P. 1
makalah Penyelenggaraan-Jenazah

makalah Penyelenggaraan-Jenazah

|Views: 62|Likes:
Published by Aminudin Harahap

More info:

Published by: Aminudin Harahap on Jun 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sebagai umat Islam yang mempunyai tugas sebagai khalifah di bumi, hendaknya kita tahu tata cara yang benar dan adab-adab yang baik dalam menjalani kehidupan. Salah satunya tentang jenazah dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Firman Allah SWT: “Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat.” (Ali Imran : 185) Islam menganjurkan ummatnya agar selalu ingat akan mati, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk mengunjungi orang yang sedang sakit menghibur dan mendo‟akannya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani,

menyembahyangkan dan menguburkannya. Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya,

memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok. Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti sudah terbayar. Kewajiban yang demikian sifatnya dalam istilah agama dinamakan fardhu kifayah.

Karena semua amal ibadah harus dikerjakan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang peraturan-peraturan di sekitar penyelengaraan jenazah itupun merupakan fardhu kifayah juga. Akan berdosalah seluruh anggota sesuatu kelompok kaum muslimin apabila dalam kelompok tersebut tidak terdapat orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah di sekitar penyelenggaraan jenazah itu. Oleh karena itu, dalam pembahasan makalah selanjutnya akan dipaparkan secara terperinci insya Allah tentang penyelenggaraan jenazah. Di dalam makalah ini akan dijelaskan hal-hal yang dikerjakan dalam penyelenggaraan jenazah dan juga doa-doa yang diucapkan dari pemandian hingga pemakaman. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana sikap seorang mukmin jika ada muslim lain yang baru saja meninggal dunia? 2. Bagaimana cara memandikan jenazah? 3. Apa saja yang disiapkan dalam pengafanan jenazah dan bagaimana cara mengafani jenazah? 4. Bagaimana cara menshalati jenazah? 5. Bagaimana cara memakamkan jenazah? C. Tujuan 1. Menjelaskan sikap seorang mukmin jika ada muslim lain yang baru saj meninggal dunia. 2. Mengetahui cara-cara pemandian jenazah.

Mengetahui cara memakamkan jenazah.3. Mengetahui cara-cara menshalati jenazah. Manfaat Setelah mengetahui tata cara dalam penyelenggaraan jenazah. 4. diharapkan para pembaca mampu menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang mampu dalam mempermudah sanak keluarga yang apabila keluarga tersebut terdapat kelaurganya yang baru saja meninggal yang mampu diurus oleh pembaca. 4. Mengetahui alat-alat dan bahan dalam pengafanan jenazah dan cara mengafani jenazah. 5. D. .

‫ﺍﻨﺎﷲﻮﺍﻨﺎﺍﻠﻳﻪﺭﺠﻌﻭﻥ‬ “. akan sangat aib baginya.. menyiapkannya sesudah itu...BAB II PEMBAHASAN Menyelenggarakan jenazah bukan saja setelah seseorang meninggal.AlBaqarah/2 : 156) .S. sampai selesai menguburnya semuanya telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah tentang itu secara terperinci. Oleh sebab itu. Semua yang di dunia ini hanyalah milik Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya. mengantarnya ke kubur dan menyaksikan penguburannya. tetapi agama menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang menyertai shalat jenazah.Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali. Walaupun penyelenggaraan jenazah itu merupakan fardhu kifayah.. Allah SWT telah berfirman : “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.S. Islam telah mengingatkan kita semua bahwa setiap insan yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ali „Imran/3 : 185) Jika ada kerabat yang meninggal.. keluarga yang meninggal hendaknya ikhlas dan rela melepaskan kepergiannya.... tetapi semenjak orang itu sakit. menjelang ajal. kalau seseorang tidak menguasai ilmu tentang aturan agamanya mengenai perkara ini... Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu..” (Q.(Q. di waktu datangnya ajal.. lengkap dan sempurna.

”(H. bersabda: “Diri orang mukmin itu tergantung (tidak sampai ke hadirat Allah) karena utangnya. Menutup badannya dengan kain agar auratnya tidak terlihat. Pemandian Jenazah Semua jenazah muslim yang wajib dimandikan kecuali muslim yang mati syahid.hingga utang itu dibayar. at.Tirmidzi) A.mendoakan dan menyhalatkannya. Memberi tahu keluarga. Membayar utangnya.Rasulullah saw. Sikap Seorang Muslim jika ada Muslim Lain yang Baru Saja Meninggal Sikap Seorang Muslim jika ada Muslim Lain yang Baru Saja Meninggal adalah: 1. B. 8. 2. Menutup mulutnya. Menutup (memejamkan) matanya. Diperbolehkan menciumnya sebagai tanda berduka cita.kerabat.yaitu mati. Tidak mencelanya. 5. Dalil wajibnya memandikan jenazah ialah hadits Nabi SAW yang berkenaan dengan sahabat yang meninggal karena jatuh dari ontanya: . 4.R.dan teman-temannya agar mereka segera mengurus. Tidak melukainya.Nabi saw. 3.Nabi Muhammad saw juga bersabda : “Dari Abu Hurairah. 7. bersabda : “Banyak-banyaklah kamu mengingat hal yang memutuskan kesenangan. Dari Abu Hurairah. yakni yang terbunuh dalam peperangan melawan kaum kafir.R.Tirmidzi) 6.”(H.yaitu dengan mengikat dagu dan kepalanya. at.sebagaimana tidak melukai badan orang yang masih hidup.

Syarat wajib mandi ialah: a. . Tahap-tahap memandikan jenazah a.batabg pisang yang dijejerkan. melainkan ia hanya dikafani dengan pakaian yang baik untuk kain kafan. karena setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat”. sabda Beliau: “Mandikanlah dia dengan air serta daun bidara” (atau dengan sesuatu yang menghilangkan daki seperti sabun). 1. Mayat orang Islam. Letakkan mayat pada tempat yang tinggi.dan lain-lain. Karena perintah memandikan mayat itu adalah kepada umumnya kaum muslimin Sedangkan muslim yang mati syahid tidaklah dimandikan walau ia dalam keadaan junub sekalipun. dan c. Syarat Wajib Memandikan Jenazah.” (H. lalu dimakamkan dengan darahnya tanpa dibasuh sedikitpun juga. b.R Bukhari dan Muslim).seperti bangku panjang. Memandikan mayat hukumnya adalah fardhu kifayah atas musilmin lain yang masih hidup. Ada tubuhnya walaupun sedikit. maka kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi muslimin selebihnya. apabila diantara mereka ada yang mengerjakannya. Diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Raslullah SAW bersabda “Janganlah kamu mandikan mereka. Dan beliau menyuruh agar para syuhada dari perang Uhud dikubukan dengan darah mereka tanpa dimandikan dan disembahyangkan. ditambah jika kurang atau dikurangi jika berlebih dari tuntunan sunnah. Mayat itu bukan mati syahid. 2. Artinya.”Dari Ibnu Abbas Ia berkata: Tatkala seorang laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal.

b. Siramlah seluruh badan lalu bilas dengan sabun. g. e. d. Jika suami dan mahram sama-sama ada. Ganti pakaian jenazah dengan pakaian basahan. tetapi auratnya tetap ditutup. Sandarkan punggung jenazah dan urutlah perutnya agar kotoran di dalamnya keluar. suami atau mahramnya. maka istri lebih berhak memandikan suaminya. Kecuali kalau mayat itu adalah anak-anak.daun bidara.atau daun lain yang berbau harum. Basuhlah mulut. f. h. . maka laki-laki boleh memandikanya Begitu juga kalau yang meninggal adalah seorang laki-laki. Gunakan tabir untuk melindungi tempat memandikan dari pandangan umum. Sebaliknya juga jika mayat itu adalah perempuan. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki. tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. kecuali istri dan mahramnya. 3. yang memandikannya laki-laki pula. i. gigi. seperi sarung agar lebih mudah memandikannya. Bila seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan. Wudhukanlah jenazah. Yang Berhak Memandikan Mayat Jikalau mayat itu laki-laki. kepala dan janggutnya. Siram dengan air yang dicampur kapur barus. jari. maka mayat itu hendaklah “ditayammumkan” saja. Sisirlah rambutnya agar rapi. c.

.R Ahmad) 4. berpindahlah hak itu kepadakeluarga jauh yang berpengetahuan serta amanah (dipecaya). Lalu perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar.” (H.Jika ada beberapa orang ayng berhak memandikan. di tempat yang sunyi. berarti tidak ada orang yang masuk ke tempat itu selain orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan. seperti ranjang atau balai-balai. Mula-mula jenazah didudukkan secara lemah lembut dengan posisi miring ke belakang. dengan syarat ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. gigi dan lubang hidungnya juga dibersihkan. Pakaian mayat diganti dengan kain mandi atau basahan. Rasulullah SAW bersabda : ”Dari „Aisyah Rasul bersabda: “Barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan. tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu. Cara Memandikan Jenazah Dalam memandikan jenazah sebaiknya mayat diletakkan di tempat yang tinggi. mulut. Kemudian jenazah ditelentangkan dan kedua kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca. Jika ia tidak pandai. Kata Beliau lagi: “Yang memimpinnya hendaklah keluarga yang terdekat kepada mayat jika ia pandai memandikan mayat. seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya”. maka siapa saja yang dipandang berhak karena wara‟nya atau karena amanahnya. maka bersihlah ia dari segala dosanya. sebaiknya kain sarung supaya auratnya tidak mudah terlihat. Setelah perca pembalut tangan diganti. maka yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat dengan si mayyit. Kalau tidak. orang yang memandikan meletakkan tangan kanan di bahu jenazah dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk dan lututnya menahan punggung jenazah.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengafani jenazah yaitu sebagai berikut. Mulailah dengan bagian sebelah kanan dan tempat-tempat wudhu‟nya”. dengan memperhatikan agar rambut yang gugur dikembalikan. dan taruhlah kapur atau sedikit kapur pada yang terakhir. Setelah itu dibasuh bagian kanan kemudian bagian kirinya badannya. dengan air dan sidr. setelah itu air bercampur sidr tadi dihilangkan dengan menyiraminya secara merata dengan air bersih. Dengan melakukan rangkaian ini. kewajiban yang harus kita lakukan adalah mengafani. berarti telah selesai satu kali mandi.Berikutnya. Setelah itu kepalanya. dan dirapikan dengan sisir. jenazah diwudhukan seperti wudhu orang hidup. lima kali atau lebih jika kamu pandang hal itu perlu. Untuk semua ini digunakan air bercampur sidr. Kemudian dibaringkan ke sebelah kanan dan dibasuh pula bagian belakang badannya yang sebelah kiri. (H. C. . maka najis itu wajib dibersihkan. kemudian jenggotnya dibasuh dengan menggunakan sidr. lalu tubuhnya dibaringkan ke kiri dan dibasuh bagian belakang sebelah kanan.R Bukhari) Apabila ternyata setelah selesai dimandikan masih ada najis yang keluar. Mengafani Jenazah Setelah dimandikan. Nabi Muhammad bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya Ummi Kulsum: “Kamu mandikanlah ia tiga kali. namun masih disunnahkan melakukannya sampai tiga kali. Kemudian sekali lagi disiram dengan air bercampur sedikit kapur.

Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada.Taburkan wangi-wangian tiap helai.R.kemudian baju. 3.R. kepada kami adalah kain basahan.lalu kerudung. Ikatlah dengan kuat yaitu dengan 3.”(H.”(H.”Saya adalah salah seorang yang turut memandikan Ummu Kulsum binti Rasulullah saw.ketika wafatnya. .al-Bukhari) Hadits lain yang mengatakan lima lapis bagi perempuan yaitu : “Dari Laila binti Qanif. Sedangkan Rasulullah saw.baik ihram haji maupun umrah. sedangkan perempuan dengan lima lapis. Kain kafan harus dalam keadaan baik. Orang yang meninggal dalam ihram.(H.tetapi tidak boleh berlebihan.tanpa baju dan tanpa serban di dalamnya. d. Laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain kafan.kemudian tutup kepala. Yang mula-mula diberikan Rasulullah saw. Kain kafan hendaknya bersih dan kering serta diberi minyak wangi.Abu Dawud) 4. c. e.Abu Dawud) 2. Cara mengafani jenazah : a.Rasulullah saw. Tidak dari jenis yang mewah dan mahal harganya.R. “Janganlah kamu berlebig-lebihan (memilih kain yang mahal) untuk kafan karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera.tidak boleh diberi wangi-wangian dan tutup kepala. berdiri di tengah pintu membawa kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai-sehelai. Letakkan jenazah di atas kafan dengan pelan-pelan. b.1. Hamparkan kain sehelai demi sehelai. “Dari Aisyah. 5 atau 7 ikatan.katanya. dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas. dan sesudah itu dimasukka ke dalam kain yang lain(yang menutup sekalian badan).

Sesudah berdiri seperti biasanya akan mengerjakan shalat. Menyalati Jenazah 1. c. lalu mengerjakan: a.D. Letak jenazah sebelah kiblat dari orang yang menyembahyangi. menghadap kiblat. talu takbiratul ikhram (mengucapkan “Allaahu Akbar).suci badan tempat dan pakaian.yaitu harus : suci dari hadas dan najis. Setelah takbir yang ketiga. Syarat-syarat shalat jenazah a. b. 2. Setelah membaca niat. Selesai takbir yang kedua.kemudian membaca surat Fatihah (tidak membaca surat yang lain).kecuali bila shalat dilakukan di atas kuburan atau shalat gaib. d.karena Allah. c. Shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain. lalu membaca salawat atas Nabi Muhammad saw. . Rukun dan cara mengerjakan shalat jenazah Shalat jenazah tidak dengan ruku‟ dan sujud. lalu membaca do‟a setidak-tidaknya sebagai berikut. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani b. Niat.dan menghadap kiblat.setelah membaca Fatihah lalu takbir kedua yaitu mengucapkan “Allaahu Akbar”.menutup auratnya. Caranya sebagai berikut.tidak dengan adzan dan iqamat.lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada perut (sedekap). sengaja mengerjakan shalat atas jenazah dengan 4 takbir.

karena jika orang shaleh. Jenazah segera dikuburkan. . Setelah selesai takbir keempat.”Hendaklah kamu segerakan mengubur jenazah.do‟anya sebagai berikut. Bila mayat anak-anak. lalu membaca doa sebagai berikut. ‫ﺍﻟﻠﻬﻢﻻﺗﺤﺮﻣﻨﺎﺍﺟﺮﻩﻭﻻﺗﻔﺘﻨﺎﺑﻌﺪﻩﻭﺍﻏﻔﺮﻟﻨﺎﻭﻟﻪ‬ Akan lebih sempurna dan lebih lengkap dengan membaca do‟a: ‫ﺍﻟﻠﻬﻢﻻﺗﺤﺮﻣﻨﺎﺍﺟﺮﻩﻭﻻﺗﻔﺘﻨﺎﺑﻌﺪﻩﻭﺍﻏﻔﺮﻟﻨﺎﻭﻟﻪﻭﻻﺧﻮﺍﻧﻨﺎﺍﻟﺬﻳﻦﺳﺒﻘﻮﻧﺎﺑﺎﻻﻳﻤ‬ ‫ﺎﻥﻭﻻﺗﺠﻌﻞﻓﻰﻗﻠﻮﺑﻨﺎﻏﻼﻟﻠﺬﻳﻦﺍﻣﻨﻮﺍﺭﺑﻨﺎﺍﻧﻚﺭﯗﻑﺭﺣﻴﻢ‬ f.Supaya lebih sempurna bacalah doa sebagai berikut.dan jika . ‫ﻮﺍﻋﻒﻋﻨﮥ ﴾ﻫﺎ( ﻮﻋﺎﻔﮥ )ﻫﺎ( ﻮﺍﺭﺤﻣﮥ )ﻠﻬﺎ( ﺍﻠﻟﻬﻡﺍﻏﻓﺭﻠﮥ‬ ﴿‫﴿ﺑﺎﻟﻤﺎﺀﻮﺍﻟﺪﺝﻮﺍﻟﺒﺮﺩﻮﻧﻘﻪ﴾ﻫﺎ﴿ﻮﺍﻏﺴﻠﮥ﴾ﻫﺎ﴿ﻮﻮﺳﻊﻣﺪﺧﻠﮥ﴾ﻫﺎ﴿ﻮﺍﻛﺭﻢﻧﺰﻟﮥ﴾ﻫﺎ‬ ‫﴾ﻫﺎ﴿ﺍﻻﺑﻴﺾﻣﻦﺍﻟﺪﻧﺲﻮﺍﺑﺪﻟﻪ ﻣﻦﺍﻟﺨﻄﺎﻱﻛﻤﺎﻳﻨﻘﻰﺍﻟﺜﻮﺏ﴾ﻫﺎ‬ ‫ﻓﺘﻨﺔﺍﻟﻘﺒﺮﻭﻋﺬﺍﺏﺍﻟﻨﺎﺭ ﴾ﻫﺎ﴿ ﻭﻗﻪ ﴾ﻫﺎ﴿ ﺩﺍﺭﺍﺧﻴﺮﺍﻣﻦﺯﻭﺟﻪ‬ Keterangan : Bila mayat perempuan lafads “Lahaa” menjadi “Lahu” dan selanjutnya.Rasulullah saw. bersabda. “Dari Abu Hurairah.maka kamu mendekatkannya pada kebaikan. E.Posisi imam untuk menshalati jenazah laki-laki adalah di samping kepala mayat. Menguburkan Jenazah Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penguburan jenazah adalah : 1. ‫ﺍﻟﻠﻬﻢﺍﺟﻌﻠﻪﻓﺭﻃﺎﻻﺑﻮﻳﻪﻭﺳﻠﻔﺎﻭﺫﺧﺮﺍﻭﻋﻅﺔﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻭﺷﻔﻴﻌﺎﻭﺛﻘﻞﺑﻪﻣﻮﺍﺯﻳ‬ ‫ﻨﻬﻤﺎﻭﺍﻓﺮﻍﺍﻟﺼﺒﺮﻋﻠﻰﻗﻠﻮﺑﻬﻤﺎﻭﻻﺗﻔﺘﻨﻬﻤﺎﺑﻌﺪﻩﻭﻻﺗﺤﺮﻣﻨﺎﺍﺟﺮﻩ‬ e. Kemudian memberi salam. .Posisi imam untuk menshalati jenazah perempuan adalah disamping perut mayat.

Ketika meletakkan jenazah di dalam kubur.R.atau bambu.lalu tutup dengan papan. 7.jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat. Mayat dipikul dari empat penjuru.R.” (H. Setelah sampai di tempat pemakaman.at-Tirmidzi) 6. 3.(H. lebar kira-kira 1 meter. 4. Tata cara tersebut adalah sebagai berikut.Ibnu Majah) 5. Liang lahat dibuat seukuran jenazah dengan dengan kedalaman kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan.supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Liang lahat tidak dibongkar dengan binatang buas. “Barang siapa yang mengikuti jenazah maka hendaklah memikul pada keempat penjuru ranjang(keranda) karena sesungguhnya seperti itu adalah dari sunah Nabi. Lepaskan tali-tali pengikat.(H.ia bukan orang yang shaleh.R.kayu.Muslim) 2.kita membaca do‟a: ‫ﺒﺳﻢﺍﷲﻮﻋﻟﻰﻤﻟﺔﺮﺴﻭﻝﷲ‬ Artinya : Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Mendoakan dan memohonkan ampun atas jenazah.dan timbun sampai galian liang kubur menjadi rata. Maksud menguburkan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga keehatan orang-orang di sekitar makam dari bau busuk. . Kita harus mengetahui tata cara penguburannya. Tata Cara Menguburkan Jenazah : Dalam penguburan jenazah. kita tidak boleh sembarangan.

Cara ini dalam bahasa Arab disebut lahad. tidak nampak jasadnya dan tidak tercium baunya dan juga agar tidak mudah dimakan burung atau binatang lainnya. 2. 4. Oleh sebab itu. Memperdalam Galian Lubang Kubur Maksud mengubur mayat ialah supaya tertutup. Cara ini dalam bahasa Arab disebut syaqqu atau dlarhu. 3. Waktu Untuk Mengubur Mayat Mengubur mayat boleh pada siang atau malam hari beberapa sahabat Rasulullah Saw dan keluarga beliau dikubur pada malam hari.1. karena demikian menurut sunnah Rasulullah SAW. Tentang Liang Lahad Cara menaruh mayat dalam kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat. . kemudian di atasnya ditaruh semacam bata dengan posisi agak condong. Cara Memasukkan Mayat ke Dalam Lubang Kubur Cara terbaik ialah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. supaya nantinya setelah ditimbun mayat tidak langsung tertimpa tanah. kemudian mayat diletakkan di dalamnya. Cara lain ialah menaruh mayat dalam peti dan menanam bersama peti tersebut ke dalam kubur. kemudian setelah mayat dimasukkan ke dalam peti lalu peti itu ditutup lalu ditimbun dengan tanah. Atau peti tersebut terlebih dahulu diletakkan dalam keadaan kosong dan terbuka. Ada juga dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur. lubang kubur harus cukup dalam sehingga jasad mayat itu aman dari hal-hal di atas. lalu di atasnya diletakkan semacam bata dengan posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan.

Bahkan para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu ditempelkan langsung ke tanah. Berdo‟a Waktu Menaruh Mayat Dalam Kubur Pada waktu mayat dimasukkan ke dalam kubur maka dianjurkan supaya membaca do‟a: ‫ﺒﺳﻢﺍﷲﻮﻋﻟﻰﻤﻟﺔﺮﺴﻭﻝﷲ‬ Artinya: “Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah”. Mencurah Kubur Dengan Tanah Tiga Kali Sesudah mayat diletakkan dengan baik.5. Tentang Mengalas Dasar Kubur Para ulama mazhab empat berpendapat makruh menaruh hamparan atau bantal di bawah mayat di dalam kubur. 9. mayat diletakkan miring ke kanan menghadap kea rah kiblat dengan menyandarkan bagian tubuh sebelah kiri ke dinding kubur atau dinding peti supaya tidak terlentang kembali. maka masing-masing orang yang menyaksikan penguburan itu dianjurkan mencurahi lubang kubur itu dengan . 6. Menutupi Kubur Mayat Perempuan Pada Waktu Ia Dimasukkan Kedalamnya Bagi mayat perempuan hendaknya dibentangkan kain dan sebagainya di atas kuburnya pada waktu ia dimasukkan kedalamnya. syaqqu maupun dikubur di dalam peti. 8. Menghadapkan Mayat ke Arah Kiblat Baik di dalam lahad. 7.

Sesudah itu. Sunnah Berdo‟a Untuk Mayat Seusai Pemakaman Disunnahkan memohon ampun bagi mayat dan minta dikuatkan pendiriannya seusai ia dimakamkan. Sunnah Menyapu Kubur Dengan Telapak Tangan Disunnatkan bagi orang yang menyaksikan pemakaman mayat.tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepalanya. 10. karena pada saat itu ia sedang ditanya di dalam kubur. 11. . dilanjutkan ditimbun dengan tanah galian kubur itu sampai cukup. menyapu kubur dari arah kepala mayat sebanyak tiga kali.

dll. Niat. maka fardhu kifayah atas orang yang hidup menyelenggarakan empat perkara. yaitu: 1.BAB III PENUTUP A. Berdiri jika mampu c. Mengkafani mayat Kain kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat. ada tubuhnya walaupun sedikit. Memandikan mayat Syarat wajib mandi ialah mayat orang Islam. Kesimpulan Apabila seorang muslim meninggal. Takbir empat kali . 2. Rukun-rukunnya yaitu: a. dan mayat itu bukan mati syahid. b. suci badan. Menshalatkan mayat Syarat-syaratnya yaitu: a. c. Letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyalatkan. 3. Sebagaimana syarat-syarat shalat lainnya. Tetapi sebaiknya tiga lembar untuk laki-laki dan lima lembar untuk perempuan. Dilakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani. b. seperti menutup aurat.

mengafani.menyhalatkan maupun menguburkannya.d. Membaca al-fatihah setelah takbiratul ihram e. . Saran Dengan adanya makalah ini diharapkan pembaca dapat memahami cara-cara dalam penyelenggaraan jenazah baik memandikan. Mendo‟akan mayat sesudah takbir ketiga g. Dalamnya kubur sekurang-kurangnya sampai kira-kira bau busuk mayat tidak tercium dari atasnya dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. B. Memberi salam 4. Menguburkan jenazah Merupakan kewajiban yang terakhir. Membaca shlawat atas Nabi sesudah takbir kedua f.

2008.Haidir Ali.DAFTAR PUSTAKA Rahmani. Malang : Tiga Serangkai.com/2011/03/makalah-penyelenggaraan-jenazah. (9 Mei 2008) http://ovlin-penyelenggaraanjenazah. Indoskripsi Penyelenggaraan Jenazah. Ahjad. Kitab Janazah.html .blogspot.2007.[Tanpa Alamat Website].Makky.Surabaya:Nuriah. Haludi.Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam 2 untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas. 1991. Jakarta: Bulan Bintang Lead.blogspot. Nadjih.com/ http://al-wasoya.Khuslan.Abdurrohim Said.Risalah Tuntunan Shalat Lengkap.

Tugas AIK IV PENYELENGGARAAN JENAZAH DISUSUN OLEH KELOMPOK 7 DWI ASRULLAH NURUL ASQIA SUSI SUSANTI (10535 4340 09) ( ( ) ) JURUSAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2011 .

.............................. MENYALATI JENAZAH ........ 5 C............................................................................................................................................... MANFAAT ....................... 2 D............................................... KESIMPULAN .................................. 18 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................................................................................................................... 3 BAB II PEMBAHASAN A..................... 2 C... 17 B................ RUMUSAN MASALAH ........... MENGAFANI JENAZAH . 9 D................. PEMANDIAN JENAZAH .......................... SARAN .................................................................................................................... 1 B............DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A....... 11 BAB III PENUTUP A..................................................................... SIKAP SEORANG MUSLIM JIKA ADA MUSLIM LAIN YANG BARU SAJA MENINGGAL ...... TUJUAN ... 5 B............................................................. LATAR BELAKANG ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->