penyebaran amaran iaitu melalui sistem SMS. Rangkaian Radio dan Televisyen Kebangsaan seperti Radio Televisyen Malaysia (RTM) dan beberapa stesen televisyen telah juga mula membuat hebahan maklumat gempa bumi melalui Berita Terkini dan mengeluarkan Crawlers.

Hawaii dan Agensi Meteorologi Jepun (JMA). Tokyo. yang membolehkan Pusat Amaran Awal Tsunami Nasional Malaysia menyiarkan maklumat hebahan dan amaran secara langsung ke semua rangkaian televisyen di Malaysia . Pertalian ini juga amat penting di dalam membantu kerja-kerja memverifikasi kemungkinan terjadinya tsunami di rantau ini akibat sebarang aktiviti gempa bumi yang telah berlaku.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Rangkaian Siren Sebaran Awam Rangkaian Siren telah dipasang di beberapa lokasi yang strategik di tepi pantai agar dapat memberikan amaran awal kepada penduduk-penduduk di kawasan berkenaan pada bila-bila masa. Pertalian dengan PTWC dan JMA ini adalah melalui komunikasi terus-menerus di dalam penerimaan perkhidmatan nasihat tsunami bagi sebarang tsunami yang berlaku di kawasan-kawasan Pasifik. sekiranya terdapat ancaman tsunami di kawasan tersebut. Perak pada bulan November 2005 dan kini terdapat 13 buah siren tsunami kesemuanya di seluruh negara Sistem Waspada Bencana (Fixed Line Alert System – FLAS) Fixed Line Alert System yang dibangunkan bersama Telekom Malaysia akan membolehkan penduduk di kawasan yang diancam tsunami menerima nasihat dan amaran tsunami melalui telefon talian tetap masing-masing. Petaling Jaya. Mini Studio Terletak di Tingkat 6. Siren pertama telah berjaya dipasang di Daerah Krian. Laut China Selatan dan Lautan Hindi. Mini Studio ini dilengkapi dengan peralatan studionya sendiri serta bilik kawalan untuk suntingan dan penghantaran data video yang dilakukan secara terus melalui streambox. 59 . Sistem Hubungan secara langsung dengan Pusat Amaran Antarabangsa Gempa Bumi & Tsunami Malaysia telah mengadakan hubungan dengan Pusat Amaran Tsunami Pasifik (PTWC). Ibu Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia.

tumbuhan dan tanaman. O3 juga merupakan penyerap utama sinaran UV antara 200 dan 330 nm. Penggabungan proses-proses ini adalah efektif dalam mengekalkan kemalaran bilangan ozon dalam lapisan dan penyerapan 90% sinaran UV. Kepentingan Ozon Ozon tertumpu di bawah stratosfera di antara 15 dan 30 km di atas permukaan bumi yang dikenali sebagai ˜lapisan ozon”. molekul triatom oksigen kurang banyak dalam atmosfera yang mana kandungannya hanya 1/3. organisma akuatik dalam rantai makanan.000 daripada gas atmosfera. Peningkatan paras UV juga mempunyai kesan kurang baik terhadap sistem imunisasi haiwan. tetapi mekanisme utama penghasilan dan perpindahan dalam atmosfera adalah penyerapan tenaga sinaran ultra-lembayung (UV) daripada matahari. UV dikaitkan dengan pembentukan kanser kulit dan kerosakan genetik.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  5.3 Lapisan Ozon Kesan Rumah Hijau Ozon adalah salah satu daripada gas-gas yang membentuk atmosfera. Ozon terhasil dengan pelbagai tindakbalas kimia. 60 .3.3. Pembentukan ozon (O3). Molekul dwiatom oksigen (O2) yang kita bernafas membentuk hampir-hampir 20% atmosfera.000. Ozon (O3) dihasilkan apabila O2 menyerap sinaran UV pada jarak gelombang 242 nanometer dan disingkirkan dengan foto-pengasingan dari sinaran bagi jarak gelombang yang besar daripada 290 nm.

50 km). 61 . dan membebaskan atom klorin. Molekul CFC terurai setelah bertindakbalas dengan UV. sebagai contoh. bahan dorong dalam penyembur. Ozon disukat dalam unit Dobson (Du) yang mana. Umumnya kawasan tropika memiliki ozon yang rendah. Ancaman dari Kloroflorokarbon (CFC) Ancaman yang diketahui terhadap keseimbangan ozon adalah pengenalan kloroflorokarbon (CFCs) buatan manusia yang meningkatkan kadar penyingkiran ozon menyebabkan kemerosotan beransur-ansur dalam paras ozon global. Atom klorin ini berupaya untuk memusnahkan ozon. dalam peti sejuk.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Penyerapan sinaran UV berbahaya oleh ozon stratosfera amat penting untuk semua hidupan di bumi. pertengahan julat ketinggian 20 25 km. kurang UV diserap oleh ozon. Hayat bagi CFCs bermaksud bahawa satu molekul yang dibebaskan hari ini boleh wujud 50 hingga 100 tahun dalam atmosfera sebelum dihapuskan. Bagi tempoh kira-kira 5 tahun. CFCs digunakan oleh masyarakat moden dengan cara yang tidak terkira banyak. Di atas lapisan ozon utama. pembuatan busa dan bahan pelarut terutamanya bagi kilang-kilang elektronik. CFCs bergerak naik dengan perlahan ke dalam stratosfera (10 . Keseimbangan Ozon Jumlah ozon dalam atmosfera berubah mengikut lokasi geografi dan musim. 300 Du setara dengan 3 mm tebal lapisan ozon yang tulen jika dimampat ke tekanan paras laut Sebahagian besar ozon stratosfera dihasilkan di kawasan tropika dan diangkut ke latitud yang tinggi dengan skala-besar putaran atmosfera semasa musim sejuk hingga musim bunga.

Dalam awan tersebut.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Lubang Ozon Lubang ozon di Antartik disebabkan oleh penipisan lapisan ozon antara altitud tertentu seluruh Antartika pada musim bunga. Apabila sinaran matahari bermula pada bulan September di seluruh Antartika. Dengan kemajuan komputer model bagi pemusnahan stratosfera ozon dapat menjelaskan pemerhatian aliran jumlah ozon di latitud pertengahan pada musim panas. Pembentukan lubang tersebut berlaku setiap bulan September dan pulih ke keadaan normal pada lewat musin bunga atau awal musim panas. Terdapat dua sebab utama bagi peningkatan CFC dikesan di atmosfera. Penipisan tersebut dikesan setiap tahun sejak sedekad yang lalu. 62 .1990 dan 1991. dan keunikan persekitaran kajicuaca pada musim sejuk seluruh Antartica. Dalam bulan Oktober 1987. Antara altitud tertentu di Antartika. Di dapati aliran ke bawah ini pada tahun1980 agak besar bila berbanding tahun 1970.1989. Kemerosotan Ozon Global Pengukuran latar dan satelit menunjukkan pengurangan signifikan terhadap jumlah kolum ozon pada musin sejuk dan panas bagi kedua-dua hemisfera utara dan selatan pada garis lintang tengah dan tinggi. tetapi hanya sebahagian daripadanya pada musin sejuk. molekul klorin dibebaskan dari CFC semasa kegelapan kutub sejuk. bilangan molekul-molekul klorin ini akan berkurangan akibat tindakan UV kerana pembentukan atom klorin pemusnah-ozon. suhu stratosfera yang sejuk membenarkan kristal ais dibentuk. lubang ozon yang dalam telah diperhati bagi seluruh Antartika dengan kenaikan 60% pengurangan ozon berbanding dengan paras lubang pra-ozon. Dalam Oktober 1991. Tiada statistik aliran signifikan dapat ditentukan bagi kawasan tropika semasa tahun 1980. paras terendah atmosfera ozon yang pernah direkodkan telah berlaku di seluruh Antartica. Ini bermakna bahawa pada masa hadapan perubahan global ozon belum boleh diramalkan lagi.

Ini sangat tinggi nilainya bagi menentukan aliran global. menyediakan liputan yang lebih baik dari stesen daratan. lazimnya kira-kira 35 km. Perbezaan antara jumlah dua sinaran secara langsung berhubungkait dengan jumlah ozon. Kedudukan yang baik di atas cakerawala dan keupayaan setiap satelit untuk perjalanan mendatar seluruh glob. Pelarut dalam sel bertindakbalas dengan ozon.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pengukuran Ozon Jumlah ozon diukur dengan beberapa cara: Satelit Penggunaan satelit mengelilingi kutub seperti Satelit NASA Nimbus7 yang membawa peralatan Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) telah merevolusikan pemantauan ozon sejak 20 tahun yang lalu. Isyarat dari sel ditukarkan kepada kod dan dihantar melalui radio kepada penerima stesen. Kini terdapat lebih kurang 80 jenis alat ini digunakan di seluruh dunia untuk mengukur jumlah ozon. sonde ini menyediakan taburan menegak ozon. Ketepatan sensor satelit menggunakan prinsip yang sama dengan spektrofotometer Dobson. Ozon sonde Ozon sonde adalah sel elektrokimia dan penghantar radio yang dilekatkan kepada belon yang berisi gas hidrogen yang mana boleh mencapai ketinggian kira-kira 35 km. Dari pelepasan belon sehingga kegagalan. Spektrofotometer Dobson mengukur ozon dengan membanding jumlah sinaran pada jarak dua ultraungu. Udara dimasukkan ke dalam sel kecil dengan pam. 63 . Satu jarak gelombang terjejas kuat dengan ozon manakala yang satu lagi tidak. menghasilkan arus eletrik yang mana berkadar dengan jumlah ozon. Spektrofotometer Dobson Spektrofotometer pertama direka pada tahun 1920 oleh Gordon Dobson bagi tujuan mengukur jumlah ozon.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Tindakan Dunia Dalam tahun 1975. Oleh itu atas permintaan “United Nations Environment Programme (UNEP). mesyuarat pakar UNEP mengambil tindakan Perancangan Dunia terhadap lapisan ozon. Kesemua data dari tapak pemantauan di seluruh dunia dihantar ke Pusat Data Ozon Dunia di Toronto. dan pengurangan sebanyak 50% pada 1999. UNEP mengambil Protokol Montreal ke atas bahan yang mengurangkan lapisan ozon. Protokol ini memperkenalkan siri sukatan. Kanada. 64 . mengawal penghasilan dan pembebasan CFC ke alam sekitar. yang mana tersedia kepada masyarakat saintifik antarabangsa. dalam tahun 1987. termasuk jadual tindakan. WMO memulakan Penyelidikan Ozon Global dan Projek Pemantauan untuk mengkoordinasi secara jangka panjang pemantauan dan penyelidikan ozon. dikhuatiri bahawa aktiviti manusia akan mengancam lapisan ozon. Ini membolehkan paras pengunaan dan penghasilan berkaitan CFC untuk turun ke paras semasa 1986 pada tahun 1989. Dalam tahun 1977.

sisa pepejal. Imbangan di antara sinaran yang diterima dan dipantulkan oleh bumi bergantung kepada atmosfera. Komponen gas rumah hijau yang paling banyak dalam atmosfera ialah CO2.6oc dari tahun 1960-1990 berbanding 0. Faktor dan Kesan Bumi bersuhu purata 15 darjah Celcius walaupun matahari bersuhu purata 6000 darjah Celcius. Ahli sains membuktikan bahawa kebanyakan gas yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api fosil seperti karbon dioksida adalah penyebab utama penongkatan suhu yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Dikatakan kehadiran gas-gas rumah hijau ini adalah hasil daripada perbuatan dan aktivit manusia sendiri demi pembangunan global. metana. Kehadiran ‘gas rumah hijau’ (CO2. sisa-sisa kimia yang aktif (i. Suhu purata permukaan bumi meningkat sebanyak 0. gas asli. dll) menyebabkan penyerapan cahaya yang tinggi dalam atmosfera menjadikan bumi bertambah panas. Komponen Gas -gas Rumah Hijau • Karbon dioksida (CO2): CO2 memasuki atmosfera melalui pembakaran bahan api berfosil (HC seperti petroleum.e. pembuatan simen).1oc seratus tahun sebelumnya. Awan dan permukaan bumi akan memantulkan kembali sinaran matahari ke angkasa lepas menjadikan bumi sedikit dingin. dan arang batu). nitrat. wap air.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Rangkaian stesen jumlah ozon di seluruh dunia Isu tenaga dan alam sekitar mula diminati pada awal tahun 1980 apabila penggunaan tenaga didapati berkait rapat dengan peningkatan suhu dunia.2oc dari tahun 1860-1960 dan 0. 65 . hutan. CO2 dikitarkan semula di dalam atmosfera sebagai salah satu komponen dalam Kitaran Biologi Karbon.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  • • Metana (CH4): Metana dibebaskan semasa penjanaan. Gas-gas ini umumnya teremisi dalam kuantiti yang kecil. namun kemudaratan gas-gas ini kadang-kala diklasifikasikan sebagai High Global Warming Potential gases (“High GWP gases”).) Peningkatan aras laut akibat pencairan glasier. dan penghasilan arang batu. produksi. Gas-gas berfluorin dibebaskan ke atmosfera dan menjadi punca penipisan lapisan ozon (i. akibat pemanasan global Kemarau Kandungan CO2 yang tinggi dalam atmosfera Peningkatan emisi gas-gas rumah hijau di negara-negara yang sedang membangun Penipisan lapisan ozon 66 . and halon). · Gas berfluorin: Hidrofluorokarbon.e. dan sulfur hexafluorida adalah sintetik. perternakan. gas asli. HCFC. dll. CFC. Nitrat oksida (N2O): Nitrat oksida dibebaskan ke atmosfera melalui emisi gas daripada aktiviti pertanian. dan merupakan gas-gas rumah hijau yang teremisi daripada pelbagai proses industri. banjir. dan minyak HC. Impak Rumah Hijau • • • • • • • Kenaikan suhu bumi Perubahan cuaca yang melampau (taufan. perfluorokarbon. industri serta pereputan sisa pepejal. juga daripada aktiviti pertanian serta emisi gas daripada haiwan perternakan seperti kambing biri-biri dan sebagainya. tanah runtuh.

2. or a plain white wall. 6. A small toy figure. Measure the size of the shadow again. Step 1: Point the torch or projector straight at the screen from about 5 or 6 metres away. You will need: 1. try the following experiment.3. What is the area of the shadow? Remember: The area of a square or rectangle is the width times the height. What is the area now? 67 . You may need to darken the room. Step 3: Tilting the piece of card Now tilt the card so that it is at an angle of about 45° to the screen.4. A ruler. 4. A piece of card 15cm X 15cm in size.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  5. A screen. Step 2: The piece of card and its shadow Hold the small square piece of card about 20 cm from the screen so that it casts a square shadow. large piece of white paper or card. Measure the size of the shadow. Ujikaji dalam Kurikulum sekolah rendah Seasons – Experiment To understand how season can make it hotter or colder. 3. A bright torch (a slide projector or overhead projector would be even better). such as a toy soldier. 5.

not from a torch or projector. Do you think the card would get hotter. it will be colder. (Step 4) If you are on a part of the Earth that is tilted away from the Sun. Where would the Sun seem to be now? Step 7: Conclusions You should now see that the amount of light that hits something depends upon how tilted it is. smaller or the same? Imagine that the light was coming from the Sun. Somewhere in between? Step 6: Where is the Sun? Now tilt the card again. Straight over your head? 3.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Step 4: Let's think about things Is the area now larger. (Steps 2 and 3) Because the heat and light from the Sun come in the same way. where would the Sun seem to be? Would it be: 1. Step 5: Beware Dinosaur! Now stick the toy figure on to the card and hold the card to give a square shadow. Make sure that the figure is on the lit side of the card. Near the horizon? 2. If you were the figure and the light was the Sun. it will make the Sun seem to be closer to the Horizon. (Steps 5 and 6) 68 . colder or stay the same when you tilt the card? Hint: Is the card getting in the way of more light or less light? Remember that heat comes from the Sun in the same way as light does. when something is tilted.

com/fairprojects/earthsciences/meteorology. K. F. Rujukan Lutgens. Rehatlah dulu.J. & Tarbuck.html Selesai bahagian ini.juliantrubin. E. (2005). Foundations of earth 69 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Layari Internet http://www.

2 mbelajaran n Hasil Pem Pada akhir tajuk ini. d Kurikulum Sains Sek 6. an prinsip-p prinsip asa as dan cara a bekerja b beberapa in nstrumen Terangka cuaca. anda akan n dapat: • • • Memperba ahaskan is su-isu yang g berkaitan n dengan b bencana cu uaca dan kesannya mereka ke k atas manusia dan persekitar ran. Kesan K M Menyebabk kan banya ak ta anaman da an ternaka an d dimusnahk an. dan Ujikaj ji dalam Kurikulum m Sains Sek kolah Rend dah 6.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 6 BUMI: Bencana B cu uaca dan kesan k ke at tas manus sia dan alam m sekitar.1 Bencana Cuaca dan Kesan ke Bencana BANJIR Punc ca Hujan n yang ber rlebihan . dan hakisan h su ungai M Menimbulk kan 70 .3. Mentafsir rkan data yang y diberikan graf dan carta perubahan dalam cuaca.1 Sinopsis i disusun untuk me embolehkan pelajar mengetah hui tentang g bencana a Tajuk ini cuaca dan n kesanny ya kepada manusia dan alam sekitar se erta alat pe engukuran n cuaca dan kemahir ran menta afsir data cuaca. Peralatan cuaca dan n pengukuran . Ujikaji U berk kaitan cua aca dalam m kolah Rend dah turut dibincang.ia jug ga b boleh men ngakibatka an Prose es h hakisan . Selain itu S u . ajuk 6.lebur ran salji dan d ais juga berpunca a dari faktor pinggir r-faktor panta ai. Ment tafsir data.lapisan tana ah pemb bandaran y yang berh humus da an runtuhan tanah di d Peme endapan sungai kawasan k te ebing bukit t.3 Kerangka Ta Bumi Bencan na Cuaca dan Kesan  ke Atas A  Manusia da an  Alam Sekitar Peralatan Cuac ca dan  Pengukuran Mentafsir r Data Ujikaji dalam Kurikulum  r sekolah rendah k Atas Ma anusia dan Alam Se ekitar 6.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  KEMARAU banyak kerugian hutan dalam bidang pertanian Kemusnahan Harta Sistem perparitan Benda Penduduk tidak terancang. Selain itu.ia juga berpunca dari perubahan iklim atau kemusnahan tumbuhan hijau secara mendadak yang membawa kepada sejatan air yang berlebihan. benda dan menyebabkan banjir dan tanah runtuh. Selain itu. Pemusnahan kawasan tadahan RIBUT TAUFAN Berpunca dari tiupan Ia menyebabkan angin yang amat kuat kemusnahan harta berserta hujan. Selain itu. tidak diselenggara.ribut taufan dapat menumbangkan pokok yang besar. tidak sempurna Sesuatu kawasan Menyebabkan banyak mengalami jenis tumbuhan dan kekurangan air untuk haiwan mati kerana masa yang panjang kekurangan air.ia juga boleh menyebabkan kebuluran dan kematian organisma. Aktiviti 1 Mendapatkan atau menyusun rekod perubahan suhu global dan mengaitkan data tersebut dengan kesan perubahan kepada bumi 71 .

Umumnya jangka suhu diisi dengan air raksa atau alkohol. alat ini juga dapat mengukur besarnya tekanan angin itu. Manakala. Anemometer mengukur kelajuan dan arah angin pada ketinggian piawai 10 m di atas permukaan bumi.3. Termometer bebuli kering dan basah di sokong secara tegak di dalam Adang Stevenson. Bebuli termometer basah dibalut dengan kain muslin dan diikat dengan benang. Perancang pertama dari alat ini adalah Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Terdapat beberapa jenis termometer iaitu termometer bebuli kering dan basah. Satuan meteorologi menjelaskan bahawa suhu adalah darjah Celsius (oC). Bacaan suhu maksima dibuat pada jam 0800 pada hari kemudian. Termometer maksima dan minimum pula diletak di dalam adang dengan kedudukan yang hampir mendatar.1 Alat pengukuran cuaca TERMOMETER ATAU JANGKA SUHU Termometer atau jangka suhu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. termometer maksima dan termometer minimum. maka air raksa dalam jangka suhu akan mengembang. Bacaan dibuat pada jam 0800 dan jam 1400 setiap hari. Perbezaan tekanan angin di antara mangkuk akan menyebabkan mangkuk tersebut berpusing.2. bacaan suhu minima dibuat pada jam 1400 setiap hari. Termometer maksima diletakkan dengan kedudukan bebulinya menghala ke bawah bersudut kira-kira 2 darjah. Selain mengukur kelajuan angin. Ia dibentuk daripada tiga atau empat mangkuk secara hemisferik yang berfungsi sebagai penangkap angin. Suhu pada jangka suhu diukur dengan skala suhu yang berhimpit dengan aras permukaan air raksa. Jangka suhu berfungsi dengan cara yang sederhana. Kadar pusingan adalah berkadar langsung dengan 72 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  6. Apabila udara panas. Di sebelah kanan adalah termometer basah. Benang itu dimasukkan ke dalam takungan yang berisi dengan air tulin. Anemometer yang paling biasa digunakan adalah anemometer jenis manhkuk. Reamur (oR) dan Farenheit (oF). ANEMOMETER Nama alat ini berasal dari Yunani iaitu anemos yang bererti angin.

barometer r bererti ukuran be erat udara. maka tabung t Vid da semakin pipih di mana jara ak dinding g yang berhadapan b n semakin dekat. Barometer ini ter rdiri dari ta abung Vid da yang be erbentuk bulat b dan p pipih bersu usun yang g diperbu uat dari lo ogam yang g ruangnya a hampa udara. Maka. Satuan n Meteor rologi dari tekanan ud dara adala ah milibar(m mbar). 73 . Tekanan n udara boleh beruba ah-berubah h. S Seluruh mangkuk menghadap ke satu arah a meling gkar sehin ngga angin n bertiup p dan rotor berputar pada p arah tetap. Jumlah pu utaran per r minit dar ri corong anemomet ter dihitung secara elektronik. maka m berat t udara pun n semakin berkurang gan.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  kelajua an angin. Barometer r adalah alat a yang digunakan d untuk men ngukur tek kanan udara. Tetapi kegunaan k m mereka leb bih kurang sama iaitu u menguku ur tekanan udara. BAROMETER A ANEROID Barometer r aneroid atau baro ometer loga am merup pakan baro ometer tan npa cairan. anemo ometer dile engkapi de engan sudu ut angin un ntuk menge esan arah angin. bobot' da an métron yang bere erti 'ukuran n'. Apabila a tekanan udara naik. Biasan nya. Perkataan n tersebut diambil d da ari istilah Yunani Y iaitu u báros yang bere erti 'berat. Barometer r terbahag gi kepada a 2 jenis iaitu baro ometer raksa dan barometer r aneroid d. Apabila berada di aras yang g semakin tinggi. Jar rak dinding g tabung Vida yang g berhad dapan akan n berubah apabila te erdapat pe erubahan te ekanan ud dara di sek kelilingnya. BAROMETER Istilah Bar rometer diperkenalk kan pada 1665-1666 6 oleh seo orang ilmu uwan alam m dari Irla andia bern nama Robe ert Boyle. cmH Hg dan atm m. Tekanan udara merupakan te ekanan ya ang dihasilkan oleh atmosfera a terhadap p permuk kaan bumi i.

Tolo ok hujan mempuny yai corong g penerim ma yang akan a mem mbawa air hujan kepada dua bucket. Se etiap kali bucket terse endeng ke e bawah. PETUN NJUK ARA AH ANGIN N 74 . A Apabila bu ucket telah h mengu umpul seba anyak 0. Jika tekan nan udara bertambah. Tolok k hujan diletakkan di tempat t yang lapa ang untuk k mendapa atkan jumla ah hujan yang y paling g tepat. Data-data hujan dap pat diperoleh melalu ui tolok hu ujan. Maksimu um air huja an yang da apat dikes san adalah sebanyak k 200 mm m/jam. Kemudia an. maka s sebahagian n air raksa a dalam bekas akan n masuk ke dalam m tabung sehingga a permuka aan air raksa di d dalam tab bung naik. Tolok hujan n diletakk kan di da alam tanah sekuran ng-kurangn nya 30 cm m daripada bahagia an silinder r berada a di atas ta anah.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  BAROMETER RA RAKSA Alat ini ter rdiri dari se ebuah tabung kaca berisi air raksa. ia akan menghant tar isyarat t elektrik dan ini membolehk m an jumlah h air hujan n direkod dkan meng gikut masa a. Sebalik knya apabila tekanan n udara be erkurang. TOLOK K HUJAN (TIPPING BUCKET) ) Tolok hujan dig gunakan untuk u menyukat hu ujan. Ini adalah a untu uk mengelakkan per rcikan air h hujan yang g menimpa a permuk kaan bumi masuk ke e dalamnya a. panjang p ko olam air raksa r ini ju uga tergan ntung dari suhu air raksa dan n graviti tempat barometer. b Selain diseba abkan oleh h tekana an udara. Ruang di atas kola am air raks sa dalam tabung ad dalah ruan ng hampa. Bac caan dibua at pada jam m 0800 set tiap hari. jisim air terseb but akan m menyebabk kan bucket t tersend deng ke ba awah dan mengoson ngkan ruan ngnya.2 mm air hu ujan. air huja an yang terkumpul di imasukkan n ke dala am silinder r bersenggat untuk mendapatka m an bacaannya. m maka seba ahagian air r raksa dala am tabung g akan keluar k dan mendesak k permukaa an air raks sa dalam bejana. Perbez zaan yang tinggi anta ara permuk kaan atas dan d bawah h dari air ra aksa tersebut adalah h merupa akan akiba at adanya tekanan t ud dara. r di m mana hujun ng atasnya a tertutup p dan huju ung bawahnya terbu uka dan dimasukkan d n ke dalam m bejana yang juga a berisi air a raksa.

Tujuannya adalah untuk menyediakan persekitaran yang standard untuk mengukur suhu. Sebagai contoh. Angin tiupan merujuk kepada arah dari mana angin itu bertiup. Penunjuk arah angin (wind vane) digunakan untuk menunjukkan atau merekodkan arah angin permukaan. angin Monsun Barat Daya ialah angin yang bertiup dari arah barat daya.Kelajuan angin diukur dalam meter per saat atau knot. Sekiranya kelajuan angin kurang daripada satu meter per saat atau dua knot.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Angin adalah udara yang bergerak secara mendatar. Di dalam adang Stevenson itu diletakkan alat-alat kaji cuaca iaitu termometer bebuli kering dan basah. termograf dan higrograf. jika anak panah menuju ke arah utara. Sekiranya kelajuan angin kurang daripada satu metre per saat atau dua knot. ALAT PELINDUNG STEVENSON Skrin Stevenson ialah kotak berpagar untuk melindungi alat-alat meteorologi daripada sinaran pemendakan dan haba terus dari sumber-sumber luar. Anak panah yang terdapat pada alat penunjuk arah angin akan menunjukkan arah tiupan angin. Ia akan dipaparkan dalam bentuk darjah yang diukur mengikut arah jam dari utara. tetapi masih membenarkan udara untuk masuk secara bebas di sekelilingnya. seorang jurutera awam British dan bapa pengarang Robert Louis Stevenson. penunjuk angin hanya akan memberikan bacaan tenang (calm). Arah angin ditentukan mengikut arah tiupan angin. dan tekanan atmosfera. Keadaan tenang dilaporkan apabila kelajuan angin adalah kurang daripada 0. termometer minimum.5 meter per saat atau kurang dari satu knot. Ia telah direka bentuk oleh Thomas Stevenson(1818-1887). Sebagai contoh. maka angin sedang bertiup dari arah selatan. termometer maksima. kelembapan. Ia membentuk sebahagian daripada satu standard stesen kaji cuaca. penunjuk angin hanya akan memberikan bacaan tenang. Angin bertiup dari kawasan tekanan udara tinggi ke kawasan tekanan udara rendah. SOLARIMETER 75 .

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Solarimeter adalah untuk mengukur sinaran solar di atas permukaan bumi secara rutin. yang mana dapat memberi penyerapan spektrum dan ciri-ciri kestabilan untuk jangka masa yang panjang. Kenaikan suhu akan menyebabkan helikus membuka gulungannya. Ia mempunyai element pengesan thermocouple. Jalur logam di bahagian luar mengembang lebih kecil daripada jalur logam bahagian dalam. Elemen pengesan ini disalutkan dengan karbon tak organik yang sangat stabil. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga seperti dry box penyimpanan kamera. Elemen pengesan ditempatkan di bawah dome kaca. Termograf beroperasi berdasarkan kepada kadar pengecutan dan pengembangan yang berbeza bagi dua logam yang digunakan. Dua jalur logam dilekatkan bersama-sama dengan kuat pada kedua-dua belah permukaan yang datar. Higrometer juga banyak dipakai di ruangan pengukuran dan instrumentasi untuk menjaga kelembapan udara yang berpengaruh terhadap keakuratan alat-alat pengukuran. Higrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Pen itu akan merekodkan suhu pada carta termograf. Pergerakan ini dibesarkan oleh satu sistem tuas yang ringkas yang menggunakan lengan pen yang panjang. TERMOGRAF Termograf pula merekodkan suhu udara pada carta yang ada di dalamnya. Jalur logam ini selalunya digulung berbentuk heliks. HIGROMETER Higrometer berasal dari bahasa Yunani iaitu hugros yang bererti lembab dan metreoo bererti mengukur. PERAKAM HUJAN 76 .

24 jam sehari tanpa bantuan manusia. pencerapan cuaca telah menjadi semakin automatik. Sistem Cuaca Automatik(AWS) mengukur jumlah air hujan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Perakam hujan pula adalah satu alat automatik untuk menyukat jumlah dan tempoh masa hujan. built-in-diagnostics dan terminal tempatan untuk memasukkan data secara manual. kelajuan dan arah angin serta sinaran global. 77 . PENGUKUR TEKANAN UDARA Sensor tekanan adalah kapsul tekanan atau solid state capacitive device yang mana output voltan ditukarkan ke nilai tekanan udara yang telah dienkodkan secara digital. suhu. modem. TANGKI SEJATAN 'US class A' Di dalamnya diletakkan tolok cangkuk untuk menyukat paras air. penyimpanan dan penghantaran. Stesen Meteorologi Mersing (Stesen terindah untuk tahun 2008) Selari dengan perkembangan zaman. Unit pemproses (data-logger) digunakan untuk data acquisition. Sejatan dikira dari perbezaan paras air dalam tangki sejatan yang dibaca pada jam 0800 setiap hari. yang juga dikemaskini setiap minit. ALAT PERAKAM SINARAN MATAHARI Alat perakam sinaran matahari yang menyukat tempoh matahari cerah. kelembapan. Peralatan-peralatan seperti penstabil sumber kuasa. tekanan udara. pemprosesan. Stesen pencerapan cuaca tanpa orang biasanya dilengkapkan dengan sistem pencerapan cuaca automatik yang mengandungi komponen berikut: • • • Satu set sensor meteorologi yang disimpan dalam pelindung peralatan dan disambungkan ke unit pemprosesan (data-logger) dengan menggunakan kabel yang berbalut. pengeditan dan paparan data.

8 m/s kelajuan angin Kelajuan angin maksima tertinggi Kilat 41.2. 78 . 7. Sabah pada 1997. Sarawak. mm 1. mm 1. Perlis pada 9 April 1998.4 Direkodkan di Sandakan . Kelantan pada 6 Januari 1967. 1 Februari 1978.3. Sabah pada 2006. 40.7m/s Direkodkan di Mersing.687 Direkodkan di Sandakan. Direkodkan di Kuching. Sabah pada 27 mm Oktober 2006. Suhu Suhu tertinggi pernah direkodkan Suhu terendah pernah direkodkan Perubahan suhu terendah dalam satu hari Perubahan suhu tertinggi dalam satu hari Hujan Hujan tertinggi dalam sejam Hujan tertinggi dalam sehari Hujan tahunan tertinggi Hujan tahunan terendah Purata hujan tahunan tertinggi Purata hujan tahunan terendah Bilangan hari hujan tertinggi Angin Purata harian tertinggi 3.159 Direkodkan di Kuching.1°C Direkodkan di Chuping. Sarawak. Direkodkan di Kuala Krai. Sarawak pada 15 September 1992. Kelantan pada 20 April 1998. mm 4. Johor.6m dari Purata Paras Laut.2 Mentafsir Data Cuaca Contoh catatan maklumat cuaca yang dibuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Direkodkan di Cameron Highlands.787 Direkodkan di Sitiawan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  6. 608 mm Direkodkan di Kota Bharu. 159.7°C 5.151 Direkodkan di Tawau. Pahang pada 16 November 1998.8°C 1. mm 279 hari Direkodkan di Kuching.1°C 15. Perak. direkodkan di Cameron Highlands pada paras tinggi 1471.

co.pdf 6.sciencekids. kertas kerja.3. dan lain-lainalat/bahan bantuan yang sesuai untuk mencapai hasil pembelajaran yang dinyatakan dan idea penilaian dengan sumbersumber yang sesuai.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Purata tahunan tertinggi bilangan hari yang mengalami kilat Bilangan hari tertinggi dalam setahun yang ada kilat Ribut Petir Purata tahunan tertinggi bilangan hari yang mengalami ribut petir Bilangan hari tertinggi dalam setahun yang ada ribut petir 309 hari 362 hari Direkodkan di KLIA.squidoo.com/weather_science_projects_for_families 79 . Sepang Direkodkan di Subang pada tahun 1987 211 hari Direkodkan di Subang.nz/weather.htm http://www.com/family/science-projects-for-kids-weather-andseasons. http://www.my/portal/download_Environment/files/Compe ndium_2011/02-BAB1. http://tlc.accredited-online-college-degrees.html http://www.html http://www.gov.4 Ujikaji dalam Kurikulum sekolah rendah Aktiviti yang Melibatkan Kandungan Pengetahuan Pedagogi Anda dikehandaki untuk menyediakan pakej pengajaran sumber untuk mengajar hasil pembelajaran tertentu bagi satu topik yang diberikan yang berkaitan dengan topik pengukuran data iklim. model.statistics.howstuffworks. Pakej sumber pengajaran termasuk aktiviti / aktiviti dengan prosedur. 269 hari Direkodkan di Subang pada tahun 1969 Analisa adalah berdasarkan rekod bagi 36 stesen kajicuaca utama bagi tempoh sehingga tahun 2010.com/scienceexperiments.

Rujukan Lutgens. K. (2005).SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Selesai bahagian ini. E. F. Foundations of earth 80 .J. & Tarbuck. Rehatlah dulu.

Menera Menya atakan lapis san-lapisan struktur Bumi B dan ciri-ciri c setiap lapisan n Bumi. ajuk 7.1 Masa Masa geologi menjelask kan masa a dan hubungan antara a per ristiwa ya ang terjadi ah Bumi. anda akan i. strukt tur bumi da an ciri-ciri lapisan bum mi. air.3 Kerangka Ta Bumi Mas sa Geologi  S Struktur  Bu umi  M Geo ologi 7. 7.1 Sinopsis BUMI: Masa M Geolo ogi dan St truktur Bum mi i disusun untuk me embolehkan n pelajar mengetahui perubahan masa a Tajuk ini geologi bu umi . ii. Bera apa lamaka ah masa yang diam mbil untuk membent tuk bahan terse ebut? Sila layari per rmainan da alam intern net perubahan-perub ndapatkan maklumat t. gl lasiar dan letusan gu unung bera api.2 Hasil Pem mbelajaran n n dapat: Pada akhir tajuk ini.570 juta a tahun. iaitu an Layari Int ternet L Latihan Terang gkan empa at faktor utama u yan ng menyebabkan st truktur Bumi perubahan.3. berikut untuk men ciencenetlin nks. Peninggala P an radiome etri membu uktikan bahawa Bum mi berumur r sepanjang sejara r 4.htm ml http://sc 81 .SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 7 7. angkan pe erubahan geologi g kep pada Bumi. Ada A empat t faktor uta ama yang mempeng garuhi mas sa geologi sekitar ngin.com/inte eractives/shapeitup.

html Setiap zaman pada skala masa biasanya ditanda dengan peristiwa besar geologi atau paleontologi.bumi dengan hidupan kompleks 82 . yang tidak memiliki peninggalan fosil yang dapat dianggarkan perkiraan usianya.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Sumber: http://sciencenetlinks. Skala masa Geologi Digunakan oleh ahli geologi untuk merujuk kepada suatu masa dan peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi.com/interactives/shapeitup. seperti kemusnahan. Sebagai contoh. bakteria) Phanerozoik . Masa geologi bumi disusun menjadi beberapa unit menurut peristiwa yang terjadi pada tiap tempoh. Dua bahagian utama Prekambria bumi dengan hidupan mudah (alga. batas antara zaman Kapur dan Paleogen ditakrifkan dengan peristiwa kehancuran dinosaur dan pelbagai spesis laut. ditakrifkan dengan usia mutlak. Tempoh yang lebih tua.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

Hidupan di sepanjang sejarah bumi

Dalam 4.6 billion tahun, bumi mengalami berbagai siri atau peristiwa geologi dan perubahan biologi.Hidupan bermula pd 3.8 billion tahun lampau oleh kemunculan satu sel protoplasma(prokaryot) spt bakteria dan alga.Manakala Multisel (eukaryot) mula muncul pada 2.1 billion tahun. Evolusi hidupan pula bermula pada 570 juta tahun dengan artropod (trilobit), ikan (530 juta tahun), tumbuhan daratan (475 juta tahun), hutan (385 juta tahun), mamalia (200 juta tahun),homo sapiens (200,000 tahun). Kewujudan manusia – 0.004% daripada sejarah bumi. 7.3.2 Struktur Bumi Struktur Bumi terdiri daripada tiga lapisan iaitu kerak, mantel dan teras. 1. Kerak (Crust) - merujuk kepada lapisan luar planet bumi. Pemukaan sesebuah planet kebiasaannya terbentuk dari bahan yang kurang tumpat berbanding dengan lapisan yang lebih dalam. Hanya 1/3 kerak bumi merupakan daratan, yang lain dilitupi oleh lautan. Ketebalan kerak bumi adalah di antara 16 hingga 48km.

83

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

Kerak bumi, yang merupakan bahagian atas litosfera, terbahagi kepada dua lapisan. Lapisan atas ialah benua, yang terdiri daripada granit. Manakala di bawah granit ialah satu lapisan batu keras yang dipanggil basalt. 2. Mantel (Mantle) - Lapisan batuan sekitar 2,800 km tebal yang mencapai sekitar setengah jarak ke pusat Bumi. Sebahagian daripada lapisan ini menjadi cair dan bergerak berlahan yang dikenali sebagai magma. 3. Teras bumi merupakan lapisan yang paling dalam dan terdiri daripada dua lapisan iaitu teras dalam dan teras luar. Teras Dalam (Inner Core) – terdiri daripada besi-nikel beku dengan suhu mencecah 4,500°C darjah. Walaupun kepanasan seperti ini biasanya akan mencairkan besi, tekanan besar di atas teras dalam menyebabkan ianya dalam bentuk pejal. Diameternya adalah sekitar 2,400 km. Teras Luar (Outer Core) – terdiri dari besi cair sekitar 2.280 km mendalam yang mengelilingi Teras Dalam yang pejal. Arus elektrik yang dihasilkan dari kawasan ini menghasilkan medan magnet bumi.

Latihan

Perhatikan dengan teliti gambar struktur Bumi di sebelah. Sila kenalpasti nama-nama setiap lapisan dalam gambar tersebut.

84

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

Memikir

Manusia menjelajah ke angkasa lepas. Tetapi adakah manusia berjaya menjelajah sepenuhnya di planet sendiri? Siapakah pernah sampai ke teras Bumi? Sila tonton gambar ‘CORE’, untuk mendalami ilmu tentang Teras Bumi.

Selesai bahagian ini.

Berikan tepukan untuk diri anda.

Rujukan Lutgens, F. K. & Tarbuck, E.J. (2005). Foundations of earth

85

1 Asal Usul Alam Semesta S Fikir rkan! Baga aimanakah wujudnya a alam semesta ini? Apak kah yang anda a tahu m mengenainya? 99 . huraikan da an menjela askan Asa al usul alam m semesta a dan Te eori evolusi Mengh alam semesta Angkasa Lepas L   Asal U Usul Alam  Sem mesta  Teori E Evolusi alam m  Se emesta  10.1 Sinopsis Taj juk ini disu usun untuk k membole ehkan pelaj jar mengetahui Asal usul alam semesta dan n Teori evo olusi alam semesta. 10.3.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 10 ANGKAS SA LEPAS: :    Asal usul alam semesta dan Teori evo olusi alam semesta 10. anda akan n dapat: i.2 Hasil Pe embelajara an Pada akhir tajuk ini.

10. Kemudian pada tahun 1922 seorang pakar fizik Rusia. yang dinamakan sebagai Big Bang. matahari. seluruh alam semesta pada asalnya ialah satu jisim yang besar (Nebula Asas). galaksi dan yang seumpamanya Teori ini pada asalnya diasaskan dari formula General Theory of Relativity yang diutarakan oleh Albert Einstein pada tahun 1915. dan lain-lain. planet. telah mengembangkan lagi formula ini dan mengukuhkan lagi teori Big Bang ini. Bermula dari situ berlakulah pengembangan dan penyejukan (expanding and cooling) yang melahirkan bintang-bintang. Kemudian terjadi ´Big Bang´ (Pemisahan Kedua) yang menghasilkan galaksi-galaksi. Alexander Friedmann.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Penciptaan alam semesta diterangkan oleh ahli astro-fizik (fizik angkasa) sebagai satu fenomena yang diterima ramai dan dikenali sebagai ´Big Bang. Ia kemudiannya berpecah-pecah lagi untuk menjadi bintang.3. Ia mengatakan bahawa alam ini pada asalnya adalah bercantum. kemudiannya berlakulah satu letupan yang kuat (cosmic explosion) 10 ke 20 billion tahun dahulu. 100 . bulan. Menurut ´Big Bang´. Asal penciptaan alam semesta ini memang unik dan kemungkinan untuk ia terjadi secara tidak sengaja adalah sifar.2 Teori Evolusi Alam Semesta Teori Letupan Besar (“ Big Bang ” ) Satu teori yang telah diterima umum tentang asal kejadian alam ialah teori Big Bang.´ Ia disokong oleh data yang diperoleh daripada pemerhatian dan eksperimen oleh ahli astronomi dan ahli astro-fizik sejak berdekad-dekad lamanya.

teori ‘Steady State’ telah ditolak. Thomas Gold dan Hermann Bondi pada 1928 telah mengemukakan Teori ´Steady State´ . Arno Penzias and Robert Wilson. telah menemui bukti-bukti kukuh yang menyokong teori Big Bang. Penyelidikan berhubung dengan tahap radiasi dan tentang gas helium yang tersebar secara seimbang di angkasa. 101 . Dengan menggunakan alat yang canggih.yang berlawanan dengan Teori Big Bang. dengan mengatakan bahawa alam ini tidak ada permulaan. Pada hari ini dengan alat dan prasarana yang lebih canggih. banyak kajian baru yang dapat dilakukan. seperti makmal CERN yang terletak berhampiran dengan Geneva.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pada tahun 1929. tokoh astronomi dari Amerika. Pada tahun 1964. Kajian tentang tahap radiasi di angkasa raya telah dilakukan oleh pakar astrofizik dari Amerika. dengan penemuan gelombanggelombang tertentu di udara yang mengesahkan tentang kewujudan Big Bang. Kajian-kajian terkini dari makmal ini telah mengukuhkan lagi teori Big Bang. pada tahun 1965. Edwin Hubble. adalah selari dengan teori Big Bang. malah berkeadaan sama sejak dahulu hinggalah sekarang. Kajian tambahan yang dilakukan di antara tahun 1989 hingga 1993. beliau telah mendapati bahawa alam ini sedang berkembang sekali gus mengukuhkan pendapat bahawa alam ini bercantum padu pada asalnya dan letupan besar telah berlaku yang menyebabkan pengembangan itu.´ juga telah mengesahkan tentang perkara ini. dengan menggunakan alat pengesan khas NASA yang dikenali sebagai ´COBE Spacecraft.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Gas Hidrogen dan Helium dan Permulaan langit dan Bumi Salah satu kajian dalam bidang ilmu astrofizik ialah tentang keadaan alam selepas berlakunya Big Bang. Ini disebutkan juga sebagai ´primary nebula´. Selepas lebih kurang sejuta tahun. Kajian menunjukkan bahawa pengembangan berlaku di dalam keadaan suhu yang tinggi diikuti dengan penyejukan. Di peringkat awal itu. Akhirnya. proton telah bercantum dengan neutron dan melahirkan gas deuterium (hidrogen berat atau heavy hydrogen) di samping gas-gas ringan yang lain. dalam jangka masa yang singkat. terutamanya helium. dan sedikit daripada lithium. Al-Quran mengandungi ayat berikut. berylium dan boron. lalu Kami pisahkan antara keduanya?” (surah Al-Anbiyaa´: 30) Aktiviti 1: Buat nota anda sendiri tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini berdasarkan rujukan-rujukan yang anda buat di perpustakaan. gas di angkasa membeku dan kemudiannya bercantum mengikut proses-proses tertentu untuk menjadi galaksi. 102 . berkenaan asal kejadian alam semesta: “Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu). angkasa raya ketika itu didominasi oleh gas hidrogen dan helium. bintang-bintang dan bumi.

K.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran.com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan. & Tarbuck. 9th Edition. Lutgens. http://pagarmuseh.al-azim. A. M.nationalgeographic. Foundation of astronomy. Seeds. Belmont: Thomson. (2007).html http://science. (2005). E. Rehatlah dulu.htm 103 .blogspot.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Selesai bahagian ini.J. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 4th Edition. F. Foundations of earth science.com/science/space/univ erse/white-dwarfs-article/ http://www.

ii. Manaka ala batuan terdiri dari sisa-sis sa organik k dan gabu ungan satu u atau lebih mineral (inorganik k). 8. Menya atakan perb bezaan ant tara batuan dan gara am galian ( (mineral) Menera angkan ten ntang kitar ran batu Mengid dentifikasik kan jenis batu b berdas sarkan ciri-cirinya Menera angkan Te eori Plat 8.3 Bumi Batuan dan  Galian  Plat Tektonik  8. dan mempunya m i kandun ngan kimia a serta stru uktur hablu ur (kristal) yang tetap p.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 8 BUMI:    BATUAN B D DAN GALIA AN. iv. mana akala yang g lain ha anya boleh didapati di d satu ata au dua loka asi di seluruh dunia. Mineral dan d batuan n yang bernilai b dari segi komersil dirujuk sebagai mineral industri. seperti kuarza.3. an nda akan da apat: i.1 Sinopsis Tajuk ini disusun d untuk membolehkan pela ajar menget tahui batuan n dan galian serta plat t tektonik. PLAT T TEKTONIK  8. Sesetengah h minera al. Bebera apa batuan n yang sebahagian s n besar te erdiri daripada hanya a satu min neral. atau fe eldspar ada alah minera al yang um mum. iii.2 H Hasil Pemb belajaran Pada akhir tajuk ini.1 Batuan dan d Galian: Perbez zaan mine eral dan ba atuan Minera al ialah pe epejal inorganik yang wujud secara semula s jad di. Misa alnya. batu u gamping g merupa akan batua an sedimen n terdiri ha ampir selur ruhnya dar ri mineral k kalsit. Minera al-mineral y yang terka andung di dalam d ses suatu batua an amat b berbeza. k mik ka. 86 .

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

8.3.1.2

Kitaran Batu

Kitaran batuan merupakan konsep fundamental dalam geologi yang menggambarkan peralihan dinamik melalui masa geologi. Sebuah batuan beku boleh pecah dan larut bila terdedah kepada atmosfera atau boleh cair di bawah benua kerana tekanan yang amat kuat. Kekuatan pendorong dari kitaran batuan, plat tektonik dan kitaran air menyebabkan batuan tidak tetap dalam keseimbangan dan dipaksa untuk berubah ketika mereka menghadapi persekitaran baru.

Diagram kitaran batu di kiri menggambarkan, masing-masing jenis batuan diubah atau dihancurkan ketika dipaksa keluar dari keadaan keseimbangannya. 1 = magma; 2 = crystallization (freezing of rock); 3 = igneous rocks; 4 = erosion; 5 = sedimentation; 6 = sediments & sedimentary rocks; 7 = tectonic burial & metamorphism; 8 = metamorphic rocks; 9 = melting.

sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_cycle 8.3.1.3 Jenis Batuan Dan Ciri-Cirinya

Batu adalah sejenis bahan yang terdiri daripada mineral dan dikelaskan menurut komposisi mineral. Pengkelasan ini dibuat dengan berdasarkan • • • kandungan mineral iaitu jenis-jenis mineral yang terdapat di dalam batuan ini. tekstur batuan, iaitu saiz dan bentuk hablur-hablur mineral di dalam batuan; struktur batuan, iaitu susunan hablur mineral di dalam batuan.

Batu batan secara umum biasanya dikelaskan menurut proses yang membentuknya. Tiga pengkelasan utama menurut proses pembentukkan adalah seperti berikut: 1. Batu igneus adalah batuan yang terbentuk akibat pembekuan magma. 2. Batuan enapan adalah terbentuk dari enapan melitupi 75% daripada tanah daratan Bumi. Jenis batuan enapan ialah batu kapur, batu pasir dan syal. Batu enapan dikelaskan menurut sumber enapan seperti berikut: 87

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

• • •

batu klastik terbentuk dari serpihan yang pecah dari batu asal, melalui luluhawa atau hakisan oleh air atau angin, diikuti oleh hanyutan mendapan. aktiviti biogenik mendakan dari sebatian. Mendakan ini kemudiannya mengeras dan bertukar menjadi batu melalui proses pembatuan.

3. Batuan metamorfosis adalah sejenis batu yang mengalami proses metamorfisme. Ini disebabkan oleh kewujudan tekanan dan suhu yang tinggi yang dialami oleh batu tersebut. Contoh-contoh batu metamorfosis ialah seperti gneisses, slates, phyllites, schist, marmar dan quartzit. Nama batu berdasarkan saiz.
• • •

Batu kelikir - Merujuk kepada batu bersaiz kecil yang dipecahkan, biasanya granit untuk membuat jalan raya. Anak batu - Merujuk kepada batu bersaiz kecil secara semulajadi. Bongkah batu - Batu yang bersaiz besar biasanya melebihi bola hoki. Bahan Bacaan

Sila layari laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tentang jenis batu dan ciri-cirinya http://sciencenetlinks.com/old.site/ebook/rocks2/rock_index.html

88

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

8.3.2

Teori Plat Tektonik
Pertembungan dua plat tektonik boleh menghasilkan gunung berapi. Pada planet yang separa-cecair, seperti Bumi, permukaan bumi terapung di atas lapisan dalam yang cair. Kerak sepertinya sering terbahagi kepada kepingan yang dikenali sebagai plat tektonik yang disebabkan oleh pergerakkan magma cair di bawahnya, mampu bergerak. Ini merupakan fenomena teori hanyutan benua. Selain itu pertembungan di antara dua plat tektonik mampu menghasilkan gunung berapi.

Daratan dan juga dasar lautan akan secara perlahan-lahan dibawa ke arah kedudukan baru apabila plat beralih. Sempadan plat ditandakan melalui lingkaran gempa bumi dan rangkaian gunung berapi.

 

Layari Internet Sila layari laman internet ini untuk membelajari lebih lanjut tentang jenis plat tektonik dan sejarah pembentukkan http://abyss.uoregon.edu/~js/glossary/plate_tectonics.html

Selesai bahagian ini.

Rehatlah dulu.

89

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  -------------------------------------------------------------------------------------------------------Rujukan http://sciencenetlinks.uoregon.edu/ 90 .com/ http://abyss.com http://geology.

9.3. Selain itu tamadun dahulu juga mempercayai bahawa Bumi adalah rata dan berkedudukan kaku. anda akan dapat: i.3 Sejarah perkembangan astronomi Menurut Kamus Dewan(1998). Kepercayaan ini tentunya salah tatkala Christopher Columbus belayar mengelilingi bumi dahulu.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Menghuraikan dan menjelaskan sejarah perkembangan astronomi dan kepercayaan astronomi purba. nebula. ii. Sesetengah kepercayaan mereka kedengaran pelik bagi kita hari ini. semasa waktu malam Matahari lalu di bawah.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TAJUK 9 ANGKASA LEPAS: Sejarah perkembangan astronomi. dengan keseluruhan langit berputar mengelilinginya sekurang-kurangnya sekali sehari. Sami-sami Vedik India percaya bahawa Bumi disokong di atas dua belas tiang agung.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui sejarah perkembangan astronomi. astronomi ialah ilmu falak iaitu pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan. 9. Wikipedia mentakrifkan Astronomi sebagai cabang sains yang melibatkan pembelajaran jasad cakerawala seperti bintang. kepercayaan awal dan ahli astronomi purba dan perkembangan astronomi.1 Kepercayaan awal dan ahli astronomi purba. melalui celah antara tiang tanpa mengenai tiangtiang tersebut. 9. Kepercayaan awal tamadun manusia di barat bumi adalah rata dan kapal yang belayar akan jatuh apabila sampai ke hujung dunia. komet-komet. Lebih menghairankan lagi adalah teori Hindu yang menyatakan bahawa 91 . Menghuraikan perkembangan astronomi. Manakala . planet.pergerakan dan perkiraan serta tafsiran berkaitan dengan bintang. Kepercayaan awal dan Ahli astronomi purba dan perkembangan astronomi 9. gugusan bintang dan galaksi yang menghasilkan fenomena-fenomena yang berasal dari luar atmosfera bumi.

M. Sebagai contoh orang-orang pelaut astronesia telah lama berpandukan bintang-bintang bagi melayari lautan yang luas. Sementara tamadun Yunani mempercayai bahawa dewa mereka . tetapi sekurang-kurangnya pencerapan bintang yang berguna dapat dilakukan. Bilangan hari 365 hari setahun mereka adalah tepat mengikut perkiraan moden. sementara kura-kura tersebut sendiri berdiri di atas naga yang terapung di atas lautan luas. gajah tersebut berdiri di atas cangkerang kura-kura gergasi. dan tidak hairanlah rekod bertulis mengenai teori dan pengamatan manusia telah wujud sejak manusia pandai menulis. Gambar-gambar ahli astronomi Yunani dan zaman moden dari barat. Sejak beribu tahun dahulu manusia telah pun mendongak ke arah langit dengan penuh kekaguman dengan apa yang mereka lihat . orang-orang Cina telah mula menggunakan kiraan tempoh masa mengikut tahun yang terdiri daripada 365 hari serta menghasilkan takwim.4 Ahli astronomi purba Tidak diketahui bilakah bermulanya ilmu astronomi. menggalas bumi di atas bahunya. seperti melihat fenomena komet .Selain itu Pakar astronomi Maharaja Cina dahulu kala telah menghasilkan takwim yang mampu menjangkakan bila berlakunya gerhana. Atlas. oleh itu mereka juga adalah pemerhati langit dan bintang.3. mereka menyedari perkara luar biasa yang berlaku. Sekitar 3000 S.gerhana bulan dan matahari. Manusia purba telah memerhatikan langit dan cakerawalala dari awal dan mempunyai pemahaman tersendiri tentang bintang-bintang dan mungkin juga ada kesilapan yang tidak dapat dielakkan. Antara nama-nama terbilang termasuklah Ptolemy (sekitar 120 A. Ptolemy Galileo Copernicus Tyco 92 .D). Ramai ahli astronomi Yunani yang terkenal . Tamadun Yunani juga telah lama mengkaji bidang astronomi. Plato . dan Aristotle. 9. dan rekod awal terbukti amat berguna.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Bumi terletak di belakang empat ekor gajah.

Alnilam. dan Alnitak di Buruj Orion. Sextant Astronomi Tyco Brahe Teleskop Isaac Newton Astronometer J.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Beberapa alat ciptaan dalam mengkaji bintang. Bagaimanakah astronomi menyumbang kepada kemajuan manusia? 93 . Selain itu sejak lebih 1400 tahun dahulu. pengetahuan tentang kejadian fenomena alam di angkasa serta langit dan bumi telah dinyatakan dalam kitab al-Quran yang menepati fakta sains seperti kejadian siang dan malam serta punca cahaya bulan adalah daripada matahari. Aktiviti 1 i. Apakah yang dimaksudkan dengan astronomi ? ii. Namakan beberapa orang ahli astronomi yang terkemuka? iii. Pengaruh tamadun Arab dapat dilihat dalam penamaan bintangbintang Mintaka . Herschel Dalam tamadun Arab dan Islam astronomi dikenali sebagai Ilmu Falak yang dari aspek bahasa etimologi membawa maksud peraturan bintang.

INDIA dan SASSANID. Al-Sufi (903-986M) Azophi). William Herschel . Beliau turut memberi sumbangan dalam bidang astrologi pada zaman Renaissance. masa tidak bergerak. hanya sedikit sumbangan yang dihasilkan. ●Peringkat pertama (700-825 M) adalah masa asimilasi dan penyatuan awal dari astronomi YUNANI.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  9. James Bradley .3 Perkembangan astronomi Ahli sejarah sains mengkelaskan sejarah astronomi Islam kepada dalam 4 peringkat. ●Peringkat keempat (1450-1900 M). Edmund Halley . 35 daripadanya khusus bagi bidang astronomi. dan Parsi yang diterjemah ke dalam bahasa Arab pada abad ke 9. masa kemajuan sistem astronomi Islam. Banyak teks karya-karya ahli astronomi yang menggunakan bahasa Yunani Kuno. Ia telah menyatakan bahwa bumi berputar pada paksinya.3.Ibnu Haitham (965 . Antara ahli astronomi Islam yang terkenal ialah Al-Biruni (971-1050 M). Galileo Galilei (1561-1642) ahli astronomi Itali dan juga seorang ahli fizik yang pertama dikatakan menggunakan teleskop di barat. Beberapa ahli astronomi dari tamadun Islam yang terkenal ialah Al-Battani(858929M) . Dari 150 hasil buah karyanya. Antara ahli astronomi zaman moden yang terkenal yang lain ialahTycho Brahe (1546-1601) dari Denmark dan Johannes Kepler (1571-1630) dari Jerman. Kemajuan astronomi zaman moden sehingga kini telah membawa manusia menjelajah ke angkasa lepas bermulanya pelancaran Sputnik sehinggalah kepada 94 . Pada zaman itu. Ibnu Yunus (950-1005M ). Lainlain nama yang penting dalam astronomi termasuklah Isaac Newton.1039M). Al-Biruni juga telah menunjukkan perkiraan ukuran bumi dan membetulkan arah kota Makkah secara saintifik dari berbagai arah di dunia. ●Peringkat ketiga (1025-1450 M). Laplace dan ramai lagi. Al-Biruni (971-1050M). Peristiwa-peristiwa yang membawa kepada astronomi moden ialah pengenalan sistem berpusat Helio(Heliocentric System) oleh Nicolaus Copernicus (1473-1543) dari Poland dan penciptaan teleskop sekitar 1600. Antara karya penting yang diterjemahkan adalah karya Ptolemy yang termasyhur iaitu ALMAGEST. ●Peringkat kedua (825-1025) adalah masa penyiasatan besar-besaran dan penerimaan serta modifikasi sistem PTOLEMY.

• Teori ini menimbulkan kontroversi kerana bertentangan 95 Plato • Aristotle • Copernicus • . • Ia membawa kepada kepercayaan pergerakan memusat yang sekata.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  penguasaan manusia kepada penerokaan angkasa lepas yang berterusan sehingga kini. AHLI ASTRONOMI Ptolemy • SUMBANGAN Ptolemy mempertahankan prinsip geosentrik danpergerakan memusat yang sekata(uniform circular motion) namun beliau menambah epicycles. bulan dan bintang mengelilingi bumi. Copernicus memperkenalkan teoriheliosentrik iaitu matahari Sebagai pusat system suria. Cubalah anda google sejarah dan ahli astronomi moden di internet. deferents dan equants. • Beliau mengatakan bahawa pergerakan planet mengikut bulatan yang kecil iaitu epicycles. Aristotle membuat anggaran mengenai saiz bumi adalah kira-kira 1/3 daripada saiz asalnya. Anda perlu membaca sejarah moden astronomi. Jangan lupa untuk membuat nota berkaitan.Terdapat ramai lagi ahli astronomi zaman moden yang telah menyumbangkan ilmu dan penemuan dalam astronomi. Plato mengatakan bumi berbentuk sfera yang berputar pada kadar yang seragam. Jadual berikut adalah beberapa ahli astronomi serta sumbangan mereka. • Beliau juga mempertahankan teori geosentrik iaitu matahari.

Beliau juga mencadangkan satu model sistem solar iaitu matahari dan bulan mengelilingi bumi dan planet dikelilingi oleh matahari. Satu garis yang menyambung planet dengan matahari mencakupi luas yang sama ketika selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbit. • Beliau menemui bulan-bulan Jupiter. bentuk-bentuk Venus dan permukaan bulan melalui teleskopnya. bulan dan planet selama 20 tahun.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  dengan ajaran gereja. Tycho • • Tycho mengumpulkan pemerhatian lengkap mengenai kedudukan matahari. planet bergerak lebih pantas ketika menghampiri matahari manakala lebih perlahan ketika menjauhi matahari. Maka. Orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Dengan hukumnya ini. Beliau juga mengemukakan tiga hukum yang menerangkan pergerakkan planet iaitu: 1. Kepler menolak kepercayaan pengikut Aristotle. Ptolemy dan Copernicus yang menyatakan bahawa planet bergerak dalam gerakan membulat. 2. Inibermakna. Galileo telah membuat inovasi terhadap teleskop sehingga dapat memperbesarkan sehingga 30 kali ganda yang akhirnya membolehkannya membuat pemerhatian terhadap angkasa. • Galileo • Beliau mempercayai bahawa bumi berputar di ataspaksinya sendiridan mengelilingi matahari sekali setahun. Kepler • • Kepler mempelajari cerapan yang sama dilakukan oleh Tycho Brahe. Kepler 96 .

tetapi juga kelajuan planet di orbit yang lebih besar adalah lebih lambat dari planet yang di orbit yang lebih kecil.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  memusnahkan teori astronomi Aristotle tentang pergerakan planet yang seragam. Kuasa dua bagi tempoh orbit planet berkadar terus dengan paksi semi major kuasa tiga bagi orbit tersebut. 3. Tamadun Islam banyak menyumbang kepada kemajuan Astronomi. Selesai bahagian ini. Ini bukan sahaja bermakna orbit yang lebih besar mempunyai lebih lama tempohnya. Rehatlah dulu 97 . Cuba anda cari di internet lagi ahli –ahli Astronomi Islam yang terkenal dansumbangan mereka.

(2005). Foundations of earth science. Kuala Lumpur. R. Kamus Dewan. F. 2010 [EBook #2298]. M.Great Astronomers. S.J. A.wikipedia. October 24. (2007). 9th Edition. Foundation of astronomy. Seeds.org/wiki/Austronesian_peopl es Tafsir Al-Quran Al-Karim 98 . Dewan Bahasa dan Pustaka. K. Belmont: Thomson.wikipedia. Edisi Ketiga (1998). E.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Rujukan Lutgens.org/wiki/Astronomi http://en.Release Date: August 2000 [EBook #2298] http://www. & Tarbuck.org/files/2298/2298h/2298-h. 4th Edition.htm#PTOLEMY http://ms.gutenberg. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Ball .

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TAJUK 11 1. Nebula. Benda-benda di dalam alam semesta dapat di bahagikan kepada dua kumpulan utama. 104 . Galaksi. unit panjang yang biasa digunakan ialah unit astronomi (AU). Raksasa Merah. iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. atau tidak dapat dilihat (udara). Bintang dan Buruj 1. tenaga. Unit Astronomi Dalam bidang astronomi. Sebahagian pakar sains percaya bahawa Alam Semesta bermula dengan satu letupan besar yang membentuk ruang. Kerdil putih dan raksasa merah serta Bintang dan Buruj Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui Penjelajahan alam semesta. Lohong Hitam. Nebula. dan jirim. Nebula. masa. 1. sama ada dapat dilihat (pepejal).2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.598 x 109 m Simbol : AU Paksi semi major ialah diameter terpanjang iaitu garisan yang membentang dari titik tengah elips hingga ke kedua-dua fokusnya. Galaksi. Menerangkan Galaksi. Lohong hitam.1 Sinopsis ANGKASA LEPAS:   Penjelajahan alam semesta. Paksi semi major 1 unit astronomi = 149. Kerdil Putih dan Raksasa Merah dan Bintang serta Buruj. anda akan dapat: i.3 Penjelajahan Alam Semesta Alam semesta merujuk kepada kesemua benda yang wujud. ii. Menghuraikan dan menjelaskan Penjelajahan alam semesta . Lohong Hitam. Satu unit astronomi merupakan satu unit panjang yang hampir sama dengan paksi semi major peredaran bumi mengelilingi matahari. Kerdil Putih .

4 460.8 kilometer.480 meter r.? i. g gelang it tu enarnya elips.47 72. ™ Memandangkan cah haya boleh h bergerak selaju 299 9.241 un nit astrono omi (AU).4 472. vakum.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  E Elips ialah lengkunga an tertutup. ™ Satu tahun ersamaan dengan 17 7.7 792.458 m meter. ™ Satu minit cahaya be dalah 299. jauh d daripada mana-mana m a tarikan graviti ata au magnet dalam tem mpoh satu t tahun Julia an (bukan tahun lomp pat). Cont toh: gela ang zuhal l kelihata an sepe erti bulat. Tahun T cah haya juga ditakrifkan n satu ta sebaga ai jarak ya ang dilalui oleh foton n dalam ru uang terbuka.460. ii. ™ Satu saat cahaya ad Pe ernahkah manusia m menjejakkan kaki k ke bulan? Aktiviti 1 S Siapakah m manusia yan ng pernah s sampai di Bulan.987. Mengapa manusia m ingin menjelaja ahi angkasa a lepas? 105 .730.580.792.458 m/s dalam m keadaan n atu tahun cahaya c = 9. sa n cahaya bersamaan b n 63. Bagaimana a kita boleh menjelajahi angkasa le epas? iii.4 46 peta me eter.547.580. Plane et ini sendi iri sebe ialah h elipsoid Tahun Cahaya Tahun cah haya meru ujuk kepad da jarak ya ang direnta asi oleh ca ahaya dala am tempoh h ahun bersa amaan 9. jika diliha at dari sudut lain. Namun.730.80 00 atau 9.

Operasi Teleskop Angkasalepas Hubble Teleskop angkasalepas Hubble menggunakan beratus-ratus sainstis. Manusia telah tinggal di Stesen angkasa lepas ISIS bagi mengkaji angkasa lepas.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1. jurutera dan teknisyen di NASA’s Goddard Space Flight center dan Space Telescope Science Institute(STScI) yang bertanggungjawab bersama-sama menjalankan operasi Telekop Angkasa Hubble serta memantaunya supaya ‘’sihat’’. Berjuta-juta bintang bertaburan di langit pada waktu malam. Negara kita Malaysia tidak ketinggalan menjelajahi angkasa dengan program angkasawan negaranya telah menghantar rakyat Malaysia ke ISIS. 106 . Aktiviti: Kaji gambar dibawah dan buat catatan anda sendiri bagaimana Teleskop Angkasalepas Hubble berfungsi.4 Teleskop. Manusia telah mencipta roket dan membina prob yang dapat menjelajah sehingga di angkasa lepas. Semua kita pernah terpukau dengan keindahan bintang yang bergemerlapan pada waktu malam. selamat dan dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya manusia telah membina teropong bagi melihat dengan lebih jelas objek di langit sehingga dapat menamakan buruj dan bintang-bintang di langit. Manusia mula melihat angkasa dengan mata kasar dengan melihat langit pada waktu siang dan malam hari.

107 . Aktiviti 2 Teruskan mengkaji Teleskop Hubble dengan lebih lanjut . Sila ke http://hubblesite. Bulan adalah adalah satelit semulajadi yang sentiasa mengorbit bumi.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Contoh gambar-gambar yang diambil oleh Teleskop angkasa Hubble. Teleskop Hubble adalah satu penjelajahan Secara meneropong angkasa lepas dari angkasa lepas dengan menghantar roket yang membawa Teleskop angkasa Hubble untuk meneropong angkasa dengan lebih dekat lagi.2 Satelit Satelit ialah objek yang mengorbit sesuatu planet atau bulan.4. Satelit buatan manusia dikawal oleh manusia dan komputer untuk operasinya.org/the_telescope/ 1. Ada juga probe yang dilancarkan berfungsi sebagai satelit. Mata Nebula (Nebula’s Eye) 1.1 Prob Jantung Milky Way (Heart of Milky Way) Bintang Kerdil (Burned out Star) Sepasang Galaksi (The Mice) Prob merupakan satu penjelajahan angkasa lepas dengan menghantar roketroket yang dapat meninjau planet dan objek di angkasa lepas.4. Ada satelit iaitu objek buatan manusia yang dilancarkan untuk mengorbit bumi atau planet lain bagi pelbagai tujuan seperti ramalan kaji cuaca dan juga komunikasi dan juga penyelidikan angkasa(astronomi).

Sheikh Muszaphar Shukor Al Masrie bin Sheikh Mustapha (dilahirkan pada July 27. berinteraksi dengan galaksi lain melalui perlanggaran dan percantuman. Beliau telah berjaya turut serta dalam penerokaan dan kajian angkasalepas. Malah galaksi Bima Sakti berada di laluan perlanggaran dalam beberapa bilion tahun dengan jiran terbesar kita. Andromeda.4. Angkasawan negara Dr Sheikh Muszaphar ialah rakyat Malaysia pertama ke angkasa lepas melalui program angkasawan negara ke ISS . Galaksi Galaksi sentiasa dalam keadaan fluks. 108 . 1972) seorang Doktor Bedah Otopedik ialah Angkasawan Negara Malaysia pertama ke angkasa lepas di Stesen ISS pada 10 oktober 2007 menaiki Soyuz TMA-11 bersama 16 kru Ekspedisi yang lain di bawah program Angkasawan negara dengan kerjasama negara Rusia.3 Stesen Angkasa lepas Antarabangsa Stesen Angkasalepas Antarabangsa (ISS) Stesen Angkasalepas Antarabangsa (ISS) ialah satu satelit yang diguna sama oleh beberapa negara sebagai pusat kajian angkasalepas.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1.

Dalam kelompok galaksi yang lebih kecil daripada Kelompok agung. Sistem suria mengambil masa 220 juta tahun untuk melengkapi satu edaran mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Setiap galaksi berputar mengelilingi pusat galaksi.000 juta bintang. 109 . Sesetengah planet di sistem suria memiliki bulan yang beredar mengelilingi mereka. di mana kita berada dikenali sebagai Kelompok tempatan. Terdapat 30 galaksi termasuk Bima Sakti yang telah dikenal pasti. Pada kebiasaannya setiap galaksi berbentuk leper dan tebal sedikit dibahagian tengah seperti piring dengan saiz diameter 100. habuk dan gas-gas dan sistem-sistem solar.000 tahun cahaya. yang terdiri daripada kelompok-kelompok galaksi yang lebih kecil. Dalam Alam Semesta terdapat kelompok-kelompok galaksi yang teramat besar yang dikenali sebagai Kelompok agung. Kelompok Agung Kelompok Tempatan Bimasakti Dalam setiap galaksi dianggarkan terdapat pula 100.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Gambar sebuah Galaksi Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang yang terdapat dalam Alam Semesta iaitu satu kumpulan berbilion bintang-bintang. kira-kira 30 ribu tahun cahaya dari pusat. Dalam Sistem suria pula kesemua sembilan planet beredar mengelilingi matahari. beredar mengelilingi pusat Kelompok tempatan.Ini termasuk sistem suria yang terletak di dua per tiga ke tepi galaksi Bima Sakti.

Beberapa imej lohon ng hitam 110 . Spiral 3. Peng gkaji angkasalepas percaya p ba ahawa loho ong hitam terbentuk t a apabila sebuah binta ang kehabisan bahan n api dan membakar m diri sendir ri . Ia kemu udian dihan ncur luluh oleh berat grav vitinya sen ndiri .SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  Terdap pat tiga jenis galaks si: 1. Tida ak sekata mej-imej ga alaksi diam mbil oleh te eleskop Hubble Im Loho ong Hitam Loho ong hitam adalah obj jek yang paling miste eri dan ber rkuasa di alam a maya ini. Baha an runtuh menjadi m “ in nfinite dens sity” dan sa atu ruang mele engkung masa m yang ekstrem te erhasil. apa yang g ia tinggal lkan selepa as sebuah h bintang ru untuh dan lenyap. Elip ptikal 2.

600 tahun cahaya jauhnya. Apabila hidrojen yang digunakan sebagai bahan 111 . Apabila mereka mencapai akhir evolusinya ia biasanya menjadi kerdil putih. dua kerdil putih yang padat di J0806 sistem bintang binari mengorbit satu sama lain setiap 321 saat. Kerdil Putih dan Raksasa Merah Bintang-bintang yang sangat tua ini adalah sangat padat. Maklumat ini menggembirakan NASA kerana ia mengetahui tarikh lahir sebuah lohong hitam memberi peluang kepada pakar untuk mengkajinya. Bintang seperti matahari kita melakurkan hidrogen dipusat matahari menjadi helium.01 kali matahari kita tetapi jisimnya lebih kurang sama.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Kelahiran lohong Hitam (“Black Hole”) NASA telah mengkompilasikan imej yang dramatik dipercayai adalah lohong hitam di angkasa lepas. Satu sudu bahannya adalah seberat seekor gajah-5. Kerdil putih biasanya mempunyai jejari hanya 0.5 ton. Lebih kurang 1. Ia juga melaporkan bahawa satu imej bayi lohong hitam seperti di atas yang baru lahir dilihat apabila satu bintang meletus di galaksi yang berjiran di lokasi galaksi M-100 iaitu lebih kurang 50 juta tahun cahaya dari bumi. Kerdil putih adalah bintang yang telah membakar semua gas hydrogen yang dimilikinya yang mereka guna sebagai bahanapi nuklear. Pelakuran nuklear diteras pusat bintang menghasilkan haba dan tekanan keluar tetapi tekanan ini diseimbangkan oleh tekanan ke dalam oleh graviti yang dihasilkan oleh jisim bintang itu.

Pada tahap ini. boleh jadi hanya beberapa bilion tahun sahaja berbanding 10 bilion tahun berbanding bintang yang habis membakar semua bahan apai hidrogen seperti matahari kita. Kemudian. Raksasa Merah Raksasa merah sangat besar. Apabila bintang menjadi lebih tumpat dan memadat ia kepanasannya meningkat membakar hidrogen-hidrogen yang terakhir menyebabkan lapisan luaran bintang itu mengembang keluar. Beberapa contoh penggunaan nama lama masih digunakan seperti Galaksi Andromeda dirujuk sebagai Nebula Andromeda sebelum galaksi ditemui oleh Edwin Hubble. tetapi suhu di terasnya kekal sangat panas(merah). Raksasa Merah kekal cukup panas untuk menghasilkan helium di terasnya yang terhasil daripada pelakuran hidrogen menjadi unsur yang berat seperti karbon. lalu membuatkan boleh dilihat dengan mata. Apabila sesuatu bahan runtuh akibat beratnya sendiri. termasuk galaksi di luar Bima Sakti. 112 . dan plasma. Kebanyakan bintang-bintang tidak cukup besar untuk menghasilkan tekanan dan haba yang diperlukan untuk membakar unsur-unsur yang berat justeru pelakuran dan penghasilan haba terhenti. gravitinya menyebabkan bintang itu runtuh ke atas dirinya sendiri. sinaran ultravioletnya akan mengionkan gas disekeliling. bintang itu menjadi raksasa merah (“red giant”) . oleh itu habanya tersebar luas dan suhu permukaannnya lebih sejuk. Pembentukan Nebula biasanya terjadi apabila berlakunya “gravitational collapse” pada gas dalam interstellar medium (ISM). Nebula Nebula (Latin: "awan") merupakan awan antara bintang yang terdiri daripada debu. Raksasa Merah wujud dalam tempoh yang singkat. bintang yang besar mungkin akan terbentuk ditengah-tengahnya. Pada awalnya nebula merujuk pada nama umum yang diberikan untuk semua objek astronomi yang terbentang di langit.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  api telah habis dan pelakurannya menjadi perlahan. gas.

Nebula a proplane etari (merupakan fas sa seterusn nya bagi nebula n pla anetari dan n menge eluarkan ra adiasi infram merah yan ng tinggi). 2. Bintang-bin B tang di si istem binta ang binary y boleh mempunya m tarikan gra avity yang g cukup ku uat menar rik bahan-bahan dar ripada bintang yang g 113 .000 da arjah Fahre enheit(100. 3. Nebula a gelap (se ejenis awa an interste elar @peng gumpulan yang tepu u sehingga a menga aburkan cahaya dari belakang). 4. Nebula N Pla anetari: Mata M Kucin ng Nebula ari: proplaneta Segi empa at merah Nebula an: pelepasa Omega G Nebula Gelap: Kepala Kuda K ti ini akhirnya mele etuskan bahan-baha an lapisan n Bintang-bintang sepert ang meng ghasilkan cengkerang c g atau lap pisan gas yang mengembang g luarnya ya dipanggil n nebula planetary (Pla anetary nebula). Dalam lingkungan nebu ula ini . sele epas 10 atau a 100 bilion b tahun . Oleh h kerana bin ntang tertua alam semesta ini h hanya baru u berusia 1 10 ke 20 bilion b tahun n maka belu um ada lag gi kerdil hita am yang diketahui manusia. Akh hirnya. Nebula a pelepasa an (awan yang men ngandungi gas berio on yang melepaskan m n pelbagai warna). te eras panas s bintang masih m keka al. Nebula a planetari (mengand dungi peng gembanga an cangker rang berca ahaya bagi gas be erion).000 darjah h Celcius). . satu k kerdil putih menyejuk k sehingga ia menjad di satu ke erdil hitam yang tidak mengelu uarkan ten naga.Tetapi bukan b sem mua kerdil putih akan n mengamb bil masa ya ang bermilenia untuk k i menyejukk kannya. . m Meramalkan berapa lama suat tu kerdil putih tela ah menye ejuk boleh h u ahli astronomi mempelajari i banyak tentang u umur alam m semesta a membantu ini.ditekan n etumpatan tinggi oleh h gravitinya a-sebagai kerdil putih yang dengan suhu u kepada ke melebihi 180.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  Jenis-jeni is Nebula 1.

114 .SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  berhampir ran. B Perkataan n buruj berasal darip pada istila ah Arab ia aitu ‫( بـــرج‬b burj) (tunggal). nama n buru uj juga berbeza. ‫بـــروج‬ (burūj) (jamak). ka ini teka anan ditera asnya menjadi sang gat besar yang men nyebabkan n pada ketik berlaku pe elakuran yang y panta as atau be erlanggar dan bintan ng itu aka an meletup p dalam satu u superno ova termon nuklear. Dalam ka awasan-ka awasan ini corak tertentu t ter rbentuk ole eh bintang-bintang d dengan ke edekatan antara satu sama lain n di langit malam Bumi. Apabila kerdil putih p meng gambil suatu jisim y yang cuku up dengan n cara ini mencapai sa atu tahap dipanggil d h had chand darsekhar(c chandrasekhar limit). Fikirkan! Mungkink kah nebula a adalah p permulaan n atau pen ngakhiran sesuatu bintang? b Bintang d dan Buruj Buruj iala ah konste elasi atau gugusan bintang-b bintang me erupakan kawasan n yang dinyatakan d di seluruh daripada a sfera ca akerawala. Da alam conto oh di atas. Justeru. Peradaba an yang berbeza b m mempunya ai perseps si tersendi iri mereka a terhada ap corak buruj itu. orang Melayu di Nusanta ara melihat corak empat biji bintang b berbentuk segiempat t n tiga biji bintang la agi sederet t di dalam mnya sebag gai sebuah h belantik manakala a dengan orang Yunani Y da an Rom Pu urba meliha atnya seba agai susuk k tubuh ma anusia iaitu u pemburu u bernam ma Orion.

Anda dikehendaki melakarkan buruj yang biasa kelihatan. Seeds. E. Foundation of astronomy. & Tarbuck. Seterusnya namakan buruj yang anda lihat. A.blogspot.htm 115 . M. Kebanyakannya dirujuk kepada 48 buruj dinyatakan oleh Ptolemy dalam Almagest sejak (abad ke-2).html http://science. F.J. Pada waktu malam yang gelap cuba perhatikan bintang-bintang di langit .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Kesatuan Astronomi Antarabangsa (International Astronomical Union) (KAA IAU) sejak 1922 menyatakan terdapat 88 buruj piawai.nationalgeographic. (2005). Aktiviti : Pemerhatian bintang dan buruj. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Nicolas Louis de Lacaille(1763) dalam Coelum australe stelliferum menyatakan selebihnya pada abad ke-17 dan ke-18 . Southern Cross . 4th Edition.al-azim. http://pagarmuseh. Cuba anda kenalpasti buruj-buruj seperti Orion. Foundations of earth science. K.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran. Belmont: Thomson. yang terkini ditemui di langit selatan.Scorpion dan lain-lain Tamat Lutgens. 9th Edition. (2007).com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan.com/science/space/univ erse/white-dwarfs-article/ http://www.

v. iv.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TAJUK 12 12.3 Kerangka Tajuk 116 . Memerhati dan merekodkan perubahan di  angkasa raya. dan Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui Sistem Suria. ii. dan Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah 12. Memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya.1 Sinopsis ANGKASA LEPAS:    Sistem Suria. anda akan dapat: i.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Menyatakan Teori Pembentukan Sistem Suria Memperihalkan ciri dan pergerakan Planet Memperihalkan Prinsip Fungsi Binokular Dan Teleskop Menyelesaikan Masalah Kuasa Pembesaran Teleskop Menghasil Aktiviti Berkesan Untuk P&P 12. iii.

Ini termasuk lapan planet dan bulan-bulan mereka dan berbillion dari anggota kecil. Jika bumi digambarkan sebagai sebiji bola sepak.3.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  12.3 Sistem Suria 12.html 117 . bagaimana planet lain dapat digambarkan? http://www. Mengikut susunan dari saiz dan jarak mereka dari Matahari. lapan planet ialah: Utarid : Zuhrah : Bumi : Marikh : Musytari : Zuhal : Uranus : Neptun Latihan Perbandingan saiz planet secara kontekstual. objek berais jalur Kuiper.1 Sistem Suria Sistem Suria terdiri dari Matahari dan objek selestial yang terikat kepadanya dengan daya tarikan graviti.sciencenetlinks. meteroid.com/interactives/messenger/p sc/PlanetSize. termasuk asteroid. komet. dan debu Antaraplanetari.

Daya tarikan graviti menarik Zirim membentuk awan gas Keabadian momentum sudut menyebabkan awan membentuk disk dan mula berputar Zirim Pusat akan terkumpul di pusat (Matahari) Zirim Pingir akan membentuk Planet Bahan Bacaan Origin Of Solar System http://nineplanets.3.html Fikirkan Mutakhir ini Pluto dikatakan bukan planet. Kenapa begitu? 118 .2 Pembentukan Sistem Suria Hipotesis Nebular dapat menerangkan pembentukan Sistem Suria.org/origin.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  12.

Planetplanet Utarid Ciri-ciri Ia adalah planet paling hamper dengan matahari pada jarak kira-kira 57. Saiz dan jisimnya lebih kurang sama dengan bumi. Ini adalah kerana mereka merupakan Planet yang terletak berdekatan dengan Bumi. Zuhal merupakan lima Planet yang boleh diperhatikan dengan mata kasar.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  12. Ia mempunyai diameter 487. Jarak zuhrah dari matahari adalah kira-kira 108. Semua orbit adalah dalam satah yang sama dan merupakan bentuk hampir bulat. Marikh. Suhu Utarid pada waktu siang dianggarkan kira-kira 400 manakala pada waktu malam kira-kira 200 Julat suhu yang besar berlaku kerana tiada lapisan atmosfera yang boleh memerangkap tenaga matahari. Utarid. Diameter zuhrah ialah 12104 km. Bumi.3 Pergerakan Planet Semua Planet bergerak dalam orbit yang tetap. Musytari. Zuhrah.9 juta km.3. tanah tinggi dan lembah. permukaannya seakan-akan sama dengan permukaan bulan kerana terdapatnya kawah. suhu permukaan zuhrah kira-kira 457 dan ia sentiasa diliputi awan tebal.2 juta km. 119 Zuhrah .8 km.

Ia mempunyai gelang yg. Planet terbesar dalam system suria. Planet ketiga besar dalam system suria. Zuhal adalah planet keduabesar dalam system suria. Uranus mengambil masa 84 tahun bumi untuk melengkapkan peredarannya mengelilingi matahari. Jika jarak bumi dari Matahari ialah 10cm. Bumi juga berputar di atas paksinya. Jarak musytari dari matahari adalah kira-kira 778. Satu putaran Neptun mengambil mengambil masa kira-kira 16 jam.9 juta km dan mempunyai diameter 6785 km. Satu tahun di Neptun bersamaan dengan 165 tahun di bumi.67 jam. melingkari. bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia. Suhu lapisan atmosferanya ialah -170 dan terdiri daripada gas hydrogen dan gas metana. Zuhal beredar mengeliling matahari mengikut orbitnya dan mengambil masa 29. Suhu permukaan adalah -210 terlalu rendah kerana jaraknya yang jauh dari matahari. Bumi mempunyai satelitnya sendiri iaitu bulan. Atmosferanya berwarna kehijauan kerana kesan kehadiran gas metana. Musytari Zuhal Uranus Neptun Latihan Perbandingan jarak planet secara kontekstual. Bumi mengedar mengeliling matahari mengikut orbitnya. Planet yang paling kecil dalam system suria.6 juta km.cfm 120 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Bumi Marikh Jarak bumi dari matahari adalah kira-kira 149. planet musytari mengelilingi matahari sekali dalam masa 12 tahun.3 juta km dan berdiameter kira-kira 142 800 km.5 tahun untuk melengkapkan satuperedaran. haiwan dan tumbuhan. Jarak marikh dari matahari adalah kira-kira 227. Suhu di permukaan adalah terlalu sejuk kerana jaraknya yang jauh dari matahari. berapakah jauh planet lain dari matahari? http://www.com/education/askexperts/ae477.physlink. Planet ini mempunyai 8 buah satelit mengelilinginya. Tarikan gravity di Marikh adalah lebih lemah dan menyebabkan lapisan atmosferanya memiliki karbon dioksida yang sangat nipis berbanding dengan atmosfera bumi. diameter bumi ialah 12573 km. planet ini kelihatan merah kerana diselaputi oleh debu merah. Planet marikh mempunyai 2 buah satelit iaitu Phobes dan Diemos. Planet zuhal juga berputar di atas paksinya dan satu putaran mengambil masa kira-kira 10.

9 jam Tempoh peredaran 88 hari 225 hari 365 hari 687 hari 11.7 jam 22 jam 17. 12.86 tahun 29.6 jam 9.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Perbandingan antara planet-planet dalam system suria Nama planet Utarid Zuhrah Bumi Marikh Musytari Zuhal Uranus Neptun Jarak dari matahari (km) 58 juta 108 juta 150 juta 228 juta 778 juta 1427 juta 2800 juta 4500 juta Diameter (km) 4878 12 100 12 756 6790 142 800 120 600 51 800 48 600 Tempoh putaran 59 hari 243 hari 23. Imej dihasilkan oleh kanta objek mesti jatuh pada kedudukan yang kurang dari jarak fokus mata sebelum ianya menjadi objek kepada kanta mata.3. Ia biasanya terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 kanta.46 tahun 84 tahun 165 tahun 12. Kanta yang dekat dengan mata dikenali sebagai kanta mata dan kanta yang dekat dengan objek dikenali sebagai kanta objek.1 Binokular dan Teleskop Binokular dan teleskop merupakan alat yang membantu manusia membuat pemerhatian terhadap objek yang jauh di mana imejnya dapat dibesarkan melalui kanta. Binokular Teleskop 121 .3.9 jam 10.2.93 jam 24.2 Memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya.

murid-murid boleh diberi tugasan membina model planet-planet dan matahari mengikut nisbah saiz yang planet kepada matahari menggunakan plastisin yang berbagai warna. Sebagai contoh.hometrainingtools.com/telescope-optical-scienceproject/a/1248/ http://www.wonderhowto. Tamat 122 . Perbincangan Aktiviti: Bincang dan cadangkan aktiviti yang berkesan untuk mengajar tajuk ini.3.3 Menghasil Aktiviti Berkesan Untuk P&P berkaitan Planet Tajuk planet adalah sangat menarik untuk dipelajari oleh murid-murid. Berikan pendapat yang lain.com/how-to-build-homemadetelescope-162827/ 12. fo M = -------fe M (Kuasa Pembesaran) fo(Jarak Fokus Kanta Objek) fe(Jarak Fokus Kanta Mata) Layari Internet Pembinaan Telescope Ringkas http://www. Pelbagai strategi boleh digunakan guru dalam mengajar tajuk ini.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Kuasa Pembesaran adalah bergantung kepada nisbah kuasa kanta mata dan kanta objek.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Lutgens.com/utarid. A.com/watch?v=z_RAEESmsrs 123 . Seeds. 9th Edition.html (keterangan yang terperinci planet-planetdalamsistemsuria) http://www. Foundations of earth science. M.youtube. (2005). K. http://niksharris. 4th Edition.tripod. E. F. Belmont: Thomson. Foundation of astronomy. (2007).J. & Tarbuck. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Matahari dikategorik kan sebag gai bintang kecil jenis s G. Ast teroid. Matah hari adalah h la gas yang pijar dan d tidak berbentuk bulat sempurna.3. finisikan Ma atahari . Astero oid. ii. s Matahari suatu bol mempunya ai khatulist tiwa dan kutub keran na putara an paksiny ya.  Meteor dan  Komets Pergerakan  Matahari relatif  M kepada bumi da an  masa Siang‐Malam. 124 . Pergerakan n matahari  relatif kepada bumi dan n Masa dan Gerhana G  Mat tahari  13.1 Sinopsis d unt tuk membolehkan pela ajar menget tahui Matah hari. Lebih h kurang g 98% jisim Sistem Su uria terkum mpul pada m matahari. iv.2 Hasil Pem mbelajaran Pada akhir tajuk ini. an nda akan da apat: i. Mete eor Dan Kom mets Mendef Mempe erihalkan Pe ergerakan Matahari M relative terhad dap Bumi da a masa .3 Kerangka a Tajuk A Angkasa  Lepas Ma atahari. iii. Asteroid. Musim M dan Zenit Mengha asilkan Aktiviti Berkesa an Untuk P& &P 13. Per rgerakan ma atahari relat tif kepada bumi b dan Ma asa dan Ger rhana Matah hari.1 Matahari Matahari adalah a bint tang terdek kat dengan Bumi pada jarak p purata 150 0 000 000 0 kilometer. A  Me eteor.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 13 ANGKASA A LEPAS:    Matahari.  Musim dan Zenit th Gerh hana Matahar ri 13. Komet t. Tajuk ini disusun Komet.Astero oid. Mempe erihalkan Ke ejadian Sian ng-Malam. Meteor. 13.

2 Asteroid. 125 . Matahari dipercayai terbentuk pada 4. Meteor sentiasa menghasilkan satu jalur terang yang sepintas lalu semasa ianya terbakar. Meteor. kromosfer dan korona. dan Komet Asteroid merupakan batu atau mineral iron-nickel dan biasa dijumpai di sekitar orbit antara Marikh dan Musytari yang juga bergerak mengelilingi Matahari. 13.6 juta tahun lalu. Komet biasanya terdiri daripada batu atau ais dan ianya serupa planet yang bergerak mengelilingi Matahari dengan orbit tersendiri yang merupakan bentuk elips. Jumlah tenaga matahari yang sampai ke permukaan Bumi yang dikenali sebagai sinar suria menyamai 1. Ianya adalah hasil perlanggaran jasad-jasad yang lebih besar pada masa lampau. matahari. Meteors mempunyai saiz yang sebesar pasir hingga beberapa meter.3. Jika banyak Meteor memasuki Bumi serentak akan menghasilkan hujan Meteors yang cantik. dengan itu kehilangan empat juta ton jisim setiap saat.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Selain sebagai pusat peredaran. geseran dengan udara bumi akan menyebabkannya terbakar dan biasanya hanya sebahagian yang kecil tertinggal apabila ianya sampai ke Bumi.41 berbanding jisim air. Apabila ia memasuki atmosfera bumi. matahari juga merupakan pusat sumber tenaga di dalam Sistem Suria. yang terdiri dari gas panas menukar hidrogen kepada helium melalui reaksi pelakuran nuklear pada kadar 600 juta ton sesaat.1. Matahari terdiri dari inti dan tiga lapisan seperti kulit. Kepadatan jisim matahari adalah 1. Untuk terus bersinar. masing-masing iaitu fotosfer.370 watt per meter persegi setiap saat.

2 Pergerakan matahari relatif kepada bumi dan masa.com/how-to-build-homemadetelescope-162827/ 126 .hometrainingtools.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  13. ianya juga bergerak mengelilingi Bimasakti sementara planet-planet mengelilinginya.1 Pergerakan Matahari Matahari bukanlah bintang yang statik kedudukannya.com/telescope-opticalscience-project/a/1248/ http://www.2.wonderhowto.3.3. 13. Layari Internet Pergerakan Matahari http://www.

3.2 Zenit Matahari Zenit merupakan keadaan di mana Matahari berada tepat di atas kepala.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  13. Ianya berlaku apabila sinar Matahari masuk secara normal(tegak) ke bumi. Bumi juga bergerak mengelilingi Matahari dengan kadar 365.3. Apabila Sinar Matahari masuk secara normal ke bumi di Equator. Ini berlaku pada tempat berlainan pada masa yang berlainan.1 Pergerakan Bumi dan Kejadian Siang Malam Bumi berputar pada paksi dengan kadar 24 jam bagi satu pusingan lengkap (1 hari) dan ini menyebabkan kejadian siang-malam.3. Apabila Sinar Matahari masuk secara normal ke bumi di Hemisfera Selatan Apabila Sinar Matahari masuk secara normal ke bumi di Hemisfera Utara 127 .3. Siang Malam Orbit Mengelilingi Matahari 13.24 hari (1 Tahun).

sahasraadhipura.org/events/Zenith/zenith.3. Hemisfera Utara terdedah kepada sinaran Matahari untuk tempoh lebih panjang masanya pada bulan Jun maka ianya merupakan Musim Panas manakala pada masa yang sama di Hemisfera Selatan menerima sinaran Matahari lebih pendek masanya pada bulan Jun maka ianya merupakan Musim Sejuk.3 Pergerakan Matahari relatif terhadap masa Kejadian Empat Musim Kejadian Empat Musim adalah disebabkan oleh sinaran Matahari ke bumi secara tegak pada kedudukan berlainan pada masa berlainan di mana Bumi bukan tegak tetapi condong 23.3.html 13. Ini adalah terbalik pada bulan Disember di mana Musim Sejuk berlaku di Hemisfera Utara dan Musim Panas berlaku di Hemisfera Selatan.4 darjah.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Latihan Model Zenit Sila buat satu model untuk membuat demostrasi model Zenit. Bulan Mac Jun September Disember Hemisfera Utara Musim Bunga Musim Panas Musim Luruh Musim Sejuk 128 Hemisfera Selatan Musim Luruh Musim Sejuk Musim Bunga Musim Panas . http://www. Perubahan ini tidak ketara pada khatulistiwa maka tidak ada kejadian empat musim di sini.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Perbincangan 13. Tutorial 1. Tamat 129 . Bincangkan kesan fenomena gerhana matahari kepada alam semesta.3.4 Gerhana Matahari Mengumpul Maklumat Kumpulkan maklumat bagaimanakah fenomena gerhana matahari terjadi.

com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan.nationalgeographic. Foundation of astronomy. F. Foundations of earth science. Belmont: Thomson.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran. 4th Edition. K. Seeds. (2005).blogspot.htm 130 . (2007). New Jersey: Pearson Prentice Hall.al-azim.com/science/space/univ erse/white-dwarfs-article/ http://www. E. http://pagarmuseh. 9th Edition.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Lutgens.html http://science. M. A. & Tarbuck.J.

an i. Wakt dan diseb but juga se ebagai Syn nodic Perio od. Mempe erihalkan Ge erhana Bula an . B Bula an mengelilingi Bum mi dalam waktu w 29. untuk k Bulan mengelilingi Bumi seb benarnya hanya 27 7. Menghu uraikan dan n menjelask kan Peredaran bulan .5 5 objek yang terdekat tu ini sebe enarnya ad dalah wakt tu relatif untuk kita yang y berad da di bumi hari. v.2 Hasil Pem mbelajaran nda akan da apat: Pada akhir tajuk ini.3 hari d dan disebu ut sebagai Orbital Period. Jika dilihat dari luar angka asa.1 Sinopsis Tajuk ini d disusun unt tuk membolehkan pela ajar mengetahui pered daran bulan n . Mempe erihalkan Pe ergerakan Bulan B Mempe erihalkan Ke ejadian Fasa Bulan.1 Perderan Bulan akan satelit semulaj jadi Bumi yang tung ggal dan merupakan m n Bulan merupa t dengan Bumi.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 14 ANGKA ASA LEPA AS:   Pere edaran bulan . 131 . Gerh hana bulan n dan  Ujikaji da alam Kurik kulum Sain ns  Sekolah h Rendah 14.3 Kerangka T Tajuk Angkas sa Lepas Peredaran  Bulan Gerhan na Bulan Ujikaji dalam m  Kurikulum Sain ns  Sekolah Renda ah 14.3. Pa asang-Surut t. Mengha asilkan Aktiviti Berkesa an Untuk P& &P 14. Gerhana bulan b dan Ujikaji U dalam m Kurikulu um Sains Sekolah S Rendah ii. Gerhana a bulan dan U Ujikaji dalam m Kurikulum m Sains Se ekolah Rend dah 14. iv. iii.

1.2 Fasa Bulan Kesan Bulan bergerak mengelilingi Bumi telah menghasilkan fasa Bulan. Semua Planet mempunyai bulan masing-masing. 14. 132 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Ini disebabkan semasa Bulan bergerak mengelilingi Bumi .3. Bulan tidak memancar cahaya sendiri tetapi memantul cahaya Matahari. bumi juga bergerak mengelilingi Matahari. Bulan hanya mempunyai suku saiz Bumi. (Hanya satu muka Bulan yang sentiasa menghadap Bumi).

php?l=id 133 .moonphaseinfo.com/moon_phase.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Layari Internet Sila layari internet untuk mengetahui fasa bulan kini. http://www.

2. Air di mukabumi akan dipengaruhi oleh tarikan graviti Bulan sebab ianya adalah cecair yang sentiasa bergerak. Ianya memberi kesan paling tinggi apabila kedudukan Matahari dan Bulan adalah selari manakala ianya adalah rendah apabila kedudukan Matahari dan Bulan adalah serenjang. 134 .2 Gerhana Bulan Gerhana Bulan merupakan keadaan di mana Matahari.3.3. Latihan Model Gerhana Bulan Sila buat satu model untuk membuat demostrasi.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  14. 14. Bulan dan Matahari. Bumi dan Bulan membentuk satu garis lurus di mana sinar Matahari terhalang oleh Bumi dan umbra terbentuk di Bulan.2 Pasang Surut Pasang Surut berlaku disebabkan oleh tarikan graviti antara Bumi.

Buat catatan anda berkaitan fenomena pasang surut ini. Rehatlah dulu 135 . Selesai bahagian ini. 2. Ujikaji bagi fenomena gerhana bulan. Mengumpul Maklumat Cari bahan-bahan yang sesuai untuk p&p Sains KBSR/KSSR bagi semua tajuk dalam bahagian ini.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Mencari Maklumat Nyatakan kesan pasang surut terhadap Bumi.3.3 Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah Perbincangan Cadangkan 1. Ujikaji yang sesuai untuk menunjukkan fenomena siang malam bersama murid-murid. 14.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Lutgens.com/2011/11/pergerakanTamat bumi-kaitan-dengan.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran. A. & Tarbuck.J. 9th Edition. F. (2005). Foundations of earth science. M.html http://science. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Foundation of astronomy. K. (2007).al-azim.htm 136 .blogspot. http://pagarmuseh.com/science/space/uni verse/white-dwarfs-article/ http://www. Seeds. E.nationalgeographic. Belmont: Thomson. 4th Edition.

3 Kerang gka Tajuk Angkasa  Lepas Planet dan  P pe enjelajahan  an ngkasa lepa as Planet  bumian dan n  anet bergas  Pla Pro ob Angkasa a  Lepas 137 .SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 15 ANGKASA A LEPAS:   Planet dan penjelajahan p n angkasa lep pas. iii. Planet bumian b  dan  planet berg gas dan Prob angkasa lep pas 15.2 Hasil Pem mbelajaran Pada akhir tajuk ini. Mengh angkan Pla anet bumia an dan planet gas Menera Menera angkan fun ngsi Prob angkasa a le epas 15. ii. huraikan da an menjela askan Plan net dan pen njelajahan angkasa le epas.1 Sinopsis Tajuk ini disus sun untuk membolehka m an pelajar mengetahui m Planet dan n penjelajah han ang gkasa lepas s. Planet bu umian dan planet p berga as dan Prob b angkasa le epas 15. anda akan n dapat: i.

3. Di dalam Matahari.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  15. Seperti bintang lain.sebahagian besar gasnya adalah hidrogen dan ada sedikit helium serta sebahagian kecil unsur lain. Apakah planet yang terbesar? ii. Bintang yang paling dekat dengan kita adalah matahari. Suhu di pusatnya dianggarkan 14 000 000 °C ( 25 000 000 °F). apabila angkasawan dari Amerika Syarikat mendarat di Bulan dalam misi Apollo. Matahari adalah sebuah bebola gas panas yang berkilau . banyak misi telah dibiayai oleh Amerika Syarikat dan Rusia (Kesatuan Soviet sebelum tahun 1992). Penjelajahan yang paling menarik dan mendapat perhatian berlangsung di antara tahun 1968 dan tahun 1972. Sejak tarikh tersebut. proses yang disebut pelakuran nuklear terus menerus menjanakan tenaga. Neil Amstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama menjejakkan kaki di bulan. Pada tahun 1969. Matahari terbentuk daripada awan gas dan debu kira138 .1. contohnya cahaya dan haba. Planet manakah paling banyak bulan? 15.1 Penjelajahan Angkasalepas Sejak bilakah manusia minat menjelajahi angkasalepas? Ahli sains mula menghantar roket angkasa sejak akhir tahun 1950-an lagi sebagai usaha untuk mempelajari lebih banyak aspek tentang alam semesta. Dengan mengkajinya kila dapat mengetahui tentang bintang lain di Alam Semesta. Berapakah jarak bumi dengan planet yang paling jauh? iii.1 Planet dan penjelajahan Angkasa Lepas Apakah yang dimaksudkan dengan Planet? Aktiviti 1 i. yang banyak membantu meningkatkan pengetahuan kita.3. semasa misi Apollo 11.

Matahari agak berbeza daripada semua jasad yang ada dalam Sistem Suria. Hanya Matahari bintang yang diketahui mempunyai sistem planetnya sendiri. Walaupun begitu jauh. Matahari kelihatan lebih besar dan terang kerana lebih hampir dengan kita. Namun. Namun. bumi akan menjadi planet yang gelap. kita perlukan empat tahun dan tiga bulan untuk sampai ke bintang yang terhampir Seperti bintang lain. Tenaga ini dihasilkan daripada bahagian dalam Matahari yang bergerak perlahan-lahan ke permukaan. Jasad-jasad lain seperti planet. Matahari ialah sebuah bintang. matahari sangat cerah dan oleh itu jangan sekali-kali melihatnya secara tepat kerana ini akan merosakkan mata 139 . Matahari begitu besar sehinggakan sejuta planet sebesar Bumi dapat muat di dalamnya. bulan dan komet bersinar akibat pantulan cahaya matahari. Matahari juga ialah sebuah bebola besar yang panas membakar dan gas besar yang pijar. Namun bagi salah sebuah planetnya. Tanpa cahaya dan haba Matahari. Matahari bukan semata-mata bintang biasa kerana ia adalah sumber tenaga bagi kehidupan. kita hanya perlukan kira-kira lapan minit untuk sampai ke Matahari. iaitu Bumi. Matahari lebih besar dan dapat menelan lebih 1 juta Bumi. Hanya Matahari sahaja yang mengeluarkan cahayanya sendiri. sebahagian besar Matahari terbentuk daripada gas hidrogen. Matahari adalah seperti bintang lain yang kita lihat di langit. Jika kita dapat menumpang alur cahaya. sejuk dan tanpa hidupan. Gas ini bertindak seperti bahan api untuk menghasilkan tenaga yang menyebabkan Matahari terus bersinar. namun kumpulan bintang tersebut telah berpecah sedikit demi sedikit dan Matahari kini bersendiri. iaitu tempat terpancarnya cahaya atau haba ke angkasa lepas. Setiap pagi Matahari terbit di langit dan memberikan cahaya dan kehangatan kepada planet-planet yang lain seperti planet bumi dan bergas/bergergasi. Kita namai permukaan cerah Matahari ini sebagai fotosfera (‘cahaya-sfera’). Tenaga matahari melimpah ke semua arah dan cuaca serta iklim di Bumi bergantung kepada tenaga ini.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  kira 5000 juta tahun dahulu bersama-sama bintang lain. Matahari kelihatan kecil kerana terletak sejauh 150 juta km (93 juta batu) dari Bumi.

Lapisan permukaan yang dapat kita lihat disebut fotosfera. manakala bahagian - atas dan bawah mengambil masa kira-kira 30 hari. Bahagian berlainan pada Matahari mengambil masa yang berlainan untuk beiputar bahagian tengah mengambil masa kira-kira 25 hari. dan 1970-an. Kemarau boleh mengakibatkan sungai menjadi kering-kontang. Apabila awan menjadi sejuk. Jika teori ini benar. 1950-an. Kejadian ini berlaku di Amerika Utara pada tahun 1930-an.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  anda. hujan dijangka tidak turun sekali lagi di penghujung tahun 1990-an. Permukaan planet seperti Bumi atau planet bergas yang semakin panas akan memanaskan udara.setiap dua kitar tompok matahari lalu mengakibatkan kemarau yang teruk. 140 . Di atas kromosfera adalah lapisan gas yang disebut korona (bermakna '‘mahkota”). Udara panas naik ke atas dan udara sejuk menggantikan tempatnya lalu menyebabkan angin bertiup. Fotosfera dikelilingi oleh lapisan gas yang tidak kelihatan yang disebut kromosfera. PEMBENTUKAN CUACA Semua keadaan cuaca berlaku kerana haba daripada matahari mcnyebabkan udara sentiasa bergerak. Di sesetengah tempat di dunia. Hujan tidak turun hampir setiap 22 tahun . Fenomena berkaitan Matahari Kitar Kemarau Ada saintis berpendapat tompok matahari mempengaruhi cuaca. lembapan yang dikandunginya gugur sebagai hujan. Lapisan Matahari Matahari terdiri daripada lapisan berlainan gas. Haba daripada matahari menyebabkan air menyejat daripada laut dan membentuk awan. Di sini gas berpusar dan menggelembung menjadikan Matahari kelihatan tidak bertompok. Perkara ini diketahui dengan mencerap pergerakan tompok matahari.

141 . Tompo ok ini mem mpunyai bahagian b t tengah yang gelap disebut um mbra. T Tompok ini disebut to ompok ma atahari. Tompo ok itu kemudian leny yap dan k baru mu uncul semakin deka at dengan kawasan Khatulistiw wanya (ba ahagian tompok tengah h). Awan gas panas kadang kala meledak lalu menju Kejadia an yang disebut nya alaan suria a dan prom minens ini dikaitkan dengan ke ejadian tompok k matahar ri. Kum mpulan ter rbesar pernah diliha at meliputi kawasa an seiuas 18130 juta a km perse egi (7000 ju uta batu pe ersegi). Tompok matahari an medan n magnet yang me emperlahankan alira an haba dari d pusat t terjadi disebabka ari. Mataha ari tidak be ertompok. Tompok k matahari biasanya a berlaku u berpasangan atau u berkump pulan. Nyalaa an Suria(“Solar Flar re”) PROMINE ES ulat di perm mukaan fot tosfera. Kemudian K uncul di mulany beberapa tompok matahari mu bahagian atas da an bawah di d permuka aan Matah hari.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TOM MPOK MAT TAHARI Jika ditinjau dengan lebih te eliti. kadan ng kala fo otosfera M Matahari mempunya m i k gelap. dan n Mataha dikelilin ngi bahagi ian lebih cerah c yang disebut penumbra a. Kumpul lan Tompo ok Mataha ari g selama 11 tahun. Pada m m melalui kita ar yang berlangsun b Tompok matahari ya. iaitu tompok k gas yang g kelihatan n tompok lebih gelap keran na suhunya a tidak sep panas kaw wasan di se ekelilingny ya. Nyalaan suria biasanya b t tidak lama a tetapi p prominens dapat menca apai ketingg gian 100 000 0 km (62 000 batu) dan mu ungkin berlangsung selama s berbula an-bulan.

s tet tapi suhu di sekitar r permuk kawasa an pancuta an gasnya a boleh me encapai le ebih daripa ada satu ju uta Kelvin. Set tiap bintan ng itu mem mpunyai cir ri-cirinya sendiri baik k dari se egi sistemn nya mahup pun sifat fiz zikalnya. Seluruh h jasadny ya terbina daripada a gas yan ng amat panas. hambura an dan pan ncutan gas s itu boleh menjan ngkau seh hingga beberapa rib bu kilomet ter dari pe ermukaann nya. Dari sudut t ini. pada Matahari. p ter rutamanya a daripada a hidroge en dan helium. p n Matahar ri kelihatan bergelo ora dan b bebintil-bint til dengan n Seluruh permukaan pancut tan dan ha amburan gas serta nyalaan. Saiznya ki ira-kira 109 9 kali saiz Bumi dan jisimnya pula p kira-ki ira 333 000 kali jisim m M dia anggarkan juga 99 pe eratus bah han yang membina m S Sistem Suri ia terdapat t Bumi. Kekuatan n 142 . Hany ya sekitar satu perat tus sahaja gas ini te erdiri daripa ada unsurunsur lain seperti yang terd dapat di Bu umi. Suhu u kaannya pula p diang ggarkan cu uma 6000 0 Kelvin sahaja. se eperti saiz dan kecer rahannya. n Ka adangkala. Matahari merupaka an jasad yang y terbes sar di dala am Sistem m Suria.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  Cah haya ultra aungu mata ahari Matahar ri Pusat Sistem Sur ria Sedarkah kamu ba ahawa Ma atahari ya ang keliha atan amat besar dan merah h kanlah sa atu kewuju udan yang g istimewa? Ahli a astronomi kini telah h menyala itu buk etahui deng gan jelas bahawa b Ma atahari han nya sebiji bintang b sah haja dalam m kalangan n menge beribu-ribu juta bintang b di langit. M N Namun. dengan Meskipun demikian. Malah. Ma atahari buk kanlah mer rupakan ja asad yang berkeadaa an pepejal. Matahari terg golong dala am jenis bi intang yang agak sed derhana sifatnya dib bandingkan n n bintang-b bintang yan ng lain.

Semua planet bergerak secara harmonis pada orbit masing-masing dalam sistem suria dan tidak terjadi pelanggaran atau pertembungan di antara satu sama lain. paling dekat dengan Matahari. Orbit bumi yang berbentuk elips tidak sama jarak dari matahari.3. matahari merupakan pusat sistem suria. Bincangkan apakah perbezaan planet bumian dengan planet gas? 15. karbon dioksida. Aktiviti 2 i. Di dalam Sistem Suria. terutamanya daripada batu-batu atau logam silikat. helium. Planet Bertanah/Terestial Planet bertanah merujuk kepada planet berbatu yang terdiri Aspek Definisi Planet Bergas/Bergergasi Planet bergas merujuk kepada planet bergas yang terdiri daripada gabungan gas-gas hidrogen. planet bertanah merupakan planet dalaman yang terletak argon. nitrogen. Ia juga dikenali sebagai planet Jovian atau planet gas gergasi. Bahagian orbit yang dekat dengan matahari ialah perihelion dan yang lebih jauh dari matahari dikenali sebagai afelion. Proses tersebut hampir sama seperti yang berlaku dalam letupan bom hidrogen. Oleh itu.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  tenaga dan suhu yang begitu tinggi itu dikatakan berpunca daripada proses pengeluaran tenaga nuklear yang berlaku di bahagian dalam Matahari. Orbit bagi planet-planet yang mengelilingi matahari berbentuk elips atau bujur telur.2 Planet Bumian ( Bertanah/Terestial ) dan Planet Bergas Kesemua planet termasuk Bumi juga beredar mengelilingi matahari dalam 13 orbit masing-masing kerana daya tarikan graviti. 143 . Planet-planet tidak terkeluar dari sistem suria kerana berada di bawah tarikan graviti matahari.

dan air. helium. Uranus. Contoh Utarid. berapi dan kesan hentaman komet. Ia berada dalam lingkungan asteroid. Zuhrah. Teras planet terdiri daripada hidrogen. Lapisan atmosfera yang nipis terbentuk melalui aktiviti gunung Lapisan atmosfera Lapisan atmosfera yang nipis wujud di semua planet bergas. Seterusnya cuba anda lengkapkan perbandingan ini bagi aspek berikut: Lapisan atmosfera yang nipis wujud di semua planet bertanah kecuali Utarid.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Planet bertanah mempunyai Komposisi Planet bergas hanya terdiri daripada gas dan berkemungkinan terdapat batuan yang berada pada teras planet gas gergasi. Kecil dan padat Saiz Besar dan kurang padat Tinggi Ketumpatan Rendah Dekat antara satu dengan yang lain Jarak antara setiap orbit planet Jauh antara satu dengan yang lain Jarak yang berdekatan daripada matahari. logam dan batuan permukaan planet pepejal yang terdiri daripada gabungan beberapa hidrogen. Neptun . Marikh 144 Musytari. Zuhal. Jarak dari matahari Jarak yang sangat jauh daripada matahari. Bumi.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  15. Prob pertama dilancarkan ke Angkasalepas ialah Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957 oleh bekas Kesatuan Soviet seterusnya Amerika Syarikat melancarkan satu prob yang dipanggil Explorer 1 pada 31 Jan 1958. Mariner 4 dan Mariner 9. Probe menghantar data balik ke bumi untuk dikaji oleh saintis.3. Prob yang lain iaitu Mariner 4 adalah prob pertama yang dapat mengambil gambar planet.3 Prob Angkasalepas Prob Angkasa Juno Prob Mariner-9 Prob ialah kapal angkasa yang bergerak melalui angkasalepas untuk mengumpul maklumat sains.Probe ini yang terbang melepasi planet Venus pada 14 Disember 1962 mengesahkan bahawa planet Venus adalah sangat panas. Mariner 2. Probe tidak dipandu oleh Angkasawan.Imej yang diperoleh menggambarkan Marikh sebagai planet yang sejuk. Explorer 1. Sementara itu dalam 1971 Mariner 9 sampai ke Marikh dan merupakan prob pertama mengorbit planet lain.Prob pertama yang mengkaji planet lain ialah Mariner 2. Prob-prob yang terawal ialah Sputnik 1. dipenuhi kawah-kawah dan permukaan seperti permukaan bulan. Prob ini mengambil gambar gunung berapai yang terbesar dalam system solar. Ia terbang melepasi Marikh pada 14 Julai 1964. 145 .

Antara nama yang diberi bagi prob ialah kapal angkasa. Ia telah terbang melepasi Jupiter dan Saturn dan terus mara ke tepi system solar kita. Mengumpul Maklumat Buatlah rujukan tambahan di perpustakaan berkaitan prob. Sehingga 1 Feb 2012 kapalangkasa ini telah berada 16. Ada probe menggunakan teleskop atau alat lain untuk mengkaji planet-planet.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Fungsi Prob Kebanyakan prob mengkaji bumi atau mengukur ciri-ciri angkasalepas. pengorbit.nasa. http://www.8 bilion kilometer dari Bumi.html 146 . Prob yang bergerak ke planet lain telah berubah daripada mesin yang mudah kepada prob yang sangat canggih dan bergerak sangat jauh untuk menyelidiki ciri-ciri yang lebih luas tentang planet. Sila layari internet untuk mempelajari tentang prob dengan lebih lanjut. asteroid dan komet. bintang dan galaksi yang sangat jauh. Prob yang Masyhur Probe yang paling masyhur ialah Voyager 1 yang dincarkan pada 1971 yang telah melintasi angkasalepas lebih jauh dariapa man-mana objek binaan manusia.gov/centers/jpl/education/spaceprobe20100225. pendarat dan penyiasat. bulan.

Tutorial 1. E.htm 147 .blogspot. Foundations of earth science. 4th Edition. K. M.nationalgeographic.com/science/space/univ erse/white-dwarfs-article/ http://www. Bagaimanakah prob membantu kajian angkasa lepas? Tamat Lutgens. F.J. 2. Huraikan kejadian empat musim di bumi. http://pagarmuseh. A. 9th Edition. & Tarbuck.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Perbincangan Matahari ialah bintang yang amat berpengaruh terhadap bumi. Seeds. Jelaskan pengaruh matahari terhadap bumi.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran. New Jersey: Pearson Prentice Hall.al-azim. (2005).html http://science. Foundation of astronomy.com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan. (2007). Belmont: Thomson.

Mengkaji AngkasaPlanet.BIBLIOGRAFI Baharudin bin Zainal. . Mengkaji AngkasaBumi. http://abyss. Concept and Challenges in Physical Science. (2006) Foundations of Astronomy (Ninth Edition). Ilmu Falak:Teori.. penterjemah Mohamad Razin Abdullah. M. N. Mengkaji AngkasaBulan Kita. Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Astronomy Today. Mengkaji AngkasaMatahari. Bhd. Wolfe. Pearson International Edition .org/origin.com/telescope-optical-science-project/a/1248/ 148 .hometrainingtools. A.com/mjpowell/Astro/Naked-Eye-Planets/PlanetMovements. et.Praktik dan Hitungan.. A. Feather. penterjemah Mohamad Razin Abdullah. S. M. Earth Science.J.uoregon. 2008. Ralph.J. 3 Ed. L et. 6th Ed. 1998. National Geographic. Glencoe-Mc Graw Hill. DBP. Pearson Education. E & Mc Millan. Cohen. rd Seeds. 1997. OH .ntlworld. Astronomy. Cohen. N. Cohen.htm Make A Simple Telescope [online] http://www. N. S & Bernstein. Al.al. Columbus . 2005. Cohen. 1997. penterjemah Mohamad Razin Abdullah. A. 2002.html The Movements and Visibility Cycles of the Naked Eye Planets [online] http://homepage. Thomson. Globe Fearon.J. DBP. A. 2003. DBP. penterjemah Mohamad Razin Abdullah. KUSZA.. Science Explorer Teacher’s Edition.edu/ The Origin of the Solar System [online http://nineplanets. A. 1997. Chaison. 1997. DBP.

html Our solar system [online http://www.html Lunar Phases [online] http://www.net/~krcool/Astro/moon/moontides/ 149 .howard.kidscosmos.pfm.hiwaay.Asteroid.org/our_solar_system/solar_system.HTM Moon Tides [online] http://home. Comet and Meteor Facts [online] http://www.org/kidstuff/asteroid-facts.edu/astronomy/Chaisson/AT401/HTML/AT40104.windows2universe.

U.com (KELULUSAN) B.edu.my Sarjana Pendidikan(PengurusanDisiplin) Unisel 2007 Sarjana Muda . Kimia(Major).Sc.Sc Edu (Hons) UKM 1999 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains Dan Matematik (3 Tahun) Guru Fizik (SPM & STPM) (10 Tahun) (KELULUSAN) SANTANA RAJAN a/l PERUMALE PENSYARAH AKADEMIK JABATAN SAINS DAN MATEMATIK IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2 89207 TUARAN SABAH Ijazah Sarjana Muda Sains & Komputer Serta Pendidikan UKM 1994 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains Dan Matematik (15 Tahun) Guru Fizik (2 Tahun) 150 .S. Hons (Physics) UM 1996 Dip Ed (Physics-Mathematics) UM 1997 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains Dan Matematik (8 Tahun) Guru Fizik (STPM) (5 Tahun) KELAYAKAN BENNY KONG TZE LOONG PENSYARAH AKADEMIK JABATAN SAINS DAN MATEMATIK IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2 89207 TUARAN SABAH bennyktl@gmail. PPG (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) NAMA (KELULUSAN) HASLAN MANJA (KETUA) PENSYARAH KANAN JABATAN SAINS DAN MATEMATIK IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2 89207 TUARAN hbm@ipkent.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU IPGM.A 1990 Diploma Pendidikan(Sains dan Matematik) MPRM1994 (PENGALAMAN KERJA) Ketua Jabatan Sains dan Matematik(5 Tahun) Pensyarah Sains dan Matematik (16 Tahun) Guru Sains dan Matematik (2 Tahun) Production Executive (1 tahun) Junior Chemist dan Chemist (2 Tahun) (KELULUSAN) B.of Arizona. Matematik/Fizik(Minor) U.com LOW KEE SUN PENSYARAH AKADEMIK JABATAN SAINS DAN MATEMATIK IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2 89207 TUARAN SABAH lowkeesun@hotmail.

Matematik(Minor) UTM. 1997 Diploma Sains dan Pendidikan UTM.NAMA (KELULUSAN) FAZALI BIN HASHIM PENSYARAH SAINS JABATAN SAINS IPG KAMPUS RAJA MELEWAR JALAN SIKAMAT 70400 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN fazali_hashim @ yahoo. 1988 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains (10 Tahun) Guru Sains (10 Tahun) 151 . Matematik(Minor) UTM. Fizik(Major).com.sg KELAYAKAN Sarjana Sains Fizik. Bintulu (KELULUSAN) BENEDICT CLEMENT D’SILVA PENSYARAH SAINS JABATAN SAINS IPG KAMPUS RAJA MELEWAR JALAN SIKAMAT 70400 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Sarjana Pendidikan(Pengukuran dan Penilaian). UTM 2007 Sarjana Muda Fizik dan Pendidikan. 1987 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains/Fizik (6 Tahun) Penolong Pengarah BPG (Pengurusan) ( 3 Tahun) Guru Sains dan Matematik (15 Tahun) Demostator amali sains Tahun 1 UPM. UTM 1997 Sarjana Muda Sains dan Pendidikan. Fizik(Major).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 153 .