P. 1
Contoh Kerangka Tugasan Kumpulan (2)

Contoh Kerangka Tugasan Kumpulan (2)

|Views: 63|Likes:
Published by Law Celicia
Oklah
Oklah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Law Celicia on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN Kajian kali ini berfokus kepada bab tujuh dan bab lapan dalam buku hikayat “Hikayat Panji Jayeng Kusuma” yang merupakan hasil karya Abdul Rahman Kaeh pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 730 muka surat. Berdasarkan hikayat ini, kami akan mengkaji beberapa perkara dalam unsur penulisan. Antaranya, pendekatan pemerengganan yang meliputi bentuk dan teknik pemerengganan, retorika seperti penceritaan, pemerian, pemujukan dan sebagainya serta unsur stilistik seperti anaphora, simile dan lain-lain lagi.

2.0 SINOPSIS TEKS KLASIK Hikayat Panji Jayeng Kusuma merupakan sebuah cerita panji yang ditulis dalam bahasa Melayu. Cerita panji merupakan cerita yang berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan empayar Majapahit. Elemen-elemen utama yang diketengahkan dalam hikayat ini ialah tentang percintaan, pengembaraan dan peperangan. Percintaan dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma berlangsung dalam kalangan anakanak raja dari beberapa buah kerajaan. Antaranya adalah seperti Kuripan, Daha, Gagelang, Singasari, Manjapahit (Majapahit) dan Lasem. Kesemua anak raja dalam hikayat ini telah ditunangkan sesama mereka sejak kecil lagi. Antara watak yang terdapat dalam hikayat ini ialah Raden Inu Kerta Pati. Radin Inu Kerta Pati ini merupakan wira dalam cerita ini dan telah ditunangkan dengan Raden Galuh Candera Kirana iaitu seorang wirawati. Namun begitu, berlaku konflik dalam pertunangan antara Radin Inu Kerta Patidan dan Raden Galuh Candera Kirana kerana Radin Inu Kerta Pati mendapat gamabaran yang salah terhadap rupa paras Raden Galuh Candera Kirana. Hal ini telah menyebabkan Raden Inu Kerta Pati memutuskan pertunangan mereka dan memilih untuk berkahwin dengan anak raja Singasari, iaitu Raden Galuh Lasmi Ningrat. Walau bagaimanapun, Raden Inu Kerta Pati akhirnya mengetahui rupa paras sebenar Raden Galuh Candera Kirana selepas berangkat ke Daha untuk menghadiri perkahwinan Raden Galuh Candera Kirana. Setelah itu, Raden Inu berazam untuk mengambil semula tunangnya itu, tetapi usahanya gagal apabila Raden Galuh Candera Kirana telah menghilangkan diri. Akibat daripada peristiwa itu, maka bermulalah kisah pengembaraan mereka untuk mencari Raden Galuh Candera Kirana dan pelbagai peristiwa yang menarik seperti peperangan, penjelmaan, penyamaran dan sebagainya.

maka katanya.1 Pendekatan Pemerengganan 3. prenggan induktif. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. Sebuah perenggan mesti mengandungi aiyat topik yang menyatakan fakta utama secara terperinci. Sementang pun dia baik . “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”.1 Bentuk Perenggan Bentuk perenggan atau juga dikenali sebagai teknik pemerengganan ialah satu aspek yang penting dalam sesebuah penulisan. analisis bentuk perenggan yang digunakan dalam hikayat ini telah dilakukan bagi mengenal pasti bentuk perenggan yang digunakan.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah.1. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. Gila-gila dengan bermain. itulah kerjanya. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan deduktif. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. Kedudukan ayat topik di dalam sesuatu perenggan tidak spesifik kerana ayat topik boleh terletak di awal perenggan. “Kepada adinda. Seterusnya ialah adanya ayat penyangga utama dan ayat penyangga kecil yang memberikan huraian lanjut tentang ayat topik. katanya. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. Oleh itu. Setelah hari petang. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Maka sahut Raden Kusuma Yuda. Terdapat empat jenis prenggan yang biasa digunakan iaitu perenggan deduktif. telah sampai ke rumahnya. akan Raden Ratna Lango kembali itu. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. 1. kakang. baginda tiada kerjanya. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat.0 DAPATAN ANALISIS 3. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Sebermula. perenggan deduktif-induktif dan perenggan segi empat tempat. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. pertengahan perenggan dan juga di akhir perenggan. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. Bentuk perenggan deduktif ialah perenggan yang meletakkan ayat topik pada bahagian awal perenggan dan diikuti oleh beberapa ayat sokongan.3. Syahadan.

kakang. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Ayat Penyangga Kecil Maka sahut Raden Kusuma Yuda. Gila-gila dengan bermain. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” ( Halaman 274.parasnya. Sementang pun dia baik parasnya. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. itulah kerjanya. Jika yayi tunggu. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. duduk siang malamk pun. Jika yayi tunggu. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. duduk soang mala pun. perenggan 210) Ayat Topik Sebermula. “Kepada adinda. baginda tiada kerjanya. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” 2. telah sampai ke rumahnya.275. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. maka katanya. Syahadan. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. Ayat Penyangga Utama Setelah hari petang. katanya. akan Raden Ratna Lango kembali itu. lebih Sira Panji yang sangat . Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu.

rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. tuanku!” Maka ketiganya mengambil . tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. Seketika duduk. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. kijang. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. lebih Sira Panji yang sangat sukacita serta kasih sayang. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. Ayat Penyangga Utama Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. Endang Kususma Jiwa! Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. “Kakang. Ayat Kesimpulan Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. Patut pula dengan rupanya. maka semuanya memohon kembali. masing-masing membawa anak rusa. “Hai. halus mani itu.sukacita serta kasih sayang. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. perenggan 220) Ayat Topik Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. masing-masing membawa anak rusa. menjangan itu. kijang. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Ayat Penyangga Kecil Seketika duduk. halus manis itu. (Halaman 284. Patut pula dengan rupanya. menjangan itu. 3. maka semuanya memohon kembali.

Selain itu. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Syahdan . maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. (Halaman 297. maka Raden Teruna Jaya pun datang dibawa Wirun. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Ayat Penyangga Kecil Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan segi empat tepat. Bentuk perenggan segi empat tepat ini bermakna ayat topik dan ayat penyangga saling lengkap melengkapi sehingga tidak mudah untuk disunting kecuali mereka yang pakar. “Hai. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. Maka segera disambut Sira Panji sambil dipeluk diciumnya. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. “Kakang. perenggan 235) Ayat Topik Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. 1. katanya. . tuanku!” Ayat Kesimpulan Maka ketiganya mengambil kayu sepotong seorang.kayu sepotong seorang. Endang Kususma Jiwa! Ayat Penyangga Utama Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Serta datang lalu naik ke pedati menyembah kaki Sira Panji. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. kepada masa itu Sira Panji duduk di pintu pedati adinda sedikit.

jelapahan jiwa panggeran kusuma jejulukan asamara giri. katanya. perenggan 241) 2. Lagipun sudahlah papa-kermanya kakang akan merasai yang selaku ini!” Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memeluk mencium Raden Teruna Jaya. seraya menangis terkenang-kenangkan isterinya. tuanku. “Pukulan. “Sampun pukulan. Bahawa sekali-kali tiada patik taruh hati. kusuma segunung. Mana yang telah berlalu itu lalu. sampun pukulan! Janganlah tuanku lalai sangat!” Maka dibujuk pula oleh Kebu Sendubama dengan beberapa kata yang manis-manis dengan bahasa Kuripan. dewa maring kayangan. perenggan 244) Setelah menganalisis bentuk perenggan dalam bab tujuh dan bab lapan Hikayat Panji Jayeng Kusuma. serta dipacunya kudanya pergi mendapatkan matahari itu. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memandang matahari itu. . dewa susunan titisan Kusuma Jayanata.“Sudahlah Tuan Yayi Teruna Jaya. Maka segera dibujuk Kebu Sendubama sambil dipeluk dicium kaki Sira Panji sambil menangis. Tuan lepaskanlah dari hati yayi akan kesalahan. kerta adi. (Halaman 303. katanya. batu kepala pun Sendubama. “Aduh. kakang rasai hukum Sang Hyang Sukma oleh membuat orang tiada salah itu. Maka Raden Teruna Jaya pun menyembah kaki Sira Panji sambil menangis terlalu seraya katanya. dewa aji agung ning kusuma gading.”sama menyapu air matanya. janganlah kakang bertitah begitu. kerta ajo memanggui Jenggala. di dalam dua bab ini hanya terdapat dua bentuk perenggan yang digunakan iaitu perenggan deduktif dan perenggan segi empat tepat. diembannya jejulukan asmara ju[r]ita. dewa anom maring kayangan jatih karma Lasmopuri!” (Halaman 305. Oleh itu. didapati hampir kesemua perenggan menggunakan bentuk perenggan deduktif dan ada beberapa perenggan yang menggunakan bentuk perenggan segi empat tepat. dapat disimpulkan bahawa.

(Halaman 277. tiada pernah datang kepadaku. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik urutan masa. Contoh di dalam hikayat: Syahadan. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik penyenaraian. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. bagi menyampaikan idea tersebut terdapat 20 jenis teknik pemerengganan yang dikenal pasti dan antara teknik pemerengganan yang lazim digunakan ialah teknik penyenaraian. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan Ratu Wiradesa.!” Maka Ken Pangejangan pun suka tertawa lalu bangun.3. (Halaman 276. perenggan 213) . akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. akn baginda itu pun berputera dua orang juga. teknik percontohan. “Marilah engkau duduk dekat aku di sini.2 Teknik Pemerengganan Teknik pemerenggann adalah penting dalam menyampaikan idea yang konkrit dan tersusun. Daripada sehari kepada sehari hendak berjalan mengadap tuanku sekalian jadi lupa. maklumat yang mencukupi dan rangkuman ayat yang gramatis serta mudah difahami. teknik perbandingan. “Tiada tuanku patik lupakan tuanku. Contoh di dalam hikayat: Contoh 1: Segera ditegur Raden Ratna Lango sambil tertawa katanya. duduk dekata Radem Ratna Lango seraya katanya.. │Selama beroleh tuan baik rupa itu. Oleh itu. lupalah sudah akan aku. sedap manis akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulun.. perenggan 211) Selain itu. teknik pentakrifan dan teknik falsafah.1. rindu sangat aku akan engkau. terlalu naik parasnya. Perenggan yang boleh diklasifikasikan sebagai perenggan yang baik apabila terdapatnya idea yang jelas. Yang tua laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa..

katanya. “Aduh ari ningsun. terserlahlah rupanta gilang-gemilang sedang purnama. jiwa aku. pukulan. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini juga terdapatnya teknik pemerengganan urutan ruang. Hal ini demikian kerana. perenggan 243) Setelah menganalisis Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini. Setelah sudah maka pedati segala para puteri itu pun dibawa oranglah masuk ke peraduan. Jangalah tuanku gusar akan pun kakang ini!” (Halaman 304. seperti muka orang yang baik parasnya. Ampunilah dosa pun kakang. Maka │berdebar-debar rasa hati Sira Panji memandang bulan itu. teknik urutan masa dan teknik urutan ruang. dewa susunan. ratna juita. Sanggrahan telah sudah. Wirun mengerahkan orang membuat pesanggrahan. Maka bulan pun terbitlah dari tepi langit itu. emas tempawan.Contoh 2: Hatta. Dan dari selama ini pun sahaja kakang hendak mengadap tuanku. sudah berhias keluar dari peraduan rupanya. . Segerba Ningrat! Di sini rupanya tuan duduk. emas tempawan. Maka hari pun malamlah. disangkakan Ken Segerba Ningrat datang mendapatkan dia itu lalu dipacunya kudanya itu sambil tertawa-tawa. terlalulah ramainya. kebanyakkan perenggan dibina penuh dengan dialog dan sukar untuk dikenal pasti teknik pemerengganannya. perenggan 245) Di samping itu. (Halaman 306. utama jiwaku. Contoh di dalam hikayat: Seketika berjalan itu maka matahari pun masuklah. didapati bahawa hanya tiga teknik pemerengganan yang dikenal pasti iaitu teknik penyenaraian. dewa susunan. selang beberapa lamanya. tiga hari tiga malam berjalan itu maka sampailah kaki Gunung Wilis lalu berhenti.

Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan.Retorik terbahagi kepada enam iaitu pemerian. terlalulah permai rupanya dukuh itu. perenggan 211) (ii) Sebermula. ( Halaman 281. pelaporan. Antara retorik yang terdapat dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ialah: 3. penuh sesakanak-anak perdanan itu. perenggan 217) (iii) Lalu berjalan ketiganya. kejadian. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan oleh Ratu Wiradesa.2. pemujukan. akan Ken Pengejangan. dilihatnya dian. (Halaman 297. lengkap dengan balai gading dalam kolamnya. penghujahan. seperti taman dalam keinderaan rupanya. (Halaman 276. terlalu indah-indah rupanya. seperti siang. kandil. telah sunti orang tidur. Maka kata Endang bertemulah Endang ketiga dengan suatu dukuh. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. perenggan 233) . Maka serba bungaan pun banyak berkembangan. terlalu baik parasnya. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. benda atau watak dan penulis akan memberi gambaran yang terperinci sehingga pembaca dapat menggambarkan dan membayangkannya. akan baginda itu pun berputera dua orang juga. sedap manis dan akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulon.1 Pemerian Pemerian ialah berbentuk deskriptif iaitu memberikan gambaran kepada pembaca tentang sesuatu permandangan.Unsurunsur yang sedia ada dirangkumkan dalam perenggan penulisan tersebut. terlalu terang. maka ia pun keluarlah perlahan-lahan. Segala para putera beradu berkaparan. Telah sampau ke balai manguntur. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang.2 Retorika Retorik adalah asas pemujukan sebagai unsur yang pentingdalam bidang penulisan.3. pelita. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. Pagarnya daripada batu putih terlalu indah rupanya. pendedahan dan penceritaan.

utama jiwa patik sekalian. dari pagi-pagi. datang pula tuanku pula ikut gering. (Halaman 300. keyakinan dan pandangan pembaca. Maka terkenanglah ia tatkala berjalan sama Ken Segerba Ningrat itu. katanya.2. Retorika pemujukan mementingkan kehalusan bahasa dengan menyelitkan unsur-unsur psikologi dengan menyelitkan kebaikan dan keburukan. sayup-sayup bunyinya. tambahan ia menengar segala bunyi-bunyian burung dan mergastua dalam hutan itu.Contoh dalam hikayat: (i) Telah keesokkan harinya. marilah kakang pun yayi bawa turun ke pedati. Contoh dalam hikayat. Kalau jadi sakit kelak apalah jadinya! Sudahlah paduka kakanda seorang gering. “Hendak ke mana tuan bawa kakang ini kerana kakang tiada mahu meninggalkan tempat ini. perenggan 237) “Tuanku Pangeran Susunan. Dua tiga suap basuh tangan. Maka belas hati Kelana Perwira Anom menengar kata segala pengasuhnya itu lalu turun santap. terlalu pilu hati Sira Panji. Retorik ini menghubungkan antara beberapa peristiwa yang berkaitan dalam satu plot yang logik. makan sirih dan memakai bahu-bahuan lalu segera masuk pula ke peraduannnya itu.3 Penceritaan Retorika penceritaan pula berbentuk naratif.2 Pemujukan Pemujukan ialah penulis akan cuba untuk mempengaruhi pemikiran. tuanku?” Maka beberapa dibujuk oleh segala kadayan itu serta dibawakannya hidangan nasi. (i) Syahadan.2. maka Kelana Perwira Anom pun memujuk kakanda baginda. apakah hal kita dalam pengembaraan ini. “Kakang Bagus.3. Maka hancurlah rasa hatinya. Maka berbahu segala bunga-bungaan kiri kanan jalan itu. semerbak bahunya. tatkala itu hari pun sudah petang. tuan? (Halaman 299.” Maka sahut Sira Panji. perenggan 237) (ii) 3. Baiklah juga tuanku bawa santap sedikit. terlalu ramai mengatur sarangnya kerana .[Cuaca rupanya] angin pun bertiup sepoi-sepoi.

(Halaman 270. Majaz pertentangan pula terbahagi kepada empat iaitu hiperbola. sungguhpun ia bermain itu. anastrop. skema pengguguran dan skema ragaman. asonansi. majaz perbandingan. ironi. masing-masing terlalu ramainya dengan gurau sendanya. disfemisme. Bagi skema pengguguran pula terdapat tiga bahagian iaitu elipsis. Majaz perbandingan pula terbahagi kepada tiga iaitu metafora. epistrop. poliptoton. dan isokolon. epanalepsis. antimetabole. seorang pun para puteri itu tiada didapatkannya. sinekdot. kiasmus. abstrak-konkrit. khusus-umum. olehnya Sira Panji tiada pernah mendapatkan dia itu.hari sudah hendak malam itu. dan metonimi. Mangkin bertambah-tambah pilu. perenggan 242) (ii) Alkisah. untuk strategi majaz pertautan pula terdapat tujuh strategi iaitu periprasis. konkrit-abstrak. asindeton. dan aliterasi. bagi skema ragaman pula terdapat enam strategi iaitu umumkhusus. (Halaman 304. Di bawah skema hiperbaton terbahagi kepada tiga iaitu aposisi. simile dan personafikasi. hatinya terlalu benci melihat rupa Ken Segerba Ningrat itu. alusi. skema pengulangan.3 Stilistik Stilistik merupakan salah satu cabang dalam bidang retorika. majaz pertentangan. eufenisme. oksimoron. Strategi stalistik sering diaplikasikan dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. dan polisendeton. belas hatinya. maka tersebutlah perkataan Sira Panji kedua bersaudara duduk di Wiradesa itu. Selain itu. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa supaya lebih menarik dan memberi pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca. Selama Sira Panji beristerikan Ken Segerba Ningrat itu. dan enumerasi. Skema pengulangan pula terbahagi kepada sepuluh iaitu anafora. majaz ragaman dan majaz melayu. pleonasme. klimaks. Majaz ragaman . Hanyalah Raden Ratna Lango juga duduk itu. antitesis. Terdapat dua strategi daripada teori stilistik iaitu aspek skema dan aspek majaz. Skema seimbang terbahagi kepada tiga strategi iaitu paralelisme. perenggan 204) 3. skema hiperbaton. dan litoses. anadiplosis. Air matanya juga berhamburan sepanjang malam itu. Manakala strategi majaz pula terbahagi kepada lima kategori iaitu majaz pertautan. dan parentesis. Akhir sekali. Strategi skema terbahagi kepada lima kategori iaitu skema seimbang. Kepada suatu hari Ken Segerba Ningrat duduk diadap segala para puteri itu bermain-main.

Maka tiadalah terbicara lagi hati Raden Teruna Jaya lalu ia diam. “Tinggal tuan mandi lalu ari ningsun.1 Antitesis Antitesis ialah perletakan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. perenggan 207) (ii) Berkata benarlah ari ningsun. silepsis. tamsilan dan simpulan bahasa.” (Halaman 276. katanya. (Halaman 272. Namun begitu.Contoh dalam hikayat (i) Seketika duduk itu. utama jiwa.3. perenggan 218) (ii) .” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. perenggan 211) Maka sahut Kelana Perwira Anom. bidalan. antimeria. perenggan 208) 3. antara stilistik skema dan majaz yang terdapat dalam hikayat ini ialah: 3. Telah sudah. tidak semua stilistik skema dan majaz terdapat di dalam hikayat ini. Kelana Perwira Anom pun menyembah kakanda baginda laki isteri lalu keluar.3. onomatopia. sepahnya disuapkan isterinya. dilihatnya semua sudah hadhir. Telah sudah santap. dijunjungnya. Maka Sira Panji pun datanglah.2 Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa berturutan. paronomasia. (Halaman 274. pun kakang hendak keluar seketika. pepatah. (Halaman 282. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. dan antanaklasis dan seterusnya ialah majaz melayu yang terbahagi kepada lima jenis iaitu pantun. supaya pun Panji bawa emasku mengadap ayahanda bonda tuan?” Sira Panji berkata-kata itu sambil mencium tangan isterinya. Contoh dalam hikayat: (i) Telah sudah mandi lalu kembali memakai serupa laki isteri. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. makan sirih dan memakai bahubahuan. ekslamasi.terbahagi kepada lapan jenis iaitu simetri. duduk santap nasi.

perenggan 208) . seperti hendak dikatakannya dirinya Raden Galuh Daha. Maka Inya pun menyembah Kebu Sendubama seraya katanya. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. Contoh dalam hikayat ini: (i) Maka terlalu belas hati Raden Galuh melihat laku kakanda banginda mencari dia itu.3.Contoh dalam hikayat: (i) Orang pun tiada suka datang kepada aku. perenggan 21) 3.5 Asonansi Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan diikuti oleh kosonan yang berbeza.4 Anadiplosis Anadiplosis ialah pengulangan kata akhir sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. “Ken Pangejangan!” Maka mangkin bertambah marahnya Kebu Sendubama seraya katanya.3.3. gementar sendi tulangnya. “Siapa namanya saudara kakanda itu.3 Epistrop Epistrop ialah pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan.(iii) Maka segala yang mendengar kata Kebu Sendubama itu pun takut. Halaman 282. “Pergilah panggil Pangejangan itu ke sini segera!” (Halaman 294. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. (Aku) pun malas memandang mukanya! (Halaman 278. seraya katanya. kepada rasanya takut pula kena sumpah nenda baginda I Betara Kala. dan apa mulanya hilang kakanda?” (Halaman 273. perenggan 232) 3. Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Kelana Perwira Anom.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. perenggan 213) 3.

perenggan 238) 3.(ii) Setelah Inya menengar kata Raden Ratna Lango itu maka ia pub mengurutngurut dadanya seraya katanya. (Halaman 302. perenggan 214) 3. perenggan 217) .Contoh dalam hikayat: (i) “Dari mana juga ia Kusuma Yuda .3. perenggan 210) (ii) Syahadan. lembing.3. Bukan mudah pekerjaan menyabung nyawa itu. “Sampainya hati tuanku hendak membunuh Raden Menteri Kembang Kuning itu kerana ia saudara tuanku. “Sungguhlah engkau kasih akan aku!” (Halaman 281.3. seraya katanya. perenggan 240) 3. perisai. masing-masing berkampung duduk dengan dukacitanya di luar itulah. Gila-gila dengan bermain.6 Aliterasi Aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih katakata yang bersebelahan.7 Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan. tombak. seorang pun tiada masuk hampir Sira Panji. (Halaman 300. Apa juga yang disukakannya gerangan?” (Halaman 275.8 Polisindeton Polisindeton ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan. sehari-hari tiada dapat duduk di rumah lagi. berjalan itu. akan segala puteri itu semuanya bertunggu di luar peraduan itu juga.Contoh dalam hikayat: (i) Maka Raden Ratna Lango pun terlalu sukacita beroleh keris dan kampuh dan sabuk itu. Contoh dalam hikayat: (i) Maka berjalanlah Sira Panji menuju jalan ke Gunung Wilis. tuanku!” (Halaman 279.

“Aduh.Gemar segala yang melihat dia. (Halaman 280. perenggan 235) .3. maka bulan terlalu amat terangnya. (Halaman 281.3.11 Ekslamasi Ekslamasi ialah sejenis retorik yang menggunakan kata seru bagi menegaskan maksudnya. Wong Galuh Lasmipuri! Besarnya kasihmu akan aku.Contoh dalam hikayat: (i) Maka segera disambut Kelana Perwira Anom seraya menyembah lalu santap sirih. tiadalah boleh aku pulang ke kayangan. perenggan 216) 3. perenggan 205) (ii) Segala para putera beradu berkaparan. perenggan 215) (ii) Maka mangkin ramai pula tertawa seperti (batu) roboh bunyinya. perenggan 217) 3. seperti siang lakunya. penuh sesak anak-anak perdanan itu. gilang gemilang di hadapan Endang ketiga seraya katanya. Jika tiada aku bertemu dengan Wong Galuh.Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan.10 Simile Simile ialah perbandingan secara langsung antara dua objek yang dari segi fitrahnya tidak serupa namun mempunyai suatu kesamaan.3. Contoh dalam hikayat: (i) Maka (ber) dirilah seorang dewa terlalu baik parasnya.9 Eufemisme Eufemisme ialah penggunaan bahasa halus dalam penulisan.3. (Halaman 271. Sekarang duduklah bertapa di sini supaya aku ajar tuan bertapa!” (Halaman 298. (Halaman 279. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu.

Orang pun tiada suka aku datang kepada aku.12 Simpulan Bahasa Simpulan bahasa ialah rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan makna yang khusus. boleh dapat oleh Ratu Segara Gunung dalam hutan perburuan itu. disamarkannya dengan tertawa seraya katanya “Kasih sungguh engkau akan Segerba Ningrat itu! Akan aku ini tiadakah engkau sayang. (Aku) pun malas memandang mukanya!” (Halaman 278.Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Raden Ratna Lango. Dan akan aku ini bukannya seperti hati orang itu. perenggan 214) . berlainan daripada makna asalnya. Ia suka menyembah anak kijang menjangan. perenggan 213) (ii) Setelah Raden I Ratna Lango menengar kata Ken Pangejangan itu sangat memuji-muji Ken Segerba Ningrat. maka Mangkin sangat sakit hatinyaakan Segerba Ningrat.3.3. “Akan segala bina Sira Panji yang lain itu tiada menaruh malu dan tiada menaruh hati. terlanjurnya kasih bapa-bapa kita bersaudara?” (Halaman 278.

urutan masa dan urutan ruang. Sementara itu.4. Kesimpulannya. anadiplosis dan pelbagai lagi jenis-jenis lain stalistik.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya kedua-dua bab ini merupakan perenggan deduktif dan hanya terdapat bebereapa perenggan yang berbentuk segi empat tepat. . pemujukan dan penceritaan dan terdapat banyak jenis stalisitik seperti epistrop. hikayat ini sesuai untuk menjadikan medan pengkajian tentang seni mengarang ini berdasarkan perkara-perkara tertentu. retorik yang terdapat dalam bab-bab hikayat ini ialah pemerian. Teknik pemerenggan yang terkandung dalam bab hikayat ini ialah teknik penyenaraian. antitesis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->