1.

0 PENGENALAN Kajian kali ini berfokus kepada bab tujuh dan bab lapan dalam buku hikayat “Hikayat Panji Jayeng Kusuma” yang merupakan hasil karya Abdul Rahman Kaeh pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 730 muka surat. Berdasarkan hikayat ini, kami akan mengkaji beberapa perkara dalam unsur penulisan. Antaranya, pendekatan pemerengganan yang meliputi bentuk dan teknik pemerengganan, retorika seperti penceritaan, pemerian, pemujukan dan sebagainya serta unsur stilistik seperti anaphora, simile dan lain-lain lagi.

2.0 SINOPSIS TEKS KLASIK Hikayat Panji Jayeng Kusuma merupakan sebuah cerita panji yang ditulis dalam bahasa Melayu. Cerita panji merupakan cerita yang berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan empayar Majapahit. Elemen-elemen utama yang diketengahkan dalam hikayat ini ialah tentang percintaan, pengembaraan dan peperangan. Percintaan dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma berlangsung dalam kalangan anakanak raja dari beberapa buah kerajaan. Antaranya adalah seperti Kuripan, Daha, Gagelang, Singasari, Manjapahit (Majapahit) dan Lasem. Kesemua anak raja dalam hikayat ini telah ditunangkan sesama mereka sejak kecil lagi. Antara watak yang terdapat dalam hikayat ini ialah Raden Inu Kerta Pati. Radin Inu Kerta Pati ini merupakan wira dalam cerita ini dan telah ditunangkan dengan Raden Galuh Candera Kirana iaitu seorang wirawati. Namun begitu, berlaku konflik dalam pertunangan antara Radin Inu Kerta Patidan dan Raden Galuh Candera Kirana kerana Radin Inu Kerta Pati mendapat gamabaran yang salah terhadap rupa paras Raden Galuh Candera Kirana. Hal ini telah menyebabkan Raden Inu Kerta Pati memutuskan pertunangan mereka dan memilih untuk berkahwin dengan anak raja Singasari, iaitu Raden Galuh Lasmi Ningrat. Walau bagaimanapun, Raden Inu Kerta Pati akhirnya mengetahui rupa paras sebenar Raden Galuh Candera Kirana selepas berangkat ke Daha untuk menghadiri perkahwinan Raden Galuh Candera Kirana. Setelah itu, Raden Inu berazam untuk mengambil semula tunangnya itu, tetapi usahanya gagal apabila Raden Galuh Candera Kirana telah menghilangkan diri. Akibat daripada peristiwa itu, maka bermulalah kisah pengembaraan mereka untuk mencari Raden Galuh Candera Kirana dan pelbagai peristiwa yang menarik seperti peperangan, penjelmaan, penyamaran dan sebagainya.

Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Kedudukan ayat topik di dalam sesuatu perenggan tidak spesifik kerana ayat topik boleh terletak di awal perenggan. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji.1 Pendekatan Pemerengganan 3. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. akan Raden Ratna Lango kembali itu. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Maka sahut Raden Kusuma Yuda. pertengahan perenggan dan juga di akhir perenggan. 1. prenggan induktif. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. Sebuah perenggan mesti mengandungi aiyat topik yang menyatakan fakta utama secara terperinci. kakang. analisis bentuk perenggan yang digunakan dalam hikayat ini telah dilakukan bagi mengenal pasti bentuk perenggan yang digunakan.1 Bentuk Perenggan Bentuk perenggan atau juga dikenali sebagai teknik pemerengganan ialah satu aspek yang penting dalam sesebuah penulisan. Bentuk perenggan deduktif ialah perenggan yang meletakkan ayat topik pada bahagian awal perenggan dan diikuti oleh beberapa ayat sokongan. Gila-gila dengan bermain. telah sampai ke rumahnya. Terdapat empat jenis prenggan yang biasa digunakan iaitu perenggan deduktif. Sementang pun dia baik . “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. itulah kerjanya. maka katanya. katanya. Syahadan. Seterusnya ialah adanya ayat penyangga utama dan ayat penyangga kecil yang memberikan huraian lanjut tentang ayat topik. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. baginda tiada kerjanya. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon.1. perenggan deduktif-induktif dan perenggan segi empat tempat. “Kepada adinda. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Sebermula. Oleh itu.3. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan deduktif. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu.0 DAPATAN ANALISIS 3. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. Setelah hari petang. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu.

Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. Syahadan. lebih Sira Panji yang sangat . Apa juga yang disukakannya gerangan?” Ayat Penyangga Kecil Maka sahut Raden Kusuma Yuda. itulah kerjanya. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” 2. Ayat Penyangga Utama Setelah hari petang. Gila-gila dengan bermain. baginda tiada kerjanya. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. “Kepada adinda.275. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji.parasnya. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. akan Raden Ratna Lango kembali itu. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. perenggan 210) Ayat Topik Sebermula. maka katanya. Jika yayi tunggu. Sementang pun dia baik parasnya. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. kakang. telah sampai ke rumahnya. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. katanya. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. duduk soang mala pun. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. duduk siang malamk pun. Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” ( Halaman 274. Jika yayi tunggu. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu.

Patut pula dengan rupanya. kijang. masing-masing membawa anak rusa. lebih Sira Panji yang sangat sukacita serta kasih sayang. “Kakang. maka semuanya memohon kembali. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. Patut pula dengan rupanya. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. (Halaman 284. “Hai. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. Seketika duduk. 3. halus mani itu. masing-masing membawa anak rusa.sukacita serta kasih sayang. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. menjangan itu. perenggan 220) Ayat Topik Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. menjangan itu. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. Ayat Penyangga Kecil Seketika duduk. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. Ayat Kesimpulan Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. Endang Kususma Jiwa! Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Ayat Penyangga Utama Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. halus manis itu. maka semuanya memohon kembali. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. kijang. tuanku!” Maka ketiganya mengambil .

perenggan 235) Ayat Topik Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. “Hai. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. 1. Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan segi empat tepat. Maka segera disambut Sira Panji sambil dipeluk diciumnya. Bentuk perenggan segi empat tepat ini bermakna ayat topik dan ayat penyangga saling lengkap melengkapi sehingga tidak mudah untuk disunting kecuali mereka yang pakar. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. . Endang Kususma Jiwa! Ayat Penyangga Utama Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Ayat Penyangga Kecil Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. (Halaman 297. Selain itu. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Syahdan . katanya. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. kepada masa itu Sira Panji duduk di pintu pedati adinda sedikit. Serta datang lalu naik ke pedati menyembah kaki Sira Panji. maka Raden Teruna Jaya pun datang dibawa Wirun. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia.kayu sepotong seorang. “Kakang. tuanku!” Ayat Kesimpulan Maka ketiganya mengambil kayu sepotong seorang. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia.

katanya. batu kepala pun Sendubama. “Aduh. seraya menangis terkenang-kenangkan isterinya. Lagipun sudahlah papa-kermanya kakang akan merasai yang selaku ini!” Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memeluk mencium Raden Teruna Jaya. dewa maring kayangan. jelapahan jiwa panggeran kusuma jejulukan asamara giri. . janganlah kakang bertitah begitu. Oleh itu. kakang rasai hukum Sang Hyang Sukma oleh membuat orang tiada salah itu. Mana yang telah berlalu itu lalu. dapat disimpulkan bahawa. perenggan 244) Setelah menganalisis bentuk perenggan dalam bab tujuh dan bab lapan Hikayat Panji Jayeng Kusuma. serta dipacunya kudanya pergi mendapatkan matahari itu. diembannya jejulukan asmara ju[r]ita. tuanku. Bahawa sekali-kali tiada patik taruh hati. dewa aji agung ning kusuma gading.“Sudahlah Tuan Yayi Teruna Jaya. Maka Raden Teruna Jaya pun menyembah kaki Sira Panji sambil menangis terlalu seraya katanya. “Pukulan.”sama menyapu air matanya. katanya. perenggan 241) 2. dewa susunan titisan Kusuma Jayanata. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memandang matahari itu. didapati hampir kesemua perenggan menggunakan bentuk perenggan deduktif dan ada beberapa perenggan yang menggunakan bentuk perenggan segi empat tepat. kusuma segunung. Tuan lepaskanlah dari hati yayi akan kesalahan. dewa anom maring kayangan jatih karma Lasmopuri!” (Halaman 305. di dalam dua bab ini hanya terdapat dua bentuk perenggan yang digunakan iaitu perenggan deduktif dan perenggan segi empat tepat. sampun pukulan! Janganlah tuanku lalai sangat!” Maka dibujuk pula oleh Kebu Sendubama dengan beberapa kata yang manis-manis dengan bahasa Kuripan. Maka segera dibujuk Kebu Sendubama sambil dipeluk dicium kaki Sira Panji sambil menangis. “Sampun pukulan. kerta ajo memanggui Jenggala. (Halaman 303. kerta adi.

perenggan 213) . Oleh itu. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang.... duduk dekata Radem Ratna Lango seraya katanya. bagi menyampaikan idea tersebut terdapat 20 jenis teknik pemerengganan yang dikenal pasti dan antara teknik pemerengganan yang lazim digunakan ialah teknik penyenaraian. perenggan 211) Selain itu. tiada pernah datang kepadaku. “Marilah engkau duduk dekat aku di sini.!” Maka Ken Pangejangan pun suka tertawa lalu bangun. (Halaman 277. rindu sangat aku akan engkau. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan Ratu Wiradesa. teknik perbandingan. Contoh di dalam hikayat: Contoh 1: Segera ditegur Raden Ratna Lango sambil tertawa katanya. Yang tua laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. maklumat yang mencukupi dan rangkuman ayat yang gramatis serta mudah difahami.1. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik urutan masa. teknik pentakrifan dan teknik falsafah. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik penyenaraian. terlalu naik parasnya.3.2 Teknik Pemerengganan Teknik pemerenggann adalah penting dalam menyampaikan idea yang konkrit dan tersusun. Contoh di dalam hikayat: Syahadan. teknik percontohan. “Tiada tuanku patik lupakan tuanku. │Selama beroleh tuan baik rupa itu. Perenggan yang boleh diklasifikasikan sebagai perenggan yang baik apabila terdapatnya idea yang jelas. (Halaman 276. sedap manis akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulun. lupalah sudah akan aku. akn baginda itu pun berputera dua orang juga. Daripada sehari kepada sehari hendak berjalan mengadap tuanku sekalian jadi lupa.

terserlahlah rupanta gilang-gemilang sedang purnama. perenggan 243) Setelah menganalisis Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini. Maka hari pun malamlah. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini juga terdapatnya teknik pemerengganan urutan ruang. katanya. Ampunilah dosa pun kakang. selang beberapa lamanya. kebanyakkan perenggan dibina penuh dengan dialog dan sukar untuk dikenal pasti teknik pemerengganannya. “Aduh ari ningsun. Segerba Ningrat! Di sini rupanya tuan duduk. terlalulah ramainya. tiga hari tiga malam berjalan itu maka sampailah kaki Gunung Wilis lalu berhenti. emas tempawan. Jangalah tuanku gusar akan pun kakang ini!” (Halaman 304. seperti muka orang yang baik parasnya. emas tempawan. Maka bulan pun terbitlah dari tepi langit itu. Wirun mengerahkan orang membuat pesanggrahan. dewa susunan. Contoh di dalam hikayat: Seketika berjalan itu maka matahari pun masuklah. perenggan 245) Di samping itu. teknik urutan masa dan teknik urutan ruang. ratna juita. Hal ini demikian kerana.Contoh 2: Hatta. didapati bahawa hanya tiga teknik pemerengganan yang dikenal pasti iaitu teknik penyenaraian. Sanggrahan telah sudah. jiwa aku. . pukulan. utama jiwaku. Dan dari selama ini pun sahaja kakang hendak mengadap tuanku. disangkakan Ken Segerba Ningrat datang mendapatkan dia itu lalu dipacunya kudanya itu sambil tertawa-tawa. Maka │berdebar-debar rasa hati Sira Panji memandang bulan itu. sudah berhias keluar dari peraduan rupanya. dewa susunan. Setelah sudah maka pedati segala para puteri itu pun dibawa oranglah masuk ke peraduan. (Halaman 306.

penuh sesakanak-anak perdanan itu. terlalu terang. perenggan 233) . benda atau watak dan penulis akan memberi gambaran yang terperinci sehingga pembaca dapat menggambarkan dan membayangkannya.3. maka ia pun keluarlah perlahan-lahan. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. (Halaman 297. perenggan 217) (iii) Lalu berjalan ketiganya. pemujukan. dilihatnya dian. ( Halaman 281. pelaporan. telah sunti orang tidur. (Halaman 276. Antara retorik yang terdapat dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ialah: 3. kejadian.2 Retorika Retorik adalah asas pemujukan sebagai unsur yang pentingdalam bidang penulisan. kandil.Unsurunsur yang sedia ada dirangkumkan dalam perenggan penulisan tersebut. Maka serba bungaan pun banyak berkembangan.2. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. pendedahan dan penceritaan. terlalulah permai rupanya dukuh itu. perenggan 211) (ii) Sebermula. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. terlalu baik parasnya. Telah sampau ke balai manguntur. penghujahan. Pagarnya daripada batu putih terlalu indah rupanya. Segala para putera beradu berkaparan. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan oleh Ratu Wiradesa.1 Pemerian Pemerian ialah berbentuk deskriptif iaitu memberikan gambaran kepada pembaca tentang sesuatu permandangan. akan baginda itu pun berputera dua orang juga. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. terlalu indah-indah rupanya. Maka kata Endang bertemulah Endang ketiga dengan suatu dukuh. seperti taman dalam keinderaan rupanya.Retorik terbahagi kepada enam iaitu pemerian. pelita. Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. lengkap dengan balai gading dalam kolamnya. akan Ken Pengejangan. sedap manis dan akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulon. seperti siang.

(Halaman 300. Maka terkenanglah ia tatkala berjalan sama Ken Segerba Ningrat itu. tuan? (Halaman 299. tatkala itu hari pun sudah petang. katanya. Baiklah juga tuanku bawa santap sedikit.3. tuanku?” Maka beberapa dibujuk oleh segala kadayan itu serta dibawakannya hidangan nasi. apakah hal kita dalam pengembaraan ini. terlalu ramai mengatur sarangnya kerana . Maka belas hati Kelana Perwira Anom menengar kata segala pengasuhnya itu lalu turun santap.[Cuaca rupanya] angin pun bertiup sepoi-sepoi.2. datang pula tuanku pula ikut gering.2. perenggan 237) “Tuanku Pangeran Susunan. Maka berbahu segala bunga-bungaan kiri kanan jalan itu.Contoh dalam hikayat: (i) Telah keesokkan harinya. marilah kakang pun yayi bawa turun ke pedati. makan sirih dan memakai bahu-bahuan lalu segera masuk pula ke peraduannnya itu. dari pagi-pagi.” Maka sahut Sira Panji. Retorik ini menghubungkan antara beberapa peristiwa yang berkaitan dalam satu plot yang logik. perenggan 237) (ii) 3. Kalau jadi sakit kelak apalah jadinya! Sudahlah paduka kakanda seorang gering. sayup-sayup bunyinya. utama jiwa patik sekalian. terlalu pilu hati Sira Panji. tambahan ia menengar segala bunyi-bunyian burung dan mergastua dalam hutan itu. “Kakang Bagus. keyakinan dan pandangan pembaca. (i) Syahadan. Contoh dalam hikayat. Dua tiga suap basuh tangan.3 Penceritaan Retorika penceritaan pula berbentuk naratif. Maka hancurlah rasa hatinya. “Hendak ke mana tuan bawa kakang ini kerana kakang tiada mahu meninggalkan tempat ini.2 Pemujukan Pemujukan ialah penulis akan cuba untuk mempengaruhi pemikiran. maka Kelana Perwira Anom pun memujuk kakanda baginda. Retorika pemujukan mementingkan kehalusan bahasa dengan menyelitkan unsur-unsur psikologi dengan menyelitkan kebaikan dan keburukan. semerbak bahunya.

Air matanya juga berhamburan sepanjang malam itu. poliptoton. konkrit-abstrak. Majaz ragaman . antitesis. seorang pun para puteri itu tiada didapatkannya. dan aliterasi. epistrop. dan litoses.hari sudah hendak malam itu. dan polisendeton. Di bawah skema hiperbaton terbahagi kepada tiga iaitu aposisi. asindeton. dan metonimi. Skema seimbang terbahagi kepada tiga strategi iaitu paralelisme.3 Stilistik Stilistik merupakan salah satu cabang dalam bidang retorika. eufenisme. untuk strategi majaz pertautan pula terdapat tujuh strategi iaitu periprasis. Hanyalah Raden Ratna Lango juga duduk itu. dan enumerasi. Selain itu. sungguhpun ia bermain itu. Strategi skema terbahagi kepada lima kategori iaitu skema seimbang. maka tersebutlah perkataan Sira Panji kedua bersaudara duduk di Wiradesa itu. (Halaman 304. dan parentesis. hatinya terlalu benci melihat rupa Ken Segerba Ningrat itu. asonansi. ironi. Bagi skema pengguguran pula terdapat tiga bahagian iaitu elipsis. Strategi stalistik sering diaplikasikan dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. majaz pertentangan. belas hatinya. alusi. pleonasme. Skema pengulangan pula terbahagi kepada sepuluh iaitu anafora. masing-masing terlalu ramainya dengan gurau sendanya. skema pengulangan. kiasmus. khusus-umum. perenggan 204) 3. majaz ragaman dan majaz melayu. (Halaman 270. perenggan 242) (ii) Alkisah. olehnya Sira Panji tiada pernah mendapatkan dia itu. skema hiperbaton. anadiplosis. dan isokolon. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa supaya lebih menarik dan memberi pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca. epanalepsis. klimaks. Mangkin bertambah-tambah pilu. disfemisme. abstrak-konkrit. antimetabole. Selama Sira Panji beristerikan Ken Segerba Ningrat itu. Kepada suatu hari Ken Segerba Ningrat duduk diadap segala para puteri itu bermain-main. Majaz perbandingan pula terbahagi kepada tiga iaitu metafora. Manakala strategi majaz pula terbahagi kepada lima kategori iaitu majaz pertautan. simile dan personafikasi. Akhir sekali. skema pengguguran dan skema ragaman. Majaz pertentangan pula terbahagi kepada empat iaitu hiperbola. oksimoron. sinekdot. Terdapat dua strategi daripada teori stilistik iaitu aspek skema dan aspek majaz. anastrop. majaz perbandingan. bagi skema ragaman pula terdapat enam strategi iaitu umumkhusus.

onomatopia. Maka Sira Panji pun datanglah. perenggan 207) (ii) Berkata benarlah ari ningsun. dilihatnya semua sudah hadhir. bidalan. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. silepsis. dijunjungnya. (Halaman 274. paronomasia.” (Halaman 276. antara stilistik skema dan majaz yang terdapat dalam hikayat ini ialah: 3.Contoh dalam hikayat (i) Seketika duduk itu. antimeria. (Halaman 282.3. perenggan 218) (ii) . katanya.2 Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa berturutan. perenggan 208) 3. tamsilan dan simpulan bahasa. utama jiwa. makan sirih dan memakai bahubahuan.Maka tiadalah terbicara lagi hati Raden Teruna Jaya lalu ia diam. pepatah.3.1 Antitesis Antitesis ialah perletakan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. duduk santap nasi. Contoh dalam hikayat: (i) Telah sudah mandi lalu kembali memakai serupa laki isteri. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. dan antanaklasis dan seterusnya ialah majaz melayu yang terbahagi kepada lima jenis iaitu pantun.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. tidak semua stilistik skema dan majaz terdapat di dalam hikayat ini. Kelana Perwira Anom pun menyembah kakanda baginda laki isteri lalu keluar.terbahagi kepada lapan jenis iaitu simetri. ekslamasi. perenggan 211) Maka sahut Kelana Perwira Anom. (Halaman 272. Namun begitu. Telah sudah. pun kakang hendak keluar seketika. supaya pun Panji bawa emasku mengadap ayahanda bonda tuan?” Sira Panji berkata-kata itu sambil mencium tangan isterinya. sepahnya disuapkan isterinya. Telah sudah santap. “Tinggal tuan mandi lalu ari ningsun.

“Pergilah panggil Pangejangan itu ke sini segera!” (Halaman 294.Contoh dalam hikayat: (i) Orang pun tiada suka datang kepada aku.(iii) Maka segala yang mendengar kata Kebu Sendubama itu pun takut.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. “Ken Pangejangan!” Maka mangkin bertambah marahnya Kebu Sendubama seraya katanya.3 Epistrop Epistrop ialah pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. (Aku) pun malas memandang mukanya! (Halaman 278. gementar sendi tulangnya.3. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. Contoh dalam hikayat ini: (i) Maka terlalu belas hati Raden Galuh melihat laku kakanda banginda mencari dia itu. perenggan 213) 3. kepada rasanya takut pula kena sumpah nenda baginda I Betara Kala. perenggan 208) . seperti hendak dikatakannya dirinya Raden Galuh Daha. perenggan 21) 3. Maka Inya pun menyembah Kebu Sendubama seraya katanya.3. “Siapa namanya saudara kakanda itu.5 Asonansi Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan diikuti oleh kosonan yang berbeza. Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Kelana Perwira Anom. seraya katanya. perenggan 232) 3.3.4 Anadiplosis Anadiplosis ialah pengulangan kata akhir sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. Halaman 282. dan apa mulanya hilang kakanda?” (Halaman 273.

perenggan 210) (ii) Syahadan. Contoh dalam hikayat: (i) Maka berjalanlah Sira Panji menuju jalan ke Gunung Wilis. perisai. Bukan mudah pekerjaan menyabung nyawa itu.3. seraya katanya.3. berjalan itu.3.Contoh dalam hikayat: (i) Maka Raden Ratna Lango pun terlalu sukacita beroleh keris dan kampuh dan sabuk itu. akan segala puteri itu semuanya bertunggu di luar peraduan itu juga.8 Polisindeton Polisindeton ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan. perenggan 240) 3. “Sampainya hati tuanku hendak membunuh Raden Menteri Kembang Kuning itu kerana ia saudara tuanku. Apa juga yang disukakannya gerangan?” (Halaman 275. perenggan 238) 3. sehari-hari tiada dapat duduk di rumah lagi.(ii) Setelah Inya menengar kata Raden Ratna Lango itu maka ia pub mengurutngurut dadanya seraya katanya.6 Aliterasi Aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih katakata yang bersebelahan. (Halaman 300. seorang pun tiada masuk hampir Sira Panji. perenggan 214) 3. Gila-gila dengan bermain.Contoh dalam hikayat: (i) “Dari mana juga ia Kusuma Yuda . “Sungguhlah engkau kasih akan aku!” (Halaman 281. (Halaman 302. lembing. tombak. masing-masing berkampung duduk dengan dukacitanya di luar itulah. perenggan 217) .7 Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan. tuanku!” (Halaman 279.

(Halaman 279. tiadalah boleh aku pulang ke kayangan. perenggan 217) 3. perenggan 235) . maka bulan terlalu amat terangnya. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. (Halaman 281. (Halaman 271. Wong Galuh Lasmipuri! Besarnya kasihmu akan aku.3.11 Ekslamasi Ekslamasi ialah sejenis retorik yang menggunakan kata seru bagi menegaskan maksudnya.3.Contoh dalam hikayat: (i) Maka segera disambut Kelana Perwira Anom seraya menyembah lalu santap sirih. perenggan 205) (ii) Segala para putera beradu berkaparan. Sekarang duduklah bertapa di sini supaya aku ajar tuan bertapa!” (Halaman 298. gilang gemilang di hadapan Endang ketiga seraya katanya. perenggan 216) 3. Jika tiada aku bertemu dengan Wong Galuh.3.Gemar segala yang melihat dia.3.9 Eufemisme Eufemisme ialah penggunaan bahasa halus dalam penulisan. seperti siang lakunya. Contoh dalam hikayat: (i) Maka (ber) dirilah seorang dewa terlalu baik parasnya. “Aduh. penuh sesak anak-anak perdanan itu.10 Simile Simile ialah perbandingan secara langsung antara dua objek yang dari segi fitrahnya tidak serupa namun mempunyai suatu kesamaan. (Halaman 280.Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. perenggan 215) (ii) Maka mangkin ramai pula tertawa seperti (batu) roboh bunyinya.

3. berlainan daripada makna asalnya.3. Dan akan aku ini bukannya seperti hati orang itu. perenggan 213) (ii) Setelah Raden I Ratna Lango menengar kata Ken Pangejangan itu sangat memuji-muji Ken Segerba Ningrat. maka Mangkin sangat sakit hatinyaakan Segerba Ningrat. “Akan segala bina Sira Panji yang lain itu tiada menaruh malu dan tiada menaruh hati. boleh dapat oleh Ratu Segara Gunung dalam hutan perburuan itu. perenggan 214) . (Aku) pun malas memandang mukanya!” (Halaman 278. terlanjurnya kasih bapa-bapa kita bersaudara?” (Halaman 278. Ia suka menyembah anak kijang menjangan. Orang pun tiada suka aku datang kepada aku. disamarkannya dengan tertawa seraya katanya “Kasih sungguh engkau akan Segerba Ningrat itu! Akan aku ini tiadakah engkau sayang.Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Raden Ratna Lango.12 Simpulan Bahasa Simpulan bahasa ialah rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan makna yang khusus.

retorik yang terdapat dalam bab-bab hikayat ini ialah pemerian. antitesis.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya kedua-dua bab ini merupakan perenggan deduktif dan hanya terdapat bebereapa perenggan yang berbentuk segi empat tepat. Teknik pemerenggan yang terkandung dalam bab hikayat ini ialah teknik penyenaraian. anadiplosis dan pelbagai lagi jenis-jenis lain stalistik. Sementara itu. hikayat ini sesuai untuk menjadikan medan pengkajian tentang seni mengarang ini berdasarkan perkara-perkara tertentu.4. urutan masa dan urutan ruang. pemujukan dan penceritaan dan terdapat banyak jenis stalisitik seperti epistrop. . Kesimpulannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful