FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE1403 MENGGAMBAR
SEMESTER SEPTEMBER 2012

SMP KHAS JAN 2011

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NAMA NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

820104015498001 820104-01-5498 ZALIZA BT KAHIR 019-7972756 zalizaazhar@yahoo.com.my JOHOR LEARNING CENTRE

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

ISI KANDUNGAN TAJUK
1. PENGENALAN 2. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR
2.1 DEFINISI MENGGAMBAR 2.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT DAN MEDIA 2.3 CAT AIR 2.3.1 HASIL KARYA MURID 2.4 CAT MINYAK 2.5 CAT POSTER 2.6 PASTEL 2.6.1 HASIL KARYA MURID 2.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR

MUKA SURAT
4-10 11-21
11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-18 18-19 20-21

3. PORTFOLIO KARYA MURID
3.1 LUKISAN
3.1.1 Definisi 3.1.2 Aplikasi alat, media dan teknik 3.1.3 Contoh Karya Murid

22-25
22
22 22-23 24-25

3.2 CATAN
3.2.1 Definisi 3.2.2 Aplikasi Alat,Media dan Teknik 3.2.3 Contoh Karya Murid

26-29
26 26-28 28-29

3.3 KOLAJ
3.3.1 Definisi 3.3.2 Aplikasi Aat, Media dan Teknik 3.3.3 Contoh Karya Murid

29-33
29-30 30-31 32-33

3.4 MONTAJ
3.4.1 Definisi 3.4.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.4.3 Contoh Karya Murid

33-37
33-34 34-35 36-37

3.5 CETAKAN

37-39

2

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

3.5.1 Definisi 3.5.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.5.3 Contoh karya Murid

37-38 38-39 40

3.6 GOSOKAN
3.6.1 Definisi 3.6.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.6.3 Contoh karya Murid

40-43
40-41 41-42 42-43

3.7 RESIS
3.7.1 Definisi 3.7.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.7.3 Contoh karya Murid

43-46
43-44 44-45 45-46

3.8 PERCIKAN
3.8.1 Definisi 3.8.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik

46-47
46-47 47

3.9 MOZEK
3.9.1 Definisi 3.9.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.9.3 Contoh karya Murid

48-49
48 48-49 49-50

4.0 LAMPIRAN

51

4. MAKLUMAT SOKONGAN 5. KESIMPULAN 6. RUJUKAN

52-54 55 56

3

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

1. PENGENALAN
Mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, bidang menggambar adalah satu bidang yang mengasaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Di samping itu menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Bidang menggambar ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Bidang menggambar juga meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar melalui pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini. Selain itu juga, bidang menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Dengan ini murid akan dapat menyelaraskan pemerhatian mereka dan pengalaman mereka dalam aktiviti hasil kerja seni aspek apresiasi hasil kerja perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Menurut pendapat Fisher (1943) menjelaskan terdapat lima tahap perkembangan kreatif kanak-kanak iaitu peringkat rangsangan, peringkat penerokaan, peringkat perancangan, peringkat aktiviti dan peringkat kajian semula. Peringkat-peringkat ini boleh dikaitkan dengan peringkat perkembangan seni kanak-kanak dalam aktiviti menggambar: a) Peringkat Rangsangan Pada peringkat ini, pemikiran kreatif kanak-kanak dirangsang dengan mengemukakan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan sebagainya. Guru perlu membantu murid untuk berinteraksi secara kreatif dan menjelaskan perasaan ingin tahu murid terhadap sesuatu isu. Guru perlu merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal. Contohnya dalam

4

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

aktiviti menggambar guru boleh bertanyakan soalan seperti

Bagaimanakah

suasana kampung datuk anda?, Siapakah yang terdiri dalam ahli keluarga anda?, Di manakah ianya berlaku? dan sebagainya. Daripada soalan yang diajukan, kanak-kanak dapat dirangsang untuk menggambarkan perkara yang dimaksudkan oleh guru mereka. b) Peringkat penerokaan Peringkat penerokaan memerlukan kanak-kanak itu mempunyai pemikiran ke hadapan. Peringkat rangsangan telah berjaya merangsang murid untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan guru mereka.Pada peringkat ini, kanak-kanak yang mempunyai pemikiran kreatif amat gemar mencari jawapan dan penyelesaian melalui pelbagai cara. Contohnya dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan sedaya upaya mencari jawapan melalui pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka akan terokai pengalaman mereka untuk memberikan jawapan yang logik dan kreatif. c) Peringkat perancangan Pada peringkat ini menggalakkan pemikiran untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui perancangan secara verbal, perancangan secara visual dan perancangan secara visual. Dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan mula merancang setelah mereka dapat meneroka segala persoalan dan pengalaman mereka. Perancangan mereka berdasarkan penerokaan yang telah mereka lakukan. Contohnya kanak-kanak akan mula merancang apa yang akan mereka hasilkan hasil daripada penerokaan yang telah dilakukan. Mereka akan cuba merancang lukisan suasana kampung, keluarga dan sebagainya. d) Peringkat aktiviti Pemikiran kreatif bermula dengan set idea . Justeru melahirkan pemikiran kreatif kanak-kanak melalui tindakan setelah merencana segala aktiviti. Pada peringkat ini perancangan dibantu oleh soalan-soalan seperti “Bagaimanakah harus anda mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?” Melalui perancangan yang telah 5

Kanak-kanak tidak suka dikongkong kerana setiap hari mereka memerlukan sesuatu yang baru untuk membina pengalaman dan ilmu dalam hidup mereka. Ini adalah supaya perkembangan kanak-kanak itu tidak terbantut dan dapat diperkembangkan mengikut peredaran umunya. mental dan emosi mereka. Cuba bayangkan 6 . Mereka mempelajari perkara baru melalui pergerakan. Kanak-kanak juga amat suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam kegiatan yang melibatkan fizikal mereka. Antaranya ialah : 1. Kanak-kanak akan memikirkan medium yang akan digunakan. Dalam aktiviti menggambar.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 dibuat. Jika mereka diberi kebebasan untuk meneroka. warna yang akan digunakan dan sebgainya. Mereka perlu mempelajari sesuatu yang baru. Di mana kanak-kanak sememangnya memerlukan pergerakan untuk perkembangan fizikal. kanak-kanak lebih suka meneroka alam sekeliling mereka untuk menghasilkan karya seni. Guru juga perlulah memahami naluri semula jadi kanak-kanak dan keinginan asas kanak-kanak yang bersesuaian dengan kecenderungan dan peringkat umur mereka. Keinginan asas mereka sangat berkait rapat dengan aktiviti menggambar. Sehubungan dengan itu aktiviti menggambar banyak membantu perkembangan kanak-kanak. Pada peringkat ini pemikiran akan memberikan cadangan yang bernas dan logic bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berulang semula. Keinginan untuk bergerak Pergerakan sememangnya menjadi satu keperluan dalam diri kanak-kanak. Dauer dan Pangrazi (1983) menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai 9 keinginan asas mereka. Kanak-kanak yang cerdas dan pintar adalah kanak-kanak yang aktif dan sukakan pergerakan. sudah tentu hasil karya mereka akan lebih menarik. kanak-kanak akan memikirkan pula langkah-langah dalam aktiviti yang yang telah dirancang. Kanak-kanak disuruh untuk memberikan pendapat dank omen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. e) Peringkat kajian semula Peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja.

Sifat semulajadi kanak-kanak sukakan penghargaa. Jika kanakkanak yang baru belajar melukis. Kanak-kanak yang berjaya akan lebih bermotivasi untuk terus berjaya jika diberikan pengiktirafan dan pujian. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf Kanak-kanak sememangnya sukakan pujian dan pengiktirafan. Apabila pujian dan semangat diberikan. aktiviti berkumpulan dapat membina perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak di mana mereka dapat bergaul dan berbincang bersama rakan-rakan tanpa rasa rendah diri dan malu. Ini adalah bertujuan supaya tidak mematahkan semangat mereka untuk menghasilkan lukisan dan memotivasikan diri mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Kanak-kanak inginkan diri mereka disanjung. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik 7 . Mereka merasa bangga kerana karya mereka diberi penghargaan dan ditampal untuk tontonan rakan-rakan yang lain. Ini dapat memberikan semangat kepada mereka untuk terus menghasikan karya yang lebih baik. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli masyarakat. diberi penghargaan dan diterima oleh guru. dipamerkan . Di mana saya telah menampal hasil karya murid-murid di papan kenyataan kelas dan sekolah tidak kira sama ada karya mereka cantik atau tidak. sudah pasti pengalaman mereka kurang. tetapi karya mereka tidak mengikut kehendak guru. saya dapati pendapat Dauer dan Pangrazi ada kebenarannya. Apabila hasil karya mereka dihargai. 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kanak-kanak yang tidak aktif dan tidak suka keluar rumah. diterima dan dihormati oleh orang lain. Daripada pengalaman saya sebagai seorang guru selama sembilan tahun. kanak-kanak yang berjaya menghasilkan sebuah lukisan sama ada menarik atau tidak haruslah diberikan pujian. dihargai . Contohnya dalam bidang menggambar. Secara tidak langsung mereka tidak dapat menghasilkan karya yang menarik kerana mereka tidak dapat berimaginasi tentang pengalaman mereka . 2. mereka akan merasakan diri mereka tidak disisihkan dan masih diterima oleh rakan-rakan dan guru. 4. guru perlulah memberikan kata-kata pujian dan semangat kepada mereka. Dalam aktiviti menggambar. mereka akan terdorong untuk menghasilkan karya yang lebih baik.

Kanak-kanak akan sedaya upaya melukis kereta mengikut pengalaman yang mereka ada. 7. Contohnya dalam aktiviti pendidikan seni. Apabila kanak-kanak yang kurang pengalaman melihat hasil kerja rakan mereka. guru membawa murid- murid melawat kawasan sekitar sekolah. Contohnya dalam aktiviti menggambar di sekolah. kanak-kanak kecil tahun satu gemar mennjalani sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di sekolah. Keinginan untuk pencapaian kreatif. Contohnya dalam aktiviti menggambar. tetapi lukisannya tidak sempurna daripada kawan-kawannya yang lain. Guru akan dapat melihat hasil murid-murid yang sangat menarik dan tidak terlintas di fikiran. disanjung. Tapi kalau awak buat begini lagi cantik”. Bagi kanak-kanak yang kerap menonton kartun di televisyen. dihargai. Guru meminta murid mencari lima contoh gosokan pada permukaan yang boleh dilakukan dalam aktiviti menggambar. Muridmurid akan cuba mencari lima jenis pemukaan dengan perasaan seronok kerana diberi kebebasan bergerak untuk meneroka kawasan sekolah. mereka akan melukis gambar kereta yang lebih canggih. dan dihormati oleh orang lain. Keinginan untuk bersaing Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal yang setara dengan rakan-rakan lain. Contohnya guru meminta murid melukis sebuah kereta pada sehelai kertas lukisan. Guru tidak boleh terus melemahkan semangat mereka dengan kata-kata negatif. 5. 8 . Keinginan untuk meneroka Mereka gemar melibatkan diri dalam kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. 6. Guru hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada mereka contohnya memberikan pujian seperti “cantik lukisan awak. Kanak-kanak akan rasa dihargai dan rasa gembira jika orang lain terus memuji diri mereka walaupun mereka tidak sempurna. Kanak-kanak sangat gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif. Kanakkanak yang baru belajar melukis gambar kucing.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. mereka akan sedaya upaya menghasilkan gambar kereta yang lebih baik dari rakan mereka.

Keinginan dan perasaan kanak-kanak dapat dilihat melalui pergerakan mereka setiap hari.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Mereka tidak sabar menunggu ketibaan guru pendidikan seni ke kelas mereka. Jika mereka melukis wajah ibu tersenyum. Secara tidak langsung 9 . “bolehkan saya buat begini”. Dalam aktiviti p&p pendidikan seni di sekolah. Ada sebahagian kanak-kanak yang akan melukis wajah ibu menangis. Keinginan untuk kefahaman Kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. 9. Kanak-kanak amat gemarkan aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Contohnya apabila guru meminta kanakkanak melukis wajah ibu. Justeru itu mereka dapat meneroka. Soalan soalan yang mereka ajukan sudah tentu untuk meluaskan lagi kefahaman mereka. Dari situ dapat dilihat keinginan mereka yang amat tinggi dalam mencapai peningkatan kreativiti mereka. wajah ibu gembira. Dari situ dapat kita lihat perasaan mereka ketika melukis wajah ibu mereka. 8. Jika kanak-kanak itu melukis wajah ibu sedih berkemungkinan kanakkanak itu sedang melalui kesedihan atau selalu melihat ibunya bersedih. kanak-kanak akan bertanyakan banyak soalan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang apa yang dipelajari pada hari itu. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. wajah ibu sedih dan bermacam-macam lagi. Akan terhasillah wajah ibu yang berbeza-beza. “bagaimana saya hendakkan lukisan saya lebih cantik?” dan sebagainya. mereka akan bertanya kepada guru “bolehkah saya tambah kepak”. Secara ringkasnya dapatlah saya nyatakan di sini bahawa guru-guru dan ibu bapa janganlah menyekat keperluan asas kanak-kanak. Mereka telah bersedia dengan semua peralatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan seni. Contohnya apabila guru meminta murid melukis gambar kereta. Jika disekat akan menyebabkan pemikiran mereka terkongkong dan membantutkan perkembangan mereka. sudah tentu kanank-kanak itu sedang melalui perasaan yang gembira pada hari itu. wajah ibu tersenyum.

psikomotor. tidak kreatif kreatif dan tidak berfikiran positif. emosi dan kognitif mereka juga terbantut. asalkan ibu bapa dan guru-guru dapat mengawal dan mengawasi mereka daripada melampaui batas. 2. Oleh itu kanakkanak hendaklah diberi kebebasan untuk memenuhi keperluan asas mereka. Mereka akan menjadi kanak-kanak yang pasif.1 DEFINISI MENGGAMBAR 10 . BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR 2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kemahiran bersosial.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan yterhadap sesuatu imej atau objek. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jlas tentang sesuatu objek. Ia juga merupakan gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Ia juga mengandungi komposisi artistic yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Representasi visual yang dihasilkan juga adalah dalam bentuk dua dimensi. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagi aktiviti menggambar. Menggambar merupakan sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. MEDIA DAN TEKNIK.               Warna pastel Warna air Warna poster Warna pensil Berbagai jenis pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche Akrilik Cat minyak Stensil Kolaj 11 .2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT. 2. Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar.

Pelukis cat air tidak menggunakan warna putih. catan. 2. Sumber: Philip Berril (1996). kolaj. pisau lipat. tiupan. montaj. gliserin (yang membantu warna lembab dan agen pembasah (yang membantu cat mengalir bebas). air digunakan untuk mencerahkan warna dan keputihan kertas memantulkan melalui sapu cair. Rajah 2. resis. Teknik seperti gosokan. Lukisan Cat Air. gam arab( gam larut air daripada pokok acacia).cetakan Lilin Cebisan surat khabar atau majalah Bahan semulajadi seperti tumbuhan. cetakan.gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna Dalam kegiatan menggambar berbagai teknik boleh digunakan mengikut kesesuaian dan kreativiti pelukis itu. dan sebagainya dapat digunakan untuk menghasilkan hasil karya yang menarik dan kreatif.3: Contoh Lukisan cat air. sayuran dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. Cat air mempunyai kualiti lut cahaya yang mempunyai cirri bahantara.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011         Capan.3 CAT AIR cat air ialah bahan bahan campuran pigmen. Apabila dicairkan dengan air di atas palet dan disapu dengan sapu cair dengan berus di atas permukaan kertas. Cerdik Publication Sdn Bhd 12 .

3. TAHAP 1 Rajah 2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Berbagai jenis berus boleh digunakan dalam kegiatan cat air.3. sapu cair bersenggat. ceper dan separuh ceper. Berbagai teknik sapuan cat air boleh digunakan antaranya sapu cair.1A: Lukisan Cat air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif B. Jenis-jenis berus seperti berus bulu sable kolinsky. 2. Berus yang lebih besar dan sederhana adalah untuk lukisan umum dan berus bulat yang lebih kecil untuk perincian. Tiub lebih mudah digunakan. Berus leper biasanya dalam gred 1/8” hingga 1 ½ “ Cat air terdapat dalam tiga bentuk iaitu tiub. sapu cair datar. sapu cair tepi keras dan basah atas basah. TAHAP 2 13 . Cat air boleh dipicit di dalam palet. berus nilon dan berus sintetik. Berus sapu cair leper pula adalah untuk sapuan warna cair yang besar dan meluas pada kertas lukisan. Berus bulat biasanya dalam gred 0000 hingga 24.1 HASIL KARYA MURID (CAT AIR) A. Berus ada dalam dua bentuk utama iaitu bulat dan leper.

1B:Lukisan Cat Air Tahap2 Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak 2. Berikut merupakan contoh lukisan cat minyak.3.minyak bunga matahari dan minyak soya yang dimampat sejuk merupakan minyak yang secara tradisinya banyak digunakan untuk mengeluarkan cat minyak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Minyak linsid. Cat tersebut apabila didedahkan kepada udara akan teroksida dan mencipta kulit anjal yang mengeras perlahan-lahan di atas permukaan kanvas atau kertas lukisan. 14 .4 CAT MINYAK Cat minyak merupakan campuran pewarna dengan minyak yang sedang mongering atau separuh kering. minyak popi .

berus bulu haiwan. Cat poster terdapat dalam tiga jenis. cat poster juga memerlukan air untuk melarut. pencelup. Apabila mewarna menggunakan cat poster. Terdapat dua jenis cat minyak yang boleh digunakan iaitu cat alkid griffin dan bar minyak. Sifat cat minyak yang sukar untuk dibersihkan menyebabkan guru-guru tidak menggunakan cat minyak sebagai medium pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.4: Contoh Lukisan cat minyak. Manakala cat air lebih lutsinar atau telus. Perbezaan utama cat air dan cat poster ialah cat poster lebih likat dan legap. Guru menggantikan cat minyak dengan cat air atau cat poster kerana ia lebih mudah diurus dan dibersihkan. berus bulu sintetik. turpentin suling. spirit putih dan varnis. berus.5 CAT POSTER Seperti cat air. Sumber: http://wehadjoy. 15 . Aktiviti untuk cat minyak tidak digunakan di sekolah rendah. kanvas teregang. Peralatan yang digunakan dalam mewarna ct poster lebih kurang sama dengan aktiviti mewarna cat air. berus bulu sabel.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.blogspot. Capaian:14 Nov 2012 Bahantara cat minyak adalah seperti minyak linsid dimampat sejuk.com/2010/09/lukisan-cat-minyak-diatas-kanvas.html:. 2. pisau palet atau pisau lukisan dan topang lukisan. kertas lakar minyak. cat tiub dan cat baling (botol). anda perlu menggunakan warna putih untuk mendapatkan kesan berwarna putih berbeza dengan cat air. Alatan lain yang diperlukan dalam aktiviti cat minyak ialah alas lukisan cat minyak. Iaitu jenis cat kotak. Cat poster lebih legap kerana sebarang warna walaupun warna yang cerah akan menutupi warna yang gelap. palet.

5: Contoh Lukisan cat poster.6 PASTEL Pastel merupakan medium yang paling sesuai digunakan di mana-mana.6: Jenis-jenis pastel Sumber: Philip Berril (1996). Terdapat empat jenis pastel iaitu pastel lembut. Lukisan Pastel. Perkakasnya amat senang untuk disediakan dan boleh dibawa ke mana-mana. pudar atau gelap dimakan usia. pastel pensel dan pastel minyak. Cerdik Publication Sdn Bhd Pastel lembut diperbuat daripada jirim yang halus. Ia lembut berdebu dan 16 . kapur dan tanak liat yang dicampur dengan air. Pastel lembut didapati dalam bentuk batang yang bulat. Sumber: http://rifqirasyad.com/2012/01/gambar-bentuk.blogspot. Kualitinya tidak akan merosot dan hasil lukisan tidak akan merekah. pastel keras.html Capaian:14 Nov 2012 2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Berikut merupakan contoh pastel. Rajah 2.

61: Kesan-kesan Pensel Pastel Sumber: Philip Berril (1996). Pastel ini tidak begitu kotor berbanding pastel lembut. Pastel didatangi dalam bentuk pensel biasa yang dibaluti dengan bahan yang diperbuat daripada kayu.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 boleh digunakan terus di atas kertas. 17 .pastel keras yang popular ialah krayon. Ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang menitikberatkan perincian. Rajah di bawah menunjukkan kesan-kesan pensel pastel. Ia amat mudah digunakan kerana tidak memerlukan bahantara untuk membancuh. Pensel pastel pula adalah warna yang paling popular dan digemari ramai. Cerdik Publication Sdn Bhd.ia juga boleh dicampurkan dengan pastel lembut. Ia sedia untuk digunakan oleh semua lapisan umur murid-murid. Rajah 2. Pastel keras pula didapati dalam bentuk batang empat segi dan mempunyai sedikit bahan kapur. Ia mempunyai hujung mata yang boleh diasah hingga tajam. Lukisan Pastel. Pensel pastel boleh digunakan untuk pelbagai jenis subjek.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kertas yang digunakan ialah kertas hartrij. PENSEL PASTEL 18 .1A: contoh Lukisan Pastel Sumber : Adik Nur Syarifah bt Syed Husin Kelas : 3 Bijak B.6. Kertas ini terdapat dalam berbagai bentuk dan saiz. Kertas ini adalah kertas paling biasa digunakan untuk melukis. Terdapat juga berbagai jenis permukaan daripada permukaan lembut kepada sangat kasar.6.1 HASIL KARYA MURID A. 2. Kertas ini juga terdapat dalam berbagai warna dan mempunyai tekstur yang berbutir. KRAYON Rajah 2.

lurus. panjang.1B : Karya Pensel Pastel Sumber: Adik Nurul Huda bt Zamri Kelas : 2 Bijak 2. aktiviti menggambar berfungsi melalui aspek berikut: 1. Hasil daripada rujukan yang telah saya lakukan terhadap modul pembelajaran subjek HBAE1403 Menggambar. Fakulti Pendidikan dan Bahasa keluaran Open University Malaysia. terdapat beberapa fungsi dan kepentingannya kepada kanakkanak. Dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat pada persekitaran kanak-kanak seperti kesan garisan tebal. bengkok.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR Dalam aktiviti menggambar. Secara tdak langsung kanak-kanak akan menguasai asas seni reka serta dapat menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan menarik. pendek. 19 . Perkembangan psikomotor Kanak-kanak secara tidak langsung dapat menghasilkan asas menggambar contohnya membuat garisan yang berbagai-bagai rupa dengan pendedahan yang telah dilakukan oleh guru.6.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.Selain itu kanak-kanak juga akan berkebolehan melakukan aktiviti harian mereka secara sendirian. putus-putus dan sebagainya. secara tidak langsung mereka akan dapat menggunakan gunting untuk memotong kertas dan membuat bentuk. nipis.Contohnya kanak-kanak berumur 5 tahun jika diajar dan dibiasakan dengan penggunaan gunting.

20 . Manakala perkembangan sosial mereka akan menjadi bertambah baik dengan pergaulan antara rakan-rakan dan guruguru untuk mendapatkan idea berkaitan aktiviti tersebut. Mereka dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza mengikut kemampuan kognitif mereka. Emosi yang gembira akan dapat menghasilkan karya yang baik. berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka. Kanak-kanak akan berkemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Murid sudah boleh berfikir apakah bahan dan teknik yang sesuai dalam menghasilkan gambar mereka.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 2. Perkembangan emosi serta sosial Pada peringkat perkembangan emosi serta sosial. Perkembangan kognitif Pada peringkat kognitif kanak-kanak dilihat dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar secara kreatif. Selain itu aktiviti menggambar dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka terhadap hasil karya. Mereka akan sering bertanyakan soalan untuk mendapatkan hasil lukisan yang lebih baik. kanak-kanak dapat dilihat tentang perasaan mereka melalui hasil lukisan mereka. Kanak-kanak berkeupayaan bergaul. Di mana kanak-kanak perlu membayangkan pengalaman yang pernah mereka lalui untuk menghasilkan karya yang dikehendaki oleh guru. 3.

arang. 3.perspektif. Penggunaan media dalam menghasilkan lukisan terhad kepada penggunaan media kering seperti pensel. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. Proses melakar. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. pen dan dakwat. Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. membuat garisan. saiz.1. media dan teknik. kolaj.2 Aplikasi alat. 21 . pensel warna. 3. Aplikasi garisan. teknik memilih sudut pandangan. Lukisan juga adalah hasil karya yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata.1 Definisi Mengikut Modul Pembelajaran HBAE1403 Menggambar terbitan Open Universiti Malaysia (2011). teknik mengukur objek mengikut kadar serta hubung kait antara cahaya. Lukisan bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. pastel. PORTFOLIO KARYA MURID. Sebelum melukis kanak-kanak perlu mengetahui pengetahuan asas sebagai persediaan untuk melukis. Lukisan merupakan lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan.1. Pengetahuan asas melukis termasukla asas seni reka.1 LUKISAN 3. rupa bentuk. montaj dan cetakan.

Tetingkap boleh digunakan memfokus sesuatu objek tertentu daripada objek-objek yang terbentang luas dalam pandangan. Pelangi Publishing Group Bhd Pemilihan sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang amat penting dalam penghasilan karya lukisan yang menarik dan bermutu tinggi. Teknik ukuran visual sering digunakan untuk mendapatkan kadar yang betul dan seimbang dalam lukisan.2: Lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang Rujukan: Pendidikan Seni Visual. Pensel dan ibu jari digunakan sebagai penanda untuk menentukan saiz objek dalam lukisan. Kefahaman yang mendalam tentang asas seni reka membolehkan murid menghasilkan karya lukisan yang sempurna dan bermutu tinggi. dan perspektif tiga titik lenyap.2 menunjukkan contoh lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang.1. Asas seni reka merangkumi unsur seni. bahan dan media yang paling sesuai untuk mendapatkan kesan-kesan tertentu. Rajah 3. Pemahaman terhadap perspektif pula amatlah penting kerana perspektif adalah berbeza apabila objek dilihat dalam kedudukan yang tidak sama. Mulakan objek yang kecil kemudian diikuti dengan objek yang besar (saiz ditentukan mengikut kali ganda saiz objek yang kecil) Berbagai-bagai jenis alat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 bayang dan bentuk. media dan bahan boleh digunakan untuk membuat lukisan.Selain daripada teknik lukisan yang diaplikasikan. Pensel dan media merupakan media yang amat digemari oleh pelukis22 . bentuk ilusi akan kelihatan lebih sempurna apabila dimasukkan kesan cahaya dan bayang. Pelukis perlu menggunakan peralatan. perspektif dua titik lenyap.1. Rajah 3. Terdapat tiga jenis perspektif yang sering diaplikasikan dalam lukisan iaitu perspektif satu titik lenyap. prinsip dan struktur rekaan. Kathleen Chee.

gurisan. Manakala pen. lorekan. media dan teknik. Pelangi Publishing Group Bhd 3. berus dan dakwat adalah alat dan bahan yang popular di kalangan pelukis moden kini.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 pelukis agung pada abad ke -17 dan 18. Berikut merupakan contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. media dan teknik. Rujukan : Pendidikan Seni Visual. lakaran. Tahap 1 23 . Kathleen Chee.1. Rajah 3. garisan.3 Contoh Karya Murid A. lorek silang-menyilang. Teknik-teknik yang sering digunakan untuk melukis termasuk teknik. gosokan. campuran dan sebagainya.20 : Contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat.1.

Dalam aktiviti ini guru telah memilih teknik garisan.3A : Contoh Lukisan Alam Benda Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 1 Dinamik Tema: buah-buahan Aktiviti ini dijalankan di dalam kelas tahun 1 Dinamik. Muridmurid akan meneroka jenis alat. Murid ini melukis rama-rama dengan melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara terancang.. Alat yang digunakan ialah pensel untuk melakar bentuk rama-rama. Tahap 2 24 . B. Manakala media yang digunakan ialah media kering iaitu kertas lukisan. Lukisan ini adalah dalam bidang menggambar . media dan teknik yang sesuai.. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah asas menggambar.Guru telah memilih tema lukisan alam benda iaitu rama-rama. Peringkat perkembangan kanakkanak ini dari segi psikomotor ialah beliau telah dapat menggerakkan otot tangan untuk menghasilkan gambar.1. Di mana guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.

3B : Contoh Lukisan Teknik lorekan (kesan cahaya dan bayang) Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 5 Dinamik Tema: buah-buahan Murid ini telah menggunakan pensel sebagai alat untuk menghasilkan lukisannya.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Catan merupakan satu ciptaan gambar yang berwarna. Beliau telah menggunakan teknik lorekan untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. Catan adalah suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain. Ia juga mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak. 25 . Catan juga merupakan hasil karya seni yang mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna.1.2 CATAN 3. kanvas dan dinding. 3. Catan juga ialah Lukisan grafik yang mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus. Lukisan dihasilkan di atas kertas lukisan.2. Catan ialah sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas.1 Definisi Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Kanak-kanak telah dapat memperkembangkan psikomotor otot tangan dengan mengawal tekanan pensel untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang.

Alatan dan bahan yang sesuai digunakan ialah:        Pensel untuk membuat lakaran Berbagai jenis berus Berbagai jenis warna seperti warna air. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas.Catan Akrilik Langkah demi Langkah. permukaan dinding Surat khabar.2. Penggunaan alat. bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan. ITBM Amazon Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. warna poster. Rajah : 3. kertas cat air. media dan teknik.2. warna minyak. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ilah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul.2 Alatan dan bahan catan Sumber: Wendy Jelbert. Open University Malaysia) 3. Sebelum membeli alatan memilih bahan yang tepat dan betul. akrilik. Kini di pasaran terjual berbagai jenis alat dan bahan untuk mewarna. kain atau kertas. warna tempera. Palet atau bekas membancuh warna Botol untuk mengisi air Kertas lukisan.David Hyde dan Carol Massey (2012) . Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang dihasilkan. Jenis-jenis 26 .2 Aplikasi alat. kain kanvas. media. cat mural. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 (Rujukan: HBAE1403 Menggambar.

warna air. Perkara penting yang perlu diambilkira semasa mengecat ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air. Cat tempera. Ia adalah faktor utama menentukan kualiti hasil sesebuah catan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan ialah warna poster. warna penggenap dan warna harmoni Rajah 3. warna sekunder dan warna tertier. Tahap 1 27 . Warna-warna tersebut boleh digubah atau dihasilkan semula dengan cara gubahan warna sewarna atau monokrom.20 Contoh catan warna air Sumber : Karya Haron Mokhtar (Google Image) 3. Teknik air dan warna poster banyak digunakan oleh murid-murid di sekolah. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. cat akrilik.3 Contoh Karya Murid A. Warna juga boleh dikategorikan kepada beberapa warna.2. cat Gouache dan Fresco. cat minyak.2. Jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna ialah warna asas.

2. Murid ini telah menggunakan pensel untuk melukis lukisannya di atas kertas lukisan. TAHAP 2 28 . Kanakkanak pada tahap ini amat sukar mengawal otot tangannya mewarna menggunakan cat air B.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran dengan menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air dan bahan kering.3A : Lukisan Cat Air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 2 sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak ini belum dapat memperkembangkan psikomotornya dengan kawalan berus lukisan bagi warna cat air.

Belajar Melukis Dengan Kolaj.2. Terdapat keseimbangan pada hasil karyanya di mana beliau menggunakan teknik satu titik fokus.3 KOLAJ 3. Hasil pembelajarannya ialah murid dapat menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid. Kolaj bukan sahaja dapat dilekatkan.3. (Rujukan Pelangi‟s Team (2004). guru telah membuat rujukan Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 5 sebagai persediaan. Boleh juga dibuat gambar timbul atau arca bergantung kepada bahan yang dipilih. malahan boleh dipaku. 3. Murid ini telah mencapai objektif aras 1 iaitu mengaplikasi elemen asas seni reka yang sesuai dalam menggambar. Guru telah memilih tema pemandangan iaitu alam semula jadi dalam bidang menggambar.1 Definisi Perkataan „kolaj‟ berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud gam iaitu bahan yang digunakan untuk melekatkan objek ke suatu permukaan. Warna pula telah diadunkan dengan warna-warna bertona. Murid ini telah menggunakan warna air dan kertas lukisan sebagai medium asas.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Pelangi Publishing Group Bhd) 29 . dikokot dijahit dan sebagainya.3B: Lukisan Cat Air Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula. Selain itu bukan teknik rata sahaja yang digunakan.

Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal pada kolaj tersebut. Ia bertujuan untuk mendapatkan „mood‟ bagi hasil kerja tersebut. gam gel. span. Kemudian sediakan bahan-bahan yang diperlukan iaiatu racikan kertas atau fabric atau 30 .2Aplikasi alat. reja reben. warna poster. kertas binaan. Teknik mencantuk potongan gambar menjadi satu komposisi. Contoh teknik yang sesuai ialah memikirkan tema terlebih dahulu. kertas eksotik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kolaj ialah satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih. Kertas juga terdiri daripada berbagai jenis iaitu kertas lukisan. kertas pastel. water colour board. akrilik dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. kertas hiasan. plasktik pembungkus makanan. gam tidak kilat. lalang kering. pembaris. penggelek. Pengkarya menggunakan sekeping kadbod yang kuat sebagai dasar. warna air. kain perca. media dan teknik. setem. Untuk menghasilkan sebuah kolaj perlulah seseorang itu menggunakan idea dan kreativitinya sendiri untuk mendapatkan hasil kerja yang cantik dan bermutu.3. surat khabar. Peralatan digunakan untuk menghasilkan kolaj pula ialah pisau kraf. Terdapat berbagai jenis gam yang sesuai digunakan dalam proses menghasilkan kolaj. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. gunting. Kolaj memberi kebebasan kepada pencipta menggunakan apa sahaja peralatan. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. palet. pensel ataupen dan kompas. kotak telur. Warna yang paling sesuai digunakan ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dilekatkan dan disatukan di atas permukaan. Contoh gam ialah seperti gam kilat. Pengkarya kolaj biasanya menjadikan objek di sekeliling mereka sebagai bahan untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja mereka. gambar foto. kertas majalah. dan teknik yang dirasakan sesuai. illustration board. benang. plastic tiga segi. Ia juga merupakan satu teknik menggambar di mana foto. gam model dan gesso. potongan gambar dari majalah atau suratkhabar. bekas air. Penggunaan bahan dan tema juga perlu diambil kira. tisu dan sebagainya. (Rujukan HBAE1403 Menggambar) 3. media. butang. Kolaj juga boleh dihasilkan daripada campuran pasta kering. berus. kertas tekap. tiub kadbod. kapas. Bahan-bahan sampingan pula terdiri daripada papan pengalas. Warna-warna basah seperti cat . foam board wood and hard board.

teknik span dalam kolaj. Antaranya teknik potong kertas dan fabric.3. teknik catan dalam kolaj. kontra pada kolaj.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 sebagainya.3.3 Contoh karya murid A. Gam disapukan pada permukaan kertas. teknik tisu dan kertas buangan. harmoni. teknik kertas tisu. teknik „skraping‟ dalam kolaj. Berbagai jenis teknik yang boleh diaplikasikan kepada murid di sekolah. Tahap 1 31 . teknik media campuran. Seterusnya buat lakaran pada kertas lukisan. teknik percikan dalam kolaj. Setelah itu tunggu sehingga kering dan sapukan gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. Ambil cebisan kertas atau fabrik dan tampalkan mengikut gaya tersendiri.. 3. teknik stensil dalam kolaj dan teknik jalinan dalam kolaj. Rajah 3. teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan. Sediakan kertas berbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. teknik koyak kertas dan fabrik.2: Contoh Hasil Karya Kolaj Sumber : Google image.

Tema yang digunakan ialah tema alam semulajadi.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. B. gam dan warna air. kertas surat khabar. Selain itu beliau menggunakan teknik catan pada latar belakangnya. kertas majalah. Tahap 2 32 . Teknik yang digunakan pula ialah teknik koyak kertas untuk menghasilkan gambar bunga dan daun.3. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Alat dan bahan yang digunakan ialah kertas lukisan. bahan dan teknik secara kreatif serta dapat membuat penyatuan terhadap hasil kerja.3A: Contoh Karya Murid ( Koyakan kertas majalah) Sumber : Adik Nazirahafizah bt Salle Kelas : tahun 3 Cerdik Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 3 untuk menjalankan aktiviti ini. Murid ini telah mencapai objektif aras 3 iaitu beliau dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat.

Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu karya montaj. bertindih. kecintaan.3. Penggunaan gambar-gambar daripada media cetak yang berkaitan untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. berusdankrayonkami. Boleh juga menggunakan teknik mencantum dalam satu elemen komposisi 33 . Dalam kerja-kerja seni montaj. majalah. cetakan yang disusuna supaya bercantum. montaj boleh didefinisikan sebagai menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran.4.1 Definisi Mengikut pencarian di laman blogger. peperangan. beberapa gambar foto untuk menjadi satu komposisi ilustrasi. Hasil seni mangandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. Beras dan biji-bijian itu di warnakan terlebih dahulu. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah: 3.com. kecuaian. Proses menggambar daripada beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih antara satu sama lain.4 MONTAJ 3. ia digamkan pada gambar bunga tersebut yang dilukis di atas kertas lukisan. Setelah kering. alam sekitar dan sebagainya.3B : Hasil Karya Kolaj Sumber: Adik Siti Zuraini bt Alias Kelas: Tahun 5 Arif Murid ini telah menggunakan beras dan biji-bijian.blogspot. 3.

haiwan dan sebagainya.4. imej kartun dari majalah. Rajah 3.4.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 fotografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. Berbagai jenis tiket yang bersesuaian. Gambar atau ilustrasi daripada majalah atau surat khabar. Rajah 3. Gunting.1: Contoh Montaj Ilustrasi daripada majalah Sumber: Google Image 3. alam semulajadi.2 Aplikasi alat.        Gambar foto sebenar iaitu gambar keluarga. warna air. cawan atau pinggam kertas. media dan teknik Berikut merupakan beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj. warna poster. pisau pemotong kertas.4. dakwat basah dan berus lukisan Gambar atau imej yang telah diimbas dengan mesin pengimbas. Bahan terbuang seperti gambar yang dijumpai.1 menunjukkan contoh hasil karya montaj. 34 . berbagai jenis gam Warna basah seperti tempera.

montaj alam semulajadi. Walaupun begitu terserah kepada kebijaksanaan guru untuk mengatasi masalah kekurangan komouter di sekolah. Jika kita membuat satu perbandingan antara kolaj dan montaj. bolehla diandaikan bahawa teknik menghasilkannya adalah lebih kurang sama kerana memerlukan teknik memotong.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Pada zaman moden ini teknik montaj diperluaskan dengan penggunaan ICT. Di sini terdapat beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan iaitu montaj keluarga. 35 .4.2: Contoh montaj superimpose berbantukan Komputer. dan Microsoft Word. montaj figura. montaj haiwan. dan mencantum. Photoshop. menampal. montaj tema serupa dan montaj tampalan. Pada peringkat ini murid-murid boleh didedahkan dengan penggunaan computer tetapi sekurang-kurangnya aktiviti seni dapat dijalankan dengan cara yang berlainan dari kebiasaannya. montaj tiket. montaj campuran. Terdapat banyak perisian-perisian tertentu bagi membantu menghasilkan karya montaj. Walaubagaimanapun montaj ada kelainannya sedikit kerana mempunyai tujuan yang tertentu. Perisian yang boleh digunakan seperti paintbrush. montaj dari bahan terbuang. montaj alam benda. Dalam Huaraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 dan 6 menyasarkan objektif iaitu murid sudah boleh membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dengan berbantukan computer dalam penghasilan kerja-kerja seni mereka. digitaj image. montaj berlainan tema. Sumber: Google image Berbagai teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan karya montaj. montaj corak huruf.

3 Hasil Karya Murid A. Kemudian imej tersebut disusun dan ditampal pada sehelai kertas lukisan untuk menggambarkan keindahan bunga. Kemudian gambar dipotong mengikut segi empat. Beliau telah menggunakan gambar-gambar daripada imej imbasan. Tahap 1 Rajah 3.3A: Hasil Karya Bidang Montaj Sumber: Adik Misha bt Osman Kelas: Tahun 3 Bijak Murid ini telah dapat mencapai objektif pembelajaran iaitu dapat memilih dan menggunakan bahan. 36 .4. Murid ini menggunakan gambar-gambar yang dicari di internet. Gambar tersebut ditampal secara berselang-seli.4. Tema karyanya ialah bungaan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. Beliau telah menggunakan imejimej bunga mawar. alat dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar.

memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu konposisi. Tahap 2 Rajah 3. Beliau dapat memilih dan menyusun gambar dengan menarik.5 CETAKAN 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 B. Blok atau plat yang sama dapat menghasilkan salinan karya yang serupa. Mohd Azhar Kelas : Tahun 6 Arif Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pembelajaran Pendidikan Seni Tahun 6 sebagai rujukan. meniru. kain.4. Ini disebut edisi. Beliau menggunakan figura manusia untuk menunjukkan wanita yang sihat dan cantik.3B: Contoh Montaj Figura (Hasil karya murid) Sumber : Adik Muhammad Adam Afnan b. cetakan adalah sebagai hasil kesan daripada gubahan yang direka cipta oleh pelukis pada permukaan blok atau plat dan kemudian dipindahkan ke atas kertas. dan semua karya cetakan dalam sesuatu edisi dianggap sebagai 37 . Murid perlu mencapai hasil pembelajaran iaitu dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema.1 Definisi Menurut Kathleen Chee dalam buku Pendidikan SeniVisual Tingkatan 3 terbitan Pelangi Publishing Sdn Bhd. Di mana dalam aktiviti ini murid ini telah berjaya menghasilkan sebuah karya seperti yang dikehendaki oleh guru. kad board. imaginasi dan fantasi murid secara manual dalam aras 1 iaitu murid dapat memilih.5. 3. kepingan. plastic dan sebagainya.

warna poster. stamp pad. kunci . batang pokok.5. pensel. stamp pad. Cetakan juga merupakan satu proses pengulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. sikat. cetakan plastisin. cetakan duo. berbeza dengan yang lain. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. duit syiling. krayon. warna-warna mural.2 Aplikasi alat. Mengikut rujukan modul HBEA1403 pula mendefinisikan cetakan adalah satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. Pelbagai kaedah digunakan untuk menghasilkan cetakan yang mempunyai ciri dan kesan istimewa. cetakan stensil. span. cetakan mono. berbagai jenis bungaan. penggelek. jenis tumbuhan yang boleh diukir.  Tahap lanjutan 38 . getah lino dan sebagainya. cetakan tali. Berikut merupakan contoh bahan-bahan dan alatan yang boleh digunakan mengikut peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. gam berbagai jenis tali. kertas tisu. pisau. Ia adalah proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. Selain itu cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan bahan tertentu. bahan dan teknik Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah bergantung kepada tahap kecerdasan murid. :  Tahap pengenalan Pada tahap ini guru boleh menggunakan bahan bahan-bahan sedia ada kertas lukisan. daun. Pada peringkat pertengahan murid sudah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan ini. span. berus.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 karya asli. krayo. cetakan blok getah. berus. warna poster. Di antara bahan dan alat yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. kadbod.wana mural. dakwat. kertas lukisan. Imej atau gambar yang dihasilkan adalah dengan menggunakan acuan plat. sayur-sayuran. klip kertas dan sebagainya  Tahap pertengahan Pada tahap ini bolehlah menggunakan cetakan tanah liat. Berbagai jenis cetakan dan berbagai jenis bahan dan peralatan boleh dihasilkan. plastisin. 3. cetakan kentang.

silk skrin. Cetakan yang baik bergantung kepada jenis peralatan. dan kolagraf. teknik bayangan putih. pemotong stensil yang tajam. sekuji. dan cetakan computer. cetakan dasar.5. gurisan. cetakan benam. kadbod tebal. blok kayu. linoleum. 39 . getah lino dan stensil. mezotin. surat khabar. Rajah 3. Manakala cetakan benam menggunakan jenis cetakan turis kering iaitu teknik cetakan menuris terus ke permukaan plat cetakan. Cetakan datar pula menggunakan planograf. turis kayu. cetakan stensil. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. media dan teknik yang digunakan. atau kertas beras. Cetakan stensil pula menggunakan cetakan skrin. dan cetakan skrin filem. cetakan potongan kertas. mengguris atau menuris pada permukaan yang keras seperti kayu dan logam dengan burin.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Pada tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. Dan akhir sekali ialah cetakan computer dengan menggunakan seni teknologi canggih . cermin untuk menggelek dakwat lino. pisau . sudu dan sebagainya. kertas lukisan. Seni cetakan boleh digolongkan dalam lima kumpulan besar iaitu cetakan timbul. akuatin. penggelek. Teknik rekabentuk cetakan seperti teknik bayangan gelap. turisan iaitu teknik cetakan mengukir. teknik garis luar gelap dan teknik garisan luar putih. dan campuran. pad cetakan surat khabar.2: Contoh cetakan ikan Sumber : Google image Setiap orang mempunyai teknik yang berbeza dalam menghasilkan cetakan. Cetakan timbul menggunakan jenis cetakan toreh kayu. dakwat pekat. item stensil. Peralatan yang dicadangkan ialah foam polisterin. media dan bahan sepeti blok kayu. toreh lino.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. kemudian dicop pada sehelai kertas lukisan.3 Hasil Karya murid A. maka gosokan akan terhasil. Gosokan adalah satu cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan jalinan pada sesuatu permukaan. Ia adalah satu proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat disekeliling mereka. Warna air disapu pada kentang tersebut.3A: Hasil Karya cetakan kentang Sumber : Adik Muhammad Hadith Amreil Kelas: Tahun 5 Dinamik Murid ini telah menggunakan bawang yang telah di toreh menjadi bentuk bunga dan kentang untuk mendapatkan kesan daun dan rumput. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. 3.1 Definisi Gosokan adalah satu proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan.5.6 GOSOKAN 3. 40 . Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mendapatkan kesan pada cetakan tersebut. pensel. Bentuk bunga dan daun disusun dan digubah menjadi gambaran taman bunga.6. Tahap 2 Rajah 3. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat.5.

bahan dan jenis media terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. tikar. gosokan berbagai warna. gosokan monokrom. Jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan alam semulajadi dan jalinan buatan manusia. Hampir kesemua permukaan yang tidak rata akan memberi respon terhadap gosokan. dan gosokan potongan kertas. Selain itu terdapat berbagai-bagai teknik gosokan yang boleh digunakan iaitu gosokan satu lapis. gelang.pengayak tepung. akar-akar Lain-lain – sikat. beg tangan. cop getah. Alatan yang boleh digunakan seperti berbagai jenis pensil. gosokan beberapa lapisan di tempat yang sama.nangka. jam tangan Pokok – permukaan kulit pokok.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Gosokan dianggap sebagai satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. 3. cempedak. tapak kasut Kenderaan . media dan teknik terpulang kepada pengkarya sendiri. syiling. cermin tingkap. nanas Peralatan rumah. gosokan secara pusingan. media dan teknik Alat. alas meja Pakaian – tali pinggang. mozek. peralatan.        Permukaan kulit buah-buahan yang kasar. 41 . nona. kapur dan pastel yang berbagai warna. permukaan jalan.arang semulajadi. kertas pasir. kertas pengalas rak-rak dapur. daun-daun.6. Walaupun begitu di peringkat sekolah rendah. Di sini terdapat contoh permukaan yang boleh menghasilkan kesan gosokan.2 Aplikasi alat. Guru memainkan peranan penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dalam kegiatan gosokan. tali. bakul rotan. topi anyaman. kertas surat khabar yang belum bercetak. kertas katrij. oren. kertas taip dan kertas-kertas yang nipis. krayon dan krayon lilin. pensel warna.tayar. alas kaki Aksesori wanita – rantai. tempat duduk.

3A Hasil Karya gosokan Sumber : Adik Norazizah bt Ahmad Tahun : 1 Cerdik Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 1.6. Tahap 1 Rajah : 3.com/2011/11/gosokan.blogspot. Sumber: http://leechoynee.6.2 Contoh hasil karya gosokan tema hidupan laut.3 Hasil Karya Murid A. Beliau telah menggunakan teknik gosokan dengan 42 . Hasil pembelajaran yang telah di capai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar melalui penerokaan.6.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah : 3.html 3.

adik Nur Nadia telah melukis terlebih dahulu gambar yang dikehendaki pada sehelai kertas.3B : Hasil karya Teknik gosokan Sumber: Adik Nur Nadia bt Ramli Tahun : 4 Pintar Sebelum melakukan gosokan. resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. 3. 7 RESIS 3. dan bakul. Manakala gambar pasu pula digosok pada tikar dan tanahnya pula digosok pada permukaan laptop.6.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 menggunakan pensel untuk melukis rama-rama terlebih dahulu.1 Definisi Resis adalah sebagai satu proses menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. TAHAP 2 Rajah 3. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. Kemudian kelopak-kelopak bunga itu gosok pada duit syiling. B.7. Kemudian beliau menggunakan pensel warna untuk gosokan pada permukaan seperti permukaan laptop. Beliau menggunakan kertas A4 nipis untuk memudahkan proses gosokan. tudung saji. Resis bermakna satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang 43 . Mengikut apa yang dinyatakan dalam buku Glosari Seni Lukis.

Seseorang guru pendidikan seni visual boleh menggunakan kreativitinya sendiri untuk menjalankan aktiviti ini jika difikirkan sesuai dan senang untuk mendapatkan bahan asalkan aktiviti mengikut tema dan tajuk. Ini membuatkan hasil kerja resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain daripada yang lain. krayon lilin. berbagai jenis kain putih. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan :  Krayon resis dengan warna air  Krayon resis dengan warna poster  Krayon resis dengan warna tempera  Krayon resis dengan dakwat basah  Krayon resis  Kertas lilin resis  Krayon resis batik  Resis dari warna air dan perekat getah  Resis dari warna air lilin biasa  Resis dari kapur dan lilin 44 .2 Aplikasi alat.7. Dengan cara ini aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidaklah membosankan kerana muridmurid amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. berbagai jenis kertas. berbagai jenis warna dan berbagai jenis dakwat basah. berbagai jenis pensel. kapur tulis. Dalam proses membuat resis penggunan alatan utama yang digunakan ialah lilin. 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 disapu lilin. media dan teknik. kryon lilin bertindak sebgai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Antara alatan dan bahan yang boleh digunakan ialah bahan berasaskan lilin seperti lilin biasa. Satu teknik menggunakan lilin.

Safwan Kelas: Tahun 2 Dinamik B.TAHAP 2 45 .7.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. TAHAP 1 Rajah 3.html 3. Sumber : http://berusdankrayonkami.2 : contoh hasil karya resis krayon dengan warna air.3 Hasil Karya Murid A.blogspot.7.3A : Hasil Karya Resis Warna Air dan krayon Sumber: Adik Adam Danish b.com/2010/04/resis-media-krayon-watercolour.7.

Percik-percik warna halus disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antic. 3. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. Beliau menghasilkan karya ini di atas sehelai kertas lukisan. mengetuk. Beliau telah menggunakan warna krayon untuk membuat garisan pada lukisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Satu teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan 46 . Ia adalah salah satu teknik hiasan catan dengan mendetik. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran Aras 3 iaitu menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alatan. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.7.8. Salleh Kelas : Tahun 5 Dinamik Guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 sebagai panduan sebelum memulakan pengajaran.3B Hasil Karya Resis Krayon dengan Warna air Sumber : Adik Muhammad Adam Ayub b. atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan „a speckled granite-style finish‟ yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain.1 Definisi Percikan adalah salah satu aktiviti menggamabr dalam kerja-kerja seni.8 PERCIKAN 3.

cat dinding. Titikan yang berlainan saiz akan terhasil. Rajah 3. media dan teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk. warna plaka dan dakwat. Warna semburan menggunakan botol atau pistol semburan. warna minyak. 3. Cara ini lebih cepat. manila kad dan kertas stensil. warna tempera. warna poster. Selain itu teknik percikan dengan berbagai jenis warna juga boleh digunakan.2:Contoh Karya Teknik Percikan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 47 . Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 berus lukisan yang megandungi warna ke atas permukaan rata. Teknik semburan menggunakan pistol spray juga boleh digunakan untuk mendapatkan kesan titikan lebih halus dan seragam. kertas taip.2 menunjukkan hasil karya teknik percikan. Rajah 3. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sii setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Kertas berbagai jenis seperti kertas lukisan. kadbod. Berus diketuk kuat di tepi tin cat. Penggelek cetakan yang berbagai saiz. Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun. Ketukan kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. Berbagai jenis warna seperti warna air.2 Aplikasi alat .8.8. Berbagai teknik boleh digunakan iaitu teknik mewarnakan latar sebelum memulakan aktiviti percikan.8. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai.

Ia juga merupakan satu imej yang berasingan dan tidak bertindih.9. permukaan pasu. Terdapat juga beberapa teknik menghasilkan mozek dan boleh disesuaikan untuk muridmurid sekolah rendah iaitu mozek kertas. mozek cebisan kertas. kertas surat khabar. kadbod. mozek koyakan kertas. gam simen. Apabila mozek siap. mozek timbul. 48 . gam putih. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. gam kayu.google. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. mozek bijian. kertas menaip. mozek catan. kertas lukisan. „indirect method‟ dan „ double indirect method‟. Bekas untuk emnyimpan carikan kertas juga diperlukan. Ia sesuai digunakan pada projekkecil. mozek tebuk. berbagai jalinan dan gambar-gambar berwarna.9. mozek bahan buangan dan mozek manic. lantai dan sebagainya. mozek campuran. 3. daun kering dan sebagainya. media yang sama diletakkan di atasnya. Satu media seni di maan kepingan-kepingan kecil kaca. kertas binaan.1 Definisi Mengikut rujukan daripada glosari Seni Lukis. Dapatan daripada internet (http://www. marmar dan seramik di atas permukaan. Bahanbahan semulajadi seperti bunga-bunga kering. Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu „direct method‟. kayu. mozek potongan kertas. Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. mozek fabric.my-define:Mosaic) pula menjelaskan bahawa mozek ialah sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. marmar atau pecahan tembikar. Kertas berbagai warna. disusun secara bersebelahan. Ia juga merupakan satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. Yang dikatakan „direct method‟ ialah dengan menggambar bahan di atas permukaan seperti kertas. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian asli diasingkan dari bawah mozek tadi.com.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.9 MOZEK 3. bahan dan teknik Berbagai jenis kertas boleh digunakan seperti kadbod.2 Aplikasi alat. Teknik „indirect method‟ pula ialah proses menghasilkan sesuatu kerja. kertas nota.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Beliau menyusun kertas warna yang telah dipotong dan menampalnya pada sehelai kertas lukisan.9.9.3A: Hasil Karya Murid teknik mozek campuran Sumber: Adik Muhammad Hazief b Amriza Kelas: 4 Cerdik Murid ini menggunakan kertas warna yang telah dipotong secara segi empat. Perbezaan 49 .2: Contoh mozek potongan kertas berbagai bentuk figura haiwan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 3.3 Hasil Karya Murid A.9. Tahap 2 Rajah 3.

Selain itu beliau menggunakan manic yang disusun bersebelahan secara mozek pada imej buah tembikai.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna menunjukkan perbezaan objek dalam gambar. 50 .

LAMPIRAN 51 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. fleksibel. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya. seni juga berkepentingan dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar-pelajar.1 menunjukkan tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. Rajah 4. Pernyataan disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Sebanyak dua tahap kanak-kanak di sekolah saya jadikan sebagai kajian iaitu tahap satu yang terdiri daripada murid-murid tahun 1 hingga 3 dan tahap dua yang terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga enam. Dalam kajiannya beliau mendapati kanak-kanak mempunyai enam tahap perkembangan artistik. Lownfeld beranggapan lukisan dapat member pengertian yang tersurat dan tersirat. MAKLUMAT SOKONGAN Kajian yang telah saya lakukan adalah kajian peringkat perkembangan kanak kanak berumur antara tujuh tahun sehingga 12 tahun. Sebab itu figura ibu lebih diberi penekanan. Dr Lowenfeld merupakan tokoh yang mempunyai lulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Art di Bandar yang sama. 52 . Beliau percaya bahawa kanakkanak dilahirkan kreatif (1975). Beliau juga menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur dengan empat komponen utama iaitu kelancaran. Kajian ini adalah berdasarkan kepada teori Victor Lowenfeld (1982). keaslian dan kepekaan. Kajian ini dapat menunjukkan bahawa perkembangan seni kanak-kanak yang berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat yang alin terutamanya aspek-aspek penggunaan bahan dan media serta pendedahan kepada persekitaran mereka. Vivtor Lowenfeld dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni di mana kecenderungan kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya mempunyai maksud yang tersirat.

4.3 Peringkar Scematic Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis objek berbanding pada peringkat awal tadi. Apabila kanak-kanak telah menguasai pergerakan tangan dan badan.1: Tahap perkembangan kanak-kanak Sumber: Victor Lowenfeld (1982) 4. 53 .1 Peringkat Scribling Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal.2 Peringkat Pre-Scematic Memperlihatkan peningkatan contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan 4. Lukisan mula dihasilkan mengikut tema atau konsep tertentu. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 4. Proses menconteg menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan. Penekanan lebih diberikan pada cara penyususnan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya.

7 Perkembangan persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintegrasikan asas-asas pengalaman sensori secara berperingkat. Menurut teori Gibson. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. 4. 54 . 4. Luksan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisannya tidak menarik. Peringkat Dawning Realism Kanak-kank melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sift kritikal dengan hasil karya sendiri. bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif. gabungan pengalaman perceptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. 4. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni. Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek dihadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi. Pengalaman meginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistic dan teliti.6 Peringkat Period if Decision Merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. Mereka mula membandigkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistic serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan.5 Peringkat Pseudo-naturalistic Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic dalam menghasilkan lukisan.4.

sosial. intelek dan estetik. 55 . Hasil kerja seni berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak yang akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga dia membesar. KESIMPULAN Setelah dianalisis berdasarkan contoh-contoh lukisan dari pelbagai peringkat kanakkanak. aktiviti seni dapat disesuaikan mengikut perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. emosi. Menurut Victor Lowenfeld. mental. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Di mana persekitaran kanak-kanak yang sihat dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Dengan ini perkembangan kanak-kanak akan berlaku dengan sihat Pengetahuan asas mengenai aktiviti menggambar yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni sebelum ia dapat dilaksanakan dan didedahkan kepada kanakkanak. jelas menunjukkan bahawa perkembangan artistic kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh suasana dan persekitaran kanak-kanak itu dibesarkan. Pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan dan pertumbuhan yang sihat dari segi fizikal.

Lukisan Cat Minyak. Cerdik Publications Sdn Bhd.PTS Profesional Amazon.blogspot.com/muat_turun/Bahan%20PPK/sp/sp_pseni_kbsr. Bidang menggambar teknik.com/2011/04/pengenalan-bidang-menggambar. Cat Poster.blogspot.com/page/3/ http://cikgulala.blogspot.pdf http://wareyzseni. Jalan Nuri 34 Bandar Putra. Penerbitan Pelangi Sdn Bhd.Com MPH Kathleen Chee (2001).staripoh. Mohd Sharani b Ahmad(2003).Sekolah Kebangsaan Bandar Putra. Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Abdul Halim Philip Berril (1996). alat dan bahan.wordpress. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Rohani bt Abdullah.com/2009/12/menggambar. Philip Berril (1996).com/2010/04/definisi-montaj.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 6. Cerdik Publications Sdn Bhd. RUJUKAN Panitia Pendidikan Seni Visual.Pendidikan seni visual. 81000 Kulaijaya.html http://berusdankrayonkami. http://www. Panduan Kurikulum Prasekolah.html 56 .html http://psvisual. Nani bt Menon. Lukisan Cat Air. Pelangi‟s Team (2004).Pelangi publishing Group Bhd Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Mansor bin Abdullah (2002).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful