FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE1403 MENGGAMBAR
SEMESTER SEPTEMBER 2012

SMP KHAS JAN 2011

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NAMA NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

820104015498001 820104-01-5498 ZALIZA BT KAHIR 019-7972756 zalizaazhar@yahoo.com.my JOHOR LEARNING CENTRE

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

ISI KANDUNGAN TAJUK
1. PENGENALAN 2. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR
2.1 DEFINISI MENGGAMBAR 2.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT DAN MEDIA 2.3 CAT AIR 2.3.1 HASIL KARYA MURID 2.4 CAT MINYAK 2.5 CAT POSTER 2.6 PASTEL 2.6.1 HASIL KARYA MURID 2.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR

MUKA SURAT
4-10 11-21
11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-18 18-19 20-21

3. PORTFOLIO KARYA MURID
3.1 LUKISAN
3.1.1 Definisi 3.1.2 Aplikasi alat, media dan teknik 3.1.3 Contoh Karya Murid

22-25
22
22 22-23 24-25

3.2 CATAN
3.2.1 Definisi 3.2.2 Aplikasi Alat,Media dan Teknik 3.2.3 Contoh Karya Murid

26-29
26 26-28 28-29

3.3 KOLAJ
3.3.1 Definisi 3.3.2 Aplikasi Aat, Media dan Teknik 3.3.3 Contoh Karya Murid

29-33
29-30 30-31 32-33

3.4 MONTAJ
3.4.1 Definisi 3.4.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.4.3 Contoh Karya Murid

33-37
33-34 34-35 36-37

3.5 CETAKAN

37-39

2

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

3.5.1 Definisi 3.5.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.5.3 Contoh karya Murid

37-38 38-39 40

3.6 GOSOKAN
3.6.1 Definisi 3.6.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.6.3 Contoh karya Murid

40-43
40-41 41-42 42-43

3.7 RESIS
3.7.1 Definisi 3.7.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.7.3 Contoh karya Murid

43-46
43-44 44-45 45-46

3.8 PERCIKAN
3.8.1 Definisi 3.8.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik

46-47
46-47 47

3.9 MOZEK
3.9.1 Definisi 3.9.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.9.3 Contoh karya Murid

48-49
48 48-49 49-50

4.0 LAMPIRAN

51

4. MAKLUMAT SOKONGAN 5. KESIMPULAN 6. RUJUKAN

52-54 55 56

3

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

1. PENGENALAN
Mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, bidang menggambar adalah satu bidang yang mengasaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Di samping itu menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Bidang menggambar ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Bidang menggambar juga meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar melalui pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini. Selain itu juga, bidang menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Dengan ini murid akan dapat menyelaraskan pemerhatian mereka dan pengalaman mereka dalam aktiviti hasil kerja seni aspek apresiasi hasil kerja perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Menurut pendapat Fisher (1943) menjelaskan terdapat lima tahap perkembangan kreatif kanak-kanak iaitu peringkat rangsangan, peringkat penerokaan, peringkat perancangan, peringkat aktiviti dan peringkat kajian semula. Peringkat-peringkat ini boleh dikaitkan dengan peringkat perkembangan seni kanak-kanak dalam aktiviti menggambar: a) Peringkat Rangsangan Pada peringkat ini, pemikiran kreatif kanak-kanak dirangsang dengan mengemukakan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan sebagainya. Guru perlu membantu murid untuk berinteraksi secara kreatif dan menjelaskan perasaan ingin tahu murid terhadap sesuatu isu. Guru perlu merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal. Contohnya dalam

4

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

aktiviti menggambar guru boleh bertanyakan soalan seperti

Bagaimanakah

suasana kampung datuk anda?, Siapakah yang terdiri dalam ahli keluarga anda?, Di manakah ianya berlaku? dan sebagainya. Daripada soalan yang diajukan, kanak-kanak dapat dirangsang untuk menggambarkan perkara yang dimaksudkan oleh guru mereka. b) Peringkat penerokaan Peringkat penerokaan memerlukan kanak-kanak itu mempunyai pemikiran ke hadapan. Peringkat rangsangan telah berjaya merangsang murid untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan guru mereka.Pada peringkat ini, kanak-kanak yang mempunyai pemikiran kreatif amat gemar mencari jawapan dan penyelesaian melalui pelbagai cara. Contohnya dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan sedaya upaya mencari jawapan melalui pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka akan terokai pengalaman mereka untuk memberikan jawapan yang logik dan kreatif. c) Peringkat perancangan Pada peringkat ini menggalakkan pemikiran untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui perancangan secara verbal, perancangan secara visual dan perancangan secara visual. Dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan mula merancang setelah mereka dapat meneroka segala persoalan dan pengalaman mereka. Perancangan mereka berdasarkan penerokaan yang telah mereka lakukan. Contohnya kanak-kanak akan mula merancang apa yang akan mereka hasilkan hasil daripada penerokaan yang telah dilakukan. Mereka akan cuba merancang lukisan suasana kampung, keluarga dan sebagainya. d) Peringkat aktiviti Pemikiran kreatif bermula dengan set idea . Justeru melahirkan pemikiran kreatif kanak-kanak melalui tindakan setelah merencana segala aktiviti. Pada peringkat ini perancangan dibantu oleh soalan-soalan seperti “Bagaimanakah harus anda mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?” Melalui perancangan yang telah 5

Dalam aktiviti menggambar. Dauer dan Pangrazi (1983) menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai 9 keinginan asas mereka. kanak-kanak akan memikirkan pula langkah-langah dalam aktiviti yang yang telah dirancang. Mereka perlu mempelajari sesuatu yang baru. mental dan emosi mereka.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 dibuat. Keinginan asas mereka sangat berkait rapat dengan aktiviti menggambar. Guru juga perlulah memahami naluri semula jadi kanak-kanak dan keinginan asas kanak-kanak yang bersesuaian dengan kecenderungan dan peringkat umur mereka. Di mana kanak-kanak sememangnya memerlukan pergerakan untuk perkembangan fizikal. Kanak-kanak yang cerdas dan pintar adalah kanak-kanak yang aktif dan sukakan pergerakan. Sehubungan dengan itu aktiviti menggambar banyak membantu perkembangan kanak-kanak. Pada peringkat ini pemikiran akan memberikan cadangan yang bernas dan logic bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berulang semula. Antaranya ialah : 1. Keinginan untuk bergerak Pergerakan sememangnya menjadi satu keperluan dalam diri kanak-kanak. sudah tentu hasil karya mereka akan lebih menarik. e) Peringkat kajian semula Peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. warna yang akan digunakan dan sebgainya. Kanak-kanak tidak suka dikongkong kerana setiap hari mereka memerlukan sesuatu yang baru untuk membina pengalaman dan ilmu dalam hidup mereka. Jika mereka diberi kebebasan untuk meneroka. kanak-kanak lebih suka meneroka alam sekeliling mereka untuk menghasilkan karya seni. Kanak-kanak disuruh untuk memberikan pendapat dank omen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. Kanak-kanak akan memikirkan medium yang akan digunakan. Kanak-kanak juga amat suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam kegiatan yang melibatkan fizikal mereka. Mereka mempelajari perkara baru melalui pergerakan. Ini adalah supaya perkembangan kanak-kanak itu tidak terbantut dan dapat diperkembangkan mengikut peredaran umunya. Cuba bayangkan 6 .

Secara tidak langsung mereka tidak dapat menghasilkan karya yang menarik kerana mereka tidak dapat berimaginasi tentang pengalaman mereka . dihargai . Jika kanakkanak yang baru belajar melukis. mereka akan merasakan diri mereka tidak disisihkan dan masih diterima oleh rakan-rakan dan guru. Apabila hasil karya mereka dihargai. kanak-kanak yang berjaya menghasilkan sebuah lukisan sama ada menarik atau tidak haruslah diberikan pujian. dipamerkan . Dalam aktiviti menggambar. 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kanak-kanak yang tidak aktif dan tidak suka keluar rumah. Sifat semulajadi kanak-kanak sukakan penghargaa. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik 7 . Contohnya dalam bidang menggambar. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf Kanak-kanak sememangnya sukakan pujian dan pengiktirafan. 4. Di mana saya telah menampal hasil karya murid-murid di papan kenyataan kelas dan sekolah tidak kira sama ada karya mereka cantik atau tidak. Ini adalah bertujuan supaya tidak mematahkan semangat mereka untuk menghasilkan lukisan dan memotivasikan diri mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. tetapi karya mereka tidak mengikut kehendak guru. diberi penghargaan dan diterima oleh guru. sudah pasti pengalaman mereka kurang. guru perlulah memberikan kata-kata pujian dan semangat kepada mereka. Ini dapat memberikan semangat kepada mereka untuk terus menghasikan karya yang lebih baik. Apabila pujian dan semangat diberikan. diterima dan dihormati oleh orang lain. Kanak-kanak inginkan diri mereka disanjung. Daripada pengalaman saya sebagai seorang guru selama sembilan tahun. aktiviti berkumpulan dapat membina perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak di mana mereka dapat bergaul dan berbincang bersama rakan-rakan tanpa rasa rendah diri dan malu. saya dapati pendapat Dauer dan Pangrazi ada kebenarannya. mereka akan terdorong untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Mereka merasa bangga kerana karya mereka diberi penghargaan dan ditampal untuk tontonan rakan-rakan yang lain. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli masyarakat. 2. Kanak-kanak yang berjaya akan lebih bermotivasi untuk terus berjaya jika diberikan pengiktirafan dan pujian.

guru membawa murid- murid melawat kawasan sekitar sekolah. Guru akan dapat melihat hasil murid-murid yang sangat menarik dan tidak terlintas di fikiran. Kanak-kanak akan rasa dihargai dan rasa gembira jika orang lain terus memuji diri mereka walaupun mereka tidak sempurna. Keinginan untuk meneroka Mereka gemar melibatkan diri dalam kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. Guru tidak boleh terus melemahkan semangat mereka dengan kata-kata negatif. Keinginan untuk bersaing Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal yang setara dengan rakan-rakan lain. Contohnya dalam aktiviti menggambar. dihargai. Guru meminta murid mencari lima contoh gosokan pada permukaan yang boleh dilakukan dalam aktiviti menggambar. dan dihormati oleh orang lain. Tapi kalau awak buat begini lagi cantik”. Bagi kanak-kanak yang kerap menonton kartun di televisyen. Kanak-kanak sangat gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif. mereka akan sedaya upaya menghasilkan gambar kereta yang lebih baik dari rakan mereka. Guru hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada mereka contohnya memberikan pujian seperti “cantik lukisan awak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. Kanak-kanak akan sedaya upaya melukis kereta mengikut pengalaman yang mereka ada. disanjung. Keinginan untuk pencapaian kreatif. kanak-kanak kecil tahun satu gemar mennjalani sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di sekolah. Contohnya dalam aktiviti pendidikan seni. Apabila kanak-kanak yang kurang pengalaman melihat hasil kerja rakan mereka. Contohnya guru meminta murid melukis sebuah kereta pada sehelai kertas lukisan. mereka akan melukis gambar kereta yang lebih canggih. Contohnya dalam aktiviti menggambar di sekolah. 6. tetapi lukisannya tidak sempurna daripada kawan-kawannya yang lain. Muridmurid akan cuba mencari lima jenis pemukaan dengan perasaan seronok kerana diberi kebebasan bergerak untuk meneroka kawasan sekolah. 5. 8 . Kanakkanak yang baru belajar melukis gambar kucing. 7.

Mereka telah bersedia dengan semua peralatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan seni. Justeru itu mereka dapat meneroka. “bagaimana saya hendakkan lukisan saya lebih cantik?” dan sebagainya. Jika disekat akan menyebabkan pemikiran mereka terkongkong dan membantutkan perkembangan mereka. wajah ibu sedih dan bermacam-macam lagi. Secara ringkasnya dapatlah saya nyatakan di sini bahawa guru-guru dan ibu bapa janganlah menyekat keperluan asas kanak-kanak. Akan terhasillah wajah ibu yang berbeza-beza. Dalam aktiviti p&p pendidikan seni di sekolah. Jika mereka melukis wajah ibu tersenyum. mereka akan bertanya kepada guru “bolehkah saya tambah kepak”. wajah ibu tersenyum. Dari situ dapat dilihat keinginan mereka yang amat tinggi dalam mencapai peningkatan kreativiti mereka. Dari situ dapat kita lihat perasaan mereka ketika melukis wajah ibu mereka.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Mereka tidak sabar menunggu ketibaan guru pendidikan seni ke kelas mereka. menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. Kanak-kanak amat gemarkan aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Contohnya apabila guru meminta kanakkanak melukis wajah ibu. wajah ibu gembira. sudah tentu kanank-kanak itu sedang melalui perasaan yang gembira pada hari itu. 8. 9. kanak-kanak akan bertanyakan banyak soalan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang apa yang dipelajari pada hari itu. Keinginan untuk kefahaman Kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. Jika kanak-kanak itu melukis wajah ibu sedih berkemungkinan kanakkanak itu sedang melalui kesedihan atau selalu melihat ibunya bersedih. Secara tidak langsung 9 . Ada sebahagian kanak-kanak yang akan melukis wajah ibu menangis. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. Keinginan dan perasaan kanak-kanak dapat dilihat melalui pergerakan mereka setiap hari. “bolehkan saya buat begini”. Contohnya apabila guru meminta murid melukis gambar kereta. Soalan soalan yang mereka ajukan sudah tentu untuk meluaskan lagi kefahaman mereka.

BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR 2. asalkan ibu bapa dan guru-guru dapat mengawal dan mengawasi mereka daripada melampaui batas. psikomotor. emosi dan kognitif mereka juga terbantut. 2. Oleh itu kanakkanak hendaklah diberi kebebasan untuk memenuhi keperluan asas mereka. Mereka akan menjadi kanak-kanak yang pasif.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kemahiran bersosial. tidak kreatif kreatif dan tidak berfikiran positif.1 DEFINISI MENGGAMBAR 10 .

Menggambar merupakan sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. Ia juga mengandungi komposisi artistic yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Representasi visual yang dihasilkan juga adalah dalam bentuk dua dimensi.               Warna pastel Warna air Warna poster Warna pensil Berbagai jenis pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche Akrilik Cat minyak Stensil Kolaj 11 . berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jlas tentang sesuatu objek. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan yterhadap sesuatu imej atau objek.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagi aktiviti menggambar. Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. 2. Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. MEDIA DAN TEKNIK. Ia juga merupakan gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik.

Apabila dicairkan dengan air di atas palet dan disapu dengan sapu cair dengan berus di atas permukaan kertas. cetakan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011         Capan.gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna Dalam kegiatan menggambar berbagai teknik boleh digunakan mengikut kesesuaian dan kreativiti pelukis itu. Pelukis cat air tidak menggunakan warna putih. Rajah 2. resis. Lukisan Cat Air. montaj. gam arab( gam larut air daripada pokok acacia). sayuran dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. tiupan. air digunakan untuk mencerahkan warna dan keputihan kertas memantulkan melalui sapu cair. Teknik seperti gosokan. gliserin (yang membantu warna lembab dan agen pembasah (yang membantu cat mengalir bebas).3 CAT AIR cat air ialah bahan bahan campuran pigmen. Cat air mempunyai kualiti lut cahaya yang mempunyai cirri bahantara. kolaj.cetakan Lilin Cebisan surat khabar atau majalah Bahan semulajadi seperti tumbuhan. pisau lipat. Sumber: Philip Berril (1996). 2. catan.3: Contoh Lukisan cat air. Cerdik Publication Sdn Bhd 12 . dan sebagainya dapat digunakan untuk menghasilkan hasil karya yang menarik dan kreatif.

Tiub lebih mudah digunakan. sapu cair datar.3.3. Berus sapu cair leper pula adalah untuk sapuan warna cair yang besar dan meluas pada kertas lukisan. ceper dan separuh ceper. Berbagai teknik sapuan cat air boleh digunakan antaranya sapu cair. Jenis-jenis berus seperti berus bulu sable kolinsky.1 HASIL KARYA MURID (CAT AIR) A. Berus bulat biasanya dalam gred 0000 hingga 24. 2. sapu cair tepi keras dan basah atas basah. Berus leper biasanya dalam gred 1/8” hingga 1 ½ “ Cat air terdapat dalam tiga bentuk iaitu tiub. Berus yang lebih besar dan sederhana adalah untuk lukisan umum dan berus bulat yang lebih kecil untuk perincian. Cat air boleh dipicit di dalam palet. TAHAP 1 Rajah 2.1A: Lukisan Cat air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif B. Berus ada dalam dua bentuk utama iaitu bulat dan leper.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Berbagai jenis berus boleh digunakan dalam kegiatan cat air. TAHAP 2 13 . sapu cair bersenggat. berus nilon dan berus sintetik.

Berikut merupakan contoh lukisan cat minyak. Minyak linsid. Cat tersebut apabila didedahkan kepada udara akan teroksida dan mencipta kulit anjal yang mengeras perlahan-lahan di atas permukaan kanvas atau kertas lukisan.minyak bunga matahari dan minyak soya yang dimampat sejuk merupakan minyak yang secara tradisinya banyak digunakan untuk mengeluarkan cat minyak.3.4 CAT MINYAK Cat minyak merupakan campuran pewarna dengan minyak yang sedang mongering atau separuh kering.1B:Lukisan Cat Air Tahap2 Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak 2. 14 . minyak popi .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.

html:. Iaitu jenis cat kotak. Terdapat dua jenis cat minyak yang boleh digunakan iaitu cat alkid griffin dan bar minyak. 15 . Aktiviti untuk cat minyak tidak digunakan di sekolah rendah. Sumber: http://wehadjoy.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. palet. Apabila mewarna menggunakan cat poster. cat tiub dan cat baling (botol). berus. pencelup. 2. Cat poster terdapat dalam tiga jenis. berus bulu sabel. turpentin suling. spirit putih dan varnis. Cat poster lebih legap kerana sebarang warna walaupun warna yang cerah akan menutupi warna yang gelap.5 CAT POSTER Seperti cat air. kanvas teregang. kertas lakar minyak. cat poster juga memerlukan air untuk melarut. Alatan lain yang diperlukan dalam aktiviti cat minyak ialah alas lukisan cat minyak.4: Contoh Lukisan cat minyak.com/2010/09/lukisan-cat-minyak-diatas-kanvas. berus bulu sintetik. Manakala cat air lebih lutsinar atau telus. Peralatan yang digunakan dalam mewarna ct poster lebih kurang sama dengan aktiviti mewarna cat air. Capaian:14 Nov 2012 Bahantara cat minyak adalah seperti minyak linsid dimampat sejuk. berus bulu haiwan. pisau palet atau pisau lukisan dan topang lukisan. Sifat cat minyak yang sukar untuk dibersihkan menyebabkan guru-guru tidak menggunakan cat minyak sebagai medium pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Perbezaan utama cat air dan cat poster ialah cat poster lebih likat dan legap. Guru menggantikan cat minyak dengan cat air atau cat poster kerana ia lebih mudah diurus dan dibersihkan. anda perlu menggunakan warna putih untuk mendapatkan kesan berwarna putih berbeza dengan cat air.blogspot.

Sumber: http://rifqirasyad. Cerdik Publication Sdn Bhd Pastel lembut diperbuat daripada jirim yang halus. Rajah 2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. pudar atau gelap dimakan usia. Pastel lembut didapati dalam bentuk batang yang bulat.5: Contoh Lukisan cat poster. Perkakasnya amat senang untuk disediakan dan boleh dibawa ke mana-mana.html Capaian:14 Nov 2012 2. pastel pensel dan pastel minyak. kapur dan tanak liat yang dicampur dengan air. Terdapat empat jenis pastel iaitu pastel lembut. Ia lembut berdebu dan 16 .6 PASTEL Pastel merupakan medium yang paling sesuai digunakan di mana-mana. Berikut merupakan contoh pastel. pastel keras.blogspot. Kualitinya tidak akan merosot dan hasil lukisan tidak akan merekah. Lukisan Pastel.6: Jenis-jenis pastel Sumber: Philip Berril (1996).com/2012/01/gambar-bentuk.

Pastel keras pula didapati dalam bentuk batang empat segi dan mempunyai sedikit bahan kapur. Ia amat mudah digunakan kerana tidak memerlukan bahantara untuk membancuh. Lukisan Pastel. Rajah 2.ia juga boleh dicampurkan dengan pastel lembut. Pastel ini tidak begitu kotor berbanding pastel lembut. Ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang menitikberatkan perincian.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 boleh digunakan terus di atas kertas. Rajah di bawah menunjukkan kesan-kesan pensel pastel. 17 .61: Kesan-kesan Pensel Pastel Sumber: Philip Berril (1996). Pensel pastel boleh digunakan untuk pelbagai jenis subjek. Ia sedia untuk digunakan oleh semua lapisan umur murid-murid. Pensel pastel pula adalah warna yang paling popular dan digemari ramai. Cerdik Publication Sdn Bhd.pastel keras yang popular ialah krayon. Ia mempunyai hujung mata yang boleh diasah hingga tajam. Pastel didatangi dalam bentuk pensel biasa yang dibaluti dengan bahan yang diperbuat daripada kayu.

Kertas ini adalah kertas paling biasa digunakan untuk melukis. Kertas ini juga terdapat dalam berbagai warna dan mempunyai tekstur yang berbutir.1 HASIL KARYA MURID A. KRAYON Rajah 2. Terdapat juga berbagai jenis permukaan daripada permukaan lembut kepada sangat kasar.6. Kertas ini terdapat dalam berbagai bentuk dan saiz.1A: contoh Lukisan Pastel Sumber : Adik Nur Syarifah bt Syed Husin Kelas : 3 Bijak B. PENSEL PASTEL 18 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kertas yang digunakan ialah kertas hartrij.6. 2.

bengkok. Dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat pada persekitaran kanak-kanak seperti kesan garisan tebal.6. Fakulti Pendidikan dan Bahasa keluaran Open University Malaysia. Secara tdak langsung kanak-kanak akan menguasai asas seni reka serta dapat menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan menarik. nipis.Contohnya kanak-kanak berumur 5 tahun jika diajar dan dibiasakan dengan penggunaan gunting. Perkembangan psikomotor Kanak-kanak secara tidak langsung dapat menghasilkan asas menggambar contohnya membuat garisan yang berbagai-bagai rupa dengan pendedahan yang telah dilakukan oleh guru.Selain itu kanak-kanak juga akan berkebolehan melakukan aktiviti harian mereka secara sendirian. putus-putus dan sebagainya. lurus.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR Dalam aktiviti menggambar. terdapat beberapa fungsi dan kepentingannya kepada kanakkanak. panjang. Hasil daripada rujukan yang telah saya lakukan terhadap modul pembelajaran subjek HBAE1403 Menggambar. pendek. aktiviti menggambar berfungsi melalui aspek berikut: 1.1B : Karya Pensel Pastel Sumber: Adik Nurul Huda bt Zamri Kelas : 2 Bijak 2. secara tidak langsung mereka akan dapat menggunakan gunting untuk memotong kertas dan membuat bentuk.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. 19 .

Perkembangan emosi serta sosial Pada peringkat perkembangan emosi serta sosial. Emosi yang gembira akan dapat menghasilkan karya yang baik. Perkembangan kognitif Pada peringkat kognitif kanak-kanak dilihat dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar secara kreatif. Kanak-kanak berkeupayaan bergaul. Selain itu aktiviti menggambar dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka terhadap hasil karya. Manakala perkembangan sosial mereka akan menjadi bertambah baik dengan pergaulan antara rakan-rakan dan guruguru untuk mendapatkan idea berkaitan aktiviti tersebut. Mereka dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza mengikut kemampuan kognitif mereka. kanak-kanak dapat dilihat tentang perasaan mereka melalui hasil lukisan mereka. berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka. Mereka akan sering bertanyakan soalan untuk mendapatkan hasil lukisan yang lebih baik. Murid sudah boleh berfikir apakah bahan dan teknik yang sesuai dalam menghasilkan gambar mereka. 20 . Di mana kanak-kanak perlu membayangkan pengalaman yang pernah mereka lalui untuk menghasilkan karya yang dikehendaki oleh guru. Kanak-kanak akan berkemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 2. 3.

1 Definisi Mengikut Modul Pembelajaran HBAE1403 Menggambar terbitan Open Universiti Malaysia (2011). warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. Lukisan merupakan lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. kolaj. Pengetahuan asas melukis termasukla asas seni reka. pastel. Proses melakar. Lukisan bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. PORTFOLIO KARYA MURID. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan.1. rupa bentuk. pensel warna. media dan teknik. saiz. 3.1. arang.perspektif. 21 . teknik mengukur objek mengikut kadar serta hubung kait antara cahaya. pen dan dakwat.1 LUKISAN 3. Sebelum melukis kanak-kanak perlu mengetahui pengetahuan asas sebagai persediaan untuk melukis. teknik memilih sudut pandangan. Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Penggunaan media dalam menghasilkan lukisan terhad kepada penggunaan media kering seperti pensel. Aplikasi garisan. Lukisan juga adalah hasil karya yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. 3. montaj dan cetakan. membuat garisan.2 Aplikasi alat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.

Selain daripada teknik lukisan yang diaplikasikan. Pensel dan ibu jari digunakan sebagai penanda untuk menentukan saiz objek dalam lukisan. dan perspektif tiga titik lenyap. Kathleen Chee. Teknik ukuran visual sering digunakan untuk mendapatkan kadar yang betul dan seimbang dalam lukisan. media dan bahan boleh digunakan untuk membuat lukisan. perspektif dua titik lenyap. prinsip dan struktur rekaan. Pemahaman terhadap perspektif pula amatlah penting kerana perspektif adalah berbeza apabila objek dilihat dalam kedudukan yang tidak sama.2: Lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang Rujukan: Pendidikan Seni Visual.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 bayang dan bentuk.2 menunjukkan contoh lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang. Pelangi Publishing Group Bhd Pemilihan sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang amat penting dalam penghasilan karya lukisan yang menarik dan bermutu tinggi. Tetingkap boleh digunakan memfokus sesuatu objek tertentu daripada objek-objek yang terbentang luas dalam pandangan. Pensel dan media merupakan media yang amat digemari oleh pelukis22 . bentuk ilusi akan kelihatan lebih sempurna apabila dimasukkan kesan cahaya dan bayang. Mulakan objek yang kecil kemudian diikuti dengan objek yang besar (saiz ditentukan mengikut kali ganda saiz objek yang kecil) Berbagai-bagai jenis alat. Rajah 3.1. bahan dan media yang paling sesuai untuk mendapatkan kesan-kesan tertentu. Rajah 3. Kefahaman yang mendalam tentang asas seni reka membolehkan murid menghasilkan karya lukisan yang sempurna dan bermutu tinggi. Pelukis perlu menggunakan peralatan. Asas seni reka merangkumi unsur seni. Terdapat tiga jenis perspektif yang sering diaplikasikan dalam lukisan iaitu perspektif satu titik lenyap.1.

gurisan.1. Rajah 3. media dan teknik. campuran dan sebagainya. media dan teknik.1. lorekan. Rujukan : Pendidikan Seni Visual. lorek silang-menyilang. lakaran. Kathleen Chee. Tahap 1 23 .20 : Contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. berus dan dakwat adalah alat dan bahan yang popular di kalangan pelukis moden kini. garisan. Pelangi Publishing Group Bhd 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 pelukis agung pada abad ke -17 dan 18. Teknik-teknik yang sering digunakan untuk melukis termasuk teknik.3 Contoh Karya Murid A. Berikut merupakan contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. Manakala pen. gosokan.

Murid ini melukis rama-rama dengan melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara terancang. B. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah asas menggambar. media dan teknik yang sesuai. Lukisan ini adalah dalam bidang menggambar . Muridmurid akan meneroka jenis alat.. Alat yang digunakan ialah pensel untuk melakar bentuk rama-rama..3A : Contoh Lukisan Alam Benda Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 1 Dinamik Tema: buah-buahan Aktiviti ini dijalankan di dalam kelas tahun 1 Dinamik. Tahap 2 24 . Peringkat perkembangan kanakkanak ini dari segi psikomotor ialah beliau telah dapat menggerakkan otot tangan untuk menghasilkan gambar.Guru telah memilih tema lukisan alam benda iaitu rama-rama.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Dalam aktiviti ini guru telah memilih teknik garisan. Di mana guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1. Manakala media yang digunakan ialah media kering iaitu kertas lukisan.1.

2 CATAN 3. Lukisan dihasilkan di atas kertas lukisan. Catan adalah suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain. kanvas dan dinding. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus.3B : Contoh Lukisan Teknik lorekan (kesan cahaya dan bayang) Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 5 Dinamik Tema: buah-buahan Murid ini telah menggunakan pensel sebagai alat untuk menghasilkan lukisannya. Catan juga ialah Lukisan grafik yang mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan. Ia juga mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak. 25 . Beliau telah menggunakan teknik lorekan untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. 3.1 Definisi Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Catan merupakan satu ciptaan gambar yang berwarna.1. Kanak-kanak telah dapat memperkembangkan psikomotor otot tangan dengan mengawal tekanan pensel untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang.2. Catan juga merupakan hasil karya seni yang mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. Catan ialah sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas.

Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang dihasilkan. kain atau kertas. warna poster. kertas cat air. bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan. Penggunaan alat. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. warna tempera. media dan teknik.David Hyde dan Carol Massey (2012) .2. Alatan dan bahan yang sesuai digunakan ialah:        Pensel untuk membuat lakaran Berbagai jenis berus Berbagai jenis warna seperti warna air. warna minyak.2 Aplikasi alat. kain kanvas.2 Alatan dan bahan catan Sumber: Wendy Jelbert. Kini di pasaran terjual berbagai jenis alat dan bahan untuk mewarna. permukaan dinding Surat khabar. Jenis-jenis 26 . ITBM Amazon Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Rajah : 3.Catan Akrilik Langkah demi Langkah. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ilah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul.2. Sebelum membeli alatan memilih bahan yang tepat dan betul. cat mural. Open University Malaysia) 3. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. akrilik. Palet atau bekas membancuh warna Botol untuk mengisi air Kertas lukisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 (Rujukan: HBAE1403 Menggambar. media.

warna sekunder dan warna tertier.2. warna air. cat minyak. cat akrilik.2. warna penggenap dan warna harmoni Rajah 3. Tahap 1 27 . Jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna ialah warna asas. Warna-warna tersebut boleh digubah atau dihasilkan semula dengan cara gubahan warna sewarna atau monokrom.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan ialah warna poster. Perkara penting yang perlu diambilkira semasa mengecat ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air. Teknik air dan warna poster banyak digunakan oleh murid-murid di sekolah. Cat tempera.3 Contoh Karya Murid A. Ia adalah faktor utama menentukan kualiti hasil sesebuah catan.20 Contoh catan warna air Sumber : Karya Haron Mokhtar (Google Image) 3. Warna juga boleh dikategorikan kepada beberapa warna. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. cat Gouache dan Fresco.

TAHAP 2 28 . Murid ini telah menggunakan pensel untuk melukis lukisannya di atas kertas lukisan.2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya.3A : Lukisan Cat Air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 2 sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Kanakkanak pada tahap ini amat sukar mengawal otot tangannya mewarna menggunakan cat air B. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran dengan menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air dan bahan kering. Kanak-kanak ini belum dapat memperkembangkan psikomotornya dengan kawalan berus lukisan bagi warna cat air.

2. dikokot dijahit dan sebagainya. (Rujukan Pelangi‟s Team (2004). Murid ini telah mencapai objektif aras 1 iaitu mengaplikasi elemen asas seni reka yang sesuai dalam menggambar. malahan boleh dipaku.3B: Lukisan Cat Air Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula. Murid ini telah menggunakan warna air dan kertas lukisan sebagai medium asas. guru telah membuat rujukan Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 5 sebagai persediaan.3 KOLAJ 3. 3.3. Boleh juga dibuat gambar timbul atau arca bergantung kepada bahan yang dipilih. Hasil pembelajarannya ialah murid dapat menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid.1 Definisi Perkataan „kolaj‟ berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud gam iaitu bahan yang digunakan untuk melekatkan objek ke suatu permukaan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Kolaj bukan sahaja dapat dilekatkan. Belajar Melukis Dengan Kolaj. Pelangi Publishing Group Bhd) 29 . Warna pula telah diadunkan dengan warna-warna bertona. Terdapat keseimbangan pada hasil karyanya di mana beliau menggunakan teknik satu titik fokus. Selain itu bukan teknik rata sahaja yang digunakan. Guru telah memilih tema pemandangan iaitu alam semula jadi dalam bidang menggambar.

Pengkarya kolaj biasanya menjadikan objek di sekeliling mereka sebagai bahan untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja mereka. gunting. kotak telur. akrilik dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. kertas pastel. benang. span. butang. kertas hiasan. surat khabar. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Warna-warna basah seperti cat . plasktik pembungkus makanan. Contoh gam ialah seperti gam kilat. warna air. gam gel. Kolaj juga boleh dihasilkan daripada campuran pasta kering. kertas binaan. potongan gambar dari majalah atau suratkhabar.3. palet. Kertas juga terdiri daripada berbagai jenis iaitu kertas lukisan. tisu dan sebagainya. keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dilekatkan dan disatukan di atas permukaan. kapas. setem. Untuk menghasilkan sebuah kolaj perlulah seseorang itu menggunakan idea dan kreativitinya sendiri untuk mendapatkan hasil kerja yang cantik dan bermutu. Contoh teknik yang sesuai ialah memikirkan tema terlebih dahulu. warna poster. Penggunaan bahan dan tema juga perlu diambil kira.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kolaj ialah satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih. water colour board. tiub kadbod. kertas majalah. Ia juga merupakan satu teknik menggambar di mana foto. berus. (Rujukan HBAE1403 Menggambar) 3. gam tidak kilat. Kemudian sediakan bahan-bahan yang diperlukan iaiatu racikan kertas atau fabric atau 30 . pensel ataupen dan kompas. kertas eksotik. illustration board. gambar foto. reja reben. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal pada kolaj tersebut. penggelek. kertas tekap. media. Ia bertujuan untuk mendapatkan „mood‟ bagi hasil kerja tersebut. dan teknik yang dirasakan sesuai. plastic tiga segi. gam model dan gesso.2Aplikasi alat. Kolaj memberi kebebasan kepada pencipta menggunakan apa sahaja peralatan. pembaris. Teknik mencantuk potongan gambar menjadi satu komposisi. lalang kering. foam board wood and hard board. Terdapat berbagai jenis gam yang sesuai digunakan dalam proses menghasilkan kolaj. media dan teknik. bekas air. Pengkarya menggunakan sekeping kadbod yang kuat sebagai dasar. Bahan-bahan sampingan pula terdiri daripada papan pengalas. kain perca. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. Warna yang paling sesuai digunakan ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. Peralatan digunakan untuk menghasilkan kolaj pula ialah pisau kraf.

teknik stensil dalam kolaj dan teknik jalinan dalam kolaj..HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 sebagainya. teknik koyak kertas dan fabrik. teknik tisu dan kertas buangan. Antaranya teknik potong kertas dan fabric. Sediakan kertas berbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. 3.2: Contoh Hasil Karya Kolaj Sumber : Google image. kontra pada kolaj. teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan. teknik kertas tisu. teknik percikan dalam kolaj. teknik catan dalam kolaj. teknik media campuran.3.3 Contoh karya murid A. Berbagai jenis teknik yang boleh diaplikasikan kepada murid di sekolah. Seterusnya buat lakaran pada kertas lukisan. Gam disapukan pada permukaan kertas. teknik span dalam kolaj. Tahap 1 31 . Rajah 3.3. Setelah itu tunggu sehingga kering dan sapukan gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. teknik „skraping‟ dalam kolaj. Ambil cebisan kertas atau fabrik dan tampalkan mengikut gaya tersendiri. harmoni.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. kertas surat khabar.3. Tahap 2 32 .3A: Contoh Karya Murid ( Koyakan kertas majalah) Sumber : Adik Nazirahafizah bt Salle Kelas : tahun 3 Cerdik Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 3 untuk menjalankan aktiviti ini. Alat dan bahan yang digunakan ialah kertas lukisan. Teknik yang digunakan pula ialah teknik koyak kertas untuk menghasilkan gambar bunga dan daun. Selain itu beliau menggunakan teknik catan pada latar belakangnya. Tema yang digunakan ialah tema alam semulajadi. bahan dan teknik secara kreatif serta dapat membuat penyatuan terhadap hasil kerja. Murid ini telah mencapai objektif aras 3 iaitu beliau dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. gam dan warna air. kertas majalah. B.

blogspot. Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu karya montaj. 3.3B : Hasil Karya Kolaj Sumber: Adik Siti Zuraini bt Alias Kelas: Tahun 5 Arif Murid ini telah menggunakan beras dan biji-bijian. Boleh juga menggunakan teknik mencantum dalam satu elemen komposisi 33 . majalah. kecuaian. Proses menggambar daripada beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih antara satu sama lain. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. montaj boleh didefinisikan sebagai menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. beberapa gambar foto untuk menjadi satu komposisi ilustrasi.3. Dalam kerja-kerja seni montaj. berusdankrayonkami.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah: 3. Setelah kering. peperangan. bertindih. kecintaan.4.com. Hasil seni mangandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto.1 Definisi Mengikut pencarian di laman blogger. cetakan yang disusuna supaya bercantum. Penggunaan gambar-gambar daripada media cetak yang berkaitan untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. Beras dan biji-bijian itu di warnakan terlebih dahulu. ia digamkan pada gambar bunga tersebut yang dilukis di atas kertas lukisan.4 MONTAJ 3. alam sekitar dan sebagainya.

pisau pemotong kertas. haiwan dan sebagainya. 34 . Gunting. cawan atau pinggam kertas. warna air. Bahan terbuang seperti gambar yang dijumpai. berbagai jenis gam Warna basah seperti tempera. Gambar atau ilustrasi daripada majalah atau surat khabar.4.4. alam semulajadi. media dan teknik Berikut merupakan beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj.2 Aplikasi alat. dakwat basah dan berus lukisan Gambar atau imej yang telah diimbas dengan mesin pengimbas. imej kartun dari majalah. Rajah 3. Berbagai jenis tiket yang bersesuaian.4. Rajah 3. warna poster.1: Contoh Montaj Ilustrasi daripada majalah Sumber: Google Image 3.1 menunjukkan contoh hasil karya montaj.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 fotografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto.        Gambar foto sebenar iaitu gambar keluarga.

dan Microsoft Word. montaj tiket.4. montaj alam semulajadi. montaj alam benda. Walaupun begitu terserah kepada kebijaksanaan guru untuk mengatasi masalah kekurangan komouter di sekolah. montaj campuran. menampal. 35 . Jika kita membuat satu perbandingan antara kolaj dan montaj. Photoshop. montaj dari bahan terbuang. Pada peringkat ini murid-murid boleh didedahkan dengan penggunaan computer tetapi sekurang-kurangnya aktiviti seni dapat dijalankan dengan cara yang berlainan dari kebiasaannya. montaj figura. montaj berlainan tema. Perisian yang boleh digunakan seperti paintbrush. digitaj image.2: Contoh montaj superimpose berbantukan Komputer. Sumber: Google image Berbagai teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan karya montaj. montaj corak huruf.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. montaj tema serupa dan montaj tampalan. Di sini terdapat beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan iaitu montaj keluarga. montaj haiwan. dan mencantum. Pada zaman moden ini teknik montaj diperluaskan dengan penggunaan ICT. Terdapat banyak perisian-perisian tertentu bagi membantu menghasilkan karya montaj. Walaubagaimanapun montaj ada kelainannya sedikit kerana mempunyai tujuan yang tertentu. bolehla diandaikan bahawa teknik menghasilkannya adalah lebih kurang sama kerana memerlukan teknik memotong. Dalam Huaraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 dan 6 menyasarkan objektif iaitu murid sudah boleh membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dengan berbantukan computer dalam penghasilan kerja-kerja seni mereka.

Beliau telah menggunakan gambar-gambar daripada imej imbasan.4.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. 36 . Murid ini menggunakan gambar-gambar yang dicari di internet. Kemudian gambar dipotong mengikut segi empat.3 Hasil Karya Murid A. Kemudian imej tersebut disusun dan ditampal pada sehelai kertas lukisan untuk menggambarkan keindahan bunga. Tema karyanya ialah bungaan. Tahap 1 Rajah 3. Beliau telah menggunakan imejimej bunga mawar.3A: Hasil Karya Bidang Montaj Sumber: Adik Misha bt Osman Kelas: Tahun 3 Bijak Murid ini telah dapat mencapai objektif pembelajaran iaitu dapat memilih dan menggunakan bahan. alat dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar.4. Gambar tersebut ditampal secara berselang-seli.

Beliau dapat memilih dan menyusun gambar dengan menarik. kain. imaginasi dan fantasi murid secara manual dalam aras 1 iaitu murid dapat memilih. kad board.5. Mohd Azhar Kelas : Tahun 6 Arif Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pembelajaran Pendidikan Seni Tahun 6 sebagai rujukan. Di mana dalam aktiviti ini murid ini telah berjaya menghasilkan sebuah karya seperti yang dikehendaki oleh guru.4.5 CETAKAN 3. kepingan.1 Definisi Menurut Kathleen Chee dalam buku Pendidikan SeniVisual Tingkatan 3 terbitan Pelangi Publishing Sdn Bhd. Tahap 2 Rajah 3. dan semua karya cetakan dalam sesuatu edisi dianggap sebagai 37 . meniru. cetakan adalah sebagai hasil kesan daripada gubahan yang direka cipta oleh pelukis pada permukaan blok atau plat dan kemudian dipindahkan ke atas kertas. Blok atau plat yang sama dapat menghasilkan salinan karya yang serupa. Ini disebut edisi. 3. Murid perlu mencapai hasil pembelajaran iaitu dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema.3B: Contoh Montaj Figura (Hasil karya murid) Sumber : Adik Muhammad Adam Afnan b.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 B. plastic dan sebagainya. Beliau menggunakan figura manusia untuk menunjukkan wanita yang sihat dan cantik. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu konposisi.

Berbagai jenis cetakan dan berbagai jenis bahan dan peralatan boleh dihasilkan. Selain itu cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan bahan tertentu. penggelek. Pelbagai kaedah digunakan untuk menghasilkan cetakan yang mempunyai ciri dan kesan istimewa. Berikut merupakan contoh bahan-bahan dan alatan yang boleh digunakan mengikut peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. stamp pad. stamp pad. duit syiling. krayon. warna poster. berus. cetakan mono. kadbod.  Tahap lanjutan 38 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 karya asli. sayur-sayuran.5. Di antara bahan dan alat yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. kunci . pisau. cetakan kentang. cetakan stensil. 3. bahan dan teknik Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah bergantung kepada tahap kecerdasan murid. dakwat. Mengikut rujukan modul HBEA1403 pula mendefinisikan cetakan adalah satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. kertas tisu. getah lino dan sebagainya. cetakan duo. cetakan tali. batang pokok. pensel. warna-warna mural. berus. span. plastisin. sikat. cetakan blok getah. gam berbagai jenis tali. klip kertas dan sebagainya  Tahap pertengahan Pada tahap ini bolehlah menggunakan cetakan tanah liat. Pada peringkat pertengahan murid sudah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan ini. krayo. daun. berbagai jenis bungaan. kertas lukisan. span. Ia adalah proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. cetakan plastisin.2 Aplikasi alat. Cetakan juga merupakan satu proses pengulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. Imej atau gambar yang dihasilkan adalah dengan menggunakan acuan plat. berbeza dengan yang lain.wana mural. warna poster. :  Tahap pengenalan Pada tahap ini guru boleh menggunakan bahan bahan-bahan sedia ada kertas lukisan. jenis tumbuhan yang boleh diukir.

toreh lino. pemotong stensil yang tajam. teknik bayangan putih. media dan teknik yang digunakan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Pada tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. Cetakan stensil pula menggunakan cetakan skrin.2: Contoh cetakan ikan Sumber : Google image Setiap orang mempunyai teknik yang berbeza dalam menghasilkan cetakan. cetakan dasar. item stensil. penggelek. Teknik rekabentuk cetakan seperti teknik bayangan gelap. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. turis kayu. gurisan. Peralatan yang dicadangkan ialah foam polisterin. silk skrin. cetakan benam. Rajah 3. akuatin. Cetakan yang baik bergantung kepada jenis peralatan. dakwat pekat.5. dan kolagraf. 39 . blok kayu. media dan bahan sepeti blok kayu. cetakan stensil. surat khabar. turisan iaitu teknik cetakan mengukir. getah lino dan stensil. cetakan potongan kertas. atau kertas beras. sudu dan sebagainya. Cetakan datar pula menggunakan planograf. Cetakan timbul menggunakan jenis cetakan toreh kayu. cermin untuk menggelek dakwat lino. mengguris atau menuris pada permukaan yang keras seperti kayu dan logam dengan burin. Manakala cetakan benam menggunakan jenis cetakan turis kering iaitu teknik cetakan menuris terus ke permukaan plat cetakan. pad cetakan surat khabar. kadbod tebal. teknik garis luar gelap dan teknik garisan luar putih. dan cetakan skrin filem. kertas lukisan. Dan akhir sekali ialah cetakan computer dengan menggunakan seni teknologi canggih . linoleum. Seni cetakan boleh digolongkan dalam lima kumpulan besar iaitu cetakan timbul. sekuji. mezotin. dan cetakan computer. dan campuran. pisau .

3 Hasil Karya murid A.6 GOSOKAN 3. Gosokan adalah satu cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan jalinan pada sesuatu permukaan.3A: Hasil Karya cetakan kentang Sumber : Adik Muhammad Hadith Amreil Kelas: Tahun 5 Dinamik Murid ini telah menggunakan bawang yang telah di toreh menjadi bentuk bunga dan kentang untuk mendapatkan kesan daun dan rumput. 3.5. Warna air disapu pada kentang tersebut. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan.6.1 Definisi Gosokan adalah satu proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.5. kemudian dicop pada sehelai kertas lukisan. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mendapatkan kesan pada cetakan tersebut. Tahap 2 Rajah 3. Bentuk bunga dan daun disusun dan digubah menjadi gambaran taman bunga. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat. 40 . Ia adalah satu proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat disekeliling mereka. maka gosokan akan terhasil. pensel.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Gosokan dianggap sebagai satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. alas kaki Aksesori wanita – rantai. kertas pasir. permukaan jalan. Di sini terdapat contoh permukaan yang boleh menghasilkan kesan gosokan.arang semulajadi. gosokan monokrom.tayar. oren. cempedak. syiling. media dan teknik terpulang kepada pengkarya sendiri. tali. Alatan yang boleh digunakan seperti berbagai jenis pensil. tikar. Hampir kesemua permukaan yang tidak rata akan memberi respon terhadap gosokan. akar-akar Lain-lain – sikat. peralatan.nangka.2 Aplikasi alat.6. gosokan berbagai warna. Walaupun begitu di peringkat sekolah rendah. alas meja Pakaian – tali pinggang. dan gosokan potongan kertas. kertas surat khabar yang belum bercetak. topi anyaman. tempat duduk. beg tangan. Jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan alam semulajadi dan jalinan buatan manusia. jam tangan Pokok – permukaan kulit pokok. krayon dan krayon lilin.        Permukaan kulit buah-buahan yang kasar. cop getah. kertas pengalas rak-rak dapur. bakul rotan. 41 . nanas Peralatan rumah. kapur dan pastel yang berbagai warna. pensel warna. media dan teknik Alat. gosokan beberapa lapisan di tempat yang sama. bahan dan jenis media terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. kertas katrij. cermin tingkap. gosokan secara pusingan. tapak kasut Kenderaan . Guru memainkan peranan penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dalam kegiatan gosokan. daun-daun. Selain itu terdapat berbagai-bagai teknik gosokan yang boleh digunakan iaitu gosokan satu lapis.pengayak tepung. kertas taip dan kertas-kertas yang nipis. nona. gelang. 3. mozek.

6.com/2011/11/gosokan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah : 3.blogspot. Sumber: http://leechoynee. Beliau telah menggunakan teknik gosokan dengan 42 . Tahap 1 Rajah : 3.6.2 Contoh hasil karya gosokan tema hidupan laut. Hasil pembelajaran yang telah di capai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar melalui penerokaan.html 3.6.3 Hasil Karya Murid A.3A Hasil Karya gosokan Sumber : Adik Norazizah bt Ahmad Tahun : 1 Cerdik Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 1.

Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. dan bakul.1 Definisi Resis adalah sebagai satu proses menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. adik Nur Nadia telah melukis terlebih dahulu gambar yang dikehendaki pada sehelai kertas. resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 menggunakan pensel untuk melukis rama-rama terlebih dahulu. tudung saji. Kemudian kelopak-kelopak bunga itu gosok pada duit syiling. Kemudian beliau menggunakan pensel warna untuk gosokan pada permukaan seperti permukaan laptop. Manakala gambar pasu pula digosok pada tikar dan tanahnya pula digosok pada permukaan laptop. Beliau menggunakan kertas A4 nipis untuk memudahkan proses gosokan. Mengikut apa yang dinyatakan dalam buku Glosari Seni Lukis. 7 RESIS 3. Resis bermakna satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang 43 .6. B. 3.3B : Hasil karya Teknik gosokan Sumber: Adik Nur Nadia bt Ramli Tahun : 4 Pintar Sebelum melakukan gosokan.7. TAHAP 2 Rajah 3.

berbagai jenis pensel. Satu teknik menggunakan lilin. berbagai jenis kertas. Dengan cara ini aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidaklah membosankan kerana muridmurid amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. berbagai jenis warna dan berbagai jenis dakwat basah.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 disapu lilin. 3. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan :  Krayon resis dengan warna air  Krayon resis dengan warna poster  Krayon resis dengan warna tempera  Krayon resis dengan dakwat basah  Krayon resis  Kertas lilin resis  Krayon resis batik  Resis dari warna air dan perekat getah  Resis dari warna air lilin biasa  Resis dari kapur dan lilin 44 . kapur tulis. media dan teknik. Seseorang guru pendidikan seni visual boleh menggunakan kreativitinya sendiri untuk menjalankan aktiviti ini jika difikirkan sesuai dan senang untuk mendapatkan bahan asalkan aktiviti mengikut tema dan tajuk. Ini membuatkan hasil kerja resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain daripada yang lain. Dalam proses membuat resis penggunan alatan utama yang digunakan ialah lilin. kryon lilin bertindak sebgai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. krayon lilin.7.2 Aplikasi alat. Antara alatan dan bahan yang boleh digunakan ialah bahan berasaskan lilin seperti lilin biasa. berbagai jenis kain putih.

7.com/2010/04/resis-media-krayon-watercolour.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Safwan Kelas: Tahun 2 Dinamik B.7.html 3. TAHAP 1 Rajah 3. Sumber : http://berusdankrayonkami.2 : contoh hasil karya resis krayon dengan warna air.3 Hasil Karya Murid A.3A : Hasil Karya Resis Warna Air dan krayon Sumber: Adik Adam Danish b.TAHAP 2 45 .7.blogspot.

Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.3B Hasil Karya Resis Krayon dengan Warna air Sumber : Adik Muhammad Adam Ayub b.7. Beliau telah menggunakan warna krayon untuk membuat garisan pada lukisan.8. Beliau menghasilkan karya ini di atas sehelai kertas lukisan. Percik-percik warna halus disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antic. mengetuk. Ia adalah salah satu teknik hiasan catan dengan mendetik.8 PERCIKAN 3. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran Aras 3 iaitu menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alatan.1 Definisi Percikan adalah salah satu aktiviti menggamabr dalam kerja-kerja seni. atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan „a speckled granite-style finish‟ yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain. Salleh Kelas : Tahun 5 Dinamik Guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 sebagai panduan sebelum memulakan pengajaran. Satu teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan 46 . bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.

Warna semburan menggunakan botol atau pistol semburan. warna plaka dan dakwat. Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras. Kertas berbagai jenis seperti kertas lukisan. Teknik semburan menggunakan pistol spray juga boleh digunakan untuk mendapatkan kesan titikan lebih halus dan seragam. Rajah 3. Ketukan kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. media dan teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk.2 Aplikasi alat . warna poster.2:Contoh Karya Teknik Percikan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 47 . kertas taip. warna minyak. Cara ini lebih cepat.8.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 berus lukisan yang megandungi warna ke atas permukaan rata.8.2 menunjukkan hasil karya teknik percikan. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai. Berus diketuk kuat di tepi tin cat. Rajah 3. manila kad dan kertas stensil. Penggelek cetakan yang berbagai saiz. warna tempera. Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun. kadbod. Berbagai jenis warna seperti warna air. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sii setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan.8. Berbagai teknik boleh digunakan iaitu teknik mewarnakan latar sebelum memulakan aktiviti percikan. cat dinding. 3. Titikan yang berlainan saiz akan terhasil. Selain itu teknik percikan dengan berbagai jenis warna juga boleh digunakan.

mozek fabric. Ia juga merupakan satu imej yang berasingan dan tidak bertindih.9 MOZEK 3.9. mozek catan. Apabila mozek siap. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. Kertas berbagai warna. Dapatan daripada internet (http://www. mozek bahan buangan dan mozek manic. Ia juga merupakan satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. media yang sama diletakkan di atasnya. Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu „direct method‟. daun kering dan sebagainya.com. kertas surat khabar. 3. kertas binaan. kertas menaip. Bahanbahan semulajadi seperti bunga-bunga kering.1 Definisi Mengikut rujukan daripada glosari Seni Lukis. mozek potongan kertas. Ia sesuai digunakan pada projekkecil. berbagai jalinan dan gambar-gambar berwarna. kertas lukisan. gam putih. mozek koyakan kertas. mozek campuran. permukaan pasu.my-define:Mosaic) pula menjelaskan bahawa mozek ialah sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian asli diasingkan dari bawah mozek tadi. mozek timbul. Teknik „indirect method‟ pula ialah proses menghasilkan sesuatu kerja. Satu media seni di maan kepingan-kepingan kecil kaca. mozek cebisan kertas. kadbod.9. bahan dan teknik Berbagai jenis kertas boleh digunakan seperti kadbod.google. Yang dikatakan „direct method‟ ialah dengan menggambar bahan di atas permukaan seperti kertas. disusun secara bersebelahan. Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. kertas nota. gam kayu. gam simen. marmar dan seramik di atas permukaan. Terdapat juga beberapa teknik menghasilkan mozek dan boleh disesuaikan untuk muridmurid sekolah rendah iaitu mozek kertas. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. 48 . marmar atau pecahan tembikar.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. mozek tebuk. „indirect method‟ dan „ double indirect method‟. Bekas untuk emnyimpan carikan kertas juga diperlukan. kayu.2 Aplikasi alat. lantai dan sebagainya. mozek bijian.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.9. Tahap 2 Rajah 3.3 Hasil Karya Murid A.9. Perbezaan 49 . Beliau menyusun kertas warna yang telah dipotong dan menampalnya pada sehelai kertas lukisan.2: Contoh mozek potongan kertas berbagai bentuk figura haiwan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 3.9.3A: Hasil Karya Murid teknik mozek campuran Sumber: Adik Muhammad Hazief b Amriza Kelas: 4 Cerdik Murid ini menggunakan kertas warna yang telah dipotong secara segi empat.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna menunjukkan perbezaan objek dalam gambar. Selain itu beliau menggunakan manic yang disusun bersebelahan secara mozek pada imej buah tembikai. 50 .

LAMPIRAN 51 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4.

Pernyataan disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Vivtor Lowenfeld dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni di mana kecenderungan kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya mempunyai maksud yang tersirat. Beliau juga menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur dengan empat komponen utama iaitu kelancaran. Lownfeld beranggapan lukisan dapat member pengertian yang tersurat dan tersirat. keaslian dan kepekaan.1 menunjukkan tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. MAKLUMAT SOKONGAN Kajian yang telah saya lakukan adalah kajian peringkat perkembangan kanak kanak berumur antara tujuh tahun sehingga 12 tahun. seni juga berkepentingan dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar-pelajar. Kajian ini dapat menunjukkan bahawa perkembangan seni kanak-kanak yang berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat yang alin terutamanya aspek-aspek penggunaan bahan dan media serta pendedahan kepada persekitaran mereka. Rajah 4. Sebanyak dua tahap kanak-kanak di sekolah saya jadikan sebagai kajian iaitu tahap satu yang terdiri daripada murid-murid tahun 1 hingga 3 dan tahap dua yang terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga enam.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Sebab itu figura ibu lebih diberi penekanan. Kajian ini adalah berdasarkan kepada teori Victor Lowenfeld (1982). Dalam kajiannya beliau mendapati kanak-kanak mempunyai enam tahap perkembangan artistik. fleksibel. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya. Beliau percaya bahawa kanakkanak dilahirkan kreatif (1975). 52 . Dr Lowenfeld merupakan tokoh yang mempunyai lulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Art di Bandar yang sama.

2 Peringkat Pre-Scematic Memperlihatkan peningkatan contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan 4. Penekanan lebih diberikan pada cara penyususnan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya.1: Tahap perkembangan kanak-kanak Sumber: Victor Lowenfeld (1982) 4. Lukisan mula dihasilkan mengikut tema atau konsep tertentu. 53 . 4.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 4. Proses menconteg menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.1 Peringkat Scribling Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. Apabila kanak-kanak telah menguasai pergerakan tangan dan badan.3 Peringkar Scematic Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis objek berbanding pada peringkat awal tadi.

4. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sift kritikal dengan hasil karya sendiri. Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek dihadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi.6 Peringkat Period if Decision Merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. Menurut teori Gibson.7 Perkembangan persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintegrasikan asas-asas pengalaman sensori secara berperingkat. gabungan pengalaman perceptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. 4. Luksan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisannya tidak menarik. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. 4. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistic dan teliti. bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif. 54 . Pengalaman meginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak. Mereka mula membandigkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistic serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. Peringkat Dawning Realism Kanak-kank melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu. 4.5 Peringkat Pseudo-naturalistic Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic dalam menghasilkan lukisan.

Dengan ini perkembangan kanak-kanak akan berlaku dengan sihat Pengetahuan asas mengenai aktiviti menggambar yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni sebelum ia dapat dilaksanakan dan didedahkan kepada kanakkanak. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. KESIMPULAN Setelah dianalisis berdasarkan contoh-contoh lukisan dari pelbagai peringkat kanakkanak. aktiviti seni dapat disesuaikan mengikut perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. jelas menunjukkan bahawa perkembangan artistic kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh suasana dan persekitaran kanak-kanak itu dibesarkan. Menurut Victor Lowenfeld. sosial. mental. Pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan dan pertumbuhan yang sihat dari segi fizikal. Hasil kerja seni berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak yang akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga dia membesar. emosi. intelek dan estetik. 55 . Di mana persekitaran kanak-kanak yang sihat dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif.

Mohd Sharani b Ahmad(2003).Pendidikan seni visual.html http://psvisual.html http://berusdankrayonkami.com/page/3/ http://cikgulala.PTS Profesional Amazon. Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Abdul Halim Philip Berril (1996).com/2011/04/pengenalan-bidang-menggambar. Pelangi‟s Team (2004). RUJUKAN Panitia Pendidikan Seni Visual.com/2010/04/definisi-montaj.blogspot.pdf http://wareyzseni.wordpress. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Rohani bt Abdullah. Cerdik Publications Sdn Bhd. Lukisan Cat Minyak. Panduan Kurikulum Prasekolah. Jalan Nuri 34 Bandar Putra. Nani bt Menon. Cerdik Publications Sdn Bhd.blogspot. Bidang menggambar teknik.Com MPH Kathleen Chee (2001). http://www. alat dan bahan. Penerbitan Pelangi Sdn Bhd.blogspot. 81000 Kulaijaya. Cat Poster.staripoh.Pelangi publishing Group Bhd Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Mansor bin Abdullah (2002).HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 6.html 56 . Lukisan Cat Air.Sekolah Kebangsaan Bandar Putra. Philip Berril (1996).com/muat_turun/Bahan%20PPK/sp/sp_pseni_kbsr.com/2009/12/menggambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful