FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE1403 MENGGAMBAR
SEMESTER SEPTEMBER 2012

SMP KHAS JAN 2011

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NAMA NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

820104015498001 820104-01-5498 ZALIZA BT KAHIR 019-7972756 zalizaazhar@yahoo.com.my JOHOR LEARNING CENTRE

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

ISI KANDUNGAN TAJUK
1. PENGENALAN 2. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR
2.1 DEFINISI MENGGAMBAR 2.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT DAN MEDIA 2.3 CAT AIR 2.3.1 HASIL KARYA MURID 2.4 CAT MINYAK 2.5 CAT POSTER 2.6 PASTEL 2.6.1 HASIL KARYA MURID 2.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR

MUKA SURAT
4-10 11-21
11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-18 18-19 20-21

3. PORTFOLIO KARYA MURID
3.1 LUKISAN
3.1.1 Definisi 3.1.2 Aplikasi alat, media dan teknik 3.1.3 Contoh Karya Murid

22-25
22
22 22-23 24-25

3.2 CATAN
3.2.1 Definisi 3.2.2 Aplikasi Alat,Media dan Teknik 3.2.3 Contoh Karya Murid

26-29
26 26-28 28-29

3.3 KOLAJ
3.3.1 Definisi 3.3.2 Aplikasi Aat, Media dan Teknik 3.3.3 Contoh Karya Murid

29-33
29-30 30-31 32-33

3.4 MONTAJ
3.4.1 Definisi 3.4.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.4.3 Contoh Karya Murid

33-37
33-34 34-35 36-37

3.5 CETAKAN

37-39

2

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

3.5.1 Definisi 3.5.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.5.3 Contoh karya Murid

37-38 38-39 40

3.6 GOSOKAN
3.6.1 Definisi 3.6.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.6.3 Contoh karya Murid

40-43
40-41 41-42 42-43

3.7 RESIS
3.7.1 Definisi 3.7.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.7.3 Contoh karya Murid

43-46
43-44 44-45 45-46

3.8 PERCIKAN
3.8.1 Definisi 3.8.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik

46-47
46-47 47

3.9 MOZEK
3.9.1 Definisi 3.9.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.9.3 Contoh karya Murid

48-49
48 48-49 49-50

4.0 LAMPIRAN

51

4. MAKLUMAT SOKONGAN 5. KESIMPULAN 6. RUJUKAN

52-54 55 56

3

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

1. PENGENALAN
Mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, bidang menggambar adalah satu bidang yang mengasaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Di samping itu menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Bidang menggambar ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Bidang menggambar juga meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar melalui pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini. Selain itu juga, bidang menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Dengan ini murid akan dapat menyelaraskan pemerhatian mereka dan pengalaman mereka dalam aktiviti hasil kerja seni aspek apresiasi hasil kerja perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Menurut pendapat Fisher (1943) menjelaskan terdapat lima tahap perkembangan kreatif kanak-kanak iaitu peringkat rangsangan, peringkat penerokaan, peringkat perancangan, peringkat aktiviti dan peringkat kajian semula. Peringkat-peringkat ini boleh dikaitkan dengan peringkat perkembangan seni kanak-kanak dalam aktiviti menggambar: a) Peringkat Rangsangan Pada peringkat ini, pemikiran kreatif kanak-kanak dirangsang dengan mengemukakan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan sebagainya. Guru perlu membantu murid untuk berinteraksi secara kreatif dan menjelaskan perasaan ingin tahu murid terhadap sesuatu isu. Guru perlu merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal. Contohnya dalam

4

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

aktiviti menggambar guru boleh bertanyakan soalan seperti

Bagaimanakah

suasana kampung datuk anda?, Siapakah yang terdiri dalam ahli keluarga anda?, Di manakah ianya berlaku? dan sebagainya. Daripada soalan yang diajukan, kanak-kanak dapat dirangsang untuk menggambarkan perkara yang dimaksudkan oleh guru mereka. b) Peringkat penerokaan Peringkat penerokaan memerlukan kanak-kanak itu mempunyai pemikiran ke hadapan. Peringkat rangsangan telah berjaya merangsang murid untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan guru mereka.Pada peringkat ini, kanak-kanak yang mempunyai pemikiran kreatif amat gemar mencari jawapan dan penyelesaian melalui pelbagai cara. Contohnya dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan sedaya upaya mencari jawapan melalui pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka akan terokai pengalaman mereka untuk memberikan jawapan yang logik dan kreatif. c) Peringkat perancangan Pada peringkat ini menggalakkan pemikiran untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui perancangan secara verbal, perancangan secara visual dan perancangan secara visual. Dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan mula merancang setelah mereka dapat meneroka segala persoalan dan pengalaman mereka. Perancangan mereka berdasarkan penerokaan yang telah mereka lakukan. Contohnya kanak-kanak akan mula merancang apa yang akan mereka hasilkan hasil daripada penerokaan yang telah dilakukan. Mereka akan cuba merancang lukisan suasana kampung, keluarga dan sebagainya. d) Peringkat aktiviti Pemikiran kreatif bermula dengan set idea . Justeru melahirkan pemikiran kreatif kanak-kanak melalui tindakan setelah merencana segala aktiviti. Pada peringkat ini perancangan dibantu oleh soalan-soalan seperti “Bagaimanakah harus anda mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?” Melalui perancangan yang telah 5

e) Peringkat kajian semula Peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. Mereka perlu mempelajari sesuatu yang baru. Mereka mempelajari perkara baru melalui pergerakan. Di mana kanak-kanak sememangnya memerlukan pergerakan untuk perkembangan fizikal. sudah tentu hasil karya mereka akan lebih menarik. Dalam aktiviti menggambar. Cuba bayangkan 6 . Kanak-kanak yang cerdas dan pintar adalah kanak-kanak yang aktif dan sukakan pergerakan. kanak-kanak akan memikirkan pula langkah-langah dalam aktiviti yang yang telah dirancang. Pada peringkat ini pemikiran akan memberikan cadangan yang bernas dan logic bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berulang semula. mental dan emosi mereka. Keinginan asas mereka sangat berkait rapat dengan aktiviti menggambar. kanak-kanak lebih suka meneroka alam sekeliling mereka untuk menghasilkan karya seni. Ini adalah supaya perkembangan kanak-kanak itu tidak terbantut dan dapat diperkembangkan mengikut peredaran umunya. Kanak-kanak akan memikirkan medium yang akan digunakan. Kanak-kanak tidak suka dikongkong kerana setiap hari mereka memerlukan sesuatu yang baru untuk membina pengalaman dan ilmu dalam hidup mereka. warna yang akan digunakan dan sebgainya. Jika mereka diberi kebebasan untuk meneroka. Guru juga perlulah memahami naluri semula jadi kanak-kanak dan keinginan asas kanak-kanak yang bersesuaian dengan kecenderungan dan peringkat umur mereka. Dauer dan Pangrazi (1983) menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai 9 keinginan asas mereka. Keinginan untuk bergerak Pergerakan sememangnya menjadi satu keperluan dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak disuruh untuk memberikan pendapat dank omen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. Sehubungan dengan itu aktiviti menggambar banyak membantu perkembangan kanak-kanak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 dibuat. Kanak-kanak juga amat suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam kegiatan yang melibatkan fizikal mereka. Antaranya ialah : 1.

Di mana saya telah menampal hasil karya murid-murid di papan kenyataan kelas dan sekolah tidak kira sama ada karya mereka cantik atau tidak. Sifat semulajadi kanak-kanak sukakan penghargaa. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik 7 . sudah pasti pengalaman mereka kurang. 4. mereka akan merasakan diri mereka tidak disisihkan dan masih diterima oleh rakan-rakan dan guru. Jika kanakkanak yang baru belajar melukis. Kanak-kanak inginkan diri mereka disanjung. Contohnya dalam bidang menggambar. Ini adalah bertujuan supaya tidak mematahkan semangat mereka untuk menghasilkan lukisan dan memotivasikan diri mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Ini dapat memberikan semangat kepada mereka untuk terus menghasikan karya yang lebih baik. dipamerkan . Kanak-kanak yang berjaya akan lebih bermotivasi untuk terus berjaya jika diberikan pengiktirafan dan pujian. Mereka merasa bangga kerana karya mereka diberi penghargaan dan ditampal untuk tontonan rakan-rakan yang lain. mereka akan terdorong untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Dalam aktiviti menggambar. 3. aktiviti berkumpulan dapat membina perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak di mana mereka dapat bergaul dan berbincang bersama rakan-rakan tanpa rasa rendah diri dan malu. Daripada pengalaman saya sebagai seorang guru selama sembilan tahun. tetapi karya mereka tidak mengikut kehendak guru. dihargai . Apabila pujian dan semangat diberikan. kanak-kanak yang berjaya menghasilkan sebuah lukisan sama ada menarik atau tidak haruslah diberikan pujian. 2. saya dapati pendapat Dauer dan Pangrazi ada kebenarannya. diberi penghargaan dan diterima oleh guru. diterima dan dihormati oleh orang lain.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kanak-kanak yang tidak aktif dan tidak suka keluar rumah. guru perlulah memberikan kata-kata pujian dan semangat kepada mereka. Secara tidak langsung mereka tidak dapat menghasilkan karya yang menarik kerana mereka tidak dapat berimaginasi tentang pengalaman mereka . Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli masyarakat. Apabila hasil karya mereka dihargai. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf Kanak-kanak sememangnya sukakan pujian dan pengiktirafan.

8 . 5. Kanak-kanak akan rasa dihargai dan rasa gembira jika orang lain terus memuji diri mereka walaupun mereka tidak sempurna. Apabila kanak-kanak yang kurang pengalaman melihat hasil kerja rakan mereka. dihargai. guru membawa murid- murid melawat kawasan sekitar sekolah. Muridmurid akan cuba mencari lima jenis pemukaan dengan perasaan seronok kerana diberi kebebasan bergerak untuk meneroka kawasan sekolah. tetapi lukisannya tidak sempurna daripada kawan-kawannya yang lain. Guru akan dapat melihat hasil murid-murid yang sangat menarik dan tidak terlintas di fikiran. Contohnya dalam aktiviti menggambar di sekolah. Guru hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada mereka contohnya memberikan pujian seperti “cantik lukisan awak. Kanakkanak yang baru belajar melukis gambar kucing. Keinginan untuk bersaing Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal yang setara dengan rakan-rakan lain. Tapi kalau awak buat begini lagi cantik”. Kanak-kanak akan sedaya upaya melukis kereta mengikut pengalaman yang mereka ada. Bagi kanak-kanak yang kerap menonton kartun di televisyen. Kanak-kanak sangat gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif. Keinginan untuk pencapaian kreatif. dan dihormati oleh orang lain. mereka akan sedaya upaya menghasilkan gambar kereta yang lebih baik dari rakan mereka. 7. kanak-kanak kecil tahun satu gemar mennjalani sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di sekolah. Guru meminta murid mencari lima contoh gosokan pada permukaan yang boleh dilakukan dalam aktiviti menggambar. Contohnya guru meminta murid melukis sebuah kereta pada sehelai kertas lukisan. mereka akan melukis gambar kereta yang lebih canggih. Contohnya dalam aktiviti pendidikan seni. Guru tidak boleh terus melemahkan semangat mereka dengan kata-kata negatif. 6.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. Keinginan untuk meneroka Mereka gemar melibatkan diri dalam kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. Contohnya dalam aktiviti menggambar. disanjung.

Dari situ dapat kita lihat perasaan mereka ketika melukis wajah ibu mereka. Keinginan dan perasaan kanak-kanak dapat dilihat melalui pergerakan mereka setiap hari. mereka akan bertanya kepada guru “bolehkah saya tambah kepak”. Secara tidak langsung 9 . menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. “bolehkan saya buat begini”. kanak-kanak akan bertanyakan banyak soalan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang apa yang dipelajari pada hari itu. Dari situ dapat dilihat keinginan mereka yang amat tinggi dalam mencapai peningkatan kreativiti mereka. wajah ibu tersenyum. Contohnya apabila guru meminta kanakkanak melukis wajah ibu. Akan terhasillah wajah ibu yang berbeza-beza. “bagaimana saya hendakkan lukisan saya lebih cantik?” dan sebagainya. Justeru itu mereka dapat meneroka. Secara ringkasnya dapatlah saya nyatakan di sini bahawa guru-guru dan ibu bapa janganlah menyekat keperluan asas kanak-kanak. Dalam aktiviti p&p pendidikan seni di sekolah. Ada sebahagian kanak-kanak yang akan melukis wajah ibu menangis. Contohnya apabila guru meminta murid melukis gambar kereta.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Mereka tidak sabar menunggu ketibaan guru pendidikan seni ke kelas mereka. Jika mereka melukis wajah ibu tersenyum. 9. Keinginan untuk kefahaman Kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. wajah ibu sedih dan bermacam-macam lagi. Mereka telah bersedia dengan semua peralatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan seni. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. 8. wajah ibu gembira. Jika kanak-kanak itu melukis wajah ibu sedih berkemungkinan kanakkanak itu sedang melalui kesedihan atau selalu melihat ibunya bersedih. sudah tentu kanank-kanak itu sedang melalui perasaan yang gembira pada hari itu. Kanak-kanak amat gemarkan aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Jika disekat akan menyebabkan pemikiran mereka terkongkong dan membantutkan perkembangan mereka. Soalan soalan yang mereka ajukan sudah tentu untuk meluaskan lagi kefahaman mereka.

tidak kreatif kreatif dan tidak berfikiran positif. emosi dan kognitif mereka juga terbantut. Mereka akan menjadi kanak-kanak yang pasif.1 DEFINISI MENGGAMBAR 10 . asalkan ibu bapa dan guru-guru dapat mengawal dan mengawasi mereka daripada melampaui batas. psikomotor.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kemahiran bersosial. Oleh itu kanakkanak hendaklah diberi kebebasan untuk memenuhi keperluan asas mereka. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR 2. 2.

Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. Menggambar merupakan sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. MEDIA DAN TEKNIK. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jlas tentang sesuatu objek.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT. 2. Ia juga merupakan gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Representasi visual yang dihasilkan juga adalah dalam bentuk dua dimensi.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata.               Warna pastel Warna air Warna poster Warna pensil Berbagai jenis pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche Akrilik Cat minyak Stensil Kolaj 11 . Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. Ia juga mengandungi komposisi artistic yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagi aktiviti menggambar. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan yterhadap sesuatu imej atau objek. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011         Capan. sayuran dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. Pelukis cat air tidak menggunakan warna putih. catan.3: Contoh Lukisan cat air. resis. cetakan. 2.gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna Dalam kegiatan menggambar berbagai teknik boleh digunakan mengikut kesesuaian dan kreativiti pelukis itu. pisau lipat. Sumber: Philip Berril (1996). tiupan. gam arab( gam larut air daripada pokok acacia). dan sebagainya dapat digunakan untuk menghasilkan hasil karya yang menarik dan kreatif. kolaj. Cerdik Publication Sdn Bhd 12 . Apabila dicairkan dengan air di atas palet dan disapu dengan sapu cair dengan berus di atas permukaan kertas. gliserin (yang membantu warna lembab dan agen pembasah (yang membantu cat mengalir bebas).cetakan Lilin Cebisan surat khabar atau majalah Bahan semulajadi seperti tumbuhan. Rajah 2. Lukisan Cat Air.3 CAT AIR cat air ialah bahan bahan campuran pigmen. Teknik seperti gosokan. Cat air mempunyai kualiti lut cahaya yang mempunyai cirri bahantara. montaj. air digunakan untuk mencerahkan warna dan keputihan kertas memantulkan melalui sapu cair.

TAHAP 1 Rajah 2.3. Berus ada dalam dua bentuk utama iaitu bulat dan leper. Berus yang lebih besar dan sederhana adalah untuk lukisan umum dan berus bulat yang lebih kecil untuk perincian. Berbagai teknik sapuan cat air boleh digunakan antaranya sapu cair. sapu cair tepi keras dan basah atas basah. ceper dan separuh ceper. Berus sapu cair leper pula adalah untuk sapuan warna cair yang besar dan meluas pada kertas lukisan. sapu cair datar. Berus bulat biasanya dalam gred 0000 hingga 24.1A: Lukisan Cat air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif B. 2.3. Tiub lebih mudah digunakan. sapu cair bersenggat. Jenis-jenis berus seperti berus bulu sable kolinsky. berus nilon dan berus sintetik. TAHAP 2 13 . Berus leper biasanya dalam gred 1/8” hingga 1 ½ “ Cat air terdapat dalam tiga bentuk iaitu tiub. Cat air boleh dipicit di dalam palet.1 HASIL KARYA MURID (CAT AIR) A.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Berbagai jenis berus boleh digunakan dalam kegiatan cat air.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.3.minyak bunga matahari dan minyak soya yang dimampat sejuk merupakan minyak yang secara tradisinya banyak digunakan untuk mengeluarkan cat minyak. minyak popi . Cat tersebut apabila didedahkan kepada udara akan teroksida dan mencipta kulit anjal yang mengeras perlahan-lahan di atas permukaan kanvas atau kertas lukisan.4 CAT MINYAK Cat minyak merupakan campuran pewarna dengan minyak yang sedang mongering atau separuh kering. Minyak linsid. Berikut merupakan contoh lukisan cat minyak.1B:Lukisan Cat Air Tahap2 Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak 2. 14 .

Cat poster terdapat dalam tiga jenis. Guru menggantikan cat minyak dengan cat air atau cat poster kerana ia lebih mudah diurus dan dibersihkan. cat tiub dan cat baling (botol). anda perlu menggunakan warna putih untuk mendapatkan kesan berwarna putih berbeza dengan cat air. Sumber: http://wehadjoy. pencelup.com/2010/09/lukisan-cat-minyak-diatas-kanvas.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Capaian:14 Nov 2012 Bahantara cat minyak adalah seperti minyak linsid dimampat sejuk. cat poster juga memerlukan air untuk melarut. Sifat cat minyak yang sukar untuk dibersihkan menyebabkan guru-guru tidak menggunakan cat minyak sebagai medium pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Apabila mewarna menggunakan cat poster.5 CAT POSTER Seperti cat air. kertas lakar minyak. 15 . Cat poster lebih legap kerana sebarang warna walaupun warna yang cerah akan menutupi warna yang gelap. pisau palet atau pisau lukisan dan topang lukisan. Peralatan yang digunakan dalam mewarna ct poster lebih kurang sama dengan aktiviti mewarna cat air.4: Contoh Lukisan cat minyak. Alatan lain yang diperlukan dalam aktiviti cat minyak ialah alas lukisan cat minyak. Aktiviti untuk cat minyak tidak digunakan di sekolah rendah. spirit putih dan varnis. turpentin suling. Iaitu jenis cat kotak. 2. palet. berus bulu sabel. Manakala cat air lebih lutsinar atau telus. berus bulu sintetik.html:. Terdapat dua jenis cat minyak yang boleh digunakan iaitu cat alkid griffin dan bar minyak. berus. berus bulu haiwan.blogspot. kanvas teregang. Perbezaan utama cat air dan cat poster ialah cat poster lebih likat dan legap.

com/2012/01/gambar-bentuk. Ia lembut berdebu dan 16 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Rajah 2.6: Jenis-jenis pastel Sumber: Philip Berril (1996). pudar atau gelap dimakan usia. kapur dan tanak liat yang dicampur dengan air. Kualitinya tidak akan merosot dan hasil lukisan tidak akan merekah. Berikut merupakan contoh pastel. pastel pensel dan pastel minyak. pastel keras.blogspot. Terdapat empat jenis pastel iaitu pastel lembut. Cerdik Publication Sdn Bhd Pastel lembut diperbuat daripada jirim yang halus. Sumber: http://rifqirasyad. Pastel lembut didapati dalam bentuk batang yang bulat. Lukisan Pastel. Perkakasnya amat senang untuk disediakan dan boleh dibawa ke mana-mana.html Capaian:14 Nov 2012 2.6 PASTEL Pastel merupakan medium yang paling sesuai digunakan di mana-mana.5: Contoh Lukisan cat poster.

Pastel keras pula didapati dalam bentuk batang empat segi dan mempunyai sedikit bahan kapur. Pastel didatangi dalam bentuk pensel biasa yang dibaluti dengan bahan yang diperbuat daripada kayu. Ia sedia untuk digunakan oleh semua lapisan umur murid-murid. Lukisan Pastel. Rajah 2. Pensel pastel pula adalah warna yang paling popular dan digemari ramai.pastel keras yang popular ialah krayon. 17 . Pensel pastel boleh digunakan untuk pelbagai jenis subjek. Ia mempunyai hujung mata yang boleh diasah hingga tajam. Pastel ini tidak begitu kotor berbanding pastel lembut. Rajah di bawah menunjukkan kesan-kesan pensel pastel.ia juga boleh dicampurkan dengan pastel lembut.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 boleh digunakan terus di atas kertas.61: Kesan-kesan Pensel Pastel Sumber: Philip Berril (1996). Ia amat mudah digunakan kerana tidak memerlukan bahantara untuk membancuh. Ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang menitikberatkan perincian. Cerdik Publication Sdn Bhd.

6. 2. Terdapat juga berbagai jenis permukaan daripada permukaan lembut kepada sangat kasar.1A: contoh Lukisan Pastel Sumber : Adik Nur Syarifah bt Syed Husin Kelas : 3 Bijak B. KRAYON Rajah 2.1 HASIL KARYA MURID A. Kertas ini adalah kertas paling biasa digunakan untuk melukis. Kertas ini terdapat dalam berbagai bentuk dan saiz. PENSEL PASTEL 18 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kertas yang digunakan ialah kertas hartrij.6. Kertas ini juga terdapat dalam berbagai warna dan mempunyai tekstur yang berbutir.

terdapat beberapa fungsi dan kepentingannya kepada kanakkanak. Fakulti Pendidikan dan Bahasa keluaran Open University Malaysia. lurus.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. nipis. Perkembangan psikomotor Kanak-kanak secara tidak langsung dapat menghasilkan asas menggambar contohnya membuat garisan yang berbagai-bagai rupa dengan pendedahan yang telah dilakukan oleh guru. secara tidak langsung mereka akan dapat menggunakan gunting untuk memotong kertas dan membuat bentuk.Contohnya kanak-kanak berumur 5 tahun jika diajar dan dibiasakan dengan penggunaan gunting. panjang. Hasil daripada rujukan yang telah saya lakukan terhadap modul pembelajaran subjek HBAE1403 Menggambar.1B : Karya Pensel Pastel Sumber: Adik Nurul Huda bt Zamri Kelas : 2 Bijak 2. aktiviti menggambar berfungsi melalui aspek berikut: 1.6. putus-putus dan sebagainya. pendek.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR Dalam aktiviti menggambar. 19 . Secara tdak langsung kanak-kanak akan menguasai asas seni reka serta dapat menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan menarik.Selain itu kanak-kanak juga akan berkebolehan melakukan aktiviti harian mereka secara sendirian. Dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat pada persekitaran kanak-kanak seperti kesan garisan tebal. bengkok.

Mereka akan sering bertanyakan soalan untuk mendapatkan hasil lukisan yang lebih baik. Selain itu aktiviti menggambar dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka terhadap hasil karya. Emosi yang gembira akan dapat menghasilkan karya yang baik. 3. Kanak-kanak berkeupayaan bergaul. Perkembangan emosi serta sosial Pada peringkat perkembangan emosi serta sosial. berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka. Perkembangan kognitif Pada peringkat kognitif kanak-kanak dilihat dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar secara kreatif. Manakala perkembangan sosial mereka akan menjadi bertambah baik dengan pergaulan antara rakan-rakan dan guruguru untuk mendapatkan idea berkaitan aktiviti tersebut. 20 . kanak-kanak dapat dilihat tentang perasaan mereka melalui hasil lukisan mereka. Mereka dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza mengikut kemampuan kognitif mereka.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 2. Kanak-kanak akan berkemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Di mana kanak-kanak perlu membayangkan pengalaman yang pernah mereka lalui untuk menghasilkan karya yang dikehendaki oleh guru. Murid sudah boleh berfikir apakah bahan dan teknik yang sesuai dalam menghasilkan gambar mereka.

PORTFOLIO KARYA MURID. Lukisan juga adalah hasil karya yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. Aplikasi garisan. Sebelum melukis kanak-kanak perlu mengetahui pengetahuan asas sebagai persediaan untuk melukis. rupa bentuk. Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. media dan teknik. Penggunaan media dalam menghasilkan lukisan terhad kepada penggunaan media kering seperti pensel. teknik memilih sudut pandangan. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. Proses melakar. kolaj.perspektif. pastel. teknik mengukur objek mengikut kadar serta hubung kait antara cahaya. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan.2 Aplikasi alat. pen dan dakwat. 3. Pengetahuan asas melukis termasukla asas seni reka. Lukisan bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. 21 . montaj dan cetakan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. arang.1 Definisi Mengikut Modul Pembelajaran HBAE1403 Menggambar terbitan Open Universiti Malaysia (2011).1 LUKISAN 3. pensel warna. membuat garisan.1. 3. Lukisan merupakan lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan.1. saiz.

Kathleen Chee. Pensel dan ibu jari digunakan sebagai penanda untuk menentukan saiz objek dalam lukisan.1.2 menunjukkan contoh lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang. Pelukis perlu menggunakan peralatan. Mulakan objek yang kecil kemudian diikuti dengan objek yang besar (saiz ditentukan mengikut kali ganda saiz objek yang kecil) Berbagai-bagai jenis alat. media dan bahan boleh digunakan untuk membuat lukisan. Asas seni reka merangkumi unsur seni.2: Lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang Rujukan: Pendidikan Seni Visual. perspektif dua titik lenyap. Rajah 3. Tetingkap boleh digunakan memfokus sesuatu objek tertentu daripada objek-objek yang terbentang luas dalam pandangan. Pemahaman terhadap perspektif pula amatlah penting kerana perspektif adalah berbeza apabila objek dilihat dalam kedudukan yang tidak sama. Rajah 3. Terdapat tiga jenis perspektif yang sering diaplikasikan dalam lukisan iaitu perspektif satu titik lenyap. prinsip dan struktur rekaan.Selain daripada teknik lukisan yang diaplikasikan. dan perspektif tiga titik lenyap.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 bayang dan bentuk. bentuk ilusi akan kelihatan lebih sempurna apabila dimasukkan kesan cahaya dan bayang. Pensel dan media merupakan media yang amat digemari oleh pelukis22 . Kefahaman yang mendalam tentang asas seni reka membolehkan murid menghasilkan karya lukisan yang sempurna dan bermutu tinggi. Pelangi Publishing Group Bhd Pemilihan sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang amat penting dalam penghasilan karya lukisan yang menarik dan bermutu tinggi. bahan dan media yang paling sesuai untuk mendapatkan kesan-kesan tertentu.1. Teknik ukuran visual sering digunakan untuk mendapatkan kadar yang betul dan seimbang dalam lukisan.

1. Tahap 1 23 . campuran dan sebagainya.3 Contoh Karya Murid A.1. Kathleen Chee.20 : Contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. gosokan. lorek silang-menyilang. Manakala pen.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 pelukis agung pada abad ke -17 dan 18. media dan teknik. lorekan. Rujukan : Pendidikan Seni Visual. lakaran. Rajah 3. gurisan. Pelangi Publishing Group Bhd 3. media dan teknik. Berikut merupakan contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. garisan. Teknik-teknik yang sering digunakan untuk melukis termasuk teknik. berus dan dakwat adalah alat dan bahan yang popular di kalangan pelukis moden kini.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Tahap 2 24 . Alat yang digunakan ialah pensel untuk melakar bentuk rama-rama.Guru telah memilih tema lukisan alam benda iaitu rama-rama. Muridmurid akan meneroka jenis alat... Peringkat perkembangan kanakkanak ini dari segi psikomotor ialah beliau telah dapat menggerakkan otot tangan untuk menghasilkan gambar. Di mana guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1. Lukisan ini adalah dalam bidang menggambar .1. B. Murid ini melukis rama-rama dengan melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara terancang.3A : Contoh Lukisan Alam Benda Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 1 Dinamik Tema: buah-buahan Aktiviti ini dijalankan di dalam kelas tahun 1 Dinamik. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah asas menggambar. Dalam aktiviti ini guru telah memilih teknik garisan. media dan teknik yang sesuai. Manakala media yang digunakan ialah media kering iaitu kertas lukisan.

Lukisan dihasilkan di atas kertas lukisan.3B : Contoh Lukisan Teknik lorekan (kesan cahaya dan bayang) Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 5 Dinamik Tema: buah-buahan Murid ini telah menggunakan pensel sebagai alat untuk menghasilkan lukisannya. Beliau telah menggunakan teknik lorekan untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. 25 . kanvas dan dinding. Catan juga ialah Lukisan grafik yang mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan. Catan ialah sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Catan adalah suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain. Kanak-kanak telah dapat memperkembangkan psikomotor otot tangan dengan mengawal tekanan pensel untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. Catan juga merupakan hasil karya seni yang mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. Ia juga mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak. Catan merupakan satu ciptaan gambar yang berwarna. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus.2.1.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.1 Definisi Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata.2 CATAN 3. 3.

Open University Malaysia) 3. Jenis-jenis 26 . warna tempera. permukaan dinding Surat khabar. warna poster. kertas cat air.2 Aplikasi alat.2 Alatan dan bahan catan Sumber: Wendy Jelbert. media dan teknik. kain kanvas.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 (Rujukan: HBAE1403 Menggambar. Palet atau bekas membancuh warna Botol untuk mengisi air Kertas lukisan. Penggunaan alat.2. ITBM Amazon Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ilah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. Kini di pasaran terjual berbagai jenis alat dan bahan untuk mewarna. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. akrilik. kain atau kertas. Sebelum membeli alatan memilih bahan yang tepat dan betul. cat mural.2. media. bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan. Rajah : 3.David Hyde dan Carol Massey (2012) .Catan Akrilik Langkah demi Langkah. Alatan dan bahan yang sesuai digunakan ialah:        Pensel untuk membuat lakaran Berbagai jenis berus Berbagai jenis warna seperti warna air. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang dihasilkan. warna minyak.

2. Teknik air dan warna poster banyak digunakan oleh murid-murid di sekolah.2.3 Contoh Karya Murid A. Ia adalah faktor utama menentukan kualiti hasil sesebuah catan. Cat tempera. Warna-warna tersebut boleh digubah atau dihasilkan semula dengan cara gubahan warna sewarna atau monokrom. warna penggenap dan warna harmoni Rajah 3. warna air. Tahap 1 27 . warna sekunder dan warna tertier.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan ialah warna poster. cat Gouache dan Fresco. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. Jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna ialah warna asas.20 Contoh catan warna air Sumber : Karya Haron Mokhtar (Google Image) 3. Warna juga boleh dikategorikan kepada beberapa warna. cat minyak. Perkara penting yang perlu diambilkira semasa mengecat ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air. cat akrilik.

Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran dengan menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air dan bahan kering.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Kanak-kanak ini belum dapat memperkembangkan psikomotornya dengan kawalan berus lukisan bagi warna cat air. Kanakkanak pada tahap ini amat sukar mengawal otot tangannya mewarna menggunakan cat air B.2.3A : Lukisan Cat Air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 2 sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. TAHAP 2 28 . Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. Murid ini telah menggunakan pensel untuk melukis lukisannya di atas kertas lukisan.

Kolaj bukan sahaja dapat dilekatkan. Belajar Melukis Dengan Kolaj. Warna pula telah diadunkan dengan warna-warna bertona. Hasil pembelajarannya ialah murid dapat menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid. Terdapat keseimbangan pada hasil karyanya di mana beliau menggunakan teknik satu titik fokus. malahan boleh dipaku. 3.3B: Lukisan Cat Air Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula. Pelangi Publishing Group Bhd) 29 .3 KOLAJ 3. Murid ini telah mencapai objektif aras 1 iaitu mengaplikasi elemen asas seni reka yang sesuai dalam menggambar.1 Definisi Perkataan „kolaj‟ berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud gam iaitu bahan yang digunakan untuk melekatkan objek ke suatu permukaan. (Rujukan Pelangi‟s Team (2004). Guru telah memilih tema pemandangan iaitu alam semula jadi dalam bidang menggambar. dikokot dijahit dan sebagainya.3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Murid ini telah menggunakan warna air dan kertas lukisan sebagai medium asas. Selain itu bukan teknik rata sahaja yang digunakan.2. Boleh juga dibuat gambar timbul atau arca bergantung kepada bahan yang dipilih. guru telah membuat rujukan Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 5 sebagai persediaan.

2Aplikasi alat. gam gel. foam board wood and hard board. potongan gambar dari majalah atau suratkhabar. reja reben. Kolaj juga boleh dihasilkan daripada campuran pasta kering. Contoh gam ialah seperti gam kilat. butang. surat khabar. Teknik mencantuk potongan gambar menjadi satu komposisi. plastic tiga segi. media dan teknik. Warna yang paling sesuai digunakan ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam.3. kertas eksotik. Bahan-bahan sampingan pula terdiri daripada papan pengalas. kain perca. akrilik dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. gambar foto. media. tiub kadbod. bekas air. illustration board. water colour board. palet. kertas hiasan. Kolaj memberi kebebasan kepada pencipta menggunakan apa sahaja peralatan. kapas. span. kotak telur. Terdapat berbagai jenis gam yang sesuai digunakan dalam proses menghasilkan kolaj. berus. Warna-warna basah seperti cat . Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. benang.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kolaj ialah satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih. keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dilekatkan dan disatukan di atas permukaan. Untuk menghasilkan sebuah kolaj perlulah seseorang itu menggunakan idea dan kreativitinya sendiri untuk mendapatkan hasil kerja yang cantik dan bermutu. dan teknik yang dirasakan sesuai. (Rujukan HBAE1403 Menggambar) 3. Peralatan digunakan untuk menghasilkan kolaj pula ialah pisau kraf. Pengkarya kolaj biasanya menjadikan objek di sekeliling mereka sebagai bahan untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja mereka. kertas majalah. Ia juga merupakan satu teknik menggambar di mana foto. pembaris. Kertas juga terdiri daripada berbagai jenis iaitu kertas lukisan. Ia bertujuan untuk mendapatkan „mood‟ bagi hasil kerja tersebut. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. tisu dan sebagainya. lalang kering. penggelek. pensel ataupen dan kompas. warna air. kertas pastel. Kemudian sediakan bahan-bahan yang diperlukan iaiatu racikan kertas atau fabric atau 30 . gunting. gam model dan gesso. Penggunaan bahan dan tema juga perlu diambil kira. setem. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal pada kolaj tersebut. warna poster. gam tidak kilat. kertas binaan. Contoh teknik yang sesuai ialah memikirkan tema terlebih dahulu. kertas tekap. Pengkarya menggunakan sekeping kadbod yang kuat sebagai dasar. plasktik pembungkus makanan.

Gam disapukan pada permukaan kertas. teknik koyak kertas dan fabrik.3. Antaranya teknik potong kertas dan fabric.2: Contoh Hasil Karya Kolaj Sumber : Google image. harmoni. 3. Rajah 3. teknik catan dalam kolaj. teknik media campuran. Seterusnya buat lakaran pada kertas lukisan. teknik „skraping‟ dalam kolaj. teknik stensil dalam kolaj dan teknik jalinan dalam kolaj..3. Sediakan kertas berbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 sebagainya. kontra pada kolaj. Berbagai jenis teknik yang boleh diaplikasikan kepada murid di sekolah. Setelah itu tunggu sehingga kering dan sapukan gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek.3 Contoh karya murid A. teknik span dalam kolaj. Tahap 1 31 . Ambil cebisan kertas atau fabrik dan tampalkan mengikut gaya tersendiri. teknik percikan dalam kolaj. teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan. teknik tisu dan kertas buangan. teknik kertas tisu.

bahan dan teknik secara kreatif serta dapat membuat penyatuan terhadap hasil kerja. Teknik yang digunakan pula ialah teknik koyak kertas untuk menghasilkan gambar bunga dan daun.3. Alat dan bahan yang digunakan ialah kertas lukisan. gam dan warna air. Tema yang digunakan ialah tema alam semulajadi. B.3A: Contoh Karya Murid ( Koyakan kertas majalah) Sumber : Adik Nazirahafizah bt Salle Kelas : tahun 3 Cerdik Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 3 untuk menjalankan aktiviti ini. Tahap 2 32 . Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. kertas majalah.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Selain itu beliau menggunakan teknik catan pada latar belakangnya. Murid ini telah mencapai objektif aras 3 iaitu beliau dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. kertas surat khabar.

peperangan.1 Definisi Mengikut pencarian di laman blogger. bertindih. kecuaian. berusdankrayonkami. ia digamkan pada gambar bunga tersebut yang dilukis di atas kertas lukisan.3. cetakan yang disusuna supaya bercantum.4.blogspot.3B : Hasil Karya Kolaj Sumber: Adik Siti Zuraini bt Alias Kelas: Tahun 5 Arif Murid ini telah menggunakan beras dan biji-bijian. Penggunaan gambar-gambar daripada media cetak yang berkaitan untuk menghasilkan satu tajuk atau tema.4 MONTAJ 3. Hasil seni mangandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. kecintaan. Setelah kering. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. montaj boleh didefinisikan sebagai menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. Beras dan biji-bijian itu di warnakan terlebih dahulu. Dalam kerja-kerja seni montaj. Boleh juga menggunakan teknik mencantum dalam satu elemen komposisi 33 . beberapa gambar foto untuk menjadi satu komposisi ilustrasi. majalah. alam sekitar dan sebagainya.com. Proses menggambar daripada beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih antara satu sama lain. Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu karya montaj. 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah: 3.

4. cawan atau pinggam kertas.4. alam semulajadi. dakwat basah dan berus lukisan Gambar atau imej yang telah diimbas dengan mesin pengimbas. Rajah 3. Bahan terbuang seperti gambar yang dijumpai.1 menunjukkan contoh hasil karya montaj. imej kartun dari majalah. Berbagai jenis tiket yang bersesuaian. media dan teknik Berikut merupakan beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj.4. Gunting.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 fotografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto.1: Contoh Montaj Ilustrasi daripada majalah Sumber: Google Image 3.2 Aplikasi alat. Rajah 3. warna air. warna poster. Gambar atau ilustrasi daripada majalah atau surat khabar. haiwan dan sebagainya. pisau pemotong kertas.        Gambar foto sebenar iaitu gambar keluarga. 34 . berbagai jenis gam Warna basah seperti tempera.

montaj tiket. dan mencantum. montaj campuran. Perisian yang boleh digunakan seperti paintbrush. Pada peringkat ini murid-murid boleh didedahkan dengan penggunaan computer tetapi sekurang-kurangnya aktiviti seni dapat dijalankan dengan cara yang berlainan dari kebiasaannya. montaj dari bahan terbuang. montaj haiwan. 35 . Terdapat banyak perisian-perisian tertentu bagi membantu menghasilkan karya montaj. Dalam Huaraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 dan 6 menyasarkan objektif iaitu murid sudah boleh membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dengan berbantukan computer dalam penghasilan kerja-kerja seni mereka. Di sini terdapat beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan iaitu montaj keluarga. Walaubagaimanapun montaj ada kelainannya sedikit kerana mempunyai tujuan yang tertentu. Walaupun begitu terserah kepada kebijaksanaan guru untuk mengatasi masalah kekurangan komouter di sekolah. montaj alam semulajadi. montaj berlainan tema. dan Microsoft Word. montaj tema serupa dan montaj tampalan. Sumber: Google image Berbagai teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan karya montaj.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.2: Contoh montaj superimpose berbantukan Komputer. digitaj image. menampal. montaj corak huruf. Pada zaman moden ini teknik montaj diperluaskan dengan penggunaan ICT. Photoshop. Jika kita membuat satu perbandingan antara kolaj dan montaj. bolehla diandaikan bahawa teknik menghasilkannya adalah lebih kurang sama kerana memerlukan teknik memotong.4. montaj alam benda. montaj figura.

Tahap 1 Rajah 3. Beliau telah menggunakan gambar-gambar daripada imej imbasan. 36 .3A: Hasil Karya Bidang Montaj Sumber: Adik Misha bt Osman Kelas: Tahun 3 Bijak Murid ini telah dapat mencapai objektif pembelajaran iaitu dapat memilih dan menggunakan bahan. Kemudian imej tersebut disusun dan ditampal pada sehelai kertas lukisan untuk menggambarkan keindahan bunga. Murid ini menggunakan gambar-gambar yang dicari di internet. Tema karyanya ialah bungaan.4.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. Gambar tersebut ditampal secara berselang-seli. Kemudian gambar dipotong mengikut segi empat.3 Hasil Karya Murid A.4. Beliau telah menggunakan imejimej bunga mawar. alat dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar.

Tahap 2 Rajah 3.4. Blok atau plat yang sama dapat menghasilkan salinan karya yang serupa. Murid perlu mencapai hasil pembelajaran iaitu dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema. Ini disebut edisi. meniru.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 B.5. plastic dan sebagainya.5 CETAKAN 3. dan semua karya cetakan dalam sesuatu edisi dianggap sebagai 37 .3B: Contoh Montaj Figura (Hasil karya murid) Sumber : Adik Muhammad Adam Afnan b. Beliau dapat memilih dan menyusun gambar dengan menarik. 3. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu konposisi. cetakan adalah sebagai hasil kesan daripada gubahan yang direka cipta oleh pelukis pada permukaan blok atau plat dan kemudian dipindahkan ke atas kertas. Beliau menggunakan figura manusia untuk menunjukkan wanita yang sihat dan cantik. kad board. Di mana dalam aktiviti ini murid ini telah berjaya menghasilkan sebuah karya seperti yang dikehendaki oleh guru.1 Definisi Menurut Kathleen Chee dalam buku Pendidikan SeniVisual Tingkatan 3 terbitan Pelangi Publishing Sdn Bhd. Mohd Azhar Kelas : Tahun 6 Arif Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pembelajaran Pendidikan Seni Tahun 6 sebagai rujukan. imaginasi dan fantasi murid secara manual dalam aras 1 iaitu murid dapat memilih. kain. kepingan.

dakwat.  Tahap lanjutan 38 . Imej atau gambar yang dihasilkan adalah dengan menggunakan acuan plat. Selain itu cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan bahan tertentu.2 Aplikasi alat. cetakan blok getah. Pelbagai kaedah digunakan untuk menghasilkan cetakan yang mempunyai ciri dan kesan istimewa. gam berbagai jenis tali. klip kertas dan sebagainya  Tahap pertengahan Pada tahap ini bolehlah menggunakan cetakan tanah liat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 karya asli. cetakan mono. Pada peringkat pertengahan murid sudah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan ini. pensel. warna poster. krayo. kadbod. cetakan kentang. sayur-sayuran. cetakan tali. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. sikat. Ia adalah proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. Mengikut rujukan modul HBEA1403 pula mendefinisikan cetakan adalah satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. duit syiling. getah lino dan sebagainya. :  Tahap pengenalan Pada tahap ini guru boleh menggunakan bahan bahan-bahan sedia ada kertas lukisan. bahan dan teknik Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah bergantung kepada tahap kecerdasan murid. Cetakan juga merupakan satu proses pengulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. span. berbagai jenis bungaan. warna poster. jenis tumbuhan yang boleh diukir. krayon.5. cetakan duo. span. kertas lukisan. batang pokok. Berbagai jenis cetakan dan berbagai jenis bahan dan peralatan boleh dihasilkan. berus. 3. berus. kertas tisu. stamp pad. daun. kunci . warna-warna mural. berbeza dengan yang lain. pisau. plastisin. penggelek. stamp pad. Berikut merupakan contoh bahan-bahan dan alatan yang boleh digunakan mengikut peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. Di antara bahan dan alat yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. cetakan stensil. cetakan plastisin.wana mural.

turis kayu. sekuji. Cetakan yang baik bergantung kepada jenis peralatan. atau kertas beras. linoleum. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. kertas lukisan. Cetakan datar pula menggunakan planograf. dan kolagraf. Cetakan timbul menggunakan jenis cetakan toreh kayu. cetakan potongan kertas.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Pada tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. Manakala cetakan benam menggunakan jenis cetakan turis kering iaitu teknik cetakan menuris terus ke permukaan plat cetakan. cetakan benam. blok kayu. penggelek. pad cetakan surat khabar. pisau . sudu dan sebagainya. teknik garis luar gelap dan teknik garisan luar putih. dan cetakan skrin filem. dan campuran. silk skrin. cetakan dasar. mengguris atau menuris pada permukaan yang keras seperti kayu dan logam dengan burin. Teknik rekabentuk cetakan seperti teknik bayangan gelap. cermin untuk menggelek dakwat lino. akuatin. media dan bahan sepeti blok kayu. mezotin. kadbod tebal. Dan akhir sekali ialah cetakan computer dengan menggunakan seni teknologi canggih . 39 . teknik bayangan putih. getah lino dan stensil. Seni cetakan boleh digolongkan dalam lima kumpulan besar iaitu cetakan timbul. dakwat pekat. dan cetakan computer. gurisan. Cetakan stensil pula menggunakan cetakan skrin.5.2: Contoh cetakan ikan Sumber : Google image Setiap orang mempunyai teknik yang berbeza dalam menghasilkan cetakan. surat khabar. Peralatan yang dicadangkan ialah foam polisterin. media dan teknik yang digunakan. toreh lino. pemotong stensil yang tajam. Rajah 3. cetakan stensil. turisan iaitu teknik cetakan mengukir. item stensil.

Tahap 2 Rajah 3.6 GOSOKAN 3. 40 . kemudian dicop pada sehelai kertas lukisan. pensel. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mendapatkan kesan pada cetakan tersebut.3 Hasil Karya murid A. maka gosokan akan terhasil. Bentuk bunga dan daun disusun dan digubah menjadi gambaran taman bunga. 3.6.5.3A: Hasil Karya cetakan kentang Sumber : Adik Muhammad Hadith Amreil Kelas: Tahun 5 Dinamik Murid ini telah menggunakan bawang yang telah di toreh menjadi bentuk bunga dan kentang untuk mendapatkan kesan daun dan rumput. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain.5. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat. Gosokan adalah satu cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan jalinan pada sesuatu permukaan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. Ia adalah satu proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat disekeliling mereka. Warna air disapu pada kentang tersebut.1 Definisi Gosokan adalah satu proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan.

Hampir kesemua permukaan yang tidak rata akan memberi respon terhadap gosokan. tikar. tempat duduk.6.tayar.nangka. beg tangan. mozek. media dan teknik Alat. nona. Selain itu terdapat berbagai-bagai teknik gosokan yang boleh digunakan iaitu gosokan satu lapis. oren. 41 . cempedak. alas meja Pakaian – tali pinggang. kertas pasir. topi anyaman. kapur dan pastel yang berbagai warna. gosokan secara pusingan.pengayak tepung. Di sini terdapat contoh permukaan yang boleh menghasilkan kesan gosokan. bakul rotan. gosokan beberapa lapisan di tempat yang sama. kertas surat khabar yang belum bercetak. Alatan yang boleh digunakan seperti berbagai jenis pensil. gosokan berbagai warna. cop getah. akar-akar Lain-lain – sikat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Gosokan dianggap sebagai satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton.arang semulajadi. nanas Peralatan rumah. dan gosokan potongan kertas. 3. gosokan monokrom. kertas taip dan kertas-kertas yang nipis. peralatan. Guru memainkan peranan penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dalam kegiatan gosokan. syiling. kertas pengalas rak-rak dapur. kertas katrij.        Permukaan kulit buah-buahan yang kasar. bahan dan jenis media terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. tali. jam tangan Pokok – permukaan kulit pokok. media dan teknik terpulang kepada pengkarya sendiri. alas kaki Aksesori wanita – rantai. permukaan jalan. Walaupun begitu di peringkat sekolah rendah. cermin tingkap. pensel warna. daun-daun. krayon dan krayon lilin. tapak kasut Kenderaan .2 Aplikasi alat. Jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan alam semulajadi dan jalinan buatan manusia. gelang.

blogspot. Hasil pembelajaran yang telah di capai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar melalui penerokaan. Tahap 1 Rajah : 3.com/2011/11/gosokan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah : 3.html 3.2 Contoh hasil karya gosokan tema hidupan laut.3A Hasil Karya gosokan Sumber : Adik Norazizah bt Ahmad Tahun : 1 Cerdik Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 1.3 Hasil Karya Murid A.6.6. Sumber: http://leechoynee. Beliau telah menggunakan teknik gosokan dengan 42 .6.

Mengikut apa yang dinyatakan dalam buku Glosari Seni Lukis. Manakala gambar pasu pula digosok pada tikar dan tanahnya pula digosok pada permukaan laptop. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain.3B : Hasil karya Teknik gosokan Sumber: Adik Nur Nadia bt Ramli Tahun : 4 Pintar Sebelum melakukan gosokan. TAHAP 2 Rajah 3. adik Nur Nadia telah melukis terlebih dahulu gambar yang dikehendaki pada sehelai kertas. 7 RESIS 3. tudung saji. Kemudian beliau menggunakan pensel warna untuk gosokan pada permukaan seperti permukaan laptop.7.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 menggunakan pensel untuk melukis rama-rama terlebih dahulu. Beliau menggunakan kertas A4 nipis untuk memudahkan proses gosokan. resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. B.1 Definisi Resis adalah sebagai satu proses menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin.6. Resis bermakna satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang 43 . Kemudian kelopak-kelopak bunga itu gosok pada duit syiling. dan bakul. 3.

3. berbagai jenis kertas. Seseorang guru pendidikan seni visual boleh menggunakan kreativitinya sendiri untuk menjalankan aktiviti ini jika difikirkan sesuai dan senang untuk mendapatkan bahan asalkan aktiviti mengikut tema dan tajuk. Satu teknik menggunakan lilin. kapur tulis. krayon lilin. Antara alatan dan bahan yang boleh digunakan ialah bahan berasaskan lilin seperti lilin biasa. media dan teknik. kryon lilin bertindak sebgai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Ini membuatkan hasil kerja resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain daripada yang lain.7. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan :  Krayon resis dengan warna air  Krayon resis dengan warna poster  Krayon resis dengan warna tempera  Krayon resis dengan dakwat basah  Krayon resis  Kertas lilin resis  Krayon resis batik  Resis dari warna air dan perekat getah  Resis dari warna air lilin biasa  Resis dari kapur dan lilin 44 . berbagai jenis warna dan berbagai jenis dakwat basah. Dalam proses membuat resis penggunan alatan utama yang digunakan ialah lilin.2 Aplikasi alat. berbagai jenis kain putih.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 disapu lilin. Dengan cara ini aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidaklah membosankan kerana muridmurid amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. berbagai jenis pensel.

3 Hasil Karya Murid A. Sumber : http://berusdankrayonkami.TAHAP 2 45 .7.3A : Hasil Karya Resis Warna Air dan krayon Sumber: Adik Adam Danish b.7. Safwan Kelas: Tahun 2 Dinamik B.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.7. TAHAP 1 Rajah 3.blogspot.2 : contoh hasil karya resis krayon dengan warna air.html 3.com/2010/04/resis-media-krayon-watercolour.

Salleh Kelas : Tahun 5 Dinamik Guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 sebagai panduan sebelum memulakan pengajaran. Percik-percik warna halus disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antic.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.8 PERCIKAN 3.3B Hasil Karya Resis Krayon dengan Warna air Sumber : Adik Muhammad Adam Ayub b. Beliau menghasilkan karya ini di atas sehelai kertas lukisan. 3. Ia adalah salah satu teknik hiasan catan dengan mendetik. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya.7. mengetuk. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan „a speckled granite-style finish‟ yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain.8. Beliau telah menggunakan warna krayon untuk membuat garisan pada lukisan.1 Definisi Percikan adalah salah satu aktiviti menggamabr dalam kerja-kerja seni. Satu teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan 46 . Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran Aras 3 iaitu menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alatan.

Rajah 3. Warna semburan menggunakan botol atau pistol semburan. Penggelek cetakan yang berbagai saiz. Berbagai teknik boleh digunakan iaitu teknik mewarnakan latar sebelum memulakan aktiviti percikan. Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 berus lukisan yang megandungi warna ke atas permukaan rata. Ketukan kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. kertas taip. Berus diketuk kuat di tepi tin cat.8. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sii setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Rajah 3. kadbod. warna poster. cat dinding. Selain itu teknik percikan dengan berbagai jenis warna juga boleh digunakan. 3.2 menunjukkan hasil karya teknik percikan. manila kad dan kertas stensil. Teknik semburan menggunakan pistol spray juga boleh digunakan untuk mendapatkan kesan titikan lebih halus dan seragam. Titikan yang berlainan saiz akan terhasil. warna plaka dan dakwat.8. Cara ini lebih cepat. warna tempera. Kertas berbagai jenis seperti kertas lukisan. warna minyak. Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun.2:Contoh Karya Teknik Percikan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 47 . Berbagai jenis warna seperti warna air.8. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai. media dan teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk.2 Aplikasi alat .

com. kertas binaan. kertas surat khabar. gam simen. media yang sama diletakkan di atasnya. Satu media seni di maan kepingan-kepingan kecil kaca. gam kayu. kertas lukisan. Yang dikatakan „direct method‟ ialah dengan menggambar bahan di atas permukaan seperti kertas.google. Ia sesuai digunakan pada projekkecil. gam putih. permukaan pasu. 3.1 Definisi Mengikut rujukan daripada glosari Seni Lukis.9 MOZEK 3. mozek koyakan kertas. mozek catan. lantai dan sebagainya. Teknik „indirect method‟ pula ialah proses menghasilkan sesuatu kerja. mozek campuran. kayu. daun kering dan sebagainya. disusun secara bersebelahan. 48 . mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca.2 Aplikasi alat. Bekas untuk emnyimpan carikan kertas juga diperlukan. mozek bijian. kertas nota. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian asli diasingkan dari bawah mozek tadi.9. marmar atau pecahan tembikar. Ia juga merupakan satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. bahan dan teknik Berbagai jenis kertas boleh digunakan seperti kadbod.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. mozek bahan buangan dan mozek manic.9. kertas menaip. „indirect method‟ dan „ double indirect method‟. kadbod. mozek cebisan kertas. mozek timbul. Dapatan daripada internet (http://www. mozek potongan kertas.my-define:Mosaic) pula menjelaskan bahawa mozek ialah sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. marmar dan seramik di atas permukaan. Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu „direct method‟. Apabila mozek siap. Ia juga merupakan satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. berbagai jalinan dan gambar-gambar berwarna. mozek tebuk. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. mozek fabric. Bahanbahan semulajadi seperti bunga-bunga kering. Terdapat juga beberapa teknik menghasilkan mozek dan boleh disesuaikan untuk muridmurid sekolah rendah iaitu mozek kertas. Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. Kertas berbagai warna.

2: Contoh mozek potongan kertas berbagai bentuk figura haiwan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 3.9.3 Hasil Karya Murid A.3A: Hasil Karya Murid teknik mozek campuran Sumber: Adik Muhammad Hazief b Amriza Kelas: 4 Cerdik Murid ini menggunakan kertas warna yang telah dipotong secara segi empat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Tahap 2 Rajah 3. Perbezaan 49 . Beliau menyusun kertas warna yang telah dipotong dan menampalnya pada sehelai kertas lukisan.9.9.

50 . Selain itu beliau menggunakan manic yang disusun bersebelahan secara mozek pada imej buah tembikai.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna menunjukkan perbezaan objek dalam gambar.

LAMPIRAN 51 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4.

Lownfeld beranggapan lukisan dapat member pengertian yang tersurat dan tersirat. Vivtor Lowenfeld dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni di mana kecenderungan kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya mempunyai maksud yang tersirat.1 menunjukkan tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. Sebab itu figura ibu lebih diberi penekanan. Kajian ini adalah berdasarkan kepada teori Victor Lowenfeld (1982). Sebanyak dua tahap kanak-kanak di sekolah saya jadikan sebagai kajian iaitu tahap satu yang terdiri daripada murid-murid tahun 1 hingga 3 dan tahap dua yang terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga enam. Rajah 4. Dalam kajiannya beliau mendapati kanak-kanak mempunyai enam tahap perkembangan artistik. 52 . Beliau percaya bahawa kanakkanak dilahirkan kreatif (1975). keaslian dan kepekaan. seni juga berkepentingan dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar-pelajar.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya. Pernyataan disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Dr Lowenfeld merupakan tokoh yang mempunyai lulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Art di Bandar yang sama. MAKLUMAT SOKONGAN Kajian yang telah saya lakukan adalah kajian peringkat perkembangan kanak kanak berumur antara tujuh tahun sehingga 12 tahun. Beliau juga menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur dengan empat komponen utama iaitu kelancaran. fleksibel. Kajian ini dapat menunjukkan bahawa perkembangan seni kanak-kanak yang berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat yang alin terutamanya aspek-aspek penggunaan bahan dan media serta pendedahan kepada persekitaran mereka.

2 Peringkat Pre-Scematic Memperlihatkan peningkatan contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan 4. Apabila kanak-kanak telah menguasai pergerakan tangan dan badan.1 Peringkat Scribling Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. 53 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 4. Penekanan lebih diberikan pada cara penyususnan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.3 Peringkar Scematic Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis objek berbanding pada peringkat awal tadi. 4.1: Tahap perkembangan kanak-kanak Sumber: Victor Lowenfeld (1982) 4. Proses menconteg menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan. Lukisan mula dihasilkan mengikut tema atau konsep tertentu.

gabungan pengalaman perceptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. Menurut teori Gibson. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistic dan teliti. bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek dihadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi. Mereka mula membandigkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistic serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. 54 . 4. Luksan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisannya tidak menarik.5 Peringkat Pseudo-naturalistic Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic dalam menghasilkan lukisan. 4. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sift kritikal dengan hasil karya sendiri. Pengalaman meginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak. 4.6 Peringkat Period if Decision Merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. Peringkat Dawning Realism Kanak-kank melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu.7 Perkembangan persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintegrasikan asas-asas pengalaman sensori secara berperingkat.4.

sosial. emosi. intelek dan estetik. jelas menunjukkan bahawa perkembangan artistic kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh suasana dan persekitaran kanak-kanak itu dibesarkan. aktiviti seni dapat disesuaikan mengikut perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Di mana persekitaran kanak-kanak yang sihat dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif. mental. Menurut Victor Lowenfeld. Dengan ini perkembangan kanak-kanak akan berlaku dengan sihat Pengetahuan asas mengenai aktiviti menggambar yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni sebelum ia dapat dilaksanakan dan didedahkan kepada kanakkanak. KESIMPULAN Setelah dianalisis berdasarkan contoh-contoh lukisan dari pelbagai peringkat kanakkanak. Hasil kerja seni berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak yang akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga dia membesar. Pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan dan pertumbuhan yang sihat dari segi fizikal. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. 55 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5.

Jalan Nuri 34 Bandar Putra. Nani bt Menon.blogspot.com/page/3/ http://cikgulala. RUJUKAN Panitia Pendidikan Seni Visual. Lukisan Cat Minyak.blogspot. Philip Berril (1996).html http://psvisual.staripoh. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Rohani bt Abdullah. Lukisan Cat Air. Penerbitan Pelangi Sdn Bhd.blogspot. Pelangi‟s Team (2004). Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Abdul Halim Philip Berril (1996). Bidang menggambar teknik. Mohd Sharani b Ahmad(2003). Cerdik Publications Sdn Bhd. Cerdik Publications Sdn Bhd.Sekolah Kebangsaan Bandar Putra.Com MPH Kathleen Chee (2001). http://www. Cat Poster. 81000 Kulaijaya.wordpress.html 56 .html http://berusdankrayonkami.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 6.PTS Profesional Amazon.pdf http://wareyzseni.Pelangi publishing Group Bhd Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Mansor bin Abdullah (2002).com/2009/12/menggambar.com/2011/04/pengenalan-bidang-menggambar.com/muat_turun/Bahan%20PPK/sp/sp_pseni_kbsr.Pendidikan seni visual. alat dan bahan. Panduan Kurikulum Prasekolah.com/2010/04/definisi-montaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful