P. 1
Contoh Kerangka Tugasan Kumpulan (2)

Contoh Kerangka Tugasan Kumpulan (2)

|Views: 63|Likes:
Published by Law Celicia
Oklah
Oklah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Law Celicia on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN Kajian kali ini berfokus kepada bab tujuh dan bab lapan dalam buku hikayat “Hikayat Panji Jayeng Kusuma” yang merupakan hasil karya Abdul Rahman Kaeh pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 730 muka surat. Berdasarkan hikayat ini, kami akan mengkaji beberapa perkara dalam unsur penulisan. Antaranya, pendekatan pemerengganan yang meliputi bentuk dan teknik pemerengganan, retorika seperti penceritaan, pemerian, pemujukan dan sebagainya serta unsur stilistik seperti anaphora, simile dan lain-lain lagi.

2.0 SINOPSIS TEKS KLASIK Hikayat Panji Jayeng Kusuma merupakan sebuah cerita panji yang ditulis dalam bahasa Melayu. Cerita panji merupakan cerita yang berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan empayar Majapahit. Elemen-elemen utama yang diketengahkan dalam hikayat ini ialah tentang percintaan, pengembaraan dan peperangan. Percintaan dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma berlangsung dalam kalangan anakanak raja dari beberapa buah kerajaan. Antaranya adalah seperti Kuripan, Daha, Gagelang, Singasari, Manjapahit (Majapahit) dan Lasem. Kesemua anak raja dalam hikayat ini telah ditunangkan sesama mereka sejak kecil lagi. Antara watak yang terdapat dalam hikayat ini ialah Raden Inu Kerta Pati. Radin Inu Kerta Pati ini merupakan wira dalam cerita ini dan telah ditunangkan dengan Raden Galuh Candera Kirana iaitu seorang wirawati. Namun begitu, berlaku konflik dalam pertunangan antara Radin Inu Kerta Patidan dan Raden Galuh Candera Kirana kerana Radin Inu Kerta Pati mendapat gamabaran yang salah terhadap rupa paras Raden Galuh Candera Kirana. Hal ini telah menyebabkan Raden Inu Kerta Pati memutuskan pertunangan mereka dan memilih untuk berkahwin dengan anak raja Singasari, iaitu Raden Galuh Lasmi Ningrat. Walau bagaimanapun, Raden Inu Kerta Pati akhirnya mengetahui rupa paras sebenar Raden Galuh Candera Kirana selepas berangkat ke Daha untuk menghadiri perkahwinan Raden Galuh Candera Kirana. Setelah itu, Raden Inu berazam untuk mengambil semula tunangnya itu, tetapi usahanya gagal apabila Raden Galuh Candera Kirana telah menghilangkan diri. Akibat daripada peristiwa itu, maka bermulalah kisah pengembaraan mereka untuk mencari Raden Galuh Candera Kirana dan pelbagai peristiwa yang menarik seperti peperangan, penjelmaan, penyamaran dan sebagainya.

perenggan deduktif-induktif dan perenggan segi empat tempat. pertengahan perenggan dan juga di akhir perenggan. kakang. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan deduktif. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. baginda tiada kerjanya. maka katanya.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. prenggan induktif. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. Seterusnya ialah adanya ayat penyangga utama dan ayat penyangga kecil yang memberikan huraian lanjut tentang ayat topik.0 DAPATAN ANALISIS 3. “Kepada adinda. Bentuk perenggan deduktif ialah perenggan yang meletakkan ayat topik pada bahagian awal perenggan dan diikuti oleh beberapa ayat sokongan. 1. Gila-gila dengan bermain. Setelah hari petang. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. itulah kerjanya. telah sampai ke rumahnya.1 Pendekatan Pemerengganan 3. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. katanya. Kedudukan ayat topik di dalam sesuatu perenggan tidak spesifik kerana ayat topik boleh terletak di awal perenggan.1. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Sebermula. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Terdapat empat jenis prenggan yang biasa digunakan iaitu perenggan deduktif.1 Bentuk Perenggan Bentuk perenggan atau juga dikenali sebagai teknik pemerengganan ialah satu aspek yang penting dalam sesebuah penulisan. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. Sementang pun dia baik . akan Raden Ratna Lango kembali itu. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. analisis bentuk perenggan yang digunakan dalam hikayat ini telah dilakukan bagi mengenal pasti bentuk perenggan yang digunakan. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Maka sahut Raden Kusuma Yuda. Sebuah perenggan mesti mengandungi aiyat topik yang menyatakan fakta utama secara terperinci. Syahadan. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. Oleh itu.3.

Apa juga yang disukakannya gerangan?” Ayat Penyangga Kecil Maka sahut Raden Kusuma Yuda. Syahadan. Gila-gila dengan bermain. telah sampai ke rumahnya. Ayat Penyangga Utama Setelah hari petang. itulah kerjanya. duduk siang malamk pun. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” ( Halaman 274. duduk soang mala pun.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. baginda tiada kerjanya. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. katanya. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu.parasnya. perenggan 210) Ayat Topik Sebermula. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker. kakang. Jika yayi tunggu. Sementang pun dia baik parasnya. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. akan Raden Ratna Lango kembali itu.275. lebih Sira Panji yang sangat . “Kepada adinda. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” 2. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. Jika yayi tunggu. maka katanya. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu.

rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. tuanku!” Maka ketiganya mengambil . halus manis itu. masing-masing membawa anak rusa. “Kakang. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. Endang Kususma Jiwa! Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. maka semuanya memohon kembali. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. Ayat Penyangga Kecil Seketika duduk. perenggan 220) Ayat Topik Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. Patut pula dengan rupanya. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu.sukacita serta kasih sayang. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. halus mani itu. masing-masing membawa anak rusa. Patut pula dengan rupanya. 3. kijang. menjangan itu. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. menjangan itu. lebih Sira Panji yang sangat sukacita serta kasih sayang. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. kijang. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. Ayat Kesimpulan Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. maka semuanya memohon kembali. Seketika duduk. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. Ayat Penyangga Utama Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. “Hai. (Halaman 284.

Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. maka Raden Teruna Jaya pun datang dibawa Wirun. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. . Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Syahdan . “Hai. Maka segera disambut Sira Panji sambil dipeluk diciumnya. Endang Kususma Jiwa! Ayat Penyangga Utama Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Selain itu. Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan segi empat tepat. tuanku!” Ayat Kesimpulan Maka ketiganya mengambil kayu sepotong seorang. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Ayat Penyangga Kecil Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Bentuk perenggan segi empat tepat ini bermakna ayat topik dan ayat penyangga saling lengkap melengkapi sehingga tidak mudah untuk disunting kecuali mereka yang pakar. “Kakang. Serta datang lalu naik ke pedati menyembah kaki Sira Panji. perenggan 235) Ayat Topik Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. (Halaman 297. 1. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. katanya. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. kepada masa itu Sira Panji duduk di pintu pedati adinda sedikit. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya.kayu sepotong seorang.

kusuma segunung. Oleh itu. “Pukulan. katanya. dewa anom maring kayangan jatih karma Lasmopuri!” (Halaman 305. janganlah kakang bertitah begitu. serta dipacunya kudanya pergi mendapatkan matahari itu. perenggan 244) Setelah menganalisis bentuk perenggan dalam bab tujuh dan bab lapan Hikayat Panji Jayeng Kusuma. di dalam dua bab ini hanya terdapat dua bentuk perenggan yang digunakan iaitu perenggan deduktif dan perenggan segi empat tepat.”sama menyapu air matanya. jelapahan jiwa panggeran kusuma jejulukan asamara giri. dewa maring kayangan. Maka Raden Teruna Jaya pun menyembah kaki Sira Panji sambil menangis terlalu seraya katanya. Tuan lepaskanlah dari hati yayi akan kesalahan. (Halaman 303. Maka segera dibujuk Kebu Sendubama sambil dipeluk dicium kaki Sira Panji sambil menangis. seraya menangis terkenang-kenangkan isterinya. Mana yang telah berlalu itu lalu. . sampun pukulan! Janganlah tuanku lalai sangat!” Maka dibujuk pula oleh Kebu Sendubama dengan beberapa kata yang manis-manis dengan bahasa Kuripan.“Sudahlah Tuan Yayi Teruna Jaya. kakang rasai hukum Sang Hyang Sukma oleh membuat orang tiada salah itu. “Aduh. “Sampun pukulan. perenggan 241) 2. dapat disimpulkan bahawa. diembannya jejulukan asmara ju[r]ita. dewa susunan titisan Kusuma Jayanata. katanya. kerta adi. Lagipun sudahlah papa-kermanya kakang akan merasai yang selaku ini!” Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memeluk mencium Raden Teruna Jaya. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memandang matahari itu. batu kepala pun Sendubama. tuanku. kerta ajo memanggui Jenggala. Bahawa sekali-kali tiada patik taruh hati. dewa aji agung ning kusuma gading. didapati hampir kesemua perenggan menggunakan bentuk perenggan deduktif dan ada beberapa perenggan yang menggunakan bentuk perenggan segi empat tepat.

Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik penyenaraian. teknik perbandingan. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik urutan masa. terlalu naik parasnya. rindu sangat aku akan engkau. Perenggan yang boleh diklasifikasikan sebagai perenggan yang baik apabila terdapatnya idea yang jelas.2 Teknik Pemerengganan Teknik pemerenggann adalah penting dalam menyampaikan idea yang konkrit dan tersusun. teknik pentakrifan dan teknik falsafah. akn baginda itu pun berputera dua orang juga. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. Contoh di dalam hikayat: Syahadan.3. maklumat yang mencukupi dan rangkuman ayat yang gramatis serta mudah difahami. Yang tua laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. bagi menyampaikan idea tersebut terdapat 20 jenis teknik pemerengganan yang dikenal pasti dan antara teknik pemerengganan yang lazim digunakan ialah teknik penyenaraian.. Contoh di dalam hikayat: Contoh 1: Segera ditegur Raden Ratna Lango sambil tertawa katanya. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan Ratu Wiradesa. (Halaman 277. teknik percontohan.. sedap manis akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulun. Daripada sehari kepada sehari hendak berjalan mengadap tuanku sekalian jadi lupa. lupalah sudah akan aku. perenggan 211) Selain itu.!” Maka Ken Pangejangan pun suka tertawa lalu bangun.1. “Tiada tuanku patik lupakan tuanku. tiada pernah datang kepadaku. duduk dekata Radem Ratna Lango seraya katanya.. │Selama beroleh tuan baik rupa itu. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. (Halaman 276. “Marilah engkau duduk dekat aku di sini. Oleh itu. perenggan 213) .

di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini juga terdapatnya teknik pemerengganan urutan ruang. Sanggrahan telah sudah. emas tempawan. seperti muka orang yang baik parasnya. Dan dari selama ini pun sahaja kakang hendak mengadap tuanku. Maka │berdebar-debar rasa hati Sira Panji memandang bulan itu. selang beberapa lamanya. perenggan 245) Di samping itu. (Halaman 306. disangkakan Ken Segerba Ningrat datang mendapatkan dia itu lalu dipacunya kudanya itu sambil tertawa-tawa. pukulan. kebanyakkan perenggan dibina penuh dengan dialog dan sukar untuk dikenal pasti teknik pemerengganannya. dewa susunan. emas tempawan. perenggan 243) Setelah menganalisis Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini. Ampunilah dosa pun kakang. jiwa aku. . Wirun mengerahkan orang membuat pesanggrahan. didapati bahawa hanya tiga teknik pemerengganan yang dikenal pasti iaitu teknik penyenaraian. Maka hari pun malamlah. teknik urutan masa dan teknik urutan ruang. Segerba Ningrat! Di sini rupanya tuan duduk. ratna juita. Jangalah tuanku gusar akan pun kakang ini!” (Halaman 304. Setelah sudah maka pedati segala para puteri itu pun dibawa oranglah masuk ke peraduan. katanya. dewa susunan. terlalulah ramainya. terserlahlah rupanta gilang-gemilang sedang purnama. utama jiwaku. Contoh di dalam hikayat: Seketika berjalan itu maka matahari pun masuklah. Hal ini demikian kerana. tiga hari tiga malam berjalan itu maka sampailah kaki Gunung Wilis lalu berhenti.Contoh 2: Hatta. “Aduh ari ningsun. sudah berhias keluar dari peraduan rupanya. Maka bulan pun terbitlah dari tepi langit itu.

akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. maka ia pun keluarlah perlahan-lahan. pendedahan dan penceritaan. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan oleh Ratu Wiradesa. dilihatnya dian. Antara retorik yang terdapat dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ialah: 3. ( Halaman 281. pemujukan. telah sunti orang tidur. perenggan 217) (iii) Lalu berjalan ketiganya. terlalu indah-indah rupanya. kejadian. penghujahan. pelaporan.2. Segala para putera beradu berkaparan. (Halaman 276. Telah sampau ke balai manguntur. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu.3. pelita. penuh sesakanak-anak perdanan itu. Maka kata Endang bertemulah Endang ketiga dengan suatu dukuh. lengkap dengan balai gading dalam kolamnya. akan Ken Pengejangan. terlalu terang. perenggan 233) . sedap manis dan akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulon. akan baginda itu pun berputera dua orang juga. Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. terlalulah permai rupanya dukuh itu.Unsurunsur yang sedia ada dirangkumkan dalam perenggan penulisan tersebut. (Halaman 297. seperti taman dalam keinderaan rupanya.1 Pemerian Pemerian ialah berbentuk deskriptif iaitu memberikan gambaran kepada pembaca tentang sesuatu permandangan.2 Retorika Retorik adalah asas pemujukan sebagai unsur yang pentingdalam bidang penulisan. seperti siang. Pagarnya daripada batu putih terlalu indah rupanya. Maka serba bungaan pun banyak berkembangan.Retorik terbahagi kepada enam iaitu pemerian. benda atau watak dan penulis akan memberi gambaran yang terperinci sehingga pembaca dapat menggambarkan dan membayangkannya. terlalu baik parasnya. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. kandil. perenggan 211) (ii) Sebermula.

3 Penceritaan Retorika penceritaan pula berbentuk naratif. “Kakang Bagus.[Cuaca rupanya] angin pun bertiup sepoi-sepoi.2. apakah hal kita dalam pengembaraan ini. Maka berbahu segala bunga-bungaan kiri kanan jalan itu. Maka hancurlah rasa hatinya. tatkala itu hari pun sudah petang. dari pagi-pagi. semerbak bahunya. Contoh dalam hikayat. Maka terkenanglah ia tatkala berjalan sama Ken Segerba Ningrat itu. Retorik ini menghubungkan antara beberapa peristiwa yang berkaitan dalam satu plot yang logik. Baiklah juga tuanku bawa santap sedikit. makan sirih dan memakai bahu-bahuan lalu segera masuk pula ke peraduannnya itu. maka Kelana Perwira Anom pun memujuk kakanda baginda. katanya. “Hendak ke mana tuan bawa kakang ini kerana kakang tiada mahu meninggalkan tempat ini. Maka belas hati Kelana Perwira Anom menengar kata segala pengasuhnya itu lalu turun santap.3. datang pula tuanku pula ikut gering.2. (Halaman 300. perenggan 237) (ii) 3. tambahan ia menengar segala bunyi-bunyian burung dan mergastua dalam hutan itu. tuan? (Halaman 299. Kalau jadi sakit kelak apalah jadinya! Sudahlah paduka kakanda seorang gering. terlalu ramai mengatur sarangnya kerana . terlalu pilu hati Sira Panji. (i) Syahadan.Contoh dalam hikayat: (i) Telah keesokkan harinya. Dua tiga suap basuh tangan. perenggan 237) “Tuanku Pangeran Susunan. keyakinan dan pandangan pembaca.2 Pemujukan Pemujukan ialah penulis akan cuba untuk mempengaruhi pemikiran. tuanku?” Maka beberapa dibujuk oleh segala kadayan itu serta dibawakannya hidangan nasi. marilah kakang pun yayi bawa turun ke pedati. utama jiwa patik sekalian. Retorika pemujukan mementingkan kehalusan bahasa dengan menyelitkan unsur-unsur psikologi dengan menyelitkan kebaikan dan keburukan. sayup-sayup bunyinya.” Maka sahut Sira Panji.

Skema seimbang terbahagi kepada tiga strategi iaitu paralelisme. dan metonimi. dan enumerasi. poliptoton. majaz perbandingan.3 Stilistik Stilistik merupakan salah satu cabang dalam bidang retorika. Kepada suatu hari Ken Segerba Ningrat duduk diadap segala para puteri itu bermain-main. perenggan 204) 3. asindeton. sinekdot. Strategi stalistik sering diaplikasikan dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. majaz pertentangan. simile dan personafikasi. Majaz perbandingan pula terbahagi kepada tiga iaitu metafora. hatinya terlalu benci melihat rupa Ken Segerba Ningrat itu. (Halaman 304.hari sudah hendak malam itu. untuk strategi majaz pertautan pula terdapat tujuh strategi iaitu periprasis. dan aliterasi. Manakala strategi majaz pula terbahagi kepada lima kategori iaitu majaz pertautan. anastrop. Strategi skema terbahagi kepada lima kategori iaitu skema seimbang. epistrop. skema hiperbaton. maka tersebutlah perkataan Sira Panji kedua bersaudara duduk di Wiradesa itu. khusus-umum. klimaks. Selama Sira Panji beristerikan Ken Segerba Ningrat itu. antimetabole. epanalepsis. Di bawah skema hiperbaton terbahagi kepada tiga iaitu aposisi. skema pengulangan. alusi. dan polisendeton. dan litoses. bagi skema ragaman pula terdapat enam strategi iaitu umumkhusus. sungguhpun ia bermain itu. Selain itu. olehnya Sira Panji tiada pernah mendapatkan dia itu. belas hatinya. konkrit-abstrak. masing-masing terlalu ramainya dengan gurau sendanya. eufenisme. Skema pengulangan pula terbahagi kepada sepuluh iaitu anafora. abstrak-konkrit. dan parentesis. (Halaman 270. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa supaya lebih menarik dan memberi pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca. asonansi. dan isokolon. Air matanya juga berhamburan sepanjang malam itu. Majaz ragaman . kiasmus. seorang pun para puteri itu tiada didapatkannya. majaz ragaman dan majaz melayu. Majaz pertentangan pula terbahagi kepada empat iaitu hiperbola. perenggan 242) (ii) Alkisah. skema pengguguran dan skema ragaman. Terdapat dua strategi daripada teori stilistik iaitu aspek skema dan aspek majaz. Mangkin bertambah-tambah pilu. Hanyalah Raden Ratna Lango juga duduk itu. Bagi skema pengguguran pula terdapat tiga bahagian iaitu elipsis. Akhir sekali. disfemisme. anadiplosis. oksimoron. pleonasme. antitesis. ironi.

terbahagi kepada lapan jenis iaitu simetri. “Tinggal tuan mandi lalu ari ningsun. tidak semua stilistik skema dan majaz terdapat di dalam hikayat ini.Contoh dalam hikayat (i) Seketika duduk itu. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. ekslamasi. tamsilan dan simpulan bahasa. paronomasia. pepatah. perenggan 207) (ii) Berkata benarlah ari ningsun. Telah sudah. dilihatnya semua sudah hadhir. Telah sudah santap. bidalan. Contoh dalam hikayat: (i) Telah sudah mandi lalu kembali memakai serupa laki isteri. dan antanaklasis dan seterusnya ialah majaz melayu yang terbahagi kepada lima jenis iaitu pantun.” (Halaman 276. silepsis. (Halaman 272.Maka tiadalah terbicara lagi hati Raden Teruna Jaya lalu ia diam. antimeria. Maka Sira Panji pun datanglah. perenggan 208) 3. perenggan 218) (ii) . supaya pun Panji bawa emasku mengadap ayahanda bonda tuan?” Sira Panji berkata-kata itu sambil mencium tangan isterinya. duduk santap nasi. sepahnya disuapkan isterinya. pun kakang hendak keluar seketika.2 Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa berturutan.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. katanya. onomatopia. (Halaman 274. dijunjungnya. makan sirih dan memakai bahubahuan.3. utama jiwa. Kelana Perwira Anom pun menyembah kakanda baginda laki isteri lalu keluar.1 Antitesis Antitesis ialah perletakan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. antara stilistik skema dan majaz yang terdapat dalam hikayat ini ialah: 3.3. Namun begitu. (Halaman 282. perenggan 211) Maka sahut Kelana Perwira Anom.

gementar sendi tulangnya. kepada rasanya takut pula kena sumpah nenda baginda I Betara Kala.5 Asonansi Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan diikuti oleh kosonan yang berbeza. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. perenggan 208) . perenggan 232) 3. perenggan 21) 3.(iii) Maka segala yang mendengar kata Kebu Sendubama itu pun takut. “Siapa namanya saudara kakanda itu.Contoh dalam hikayat: (i) Orang pun tiada suka datang kepada aku. seraya katanya. (Aku) pun malas memandang mukanya! (Halaman 278. “Pergilah panggil Pangejangan itu ke sini segera!” (Halaman 294. Maka Inya pun menyembah Kebu Sendubama seraya katanya. Contoh dalam hikayat ini: (i) Maka terlalu belas hati Raden Galuh melihat laku kakanda banginda mencari dia itu. perenggan 213) 3. Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Kelana Perwira Anom. “Ken Pangejangan!” Maka mangkin bertambah marahnya Kebu Sendubama seraya katanya.3 Epistrop Epistrop ialah pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. Halaman 282.3.3. seperti hendak dikatakannya dirinya Raden Galuh Daha.3.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. dan apa mulanya hilang kakanda?” (Halaman 273.4 Anadiplosis Anadiplosis ialah pengulangan kata akhir sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya.

Bukan mudah pekerjaan menyabung nyawa itu.(ii) Setelah Inya menengar kata Raden Ratna Lango itu maka ia pub mengurutngurut dadanya seraya katanya. (Halaman 300. seraya katanya. perenggan 238) 3. “Sampainya hati tuanku hendak membunuh Raden Menteri Kembang Kuning itu kerana ia saudara tuanku.8 Polisindeton Polisindeton ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan.7 Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan.3. “Sungguhlah engkau kasih akan aku!” (Halaman 281. akan segala puteri itu semuanya bertunggu di luar peraduan itu juga.6 Aliterasi Aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih katakata yang bersebelahan. perisai. perenggan 240) 3.Contoh dalam hikayat: (i) Maka Raden Ratna Lango pun terlalu sukacita beroleh keris dan kampuh dan sabuk itu.3. perenggan 217) . masing-masing berkampung duduk dengan dukacitanya di luar itulah. berjalan itu. Contoh dalam hikayat: (i) Maka berjalanlah Sira Panji menuju jalan ke Gunung Wilis. lembing. (Halaman 302. Apa juga yang disukakannya gerangan?” (Halaman 275. seorang pun tiada masuk hampir Sira Panji. perenggan 214) 3. sehari-hari tiada dapat duduk di rumah lagi. Gila-gila dengan bermain. tombak.3.Contoh dalam hikayat: (i) “Dari mana juga ia Kusuma Yuda . tuanku!” (Halaman 279. perenggan 210) (ii) Syahadan.

(Halaman 279. Contoh dalam hikayat: (i) Maka (ber) dirilah seorang dewa terlalu baik parasnya.9 Eufemisme Eufemisme ialah penggunaan bahasa halus dalam penulisan.3. tiadalah boleh aku pulang ke kayangan.3. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. perenggan 215) (ii) Maka mangkin ramai pula tertawa seperti (batu) roboh bunyinya.Contoh dalam hikayat: (i) Maka segera disambut Kelana Perwira Anom seraya menyembah lalu santap sirih.3. Sekarang duduklah bertapa di sini supaya aku ajar tuan bertapa!” (Halaman 298. perenggan 216) 3.Gemar segala yang melihat dia.3. penuh sesak anak-anak perdanan itu. (Halaman 280. seperti siang lakunya. perenggan 235) . maka bulan terlalu amat terangnya. gilang gemilang di hadapan Endang ketiga seraya katanya. (Halaman 271. (Halaman 281. Jika tiada aku bertemu dengan Wong Galuh. perenggan 205) (ii) Segala para putera beradu berkaparan. Wong Galuh Lasmipuri! Besarnya kasihmu akan aku.10 Simile Simile ialah perbandingan secara langsung antara dua objek yang dari segi fitrahnya tidak serupa namun mempunyai suatu kesamaan.11 Ekslamasi Ekslamasi ialah sejenis retorik yang menggunakan kata seru bagi menegaskan maksudnya. “Aduh. perenggan 217) 3.Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan.

disamarkannya dengan tertawa seraya katanya “Kasih sungguh engkau akan Segerba Ningrat itu! Akan aku ini tiadakah engkau sayang. “Akan segala bina Sira Panji yang lain itu tiada menaruh malu dan tiada menaruh hati.12 Simpulan Bahasa Simpulan bahasa ialah rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan makna yang khusus. perenggan 213) (ii) Setelah Raden I Ratna Lango menengar kata Ken Pangejangan itu sangat memuji-muji Ken Segerba Ningrat.Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Raden Ratna Lango. (Aku) pun malas memandang mukanya!” (Halaman 278. boleh dapat oleh Ratu Segara Gunung dalam hutan perburuan itu.3. Ia suka menyembah anak kijang menjangan. Orang pun tiada suka aku datang kepada aku. berlainan daripada makna asalnya. maka Mangkin sangat sakit hatinyaakan Segerba Ningrat. Dan akan aku ini bukannya seperti hati orang itu.3. terlanjurnya kasih bapa-bapa kita bersaudara?” (Halaman 278. perenggan 214) .

retorik yang terdapat dalam bab-bab hikayat ini ialah pemerian. .0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya kedua-dua bab ini merupakan perenggan deduktif dan hanya terdapat bebereapa perenggan yang berbentuk segi empat tepat. anadiplosis dan pelbagai lagi jenis-jenis lain stalistik. Kesimpulannya. urutan masa dan urutan ruang. Teknik pemerenggan yang terkandung dalam bab hikayat ini ialah teknik penyenaraian.4. Sementara itu. hikayat ini sesuai untuk menjadikan medan pengkajian tentang seni mengarang ini berdasarkan perkara-perkara tertentu. pemujukan dan penceritaan dan terdapat banyak jenis stalisitik seperti epistrop. antitesis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->