Gambar permainan untuk pembelajran matematika 1.

1

1.2

Perm ainan sebagai betikut :

Perm ainan sebagai betikut :

-

Begitu seterusnya sampai di dapatkan 1 kandidat juara degan

-

Begitu seterusnya sampai di dapatkan 1 kandidat juara degan