1.

0 PENGENALAN Kajian kali ini berfokus kepada bab tujuh dan bab lapan dalam buku hikayat “Hikayat Panji Jayeng Kusuma” yang merupakan hasil karya Abdul Rahman Kaeh pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 730 muka surat. Berdasarkan hikayat ini, kami akan mengkaji beberapa perkara dalam unsur penulisan. Antaranya, pendekatan pemerengganan yang meliputi bentuk dan teknik pemerengganan, retorika seperti penceritaan, pemerian, pemujukan dan sebagainya serta unsur stilistik seperti anaphora, simile dan lain-lain lagi.

2.0 SINOPSIS TEKS KLASIK Hikayat Panji Jayeng Kusuma merupakan sebuah cerita panji yang ditulis dalam bahasa Melayu. Cerita panji merupakan cerita yang berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan empayar Majapahit. Elemen-elemen utama yang diketengahkan dalam hikayat ini ialah tentang percintaan, pengembaraan dan peperangan. Percintaan dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma berlangsung dalam kalangan anakanak raja dari beberapa buah kerajaan. Antaranya adalah seperti Kuripan, Daha, Gagelang, Singasari, Manjapahit (Majapahit) dan Lasem. Kesemua anak raja dalam hikayat ini telah ditunangkan sesama mereka sejak kecil lagi. Antara watak yang terdapat dalam hikayat ini ialah Raden Inu Kerta Pati. Radin Inu Kerta Pati ini merupakan wira dalam cerita ini dan telah ditunangkan dengan Raden Galuh Candera Kirana iaitu seorang wirawati. Namun begitu, berlaku konflik dalam pertunangan antara Radin Inu Kerta Patidan dan Raden Galuh Candera Kirana kerana Radin Inu Kerta Pati mendapat gamabaran yang salah terhadap rupa paras Raden Galuh Candera Kirana. Hal ini telah menyebabkan Raden Inu Kerta Pati memutuskan pertunangan mereka dan memilih untuk berkahwin dengan anak raja Singasari, iaitu Raden Galuh Lasmi Ningrat. Walau bagaimanapun, Raden Inu Kerta Pati akhirnya mengetahui rupa paras sebenar Raden Galuh Candera Kirana selepas berangkat ke Daha untuk menghadiri perkahwinan Raden Galuh Candera Kirana. Setelah itu, Raden Inu berazam untuk mengambil semula tunangnya itu, tetapi usahanya gagal apabila Raden Galuh Candera Kirana telah menghilangkan diri. Akibat daripada peristiwa itu, maka bermulalah kisah pengembaraan mereka untuk mencari Raden Galuh Candera Kirana dan pelbagai peristiwa yang menarik seperti peperangan, penjelmaan, penyamaran dan sebagainya.

1. Gila-gila dengan bermain. perenggan deduktif-induktif dan perenggan segi empat tempat. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. Kedudukan ayat topik di dalam sesuatu perenggan tidak spesifik kerana ayat topik boleh terletak di awal perenggan. Terdapat empat jenis prenggan yang biasa digunakan iaitu perenggan deduktif.0 DAPATAN ANALISIS 3. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu.3. Syahadan. 1.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Maka sahut Raden Kusuma Yuda.1 Bentuk Perenggan Bentuk perenggan atau juga dikenali sebagai teknik pemerengganan ialah satu aspek yang penting dalam sesebuah penulisan. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. Sebuah perenggan mesti mengandungi aiyat topik yang menyatakan fakta utama secara terperinci. telah sampai ke rumahnya. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. itulah kerjanya. katanya. akan Raden Ratna Lango kembali itu. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan deduktif. Seterusnya ialah adanya ayat penyangga utama dan ayat penyangga kecil yang memberikan huraian lanjut tentang ayat topik. Bentuk perenggan deduktif ialah perenggan yang meletakkan ayat topik pada bahagian awal perenggan dan diikuti oleh beberapa ayat sokongan. baginda tiada kerjanya. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. pertengahan perenggan dan juga di akhir perenggan. Setelah hari petang. Sementang pun dia baik . maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. prenggan induktif. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi.1 Pendekatan Pemerengganan 3. maka katanya. Oleh itu. analisis bentuk perenggan yang digunakan dalam hikayat ini telah dilakukan bagi mengenal pasti bentuk perenggan yang digunakan. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Sebermula. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. “Kepada adinda. kakang. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker.

rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. Gila-gila dengan bermain. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. “Kepada adinda. duduk soang mala pun. telah sampai ke rumahnya. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu.275. katanya.parasnya. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. perenggan 210) Ayat Topik Sebermula. duduk siang malamk pun. Sementang pun dia baik parasnya. Syahadan. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Ayat Penyangga Kecil Maka sahut Raden Kusuma Yuda. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” 2. Ayat Penyangga Utama Setelah hari petang. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” ( Halaman 274. kakang. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. itulah kerjanya. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Jika yayi tunggu. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. maka katanya. akan Raden Ratna Lango kembali itu. baginda tiada kerjanya. lebih Sira Panji yang sangat . Jika yayi tunggu.

Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. perenggan 220) Ayat Topik Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. Ayat Penyangga Utama Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. Endang Kususma Jiwa! Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. halus mani itu. (Halaman 284. masing-masing membawa anak rusa. Ayat Kesimpulan Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. Seketika duduk. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. Patut pula dengan rupanya. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. Ayat Penyangga Kecil Seketika duduk. halus manis itu. lebih Sira Panji yang sangat sukacita serta kasih sayang. menjangan itu. tuanku!” Maka ketiganya mengambil . maka semuanya memohon kembali. menjangan itu. Patut pula dengan rupanya. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. “Kakang. “Hai. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. kijang. kijang. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. masing-masing membawa anak rusa. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. maka semuanya memohon kembali. 3.sukacita serta kasih sayang. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya.

“Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. maka Raden Teruna Jaya pun datang dibawa Wirun. Maka segera disambut Sira Panji sambil dipeluk diciumnya. Endang Kususma Jiwa! Ayat Penyangga Utama Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan segi empat tepat. katanya. Selain itu. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. tuanku!” Ayat Kesimpulan Maka ketiganya mengambil kayu sepotong seorang. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. perenggan 235) Ayat Topik Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. 1. . kepada masa itu Sira Panji duduk di pintu pedati adinda sedikit. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Ayat Penyangga Kecil Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. “Kakang. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Syahdan .kayu sepotong seorang. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. Bentuk perenggan segi empat tepat ini bermakna ayat topik dan ayat penyangga saling lengkap melengkapi sehingga tidak mudah untuk disunting kecuali mereka yang pakar. (Halaman 297. Serta datang lalu naik ke pedati menyembah kaki Sira Panji. “Hai.

“Pukulan. Mana yang telah berlalu itu lalu. kerta ajo memanggui Jenggala. Lagipun sudahlah papa-kermanya kakang akan merasai yang selaku ini!” Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memeluk mencium Raden Teruna Jaya. katanya. didapati hampir kesemua perenggan menggunakan bentuk perenggan deduktif dan ada beberapa perenggan yang menggunakan bentuk perenggan segi empat tepat. . Tuan lepaskanlah dari hati yayi akan kesalahan. Bahawa sekali-kali tiada patik taruh hati. batu kepala pun Sendubama. dapat disimpulkan bahawa. dewa maring kayangan. katanya. tuanku. (Halaman 303. kusuma segunung. Maka Raden Teruna Jaya pun menyembah kaki Sira Panji sambil menangis terlalu seraya katanya. janganlah kakang bertitah begitu. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memandang matahari itu.”sama menyapu air matanya. di dalam dua bab ini hanya terdapat dua bentuk perenggan yang digunakan iaitu perenggan deduktif dan perenggan segi empat tepat.“Sudahlah Tuan Yayi Teruna Jaya. kakang rasai hukum Sang Hyang Sukma oleh membuat orang tiada salah itu. “Sampun pukulan. Maka segera dibujuk Kebu Sendubama sambil dipeluk dicium kaki Sira Panji sambil menangis. dewa aji agung ning kusuma gading. seraya menangis terkenang-kenangkan isterinya. Oleh itu. kerta adi. jelapahan jiwa panggeran kusuma jejulukan asamara giri. dewa susunan titisan Kusuma Jayanata. sampun pukulan! Janganlah tuanku lalai sangat!” Maka dibujuk pula oleh Kebu Sendubama dengan beberapa kata yang manis-manis dengan bahasa Kuripan. diembannya jejulukan asmara ju[r]ita. perenggan 241) 2. “Aduh. dewa anom maring kayangan jatih karma Lasmopuri!” (Halaman 305. perenggan 244) Setelah menganalisis bentuk perenggan dalam bab tujuh dan bab lapan Hikayat Panji Jayeng Kusuma. serta dipacunya kudanya pergi mendapatkan matahari itu.

(Halaman 276. teknik perbandingan.. Contoh di dalam hikayat: Syahadan. teknik percontohan. rindu sangat aku akan engkau. “Tiada tuanku patik lupakan tuanku. akn baginda itu pun berputera dua orang juga. Yang tua laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. perenggan 211) Selain itu. bagi menyampaikan idea tersebut terdapat 20 jenis teknik pemerengganan yang dikenal pasti dan antara teknik pemerengganan yang lazim digunakan ialah teknik penyenaraian. Daripada sehari kepada sehari hendak berjalan mengadap tuanku sekalian jadi lupa.1. Oleh itu. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik urutan masa. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. perenggan 213) . terlalu naik parasnya.3. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan Ratu Wiradesa.2 Teknik Pemerengganan Teknik pemerenggann adalah penting dalam menyampaikan idea yang konkrit dan tersusun.. “Marilah engkau duduk dekat aku di sini. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. Contoh di dalam hikayat: Contoh 1: Segera ditegur Raden Ratna Lango sambil tertawa katanya. (Halaman 277. Perenggan yang boleh diklasifikasikan sebagai perenggan yang baik apabila terdapatnya idea yang jelas. │Selama beroleh tuan baik rupa itu. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik penyenaraian. sedap manis akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulun. maklumat yang mencukupi dan rangkuman ayat yang gramatis serta mudah difahami. teknik pentakrifan dan teknik falsafah.!” Maka Ken Pangejangan pun suka tertawa lalu bangun. lupalah sudah akan aku. duduk dekata Radem Ratna Lango seraya katanya.. tiada pernah datang kepadaku.

emas tempawan. katanya. terlalulah ramainya. ratna juita. seperti muka orang yang baik parasnya. sudah berhias keluar dari peraduan rupanya. pukulan. Dan dari selama ini pun sahaja kakang hendak mengadap tuanku. perenggan 243) Setelah menganalisis Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini. Sanggrahan telah sudah. Maka hari pun malamlah. (Halaman 306. Jangalah tuanku gusar akan pun kakang ini!” (Halaman 304. Setelah sudah maka pedati segala para puteri itu pun dibawa oranglah masuk ke peraduan. Maka bulan pun terbitlah dari tepi langit itu.Contoh 2: Hatta. Ampunilah dosa pun kakang. “Aduh ari ningsun. selang beberapa lamanya. . teknik urutan masa dan teknik urutan ruang. disangkakan Ken Segerba Ningrat datang mendapatkan dia itu lalu dipacunya kudanya itu sambil tertawa-tawa. tiga hari tiga malam berjalan itu maka sampailah kaki Gunung Wilis lalu berhenti. utama jiwaku. terserlahlah rupanta gilang-gemilang sedang purnama. emas tempawan. jiwa aku. didapati bahawa hanya tiga teknik pemerengganan yang dikenal pasti iaitu teknik penyenaraian. Hal ini demikian kerana. Wirun mengerahkan orang membuat pesanggrahan. dewa susunan. kebanyakkan perenggan dibina penuh dengan dialog dan sukar untuk dikenal pasti teknik pemerengganannya. Maka │berdebar-debar rasa hati Sira Panji memandang bulan itu. Contoh di dalam hikayat: Seketika berjalan itu maka matahari pun masuklah. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini juga terdapatnya teknik pemerengganan urutan ruang. dewa susunan. Segerba Ningrat! Di sini rupanya tuan duduk. perenggan 245) Di samping itu.

terlalulah permai rupanya dukuh itu.2 Retorika Retorik adalah asas pemujukan sebagai unsur yang pentingdalam bidang penulisan. perenggan 211) (ii) Sebermula.1 Pemerian Pemerian ialah berbentuk deskriptif iaitu memberikan gambaran kepada pembaca tentang sesuatu permandangan. pelaporan. (Halaman 276. akan Ken Pengejangan. pendedahan dan penceritaan. seperti taman dalam keinderaan rupanya.3. Antara retorik yang terdapat dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ialah: 3. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. sedap manis dan akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulon. maka ia pun keluarlah perlahan-lahan. penghujahan. Segala para putera beradu berkaparan.2.Unsurunsur yang sedia ada dirangkumkan dalam perenggan penulisan tersebut. kandil. telah sunti orang tidur. Telah sampau ke balai manguntur. terlalu indah-indah rupanya. benda atau watak dan penulis akan memberi gambaran yang terperinci sehingga pembaca dapat menggambarkan dan membayangkannya. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa.Retorik terbahagi kepada enam iaitu pemerian. dilihatnya dian. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. perenggan 217) (iii) Lalu berjalan ketiganya. perenggan 233) . (Halaman 297. ( Halaman 281. Maka kata Endang bertemulah Endang ketiga dengan suatu dukuh. terlalu baik parasnya. seperti siang. terlalu terang. akan baginda itu pun berputera dua orang juga. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. Maka serba bungaan pun banyak berkembangan. Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. pemujukan. Pagarnya daripada batu putih terlalu indah rupanya. penuh sesakanak-anak perdanan itu. kejadian. lengkap dengan balai gading dalam kolamnya. pelita. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan oleh Ratu Wiradesa.

Dua tiga suap basuh tangan.2 Pemujukan Pemujukan ialah penulis akan cuba untuk mempengaruhi pemikiran.2.3. Retorik ini menghubungkan antara beberapa peristiwa yang berkaitan dalam satu plot yang logik. sayup-sayup bunyinya.Contoh dalam hikayat: (i) Telah keesokkan harinya. tatkala itu hari pun sudah petang. marilah kakang pun yayi bawa turun ke pedati. terlalu ramai mengatur sarangnya kerana . dari pagi-pagi.[Cuaca rupanya] angin pun bertiup sepoi-sepoi. Maka hancurlah rasa hatinya. Kalau jadi sakit kelak apalah jadinya! Sudahlah paduka kakanda seorang gering. datang pula tuanku pula ikut gering.2. perenggan 237) (ii) 3. “Hendak ke mana tuan bawa kakang ini kerana kakang tiada mahu meninggalkan tempat ini. semerbak bahunya. katanya. makan sirih dan memakai bahu-bahuan lalu segera masuk pula ke peraduannnya itu.3 Penceritaan Retorika penceritaan pula berbentuk naratif. Maka terkenanglah ia tatkala berjalan sama Ken Segerba Ningrat itu. (i) Syahadan. Baiklah juga tuanku bawa santap sedikit. Maka berbahu segala bunga-bungaan kiri kanan jalan itu. keyakinan dan pandangan pembaca. apakah hal kita dalam pengembaraan ini. Maka belas hati Kelana Perwira Anom menengar kata segala pengasuhnya itu lalu turun santap. tambahan ia menengar segala bunyi-bunyian burung dan mergastua dalam hutan itu. utama jiwa patik sekalian. tuan? (Halaman 299. “Kakang Bagus. Retorika pemujukan mementingkan kehalusan bahasa dengan menyelitkan unsur-unsur psikologi dengan menyelitkan kebaikan dan keburukan. perenggan 237) “Tuanku Pangeran Susunan. Contoh dalam hikayat.” Maka sahut Sira Panji. (Halaman 300. maka Kelana Perwira Anom pun memujuk kakanda baginda. terlalu pilu hati Sira Panji. tuanku?” Maka beberapa dibujuk oleh segala kadayan itu serta dibawakannya hidangan nasi.

skema pengulangan. dan metonimi. sungguhpun ia bermain itu. (Halaman 270. Skema pengulangan pula terbahagi kepada sepuluh iaitu anafora. maka tersebutlah perkataan Sira Panji kedua bersaudara duduk di Wiradesa itu. Manakala strategi majaz pula terbahagi kepada lima kategori iaitu majaz pertautan. alusi. seorang pun para puteri itu tiada didapatkannya. Majaz pertentangan pula terbahagi kepada empat iaitu hiperbola. Bagi skema pengguguran pula terdapat tiga bahagian iaitu elipsis. majaz perbandingan. disfemisme. konkrit-abstrak. kiasmus. Kepada suatu hari Ken Segerba Ningrat duduk diadap segala para puteri itu bermain-main. dan polisendeton. dan litoses. antimetabole. skema pengguguran dan skema ragaman. poliptoton. dan enumerasi. asonansi.hari sudah hendak malam itu. Akhir sekali. majaz ragaman dan majaz melayu. Hanyalah Raden Ratna Lango juga duduk itu. majaz pertentangan. abstrak-konkrit. epistrop. Strategi stalistik sering diaplikasikan dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. Skema seimbang terbahagi kepada tiga strategi iaitu paralelisme. hatinya terlalu benci melihat rupa Ken Segerba Ningrat itu. Majaz perbandingan pula terbahagi kepada tiga iaitu metafora. masing-masing terlalu ramainya dengan gurau sendanya. oksimoron. Majaz ragaman .3 Stilistik Stilistik merupakan salah satu cabang dalam bidang retorika. pleonasme. bagi skema ragaman pula terdapat enam strategi iaitu umumkhusus. simile dan personafikasi. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa supaya lebih menarik dan memberi pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca. epanalepsis. anastrop. sinekdot. ironi. belas hatinya. Di bawah skema hiperbaton terbahagi kepada tiga iaitu aposisi. asindeton. Terdapat dua strategi daripada teori stilistik iaitu aspek skema dan aspek majaz. klimaks. Strategi skema terbahagi kepada lima kategori iaitu skema seimbang. untuk strategi majaz pertautan pula terdapat tujuh strategi iaitu periprasis. skema hiperbaton. khusus-umum. dan parentesis. eufenisme. (Halaman 304. Air matanya juga berhamburan sepanjang malam itu. antitesis. perenggan 204) 3. dan aliterasi. Selama Sira Panji beristerikan Ken Segerba Ningrat itu. dan isokolon. olehnya Sira Panji tiada pernah mendapatkan dia itu. Selain itu. anadiplosis. Mangkin bertambah-tambah pilu. perenggan 242) (ii) Alkisah.

tidak semua stilistik skema dan majaz terdapat di dalam hikayat ini.3. onomatopia. Maka Sira Panji pun datanglah. dilihatnya semua sudah hadhir. perenggan 218) (ii) . duduk santap nasi. “Tinggal tuan mandi lalu ari ningsun. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. perenggan 208) 3. Telah sudah. Telah sudah santap. Contoh dalam hikayat: (i) Telah sudah mandi lalu kembali memakai serupa laki isteri. pepatah. silepsis.Contoh dalam hikayat (i) Seketika duduk itu. Namun begitu. antara stilistik skema dan majaz yang terdapat dalam hikayat ini ialah: 3. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. supaya pun Panji bawa emasku mengadap ayahanda bonda tuan?” Sira Panji berkata-kata itu sambil mencium tangan isterinya.” (Halaman 276. (Halaman 282. perenggan 211) Maka sahut Kelana Perwira Anom.terbahagi kepada lapan jenis iaitu simetri. katanya. ekslamasi. perenggan 207) (ii) Berkata benarlah ari ningsun. Kelana Perwira Anom pun menyembah kakanda baginda laki isteri lalu keluar.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. paronomasia. antimeria.3.Maka tiadalah terbicara lagi hati Raden Teruna Jaya lalu ia diam. bidalan. makan sirih dan memakai bahubahuan.1 Antitesis Antitesis ialah perletakan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan.2 Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa berturutan. sepahnya disuapkan isterinya. utama jiwa. (Halaman 272. pun kakang hendak keluar seketika. dan antanaklasis dan seterusnya ialah majaz melayu yang terbahagi kepada lima jenis iaitu pantun. tamsilan dan simpulan bahasa. (Halaman 274. dijunjungnya.

Contoh dalam hikayat ini: (i) Maka terlalu belas hati Raden Galuh melihat laku kakanda banginda mencari dia itu.3. Halaman 282. “Siapa namanya saudara kakanda itu. “Ken Pangejangan!” Maka mangkin bertambah marahnya Kebu Sendubama seraya katanya. “Pergilah panggil Pangejangan itu ke sini segera!” (Halaman 294. dan apa mulanya hilang kakanda?” (Halaman 273.Contoh dalam hikayat: (i) Orang pun tiada suka datang kepada aku.4 Anadiplosis Anadiplosis ialah pengulangan kata akhir sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. perenggan 213) 3.3. seraya katanya.3 Epistrop Epistrop ialah pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. Maka Inya pun menyembah Kebu Sendubama seraya katanya.5 Asonansi Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan diikuti oleh kosonan yang berbeza.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. perenggan 232) 3.(iii) Maka segala yang mendengar kata Kebu Sendubama itu pun takut. perenggan 208) . Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Kelana Perwira Anom. perenggan 21) 3. (Aku) pun malas memandang mukanya! (Halaman 278. gementar sendi tulangnya. seperti hendak dikatakannya dirinya Raden Galuh Daha.3. kepada rasanya takut pula kena sumpah nenda baginda I Betara Kala.

8 Polisindeton Polisindeton ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan. tuanku!” (Halaman 279.Contoh dalam hikayat: (i) Maka Raden Ratna Lango pun terlalu sukacita beroleh keris dan kampuh dan sabuk itu. (Halaman 300. lembing. masing-masing berkampung duduk dengan dukacitanya di luar itulah. Contoh dalam hikayat: (i) Maka berjalanlah Sira Panji menuju jalan ke Gunung Wilis. berjalan itu. perenggan 214) 3. perenggan 217) . perenggan 210) (ii) Syahadan.3. perisai.Contoh dalam hikayat: (i) “Dari mana juga ia Kusuma Yuda . akan segala puteri itu semuanya bertunggu di luar peraduan itu juga. “Sungguhlah engkau kasih akan aku!” (Halaman 281. tombak.3. (Halaman 302. seraya katanya. sehari-hari tiada dapat duduk di rumah lagi. Bukan mudah pekerjaan menyabung nyawa itu.7 Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan. Gila-gila dengan bermain. seorang pun tiada masuk hampir Sira Panji. perenggan 238) 3.3. Apa juga yang disukakannya gerangan?” (Halaman 275. “Sampainya hati tuanku hendak membunuh Raden Menteri Kembang Kuning itu kerana ia saudara tuanku.6 Aliterasi Aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih katakata yang bersebelahan.(ii) Setelah Inya menengar kata Raden Ratna Lango itu maka ia pub mengurutngurut dadanya seraya katanya. perenggan 240) 3.

penuh sesak anak-anak perdanan itu. “Aduh. (Halaman 279. gilang gemilang di hadapan Endang ketiga seraya katanya. perenggan 205) (ii) Segala para putera beradu berkaparan.9 Eufemisme Eufemisme ialah penggunaan bahasa halus dalam penulisan. tiadalah boleh aku pulang ke kayangan.3. (Halaman 280.Gemar segala yang melihat dia.Contoh dalam hikayat: (i) Maka segera disambut Kelana Perwira Anom seraya menyembah lalu santap sirih. perenggan 215) (ii) Maka mangkin ramai pula tertawa seperti (batu) roboh bunyinya. Jika tiada aku bertemu dengan Wong Galuh.Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. (Halaman 271.10 Simile Simile ialah perbandingan secara langsung antara dua objek yang dari segi fitrahnya tidak serupa namun mempunyai suatu kesamaan. Sekarang duduklah bertapa di sini supaya aku ajar tuan bertapa!” (Halaman 298. perenggan 217) 3.3. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu.3. (Halaman 281. perenggan 216) 3. Wong Galuh Lasmipuri! Besarnya kasihmu akan aku. perenggan 235) .11 Ekslamasi Ekslamasi ialah sejenis retorik yang menggunakan kata seru bagi menegaskan maksudnya. seperti siang lakunya. Contoh dalam hikayat: (i) Maka (ber) dirilah seorang dewa terlalu baik parasnya.3. maka bulan terlalu amat terangnya.

Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Raden Ratna Lango. Ia suka menyembah anak kijang menjangan. maka Mangkin sangat sakit hatinyaakan Segerba Ningrat.3. terlanjurnya kasih bapa-bapa kita bersaudara?” (Halaman 278. Orang pun tiada suka aku datang kepada aku.12 Simpulan Bahasa Simpulan bahasa ialah rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan makna yang khusus. Dan akan aku ini bukannya seperti hati orang itu. perenggan 214) .3. berlainan daripada makna asalnya. disamarkannya dengan tertawa seraya katanya “Kasih sungguh engkau akan Segerba Ningrat itu! Akan aku ini tiadakah engkau sayang. (Aku) pun malas memandang mukanya!” (Halaman 278. “Akan segala bina Sira Panji yang lain itu tiada menaruh malu dan tiada menaruh hati. boleh dapat oleh Ratu Segara Gunung dalam hutan perburuan itu. perenggan 213) (ii) Setelah Raden I Ratna Lango menengar kata Ken Pangejangan itu sangat memuji-muji Ken Segerba Ningrat.

0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya kedua-dua bab ini merupakan perenggan deduktif dan hanya terdapat bebereapa perenggan yang berbentuk segi empat tepat. anadiplosis dan pelbagai lagi jenis-jenis lain stalistik.4. hikayat ini sesuai untuk menjadikan medan pengkajian tentang seni mengarang ini berdasarkan perkara-perkara tertentu. . pemujukan dan penceritaan dan terdapat banyak jenis stalisitik seperti epistrop. retorik yang terdapat dalam bab-bab hikayat ini ialah pemerian. Kesimpulannya. Teknik pemerenggan yang terkandung dalam bab hikayat ini ialah teknik penyenaraian. Sementara itu. urutan masa dan urutan ruang. antitesis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful