FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE1403 MENGGAMBAR
SEMESTER SEPTEMBER 2012

SMP KHAS JAN 2011

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NAMA NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

820104015498001 820104-01-5498 ZALIZA BT KAHIR 019-7972756 zalizaazhar@yahoo.com.my JOHOR LEARNING CENTRE

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

ISI KANDUNGAN TAJUK
1. PENGENALAN 2. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR
2.1 DEFINISI MENGGAMBAR 2.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT DAN MEDIA 2.3 CAT AIR 2.3.1 HASIL KARYA MURID 2.4 CAT MINYAK 2.5 CAT POSTER 2.6 PASTEL 2.6.1 HASIL KARYA MURID 2.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR

MUKA SURAT
4-10 11-21
11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-18 18-19 20-21

3. PORTFOLIO KARYA MURID
3.1 LUKISAN
3.1.1 Definisi 3.1.2 Aplikasi alat, media dan teknik 3.1.3 Contoh Karya Murid

22-25
22
22 22-23 24-25

3.2 CATAN
3.2.1 Definisi 3.2.2 Aplikasi Alat,Media dan Teknik 3.2.3 Contoh Karya Murid

26-29
26 26-28 28-29

3.3 KOLAJ
3.3.1 Definisi 3.3.2 Aplikasi Aat, Media dan Teknik 3.3.3 Contoh Karya Murid

29-33
29-30 30-31 32-33

3.4 MONTAJ
3.4.1 Definisi 3.4.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.4.3 Contoh Karya Murid

33-37
33-34 34-35 36-37

3.5 CETAKAN

37-39

2

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

3.5.1 Definisi 3.5.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.5.3 Contoh karya Murid

37-38 38-39 40

3.6 GOSOKAN
3.6.1 Definisi 3.6.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.6.3 Contoh karya Murid

40-43
40-41 41-42 42-43

3.7 RESIS
3.7.1 Definisi 3.7.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.7.3 Contoh karya Murid

43-46
43-44 44-45 45-46

3.8 PERCIKAN
3.8.1 Definisi 3.8.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik

46-47
46-47 47

3.9 MOZEK
3.9.1 Definisi 3.9.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.9.3 Contoh karya Murid

48-49
48 48-49 49-50

4.0 LAMPIRAN

51

4. MAKLUMAT SOKONGAN 5. KESIMPULAN 6. RUJUKAN

52-54 55 56

3

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

1. PENGENALAN
Mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, bidang menggambar adalah satu bidang yang mengasaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Di samping itu menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Bidang menggambar ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Bidang menggambar juga meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar melalui pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini. Selain itu juga, bidang menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Dengan ini murid akan dapat menyelaraskan pemerhatian mereka dan pengalaman mereka dalam aktiviti hasil kerja seni aspek apresiasi hasil kerja perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Menurut pendapat Fisher (1943) menjelaskan terdapat lima tahap perkembangan kreatif kanak-kanak iaitu peringkat rangsangan, peringkat penerokaan, peringkat perancangan, peringkat aktiviti dan peringkat kajian semula. Peringkat-peringkat ini boleh dikaitkan dengan peringkat perkembangan seni kanak-kanak dalam aktiviti menggambar: a) Peringkat Rangsangan Pada peringkat ini, pemikiran kreatif kanak-kanak dirangsang dengan mengemukakan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan sebagainya. Guru perlu membantu murid untuk berinteraksi secara kreatif dan menjelaskan perasaan ingin tahu murid terhadap sesuatu isu. Guru perlu merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal. Contohnya dalam

4

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

aktiviti menggambar guru boleh bertanyakan soalan seperti

Bagaimanakah

suasana kampung datuk anda?, Siapakah yang terdiri dalam ahli keluarga anda?, Di manakah ianya berlaku? dan sebagainya. Daripada soalan yang diajukan, kanak-kanak dapat dirangsang untuk menggambarkan perkara yang dimaksudkan oleh guru mereka. b) Peringkat penerokaan Peringkat penerokaan memerlukan kanak-kanak itu mempunyai pemikiran ke hadapan. Peringkat rangsangan telah berjaya merangsang murid untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan guru mereka.Pada peringkat ini, kanak-kanak yang mempunyai pemikiran kreatif amat gemar mencari jawapan dan penyelesaian melalui pelbagai cara. Contohnya dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan sedaya upaya mencari jawapan melalui pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka akan terokai pengalaman mereka untuk memberikan jawapan yang logik dan kreatif. c) Peringkat perancangan Pada peringkat ini menggalakkan pemikiran untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui perancangan secara verbal, perancangan secara visual dan perancangan secara visual. Dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan mula merancang setelah mereka dapat meneroka segala persoalan dan pengalaman mereka. Perancangan mereka berdasarkan penerokaan yang telah mereka lakukan. Contohnya kanak-kanak akan mula merancang apa yang akan mereka hasilkan hasil daripada penerokaan yang telah dilakukan. Mereka akan cuba merancang lukisan suasana kampung, keluarga dan sebagainya. d) Peringkat aktiviti Pemikiran kreatif bermula dengan set idea . Justeru melahirkan pemikiran kreatif kanak-kanak melalui tindakan setelah merencana segala aktiviti. Pada peringkat ini perancangan dibantu oleh soalan-soalan seperti “Bagaimanakah harus anda mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?” Melalui perancangan yang telah 5

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 dibuat. Keinginan untuk bergerak Pergerakan sememangnya menjadi satu keperluan dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak tidak suka dikongkong kerana setiap hari mereka memerlukan sesuatu yang baru untuk membina pengalaman dan ilmu dalam hidup mereka. Antaranya ialah : 1. mental dan emosi mereka. Kanak-kanak yang cerdas dan pintar adalah kanak-kanak yang aktif dan sukakan pergerakan. Kanak-kanak akan memikirkan medium yang akan digunakan. Ini adalah supaya perkembangan kanak-kanak itu tidak terbantut dan dapat diperkembangkan mengikut peredaran umunya. Kanak-kanak disuruh untuk memberikan pendapat dank omen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. sudah tentu hasil karya mereka akan lebih menarik. warna yang akan digunakan dan sebgainya. Mereka perlu mempelajari sesuatu yang baru. Dalam aktiviti menggambar. Keinginan asas mereka sangat berkait rapat dengan aktiviti menggambar. Di mana kanak-kanak sememangnya memerlukan pergerakan untuk perkembangan fizikal. kanak-kanak akan memikirkan pula langkah-langah dalam aktiviti yang yang telah dirancang. kanak-kanak lebih suka meneroka alam sekeliling mereka untuk menghasilkan karya seni. Dauer dan Pangrazi (1983) menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai 9 keinginan asas mereka. e) Peringkat kajian semula Peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. Sehubungan dengan itu aktiviti menggambar banyak membantu perkembangan kanak-kanak. Pada peringkat ini pemikiran akan memberikan cadangan yang bernas dan logic bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berulang semula. Kanak-kanak juga amat suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam kegiatan yang melibatkan fizikal mereka. Mereka mempelajari perkara baru melalui pergerakan. Guru juga perlulah memahami naluri semula jadi kanak-kanak dan keinginan asas kanak-kanak yang bersesuaian dengan kecenderungan dan peringkat umur mereka. Jika mereka diberi kebebasan untuk meneroka. Cuba bayangkan 6 .

Di mana saya telah menampal hasil karya murid-murid di papan kenyataan kelas dan sekolah tidak kira sama ada karya mereka cantik atau tidak. Kanak-kanak yang berjaya akan lebih bermotivasi untuk terus berjaya jika diberikan pengiktirafan dan pujian. Dalam aktiviti menggambar. Mereka merasa bangga kerana karya mereka diberi penghargaan dan ditampal untuk tontonan rakan-rakan yang lain. Daripada pengalaman saya sebagai seorang guru selama sembilan tahun. Apabila hasil karya mereka dihargai. Kanak-kanak inginkan diri mereka disanjung. tetapi karya mereka tidak mengikut kehendak guru. guru perlulah memberikan kata-kata pujian dan semangat kepada mereka. Contohnya dalam bidang menggambar. dipamerkan . Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik 7 . 2. saya dapati pendapat Dauer dan Pangrazi ada kebenarannya. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf Kanak-kanak sememangnya sukakan pujian dan pengiktirafan. Secara tidak langsung mereka tidak dapat menghasilkan karya yang menarik kerana mereka tidak dapat berimaginasi tentang pengalaman mereka . aktiviti berkumpulan dapat membina perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak di mana mereka dapat bergaul dan berbincang bersama rakan-rakan tanpa rasa rendah diri dan malu. kanak-kanak yang berjaya menghasilkan sebuah lukisan sama ada menarik atau tidak haruslah diberikan pujian. dihargai . Apabila pujian dan semangat diberikan. mereka akan terdorong untuk menghasilkan karya yang lebih baik. mereka akan merasakan diri mereka tidak disisihkan dan masih diterima oleh rakan-rakan dan guru. Ini adalah bertujuan supaya tidak mematahkan semangat mereka untuk menghasilkan lukisan dan memotivasikan diri mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. 3. Jika kanakkanak yang baru belajar melukis. Sifat semulajadi kanak-kanak sukakan penghargaa. sudah pasti pengalaman mereka kurang. diberi penghargaan dan diterima oleh guru.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kanak-kanak yang tidak aktif dan tidak suka keluar rumah. diterima dan dihormati oleh orang lain. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli masyarakat. Ini dapat memberikan semangat kepada mereka untuk terus menghasikan karya yang lebih baik. 4.

7.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. mereka akan sedaya upaya menghasilkan gambar kereta yang lebih baik dari rakan mereka. Keinginan untuk bersaing Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal yang setara dengan rakan-rakan lain. Guru hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada mereka contohnya memberikan pujian seperti “cantik lukisan awak. 6. Keinginan untuk pencapaian kreatif. Contohnya guru meminta murid melukis sebuah kereta pada sehelai kertas lukisan. Tapi kalau awak buat begini lagi cantik”. dihargai. Contohnya dalam aktiviti menggambar. Guru akan dapat melihat hasil murid-murid yang sangat menarik dan tidak terlintas di fikiran. guru membawa murid- murid melawat kawasan sekitar sekolah. Keinginan untuk meneroka Mereka gemar melibatkan diri dalam kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. Contohnya dalam aktiviti menggambar di sekolah. Apabila kanak-kanak yang kurang pengalaman melihat hasil kerja rakan mereka. mereka akan melukis gambar kereta yang lebih canggih. 5. kanak-kanak kecil tahun satu gemar mennjalani sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di sekolah. dan dihormati oleh orang lain. tetapi lukisannya tidak sempurna daripada kawan-kawannya yang lain. Guru tidak boleh terus melemahkan semangat mereka dengan kata-kata negatif. disanjung. Kanak-kanak sangat gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif. Kanakkanak yang baru belajar melukis gambar kucing. Contohnya dalam aktiviti pendidikan seni. Kanak-kanak akan rasa dihargai dan rasa gembira jika orang lain terus memuji diri mereka walaupun mereka tidak sempurna. Guru meminta murid mencari lima contoh gosokan pada permukaan yang boleh dilakukan dalam aktiviti menggambar. Kanak-kanak akan sedaya upaya melukis kereta mengikut pengalaman yang mereka ada. Bagi kanak-kanak yang kerap menonton kartun di televisyen. 8 . Muridmurid akan cuba mencari lima jenis pemukaan dengan perasaan seronok kerana diberi kebebasan bergerak untuk meneroka kawasan sekolah.

Dari situ dapat dilihat keinginan mereka yang amat tinggi dalam mencapai peningkatan kreativiti mereka. Justeru itu mereka dapat meneroka. “bolehkan saya buat begini”. Akan terhasillah wajah ibu yang berbeza-beza. 9. Ada sebahagian kanak-kanak yang akan melukis wajah ibu menangis. Jika mereka melukis wajah ibu tersenyum. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. sudah tentu kanank-kanak itu sedang melalui perasaan yang gembira pada hari itu. Mereka telah bersedia dengan semua peralatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan seni. Dalam aktiviti p&p pendidikan seni di sekolah. Secara tidak langsung 9 . Contohnya apabila guru meminta murid melukis gambar kereta. wajah ibu tersenyum.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Mereka tidak sabar menunggu ketibaan guru pendidikan seni ke kelas mereka. Dari situ dapat kita lihat perasaan mereka ketika melukis wajah ibu mereka. Keinginan dan perasaan kanak-kanak dapat dilihat melalui pergerakan mereka setiap hari. Contohnya apabila guru meminta kanakkanak melukis wajah ibu. kanak-kanak akan bertanyakan banyak soalan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang apa yang dipelajari pada hari itu. Keinginan untuk kefahaman Kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. Kanak-kanak amat gemarkan aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. wajah ibu sedih dan bermacam-macam lagi. wajah ibu gembira. Soalan soalan yang mereka ajukan sudah tentu untuk meluaskan lagi kefahaman mereka. Secara ringkasnya dapatlah saya nyatakan di sini bahawa guru-guru dan ibu bapa janganlah menyekat keperluan asas kanak-kanak. 8. mereka akan bertanya kepada guru “bolehkah saya tambah kepak”. Jika kanak-kanak itu melukis wajah ibu sedih berkemungkinan kanakkanak itu sedang melalui kesedihan atau selalu melihat ibunya bersedih. “bagaimana saya hendakkan lukisan saya lebih cantik?” dan sebagainya. Jika disekat akan menyebabkan pemikiran mereka terkongkong dan membantutkan perkembangan mereka.

psikomotor. Oleh itu kanakkanak hendaklah diberi kebebasan untuk memenuhi keperluan asas mereka. 2. asalkan ibu bapa dan guru-guru dapat mengawal dan mengawasi mereka daripada melampaui batas. Mereka akan menjadi kanak-kanak yang pasif.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kemahiran bersosial. emosi dan kognitif mereka juga terbantut. tidak kreatif kreatif dan tidak berfikiran positif.1 DEFINISI MENGGAMBAR 10 . BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR 2.

adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. Ia juga merupakan gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. Menggambar merupakan sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jlas tentang sesuatu objek. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan yterhadap sesuatu imej atau objek.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagi aktiviti menggambar.               Warna pastel Warna air Warna poster Warna pensil Berbagai jenis pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche Akrilik Cat minyak Stensil Kolaj 11 . Ia juga mengandungi komposisi artistic yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Representasi visual yang dihasilkan juga adalah dalam bentuk dua dimensi.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. MEDIA DAN TEKNIK. Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. 2.

kolaj. air digunakan untuk mencerahkan warna dan keputihan kertas memantulkan melalui sapu cair. Cat air mempunyai kualiti lut cahaya yang mempunyai cirri bahantara.3 CAT AIR cat air ialah bahan bahan campuran pigmen. tiupan. Sumber: Philip Berril (1996). sayuran dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. pisau lipat. Teknik seperti gosokan. catan. montaj.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011         Capan. Rajah 2. Cerdik Publication Sdn Bhd 12 . 2. gliserin (yang membantu warna lembab dan agen pembasah (yang membantu cat mengalir bebas).gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna Dalam kegiatan menggambar berbagai teknik boleh digunakan mengikut kesesuaian dan kreativiti pelukis itu. Lukisan Cat Air. Pelukis cat air tidak menggunakan warna putih.cetakan Lilin Cebisan surat khabar atau majalah Bahan semulajadi seperti tumbuhan.3: Contoh Lukisan cat air. dan sebagainya dapat digunakan untuk menghasilkan hasil karya yang menarik dan kreatif. cetakan. gam arab( gam larut air daripada pokok acacia). resis. Apabila dicairkan dengan air di atas palet dan disapu dengan sapu cair dengan berus di atas permukaan kertas.

1 HASIL KARYA MURID (CAT AIR) A. sapu cair bersenggat. sapu cair tepi keras dan basah atas basah. Berbagai teknik sapuan cat air boleh digunakan antaranya sapu cair. Berus yang lebih besar dan sederhana adalah untuk lukisan umum dan berus bulat yang lebih kecil untuk perincian. Berus ada dalam dua bentuk utama iaitu bulat dan leper. Berus bulat biasanya dalam gred 0000 hingga 24.3. berus nilon dan berus sintetik.1A: Lukisan Cat air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif B. Cat air boleh dipicit di dalam palet.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Berbagai jenis berus boleh digunakan dalam kegiatan cat air. sapu cair datar. ceper dan separuh ceper. Tiub lebih mudah digunakan. TAHAP 2 13 .3. Jenis-jenis berus seperti berus bulu sable kolinsky. 2. Berus leper biasanya dalam gred 1/8” hingga 1 ½ “ Cat air terdapat dalam tiga bentuk iaitu tiub. Berus sapu cair leper pula adalah untuk sapuan warna cair yang besar dan meluas pada kertas lukisan. TAHAP 1 Rajah 2.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.minyak bunga matahari dan minyak soya yang dimampat sejuk merupakan minyak yang secara tradisinya banyak digunakan untuk mengeluarkan cat minyak.1B:Lukisan Cat Air Tahap2 Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak 2. Cat tersebut apabila didedahkan kepada udara akan teroksida dan mencipta kulit anjal yang mengeras perlahan-lahan di atas permukaan kanvas atau kertas lukisan.4 CAT MINYAK Cat minyak merupakan campuran pewarna dengan minyak yang sedang mongering atau separuh kering. Berikut merupakan contoh lukisan cat minyak. Minyak linsid. 14 . minyak popi .3.

Alatan lain yang diperlukan dalam aktiviti cat minyak ialah alas lukisan cat minyak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Perbezaan utama cat air dan cat poster ialah cat poster lebih likat dan legap. Sifat cat minyak yang sukar untuk dibersihkan menyebabkan guru-guru tidak menggunakan cat minyak sebagai medium pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Aktiviti untuk cat minyak tidak digunakan di sekolah rendah. Peralatan yang digunakan dalam mewarna ct poster lebih kurang sama dengan aktiviti mewarna cat air. berus. cat poster juga memerlukan air untuk melarut. spirit putih dan varnis. Capaian:14 Nov 2012 Bahantara cat minyak adalah seperti minyak linsid dimampat sejuk. Apabila mewarna menggunakan cat poster.blogspot.html:. palet. kanvas teregang.com/2010/09/lukisan-cat-minyak-diatas-kanvas. cat tiub dan cat baling (botol). Cat poster lebih legap kerana sebarang warna walaupun warna yang cerah akan menutupi warna yang gelap. Sumber: http://wehadjoy. berus bulu sintetik. pisau palet atau pisau lukisan dan topang lukisan.4: Contoh Lukisan cat minyak. kertas lakar minyak. Guru menggantikan cat minyak dengan cat air atau cat poster kerana ia lebih mudah diurus dan dibersihkan. Terdapat dua jenis cat minyak yang boleh digunakan iaitu cat alkid griffin dan bar minyak. Cat poster terdapat dalam tiga jenis. anda perlu menggunakan warna putih untuk mendapatkan kesan berwarna putih berbeza dengan cat air. pencelup. turpentin suling. Manakala cat air lebih lutsinar atau telus.5 CAT POSTER Seperti cat air. 15 . Iaitu jenis cat kotak. berus bulu sabel. 2. berus bulu haiwan.

blogspot.html Capaian:14 Nov 2012 2. Pastel lembut didapati dalam bentuk batang yang bulat.5: Contoh Lukisan cat poster. Sumber: http://rifqirasyad.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.6 PASTEL Pastel merupakan medium yang paling sesuai digunakan di mana-mana. pastel keras. pudar atau gelap dimakan usia. Rajah 2. Ia lembut berdebu dan 16 . Lukisan Pastel. Terdapat empat jenis pastel iaitu pastel lembut.com/2012/01/gambar-bentuk. Perkakasnya amat senang untuk disediakan dan boleh dibawa ke mana-mana. pastel pensel dan pastel minyak. Berikut merupakan contoh pastel.6: Jenis-jenis pastel Sumber: Philip Berril (1996). kapur dan tanak liat yang dicampur dengan air. Cerdik Publication Sdn Bhd Pastel lembut diperbuat daripada jirim yang halus. Kualitinya tidak akan merosot dan hasil lukisan tidak akan merekah.

Rajah 2. Ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang menitikberatkan perincian.ia juga boleh dicampurkan dengan pastel lembut. Ia amat mudah digunakan kerana tidak memerlukan bahantara untuk membancuh. Pastel keras pula didapati dalam bentuk batang empat segi dan mempunyai sedikit bahan kapur. Pastel didatangi dalam bentuk pensel biasa yang dibaluti dengan bahan yang diperbuat daripada kayu. Cerdik Publication Sdn Bhd. Pensel pastel boleh digunakan untuk pelbagai jenis subjek. Ia sedia untuk digunakan oleh semua lapisan umur murid-murid. Pastel ini tidak begitu kotor berbanding pastel lembut. Ia mempunyai hujung mata yang boleh diasah hingga tajam. Pensel pastel pula adalah warna yang paling popular dan digemari ramai.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 boleh digunakan terus di atas kertas.61: Kesan-kesan Pensel Pastel Sumber: Philip Berril (1996).pastel keras yang popular ialah krayon. Rajah di bawah menunjukkan kesan-kesan pensel pastel. 17 . Lukisan Pastel.

Terdapat juga berbagai jenis permukaan daripada permukaan lembut kepada sangat kasar. Kertas ini adalah kertas paling biasa digunakan untuk melukis. Kertas ini terdapat dalam berbagai bentuk dan saiz.1A: contoh Lukisan Pastel Sumber : Adik Nur Syarifah bt Syed Husin Kelas : 3 Bijak B. 2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kertas yang digunakan ialah kertas hartrij. KRAYON Rajah 2. Kertas ini juga terdapat dalam berbagai warna dan mempunyai tekstur yang berbutir.1 HASIL KARYA MURID A.6. PENSEL PASTEL 18 .6.

pendek. 19 . putus-putus dan sebagainya. Dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat pada persekitaran kanak-kanak seperti kesan garisan tebal. secara tidak langsung mereka akan dapat menggunakan gunting untuk memotong kertas dan membuat bentuk. bengkok. lurus.1B : Karya Pensel Pastel Sumber: Adik Nurul Huda bt Zamri Kelas : 2 Bijak 2. Perkembangan psikomotor Kanak-kanak secara tidak langsung dapat menghasilkan asas menggambar contohnya membuat garisan yang berbagai-bagai rupa dengan pendedahan yang telah dilakukan oleh guru.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR Dalam aktiviti menggambar. terdapat beberapa fungsi dan kepentingannya kepada kanakkanak. nipis. Fakulti Pendidikan dan Bahasa keluaran Open University Malaysia.6.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.Selain itu kanak-kanak juga akan berkebolehan melakukan aktiviti harian mereka secara sendirian. panjang. Hasil daripada rujukan yang telah saya lakukan terhadap modul pembelajaran subjek HBAE1403 Menggambar.Contohnya kanak-kanak berumur 5 tahun jika diajar dan dibiasakan dengan penggunaan gunting. aktiviti menggambar berfungsi melalui aspek berikut: 1. Secara tdak langsung kanak-kanak akan menguasai asas seni reka serta dapat menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan menarik.

Selain itu aktiviti menggambar dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka terhadap hasil karya. Perkembangan kognitif Pada peringkat kognitif kanak-kanak dilihat dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar secara kreatif. 20 . berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka. Kanak-kanak berkeupayaan bergaul.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 2. Mereka dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza mengikut kemampuan kognitif mereka. 3. Mereka akan sering bertanyakan soalan untuk mendapatkan hasil lukisan yang lebih baik. Perkembangan emosi serta sosial Pada peringkat perkembangan emosi serta sosial. kanak-kanak dapat dilihat tentang perasaan mereka melalui hasil lukisan mereka. Kanak-kanak akan berkemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Di mana kanak-kanak perlu membayangkan pengalaman yang pernah mereka lalui untuk menghasilkan karya yang dikehendaki oleh guru. Murid sudah boleh berfikir apakah bahan dan teknik yang sesuai dalam menghasilkan gambar mereka. Manakala perkembangan sosial mereka akan menjadi bertambah baik dengan pergaulan antara rakan-rakan dan guruguru untuk mendapatkan idea berkaitan aktiviti tersebut. Emosi yang gembira akan dapat menghasilkan karya yang baik.

Lukisan merupakan lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. kolaj. montaj dan cetakan. 21 . Lukisan juga adalah hasil karya yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. 3.1. rupa bentuk. Penggunaan media dalam menghasilkan lukisan terhad kepada penggunaan media kering seperti pensel. pen dan dakwat. membuat garisan. media dan teknik. Lukisan bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. PORTFOLIO KARYA MURID.1 Definisi Mengikut Modul Pembelajaran HBAE1403 Menggambar terbitan Open Universiti Malaysia (2011). arang.perspektif. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. Aplikasi garisan.2 Aplikasi alat. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan.1. Proses melakar. pastel. 3. Pengetahuan asas melukis termasukla asas seni reka. teknik memilih sudut pandangan. Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. teknik mengukur objek mengikut kadar serta hubung kait antara cahaya. pensel warna.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.1 LUKISAN 3. Sebelum melukis kanak-kanak perlu mengetahui pengetahuan asas sebagai persediaan untuk melukis. saiz.

Pemahaman terhadap perspektif pula amatlah penting kerana perspektif adalah berbeza apabila objek dilihat dalam kedudukan yang tidak sama. prinsip dan struktur rekaan. Kefahaman yang mendalam tentang asas seni reka membolehkan murid menghasilkan karya lukisan yang sempurna dan bermutu tinggi.1.2: Lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang Rujukan: Pendidikan Seni Visual.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 bayang dan bentuk.2 menunjukkan contoh lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang. Pensel dan media merupakan media yang amat digemari oleh pelukis22 . Terdapat tiga jenis perspektif yang sering diaplikasikan dalam lukisan iaitu perspektif satu titik lenyap. Pelukis perlu menggunakan peralatan. Kathleen Chee. dan perspektif tiga titik lenyap. perspektif dua titik lenyap. Mulakan objek yang kecil kemudian diikuti dengan objek yang besar (saiz ditentukan mengikut kali ganda saiz objek yang kecil) Berbagai-bagai jenis alat. Teknik ukuran visual sering digunakan untuk mendapatkan kadar yang betul dan seimbang dalam lukisan.Selain daripada teknik lukisan yang diaplikasikan. Asas seni reka merangkumi unsur seni. Rajah 3.1. media dan bahan boleh digunakan untuk membuat lukisan. Pensel dan ibu jari digunakan sebagai penanda untuk menentukan saiz objek dalam lukisan. Tetingkap boleh digunakan memfokus sesuatu objek tertentu daripada objek-objek yang terbentang luas dalam pandangan. bentuk ilusi akan kelihatan lebih sempurna apabila dimasukkan kesan cahaya dan bayang. bahan dan media yang paling sesuai untuk mendapatkan kesan-kesan tertentu. Pelangi Publishing Group Bhd Pemilihan sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang amat penting dalam penghasilan karya lukisan yang menarik dan bermutu tinggi. Rajah 3.

media dan teknik. Berikut merupakan contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat.1. Teknik-teknik yang sering digunakan untuk melukis termasuk teknik. gosokan. Tahap 1 23 . Pelangi Publishing Group Bhd 3.3 Contoh Karya Murid A. garisan. lakaran. Rujukan : Pendidikan Seni Visual. lorek silang-menyilang. lorekan. media dan teknik. gurisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 pelukis agung pada abad ke -17 dan 18.20 : Contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat.1. Rajah 3. Manakala pen. Kathleen Chee. berus dan dakwat adalah alat dan bahan yang popular di kalangan pelukis moden kini. campuran dan sebagainya.

Muridmurid akan meneroka jenis alat. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah asas menggambar..HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Manakala media yang digunakan ialah media kering iaitu kertas lukisan.3A : Contoh Lukisan Alam Benda Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 1 Dinamik Tema: buah-buahan Aktiviti ini dijalankan di dalam kelas tahun 1 Dinamik. Tahap 2 24 . Alat yang digunakan ialah pensel untuk melakar bentuk rama-rama. Murid ini melukis rama-rama dengan melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara terancang.1. Di mana guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1. B. Dalam aktiviti ini guru telah memilih teknik garisan.Guru telah memilih tema lukisan alam benda iaitu rama-rama. Lukisan ini adalah dalam bidang menggambar . Peringkat perkembangan kanakkanak ini dari segi psikomotor ialah beliau telah dapat menggerakkan otot tangan untuk menghasilkan gambar.. media dan teknik yang sesuai.

Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus. kanvas dan dinding. Catan ialah sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Lukisan dihasilkan di atas kertas lukisan. Ia juga mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak. Catan juga merupakan hasil karya seni yang mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. Beliau telah menggunakan teknik lorekan untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang.2. Catan adalah suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain. Catan merupakan satu ciptaan gambar yang berwarna.1.3B : Contoh Lukisan Teknik lorekan (kesan cahaya dan bayang) Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 5 Dinamik Tema: buah-buahan Murid ini telah menggunakan pensel sebagai alat untuk menghasilkan lukisannya. Catan juga ialah Lukisan grafik yang mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan. 3. 25 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Kanak-kanak telah dapat memperkembangkan psikomotor otot tangan dengan mengawal tekanan pensel untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang.1 Definisi Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata.2 CATAN 3.

bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan. Open University Malaysia) 3.2 Alatan dan bahan catan Sumber: Wendy Jelbert. Penggunaan alat. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. permukaan dinding Surat khabar. Sebelum membeli alatan memilih bahan yang tepat dan betul. kain kanvas.2. Palet atau bekas membancuh warna Botol untuk mengisi air Kertas lukisan.David Hyde dan Carol Massey (2012) . ITBM Amazon Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. media. Rajah : 3. Jenis-jenis 26 . warna tempera. kertas cat air. cat mural. warna minyak. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang dihasilkan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 (Rujukan: HBAE1403 Menggambar.Catan Akrilik Langkah demi Langkah. warna poster.2 Aplikasi alat.2. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. akrilik. Alatan dan bahan yang sesuai digunakan ialah:        Pensel untuk membuat lakaran Berbagai jenis berus Berbagai jenis warna seperti warna air. media dan teknik. kain atau kertas. Kini di pasaran terjual berbagai jenis alat dan bahan untuk mewarna. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ilah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul.

Jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna ialah warna asas. Teknik air dan warna poster banyak digunakan oleh murid-murid di sekolah. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana.2. Warna juga boleh dikategorikan kepada beberapa warna. Ia adalah faktor utama menentukan kualiti hasil sesebuah catan. cat akrilik. cat Gouache dan Fresco. Tahap 1 27 . warna air. warna sekunder dan warna tertier.20 Contoh catan warna air Sumber : Karya Haron Mokhtar (Google Image) 3. Perkara penting yang perlu diambilkira semasa mengecat ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air. cat minyak.2.3 Contoh Karya Murid A. Cat tempera. warna penggenap dan warna harmoni Rajah 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan ialah warna poster. Warna-warna tersebut boleh digubah atau dihasilkan semula dengan cara gubahan warna sewarna atau monokrom.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Kanak-kanak ini belum dapat memperkembangkan psikomotornya dengan kawalan berus lukisan bagi warna cat air. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran dengan menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air dan bahan kering.3A : Lukisan Cat Air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 2 sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. TAHAP 2 28 .2. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. Kanakkanak pada tahap ini amat sukar mengawal otot tangannya mewarna menggunakan cat air B. Murid ini telah menggunakan pensel untuk melukis lukisannya di atas kertas lukisan.

dikokot dijahit dan sebagainya. Murid ini telah menggunakan warna air dan kertas lukisan sebagai medium asas. 3.3B: Lukisan Cat Air Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula. Belajar Melukis Dengan Kolaj. Terdapat keseimbangan pada hasil karyanya di mana beliau menggunakan teknik satu titik fokus. malahan boleh dipaku. Selain itu bukan teknik rata sahaja yang digunakan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Kolaj bukan sahaja dapat dilekatkan. Murid ini telah mencapai objektif aras 1 iaitu mengaplikasi elemen asas seni reka yang sesuai dalam menggambar.1 Definisi Perkataan „kolaj‟ berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud gam iaitu bahan yang digunakan untuk melekatkan objek ke suatu permukaan. Pelangi Publishing Group Bhd) 29 . Warna pula telah diadunkan dengan warna-warna bertona. Guru telah memilih tema pemandangan iaitu alam semula jadi dalam bidang menggambar.2. Hasil pembelajarannya ialah murid dapat menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid. (Rujukan Pelangi‟s Team (2004). guru telah membuat rujukan Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 5 sebagai persediaan. Boleh juga dibuat gambar timbul atau arca bergantung kepada bahan yang dipilih.3 KOLAJ 3.3.

plastic tiga segi. keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dilekatkan dan disatukan di atas permukaan. Kemudian sediakan bahan-bahan yang diperlukan iaiatu racikan kertas atau fabric atau 30 . Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal pada kolaj tersebut. Untuk menghasilkan sebuah kolaj perlulah seseorang itu menggunakan idea dan kreativitinya sendiri untuk mendapatkan hasil kerja yang cantik dan bermutu. Penggunaan bahan dan tema juga perlu diambil kira. Ia bertujuan untuk mendapatkan „mood‟ bagi hasil kerja tersebut.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kolaj ialah satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih. gambar foto. span. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj.2Aplikasi alat. kertas tekap. kertas hiasan. dan teknik yang dirasakan sesuai. potongan gambar dari majalah atau suratkhabar. Pengkarya kolaj biasanya menjadikan objek di sekeliling mereka sebagai bahan untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja mereka. Teknik mencantuk potongan gambar menjadi satu komposisi. Kolaj juga boleh dihasilkan daripada campuran pasta kering. Ia juga merupakan satu teknik menggambar di mana foto. lalang kering. kertas binaan. media dan teknik.3. Contoh teknik yang sesuai ialah memikirkan tema terlebih dahulu. kotak telur. kertas majalah. kertas pastel. Kertas juga terdiri daripada berbagai jenis iaitu kertas lukisan. Contoh gam ialah seperti gam kilat. gam tidak kilat. kapas. Warna yang paling sesuai digunakan ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. berus. Warna-warna basah seperti cat . setem. water colour board. Pengkarya menggunakan sekeping kadbod yang kuat sebagai dasar. gunting. plasktik pembungkus makanan. Bahan-bahan sampingan pula terdiri daripada papan pengalas. akrilik dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. Terdapat berbagai jenis gam yang sesuai digunakan dalam proses menghasilkan kolaj. surat khabar. Kolaj memberi kebebasan kepada pencipta menggunakan apa sahaja peralatan. pensel ataupen dan kompas. Peralatan digunakan untuk menghasilkan kolaj pula ialah pisau kraf. benang. gam gel. bekas air. gam model dan gesso. kertas eksotik. (Rujukan HBAE1403 Menggambar) 3. palet. illustration board. foam board wood and hard board. kain perca. media. butang. warna poster. tiub kadbod. reja reben. tisu dan sebagainya. warna air. pembaris. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. penggelek.

Rajah 3. Berbagai jenis teknik yang boleh diaplikasikan kepada murid di sekolah.2: Contoh Hasil Karya Kolaj Sumber : Google image. Setelah itu tunggu sehingga kering dan sapukan gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. teknik percikan dalam kolaj. teknik „skraping‟ dalam kolaj. Sediakan kertas berbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. Gam disapukan pada permukaan kertas. teknik kertas tisu. teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan. teknik tisu dan kertas buangan. 3. Seterusnya buat lakaran pada kertas lukisan..3. teknik span dalam kolaj. teknik koyak kertas dan fabrik. kontra pada kolaj. Antaranya teknik potong kertas dan fabric. Tahap 1 31 . Ambil cebisan kertas atau fabrik dan tampalkan mengikut gaya tersendiri.3 Contoh karya murid A. teknik catan dalam kolaj. teknik media campuran. harmoni.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 sebagainya. teknik stensil dalam kolaj dan teknik jalinan dalam kolaj.3.

Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Tema yang digunakan ialah tema alam semulajadi. kertas surat khabar. Tahap 2 32 . Teknik yang digunakan pula ialah teknik koyak kertas untuk menghasilkan gambar bunga dan daun. Selain itu beliau menggunakan teknik catan pada latar belakangnya. kertas majalah. B. Alat dan bahan yang digunakan ialah kertas lukisan. bahan dan teknik secara kreatif serta dapat membuat penyatuan terhadap hasil kerja.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. gam dan warna air. Murid ini telah mencapai objektif aras 3 iaitu beliau dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat.3.3A: Contoh Karya Murid ( Koyakan kertas majalah) Sumber : Adik Nazirahafizah bt Salle Kelas : tahun 3 Cerdik Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 3 untuk menjalankan aktiviti ini.

4. Boleh juga menggunakan teknik mencantum dalam satu elemen komposisi 33 . Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu karya montaj. alam sekitar dan sebagainya. kecintaan. cetakan yang disusuna supaya bercantum.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah: 3. Dalam kerja-kerja seni montaj.blogspot. Beras dan biji-bijian itu di warnakan terlebih dahulu.3. peperangan. kecuaian. Proses menggambar daripada beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih antara satu sama lain. Hasil seni mangandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej.4 MONTAJ 3. bertindih.com.3B : Hasil Karya Kolaj Sumber: Adik Siti Zuraini bt Alias Kelas: Tahun 5 Arif Murid ini telah menggunakan beras dan biji-bijian. Penggunaan gambar-gambar daripada media cetak yang berkaitan untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. beberapa gambar foto untuk menjadi satu komposisi ilustrasi. 3. montaj boleh didefinisikan sebagai menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. ia digamkan pada gambar bunga tersebut yang dilukis di atas kertas lukisan.1 Definisi Mengikut pencarian di laman blogger. majalah. Setelah kering. berusdankrayonkami.

       Gambar foto sebenar iaitu gambar keluarga.4. 34 . warna air. haiwan dan sebagainya. dakwat basah dan berus lukisan Gambar atau imej yang telah diimbas dengan mesin pengimbas.4. Gunting. alam semulajadi. berbagai jenis gam Warna basah seperti tempera.1 menunjukkan contoh hasil karya montaj.4. Berbagai jenis tiket yang bersesuaian. imej kartun dari majalah. Rajah 3.1: Contoh Montaj Ilustrasi daripada majalah Sumber: Google Image 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 fotografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. cawan atau pinggam kertas.2 Aplikasi alat. Gambar atau ilustrasi daripada majalah atau surat khabar. Rajah 3. pisau pemotong kertas. warna poster. Bahan terbuang seperti gambar yang dijumpai. media dan teknik Berikut merupakan beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj.

Photoshop. Di sini terdapat beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan iaitu montaj keluarga. Perisian yang boleh digunakan seperti paintbrush. Terdapat banyak perisian-perisian tertentu bagi membantu menghasilkan karya montaj.2: Contoh montaj superimpose berbantukan Komputer. Pada peringkat ini murid-murid boleh didedahkan dengan penggunaan computer tetapi sekurang-kurangnya aktiviti seni dapat dijalankan dengan cara yang berlainan dari kebiasaannya. Dalam Huaraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 dan 6 menyasarkan objektif iaitu murid sudah boleh membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dengan berbantukan computer dalam penghasilan kerja-kerja seni mereka. montaj campuran. 35 . montaj tema serupa dan montaj tampalan. montaj dari bahan terbuang.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. digitaj image. Walaubagaimanapun montaj ada kelainannya sedikit kerana mempunyai tujuan yang tertentu. Pada zaman moden ini teknik montaj diperluaskan dengan penggunaan ICT. montaj haiwan. montaj corak huruf. montaj figura. dan Microsoft Word. montaj alam semulajadi. dan mencantum. montaj tiket. montaj berlainan tema. Jika kita membuat satu perbandingan antara kolaj dan montaj.4. bolehla diandaikan bahawa teknik menghasilkannya adalah lebih kurang sama kerana memerlukan teknik memotong. menampal. Sumber: Google image Berbagai teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan karya montaj. montaj alam benda. Walaupun begitu terserah kepada kebijaksanaan guru untuk mengatasi masalah kekurangan komouter di sekolah.

36 . Beliau telah menggunakan gambar-gambar daripada imej imbasan.4.3 Hasil Karya Murid A.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. Gambar tersebut ditampal secara berselang-seli. Tahap 1 Rajah 3.3A: Hasil Karya Bidang Montaj Sumber: Adik Misha bt Osman Kelas: Tahun 3 Bijak Murid ini telah dapat mencapai objektif pembelajaran iaitu dapat memilih dan menggunakan bahan. Murid ini menggunakan gambar-gambar yang dicari di internet. Kemudian gambar dipotong mengikut segi empat. Tema karyanya ialah bungaan. Beliau telah menggunakan imejimej bunga mawar. alat dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar.4. Kemudian imej tersebut disusun dan ditampal pada sehelai kertas lukisan untuk menggambarkan keindahan bunga.

5. cetakan adalah sebagai hasil kesan daripada gubahan yang direka cipta oleh pelukis pada permukaan blok atau plat dan kemudian dipindahkan ke atas kertas. Beliau menggunakan figura manusia untuk menunjukkan wanita yang sihat dan cantik. dan semua karya cetakan dalam sesuatu edisi dianggap sebagai 37 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 B. Blok atau plat yang sama dapat menghasilkan salinan karya yang serupa. Beliau dapat memilih dan menyusun gambar dengan menarik. 3. meniru. Murid perlu mencapai hasil pembelajaran iaitu dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema. imaginasi dan fantasi murid secara manual dalam aras 1 iaitu murid dapat memilih. Tahap 2 Rajah 3. kepingan. kain.5 CETAKAN 3. plastic dan sebagainya. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu konposisi. Ini disebut edisi.1 Definisi Menurut Kathleen Chee dalam buku Pendidikan SeniVisual Tingkatan 3 terbitan Pelangi Publishing Sdn Bhd. Di mana dalam aktiviti ini murid ini telah berjaya menghasilkan sebuah karya seperti yang dikehendaki oleh guru.4. kad board.3B: Contoh Montaj Figura (Hasil karya murid) Sumber : Adik Muhammad Adam Afnan b. Mohd Azhar Kelas : Tahun 6 Arif Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pembelajaran Pendidikan Seni Tahun 6 sebagai rujukan.

gam berbagai jenis tali. pisau. Ia adalah proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. kunci . Pada peringkat pertengahan murid sudah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan ini.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 karya asli. jenis tumbuhan yang boleh diukir. berus. warna poster. Cetakan juga merupakan satu proses pengulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. batang pokok. Mengikut rujukan modul HBEA1403 pula mendefinisikan cetakan adalah satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. getah lino dan sebagainya. stamp pad. kertas tisu. span. Di antara bahan dan alat yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. krayo.5. sikat. berbagai jenis bungaan. Pelbagai kaedah digunakan untuk menghasilkan cetakan yang mempunyai ciri dan kesan istimewa. 3.2 Aplikasi alat. penggelek. dakwat. pensel. cetakan stensil. Berbagai jenis cetakan dan berbagai jenis bahan dan peralatan boleh dihasilkan. stamp pad. cetakan blok getah. Berikut merupakan contoh bahan-bahan dan alatan yang boleh digunakan mengikut peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. plastisin. sayur-sayuran. Imej atau gambar yang dihasilkan adalah dengan menggunakan acuan plat.  Tahap lanjutan 38 . warna poster. cetakan plastisin. kertas lukisan. span. kadbod. cetakan duo. krayon. cetakan tali. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. warna-warna mural. :  Tahap pengenalan Pada tahap ini guru boleh menggunakan bahan bahan-bahan sedia ada kertas lukisan.wana mural. daun. duit syiling. klip kertas dan sebagainya  Tahap pertengahan Pada tahap ini bolehlah menggunakan cetakan tanah liat. berus. Selain itu cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan bahan tertentu. berbeza dengan yang lain. cetakan mono. cetakan kentang. bahan dan teknik Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah bergantung kepada tahap kecerdasan murid.

Cetakan yang baik bergantung kepada jenis peralatan. getah lino dan stensil. turisan iaitu teknik cetakan mengukir. turis kayu. pad cetakan surat khabar. toreh lino. Cetakan datar pula menggunakan planograf.5. blok kayu. dan cetakan skrin filem. mengguris atau menuris pada permukaan yang keras seperti kayu dan logam dengan burin. pemotong stensil yang tajam.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Pada tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. item stensil. Manakala cetakan benam menggunakan jenis cetakan turis kering iaitu teknik cetakan menuris terus ke permukaan plat cetakan. sudu dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah cetakan computer dengan menggunakan seni teknologi canggih . kadbod tebal. pisau . dakwat pekat. atau kertas beras. mezotin. teknik bayangan putih. linoleum. dan kolagraf. teknik garis luar gelap dan teknik garisan luar putih. akuatin. Cetakan timbul menggunakan jenis cetakan toreh kayu. Rajah 3. silk skrin. Cetakan stensil pula menggunakan cetakan skrin. gurisan. penggelek. 39 . surat khabar. dan cetakan computer. dan campuran. kertas lukisan. cermin untuk menggelek dakwat lino. Teknik rekabentuk cetakan seperti teknik bayangan gelap. media dan teknik yang digunakan. sekuji. cetakan stensil. cetakan benam. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. media dan bahan sepeti blok kayu.2: Contoh cetakan ikan Sumber : Google image Setiap orang mempunyai teknik yang berbeza dalam menghasilkan cetakan. Peralatan yang dicadangkan ialah foam polisterin. cetakan dasar. cetakan potongan kertas. Seni cetakan boleh digolongkan dalam lima kumpulan besar iaitu cetakan timbul.

kemudian dicop pada sehelai kertas lukisan. Ia adalah satu proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat disekeliling mereka. Tahap 2 Rajah 3. maka gosokan akan terhasil.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. pensel. Warna air disapu pada kentang tersebut. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan.6. Gosokan adalah satu cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan jalinan pada sesuatu permukaan.5.5. 3. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mendapatkan kesan pada cetakan tersebut.3 Hasil Karya murid A.1 Definisi Gosokan adalah satu proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan.3A: Hasil Karya cetakan kentang Sumber : Adik Muhammad Hadith Amreil Kelas: Tahun 5 Dinamik Murid ini telah menggunakan bawang yang telah di toreh menjadi bentuk bunga dan kentang untuk mendapatkan kesan daun dan rumput. 40 .6 GOSOKAN 3. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat. Bentuk bunga dan daun disusun dan digubah menjadi gambaran taman bunga.

tayar. kapur dan pastel yang berbagai warna. Alatan yang boleh digunakan seperti berbagai jenis pensil. tempat duduk. kertas katrij. jam tangan Pokok – permukaan kulit pokok. akar-akar Lain-lain – sikat. oren. nona. Walaupun begitu di peringkat sekolah rendah. dan gosokan potongan kertas. gosokan berbagai warna. mozek.nangka. Jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan alam semulajadi dan jalinan buatan manusia. gosokan beberapa lapisan di tempat yang sama. kertas pengalas rak-rak dapur. bakul rotan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Gosokan dianggap sebagai satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. gosokan monokrom. cop getah.        Permukaan kulit buah-buahan yang kasar. kertas pasir. cermin tingkap. tikar. Di sini terdapat contoh permukaan yang boleh menghasilkan kesan gosokan. Hampir kesemua permukaan yang tidak rata akan memberi respon terhadap gosokan. permukaan jalan. kertas surat khabar yang belum bercetak. 3. gelang. syiling. alas meja Pakaian – tali pinggang. kertas taip dan kertas-kertas yang nipis.arang semulajadi. pensel warna. media dan teknik Alat. Selain itu terdapat berbagai-bagai teknik gosokan yang boleh digunakan iaitu gosokan satu lapis. alas kaki Aksesori wanita – rantai. cempedak. nanas Peralatan rumah.6. tapak kasut Kenderaan . krayon dan krayon lilin. tali. gosokan secara pusingan. topi anyaman.2 Aplikasi alat. bahan dan jenis media terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri.pengayak tepung. 41 . Guru memainkan peranan penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dalam kegiatan gosokan. daun-daun. media dan teknik terpulang kepada pengkarya sendiri. peralatan. beg tangan.

com/2011/11/gosokan.3 Hasil Karya Murid A.6.blogspot. Sumber: http://leechoynee.6. Hasil pembelajaran yang telah di capai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar melalui penerokaan.3A Hasil Karya gosokan Sumber : Adik Norazizah bt Ahmad Tahun : 1 Cerdik Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 1.2 Contoh hasil karya gosokan tema hidupan laut. Beliau telah menggunakan teknik gosokan dengan 42 .html 3. Tahap 1 Rajah : 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah : 3.6.

tudung saji. Kemudian kelopak-kelopak bunga itu gosok pada duit syiling. dan bakul. 7 RESIS 3. Mengikut apa yang dinyatakan dalam buku Glosari Seni Lukis. Manakala gambar pasu pula digosok pada tikar dan tanahnya pula digosok pada permukaan laptop.1 Definisi Resis adalah sebagai satu proses menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Beliau menggunakan kertas A4 nipis untuk memudahkan proses gosokan.3B : Hasil karya Teknik gosokan Sumber: Adik Nur Nadia bt Ramli Tahun : 4 Pintar Sebelum melakukan gosokan.7.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 menggunakan pensel untuk melukis rama-rama terlebih dahulu. TAHAP 2 Rajah 3. Resis bermakna satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang 43 . resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. Kemudian beliau menggunakan pensel warna untuk gosokan pada permukaan seperti permukaan laptop. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. B.6. 3. adik Nur Nadia telah melukis terlebih dahulu gambar yang dikehendaki pada sehelai kertas.

7. krayon lilin. berbagai jenis kertas. media dan teknik. Dalam proses membuat resis penggunan alatan utama yang digunakan ialah lilin. Seseorang guru pendidikan seni visual boleh menggunakan kreativitinya sendiri untuk menjalankan aktiviti ini jika difikirkan sesuai dan senang untuk mendapatkan bahan asalkan aktiviti mengikut tema dan tajuk. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan :  Krayon resis dengan warna air  Krayon resis dengan warna poster  Krayon resis dengan warna tempera  Krayon resis dengan dakwat basah  Krayon resis  Kertas lilin resis  Krayon resis batik  Resis dari warna air dan perekat getah  Resis dari warna air lilin biasa  Resis dari kapur dan lilin 44 .2 Aplikasi alat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 disapu lilin. berbagai jenis kain putih. Ini membuatkan hasil kerja resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain daripada yang lain. Dengan cara ini aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidaklah membosankan kerana muridmurid amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. Satu teknik menggunakan lilin. 3. kapur tulis. kryon lilin bertindak sebgai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Antara alatan dan bahan yang boleh digunakan ialah bahan berasaskan lilin seperti lilin biasa. berbagai jenis warna dan berbagai jenis dakwat basah. berbagai jenis pensel.

Safwan Kelas: Tahun 2 Dinamik B.3 Hasil Karya Murid A.2 : contoh hasil karya resis krayon dengan warna air. Sumber : http://berusdankrayonkami.html 3.TAHAP 2 45 .7.7. TAHAP 1 Rajah 3.7.3A : Hasil Karya Resis Warna Air dan krayon Sumber: Adik Adam Danish b.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.blogspot.com/2010/04/resis-media-krayon-watercolour.

atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan „a speckled granite-style finish‟ yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain. Ia adalah salah satu teknik hiasan catan dengan mendetik. Percik-percik warna halus disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antic. 3. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran Aras 3 iaitu menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alatan. Satu teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan 46 . mengetuk. Beliau menghasilkan karya ini di atas sehelai kertas lukisan. Beliau telah menggunakan warna krayon untuk membuat garisan pada lukisan. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Salleh Kelas : Tahun 5 Dinamik Guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 sebagai panduan sebelum memulakan pengajaran.7.8 PERCIKAN 3.8. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.3B Hasil Karya Resis Krayon dengan Warna air Sumber : Adik Muhammad Adam Ayub b.1 Definisi Percikan adalah salah satu aktiviti menggamabr dalam kerja-kerja seni.

warna minyak. manila kad dan kertas stensil. Rajah 3.8. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sii setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan.8. Titikan yang berlainan saiz akan terhasil. Berbagai teknik boleh digunakan iaitu teknik mewarnakan latar sebelum memulakan aktiviti percikan. Berbagai jenis warna seperti warna air. Cara ini lebih cepat. kertas taip. Warna semburan menggunakan botol atau pistol semburan. warna poster. media dan teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk. Teknik semburan menggunakan pistol spray juga boleh digunakan untuk mendapatkan kesan titikan lebih halus dan seragam. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai. Berus diketuk kuat di tepi tin cat. Kertas berbagai jenis seperti kertas lukisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 berus lukisan yang megandungi warna ke atas permukaan rata. Selain itu teknik percikan dengan berbagai jenis warna juga boleh digunakan. Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun. 3.2:Contoh Karya Teknik Percikan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 47 .2 Aplikasi alat . warna tempera. Penggelek cetakan yang berbagai saiz.2 menunjukkan hasil karya teknik percikan. Ketukan kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas.8. kadbod. Rajah 3. warna plaka dan dakwat. Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras. cat dinding.

Kertas berbagai warna. Yang dikatakan „direct method‟ ialah dengan menggambar bahan di atas permukaan seperti kertas. marmar atau pecahan tembikar. Bekas untuk emnyimpan carikan kertas juga diperlukan. 3. Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu „direct method‟.com.google.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. gam kayu. media yang sama diletakkan di atasnya.9. mozek bijian. Terdapat juga beberapa teknik menghasilkan mozek dan boleh disesuaikan untuk muridmurid sekolah rendah iaitu mozek kertas. kayu. lantai dan sebagainya. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian asli diasingkan dari bawah mozek tadi. mozek campuran. Ia juga merupakan satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. Teknik „indirect method‟ pula ialah proses menghasilkan sesuatu kerja. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. mozek koyakan kertas. kertas nota. Ia juga merupakan satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. berbagai jalinan dan gambar-gambar berwarna. mozek cebisan kertas. mozek timbul.1 Definisi Mengikut rujukan daripada glosari Seni Lukis. Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. mozek catan. mozek tebuk. mozek potongan kertas. disusun secara bersebelahan. kertas surat khabar.9. gam putih. 48 .9 MOZEK 3. „indirect method‟ dan „ double indirect method‟. mozek fabric. permukaan pasu. kertas lukisan. marmar dan seramik di atas permukaan. Satu media seni di maan kepingan-kepingan kecil kaca.2 Aplikasi alat. Ia sesuai digunakan pada projekkecil. daun kering dan sebagainya. kertas menaip. Dapatan daripada internet (http://www. Bahanbahan semulajadi seperti bunga-bunga kering. Apabila mozek siap. kertas binaan. kadbod. gam simen. mozek bahan buangan dan mozek manic.my-define:Mosaic) pula menjelaskan bahawa mozek ialah sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. bahan dan teknik Berbagai jenis kertas boleh digunakan seperti kadbod.

9. Perbezaan 49 . Beliau menyusun kertas warna yang telah dipotong dan menampalnya pada sehelai kertas lukisan. Tahap 2 Rajah 3.3 Hasil Karya Murid A.9.2: Contoh mozek potongan kertas berbagai bentuk figura haiwan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 3.9.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.3A: Hasil Karya Murid teknik mozek campuran Sumber: Adik Muhammad Hazief b Amriza Kelas: 4 Cerdik Murid ini menggunakan kertas warna yang telah dipotong secara segi empat.

Selain itu beliau menggunakan manic yang disusun bersebelahan secara mozek pada imej buah tembikai.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna menunjukkan perbezaan objek dalam gambar. 50 .

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. LAMPIRAN 51 .

Pernyataan disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Dr Lowenfeld merupakan tokoh yang mempunyai lulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Art di Bandar yang sama.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Sebab itu figura ibu lebih diberi penekanan. 52 . Beliau juga menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur dengan empat komponen utama iaitu kelancaran. Rajah 4. Beliau percaya bahawa kanakkanak dilahirkan kreatif (1975).1 menunjukkan tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. MAKLUMAT SOKONGAN Kajian yang telah saya lakukan adalah kajian peringkat perkembangan kanak kanak berumur antara tujuh tahun sehingga 12 tahun. seni juga berkepentingan dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar-pelajar. Kajian ini adalah berdasarkan kepada teori Victor Lowenfeld (1982). Kajian ini dapat menunjukkan bahawa perkembangan seni kanak-kanak yang berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat yang alin terutamanya aspek-aspek penggunaan bahan dan media serta pendedahan kepada persekitaran mereka. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya. keaslian dan kepekaan. Sebanyak dua tahap kanak-kanak di sekolah saya jadikan sebagai kajian iaitu tahap satu yang terdiri daripada murid-murid tahun 1 hingga 3 dan tahap dua yang terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga enam. fleksibel. Vivtor Lowenfeld dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni di mana kecenderungan kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya mempunyai maksud yang tersirat. Lownfeld beranggapan lukisan dapat member pengertian yang tersurat dan tersirat. Dalam kajiannya beliau mendapati kanak-kanak mempunyai enam tahap perkembangan artistik.

53 .1: Tahap perkembangan kanak-kanak Sumber: Victor Lowenfeld (1982) 4.2 Peringkat Pre-Scematic Memperlihatkan peningkatan contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan 4. Proses menconteg menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan. 4. Lukisan mula dihasilkan mengikut tema atau konsep tertentu.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 4.1 Peringkat Scribling Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal.3 Peringkar Scematic Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis objek berbanding pada peringkat awal tadi. Apabila kanak-kanak telah menguasai pergerakan tangan dan badan. Penekanan lebih diberikan pada cara penyususnan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.

5 Peringkat Pseudo-naturalistic Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic dalam menghasilkan lukisan. Luksan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisannya tidak menarik. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. 4.4. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni.6 Peringkat Period if Decision Merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. Menurut teori Gibson. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistic dan teliti. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sift kritikal dengan hasil karya sendiri. Peringkat Dawning Realism Kanak-kank melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu. gabungan pengalaman perceptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif. Mereka mula membandigkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistic serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. 4. Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek dihadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. 54 .7 Perkembangan persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintegrasikan asas-asas pengalaman sensori secara berperingkat. Pengalaman meginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak. 4.

Dengan ini perkembangan kanak-kanak akan berlaku dengan sihat Pengetahuan asas mengenai aktiviti menggambar yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni sebelum ia dapat dilaksanakan dan didedahkan kepada kanakkanak. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. mental. 55 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Menurut Victor Lowenfeld. jelas menunjukkan bahawa perkembangan artistic kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh suasana dan persekitaran kanak-kanak itu dibesarkan. KESIMPULAN Setelah dianalisis berdasarkan contoh-contoh lukisan dari pelbagai peringkat kanakkanak. aktiviti seni dapat disesuaikan mengikut perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan dan pertumbuhan yang sihat dari segi fizikal. emosi. Hasil kerja seni berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak yang akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga dia membesar. sosial. intelek dan estetik. Di mana persekitaran kanak-kanak yang sihat dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif.

html 56 . Lukisan Cat Minyak. Pelangi‟s Team (2004). Cerdik Publications Sdn Bhd.com/muat_turun/Bahan%20PPK/sp/sp_pseni_kbsr. Mohd Sharani b Ahmad(2003).blogspot. Lukisan Cat Air. Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Abdul Halim Philip Berril (1996).Pendidikan seni visual. 81000 Kulaijaya. alat dan bahan.Sekolah Kebangsaan Bandar Putra.com/2010/04/definisi-montaj. Bidang menggambar teknik.Com MPH Kathleen Chee (2001). Nani bt Menon. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Rohani bt Abdullah.html http://psvisual.PTS Profesional Amazon.blogspot.wordpress. RUJUKAN Panitia Pendidikan Seni Visual. Jalan Nuri 34 Bandar Putra.html http://berusdankrayonkami.com/2009/12/menggambar. Philip Berril (1996).blogspot. Cat Poster. http://www.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 6. Panduan Kurikulum Prasekolah.com/page/3/ http://cikgulala. Cerdik Publications Sdn Bhd.Pelangi publishing Group Bhd Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Mansor bin Abdullah (2002). Penerbitan Pelangi Sdn Bhd.staripoh.pdf http://wareyzseni.com/2011/04/pengenalan-bidang-menggambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful