1.

0 PENGENALAN Kajian kali ini berfokus kepada bab tujuh dan bab lapan dalam buku hikayat “Hikayat Panji Jayeng Kusuma” yang merupakan hasil karya Abdul Rahman Kaeh pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 730 muka surat. Berdasarkan hikayat ini, kami akan mengkaji beberapa perkara dalam unsur penulisan. Antaranya, pendekatan pemerengganan yang meliputi bentuk dan teknik pemerengganan, retorika seperti penceritaan, pemerian, pemujukan dan sebagainya serta unsur stilistik seperti anaphora, simile dan lain-lain lagi.

2.0 SINOPSIS TEKS KLASIK Hikayat Panji Jayeng Kusuma merupakan sebuah cerita panji yang ditulis dalam bahasa Melayu. Cerita panji merupakan cerita yang berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan empayar Majapahit. Elemen-elemen utama yang diketengahkan dalam hikayat ini ialah tentang percintaan, pengembaraan dan peperangan. Percintaan dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma berlangsung dalam kalangan anakanak raja dari beberapa buah kerajaan. Antaranya adalah seperti Kuripan, Daha, Gagelang, Singasari, Manjapahit (Majapahit) dan Lasem. Kesemua anak raja dalam hikayat ini telah ditunangkan sesama mereka sejak kecil lagi. Antara watak yang terdapat dalam hikayat ini ialah Raden Inu Kerta Pati. Radin Inu Kerta Pati ini merupakan wira dalam cerita ini dan telah ditunangkan dengan Raden Galuh Candera Kirana iaitu seorang wirawati. Namun begitu, berlaku konflik dalam pertunangan antara Radin Inu Kerta Patidan dan Raden Galuh Candera Kirana kerana Radin Inu Kerta Pati mendapat gamabaran yang salah terhadap rupa paras Raden Galuh Candera Kirana. Hal ini telah menyebabkan Raden Inu Kerta Pati memutuskan pertunangan mereka dan memilih untuk berkahwin dengan anak raja Singasari, iaitu Raden Galuh Lasmi Ningrat. Walau bagaimanapun, Raden Inu Kerta Pati akhirnya mengetahui rupa paras sebenar Raden Galuh Candera Kirana selepas berangkat ke Daha untuk menghadiri perkahwinan Raden Galuh Candera Kirana. Setelah itu, Raden Inu berazam untuk mengambil semula tunangnya itu, tetapi usahanya gagal apabila Raden Galuh Candera Kirana telah menghilangkan diri. Akibat daripada peristiwa itu, maka bermulalah kisah pengembaraan mereka untuk mencari Raden Galuh Candera Kirana dan pelbagai peristiwa yang menarik seperti peperangan, penjelmaan, penyamaran dan sebagainya.

0 DAPATAN ANALISIS 3. itulah kerjanya. Kedudukan ayat topik di dalam sesuatu perenggan tidak spesifik kerana ayat topik boleh terletak di awal perenggan. prenggan induktif. Gila-gila dengan bermain. Setelah hari petang. Sementang pun dia baik . baginda tiada kerjanya. perenggan deduktif-induktif dan perenggan segi empat tempat. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker.1 Pendekatan Pemerengganan 3. 1.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. analisis bentuk perenggan yang digunakan dalam hikayat ini telah dilakukan bagi mengenal pasti bentuk perenggan yang digunakan.3.1. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. kakang. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. Sebuah perenggan mesti mengandungi aiyat topik yang menyatakan fakta utama secara terperinci. katanya.1 Bentuk Perenggan Bentuk perenggan atau juga dikenali sebagai teknik pemerengganan ialah satu aspek yang penting dalam sesebuah penulisan. Terdapat empat jenis prenggan yang biasa digunakan iaitu perenggan deduktif. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. Syahadan. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Maka sahut Raden Kusuma Yuda. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. akan Raden Ratna Lango kembali itu. Bentuk perenggan deduktif ialah perenggan yang meletakkan ayat topik pada bahagian awal perenggan dan diikuti oleh beberapa ayat sokongan. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. pertengahan perenggan dan juga di akhir perenggan. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Sebermula. Seterusnya ialah adanya ayat penyangga utama dan ayat penyangga kecil yang memberikan huraian lanjut tentang ayat topik. “Kepada adinda. maka katanya. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. telah sampai ke rumahnya. Oleh itu. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan deduktif. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi.

Ayat Penyangga Utama Setelah hari petang. baginda tiada kerjanya. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. kakang. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. katanya. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu.parasnya. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. Jika yayi tunggu. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. maka katanya. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. Syahadan. itulah kerjanya. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Ayat Penyangga Kecil Maka sahut Raden Kusuma Yuda. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. Sementang pun dia baik parasnya. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” ( Halaman 274. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. perenggan 210) Ayat Topik Sebermula. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian.275. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. akan Raden Ratna Lango kembali itu. duduk siang malamk pun. Jika yayi tunggu. telah sampai ke rumahnya. “Kepada adinda. lebih Sira Panji yang sangat .” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. duduk soang mala pun. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” 2. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. Gila-gila dengan bermain.

Endang Kususma Jiwa! Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Seketika duduk. kijang. “Hai. masing-masing membawa anak rusa. maka semuanya memohon kembali. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. kijang. Ayat Penyangga Kecil Seketika duduk. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu.sukacita serta kasih sayang. Patut pula dengan rupanya. halus manis itu. 3. halus mani itu. Patut pula dengan rupanya. menjangan itu. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. lebih Sira Panji yang sangat sukacita serta kasih sayang. Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. Ayat Penyangga Utama Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. maka semuanya memohon kembali. Ayat Kesimpulan Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. perenggan 220) Ayat Topik Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. (Halaman 284. tuanku!” Maka ketiganya mengambil . masing-masing membawa anak rusa. menjangan itu. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. “Kakang. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua.

. Maka segera disambut Sira Panji sambil dipeluk diciumnya. Endang Kususma Jiwa! Ayat Penyangga Utama Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. tuanku!” Ayat Kesimpulan Maka ketiganya mengambil kayu sepotong seorang. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. Serta datang lalu naik ke pedati menyembah kaki Sira Panji. (Halaman 297. Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan segi empat tepat. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Syahdan . Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. kepada masa itu Sira Panji duduk di pintu pedati adinda sedikit. “Hai. maka Raden Teruna Jaya pun datang dibawa Wirun. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Ayat Penyangga Kecil Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Bentuk perenggan segi empat tepat ini bermakna ayat topik dan ayat penyangga saling lengkap melengkapi sehingga tidak mudah untuk disunting kecuali mereka yang pakar. perenggan 235) Ayat Topik Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. 1. Selain itu. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya.kayu sepotong seorang. katanya. “Kakang.

kakang rasai hukum Sang Hyang Sukma oleh membuat orang tiada salah itu.“Sudahlah Tuan Yayi Teruna Jaya. seraya menangis terkenang-kenangkan isterinya. “Sampun pukulan. kusuma segunung. Mana yang telah berlalu itu lalu. perenggan 241) 2. Maka segera dibujuk Kebu Sendubama sambil dipeluk dicium kaki Sira Panji sambil menangis. janganlah kakang bertitah begitu. (Halaman 303. didapati hampir kesemua perenggan menggunakan bentuk perenggan deduktif dan ada beberapa perenggan yang menggunakan bentuk perenggan segi empat tepat. batu kepala pun Sendubama. Maka Raden Teruna Jaya pun menyembah kaki Sira Panji sambil menangis terlalu seraya katanya. . dewa maring kayangan. dapat disimpulkan bahawa. “Aduh. tuanku. Tuan lepaskanlah dari hati yayi akan kesalahan. kerta ajo memanggui Jenggala. dewa aji agung ning kusuma gading. kerta adi. diembannya jejulukan asmara ju[r]ita. katanya. dewa anom maring kayangan jatih karma Lasmopuri!” (Halaman 305. serta dipacunya kudanya pergi mendapatkan matahari itu. “Pukulan. Oleh itu. perenggan 244) Setelah menganalisis bentuk perenggan dalam bab tujuh dan bab lapan Hikayat Panji Jayeng Kusuma. sampun pukulan! Janganlah tuanku lalai sangat!” Maka dibujuk pula oleh Kebu Sendubama dengan beberapa kata yang manis-manis dengan bahasa Kuripan. di dalam dua bab ini hanya terdapat dua bentuk perenggan yang digunakan iaitu perenggan deduktif dan perenggan segi empat tepat. Bahawa sekali-kali tiada patik taruh hati. Lagipun sudahlah papa-kermanya kakang akan merasai yang selaku ini!” Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memeluk mencium Raden Teruna Jaya. dewa susunan titisan Kusuma Jayanata. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memandang matahari itu. katanya.”sama menyapu air matanya. jelapahan jiwa panggeran kusuma jejulukan asamara giri.

3. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik urutan masa. teknik perbandingan. “Marilah engkau duduk dekat aku di sini.. perenggan 213) . Perenggan yang boleh diklasifikasikan sebagai perenggan yang baik apabila terdapatnya idea yang jelas. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. Oleh itu. bagi menyampaikan idea tersebut terdapat 20 jenis teknik pemerengganan yang dikenal pasti dan antara teknik pemerengganan yang lazim digunakan ialah teknik penyenaraian. Yang tua laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. akn baginda itu pun berputera dua orang juga.!” Maka Ken Pangejangan pun suka tertawa lalu bangun. sedap manis akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulun. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik penyenaraian. (Halaman 277. lupalah sudah akan aku. terlalu naik parasnya. Daripada sehari kepada sehari hendak berjalan mengadap tuanku sekalian jadi lupa. │Selama beroleh tuan baik rupa itu. teknik pentakrifan dan teknik falsafah.. teknik percontohan. Contoh di dalam hikayat: Contoh 1: Segera ditegur Raden Ratna Lango sambil tertawa katanya. maklumat yang mencukupi dan rangkuman ayat yang gramatis serta mudah difahami. duduk dekata Radem Ratna Lango seraya katanya. “Tiada tuanku patik lupakan tuanku. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan Ratu Wiradesa. tiada pernah datang kepadaku.. Contoh di dalam hikayat: Syahadan.1. perenggan 211) Selain itu. rindu sangat aku akan engkau. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana.2 Teknik Pemerengganan Teknik pemerenggann adalah penting dalam menyampaikan idea yang konkrit dan tersusun. (Halaman 276.

Wirun mengerahkan orang membuat pesanggrahan. . ratna juita. Sanggrahan telah sudah. pukulan. perenggan 243) Setelah menganalisis Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini. Contoh di dalam hikayat: Seketika berjalan itu maka matahari pun masuklah. utama jiwaku. selang beberapa lamanya. Hal ini demikian kerana. jiwa aku. dewa susunan. Setelah sudah maka pedati segala para puteri itu pun dibawa oranglah masuk ke peraduan. tiga hari tiga malam berjalan itu maka sampailah kaki Gunung Wilis lalu berhenti. terlalulah ramainya. Maka hari pun malamlah. kebanyakkan perenggan dibina penuh dengan dialog dan sukar untuk dikenal pasti teknik pemerengganannya. Segerba Ningrat! Di sini rupanya tuan duduk. Maka bulan pun terbitlah dari tepi langit itu. Dan dari selama ini pun sahaja kakang hendak mengadap tuanku. katanya. disangkakan Ken Segerba Ningrat datang mendapatkan dia itu lalu dipacunya kudanya itu sambil tertawa-tawa. Maka │berdebar-debar rasa hati Sira Panji memandang bulan itu.Contoh 2: Hatta. teknik urutan masa dan teknik urutan ruang. emas tempawan. (Halaman 306. seperti muka orang yang baik parasnya. sudah berhias keluar dari peraduan rupanya. emas tempawan. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini juga terdapatnya teknik pemerengganan urutan ruang. terserlahlah rupanta gilang-gemilang sedang purnama. perenggan 245) Di samping itu. “Aduh ari ningsun. Jangalah tuanku gusar akan pun kakang ini!” (Halaman 304. Ampunilah dosa pun kakang. didapati bahawa hanya tiga teknik pemerengganan yang dikenal pasti iaitu teknik penyenaraian. dewa susunan.

Unsurunsur yang sedia ada dirangkumkan dalam perenggan penulisan tersebut. akan Ken Pengejangan. seperti siang. terlalulah permai rupanya dukuh itu. pelaporan. terlalu indah-indah rupanya. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang.1 Pemerian Pemerian ialah berbentuk deskriptif iaitu memberikan gambaran kepada pembaca tentang sesuatu permandangan. penuh sesakanak-anak perdanan itu.Retorik terbahagi kepada enam iaitu pemerian. Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan.3. maka ia pun keluarlah perlahan-lahan. pendedahan dan penceritaan. perenggan 211) (ii) Sebermula. lengkap dengan balai gading dalam kolamnya. perenggan 217) (iii) Lalu berjalan ketiganya. Pagarnya daripada batu putih terlalu indah rupanya.2 Retorika Retorik adalah asas pemujukan sebagai unsur yang pentingdalam bidang penulisan. sedap manis dan akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulon. perenggan 233) . dilihatnya dian. pelita. terlalu terang. (Halaman 297. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. benda atau watak dan penulis akan memberi gambaran yang terperinci sehingga pembaca dapat menggambarkan dan membayangkannya. telah sunti orang tidur. terlalu baik parasnya. Maka serba bungaan pun banyak berkembangan. Telah sampau ke balai manguntur.2. Antara retorik yang terdapat dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ialah: 3. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. kandil. akan baginda itu pun berputera dua orang juga. seperti taman dalam keinderaan rupanya. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan oleh Ratu Wiradesa. Segala para putera beradu berkaparan. Maka kata Endang bertemulah Endang ketiga dengan suatu dukuh. pemujukan. ( Halaman 281. penghujahan. kejadian. (Halaman 276.

dari pagi-pagi. “Hendak ke mana tuan bawa kakang ini kerana kakang tiada mahu meninggalkan tempat ini. Kalau jadi sakit kelak apalah jadinya! Sudahlah paduka kakanda seorang gering. utama jiwa patik sekalian.2. terlalu ramai mengatur sarangnya kerana . Maka berbahu segala bunga-bungaan kiri kanan jalan itu. Maka hancurlah rasa hatinya. perenggan 237) “Tuanku Pangeran Susunan. tatkala itu hari pun sudah petang. apakah hal kita dalam pengembaraan ini. Maka terkenanglah ia tatkala berjalan sama Ken Segerba Ningrat itu. Contoh dalam hikayat.3 Penceritaan Retorika penceritaan pula berbentuk naratif.[Cuaca rupanya] angin pun bertiup sepoi-sepoi.Contoh dalam hikayat: (i) Telah keesokkan harinya. tuan? (Halaman 299. katanya. maka Kelana Perwira Anom pun memujuk kakanda baginda. perenggan 237) (ii) 3. tambahan ia menengar segala bunyi-bunyian burung dan mergastua dalam hutan itu. makan sirih dan memakai bahu-bahuan lalu segera masuk pula ke peraduannnya itu. keyakinan dan pandangan pembaca.2.3. (i) Syahadan. terlalu pilu hati Sira Panji. semerbak bahunya. Retorik ini menghubungkan antara beberapa peristiwa yang berkaitan dalam satu plot yang logik. (Halaman 300.2 Pemujukan Pemujukan ialah penulis akan cuba untuk mempengaruhi pemikiran. Retorika pemujukan mementingkan kehalusan bahasa dengan menyelitkan unsur-unsur psikologi dengan menyelitkan kebaikan dan keburukan.” Maka sahut Sira Panji. marilah kakang pun yayi bawa turun ke pedati. datang pula tuanku pula ikut gering. Maka belas hati Kelana Perwira Anom menengar kata segala pengasuhnya itu lalu turun santap. sayup-sayup bunyinya. Dua tiga suap basuh tangan. “Kakang Bagus. tuanku?” Maka beberapa dibujuk oleh segala kadayan itu serta dibawakannya hidangan nasi. Baiklah juga tuanku bawa santap sedikit.

Strategi skema terbahagi kepada lima kategori iaitu skema seimbang. disfemisme. majaz pertentangan. untuk strategi majaz pertautan pula terdapat tujuh strategi iaitu periprasis. Akhir sekali. klimaks. asonansi. (Halaman 304. Majaz ragaman . bagi skema ragaman pula terdapat enam strategi iaitu umumkhusus. epistrop. masing-masing terlalu ramainya dengan gurau sendanya. simile dan personafikasi. Mangkin bertambah-tambah pilu. epanalepsis. sungguhpun ia bermain itu. alusi. Selain itu.3 Stilistik Stilistik merupakan salah satu cabang dalam bidang retorika. dan parentesis. oksimoron. ironi. khusus-umum. skema hiperbaton. dan aliterasi. anastrop. Terdapat dua strategi daripada teori stilistik iaitu aspek skema dan aspek majaz. belas hatinya. pleonasme. maka tersebutlah perkataan Sira Panji kedua bersaudara duduk di Wiradesa itu. Hanyalah Raden Ratna Lango juga duduk itu. asindeton. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa supaya lebih menarik dan memberi pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca. skema pengguguran dan skema ragaman. Majaz perbandingan pula terbahagi kepada tiga iaitu metafora. Bagi skema pengguguran pula terdapat tiga bahagian iaitu elipsis. abstrak-konkrit. majaz ragaman dan majaz melayu. antitesis. olehnya Sira Panji tiada pernah mendapatkan dia itu. Kepada suatu hari Ken Segerba Ningrat duduk diadap segala para puteri itu bermain-main. dan enumerasi. (Halaman 270. dan polisendeton. kiasmus. Strategi stalistik sering diaplikasikan dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. poliptoton. skema pengulangan. Skema seimbang terbahagi kepada tiga strategi iaitu paralelisme.hari sudah hendak malam itu. antimetabole. Di bawah skema hiperbaton terbahagi kepada tiga iaitu aposisi. Air matanya juga berhamburan sepanjang malam itu. Skema pengulangan pula terbahagi kepada sepuluh iaitu anafora. Selama Sira Panji beristerikan Ken Segerba Ningrat itu. eufenisme. perenggan 204) 3. sinekdot. Manakala strategi majaz pula terbahagi kepada lima kategori iaitu majaz pertautan. konkrit-abstrak. dan isokolon. perenggan 242) (ii) Alkisah. seorang pun para puteri itu tiada didapatkannya. dan metonimi. hatinya terlalu benci melihat rupa Ken Segerba Ningrat itu. majaz perbandingan. dan litoses. anadiplosis. Majaz pertentangan pula terbahagi kepada empat iaitu hiperbola.

Kelana Perwira Anom pun menyembah kakanda baginda laki isteri lalu keluar. (Halaman 282. perenggan 218) (ii) . antimeria. Telah sudah santap. Maka Sira Panji pun datanglah. Namun begitu.3. makan sirih dan memakai bahubahuan. tamsilan dan simpulan bahasa.Maka tiadalah terbicara lagi hati Raden Teruna Jaya lalu ia diam. antara stilistik skema dan majaz yang terdapat dalam hikayat ini ialah: 3. utama jiwa. pepatah. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. ekslamasi.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu.3. tidak semua stilistik skema dan majaz terdapat di dalam hikayat ini. bidalan.Contoh dalam hikayat (i) Seketika duduk itu. Contoh dalam hikayat: (i) Telah sudah mandi lalu kembali memakai serupa laki isteri. dilihatnya semua sudah hadhir. pun kakang hendak keluar seketika. sepahnya disuapkan isterinya. dan antanaklasis dan seterusnya ialah majaz melayu yang terbahagi kepada lima jenis iaitu pantun. “Tinggal tuan mandi lalu ari ningsun. silepsis.1 Antitesis Antitesis ialah perletakan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. (Halaman 274.” (Halaman 276. duduk santap nasi. perenggan 211) Maka sahut Kelana Perwira Anom. onomatopia. katanya. paronomasia. Telah sudah.2 Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa berturutan. supaya pun Panji bawa emasku mengadap ayahanda bonda tuan?” Sira Panji berkata-kata itu sambil mencium tangan isterinya. (Halaman 272. perenggan 208) 3. perenggan 207) (ii) Berkata benarlah ari ningsun. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. dijunjungnya.terbahagi kepada lapan jenis iaitu simetri.

“Siapa namanya saudara kakanda itu. Contoh dalam hikayat ini: (i) Maka terlalu belas hati Raden Galuh melihat laku kakanda banginda mencari dia itu. seperti hendak dikatakannya dirinya Raden Galuh Daha. perenggan 232) 3.4 Anadiplosis Anadiplosis ialah pengulangan kata akhir sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya.3. gementar sendi tulangnya. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. perenggan 21) 3. “Pergilah panggil Pangejangan itu ke sini segera!” (Halaman 294. “Ken Pangejangan!” Maka mangkin bertambah marahnya Kebu Sendubama seraya katanya.Contoh dalam hikayat: (i) Orang pun tiada suka datang kepada aku. Maka Inya pun menyembah Kebu Sendubama seraya katanya.5 Asonansi Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan diikuti oleh kosonan yang berbeza. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. seraya katanya. dan apa mulanya hilang kakanda?” (Halaman 273. perenggan 208) .(iii) Maka segala yang mendengar kata Kebu Sendubama itu pun takut.3 Epistrop Epistrop ialah pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. perenggan 213) 3.3. kepada rasanya takut pula kena sumpah nenda baginda I Betara Kala.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Kelana Perwira Anom.3. (Aku) pun malas memandang mukanya! (Halaman 278. Halaman 282.

Apa juga yang disukakannya gerangan?” (Halaman 275. (Halaman 302.8 Polisindeton Polisindeton ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan. lembing. berjalan itu. Gila-gila dengan bermain. perenggan 240) 3. “Sampainya hati tuanku hendak membunuh Raden Menteri Kembang Kuning itu kerana ia saudara tuanku. seraya katanya.Contoh dalam hikayat: (i) “Dari mana juga ia Kusuma Yuda .(ii) Setelah Inya menengar kata Raden Ratna Lango itu maka ia pub mengurutngurut dadanya seraya katanya.3. akan segala puteri itu semuanya bertunggu di luar peraduan itu juga.3. Contoh dalam hikayat: (i) Maka berjalanlah Sira Panji menuju jalan ke Gunung Wilis. perenggan 217) . perisai. masing-masing berkampung duduk dengan dukacitanya di luar itulah. seorang pun tiada masuk hampir Sira Panji. “Sungguhlah engkau kasih akan aku!” (Halaman 281. perenggan 214) 3. tombak. sehari-hari tiada dapat duduk di rumah lagi. perenggan 238) 3. (Halaman 300. Bukan mudah pekerjaan menyabung nyawa itu. tuanku!” (Halaman 279.Contoh dalam hikayat: (i) Maka Raden Ratna Lango pun terlalu sukacita beroleh keris dan kampuh dan sabuk itu.3. perenggan 210) (ii) Syahadan.7 Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan.6 Aliterasi Aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih katakata yang bersebelahan.

3. perenggan 235) . (Halaman 279. perenggan 216) 3. “Aduh. Sekarang duduklah bertapa di sini supaya aku ajar tuan bertapa!” (Halaman 298. Wong Galuh Lasmipuri! Besarnya kasihmu akan aku.3. perenggan 217) 3. maka bulan terlalu amat terangnya. penuh sesak anak-anak perdanan itu.3. (Halaman 271.10 Simile Simile ialah perbandingan secara langsung antara dua objek yang dari segi fitrahnya tidak serupa namun mempunyai suatu kesamaan. Contoh dalam hikayat: (i) Maka (ber) dirilah seorang dewa terlalu baik parasnya.Contoh dalam hikayat: (i) Maka segera disambut Kelana Perwira Anom seraya menyembah lalu santap sirih. Jika tiada aku bertemu dengan Wong Galuh. (Halaman 281. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. gilang gemilang di hadapan Endang ketiga seraya katanya. (Halaman 280.Gemar segala yang melihat dia. perenggan 215) (ii) Maka mangkin ramai pula tertawa seperti (batu) roboh bunyinya.9 Eufemisme Eufemisme ialah penggunaan bahasa halus dalam penulisan.Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. perenggan 205) (ii) Segala para putera beradu berkaparan.3. seperti siang lakunya. tiadalah boleh aku pulang ke kayangan.11 Ekslamasi Ekslamasi ialah sejenis retorik yang menggunakan kata seru bagi menegaskan maksudnya.

Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Raden Ratna Lango. perenggan 213) (ii) Setelah Raden I Ratna Lango menengar kata Ken Pangejangan itu sangat memuji-muji Ken Segerba Ningrat. (Aku) pun malas memandang mukanya!” (Halaman 278. terlanjurnya kasih bapa-bapa kita bersaudara?” (Halaman 278. disamarkannya dengan tertawa seraya katanya “Kasih sungguh engkau akan Segerba Ningrat itu! Akan aku ini tiadakah engkau sayang. Dan akan aku ini bukannya seperti hati orang itu.12 Simpulan Bahasa Simpulan bahasa ialah rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan makna yang khusus. boleh dapat oleh Ratu Segara Gunung dalam hutan perburuan itu. perenggan 214) .3. Orang pun tiada suka aku datang kepada aku.3. berlainan daripada makna asalnya. “Akan segala bina Sira Panji yang lain itu tiada menaruh malu dan tiada menaruh hati. Ia suka menyembah anak kijang menjangan. maka Mangkin sangat sakit hatinyaakan Segerba Ningrat.

.4. antitesis.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya kedua-dua bab ini merupakan perenggan deduktif dan hanya terdapat bebereapa perenggan yang berbentuk segi empat tepat. Sementara itu. pemujukan dan penceritaan dan terdapat banyak jenis stalisitik seperti epistrop. Kesimpulannya. retorik yang terdapat dalam bab-bab hikayat ini ialah pemerian. Teknik pemerenggan yang terkandung dalam bab hikayat ini ialah teknik penyenaraian. hikayat ini sesuai untuk menjadikan medan pengkajian tentang seni mengarang ini berdasarkan perkara-perkara tertentu. urutan masa dan urutan ruang. anadiplosis dan pelbagai lagi jenis-jenis lain stalistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful