FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE1403 MENGGAMBAR
SEMESTER SEPTEMBER 2012

SMP KHAS JAN 2011

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NAMA NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

820104015498001 820104-01-5498 ZALIZA BT KAHIR 019-7972756 zalizaazhar@yahoo.com.my JOHOR LEARNING CENTRE

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

ISI KANDUNGAN TAJUK
1. PENGENALAN 2. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR
2.1 DEFINISI MENGGAMBAR 2.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT DAN MEDIA 2.3 CAT AIR 2.3.1 HASIL KARYA MURID 2.4 CAT MINYAK 2.5 CAT POSTER 2.6 PASTEL 2.6.1 HASIL KARYA MURID 2.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR

MUKA SURAT
4-10 11-21
11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-18 18-19 20-21

3. PORTFOLIO KARYA MURID
3.1 LUKISAN
3.1.1 Definisi 3.1.2 Aplikasi alat, media dan teknik 3.1.3 Contoh Karya Murid

22-25
22
22 22-23 24-25

3.2 CATAN
3.2.1 Definisi 3.2.2 Aplikasi Alat,Media dan Teknik 3.2.3 Contoh Karya Murid

26-29
26 26-28 28-29

3.3 KOLAJ
3.3.1 Definisi 3.3.2 Aplikasi Aat, Media dan Teknik 3.3.3 Contoh Karya Murid

29-33
29-30 30-31 32-33

3.4 MONTAJ
3.4.1 Definisi 3.4.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.4.3 Contoh Karya Murid

33-37
33-34 34-35 36-37

3.5 CETAKAN

37-39

2

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

3.5.1 Definisi 3.5.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.5.3 Contoh karya Murid

37-38 38-39 40

3.6 GOSOKAN
3.6.1 Definisi 3.6.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.6.3 Contoh karya Murid

40-43
40-41 41-42 42-43

3.7 RESIS
3.7.1 Definisi 3.7.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.7.3 Contoh karya Murid

43-46
43-44 44-45 45-46

3.8 PERCIKAN
3.8.1 Definisi 3.8.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik

46-47
46-47 47

3.9 MOZEK
3.9.1 Definisi 3.9.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.9.3 Contoh karya Murid

48-49
48 48-49 49-50

4.0 LAMPIRAN

51

4. MAKLUMAT SOKONGAN 5. KESIMPULAN 6. RUJUKAN

52-54 55 56

3

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

1. PENGENALAN
Mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, bidang menggambar adalah satu bidang yang mengasaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Di samping itu menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Bidang menggambar ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Bidang menggambar juga meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar melalui pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini. Selain itu juga, bidang menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Dengan ini murid akan dapat menyelaraskan pemerhatian mereka dan pengalaman mereka dalam aktiviti hasil kerja seni aspek apresiasi hasil kerja perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Menurut pendapat Fisher (1943) menjelaskan terdapat lima tahap perkembangan kreatif kanak-kanak iaitu peringkat rangsangan, peringkat penerokaan, peringkat perancangan, peringkat aktiviti dan peringkat kajian semula. Peringkat-peringkat ini boleh dikaitkan dengan peringkat perkembangan seni kanak-kanak dalam aktiviti menggambar: a) Peringkat Rangsangan Pada peringkat ini, pemikiran kreatif kanak-kanak dirangsang dengan mengemukakan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan sebagainya. Guru perlu membantu murid untuk berinteraksi secara kreatif dan menjelaskan perasaan ingin tahu murid terhadap sesuatu isu. Guru perlu merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal. Contohnya dalam

4

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

aktiviti menggambar guru boleh bertanyakan soalan seperti

Bagaimanakah

suasana kampung datuk anda?, Siapakah yang terdiri dalam ahli keluarga anda?, Di manakah ianya berlaku? dan sebagainya. Daripada soalan yang diajukan, kanak-kanak dapat dirangsang untuk menggambarkan perkara yang dimaksudkan oleh guru mereka. b) Peringkat penerokaan Peringkat penerokaan memerlukan kanak-kanak itu mempunyai pemikiran ke hadapan. Peringkat rangsangan telah berjaya merangsang murid untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan guru mereka.Pada peringkat ini, kanak-kanak yang mempunyai pemikiran kreatif amat gemar mencari jawapan dan penyelesaian melalui pelbagai cara. Contohnya dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan sedaya upaya mencari jawapan melalui pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka akan terokai pengalaman mereka untuk memberikan jawapan yang logik dan kreatif. c) Peringkat perancangan Pada peringkat ini menggalakkan pemikiran untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui perancangan secara verbal, perancangan secara visual dan perancangan secara visual. Dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan mula merancang setelah mereka dapat meneroka segala persoalan dan pengalaman mereka. Perancangan mereka berdasarkan penerokaan yang telah mereka lakukan. Contohnya kanak-kanak akan mula merancang apa yang akan mereka hasilkan hasil daripada penerokaan yang telah dilakukan. Mereka akan cuba merancang lukisan suasana kampung, keluarga dan sebagainya. d) Peringkat aktiviti Pemikiran kreatif bermula dengan set idea . Justeru melahirkan pemikiran kreatif kanak-kanak melalui tindakan setelah merencana segala aktiviti. Pada peringkat ini perancangan dibantu oleh soalan-soalan seperti “Bagaimanakah harus anda mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?” Melalui perancangan yang telah 5

Kanak-kanak akan memikirkan medium yang akan digunakan. mental dan emosi mereka. Kanak-kanak juga amat suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam kegiatan yang melibatkan fizikal mereka. Kanak-kanak tidak suka dikongkong kerana setiap hari mereka memerlukan sesuatu yang baru untuk membina pengalaman dan ilmu dalam hidup mereka. kanak-kanak lebih suka meneroka alam sekeliling mereka untuk menghasilkan karya seni. Guru juga perlulah memahami naluri semula jadi kanak-kanak dan keinginan asas kanak-kanak yang bersesuaian dengan kecenderungan dan peringkat umur mereka. warna yang akan digunakan dan sebgainya. Pada peringkat ini pemikiran akan memberikan cadangan yang bernas dan logic bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berulang semula. Keinginan asas mereka sangat berkait rapat dengan aktiviti menggambar. kanak-kanak akan memikirkan pula langkah-langah dalam aktiviti yang yang telah dirancang. Di mana kanak-kanak sememangnya memerlukan pergerakan untuk perkembangan fizikal. Mereka mempelajari perkara baru melalui pergerakan. Dauer dan Pangrazi (1983) menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai 9 keinginan asas mereka. Mereka perlu mempelajari sesuatu yang baru. sudah tentu hasil karya mereka akan lebih menarik. Kanak-kanak yang cerdas dan pintar adalah kanak-kanak yang aktif dan sukakan pergerakan. Jika mereka diberi kebebasan untuk meneroka. Antaranya ialah : 1. Keinginan untuk bergerak Pergerakan sememangnya menjadi satu keperluan dalam diri kanak-kanak. Dalam aktiviti menggambar. e) Peringkat kajian semula Peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 dibuat. Ini adalah supaya perkembangan kanak-kanak itu tidak terbantut dan dapat diperkembangkan mengikut peredaran umunya. Kanak-kanak disuruh untuk memberikan pendapat dank omen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. Sehubungan dengan itu aktiviti menggambar banyak membantu perkembangan kanak-kanak. Cuba bayangkan 6 .

tetapi karya mereka tidak mengikut kehendak guru. dipamerkan . Jika kanakkanak yang baru belajar melukis. mereka akan merasakan diri mereka tidak disisihkan dan masih diterima oleh rakan-rakan dan guru. Contohnya dalam bidang menggambar. dihargai . Di mana saya telah menampal hasil karya murid-murid di papan kenyataan kelas dan sekolah tidak kira sama ada karya mereka cantik atau tidak. kanak-kanak yang berjaya menghasilkan sebuah lukisan sama ada menarik atau tidak haruslah diberikan pujian. Daripada pengalaman saya sebagai seorang guru selama sembilan tahun. diterima dan dihormati oleh orang lain. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli masyarakat. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik 7 . 2. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf Kanak-kanak sememangnya sukakan pujian dan pengiktirafan. mereka akan terdorong untuk menghasilkan karya yang lebih baik. diberi penghargaan dan diterima oleh guru. Apabila hasil karya mereka dihargai. Secara tidak langsung mereka tidak dapat menghasilkan karya yang menarik kerana mereka tidak dapat berimaginasi tentang pengalaman mereka . sudah pasti pengalaman mereka kurang. Ini adalah bertujuan supaya tidak mematahkan semangat mereka untuk menghasilkan lukisan dan memotivasikan diri mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Dalam aktiviti menggambar.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kanak-kanak yang tidak aktif dan tidak suka keluar rumah. Kanak-kanak inginkan diri mereka disanjung. Kanak-kanak yang berjaya akan lebih bermotivasi untuk terus berjaya jika diberikan pengiktirafan dan pujian. Ini dapat memberikan semangat kepada mereka untuk terus menghasikan karya yang lebih baik. 4. Apabila pujian dan semangat diberikan. 3. Mereka merasa bangga kerana karya mereka diberi penghargaan dan ditampal untuk tontonan rakan-rakan yang lain. guru perlulah memberikan kata-kata pujian dan semangat kepada mereka. saya dapati pendapat Dauer dan Pangrazi ada kebenarannya. Sifat semulajadi kanak-kanak sukakan penghargaa. aktiviti berkumpulan dapat membina perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak di mana mereka dapat bergaul dan berbincang bersama rakan-rakan tanpa rasa rendah diri dan malu.

Keinginan untuk pencapaian kreatif. 7. 8 . dan dihormati oleh orang lain. Guru meminta murid mencari lima contoh gosokan pada permukaan yang boleh dilakukan dalam aktiviti menggambar. Kanak-kanak akan sedaya upaya melukis kereta mengikut pengalaman yang mereka ada. 5. Contohnya dalam aktiviti menggambar. Guru tidak boleh terus melemahkan semangat mereka dengan kata-kata negatif. Kanakkanak yang baru belajar melukis gambar kucing. Apabila kanak-kanak yang kurang pengalaman melihat hasil kerja rakan mereka. kanak-kanak kecil tahun satu gemar mennjalani sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di sekolah. Contohnya guru meminta murid melukis sebuah kereta pada sehelai kertas lukisan. disanjung. guru membawa murid- murid melawat kawasan sekitar sekolah.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. Kanak-kanak akan rasa dihargai dan rasa gembira jika orang lain terus memuji diri mereka walaupun mereka tidak sempurna. Muridmurid akan cuba mencari lima jenis pemukaan dengan perasaan seronok kerana diberi kebebasan bergerak untuk meneroka kawasan sekolah. tetapi lukisannya tidak sempurna daripada kawan-kawannya yang lain. Keinginan untuk meneroka Mereka gemar melibatkan diri dalam kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. Contohnya dalam aktiviti pendidikan seni. dihargai. Keinginan untuk bersaing Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal yang setara dengan rakan-rakan lain. mereka akan sedaya upaya menghasilkan gambar kereta yang lebih baik dari rakan mereka. Kanak-kanak sangat gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif. Tapi kalau awak buat begini lagi cantik”. Contohnya dalam aktiviti menggambar di sekolah. mereka akan melukis gambar kereta yang lebih canggih. Guru hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada mereka contohnya memberikan pujian seperti “cantik lukisan awak. Guru akan dapat melihat hasil murid-murid yang sangat menarik dan tidak terlintas di fikiran. 6. Bagi kanak-kanak yang kerap menonton kartun di televisyen.

kanak-kanak akan bertanyakan banyak soalan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang apa yang dipelajari pada hari itu. Jika mereka melukis wajah ibu tersenyum. Dari situ dapat kita lihat perasaan mereka ketika melukis wajah ibu mereka. mereka akan bertanya kepada guru “bolehkah saya tambah kepak”. Secara tidak langsung 9 . menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. wajah ibu tersenyum. Contohnya apabila guru meminta murid melukis gambar kereta. “bagaimana saya hendakkan lukisan saya lebih cantik?” dan sebagainya. Keinginan untuk kefahaman Kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. Soalan soalan yang mereka ajukan sudah tentu untuk meluaskan lagi kefahaman mereka. “bolehkan saya buat begini”. Keinginan dan perasaan kanak-kanak dapat dilihat melalui pergerakan mereka setiap hari. Secara ringkasnya dapatlah saya nyatakan di sini bahawa guru-guru dan ibu bapa janganlah menyekat keperluan asas kanak-kanak. Justeru itu mereka dapat meneroka. Akan terhasillah wajah ibu yang berbeza-beza. sudah tentu kanank-kanak itu sedang melalui perasaan yang gembira pada hari itu. wajah ibu gembira. Jika disekat akan menyebabkan pemikiran mereka terkongkong dan membantutkan perkembangan mereka. Jika kanak-kanak itu melukis wajah ibu sedih berkemungkinan kanakkanak itu sedang melalui kesedihan atau selalu melihat ibunya bersedih. Ada sebahagian kanak-kanak yang akan melukis wajah ibu menangis. 8. Contohnya apabila guru meminta kanakkanak melukis wajah ibu. wajah ibu sedih dan bermacam-macam lagi.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Mereka tidak sabar menunggu ketibaan guru pendidikan seni ke kelas mereka. Dalam aktiviti p&p pendidikan seni di sekolah. Dari situ dapat dilihat keinginan mereka yang amat tinggi dalam mencapai peningkatan kreativiti mereka. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. 9. Kanak-kanak amat gemarkan aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Mereka telah bersedia dengan semua peralatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan seni.

BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR 2. 2. Oleh itu kanakkanak hendaklah diberi kebebasan untuk memenuhi keperluan asas mereka. psikomotor.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kemahiran bersosial. emosi dan kognitif mereka juga terbantut. Mereka akan menjadi kanak-kanak yang pasif. asalkan ibu bapa dan guru-guru dapat mengawal dan mengawasi mereka daripada melampaui batas. tidak kreatif kreatif dan tidak berfikiran positif.1 DEFINISI MENGGAMBAR 10 .

MEDIA DAN TEKNIK. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan yterhadap sesuatu imej atau objek. Ia juga mengandungi komposisi artistic yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata.               Warna pastel Warna air Warna poster Warna pensil Berbagai jenis pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche Akrilik Cat minyak Stensil Kolaj 11 . Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jlas tentang sesuatu objek. Ia juga merupakan gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. Representasi visual yang dihasilkan juga adalah dalam bentuk dua dimensi. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. 2. Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagi aktiviti menggambar. Menggambar merupakan sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja.

2.cetakan Lilin Cebisan surat khabar atau majalah Bahan semulajadi seperti tumbuhan. Apabila dicairkan dengan air di atas palet dan disapu dengan sapu cair dengan berus di atas permukaan kertas. Rajah 2. montaj. sayuran dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. air digunakan untuk mencerahkan warna dan keputihan kertas memantulkan melalui sapu cair. catan. cetakan. pisau lipat. Cerdik Publication Sdn Bhd 12 . Cat air mempunyai kualiti lut cahaya yang mempunyai cirri bahantara. Lukisan Cat Air. Sumber: Philip Berril (1996). kolaj. dan sebagainya dapat digunakan untuk menghasilkan hasil karya yang menarik dan kreatif.3 CAT AIR cat air ialah bahan bahan campuran pigmen. gliserin (yang membantu warna lembab dan agen pembasah (yang membantu cat mengalir bebas).HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011         Capan. tiupan. Teknik seperti gosokan. resis. Pelukis cat air tidak menggunakan warna putih.3: Contoh Lukisan cat air.gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna Dalam kegiatan menggambar berbagai teknik boleh digunakan mengikut kesesuaian dan kreativiti pelukis itu. gam arab( gam larut air daripada pokok acacia).

1A: Lukisan Cat air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif B. Berus leper biasanya dalam gred 1/8” hingga 1 ½ “ Cat air terdapat dalam tiga bentuk iaitu tiub. sapu cair bersenggat. ceper dan separuh ceper.3. Tiub lebih mudah digunakan. Berus bulat biasanya dalam gred 0000 hingga 24. sapu cair tepi keras dan basah atas basah. Jenis-jenis berus seperti berus bulu sable kolinsky. Berus sapu cair leper pula adalah untuk sapuan warna cair yang besar dan meluas pada kertas lukisan. Cat air boleh dipicit di dalam palet. Berbagai teknik sapuan cat air boleh digunakan antaranya sapu cair. berus nilon dan berus sintetik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Berbagai jenis berus boleh digunakan dalam kegiatan cat air. Berus yang lebih besar dan sederhana adalah untuk lukisan umum dan berus bulat yang lebih kecil untuk perincian.1 HASIL KARYA MURID (CAT AIR) A. sapu cair datar. 2. TAHAP 1 Rajah 2.3. Berus ada dalam dua bentuk utama iaitu bulat dan leper. TAHAP 2 13 .

3.4 CAT MINYAK Cat minyak merupakan campuran pewarna dengan minyak yang sedang mongering atau separuh kering. minyak popi .1B:Lukisan Cat Air Tahap2 Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak 2. Cat tersebut apabila didedahkan kepada udara akan teroksida dan mencipta kulit anjal yang mengeras perlahan-lahan di atas permukaan kanvas atau kertas lukisan. 14 .minyak bunga matahari dan minyak soya yang dimampat sejuk merupakan minyak yang secara tradisinya banyak digunakan untuk mengeluarkan cat minyak. Berikut merupakan contoh lukisan cat minyak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Minyak linsid.

com/2010/09/lukisan-cat-minyak-diatas-kanvas. Capaian:14 Nov 2012 Bahantara cat minyak adalah seperti minyak linsid dimampat sejuk. cat poster juga memerlukan air untuk melarut. Iaitu jenis cat kotak. Terdapat dua jenis cat minyak yang boleh digunakan iaitu cat alkid griffin dan bar minyak. Manakala cat air lebih lutsinar atau telus. palet. spirit putih dan varnis. kertas lakar minyak.4: Contoh Lukisan cat minyak. Cat poster terdapat dalam tiga jenis. 2. Guru menggantikan cat minyak dengan cat air atau cat poster kerana ia lebih mudah diurus dan dibersihkan. pencelup. Aktiviti untuk cat minyak tidak digunakan di sekolah rendah. berus bulu haiwan. turpentin suling.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Sumber: http://wehadjoy. berus bulu sabel. Cat poster lebih legap kerana sebarang warna walaupun warna yang cerah akan menutupi warna yang gelap. berus. cat tiub dan cat baling (botol). Perbezaan utama cat air dan cat poster ialah cat poster lebih likat dan legap.html:. berus bulu sintetik.5 CAT POSTER Seperti cat air. Apabila mewarna menggunakan cat poster. anda perlu menggunakan warna putih untuk mendapatkan kesan berwarna putih berbeza dengan cat air.blogspot. 15 . Peralatan yang digunakan dalam mewarna ct poster lebih kurang sama dengan aktiviti mewarna cat air. kanvas teregang. Alatan lain yang diperlukan dalam aktiviti cat minyak ialah alas lukisan cat minyak. Sifat cat minyak yang sukar untuk dibersihkan menyebabkan guru-guru tidak menggunakan cat minyak sebagai medium pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. pisau palet atau pisau lukisan dan topang lukisan.

Sumber: http://rifqirasyad. Kualitinya tidak akan merosot dan hasil lukisan tidak akan merekah. Cerdik Publication Sdn Bhd Pastel lembut diperbuat daripada jirim yang halus.6 PASTEL Pastel merupakan medium yang paling sesuai digunakan di mana-mana. Rajah 2.6: Jenis-jenis pastel Sumber: Philip Berril (1996).5: Contoh Lukisan cat poster. pudar atau gelap dimakan usia. Terdapat empat jenis pastel iaitu pastel lembut. Pastel lembut didapati dalam bentuk batang yang bulat. pastel pensel dan pastel minyak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Lukisan Pastel. pastel keras.html Capaian:14 Nov 2012 2. Ia lembut berdebu dan 16 . Perkakasnya amat senang untuk disediakan dan boleh dibawa ke mana-mana. kapur dan tanak liat yang dicampur dengan air. Berikut merupakan contoh pastel.com/2012/01/gambar-bentuk.blogspot.

Ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang menitikberatkan perincian. 17 . Pastel ini tidak begitu kotor berbanding pastel lembut. Pastel didatangi dalam bentuk pensel biasa yang dibaluti dengan bahan yang diperbuat daripada kayu. Rajah 2. Rajah di bawah menunjukkan kesan-kesan pensel pastel. Pensel pastel boleh digunakan untuk pelbagai jenis subjek. Ia amat mudah digunakan kerana tidak memerlukan bahantara untuk membancuh.61: Kesan-kesan Pensel Pastel Sumber: Philip Berril (1996). Cerdik Publication Sdn Bhd. Pastel keras pula didapati dalam bentuk batang empat segi dan mempunyai sedikit bahan kapur.pastel keras yang popular ialah krayon.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 boleh digunakan terus di atas kertas. Pensel pastel pula adalah warna yang paling popular dan digemari ramai. Lukisan Pastel. Ia sedia untuk digunakan oleh semua lapisan umur murid-murid. Ia mempunyai hujung mata yang boleh diasah hingga tajam.ia juga boleh dicampurkan dengan pastel lembut.

Terdapat juga berbagai jenis permukaan daripada permukaan lembut kepada sangat kasar. KRAYON Rajah 2.1 HASIL KARYA MURID A. Kertas ini juga terdapat dalam berbagai warna dan mempunyai tekstur yang berbutir. Kertas ini adalah kertas paling biasa digunakan untuk melukis. 2.1A: contoh Lukisan Pastel Sumber : Adik Nur Syarifah bt Syed Husin Kelas : 3 Bijak B.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kertas yang digunakan ialah kertas hartrij. PENSEL PASTEL 18 . Kertas ini terdapat dalam berbagai bentuk dan saiz.6.6.

Perkembangan psikomotor Kanak-kanak secara tidak langsung dapat menghasilkan asas menggambar contohnya membuat garisan yang berbagai-bagai rupa dengan pendedahan yang telah dilakukan oleh guru. terdapat beberapa fungsi dan kepentingannya kepada kanakkanak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. aktiviti menggambar berfungsi melalui aspek berikut: 1. panjang.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR Dalam aktiviti menggambar. pendek.6.1B : Karya Pensel Pastel Sumber: Adik Nurul Huda bt Zamri Kelas : 2 Bijak 2.Contohnya kanak-kanak berumur 5 tahun jika diajar dan dibiasakan dengan penggunaan gunting. Secara tdak langsung kanak-kanak akan menguasai asas seni reka serta dapat menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan menarik. Hasil daripada rujukan yang telah saya lakukan terhadap modul pembelajaran subjek HBAE1403 Menggambar.Selain itu kanak-kanak juga akan berkebolehan melakukan aktiviti harian mereka secara sendirian. bengkok. lurus. Dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat pada persekitaran kanak-kanak seperti kesan garisan tebal. secara tidak langsung mereka akan dapat menggunakan gunting untuk memotong kertas dan membuat bentuk. putus-putus dan sebagainya. Fakulti Pendidikan dan Bahasa keluaran Open University Malaysia. 19 . nipis.

Perkembangan emosi serta sosial Pada peringkat perkembangan emosi serta sosial.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 2. Kanak-kanak akan berkemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Selain itu aktiviti menggambar dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka terhadap hasil karya. 20 . kanak-kanak dapat dilihat tentang perasaan mereka melalui hasil lukisan mereka. Mereka dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza mengikut kemampuan kognitif mereka. Emosi yang gembira akan dapat menghasilkan karya yang baik. Mereka akan sering bertanyakan soalan untuk mendapatkan hasil lukisan yang lebih baik. Murid sudah boleh berfikir apakah bahan dan teknik yang sesuai dalam menghasilkan gambar mereka. Perkembangan kognitif Pada peringkat kognitif kanak-kanak dilihat dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar secara kreatif. Manakala perkembangan sosial mereka akan menjadi bertambah baik dengan pergaulan antara rakan-rakan dan guruguru untuk mendapatkan idea berkaitan aktiviti tersebut. Kanak-kanak berkeupayaan bergaul. berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka. Di mana kanak-kanak perlu membayangkan pengalaman yang pernah mereka lalui untuk menghasilkan karya yang dikehendaki oleh guru. 3.

Sebelum melukis kanak-kanak perlu mengetahui pengetahuan asas sebagai persediaan untuk melukis. pen dan dakwat. Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Lukisan bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. Proses melakar.1. Pengetahuan asas melukis termasukla asas seni reka. kolaj. pastel. PORTFOLIO KARYA MURID. Lukisan juga adalah hasil karya yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. 3. Penggunaan media dalam menghasilkan lukisan terhad kepada penggunaan media kering seperti pensel. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. membuat garisan.1.1 Definisi Mengikut Modul Pembelajaran HBAE1403 Menggambar terbitan Open Universiti Malaysia (2011). saiz. 21 .2 Aplikasi alat.perspektif. 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. rupa bentuk. media dan teknik. teknik mengukur objek mengikut kadar serta hubung kait antara cahaya. arang. Lukisan merupakan lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. Aplikasi garisan.1 LUKISAN 3. pensel warna. teknik memilih sudut pandangan. montaj dan cetakan.

bentuk ilusi akan kelihatan lebih sempurna apabila dimasukkan kesan cahaya dan bayang. Terdapat tiga jenis perspektif yang sering diaplikasikan dalam lukisan iaitu perspektif satu titik lenyap.2 menunjukkan contoh lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang. Pelangi Publishing Group Bhd Pemilihan sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang amat penting dalam penghasilan karya lukisan yang menarik dan bermutu tinggi. prinsip dan struktur rekaan. Rajah 3. dan perspektif tiga titik lenyap. media dan bahan boleh digunakan untuk membuat lukisan.Selain daripada teknik lukisan yang diaplikasikan. Pensel dan ibu jari digunakan sebagai penanda untuk menentukan saiz objek dalam lukisan. Pemahaman terhadap perspektif pula amatlah penting kerana perspektif adalah berbeza apabila objek dilihat dalam kedudukan yang tidak sama.1. Kathleen Chee.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 bayang dan bentuk. Mulakan objek yang kecil kemudian diikuti dengan objek yang besar (saiz ditentukan mengikut kali ganda saiz objek yang kecil) Berbagai-bagai jenis alat. Asas seni reka merangkumi unsur seni.1. bahan dan media yang paling sesuai untuk mendapatkan kesan-kesan tertentu. Teknik ukuran visual sering digunakan untuk mendapatkan kadar yang betul dan seimbang dalam lukisan. perspektif dua titik lenyap. Rajah 3.2: Lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang Rujukan: Pendidikan Seni Visual. Pelukis perlu menggunakan peralatan. Tetingkap boleh digunakan memfokus sesuatu objek tertentu daripada objek-objek yang terbentang luas dalam pandangan. Pensel dan media merupakan media yang amat digemari oleh pelukis22 . Kefahaman yang mendalam tentang asas seni reka membolehkan murid menghasilkan karya lukisan yang sempurna dan bermutu tinggi.

lorekan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 pelukis agung pada abad ke -17 dan 18.1. gurisan. Tahap 1 23 . lakaran. Rajah 3. Kathleen Chee. campuran dan sebagainya. garisan. lorek silang-menyilang. gosokan.1. media dan teknik. Manakala pen. media dan teknik.3 Contoh Karya Murid A. Rujukan : Pendidikan Seni Visual. Berikut merupakan contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. Teknik-teknik yang sering digunakan untuk melukis termasuk teknik. Pelangi Publishing Group Bhd 3.20 : Contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. berus dan dakwat adalah alat dan bahan yang popular di kalangan pelukis moden kini.

Murid ini melukis rama-rama dengan melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara terancang. Tahap 2 24 . media dan teknik yang sesuai. Lukisan ini adalah dalam bidang menggambar .1. Manakala media yang digunakan ialah media kering iaitu kertas lukisan.. Peringkat perkembangan kanakkanak ini dari segi psikomotor ialah beliau telah dapat menggerakkan otot tangan untuk menghasilkan gambar.Guru telah memilih tema lukisan alam benda iaitu rama-rama. Alat yang digunakan ialah pensel untuk melakar bentuk rama-rama. Di mana guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1. Dalam aktiviti ini guru telah memilih teknik garisan. Muridmurid akan meneroka jenis alat..3A : Contoh Lukisan Alam Benda Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 1 Dinamik Tema: buah-buahan Aktiviti ini dijalankan di dalam kelas tahun 1 Dinamik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah asas menggambar. B.

Catan juga ialah Lukisan grafik yang mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan. Ia juga mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Catan merupakan satu ciptaan gambar yang berwarna. kanvas dan dinding. Lukisan dihasilkan di atas kertas lukisan. 3.1. Catan juga merupakan hasil karya seni yang mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. 25 . Beliau telah menggunakan teknik lorekan untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus.1 Definisi Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Kanak-kanak telah dapat memperkembangkan psikomotor otot tangan dengan mengawal tekanan pensel untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. Catan ialah sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas.2 CATAN 3. Catan adalah suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain.2.3B : Contoh Lukisan Teknik lorekan (kesan cahaya dan bayang) Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 5 Dinamik Tema: buah-buahan Murid ini telah menggunakan pensel sebagai alat untuk menghasilkan lukisannya.

Kini di pasaran terjual berbagai jenis alat dan bahan untuk mewarna. Rajah : 3.2. Alatan dan bahan yang sesuai digunakan ialah:        Pensel untuk membuat lakaran Berbagai jenis berus Berbagai jenis warna seperti warna air.2 Alatan dan bahan catan Sumber: Wendy Jelbert. Sebelum membeli alatan memilih bahan yang tepat dan betul. kertas cat air. warna tempera. warna poster. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 (Rujukan: HBAE1403 Menggambar. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ilah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. permukaan dinding Surat khabar. ITBM Amazon Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. warna minyak.David Hyde dan Carol Massey (2012) . Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang dihasilkan.2 Aplikasi alat. media dan teknik. Palet atau bekas membancuh warna Botol untuk mengisi air Kertas lukisan. media. akrilik. Penggunaan alat. kain kanvas.2.Catan Akrilik Langkah demi Langkah. bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan. cat mural. Jenis-jenis 26 . Open University Malaysia) 3. kain atau kertas. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik.

warna penggenap dan warna harmoni Rajah 3. Warna juga boleh dikategorikan kepada beberapa warna. cat minyak. Teknik air dan warna poster banyak digunakan oleh murid-murid di sekolah. Cat tempera. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. cat Gouache dan Fresco. Ia adalah faktor utama menentukan kualiti hasil sesebuah catan. warna sekunder dan warna tertier. Tahap 1 27 . Perkara penting yang perlu diambilkira semasa mengecat ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air. cat akrilik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan ialah warna poster.2. Warna-warna tersebut boleh digubah atau dihasilkan semula dengan cara gubahan warna sewarna atau monokrom. Jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna ialah warna asas.3 Contoh Karya Murid A. warna air.2.20 Contoh catan warna air Sumber : Karya Haron Mokhtar (Google Image) 3.

Kanak-kanak ini belum dapat memperkembangkan psikomotornya dengan kawalan berus lukisan bagi warna cat air.2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran dengan menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air dan bahan kering. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. Kanakkanak pada tahap ini amat sukar mengawal otot tangannya mewarna menggunakan cat air B. Murid ini telah menggunakan pensel untuk melukis lukisannya di atas kertas lukisan. TAHAP 2 28 .3A : Lukisan Cat Air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 2 sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Pelangi Publishing Group Bhd) 29 . guru telah membuat rujukan Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 5 sebagai persediaan. Boleh juga dibuat gambar timbul atau arca bergantung kepada bahan yang dipilih. Warna pula telah diadunkan dengan warna-warna bertona. (Rujukan Pelangi‟s Team (2004). Selain itu bukan teknik rata sahaja yang digunakan. Terdapat keseimbangan pada hasil karyanya di mana beliau menggunakan teknik satu titik fokus. Belajar Melukis Dengan Kolaj.2. Guru telah memilih tema pemandangan iaitu alam semula jadi dalam bidang menggambar. malahan boleh dipaku. Kolaj bukan sahaja dapat dilekatkan. Hasil pembelajarannya ialah murid dapat menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid.3 KOLAJ 3.3B: Lukisan Cat Air Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula.3. Murid ini telah mencapai objektif aras 1 iaitu mengaplikasi elemen asas seni reka yang sesuai dalam menggambar. dikokot dijahit dan sebagainya.1 Definisi Perkataan „kolaj‟ berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud gam iaitu bahan yang digunakan untuk melekatkan objek ke suatu permukaan. Murid ini telah menggunakan warna air dan kertas lukisan sebagai medium asas.

media. Kertas juga terdiri daripada berbagai jenis iaitu kertas lukisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kolaj ialah satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih.2Aplikasi alat. surat khabar. Pengkarya kolaj biasanya menjadikan objek di sekeliling mereka sebagai bahan untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja mereka. kertas majalah. Warna-warna basah seperti cat . water colour board. benang. kertas binaan. kertas tekap. penggelek. foam board wood and hard board. kapas. Warna yang paling sesuai digunakan ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. (Rujukan HBAE1403 Menggambar) 3. gam tidak kilat.3. illustration board. berus. bekas air. media dan teknik. Untuk menghasilkan sebuah kolaj perlulah seseorang itu menggunakan idea dan kreativitinya sendiri untuk mendapatkan hasil kerja yang cantik dan bermutu. Contoh teknik yang sesuai ialah memikirkan tema terlebih dahulu. kain perca. gam model dan gesso. Kolaj memberi kebebasan kepada pencipta menggunakan apa sahaja peralatan. tisu dan sebagainya. lalang kering. dan teknik yang dirasakan sesuai. warna poster. Kolaj juga boleh dihasilkan daripada campuran pasta kering. kertas hiasan. plastic tiga segi. Terdapat berbagai jenis gam yang sesuai digunakan dalam proses menghasilkan kolaj. Contoh gam ialah seperti gam kilat. pembaris. palet. kotak telur. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal pada kolaj tersebut. warna air. reja reben. kertas eksotik. akrilik dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. gunting. Pengkarya menggunakan sekeping kadbod yang kuat sebagai dasar. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. butang. Penggunaan bahan dan tema juga perlu diambil kira. Ia juga merupakan satu teknik menggambar di mana foto. Peralatan digunakan untuk menghasilkan kolaj pula ialah pisau kraf. setem. kertas pastel. plasktik pembungkus makanan. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. potongan gambar dari majalah atau suratkhabar. Bahan-bahan sampingan pula terdiri daripada papan pengalas. Ia bertujuan untuk mendapatkan „mood‟ bagi hasil kerja tersebut. Teknik mencantuk potongan gambar menjadi satu komposisi. pensel ataupen dan kompas. keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dilekatkan dan disatukan di atas permukaan. gam gel. tiub kadbod. Kemudian sediakan bahan-bahan yang diperlukan iaiatu racikan kertas atau fabric atau 30 . span. gambar foto.

teknik media campuran. Antaranya teknik potong kertas dan fabric. teknik catan dalam kolaj.3. Tahap 1 31 . Ambil cebisan kertas atau fabrik dan tampalkan mengikut gaya tersendiri. Gam disapukan pada permukaan kertas. teknik „skraping‟ dalam kolaj. teknik koyak kertas dan fabrik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 sebagainya.3 Contoh karya murid A. Seterusnya buat lakaran pada kertas lukisan. teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan. Sediakan kertas berbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. Rajah 3. teknik tisu dan kertas buangan. teknik percikan dalam kolaj. Setelah itu tunggu sehingga kering dan sapukan gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek.. kontra pada kolaj.3. Berbagai jenis teknik yang boleh diaplikasikan kepada murid di sekolah. harmoni. teknik span dalam kolaj.2: Contoh Hasil Karya Kolaj Sumber : Google image. 3. teknik stensil dalam kolaj dan teknik jalinan dalam kolaj. teknik kertas tisu.

kertas surat khabar. gam dan warna air. Alat dan bahan yang digunakan ialah kertas lukisan. bahan dan teknik secara kreatif serta dapat membuat penyatuan terhadap hasil kerja.3. kertas majalah. Selain itu beliau menggunakan teknik catan pada latar belakangnya. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Murid ini telah mencapai objektif aras 3 iaitu beliau dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. Tema yang digunakan ialah tema alam semulajadi. B. Teknik yang digunakan pula ialah teknik koyak kertas untuk menghasilkan gambar bunga dan daun.3A: Contoh Karya Murid ( Koyakan kertas majalah) Sumber : Adik Nazirahafizah bt Salle Kelas : tahun 3 Cerdik Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 3 untuk menjalankan aktiviti ini.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Tahap 2 32 .

berusdankrayonkami. ia digamkan pada gambar bunga tersebut yang dilukis di atas kertas lukisan.4. Setelah kering. cetakan yang disusuna supaya bercantum.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah: 3. Hasil seni mangandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. majalah.3B : Hasil Karya Kolaj Sumber: Adik Siti Zuraini bt Alias Kelas: Tahun 5 Arif Murid ini telah menggunakan beras dan biji-bijian. kecuaian.com. Beras dan biji-bijian itu di warnakan terlebih dahulu.4 MONTAJ 3. kecintaan. Penggunaan gambar-gambar daripada media cetak yang berkaitan untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. alam sekitar dan sebagainya. Dalam kerja-kerja seni montaj. 3. Proses menggambar daripada beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih antara satu sama lain.blogspot.3. bertindih. beberapa gambar foto untuk menjadi satu komposisi ilustrasi. montaj boleh didefinisikan sebagai menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu karya montaj. Boleh juga menggunakan teknik mencantum dalam satu elemen komposisi 33 . peperangan.1 Definisi Mengikut pencarian di laman blogger.

pisau pemotong kertas.4. 34 . Berbagai jenis tiket yang bersesuaian.        Gambar foto sebenar iaitu gambar keluarga. Rajah 3. Gambar atau ilustrasi daripada majalah atau surat khabar. imej kartun dari majalah. dakwat basah dan berus lukisan Gambar atau imej yang telah diimbas dengan mesin pengimbas.1 menunjukkan contoh hasil karya montaj. alam semulajadi. warna poster. haiwan dan sebagainya. media dan teknik Berikut merupakan beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj. warna air.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 fotografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. Bahan terbuang seperti gambar yang dijumpai.4. cawan atau pinggam kertas. Rajah 3.1: Contoh Montaj Ilustrasi daripada majalah Sumber: Google Image 3.2 Aplikasi alat. berbagai jenis gam Warna basah seperti tempera.4. Gunting.

Terdapat banyak perisian-perisian tertentu bagi membantu menghasilkan karya montaj. montaj tiket. dan mencantum. Di sini terdapat beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan iaitu montaj keluarga. montaj dari bahan terbuang. montaj figura. Walaupun begitu terserah kepada kebijaksanaan guru untuk mengatasi masalah kekurangan komouter di sekolah. Pada zaman moden ini teknik montaj diperluaskan dengan penggunaan ICT.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. menampal. montaj berlainan tema. Perisian yang boleh digunakan seperti paintbrush. Dalam Huaraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 dan 6 menyasarkan objektif iaitu murid sudah boleh membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dengan berbantukan computer dalam penghasilan kerja-kerja seni mereka. montaj alam benda. Jika kita membuat satu perbandingan antara kolaj dan montaj. 35 . dan Microsoft Word. Sumber: Google image Berbagai teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan karya montaj. montaj alam semulajadi. bolehla diandaikan bahawa teknik menghasilkannya adalah lebih kurang sama kerana memerlukan teknik memotong. Photoshop. Pada peringkat ini murid-murid boleh didedahkan dengan penggunaan computer tetapi sekurang-kurangnya aktiviti seni dapat dijalankan dengan cara yang berlainan dari kebiasaannya. digitaj image. montaj corak huruf.4. montaj tema serupa dan montaj tampalan. montaj haiwan. montaj campuran. Walaubagaimanapun montaj ada kelainannya sedikit kerana mempunyai tujuan yang tertentu.2: Contoh montaj superimpose berbantukan Komputer.

36 . Beliau telah menggunakan gambar-gambar daripada imej imbasan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. Tahap 1 Rajah 3. Kemudian gambar dipotong mengikut segi empat. Murid ini menggunakan gambar-gambar yang dicari di internet.3 Hasil Karya Murid A. Gambar tersebut ditampal secara berselang-seli. alat dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar.4. Beliau telah menggunakan imejimej bunga mawar. Tema karyanya ialah bungaan.4. Kemudian imej tersebut disusun dan ditampal pada sehelai kertas lukisan untuk menggambarkan keindahan bunga.3A: Hasil Karya Bidang Montaj Sumber: Adik Misha bt Osman Kelas: Tahun 3 Bijak Murid ini telah dapat mencapai objektif pembelajaran iaitu dapat memilih dan menggunakan bahan.

Tahap 2 Rajah 3. Ini disebut edisi.1 Definisi Menurut Kathleen Chee dalam buku Pendidikan SeniVisual Tingkatan 3 terbitan Pelangi Publishing Sdn Bhd. Blok atau plat yang sama dapat menghasilkan salinan karya yang serupa. Murid perlu mencapai hasil pembelajaran iaitu dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema.3B: Contoh Montaj Figura (Hasil karya murid) Sumber : Adik Muhammad Adam Afnan b. Di mana dalam aktiviti ini murid ini telah berjaya menghasilkan sebuah karya seperti yang dikehendaki oleh guru. cetakan adalah sebagai hasil kesan daripada gubahan yang direka cipta oleh pelukis pada permukaan blok atau plat dan kemudian dipindahkan ke atas kertas.4. kad board. dan semua karya cetakan dalam sesuatu edisi dianggap sebagai 37 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 B. kain.5 CETAKAN 3. Mohd Azhar Kelas : Tahun 6 Arif Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pembelajaran Pendidikan Seni Tahun 6 sebagai rujukan. meniru. 3. Beliau menggunakan figura manusia untuk menunjukkan wanita yang sihat dan cantik. imaginasi dan fantasi murid secara manual dalam aras 1 iaitu murid dapat memilih. Beliau dapat memilih dan menyusun gambar dengan menarik. kepingan. plastic dan sebagainya.5. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu konposisi.

cetakan stensil. duit syiling. span. berbagai jenis bungaan. klip kertas dan sebagainya  Tahap pertengahan Pada tahap ini bolehlah menggunakan cetakan tanah liat. Selain itu cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan bahan tertentu. bahan dan teknik Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah bergantung kepada tahap kecerdasan murid. span.wana mural. Cetakan juga merupakan satu proses pengulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. plastisin. Berikut merupakan contoh bahan-bahan dan alatan yang boleh digunakan mengikut peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah.  Tahap lanjutan 38 . kadbod. kunci . Pelbagai kaedah digunakan untuk menghasilkan cetakan yang mempunyai ciri dan kesan istimewa.5. :  Tahap pengenalan Pada tahap ini guru boleh menggunakan bahan bahan-bahan sedia ada kertas lukisan. batang pokok. berus.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 karya asli. daun. penggelek. cetakan blok getah. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. sikat. warna-warna mural. berus. kertas lukisan. cetakan tali. cetakan plastisin. cetakan kentang. dakwat. berbeza dengan yang lain. pisau. warna poster. Imej atau gambar yang dihasilkan adalah dengan menggunakan acuan plat. Di antara bahan dan alat yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. krayon.2 Aplikasi alat. getah lino dan sebagainya. cetakan mono. Ia adalah proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. gam berbagai jenis tali. kertas tisu. warna poster. stamp pad. Pada peringkat pertengahan murid sudah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan ini. 3. Mengikut rujukan modul HBEA1403 pula mendefinisikan cetakan adalah satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. pensel. Berbagai jenis cetakan dan berbagai jenis bahan dan peralatan boleh dihasilkan. stamp pad. krayo. cetakan duo. sayur-sayuran. jenis tumbuhan yang boleh diukir.

gurisan. dakwat pekat. teknik garis luar gelap dan teknik garisan luar putih. akuatin. media dan bahan sepeti blok kayu. cermin untuk menggelek dakwat lino. Cetakan stensil pula menggunakan cetakan skrin.2: Contoh cetakan ikan Sumber : Google image Setiap orang mempunyai teknik yang berbeza dalam menghasilkan cetakan. media dan teknik yang digunakan. mengguris atau menuris pada permukaan yang keras seperti kayu dan logam dengan burin. cetakan potongan kertas. blok kayu. dan kolagraf. Cetakan timbul menggunakan jenis cetakan toreh kayu. getah lino dan stensil. Cetakan datar pula menggunakan planograf. turisan iaitu teknik cetakan mengukir. Seni cetakan boleh digolongkan dalam lima kumpulan besar iaitu cetakan timbul. pemotong stensil yang tajam. Dan akhir sekali ialah cetakan computer dengan menggunakan seni teknologi canggih . Teknik rekabentuk cetakan seperti teknik bayangan gelap. mezotin. atau kertas beras.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Pada tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. cetakan benam. item stensil. sudu dan sebagainya. Peralatan yang dicadangkan ialah foam polisterin. 39 . cetakan stensil. pad cetakan surat khabar.5. toreh lino. dan cetakan skrin filem. teknik bayangan putih. surat khabar. pisau . objek tajam untuk menoreh pada polisterin. Manakala cetakan benam menggunakan jenis cetakan turis kering iaitu teknik cetakan menuris terus ke permukaan plat cetakan. linoleum. silk skrin. Cetakan yang baik bergantung kepada jenis peralatan. kadbod tebal. cetakan dasar. kertas lukisan. Rajah 3. penggelek. sekuji. dan campuran. turis kayu. dan cetakan computer.

6 GOSOKAN 3. Ia adalah satu proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat disekeliling mereka. kemudian dicop pada sehelai kertas lukisan. Tahap 2 Rajah 3.3 Hasil Karya murid A. maka gosokan akan terhasil. Warna air disapu pada kentang tersebut. Bentuk bunga dan daun disusun dan digubah menjadi gambaran taman bunga.1 Definisi Gosokan adalah satu proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan. 40 . Gosokan adalah satu cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan jalinan pada sesuatu permukaan. pensel.5.3A: Hasil Karya cetakan kentang Sumber : Adik Muhammad Hadith Amreil Kelas: Tahun 5 Dinamik Murid ini telah menggunakan bawang yang telah di toreh menjadi bentuk bunga dan kentang untuk mendapatkan kesan daun dan rumput. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. 3. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain.5. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mendapatkan kesan pada cetakan tersebut. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat.6.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.

nangka. nona. krayon dan krayon lilin.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Gosokan dianggap sebagai satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. tikar. kertas taip dan kertas-kertas yang nipis. gosokan berbagai warna. gosokan monokrom. syiling. kertas pengalas rak-rak dapur. kapur dan pastel yang berbagai warna. Di sini terdapat contoh permukaan yang boleh menghasilkan kesan gosokan. peralatan. Jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan alam semulajadi dan jalinan buatan manusia. akar-akar Lain-lain – sikat. pensel warna. Guru memainkan peranan penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dalam kegiatan gosokan. tapak kasut Kenderaan . gosokan secara pusingan. jam tangan Pokok – permukaan kulit pokok. nanas Peralatan rumah. kertas surat khabar yang belum bercetak. Hampir kesemua permukaan yang tidak rata akan memberi respon terhadap gosokan.        Permukaan kulit buah-buahan yang kasar.arang semulajadi.6.2 Aplikasi alat. gelang. kertas katrij. Selain itu terdapat berbagai-bagai teknik gosokan yang boleh digunakan iaitu gosokan satu lapis. topi anyaman. cop getah. mozek. alas kaki Aksesori wanita – rantai. gosokan beberapa lapisan di tempat yang sama. cermin tingkap. kertas pasir. bakul rotan. beg tangan. tempat duduk. bahan dan jenis media terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. 41 . alas meja Pakaian – tali pinggang. dan gosokan potongan kertas. tali. media dan teknik terpulang kepada pengkarya sendiri. Alatan yang boleh digunakan seperti berbagai jenis pensil.tayar. 3. daun-daun. media dan teknik Alat. permukaan jalan. Walaupun begitu di peringkat sekolah rendah. oren. cempedak.pengayak tepung.

3 Hasil Karya Murid A. Sumber: http://leechoynee. Beliau telah menggunakan teknik gosokan dengan 42 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah : 3.blogspot.3A Hasil Karya gosokan Sumber : Adik Norazizah bt Ahmad Tahun : 1 Cerdik Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 1.6.html 3.2 Contoh hasil karya gosokan tema hidupan laut.com/2011/11/gosokan. Tahap 1 Rajah : 3.6.6. Hasil pembelajaran yang telah di capai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar melalui penerokaan.

Mengikut apa yang dinyatakan dalam buku Glosari Seni Lukis. Kemudian kelopak-kelopak bunga itu gosok pada duit syiling. dan bakul.7. resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 menggunakan pensel untuk melukis rama-rama terlebih dahulu. Beliau menggunakan kertas A4 nipis untuk memudahkan proses gosokan. adik Nur Nadia telah melukis terlebih dahulu gambar yang dikehendaki pada sehelai kertas. Resis bermakna satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang 43 . 7 RESIS 3. Kemudian beliau menggunakan pensel warna untuk gosokan pada permukaan seperti permukaan laptop.3B : Hasil karya Teknik gosokan Sumber: Adik Nur Nadia bt Ramli Tahun : 4 Pintar Sebelum melakukan gosokan.1 Definisi Resis adalah sebagai satu proses menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. tudung saji.6. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. TAHAP 2 Rajah 3. Manakala gambar pasu pula digosok pada tikar dan tanahnya pula digosok pada permukaan laptop. B.

krayon lilin. berbagai jenis kain putih. kapur tulis. Satu teknik menggunakan lilin.7. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan :  Krayon resis dengan warna air  Krayon resis dengan warna poster  Krayon resis dengan warna tempera  Krayon resis dengan dakwat basah  Krayon resis  Kertas lilin resis  Krayon resis batik  Resis dari warna air dan perekat getah  Resis dari warna air lilin biasa  Resis dari kapur dan lilin 44 . Dalam proses membuat resis penggunan alatan utama yang digunakan ialah lilin. berbagai jenis pensel. berbagai jenis kertas. Seseorang guru pendidikan seni visual boleh menggunakan kreativitinya sendiri untuk menjalankan aktiviti ini jika difikirkan sesuai dan senang untuk mendapatkan bahan asalkan aktiviti mengikut tema dan tajuk. berbagai jenis warna dan berbagai jenis dakwat basah. 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 disapu lilin. media dan teknik. Ini membuatkan hasil kerja resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain daripada yang lain. Dengan cara ini aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidaklah membosankan kerana muridmurid amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka.2 Aplikasi alat. kryon lilin bertindak sebgai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Antara alatan dan bahan yang boleh digunakan ialah bahan berasaskan lilin seperti lilin biasa.

2 : contoh hasil karya resis krayon dengan warna air.com/2010/04/resis-media-krayon-watercolour. TAHAP 1 Rajah 3.blogspot.html 3.7.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Safwan Kelas: Tahun 2 Dinamik B.7.7.3A : Hasil Karya Resis Warna Air dan krayon Sumber: Adik Adam Danish b. Sumber : http://berusdankrayonkami.3 Hasil Karya Murid A.TAHAP 2 45 .

Beliau telah menggunakan warna krayon untuk membuat garisan pada lukisan. mengetuk. 3. atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan „a speckled granite-style finish‟ yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain.7. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Beliau menghasilkan karya ini di atas sehelai kertas lukisan. Ia adalah salah satu teknik hiasan catan dengan mendetik. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran Aras 3 iaitu menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alatan.8 PERCIKAN 3.8.3B Hasil Karya Resis Krayon dengan Warna air Sumber : Adik Muhammad Adam Ayub b.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Salleh Kelas : Tahun 5 Dinamik Guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 sebagai panduan sebelum memulakan pengajaran. Percik-percik warna halus disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antic. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. Satu teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan 46 .1 Definisi Percikan adalah salah satu aktiviti menggamabr dalam kerja-kerja seni.

Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sii setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Rajah 3. Ketukan kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas.2:Contoh Karya Teknik Percikan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 47 . Berus diketuk kuat di tepi tin cat. Kertas berbagai jenis seperti kertas lukisan. Berbagai jenis warna seperti warna air.8. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 berus lukisan yang megandungi warna ke atas permukaan rata. manila kad dan kertas stensil. Selain itu teknik percikan dengan berbagai jenis warna juga boleh digunakan. Titikan yang berlainan saiz akan terhasil. warna tempera. Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun. kertas taip. Warna semburan menggunakan botol atau pistol semburan. warna minyak.2 menunjukkan hasil karya teknik percikan. warna plaka dan dakwat. Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras. Rajah 3. media dan teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk. warna poster. Cara ini lebih cepat.8. kadbod. cat dinding. Penggelek cetakan yang berbagai saiz. 3.8.2 Aplikasi alat . Teknik semburan menggunakan pistol spray juga boleh digunakan untuk mendapatkan kesan titikan lebih halus dan seragam. Berbagai teknik boleh digunakan iaitu teknik mewarnakan latar sebelum memulakan aktiviti percikan.

Kertas berbagai warna. mozek potongan kertas. 3. bahan dan teknik Berbagai jenis kertas boleh digunakan seperti kadbod. mozek campuran. Bahanbahan semulajadi seperti bunga-bunga kering. daun kering dan sebagainya. Satu media seni di maan kepingan-kepingan kecil kaca. kertas menaip.my-define:Mosaic) pula menjelaskan bahawa mozek ialah sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu „direct method‟. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian asli diasingkan dari bawah mozek tadi. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. kadbod. gam simen. „indirect method‟ dan „ double indirect method‟. mozek tebuk. Apabila mozek siap. mozek koyakan kertas. marmar atau pecahan tembikar. marmar dan seramik di atas permukaan. kertas lukisan. Yang dikatakan „direct method‟ ialah dengan menggambar bahan di atas permukaan seperti kertas. Teknik „indirect method‟ pula ialah proses menghasilkan sesuatu kerja. mozek timbul.2 Aplikasi alat. Ia juga merupakan satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. gam putih.google. kertas surat khabar. Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa.9. kertas nota. Bekas untuk emnyimpan carikan kertas juga diperlukan. kayu. Ia juga merupakan satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. mozek fabric. gam kayu. berbagai jalinan dan gambar-gambar berwarna.com. Ia sesuai digunakan pada projekkecil.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.1 Definisi Mengikut rujukan daripada glosari Seni Lukis. mozek bahan buangan dan mozek manic. lantai dan sebagainya. kertas binaan. mozek catan. mozek cebisan kertas. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca.9. mozek bijian. media yang sama diletakkan di atasnya. Dapatan daripada internet (http://www. Terdapat juga beberapa teknik menghasilkan mozek dan boleh disesuaikan untuk muridmurid sekolah rendah iaitu mozek kertas. permukaan pasu.9 MOZEK 3. 48 . disusun secara bersebelahan.

9.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Tahap 2 Rajah 3.2: Contoh mozek potongan kertas berbagai bentuk figura haiwan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 3.9.9.3A: Hasil Karya Murid teknik mozek campuran Sumber: Adik Muhammad Hazief b Amriza Kelas: 4 Cerdik Murid ini menggunakan kertas warna yang telah dipotong secara segi empat. Beliau menyusun kertas warna yang telah dipotong dan menampalnya pada sehelai kertas lukisan.3 Hasil Karya Murid A. Perbezaan 49 .

50 . Selain itu beliau menggunakan manic yang disusun bersebelahan secara mozek pada imej buah tembikai.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna menunjukkan perbezaan objek dalam gambar.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. LAMPIRAN 51 .

Sebab itu figura ibu lebih diberi penekanan. Dr Lowenfeld merupakan tokoh yang mempunyai lulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Art di Bandar yang sama. 52 . Beliau percaya bahawa kanakkanak dilahirkan kreatif (1975). Pernyataan disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. seni juga berkepentingan dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar-pelajar. Vivtor Lowenfeld dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni di mana kecenderungan kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya mempunyai maksud yang tersirat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. fleksibel.1 menunjukkan tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. Dalam kajiannya beliau mendapati kanak-kanak mempunyai enam tahap perkembangan artistik. MAKLUMAT SOKONGAN Kajian yang telah saya lakukan adalah kajian peringkat perkembangan kanak kanak berumur antara tujuh tahun sehingga 12 tahun. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya. keaslian dan kepekaan. Lownfeld beranggapan lukisan dapat member pengertian yang tersurat dan tersirat. Sebanyak dua tahap kanak-kanak di sekolah saya jadikan sebagai kajian iaitu tahap satu yang terdiri daripada murid-murid tahun 1 hingga 3 dan tahap dua yang terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga enam. Beliau juga menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur dengan empat komponen utama iaitu kelancaran. Kajian ini adalah berdasarkan kepada teori Victor Lowenfeld (1982). Rajah 4. Kajian ini dapat menunjukkan bahawa perkembangan seni kanak-kanak yang berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat yang alin terutamanya aspek-aspek penggunaan bahan dan media serta pendedahan kepada persekitaran mereka.

Proses menconteg menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan. 53 . Apabila kanak-kanak telah menguasai pergerakan tangan dan badan. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan. 4.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 4. Penekanan lebih diberikan pada cara penyususnan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya.1 Peringkat Scribling Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal.2 Peringkat Pre-Scematic Memperlihatkan peningkatan contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan 4.3 Peringkar Scematic Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis objek berbanding pada peringkat awal tadi. Lukisan mula dihasilkan mengikut tema atau konsep tertentu.1: Tahap perkembangan kanak-kanak Sumber: Victor Lowenfeld (1982) 4.

Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sift kritikal dengan hasil karya sendiri.4. Mereka mula membandigkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistic serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif. Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek dihadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistic dan teliti. 4.6 Peringkat Period if Decision Merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. Peringkat Dawning Realism Kanak-kank melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. 4. Menurut teori Gibson.5 Peringkat Pseudo-naturalistic Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic dalam menghasilkan lukisan. Pengalaman meginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni. 4.7 Perkembangan persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintegrasikan asas-asas pengalaman sensori secara berperingkat. Luksan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisannya tidak menarik. 54 . gabungan pengalaman perceptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang.

Di mana persekitaran kanak-kanak yang sihat dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif. intelek dan estetik. mental. sosial. jelas menunjukkan bahawa perkembangan artistic kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh suasana dan persekitaran kanak-kanak itu dibesarkan. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Menurut Victor Lowenfeld.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. 55 . Dengan ini perkembangan kanak-kanak akan berlaku dengan sihat Pengetahuan asas mengenai aktiviti menggambar yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni sebelum ia dapat dilaksanakan dan didedahkan kepada kanakkanak. Pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan dan pertumbuhan yang sihat dari segi fizikal. KESIMPULAN Setelah dianalisis berdasarkan contoh-contoh lukisan dari pelbagai peringkat kanakkanak. emosi. Hasil kerja seni berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak yang akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga dia membesar. aktiviti seni dapat disesuaikan mengikut perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak.

Cerdik Publications Sdn Bhd. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Rohani bt Abdullah. Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Abdul Halim Philip Berril (1996). Pelangi‟s Team (2004). Bidang menggambar teknik.com/muat_turun/Bahan%20PPK/sp/sp_pseni_kbsr.blogspot.wordpress.html http://psvisual.html 56 . Panduan Kurikulum Prasekolah. alat dan bahan. Lukisan Cat Minyak.Com MPH Kathleen Chee (2001).com/2010/04/definisi-montaj. Penerbitan Pelangi Sdn Bhd.com/2009/12/menggambar.blogspot. Jalan Nuri 34 Bandar Putra. Mohd Sharani b Ahmad(2003).HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 6.PTS Profesional Amazon.Sekolah Kebangsaan Bandar Putra.com/2011/04/pengenalan-bidang-menggambar.staripoh. Cat Poster. RUJUKAN Panitia Pendidikan Seni Visual. Nani bt Menon.pdf http://wareyzseni. http://www. Cerdik Publications Sdn Bhd.blogspot. 81000 Kulaijaya.Pelangi publishing Group Bhd Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Mansor bin Abdullah (2002).com/page/3/ http://cikgulala.html http://berusdankrayonkami. Philip Berril (1996). Lukisan Cat Air.Pendidikan seni visual.