PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL SAINS

SCE 3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2012

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2012 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Panduan Pelajar Agihan Tajuk Pengenalan Tajuk Pembelajaran i i iv v vii viii ix Tajuk 1: Bumi: Bumi sebagai satu planet Atmosfera Awan Tekanan Udara Tajuk 2: Bumi :      Rupa bumi Kawasan Kutub Padang Pasir Hutan hujan Gunung                           1 12 Tajuk 3: Bumi: Lautan  Pinggir laut Hakisan Tajuk 4: Bumi:  Kitaran Air Sungai Tasik Air bawah tanah Tajuk 5: Bumi: Musim Perubahan kepada iklim bumi Memantau iklim bumi Kesan rumah hijau Sistem cuaca dan pola sejagat Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah   iii 26 35 41 .

  Tajuk 6: Bumi: Bencana cuaca dan kesan ke atas manusia dan alam sekitar   Peralatan cuaca dan pengukuran  Mentafsir data Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tajuk 7: Bumi:   Masa Geologi Struktur Bumi Tajuk 8: Bumi :                              70 81 86 Batu dan galian Plat tektonik Tajuk 9: Angkasa Lepas:                          91  Sejarah perkembangan astronomi Kepercayaan awal Ahli  astronomi purba dan perkembangan astronomi   Tajuk 10: Angkasa Lepas:    Asal usul alam semesta   Teori evolusi alam semesta   Tajuk 11: Angkasa Lepas:                            Penjelajahan alam semesta Galaksi Nebula Lohong hitam Kerdil putih dan raksasa merah Bintang  dan Buruj    Tajuk 12: Angkasa Lepas:   Sistem Suria Memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah    Tajuk 13: Angkasa Lepas:   Matahari Asteroid Meteor Komet Pergerakan matahari relatif kepada bumi         99 104 116 124 iv .

        Masa    Tajuk 14: Angkasa Lepas Peredaran bulan Gerhana bulan           Ujikaji dalam Kurikulum Sains  Sekolah Rendah  Tajuk 15: Angkasa Lepas Planet dan penjelajahan angkasa lepas Planet bumian dan planet gas  Prob angkasa lepas 131 137 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul 148 150 152 153 v .

Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. dan masa anda. 3. 1. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. sumber-sumber pembelajaran. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 2. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. v . Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. 4. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda.

Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 7.5. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. vi . Teliti maklumat yang diterima. 6.

PANDUAN PELAJAR

Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial.

Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. v

5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

vi

Pengenalan

SINOPSIS Kursus ini membincangkan bumi dan angkasa lepas. Ia menjelaskan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dalam bumi manakala bagi angkasa lepas: sistem suria, angkasa lepas serta fenomena angkasa raya. Pelbagai teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca juga dibincangkan. Para pelajar akan mempelajari tajuk-tajuk berkenaan dalam modul ini yang meliputi:1. Membincangkan tentang planet Bumi dan atmosferanya. 2. Menerangkan perubahan pada lanskap fizikal Bumi berdasarkan prinsip dan proses sains bumi. 3. Membincangkan kandungan alam semesta. 4. Membincangkan sistem suria. 5. Mempamerkan kompetensi dalam penggunaan peralatan saintifik untuk memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya. 6. Menghubungkaitkan teori, pengetahuan dan amali dalam ‘Bumi dan Angkasa Lepas’ melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah.

Sepanjang mengikuti modul ini, para pelajar akan mengikuti kuliah, menjalankan amali dan PPIK bagi setiap tajuk dan di akhirnya pula para pelajar akan menduduki peperiksaan akhir sebagai memenuhi aspek penilaian. Pemberatan kursus ini adalah 60% kerja kursus dan 40% peperiksaan akhir.

viii

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi pembelajaran melalui modul.    AGIHAN TAJUK Nama Kursus : Bumi dan Angkasa Lepas Kod : SCE 3110 ( 2 + 1 ) Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik dan 4 amali dan 1 PPIK . JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAKSI TAJUK / TOPIK KANDUNGAN INTERAKSI DAN MODUL AMALI DAN PPIK Tajuk 1: Bumi   9 9 9 9 Bumi sebagai satu planet Atmosfera Awan Tekanan Udara 2 Amali 1: Awan dan Cuaca 1 Tajuk 2: Bumi 9 9 9 9 9 Rupa bumi Kawasan Kutub Padang Pasir Hutan hujan Gunung 2 Tajuk 3: Bumi 9 Lautan  9 Pinggir laut 9 Hakisan 9 9 9 9 Kitaran Air Sungai Tasik Air bawah tanah 2 Tajuk 4: Bumi 2 PPIK 1: KITAR AIR 2 Tajuk 5: Bumi 9 Musim 9 Perubahan kepada iklim  bumi 9 Memantau iklim bumi 9 Kesan rumah hijau 9 Sistem cuaca dan pola  sejagat 9 Ujikaji dalam Kurikulum  vii  PPIK 2: MUSIM 2   .

  9 Nebula 9 Lohong hitam 9 Kerdil putih dan raksasa  merah 9 Bintang  9 Buruj 9 Sistem Suria 9 Memerhati dan  merekodkan perubahan  di angkasa raya 9 Ujikaji dalam Kurikulum  Sains Sekolah Rendah vii  2 3 Tajuk 9: Angkasa Lepas 2 Tajuk 10: Angkasa Lepas 2 Tajuk 11: Angkasa Lepas 2 4 Tajuk 12: Angkasa Lepas 2 Amali 3: Mengkaji Matahari Terbit   .Sains Sekolah Rendah 9 Bencana cuaca dan kesan  ke atas manusia dan alam  sekitar   9 Peralatan cuaca dan  pengukuran  9 Mentafsir data 9 Ujikaji dalam Kurikulum  Sains Sekolah Rendah Tajuk 6: Bumi 2 Tajuk 7: Bumi 9 Masa Geologi 9 Struktur Bumi 2 Amali 2: Mengenalpasti batuan Tajuk 8: Bumi 9 Batu dan galian 9 Plat tektonik 9 Sejarah perkembangan  astronomi 9 Kepercayaan awal 9 Ahli astronomi purba dan  perkembangan astronomi 9 Asal usul alam semesta   9 Teori evolusi alam  semesta   9 Penjelajahan alam  semesta 9 Galaksi.

 Semua tajuk ada dibincang secara ringkas . Pelajar digalakkan membuat rujukan luar  daripada  sumber internet dan rujukan buku dan lain‐lain yang sesuai.  9 9 9 9 9 PPIK 3: Sistem Suria 2 Tajuk 13: Angkasa Lepas Matahari Asteroid Meteor Komet Pergerakan matahari  relatif kepada bumi 9 Masa Tajuk 14: Angkasa Lepas 9 Peredaran bulan 9 Gerhana bulan  9 Ujikaji dalam Kurikulum  Sains  Sekolah Rendah Amali 4: 2 Fasa Bulan PPIK 4: Gerhana 5 9 Planet dan penjelajahan  angkasa lepas 9 Planet bumian dan planet  gas 9  Prob angkasa lepas Tajuk 15: Angkasa Lepas 2 JUMLAH   30 30 Nota:  Semua amali adalah 2 jam bersemuka dan PPIK merupakan 3 Tugasan Modul dan 1 PPIK secara  bersemuka.  vii    .

Menera Menyat takan lapisa an-lapisan dalam d atmosfera. Mengai itkan jenis awan a denga an cuaca. Awan n dan Tekanan n Udara 1. Atmosfe era. atmosf fera.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 1 BUMI: Bumi sebagai sat tu planet. . iv. angkan evol lusi kejadian bumi. an i.1 Sinopsis Tajuk ini disusun n untuk mem mbolehkan pelajar men ngetahui bu umi sebagai i satu pla anet.2 H Hasil Pemb belajaran nda akan da apat: Pada akhir tajuk ini.3 Kerangka Tajuk-tajuk k Bu umi Bumi Sebagai S   Satu planet Atmosfera Awan  Tek kanan  Ud dara 1 . 1. v. Menera angkan per redaran atm mosfera sej jagat yang berpunca daripada perbezaaan p n tekanan n dan kesan n “coriolis”. 1. iii. awan dan d tekanan udara. Mengen nalpasti pelbagai jenis awan dan menyatakan m n ciri-ciri aw wan. ii.

Nyatakan tiga ciri-ciri bumi sebagai sebuah planet. Apakah planet? iv. •tebal awan ini ialah di antara 30-40 tahun cahaya merentasinya •jisim awan ini ialah 2 -10 kali ganda jisim Sistem solar semasa kini •pada asalnya sangat nipis 2 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1. Seterusnya terjadi pelakuran matahari dan planet yang baru terbentuk mula mengasingkan unsur yang lebih berat dan komponen kimia termendak ke bahagian tengah dan bahan batuan membentuk terasnya. nebula mula mengecut kerana tarikan graviti dan mula berputar dan meleper. Hipotesis awan nebular mencadangkan yang sistem solar bermula sebagai awan nebula dan matahari dan planet-planet adalah pemusatan habuk dan juga gas-gas di dalam awan oleh satu daya graviti.3.1 Bumi sebagai Satu Planet Aktiviti 1 : Baca Petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Mengapa bumi dikatakan sebagai sebuah planet? v. Kira-kira 5 bilion tahun dahulu. Planet-planet yang baru terbentuk berserta bulan-bulan membebaskan gas-gas /udara yang merupakan atmosfera awal. Bilakah bumi terbentuk? ii. Bagaimanakah bumi terbentuk? iii. i. Asal usul bumi Bumi dan 8 planet yang lain serta matahari dicipta pada masa yang lebih kurang sama daripada awan-awan habuk dan gas(nebula) yang sangat besar.

256 hari z Bumi berputar pada paksinya dalam masa ialah 23.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  •bergumpal oleh graviti dan tarikan magnetik •Pelanggaran matahari yang dipanaskan sehingga berlaku pelakuran semerta •Angin solar permulaan menerbangkan unsur-unsur ringan Bumi iaitu atmosfera Bumi yang primitif -apa yang tinggal hanyalah 1/1200 daripada jisim asal.9345 jam. z Putaran bumi pada paksinya yang laju dan teras bumi yang terdiri daripada besi dan nikel menghasilkan medan magnet. z Atmosfera bumi melindungi kita daripada radiasi yang merbahaya. Planet Biru: Gambar planet bumi dari angkasa z Bumi ialah planet ketiga daripada Matahari (150 million kilometers) z Bumi mengelilingi matahari dalam orbitnya dalam pusingan lengkap selama 365. 3 . z Meteor yang memasuki atmosfera bumi terbakar sebelum ia dapat melanggar permukaannya.

0000 0.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Fakta-fakta penting mengenai planet bumi Statistik Bumi Jisim (kg) Mass (Earth = 1) Jejari di Khatulistiwa (km) Equatorial radius (Earth = 1) Min ketumpatan (gm/cm^3) Min jarak dari matahari (km) Mean distance from the Sun (Earth = 1) Tempoh putaran (hari) Tempoh putaran (jam) Tempoh mengorbit matahari (hari) Min kelajuan orbit (km/sec) Orbital eccentricity Kecondongan paksi (darjah) Orbital inclination (degrees) Equatorial escape velocity (km/sec) Tarikan graviti permukaan di Khatulistiwa (m/sec^2) Visual geometric albedo Min suhu permukaan Tekanan atmosfera (bars) Kandungan atmosfera Nitrogen Oksigen Other 5.14 1.256 29.515 149.0000e+00 5.78 0.976e+24 1.18 9.9345 365.000 1.37 15°C 1.99727 23.79 0.013 77% 21% 2% 4 .45 0.378.000 11.600.0000e+00 6.0167 23.

9463% 0. Nitrogen Oksigen Argon Karbon dioksida Lain-lain 78.1 Kandungan udara dalam atmosfera bumi.Atmosfera bergas ini mengandungi satu campuran gas-gas yang terutamanya nitrogen. Kandungan udara dalam atmosfera bumi adalah seperti berikut.0384% 0. karbon dioksida dan wap air. 1.0842% 20. air yang banyak dan pelbagai komposisi kimia yang membenarkan bumi menyokong kehidupan. suhu yang sederhana. oksigen.2.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Aktiviti 2 i.3.9342% 0. Apakah atmosfera? Apakah kesan atmosfera kepada bumi? 1. ii.2 Atmosfera Bumi Pemandangan Bumi dan Atmosferanya Atmosfera bumi ialah satu sfera bergas dan ia melitupi Bumi.3.0020% 5 . Atmosfera bumi ini adalah kaya dengan kandungan oksigen.

.............................. 6 ............................... 3...... 4............................................................................... 6...................SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1................................... 5.. 1........2..............2 Lapisan Atmosfera Bumi Lapisan Atmosfera Bumi Latihan 1 : Rujuk gambarajah berkaitan lapisan atmosfera di atas........................................................... 2.................................. Senaraikan lapisan Atmosfera yang dapat anda kenalpasti.3..................................................................

Apakah suhu pada ketinggian 90 Km dari aras laut? Bagaimanakah perubahan suhu di kawasan Troposfera? Berapakah suhu di tempat anda? Bandingkan perubahan suhu di Stratosfera dengan Troposfera. iv.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Memikir: Bagaimanakah Atmosfera melindungi bumi? Catatkan pendapat anda di sini. iii. ii. Jadual Suhu berubah mengikut atmosfera Aktiviti 5 i. 7 .

asap dan partikel garam iaitu nucleus higroscopik yang menyerap air) Tanpa nukleus kondensasi. 1.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1. kabus atau awan Wap air memerlukan permukaan untuk berlaku penyejatan. Kabus – hasil daripada penyejukan pantas udara panas yang bergerak ke permukaan yang sejuk atau bertembung udara panas dengan permukaan yang sejuk.3 ƒ ƒ ƒ ƒ Awan Kondensasi menghasilkan embun. cermin kereta bagi meghasilkan embun. Wap air yang diserap oleh partikel ini dapat dilihat menjadi awan. Apakah yang berlaku kepada udara di atas permukaan bumi? ƒ ƒ Nukleus kondensasi merupakan bahan atau partikel yang sangat kecil (habuk.2 ƒ ƒ ƒ ƒ Awan dan kejadian hujan Awan mengandungi berjuta-juta titisan kecil air (20 mikrometer) yang terawang-awang (tergantung) di udara. Jika awan terbentuk dibawah takat beku. Contohnya: daun. Diameter rambut manusia ialah 75 mikrometer Titisan hujan mempunyai diameter bersaiz 2000 mikrometer dan terdapat berjuta-juta kali ganda isipadu titisan awan’ Perpeluhan (hujan-Precipitation) – memerlukan titisan air tambahan dan juga pelanggaran.3 ƒ ƒ Pengkelasan Awan 2 kategori awan : berlapis dan aruhan (layered and convective) Awan stratus atau or “stratiform” bermaksud berlapisan dan awan cumulus atau “cumuliform” bermaksud bertimbun atau "piled up“. 1. rumput.3.3. 8 .3. ƒ ƒ Titisan-titisan kecil atau kristal beku yang berterbangan di atmosfera menyediakan petunjuk yang dapat dilihat.3. Kristal airbatu yang kecil akan terbentuk.3. atmosfera menjadi sangat lembab.

Cumulus Cumulus humilis Cumulus mediocris Stratocumulus Nimbostratus Stratus Awan Menegak (Kumpulan D) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Cumulonimbus (dikaitkan dengan hujan lebat dan kilat) Cumulonimbus calvus Cumulonimbus incus Cumulonimbus Cumulus Cumulus congestus Pyrocumulus 1.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Awan Tinggi (Kumpulan A) ƒ ƒ ƒ Cirrocumulus Cirrus cloud Cirrostratus Awan Pertengahan (Kumpulan B) ƒ ƒ Altostratus Altocumulus Awan rendah (Kumpulan C) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Termasuk stratus iaitu kabus yang menyentuh permukaan tanah.3. 9 . ais kering (karbon dioksida beku/pepejal). Dengan cara menaburkan bahan di udara yang bertindak dengan menjadi awan kondensasi atau nukleus ais(airbatu) Menambahkan hujan atau salji Bahan kimia yang digunakan seperti argentums iodida .4 Pembenihan Awan Kaedah Pembenihan Awan ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Mengubah jumlah dan jenis hujan yang turun dari awan.3. Cecair propana digunakan untuk menghasilkan kristal ais/ air batu Menggunakan bahan hygroscopic seperti garam Akan menjana penyejukan nukleus( freezing nucleation ) atau menyejukkan wap air untuk membentuk kristal ais atau air batu.

Separuh daripada molekul udara di atmosfera terkandung dalam lapisan 18. Namakan jenis-jenis awan yang anda biasa lihat di kawasan anda? ii. Aktiviti 3 i.92 inci raksa Tekanan atmosfera juga mendatangkan kesan kepada cuaca 10 .3. Semakin tinggi meningkat . Tekanan atmosfera dihasilkan oleh berat udara yang terkandung di dalam atmosfera. bilangan pelanggaran molekul bagi satu unit luas dan masa juga bertambah justeru memberikan daya tekanan. • • • • Tekanan atmosfera pada aras laut ialah 1kg/cm2 atau 1013. Pertimbangkan bahawa bebola-bebola adalah zarahzarah udara .6 km). 1. bilangan molekul berkurangan bermaksud tekanan udara berkurang.4 Tekanan Udara Bagaimanakah awan terbentuk?  Perhatikan gambarajah di sebelah. Apabila ketumpatan udara bertambah. Apakah yang dapat anda katakan tentang zarah-zarah udara tersebut? • • Molekul udara menghentam permukaan secara rawak dalam pelbagai arah.2 millibars 29.Atmosfera memanjang sehingga 15 batu (24 km) ke atas dari permukaan bumi.000 kaki dari permukaan bumi (5.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Alat pembenihan awan yang dipasang pada kapal terbang.

Rehatlah dulu. Selesai bahagian ini. E.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  • Tekanan atmosfera berbeza mengikut tempat. viii. bincangkan: • • • (i) Mengapa kita perlu memahami planet kita ini? (ii) Mengapa perlu meramalkan cuaca? Sediakan peta minda anda dan bentangkan hasil perbincangan anda. & Tarbuck. Apakah tekanan udara? Bagaimanakah tekanan udara diukur? Berapakah tekanan udara di tempat anda? Mengapa tekanan udara di atas gunung lebih rendah daripada tekanan udara pada aras laut ?  Tutorial Bersama ahli kumpulan anda. Aktiviti 4 v. F. vii. menjana angin dan membawa perubahan suhu dan kelembapan. Foundations of earth 11 . (2005).J. vi. K. Rujukan Lutgens.

 Hutan hujan dan Gunung 2. sistem atmosferaa -bumi meru upakan su uatu sistem m bergab bung amat t kompleks s yang be erinteraksi dengan matahari m d dan berbag gai sistem m 12 .2 H Hasil Pemb belajaran Pada akhir tajuk ini. Bumi juga berpu utar pada paksinya pada sudu ut-sudut berbeza-be b eza mengik kut musim m dan ha al ini juga menyebabkan wuju udnya banyak ketida ak seimbangan. jisim m. baik k daripada a segi taburan tena aga. Menera angkan kesa an-kesan pe elbagai sist tem iklim ke epada manu usia. Menghu uraikan dan n menjelask kan sistem iklim dunia.1 Sinopsis Tajuk ini disusun d untuk membolehkan pela ajar menget tahui rupa bumi b melipu uti kawasan n kutub. suhu. 2. haba. Dengan n bertam mbahnya su uatu lapisa an atmosf fera yang bersifat di inamik. ii. Padang Pa asir.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 2 BUMI:   Ru upa bumi. Menjela askan isu pe erubahan ik klim yang di ihadapi dun nia hari ini.3 Kerangka Taj juk Bumi Rupa  Bumi Kawasan  Kutub Padang g  Pasir Huta an  Huja an Gu unung 2. ma aka bertam mbah juga a ketidak k seimbang gan terseb but. 2. pada ang pasir.1 Rupa R bumi dan Iklim m uk sfera da an berputa ar mengelili ingi matahari menerima jumlah h Bumi yang berbentu bahang gan matah hari yang berbeza-be b eza mengikut ruang g (tempat) dan masa a (musim). Kawasan Kutub b. an nda akan da apat: i. iii.3. lemb bapan. teka anan. Oleh itu. udara d dan lain-lain. hutan h hujan dan juga gunung.

Dwd) D · Kebenua aan musim panas ker ring (Dsa. Sistem atmosferaa -bumi yang g komplek ks akan m menghasilka an sistemsistem cuaca dan n iklim yang komplek ks juga. Dsc) Kutub (E ET. Dfd. Cwb b. As) Gurun (B Bwh. Dsb. berdasarkan taburan mengg gabungkan purata suhu dan ke erpasan tah hunan dan bulanan. D Dwc. Cfc) · Me editerranea an (Csa. Bsk) B Subtropik ka lembap (Cfa. Csb) C Kebenua aan lembap p (Dfa. sempad dan kawas san iklim digariskan d n tumbuh-t tumbuhan. EF) · Al lp (ET/H) Sistem iklim mengik kut pengela asan iklim Köppen in ni berasas skan konse ep bahawa a tumbuh h-tumbuha an asli sete empat merupakan cara c terbaik untuk m menentukan n iklimnya. Bwk. serta kebe ermusiman n kerpas san. Oleh it tu.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  planet yang lain. Bwn) ·Sep para gersang (Bsh. Dw wb) · Subar rtik (Dfc. Dw wa. Cwa a) · Lautan (Cfb. 13 . Jenis ik klim meng gikut pengelasan iklim Köppe en Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Khatulistiwa (Af) · Monsun M tro opika (Am) ) · Savana tropika (Aw. Dfb.

iaitu kesemua 12 bulan dalam setahun mencatat nilai kerpasan min sekurang-kurangnya 60 mm (2.2. Iklim khatulistiwa biasanya ditemui di garis lintang antara lima darjah di Utara dan Selatan dari khatulistiwa yang didominasi oleh Zon Pertemuan Antartropika.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Layari Internet http://ms.3. Perihalkan sistem iklim di Bumi. 2. Kaji data yang diberi dan sebutkan ciri-ciri iklim tempat tersebut. Panjang waktu siangnya hampir sama setiap hari. di tempat lain wujudnya juga mikroiklim tropika. iaitu mengalami suhu purata 18 °C (64 °F) ke atas sepanjang 12 bulan dalam setahun.wikipedia.1 Iklim Hutan Hujan Tropika (Af): Iklim hutan hujan tropika.36 inci).nationalgeographic. apatah lagi bukan 14 .2 Iklim Tropika/megaterma Iklim tropika disifatkan dengan suhu tinggi yang malar (di paras laut dan tanah pamah). sebaliknya bercuaca panas dan lembap sepanjang tahun dengan hujan lebat yang turun pada waktu petang hampir setiap hari. iklim tropika dibahagi kepada berikut: 2. meskipun jurang perbezaan suhu purata antara siang dan malam jauh lebih ketara berbanding perbezaan suhu purata antara "musim panas" dan "musim sejuk".org/wiki/Pengelasan_iklim_K%C3% B6ppen Latihan 1. ialah sejenis iklim tropika yang tidak mengalami musim kering. Namun demikian.3. Iklim khatulistiwa tiada musim panas dan sejuk yang ketara. juga dikenali sebagai Iklim khatulistiwa. http://www.com/xpeditions/lessons/15/g9 2.

Iklim Lembap Kering atau Savana Tropika (Aw): • Iklim ini mengalami musim kering yang ketara. Venezuela barat. 4. pantai Caribbean dari Teluk Urabá di sempadan Colombia–Panamá ke timur di delta sungai Orinoco. iaitu lebih besar daripada julat suhu tahunan iaitu 2°C.2. Matahari tengah hari sentiasa berhampiran dengan garis tegak dan mencapai kepanasan tertinggi dua kali setahun. dan Coro. iaitu pada waktu ekuinoks. Kebanyakan kawasan yang mengalami iklim ini terdapat di pinggir luar zon tropika. di kawasan Guajira. San Marcos.2 Perubahan suhu harian adalah antara 2 °C (36 °F) dan 5 °C (41 °F). iaitu bulan paling kering yang mengalami kerpasan tidak lebih 60 mm dan juga kurang daripada (100 − [jumlah kerpasan tahunan {mm}/25]). Curahan hujan adalah lebat sekali dan selalunya bersifat perolakan.3. iaitu semenanjung paling utara di Amerika Selatan. • • 2. misalnya. mengalami tempoh kering yang berpanjangan (paling melampau ialah iklim BSh (lihat di bawah) yang disifatkan oleh kerpasan yang amat rendah. maka tidak mengalami perubahan musim. Keadaan ini turut dirasai di Antilles Kecil dan Antilles Besar yang membentuk kawasan kering lilit Caribbean.000 km).SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  semua tempat di sepanjang rantau khatulistiwa beriklim khatulistiwa (lihat juga zon kering khatulistiwa). Suhu harian purata adalah 26 °C (79 °F) sepanjang tahun. di Lautan Atlantik (ca. tetapi juga sedikitnya yang berada dalam zon tropika (cth. Antioquia. Ciri-ciri iklim: • • Garis lintangnya berada dalam Jalur Tekanan Rendah Doldrum sepanjang tahun. Kepanjangan dan keterlaluan musim kering ini berkurangan di kawasan pedalaman (arah selatan). yang menerima tidak lebih 300 mm jumlah kerpasan tahunan dalam masa dua tiga bulan). Colombia).. Litupan awan yang berlebihan dan curahan hujan yang lebat menghalang kenaikan suhu melebihi 26°C. di garis lintang sungai Amazon — yang mengalir ke 15 . Sebenarnya.

Layari Internet http://ms. iaitu penyumbang kepada nama iklim ini. juga dipanggik iklim gersang. antara rantau Caribbean yang kering gersang dan kawasan Amazon yang malar lembap terletaknya Llanos atau Savanna di sungai Orinoco. Di sebelah timur banjaran Andes. jika ada pun cuma pokok renek yang jarang.html 2. Kawasan-kawasan yang mengalami iklim ini memang selalunya merupakan gurun. Kawasan yang beriklim gurun biasanya mengalami kurang daripada 250 mm (10 inci) curahan hujan setahun. apatah lagi ada tahun-tahun yang setitis kerpasan pun tidak turun.3.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  arah timur.com/info/4-musim-dunia. dekat selatan garis khatulistiwa — iklimnya ialah Af. iklim gurun (BWh. Di kebanyakan tempat yang beriklim lembap kering tropika.org/wiki/Iklim_khatulistiwa http://www.3 Iklim Padang Pasir / Gurun (gersang dan separa gersang) Mengikut skim pengelasan iklim Koppen. musim kering berlaku ketika matahari lebih rendah dan waktu siang lebih singkat kerana kesan lindung hujan yang dialami pada tempoh matahari tinggi. Sekali-sekala. BWn).infofisioterapi. ialah sejenis iklim yang bersuhu sederhana dan mengalami curahan hujan yang terlalu sedikit untuk menampung tumbuh-tumbuhan. kawasan beriklim gurun boleh menerima kerpasan melebihi 250 mm setahun. selalunya. tetapi masih dikira sebagai beriklim gurun kerana 16 . BWk.wikipedia.

Di bandar-bandar yang beriklim gurun. pertama sekali ambang kerpasannya (dalam ukuran milimeter) mesti ditentukan dengan langkah-langkah berikut: 1. 2. selalinya dalam lindung hujan di pergunungan tinggi yang menyekat kerpasan dari angin ke barat. Iklim gurun sejuk biasanya ditemui di zon iklim sederhana. tidak jarang dialaminya suhu maksimum sekitar 40°C hingga 45°C. 2.3.3. itupun jarang sekali suhunya turun terlalu ke bawah takat lebur. Pada masa yang lebih sejuk.3.3. Untuk menentukan sama ada sesebuah kawasan memang mengalami iklim gersang. iaitu iklim gurun panas (BWh). atau Oktober hingga Mac di Hemisfera Selatan) o o o >70% jumlah kerpasan: 280 30–70% jumlah kerpasan: 140 <30% jumlah kerpasan: 0 Jika kerpasan tahunan itu kurang dari separuh ambang itu. ataupun monsun di Asia Tengah. iklim gurun sejuk (BWk) dan iklim gurun sederhana (adakalanya berlabel BWn). Umumnya terdapat tiga variasi iklim gurun. maka dikelaskannya BW (iklim gurun). suhu malam mampu menjunam ke bawah takat lebur kerana kehilangan sinaran yang ketara sekali di bawah langit cerah.2 Iklim gurun sejuk Jenis iklim gurun ini agak jarang ditemui.1 Iklim gurun panas Iklim gurun panas lazimnya dijumpai di kawasan subtropika yang menerima cahaya matahari tanpa henti sepanjang tahun dek udara turun yang stabil dan tekanan tinggi.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  air lebih cepat terlesap kesan penyejatpeluhan berbanding turun sebagai kerpasan. 17 . Tambahkan nilai-nilai berikut berdasarkan peratusan jumlah kerpasan dalam separuh tahun yang bermatahari tinggi (April hingga September di Hemisfera Utara. Darabkan purata suhu tahunan (dalam °C) dengan 20 2. khususnya pada bulan-bulan yang lebih panas dalam setahun.

Suhunya adalah sederhana sepanjang tahun.htm 18 . Iklim gurun sederhana bersuhu lebih nyaman dari tempat lain yang sama garis lintang (disebabkan wujudnya arus lautan sejuk berdekatan) serta sering mengalami kabut dan awan rendah.3 Iklim gurun sederhana Jenis iklim gurun ini pula amat jarang ditemui. tetapi juga ditemui di altitud tinggi di lokasi-lokasi tersebut. biasanya tidak mengalami apa-apa kelampauan suhu yang dialami di iklim gurun panas. itupun tidak sepanas iklim gurun panas. Layari Internet http://reocities. musim sejuknya tetap sangat dingin seperti Asia tengah. Iklim gurun sejuk juga digeruni kerana musim sejuk yang teramat sejuk sehingga jauh menjunam di bawah takat lebur. Gurun Gobi ialah satu contoh kawasan beriklim gurun sejuk. Walaupun tidak sedingin gurun Gobi Desert pada musim sejuk. namun lindungan hujan di Andes menimbulkan keadaan yang amat dingin dan berangin di Patagonia.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Iklim gurun sejuk berciri musim panas yang amat panas dan kering-kontang. Sepanas mana musim panasnya.3. 2.com/Athens/Sparta/2824/gurun.3. Patagonia di Argentina ialah satu lagi contoh iklim BWk. Iklim gurun sederhana biasanya ditemui di sepanjang pantai barat benua di lokasi tropika atau hampir tropika. meskipun tempat-tempat sebegini merupakan antara yang terkering di bumi dari segi jumlah penerimaan kerpasannya.

Iklim ini semakin tinggi semakin sejuk kerana kadar lelap udara. Iklim alp ialah cuaca (iklim) purata untuk kawasan atas garisan pokok. iaitu udara semakin tinggi semakin sejuk kerana mengembang. Banjaran gunung Cascade.1 Iklim Gunung /Alp Pemandangan White Mountain sebuah persekitaran alp di Califonia. Rocky. Tanah Tinggi Timur di Afrika. Iklim gunung di Andes terkenal kerana anggapan empat zon aras tinggi: • • • • Tierra caliente (tanah panas) Tierra templada (tanah sederhana) Tierra fria (tanah sejuk) Tierra helada (tanah beku) 19 . Penara Tibet. memanjat 100 meter di atas gunung lebih kurang sama dengan bergerak 80 kilometer (45 batu atau 0.75° garisan lintang) ke arah gunung. Himalaya. Salji adalah bentuk kerpasan utamanya yang selalu diiringi angin kencang. Iklim ini juga dikenali sebagai iklim gunung atau iklim tanah tinggi. Kadar lelap adiabatik keringnya ialah 10 °C se-km aras tinggi atau altitud. Andes. Oleh itu. dan bahagian tengah Borneo dan New Guinea adalah contoh-contoh iklim tanah tinggi.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  2. Amareka Syarikat.4.

semak. Perkara ini membolehkan untuk berjalan di kawasan hutan. Saintis menyatakan terdapat berjuta-juta spesies tumbuhan. dan pohon-pohon kecil padat yang disebut hutan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Di kawasan pergunungan beriklim alp. Layari Internet http://ms.1 Hutan Hujan Hutan hujan merupakan hutan yang banyak menerima hujan iaitu di antara 1. Semak-semak di hutan hujan tumbuh terhad di banyak kawasan kerana kurangnya sinar matahari di permukaan tanah. Hutan hujan juga berfungsi mengitar 28% oksigen dunia yang diproses melalui fotosintesis daripada karbon dioksida dan menyimpannya sebagai karbon.5. Colombia. Hutan ini adalah habitat bagi banyak tumbuhan dan haiwan. Hutan hujan tropika merupakan sumber utama bagi ubat-ubatan semulajadi iaitu satu perempat sumbernya dan oleh ada pihak menyamakannya seperti farmasi terbesar dunia. Terdapat dua jenis hutan hujan iaitu hutan hujan tropika dan hutan hujan subtropika. Memikir Tahukah anda tentang jenis-jenis hutan yang terdapat di negara kita dan kepentingan dan peranan hutan tersebut? 20 .org/wiki/Iklim_alp 2.000 mm setahun. Chile dan Ecuador serta beberapa negara-negara lain. Hutan hujan yang terkenal adalah Hutan Hujan Amazon yang merangkumi tempat di Brazil. biom yang dominan adalah tundra alp. tanah di bawah akan ditumbuhi oleh tumbuhan menjalar. dan mikroorganisme yang masih belum dijumpai. serangga. Jika kanopi daun musnah atau menipis.wikipedia. Lebih 40% hingga 75% spesies di habitat dunia adalah spesies asal hutan hujan.750-2.

2 Hutan Hujan Tropika di Malaysia Hutan hujan tropika merupakan hutan yang terpenting dan paling luas di Malaysia dengan kawasan hutan ini meliputi kira-kira 70 peratus daripada jumlah kawasan hutan di negara kita.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  2. Sediakan satu laporan ringkas (2 ke 3 muka surat) ciri-ciri hutan hutan untuk diserahkan kepada pensyarah anda. Hutan ini merupakan habitat bagi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Memikir Apakah yang anda ingat mengenai struktur bumi yang dipelajari dahulu? Bagaimanakah gunung terbentuk? Dapatkah anda menyatakan jenis-jenis gunung yang ada di muka bumi ini? 21 . Latihan Cari maklumat berkaitan ciri-ciri hutan hujan yang lengkap. Catatan anda harus melukiskan profil hutan hutan tropika. Hutan ini meliputi kaki bukit atau cerun gunung di bahagian tengah Semenanjung Malaysia dan bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak.7 Gunung Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi dan paling popular sebagai destinasi pendaki gunung di Malaysia.5. Selain itu jelaskan juga jenis-jenis 2.Hutan hujan tropika tumbuh dengan subur di kawasan yang mempunyai ketinggian kurang daripada 1000 meter.

Ini adalah kerana kerak bumi terdiri daripada kepingan-kepingan atau plat-plat. Terdapat dua jenis plat iaitu plat benua dan plat lautan.7. Plat-plat ini terapung di atas lapisan mantel dan arus perolakan daripada bahagian mantel ini akan menggerakkan plat-plat tersebut. 1 Pembentukan Gunung Pembentukan Banjaran Pergunungan. mempunyai kaitan dengan kejadian gempa bumi dan letupan gunung berapi. pencapahan plat atau perselisihan plat.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  2. Pergerakan Plat 22 . jurang lautan. Pergerakan plat-plat ini adalah dalam pelbagai arah sama ada mewujudkan pertembungan plat. Daya mampatan (pertembungan plat ) akan menyebabkan kerak bumi terlipat lalu menghasilkan gunung lipat dan daya tegangan ( pencapahan plat ) akan menghasilkan lurah.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pergerakan plat-plat ke arah yang sama menghasilkan pertembungan. Kebanyakan banjaran gunung utama di dunia terbentuk dengan cara ini. Perbentukan banjaran Himalaya adalah pertembungan antara plat India Australia dengan plat Eurasia. Ini dapat dilihat seperti rajah dibawah. 23 . Pergolakan Arus Magma dalam Mantel telah mengerakan kerak bumi di atasnya. Dalam pertembungan ini. Manakala pergerakan plat-plat ke arah yang bertentangan menyebabkan terjadinya sempadan pencapahan atau pemisahan. Plat –plat Benua Gunung Lipat Muda Gunung Lipat Muda Batuan yang termampat menghasilkan banjaran gunung lipat muda. Ini secara langsung menyebabkan pergerakan plat-plat kerak bumi yang lemah mengikut arus magma dibawahnya. Kejadian ini mewujudkan sempadan pertembungan. Pergerakan arus secara pertembungan antara plat benua dengan plat benua akan menghasilkan banjaran-banjaran gunung lipat sepertimana banjaran Himalaya di utara India dan banjaran-banjaran pergunungan lain.

USA. Kejadian ini menghasilkan banjaran gunung di sepanjang sempadan pertembungan. salah satu daripadanya akan menjunam ke bawah dan membentuk jurang lautan yang dalam. Di samping kejadian ini juga terbentuk di pantai barat Benua Amerika Utara seperti di San Francisco dan California.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  pinggir plat benua akan terlipat. dan membentuk jurang lautan yang dalam. Pinggir plat berkenaan menjadi cair akibat suhu yang tinggi. Plat yang menjunam itu akan tertolak ke dalam mantel yang lebih panas. Ini dapat dilihat pada bahagian barat pulau Sumatra dan Jawa di Indonesia. Plat yang menjunam itu akan tertolak ke dalam mantel yang lebih panas. Pinggir plat 24 . Jurang Lautan 2. Batuan yang lebur itu naik dan membentuk gunung berapi di kawasan gunung lipat.7. Pertembungan Plat Lautan dengan Plat Benua Pertembungan Plat Lautan dengan Plat Benua Apabila plat lautan bertembung dengan plat benua seperti di rajah di atas. plat lautan akan menjunam ke bawah kerana plat ini terdiri daripada sima yang padat dan berat berbanding plat benua yang terdiri daripada sial yang kurang padat dan lebih ringan.1 Jurang Lautan Apabila plat lautan bertembung dengan plat lautan seperti di rajah di atas.

Soalan Tutorial Bincangkan isu-isu perubahan iklim yang dihadapi masa kini. New Jersey: Pearson Prentice Hall. (2005).SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  berkenaan menjadi cair akibat suhu yang tinggi. Tamat Rujukan Lutgens. E. Foundations of earth science.html 25 .blogspot. & Tarbuck. K. Cari maklumat berkaitan plat tektonik dan jelaskan bagaimana gunung berapi terbentuk. Pengumpul Maklumat Cari maklumat pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. http://pagarmuseh. 4th Edition. F.com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan. Batuan yang lebur itu naik dan membentuk gunung berapi di dalam laut.J.

ii.3. an i.1 Sinopsis Tajuk hakisan ini disusun untuk u membolehkan p pelajar men ngetahui la autan. b 26 . Menera angkan kitar ran air berk kaitan sumber air Menera angkan pros ses. dan Hakisan 3.3 Kerangka Tajuk Bumi Geomorfolog gi  Pinggir Panta ai L Lautan Pinggir Laut t Hak kisan  3.2 H Hasil Pemb belajaran nda akan da apat: Pada akhir tajuk ini. Pinggir laut. kesan dan d cara mengatasi ha akisan terut tamanya pin nggir pantai i 3.1 Lautan Lautan adalah a lau ut yang lu uas dan merupakan m n himpunan air masin yang g ambung meliputi per rmukaan b bumi yang dibatasi o oleh benua ataupun n sambung menya kepulauan yang besar.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 3 BUMI:      Lautan L .3 GEOMOR RFOLOGI PINGGIR P P PANTAI 3.pinggir laut dan n 3.

Sementara pembahagian batas lautan oleh Pertubuhan Hidrografi Antarabangsa. dengan kedalaman rata-rata 3790 meter. melainkan terbahagi atas Lautan Atlantik. Pinggir pantai jenis ini tidak banyak terdapat dan digambarkan oleh pinggir laut pamah timbul dan pinggir laut tanah tinggi timbul. isi lautan sekitar 1370 juta kilometer padu.Ini terbentuk akibat penimbulan bumi atau penurunan aras laut. (Perhitungan tersebut tidak termasuk laut yang tak berhubungan dengan lautan. Bahagian yang lebih kecil dari lautan adalah laut. Lautan meliputi 71% permukaan bumi. dengan luas sekitar 361 juta kilometer persegi. Pinggir pantai tenggelam . Di antara pantai jenis ini termasuklah pinggir pantai ria. 2.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Ada lima lautan di bumi iaitu: • • • • • Lautan Artik Lautan Atlantik Lautan Hindi Lautan Pasifik Lautan Selatan Untuk Lautan Selatan.3. seperti Laut Kaspia). pantai muara dan pantai dalmatia atau pinggir laut membujur. pada beberapa negara dan kebudayaan di dunia. Lautan Hindi dan Lautan Pasifik dengan batas selatannya pantai benua Antartika. 27 .Ini terbentuk akibat penenggelaman kawasan daratan atau naiknya aras laut. teluk. tidak dikenal sebagai suatu lautan tersendiri.2 Pinggir Pantai Pinggir pantai boleh dibahagi kepada dua jenis yang utama iaitu : l. Lautan Selatan adalah bermula dari pantai benua Antartika sampai batas 60 darjah Lintang Selatan. pantai fiord. 3. Pinggir pantai timbul . selat.

Pulau-pulau kecil ini adakalanya 60 meter sahaja dalamnya dan menyebabkan pelayaran di pinggir laut sukar jika terdapat pula tubir cetek. Fiord Sogne di Norway panjangnya 177 km. Fiord mempunyai cawangan-cawangan yang bercantum dengan anak-anak teluk utamanya mengikut sudut tepat.Ais banyak yang tersimpan pada zaman ais dahulu. Bentuk ini berbeza dari bentuk fiord tentang dua segi yang penting. Hakisan ais yang terlalu kuat menyebabkan fiord ini dalam di sebelah pedalaman. Jadi aras laut yang naik akan menenggelamkan kawasan-kawasan lurah yang rendah lalu membentuk anak-anak teluk bercabang yang panjang serta sempit yang diceraikan oleh tanjung-tanjung tinggi. Chile Selatan dan Pulau Selatan New Zealand. barat daya Ireland. Di setengahsetengah kawasan. Di luar kawasan fiord banyak terdapat pulau atau pulau kecil. barat laut Sepanyol. Misalnya Trondheim hanya penting di kawasan itu sahaja. Bahagian arah ke lautnya cetek kerana di sini terdapat sebuah permatang batuan yang dinamakan tubir. 6 km lebar dan dalamnya hampir 1220 meter di bahagian tengahnya. Beberapa bandar yang ada di sini menjadi pusat perikanan ataupun pusat pemasaran. Walaupun kawasan perairannya dalam dan terlindung tetapi pelabuhan-pelabuhan besar tidaklah banyak di sini. Tebing-tebingnya curam dan biasanya naik terus dari laut.Pantai Fiord merupakan lekukan hakisan glasier berbentuk U yang telah tenggelam. gunung-ganangnya menganjur lalu membentuk sudut tepat dengan laut. Sungguhpun begitu kawasan-kawasan ini telah digunakan dengan luasnya untuk pelabuhan perikanan dan pangkalan angkatan laut seperti di Plymouth dan Brest. Pinggir pantai ria . Pantai Ria biasanya membelakangkan kawasan-kawasan pergunungan dan oleh kerana itu tidaklah banyak pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang terdapat di sini walaupun kawasan perairannya dalam dan boleh melindungi kapal-kapal yang berlabuh. 2. Alaska. Contohnya terdapat di Norway. British Columbia. Pinggir pantai fiord . Umpamanya. Fiord menandakan jalan yang diikuti oleh glasier yang turun dari kawasan tanah tinggi. Latar belakangnya yang bergunung-ganang dan dengan jalan ke pedalamannya yang sukar menyebabkan kawasan ini tidak menarik hati untuk pembangunan dan petempatan. Hampir semua pinggir laut fiord terletak di kawasan garis lintang yang lebih tinggi di kawasankawasan hawa sederhana yang pernah mengalami tindakan glasier. Devon dan Cornwall. air laut semakin bertambah banyak dan aras laut pun bertambah tinggi. 28 . Sebahagian besar ais ini mencair apabila iklim berubah menjadi lebih panas. aras laut ini dianggarkan naik hampir 90 meter tingginya. Usaha-usaha pertanian hanya terhad kepada kawasan-kawasan kipas delta yang telah terbina di kawasan-kawasan sungai yang turun mengalir ke fiord. Di pinggirpinggir laut tanah tinggi. iaitu melintang atau menganjur ke pinggir laut . Sebagai akibatnya. Setengah-setengah fiord yang besar sangatlah panjang dan dalam pula. Pinggir laut ria merupakan sifat yang biasa bagi pinggir laut jenis Atlantik seperti yang terdapat di barat laut Perancis. Bentuk ini tidak mengalami hakisan glasier dan semakin dalam hala ke laut.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pinggir Pantai Tenggelam 1.

Kawasan ini mempunyai pelabuhanpelabuhan yang dalam dan terlindung. Pinggir Iaut tanah tinggi terangkat ini boleh dikatakan lurus dan mempunyai tebing tinggi yang 29 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  3.Pinggir pantai ini mempunyai sistem pergunungan yang selari dengan pantai. Walaupun begitu terdapat juga beberapa buah pelabuhan penting di pinggir-pinggir laut Pasif ik. Di sini pinggir laut yang tenggelam menghasilkan anak teluk yang panjang serta sempit. Pantai dan bukit pasir laut akan terjadi jikalau timbunan yang timbul dari pelantar benua itu terdiri daripada pasir dan batu kelikir. Hamburg dan Buenos Aires. Pelabuhan-pelabuhan yang dahulunya terletak di pinggir laut sekarang ini telah menjadi bandar di pedalaman. paya masin dan kukup. Sweden Timur dan sebahagian daripada pinggir laut Argentina yang terletak di sebelah selatan Rio de La Plata.Di kawasan tanah pamah tenggelam. Jenis pinggir pantai Dalmatia ini juga merupakan sifat yang biasa terdapat di pinggir laut Pasifik di mana banjaran-banjaran gunungnya selari dengan pantai. Pelabuhan ini menjadi lebih baik kalau ada pengaruh pasang surut. Pinggir pantai muara. Antara contoh tanah pamah pinggir pantai timbul termasuklah kawasan tenggara Amerika Syarikat. Dengan itu terbentuklah muara-muara yang berbentuk corong.. 2. tetapi tetap mempunyai sifat-sifat lamanya seperti gerbang laut. Eibe dan Plate telah menjadi tapak bina pelabuhan-pelabuhan yang besar seperti London. Pinggir pantai Dalmatia . Finland Barat.Rusuk benua yang terangkat menjadi sebuah kawasan tanah pamah pinggir laut yang bercerun landai. Bahkan kalaupun ada terdapat pemendapan kelodak di sini jentera-jentera pengorek moden dapat membuka pelabuhan-pelabuhan ini sepanjang masa. . Pinggir pantai tanah pamah terangkat . Umpamanya muara-muara Sungai Thames. Nama ini berpunca dari pinggir pantai Dalmatia di Yugoslavia yang terletak di sepanjang Laut Adriatic. dan selat-selat sempit itu pula merupakan lurah-lurahnya yang memanjang. Pinggir pantai tanah tinggi timbul. dengan rangkaian-rangkaian pulau yang selari dengan pinggir laut. 4.Gelinciran dan gerakan bumi mungkin menaikan dataran tinggi pinggir pantai dan menghasilkan bentuk-bentuk penimbulan. Pinggir laut terangkat merupakan bentuk yang terkemuka kerana kawasan ini tidak dapat lagi dipengaruhi oleh tindakan ombak. Sungguhpun demikian pelabuhan-pelabuhan yang baik tidak terdapat di sini. Muaramuara ini boleh menjadi tapak bina pelabuhan yang baik jikalau jalan masuknya tidak terhalang oleh beting pasir. batu tunggul dan bentuk-bentuk pinggir pantai yang lain. Air di luar pinggir lautnya cetek dan mengandungi lagun. Contohnya ialah pinggir laut barat Amerika Utara dan Selatan tetapi pinggir laut di sini lebih lurus keadaannya. kuala-kuala sungai telah tenggelam. Pulau-pulau yang memanjang ini sebenarnya merupakan kemuncak banjaran-banjaran gunung lama. Seperti dengan pinggir-pinggir pantai fiord dan ria keadaannya yang bergunung-ganang menyebabkan perhubungan dengan kawasan pedalaman sukar dilakukan. Pinggir Pantai Timbul 1.

Keadaan ini wujud kerana ombakombak masih belum dapat menghakis kawasan-kawasannya yang lemah ataupun membina pelantar hakisan ombak di situ. batu tunggul terbentuk 30 . pinggir laut barat Deccan di India dan pinggir laut barat Arab yang menghadap Laut Merah. TANJUNG CIRI-CIRI • Terbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang-seli • Terbentuk di bahagian batuan keras yang tahan hakisan ombak CIRI-CIRI • Terbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang seli • Terbentuk di bahagian batuan lembut yang dihakis oleh ombak TELUK GERBANG LAUT CIRI-CIRI • Teril daripada hakisan gua laut • Hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding dua buah gua laut yang bertentangan akan membentuk gerbang laut BATU TUNGGUL CIRI-CIRI • Teril akibat tindakan penggondolan terhadap gerbang laut • Apabila bumbung gerbang laut runtuh. Contoh-contoh pinggir laut tanah tinggi timbul terdapat di Scotland.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  curam dan kawasan perairan luar pantai yang dalam. Kawasan ini tidak berguna untuk dijadikan pelabuhan yang baik.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TUNGGUL SISA CIRI-CIRI • Batu tunggul yang terhakis akan membentuk tunggul sisa secara lambat laun • Tunggul sisa hanya boleh kelihatan ketika air laut surut ANAK TANJUNG CIRI-CIRI • Merupakan permatang berupa tanduk yang dibentuk oleh pemendapan pasir dihujung teluk atau muara sungai • Anak tanjung menganjur ke laut manakala bahagian hujungnya bersambung dengan pinggir pantai • Juga dikenali sebagai tetanjung CIRI-CIRI • Merupakan kesan pembentukan anak tanjung yang paling ketara • Lagun ialah kawasan perairan yang terlindung oleh tetanjung (anak tanjung) LAGUN BETING PASIR CIRI-CIRI • Merupakan penimbunan pasir yang merentangi sesebuah teluk • Terbentuk samada selari dengan garisan pantai atau bersudut tepat dengannya TEBING TINGGI CIRI-CIRI • Terbentuk apabila ombak menghakis kaki cerun tebing pantai semasa air pasang • Apabila batuan atau lekukan yang terbentuk runtuh. maka tebing tinggi terbentuk 31 .

3.3 Hakisan Ombak merupakan kuasa hakisan laut yang kuat sekali dan terjadi disebabkan oleh tiupan angin di permukaan air yang membentuk satu siri alunan gelombang yang bergerak ke hadapan. Lelasan. Di perairan cetek. Air itu akan turun semula ke laut sebagai ombak undur atau basuhan balik. Ombak biasa di lautan lepas mungkin berukuran setinggi 6 m (20 kaki) sahaja (ukuran tegak di antara puncak dan lekung ombak) dan panjangnya 120 m (400 kaki). Ha. Setibanya di perairan cetek dekat pinggir laut kelajuannya berkurangan dan ombak akan melengkung atau membias merentang jajaran pantai. Ombak melakukan aktiviti hakisan di pinggir laut melalui beberapa cara iaitu : 1.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  PENTAS HAKISAN OMBAK GUA CIRI-CIRI • Merupakan bentuk muka bumi yang terbentuk berlanjutan daripada pembentukan tebing tinggi • Hakisan ombak yang berterusan menyebabkan tebing tinggi mengundur dan membentuk pentas hakisan ombak di kaki tebing tinggi tersebut CIRI-CIRI • Merupakan kesan hakisan ombak di tanjung tinggi • Hakisan tersebut akan menghakis batuan di tebing pantai dan membentuk gua laut 3.l ini menyebabkan gelombang-gelombang ini menjadi lebih tinggi dan lebih deras. Ukuranukuran ini akan bertambah bila ribut berlaku. bila dalamnya kurang daripada ketinggian ombak. Satu lagi unsur hanyutan ke pinggir pantai ialah arus seret yang mengalir di bahagian dasar dari pinggir pantai ke laut. Arus ini mempunyai kuasa tarikan yang boleh membahayakan orang-orang yang mandi-manda di tepi laut. Ini bergantung pula kepada kelajuan dan lamanya angin itu bertiup. akan mengurangkan kemaraan ombak. jarak gelombang atau jarak melintang di antara dua puncak ombak. Puncaknya akan bergulung dan memecah di pantai seperti kumpulan buih sebagai ombak pecah. Air yang menyerbu ke pantai dan menghempaskan puinpuin batu-batan ke daratan dinamakan damparan atau gedebur. Arus dan 32 .. Ombak yang mengandungi puin-puin batu-batan yang berbagai saiz dan bentuk akan menghempas dasar-dasar cenuram dan menghakisnya secara lelasan.

2. pengaruh kegiatan gunung berapi. Proses ini hanya berlaku di kawasankawasan pantai batu kapur sahaja. ombak ini mungkin memasuki celah-celah retakan dan rekahan batuan pada dinding-dinding cenuram. Hakisan laga. Ombak yang sentiasa melanda pinggir laut itu membawa bahan-bahan yang terdapat di pantai yang berbagai bentuk dan saiz seperti batu tongkol. pengglasieran. banyaknya bahagianbahagian batuan yang terdedah kepada laut. 4. kesan-kesan tindakan pasang surut dan arus serta struktur geologi. Pembebasan karbon dioksida oleh rumpair menambahkan keasidan air laut dan membantu proses larutan. Udara yang terperangkap di dalamnya akan serta-merta menjadi mampat. tindakan air laut terhadap kalsium karbonat menyebabkan satu perubahan kimia berlaku pada batu kapur tersebut. Pengaruh-pengaruh lain juga perlu dipertimbangkan. Bila ombak memukul pantai. Bahan-bahan yang dilagakan oleh ombak ke tebing cenuram dan sesama sendiri itu merupakan satu-satunya faktor utama yang telah menghasilkan pasir halus yang telah membentuk pantai-pantai yang biasanya merupakan tempat peranginan pantai yang baik. Umpamanya. 33 . udara yang mampat ini mengembang dengan serta-merta dan terjadi suatu letupan. gua. batu lada dan pasir halus.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  pasang surut akan menyempurnakan kegiatan ini dengan memindahkan bahan-bahan terhakis itu ke laut. 3. batu kelikir. Tindakan larutan. Apabila ombak rnengundur semula. pergerakan bumi dan pemendapan bahan-bahan organan di pantai. Hakisan ombak ini boleh menghasilkan bentuk muka bumi seperti teluk dan tanjung. Bahan-bahan itu berlaga sesama sendiri lalu pecah menjadi serpihan-serpihan yang lebih kecil dan halus. Pelanggaran Pelanggaran air di kaki cenuram menghasilkan suatu daya yang kuat yang boleh menghancurkan muka cenuram tersebut. Tindakan hidraul. batu tunggul dan tunggul sisa. Di pantai-pantai batu kapur. Proses ini berlaku secara berterusan menjadikan retakan-retakan semakin besar dan serpihan-serpihan batu-batan akan menjadi pecah. Akhirnya batubatan ini akan luluh. 5. Kadar hakisan laut bergantung kepada sifat batu-batuan.

sabah. & Tarbuck. Terangkan proses. kesan dan langkah-langkah untuk mengatasi hakisan pada pinggir pantai. E.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Layari Internet http://www.J.my/mrc030. Selesai bahagian ini.edu. Foundations of earth 34 .wcdd/ombak. K. F. (2005).html Tutorial 1 . Rehatlah dulu. Rujukan Lutgens.

an nda akan da apat: i. iv. Menera angkan kitar ran air berk kaitan sumber air Membu uat inference e hasil ujika aji Membu uat kajian ke eberkesana an aktiviti ba agi memenu uhi hasil pem mbelajaran PPIK. 1. ii. v. 1. sungai.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 4 BUMI:       Kitaran Air.2 H Hasil Pemb belajaran Pada akhir tajuk ini. Sungai. S  Tasik k dan Air baw wah tanah 1. Menulis rasional memilih m akti iviti PPIK Membin na strategi pentaksiran p n PPIK.3 Kerangka Tajuk Bumi Kitaran  Air Sungai Ta asek Air Bawah  A Tanah 35 . iii.1 Sinopsis Tajuk ini disusun d untu uk membole ehkan pelajar mengeta ahui fenome ena kitaran air. tasik dan air bawah tanah.

membentuk wap-wap air yang akan berkumpul menjadi awan. Aliran air bawah tanah Air bawah tanah mengalir perlahan melalui liang dalam batuan di bawah permukaan. dan juga yang digunakan oleh tumbuhan dan setelah semua liang pori tanah tepu dengan air dan hujan tidak lagi boleh meresap sebaliknya menuju ke sungai. Air mengalir kerana terdapat perbezan tekanan dan kecerunan. Larian air permukaan Baki air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah setelah ditolak dengan air yang mengalami sejatan. susupan. Air dari Zon tepi mengalir menuruni cerun aras mata air hingga sampai ke sungai.kolam dan laut.3. 36 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Gambar Kitaran Hidrologi 4. tasik. Alir Lintang atmosfera Air tersejat ke dalam atmosfera dari lautan. tasik atau paya. b. Proses mendatar a. Bila sampai ke tahap tepu akan turun sebagai kerpasan. pintasan. c. Wap-wap air (awan) ini pula akan dialirkan secara melintang oleh angin ke bahagian daratan atau sebaliknya dari daratan ke lautan.1 Proses Kitaran Air (Hidrologi) i.

kadar sejatpeluhan akan tinggi kerana udara yang bergerak akan membawa udara yang tepu keluar dengan ini memberi ruang untuk proses sejatpeluhan yang seterusnya. 37 . kolam dll. Faktor-faktor mempengaruhi proses sejatan : Sila rujuk unsur sejatan di tema sistem atmosfera. b) pengaruh angin – jika terdapat pengaliran udara yang baik.Sejatpeluhan(perpeluhan/ transpirasi) Pemindahan wap air ke atmosfera melalui proses transiprasi dari tumbuhan dan sejatan daripada tanah dan tumbuhan. tasik. Faktor-faktor mempengaruhi proses sejatpeluhan a) suhu permukaan tersejat – semakin tinggi suhu air permukaan tersejat semakin tinggi kadar sejatpeluhan kerana partikel air akan mempunyai tenaga untuk bertukar ke wap air di atmosfera.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  ii.Berlaku apabila tekanan wap pada permukaan air lebih tinggi daripada tekanan udara di atmosfera yang belum sampai ke peringkat tepu. Memerlukan bekalan tekanan haba dari matahari yang mencukupi untuk memanaskan permukaan air sama ada daripada lautan. b. Jika kandungan air tanih banyak mineral ia akan melemahkan proses sejatpeluhan. c) kandungan air .air bersih akan mudah tersejat berbanding air masin.Sejatan Proses penukaran bentuk air daripada cecair kepada wap air. sungai. Terjadi kerana tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi berbanding dengan tekanan udara dalam atmosfera terutama pada waktu siang yang panas. Proses menegak a.

dan pergerakan air secara mendatar(rembesan) dalam sistem akuifer.3. susupan/infiltrasi(menegak).2 EDARAN AIR TANIH Semua bentuk pergerakan air yang menggunakan tanih sebagai medium(bahan antaranya) seperti aliran sub permukaan . Pergerakan Mendatar a. 4.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  d) litupan tumbuhan – semakin banyak litupan tumbuhan di sesuatu kawasan ia akan menggalakkan proses transpirasi dan seterusnya sejat peluhan. Larian air permukaan 38 . KOMPONEN EDARAN AIR TANIH i. e) kandungan lembapan tanih – semakin tanah lembap semakin tinggi kadar sejatpeluhan kerana ketersediaan air untuk disejat.

Keporosan Keporosan ialah ruang rongga antara tanih Faktor-faktor memepengaruhi keporosan tanih a) susunan partikel tanah – susunan partikel secara longgar akan menyebabkan keporosan yang tinggi b) komposisi partikel tanah – jika batuan homogenius ( partikel yang sejenis) keporosannya lebih tinggi . Gambar pergerakan air ii. tasik atau paya. c) saiz partikel – semakin besar partikel tanah semakin rendah keporosan sebab kurang rekahan antara partikel. Pergerakan menegak: a) Resapan/infiltrasi iii. Berbanding batuan heterogenius ( partikel berlainan jenis) kerana celahan saiz partikel yang besar boleh dipenuhi saiz partikel yang kecil maka ini mengurangkan ruang rongga dalam tanah. 39 . Air mengalir kerana terdapat perbezan tekanan dan kecerunan. d) Pemadatan tanah – jika sesuatu tanah itu semakin padat keporosan semakin rendah kerana ruang rongga telah dimampat.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  b. iv. Air dari Zon tepu mengalir menuruni cerun aras mata air hingga sampai ke sungai. Ketelapan ialah kebolehan air mengalir melalui ruang rongga tanah. Aliran air bawah tanah Aliran secara perlahan melalui liang dalam batuan di bawah permukaan. Ketelapan. e) Proses geomorfologi – semakin sesuatu tanah terdedah kepada proses geomorfologi seperti gerakan jisim akan meningkatkan keporosan tanah.

2) Terangkan proses kitaran air.my Selesai bahagian ini. E. F. Latihan 1) Terangkan bagaimana manusia boleh mengganggu proses sejatpeluhan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  v.com. Rujukan Lutgens. vi. Foundations of earth 40 .google. Simpanan air tanih Simpanan air di permukaan bawah tanah dalam zon pengudaraan sebelum air diresap ke lapisan akuifer dan digunakan oleh tumbuhan. Rehatlah dulu.J. & Tarbuck. Akuifer(ground water) Takungan air di lapisan batu tidak telap air setelah proses resapan berhenti.  Layari Internet . K. (2005). http://books.

Menerangkan bagaimana terjadinya musim. Memantau iklim bumi. pengaruh perubahan cuaca dan iklim juga akan dibincangkan. 5.3. anda akan dapat: i. ii. Pergerakan bumi ini adalah mengikut lawan pusingan jam.dan Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah 5.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TAJUK 5 BUMI: Musim. Menerangkan sistem-sistem iklim/cuaca dan pola-pola iklim/cuaca dunia. Perubahan kepada iklim bumi. Membentangkan data penyelidikan bagi isu-isu berkaitan kesan rumah hijau. Menyiasat aktiviti yang berkesan untuk mencapai hasil pembelajaran PPIK(PCK). v. Kesan rumah hijau. iv. iii.3 Kerangka Tajuk 5. Sistem cuaca dan pola sejagat. Menuliskan rasional pemilihan aktiviti bagi PPIK.1 Kejadian Musim Kejadian 4 musim berlaku di sebabkan oleh peredaran bumi mengelilingi matahari.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui kejadian fenomenafenomena cuaca dan iklm alam sejagat. Peredaran bumi mengelilingi 41 .2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. 5.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  matahari mengambil masa kira-kira 365¼ menyebabkan kejadian 4 musim. Peredaran bumi ini Kejadian 4 musim ini boleh di terangkan melalui gambarajah kedudukan bumi di 4 tempat yang membetuk kejadian 4 musim seperti rajah di bawah. I 42 . hari atau setahun.

2 43 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pengaruh kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap dan sederhana dunia. Dijalankan sepanjang Temakan dikandang pada tahun musim sejuk dan dilepas bebas pada musim panas. AKTIVITI Pertanian TROPIKA LEMBAB SEDERHANA DUNIA Dijalankan sepanjang Bermula pada musim bunga tahun dan berakhir sebelum musim sejuk.3. Sukan Dijalankan sepanjang Sukan musim sejuk dijalankan tahun pada musim sejuk Pemburuan Dijalankan sepanjang Dijalankan secara giat pada tahun musim sejuk 5. Pertanian terhad pada musim sejuk Perikanan Dijalankan sepanjang Terhenti pada musim sejuk tahun Pembalakan Dijalankan sepanjang Dijalan secara giat pada musim tahun sejuk Perindustrian/IKS Dijalankan sepanjang Industri pengeringan dijalankan tahun secara giat pada musim panas Pelancongan Dijalankan sepanjang Terhenti pada musim sejuk tahun Penternakan .

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Sistem Cuaca dan Pola Sejagat PEMBAHAGIAN JENIS-JENIS IKLIM DUNIA AF iklim khatulistiwa M Iklim Monsum tropika Aw: Iklim Savana BWh: Iklim jenis gurun Panas Bwk: Iklim gurun sejuk Bsh: Iklim panas sederhana Bsk: Iklim sejuk sederhana (Steppe) Csa: Iklim panas meditrrenean Csb: Iklim Meditrrenean Cwa: Iklim sub tropika Jenis China Layari Internet www.youtube.com/watch?v=Hr80uYylpxw 44 .

Secara lazimnya. 45 . Ini mendorong pergerakan menaik yang kuat dan dengan demikian merendahkan tekanan permukaan di dalam kawasan pergerakan menaik itu. suatu arus laut yang panas menggantikan suatu arus laut yang kebiasaannya sejuk di luar pantai Peru. Di bahagian barat Pasifik termasuk Malaysia. El Nino berlaku untuk tempoh 9 ke 18 bulan. keadaan-keadaan lebih kering dari normal berlaku sementara di Pasifik tengah dan timur berhampiran khatulistiwa kebiasaannya lembap dialami. Rajah di atas.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  5. Semasa ketiadaan El Nino.1 Perubahan kepada iklim bumi El-Nino dan La-Nina Apakah El Nino ?Setiap tiga ke tujuh tahun. Fenomena lautan yang diperhatikan ini dipanggil El Nino. Biasanya ia mula terbentuk pada awal tahun. Udara lembap yang naik itu terpeluwap lalu membentuk kawasan ribut petir yang luas dan hujan lebat di kawasan berkenaan. Amerika Selatan.3. menyebabkan cuaca menjadi lebih kering.3. Indonesia dan Australia. Bagaimana El Nino dikaitkan dengan keadaan-keadaan atmosfera? Semasa El Nino. Di bawah keadaan ini. tekanan atmosfera meningkat. pada amnya Pasifik barat adalah lembap sementara Pasifik tengah dan timur adalah kering. Di Asia Tenggara. tekanan permukaan di Pasifik barat biasanya rendah manakala di tengah dan timur Pasifik adalah tinggi. tekanan permukaan atmosfera rendah (L) terletak dalam permukaan perairan lautan yang lebih panas. Pemanasan lautan ini didapati berlaku di kawasan yang luas meliputi Pasifik tengah dan timur serta mempunyai kaitan dengan keadaan kejadian luar biasa cuaca yang ketara di tempattempat tertentu di dunia seperti banjir yang teruk dan kemarau yang berpanjangan. perairan yang lebih panas di Pasifik tengah dan timur membekalkan haba dan lembapan tambahan kepada atmosfera yang berada di atasnya. berada di kemuncak pada akhir tahun dan menjadi lemah pada awal tahun yang berikutnya. El Nino yang mempunyai keamatan yang sama tidak semestinya menghasilkan corak iklim yang sama.

ENSO). walaupun tidak selalu. Oleh kerana tekanan atmosfera dan suhu laut berkait rapat. Hubungan di antara atmosfera dan lautan semasa kejadian El-Nino ini dikenali sebagai El Nino-Ayunan Selatan (El-Nino Southern Oscillation. Dalam keadaan ini.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Corak tekanan permukaan yang berselang-seli di kawasan tropika Lautan Pasifik. kita mengalami keadaan EL Nino. tekanan atmosfera yang tinggi (H) terbentuk di Pasifik tengah dan timur manakala tekanan rendah (L) berkedudukan lebih ke arah Pasifik barat. suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur menjadi lebih rendah dari biasa. berpanjangan selama sekurang-kurangannya 6 bulan. Lebih besar nilai 46 . Bagaimana kita memantau El Nino dan reaksi atmosfera? Parameter-parameter asas yang digunakan untuk memantau El Nino dan reaksi atmosfera termasuklah suhu permukaan laut di kawasan khatulistiwa Lautan Pasifik. Jika terdapat nilai negatif yang nyata bagi SOI. suhu di bawah permukaan lautan sehingga ke kedalaman 150m. yang mana keadaan lautan bertukar dari El Nino ke normal dipanggil Ayunan Selatan (SO). Indeks ini dihitung dari perbezaan keadaan turunnaik tekanan udara bulanan antara Tahiti (mewakili Pasifik timur) dan Darwin (mewakili Pasifik barat). SOI) juga digunakan untuk mengukur reaksi atmosfera ini. keadaan awan serta corak hujan yang luar biasa. Adakah fasa yang berlawanan dengan fasa El Nino (La Nina) ? Pada masa-masa tertentu. tekanan atmosfera permukaan di kawasan khatulistiwa Pasifik barat menurun. menyebabkan pembentukkan awan yang lebih dan hujan lebat. Fenomena ini di panggil La Nina keadaan bertentangan dengan El Nino. suatu indeks atmosfera yang dipanggil Indeks Ayunan Selatan (Southern Oscillation Index. Semasa keadaan-keadaan La Nina.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

negatif lebih tinggi keamatan El Nino. Sebaliknya, nilai positif tinggi menunjukkan keadaan La Nina.

47

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

.

48

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

Pemanasan global ialah keadaan alam sekitar yang mengalami peningkatan suhu yang tinggi berbanding suhu normal. Pemanasan berlaku di seluruh dunia yang diakibatkan oleh aktiviti manusia seperti penebangan hutan, kegiatan perkilangan dan industri, permotoran, penerokaan hutan, pembangunan hutan batudan pengautan khazanah-khazanah alam sama ada di atas atau di dalam perut bumi. Kesan saintifik pemanasan global ialah tahap pencairan salji di Kutub Utara semakin tinggi, paras air laut meningkat dan keluasan saiz daratan semakin mengecil. Kesan material ialah kejadian bencana alam seperti kemarau, banjir dan kebakaran manakala kesan kemanusiaan termasuklah kehilangan nyawa dan kecederaan Sebelum ini, kita pernah menyalahkan negara jiran kononnya menjadi punca keadaan jerebu dan pemanasan kawasan hampir seluruh negara yang diakibatkan aktiviti pembakaran hutan di negara tersebut. Namun demikian, jika kita kaji dan teliti sebenarnya tidak banyak berlaku perubahan pemanasan alam sekitar sama ada semasa jerebu ataupun tidak. Mengapa keadaan ini berlaku? Faktor kebakaran hutan hanyalah sebagai sebahagian penyumbang kepada pemanasan global. Banyak faktor lain yang mempengaruhi pemanasan alam sekitar ini. Ahli-ahli sains dan geografi sependapat mengatakan punca utama pemanasan global ialah nipisnya lapisan ozon yang diakibatkan oleh pelepasan gas khususnya klorofluorokarbon (CFC). Jika kita prihatin dan sedar, tahun 2005 adalah musim berlakunya ribut taufan yang sangat aktif. Difahamkan sebanyak 26 kejadian ribut dan 14 kejadian puting beliung telah berlaku. Buat pertama kali, taufan ganas iaitu Katrina, Rita dan Wilma terjadi 49

Kejadian ribut taufan ini bukan sahaja melanda Benua Amerika. malahan menyerang juga negara China. Kesan dan bahang pemanasan global juga telah mengganggu sistem cuaca dan iklim di negara kita secara tidak langsung. Haba yang tidak dapat dilepaskan ke atmosfera itu akan membahangi kawasan sekitar. Sebenarnya. langkah-langkah awal pencegahan atau meminimumkan kesannya adalah perlu supaya kejadian seperti itu tidak memburukkan imej pengurusan alam sekitar dan pembangunan negara. Kejadian ini ada kaitannya dengan pemanasan global. Pusat pengajian tinggi atau jabatan-jabatan tertentu mesti melakukan kajian agar kejadian yang disebabkan oleh fenomena alam termasuk pemanasan dunia dapat boleh diminimumkan kesannya.5 juta ekar kawasan dunia dan menghapuskan lebih 1 juta spesies hidupan di darat dalam jangka masa 50 tahun. kejadian kemarau dan jerebu. Selain daripada penipisan ozon. Korea. Umpama peribahasa. Ismail juga memberi kesan mendalam dan seolah-olah mahu memberikan amaran kepada negara kita bahawa peristiwa besar itu tidak akan berhenti malah akan terjadi pada bila-bila masa. nitrogen monoksida dan metana ke atmosfera seumpama pembebasan CFC. dan pantai sekitar Laut China Utara. isu peningkatan suhu atau pemanasan terjadi disebabkan pelbagai faktor. Walaupun kejadian ini tidak tidak seburuk kepanasan yang berlaku pada tahun 2003 yang menyebabkan kira-kira 15. Iklim Khatulistiwa dengan panas dan lembap sepanjang tahun telah tidak berada pada paras yang normal.000 telah maut di Itali. diberitakan bahawa banyak kematian berlaku yang berpunca daripada kepanasan melampau pada bulan Julai lalu dan di Paris sahaja.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  dalam satu musim. Kejadian banjir besar di Johor pada awal tahun lalu itu adalah antara kejadian yang membuka mata banyak pihak di negara kita. Amaran Peristiwa banjir besar yang menenggelamkan sebahagian petempatan di Lembah Klang seperti di Batu Tiga dan Taman Tun Dr. Pendidikan alam sekitar kepada generasi muda perlu dimulakan sejak di rumah atau di bangku sekolah lagi. Pendidikan kepada generasi tua juga penting dilakukan kerana ada golongan yang kaya. Di Eropah pula. Negara tidak boleh berkompromi dengan tanggungjawab sosial menjaga dan memelihara alam sekitar. 50 .000 maut di Perancis dan 20. Pada tahun lepas pula dikhabarkan penduduk di beberapa negara di Afrika yang lazimnya terkenal sebagai negara panas kerana mempunyai kawasan gurun yang sangat luas telah menyaksikan salji dalam tempoh 25 tahun. Kesan rumah hijau terjadi kerana berlakunya peningkatan pelepasan gas seperti karbon dioksida. kejadian pulau haba dan kesan rumah hijau juga memberi galakan kepada isu pemanasan global. sediakan payung sebelum hujan dan mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebuah jurnal terkenal melaporkan bahawa keadaan kemarau panjang serta panas dan kering telah menyebabkan kebakaran hutan yang memusnahkan lebih daripada 8. seramai 29 orang telah maut. mewah dan berpelajaran tetapi tidak mengambil berat soal alam sekitar. Pulau haba pula berlaku apabila pelepasan haba di kawasan membangun khususnya di bandar-bandar terlalu banyak dan tersekat oleh bangunanbangunan tinggi pencakar langit.

kempen kesedaran dan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam. Cukai bahan buangan di Denmark yang dihantar ke pusat pelupusan dan insinerator akan dikenakan tetapi tidak kepada bahan buangan yang akan dikitar semula. dan pembakaran beg plastik pula memberi kesan buruk kepada persekitaran kerana menjadi punca sampah dan kekotoran.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Langkah-langkah lain boleh juga dilakukan seperti penanaman hutan semula. sebagai satu sumbangan global. Oleh itu. Ia digambarkan melalui keadaan atmosfera pada waktu-waktu tertentu dalam jangka masa yang singkat. cukai bahan buangan di Denmark dan mengharamkan pengedaran beg plastik dan alas meja pakai buang di Taiwan patut menjadi teladan dan dorongan ke arah mesra alam sekitar di negara ini. Bahanbahan pembungkus yang mempunyai green dot ini akan dikutip. cuaca merupakan suatu perkara yang dinamik dan kadang kala sukar diramal 51 . Pembuangan. Isu pemanasan global adalah isu dunia dan bukan sahaja negara kita yang terlibat. Langkah-langkah negara lain seperti sistem Green Dot di Jerman.3. diasingkan dan dikitar semula.com/activity/weather-seasons/ 5. negara kita juga perlu melaksanakan ikhtiar agar tidak menyumbang untuk memanaskan alam sekitar.3 Perubahan Iklim Konsep Cuaca dan Iklim • • • Iklim lazimnya digambarkan sebagai unsur purata sesuatu fenomena cuaca seperti suhu dan hujan. iaitu satu keadaan cuaca yang berbeza-beza mengikut hari dalam suatu jangka masa yang panjang.3. Sumbangan negara kita ke atas pemanasan global mungkin tidak seberapa namun. Layari Internet http://www. kitar semula. Kejayaan melaksanakan tugasan ini akan memberi keselesaan dan keselamatan kepada penduduk.education. Cuaca secara umumnya lebih bersifat mikro dan tempatan. Taburannya dikatakan lebih meluas merangkumi skala dunia (pola iklim dunia) dan selalunya digunakan bagi merujuk ciri iklim di sesebuah negara. Green Dot di Jerman ialah sistem kitar semula bahan-bahan pembungkus.

aktiviti perindustrian. dan daratan Bumi. isu peningkatan suhu atau pemanasan terjadi disebabkan pelbagai faktor. laut. Penipisan lapisan ini akan menyebabkan sinaran ultraungu sampai terus ke permukaan bumi dan boleh memberi kesan negatif kepada manusia seperti kanser kulit dan katarak mata. asap. Fenomena jerebu ini boleh mengurangkan jarak penglihatan. Selain itu. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah kemusnahan hasil pertanian. Aktiviti pemanasan global meningkatkan suhu bumi hingga boleh menjejaskan kesihatan manusia. kejadian kemarau dan jerebu. pelepasan asap kenderaan. Selain daripada penipisan ozon. serta perubahan jumlah dan populasi. Peningkatan suhu global akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti peningkatan permukaan air laut. Ahli-ahli sains dan geografi bersependapat bahawa punca utama pemanasan global ialah penipisan lapisan ozon akibat pelepasan gas khususnya klorofluorokarbon ( CFC ). klorin akan bertindak dengan ozon dan membebaskan oksigen. pembakaran terbuka. Akibatnya. Gas CFC terkandung dalam alat-alat seperti penyaman udara. Hal ini menyebabkan kita terasa panas walaupun pada waktu malam. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat selama seratus tahun terakhir. 2) Penipisan lapisan ozon Klorofluorokarupakan penyumbang utama kepada penipisan lapisan ozon. penerokaan hutan untuk aktiviti pembangunan dan lain-lain. Definisi Pemanasan global ialah keadaan alam sekitar yang mengalami peningkatan suhu yang tinggi berbanding dengan suhu normal. hilangnya glester. Semasa CFC dibebaskan di atmosfera. hujan asid dan kesan rumah hijau juga memberi galakan kepada isu pemanasan global. lapisan ozon semakin nipis. Proses-proses yang menyebabkan pemanasan global ialah :1) Jerebu Jerebu berlaku disebabkan terdapat banyak debu. habuk dan bahan-bahan pencemar lain yang terapung-apung di udara akibat aktiviti manusia dan secara semulajadi. misalnya kesukaran untuk bernafas. meningkatnya fenomena cuaca yang ekstrim. Sebenarnya. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia seperti penebangan hutan. kejadian pulau haba. dan pupusnya berbagai jenis hidupan. 52 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Fenomena Pemanasan Global Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfera. Sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktiviti manusia melalui kesan rumah kaca. jerebu juga boleh menjejaskan manusia. aerosol dan peti sejuk.

Tindak balas gas ini dengan wap air dalam udara membentuk asid nitrik dan asid sulfurik lemah. banjir dan ombak besar berlaku di beberapa bahagian bumi. Manusia merupakan penyebab utama pemanasan global melalui aktiviti yang menghasilkan gas rumah hijau. mencemarkan air dan mengancam hidupan air. Selain itu. Punca pemanasan global Pemanasan Global didorong oleh aktiviti manusia yang rakus. Akibatnya kita boleh mendapat sakit kepala. semakin kurang kelembapan dilepaskan oleh tumbuhtumbuhna ke udara. pemanasa global juga menyebabkan fenomena lain seperti kemarau. Hujan asid boleh memusnahkan tumbuh-tumbuhan. atmosfera menyimpan lebih banyak haba dan bumi menjadi semakin panas. hujan lebat. 5) Hujan asid Di kawasan perindustrian seperti Petaling Jaya. Haba yang tidak dapat dilepaskan ke atmosfera itu akan membahangi kawasan sekitar. merosakkan binaan. ia berlaku apabila pelepasan haba di kawasan membangun khususnya di bandar-bandar terlalu banyak dan tersekat oleh bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Kesan rumah hijau ini memerlukan proses yang kompleks yang membabitkan cahaya matahari. negara dan pulau di dunia bakal tenggelam selamanya jika air laut terus meningkat. Kesannya. Adalah tidak mustahil jika beberapa bandar. Apabila hujan. Kesan rumah hijau terjadi kerana berlakunya peningkatan pelepasan gas karbon dioksida. 53 . nitrogen monoksida dan metana ke atmosfera. Pemanasan yang berterusan ini mencairkan bongkah-bongkah ais di kawasan kutub pada setiap hari dan mengakibatkan peningkatan air laut di seluruh dunia. Kesihatan manusia terjejas akibat kesan secara langsung hujan asid. Menurut Ahli kaji Iklim. gas dan partikel di atmosfera. ia dikenali sebagai hujan asid. Gas tersebut akan memerangkap haba atmosfera yang dikenali sebagai gas rumah hijau. 4) Pulau haba bandar Pulau haba bandar merupakan fenomena atmosfera yang berkaitan dengan peningkatan suhu yang tinggi di dalam kawasan bandar berbanding kawasan sekitarnya. 6) Kemarau Kegiatan manusia menebang hutan secara berleluasa akan mengurangkan kawasan tumbuh-tumbuhan. Udara yang kurang lembap tidak akan membawa hujan dan kemarau pun berlaku.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  3) Kesan rumah hijau Kesan rumah hijau adalah fenomena pemanasan bumi akibat banyak haba terperangkap dalam lapisan atmosfera dan menghalang pembalikan semula bahang dari bumi ke atmosfera. taufan. menyatakan bahawa pemanasasn global bermula sejak 1800-an lagi. kilang membebaskan asap yang mengandungi gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Haba dipantulkan semula ke bumi.

kehilangan tanah lembap dan kemasukan air masin ke kawasan tadahan air tawar yang boleh mengancam bekalan air bersih. kerosakan cuaca. Antara penyakit yang dihidapi oleh manusia kesan daripada pemanasan ini ialah katarak mata. Apabila suhu dunia semakin meningkat dari hari ke hari. kemarau yang panjang. kanser kulit dan juga manusia terdedah kepada kematian. Hal ini akan menyebabkan banjir. kilang dan loji jana kuasa elekrik. minyak dan gas asli. Sebab yang kedua ialah pembersihan hutan dan tanah. Bahan api fosil yang sering digunakan oleh manusia perlu diganti dengan sumber tenaga yang tidak menghasilkan oksigen dan kita seharusnya menggunakan bahan api fosil dengan lebih cekap supaya alam ini terpelihara.peningkatan paras laut. Selain daripada itu. Proses semulajadi iaitu tenaga matahari yang berlebihan juga merupakan penyumbang kepada pemanasan global ini. Pembakaran ini kebanyakannya dilakukan oleh kenderaan. Aktiviti pembersihan hutan dan kawasan tanah yang berleluasa akan menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau kerana tumbuhan semakin kurang menggunakan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Para-para saintis dan pengkaji iklim juga sedang berusaha untuk mengatasi masalah ini antaranya ialah menghadkan penggunaan karbon dioksida dan menghalang karbon dioksida daripada memasuki ruang atmosfera. perubahan habitat. perubahan cuaca daripada panas ke sejuk dan sebaliknya akan menyebabkan hidupan di muka bumi ini akan berpindah ke habitat atau ke lokasi yang lain dan akan membuatkan habitat tersebut tidak selesa dengan kehidupan mereka. Bahan api fosil ini membebaskan karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau yang akan memperlahankan pembebasan haba ke atmosfera. 54 . Hal ini terjadi kerana tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. hakisan tanah. Peningkatan paras laut juga merupakan kesan yang paling berbahaya. taufan dan ribut tropika.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Aktiviti utama manusia yang menyebabkan pemanasan global ini berlaku ialah pembakaran bahan api fosil seperti arang batu. Keadaan suhu yang terlampau panas akan membawa kemusnahan dan menyebabkan perubahan bentuk taburan hujan berubah sama sekali. maka ianya turut mengancam kesihatan manusia secara sedikit demi sedikit. Kesan Pemanasan Global Pemanasan global ini telah memberi kesan secara langsung kepada bumi dan hidupannya antaranya ialah pencemaran hidupan laut. Hal ini terjadi kerana suhu yang panas secara berterusan akan memecahkan bongkah-bongkah ais dann membawa kepada peningkatan suhu air laut serta akan menyebabkan kawasan pantai mengalami banjir. Langkah-langkah mengatasi pemanasan global Pelbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. ancaman kepada kesihatan manusia dan perubahan tuaian makanan. Pemanasan global ini menyebabkan air laut menjadi panas dan meningkatkan tekanan kepada ekosistem laut seperti terumbu karang dan sekaligus mengancam hidupan laut.

2 Memantau Iklim Bumi Sistem Amaran Awal Tsunami Komponen Pemantauan dan Pengesanan Rangkaian Stesen Seismik di Malaysia Aktiviti pemantauan gempa bumi di Malaysia telah bermula sekitar tahun 1976 dengan perlaksanaan Program Seismologi Untuk Asia Tenggara yang ditaja oleh UNESCO.3. kita sebagai individu yang cintakan alam sekitar perlulah menanamkan perasaan mencintai alam ini agar kita dapat memelihara alam ini daripada sebarang masalah yang boleh menjejaskan persekitaran dan hidupan yang tinggal di dalamnya. Data gelombang seismik yang diterima adalah dalam masa sebenar dari semua stesen seismik melalui komunikasi satelit VSAT yang disalurkan ke Ibu pejabat JMM di Petaling Jaya untuk diproses dan dianalisis. Terdapat 7 buah stesen seismologi yang menggunakan ”broadband sensor” manakala 7 buah stesen lagi menggunakan ”short period sensor”. Indonesia pada 30 Disember 2005. JMM mempunyai 14 buah stesen seismologi di seluruh negara yang digunakan bagi mendapatkan maklumat mengenai gempa bumi yang berlaku di seluruh dunia.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Selain daripada itu. sebuah lagi pelampung tsunami telah berjaya dipasang berhampiran Terumbu Layang-Layang di 55 . kita seharusnya peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita bagi menjamin kesejahteraan bersama. Rangkaian Pelampung Tsunami Nasional Pelampung Tsunami pertama telah berjaya dipasang di Laut Andaman. berdekatan Pulau Rondo.3. Pada masa kini. 5. Pada 7 Mac 2006. Sebagai seorang yang dikurniakan akal fikiran yang waras.

Kamera Pantai Tsunami Malaysia pertama telah berjaya dipasang di Pantai Batu Feringghi. Pulau Perak dan Teluk Bahang di Utara Semenanjung Malaysia. ii) Komponen Pemprosesan Data 56 . Pelampung yang dilengkapi dengan alat tsunameter ini amat berguna untuk mendapatkan tekanan permukaan di dasar laut dan juga maklumat ketinggian ombak tsunami di lautan. Pulau Pinang. terdapat empat buah kamera litar tertutup (CCTV) yang telah dipasang di beberapa lokasi strategik di Utara Semenanjung Malaysia dan ia digunakan bagi meninjau keadaan laut semasa yang berlaku di lokasi tersebut secara langsung. Pulau Perhentian di kawasan barat laut Semenanjung Malaysia dan di Kudat serta Lahad Datu di Sabah.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Laut China Selatan. JMM dalam usaha untuk mempertingkatkan pemantauan keadaan laut serantau. Ianya amat berfungsi di dalam mengesan ketinggian ombak tsunami di kawasan pantai dan data yang diterima akan terus dipantau dan dijadikan panduan dalam menentukan tahap amaran yang perlu dikeluarkan. turut mendapatkan data paras laut daripada rangkaian serantau dan antarabangsa seperti GLOSS dan rangkaian di rantau Lautan Hindi. Rangkaian Tolok Pasang Surut Salah satu komponen di bawah SAATNM adalah rangkaian Tolok Pasang Surut (tide gauge) yang telah ditempatkan di beberapa lokasi seperti di Porto Malai (Langkawi). Rangkaian Kamera Pantai Pada masa kini.

Ia digunakan bagi mengira latitud. longitud. dan EARLY BIRD Seiscomp 3. Jepun. JMM menggunakan perisian ini untuk membangunkan database permodelan tsunami iaitu dari segi menentukan masa ketibaan dan ketinggian ombak tsunami di perairan pantai Malaysia dan serantau. Rekod data seismik 3. Sistem ini mempunyai beberapa fungsi seperti:1. Komunikasi masa sebenar 4. Universiti Tohuku. magnitud dan kedalaman sesuatu gempa bumi dengan menggunakan beberapa kaedah secara automatik dan diikuti dengan pengiraaan manual bagi menentukan ketepatan pengiraan. Pemprosesan data secara automatik dalam masa sebenar dari aspek kawalan kualiti data gempa bumi serta pengesanan parameter gempa bumi dan lokasi episenter.0 merupakan perisian yang digunakan untuk memantau perkembangan seismik serantau dan mengeluarkan maklumat gempa bumi secara automatik.10 Sistem ini telah dibeli dari Amerika Syarikat dan merupakan sistem pemprosesan seismik yang terbaik pada masa kini..SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Sistem Analisis Seismik .ANTELOPE ver4. Perisian Aplikasi NAMIDANCE (Permodelan Tsunami) Perisian aplikasi permodelan tsunami ini dibeli dari Turkey dan ia dibangunkan berasaskan kod TUNAMI-N2 dan TUNAMI-F1. Perolehan data seismik secara masa sebenar 2. 57 .0. Sistem pemprosesan Seismik lain.Seiscomp bermaksud Seismological Communication Processor merupakan satu konsep baru dalam sistem rangkaian seismographic yang telah dibangunkan oleh GEOFON/GFZ Potsdam dan ORFEUS.SEISCOMP 3.

Internet. talian terus (hotline). telefon dan telefaks untuk menghebahkan maklumat gempa bumi dan amaran tsunami dalam tempoh 15 minit daripada masa kejadian sesuatu gempa bumi kepada agensi-agensi pengurusan bencana dan media. iii) Komponen Penyebaran Sistem Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS). Talian Terus. Rangkaian Radio dan Televisyen Kebangsaan seperti Radio Televisyen Malaysia (RTM) dan beberapa stesen televisyen telah juga mula membuat hebahan maklumat gempa bumi melalui Berita Terkini dan mengeluarkan Crawlers. Rangkaian Radio dan Televisyen Kebangsaan seperti Radio Televisyen Malaysia (RTM) dan beberapa stesen televisyen telah juga mula membuat hebahan maklumat gempa bumi melalui Berita Terkini dan mengeluarkan Crawlers. Telefaks dan Laman Web JMM telah mengadakan beberapa saluran penyebaran amaran iaitu melalui sistem SMS. telefon dan telefaks untuk menghebahkan maklumat gempa bumi dan amaran tsunami dalam tempoh 15 minit daripada masa kejadian sesuatu gempa bumi kepada agensi-agensi pengurusan bencana dan media. talian terus (hotline). Telefaks dan Laman Web JMM telah mengadakan beberapa saluran penyebaran amaran iaitu melalui sistem SMS. 58 . Talian Terus.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  iii) Komponen Penyebaran Sistem Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS). Internet.

Laut China Selatan dan Lautan Hindi. Sistem Hubungan secara langsung dengan Pusat Amaran Antarabangsa Gempa Bumi & Tsunami Malaysia telah mengadakan hubungan dengan Pusat Amaran Tsunami Pasifik (PTWC). Pertalian dengan PTWC dan JMA ini adalah melalui komunikasi terus-menerus di dalam penerimaan perkhidmatan nasihat tsunami bagi sebarang tsunami yang berlaku di kawasan-kawasan Pasifik. Mini Studio ini dilengkapi dengan peralatan studionya sendiri serta bilik kawalan untuk suntingan dan penghantaran data video yang dilakukan secara terus melalui streambox. Pertalian ini juga amat penting di dalam membantu kerja-kerja memverifikasi kemungkinan terjadinya tsunami di rantau ini akibat sebarang aktiviti gempa bumi yang telah berlaku. Ibu Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia. Petaling Jaya. Siren pertama telah berjaya dipasang di Daerah Krian.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Rangkaian Siren Sebaran Awam Rangkaian Siren telah dipasang di beberapa lokasi yang strategik di tepi pantai agar dapat memberikan amaran awal kepada penduduk-penduduk di kawasan berkenaan pada bila-bila masa. 59 . Hawaii dan Agensi Meteorologi Jepun (JMA). Mini Studio Terletak di Tingkat 6. sekiranya terdapat ancaman tsunami di kawasan tersebut. Perak pada bulan November 2005 dan kini terdapat 13 buah siren tsunami kesemuanya di seluruh negara Sistem Waspada Bencana (Fixed Line Alert System – FLAS) Fixed Line Alert System yang dibangunkan bersama Telekom Malaysia akan membolehkan penduduk di kawasan yang diancam tsunami menerima nasihat dan amaran tsunami melalui telefon talian tetap masing-masing. Tokyo. yang membolehkan Pusat Amaran Awal Tsunami Nasional Malaysia menyiarkan maklumat hebahan dan amaran secara langsung ke semua rangkaian televisyen di Malaysia .

3 Lapisan Ozon Kesan Rumah Hijau Ozon adalah salah satu daripada gas-gas yang membentuk atmosfera.000. Pembentukan ozon (O3). Kepentingan Ozon Ozon tertumpu di bawah stratosfera di antara 15 dan 30 km di atas permukaan bumi yang dikenali sebagai ˜lapisan ozon”.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  5. tetapi mekanisme utama penghasilan dan perpindahan dalam atmosfera adalah penyerapan tenaga sinaran ultra-lembayung (UV) daripada matahari. 60 . Molekul dwiatom oksigen (O2) yang kita bernafas membentuk hampir-hampir 20% atmosfera. organisma akuatik dalam rantai makanan. Penggabungan proses-proses ini adalah efektif dalam mengekalkan kemalaran bilangan ozon dalam lapisan dan penyerapan 90% sinaran UV. molekul triatom oksigen kurang banyak dalam atmosfera yang mana kandungannya hanya 1/3. tumbuhan dan tanaman. Peningkatan paras UV juga mempunyai kesan kurang baik terhadap sistem imunisasi haiwan. O3 juga merupakan penyerap utama sinaran UV antara 200 dan 330 nm.000 daripada gas atmosfera. UV dikaitkan dengan pembentukan kanser kulit dan kerosakan genetik.3. Ozon terhasil dengan pelbagai tindakbalas kimia.3. Ozon (O3) dihasilkan apabila O2 menyerap sinaran UV pada jarak gelombang 242 nanometer dan disingkirkan dengan foto-pengasingan dari sinaran bagi jarak gelombang yang besar daripada 290 nm.

300 Du setara dengan 3 mm tebal lapisan ozon yang tulen jika dimampat ke tekanan paras laut Sebahagian besar ozon stratosfera dihasilkan di kawasan tropika dan diangkut ke latitud yang tinggi dengan skala-besar putaran atmosfera semasa musim sejuk hingga musim bunga. dan membebaskan atom klorin. Umumnya kawasan tropika memiliki ozon yang rendah. Hayat bagi CFCs bermaksud bahawa satu molekul yang dibebaskan hari ini boleh wujud 50 hingga 100 tahun dalam atmosfera sebelum dihapuskan. sebagai contoh. CFCs digunakan oleh masyarakat moden dengan cara yang tidak terkira banyak. CFCs bergerak naik dengan perlahan ke dalam stratosfera (10 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Penyerapan sinaran UV berbahaya oleh ozon stratosfera amat penting untuk semua hidupan di bumi.50 km). Molekul CFC terurai setelah bertindakbalas dengan UV. pembuatan busa dan bahan pelarut terutamanya bagi kilang-kilang elektronik. Bagi tempoh kira-kira 5 tahun. pertengahan julat ketinggian 20 25 km. bahan dorong dalam penyembur. dalam peti sejuk. Di atas lapisan ozon utama. kurang UV diserap oleh ozon. Ancaman dari Kloroflorokarbon (CFC) Ancaman yang diketahui terhadap keseimbangan ozon adalah pengenalan kloroflorokarbon (CFCs) buatan manusia yang meningkatkan kadar penyingkiran ozon menyebabkan kemerosotan beransur-ansur dalam paras ozon global. Atom klorin ini berupaya untuk memusnahkan ozon. 61 . Keseimbangan Ozon Jumlah ozon dalam atmosfera berubah mengikut lokasi geografi dan musim. Ozon disukat dalam unit Dobson (Du) yang mana.

Penipisan tersebut dikesan setiap tahun sejak sedekad yang lalu. suhu stratosfera yang sejuk membenarkan kristal ais dibentuk. 62 . Dalam awan tersebut. Terdapat dua sebab utama bagi peningkatan CFC dikesan di atmosfera. bilangan molekul-molekul klorin ini akan berkurangan akibat tindakan UV kerana pembentukan atom klorin pemusnah-ozon. Kemerosotan Ozon Global Pengukuran latar dan satelit menunjukkan pengurangan signifikan terhadap jumlah kolum ozon pada musin sejuk dan panas bagi kedua-dua hemisfera utara dan selatan pada garis lintang tengah dan tinggi. Pembentukan lubang tersebut berlaku setiap bulan September dan pulih ke keadaan normal pada lewat musin bunga atau awal musim panas.1989. Dengan kemajuan komputer model bagi pemusnahan stratosfera ozon dapat menjelaskan pemerhatian aliran jumlah ozon di latitud pertengahan pada musim panas. Apabila sinaran matahari bermula pada bulan September di seluruh Antartika. Ini bermakna bahawa pada masa hadapan perubahan global ozon belum boleh diramalkan lagi.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Lubang Ozon Lubang ozon di Antartik disebabkan oleh penipisan lapisan ozon antara altitud tertentu seluruh Antartika pada musim bunga. Antara altitud tertentu di Antartika. tetapi hanya sebahagian daripadanya pada musin sejuk. dan keunikan persekitaran kajicuaca pada musim sejuk seluruh Antartica. molekul klorin dibebaskan dari CFC semasa kegelapan kutub sejuk. Dalam bulan Oktober 1987. lubang ozon yang dalam telah diperhati bagi seluruh Antartika dengan kenaikan 60% pengurangan ozon berbanding dengan paras lubang pra-ozon. Tiada statistik aliran signifikan dapat ditentukan bagi kawasan tropika semasa tahun 1980. Dalam Oktober 1991. paras terendah atmosfera ozon yang pernah direkodkan telah berlaku di seluruh Antartica.1990 dan 1991. Di dapati aliran ke bawah ini pada tahun1980 agak besar bila berbanding tahun 1970.

Satu jarak gelombang terjejas kuat dengan ozon manakala yang satu lagi tidak. menyediakan liputan yang lebih baik dari stesen daratan. Udara dimasukkan ke dalam sel kecil dengan pam. Kini terdapat lebih kurang 80 jenis alat ini digunakan di seluruh dunia untuk mengukur jumlah ozon. 63 . Spektrofotometer Dobson mengukur ozon dengan membanding jumlah sinaran pada jarak dua ultraungu. sonde ini menyediakan taburan menegak ozon. Isyarat dari sel ditukarkan kepada kod dan dihantar melalui radio kepada penerima stesen. lazimnya kira-kira 35 km. Kedudukan yang baik di atas cakerawala dan keupayaan setiap satelit untuk perjalanan mendatar seluruh glob. Dari pelepasan belon sehingga kegagalan. Ini sangat tinggi nilainya bagi menentukan aliran global. Ozon sonde Ozon sonde adalah sel elektrokimia dan penghantar radio yang dilekatkan kepada belon yang berisi gas hidrogen yang mana boleh mencapai ketinggian kira-kira 35 km. Pelarut dalam sel bertindakbalas dengan ozon. Perbezaan antara jumlah dua sinaran secara langsung berhubungkait dengan jumlah ozon. Spektrofotometer Dobson Spektrofotometer pertama direka pada tahun 1920 oleh Gordon Dobson bagi tujuan mengukur jumlah ozon.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pengukuran Ozon Jumlah ozon diukur dengan beberapa cara: Satelit Penggunaan satelit mengelilingi kutub seperti Satelit NASA Nimbus7 yang membawa peralatan Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) telah merevolusikan pemantauan ozon sejak 20 tahun yang lalu. Ketepatan sensor satelit menggunakan prinsip yang sama dengan spektrofotometer Dobson. menghasilkan arus eletrik yang mana berkadar dengan jumlah ozon.

Dalam tahun 1977. Protokol ini memperkenalkan siri sukatan. WMO memulakan Penyelidikan Ozon Global dan Projek Pemantauan untuk mengkoordinasi secara jangka panjang pemantauan dan penyelidikan ozon. Kesemua data dari tapak pemantauan di seluruh dunia dihantar ke Pusat Data Ozon Dunia di Toronto. 64 . dalam tahun 1987. termasuk jadual tindakan. UNEP mengambil Protokol Montreal ke atas bahan yang mengurangkan lapisan ozon. dan pengurangan sebanyak 50% pada 1999. mengawal penghasilan dan pembebasan CFC ke alam sekitar. dikhuatiri bahawa aktiviti manusia akan mengancam lapisan ozon. yang mana tersedia kepada masyarakat saintifik antarabangsa. mesyuarat pakar UNEP mengambil tindakan Perancangan Dunia terhadap lapisan ozon. Ini membolehkan paras pengunaan dan penghasilan berkaitan CFC untuk turun ke paras semasa 1986 pada tahun 1989. Kanada. Oleh itu atas permintaan “United Nations Environment Programme (UNEP).SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Tindakan Dunia Dalam tahun 1975.

metana. Imbangan di antara sinaran yang diterima dan dipantulkan oleh bumi bergantung kepada atmosfera. Dikatakan kehadiran gas-gas rumah hijau ini adalah hasil daripada perbuatan dan aktivit manusia sendiri demi pembangunan global. Suhu purata permukaan bumi meningkat sebanyak 0. Kehadiran ‘gas rumah hijau’ (CO2. Komponen Gas -gas Rumah Hijau • Karbon dioksida (CO2): CO2 memasuki atmosfera melalui pembakaran bahan api berfosil (HC seperti petroleum. Awan dan permukaan bumi akan memantulkan kembali sinaran matahari ke angkasa lepas menjadikan bumi sedikit dingin. Ahli sains membuktikan bahawa kebanyakan gas yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api fosil seperti karbon dioksida adalah penyebab utama penongkatan suhu yang menyebabkan berlakunya pemanasan global.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Rangkaian stesen jumlah ozon di seluruh dunia Isu tenaga dan alam sekitar mula diminati pada awal tahun 1980 apabila penggunaan tenaga didapati berkait rapat dengan peningkatan suhu dunia.1oc seratus tahun sebelumnya. sisa pepejal. hutan. sisa-sisa kimia yang aktif (i. gas asli. dan arang batu). wap air.6oc dari tahun 1960-1990 berbanding 0. Faktor dan Kesan Bumi bersuhu purata 15 darjah Celcius walaupun matahari bersuhu purata 6000 darjah Celcius. dll) menyebabkan penyerapan cahaya yang tinggi dalam atmosfera menjadikan bumi bertambah panas.2oc dari tahun 1860-1960 dan 0.e. CO2 dikitarkan semula di dalam atmosfera sebagai salah satu komponen dalam Kitaran Biologi Karbon. nitrat. 65 . pembuatan simen). Komponen gas rumah hijau yang paling banyak dalam atmosfera ialah CO2.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  • • Metana (CH4): Metana dibebaskan semasa penjanaan. perternakan. Gas-gas ini umumnya teremisi dalam kuantiti yang kecil. namun kemudaratan gas-gas ini kadang-kala diklasifikasikan sebagai High Global Warming Potential gases (“High GWP gases”). perfluorokarbon. banjir. juga daripada aktiviti pertanian serta emisi gas daripada haiwan perternakan seperti kambing biri-biri dan sebagainya. tanah runtuh. dll. gas asli.e. and halon). akibat pemanasan global Kemarau Kandungan CO2 yang tinggi dalam atmosfera Peningkatan emisi gas-gas rumah hijau di negara-negara yang sedang membangun Penipisan lapisan ozon 66 . dan minyak HC. Nitrat oksida (N2O): Nitrat oksida dibebaskan ke atmosfera melalui emisi gas daripada aktiviti pertanian. Impak Rumah Hijau • • • • • • • Kenaikan suhu bumi Perubahan cuaca yang melampau (taufan.) Peningkatan aras laut akibat pencairan glasier. HCFC. Gas-gas berfluorin dibebaskan ke atmosfera dan menjadi punca penipisan lapisan ozon (i. produksi. dan merupakan gas-gas rumah hijau yang teremisi daripada pelbagai proses industri. · Gas berfluorin: Hidrofluorokarbon. dan penghasilan arang batu. industri serta pereputan sisa pepejal. dan sulfur hexafluorida adalah sintetik. CFC.

6. 3. A ruler. try the following experiment. Ujikaji dalam Kurikulum sekolah rendah Seasons – Experiment To understand how season can make it hotter or colder. What is the area of the shadow? Remember: The area of a square or rectangle is the width times the height. large piece of white paper or card. Measure the size of the shadow.4. Step 2: The piece of card and its shadow Hold the small square piece of card about 20 cm from the screen so that it casts a square shadow. 4. A screen. A piece of card 15cm X 15cm in size. or a plain white wall.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  5. Step 3: Tilting the piece of card Now tilt the card so that it is at an angle of about 45° to the screen. A small toy figure. 2. You will need: 1. such as a toy soldier. A bright torch (a slide projector or overhead projector would be even better). Measure the size of the shadow again. Step 1: Point the torch or projector straight at the screen from about 5 or 6 metres away. You may need to darken the room. 5.3. What is the area now? 67 .

Make sure that the figure is on the lit side of the card. (Steps 5 and 6) 68 . it will make the Sun seem to be closer to the Horizon. If you were the figure and the light was the Sun. when something is tilted. Near the horizon? 2. Where would the Sun seem to be now? Step 7: Conclusions You should now see that the amount of light that hits something depends upon how tilted it is. Do you think the card would get hotter. Step 5: Beware Dinosaur! Now stick the toy figure on to the card and hold the card to give a square shadow. colder or stay the same when you tilt the card? Hint: Is the card getting in the way of more light or less light? Remember that heat comes from the Sun in the same way as light does. where would the Sun seem to be? Would it be: 1. it will be colder. (Step 4) If you are on a part of the Earth that is tilted away from the Sun. not from a torch or projector. Somewhere in between? Step 6: Where is the Sun? Now tilt the card again. Straight over your head? 3. smaller or the same? Imagine that the light was coming from the Sun. (Steps 2 and 3) Because the heat and light from the Sun come in the same way.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Step 4: Let's think about things Is the area now larger.

E.com/fairprojects/earthsciences/meteorology. Foundations of earth 69 . Rujukan Lutgens. F.html Selesai bahagian ini.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Layari Internet http://www.J. Rehatlah dulu. (2005).juliantrubin. & Tarbuck. K.

Selain itu S u . ajuk 6.lapisan tana ah pemb bandaran y yang berh humus da an runtuhan tanah di d Peme endapan sungai kawasan k te ebing bukit t.lebur ran salji dan d ais juga berpunca a dari faktor pinggir r-faktor panta ai. an prinsip-p prinsip asa as dan cara a bekerja b beberapa in nstrumen Terangka cuaca. Mentafsir rkan data yang y diberikan graf dan carta perubahan dalam cuaca. Peralatan cuaca dan n pengukuran . dan Ujikaj ji dalam Kurikulum m Sains Sek kolah Rend dah 6. Ment tafsir data. Ujikaji U berk kaitan cua aca dalam m kolah Rend dah turut dibincang.ia jug ga b boleh men ngakibatka an Prose es h hakisan .SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 6 BUMI: Bencana B cu uaca dan kesan k ke at tas manus sia dan alam m sekitar.1 Sinopsis i disusun untuk me embolehkan pelajar mengetah hui tentang g bencana a Tajuk ini cuaca dan n kesanny ya kepada manusia dan alam sekitar se erta alat pe engukuran n cuaca dan kemahir ran menta afsir data cuaca. d Kurikulum Sains Sek 6.3 Kerangka Ta Bumi Bencan na Cuaca dan Kesan  ke Atas A  Manusia da an  Alam Sekitar Peralatan Cuac ca dan  Pengukuran Mentafsir r Data Ujikaji dalam Kurikulum  r sekolah rendah k Atas Ma anusia dan Alam Se ekitar 6.2 mbelajaran n Hasil Pem Pada akhir tajuk ini.3. Kesan K M Menyebabk kan banya ak ta anaman da an ternaka an d dimusnahk an. anda akan n dapat: • • • Memperba ahaskan is su-isu yang g berkaitan n dengan b bencana cu uaca dan kesannya mereka ke k atas manusia dan persekitar ran. dan hakisan h su ungai M Menimbulk kan 70 .1 Bencana Cuaca dan Kesan ke Bencana BANJIR Punc ca Hujan n yang ber rlebihan .

Aktiviti 1 Mendapatkan atau menyusun rekod perubahan suhu global dan mengaitkan data tersebut dengan kesan perubahan kepada bumi 71 .ia juga berpunca dari perubahan iklim atau kemusnahan tumbuhan hijau secara mendadak yang membawa kepada sejatan air yang berlebihan. Selain itu. tidak sempurna Sesuatu kawasan Menyebabkan banyak mengalami jenis tumbuhan dan kekurangan air untuk haiwan mati kerana masa yang panjang kekurangan air.ia juga boleh menyebabkan kebuluran dan kematian organisma. Pemusnahan kawasan tadahan RIBUT TAUFAN Berpunca dari tiupan Ia menyebabkan angin yang amat kuat kemusnahan harta berserta hujan. benda dan menyebabkan banjir dan tanah runtuh. Selain itu.ribut taufan dapat menumbangkan pokok yang besar. Selain itu.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  KEMARAU banyak kerugian hutan dalam bidang pertanian Kemusnahan Harta Sistem perparitan Benda Penduduk tidak terancang. tidak diselenggara.

alat ini juga dapat mengukur besarnya tekanan angin itu. Anemometer yang paling biasa digunakan adalah anemometer jenis manhkuk. Jangka suhu berfungsi dengan cara yang sederhana. Perancang pertama dari alat ini adalah Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Perbezaan tekanan angin di antara mangkuk akan menyebabkan mangkuk tersebut berpusing. Apabila udara panas.1 Alat pengukuran cuaca TERMOMETER ATAU JANGKA SUHU Termometer atau jangka suhu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. termometer maksima dan termometer minimum. Reamur (oR) dan Farenheit (oF). Kadar pusingan adalah berkadar langsung dengan 72 . Bebuli termometer basah dibalut dengan kain muslin dan diikat dengan benang. Satuan meteorologi menjelaskan bahawa suhu adalah darjah Celsius (oC). Selain mengukur kelajuan angin.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  6. Termometer bebuli kering dan basah di sokong secara tegak di dalam Adang Stevenson. Terdapat beberapa jenis termometer iaitu termometer bebuli kering dan basah. Termometer maksima dan minimum pula diletak di dalam adang dengan kedudukan yang hampir mendatar. Ia dibentuk daripada tiga atau empat mangkuk secara hemisferik yang berfungsi sebagai penangkap angin. ANEMOMETER Nama alat ini berasal dari Yunani iaitu anemos yang bererti angin.2. Bacaan suhu maksima dibuat pada jam 0800 pada hari kemudian. Bacaan dibuat pada jam 0800 dan jam 1400 setiap hari. Manakala. maka air raksa dalam jangka suhu akan mengembang. Suhu pada jangka suhu diukur dengan skala suhu yang berhimpit dengan aras permukaan air raksa. Di sebelah kanan adalah termometer basah. Anemometer mengukur kelajuan dan arah angin pada ketinggian piawai 10 m di atas permukaan bumi. Benang itu dimasukkan ke dalam takungan yang berisi dengan air tulin. bacaan suhu minima dibuat pada jam 1400 setiap hari. Umumnya jangka suhu diisi dengan air raksa atau alkohol. Termometer maksima diletakkan dengan kedudukan bebulinya menghala ke bawah bersudut kira-kira 2 darjah.3.

Perkataan n tersebut diambil d da ari istilah Yunani Y iaitu u báros yang bere erti 'berat. maka tabung t Vid da semakin pipih di mana jara ak dinding g yang berhadapan b n semakin dekat. anemo ometer dile engkapi de engan sudu ut angin un ntuk menge esan arah angin. Tekanan udara merupakan te ekanan ya ang dihasilkan oleh atmosfera a terhadap p permuk kaan bumi i. Apabila a tekanan udara naik. Maka. maka m berat t udara pun n semakin berkurang gan. Jar rak dinding g tabung Vida yang g berhad dapan akan n berubah apabila te erdapat pe erubahan te ekanan ud dara di sek kelilingnya. Apabila berada di aras yang g semakin tinggi. BAROMETER A ANEROID Barometer r aneroid atau baro ometer loga am merup pakan baro ometer tan npa cairan. barometer r bererti ukuran be erat udara.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  kelajua an angin. Jumlah pu utaran per r minit dar ri corong anemomet ter dihitung secara elektronik. Barometer r terbahag gi kepada a 2 jenis iaitu baro ometer raksa dan barometer r aneroid d. Satuan n Meteor rologi dari tekanan ud dara adala ah milibar(m mbar). Tekanan n udara boleh beruba ah-berubah h. S Seluruh mangkuk menghadap ke satu arah a meling gkar sehin ngga angin n bertiup p dan rotor berputar pada p arah tetap. 73 . Barometer ini ter rdiri dari ta abung Vid da yang be erbentuk bulat b dan p pipih bersu usun yang g diperbu uat dari lo ogam yang g ruangnya a hampa udara. bobot' da an métron yang bere erti 'ukuran n'. Barometer r adalah alat a yang digunakan d untuk men ngukur tek kanan udara. cmH Hg dan atm m. Tetapi kegunaan k m mereka leb bih kurang sama iaitu u menguku ur tekanan udara. Biasan nya. BAROMETER Istilah Bar rometer diperkenalk kan pada 1665-1666 6 oleh seo orang ilmu uwan alam m dari Irla andia bern nama Robe ert Boyle.

maka s sebahagian n air raksa a dalam bekas akan n masuk ke dalam m tabung sehingga a permuka aan air raksa di d dalam tab bung naik.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  BAROMETER RA RAKSA Alat ini ter rdiri dari se ebuah tabung kaca berisi air raksa. PETUN NJUK ARA AH ANGIN N 74 . m maka seba ahagian air r raksa dala am tabung g akan keluar k dan mendesak k permukaa an air raks sa dalam bejana.2 mm air hu ujan. Maksimu um air huja an yang da apat dikes san adalah sebanyak k 200 mm m/jam. Tolok k hujan diletakkan di tempat t yang lapa ang untuk k mendapa atkan jumla ah hujan yang y paling g tepat. b Selain diseba abkan oleh h tekana an udara. panjang p ko olam air raksa r ini ju uga tergan ntung dari suhu air raksa dan n graviti tempat barometer. Tolok hujan n diletakk kan di da alam tanah sekuran ng-kurangn nya 30 cm m daripada bahagia an silinder r berada a di atas ta anah. TOLOK K HUJAN (TIPPING BUCKET) ) Tolok hujan dig gunakan untuk u menyukat hu ujan. Data-data hujan dap pat diperoleh melalu ui tolok hu ujan. Jika tekan nan udara bertambah. air huja an yang terkumpul di imasukkan n ke dala am silinder r bersenggat untuk mendapatka m an bacaannya. Perbez zaan yang tinggi anta ara permuk kaan atas dan d bawah h dari air ra aksa tersebut adalah h merupa akan akiba at adanya tekanan t ud dara. Se etiap kali bucket terse endeng ke e bawah. Bac caan dibua at pada jam m 0800 set tiap hari. Ruang di atas kola am air raks sa dalam tabung ad dalah ruan ng hampa. Kemudia an. Ini adalah a untu uk mengelakkan per rcikan air h hujan yang g menimpa a permuk kaan bumi masuk ke e dalamnya a. jisim air terseb but akan m menyebabk kan bucket t tersend deng ke ba awah dan mengoson ngkan ruan ngnya. A Apabila bu ucket telah h mengu umpul seba anyak 0. ia akan menghant tar isyarat t elektrik dan ini membolehk m an jumlah h air hujan n direkod dkan meng gikut masa a. r di m mana hujun ng atasnya a tertutup p dan huju ung bawahnya terbu uka dan dimasukkan d n ke dalam m bejana yang juga a berisi air a raksa. Sebalik knya apabila tekanan n udara be erkurang. Tolo ok hujan mempuny yai corong g penerim ma yang akan a mem mbawa air hujan kepada dua bucket.

Ia membentuk sebahagian daripada satu standard stesen kaji cuaca. Arah angin ditentukan mengikut arah tiupan angin. Keadaan tenang dilaporkan apabila kelajuan angin adalah kurang daripada 0. Sekiranya kelajuan angin kurang daripada satu metre per saat atau dua knot. Sebagai contoh. seorang jurutera awam British dan bapa pengarang Robert Louis Stevenson. Anak panah yang terdapat pada alat penunjuk arah angin akan menunjukkan arah tiupan angin. angin Monsun Barat Daya ialah angin yang bertiup dari arah barat daya.Kelajuan angin diukur dalam meter per saat atau knot. penunjuk angin hanya akan memberikan bacaan tenang (calm). Ia telah direka bentuk oleh Thomas Stevenson(1818-1887).5 meter per saat atau kurang dari satu knot. penunjuk angin hanya akan memberikan bacaan tenang. termometer minimum. termograf dan higrograf. dan tekanan atmosfera. SOLARIMETER 75 . termometer maksima. Tujuannya adalah untuk menyediakan persekitaran yang standard untuk mengukur suhu. Di dalam adang Stevenson itu diletakkan alat-alat kaji cuaca iaitu termometer bebuli kering dan basah. maka angin sedang bertiup dari arah selatan. Angin bertiup dari kawasan tekanan udara tinggi ke kawasan tekanan udara rendah. kelembapan. tetapi masih membenarkan udara untuk masuk secara bebas di sekelilingnya. Ia akan dipaparkan dalam bentuk darjah yang diukur mengikut arah jam dari utara. Sebagai contoh. Penunjuk arah angin (wind vane) digunakan untuk menunjukkan atau merekodkan arah angin permukaan. jika anak panah menuju ke arah utara.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Angin adalah udara yang bergerak secara mendatar. Angin tiupan merujuk kepada arah dari mana angin itu bertiup. Sekiranya kelajuan angin kurang daripada satu meter per saat atau dua knot. ALAT PELINDUNG STEVENSON Skrin Stevenson ialah kotak berpagar untuk melindungi alat-alat meteorologi daripada sinaran pemendakan dan haba terus dari sumber-sumber luar.

Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga seperti dry box penyimpanan kamera. PERAKAM HUJAN 76 . Pergerakan ini dibesarkan oleh satu sistem tuas yang ringkas yang menggunakan lengan pen yang panjang. Jalur logam ini selalunya digulung berbentuk heliks. yang mana dapat memberi penyerapan spektrum dan ciri-ciri kestabilan untuk jangka masa yang panjang. Higrometer juga banyak dipakai di ruangan pengukuran dan instrumentasi untuk menjaga kelembapan udara yang berpengaruh terhadap keakuratan alat-alat pengukuran. Jalur logam di bahagian luar mengembang lebih kecil daripada jalur logam bahagian dalam. Elemen pengesan ini disalutkan dengan karbon tak organik yang sangat stabil. Ia mempunyai element pengesan thermocouple. TERMOGRAF Termograf pula merekodkan suhu udara pada carta yang ada di dalamnya. Kenaikan suhu akan menyebabkan helikus membuka gulungannya. Elemen pengesan ditempatkan di bawah dome kaca. HIGROMETER Higrometer berasal dari bahasa Yunani iaitu hugros yang bererti lembab dan metreoo bererti mengukur. Pen itu akan merekodkan suhu pada carta termograf. Termograf beroperasi berdasarkan kepada kadar pengecutan dan pengembangan yang berbeza bagi dua logam yang digunakan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Solarimeter adalah untuk mengukur sinaran solar di atas permukaan bumi secara rutin. Higrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Dua jalur logam dilekatkan bersama-sama dengan kuat pada kedua-dua belah permukaan yang datar.

tekanan udara.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Perakam hujan pula adalah satu alat automatik untuk menyukat jumlah dan tempoh masa hujan. TANGKI SEJATAN 'US class A' Di dalamnya diletakkan tolok cangkuk untuk menyukat paras air. Unit pemproses (data-logger) digunakan untuk data acquisition. ALAT PERAKAM SINARAN MATAHARI Alat perakam sinaran matahari yang menyukat tempoh matahari cerah. kelajuan dan arah angin serta sinaran global. penyimpanan dan penghantaran. pencerapan cuaca telah menjadi semakin automatik. PENGUKUR TEKANAN UDARA Sensor tekanan adalah kapsul tekanan atau solid state capacitive device yang mana output voltan ditukarkan ke nilai tekanan udara yang telah dienkodkan secara digital. 77 . 24 jam sehari tanpa bantuan manusia. Peralatan-peralatan seperti penstabil sumber kuasa. Stesen Meteorologi Mersing (Stesen terindah untuk tahun 2008) Selari dengan perkembangan zaman. yang juga dikemaskini setiap minit. Sejatan dikira dari perbezaan paras air dalam tangki sejatan yang dibaca pada jam 0800 setiap hari. pengeditan dan paparan data. built-in-diagnostics dan terminal tempatan untuk memasukkan data secara manual. Sistem Cuaca Automatik(AWS) mengukur jumlah air hujan. pemprosesan. Stesen pencerapan cuaca tanpa orang biasanya dilengkapkan dengan sistem pencerapan cuaca automatik yang mengandungi komponen berikut: • • • Satu set sensor meteorologi yang disimpan dalam pelindung peralatan dan disambungkan ke unit pemprosesan (data-logger) dengan menggunakan kabel yang berbalut. kelembapan. suhu. modem.

Pahang pada 16 November 1998. Sarawak. Kelantan pada 20 April 1998. Perlis pada 9 April 1998. Direkodkan di Cameron Highlands. Sabah pada 27 mm Oktober 2006.4 Direkodkan di Sandakan .1°C 15. 1 Februari 1978. 78 .7m/s Direkodkan di Mersing. Sabah pada 2006. Suhu Suhu tertinggi pernah direkodkan Suhu terendah pernah direkodkan Perubahan suhu terendah dalam satu hari Perubahan suhu tertinggi dalam satu hari Hujan Hujan tertinggi dalam sejam Hujan tertinggi dalam sehari Hujan tahunan tertinggi Hujan tahunan terendah Purata hujan tahunan tertinggi Purata hujan tahunan terendah Bilangan hari hujan tertinggi Angin Purata harian tertinggi 3.159 Direkodkan di Kuching.2 Mentafsir Data Cuaca Contoh catatan maklumat cuaca yang dibuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.687 Direkodkan di Sandakan. 7.3.8 m/s kelajuan angin Kelajuan angin maksima tertinggi Kilat 41. Sarawak pada 15 September 1992. direkodkan di Cameron Highlands pada paras tinggi 1471.6m dari Purata Paras Laut. Sarawak.2. mm 4. mm 279 hari Direkodkan di Kuching.787 Direkodkan di Sitiawan. Kelantan pada 6 Januari 1967. 40.8°C 1. mm 1.151 Direkodkan di Tawau. Johor. Direkodkan di Kuching. mm 1. Perak.7°C 5.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  6.1°C Direkodkan di Chuping. Sabah pada 1997. 608 mm Direkodkan di Kota Bharu. Direkodkan di Kuala Krai. 159.

Pakej sumber pengajaran termasuk aktiviti / aktiviti dengan prosedur.html http://www.my/portal/download_Environment/files/Compe ndium_2011/02-BAB1.sciencekids.statistics.com/weather_science_projects_for_families 79 .squidoo.howstuffworks.co.3. http://www.pdf 6.com/family/science-projects-for-kids-weather-andseasons.gov.accredited-online-college-degrees.com/scienceexperiments. Sepang Direkodkan di Subang pada tahun 1987 211 hari Direkodkan di Subang.4 Ujikaji dalam Kurikulum sekolah rendah Aktiviti yang Melibatkan Kandungan Pengetahuan Pedagogi Anda dikehandaki untuk menyediakan pakej pengajaran sumber untuk mengajar hasil pembelajaran tertentu bagi satu topik yang diberikan yang berkaitan dengan topik pengukuran data iklim. model.html http://www. dan lain-lainalat/bahan bantuan yang sesuai untuk mencapai hasil pembelajaran yang dinyatakan dan idea penilaian dengan sumbersumber yang sesuai. http://tlc.htm http://www.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Purata tahunan tertinggi bilangan hari yang mengalami kilat Bilangan hari tertinggi dalam setahun yang ada kilat Ribut Petir Purata tahunan tertinggi bilangan hari yang mengalami ribut petir Bilangan hari tertinggi dalam setahun yang ada ribut petir 309 hari 362 hari Direkodkan di KLIA. 269 hari Direkodkan di Subang pada tahun 1969 Analisa adalah berdasarkan rekod bagi 36 stesen kajicuaca utama bagi tempoh sehingga tahun 2010. kertas kerja.nz/weather.

K. Foundations of earth 80 . E. Rujukan Lutgens.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Selesai bahagian ini. F. & Tarbuck.J. Rehatlah dulu. (2005).

iaitu an Layari Int ternet L Latihan Terang gkan empa at faktor utama u yan ng menyebabkan st truktur Bumi perubahan.2 Hasil Pem mbelajaran n n dapat: Pada akhir tajuk ini. anda akan i.3 Kerangka Ta Bumi Mas sa Geologi  S Struktur  Bu umi  M Geo ologi 7. berikut untuk men ciencenetlin nks.3. ii. Peninggala P an radiome etri membu uktikan bahawa Bum mi berumur r sepanjang sejara r 4.1 Masa Masa geologi menjelask kan masa a dan hubungan antara a per ristiwa ya ang terjadi ah Bumi. Bera apa lamaka ah masa yang diam mbil untuk membent tuk bahan terse ebut? Sila layari per rmainan da alam intern net perubahan-perub ndapatkan maklumat t. Ada A empat t faktor uta ama yang mempeng garuhi mas sa geologi sekitar ngin.1 Sinopsis BUMI: Masa M Geolo ogi dan St truktur Bum mi i disusun untuk me embolehkan n pelajar mengetahui perubahan masa a Tajuk ini geologi bu umi .SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 7 7. strukt tur bumi da an ciri-ciri lapisan bum mi.570 juta a tahun. gl lasiar dan letusan gu unung bera api. angkan pe erubahan geologi g kep pada Bumi. 7.com/inte eractives/shapeitup.htm ml http://sc 81 . air. Menera Menya atakan lapis san-lapisan struktur Bumi B dan ciri-ciri c setiap lapisan n Bumi. ajuk 7.

yang tidak memiliki peninggalan fosil yang dapat dianggarkan perkiraan usianya. Sebagai contoh. ditakrifkan dengan usia mutlak. bakteria) Phanerozoik . seperti kemusnahan. batas antara zaman Kapur dan Paleogen ditakrifkan dengan peristiwa kehancuran dinosaur dan pelbagai spesis laut. Dua bahagian utama Prekambria bumi dengan hidupan mudah (alga. Masa geologi bumi disusun menjadi beberapa unit menurut peristiwa yang terjadi pada tiap tempoh. Skala masa Geologi Digunakan oleh ahli geologi untuk merujuk kepada suatu masa dan peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Sumber: http://sciencenetlinks. Tempoh yang lebih tua.com/interactives/shapeitup.bumi dengan hidupan kompleks 82 .html Setiap zaman pada skala masa biasanya ditanda dengan peristiwa besar geologi atau paleontologi.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

Hidupan di sepanjang sejarah bumi

Dalam 4.6 billion tahun, bumi mengalami berbagai siri atau peristiwa geologi dan perubahan biologi.Hidupan bermula pd 3.8 billion tahun lampau oleh kemunculan satu sel protoplasma(prokaryot) spt bakteria dan alga.Manakala Multisel (eukaryot) mula muncul pada 2.1 billion tahun. Evolusi hidupan pula bermula pada 570 juta tahun dengan artropod (trilobit), ikan (530 juta tahun), tumbuhan daratan (475 juta tahun), hutan (385 juta tahun), mamalia (200 juta tahun),homo sapiens (200,000 tahun). Kewujudan manusia – 0.004% daripada sejarah bumi. 7.3.2 Struktur Bumi Struktur Bumi terdiri daripada tiga lapisan iaitu kerak, mantel dan teras. 1. Kerak (Crust) - merujuk kepada lapisan luar planet bumi. Pemukaan sesebuah planet kebiasaannya terbentuk dari bahan yang kurang tumpat berbanding dengan lapisan yang lebih dalam. Hanya 1/3 kerak bumi merupakan daratan, yang lain dilitupi oleh lautan. Ketebalan kerak bumi adalah di antara 16 hingga 48km.

83

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

Kerak bumi, yang merupakan bahagian atas litosfera, terbahagi kepada dua lapisan. Lapisan atas ialah benua, yang terdiri daripada granit. Manakala di bawah granit ialah satu lapisan batu keras yang dipanggil basalt. 2. Mantel (Mantle) - Lapisan batuan sekitar 2,800 km tebal yang mencapai sekitar setengah jarak ke pusat Bumi. Sebahagian daripada lapisan ini menjadi cair dan bergerak berlahan yang dikenali sebagai magma. 3. Teras bumi merupakan lapisan yang paling dalam dan terdiri daripada dua lapisan iaitu teras dalam dan teras luar. Teras Dalam (Inner Core) – terdiri daripada besi-nikel beku dengan suhu mencecah 4,500°C darjah. Walaupun kepanasan seperti ini biasanya akan mencairkan besi, tekanan besar di atas teras dalam menyebabkan ianya dalam bentuk pejal. Diameternya adalah sekitar 2,400 km. Teras Luar (Outer Core) – terdiri dari besi cair sekitar 2.280 km mendalam yang mengelilingi Teras Dalam yang pejal. Arus elektrik yang dihasilkan dari kawasan ini menghasilkan medan magnet bumi.

Latihan

Perhatikan dengan teliti gambar struktur Bumi di sebelah. Sila kenalpasti nama-nama setiap lapisan dalam gambar tersebut.

84

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

Memikir

Manusia menjelajah ke angkasa lepas. Tetapi adakah manusia berjaya menjelajah sepenuhnya di planet sendiri? Siapakah pernah sampai ke teras Bumi? Sila tonton gambar ‘CORE’, untuk mendalami ilmu tentang Teras Bumi.

Selesai bahagian ini.

Berikan tepukan untuk diri anda.

Rujukan Lutgens, F. K. & Tarbuck, E.J. (2005). Foundations of earth

85

SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 10 ANGKAS SA LEPAS: :    Asal usul alam semesta dan Teori evo olusi alam semesta 10.2 Hasil Pe embelajara an Pada akhir tajuk ini. huraikan da an menjela askan Asa al usul alam m semesta a dan Te eori evolusi Mengh alam semesta Angkasa Lepas L   Asal U Usul Alam  Sem mesta  Teori E Evolusi alam m  Se emesta  10.1 Asal Usul Alam Semesta S Fikir rkan! Baga aimanakah wujudnya a alam semesta ini? Apak kah yang anda a tahu m mengenainya? 99 . anda akan n dapat: i. 10.3.1 Sinopsis Taj juk ini disu usun untuk k membole ehkan pelaj jar mengetahui Asal usul alam semesta dan n Teori evo olusi alam semesta.

Bermula dari situ berlakulah pengembangan dan penyejukan (expanding and cooling) yang melahirkan bintang-bintang. 100 . bulan. Asal penciptaan alam semesta ini memang unik dan kemungkinan untuk ia terjadi secara tidak sengaja adalah sifar.3. kemudiannya berlakulah satu letupan yang kuat (cosmic explosion) 10 ke 20 billion tahun dahulu. 10. matahari. Kemudian pada tahun 1922 seorang pakar fizik Rusia. yang dinamakan sebagai Big Bang. Menurut ´Big Bang´.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Penciptaan alam semesta diterangkan oleh ahli astro-fizik (fizik angkasa) sebagai satu fenomena yang diterima ramai dan dikenali sebagai ´Big Bang. seluruh alam semesta pada asalnya ialah satu jisim yang besar (Nebula Asas). telah mengembangkan lagi formula ini dan mengukuhkan lagi teori Big Bang ini.´ Ia disokong oleh data yang diperoleh daripada pemerhatian dan eksperimen oleh ahli astronomi dan ahli astro-fizik sejak berdekad-dekad lamanya. Alexander Friedmann. galaksi dan yang seumpamanya Teori ini pada asalnya diasaskan dari formula General Theory of Relativity yang diutarakan oleh Albert Einstein pada tahun 1915. Kemudian terjadi ´Big Bang´ (Pemisahan Kedua) yang menghasilkan galaksi-galaksi.2 Teori Evolusi Alam Semesta Teori Letupan Besar (“ Big Bang ” ) Satu teori yang telah diterima umum tentang asal kejadian alam ialah teori Big Bang. Ia kemudiannya berpecah-pecah lagi untuk menjadi bintang. Ia mengatakan bahawa alam ini pada asalnya adalah bercantum. planet. dan lain-lain.

telah menemui bukti-bukti kukuh yang menyokong teori Big Bang. Pada hari ini dengan alat dan prasarana yang lebih canggih. Kajian tentang tahap radiasi di angkasa raya telah dilakukan oleh pakar astrofizik dari Amerika. Thomas Gold dan Hermann Bondi pada 1928 telah mengemukakan Teori ´Steady State´ . banyak kajian baru yang dapat dilakukan. beliau telah mendapati bahawa alam ini sedang berkembang sekali gus mengukuhkan pendapat bahawa alam ini bercantum padu pada asalnya dan letupan besar telah berlaku yang menyebabkan pengembangan itu. adalah selari dengan teori Big Bang. Dengan menggunakan alat yang canggih. seperti makmal CERN yang terletak berhampiran dengan Geneva.´ juga telah mengesahkan tentang perkara ini. dengan penemuan gelombanggelombang tertentu di udara yang mengesahkan tentang kewujudan Big Bang. Penyelidikan berhubung dengan tahap radiasi dan tentang gas helium yang tersebar secara seimbang di angkasa.yang berlawanan dengan Teori Big Bang. Kajian tambahan yang dilakukan di antara tahun 1989 hingga 1993. teori ‘Steady State’ telah ditolak. malah berkeadaan sama sejak dahulu hinggalah sekarang.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Pada tahun 1929. pada tahun 1965. Arno Penzias and Robert Wilson. Edwin Hubble. tokoh astronomi dari Amerika. Kajian-kajian terkini dari makmal ini telah mengukuhkan lagi teori Big Bang. Pada tahun 1964. dengan mengatakan bahawa alam ini tidak ada permulaan. dengan menggunakan alat pengesan khas NASA yang dikenali sebagai ´COBE Spacecraft. 101 .

bintang-bintang dan bumi. dalam jangka masa yang singkat. Al-Quran mengandungi ayat berikut. angkasa raya ketika itu didominasi oleh gas hidrogen dan helium. Akhirnya. Kajian menunjukkan bahawa pengembangan berlaku di dalam keadaan suhu yang tinggi diikuti dengan penyejukan. Selepas lebih kurang sejuta tahun. 102 . berylium dan boron. lalu Kami pisahkan antara keduanya?” (surah Al-Anbiyaa´: 30) Aktiviti 1: Buat nota anda sendiri tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini berdasarkan rujukan-rujukan yang anda buat di perpustakaan. gas di angkasa membeku dan kemudiannya bercantum mengikut proses-proses tertentu untuk menjadi galaksi. Ini disebutkan juga sebagai ´primary nebula´. dan sedikit daripada lithium.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Gas Hidrogen dan Helium dan Permulaan langit dan Bumi Salah satu kajian dalam bidang ilmu astrofizik ialah tentang keadaan alam selepas berlakunya Big Bang. Di peringkat awal itu. terutamanya helium. proton telah bercantum dengan neutron dan melahirkan gas deuterium (hidrogen berat atau heavy hydrogen) di samping gas-gas ringan yang lain. berkenaan asal kejadian alam semesta: “Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu).

com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan. Rehatlah dulu. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Foundation of astronomy. (2007). F.blogspot.nationalgeographic. E.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran.html http://science. http://pagarmuseh. Lutgens. (2005). A. Seeds.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Selesai bahagian ini. M. Belmont: Thomson.htm 103 .J. Foundations of earth science.com/science/space/univ erse/white-dwarfs-article/ http://www.al-azim. K. 9th Edition. & Tarbuck. 4th Edition.

Menya atakan perb bezaan ant tara batuan dan gara am galian ( (mineral) Menera angkan ten ntang kitar ran batu Mengid dentifikasik kan jenis batu b berdas sarkan ciri-cirinya Menera angkan Te eori Plat 8. seperti kuarza. atau fe eldspar ada alah minera al yang um mum.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 8 BUMI:    BATUAN B D DAN GALIA AN. ii. Manaka ala batuan terdiri dari sisa-sis sa organik k dan gabu ungan satu u atau lebih mineral (inorganik k).3 Bumi Batuan dan  Galian  Plat Tektonik  8. Sesetengah h minera al.3. Bebera apa batuan n yang sebahagian s n besar te erdiri daripada hanya a satu min neral. iii. batu u gamping g merupa akan batua an sedimen n terdiri ha ampir selur ruhnya dar ri mineral k kalsit.2 H Hasil Pemb belajaran Pada akhir tajuk ini. 8. dan mempunya m i kandun ngan kimia a serta stru uktur hablu ur (kristal) yang tetap p. Misa alnya.1 Batuan dan d Galian: Perbez zaan mine eral dan ba atuan Minera al ialah pe epejal inorganik yang wujud secara semula s jad di. an nda akan da apat: i. k mik ka. Minera al-mineral y yang terka andung di dalam d ses suatu batua an amat b berbeza. PLAT T TEKTONIK  8. 86 . iv. mana akala yang g lain ha anya boleh didapati di d satu ata au dua loka asi di seluruh dunia. Mineral dan d batuan n yang bernilai b dari segi komersil dirujuk sebagai mineral industri.1 Sinopsis Tajuk ini disusun d untuk membolehkan pela ajar menget tahui batuan n dan galian serta plat t tektonik.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

8.3.1.2

Kitaran Batu

Kitaran batuan merupakan konsep fundamental dalam geologi yang menggambarkan peralihan dinamik melalui masa geologi. Sebuah batuan beku boleh pecah dan larut bila terdedah kepada atmosfera atau boleh cair di bawah benua kerana tekanan yang amat kuat. Kekuatan pendorong dari kitaran batuan, plat tektonik dan kitaran air menyebabkan batuan tidak tetap dalam keseimbangan dan dipaksa untuk berubah ketika mereka menghadapi persekitaran baru.

Diagram kitaran batu di kiri menggambarkan, masing-masing jenis batuan diubah atau dihancurkan ketika dipaksa keluar dari keadaan keseimbangannya. 1 = magma; 2 = crystallization (freezing of rock); 3 = igneous rocks; 4 = erosion; 5 = sedimentation; 6 = sediments & sedimentary rocks; 7 = tectonic burial & metamorphism; 8 = metamorphic rocks; 9 = melting.

sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_cycle 8.3.1.3 Jenis Batuan Dan Ciri-Cirinya

Batu adalah sejenis bahan yang terdiri daripada mineral dan dikelaskan menurut komposisi mineral. Pengkelasan ini dibuat dengan berdasarkan • • • kandungan mineral iaitu jenis-jenis mineral yang terdapat di dalam batuan ini. tekstur batuan, iaitu saiz dan bentuk hablur-hablur mineral di dalam batuan; struktur batuan, iaitu susunan hablur mineral di dalam batuan.

Batu batan secara umum biasanya dikelaskan menurut proses yang membentuknya. Tiga pengkelasan utama menurut proses pembentukkan adalah seperti berikut: 1. Batu igneus adalah batuan yang terbentuk akibat pembekuan magma. 2. Batuan enapan adalah terbentuk dari enapan melitupi 75% daripada tanah daratan Bumi. Jenis batuan enapan ialah batu kapur, batu pasir dan syal. Batu enapan dikelaskan menurut sumber enapan seperti berikut: 87

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

• • •

batu klastik terbentuk dari serpihan yang pecah dari batu asal, melalui luluhawa atau hakisan oleh air atau angin, diikuti oleh hanyutan mendapan. aktiviti biogenik mendakan dari sebatian. Mendakan ini kemudiannya mengeras dan bertukar menjadi batu melalui proses pembatuan.

3. Batuan metamorfosis adalah sejenis batu yang mengalami proses metamorfisme. Ini disebabkan oleh kewujudan tekanan dan suhu yang tinggi yang dialami oleh batu tersebut. Contoh-contoh batu metamorfosis ialah seperti gneisses, slates, phyllites, schist, marmar dan quartzit. Nama batu berdasarkan saiz.
• • •

Batu kelikir - Merujuk kepada batu bersaiz kecil yang dipecahkan, biasanya granit untuk membuat jalan raya. Anak batu - Merujuk kepada batu bersaiz kecil secara semulajadi. Bongkah batu - Batu yang bersaiz besar biasanya melebihi bola hoki. Bahan Bacaan

Sila layari laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tentang jenis batu dan ciri-cirinya http://sciencenetlinks.com/old.site/ebook/rocks2/rock_index.html

88

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS 

8.3.2

Teori Plat Tektonik
Pertembungan dua plat tektonik boleh menghasilkan gunung berapi. Pada planet yang separa-cecair, seperti Bumi, permukaan bumi terapung di atas lapisan dalam yang cair. Kerak sepertinya sering terbahagi kepada kepingan yang dikenali sebagai plat tektonik yang disebabkan oleh pergerakkan magma cair di bawahnya, mampu bergerak. Ini merupakan fenomena teori hanyutan benua. Selain itu pertembungan di antara dua plat tektonik mampu menghasilkan gunung berapi.

Daratan dan juga dasar lautan akan secara perlahan-lahan dibawa ke arah kedudukan baru apabila plat beralih. Sempadan plat ditandakan melalui lingkaran gempa bumi dan rangkaian gunung berapi.

 

Layari Internet Sila layari laman internet ini untuk membelajari lebih lanjut tentang jenis plat tektonik dan sejarah pembentukkan http://abyss.uoregon.edu/~js/glossary/plate_tectonics.html

Selesai bahagian ini.

Rehatlah dulu.

89

com/ http://abyss.edu/ 90 .uoregon.com http://geology.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  -------------------------------------------------------------------------------------------------------Rujukan http://sciencenetlinks.

anda akan dapat: i. 9. Kepercayaan ini tentunya salah tatkala Christopher Columbus belayar mengelilingi bumi dahulu. 9. komet-komet. Manakala . nebula. Sesetengah kepercayaan mereka kedengaran pelik bagi kita hari ini. Menghuraikan dan menjelaskan sejarah perkembangan astronomi dan kepercayaan astronomi purba.pergerakan dan perkiraan serta tafsiran berkaitan dengan bintang.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui sejarah perkembangan astronomi. planet. semasa waktu malam Matahari lalu di bawah.3.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TAJUK 9 ANGKASA LEPAS: Sejarah perkembangan astronomi. dengan keseluruhan langit berputar mengelilinginya sekurang-kurangnya sekali sehari. Lebih menghairankan lagi adalah teori Hindu yang menyatakan bahawa 91 . Wikipedia mentakrifkan Astronomi sebagai cabang sains yang melibatkan pembelajaran jasad cakerawala seperti bintang. 9.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.3 Sejarah perkembangan astronomi Menurut Kamus Dewan(1998). astronomi ialah ilmu falak iaitu pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan. Kepercayaan awal dan Ahli astronomi purba dan perkembangan astronomi 9. kepercayaan awal dan ahli astronomi purba dan perkembangan astronomi. melalui celah antara tiang tanpa mengenai tiangtiang tersebut. Sami-sami Vedik India percaya bahawa Bumi disokong di atas dua belas tiang agung. Menghuraikan perkembangan astronomi.1 Kepercayaan awal dan ahli astronomi purba. ii. Kepercayaan awal tamadun manusia di barat bumi adalah rata dan kapal yang belayar akan jatuh apabila sampai ke hujung dunia. gugusan bintang dan galaksi yang menghasilkan fenomena-fenomena yang berasal dari luar atmosfera bumi. Selain itu tamadun dahulu juga mempercayai bahawa Bumi adalah rata dan berkedudukan kaku.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Bumi terletak di belakang empat ekor gajah. Tamadun Yunani juga telah lama mengkaji bidang astronomi. Manusia purba telah memerhatikan langit dan cakerawalala dari awal dan mempunyai pemahaman tersendiri tentang bintang-bintang dan mungkin juga ada kesilapan yang tidak dapat dielakkan.gerhana bulan dan matahari. mereka menyedari perkara luar biasa yang berlaku.3.M.4 Ahli astronomi purba Tidak diketahui bilakah bermulanya ilmu astronomi. Bilangan hari 365 hari setahun mereka adalah tepat mengikut perkiraan moden. Plato . Gambar-gambar ahli astronomi Yunani dan zaman moden dari barat. dan rekod awal terbukti amat berguna. tetapi sekurang-kurangnya pencerapan bintang yang berguna dapat dilakukan. menggalas bumi di atas bahunya. orang-orang Cina telah mula menggunakan kiraan tempoh masa mengikut tahun yang terdiri daripada 365 hari serta menghasilkan takwim. sementara kura-kura tersebut sendiri berdiri di atas naga yang terapung di atas lautan luas. oleh itu mereka juga adalah pemerhati langit dan bintang. Antara nama-nama terbilang termasuklah Ptolemy (sekitar 120 A. Sebagai contoh orang-orang pelaut astronesia telah lama berpandukan bintang-bintang bagi melayari lautan yang luas. seperti melihat fenomena komet . dan Aristotle. Sejak beribu tahun dahulu manusia telah pun mendongak ke arah langit dengan penuh kekaguman dengan apa yang mereka lihat . Ramai ahli astronomi Yunani yang terkenal .D). Ptolemy Galileo Copernicus Tyco 92 . Sementara tamadun Yunani mempercayai bahawa dewa mereka . Sekitar 3000 S. dan tidak hairanlah rekod bertulis mengenai teori dan pengamatan manusia telah wujud sejak manusia pandai menulis. 9.Selain itu Pakar astronomi Maharaja Cina dahulu kala telah menghasilkan takwim yang mampu menjangkakan bila berlakunya gerhana. Atlas. gajah tersebut berdiri di atas cangkerang kura-kura gergasi.

Selain itu sejak lebih 1400 tahun dahulu. dan Alnitak di Buruj Orion. Bagaimanakah astronomi menyumbang kepada kemajuan manusia? 93 . Sextant Astronomi Tyco Brahe Teleskop Isaac Newton Astronometer J. Alnilam.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Beberapa alat ciptaan dalam mengkaji bintang. Apakah yang dimaksudkan dengan astronomi ? ii. Aktiviti 1 i. Herschel Dalam tamadun Arab dan Islam astronomi dikenali sebagai Ilmu Falak yang dari aspek bahasa etimologi membawa maksud peraturan bintang. Namakan beberapa orang ahli astronomi yang terkemuka? iii. pengetahuan tentang kejadian fenomena alam di angkasa serta langit dan bumi telah dinyatakan dalam kitab al-Quran yang menepati fakta sains seperti kejadian siang dan malam serta punca cahaya bulan adalah daripada matahari. Pengaruh tamadun Arab dapat dilihat dalam penamaan bintangbintang Mintaka .

William Herschel . Peristiwa-peristiwa yang membawa kepada astronomi moden ialah pengenalan sistem berpusat Helio(Heliocentric System) oleh Nicolaus Copernicus (1473-1543) dari Poland dan penciptaan teleskop sekitar 1600. Dari 150 hasil buah karyanya.Ibnu Haitham (965 . Antara karya penting yang diterjemahkan adalah karya Ptolemy yang termasyhur iaitu ALMAGEST. Edmund Halley . ●Peringkat pertama (700-825 M) adalah masa asimilasi dan penyatuan awal dari astronomi YUNANI. masa tidak bergerak. Pada zaman itu. Galileo Galilei (1561-1642) ahli astronomi Itali dan juga seorang ahli fizik yang pertama dikatakan menggunakan teleskop di barat. masa kemajuan sistem astronomi Islam. Laplace dan ramai lagi. Al-Biruni juga telah menunjukkan perkiraan ukuran bumi dan membetulkan arah kota Makkah secara saintifik dari berbagai arah di dunia.3. dan Parsi yang diterjemah ke dalam bahasa Arab pada abad ke 9.1039M).3 Perkembangan astronomi Ahli sejarah sains mengkelaskan sejarah astronomi Islam kepada dalam 4 peringkat. Antara ahli astronomi Islam yang terkenal ialah Al-Biruni (971-1050 M). ●Peringkat kedua (825-1025) adalah masa penyiasatan besar-besaran dan penerimaan serta modifikasi sistem PTOLEMY. ●Peringkat ketiga (1025-1450 M). Lainlain nama yang penting dalam astronomi termasuklah Isaac Newton. Ia telah menyatakan bahwa bumi berputar pada paksinya. Banyak teks karya-karya ahli astronomi yang menggunakan bahasa Yunani Kuno. ●Peringkat keempat (1450-1900 M).SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  9. Antara ahli astronomi zaman moden yang terkenal yang lain ialahTycho Brahe (1546-1601) dari Denmark dan Johannes Kepler (1571-1630) dari Jerman. INDIA dan SASSANID. 35 daripadanya khusus bagi bidang astronomi. Al-Biruni (971-1050M). hanya sedikit sumbangan yang dihasilkan. Al-Sufi (903-986M) Azophi). James Bradley . Beberapa ahli astronomi dari tamadun Islam yang terkenal ialah Al-Battani(858929M) . Kemajuan astronomi zaman moden sehingga kini telah membawa manusia menjelajah ke angkasa lepas bermulanya pelancaran Sputnik sehinggalah kepada 94 . Ibnu Yunus (950-1005M ). Beliau turut memberi sumbangan dalam bidang astrologi pada zaman Renaissance.

• Ia membawa kepada kepercayaan pergerakan memusat yang sekata. • Beliau juga mempertahankan teori geosentrik iaitu matahari. Copernicus memperkenalkan teoriheliosentrik iaitu matahari Sebagai pusat system suria. Jadual berikut adalah beberapa ahli astronomi serta sumbangan mereka. • Beliau mengatakan bahawa pergerakan planet mengikut bulatan yang kecil iaitu epicycles. Aristotle membuat anggaran mengenai saiz bumi adalah kira-kira 1/3 daripada saiz asalnya. • Teori ini menimbulkan kontroversi kerana bertentangan 95 Plato • Aristotle • Copernicus • .Terdapat ramai lagi ahli astronomi zaman moden yang telah menyumbangkan ilmu dan penemuan dalam astronomi. AHLI ASTRONOMI Ptolemy • SUMBANGAN Ptolemy mempertahankan prinsip geosentrik danpergerakan memusat yang sekata(uniform circular motion) namun beliau menambah epicycles. deferents dan equants. Jangan lupa untuk membuat nota berkaitan. Anda perlu membaca sejarah moden astronomi. Cubalah anda google sejarah dan ahli astronomi moden di internet. Plato mengatakan bumi berbentuk sfera yang berputar pada kadar yang seragam.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  penguasaan manusia kepada penerokaan angkasa lepas yang berterusan sehingga kini. bulan dan bintang mengelilingi bumi.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  dengan ajaran gereja. Ptolemy dan Copernicus yang menyatakan bahawa planet bergerak dalam gerakan membulat. Satu garis yang menyambung planet dengan matahari mencakupi luas yang sama ketika selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbit. Inibermakna. bulan dan planet selama 20 tahun. bentuk-bentuk Venus dan permukaan bulan melalui teleskopnya. planet bergerak lebih pantas ketika menghampiri matahari manakala lebih perlahan ketika menjauhi matahari. Orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Dengan hukumnya ini. • Galileo • Beliau mempercayai bahawa bumi berputar di ataspaksinya sendiridan mengelilingi matahari sekali setahun. 2. Kepler • • Kepler mempelajari cerapan yang sama dilakukan oleh Tycho Brahe. Beliau juga mengemukakan tiga hukum yang menerangkan pergerakkan planet iaitu: 1. Tycho • • Tycho mengumpulkan pemerhatian lengkap mengenai kedudukan matahari. Kepler 96 . Beliau juga mencadangkan satu model sistem solar iaitu matahari dan bulan mengelilingi bumi dan planet dikelilingi oleh matahari. Kepler menolak kepercayaan pengikut Aristotle. Galileo telah membuat inovasi terhadap teleskop sehingga dapat memperbesarkan sehingga 30 kali ganda yang akhirnya membolehkannya membuat pemerhatian terhadap angkasa. Maka. • Beliau menemui bulan-bulan Jupiter.

tetapi juga kelajuan planet di orbit yang lebih besar adalah lebih lambat dari planet yang di orbit yang lebih kecil. 3. Cuba anda cari di internet lagi ahli –ahli Astronomi Islam yang terkenal dansumbangan mereka.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  memusnahkan teori astronomi Aristotle tentang pergerakan planet yang seragam. Selesai bahagian ini. Rehatlah dulu 97 . Kuasa dua bagi tempoh orbit planet berkadar terus dengan paksi semi major kuasa tiga bagi orbit tersebut. Ini bukan sahaja bermakna orbit yang lebih besar mempunyai lebih lama tempohnya. Tamadun Islam banyak menyumbang kepada kemajuan Astronomi.

Ball .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Rujukan Lutgens. (2007).org/wiki/Austronesian_peopl es Tafsir Al-Quran Al-Karim 98 . S. Foundation of astronomy. New Jersey: Pearson Prentice Hall. F.wikipedia. M. Dewan Bahasa dan Pustaka. K.org/files/2298/2298h/2298-h. R. A. E. 9th Edition. (2005). Foundations of earth science.Great Astronomers. 4th Edition. Kamus Dewan. Kuala Lumpur.J. Edisi Ketiga (1998).org/wiki/Astronomi http://en.wikipedia. October 24.Release Date: August 2000 [EBook #2298] http://www.htm#PTOLEMY http://ms. Belmont: Thomson.gutenberg. & Tarbuck. 2010 [EBook #2298]. Seeds.

3 Penjelajahan Alam Semesta Alam semesta merujuk kepada kesemua benda yang wujud. Lohong Hitam.598 x 109 m Simbol : AU Paksi semi major ialah diameter terpanjang iaitu garisan yang membentang dari titik tengah elips hingga ke kedua-dua fokusnya. Kerdil Putih . iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Galaksi. 104 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TAJUK 11 1. Benda-benda di dalam alam semesta dapat di bahagikan kepada dua kumpulan utama. masa. dan jirim. Nebula.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Bintang dan Buruj 1. Kerdil Putih dan Raksasa Merah dan Bintang serta Buruj. Nebula. tenaga. Unit Astronomi Dalam bidang astronomi. Lohong Hitam. Nebula. sama ada dapat dilihat (pepejal). Lohong hitam. 1. Menerangkan Galaksi. Galaksi. atau tidak dapat dilihat (udara). Kerdil putih dan raksasa merah serta Bintang dan Buruj Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui Penjelajahan alam semesta.1 Sinopsis ANGKASA LEPAS:   Penjelajahan alam semesta. anda akan dapat: i. unit panjang yang biasa digunakan ialah unit astronomi (AU). Sebahagian pakar sains percaya bahawa Alam Semesta bermula dengan satu letupan besar yang membentuk ruang. Menghuraikan dan menjelaskan Penjelajahan alam semesta . ii. Paksi semi major 1 unit astronomi = 149. Satu unit astronomi merupakan satu unit panjang yang hampir sama dengan paksi semi major peredaran bumi mengelilingi matahari. Raksasa Merah.

™ Satu saat cahaya ad Pe ernahkah manusia m menjejakkan kaki k ke bulan? Aktiviti 1 S Siapakah m manusia yan ng pernah s sampai di Bulan.47 72.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  E Elips ialah lengkunga an tertutup.? i. Namun. Mengapa manusia m ingin menjelaja ahi angkasa a lepas? 105 .580. ™ Satu tahun ersamaan dengan 17 7. Plane et ini sendi iri sebe ialah h elipsoid Tahun Cahaya Tahun cah haya meru ujuk kepad da jarak ya ang direnta asi oleh ca ahaya dala am tempoh h ahun bersa amaan 9.730.4 46 peta me eter.792.547.730.580.7 792.4 472. g gelang it tu enarnya elips. ™ Memandangkan cah haya boleh h bergerak selaju 299 9.80 00 atau 9.4 460. Cont toh: gela ang zuhal l kelihata an sepe erti bulat.987.458 m meter. jauh d daripada mana-mana m a tarikan graviti ata au magnet dalam tem mpoh satu t tahun Julia an (bukan tahun lomp pat). sa n cahaya bersamaan b n 63. jika diliha at dari sudut lain. ii.460.458 m/s dalam m keadaan n atu tahun cahaya c = 9. vakum. Tahun T cah haya juga ditakrifkan n satu ta sebaga ai jarak ya ang dilalui oleh foton n dalam ru uang terbuka.241 un nit astrono omi (AU).480 meter r.8 kilometer. Bagaimana a kita boleh menjelajahi angkasa le epas? iii. ™ Satu minit cahaya be dalah 299.

106 .4 Teleskop. Negara kita Malaysia tidak ketinggalan menjelajahi angkasa dengan program angkasawan negaranya telah menghantar rakyat Malaysia ke ISIS. Aktiviti: Kaji gambar dibawah dan buat catatan anda sendiri bagaimana Teleskop Angkasalepas Hubble berfungsi. Manusia telah mencipta roket dan membina prob yang dapat menjelajah sehingga di angkasa lepas.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1. Berjuta-juta bintang bertaburan di langit pada waktu malam. selamat dan dapat berfungsi dengan baik. Manusia mula melihat angkasa dengan mata kasar dengan melihat langit pada waktu siang dan malam hari. jurutera dan teknisyen di NASA’s Goddard Space Flight center dan Space Telescope Science Institute(STScI) yang bertanggungjawab bersama-sama menjalankan operasi Telekop Angkasa Hubble serta memantaunya supaya ‘’sihat’’. Semua kita pernah terpukau dengan keindahan bintang yang bergemerlapan pada waktu malam. Seterusnya manusia telah membina teropong bagi melihat dengan lebih jelas objek di langit sehingga dapat menamakan buruj dan bintang-bintang di langit. Operasi Teleskop Angkasalepas Hubble Teleskop angkasalepas Hubble menggunakan beratus-ratus sainstis. Manusia telah tinggal di Stesen angkasa lepas ISIS bagi mengkaji angkasa lepas.

Satelit buatan manusia dikawal oleh manusia dan komputer untuk operasinya. Teleskop Hubble adalah satu penjelajahan Secara meneropong angkasa lepas dari angkasa lepas dengan menghantar roket yang membawa Teleskop angkasa Hubble untuk meneropong angkasa dengan lebih dekat lagi.2 Satelit Satelit ialah objek yang mengorbit sesuatu planet atau bulan.1 Prob Jantung Milky Way (Heart of Milky Way) Bintang Kerdil (Burned out Star) Sepasang Galaksi (The Mice) Prob merupakan satu penjelajahan angkasa lepas dengan menghantar roketroket yang dapat meninjau planet dan objek di angkasa lepas. Sila ke http://hubblesite. Mata Nebula (Nebula’s Eye) 1.org/the_telescope/ 1. 107 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Contoh gambar-gambar yang diambil oleh Teleskop angkasa Hubble.4. Ada juga probe yang dilancarkan berfungsi sebagai satelit. Ada satelit iaitu objek buatan manusia yang dilancarkan untuk mengorbit bumi atau planet lain bagi pelbagai tujuan seperti ramalan kaji cuaca dan juga komunikasi dan juga penyelidikan angkasa(astronomi).4. Bulan adalah adalah satelit semulajadi yang sentiasa mengorbit bumi. Aktiviti 2 Teruskan mengkaji Teleskop Hubble dengan lebih lanjut .

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  1.4.3 Stesen Angkasa lepas Antarabangsa Stesen Angkasalepas Antarabangsa (ISS) Stesen Angkasalepas Antarabangsa (ISS) ialah satu satelit yang diguna sama oleh beberapa negara sebagai pusat kajian angkasalepas. 1972) seorang Doktor Bedah Otopedik ialah Angkasawan Negara Malaysia pertama ke angkasa lepas di Stesen ISS pada 10 oktober 2007 menaiki Soyuz TMA-11 bersama 16 kru Ekspedisi yang lain di bawah program Angkasawan negara dengan kerjasama negara Rusia. berinteraksi dengan galaksi lain melalui perlanggaran dan percantuman. Beliau telah berjaya turut serta dalam penerokaan dan kajian angkasalepas. Galaksi Galaksi sentiasa dalam keadaan fluks. Angkasawan negara Dr Sheikh Muszaphar ialah rakyat Malaysia pertama ke angkasa lepas melalui program angkasawan negara ke ISS . Malah galaksi Bima Sakti berada di laluan perlanggaran dalam beberapa bilion tahun dengan jiran terbesar kita. Sheikh Muszaphar Shukor Al Masrie bin Sheikh Mustapha (dilahirkan pada July 27. Andromeda. 108 .

Sistem suria mengambil masa 220 juta tahun untuk melengkapi satu edaran mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Kelompok Agung Kelompok Tempatan Bimasakti Dalam setiap galaksi dianggarkan terdapat pula 100. Setiap galaksi berputar mengelilingi pusat galaksi. Sesetengah planet di sistem suria memiliki bulan yang beredar mengelilingi mereka. Dalam Sistem suria pula kesemua sembilan planet beredar mengelilingi matahari.000 tahun cahaya. Pada kebiasaannya setiap galaksi berbentuk leper dan tebal sedikit dibahagian tengah seperti piring dengan saiz diameter 100. Dalam Alam Semesta terdapat kelompok-kelompok galaksi yang teramat besar yang dikenali sebagai Kelompok agung.Ini termasuk sistem suria yang terletak di dua per tiga ke tepi galaksi Bima Sakti. di mana kita berada dikenali sebagai Kelompok tempatan. beredar mengelilingi pusat Kelompok tempatan. Dalam kelompok galaksi yang lebih kecil daripada Kelompok agung. habuk dan gas-gas dan sistem-sistem solar. Terdapat 30 galaksi termasuk Bima Sakti yang telah dikenal pasti. kira-kira 30 ribu tahun cahaya dari pusat. yang terdiri daripada kelompok-kelompok galaksi yang lebih kecil.000 juta bintang. 109 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Gambar sebuah Galaksi Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang yang terdapat dalam Alam Semesta iaitu satu kumpulan berbilion bintang-bintang.

Peng gkaji angkasalepas percaya p ba ahawa loho ong hitam terbentuk t a apabila sebuah binta ang kehabisan bahan n api dan membakar m diri sendir ri . Baha an runtuh menjadi m “ in nfinite dens sity” dan sa atu ruang mele engkung masa m yang ekstrem te erhasil. Spiral 3. Beberapa imej lohon ng hitam 110 . Ia kemu udian dihan ncur luluh oleh berat grav vitinya sen ndiri .SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  Terdap pat tiga jenis galaks si: 1. Tida ak sekata mej-imej ga alaksi diam mbil oleh te eleskop Hubble Im Loho ong Hitam Loho ong hitam adalah obj jek yang paling miste eri dan ber rkuasa di alam a maya ini. Elip ptikal 2. apa yang g ia tinggal lkan selepa as sebuah h bintang ru untuh dan lenyap.

Bintang seperti matahari kita melakurkan hidrogen dipusat matahari menjadi helium. dua kerdil putih yang padat di J0806 sistem bintang binari mengorbit satu sama lain setiap 321 saat. Apabila hidrojen yang digunakan sebagai bahan 111 . Pelakuran nuklear diteras pusat bintang menghasilkan haba dan tekanan keluar tetapi tekanan ini diseimbangkan oleh tekanan ke dalam oleh graviti yang dihasilkan oleh jisim bintang itu. Kerdil Putih dan Raksasa Merah Bintang-bintang yang sangat tua ini adalah sangat padat.5 ton. Maklumat ini menggembirakan NASA kerana ia mengetahui tarikh lahir sebuah lohong hitam memberi peluang kepada pakar untuk mengkajinya. Satu sudu bahannya adalah seberat seekor gajah-5.01 kali matahari kita tetapi jisimnya lebih kurang sama. Kerdil putih biasanya mempunyai jejari hanya 0.600 tahun cahaya jauhnya. Ia juga melaporkan bahawa satu imej bayi lohong hitam seperti di atas yang baru lahir dilihat apabila satu bintang meletus di galaksi yang berjiran di lokasi galaksi M-100 iaitu lebih kurang 50 juta tahun cahaya dari bumi. Apabila mereka mencapai akhir evolusinya ia biasanya menjadi kerdil putih.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Kelahiran lohong Hitam (“Black Hole”) NASA telah mengkompilasikan imej yang dramatik dipercayai adalah lohong hitam di angkasa lepas. Lebih kurang 1. Kerdil putih adalah bintang yang telah membakar semua gas hydrogen yang dimilikinya yang mereka guna sebagai bahanapi nuklear.

112 . dan plasma. Raksasa Merah kekal cukup panas untuk menghasilkan helium di terasnya yang terhasil daripada pelakuran hidrogen menjadi unsur yang berat seperti karbon. boleh jadi hanya beberapa bilion tahun sahaja berbanding 10 bilion tahun berbanding bintang yang habis membakar semua bahan apai hidrogen seperti matahari kita. gravitinya menyebabkan bintang itu runtuh ke atas dirinya sendiri. Pada tahap ini. gas.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  api telah habis dan pelakurannya menjadi perlahan. Raksasa Merah Raksasa merah sangat besar. Apabila sesuatu bahan runtuh akibat beratnya sendiri. Apabila bintang menjadi lebih tumpat dan memadat ia kepanasannya meningkat membakar hidrogen-hidrogen yang terakhir menyebabkan lapisan luaran bintang itu mengembang keluar. sinaran ultravioletnya akan mengionkan gas disekeliling. Beberapa contoh penggunaan nama lama masih digunakan seperti Galaksi Andromeda dirujuk sebagai Nebula Andromeda sebelum galaksi ditemui oleh Edwin Hubble. Pembentukan Nebula biasanya terjadi apabila berlakunya “gravitational collapse” pada gas dalam interstellar medium (ISM). Nebula Nebula (Latin: "awan") merupakan awan antara bintang yang terdiri daripada debu. Pada awalnya nebula merujuk pada nama umum yang diberikan untuk semua objek astronomi yang terbentang di langit. lalu membuatkan boleh dilihat dengan mata. termasuk galaksi di luar Bima Sakti. Kemudian. Kebanyakan bintang-bintang tidak cukup besar untuk menghasilkan tekanan dan haba yang diperlukan untuk membakar unsur-unsur yang berat justeru pelakuran dan penghasilan haba terhenti. oleh itu habanya tersebar luas dan suhu permukaannnya lebih sejuk. bintang itu menjadi raksasa merah (“red giant”) . tetapi suhu di terasnya kekal sangat panas(merah). bintang yang besar mungkin akan terbentuk ditengah-tengahnya. Raksasa Merah wujud dalam tempoh yang singkat.

2. Akh hirnya. 3.ditekan n etumpatan tinggi oleh h gravitinya a-sebagai kerdil putih yang dengan suhu u kepada ke melebihi 180. Dalam lingkungan nebu ula ini . 4.000 da arjah Fahre enheit(100.Tetapi bukan b sem mua kerdil putih akan n mengamb bil masa ya ang bermilenia untuk k i menyejukk kannya.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  Jenis-jeni is Nebula 1. Nebula N Pla anetari: Mata M Kucin ng Nebula ari: proplaneta Segi empa at merah Nebula an: pelepasa Omega G Nebula Gelap: Kepala Kuda K ti ini akhirnya mele etuskan bahan-baha an lapisan n Bintang-bintang sepert ang meng ghasilkan cengkerang c g atau lap pisan gas yang mengembang g luarnya ya dipanggil n nebula planetary (Pla anetary nebula). Nebula a gelap (se ejenis awa an interste elar @peng gumpulan yang tepu u sehingga a menga aburkan cahaya dari belakang). te eras panas s bintang masih m keka al. Bintang-bin B tang di si istem binta ang binary y boleh mempunya m tarikan gra avity yang g cukup ku uat menar rik bahan-bahan dar ripada bintang yang g 113 . . m Meramalkan berapa lama suat tu kerdil putih tela ah menye ejuk boleh h u ahli astronomi mempelajari i banyak tentang u umur alam m semesta a membantu ini. sele epas 10 atau a 100 bilion b tahun . Nebula a proplane etari (merupakan fas sa seterusn nya bagi nebula n pla anetari dan n menge eluarkan ra adiasi infram merah yan ng tinggi). Oleh h kerana bin ntang tertua alam semesta ini h hanya baru u berusia 1 10 ke 20 bilion b tahun n maka belu um ada lag gi kerdil hita am yang diketahui manusia.000 darjah h Celcius). . satu k kerdil putih menyejuk k sehingga ia menjad di satu ke erdil hitam yang tidak mengelu uarkan ten naga. Nebula a planetari (mengand dungi peng gembanga an cangker rang berca ahaya bagi gas be erion). Nebula a pelepasa an (awan yang men ngandungi gas berio on yang melepaskan m n pelbagai warna).

B Perkataan n buruj berasal darip pada istila ah Arab ia aitu ‫( بـــرج‬b burj) (tunggal). Apabila kerdil putih p meng gambil suatu jisim y yang cuku up dengan n cara ini mencapai sa atu tahap dipanggil d h had chand darsekhar(c chandrasekhar limit). Dalam ka awasan-ka awasan ini corak tertentu t ter rbentuk ole eh bintang-bintang d dengan ke edekatan antara satu sama lain n di langit malam Bumi. ka ini teka anan ditera asnya menjadi sang gat besar yang men nyebabkan n pada ketik berlaku pe elakuran yang y panta as atau be erlanggar dan bintan ng itu aka an meletup p dalam satu u superno ova termon nuklear. nama n buru uj juga berbeza. 114 . Justeru. Fikirkan! Mungkink kah nebula a adalah p permulaan n atau pen ngakhiran sesuatu bintang? b Bintang d dan Buruj Buruj iala ah konste elasi atau gugusan bintang-b bintang me erupakan kawasan n yang dinyatakan d di seluruh daripada a sfera ca akerawala. orang Melayu di Nusanta ara melihat corak empat biji bintang b berbentuk segiempat t n tiga biji bintang la agi sederet t di dalam mnya sebag gai sebuah h belantik manakala a dengan orang Yunani Y da an Rom Pu urba meliha atnya seba agai susuk k tubuh ma anusia iaitu u pemburu u bernam ma Orion. Peradaba an yang berbeza b m mempunya ai perseps si tersendi iri mereka a terhada ap corak buruj itu. Da alam conto oh di atas.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  berhampir ran. ‫بـــروج‬ (burūj) (jamak).

nationalgeographic. http://pagarmuseh. Seeds. 4th Edition. Kebanyakannya dirujuk kepada 48 buruj dinyatakan oleh Ptolemy dalam Almagest sejak (abad ke-2). Aktiviti : Pemerhatian bintang dan buruj. Pada waktu malam yang gelap cuba perhatikan bintang-bintang di langit . Nicolas Louis de Lacaille(1763) dalam Coelum australe stelliferum menyatakan selebihnya pada abad ke-17 dan ke-18 . (2005). yang terkini ditemui di langit selatan. Foundations of earth science.com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan. Seterusnya namakan buruj yang anda lihat. New Jersey: Pearson Prentice Hall. F.htm 115 .al-azim.html http://science. Anda dikehendaki melakarkan buruj yang biasa kelihatan. (2007). 9th Edition.com/science/space/univ erse/white-dwarfs-article/ http://www. Belmont: Thomson. Cuba anda kenalpasti buruj-buruj seperti Orion.Scorpion dan lain-lain Tamat Lutgens. M.blogspot. Foundation of astronomy.J.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Kesatuan Astronomi Antarabangsa (International Astronomical Union) (KAA IAU) sejak 1922 menyatakan terdapat 88 buruj piawai. Southern Cross . & Tarbuck. A. K. E.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran.

iv. dan Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah 12.1 Sinopsis ANGKASA LEPAS:    Sistem Suria. anda akan dapat: i.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya. dan Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui Sistem Suria. Memerhati dan merekodkan perubahan di  angkasa raya.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  TAJUK 12 12. v. ii. Menyatakan Teori Pembentukan Sistem Suria Memperihalkan ciri dan pergerakan Planet Memperihalkan Prinsip Fungsi Binokular Dan Teleskop Menyelesaikan Masalah Kuasa Pembesaran Teleskop Menghasil Aktiviti Berkesan Untuk P&P 12. iii.3 Kerangka Tajuk 116 .

meteroid. Jika bumi digambarkan sebagai sebiji bola sepak. dan debu Antaraplanetari.com/interactives/messenger/p sc/PlanetSize.html 117 .3 Sistem Suria 12. komet. lapan planet ialah: Utarid : Zuhrah : Bumi : Marikh : Musytari : Zuhal : Uranus : Neptun Latihan Perbandingan saiz planet secara kontekstual. Mengikut susunan dari saiz dan jarak mereka dari Matahari. termasuk asteroid.1 Sistem Suria Sistem Suria terdiri dari Matahari dan objek selestial yang terikat kepadanya dengan daya tarikan graviti. Ini termasuk lapan planet dan bulan-bulan mereka dan berbillion dari anggota kecil.sciencenetlinks. objek berais jalur Kuiper.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  12. bagaimana planet lain dapat digambarkan? http://www.3.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  12.3.html Fikirkan Mutakhir ini Pluto dikatakan bukan planet.2 Pembentukan Sistem Suria Hipotesis Nebular dapat menerangkan pembentukan Sistem Suria. Kenapa begitu? 118 . Daya tarikan graviti menarik Zirim membentuk awan gas Keabadian momentum sudut menyebabkan awan membentuk disk dan mula berputar Zirim Pusat akan terkumpul di pusat (Matahari) Zirim Pingir akan membentuk Planet Bahan Bacaan Origin Of Solar System http://nineplanets.org/origin.

Zuhrah. Suhu Utarid pada waktu siang dianggarkan kira-kira 400 manakala pada waktu malam kira-kira 200 Julat suhu yang besar berlaku kerana tiada lapisan atmosfera yang boleh memerangkap tenaga matahari. Ini adalah kerana mereka merupakan Planet yang terletak berdekatan dengan Bumi. Marikh.9 juta km. Utarid.3 Pergerakan Planet Semua Planet bergerak dalam orbit yang tetap.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  12.2 juta km.3. Planetplanet Utarid Ciri-ciri Ia adalah planet paling hamper dengan matahari pada jarak kira-kira 57. Bumi. 119 Zuhrah . Semua orbit adalah dalam satah yang sama dan merupakan bentuk hampir bulat. Ia mempunyai diameter 487.8 km. Musytari. permukaannya seakan-akan sama dengan permukaan bulan kerana terdapatnya kawah. Zuhal merupakan lima Planet yang boleh diperhatikan dengan mata kasar. suhu permukaan zuhrah kira-kira 457 dan ia sentiasa diliputi awan tebal. Saiz dan jisimnya lebih kurang sama dengan bumi. tanah tinggi dan lembah. Diameter zuhrah ialah 12104 km. Jarak zuhrah dari matahari adalah kira-kira 108.

Atmosferanya berwarna kehijauan kerana kesan kehadiran gas metana. Planet zuhal juga berputar di atas paksinya dan satu putaran mengambil masa kira-kira 10. Musytari Zuhal Uranus Neptun Latihan Perbandingan jarak planet secara kontekstual. planet ini kelihatan merah kerana diselaputi oleh debu merah. bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia. Zuhal beredar mengeliling matahari mengikut orbitnya dan mengambil masa 29. Planet terbesar dalam system suria. Bumi juga berputar di atas paksinya. Ia mempunyai gelang yg. Planet ketiga besar dalam system suria. Planet marikh mempunyai 2 buah satelit iaitu Phobes dan Diemos. Zuhal adalah planet keduabesar dalam system suria.physlink. Planet ini mempunyai 8 buah satelit mengelilinginya. Planet yang paling kecil dalam system suria. diameter bumi ialah 12573 km.3 juta km dan berdiameter kira-kira 142 800 km. melingkari. Jarak musytari dari matahari adalah kira-kira 778. planet musytari mengelilingi matahari sekali dalam masa 12 tahun.9 juta km dan mempunyai diameter 6785 km.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Bumi Marikh Jarak bumi dari matahari adalah kira-kira 149. Tarikan gravity di Marikh adalah lebih lemah dan menyebabkan lapisan atmosferanya memiliki karbon dioksida yang sangat nipis berbanding dengan atmosfera bumi. Suhu di permukaan adalah terlalu sejuk kerana jaraknya yang jauh dari matahari.5 tahun untuk melengkapkan satuperedaran. Suhu lapisan atmosferanya ialah -170 dan terdiri daripada gas hydrogen dan gas metana. haiwan dan tumbuhan. berapakah jauh planet lain dari matahari? http://www.67 jam. Bumi mempunyai satelitnya sendiri iaitu bulan. Satu putaran Neptun mengambil mengambil masa kira-kira 16 jam. Satu tahun di Neptun bersamaan dengan 165 tahun di bumi. Uranus mengambil masa 84 tahun bumi untuk melengkapkan peredarannya mengelilingi matahari.6 juta km. Jika jarak bumi dari Matahari ialah 10cm.com/education/askexperts/ae477.cfm 120 . Suhu permukaan adalah -210 terlalu rendah kerana jaraknya yang jauh dari matahari. Jarak marikh dari matahari adalah kira-kira 227. Bumi mengedar mengeliling matahari mengikut orbitnya.

93 jam 24. Kanta yang dekat dengan mata dikenali sebagai kanta mata dan kanta yang dekat dengan objek dikenali sebagai kanta objek.2.3. Binokular Teleskop 121 .6 jam 9.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Perbandingan antara planet-planet dalam system suria Nama planet Utarid Zuhrah Bumi Marikh Musytari Zuhal Uranus Neptun Jarak dari matahari (km) 58 juta 108 juta 150 juta 228 juta 778 juta 1427 juta 2800 juta 4500 juta Diameter (km) 4878 12 100 12 756 6790 142 800 120 600 51 800 48 600 Tempoh putaran 59 hari 243 hari 23. Ia biasanya terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 kanta.3.9 jam Tempoh peredaran 88 hari 225 hari 365 hari 687 hari 11.86 tahun 29.1 Binokular dan Teleskop Binokular dan teleskop merupakan alat yang membantu manusia membuat pemerhatian terhadap objek yang jauh di mana imejnya dapat dibesarkan melalui kanta.46 tahun 84 tahun 165 tahun 12. Imej dihasilkan oleh kanta objek mesti jatuh pada kedudukan yang kurang dari jarak fokus mata sebelum ianya menjadi objek kepada kanta mata. 12.9 jam 10.2 Memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya.7 jam 22 jam 17.

com/how-to-build-homemadetelescope-162827/ 12.hometrainingtools.3 Menghasil Aktiviti Berkesan Untuk P&P berkaitan Planet Tajuk planet adalah sangat menarik untuk dipelajari oleh murid-murid. Pelbagai strategi boleh digunakan guru dalam mengajar tajuk ini.3. fo M = -------fe M (Kuasa Pembesaran) fo(Jarak Fokus Kanta Objek) fe(Jarak Fokus Kanta Mata) Layari Internet Pembinaan Telescope Ringkas http://www. Perbincangan Aktiviti: Bincang dan cadangkan aktiviti yang berkesan untuk mengajar tajuk ini. murid-murid boleh diberi tugasan membina model planet-planet dan matahari mengikut nisbah saiz yang planet kepada matahari menggunakan plastisin yang berbagai warna. Tamat 122 .com/telescope-optical-scienceproject/a/1248/ http://www. Berikan pendapat yang lain.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Kuasa Pembesaran adalah bergantung kepada nisbah kuasa kanta mata dan kanta objek. Sebagai contoh.wonderhowto.

com/watch?v=z_RAEESmsrs 123 . Seeds. Foundation of astronomy. Foundations of earth science. K. M. E. Belmont: Thomson. (2005). New Jersey: Pearson Prentice Hall.youtube. A. & Tarbuck. F.J.html (keterangan yang terperinci planet-planetdalamsistemsuria) http://www.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Lutgens. (2007). 9th Edition. 4th Edition.tripod. http://niksharris.com/utarid.

Musim M dan Zenit Mengha asilkan Aktiviti Berkesa an Untuk P& &P 13.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 13 ANGKASA A LEPAS:    Matahari. 13. Ast teroid.1 Matahari Matahari adalah a bint tang terdek kat dengan Bumi pada jarak p purata 150 0 000 000 0 kilometer.Astero oid. Komet t.  Meteor dan  Komets Pergerakan  Matahari relatif  M kepada bumi da an  masa Siang‐Malam. Tajuk ini disusun Komet. Mete eor Dan Kom mets Mendef Mempe erihalkan Pe ergerakan Matahari M relative terhad dap Bumi da a masa . iii. Asteroid. Per rgerakan ma atahari relat tif kepada bumi b dan Ma asa dan Ger rhana Matah hari. ii. Pergerakan n matahari  relatif kepada bumi dan n Masa dan Gerhana G  Mat tahari  13. Astero oid. Matah hari adalah h la gas yang pijar dan d tidak berbentuk bulat sempurna.  Musim dan Zenit th Gerh hana Matahar ri 13.3. Matahari dikategorik kan sebag gai bintang kecil jenis s G. iv.2 Hasil Pem mbelajaran Pada akhir tajuk ini. Lebih h kurang g 98% jisim Sistem Su uria terkum mpul pada m matahari. an nda akan da apat: i. Mempe erihalkan Ke ejadian Sian ng-Malam. 124 . A  Me eteor.1 Sinopsis d unt tuk membolehkan pela ajar menget tahui Matah hari.3 Kerangka a Tajuk A Angkasa  Lepas Ma atahari. s Matahari suatu bol mempunya ai khatulist tiwa dan kutub keran na putara an paksiny ya. finisikan Ma atahari . Meteor.

dan Komet Asteroid merupakan batu atau mineral iron-nickel dan biasa dijumpai di sekitar orbit antara Marikh dan Musytari yang juga bergerak mengelilingi Matahari.2 Asteroid.1.6 juta tahun lalu. Untuk terus bersinar. Matahari dipercayai terbentuk pada 4. matahari. Meteor. Kepadatan jisim matahari adalah 1.3.41 berbanding jisim air. geseran dengan udara bumi akan menyebabkannya terbakar dan biasanya hanya sebahagian yang kecil tertinggal apabila ianya sampai ke Bumi.370 watt per meter persegi setiap saat. dengan itu kehilangan empat juta ton jisim setiap saat. Jika banyak Meteor memasuki Bumi serentak akan menghasilkan hujan Meteors yang cantik. Komet biasanya terdiri daripada batu atau ais dan ianya serupa planet yang bergerak mengelilingi Matahari dengan orbit tersendiri yang merupakan bentuk elips. yang terdiri dari gas panas menukar hidrogen kepada helium melalui reaksi pelakuran nuklear pada kadar 600 juta ton sesaat. matahari juga merupakan pusat sumber tenaga di dalam Sistem Suria. masing-masing iaitu fotosfer. Apabila ia memasuki atmosfera bumi. Meteors mempunyai saiz yang sebesar pasir hingga beberapa meter. Meteor sentiasa menghasilkan satu jalur terang yang sepintas lalu semasa ianya terbakar. 125 . Ianya adalah hasil perlanggaran jasad-jasad yang lebih besar pada masa lampau. Jumlah tenaga matahari yang sampai ke permukaan Bumi yang dikenali sebagai sinar suria menyamai 1.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Selain sebagai pusat peredaran. kromosfer dan korona. Matahari terdiri dari inti dan tiga lapisan seperti kulit. 13.

3.com/telescope-opticalscience-project/a/1248/ http://www.wonderhowto.hometrainingtools.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  13.com/how-to-build-homemadetelescope-162827/ 126 .2. 13. ianya juga bergerak mengelilingi Bimasakti sementara planet-planet mengelilinginya.2 Pergerakan matahari relatif kepada bumi dan masa.1 Pergerakan Matahari Matahari bukanlah bintang yang statik kedudukannya. Layari Internet Pergerakan Matahari http://www.3.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  13.3.3. Ini berlaku pada tempat berlainan pada masa yang berlainan. Ianya berlaku apabila sinar Matahari masuk secara normal(tegak) ke bumi.1 Pergerakan Bumi dan Kejadian Siang Malam Bumi berputar pada paksi dengan kadar 24 jam bagi satu pusingan lengkap (1 hari) dan ini menyebabkan kejadian siang-malam. Apabila Sinar Matahari masuk secara normal ke bumi di Equator.3. Siang Malam Orbit Mengelilingi Matahari 13.3.24 hari (1 Tahun). Apabila Sinar Matahari masuk secara normal ke bumi di Hemisfera Selatan Apabila Sinar Matahari masuk secara normal ke bumi di Hemisfera Utara 127 .2 Zenit Matahari Zenit merupakan keadaan di mana Matahari berada tepat di atas kepala. Bumi juga bergerak mengelilingi Matahari dengan kadar 365.

Ini adalah terbalik pada bulan Disember di mana Musim Sejuk berlaku di Hemisfera Utara dan Musim Panas berlaku di Hemisfera Selatan.3. Bulan Mac Jun September Disember Hemisfera Utara Musim Bunga Musim Panas Musim Luruh Musim Sejuk 128 Hemisfera Selatan Musim Luruh Musim Sejuk Musim Bunga Musim Panas .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Latihan Model Zenit Sila buat satu model untuk membuat demostrasi model Zenit. http://www.sahasraadhipura.org/events/Zenith/zenith.4 darjah.html 13. Perubahan ini tidak ketara pada khatulistiwa maka tidak ada kejadian empat musim di sini.3 Pergerakan Matahari relatif terhadap masa Kejadian Empat Musim Kejadian Empat Musim adalah disebabkan oleh sinaran Matahari ke bumi secara tegak pada kedudukan berlainan pada masa berlainan di mana Bumi bukan tegak tetapi condong 23. Hemisfera Utara terdedah kepada sinaran Matahari untuk tempoh lebih panjang masanya pada bulan Jun maka ianya merupakan Musim Panas manakala pada masa yang sama di Hemisfera Selatan menerima sinaran Matahari lebih pendek masanya pada bulan Jun maka ianya merupakan Musim Sejuk.3.

Bincangkan kesan fenomena gerhana matahari kepada alam semesta. Tamat 129 .4 Gerhana Matahari Mengumpul Maklumat Kumpulkan maklumat bagaimanakah fenomena gerhana matahari terjadi.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Perbincangan 13. Tutorial 1.3.

Belmont: Thomson.nationalgeographic. Seeds. (2005). & Tarbuck. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Foundation of astronomy. (2007).html http://science.blogspot.com/science/space/univ erse/white-dwarfs-article/ http://www. 4th Edition.J. A. M. F.com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Lutgens.htm 130 .com/~smkdolsaid/sainsdlmquran.al-azim. E. K. 9th Edition. Foundations of earth science. http://pagarmuseh.

Gerhana bulan b dan Ujikaji U dalam m Kurikulu um Sains Sekolah S Rendah ii. an i. Mengha asilkan Aktiviti Berkesa an Untuk P& &P 14. untuk k Bulan mengelilingi Bumi seb benarnya hanya 27 7. Menghu uraikan dan n menjelask kan Peredaran bulan .3. Gerhana a bulan dan U Ujikaji dalam m Kurikulum m Sains Se ekolah Rend dah 14. Pa asang-Surut t.1 Perderan Bulan akan satelit semulaj jadi Bumi yang tung ggal dan merupakan m n Bulan merupa t dengan Bumi. Mempe erihalkan Ge erhana Bula an . B Bula an mengelilingi Bum mi dalam waktu w 29. iv. Mempe erihalkan Pe ergerakan Bulan B Mempe erihalkan Ke ejadian Fasa Bulan. Jika dilihat dari luar angka asa.3 Kerangka T Tajuk Angkas sa Lepas Peredaran  Bulan Gerhan na Bulan Ujikaji dalam m  Kurikulum Sain ns  Sekolah Renda ah 14. v. Wakt dan diseb but juga se ebagai Syn nodic Perio od.1 Sinopsis Tajuk ini d disusun unt tuk membolehkan pela ajar mengetahui pered daran bulan n .3 hari d dan disebu ut sebagai Orbital Period.2 Hasil Pem mbelajaran nda akan da apat: Pada akhir tajuk ini.5 5 objek yang terdekat tu ini sebe enarnya ad dalah wakt tu relatif untuk kita yang y berad da di bumi hari.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 14 ANGKA ASA LEPA AS:   Pere edaran bulan . Gerh hana bulan n dan  Ujikaji da alam Kurik kulum Sain ns  Sekolah h Rendah 14. 131 . iii.

1.3. Semua Planet mempunyai bulan masing-masing. Bulan hanya mempunyai suku saiz Bumi. Bulan tidak memancar cahaya sendiri tetapi memantul cahaya Matahari.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Ini disebabkan semasa Bulan bergerak mengelilingi Bumi .2 Fasa Bulan Kesan Bulan bergerak mengelilingi Bumi telah menghasilkan fasa Bulan. (Hanya satu muka Bulan yang sentiasa menghadap Bumi). bumi juga bergerak mengelilingi Matahari. 14. 132 .

com/moon_phase.php?l=id 133 . http://www.moonphaseinfo.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Layari Internet Sila layari internet untuk mengetahui fasa bulan kini.

2. 14.2 Pasang Surut Pasang Surut berlaku disebabkan oleh tarikan graviti antara Bumi. Bumi dan Bulan membentuk satu garis lurus di mana sinar Matahari terhalang oleh Bumi dan umbra terbentuk di Bulan. Latihan Model Gerhana Bulan Sila buat satu model untuk membuat demostrasi.3.2 Gerhana Bulan Gerhana Bulan merupakan keadaan di mana Matahari. Air di mukabumi akan dipengaruhi oleh tarikan graviti Bulan sebab ianya adalah cecair yang sentiasa bergerak. Ianya memberi kesan paling tinggi apabila kedudukan Matahari dan Bulan adalah selari manakala ianya adalah rendah apabila kedudukan Matahari dan Bulan adalah serenjang. 134 .SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  14. Bulan dan Matahari.3.

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Mencari Maklumat Nyatakan kesan pasang surut terhadap Bumi. Buat catatan anda berkaitan fenomena pasang surut ini. Ujikaji bagi fenomena gerhana bulan. 2. Mengumpul Maklumat Cari bahan-bahan yang sesuai untuk p&p Sains KBSR/KSSR bagi semua tajuk dalam bahagian ini. Selesai bahagian ini.3.3 Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah Perbincangan Cadangkan 1. Ujikaji yang sesuai untuk menunjukkan fenomena siang malam bersama murid-murid. Rehatlah dulu 135 . 14.

M. & Tarbuck. Foundations of earth science. http://pagarmuseh.com/science/space/uni verse/white-dwarfs-article/ http://www.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran.al-azim. E.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Lutgens. F.blogspot. A. 4th Edition. K.com/2011/11/pergerakanTamat bumi-kaitan-dengan. New Jersey: Pearson Prentice Hall.J.htm 136 . (2005). 9th Edition. Belmont: Thomson. Foundation of astronomy. Seeds. (2007).html http://science.nationalgeographic.

Mengh angkan Pla anet bumia an dan planet gas Menera Menera angkan fun ngsi Prob angkasa a le epas 15. Planet bumian b  dan  planet berg gas dan Prob angkasa lep pas 15.3 Kerang gka Tajuk Angkasa  Lepas Planet dan  P pe enjelajahan  an ngkasa lepa as Planet  bumian dan n  anet bergas  Pla Pro ob Angkasa a  Lepas 137 . ii.2 Hasil Pem mbelajaran Pada akhir tajuk ini. iii. anda akan n dapat: i.1 Sinopsis Tajuk ini disus sun untuk membolehka m an pelajar mengetahui m Planet dan n penjelajah han ang gkasa lepas s. Planet bu umian dan planet p berga as dan Prob b angkasa le epas 15. huraikan da an menjela askan Plan net dan pen njelajahan angkasa le epas.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TAJU UK 15 ANGKASA A LEPAS:   Planet dan penjelajahan p n angkasa lep pas.

Dengan mengkajinya kila dapat mengetahui tentang bintang lain di Alam Semesta. Penjelajahan yang paling menarik dan mendapat perhatian berlangsung di antara tahun 1968 dan tahun 1972. Matahari terbentuk daripada awan gas dan debu kira138 . Bintang yang paling dekat dengan kita adalah matahari. Pada tahun 1969. semasa misi Apollo 11. contohnya cahaya dan haba. Berapakah jarak bumi dengan planet yang paling jauh? iii. Matahari adalah sebuah bebola gas panas yang berkilau .3. apabila angkasawan dari Amerika Syarikat mendarat di Bulan dalam misi Apollo. Seperti bintang lain. yang banyak membantu meningkatkan pengetahuan kita. Sejak tarikh tersebut. Apakah planet yang terbesar? ii. banyak misi telah dibiayai oleh Amerika Syarikat dan Rusia (Kesatuan Soviet sebelum tahun 1992). Planet manakah paling banyak bulan? 15. Neil Amstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama menjejakkan kaki di bulan. Suhu di pusatnya dianggarkan 14 000 000 °C ( 25 000 000 °F).SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  15.1.sebahagian besar gasnya adalah hidrogen dan ada sedikit helium serta sebahagian kecil unsur lain. proses yang disebut pelakuran nuklear terus menerus menjanakan tenaga.1 Planet dan penjelajahan Angkasa Lepas Apakah yang dimaksudkan dengan Planet? Aktiviti 1 i.1 Penjelajahan Angkasalepas Sejak bilakah manusia minat menjelajahi angkasalepas? Ahli sains mula menghantar roket angkasa sejak akhir tahun 1950-an lagi sebagai usaha untuk mempelajari lebih banyak aspek tentang alam semesta. Di dalam Matahari.3.

bulan dan komet bersinar akibat pantulan cahaya matahari. Hanya Matahari bintang yang diketahui mempunyai sistem planetnya sendiri. Kita namai permukaan cerah Matahari ini sebagai fotosfera (‘cahaya-sfera’). namun kumpulan bintang tersebut telah berpecah sedikit demi sedikit dan Matahari kini bersendiri. iaitu Bumi. Matahari lebih besar dan dapat menelan lebih 1 juta Bumi.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  kira 5000 juta tahun dahulu bersama-sama bintang lain. sejuk dan tanpa hidupan. Tenaga matahari melimpah ke semua arah dan cuaca serta iklim di Bumi bergantung kepada tenaga ini. kita perlukan empat tahun dan tiga bulan untuk sampai ke bintang yang terhampir Seperti bintang lain. Walaupun begitu jauh. Namun bagi salah sebuah planetnya. Namun. Matahari adalah seperti bintang lain yang kita lihat di langit. Matahari begitu besar sehinggakan sejuta planet sebesar Bumi dapat muat di dalamnya. sebahagian besar Matahari terbentuk daripada gas hidrogen. Hanya Matahari sahaja yang mengeluarkan cahayanya sendiri. matahari sangat cerah dan oleh itu jangan sekali-kali melihatnya secara tepat kerana ini akan merosakkan mata 139 . Jasad-jasad lain seperti planet. Matahari agak berbeza daripada semua jasad yang ada dalam Sistem Suria. Matahari ialah sebuah bintang. Matahari juga ialah sebuah bebola besar yang panas membakar dan gas besar yang pijar. Jika kita dapat menumpang alur cahaya. Tenaga ini dihasilkan daripada bahagian dalam Matahari yang bergerak perlahan-lahan ke permukaan. Gas ini bertindak seperti bahan api untuk menghasilkan tenaga yang menyebabkan Matahari terus bersinar. Matahari bukan semata-mata bintang biasa kerana ia adalah sumber tenaga bagi kehidupan. Matahari kelihatan lebih besar dan terang kerana lebih hampir dengan kita. bumi akan menjadi planet yang gelap. Namun. Matahari kelihatan kecil kerana terletak sejauh 150 juta km (93 juta batu) dari Bumi. Tanpa cahaya dan haba Matahari. Setiap pagi Matahari terbit di langit dan memberikan cahaya dan kehangatan kepada planet-planet yang lain seperti planet bumi dan bergas/bergergasi. iaitu tempat terpancarnya cahaya atau haba ke angkasa lepas. kita hanya perlukan kira-kira lapan minit untuk sampai ke Matahari.

Di sini gas berpusar dan menggelembung menjadikan Matahari kelihatan tidak bertompok. Di sesetengah tempat di dunia. Lapisan Matahari Matahari terdiri daripada lapisan berlainan gas. manakala bahagian - atas dan bawah mengambil masa kira-kira 30 hari. Di atas kromosfera adalah lapisan gas yang disebut korona (bermakna '‘mahkota”). Jika teori ini benar. PEMBENTUKAN CUACA Semua keadaan cuaca berlaku kerana haba daripada matahari mcnyebabkan udara sentiasa bergerak. Fenomena berkaitan Matahari Kitar Kemarau Ada saintis berpendapat tompok matahari mempengaruhi cuaca. 140 . Kejadian ini berlaku di Amerika Utara pada tahun 1930-an. Apabila awan menjadi sejuk. Haba daripada matahari menyebabkan air menyejat daripada laut dan membentuk awan. lembapan yang dikandunginya gugur sebagai hujan.setiap dua kitar tompok matahari lalu mengakibatkan kemarau yang teruk. Permukaan planet seperti Bumi atau planet bergas yang semakin panas akan memanaskan udara. Lapisan permukaan yang dapat kita lihat disebut fotosfera. hujan dijangka tidak turun sekali lagi di penghujung tahun 1990-an. dan 1970-an. Udara panas naik ke atas dan udara sejuk menggantikan tempatnya lalu menyebabkan angin bertiup. Hujan tidak turun hampir setiap 22 tahun . 1950-an. Perkara ini diketahui dengan mencerap pergerakan tompok matahari. Kemarau boleh mengakibatkan sungai menjadi kering-kontang. Fotosfera dikelilingi oleh lapisan gas yang tidak kelihatan yang disebut kromosfera.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  anda. Bahagian berlainan pada Matahari mengambil masa yang berlainan untuk beiputar bahagian tengah mengambil masa kira-kira 25 hari.

Tompok matahari an medan n magnet yang me emperlahankan alira an haba dari d pusat t terjadi disebabka ari. kadan ng kala fo otosfera M Matahari mempunya m i k gelap. Nyalaan suria biasanya b t tidak lama a tetapi p prominens dapat menca apai ketingg gian 100 000 0 km (62 000 batu) dan mu ungkin berlangsung selama s berbula an-bulan. Mataha ari tidak be ertompok. Kumpul lan Tompo ok Mataha ari g selama 11 tahun. Kemudian K uncul di mulany beberapa tompok matahari mu bahagian atas da an bawah di d permuka aan Matah hari. Tompo ok ini mem mpunyai bahagian b t tengah yang gelap disebut um mbra. Awan gas panas kadang kala meledak lalu menju Kejadia an yang disebut nya alaan suria a dan prom minens ini dikaitkan dengan ke ejadian tompok k matahar ri. T Tompok ini disebut to ompok ma atahari. Tompok k matahari biasanya a berlaku u berpasangan atau u berkump pulan. Pada m m melalui kita ar yang berlangsun b Tompok matahari ya. 141 . dan n Mataha dikelilin ngi bahagi ian lebih cerah c yang disebut penumbra a. Kum mpulan ter rbesar pernah diliha at meliputi kawasa an seiuas 18130 juta a km perse egi (7000 ju uta batu pe ersegi). iaitu tompok k gas yang g kelihatan n tompok lebih gelap keran na suhunya a tidak sep panas kaw wasan di se ekelilingny ya. Tompo ok itu kemudian leny yap dan k baru mu uncul semakin deka at dengan kawasan Khatulistiw wanya (ba ahagian tompok tengah h).SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  TOM MPOK MAT TAHARI Jika ditinjau dengan lebih te eliti. Nyalaa an Suria(“Solar Flar re”) PROMINE ES ulat di perm mukaan fot tosfera.

dengan Meskipun demikian. Matahari merupaka an jasad yang y terbes sar di dala am Sistem m Suria. Saiznya ki ira-kira 109 9 kali saiz Bumi dan jisimnya pula p kira-ki ira 333 000 kali jisim m M dia anggarkan juga 99 pe eratus bah han yang membina m S Sistem Suri ia terdapat t Bumi. M N Namun. se eperti saiz dan kecer rahannya. Matahari terg golong dala am jenis bi intang yang agak sed derhana sifatnya dib bandingkan n n bintang-b bintang yan ng lain. Kekuatan n 142 . s tet tapi suhu di sekitar r permuk kawasa an pancuta an gasnya a boleh me encapai le ebih daripa ada satu ju uta Kelvin. Suhu u kaannya pula p diang ggarkan cu uma 6000 0 Kelvin sahaja. Ma atahari buk kanlah mer rupakan ja asad yang berkeadaa an pepejal.SCE3110 B BUMI DAN AN NGKASA LEPAS S  Cah haya ultra aungu mata ahari Matahar ri Pusat Sistem Sur ria Sedarkah kamu ba ahawa Ma atahari ya ang keliha atan amat besar dan merah h kanlah sa atu kewuju udan yang g istimewa? Ahli a astronomi kini telah h menyala itu buk etahui deng gan jelas bahawa b Ma atahari han nya sebiji bintang b sah haja dalam m kalangan n menge beribu-ribu juta bintang b di langit. Seluruh h jasadny ya terbina daripada a gas yan ng amat panas. n Ka adangkala. pada Matahari. hambura an dan pan ncutan gas s itu boleh menjan ngkau seh hingga beberapa rib bu kilomet ter dari pe ermukaann nya. Hany ya sekitar satu perat tus sahaja gas ini te erdiri daripa ada unsurunsur lain seperti yang terd dapat di Bu umi. Malah. p ter rutamanya a daripada a hidroge en dan helium. Dari sudut t ini. p n Matahar ri kelihatan bergelo ora dan b bebintil-bint til dengan n Seluruh permukaan pancut tan dan ha amburan gas serta nyalaan. Set tiap bintan ng itu mem mpunyai cir ri-cirinya sendiri baik k dari se egi sistemn nya mahup pun sifat fiz zikalnya.

Proses tersebut hampir sama seperti yang berlaku dalam letupan bom hidrogen. planet bertanah merupakan planet dalaman yang terletak argon. karbon dioksida.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  tenaga dan suhu yang begitu tinggi itu dikatakan berpunca daripada proses pengeluaran tenaga nuklear yang berlaku di bahagian dalam Matahari. Planet Bertanah/Terestial Planet bertanah merujuk kepada planet berbatu yang terdiri Aspek Definisi Planet Bergas/Bergergasi Planet bergas merujuk kepada planet bergas yang terdiri daripada gabungan gas-gas hidrogen. Orbit bumi yang berbentuk elips tidak sama jarak dari matahari.3. Oleh itu. Ia juga dikenali sebagai planet Jovian atau planet gas gergasi. Bahagian orbit yang dekat dengan matahari ialah perihelion dan yang lebih jauh dari matahari dikenali sebagai afelion. helium. Planet-planet tidak terkeluar dari sistem suria kerana berada di bawah tarikan graviti matahari. Semua planet bergerak secara harmonis pada orbit masing-masing dalam sistem suria dan tidak terjadi pelanggaran atau pertembungan di antara satu sama lain. matahari merupakan pusat sistem suria. nitrogen. paling dekat dengan Matahari. Orbit bagi planet-planet yang mengelilingi matahari berbentuk elips atau bujur telur. terutamanya daripada batu-batu atau logam silikat. Di dalam Sistem Suria. 143 . Aktiviti 2 i.2 Planet Bumian ( Bertanah/Terestial ) dan Planet Bergas Kesemua planet termasuk Bumi juga beredar mengelilingi matahari dalam 13 orbit masing-masing kerana daya tarikan graviti. Bincangkan apakah perbezaan planet bumian dengan planet gas? 15.

dan air. Marikh 144 Musytari. Ia berada dalam lingkungan asteroid.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Planet bertanah mempunyai Komposisi Planet bergas hanya terdiri daripada gas dan berkemungkinan terdapat batuan yang berada pada teras planet gas gergasi. Lapisan atmosfera yang nipis terbentuk melalui aktiviti gunung Lapisan atmosfera Lapisan atmosfera yang nipis wujud di semua planet bergas. Teras planet terdiri daripada hidrogen. Jarak dari matahari Jarak yang sangat jauh daripada matahari. Contoh Utarid. Uranus. Zuhal. Kecil dan padat Saiz Besar dan kurang padat Tinggi Ketumpatan Rendah Dekat antara satu dengan yang lain Jarak antara setiap orbit planet Jauh antara satu dengan yang lain Jarak yang berdekatan daripada matahari. Neptun . Zuhrah. Seterusnya cuba anda lengkapkan perbandingan ini bagi aspek berikut: Lapisan atmosfera yang nipis wujud di semua planet bertanah kecuali Utarid. Bumi. logam dan batuan permukaan planet pepejal yang terdiri daripada gabungan beberapa hidrogen. berapi dan kesan hentaman komet. helium.

Sementara itu dalam 1971 Mariner 9 sampai ke Marikh dan merupakan prob pertama mengorbit planet lain. Mariner 4 dan Mariner 9.Imej yang diperoleh menggambarkan Marikh sebagai planet yang sejuk. Probe tidak dipandu oleh Angkasawan.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  15.Prob pertama yang mengkaji planet lain ialah Mariner 2. dipenuhi kawah-kawah dan permukaan seperti permukaan bulan. 145 .3 Prob Angkasalepas Prob Angkasa Juno Prob Mariner-9 Prob ialah kapal angkasa yang bergerak melalui angkasalepas untuk mengumpul maklumat sains. Mariner 2. Probe menghantar data balik ke bumi untuk dikaji oleh saintis. Prob-prob yang terawal ialah Sputnik 1.Probe ini yang terbang melepasi planet Venus pada 14 Disember 1962 mengesahkan bahawa planet Venus adalah sangat panas. Prob pertama dilancarkan ke Angkasalepas ialah Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957 oleh bekas Kesatuan Soviet seterusnya Amerika Syarikat melancarkan satu prob yang dipanggil Explorer 1 pada 31 Jan 1958. Prob ini mengambil gambar gunung berapai yang terbesar dalam system solar. Prob yang lain iaitu Mariner 4 adalah prob pertama yang dapat mengambil gambar planet. Ia terbang melepasi Marikh pada 14 Julai 1964. Explorer 1.3.

Prob yang Masyhur Probe yang paling masyhur ialah Voyager 1 yang dincarkan pada 1971 yang telah melintasi angkasalepas lebih jauh dariapa man-mana objek binaan manusia. bulan. asteroid dan komet. bintang dan galaksi yang sangat jauh. Antara nama yang diberi bagi prob ialah kapal angkasa.nasa. Ia telah terbang melepasi Jupiter dan Saturn dan terus mara ke tepi system solar kita. pengorbit. Sila layari internet untuk mempelajari tentang prob dengan lebih lanjut.8 bilion kilometer dari Bumi. Mengumpul Maklumat Buatlah rujukan tambahan di perpustakaan berkaitan prob. Ada probe menggunakan teleskop atau alat lain untuk mengkaji planet-planet.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Fungsi Prob Kebanyakan prob mengkaji bumi atau mengukur ciri-ciri angkasalepas. Prob yang bergerak ke planet lain telah berubah daripada mesin yang mudah kepada prob yang sangat canggih dan bergerak sangat jauh untuk menyelidiki ciri-ciri yang lebih luas tentang planet.gov/centers/jpl/education/spaceprobe20100225. http://www. Sehingga 1 Feb 2012 kapalangkasa ini telah berada 16.html 146 . pendarat dan penyiasat.

9th Edition. Foundation of astronomy. F.blogspot.SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS  Perbincangan Matahari ialah bintang yang amat berpengaruh terhadap bumi. New Jersey: Pearson Prentice Hall. (2007). http://pagarmuseh. Huraikan kejadian empat musim di bumi. A.com/2011/11/pergerakanbumi-kaitan-dengan. (2005). 2.al-azim.html http://science. & Tarbuck. Jelaskan pengaruh matahari terhadap bumi.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran. Belmont: Thomson. Tutorial 1.com/science/space/univ erse/white-dwarfs-article/ http://www.htm 147 . Bagaimanakah prob membantu kajian angkasa lepas? Tamat Lutgens.nationalgeographic. Seeds. Foundations of earth science. K. 4th Edition.J. E. M.

Astronomy Today..al. Mengkaji AngkasaMatahari. Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. . Feather.org/origin. Pearson Education..edu/ The Origin of the Solar System [online http://nineplanets. penterjemah Mohamad Razin Abdullah. Glencoe-Mc Graw Hill. 2002. Ilmu Falak:Teori. N. penterjemah Mohamad Razin Abdullah. Concept and Challenges in Physical Science. DBP. A. 2003.J. penterjemah Mohamad Razin Abdullah. A. DBP. Mengkaji AngkasaPlanet. A. S. Cohen. E & Mc Millan. A. Globe Fearon. 1997.ntlworld. 6th Ed. penterjemah Mohamad Razin Abdullah. A. OH . N. KUSZA. N. Mengkaji AngkasaBumi. et. Cohen. Bhd.J.hometrainingtools.html The Movements and Visibility Cycles of the Naked Eye Planets [online] http://homepage. 2005.com/mjpowell/Astro/Naked-Eye-Planets/PlanetMovements. 2008..J. Chaison. Cohen. Pearson International Edition . Cohen.BIBLIOGRAFI Baharudin bin Zainal. DBP. Science Explorer Teacher’s Edition. Astronomy. Columbus . L et.uoregon. rd Seeds. S & Bernstein. Ralph. 1997. http://abyss. 3 Ed. Thomson. Al. Earth Science. 1997. National Geographic. M.Praktik dan Hitungan. 1998. M. Wolfe. (2006) Foundations of Astronomy (Ninth Edition). DBP. 1997.htm Make A Simple Telescope [online] http://www. Mengkaji AngkasaBulan Kita.com/telescope-optical-science-project/a/1248/ 148 .

Asteroid.pfm.hiwaay. Comet and Meteor Facts [online] http://www.html Our solar system [online http://www.org/kidstuff/asteroid-facts.net/~krcool/Astro/moon/moontides/ 149 .html Lunar Phases [online] http://www.windows2universe.HTM Moon Tides [online] http://home.kidscosmos.edu/astronomy/Chaisson/AT401/HTML/AT40104.org/our_solar_system/solar_system.howard.

edu.com (KELULUSAN) B.of Arizona.Sc Edu (Hons) UKM 1999 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains Dan Matematik (3 Tahun) Guru Fizik (SPM & STPM) (10 Tahun) (KELULUSAN) SANTANA RAJAN a/l PERUMALE PENSYARAH AKADEMIK JABATAN SAINS DAN MATEMATIK IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2 89207 TUARAN SABAH Ijazah Sarjana Muda Sains & Komputer Serta Pendidikan UKM 1994 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains Dan Matematik (15 Tahun) Guru Fizik (2 Tahun) 150 . U. Matematik/Fizik(Minor) U. Hons (Physics) UM 1996 Dip Ed (Physics-Mathematics) UM 1997 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains Dan Matematik (8 Tahun) Guru Fizik (STPM) (5 Tahun) KELAYAKAN BENNY KONG TZE LOONG PENSYARAH AKADEMIK JABATAN SAINS DAN MATEMATIK IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2 89207 TUARAN SABAH bennyktl@gmail.my Sarjana Pendidikan(PengurusanDisiplin) Unisel 2007 Sarjana Muda .com LOW KEE SUN PENSYARAH AKADEMIK JABATAN SAINS DAN MATEMATIK IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2 89207 TUARAN SABAH lowkeesun@hotmail.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU IPGM. Kimia(Major).Sc. PPG (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) NAMA (KELULUSAN) HASLAN MANJA (KETUA) PENSYARAH KANAN JABATAN SAINS DAN MATEMATIK IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2 89207 TUARAN hbm@ipkent.A 1990 Diploma Pendidikan(Sains dan Matematik) MPRM1994 (PENGALAMAN KERJA) Ketua Jabatan Sains dan Matematik(5 Tahun) Pensyarah Sains dan Matematik (16 Tahun) Guru Sains dan Matematik (2 Tahun) Production Executive (1 tahun) Junior Chemist dan Chemist (2 Tahun) (KELULUSAN) B.S.

sg KELAYAKAN Sarjana Sains Fizik.NAMA (KELULUSAN) FAZALI BIN HASHIM PENSYARAH SAINS JABATAN SAINS IPG KAMPUS RAJA MELEWAR JALAN SIKAMAT 70400 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN fazali_hashim @ yahoo. Bintulu (KELULUSAN) BENEDICT CLEMENT D’SILVA PENSYARAH SAINS JABATAN SAINS IPG KAMPUS RAJA MELEWAR JALAN SIKAMAT 70400 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Sarjana Pendidikan(Pengukuran dan Penilaian). UTM 1997 Sarjana Muda Sains dan Pendidikan. Matematik(Minor) UTM. UTM 2007 Sarjana Muda Fizik dan Pendidikan. 1987 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains/Fizik (6 Tahun) Penolong Pengarah BPG (Pengurusan) ( 3 Tahun) Guru Sains dan Matematik (15 Tahun) Demostator amali sains Tahun 1 UPM. Matematik(Minor) UTM. Fizik(Major).com. Fizik(Major). 1997 Diploma Sains dan Pendidikan UTM. 1988 (PENGALAMAN KERJA) Pensyarah Sains (10 Tahun) Guru Sains (10 Tahun) 151 .

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 153 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful