Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJ3112 3(2+1) 60 Jam Tiada Pertama – Tahun Tiga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan; Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan; Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik, berkesan dan bermakna; Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa

SINOPSIS

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam sukan; nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sport; administration of national and international sport agency; managing physical education and sport; managing tradisional games; sports development programme; laws and administration of sport; issues in sport; values and ethics in sport.

• • • • Konsep dan definisi pengelolaan. • • • • • Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan Pentadbiran organisasi sukan Pengendalian mesyuarat Belanjawan dan pengurusan kewangan Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan negara 2 3 Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan • • • • • • • • • • • • • • 1Kepimpinan 2Mengenalpasti dan penggunaan sumber 3Pengurusan sumber manusia 4Bekerja dengan sukarelawan 5Sumber kewangan 6Perancangan 7Penyelesaian masalah 8Membuat keputusan 9Penilaian 10Komunikasi 11Teknologi dalam sukan 12Pengurusan kemudahan 13Pengurusan stor 14Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan negara 8 4 4 Pengurusan permainan tradisional . pengurusan dan pentadbiran Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukan Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan 2 2 Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa.Tajuk Teori 1 Kandungan Jam Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

pengelolaan dan pentadbiran Pembangunan jurulatih Kenal pasti bakat Pembangunan athlit 6 2 Undang-undang dan pentadbiran sukan 7 • • Kaitan undang-undang dan sukan Liabiliti perundangan dalam sukan 4 Isu-isu dalam sukan • • • • • • Wanita dan sukan Sukan dan media massa Politik dan sukan Insentif dan athlit Perjudian dan sukan Cabaran sukan negara membangun masa kini 8 4 Nilai dan etika dalam sukan • • • • Permainan bersih (Fair play) Penyalahgunaan bahan dalam sukan Keganasan dalam sukan Gangguan dalam sukan Jumlah Amali 1 Lawatan ilmiah ke mana-mana atau beberapa agensiagensi sukan seperti. majlis sukan negara / institut sukan negara / persatuan permainan negara / majlis sukan negeri / persatuan permainan negeri dan lainlain badan yang berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani.5 • • • • Pengenalan kepada permainan tradisional Jenis-jenis permainan tradisional Peraturan-peraturan permainan tradisional Pengurusan pertandingan tradisional 4 Program pembangunan sukan • • • • Aspek perancangan. 30 24 .

pengelolaan dan pentadbiran Pembangunan jurulatih Kenal pasti bakat Pembangunan athlit Undang-undang dan pentadbiran sukan • • Kaitan undang-undang dan sukan Liabiliti perundangan dalam sukan Isu-isu dalam sukan . • Kertas kerja • Pengurusan lawatan • Pelaksanaan lawatan • Laporan Aspek yang perlu diberi perhatian ialah. • Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan • Pentadbiran organisasi sukan • Pengendalian mesyuarat • Belanjawan dan pengurusan kewangan Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan • • • • • • • • • • • • • Kepimpinan Mengenalpasti dan penggunaan sumber Pengurusan sumber manusia Bekerja dengan sukarelawan Sumber kewangan Perancangan Penyelesaian masalah Membuat keputusan Penilaian Komunikasi Teknologi dalam sukan Pengurusan kemudahan Pengurusan stor Program pembangunan sukan • • • • Aspek perancangan. Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan negeri.Melaksanakan lawatan berdasarkan perkara berikut.

• • • • • • Wanita dan sukan Sukan dan media massa Politik dan sukan Insentif dan athlit Perjudian dan sukan Cabaran sukan negara membangun masa kini Nilai dan etika dalam sukan • • • • 2 Pengurusan permainan tradisional Melaksanakan satu pertandingan berdasarkan perkara berikut. • Kertas kerja • Pengurusan pertandingan permainan tradisional • Laporan Permainan bersih (Fair play) Penyalahgunaan bahan dalam sukan Keganasan dalam sukan Gangguan dalam sukan 6 Jumlah 30 Jumlah Keseluruhan 60 .

(2006).A.N. Canada: McAra Printing Limited. Foundations of physical education and sport (13th edition). Brown.R. Rujukan Tambahan International Olympic Committee (2001). Sport Administration Manual.E. Champaign. Boston: WCB McGraw-Hill. (1999). & Melograno. J. D. CA: Benjamin Cummings. (2006). IL: Human Kinetics. . Isu dan Pelaksanaan. S.Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 70% 30% Rujukan Asas Mosston. M. Kuala Lumpur: Pearson Education. (2005).W. R. Pengurusan Sumber Manusia dari Perspektif Islam. (2006). Management Control Systems. A. Ab. Chicago: McGraw Hill. D. (2002). Developing the physical education curriculum: An achievement-based approach. & Bucher. (2004).J. Hewes. Aziz Yusof (2006). Athletics Training Management: Concepts and Application. V. San Francisco. Calgary. Rankin. Muhammad Nasri (2005). An Administrative Guidebook to Early Care and Education Programmmes. Teaching physical education (5th edition). Pengurusan Sumber Manusia. An Experiential Approach to Organisation Development.M. & Ashworth. Boston: McGraw Hill. Konsep. Anthony. D. Kelly. New Jersey: Prentice Hall. L. Boston: Allyn and Bacon. Wuest. Kuala Lumpur: Pearson Education. C.