PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI

PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. JAIS SAIRUS

NOTA PJM 3110
Tajuk 1 : Sejarah Dan Perkembangan Pj
Pj zaman purba

-

Zaman manusia purba dan kecergasan manusia hidup dalam keadaan nomad (pindah randah). Melakukan aktiviti memburu dan mengumpul makanan untuk terus hidup. Apabila berjaya mendapat tangkapan mereka akan berkumpul dan meraikan kejayaan tersebut dengan berpesta(menari, permainan kebudayaan dan berkumpul). Aktiviti sebegini memerlukan tahap kecergasan yang tinggi dan konsisten.

-

Zaman neolitik (revolusi pertanian) gaya hidup primitif (menetap disuatu kawasan dan menjalankan aktiviti pertanian akibat pengenalan teknologi yang memudahkan mereka). Zaman pembangunan dalam bidang pertanian.Aktiviti kecergasan mula berkurang.

-

Tamdun kuno(China dan india) masyarakat di china ketika itu tidak melibatkan diri dalam sebarang aktiviti kecergasan sehingga masalah sistem kardiak wujud.Falsafah confucious

menggalakan penglibatan dalam aktiviti kecergasan fizikal. Kemudian, kungfu telah diperkenalkan sebagai aktiviti yang membantu tubuh manusia menjadi sihat dan berfungsi. Seterusnya aktiviti kecergasan lain seperti menari,memanah,lawan pedang dan gusti diwujudkan.

di india, masyarakat dihalang penglibatn mereka akibat kepercayaan agama. Fokus mereka lebih kepada spiritual daripada mengamalkan pergerakan. Namun satu kaedah senaman yang masih terikat dengan kepercayaan agama telah 1

diperkenalkan oleh golongan mubaligh hindu yang hidup secara sederhana dan berteraskan disiplin diri dan meditasi, iaitu yoga. Yoga ialah penyatuan antara tubuh,akal dan roh. Yoga kini dijadikan teknik dalam beberapa program kecergasan
IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.eRDa

PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI
PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. JAIS SAIRUS bagi membantu organ berfungsi dengan baik dan meningkatkan tahap kesihatan badan. Timur tengah mementingkan tahap kecergasan yang tinggi dalam pasukan tentera dan masyarakat bagi kepentingan politik dan ketenteraan. Contohnya, seperti tamadun parsi yang menuntut semua rakyat mempunyai tahap kecergasan yang tinggi. Tahap kecergasan diperolehi daripada pelbagai latihan keras seperti berkawad, memburu, berkuda, memanah dan melontar lembing yang perlu dilalui oleh mereka ketika berusia enam tahun lagi. Latihan ini bertujuan bagi meningkatkan kekuatan dan stamina dan bukannya untuk kebaikan kesihatan. Kaedah ini untuk melahirkan ramai tentera untuk meluaskan empayar. Zaman greek (Athens) masyarakat yunani mengutamakan kesempurnaan fizikal. Sparta dan Athens terkenal dengan bidang pj yang mempunyai objektif yang berbeza ketika itu. Pj bagi Sparta lebih kepada pembentukan tentera yang kuat, manakala Athens tertumpu pada prinsip demokrasi. Aktiviti fizikal masyarakat Athens bertujuan untuk membina tubuh badan yang sihat agar hidup lebih aktif dan pentingkan nilai estetik.

masyarakat percaya keseimbangan antara kecergasan badan dan otak berkait rapat. Dimana kecergasan fizikal dan minda mempunyai kepentingan yang sama dengan kekuatan dan badan dalam menjana kesihatan mental. Aktiviti gimnastik dengan berbantu muzik merupakan pelajaran yang penting ketika itu.

Pj zaman renaissance lebih kurang sama dengan pj masa kini. dilakukan untuk kebaikan sendiri. menjurus lebih kepada aktiviti keagamaan dan seni. merupakan salah satu saluran untuk memberikan ketenangan jiwa dan melahirkan tubuh badan yang sihat. 3 kumpulan utama zaman renaissance. 2

IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.eRDa

Moralis – aktiviti fizikal sebagai cara melaksanakan pekerjaan. Terdapat perbezaan permainan antara golongan istana dan golongan biasa. seimbang dan harmonis dari segi JERIS. golf dan sebagainya.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. serta seni mempertahankan diri. 3 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. pertukangan dan kebun. bola sepak dan ragbi diperkenalkan oleh penjajah dan pedagang. Pj di sekolah mengutamakan aktiviti sukan dan permainan. manakala murid lelaki diberi latih tubi. renang dan lari berpagar.   permainan2 baharu seperti badminton. JAIS SAIRUS    Humanis. Pj di Malaysia - Era prakolonial (sebelum penjajahan inggeris) pj melalui aktiviti kebudayaan dan kesenian. - Era penjajahan inggeris  pj formal belum diwujudkan dalam jadual persekolahan. permainan masa lapang (tradisional).eRDa . Pj moden Wujud sukatan pelajaran pj untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. bola sepak. pj diperkenalkan untuk mengekalkan status quo penjajah iaitu latihan jasmani dicampur dengan berkebun supaya rakyat kekal menjadi pesawah. Pj menjurus kepada membentuk insan yang menyeluruh. Sesetengah aktiviti sukan dimajukan dengan organisasi/tahap yang tinggi dan terdapat undang2/peraturan yang ditetapkan. Contoh. Realism – pendidikan fizikal sebagai sebahagian drpd akal yang sihat dalam tubuh yang sihat (utamakan penjagaan tubuh).menghargai pendidikn dalam sukan seperti memanah. Memberi fokus kepada kesan pergerakan dan kemahiran (tarian dan gimnastik). 1890an murid perempuan mula diajar olahraga.

1930an rancangan pj untuk sekolah telah dimulakan. Masyarakat sedar akan kepentingan pj.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. Arahan dalam bahasa jepun dan pengajaran jasmani lebih bercorak ketenteraan. 1950an kepentingan pj meningkat kerana diwajibkan disemua sekolah.  latihan jasmani (tai sho) diperkenalkan kepada murid. Sekolah dibuka semula dan latihan jasmani sebagai mata pelajaran kekal disekolah. IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. Guru tempatan dihantar ke luar Negara bagi meluaskan pengetahuan tentang PJ. JAIS SAIRUS  1913 maktab perguruan di matang perak ditubuhkan untuk memberikan latihan kawad kepada bakal guru dan galakkan mereka memasuki pasukan sukarelawan.   1920an keutamaan diberikan kepada aktiviti senaman. Era penjajahan jepun  rancangan yang telah diusahakan dalam pendidikan tergendala.  1940an sukatan pelajaran pj telah dikaji semula untuk dikemas kini supaya selari dengan perkembangan pendidikan. Bertujuan untuk membolehkan semua sekolah 4 menggunakan satu sukatan pelajaran yang baru dan sesuai bagi masyarakat dinegara kita. latihan kawad dan permainan.   1940an sukatan pelajaran latihan jasmani diterbitkan oleh MPSI untuk adakan sukatan yang formal untuk sekolah. - Era penjajahan british (sebelum merdeka)  tujuan pj sama dengan tujuan semasa penjajahan inggeris. Latihan jasmani ketika itu bertujuan membentuk individu yang patuh kepada arahan. senaman diadakan 30 minit sebelum masuk belajar. Setiap pagi murid terpaksa membuat senaman beramai-ramai selama 30 minit. - Era selepas merdeka  1960an sukatan pelajaran pj dikaji semula. Sukatan berasaskan latihan fizikal. Penguhasa pj di negeri2 selat telah dilantik. Melalui kursus perkhidmatan. Wujud sukatan untuk murid lelaki dan perempuan.eRDa . rancangan latihan guru pj dilancarkan ke seluruh negara. taat kepada pemerintah dan berdisiplin.

JAIS SAIRUS  usaha meningkatkan mutu pj disekolah diteruskan dengan penubuhan MPIK. Pertandingan permainan dan olahraga sebagai aktiviti lanjutan di sekolah.eRDa . 1958 KPM tubuhkan MSSM. Kursus satu tahun diadakan di MPIK dan kurikulum adalah sama dengan KDP pj di Britain. Pj dimasukan dalam kurikulum kursus diploma pendidikan di UM bagi melengkapkan bakal guru siswazah dengan kemahiran dan pengetahuan dalam pengajaran pj. 1970an sukatan pj disemak semula dan dikeluarkan dalam bm dan bi (menjurus kepada pergerakan dan kemahiran termasuk tarian dan gimnastik). 5 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.    pj disekolah lebih menjurus kepada aktiviti sukan dan permainan. Pj menjadi mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan menengah.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN.

Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal. v. 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan. 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN.eRDa 6 . sosial. semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. neuromaskular. JAIS SAIRUS Tajuk 2 : Konsep. Teori Dan Falsafah Pembentukan Kurikulum Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor. Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh. Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan pendidikan jasmani Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. kognitif dan afektif. Baley & Field (1976). budaya. yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak. iii. mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal Jenny (1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial. ii. i. memperoleh pengetahuan. hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. Barrow (1971. intelektual. iaitu psikomotor. pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik. Hal ini bermakna. satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik. Freeman (1977. iv. emosional dan estetik.

F Williams. Menginterperitasikan pendidikan melalui jasmani sebagai pendidikan melalui pengalamanpergerakan–DelbertOberteutter. Pendekatan ang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jsamani yang merangkumi tiga aspek penting iait penglibatan murid secara aktif dan selamat. dan alat. Hetherington. berdikari. Aktiviti yang dipilih haruslah mempunyai dan menyediakan peluang bagi individu untuk menjadi sabar. JAIS SAIRUS FPK ini. akhlak dan intelektual dianggap sebagai pendidikan yang dicapai melalui pendidikan jasmani – Clark W. Pendidikan Jasmani adalah jumlah semua aktiviti yang dipilih mengikut jenis dan dijalankan untuk mencapai hasil yang bermakna. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut.eRDa . yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya. bahan. rohani dan intelektualSosial yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERIS. Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Intipati utama dalam FTK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca. intelektual. estetika dan kesihatan 7 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Pendidikan psikomotor. Pendidikan Untuk Jasmani ialah satu program aktiviti otot yang giat direka untuk merangsang organisma jasmani supaya faedah yang boleh diperolehi daripada aktiviti-aktiviti dicapai. Serta penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. murah hati dan peribadi yang dinamis – J. Pendidikan Jasmani Untuk Semua Pendidikan Jasmani adalah asas bagi semua pendidikan di mana otak dan badan berfungsi serentak. Pendidikan melalui jasmani ialah satu program aktiviti jasmani di mana pergerakan jasmani direka untuk menghasilkan pelbagai jenis pengalaman dan pembelajaran sosial. baik hati. peramah. interaksi yang kreatif dengan rakan. emosi.

JAIS SAIRUS Tajuk 3 : Kepentingan PJ Pj amat penting untuk dilaksanakan dalam kurikulum sekolah rendah. berkasut roda. pj membantu membangunkan dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan seseorang individu.eRDa . alatan dan tempat beraktiviti. menari.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. berenang. bola tangkis dan sebagainya. Kepentingan dari segi pertumbuhan dan perkembangan fizikal Dalam masa pertengahan dan akhir peringkat kanak-kanak. 8 Dengan perkembangan yang begitu terurus. aspek JERIS seseorang individu mungkin akan terjejas sekiranya mereka mengabaikan aspek pembangunan fizikal dan jasmani diri masing-masing. pj yang diajar di sekolah berdasarkan kepada kurikulum yang telah digubal mampu menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hayat dalam diri setiap murid. berbanding peringkat awal kanakkanak. Dalam aspek pembangunan emosi dan sahsiah. pj di sekolah rendah juga dapat membantu murid-murid meningkatkan kefahaman mengenai keselamatan diri. Perkara yang sedemikian mampu mempengaruhi gaya hidup yang lebih baik dan sihat. Sebaik sahaja kanak-kanak IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. melalui aktiviti p&p pj dapat membantu seseorang individu membangunkan kemahiran pergerakan asas. Selain aktiviti lanjutan dari zaman prasekolah seperti menunggang basikal. mereka sekarang lebih cenderung dengan aktiviti sukan berpasukan yang lebih mencabar seperti permainan bola sepak. kanak-kanak berasa gembira dengan pencapaian mereka sendiri. Bagi kanak-kanak kemahiran fizikal menjadi sesuatu keseronokan dan merupakan pencapaian yang berguna. melalui pj. pelbagai aspek dapat dikembangkan ke tahap yang lebih tinggi. memanjat dan berlari.Contohnya hanya seorang daripada 100 orang kanak-kanak berusia 5 tahun dapat memukul bola tangkis melepasi jaring manakala bagi kebanyakan kanak-kanak berusia 10 tahun hingga 11 tahun dapat memukul bola tangkis dengan lebih baik. bermain bola sepak. pj membantu murid meneroka kelemahan dan kelebihan diri mereka seterusnya memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk mengenali dirinya. kemahiran motor kanakkanak menjadi semakin halus dan lebih halus.

Kepentingan dari segi emosi Terdapat 4 tahap yang menggambarkan tahap perkembangan sosial kanak-kanak. para murid telah dapat memahami mengenai konsep nombor. Memberikan cabaran serta teka teki untuk menyelesaikan masalah yang ada.Oleh yang demikian kanak-kanak perlulah melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan sukan di peringkat sekolah rendah. IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. mengira dan menulis. Pendidikan jasmani dapat diaplikasikan dengan menggunakan kebolehan para murid untuk berfikir secara logik atau tentang sesuatu objek atau situasi. Mereka menjadi lebih penat jika duduk terlalu lama berbanding dengan semasa mereka berlari. bergayut di palang-palang.eRDa 9 . dalam proses pembelajaran yang mereka lalui. melempar bola. dan ianya boleh diaplikasikan dengan mengira berapa kali sesuatu pergerakan telah dilakukan. Ini kerana usia antara 6 sehingga 12 tahun adalah permulaan bagi kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan iaitu dari peringkat pra sekolah ke peringkat sekolah rendah. Ketika umur 6 tahun. Kepentingan dari segi perkembangan mental Murid yang mempelajari pendidikan jasmani pada peringkat sekolah rendah akan menempuh operasi konkrit dari umur 7-11 tahun manakala pada umur 12 tahun kanakkanak sudah dapat menempuhi operasi formal. Hal ini menyebabkan mereka sentiasa perlu bergerak aktif.Kanak-kanak lelaki pada peringkat pertengahan dan akhir mempunyai motor kasar yang lebih cekap manakala kanak-kanak perempuan mempunyai motor halus yang lebih cekap. melompat atau berbasikal. menyebabkan daya kawalan tubuh badan dan kebolehan duduk setempat untuk tempoh masa yang lama bertambah. bahagian hipotalmus mereka semakin matang. Seterusnya. JAIS SAIRUS berpindah ke sekolah rendah. dan sebagainya. Dengan memberikan pengajaran yang membolehkan para murid berfikir ianya secara tidak langsung dapat menggalakan lagi perkembangan mental mereka. Bagi kanak-kanak pertengahan dan akhir. mereka mula didedahkan dengan pelbagai konsep serta konsep 3M iaitu membaca. mereka tergolong dalam tahap yang ke 4. Walaubagaimanapun.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. kanak-kanak sekolah rendah masih belum menguasai kematangan fizikal sepenuhnya. Penting bagi kanak-kanak melakukan pergerakan fizikal bagi menghalusi kemahiran perkembangan mereka seperti melompat tali.

Namun demikian. terdapat banyak tingkah laku sosial yang bersifat universal dan merentasi pelbagai kumpulan etnik dan budaya. Ontohnya. Proses sosialisasi ini pula ditentukan oleh konteks budaya. 10 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. lebih-lebih lagi perkara yang diminati oleh mereka. Mereka juga mempelajari peraturan-peraturan sosial yang diamalkan oles sesuatu kumpulan sosial. mereka mempelajari cara pemaparan emosi yang sesuai. Pada tahap ini. Ini kerana. dan cara mentafsir tingkah laku dan pernyataan emosi orang lain dengan tepat. JAIS SAIRUS Dalam masa yang sama. Kepentingan dari segi sosial Perkembangan sosial merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya.eRDa . mereka begitu aktif dan cenderung melakukan apa sahaja perkara yang terlintas di dalam fikiran mereka dan langsung tidak boleh menerima sebarang teguran daripada orang sekeliling. kanak-kanak peringkat pertengahan dan akhir memiliki minat untuk mencuba sesuatu yang baru. Hal ini kerana perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian sosial mereka. mereka mempercayai bahawa mereka memiliki kemahiran serta bakat yang terpendam di dalam diri masing-masing. Tingkah laku sosial yang sesuai bagi sesuatu budaya mungkin dianggap tidak sesuai bagi budaya yang lain.

ii. Guru mestilah menekan aspek kesepaduan dalam merancang strategi pembelajaran.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN.Baris 16). JAIS SAIRUS Tajuk 4 : Huraian Dan Tafsiran Sukatan Pelajaran PJ Kbsr Konsep kesepaduan. Contohnya: i.Kesepaduan merupakan perjalinan dan pengadunan unsurunsur ilmu pengetahuan kemahiran . Oleh itu murid dapat mempelajari rentak atau irama muzik yang sesuai untuk dipadankan dengan pergerakan kreatif.eRDa . Antara teknik yang terkini digunakan bagi membolehkan kesepaduan berlaku ialah Penggabungjalinan Rasionalnya beberapa kemahiran dapat diperoleh secara serentak dan terpadu. bukannya terpisah. - Kesepaduan merupakan penjalinan dan pengaduan unsur2 ilmu pengetahuan kemahiran bahasa serta nilai2. dan bersama . bercantum. terasing. Contohnya : Guru mengajar pergerakan kreatif dan pada masa yang guru menggabungkan muzik. Unsur kekerapan nilai – nilai murni atau bahasa Melayu merentas kurikulum tidak dimasukkan. - Konsep dalam P&P. - Kesepaduan-keadaan bersepadu. tercerai atau terpencil. penggabungjalinan dan integrasi dalam pendidikan jasmani - Bersepadu dan kesepaduan bermaksud bersatu. Penyerapan 11 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. bahasa serta nilai-nilai dalam semua matapelajaran secara integrasi dan menyeluruh. Pengajaran Geografi atau Sains pendekatan pengajaran semata – mata tertumpu kepada kemahiran. perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh (Kamus Dewan Edisi 4. Halaman 1112. Ini tidak ada kesepaduan.

Aktiviti yang guru jalankan menggunakan bentuk aktiviti yang menarik dan diolah mengikut kemampuan dan tahap murid itu sendiri. Contoh : PJ yang teori yang terkandung buku juga bersepadu dengan amali yang sediakan unruk murid – murid.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. Contoh : Bahan pengajaran dan pembelajaran digunakan untuk sama untuk beberapa permainan tertentu. Dalam PJ. Maka penyerapan Matematik dalam Pendidikan Jasmani. - Kesepaduan di antara aktiviti di dalam bilik darjah dengan luar bilik darjah. - Kesepaduan antara aspek teori dengan amali.eRDa 12 . Contoh : Topik pengiraan BMI dalam Pendidikan Jasmani. Di sini pergabungan dengan subjek sains.Bagi menjamin perkembangan JERIS murid. mengajar kemahiran bola sepak dan menyelit nilai murni dan moral. - Kesepaduan di antara aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kurikulum. Cara Pelaksanaan - Kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. Ini bercantum dengan aktiviti kokurikulum di sekolah seperti persatuan olaharaga. Contoh : PJ yang ada mengajar tajuk kemahiran asas olahraga seperti lari lompat berpagar. Pengenalan aktiviti pengajaran di dalam kelas IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. - Kesepaduan yang berbentuk ‘intra’ (berlaku dalam satu mata pelajaran) Contoh : ilmu pengetahuan bercantum dengan kemahiran dalam satu mata pelajaran. - Kesepaduan yang berbentuk ‘inter’(yang berlaku dengan menggabungkan pengetahuan atau pengetahuan denga mata pelajaran lain) Contoh : Dalam PJ sekolah rendah ada tajuk mengenali bahagian tubuh kita. Contoh : Aktiviti berdasarkan teori dan pengenalan dilakukan di dalam kelas dan kesinambungannya di luar bilik darjah. JAIS SAIRUS Proses menyatukan isi atau kandungan daripada mata pelajaran lain.

2.eRDa . Tunjang pembelajaran pendidikan jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. gimnastik.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. oleh itu murid dapat ekplorasi aktiviti dengan lebih baik. 3. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Teknik dan strategi sesuai dengan jenis aktiviti. Contoh : Strategi diatur terlebih dahulu sebelum pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam rancangan pengajaran harian. JAIS SAIRUS adalah asas dan sejajar dengan aktiviti di luar bilik darjah. Kesepaduan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. olahraga. kerjaya. pergerakan kreatif dan rekreasi. Aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah lebih secara praktikal dan amali. 13 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. bahan bantu pengajaran dan tajuk pengajaran. pengurusan.Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.

eRDa 14 . Liability (tanggungjawab dan risiko yang bakal dihadapi) diberikan oleh pihak sekolah kepada guru pj semasa melaksanakan aktiviti pj. JAIS SAIRUS Tajuk 5 : Kriteria Pemilihan Aktiviti PJ Infrastruktur dan tenaga pengajar - Kemudahan   setiap aktiviti pj yang dilaksanakan dipengaruhi dengan faktor kemudahan yang terdapat di sesebuah sekolah.  Kemampuan kewangan sekolah .  Tenaga pengajar .guru pj mempunyai tanggungjawab yang tersendiri dalam melaksanakan tuga mereka semasa mengajar.setiap pemilihan aktiviti perlu berdasarkan kepakaran guru.pemilihan peralatan perlu berdasarkan spesifikasi umur dan pertandingan.  Antara garis panduan yang perlu dipatuhi: Pastikan murid menjalankan aktiviti cergas. - Kemudahan2  sekiranya kemudahan di sekolah tidak mencukupi ketika melaksanakan aktiviti pj. pihak sekolah perlu menggunakan kemudahan yang berhampiran dengan sekolah bagi mengelakkan pembaziran masa dan kos. Kedudukan sekolah sama ada di kawasan Bandar atau di luar Bandar juga mempengaruhi penggunaan kepakaran untuk melaksanakan sesuatu aktiviti pj.  Kepakaran . Kualiti alat perlu dipertimbangkan dalam pemilihan alatan dan keselamatan pengguna perlu dititik beratkan. Maka keperluan tenaga pengajar yang mahir perlu diambil kira supaya tidak menjejaskan perancangan/aktiviti yang bakal dilaksanakan. Aktiviti yang dipilih berdasarkan kesesuaian umur dan kebolehan murid. IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.peruntukan kewangan sekolah bagi aktiviti pj merujuk kepada kapasaiti murid. Sekolah yang dibina di kawasan elit mungkin tidak menghadapi masalah kewangan kerana mudah mendapat sumbangan daripada orang ramai berbanding sekolah di luar bandar. Aktiviti yang dipilih perlu disahkan oleh badan professional/sekolah.  Peralatan .PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN.

penghargaan dan nilai.\  Afektif mempunyai hubungan dengan perasaan. emosi.betul dan pelakuan memanaskan badan bersesuaian dengan aktiviti yang bakal dijalankan terutama aktiviti yang berisiko. Arahan diberikan jelas.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN.  pengetahuan (mengingat fakta/peristiwa yang berlaku)  kefahaman (menjelaskan pengetahuan secara bermakna)  aplikasi (keupayaan menggunakan konsep dalam situasi khusus/am)  analisis (pecahkan sesuatu perkara kepada unsur2 kecil dan lihat pertalian antara unsur2 tersebut)  sintesis (gabungkan unsur2 dan bahagian2 supaya satu dokumen menjadi lebih tersusun)  penilaian (keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui murid).eRDa . Kemudahan dan peralatan yang digunakan bersesuaian dengan aktiviti. Perkembangan murid pj mementingkan aspek perkembangan individu serta penekanan kepada perkembangan beberapa domain iaitu:  Kognitif melibatkan perkembangan pemikiran murid merujuk kepada taksonomi bloom. minat. sikap.  penerimaan (kesediaan individu menerima sesuatu yang ingin disampaikan)  gerakbalas (bertindak balas terhadap ransangan yang diterima/ mempunyai motif tersendiri)  penilaian (memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukan kepada masyarakat)  organisasi (boleh menyusun nilai yang diterimanya kepada satu sistem yang lebih praktikal = konsepsualisasi nilai dan bentuk pertalian diantaranya. JAIS SAIRUS Guru mempunyai kepakaran semasa mengendalikan aktiviti fizikal/kokurikulum.susun nilai jadi satu sistem nilai/kepercayaan) 15 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.

JAIS SAIRUS  perwatakan  (murid mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya sebagai suatu cara hidup) Psikomotor pergerakan anggota fizikal seseorang (tumpuan kepada pengawalan pergerakan anggota tubuh dalam pengajaran dan latihan). dan berfikir) serta segala hasil kegiatan. Persekitaran . ii. budaya setempat = guru yang mahir berupaya memanipulasi aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat.eRDa .cara hidup (yg merangkumi cara bertindak.kawasan di sekeliling sesuatu tempat Budaya . Penumpuan kepada kemahiran motor yang digunakan dalam aktiviti masyarakat setempat dapat membina 16 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.  Persepsi  Persediaan  pergerakan terkawal  pergerakan mekanistik  pergerakan kompleks  pergerakan suaian  pergerakan cipta  Sosial (hubungan/tingkah laku sosial)  Berhubung  Berkomunikasi  melibatkan diri  berunding  bekerjasama  menghakim  memulakan  menukar Persekitaran budaya dan tempat i. Disamping dilatih menguasai kemahiran khusus yang jarang dilakuka dalam kehidupan seharian. Diwarisi oleh sesuatu masyarakat atau bangsa iii. berkelakuan. kawasan a.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. Tempat .ruang.

JAIS SAIRUS semangat. tingkatkan prestasi juga minat dan galakan murid bergiat lebih aktif dalam aktiviti pj. pengaruh politik = aktiviti yang harus dirancang untuk memperkukuhkan interaksi antara murid dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum dalam masyarakat majmuk Malaysia. b.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. negeri dan kebangsaan). 17 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. Program gerak kerja kokurikulum dalam dan luar (extramurals-libatkan murid yang mahir). ii. Program gerak kerja kokurikulum dalam lingkungan sekolah (intramurals-libatkan semua murid). penyelaras program sukan = masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam mendidik murid bagi membentuk masyarakat yang progresif. c. iii. Program antara sekolah (meliputi pertandingan peringkat daerah.eRDa . i.

- Ia adalah penting bukan sahaja sebagai panduan tugas. - Perancangan yang rapi membolehkan guru menggunakan sumber dan kemudahan yang baik. - Rancangan Kerja Tahunan diadakan untuk memberi satu gambaran keseluruhan terhadap kurikulum dan sukatan yang telah disediakan.eRDa . berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian SukatanPelajaran.satu perancangan yang rapi perlu diadakan. - Penyelarasan dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan supaya topik pembelajaran dapat dibahagi dengan sempurna .PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. - Tajuk-tajuk yang mempunyai unsur yg sama boleh disusun supaya megikut prinsip ansur maju. - Disahkan oleh Pentadbir Sekolah. - Ia juga memberi tuju hala kepada guru supaya menjalankan tugas dengan baik disamping memastikan sukatan pelajaran yang disediakan mendapat perhatian yang serius. - Rancangan tahunan juga menolong memastikan pendidikan jasmani diajar sebagai satu proses yang berterusan. 18 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. - Dengan perancangan yang rapi. bahkan sebagai perancangan penggunaan peralatan dan kemudahan yang wujud di sekolah . - Menyediakan pilihan kegiatan yang lengkap misalnya kegiatan yang menunjukkan ansur maju dan kesinambungan. JAIS SAIRUS Tajuk 6 : Persediaan P&P PJ Rancangan Kerja Tahunan - Dalam melaksanakan program pendidikan jasmani di sekolah. maka masalah kekurangan alat dan kemudahan boleh diselesaikan dengan mencari jalan alternatif.

Perbezaan dlm kalangan pelajar itulah yang memerlukan perancangan.eRDa 19 . Bagi memastikan rancangan tahunan dapat dirangka dengan baik dan bermatlamat. minat dan sikap guru itu sendiri adalah penting. Dalam persoalan ini. Jika saiz kelas itu besar. Persekitaran pengajaran Selain daripada objektif. Semua faktor tersebut perlu diberi perhatian untuk memastikan kejayaan kelas pendidikan jasmani. Keupayaan guru mengajar itu penting untuk menjayakan pengajaran. iv.masa yang diperuntukkan itu masih lagi tidak mencukupi. faktor-faktor klain yang mempengaruhi perancangan ialah saiz kelas. Pelajaran yang dirancang tidak seharusnya IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.maka masalah kekurangan peralatan dan kemudahan mungkin timbul. iii. tidak dapat dinafikan bahawa mereka memang mampu untuk mengajarkan pendidikan jasmani di sekolah. Dengan latihan yang diberikan oleh maktab-maktab perguruan di Malaysia. Memandangkan masa yang terhad itu. JAIS SAIRUS Perkara asas dalam penyediaan rancangan kerja tahunan Objektif mestilah difahami terlebih dahulu. Latar belakang pelajar Tidak semua pelajar adalah sama. Graham (1992) menyenaraikan faktor-faktor utama yang diperlukan untuk membuat suatu perancangan yang rapi seperti berikut : i. Jumlah masa pengajaran Sejak bukan Disember 1993.kita perlu mengkaji semula atau membuat perancangan tentang bilangan objektif yang boleh kita capai dalam satu-satu tahun itu. ii. Latar belakang guru Kejayaan program pendidikan jasmani bergantung kepada tenaga pengajarnya.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN.peralatan dan kemudahan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan menambahkan satu masa kepada waktu pendidikan jasmani dan kesihatan untuk Tahap satu menjadi ‘Tiga Waktu’ manakala mengekalkan dua waktu untuk Tahap ll.

PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. Penyediaan Rancangan Kerja Perancangan pengajaran yang baik amat penting untuk menjayakan satu proses p&p. Susunan tajuk tidak semestinya mengikut susunan di dalam sukatan pelajaran tetapi terserah kepada kebijaksanaan di dalam mengaturkannya. Sebaliknya pelajaran yang tidak mencabar bagi golongan yang mahir juga menyebabkan pelajar kurang minat terhadap pendidikan jasmani. Penyusunan Rancangan Pengajaran selama tempoh seminggu berpandukan Sukatan Pelajaran yang telah ditentukan. teknik mengajar. senarai kemahiran yang perlu dikuasai untuk satu semester. Guru perlu merancang isi pelajaran. JAIS SAIRUS terlampau susah untuk golongan yang kurang mahir sehingga mereka hilang minat untuk melakukan aktiviti yang dirancang. Rancangan Kerja ini berdasarkan kepada Rancangan Kerja Pengajaran semester/penggal/tahunan yang disediakan oleh panitia mata pelajaran berkenaan di sekolah. Rancangan Kerja Mingguan i. Rancangan kerja semester merupakan satu program yang terdiri daripada topik-topik dalam sukatan pelajaran yang disusun sepanjang semester. Rancangan Kerja Pengajaran disediakan sebelum bermulanya pengajaran bagi setiap Rancangan Latihan Mengajar.eRDa 20 . Persediaan butir-butir am pengetahuan lepas kemahiran objektif pelajaran penggabungjalinan IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. bahan bantu mengajar agar p&p dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Dibina daripada rancangan kerja tahunan dan ia mengandungi objektif. ii. Disediakan pada awal tahun sebelum tahun akademik bermula.

eRDa . JAIS SAIRUS sumber pengajaran pembelajaran penerapan nilsi Kepentingan Membolehkan guru merancang dan bersedia untuk mengajar pelajarnya dengan terancang dan teratur - Tidak melangkau Sukatan Pelajaran Menjadikan hasil kerja lebih tersusun dan mempunyai matlamat 21 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN.

PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. Edward m. iii. Murid dan sekolah mempunyai peluang untuk menilai sendiri. Gabungan . 1 cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah2 penyampaian yang tersusun merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki. Guru membuat analisis keadaan fizikal. 2. Guru sebagi fasilitator yang memberikan motivasi. ujian dilakukan berasaskan ciri2 murid. Jenis-jenis pendekatan: 1. 3.1963 satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses p&p serta mempunyai unsur2 aksiomatik (diterima tanpa keraguan). ii. Kaedah Satu siri tindakan guru yang sistematik. Kecekapan merancang kaedah dan teknik. Strategi penentuan dan perancangan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif jangka panjang. Humanistik . Berdasarkan objektifnya. Kaedah Dan Teknik P&P PJ Pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran dijalankan berdasarkan kepada objektifnya (dalam jangka masa panjang). Pembelajaran khusus dalam jangka masa pendek.guru beri arahan (guru sebagai pengajar) dan murid ikut arahan.gabunagan tradisional dan humanistik. kesedaran kepentingan belajar dan meransang pembelajaran murid. Ujian piawai tidak penting dan gred bukan pengukur pengajaran. 22 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. Kebijaksanaan memilih pendekatan. Tradisional . JAIS SAIRUS Tajuk 7 : Strategi. Pembelajaran sehala. Tentukan ujian piawai dan mengukur P&P mengikut gred.kecenderungan untuk berkembang dan mecapai hasrat sendiri. ciri murid dan jenis risiko yang ditanggung sebelum memilih gaya. Guru sebagai fasilitator atau pengajar mengikut keperluan objektif.kaedah dan teknik p&p.anthony. konsepnya adalah berteraskan kepada: i.eRDa .

Murid bekerja dalam kumpulan kecil ke arah mencapai objektif pembelajaran yang sama. Kaedah pembelajaran koperatif .tugasan dilaksanakan diluar BD secara individu/kumpulan.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. Kaedah perbincangan . Murid memerhati dan mengenalpasti prosedur atau IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. Kaedah demonstrasi . kecerdasan dan minat. (taksonomi bloom) iv.berusatkan guru dan aktiviti dimana seseorang menunjukkan cara melakukan atau menghasilkan sesuatu di hadapan murid semasa sesi pengajaran.pembelajaran melalui lisan dan penglihatan tentang sesuatu tugas dilaksanakan. Kaedah projek .dilaksanakan melalui lima peringkat iaitu kenal pasti masalah. viii. JAIS SAIRUS Jenis-jenis kaedah: i. i. iii. v. ii.kumpul maklumat.pastikan murid kuasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan sebelum berpindah ke pembelajaran seterusnya.tekankan interaksi sosial dan bina kemahiran tertentu. Guru bertindak sebagai model/penunjuk arah untuk bantu murid selesaikan masalah dan bina pengetahuan. vii. Meransang perhubungan antara ahli dalam BD dan libatkan murid bergiat secara aktif dalam pembelajaran. Berkonsepkan belajar sambil mempraktikan yg boleh mempercepatkan pembentukan kefahaman dalam proses pembelajaran.pembelajaran melalui murid belajar menerusi interaksi dengan orang lain untuk menambah pengetahuan. Kaedah pembelajaran masteri . Teknik kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar.rancang penyelesaian. Teknik Demonstrasi . menentukan keberkesanan pengajaran ditahap optimum berteraskan kriteria umur. dilaksanakan dalam BD yang mempunyai murid dari kumpulan yang mempunyai keupayaan yang berlainan. Kaedah penemuan (inkuiri) . vi.pembelajaran dalam kelas yang melibatkan teori dan praktikal.eRDa 23 . tingkatkan kefahaman dan kemahiran interpersonal. Murid berkongsi maklumat. Kaedah kuliah . kebolehan. Kaedah pembelajaran kolaboratif .tafsiran dan kesimpulan.interaksi dua hala iaitu murid dengan murid dan murid dengan guru.

Guru memimpin setiap pergerakan dan kemahiran melalui perlakuan yang sebenar. ii. Gaya langsung pembelajaran berpusatkan guru. Teknik Alat Pandang Dengar . poster dan sebagainya yang menunjukkan bagaimana sesuatu kemahiran dilakukan dengan teknik yang betul.Alat-alat pandang-dengar yang boleh digunakan termasuk wayang gambar. Namun. Persekitaran pembelajaran yang berstruktur.Kinestesis Manual. Contoh gaya tidak langsung ialah gaya penyelesaian masalah dan gaya tindak balas. Gaya gabungan . ii. Gaya tidak langsung . filem. 24 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL.eRDa . murid akan mula memahami idea pergerakan yang betul. Teknik Kinestesis. Dengan itu. sehingga murid dapat merasai pergerakan tersebut. Berpandukan teori pembelajaran kognitif. Setelah melakukannya berulang kali. Contoh gaya arahan dan gaya tugasan. iii.berpusatkan guru dan murid. murid dapat melakukan aktiviti ini dengan sendiri secara sistematik. Mengambil kira perbezaan murid dan memberi peluang kepada murid untuk merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. carta. Murid akan menyelesaikan masalah dan guru bertindak sebagai pembimbing serta motivator. teratur dan betul. Berpandukan teori pembelajaran tingkah laku. Memberikan penerangan dalam membetulkan kesalahan. Gaya P&P i.berpusatkan pelajar. Murid akan berusaha untuk memperbaikinya berpandukan kepada deria kinestesis pergerakan yang sebenar. Sesuatu pembelajaran akan berlaku dengan berkesan sekiranya guru dapat memilih gaya pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan ciri murid. JAIS SAIRUS cara untuk melakukan sesuatu aktiviti tersebut.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. Cenderung kepada gaya penemuan terbimbing. iii. gaya ini memakan masa yang panjang dan memerlukan guru untuk berlatih serta bersabar. Berfokuskan kepada yang ingin dipelajari tetapi tidak mengambil kira perbezaan individu (anggap murid capai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama).

mentadbir dan memberi nilai kepada ujian.Mengikut Kirkendal. Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani - Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. guru dapat mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid.eRDa . Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpulan tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu. Dengan itu. Menentukan status semasa . Penilaian menggunakan kriteria-kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama. - pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina. ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat murid sebelum. 3. JAIS SAIRUS Tajuk 8 : Pentaksiran Dalam Pj Ujian. dan selepas pengajaran. Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani 1. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri-ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. 2. bateri prestasi tahap fizikal. pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal.Setiap murid adalah unik. 25 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. semasa. Memilih wakil .Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wakil sekolah. - Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul. menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. - Menurut Borhan Yusof (2008). Memfokuskan kepada setiap individu .

Ini memberi peluang kepada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai. pada tahun 1969. tentang potensi yang ditunjukkan oleh murid-murid berdasarkan prestasi mereka dalam ujian tersebut. tetapi menggunakan gambar rajah. Tokoh-tokoh lain yang turut terlibat dalam pengukuran kecerdasan mental termasuklah Wundt. oleh sebab aspek ini belum mereka kuasai. cuba mengukur ketajaman deria. Ujian ini terus berkembang apabila Galton.PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. Ujian kecerdasan memberikan bukti. Ujian Kecerdasan Ujian kecerdasan digunakan untuk mengukur kecerdasan mental seseorang individu atau perbezaan antara individu. gambaran mental dan pencapaian intelektual antara pelajar-pelajar genius. secara tidak langsung. Ujian Weschler dan Ujian Lorge-Thorndike.eRDa . 6. Ujian ini banyak berubah mengikut perkembangan ilmu psikologi dalam bidang ini.memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. 26 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan.1986).Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian lain. Ujian ini kerap digunakan untuk membuat telahan pencapaian di sekolah atau institusi pendidikan tinggi. Ujian kecerdasan kanak-kanak terawal ialah ujian Binet-Simon. Memotivasikan individu . Ujian kecerdasan mental bagi kanak-kanak tidak menekankan aspek kebahasaan. Ia dapat memberi kesan positif kepada murid berkenaan. Membekalkan maklumat untuk kajian lain . JAIS SAIRUS 4. Cattell dan Binet (Abu Bakar. Contoh ujian kecerdasan lain ialah Ujian Skala StanfordBinet. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani . Bidang 48 OUM. 5.Digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan kesihatan. pengujian kecerdasan bermula pada tahun 1796.

PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PISMP BM SEM 4 KUMPULAN 2 / 2012 EN. - berlandaskan kemahiran motor Kelajuan Koordinasi Ketangkasan Kuasa Imbangan Masa Reaksi 27 IPG KAMPUS KENINGAU | CHieL. JAIS SAIRUS Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: i.eRDa . berlandaskan kesihatan Komposisi Badan Fleksibiliti Daya Tahan Kardiovaskular Kekuatan Otot Daya Tahan Otot ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful