1.

0 PENGENALAN Kajian kali ini berfokus kepada bab tujuh dan bab lapan dalam buku hikayat “Hikayat Panji Jayeng Kusuma” yang merupakan hasil karya Abdul Rahman Kaeh pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 730 muka surat. Berdasarkan hikayat ini, kami akan mengkaji beberapa perkara dalam unsur penulisan. Antaranya, pendekatan pemerengganan yang meliputi bentuk dan teknik pemerengganan, retorika seperti penceritaan, pemerian, pemujukan dan sebagainya serta unsur stilistik seperti anaphora, simile dan lain-lain lagi.

2.0 SINOPSIS TEKS KLASIK Hikayat Panji Jayeng Kusuma merupakan sebuah cerita panji yang ditulis dalam bahasa Melayu. Cerita panji merupakan cerita yang berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan empayar Majapahit. Elemen-elemen utama yang diketengahkan dalam hikayat ini ialah tentang percintaan, pengembaraan dan peperangan. Percintaan dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma berlangsung dalam kalangan anakanak raja dari beberapa buah kerajaan. Antaranya adalah seperti Kuripan, Daha, Gagelang, Singasari, Manjapahit (Majapahit) dan Lasem. Kesemua anak raja dalam hikayat ini telah ditunangkan sesama mereka sejak kecil lagi. Antara watak yang terdapat dalam hikayat ini ialah Raden Inu Kerta Pati. Radin Inu Kerta Pati ini merupakan wira dalam cerita ini dan telah ditunangkan dengan Raden Galuh Candera Kirana iaitu seorang wirawati. Namun begitu, berlaku konflik dalam pertunangan antara Radin Inu Kerta Patidan dan Raden Galuh Candera Kirana kerana Radin Inu Kerta Pati mendapat gamabaran yang salah terhadap rupa paras Raden Galuh Candera Kirana. Hal ini telah menyebabkan Raden Inu Kerta Pati memutuskan pertunangan mereka dan memilih untuk berkahwin dengan anak raja Singasari, iaitu Raden Galuh Lasmi Ningrat. Walau bagaimanapun, Raden Inu Kerta Pati akhirnya mengetahui rupa paras sebenar Raden Galuh Candera Kirana selepas berangkat ke Daha untuk menghadiri perkahwinan Raden Galuh Candera Kirana. Setelah itu, Raden Inu berazam untuk mengambil semula tunangnya itu, tetapi usahanya gagal apabila Raden Galuh Candera Kirana telah menghilangkan diri. Akibat daripada peristiwa itu, maka bermulalah kisah pengembaraan mereka untuk mencari Raden Galuh Candera Kirana dan pelbagai peristiwa yang menarik seperti peperangan, penjelmaan, penyamaran dan sebagainya.

telah sampai ke rumahnya. Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. maka katanya. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. analisis bentuk perenggan yang digunakan dalam hikayat ini telah dilakukan bagi mengenal pasti bentuk perenggan yang digunakan. “Kepada adinda. pertengahan perenggan dan juga di akhir perenggan. Sementang pun dia baik . baginda tiada kerjanya. kakang. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. Seterusnya ialah adanya ayat penyangga utama dan ayat penyangga kecil yang memberikan huraian lanjut tentang ayat topik.1. Setelah hari petang. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Maka sahut Raden Kusuma Yuda. Oleh itu. Gila-gila dengan bermain. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker.1 Bentuk Perenggan Bentuk perenggan atau juga dikenali sebagai teknik pemerengganan ialah satu aspek yang penting dalam sesebuah penulisan. Syahadan. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. prenggan induktif.3. Kedudukan ayat topik di dalam sesuatu perenggan tidak spesifik kerana ayat topik boleh terletak di awal perenggan. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. katanya. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Sebermula. Terdapat empat jenis prenggan yang biasa digunakan iaitu perenggan deduktif. perenggan deduktif-induktif dan perenggan segi empat tempat.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. 1. Bentuk perenggan deduktif ialah perenggan yang meletakkan ayat topik pada bahagian awal perenggan dan diikuti oleh beberapa ayat sokongan. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan deduktif. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. Sebuah perenggan mesti mengandungi aiyat topik yang menyatakan fakta utama secara terperinci.0 DAPATAN ANALISIS 3. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. itulah kerjanya.1 Pendekatan Pemerengganan 3. akan Raden Ratna Lango kembali itu.

Gila-gila dengan bermain. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. minta perintah kepada Segerba Ningrat itu. Sementang pun dia baik parasnya. Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. telah sampai ke rumahnya. Ayat Penyangga Utama Setelah hari petang. Jika yayi tunggu. Akan Raden Aria itu saudara Permaisuri Wengker konon. maka Raden Kusuma Yuda pun datanglah kembali lalu duduk dekat Raden Ratna Lango berbaring-baring itu. Syahadan. maka ia pun berbaring-baring di tengah istana itu diadap inang pengasuh seraya katanya berfikir dalam hatinya. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu.275. itulah kerjanya. lain(lah) Yayi Kusuma Yuda ini. duduk siang malamk pun. Jika yayi tunggu. kakang. lebih Sira Panji yang sangat . Pun Yayi datang dari istana Kakang Segerba Ningrat. Lamun berulang kepda sindap-sindap isteri Sira Panji. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” ( Halaman 274.parasnya. baginda tiada kerjanya. “Kepada adinda. lewaan sangat lakunta sindap-sindap itu. masakan dapat rupanya yang baik itu paras berpindahkan kepada yayi dan hambanyakah kita maka sangat-sangat berulang kepadanya itu?” 2. “Dari mana juga ia Kusuma Yuda. duduk soang mala pun. Apa juga yang disukakannya gerangan?” Ayat Penyangga Kecil Maka sahut Raden Kusuma Yuda. akan Raden Ratna Lango kembali itu. maka katanya.” Maka Raden Ratna Lango marah oleh Menengar nama Segerba Ningrat itu lalu ia berludah. “Aku hendak mencari fitnah akan Ken Segerba Ningrat itu”. katanya. perenggan 210) Ayat Topik Sebermula. Setelah Raden Ratna Lango melihat adinda I baginda datang itu. sehari-hai tiada dapat duduk di rumah lagi. akan Raden Kususma Yuda itu anak Raden Aria Wengker.

kijang. menjangan itu. maka lebihnya itu disuruh bahagi-bahagikan kepada segala para puteri yang tiada datang itu dan kepada segala pengawa sekalian. 3. “Kakang. lebih Sira Panji yang sangat sukacita serta kasih sayang. kijang. Patut pula dengan rupanya. Ayat Kesimpulan Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. maka semuanya memohon kembali. Ayat Penyangga Utama Maka semuanya sukacita memuji-muji Ken Segerba Ningrat itu serta kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat. tuanku!” Maka ketiganya mengambil . tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. perenggan 220) Ayat Topik Setelah sudah para puteri itu masing-masing mengambil pemburuan itu. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. tanpa roh rasa hatinya melihat budi pekerti Ken Segerba Ningrat mengasihi segala para puteri itu. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. Ayat Penyangga Kecil Seketika duduk. Endang Kususma Jiwa! Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. Patut pula dengan rupanya. masing-masing membawa anak rusa. rata-rata dan disuruhnya hantarkan kepada Permaisuri ketiga dan Raden Galuh sekalian.sukacita serta kasih sayang. maka semuanya memohon kembali. Maka dengan sukacita mangkin bertambah-tambah kasih sayangnya akan Ken Segerba Ningrat itu oleh melihat budi pekertinya. apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. halus manis itu. halus mani itu. Contoh pemerenggan deduktif dalam hikayat ini ialah: Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. menjangan itu. masing-masing membawa anak rusa. “Hai. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. Seketika duduk. (Halaman 284.

Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. katanya. Endang Kususma Jiwa! Ayat Penyangga Utama Duduklah engkau di sini supaya aku ajari engkau bertapa kerana tempat ini aku yang empunya dia. “Kakang. Serta datang lalu naik ke pedati menyembah kaki Sira Panji. Akan tetapi bunuhlah aku dahulu supaya aku beri sebarang kehendakmu!” Ayat Penyangga Kecil Setelah Endang mendengar kata raksasa itu maka kata Endang Kusuma Jiwa. “Marilah kita palu dengan katu sebatang hidungnya. 1. Hikayat Panji Jayeng Kusuma ini terdapatnya penggunaan perenggan segi empat tepat.kayu sepotong seorang. perenggan 235) Ayat Topik Setelah dilihat Sang Perabu Jaya Raden Galuh tiada takut dan bergerak pun ia tiada daripada tempatnya duduk itu. Maka raaksasa itu pun terbaringlah supaya dapat Endang itu memalu dia. Bentuk perenggan segi empat tepat ini bermakna ayat topik dan ayat penyangga saling lengkap melengkapi sehingga tidak mudah untuk disunting kecuali mereka yang pakar. Maka segera disambut Sira Panji sambil dipeluk diciumnya. kepada masa itu Sira Panji duduk di pintu pedati adinda sedikit. . maka Raden Teruna Jaya pun datang dibawa Wirun. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Syahdan . apa upaya kita membunuh raksasa itu?” maka kata Endang kedua. Selain itu. maka terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya. tuanku!” Ayat Kesimpulan Maka ketiganya mengambil kayu sepotong seorang. “Hai. (Halaman 297.

janganlah kakang bertitah begitu. diembannya jejulukan asmara ju[r]ita. katanya. Tuan lepaskanlah dari hati yayi akan kesalahan. (Halaman 303. kusuma segunung. sampun pukulan! Janganlah tuanku lalai sangat!” Maka dibujuk pula oleh Kebu Sendubama dengan beberapa kata yang manis-manis dengan bahasa Kuripan. dewa anom maring kayangan jatih karma Lasmopuri!” (Halaman 305. Mana yang telah berlalu itu lalu. di dalam dua bab ini hanya terdapat dua bentuk perenggan yang digunakan iaitu perenggan deduktif dan perenggan segi empat tepat. kerta adi. Maka segera dibujuk Kebu Sendubama sambil dipeluk dicium kaki Sira Panji sambil menangis. batu kepala pun Sendubama. dewa aji agung ning kusuma gading. Lagipun sudahlah papa-kermanya kakang akan merasai yang selaku ini!” Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memeluk mencium Raden Teruna Jaya. Maka Raden Teruna Jaya pun menyembah kaki Sira Panji sambil menangis terlalu seraya katanya. serta dipacunya kudanya pergi mendapatkan matahari itu. seraya menangis terkenang-kenangkan isterinya. didapati hampir kesemua perenggan menggunakan bentuk perenggan deduktif dan ada beberapa perenggan yang menggunakan bentuk perenggan segi empat tepat. perenggan 241) 2. dewa maring kayangan. .“Sudahlah Tuan Yayi Teruna Jaya. kakang rasai hukum Sang Hyang Sukma oleh membuat orang tiada salah itu.”sama menyapu air matanya. Contoh pemerenggan segi empat tepat dalam hikayat ini ialah: (Kesemua ayat saling melengkapi dan ayat topik atau ayat penyangga tidak dapat dikenal pasti dalam perenggan ini) Akan Sira Panji berkata-kata itu sambil memandang matahari itu. tuanku. jelapahan jiwa panggeran kusuma jejulukan asamara giri. katanya. Bahawa sekali-kali tiada patik taruh hati. dewa susunan titisan Kusuma Jayanata. “Pukulan. dapat disimpulkan bahawa. perenggan 244) Setelah menganalisis bentuk perenggan dalam bab tujuh dan bab lapan Hikayat Panji Jayeng Kusuma. “Aduh. kerta ajo memanggui Jenggala. “Sampun pukulan. Oleh itu.

. teknik pentakrifan dan teknik falsafah. perenggan 213) . lupalah sudah akan aku. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan Ratu Wiradesa. Contoh di dalam hikayat: Syahadan. terlalu naik parasnya. maklumat yang mencukupi dan rangkuman ayat yang gramatis serta mudah difahami. perenggan 211) Selain itu. rindu sangat aku akan engkau. sedap manis akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulun. Oleh itu..3. teknik perbandingan. │Selama beroleh tuan baik rupa itu. “Marilah engkau duduk dekat aku di sini. Perenggan yang boleh diklasifikasikan sebagai perenggan yang baik apabila terdapatnya idea yang jelas. akn baginda itu pun berputera dua orang juga. Yang tua laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. tiada pernah datang kepadaku. (Halaman 276. (Halaman 277. teknik percontohan.!” Maka Ken Pangejangan pun suka tertawa lalu bangun.1. bagi menyampaikan idea tersebut terdapat 20 jenis teknik pemerengganan yang dikenal pasti dan antara teknik pemerengganan yang lazim digunakan ialah teknik penyenaraian.2 Teknik Pemerengganan Teknik pemerenggann adalah penting dalam menyampaikan idea yang konkrit dan tersusun.. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang. “Tiada tuanku patik lupakan tuanku. duduk dekata Radem Ratna Lango seraya katanya. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. Daripada sehari kepada sehari hendak berjalan mengadap tuanku sekalian jadi lupa. Di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik penyenaraian. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini terdapatnya pemerengganan teknik urutan masa. Contoh di dalam hikayat: Contoh 1: Segera ditegur Raden Ratna Lango sambil tertawa katanya.

ratna juita. Contoh di dalam hikayat: Seketika berjalan itu maka matahari pun masuklah. tiga hari tiga malam berjalan itu maka sampailah kaki Gunung Wilis lalu berhenti. Wirun mengerahkan orang membuat pesanggrahan. Maka bulan pun terbitlah dari tepi langit itu. kebanyakkan perenggan dibina penuh dengan dialog dan sukar untuk dikenal pasti teknik pemerengganannya. Segerba Ningrat! Di sini rupanya tuan duduk. perenggan 245) Di samping itu. didapati bahawa hanya tiga teknik pemerengganan yang dikenal pasti iaitu teknik penyenaraian. utama jiwaku. emas tempawan. Dan dari selama ini pun sahaja kakang hendak mengadap tuanku. selang beberapa lamanya. Setelah sudah maka pedati segala para puteri itu pun dibawa oranglah masuk ke peraduan. (Halaman 306. disangkakan Ken Segerba Ningrat datang mendapatkan dia itu lalu dipacunya kudanya itu sambil tertawa-tawa. . terlalulah ramainya. seperti muka orang yang baik parasnya. dewa susunan. perenggan 243) Setelah menganalisis Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini. “Aduh ari ningsun. Maka │berdebar-debar rasa hati Sira Panji memandang bulan itu. Ampunilah dosa pun kakang. Jangalah tuanku gusar akan pun kakang ini!” (Halaman 304. Maka hari pun malamlah.Contoh 2: Hatta. teknik urutan masa dan teknik urutan ruang. emas tempawan. terserlahlah rupanta gilang-gemilang sedang purnama. sudah berhias keluar dari peraduan rupanya. katanya. Hal ini demikian kerana. jiwa aku. pukulan. Sanggrahan telah sudah. dewa susunan. di dalam Hikayat Panji Jayeng Kesuma ini juga terdapatnya teknik pemerengganan urutan ruang.

maka ia pun keluarlah perlahan-lahan. Telah sampau ke balai manguntur. seperti taman dalam keinderaan rupanya.1 Pemerian Pemerian ialah berbentuk deskriptif iaitu memberikan gambaran kepada pembaca tentang sesuatu permandangan. Maka keempat putera baginda itu sudah ditawan oleh Ratu Wiradesa. (Halaman 297. lengkap dengan balai gading dalam kolamnya. Maka serba bungaan pun banyak berkembangan. terlalu terang. perenggan 233) . ( Halaman 281. pelita. Maka kata Endang bertemulah Endang ketiga dengan suatu dukuh. terlalu indah-indah rupanya.2.2 Retorika Retorik adalah asas pemujukan sebagai unsur yang pentingdalam bidang penulisan. akan baginda itu pun berputera dua orang juga. akan Ratu Surabaya itu ada berputera dua orang.Unsurunsur yang sedia ada dirangkumkan dalam perenggan penulisan tersebut. Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. seperti siang. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Sateria Kemara dan yang mudanya perempuan lagi kecil baharu umurnya delapan tahun bernama Raden Nawang Kirana. perenggan 211) (ii) Sebermula.3. pendedahan dan penceritaan. telah sunti orang tidur. pemujukan. penghujahan. terlalulah permai rupanya dukuh itu. kandil. (Halaman 276. Segala para putera beradu berkaparan. dilihatnya dian. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. sedap manis dan akan saudara Ratu Surabaya itu Ratu Banjar Kulon.Retorik terbahagi kepada enam iaitu pemerian. Yang tuanya laki-laki bernama Raden Wisa Merta dan yang mudanya bernama Raden Puspa Warsa. benda atau watak dan penulis akan memberi gambaran yang terperinci sehingga pembaca dapat menggambarkan dan membayangkannya. kejadian. penuh sesakanak-anak perdanan itu. terlalu baik parasnya. Antara retorik yang terdapat dalam Hikayat Panji Jayeng Kusuma ialah: 3. Pagarnya daripada batu putih terlalu indah rupanya. perenggan 217) (iii) Lalu berjalan ketiganya. akan Ken Pengejangan. pelaporan.

Contoh dalam hikayat. Maka belas hati Kelana Perwira Anom menengar kata segala pengasuhnya itu lalu turun santap. (Halaman 300. apakah hal kita dalam pengembaraan ini.” Maka sahut Sira Panji. terlalu ramai mengatur sarangnya kerana .3 Penceritaan Retorika penceritaan pula berbentuk naratif. Maka hancurlah rasa hatinya. katanya. makan sirih dan memakai bahu-bahuan lalu segera masuk pula ke peraduannnya itu. Baiklah juga tuanku bawa santap sedikit. Maka terkenanglah ia tatkala berjalan sama Ken Segerba Ningrat itu. sayup-sayup bunyinya. “Hendak ke mana tuan bawa kakang ini kerana kakang tiada mahu meninggalkan tempat ini. tuanku?” Maka beberapa dibujuk oleh segala kadayan itu serta dibawakannya hidangan nasi.[Cuaca rupanya] angin pun bertiup sepoi-sepoi. “Kakang Bagus.3. tuan? (Halaman 299. keyakinan dan pandangan pembaca. marilah kakang pun yayi bawa turun ke pedati.2. maka Kelana Perwira Anom pun memujuk kakanda baginda. Retorika pemujukan mementingkan kehalusan bahasa dengan menyelitkan unsur-unsur psikologi dengan menyelitkan kebaikan dan keburukan. (i) Syahadan. perenggan 237) (ii) 3.2. tambahan ia menengar segala bunyi-bunyian burung dan mergastua dalam hutan itu. perenggan 237) “Tuanku Pangeran Susunan. semerbak bahunya.2 Pemujukan Pemujukan ialah penulis akan cuba untuk mempengaruhi pemikiran. Kalau jadi sakit kelak apalah jadinya! Sudahlah paduka kakanda seorang gering. Dua tiga suap basuh tangan. tatkala itu hari pun sudah petang. utama jiwa patik sekalian.Contoh dalam hikayat: (i) Telah keesokkan harinya. datang pula tuanku pula ikut gering. Maka berbahu segala bunga-bungaan kiri kanan jalan itu. terlalu pilu hati Sira Panji. Retorik ini menghubungkan antara beberapa peristiwa yang berkaitan dalam satu plot yang logik. dari pagi-pagi.

Bagi skema pengguguran pula terdapat tiga bahagian iaitu elipsis. hatinya terlalu benci melihat rupa Ken Segerba Ningrat itu. bagi skema ragaman pula terdapat enam strategi iaitu umumkhusus. Mangkin bertambah-tambah pilu. dan isokolon. dan litoses. epistrop. Skema seimbang terbahagi kepada tiga strategi iaitu paralelisme. konkrit-abstrak. seorang pun para puteri itu tiada didapatkannya. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa supaya lebih menarik dan memberi pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca. dan aliterasi. Skema pengulangan pula terbahagi kepada sepuluh iaitu anafora. khusus-umum. olehnya Sira Panji tiada pernah mendapatkan dia itu. asindeton. oksimoron. Selain itu. dan enumerasi. alusi. majaz ragaman dan majaz melayu. abstrak-konkrit. majaz pertentangan. antitesis.3 Stilistik Stilistik merupakan salah satu cabang dalam bidang retorika. anadiplosis. dan polisendeton. simile dan personafikasi. Majaz ragaman . Air matanya juga berhamburan sepanjang malam itu. majaz perbandingan. epanalepsis. Majaz perbandingan pula terbahagi kepada tiga iaitu metafora. Di bawah skema hiperbaton terbahagi kepada tiga iaitu aposisi. Akhir sekali.hari sudah hendak malam itu. Selama Sira Panji beristerikan Ken Segerba Ningrat itu. (Halaman 270. kiasmus. perenggan 204) 3. masing-masing terlalu ramainya dengan gurau sendanya. skema hiperbaton. disfemisme. (Halaman 304. Strategi stalistik sering diaplikasikan dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. eufenisme. klimaks. antimetabole. Terdapat dua strategi daripada teori stilistik iaitu aspek skema dan aspek majaz. skema pengguguran dan skema ragaman. Kepada suatu hari Ken Segerba Ningrat duduk diadap segala para puteri itu bermain-main. pleonasme. dan parentesis. belas hatinya. perenggan 242) (ii) Alkisah. untuk strategi majaz pertautan pula terdapat tujuh strategi iaitu periprasis. asonansi. ironi. Hanyalah Raden Ratna Lango juga duduk itu. Majaz pertentangan pula terbahagi kepada empat iaitu hiperbola. sinekdot. anastrop. dan metonimi. maka tersebutlah perkataan Sira Panji kedua bersaudara duduk di Wiradesa itu. poliptoton. Manakala strategi majaz pula terbahagi kepada lima kategori iaitu majaz pertautan. Strategi skema terbahagi kepada lima kategori iaitu skema seimbang. sungguhpun ia bermain itu. skema pengulangan.

pepatah. perenggan 218) (ii) . (Halaman 282. katanya. antara stilistik skema dan majaz yang terdapat dalam hikayat ini ialah: 3. “Tinggal tuan mandi lalu ari ningsun. perenggan 208) 3.” (Halaman 276. tidak semua stilistik skema dan majaz terdapat di dalam hikayat ini. onomatopia. perenggan 207) (ii) Berkata benarlah ari ningsun. supaya pun Panji bawa emasku mengadap ayahanda bonda tuan?” Sira Panji berkata-kata itu sambil mencium tangan isterinya. tamsilan dan simpulan bahasa. silepsis. sepahnya disuapkan isterinya. Contoh dalam hikayat: (i) Telah sudah mandi lalu kembali memakai serupa laki isteri. Namun begitu. dan antanaklasis dan seterusnya ialah majaz melayu yang terbahagi kepada lima jenis iaitu pantun.1 Antitesis Antitesis ialah perletakan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan.terbahagi kepada lapan jenis iaitu simetri. paronomasia. ekslamasi. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu. Maka Sira Panji pun datanglah.Maka tiadalah terbicara lagi hati Raden Teruna Jaya lalu ia diam. Kelana Perwira Anom pun menyembah kakanda baginda laki isteri lalu keluar.3. utama jiwa.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. perenggan 211) Maka sahut Kelana Perwira Anom.Contoh dalam hikayat (i) Seketika duduk itu. bidalan. dijunjungnya. Telah sudah. dilihatnya semua sudah hadhir. “Tatkala kakang hendak tidur tadi.3. makan sirih dan memakai bahubahuan. pun kakang hendak keluar seketika. duduk santap nasi. Telah sudah santap. (Halaman 272.2 Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa berturutan. antimeria. (Halaman 274.

4 Anadiplosis Anadiplosis ialah pengulangan kata akhir sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. seperti hendak dikatakannya dirinya Raden Galuh Daha. “Ken Pangejangan!” Maka mangkin bertambah marahnya Kebu Sendubama seraya katanya.3 Epistrop Epistrop ialah pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. “Siapa namanya saudara kakanda itu. “Tatkala kakang hendak tidur tadi. (Aku) pun malas memandang mukanya! (Halaman 278. Halaman 282. perenggan 21) 3. Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Kelana Perwira Anom.5 Asonansi Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan diikuti oleh kosonan yang berbeza. dan apa mulanya hilang kakanda?” (Halaman 273. seraya katanya. gementar sendi tulangnya. kakanda taruh di atas kepala sama kampuh beta tadi itu.Contoh dalam hikayat: (i) Orang pun tiada suka datang kepada aku.(iii) Maka segala yang mendengar kata Kebu Sendubama itu pun takut.3. Maka Inya pun menyembah Kebu Sendubama seraya katanya. perenggan 213) 3. perenggan 208) .3.3. Contoh dalam hikayat ini: (i) Maka terlalu belas hati Raden Galuh melihat laku kakanda banginda mencari dia itu. kepada rasanya takut pula kena sumpah nenda baginda I Betara Kala.” Maka semuanya hairan dari sebab tiada pernah hilang itu. “Pergilah panggil Pangejangan itu ke sini segera!” (Halaman 294. perenggan 232) 3.

Contoh dalam hikayat: (i) Maka berjalanlah Sira Panji menuju jalan ke Gunung Wilis. Apa juga yang disukakannya gerangan?” (Halaman 275. perenggan 214) 3. perenggan 217) . “Sampainya hati tuanku hendak membunuh Raden Menteri Kembang Kuning itu kerana ia saudara tuanku.(ii) Setelah Inya menengar kata Raden Ratna Lango itu maka ia pub mengurutngurut dadanya seraya katanya. tuanku!” (Halaman 279. (Halaman 300. tombak. masing-masing berkampung duduk dengan dukacitanya di luar itulah. perenggan 210) (ii) Syahadan.6 Aliterasi Aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih katakata yang bersebelahan. seraya katanya. akan segala puteri itu semuanya bertunggu di luar peraduan itu juga.8 Polisindeton Polisindeton ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan.3.3. sehari-hari tiada dapat duduk di rumah lagi. perenggan 240) 3. Gila-gila dengan bermain.Contoh dalam hikayat: (i) “Dari mana juga ia Kusuma Yuda . perenggan 238) 3. perisai. Bukan mudah pekerjaan menyabung nyawa itu. lembing.Contoh dalam hikayat: (i) Maka Raden Ratna Lango pun terlalu sukacita beroleh keris dan kampuh dan sabuk itu. seorang pun tiada masuk hampir Sira Panji. berjalan itu.7 Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan. “Sungguhlah engkau kasih akan aku!” (Halaman 281. (Halaman 302.3.

perenggan 216) 3. seperti siang lakunya. (Halaman 281. (Halaman 271. (Halaman 280.3. (Halaman 279. perenggan 215) (ii) Maka mangkin ramai pula tertawa seperti (batu) roboh bunyinya.11 Ekslamasi Ekslamasi ialah sejenis retorik yang menggunakan kata seru bagi menegaskan maksudnya.3.3.Contoh dalam hikayat: (i) Syahadan. tiadalah boleh aku pulang ke kayangan. perenggan 217) 3. “Aduh.9 Eufemisme Eufemisme ialah penggunaan bahasa halus dalam penulisan. penuh sesak anak-anak perdanan itu. Contoh dalam hikayat: (i) Maka (ber) dirilah seorang dewa terlalu baik parasnya. perenggan 235) . perenggan 205) (ii) Segala para putera beradu berkaparan. Sekarang duduklah bertapa di sini supaya aku ajar tuan bertapa!” (Halaman 298.10 Simile Simile ialah perbandingan secara langsung antara dua objek yang dari segi fitrahnya tidak serupa namun mempunyai suatu kesamaan. Wong Galuh Lasmipuri! Besarnya kasihmu akan aku. gilang gemilang di hadapan Endang ketiga seraya katanya.3.Contoh dalam hikayat: (i) Maka segera disambut Kelana Perwira Anom seraya menyembah lalu santap sirih. Jika tiada aku bertemu dengan Wong Galuh.Gemar segala yang melihat dia. masing-masing dengan lakunya kerana letih bekas bermain itu. maka bulan terlalu amat terangnya.

terlanjurnya kasih bapa-bapa kita bersaudara?” (Halaman 278.Contoh dalam hikayat: (i) Maka sahut Raden Ratna Lango. (Aku) pun malas memandang mukanya!” (Halaman 278.3. perenggan 213) (ii) Setelah Raden I Ratna Lango menengar kata Ken Pangejangan itu sangat memuji-muji Ken Segerba Ningrat. Dan akan aku ini bukannya seperti hati orang itu. Orang pun tiada suka aku datang kepada aku. “Akan segala bina Sira Panji yang lain itu tiada menaruh malu dan tiada menaruh hati. disamarkannya dengan tertawa seraya katanya “Kasih sungguh engkau akan Segerba Ningrat itu! Akan aku ini tiadakah engkau sayang.12 Simpulan Bahasa Simpulan bahasa ialah rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan makna yang khusus. maka Mangkin sangat sakit hatinyaakan Segerba Ningrat. Ia suka menyembah anak kijang menjangan. boleh dapat oleh Ratu Segara Gunung dalam hutan perburuan itu. berlainan daripada makna asalnya.3. perenggan 214) .

anadiplosis dan pelbagai lagi jenis-jenis lain stalistik. . Sementara itu.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya kedua-dua bab ini merupakan perenggan deduktif dan hanya terdapat bebereapa perenggan yang berbentuk segi empat tepat.4. antitesis. Kesimpulannya. retorik yang terdapat dalam bab-bab hikayat ini ialah pemerian. hikayat ini sesuai untuk menjadikan medan pengkajian tentang seni mengarang ini berdasarkan perkara-perkara tertentu. Teknik pemerenggan yang terkandung dalam bab hikayat ini ialah teknik penyenaraian. pemujukan dan penceritaan dan terdapat banyak jenis stalisitik seperti epistrop. urutan masa dan urutan ruang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful