1.

0 PENGENALAN Kajian kali ini berfokus kepada bab tujuh dan bab lapan dalam buku hikayat “Hikayat Panji Jayeng Kusuma” yang merupakan hasil karya Abdul Rahman Kaeh pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 730 muka surat. Berdasarkan hikayat ini, kami akan mengkaji beberapa perkara dalam unsur penulisan. Antaranya, pendekatan pemerengganan yang meliputi bentuk dan teknik pemerengganan, retorika seperti penceritaan, pemerian, pemujukan dan sebagainya serta unsur stilistik seperti anaphora, simile dan lain-lain lagi.

2.0 SINOPSIS TEKS KLASIK Hikayat Panji Jayeng Kusuma merupakan sebuah cerita panji yang ditulis dalam bahasa Melayu. Cerita panji merupakan cerita yang berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan empayar Majapahit. Elemen-elemen utama yang diketengahkan dalam hikayat ini ialah tentang percintaan, pengembaraan dan peperangan. Percintaan dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma berlangsung dalam kalangan anakanak raja dari beberapa buah kerajaan. Antaranya adalah seperti Kuripan, Daha, Gagelang, Singasari, Manjapahit (Majapahit) dan Lasem. Kesemua anak raja dalam hikayat ini telah ditunangkan sesama mereka sejak kecil lagi. Antara watak yang terdapat dalam hikayat ini ialah Raden Inu Kerta Pati. Radin Inu Kerta Pati ini merupakan wira dalam cerita ini dan telah ditunangkan dengan Raden Galuh Candera Kirana iaitu seorang wirawati. Namun begitu, berlaku konflik dalam pertunangan antara Radin Inu Kerta Patidan dan Raden Galuh Candera Kirana kerana Radin Inu Kerta Pati mendapat gamabaran yang salah terhadap rupa paras Raden Galuh Candera Kirana. Hal ini telah menyebabkan Raden Inu Kerta Pati memutuskan pertunangan mereka dan memilih untuk berkahwin dengan anak raja Singasari, iaitu Raden Galuh Lasmi Ningrat. Walau bagaimanapun, Raden Inu Kerta Pati akhirnya mengetahui rupa paras sebenar Raden Galuh Candera Kirana selepas berangkat ke Daha untuk menghadiri perkahwinan Raden Galuh Candera Kirana. Setelah itu, Raden Inu berazam untuk mengambil semula tunangnya itu, tetapi usahanya gagal apabila Raden Galuh Candera Kirana telah menghilangkan diri. Akibat daripada peristiwa itu, maka bermulalah kisah pengembaraan mereka untuk mencari Raden Galuh Candera Kirana dan pelbagai peristiwa yang menarik seperti peperangan, penjelmaan, penyamaran dan sebagainya.

kakang. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. maka katanya. Terdapat empat jenis prenggan yang biasa digunakan iaitu perenggan deduktif. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan deduktif. akan Raden Ratna Lango kembali itu. itulah kerjanya.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. analisis bentuk perenggan yang digunakan dalam hikayat ini telah dilakukan bagi mengenal pasti bentuk perenggan yang digunakan. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Sebermula. prenggan induktif.1 Pendekatan Pemerengganan 3. Kedudukan ayat topik di dalam sesuatu perenggan tidak spesifik kerana ayat topik boleh terletak di awal perenggan. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. pertengahan perenggan dan juga di akhir perenggan.1 Bentuk Perenggan Bentuk perenggan atau juga dikenali sebagai teknik pemerengganan ialah satu aspek yang penting dalam sesebuah penulisan. perenggan deduktif-induktif dan perenggan segi empat tempat. Sebuah perenggan mesti mengandungi aiyat topik yang menyatakan fakta utama secara terperinci. Setelah hari petang.0 DAPATAN ANALISIS 3. baginda tiada kerjanya. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. Seterusnya ialah adanya ayat penyangga utama dan ayat penyangga kecil yang memberikan huraian lanjut tentang ayat topik.3. telah sampai ke rumahnya. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. Oleh itu. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Gila-gila dengan bermain. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Maka sahut Raden Kusuma Yuda. 1.1. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. Syahadan. katanya. Bentuk perenggan deduktif ialah perenggan yang meletakkan ayat topik pada bahagian awal perenggan dan diikuti oleh beberapa ayat sokongan. Sementang pun dia baik . “Kepada adinda.

maka katanya. Jika yayi tunggu. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. akan Raden Ratna Lango kembali itu. telah sampai ke rumahnya. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. Gila-gila dengan bermain. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian.275. Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Ayat Penyangga Utama Setelah hari petang. duduk siang malamk pun. Jika yayi tunggu. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Ayat Penyangga Kecil Maka sahut Raden Kusuma Yuda. duduk soang mala pun. itulah kerjanya. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” 2. Syahadan. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. katanya. kakang.parasnya. “Kepada adinda. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. lebih Sira Panji yang sangat . akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. Sementang pun dia baik parasnya. baginda tiada kerjanya. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” ( Halaman 274. perenggan 210) Ayat Topik Sebermula.

halus mani itu. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. menjangan itu. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. Ayat Kesimpulan Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. “Kakang. Endang Kususma Jiwa! Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Patut pula dengan rupanya. kijang. perenggan 220) Ayat Topik Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. maka semuanya memohon kembali. Patut pula dengan rupanya. masing-masing membawa anak rusa. 3. “Hai. lebih Sira Panji yang sangat sukacita serta kasih sayang. Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. menjangan itu. Ayat Penyangga Kecil Seketika duduk. maka semuanya memohon kembali. Ayat Penyangga Utama Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. (Halaman 284. masing-masing membawa anak rusa. tuanku!” Maka ketiganya mengambil . “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. Seketika duduk. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian.sukacita serta kasih sayang. kijang. halus manis itu. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu.

Serta datang lalu naik ke pedati menyembah kaki Sira Panji. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. maka Raden Teruna Jaya pun datang dibawa Wirun. Endang Kususma Jiwa! Ayat Penyangga Utama Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Bentuk perenggan segi empat tepat ini bermakna ayat topik dan ayat penyangga saling lengkap melengkapi sehingga tidak mudah untuk disunting kecuali mereka yang pakar. Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan segi empat tepat. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. “Hai. katanya. kepada masa itu Sira Panji duduk di pintu pedati adinda sedikit. tuanku!” Ayat Kesimpulan Maka ketiganya mengambil kayu sepotong seorang. . Maka segera disambut Sira Panji sambil dipeluk diciumnya. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Syahdan . 1. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. (Halaman 297. “Kakang. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. perenggan 235) Ayat Topik Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu.kayu sepotong seorang. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Ayat Penyangga Kecil Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Selain itu.

Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memandang matahari itu. batu kepala pun Sendubama. “Sampun pukulan. di dalam dua bab ini hanya terdapat dua bentuk perenggan yang digunakan iaitu perenggan deduktif dan perenggan segi empat tepat. kusuma segunung. perenggan 244) Setelah menganalisis bentuk perenggan dalam bab tujuh dan bab lapan Hikayat Panji Jayeng Kusuma. katanya. “Pukulan. Maka segera dibujuk Kebu Sendubama sambil dipeluk dicium kaki Sira Panji sambil menangis. serta dipacunya kudanya pergi mendapatkan matahari itu. tuanku.“Sudahlah Tuan Yayi Teruna Jaya. “Aduh. Bahawa sekali-kali tiada patik taruh hati. sampun pukulan! Janganlah tuanku lalai sangat!” Maka dibujuk pula oleh Kebu Sendubama dengan beberapa kata yang manis-manis dengan bahasa Kuripan. kakang rasai hukum Sang Hyang Sukma oleh membuat orang tiada salah itu. dewa susunan titisan Kusuma Jayanata. dewa aji agung ning kusuma gading. Mana yang telah berlalu itu lalu. perenggan 241) 2. dapat disimpulkan bahawa. dewa anom maring kayangan jatih karma Lasmopuri!” (Halaman 305.”sama menyapu air matanya. jelapahan jiwa panggeran kusuma jejulukan asamara giri. (Halaman 303. Lagipun sudahlah papa-kermanya kakang akan merasai yang selaku ini!” Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memeluk mencium Raden Teruna Jaya. janganlah kakang bertitah begitu. . diembannya jejulukan asmara ju[r]ita. Tuan lepaskanlah dari hati yayi akan kesalahan. kerta ajo memanggui Jenggala. Maka Raden Teruna Jaya pun menyembah kaki Sira Panji sambil menangis terlalu seraya katanya. dewa maring kayangan. katanya. didapati hampir kesemua perenggan menggunakan bentuk perenggan deduktif dan ada beberapa perenggan yang menggunakan bentuk perenggan segi empat tepat. kerta adi. Oleh itu. seraya menangis terkenang-kenangkan isterinya.

. lupalah sudah akan aku. (Halaman 277. teknik pentakrifan dan teknik falsafah. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik penyenaraian.1.!” Maka Ken Pangejangan pun suka tertawa lalu bangun. bagi menyampaikan idea tersebut terdapat 20 jenis teknik pemerengganan yang dikenal pasti dan antara teknik pemerengganan yang lazim digunakan ialah teknik penyenaraian. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik urutan masa. teknik perbandingan. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang.3. (Halaman 276.. Contoh di dalam hikayat: Syahadan.2 Teknik Pemerengganan Teknik pemerenggann adalah penting dalam menyampaikan idea yang konkrit dan tersusun.. maklumat yang mencukupi dan rangkuman ayat yang gramatis serta mudah difahami. teknik percontohan. Yang tua laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. rindu sangat aku akan engkau. perenggan 213) . sedap manis akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulun. “Tiada tuanku patik lupakan tuanku. terlalu naik parasnya. perenggan 211) Selain itu. duduk dekata Radem Ratna Lango seraya katanya. Oleh itu. akn baginda itu pun berputera dua orang juga. │Selama beroleh tuan baik rupa itu. “Marilah engkau duduk dekat aku di sini. Perenggan yang boleh diklasifikasikan sebagai perenggan yang baik apabila terdapatnya idea yang jelas. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan Ratu Wiradesa. tiada pernah datang kepadaku. Daripada sehari kepada sehari hendak berjalan mengadap tuanku sekalian jadi lupa. Contoh di dalam hikayat: Contoh 1: Segera ditegur Raden Ratna Lango sambil tertawa katanya.

teknik urutan masa dan teknik urutan ruang. (Halaman 306. emas tempawan. perenggan 243) Setelah menganalisis Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini. dewa susunan. jiwa aku. Hal ini demikian kerana. Sanggrahan telah sudah. dewa susunan. Ampunilah dosa pun kakang. katanya. terserlahlah rupanta gilang-gemilang sedang purnama. disangkakan Ken Segerba Ningrat datang mendapatkan dia itu lalu dipacunya kudanya itu sambil tertawa-tawa. emas tempawan. tiga hari tiga malam berjalan itu maka sampailah kaki Gunung Wilis lalu berhenti. Wirun mengerahkan orang membuat pesanggrahan. terlalulah ramainya. Maka │berdebar-debar rasa hati Sira Panji memandang bulan itu. . selang beberapa lamanya. Setelah sudah maka pedati segala para puteri itu pun dibawa oranglah masuk ke peraduan. seperti muka orang yang baik parasnya. Maka bulan pun terbitlah dari tepi langit itu.Contoh 2: Hatta. didapati bahawa hanya tiga teknik pemerengganan yang dikenal pasti iaitu teknik penyenaraian. perenggan 245) Di samping itu. sudah berhias keluar dari peraduan rupanya. ratna juita. utama jiwaku. Segerba Ningrat! Di sini rupanya tuan duduk. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini juga terdapatnya teknik pemerengganan urutan ruang. “Aduh ari ningsun. Maka hari pun malamlah. Contoh di dalam hikayat: Seketika berjalan itu maka matahari pun masuklah. kebanyakkan perenggan dibina penuh dengan dialog dan sukar untuk dikenal pasti teknik pemerengganannya. Dan dari selama ini pun sahaja kakang hendak mengadap tuanku. pukulan. Jangalah tuanku gusar akan pun kakang ini!” (Halaman 304.

pendedahan dan penceritaan. terlalu terang. terlalulah permai rupanya dukuh itu. akan Ken Pengejangan. Maka serba bungaan pun banyak berkembangan. dilihatnya dian. perenggan 211) (ii) Sebermula.Unsurunsur yang sedia ada dirangkumkan dalam perenggan penulisan tersebut. pelaporan. Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. Pagarnya daripada batu putih terlalu indah rupanya. seperti siang.3. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. perenggan 217) (iii) Lalu berjalan ketiganya. terlalu baik parasnya. Segala para putera beradu berkaparan. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. akan baginda itu pun berputera dua orang juga. penuh sesakanak-anak perdanan itu. (Halaman 276. seperti taman dalam keinderaan rupanya. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan oleh Ratu Wiradesa. sedap manis dan akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulon.1 Pemerian Pemerian ialah berbentuk deskriptif iaitu memberikan gambaran kepada pembaca tentang sesuatu permandangan. benda atau watak dan penulis akan memberi gambaran yang terperinci sehingga pembaca dapat menggambarkan dan membayangkannya. maka ia pun keluarlah perlahan-lahan. Antara retorik yang terdapat dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ialah: 3. pemujukan. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu.Retorik terbahagi kepada enam iaitu pemerian. ( Halaman 281.2 Retorika Retorik adalah asas pemujukan sebagai unsur yang pentingdalam bidang penulisan. Maka kata Endang bertemulah Endang ketiga dengan suatu dukuh. (Halaman 297. kejadian. penghujahan. pelita. lengkap dengan balai gading dalam kolamnya. telah sunti orang tidur. perenggan 233) . akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. terlalu indah-indah rupanya.2. kandil. Telah sampau ke balai manguntur.

tuanku?” Maka beberapa dibujuk oleh segala kadayan itu serta dibawakannya hidangan nasi. terlalu ramai mengatur sarangnya kerana . datang pula tuanku pula ikut gering. katanya. perenggan 237) “Tuanku Pangeran Susunan. tatkala itu hari pun sudah petang. perenggan 237) (ii) 3.2 Pemujukan Pemujukan ialah penulis akan cuba untuk mempengaruhi pemikiran. terlalu pilu hati Sira Panji. Maka berbahu segala bunga-bungaan kiri kanan jalan itu. tuan? (Halaman 299. Retorika pemujukan mementingkan kehalusan bahasa dengan menyelitkan unsur-unsur psikologi dengan menyelitkan kebaikan dan keburukan.3. Contoh dalam hikayat. “Kakang Bagus.” Maka sahut Sira Panji. Maka terkenanglah ia tatkala berjalan sama Ken Segerba Ningrat itu. “Hendak ke mana tuan bawa kakang ini kerana kakang tiada mahu meninggalkan tempat ini.3 Penceritaan Retorika penceritaan pula berbentuk naratif. semerbak bahunya. Retorik ini menghubungkan antara beberapa peristiwa yang berkaitan dalam satu plot yang logik.Contoh dalam hikayat: (i) Telah keesokkan harinya. tambahan ia menengar segala bunyi-bunyian burung dan mergastua dalam hutan itu. (Halaman 300. (i) Syahadan. makan sirih dan memakai bahu-bahuan lalu segera masuk pula ke peraduannnya itu. utama jiwa patik sekalian. apakah hal kita dalam pengembaraan ini. keyakinan dan pandangan pembaca. marilah kakang pun yayi bawa turun ke pedati. Baiklah juga tuanku bawa santap sedikit.2.[Cuaca rupanya] angin pun bertiup sepoi-sepoi. dari pagi-pagi. Maka belas hati Kelana Perwira Anom menengar kata segala pengasuhnya itu lalu turun santap. sayup-sayup bunyinya. Kalau jadi sakit kelak apalah jadinya! Sudahlah paduka kakanda seorang gering. Dua tiga suap basuh tangan.2. maka Kelana Perwira Anom pun memujuk kakanda baginda. Maka hancurlah rasa hatinya.

olehnya Sira Panji tiada pernah mendapatkan dia itu. Terdapat dua strategi daripada teori stilistik iaitu aspek skema dan aspek majaz. anastrop. Majaz perbandingan pula terbahagi kepada tiga iaitu metafora. Strategi skema terbahagi kepada lima kategori iaitu skema seimbang. (Halaman 270. (Halaman 304. eufenisme. dan enumerasi. dan litoses. antitesis. pleonasme. Mangkin bertambah-tambah pilu. dan parentesis. sinekdot. Air matanya juga berhamburan sepanjang malam itu. skema hiperbaton.3 Stilistik Stilistik merupakan salah satu cabang dalam bidang retorika. dan isokolon. dan metonimi. epanalepsis. Majaz ragaman . poliptoton. abstrak-konkrit. klimaks. antimetabole. majaz pertentangan. simile dan personafikasi. Kepada suatu hari Ken Segerba Ningrat duduk diadap segala para puteri itu bermain-main. majaz ragaman dan majaz melayu. skema pengguguran dan skema ragaman. Selain itu. konkrit-abstrak. untuk strategi majaz pertautan pula terdapat tujuh strategi iaitu periprasis. hatinya terlalu benci melihat rupa Ken Segerba Ningrat itu. disfemisme. oksimoron. khusus-umum. masing-masing terlalu ramainya dengan gurau sendanya. Bagi skema pengguguran pula terdapat tiga bahagian iaitu elipsis. dan polisendeton. Manakala strategi majaz pula terbahagi kepada lima kategori iaitu majaz pertautan. perenggan 242) (ii) Alkisah. Skema pengulangan pula terbahagi kepada sepuluh iaitu anafora. ironi. Majaz pertentangan pula terbahagi kepada empat iaitu hiperbola. dan aliterasi. majaz perbandingan.hari sudah hendak malam itu. Akhir sekali. asonansi. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa supaya lebih menarik dan memberi pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca. anadiplosis. kiasmus. Di bawah skema hiperbaton terbahagi kepada tiga iaitu aposisi. belas hatinya. bagi skema ragaman pula terdapat enam strategi iaitu umumkhusus. Skema seimbang terbahagi kepada tiga strategi iaitu paralelisme. Strategi stalistik sering diaplikasikan dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. alusi. maka tersebutlah perkataan Sira Panji kedua bersaudara duduk di Wiradesa itu. Hanyalah Raden Ratna Lango juga duduk itu. perenggan 204) 3. Selama Sira Panji beristerikan Ken Segerba Ningrat itu. seorang pun para puteri itu tiada didapatkannya. asindeton. skema pengulangan. epistrop. sungguhpun ia bermain itu.

ekslamasi. perenggan 218) (ii) . dilihatnya semua sudah hadhir.3. (Halaman 282. utama jiwa.Maka tiadalah terbicara lagi hati Raden Teruna Jaya lalu ia diam. “Tinggal tuan mandi lalu ari ningsun.terbahagi kepada lapan jenis iaitu simetri. Contoh dalam hikayat: (i) Telah sudah mandi lalu kembali memakai serupa laki isteri. Telah sudah. (Halaman 274. dan antanaklasis dan seterusnya ialah majaz melayu yang terbahagi kepada lima jenis iaitu pantun. tidak semua stilistik skema dan majaz terdapat di dalam hikayat ini. pun kakang hendak keluar seketika.3. paronomasia. katanya. makan sirih dan memakai bahubahuan. Kelana Perwira Anom pun menyembah kakanda baginda laki isteri lalu keluar. Namun begitu. perenggan 208) 3. (Halaman 272. silepsis. pepatah. perenggan 211) Maka sahut Kelana Perwira Anom. onomatopia.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. sepahnya disuapkan isterinya. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu.1 Antitesis Antitesis ialah perletakan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. antimeria. bidalan. perenggan 207) (ii) Berkata benarlah ari ningsun. Maka Sira Panji pun datanglah. Telah sudah santap. supaya pun Panji bawa emasku mengadap ayahanda bonda tuan?” Sira Panji berkata-kata itu sambil mencium tangan isterinya. duduk santap nasi.” (Halaman 276. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. dijunjungnya.Contoh dalam hikayat (i) Seketika duduk itu.2 Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa berturutan. antara stilistik skema dan majaz yang terdapat dalam hikayat ini ialah: 3. tamsilan dan simpulan bahasa.

“Siapa namanya saudara kakanda itu. kepada rasanya takut pula kena sumpah nenda baginda I Betara Kala.(iii) Maka segala yang mendengar kata Kebu Sendubama itu pun takut. Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Kelana Perwira Anom. perenggan 208) . seraya katanya. “Pergilah panggil Pangejangan itu ke sini segera!” (Halaman 294. Halaman 282.3. “Ken Pangejangan!” Maka mangkin bertambah marahnya Kebu Sendubama seraya katanya.Contoh dalam hikayat: (i) Orang pun tiada suka datang kepada aku.3.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. perenggan 21) 3. Maka Inya pun menyembah Kebu Sendubama seraya katanya.5 Asonansi Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan diikuti oleh kosonan yang berbeza.3 Epistrop Epistrop ialah pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. (Aku) pun malas memandang mukanya! (Halaman 278. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. seperti hendak dikatakannya dirinya Raden Galuh Daha.3. dan apa mulanya hilang kakanda?” (Halaman 273. gementar sendi tulangnya. perenggan 213) 3. perenggan 232) 3.4 Anadiplosis Anadiplosis ialah pengulangan kata akhir sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. Contoh dalam hikayat ini: (i) Maka terlalu belas hati Raden Galuh melihat laku kakanda banginda mencari dia itu.

(ii) Setelah Inya menengar kata Raden Ratna Lango itu maka ia pub mengurutngurut dadanya seraya katanya. Gila-gila dengan bermain. lembing. perisai. “Sungguhlah engkau kasih akan aku!” (Halaman 281.8 Polisindeton Polisindeton ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan.6 Aliterasi Aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih katakata yang bersebelahan. Contoh dalam hikayat: (i) Maka berjalanlah Sira Panji menuju jalan ke Gunung Wilis. Apa juga yang disukakannya gerangan?” (Halaman 275.3.Contoh dalam hikayat: (i) Maka Raden Ratna Lango pun terlalu sukacita beroleh keris dan kampuh dan sabuk itu. berjalan itu. seraya katanya. perenggan 214) 3. sehari-hari tiada dapat duduk di rumah lagi. perenggan 238) 3. masing-masing berkampung duduk dengan dukacitanya di luar itulah. perenggan 217) . tombak.Contoh dalam hikayat: (i) “Dari mana juga ia Kusuma Yuda . tuanku!” (Halaman 279. Bukan mudah pekerjaan menyabung nyawa itu. (Halaman 302. (Halaman 300.3. akan segala puteri itu semuanya bertunggu di luar peraduan itu juga.3. seorang pun tiada masuk hampir Sira Panji.7 Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan. “Sampainya hati tuanku hendak membunuh Raden Menteri Kembang Kuning itu kerana ia saudara tuanku. perenggan 240) 3. perenggan 210) (ii) Syahadan.

“Aduh. seperti siang lakunya. perenggan 205) (ii) Segala para putera beradu berkaparan.3.Gemar segala yang melihat dia.Contoh dalam hikayat: (i) Maka segera disambut Kelana Perwira Anom seraya menyembah lalu santap sirih. tiadalah boleh aku pulang ke kayangan. maka bulan terlalu amat terangnya. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. (Halaman 280. (Halaman 279.10 Simile Simile ialah perbandingan secara langsung antara dua objek yang dari segi fitrahnya tidak serupa namun mempunyai suatu kesamaan.3. perenggan 216) 3.11 Ekslamasi Ekslamasi ialah sejenis retorik yang menggunakan kata seru bagi menegaskan maksudnya. Sekarang duduklah bertapa di sini supaya aku ajar tuan bertapa!” (Halaman 298. perenggan 235) . (Halaman 271.3. Contoh dalam hikayat: (i) Maka (ber) dirilah seorang dewa terlalu baik parasnya. perenggan 217) 3. gilang gemilang di hadapan Endang ketiga seraya katanya. penuh sesak anak-anak perdanan itu.Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. Jika tiada aku bertemu dengan Wong Galuh.3. perenggan 215) (ii) Maka mangkin ramai pula tertawa seperti (batu) roboh bunyinya.9 Eufemisme Eufemisme ialah penggunaan bahasa halus dalam penulisan. (Halaman 281. Wong Galuh Lasmipuri! Besarnya kasihmu akan aku.

(Aku) pun malas memandang mukanya!” (Halaman 278. perenggan 214) . Orang pun tiada suka aku datang kepada aku. boleh dapat oleh Ratu Segara Gunung dalam hutan perburuan itu. “Akan segala bina Sira Panji yang lain itu tiada menaruh malu dan tiada menaruh hati.12 Simpulan Bahasa Simpulan bahasa ialah rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan makna yang khusus. maka Mangkin sangat sakit hatinyaakan Segerba Ningrat. disamarkannya dengan tertawa seraya katanya “Kasih sungguh engkau akan Segerba Ningrat itu! Akan aku ini tiadakah engkau sayang. terlanjurnya kasih bapa-bapa kita bersaudara?” (Halaman 278. berlainan daripada makna asalnya.3. Ia suka menyembah anak kijang menjangan. Dan akan aku ini bukannya seperti hati orang itu.3.Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Raden Ratna Lango. perenggan 213) (ii) Setelah Raden I Ratna Lango menengar kata Ken Pangejangan itu sangat memuji-muji Ken Segerba Ningrat.

urutan masa dan urutan ruang. Kesimpulannya.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya kedua-dua bab ini merupakan perenggan deduktif dan hanya terdapat bebereapa perenggan yang berbentuk segi empat tepat. pemujukan dan penceritaan dan terdapat banyak jenis stalisitik seperti epistrop. Teknik pemerenggan yang terkandung dalam bab hikayat ini ialah teknik penyenaraian. . anadiplosis dan pelbagai lagi jenis-jenis lain stalistik. antitesis.4. retorik yang terdapat dalam bab-bab hikayat ini ialah pemerian. hikayat ini sesuai untuk menjadikan medan pengkajian tentang seni mengarang ini berdasarkan perkara-perkara tertentu. Sementara itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful