Mensintesis bagaimana prinsip-prinsip Islam Hadhari dapat memupuk pembentukan masyarakat pelbagai kaum yang harmoni.

Nama: Jackson Doisi Kumpulan: Pismp Sem 3 PK/PJ/PSV2 (PK4)

.PENGENALAN • Diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-5 (Datuk Seri Utama Tun Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi) di Perhimpunan Agung UMNO kali ke55 pada 23/09/2003. • Islam Hadhari bukanlah satu ajaran atau mazhab baharu tetapi satu pendekatan yang menitikberatkan keharmonian hubungan etnik yang telah wujud pada zaman awal islam. • Terdapat sepuluh prinsip utama.

.keseimbangan kemajuan antara aspek material dan spiritual.yang bertamadun  Islam Hadari – “Islamic Civilizational Approach” atau “Comprehensive Civilizational Approach To The Development In Malaysia”  Hadharah .Definisi  Hadari .

masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam” .Takrif lengkap “ suatu pendekatan pembangunan manusia.

Berdasarkan takrif – Konsep Islam Hadari .Meransang kepada perubahan minda umat Islam & mengubah persepsi masyarakat terhadap agama Islam .Memberi penekanan kepada pembangunan & pembinaan tamadun dengan teras pandangan semesta paradigma tauhid .Melahirkan kesedaran baru kepada masyarakat terhadap Islam yang sebenar .

melihat ke hadapan. berdaya saing. intelektual. mampu berdikari. rasional. praktikal dan damai. . akhlak. material. bertoleransi dan berimbang Objektif • bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spritual (rohani).Visi • Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri Misi • Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal. bertamadun. maju. inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana.

10 Prinsip Islam Hadhari • • • • • • • • • • Keimanan & Ketakwaan Kepada Ilahi Kerajaan adil & beramanah Rakyat Yang Merdeka Penguasaan Ilmu Pengetahuan Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehensif Kehidupan Berkualiti Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita Keutuhan Budaya & Moral Pemeliharaan Alam Semula jadi Kekuatan Pertahanan .

ras.w. perseteruan.1 Keimanan & Ketakwaan Kepada Ilahi • Islam sebagai Ad-Din telah secara holistik mengintegrasikan hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan dengan hubungan manusia-Tuhan. • • • . Orang yang kuat iman dan takwanya adalah mereka yang menjalin dan memelihara hubungan baik dan beradab sesama manusia walaupun dengan bukan Islam kerana ia adalah ajaran Islam dan suruhan Allah serta Junjungan Besar Rasulullah s. kaum dan etnik. manusia-makhluk dan hubungan manusia-alam. Islam juga mengajarkan penganutnya agar menghindarkan diri daripada mewujudkan permusuhuan. Hubungan kemanusiaan dan sosial sudah terkandung dalam ajaran Islam yang mementingkan perpaduan.a. keharmonian dan keamanan tanpa mengira bangsa. perselisihan faham yang negatif dan fitnah. perdamaian.

maka kerana itulah ketegangan dan perbalahan antara etnik dapat diatasi dengan bijak dan saksama. . • Keadilan dan amanah ditekankan supaya sesiapa sahaja yang diberikan kekuasaan tidak menyalahkan-gunakan kuasa dan memegangnya sebagai satu amanah dari Allah S. • Etnik majoriti merasa selamat dan etnik minoriti pula turut menikmati keamanan. pembangunan dan kemajuan negara secara bersama. Cekap dan Amanah” pula menampilkan integriti tinggi yang dikehendaki kerajaan di kalangan kakitangan awam khususnya.2 Kerajaan adil & beramanah • Respons kerajaan kepada tuntutan etnik minoriti sentiasa adil dan saksama.T • Polisi ”Bersih.W.

3 Rakyat Yang Merdeka • Setiap kelompok etnik menyumbang kepada perjuangan menuntut kemerdekaan. Maka. kita mestilah menghayati hakikat perjuangan tersebut dan sama-sama memastikan kesinambungan kemerdekaan negara dikecapi oleh generasi masa hadapan. bangsa dan tanahair dan mencorakkan negara mengikut acuan kita sendiri sesuai dengan budaya warisan bangsa. . • Rukun negara merupakan teras ke arah mewujudkan bangsa yang berwibawa dan berprinsip. • Prinsip ini memastikan bangsa malaysia mempunyai semangat cintakan agama. sebagai rakyat Malaysia.

4 Penguasaan Ilmu Pengetahuan • Dalam Islam setiap umatnya diwajibkan untuk mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. jalinan hubungan etnik akan menjadi lebih padu sekiranya masingmasing melihat signifikan hubungan etnik dalam konteks ilmu dan realiti. • Dalam konteks Malaysia. . bukannya emosi. dan prasangka. perasaan.

[Ucapan PM. Perkara ini tercapai bukanlah secara kebetulan tetapi menerusi pengurusan hubungan etnik berlandaskan perkongsian kuasa dalam pembentukan kerajaan dan penumpuan kepada pengurusan ekonomi yang mampan serta pembahagian ekonomi yang seimbang. Sydney. 8 April 2005] Memberikan penekanan kepada pertumbuhan ekonomi di semua sektor supaya tidak ada terdapat kawasan/sektor dan kelompok masyarakat/kaum yang terpinggir dalam arus perdana pembangunan ekonomi negara. Asia Society of Australia. Contoh: Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang mensasarkan pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat • • . Australia. penuh dengan perasaan saling menghormati dan bertoleransi.5 Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehensi • Malaysia mempunyai masyarakat berbilang kaum yang sentiasa hidup dalam aman dan harmoni.

6 Kehidupan Berkualiti • Hubungan etnik yang baik akan menyumbang kepada kehidupan yang berkualiti. iaitu: . • Indeks Kualiti Hidup Malaysia merangkumi 11 aspek.

Alam sekitar 10. Pendidikan 8. .Budaya dan hiburan. Kehidupan berkeluarga 4. Pengangkutan dan komunikasi 3. Perumahan 9.Penglibatan sosial 11.1. Pendapatan dan pengagihannya 6. Dunia pekerjaan 2. Kesihatan 7. Keselamatan dan ketenteraman awam 5.

7 Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita • Pengisytiharan Universal Islam mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Paris pada September 1981 telah mengiktiraf hak-hak asasi manusia. hak-hak golongan minoriti dan wanita juga dijaga dan dibela serta mereka sentiasa berada dalam arus perdana kemajuan dan pembangunan negara. • Di Malaysia setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan amalan dan pegangan masing-masing. . • Melalui prinsip ini.

• Nilai-nilai murni dan budi bahasa rakyat Malaysia adalah di antara identiti rakyat Malaysia yang mesti dipertahankan walaupun kita sudah moden dan membangun. • Budaya dan moral yang kuat lagi jitu merupakan pemangkin dalam usaha menjadi negara maju dan ke arah mencapaian Wawasan 2020. .8 Keutuhan Budaya dan Moral • Memerangi elemen negatif budaya dan pemikiran yang bertentangan dengan nilai agama dan ketimuran.

. kuat dan sejahtera. • Rakyat Malaysia pelbagai kaum mestilah sama-sama memelihara dan memulihara alam sekitar demi kepentingan bersama dan untuk generasi akan datang.9 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar • Menentukan bahawa pembangunan infrastruktur negara tidak memberikan kesan negetif terhadap alam sekitar agar generasi akan datang dapat menikmati persekitaran yang baik dan segar. Alam sekitar dan persekitaran yang kondusif bersekali denan penjagaan kesihatan yang sempurna akan memastikan masyarakat yang sihat.

Jika dikaitkan dengan kekuatan pertahanan. . maka asas kepada persefahaman yang utuh ialah perpaduan yang jitu.10 Kekuatan Pertahanan • Generasi muda perlu disedarkan tentang keperluan mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang ancaman musuh. Perumpamaan ”bulat air kerana pembetung. bercerai kita roboh” adalah pepatah yang melambangkan perpaduan dan kerjasama. bulat manusia kerana muafakat” menggambarkan signifikan kerjasama berkumpulan. bermesyuwarah dan saling memahami serta tolong menolong. • ”Bersatu kita teguh.

KESIMPULAN Pendekatan Islam Hadhari adalah satu rancangan jangka panjang untuk melihat masyarakat Islam di Malaysia mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks yang sangat luas. Sementara bagi masyarakat yang bukan beragama Islam. . Islam Hadhari akan menjadi satu pendekatan dalam hidup bermasyarakat dan menyumbang kepada kestabilan negara.

(2007). Universiti Teknologi Mara. (2006). Shah Alam : Pusat Penerbit Universiti (UPENA). Talib Et. Al. Modul hubungan etnik. . Al. Hubungan etnik di Malaysia. Rosdi Mahmud (2011). Goay Teck Chong Et. PUSTAKA DARUSSALAM. Dr. Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti. Petaling Jaya : PEARSON MALAYSIA Sdn. Mohd. Teks PRA-U STPM Pengajian Am. Bhd. Tamadun Asia Shamsul Amri Baharuddin (2007).Rujukan : Ahmad Tarmizi B. Tamadun Islam dan : Alor Setar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful