1.

0 PENGENALAN Kajian kali ini berfokus kepada bab tujuh dan bab lapan dalam buku hikayat “Hikayat Panji Jayeng Kusuma” yang merupakan hasil karya Abdul Rahman Kaeh pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 730 muka surat. Berdasarkan hikayat ini, kami akan mengkaji beberapa perkara dalam unsur penulisan. Antaranya, pendekatan pemerengganan yang meliputi bentuk dan teknik pemerengganan, retorika seperti penceritaan, pemerian, pemujukan dan sebagainya serta unsur stilistik seperti anaphora, simile dan lain-lain lagi.

2.0 SINOPSIS TEKS KLASIK Hikayat Panji Jayeng Kusuma merupakan sebuah cerita panji yang ditulis dalam bahasa Melayu. Cerita panji merupakan cerita yang berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan empayar Majapahit. Elemen-elemen utama yang diketengahkan dalam hikayat ini ialah tentang percintaan, pengembaraan dan peperangan. Percintaan dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma berlangsung dalam kalangan anakanak raja dari beberapa buah kerajaan. Antaranya adalah seperti Kuripan, Daha, Gagelang, Singasari, Manjapahit (Majapahit) dan Lasem. Kesemua anak raja dalam hikayat ini telah ditunangkan sesama mereka sejak kecil lagi. Antara watak yang terdapat dalam hikayat ini ialah Raden Inu Kerta Pati. Radin Inu Kerta Pati ini merupakan wira dalam cerita ini dan telah ditunangkan dengan Raden Galuh Candera Kirana iaitu seorang wirawati. Namun begitu, berlaku konflik dalam pertunangan antara Radin Inu Kerta Patidan dan Raden Galuh Candera Kirana kerana Radin Inu Kerta Pati mendapat gamabaran yang salah terhadap rupa paras Raden Galuh Candera Kirana. Hal ini telah menyebabkan Raden Inu Kerta Pati memutuskan pertunangan mereka dan memilih untuk berkahwin dengan anak raja Singasari, iaitu Raden Galuh Lasmi Ningrat. Walau bagaimanapun, Raden Inu Kerta Pati akhirnya mengetahui rupa paras sebenar Raden Galuh Candera Kirana selepas berangkat ke Daha untuk menghadiri perkahwinan Raden Galuh Candera Kirana. Setelah itu, Raden Inu berazam untuk mengambil semula tunangnya itu, tetapi usahanya gagal apabila Raden Galuh Candera Kirana telah menghilangkan diri. Akibat daripada peristiwa itu, maka bermulalah kisah pengembaraan mereka untuk mencari Raden Galuh Candera Kirana dan pelbagai peristiwa yang menarik seperti peperangan, penjelmaan, penyamaran dan sebagainya.

Terdapat empat jenis prenggan yang biasa digunakan iaitu perenggan deduktif. “Kepada adinda. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Kedudukan ayat topik di dalam sesuatu perenggan tidak spesifik kerana ayat topik boleh terletak di awal perenggan. itulah kerjanya. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Maka sahut Raden Kusuma Yuda.1. akan Raden Ratna Lango kembali itu. baginda tiada kerjanya. maka katanya. analisis bentuk perenggan yang digunakan dalam hikayat ini telah dilakukan bagi mengenal pasti bentuk perenggan yang digunakan. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan deduktif.0 DAPATAN ANALISIS 3. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. Bentuk perenggan deduktif ialah perenggan yang meletakkan ayat topik pada bahagian awal perenggan dan diikuti oleh beberapa ayat sokongan. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. prenggan induktif. perenggan deduktif-induktif dan perenggan segi empat tempat. pertengahan perenggan dan juga di akhir perenggan. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji.1 Bentuk Perenggan Bentuk perenggan atau juga dikenali sebagai teknik pemerengganan ialah satu aspek yang penting dalam sesebuah penulisan. Seterusnya ialah adanya ayat penyangga utama dan ayat penyangga kecil yang memberikan huraian lanjut tentang ayat topik. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. 1. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. Gila-gila dengan bermain. telah sampai ke rumahnya. kakang. Oleh itu.1 Pendekatan Pemerengganan 3. Sebuah perenggan mesti mengandungi aiyat topik yang menyatakan fakta utama secara terperinci. Setelah hari petang. katanya. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. Syahadan.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. Sementang pun dia baik . Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Sebermula.3.

masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” ( Halaman 274. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. Syahadan. telah sampai ke rumahnya. Sementang pun dia baik parasnya. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Ayat Penyangga Kecil Maka sahut Raden Kusuma Yuda. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. Gila-gila dengan bermain. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. Ayat Penyangga Utama Setelah hari petang. itulah kerjanya. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. duduk soang mala pun. maka katanya.parasnya. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. katanya. Jika yayi tunggu. Jika yayi tunggu. perenggan 210) Ayat Topik Sebermula. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” 2. Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu.275. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. baginda tiada kerjanya. lebih Sira Panji yang sangat . kakang. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. duduk siang malamk pun. “Kepada adinda. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. akan Raden Ratna Lango kembali itu. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat.

rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. menjangan itu. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. tuanku!” Maka ketiganya mengambil . Ayat Penyangga Kecil Seketika duduk. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. 3. perenggan 220) Ayat Topik Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. (Halaman 284. masing-masing membawa anak rusa. maka semuanya memohon kembali. “Hai. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. Ayat Penyangga Utama Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. halus manis itu. Ayat Kesimpulan Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya.sukacita serta kasih sayang. halus mani itu. menjangan itu. maka semuanya memohon kembali. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. Patut pula dengan rupanya. kijang. “Kakang. kijang. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Seketika duduk. Endang Kususma Jiwa! Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Patut pula dengan rupanya. Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. lebih Sira Panji yang sangat sukacita serta kasih sayang. masing-masing membawa anak rusa.

apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. kepada masa itu Sira Panji duduk di pintu pedati adinda sedikit. katanya. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Ayat Penyangga Kecil Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan segi empat tepat. tuanku!” Ayat Kesimpulan Maka ketiganya mengambil kayu sepotong seorang. maka Raden Teruna Jaya pun datang dibawa Wirun. Selain itu. perenggan 235) Ayat Topik Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Syahdan . Maka segera disambut Sira Panji sambil dipeluk diciumnya. “Hai. “Kakang. Serta datang lalu naik ke pedati menyembah kaki Sira Panji. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. . 1.kayu sepotong seorang. (Halaman 297. Bentuk perenggan segi empat tepat ini bermakna ayat topik dan ayat penyangga saling lengkap melengkapi sehingga tidak mudah untuk disunting kecuali mereka yang pakar. Endang Kususma Jiwa! Ayat Penyangga Utama Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya.

batu kepala pun Sendubama. dewa anom maring kayangan jatih karma Lasmopuri!” (Halaman 305. perenggan 244) Setelah menganalisis bentuk perenggan dalam bab tujuh dan bab lapan Hikayat Panji Jayeng Kusuma. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memandang matahari itu. Tuan lepaskanlah dari hati yayi akan kesalahan. kakang rasai hukum Sang Hyang Sukma oleh membuat orang tiada salah itu. dewa susunan titisan Kusuma Jayanata. serta dipacunya kudanya pergi mendapatkan matahari itu. dewa maring kayangan. (Halaman 303. jelapahan jiwa panggeran kusuma jejulukan asamara giri. diembannya jejulukan asmara ju[r]ita. kerta ajo memanggui Jenggala. janganlah kakang bertitah begitu. “Pukulan. dewa aji agung ning kusuma gading. “Aduh. Mana yang telah berlalu itu lalu. Lagipun sudahlah papa-kermanya kakang akan merasai yang selaku ini!” Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memeluk mencium Raden Teruna Jaya. tuanku. kerta adi. didapati hampir kesemua perenggan menggunakan bentuk perenggan deduktif dan ada beberapa perenggan yang menggunakan bentuk perenggan segi empat tepat. perenggan 241) 2. Maka Raden Teruna Jaya pun menyembah kaki Sira Panji sambil menangis terlalu seraya katanya. seraya menangis terkenang-kenangkan isterinya. dapat disimpulkan bahawa.“Sudahlah Tuan Yayi Teruna Jaya. katanya. di dalam dua bab ini hanya terdapat dua bentuk perenggan yang digunakan iaitu perenggan deduktif dan perenggan segi empat tepat.”sama menyapu air matanya. Bahawa sekali-kali tiada patik taruh hati. Oleh itu. sampun pukulan! Janganlah tuanku lalai sangat!” Maka dibujuk pula oleh Kebu Sendubama dengan beberapa kata yang manis-manis dengan bahasa Kuripan. kusuma segunung. katanya. “Sampun pukulan. . Maka segera dibujuk Kebu Sendubama sambil dipeluk dicium kaki Sira Panji sambil menangis.

3. lupalah sudah akan aku. (Halaman 277. perenggan 213) .. rindu sangat aku akan engkau. Perenggan yang boleh diklasifikasikan sebagai perenggan yang baik apabila terdapatnya idea yang jelas. Contoh di dalam hikayat: Syahadan. Yang tua laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. sedap manis akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulun. duduk dekata Radem Ratna Lango seraya katanya. │Selama beroleh tuan baik rupa itu. perenggan 211) Selain itu.. terlalu naik parasnya. teknik percontohan.2 Teknik Pemerengganan Teknik pemerenggann adalah penting dalam menyampaikan idea yang konkrit dan tersusun. tiada pernah datang kepadaku. akn baginda itu pun berputera dua orang juga. (Halaman 276. teknik perbandingan. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik penyenaraian.. “Marilah engkau duduk dekat aku di sini. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik urutan masa. “Tiada tuanku patik lupakan tuanku. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan Ratu Wiradesa. Daripada sehari kepada sehari hendak berjalan mengadap tuanku sekalian jadi lupa. maklumat yang mencukupi dan rangkuman ayat yang gramatis serta mudah difahami. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. teknik pentakrifan dan teknik falsafah. bagi menyampaikan idea tersebut terdapat 20 jenis teknik pemerengganan yang dikenal pasti dan antara teknik pemerengganan yang lazim digunakan ialah teknik penyenaraian. Oleh itu. Contoh di dalam hikayat: Contoh 1: Segera ditegur Raden Ratna Lango sambil tertawa katanya.1.!” Maka Ken Pangejangan pun suka tertawa lalu bangun.

terserlahlah rupanta gilang-gemilang sedang purnama. (Halaman 306.Contoh 2: Hatta. katanya. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini juga terdapatnya teknik pemerengganan urutan ruang. sudah berhias keluar dari peraduan rupanya. Jangalah tuanku gusar akan pun kakang ini!” (Halaman 304. disangkakan Ken Segerba Ningrat datang mendapatkan dia itu lalu dipacunya kudanya itu sambil tertawa-tawa. emas tempawan. dewa susunan. seperti muka orang yang baik parasnya. . Wirun mengerahkan orang membuat pesanggrahan. Hal ini demikian kerana. “Aduh ari ningsun. Sanggrahan telah sudah. selang beberapa lamanya. terlalulah ramainya. emas tempawan. utama jiwaku. kebanyakkan perenggan dibina penuh dengan dialog dan sukar untuk dikenal pasti teknik pemerengganannya. ratna juita. Maka hari pun malamlah. tiga hari tiga malam berjalan itu maka sampailah kaki Gunung Wilis lalu berhenti. perenggan 245) Di samping itu. pukulan. Dan dari selama ini pun sahaja kakang hendak mengadap tuanku. teknik urutan masa dan teknik urutan ruang. jiwa aku. dewa susunan. Maka bulan pun terbitlah dari tepi langit itu. Segerba Ningrat! Di sini rupanya tuan duduk. Contoh di dalam hikayat: Seketika berjalan itu maka matahari pun masuklah. didapati bahawa hanya tiga teknik pemerengganan yang dikenal pasti iaitu teknik penyenaraian. perenggan 243) Setelah menganalisis Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini. Maka │berdebar-debar rasa hati Sira Panji memandang bulan itu. Ampunilah dosa pun kakang. Setelah sudah maka pedati segala para puteri itu pun dibawa oranglah masuk ke peraduan.

terlalu indah-indah rupanya.1 Pemerian Pemerian ialah berbentuk deskriptif iaitu memberikan gambaran kepada pembaca tentang sesuatu permandangan. pelaporan. lengkap dengan balai gading dalam kolamnya. Antara retorik yang terdapat dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ialah: 3. ( Halaman 281. seperti siang. seperti taman dalam keinderaan rupanya. (Halaman 297.Unsurunsur yang sedia ada dirangkumkan dalam perenggan penulisan tersebut. Maka kata Endang bertemulah Endang ketiga dengan suatu dukuh. Telah sampau ke balai manguntur. dilihatnya dian. Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan oleh Ratu Wiradesa. kandil.2 Retorika Retorik adalah asas pemujukan sebagai unsur yang pentingdalam bidang penulisan. penuh sesakanak-anak perdanan itu. benda atau watak dan penulis akan memberi gambaran yang terperinci sehingga pembaca dapat menggambarkan dan membayangkannya. pemujukan. Pagarnya daripada batu putih terlalu indah rupanya. perenggan 233) . kejadian. pelita. terlalu baik parasnya. pendedahan dan penceritaan. Maka serba bungaan pun banyak berkembangan. Segala para putera beradu berkaparan. terlalu terang.3. akan Ken Pengejangan. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. perenggan 217) (iii) Lalu berjalan ketiganya. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. terlalulah permai rupanya dukuh itu. penghujahan. maka ia pun keluarlah perlahan-lahan. sedap manis dan akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulon. perenggan 211) (ii) Sebermula. akan baginda itu pun berputera dua orang juga. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. telah sunti orang tidur.Retorik terbahagi kepada enam iaitu pemerian. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang.2. (Halaman 276.

2. tuanku?” Maka beberapa dibujuk oleh segala kadayan itu serta dibawakannya hidangan nasi. maka Kelana Perwira Anom pun memujuk kakanda baginda. semerbak bahunya. tambahan ia menengar segala bunyi-bunyian burung dan mergastua dalam hutan itu. terlalu pilu hati Sira Panji. apakah hal kita dalam pengembaraan ini. Maka berbahu segala bunga-bungaan kiri kanan jalan itu. (Halaman 300. perenggan 237) (ii) 3. tuan? (Halaman 299. Baiklah juga tuanku bawa santap sedikit.2 Pemujukan Pemujukan ialah penulis akan cuba untuk mempengaruhi pemikiran.3 Penceritaan Retorika penceritaan pula berbentuk naratif. sayup-sayup bunyinya. datang pula tuanku pula ikut gering. dari pagi-pagi. Retorik ini menghubungkan antara beberapa peristiwa yang berkaitan dalam satu plot yang logik.2. terlalu ramai mengatur sarangnya kerana . Maka belas hati Kelana Perwira Anom menengar kata segala pengasuhnya itu lalu turun santap.Contoh dalam hikayat: (i) Telah keesokkan harinya. katanya. tatkala itu hari pun sudah petang. Retorika pemujukan mementingkan kehalusan bahasa dengan menyelitkan unsur-unsur psikologi dengan menyelitkan kebaikan dan keburukan. Kalau jadi sakit kelak apalah jadinya! Sudahlah paduka kakanda seorang gering. Dua tiga suap basuh tangan. “Hendak ke mana tuan bawa kakang ini kerana kakang tiada mahu meninggalkan tempat ini. Contoh dalam hikayat. Maka hancurlah rasa hatinya. perenggan 237) “Tuanku Pangeran Susunan. utama jiwa patik sekalian. “Kakang Bagus.” Maka sahut Sira Panji. makan sirih dan memakai bahu-bahuan lalu segera masuk pula ke peraduannnya itu. (i) Syahadan.[Cuaca rupanya] angin pun bertiup sepoi-sepoi. keyakinan dan pandangan pembaca. marilah kakang pun yayi bawa turun ke pedati.3. Maka terkenanglah ia tatkala berjalan sama Ken Segerba Ningrat itu.

Air matanya juga berhamburan sepanjang malam itu. sungguhpun ia bermain itu. asonansi. Majaz ragaman . ironi. Manakala strategi majaz pula terbahagi kepada lima kategori iaitu majaz pertautan. Di bawah skema hiperbaton terbahagi kepada tiga iaitu aposisi. (Halaman 304. seorang pun para puteri itu tiada didapatkannya. Mangkin bertambah-tambah pilu. abstrak-konkrit. majaz ragaman dan majaz melayu. anastrop. kiasmus. olehnya Sira Panji tiada pernah mendapatkan dia itu. epanalepsis. Strategi skema terbahagi kepada lima kategori iaitu skema seimbang. antimetabole. alusi.hari sudah hendak malam itu. Akhir sekali. oksimoron.3 Stilistik Stilistik merupakan salah satu cabang dalam bidang retorika. skema pengguguran dan skema ragaman. dan polisendeton. Terdapat dua strategi daripada teori stilistik iaitu aspek skema dan aspek majaz. majaz perbandingan. anadiplosis. dan aliterasi. perenggan 204) 3. poliptoton. hatinya terlalu benci melihat rupa Ken Segerba Ningrat itu. Selama Sira Panji beristerikan Ken Segerba Ningrat itu. masing-masing terlalu ramainya dengan gurau sendanya. Skema pengulangan pula terbahagi kepada sepuluh iaitu anafora. majaz pertentangan. antitesis. konkrit-abstrak. klimaks. simile dan personafikasi. skema hiperbaton. Selain itu. eufenisme. Majaz pertentangan pula terbahagi kepada empat iaitu hiperbola. Majaz perbandingan pula terbahagi kepada tiga iaitu metafora. pleonasme. dan metonimi. Skema seimbang terbahagi kepada tiga strategi iaitu paralelisme. Hanyalah Raden Ratna Lango juga duduk itu. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa supaya lebih menarik dan memberi pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca. dan parentesis. belas hatinya. skema pengulangan. Kepada suatu hari Ken Segerba Ningrat duduk diadap segala para puteri itu bermain-main. (Halaman 270. disfemisme. dan litoses. perenggan 242) (ii) Alkisah. epistrop. Strategi stalistik sering diaplikasikan dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. sinekdot. untuk strategi majaz pertautan pula terdapat tujuh strategi iaitu periprasis. Bagi skema pengguguran pula terdapat tiga bahagian iaitu elipsis. bagi skema ragaman pula terdapat enam strategi iaitu umumkhusus. dan isokolon. asindeton. maka tersebutlah perkataan Sira Panji kedua bersaudara duduk di Wiradesa itu. khusus-umum. dan enumerasi.

ekslamasi.3. dan antanaklasis dan seterusnya ialah majaz melayu yang terbahagi kepada lima jenis iaitu pantun.2 Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa berturutan.” (Halaman 276. dijunjungnya. pun kakang hendak keluar seketika. perenggan 208) 3. (Halaman 272.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. supaya pun Panji bawa emasku mengadap ayahanda bonda tuan?” Sira Panji berkata-kata itu sambil mencium tangan isterinya.Contoh dalam hikayat (i) Seketika duduk itu. Contoh dalam hikayat: (i) Telah sudah mandi lalu kembali memakai serupa laki isteri. makan sirih dan memakai bahubahuan. katanya. (Halaman 274.3. pepatah. duduk santap nasi. Maka Sira Panji pun datanglah. perenggan 207) (ii) Berkata benarlah ari ningsun. antara stilistik skema dan majaz yang terdapat dalam hikayat ini ialah: 3. antimeria.terbahagi kepada lapan jenis iaitu simetri. utama jiwa. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. onomatopia. perenggan 218) (ii) . Telah sudah santap. “Tinggal tuan mandi lalu ari ningsun. dilihatnya semua sudah hadhir. Namun begitu. silepsis. tidak semua stilistik skema dan majaz terdapat di dalam hikayat ini. paronomasia. sepahnya disuapkan isterinya.Maka tiadalah terbicara lagi hati Raden Teruna Jaya lalu ia diam. tamsilan dan simpulan bahasa. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. (Halaman 282. bidalan.1 Antitesis Antitesis ialah perletakan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. Telah sudah. perenggan 211) Maka sahut Kelana Perwira Anom. Kelana Perwira Anom pun menyembah kakanda baginda laki isteri lalu keluar.

” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. seraya katanya.3. seperti hendak dikatakannya dirinya Raden Galuh Daha. perenggan 208) . perenggan 232) 3.3.Contoh dalam hikayat: (i) Orang pun tiada suka datang kepada aku. Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Kelana Perwira Anom.3. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu.5 Asonansi Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan diikuti oleh kosonan yang berbeza. (Aku) pun malas memandang mukanya! (Halaman 278. Halaman 282.(iii) Maka segala yang mendengar kata Kebu Sendubama itu pun takut. dan apa mulanya hilang kakanda?” (Halaman 273. perenggan 213) 3. “Ken Pangejangan!” Maka mangkin bertambah marahnya Kebu Sendubama seraya katanya. “Siapa namanya saudara kakanda itu. “Pergilah panggil Pangejangan itu ke sini segera!” (Halaman 294. Maka Inya pun menyembah Kebu Sendubama seraya katanya. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. kepada rasanya takut pula kena sumpah nenda baginda I Betara Kala. gementar sendi tulangnya. perenggan 21) 3. Contoh dalam hikayat ini: (i) Maka terlalu belas hati Raden Galuh melihat laku kakanda banginda mencari dia itu.3 Epistrop Epistrop ialah pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan.4 Anadiplosis Anadiplosis ialah pengulangan kata akhir sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya.

lembing. perenggan 238) 3. seorang pun tiada masuk hampir Sira Panji. perenggan 214) 3. sehari-hari tiada dapat duduk di rumah lagi.Contoh dalam hikayat: (i) “Dari mana juga ia Kusuma Yuda .7 Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan. perenggan 240) 3. perenggan 210) (ii) Syahadan.(ii) Setelah Inya menengar kata Raden Ratna Lango itu maka ia pub mengurutngurut dadanya seraya katanya. tombak. perisai. Contoh dalam hikayat: (i) Maka berjalanlah Sira Panji menuju jalan ke Gunung Wilis.Contoh dalam hikayat: (i) Maka Raden Ratna Lango pun terlalu sukacita beroleh keris dan kampuh dan sabuk itu. (Halaman 302. Bukan mudah pekerjaan menyabung nyawa itu. (Halaman 300. akan segala puteri itu semuanya bertunggu di luar peraduan itu juga.8 Polisindeton Polisindeton ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan.3.6 Aliterasi Aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih katakata yang bersebelahan. berjalan itu.3. tuanku!” (Halaman 279. Apa juga yang disukakannya gerangan?” (Halaman 275. perenggan 217) .3. seraya katanya. “Sampainya hati tuanku hendak membunuh Raden Menteri Kembang Kuning itu kerana ia saudara tuanku. “Sungguhlah engkau kasih akan aku!” (Halaman 281. Gila-gila dengan bermain. masing-masing berkampung duduk dengan dukacitanya di luar itulah.

perenggan 205) (ii) Segala para putera beradu berkaparan. perenggan 216) 3. Wong Galuh Lasmipuri! Besarnya kasihmu akan aku. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu.3. seperti siang lakunya. (Halaman 281.3. penuh sesak anak-anak perdanan itu. maka bulan terlalu amat terangnya. gilang gemilang di hadapan Endang ketiga seraya katanya. (Halaman 271.Gemar segala yang melihat dia. Jika tiada aku bertemu dengan Wong Galuh. perenggan 217) 3.3.3.Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan.10 Simile Simile ialah perbandingan secara langsung antara dua objek yang dari segi fitrahnya tidak serupa namun mempunyai suatu kesamaan. (Halaman 279. “Aduh.Contoh dalam hikayat: (i) Maka segera disambut Kelana Perwira Anom seraya menyembah lalu santap sirih. perenggan 215) (ii) Maka mangkin ramai pula tertawa seperti (batu) roboh bunyinya. perenggan 235) . Contoh dalam hikayat: (i) Maka (ber) dirilah seorang dewa terlalu baik parasnya.11 Ekslamasi Ekslamasi ialah sejenis retorik yang menggunakan kata seru bagi menegaskan maksudnya. Sekarang duduklah bertapa di sini supaya aku ajar tuan bertapa!” (Halaman 298. (Halaman 280.9 Eufemisme Eufemisme ialah penggunaan bahasa halus dalam penulisan. tiadalah boleh aku pulang ke kayangan.

3. (Aku) pun malas memandang mukanya!” (Halaman 278. perenggan 213) (ii) Setelah Raden I Ratna Lango menengar kata Ken Pangejangan itu sangat memuji-muji Ken Segerba Ningrat. maka Mangkin sangat sakit hatinyaakan Segerba Ningrat. Ia suka menyembah anak kijang menjangan. berlainan daripada makna asalnya.Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Raden Ratna Lango. Dan akan aku ini bukannya seperti hati orang itu. perenggan 214) .3.12 Simpulan Bahasa Simpulan bahasa ialah rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan makna yang khusus. disamarkannya dengan tertawa seraya katanya “Kasih sungguh engkau akan Segerba Ningrat itu! Akan aku ini tiadakah engkau sayang. Orang pun tiada suka aku datang kepada aku. “Akan segala bina Sira Panji yang lain itu tiada menaruh malu dan tiada menaruh hati. boleh dapat oleh Ratu Segara Gunung dalam hutan perburuan itu. terlanjurnya kasih bapa-bapa kita bersaudara?” (Halaman 278.

Kesimpulannya. retorik yang terdapat dalam bab-bab hikayat ini ialah pemerian. . Sementara itu. Teknik pemerenggan yang terkandung dalam bab hikayat ini ialah teknik penyenaraian. urutan masa dan urutan ruang.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya kedua-dua bab ini merupakan perenggan deduktif dan hanya terdapat bebereapa perenggan yang berbentuk segi empat tepat. antitesis.4. hikayat ini sesuai untuk menjadikan medan pengkajian tentang seni mengarang ini berdasarkan perkara-perkara tertentu. pemujukan dan penceritaan dan terdapat banyak jenis stalisitik seperti epistrop. anadiplosis dan pelbagai lagi jenis-jenis lain stalistik.