FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE1403 MENGGAMBAR
SEMESTER SEPTEMBER 2012

SMP KHAS JAN 2011

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NAMA NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

820104015498001 820104-01-5498 ZALIZA BT KAHIR 019-7972756 zalizaazhar@yahoo.com.my JOHOR LEARNING CENTRE

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

ISI KANDUNGAN TAJUK
1. PENGENALAN 2. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR
2.1 DEFINISI MENGGAMBAR 2.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT DAN MEDIA 2.3 CAT AIR 2.3.1 HASIL KARYA MURID 2.4 CAT MINYAK 2.5 CAT POSTER 2.6 PASTEL 2.6.1 HASIL KARYA MURID 2.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR

MUKA SURAT
4-10 11-21
11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-18 18-19 20-21

3. PORTFOLIO KARYA MURID
3.1 LUKISAN
3.1.1 Definisi 3.1.2 Aplikasi alat, media dan teknik 3.1.3 Contoh Karya Murid

22-25
22
22 22-23 24-25

3.2 CATAN
3.2.1 Definisi 3.2.2 Aplikasi Alat,Media dan Teknik 3.2.3 Contoh Karya Murid

26-29
26 26-28 28-29

3.3 KOLAJ
3.3.1 Definisi 3.3.2 Aplikasi Aat, Media dan Teknik 3.3.3 Contoh Karya Murid

29-33
29-30 30-31 32-33

3.4 MONTAJ
3.4.1 Definisi 3.4.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.4.3 Contoh Karya Murid

33-37
33-34 34-35 36-37

3.5 CETAKAN

37-39

2

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

3.5.1 Definisi 3.5.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.5.3 Contoh karya Murid

37-38 38-39 40

3.6 GOSOKAN
3.6.1 Definisi 3.6.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.6.3 Contoh karya Murid

40-43
40-41 41-42 42-43

3.7 RESIS
3.7.1 Definisi 3.7.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.7.3 Contoh karya Murid

43-46
43-44 44-45 45-46

3.8 PERCIKAN
3.8.1 Definisi 3.8.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik

46-47
46-47 47

3.9 MOZEK
3.9.1 Definisi 3.9.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.9.3 Contoh karya Murid

48-49
48 48-49 49-50

4.0 LAMPIRAN

51

4. MAKLUMAT SOKONGAN 5. KESIMPULAN 6. RUJUKAN

52-54 55 56

3

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

1. PENGENALAN
Mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, bidang menggambar adalah satu bidang yang mengasaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Di samping itu menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Bidang menggambar ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Bidang menggambar juga meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar melalui pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini. Selain itu juga, bidang menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Dengan ini murid akan dapat menyelaraskan pemerhatian mereka dan pengalaman mereka dalam aktiviti hasil kerja seni aspek apresiasi hasil kerja perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Menurut pendapat Fisher (1943) menjelaskan terdapat lima tahap perkembangan kreatif kanak-kanak iaitu peringkat rangsangan, peringkat penerokaan, peringkat perancangan, peringkat aktiviti dan peringkat kajian semula. Peringkat-peringkat ini boleh dikaitkan dengan peringkat perkembangan seni kanak-kanak dalam aktiviti menggambar: a) Peringkat Rangsangan Pada peringkat ini, pemikiran kreatif kanak-kanak dirangsang dengan mengemukakan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan sebagainya. Guru perlu membantu murid untuk berinteraksi secara kreatif dan menjelaskan perasaan ingin tahu murid terhadap sesuatu isu. Guru perlu merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal. Contohnya dalam

4

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

aktiviti menggambar guru boleh bertanyakan soalan seperti

Bagaimanakah

suasana kampung datuk anda?, Siapakah yang terdiri dalam ahli keluarga anda?, Di manakah ianya berlaku? dan sebagainya. Daripada soalan yang diajukan, kanak-kanak dapat dirangsang untuk menggambarkan perkara yang dimaksudkan oleh guru mereka. b) Peringkat penerokaan Peringkat penerokaan memerlukan kanak-kanak itu mempunyai pemikiran ke hadapan. Peringkat rangsangan telah berjaya merangsang murid untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan guru mereka.Pada peringkat ini, kanak-kanak yang mempunyai pemikiran kreatif amat gemar mencari jawapan dan penyelesaian melalui pelbagai cara. Contohnya dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan sedaya upaya mencari jawapan melalui pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka akan terokai pengalaman mereka untuk memberikan jawapan yang logik dan kreatif. c) Peringkat perancangan Pada peringkat ini menggalakkan pemikiran untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui perancangan secara verbal, perancangan secara visual dan perancangan secara visual. Dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan mula merancang setelah mereka dapat meneroka segala persoalan dan pengalaman mereka. Perancangan mereka berdasarkan penerokaan yang telah mereka lakukan. Contohnya kanak-kanak akan mula merancang apa yang akan mereka hasilkan hasil daripada penerokaan yang telah dilakukan. Mereka akan cuba merancang lukisan suasana kampung, keluarga dan sebagainya. d) Peringkat aktiviti Pemikiran kreatif bermula dengan set idea . Justeru melahirkan pemikiran kreatif kanak-kanak melalui tindakan setelah merencana segala aktiviti. Pada peringkat ini perancangan dibantu oleh soalan-soalan seperti “Bagaimanakah harus anda mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?” Melalui perancangan yang telah 5

Jika mereka diberi kebebasan untuk meneroka. Keinginan untuk bergerak Pergerakan sememangnya menjadi satu keperluan dalam diri kanak-kanak. mental dan emosi mereka. kanak-kanak akan memikirkan pula langkah-langah dalam aktiviti yang yang telah dirancang.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 dibuat. Kanak-kanak disuruh untuk memberikan pendapat dank omen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. Kanak-kanak tidak suka dikongkong kerana setiap hari mereka memerlukan sesuatu yang baru untuk membina pengalaman dan ilmu dalam hidup mereka. Ini adalah supaya perkembangan kanak-kanak itu tidak terbantut dan dapat diperkembangkan mengikut peredaran umunya. Dauer dan Pangrazi (1983) menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai 9 keinginan asas mereka. Guru juga perlulah memahami naluri semula jadi kanak-kanak dan keinginan asas kanak-kanak yang bersesuaian dengan kecenderungan dan peringkat umur mereka. Kanak-kanak yang cerdas dan pintar adalah kanak-kanak yang aktif dan sukakan pergerakan. kanak-kanak lebih suka meneroka alam sekeliling mereka untuk menghasilkan karya seni. sudah tentu hasil karya mereka akan lebih menarik. Mereka mempelajari perkara baru melalui pergerakan. Pada peringkat ini pemikiran akan memberikan cadangan yang bernas dan logic bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berulang semula. Keinginan asas mereka sangat berkait rapat dengan aktiviti menggambar. Cuba bayangkan 6 . Kanak-kanak juga amat suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam kegiatan yang melibatkan fizikal mereka. Kanak-kanak akan memikirkan medium yang akan digunakan. Mereka perlu mempelajari sesuatu yang baru. Sehubungan dengan itu aktiviti menggambar banyak membantu perkembangan kanak-kanak. Di mana kanak-kanak sememangnya memerlukan pergerakan untuk perkembangan fizikal. Dalam aktiviti menggambar. e) Peringkat kajian semula Peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. warna yang akan digunakan dan sebgainya. Antaranya ialah : 1.

mereka akan terdorong untuk menghasilkan karya yang lebih baik. saya dapati pendapat Dauer dan Pangrazi ada kebenarannya. 3. Mereka merasa bangga kerana karya mereka diberi penghargaan dan ditampal untuk tontonan rakan-rakan yang lain. Contohnya dalam bidang menggambar. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli masyarakat. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf Kanak-kanak sememangnya sukakan pujian dan pengiktirafan. tetapi karya mereka tidak mengikut kehendak guru. dipamerkan . Dalam aktiviti menggambar. Jika kanakkanak yang baru belajar melukis. Secara tidak langsung mereka tidak dapat menghasilkan karya yang menarik kerana mereka tidak dapat berimaginasi tentang pengalaman mereka .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kanak-kanak yang tidak aktif dan tidak suka keluar rumah. diberi penghargaan dan diterima oleh guru. mereka akan merasakan diri mereka tidak disisihkan dan masih diterima oleh rakan-rakan dan guru. Apabila pujian dan semangat diberikan. Daripada pengalaman saya sebagai seorang guru selama sembilan tahun. Ini adalah bertujuan supaya tidak mematahkan semangat mereka untuk menghasilkan lukisan dan memotivasikan diri mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Kanak-kanak inginkan diri mereka disanjung. sudah pasti pengalaman mereka kurang. Sifat semulajadi kanak-kanak sukakan penghargaa. aktiviti berkumpulan dapat membina perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak di mana mereka dapat bergaul dan berbincang bersama rakan-rakan tanpa rasa rendah diri dan malu. Apabila hasil karya mereka dihargai. Kanak-kanak yang berjaya akan lebih bermotivasi untuk terus berjaya jika diberikan pengiktirafan dan pujian. kanak-kanak yang berjaya menghasilkan sebuah lukisan sama ada menarik atau tidak haruslah diberikan pujian. 2. dihargai . Ini dapat memberikan semangat kepada mereka untuk terus menghasikan karya yang lebih baik. Di mana saya telah menampal hasil karya murid-murid di papan kenyataan kelas dan sekolah tidak kira sama ada karya mereka cantik atau tidak. guru perlulah memberikan kata-kata pujian dan semangat kepada mereka. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik 7 . 4. diterima dan dihormati oleh orang lain.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. 8 . Contohnya dalam aktiviti pendidikan seni. dihargai. mereka akan sedaya upaya menghasilkan gambar kereta yang lebih baik dari rakan mereka. guru membawa murid- murid melawat kawasan sekitar sekolah. Contohnya guru meminta murid melukis sebuah kereta pada sehelai kertas lukisan. Kanak-kanak akan rasa dihargai dan rasa gembira jika orang lain terus memuji diri mereka walaupun mereka tidak sempurna. disanjung. Guru meminta murid mencari lima contoh gosokan pada permukaan yang boleh dilakukan dalam aktiviti menggambar. 6. Keinginan untuk meneroka Mereka gemar melibatkan diri dalam kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. 5. Guru tidak boleh terus melemahkan semangat mereka dengan kata-kata negatif. Tapi kalau awak buat begini lagi cantik”. dan dihormati oleh orang lain. Keinginan untuk pencapaian kreatif. Bagi kanak-kanak yang kerap menonton kartun di televisyen. tetapi lukisannya tidak sempurna daripada kawan-kawannya yang lain. Kanakkanak yang baru belajar melukis gambar kucing. mereka akan melukis gambar kereta yang lebih canggih. 7. Contohnya dalam aktiviti menggambar. Apabila kanak-kanak yang kurang pengalaman melihat hasil kerja rakan mereka. Guru akan dapat melihat hasil murid-murid yang sangat menarik dan tidak terlintas di fikiran. Keinginan untuk bersaing Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal yang setara dengan rakan-rakan lain. kanak-kanak kecil tahun satu gemar mennjalani sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di sekolah. Muridmurid akan cuba mencari lima jenis pemukaan dengan perasaan seronok kerana diberi kebebasan bergerak untuk meneroka kawasan sekolah. Guru hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada mereka contohnya memberikan pujian seperti “cantik lukisan awak. Contohnya dalam aktiviti menggambar di sekolah. Kanak-kanak akan sedaya upaya melukis kereta mengikut pengalaman yang mereka ada. Kanak-kanak sangat gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Mereka tidak sabar menunggu ketibaan guru pendidikan seni ke kelas mereka. “bagaimana saya hendakkan lukisan saya lebih cantik?” dan sebagainya. “bolehkan saya buat begini”. menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. 9. kanak-kanak akan bertanyakan banyak soalan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang apa yang dipelajari pada hari itu. Soalan soalan yang mereka ajukan sudah tentu untuk meluaskan lagi kefahaman mereka. Dari situ dapat kita lihat perasaan mereka ketika melukis wajah ibu mereka. mereka akan bertanya kepada guru “bolehkah saya tambah kepak”. Secara tidak langsung 9 . Kanak-kanak amat gemarkan aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Secara ringkasnya dapatlah saya nyatakan di sini bahawa guru-guru dan ibu bapa janganlah menyekat keperluan asas kanak-kanak. Keinginan untuk kefahaman Kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. Mereka telah bersedia dengan semua peralatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan seni. Dari situ dapat dilihat keinginan mereka yang amat tinggi dalam mencapai peningkatan kreativiti mereka. sudah tentu kanank-kanak itu sedang melalui perasaan yang gembira pada hari itu. Jika mereka melukis wajah ibu tersenyum. Jika kanak-kanak itu melukis wajah ibu sedih berkemungkinan kanakkanak itu sedang melalui kesedihan atau selalu melihat ibunya bersedih. Jika disekat akan menyebabkan pemikiran mereka terkongkong dan membantutkan perkembangan mereka. wajah ibu gembira. Ada sebahagian kanak-kanak yang akan melukis wajah ibu menangis. 8. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. Contohnya apabila guru meminta murid melukis gambar kereta. Contohnya apabila guru meminta kanakkanak melukis wajah ibu. wajah ibu tersenyum. Dalam aktiviti p&p pendidikan seni di sekolah. Justeru itu mereka dapat meneroka. Akan terhasillah wajah ibu yang berbeza-beza. wajah ibu sedih dan bermacam-macam lagi. Keinginan dan perasaan kanak-kanak dapat dilihat melalui pergerakan mereka setiap hari.

emosi dan kognitif mereka juga terbantut. 2. tidak kreatif kreatif dan tidak berfikiran positif. Mereka akan menjadi kanak-kanak yang pasif. Oleh itu kanakkanak hendaklah diberi kebebasan untuk memenuhi keperluan asas mereka. psikomotor. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR 2. asalkan ibu bapa dan guru-guru dapat mengawal dan mengawasi mereka daripada melampaui batas.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kemahiran bersosial.1 DEFINISI MENGGAMBAR 10 .

Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagi aktiviti menggambar. Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan yterhadap sesuatu imej atau objek.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata.               Warna pastel Warna air Warna poster Warna pensil Berbagai jenis pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche Akrilik Cat minyak Stensil Kolaj 11 .2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT. Ia juga mengandungi komposisi artistic yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Menggambar merupakan sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. 2. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. Representasi visual yang dihasilkan juga adalah dalam bentuk dua dimensi. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jlas tentang sesuatu objek. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Ia juga merupakan gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. MEDIA DAN TEKNIK.

Sumber: Philip Berril (1996). 2. gliserin (yang membantu warna lembab dan agen pembasah (yang membantu cat mengalir bebas). Cerdik Publication Sdn Bhd 12 . Pelukis cat air tidak menggunakan warna putih. catan.3: Contoh Lukisan cat air. Apabila dicairkan dengan air di atas palet dan disapu dengan sapu cair dengan berus di atas permukaan kertas. resis. gam arab( gam larut air daripada pokok acacia). Teknik seperti gosokan. montaj. sayuran dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011         Capan. dan sebagainya dapat digunakan untuk menghasilkan hasil karya yang menarik dan kreatif.3 CAT AIR cat air ialah bahan bahan campuran pigmen. Lukisan Cat Air. air digunakan untuk mencerahkan warna dan keputihan kertas memantulkan melalui sapu cair. pisau lipat. cetakan. Cat air mempunyai kualiti lut cahaya yang mempunyai cirri bahantara. tiupan.gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna Dalam kegiatan menggambar berbagai teknik boleh digunakan mengikut kesesuaian dan kreativiti pelukis itu.cetakan Lilin Cebisan surat khabar atau majalah Bahan semulajadi seperti tumbuhan. Rajah 2. kolaj.

Berus yang lebih besar dan sederhana adalah untuk lukisan umum dan berus bulat yang lebih kecil untuk perincian. sapu cair tepi keras dan basah atas basah. 2. Cat air boleh dipicit di dalam palet. berus nilon dan berus sintetik. sapu cair bersenggat.3. Berus leper biasanya dalam gred 1/8” hingga 1 ½ “ Cat air terdapat dalam tiga bentuk iaitu tiub. Berbagai teknik sapuan cat air boleh digunakan antaranya sapu cair. Berus bulat biasanya dalam gred 0000 hingga 24. Berus ada dalam dua bentuk utama iaitu bulat dan leper.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Berbagai jenis berus boleh digunakan dalam kegiatan cat air. Tiub lebih mudah digunakan. Jenis-jenis berus seperti berus bulu sable kolinsky. Berus sapu cair leper pula adalah untuk sapuan warna cair yang besar dan meluas pada kertas lukisan. sapu cair datar.1 HASIL KARYA MURID (CAT AIR) A.1A: Lukisan Cat air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif B.3. TAHAP 2 13 . ceper dan separuh ceper. TAHAP 1 Rajah 2.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.4 CAT MINYAK Cat minyak merupakan campuran pewarna dengan minyak yang sedang mongering atau separuh kering. 14 .minyak bunga matahari dan minyak soya yang dimampat sejuk merupakan minyak yang secara tradisinya banyak digunakan untuk mengeluarkan cat minyak. minyak popi .3. Minyak linsid.1B:Lukisan Cat Air Tahap2 Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak 2. Cat tersebut apabila didedahkan kepada udara akan teroksida dan mencipta kulit anjal yang mengeras perlahan-lahan di atas permukaan kanvas atau kertas lukisan. Berikut merupakan contoh lukisan cat minyak.

Perbezaan utama cat air dan cat poster ialah cat poster lebih likat dan legap. cat poster juga memerlukan air untuk melarut. Cat poster terdapat dalam tiga jenis. Sumber: http://wehadjoy. berus bulu sabel.4: Contoh Lukisan cat minyak. berus bulu haiwan. Sifat cat minyak yang sukar untuk dibersihkan menyebabkan guru-guru tidak menggunakan cat minyak sebagai medium pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. palet. Terdapat dua jenis cat minyak yang boleh digunakan iaitu cat alkid griffin dan bar minyak. Aktiviti untuk cat minyak tidak digunakan di sekolah rendah. Iaitu jenis cat kotak. kanvas teregang. berus. 2. 15 .5 CAT POSTER Seperti cat air. Capaian:14 Nov 2012 Bahantara cat minyak adalah seperti minyak linsid dimampat sejuk. pencelup. Apabila mewarna menggunakan cat poster. spirit putih dan varnis. cat tiub dan cat baling (botol).HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Peralatan yang digunakan dalam mewarna ct poster lebih kurang sama dengan aktiviti mewarna cat air. kertas lakar minyak. Cat poster lebih legap kerana sebarang warna walaupun warna yang cerah akan menutupi warna yang gelap.blogspot.html:. turpentin suling. Manakala cat air lebih lutsinar atau telus.com/2010/09/lukisan-cat-minyak-diatas-kanvas. berus bulu sintetik. Guru menggantikan cat minyak dengan cat air atau cat poster kerana ia lebih mudah diurus dan dibersihkan. pisau palet atau pisau lukisan dan topang lukisan. Alatan lain yang diperlukan dalam aktiviti cat minyak ialah alas lukisan cat minyak. anda perlu menggunakan warna putih untuk mendapatkan kesan berwarna putih berbeza dengan cat air.

pastel keras. Terdapat empat jenis pastel iaitu pastel lembut. pastel pensel dan pastel minyak. Perkakasnya amat senang untuk disediakan dan boleh dibawa ke mana-mana. Cerdik Publication Sdn Bhd Pastel lembut diperbuat daripada jirim yang halus. Sumber: http://rifqirasyad.html Capaian:14 Nov 2012 2.6: Jenis-jenis pastel Sumber: Philip Berril (1996). kapur dan tanak liat yang dicampur dengan air. Berikut merupakan contoh pastel. Kualitinya tidak akan merosot dan hasil lukisan tidak akan merekah. Lukisan Pastel. Pastel lembut didapati dalam bentuk batang yang bulat. pudar atau gelap dimakan usia.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.com/2012/01/gambar-bentuk.blogspot.5: Contoh Lukisan cat poster. Ia lembut berdebu dan 16 .6 PASTEL Pastel merupakan medium yang paling sesuai digunakan di mana-mana. Rajah 2.

Cerdik Publication Sdn Bhd. Ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang menitikberatkan perincian. Rajah di bawah menunjukkan kesan-kesan pensel pastel. Pastel didatangi dalam bentuk pensel biasa yang dibaluti dengan bahan yang diperbuat daripada kayu. Ia mempunyai hujung mata yang boleh diasah hingga tajam. Rajah 2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 boleh digunakan terus di atas kertas. Pastel keras pula didapati dalam bentuk batang empat segi dan mempunyai sedikit bahan kapur.61: Kesan-kesan Pensel Pastel Sumber: Philip Berril (1996).pastel keras yang popular ialah krayon. Lukisan Pastel. 17 . Pastel ini tidak begitu kotor berbanding pastel lembut. Ia amat mudah digunakan kerana tidak memerlukan bahantara untuk membancuh. Ia sedia untuk digunakan oleh semua lapisan umur murid-murid. Pensel pastel pula adalah warna yang paling popular dan digemari ramai. Pensel pastel boleh digunakan untuk pelbagai jenis subjek.ia juga boleh dicampurkan dengan pastel lembut.

Terdapat juga berbagai jenis permukaan daripada permukaan lembut kepada sangat kasar.1 HASIL KARYA MURID A.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kertas yang digunakan ialah kertas hartrij.1A: contoh Lukisan Pastel Sumber : Adik Nur Syarifah bt Syed Husin Kelas : 3 Bijak B. 2. Kertas ini adalah kertas paling biasa digunakan untuk melukis. KRAYON Rajah 2. PENSEL PASTEL 18 .6. Kertas ini terdapat dalam berbagai bentuk dan saiz.6. Kertas ini juga terdapat dalam berbagai warna dan mempunyai tekstur yang berbutir.

lurus. Hasil daripada rujukan yang telah saya lakukan terhadap modul pembelajaran subjek HBAE1403 Menggambar.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.Selain itu kanak-kanak juga akan berkebolehan melakukan aktiviti harian mereka secara sendirian. 19 . Perkembangan psikomotor Kanak-kanak secara tidak langsung dapat menghasilkan asas menggambar contohnya membuat garisan yang berbagai-bagai rupa dengan pendedahan yang telah dilakukan oleh guru. panjang. terdapat beberapa fungsi dan kepentingannya kepada kanakkanak. Dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat pada persekitaran kanak-kanak seperti kesan garisan tebal.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR Dalam aktiviti menggambar.Contohnya kanak-kanak berumur 5 tahun jika diajar dan dibiasakan dengan penggunaan gunting. aktiviti menggambar berfungsi melalui aspek berikut: 1. nipis. putus-putus dan sebagainya.6. Secara tdak langsung kanak-kanak akan menguasai asas seni reka serta dapat menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan menarik. Fakulti Pendidikan dan Bahasa keluaran Open University Malaysia. secara tidak langsung mereka akan dapat menggunakan gunting untuk memotong kertas dan membuat bentuk. pendek.1B : Karya Pensel Pastel Sumber: Adik Nurul Huda bt Zamri Kelas : 2 Bijak 2. bengkok.

Mereka akan sering bertanyakan soalan untuk mendapatkan hasil lukisan yang lebih baik. Perkembangan kognitif Pada peringkat kognitif kanak-kanak dilihat dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar secara kreatif. 20 . Mereka dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza mengikut kemampuan kognitif mereka. berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka. Perkembangan emosi serta sosial Pada peringkat perkembangan emosi serta sosial. kanak-kanak dapat dilihat tentang perasaan mereka melalui hasil lukisan mereka. Manakala perkembangan sosial mereka akan menjadi bertambah baik dengan pergaulan antara rakan-rakan dan guruguru untuk mendapatkan idea berkaitan aktiviti tersebut.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 2. 3. Selain itu aktiviti menggambar dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka terhadap hasil karya. Kanak-kanak akan berkemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Murid sudah boleh berfikir apakah bahan dan teknik yang sesuai dalam menghasilkan gambar mereka. Kanak-kanak berkeupayaan bergaul. Di mana kanak-kanak perlu membayangkan pengalaman yang pernah mereka lalui untuk menghasilkan karya yang dikehendaki oleh guru. Emosi yang gembira akan dapat menghasilkan karya yang baik.

Proses melakar. 21 . 3. pensel warna.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. Aplikasi garisan.perspektif.2 Aplikasi alat. teknik mengukur objek mengikut kadar serta hubung kait antara cahaya. membuat garisan. Lukisan merupakan lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. Lukisan bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. kolaj.1 LUKISAN 3. Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. PORTFOLIO KARYA MURID. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. rupa bentuk.1. Pengetahuan asas melukis termasukla asas seni reka. teknik memilih sudut pandangan. Penggunaan media dalam menghasilkan lukisan terhad kepada penggunaan media kering seperti pensel. saiz.1. 3. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. Sebelum melukis kanak-kanak perlu mengetahui pengetahuan asas sebagai persediaan untuk melukis.1 Definisi Mengikut Modul Pembelajaran HBAE1403 Menggambar terbitan Open Universiti Malaysia (2011). pen dan dakwat. pastel. Lukisan juga adalah hasil karya yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. media dan teknik. montaj dan cetakan. arang.

1.Selain daripada teknik lukisan yang diaplikasikan. Pensel dan media merupakan media yang amat digemari oleh pelukis22 . Terdapat tiga jenis perspektif yang sering diaplikasikan dalam lukisan iaitu perspektif satu titik lenyap. Mulakan objek yang kecil kemudian diikuti dengan objek yang besar (saiz ditentukan mengikut kali ganda saiz objek yang kecil) Berbagai-bagai jenis alat. prinsip dan struktur rekaan. Teknik ukuran visual sering digunakan untuk mendapatkan kadar yang betul dan seimbang dalam lukisan. Pensel dan ibu jari digunakan sebagai penanda untuk menentukan saiz objek dalam lukisan.2: Lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang Rujukan: Pendidikan Seni Visual. dan perspektif tiga titik lenyap. bahan dan media yang paling sesuai untuk mendapatkan kesan-kesan tertentu. Rajah 3. Pemahaman terhadap perspektif pula amatlah penting kerana perspektif adalah berbeza apabila objek dilihat dalam kedudukan yang tidak sama. Asas seni reka merangkumi unsur seni. Pelukis perlu menggunakan peralatan. Kefahaman yang mendalam tentang asas seni reka membolehkan murid menghasilkan karya lukisan yang sempurna dan bermutu tinggi. perspektif dua titik lenyap.1. Tetingkap boleh digunakan memfokus sesuatu objek tertentu daripada objek-objek yang terbentang luas dalam pandangan. Kathleen Chee.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 bayang dan bentuk. bentuk ilusi akan kelihatan lebih sempurna apabila dimasukkan kesan cahaya dan bayang. media dan bahan boleh digunakan untuk membuat lukisan.2 menunjukkan contoh lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang. Rajah 3. Pelangi Publishing Group Bhd Pemilihan sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang amat penting dalam penghasilan karya lukisan yang menarik dan bermutu tinggi.

Manakala pen. gosokan. media dan teknik.20 : Contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. Rajah 3.1. Kathleen Chee. lorekan.1. garisan. berus dan dakwat adalah alat dan bahan yang popular di kalangan pelukis moden kini. campuran dan sebagainya. Tahap 1 23 .3 Contoh Karya Murid A. Berikut merupakan contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. lorek silang-menyilang. Teknik-teknik yang sering digunakan untuk melukis termasuk teknik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 pelukis agung pada abad ke -17 dan 18. Pelangi Publishing Group Bhd 3. gurisan. media dan teknik. lakaran. Rujukan : Pendidikan Seni Visual.

Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah asas menggambar. Lukisan ini adalah dalam bidang menggambar . Dalam aktiviti ini guru telah memilih teknik garisan.1. media dan teknik yang sesuai. Di mana guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1.. Peringkat perkembangan kanakkanak ini dari segi psikomotor ialah beliau telah dapat menggerakkan otot tangan untuk menghasilkan gambar..Guru telah memilih tema lukisan alam benda iaitu rama-rama. Murid ini melukis rama-rama dengan melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara terancang. Muridmurid akan meneroka jenis alat. B. Manakala media yang digunakan ialah media kering iaitu kertas lukisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Alat yang digunakan ialah pensel untuk melakar bentuk rama-rama.3A : Contoh Lukisan Alam Benda Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 1 Dinamik Tema: buah-buahan Aktiviti ini dijalankan di dalam kelas tahun 1 Dinamik. Tahap 2 24 .

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.1. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus. Kanak-kanak telah dapat memperkembangkan psikomotor otot tangan dengan mengawal tekanan pensel untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. Lukisan dihasilkan di atas kertas lukisan. Catan juga ialah Lukisan grafik yang mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan. Catan adalah suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain. Catan merupakan satu ciptaan gambar yang berwarna. 3. 25 . Catan ialah sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Beliau telah menggunakan teknik lorekan untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. Catan juga merupakan hasil karya seni yang mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna.2 CATAN 3.1 Definisi Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. kanvas dan dinding.2.3B : Contoh Lukisan Teknik lorekan (kesan cahaya dan bayang) Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 5 Dinamik Tema: buah-buahan Murid ini telah menggunakan pensel sebagai alat untuk menghasilkan lukisannya. Ia juga mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak.

2 Aplikasi alat. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ilah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. Rajah : 3. ITBM Amazon Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. warna minyak.2 Alatan dan bahan catan Sumber: Wendy Jelbert. warna tempera. Penggunaan alat. bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 (Rujukan: HBAE1403 Menggambar. kertas cat air. kain kanvas. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang dihasilkan. Jenis-jenis 26 . Kini di pasaran terjual berbagai jenis alat dan bahan untuk mewarna.Catan Akrilik Langkah demi Langkah. media. Open University Malaysia) 3. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. Sebelum membeli alatan memilih bahan yang tepat dan betul. cat mural.2. media dan teknik. Palet atau bekas membancuh warna Botol untuk mengisi air Kertas lukisan. warna poster. akrilik.2. Alatan dan bahan yang sesuai digunakan ialah:        Pensel untuk membuat lakaran Berbagai jenis berus Berbagai jenis warna seperti warna air. kain atau kertas. permukaan dinding Surat khabar.David Hyde dan Carol Massey (2012) . Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik.

Perkara penting yang perlu diambilkira semasa mengecat ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air. warna sekunder dan warna tertier. Jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna ialah warna asas.20 Contoh catan warna air Sumber : Karya Haron Mokhtar (Google Image) 3.2. Ia adalah faktor utama menentukan kualiti hasil sesebuah catan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan ialah warna poster. warna air. cat Gouache dan Fresco. cat akrilik. Teknik air dan warna poster banyak digunakan oleh murid-murid di sekolah. Tahap 1 27 . warna penggenap dan warna harmoni Rajah 3. Cat tempera. Warna juga boleh dikategorikan kepada beberapa warna. cat minyak.3 Contoh Karya Murid A. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana.2. Warna-warna tersebut boleh digubah atau dihasilkan semula dengan cara gubahan warna sewarna atau monokrom.

2. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. Kanak-kanak ini belum dapat memperkembangkan psikomotornya dengan kawalan berus lukisan bagi warna cat air.3A : Lukisan Cat Air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 2 sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. TAHAP 2 28 . Kanakkanak pada tahap ini amat sukar mengawal otot tangannya mewarna menggunakan cat air B.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran dengan menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air dan bahan kering. Murid ini telah menggunakan pensel untuk melukis lukisannya di atas kertas lukisan.

Belajar Melukis Dengan Kolaj. Guru telah memilih tema pemandangan iaitu alam semula jadi dalam bidang menggambar.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. dikokot dijahit dan sebagainya. Murid ini telah menggunakan warna air dan kertas lukisan sebagai medium asas.1 Definisi Perkataan „kolaj‟ berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud gam iaitu bahan yang digunakan untuk melekatkan objek ke suatu permukaan. (Rujukan Pelangi‟s Team (2004). Terdapat keseimbangan pada hasil karyanya di mana beliau menggunakan teknik satu titik fokus. Boleh juga dibuat gambar timbul atau arca bergantung kepada bahan yang dipilih. malahan boleh dipaku. Warna pula telah diadunkan dengan warna-warna bertona.2. Hasil pembelajarannya ialah murid dapat menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid.3B: Lukisan Cat Air Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula. Pelangi Publishing Group Bhd) 29 . Kolaj bukan sahaja dapat dilekatkan.3. Murid ini telah mencapai objektif aras 1 iaitu mengaplikasi elemen asas seni reka yang sesuai dalam menggambar.3 KOLAJ 3. 3. guru telah membuat rujukan Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 5 sebagai persediaan. Selain itu bukan teknik rata sahaja yang digunakan.

3. potongan gambar dari majalah atau suratkhabar. lalang kering. plasktik pembungkus makanan. keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dilekatkan dan disatukan di atas permukaan. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. Contoh teknik yang sesuai ialah memikirkan tema terlebih dahulu.2Aplikasi alat. Terdapat berbagai jenis gam yang sesuai digunakan dalam proses menghasilkan kolaj. palet. kapas. akrilik dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. pensel ataupen dan kompas. Warna-warna basah seperti cat . Bahan-bahan sampingan pula terdiri daripada papan pengalas. (Rujukan HBAE1403 Menggambar) 3. water colour board. media. gam model dan gesso. kertas eksotik. media dan teknik. berus. gam gel. penggelek. butang. tiub kadbod. illustration board. gambar foto. kertas hiasan. kertas pastel. Untuk menghasilkan sebuah kolaj perlulah seseorang itu menggunakan idea dan kreativitinya sendiri untuk mendapatkan hasil kerja yang cantik dan bermutu. span. bekas air. Pengkarya menggunakan sekeping kadbod yang kuat sebagai dasar. gam tidak kilat. warna air. surat khabar. Teknik mencantuk potongan gambar menjadi satu komposisi. kertas tekap. warna poster.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kolaj ialah satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih. Ia juga merupakan satu teknik menggambar di mana foto. reja reben. kertas majalah. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal pada kolaj tersebut. Contoh gam ialah seperti gam kilat. kertas binaan. Warna yang paling sesuai digunakan ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. setem. plastic tiga segi. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Peralatan digunakan untuk menghasilkan kolaj pula ialah pisau kraf. Kemudian sediakan bahan-bahan yang diperlukan iaiatu racikan kertas atau fabric atau 30 . benang. foam board wood and hard board. kain perca. Ia bertujuan untuk mendapatkan „mood‟ bagi hasil kerja tersebut. Pengkarya kolaj biasanya menjadikan objek di sekeliling mereka sebagai bahan untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja mereka. pembaris. tisu dan sebagainya. Penggunaan bahan dan tema juga perlu diambil kira. Kolaj memberi kebebasan kepada pencipta menggunakan apa sahaja peralatan. gunting. Kolaj juga boleh dihasilkan daripada campuran pasta kering. dan teknik yang dirasakan sesuai. kotak telur. Kertas juga terdiri daripada berbagai jenis iaitu kertas lukisan.

teknik kertas tisu. teknik span dalam kolaj. Antaranya teknik potong kertas dan fabric.3 Contoh karya murid A. teknik media campuran. Berbagai jenis teknik yang boleh diaplikasikan kepada murid di sekolah.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 sebagainya. 3. Sediakan kertas berbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. Tahap 1 31 . kontra pada kolaj. teknik koyak kertas dan fabrik. teknik catan dalam kolaj. Setelah itu tunggu sehingga kering dan sapukan gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. teknik stensil dalam kolaj dan teknik jalinan dalam kolaj. teknik „skraping‟ dalam kolaj. Gam disapukan pada permukaan kertas. teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan. teknik percikan dalam kolaj.3. Ambil cebisan kertas atau fabrik dan tampalkan mengikut gaya tersendiri. teknik tisu dan kertas buangan. Seterusnya buat lakaran pada kertas lukisan.3.. harmoni.2: Contoh Hasil Karya Kolaj Sumber : Google image. Rajah 3.

kertas surat khabar. Alat dan bahan yang digunakan ialah kertas lukisan. Murid ini telah mencapai objektif aras 3 iaitu beliau dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. gam dan warna air. Teknik yang digunakan pula ialah teknik koyak kertas untuk menghasilkan gambar bunga dan daun. Tema yang digunakan ialah tema alam semulajadi. Tahap 2 32 . Selain itu beliau menggunakan teknik catan pada latar belakangnya. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. kertas majalah.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. bahan dan teknik secara kreatif serta dapat membuat penyatuan terhadap hasil kerja. B.3.3A: Contoh Karya Murid ( Koyakan kertas majalah) Sumber : Adik Nazirahafizah bt Salle Kelas : tahun 3 Cerdik Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 3 untuk menjalankan aktiviti ini.

Hasil seni mangandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. Setelah kering. berusdankrayonkami. alam sekitar dan sebagainya. Proses menggambar daripada beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih antara satu sama lain.blogspot. Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu karya montaj. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. beberapa gambar foto untuk menjadi satu komposisi ilustrasi.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah: 3. 3.com. Dalam kerja-kerja seni montaj.1 Definisi Mengikut pencarian di laman blogger.4 MONTAJ 3. kecintaan. peperangan. Penggunaan gambar-gambar daripada media cetak yang berkaitan untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. ia digamkan pada gambar bunga tersebut yang dilukis di atas kertas lukisan.3. bertindih. cetakan yang disusuna supaya bercantum. Beras dan biji-bijian itu di warnakan terlebih dahulu. montaj boleh didefinisikan sebagai menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran.4.3B : Hasil Karya Kolaj Sumber: Adik Siti Zuraini bt Alias Kelas: Tahun 5 Arif Murid ini telah menggunakan beras dan biji-bijian. Boleh juga menggunakan teknik mencantum dalam satu elemen komposisi 33 . kecuaian. majalah.

warna air. Gambar atau ilustrasi daripada majalah atau surat khabar. Bahan terbuang seperti gambar yang dijumpai.1 menunjukkan contoh hasil karya montaj.1: Contoh Montaj Ilustrasi daripada majalah Sumber: Google Image 3. berbagai jenis gam Warna basah seperti tempera.4. pisau pemotong kertas. haiwan dan sebagainya. cawan atau pinggam kertas.2 Aplikasi alat.4. warna poster.4. Gunting. imej kartun dari majalah. 34 . alam semulajadi. dakwat basah dan berus lukisan Gambar atau imej yang telah diimbas dengan mesin pengimbas. Rajah 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 fotografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto.        Gambar foto sebenar iaitu gambar keluarga. media dan teknik Berikut merupakan beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj. Berbagai jenis tiket yang bersesuaian. Rajah 3.

bolehla diandaikan bahawa teknik menghasilkannya adalah lebih kurang sama kerana memerlukan teknik memotong. Walaubagaimanapun montaj ada kelainannya sedikit kerana mempunyai tujuan yang tertentu. montaj alam semulajadi. menampal. Jika kita membuat satu perbandingan antara kolaj dan montaj. Perisian yang boleh digunakan seperti paintbrush. Dalam Huaraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 dan 6 menyasarkan objektif iaitu murid sudah boleh membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dengan berbantukan computer dalam penghasilan kerja-kerja seni mereka. Di sini terdapat beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan iaitu montaj keluarga. montaj figura. Sumber: Google image Berbagai teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan karya montaj.2: Contoh montaj superimpose berbantukan Komputer. montaj campuran.4. montaj berlainan tema. dan mencantum. Terdapat banyak perisian-perisian tertentu bagi membantu menghasilkan karya montaj. Photoshop. montaj corak huruf. montaj alam benda. Pada peringkat ini murid-murid boleh didedahkan dengan penggunaan computer tetapi sekurang-kurangnya aktiviti seni dapat dijalankan dengan cara yang berlainan dari kebiasaannya. montaj tema serupa dan montaj tampalan. digitaj image. montaj haiwan. montaj dari bahan terbuang. Walaupun begitu terserah kepada kebijaksanaan guru untuk mengatasi masalah kekurangan komouter di sekolah. dan Microsoft Word. Pada zaman moden ini teknik montaj diperluaskan dengan penggunaan ICT. 35 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. montaj tiket.

Tema karyanya ialah bungaan.4. Kemudian imej tersebut disusun dan ditampal pada sehelai kertas lukisan untuk menggambarkan keindahan bunga. Murid ini menggunakan gambar-gambar yang dicari di internet.4.3A: Hasil Karya Bidang Montaj Sumber: Adik Misha bt Osman Kelas: Tahun 3 Bijak Murid ini telah dapat mencapai objektif pembelajaran iaitu dapat memilih dan menggunakan bahan. Tahap 1 Rajah 3. 36 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. Gambar tersebut ditampal secara berselang-seli.3 Hasil Karya Murid A. alat dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Kemudian gambar dipotong mengikut segi empat. Beliau telah menggunakan imejimej bunga mawar. Beliau telah menggunakan gambar-gambar daripada imej imbasan.

Tahap 2 Rajah 3. Beliau menggunakan figura manusia untuk menunjukkan wanita yang sihat dan cantik. imaginasi dan fantasi murid secara manual dalam aras 1 iaitu murid dapat memilih. cetakan adalah sebagai hasil kesan daripada gubahan yang direka cipta oleh pelukis pada permukaan blok atau plat dan kemudian dipindahkan ke atas kertas. kain. dan semua karya cetakan dalam sesuatu edisi dianggap sebagai 37 .3B: Contoh Montaj Figura (Hasil karya murid) Sumber : Adik Muhammad Adam Afnan b. 3. Murid perlu mencapai hasil pembelajaran iaitu dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema. meniru.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 B. Di mana dalam aktiviti ini murid ini telah berjaya menghasilkan sebuah karya seperti yang dikehendaki oleh guru. Beliau dapat memilih dan menyusun gambar dengan menarik. Blok atau plat yang sama dapat menghasilkan salinan karya yang serupa. kepingan.5 CETAKAN 3.1 Definisi Menurut Kathleen Chee dalam buku Pendidikan SeniVisual Tingkatan 3 terbitan Pelangi Publishing Sdn Bhd. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu konposisi. plastic dan sebagainya. kad board.5.4. Ini disebut edisi. Mohd Azhar Kelas : Tahun 6 Arif Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pembelajaran Pendidikan Seni Tahun 6 sebagai rujukan.

warna poster. Berbagai jenis cetakan dan berbagai jenis bahan dan peralatan boleh dihasilkan.2 Aplikasi alat. Cetakan juga merupakan satu proses pengulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. penggelek. stamp pad. :  Tahap pengenalan Pada tahap ini guru boleh menggunakan bahan bahan-bahan sedia ada kertas lukisan. daun. Mengikut rujukan modul HBEA1403 pula mendefinisikan cetakan adalah satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. cetakan blok getah. Berikut merupakan contoh bahan-bahan dan alatan yang boleh digunakan mengikut peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. kertas tisu. jenis tumbuhan yang boleh diukir. Di antara bahan dan alat yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. cetakan stensil. sayur-sayuran. kertas lukisan. berus. kadbod. batang pokok. kunci . Pada peringkat pertengahan murid sudah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan ini. Selain itu cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan bahan tertentu. pisau. getah lino dan sebagainya. cetakan mono. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan.  Tahap lanjutan 38 . klip kertas dan sebagainya  Tahap pertengahan Pada tahap ini bolehlah menggunakan cetakan tanah liat. span. krayo. berbagai jenis bungaan. berus. span. warna-warna mural. pensel.5. duit syiling. warna poster. dakwat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 karya asli. berbeza dengan yang lain. bahan dan teknik Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah bergantung kepada tahap kecerdasan murid. stamp pad. cetakan plastisin. 3. cetakan tali. Imej atau gambar yang dihasilkan adalah dengan menggunakan acuan plat. Pelbagai kaedah digunakan untuk menghasilkan cetakan yang mempunyai ciri dan kesan istimewa.wana mural. plastisin. Ia adalah proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. cetakan duo. krayon. sikat. gam berbagai jenis tali. cetakan kentang.

gurisan. media dan teknik yang digunakan. kadbod tebal. Rajah 3. cermin untuk menggelek dakwat lino. 39 . media dan bahan sepeti blok kayu.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Pada tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. kertas lukisan. pemotong stensil yang tajam. cetakan dasar. dan campuran. cetakan benam. Cetakan timbul menggunakan jenis cetakan toreh kayu. Dan akhir sekali ialah cetakan computer dengan menggunakan seni teknologi canggih . dan kolagraf. cetakan stensil. dan cetakan computer. turis kayu. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. turisan iaitu teknik cetakan mengukir. getah lino dan stensil. mengguris atau menuris pada permukaan yang keras seperti kayu dan logam dengan burin. item stensil. Seni cetakan boleh digolongkan dalam lima kumpulan besar iaitu cetakan timbul. toreh lino. blok kayu. teknik bayangan putih. sudu dan sebagainya. linoleum. cetakan potongan kertas. dan cetakan skrin filem. mezotin. pad cetakan surat khabar. Manakala cetakan benam menggunakan jenis cetakan turis kering iaitu teknik cetakan menuris terus ke permukaan plat cetakan. Peralatan yang dicadangkan ialah foam polisterin. sekuji. teknik garis luar gelap dan teknik garisan luar putih. Cetakan datar pula menggunakan planograf.2: Contoh cetakan ikan Sumber : Google image Setiap orang mempunyai teknik yang berbeza dalam menghasilkan cetakan. atau kertas beras. dakwat pekat. pisau . Cetakan stensil pula menggunakan cetakan skrin. silk skrin. Teknik rekabentuk cetakan seperti teknik bayangan gelap.5. akuatin. surat khabar. penggelek. Cetakan yang baik bergantung kepada jenis peralatan.

5. pensel.3A: Hasil Karya cetakan kentang Sumber : Adik Muhammad Hadith Amreil Kelas: Tahun 5 Dinamik Murid ini telah menggunakan bawang yang telah di toreh menjadi bentuk bunga dan kentang untuk mendapatkan kesan daun dan rumput. Bentuk bunga dan daun disusun dan digubah menjadi gambaran taman bunga. 3. maka gosokan akan terhasil.3 Hasil Karya murid A.1 Definisi Gosokan adalah satu proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain. Ia adalah satu proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat disekeliling mereka. Warna air disapu pada kentang tersebut. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat.5. 40 . Tahap 2 Rajah 3. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mendapatkan kesan pada cetakan tersebut.6 GOSOKAN 3. Gosokan adalah satu cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan jalinan pada sesuatu permukaan. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan.6. kemudian dicop pada sehelai kertas lukisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.

mozek. alas meja Pakaian – tali pinggang. kertas surat khabar yang belum bercetak. cermin tingkap. daun-daun. nanas Peralatan rumah. Alatan yang boleh digunakan seperti berbagai jenis pensil. akar-akar Lain-lain – sikat. gelang. dan gosokan potongan kertas. tikar. kertas pengalas rak-rak dapur.        Permukaan kulit buah-buahan yang kasar. tali. gosokan secara pusingan.6. 41 . pensel warna. Hampir kesemua permukaan yang tidak rata akan memberi respon terhadap gosokan.arang semulajadi. gosokan monokrom. Guru memainkan peranan penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dalam kegiatan gosokan.2 Aplikasi alat. alas kaki Aksesori wanita – rantai. Walaupun begitu di peringkat sekolah rendah. bakul rotan. Selain itu terdapat berbagai-bagai teknik gosokan yang boleh digunakan iaitu gosokan satu lapis. Di sini terdapat contoh permukaan yang boleh menghasilkan kesan gosokan. kertas taip dan kertas-kertas yang nipis. media dan teknik terpulang kepada pengkarya sendiri. gosokan beberapa lapisan di tempat yang sama. nona. krayon dan krayon lilin. kapur dan pastel yang berbagai warna. jam tangan Pokok – permukaan kulit pokok.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Gosokan dianggap sebagai satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. topi anyaman. kertas pasir. syiling. gosokan berbagai warna. media dan teknik Alat. permukaan jalan. peralatan. oren.pengayak tepung. beg tangan.tayar.nangka. cempedak. 3. cop getah. tempat duduk. tapak kasut Kenderaan . kertas katrij. Jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan alam semulajadi dan jalinan buatan manusia. bahan dan jenis media terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri.

3 Hasil Karya Murid A. Tahap 1 Rajah : 3.6.6.6. Hasil pembelajaran yang telah di capai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar melalui penerokaan.blogspot.3A Hasil Karya gosokan Sumber : Adik Norazizah bt Ahmad Tahun : 1 Cerdik Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 1.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah : 3.html 3.2 Contoh hasil karya gosokan tema hidupan laut. Beliau telah menggunakan teknik gosokan dengan 42 .com/2011/11/gosokan. Sumber: http://leechoynee.

resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. Kemudian kelopak-kelopak bunga itu gosok pada duit syiling.3B : Hasil karya Teknik gosokan Sumber: Adik Nur Nadia bt Ramli Tahun : 4 Pintar Sebelum melakukan gosokan. Resis bermakna satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang 43 . 7 RESIS 3. B. dan bakul. TAHAP 2 Rajah 3. Manakala gambar pasu pula digosok pada tikar dan tanahnya pula digosok pada permukaan laptop.1 Definisi Resis adalah sebagai satu proses menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. 3. tudung saji.7.6. Mengikut apa yang dinyatakan dalam buku Glosari Seni Lukis. Beliau menggunakan kertas A4 nipis untuk memudahkan proses gosokan. Kemudian beliau menggunakan pensel warna untuk gosokan pada permukaan seperti permukaan laptop. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. adik Nur Nadia telah melukis terlebih dahulu gambar yang dikehendaki pada sehelai kertas.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 menggunakan pensel untuk melukis rama-rama terlebih dahulu.

Dalam proses membuat resis penggunan alatan utama yang digunakan ialah lilin. berbagai jenis kertas.2 Aplikasi alat. kapur tulis.7. Seseorang guru pendidikan seni visual boleh menggunakan kreativitinya sendiri untuk menjalankan aktiviti ini jika difikirkan sesuai dan senang untuk mendapatkan bahan asalkan aktiviti mengikut tema dan tajuk. Antara alatan dan bahan yang boleh digunakan ialah bahan berasaskan lilin seperti lilin biasa. berbagai jenis warna dan berbagai jenis dakwat basah. 3. berbagai jenis kain putih. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan :  Krayon resis dengan warna air  Krayon resis dengan warna poster  Krayon resis dengan warna tempera  Krayon resis dengan dakwat basah  Krayon resis  Kertas lilin resis  Krayon resis batik  Resis dari warna air dan perekat getah  Resis dari warna air lilin biasa  Resis dari kapur dan lilin 44 . media dan teknik. Ini membuatkan hasil kerja resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain daripada yang lain. Dengan cara ini aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidaklah membosankan kerana muridmurid amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 disapu lilin. Satu teknik menggunakan lilin. berbagai jenis pensel. krayon lilin. kryon lilin bertindak sebgai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya.

TAHAP 2 45 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.2 : contoh hasil karya resis krayon dengan warna air.7. Safwan Kelas: Tahun 2 Dinamik B. TAHAP 1 Rajah 3. Sumber : http://berusdankrayonkami.html 3.blogspot.7.3A : Hasil Karya Resis Warna Air dan krayon Sumber: Adik Adam Danish b.7.com/2010/04/resis-media-krayon-watercolour.3 Hasil Karya Murid A.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Beliau telah menggunakan warna krayon untuk membuat garisan pada lukisan. atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan „a speckled granite-style finish‟ yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain. Ia adalah salah satu teknik hiasan catan dengan mendetik. Salleh Kelas : Tahun 5 Dinamik Guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 sebagai panduan sebelum memulakan pengajaran.3B Hasil Karya Resis Krayon dengan Warna air Sumber : Adik Muhammad Adam Ayub b.8. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya.1 Definisi Percikan adalah salah satu aktiviti menggamabr dalam kerja-kerja seni. Percik-percik warna halus disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antic. Satu teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan 46 . 3.7.8 PERCIKAN 3. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran Aras 3 iaitu menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alatan. Beliau menghasilkan karya ini di atas sehelai kertas lukisan. mengetuk.

2 menunjukkan hasil karya teknik percikan. Penggelek cetakan yang berbagai saiz. manila kad dan kertas stensil. Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras. kertas taip. Titikan yang berlainan saiz akan terhasil. Kertas berbagai jenis seperti kertas lukisan. cat dinding.2:Contoh Karya Teknik Percikan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 47 . Ketukan kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas.8. Rajah 3. Selain itu teknik percikan dengan berbagai jenis warna juga boleh digunakan. 3. Warna semburan menggunakan botol atau pistol semburan. media dan teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk. warna poster. Berbagai jenis warna seperti warna air. Berbagai teknik boleh digunakan iaitu teknik mewarnakan latar sebelum memulakan aktiviti percikan. kadbod. warna tempera.8.8. warna minyak. Cara ini lebih cepat. warna plaka dan dakwat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 berus lukisan yang megandungi warna ke atas permukaan rata. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai.2 Aplikasi alat . Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun. Teknik semburan menggunakan pistol spray juga boleh digunakan untuk mendapatkan kesan titikan lebih halus dan seragam. Berus diketuk kuat di tepi tin cat. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sii setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Rajah 3.

mozek campuran. mozek bijian. mozek bahan buangan dan mozek manic. mozek tebuk. Apabila mozek siap. Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. marmar dan seramik di atas permukaan.1 Definisi Mengikut rujukan daripada glosari Seni Lukis. Ia sesuai digunakan pada projekkecil. marmar atau pecahan tembikar. 48 . kayu.my-define:Mosaic) pula menjelaskan bahawa mozek ialah sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca.2 Aplikasi alat. media yang sama diletakkan di atasnya. Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu „direct method‟. Terdapat juga beberapa teknik menghasilkan mozek dan boleh disesuaikan untuk muridmurid sekolah rendah iaitu mozek kertas. gam putih. kadbod. permukaan pasu. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. Ia juga merupakan satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. gam simen. lantai dan sebagainya.com. bahan dan teknik Berbagai jenis kertas boleh digunakan seperti kadbod. mozek fabric. Bahanbahan semulajadi seperti bunga-bunga kering. kertas binaan. mozek cebisan kertas. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian asli diasingkan dari bawah mozek tadi. mozek catan. mozek potongan kertas. berbagai jalinan dan gambar-gambar berwarna.9 MOZEK 3. kertas lukisan. daun kering dan sebagainya. mozek timbul. gam kayu. Bekas untuk emnyimpan carikan kertas juga diperlukan.9. 3. Ia juga merupakan satu imej yang berasingan dan tidak bertindih.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. „indirect method‟ dan „ double indirect method‟.google. kertas surat khabar. kertas menaip. Dapatan daripada internet (http://www. Teknik „indirect method‟ pula ialah proses menghasilkan sesuatu kerja. kertas nota. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. Yang dikatakan „direct method‟ ialah dengan menggambar bahan di atas permukaan seperti kertas.9. Satu media seni di maan kepingan-kepingan kecil kaca. disusun secara bersebelahan. mozek koyakan kertas. Kertas berbagai warna.

9.2: Contoh mozek potongan kertas berbagai bentuk figura haiwan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 3. Perbezaan 49 .9.3 Hasil Karya Murid A.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Beliau menyusun kertas warna yang telah dipotong dan menampalnya pada sehelai kertas lukisan. Tahap 2 Rajah 3.9.3A: Hasil Karya Murid teknik mozek campuran Sumber: Adik Muhammad Hazief b Amriza Kelas: 4 Cerdik Murid ini menggunakan kertas warna yang telah dipotong secara segi empat.

50 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna menunjukkan perbezaan objek dalam gambar. Selain itu beliau menggunakan manic yang disusun bersebelahan secara mozek pada imej buah tembikai.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. LAMPIRAN 51 .

Sebab itu figura ibu lebih diberi penekanan. fleksibel. Kajian ini adalah berdasarkan kepada teori Victor Lowenfeld (1982). Rajah 4. Dalam kajiannya beliau mendapati kanak-kanak mempunyai enam tahap perkembangan artistik. Dr Lowenfeld merupakan tokoh yang mempunyai lulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Art di Bandar yang sama. 52 . Sebanyak dua tahap kanak-kanak di sekolah saya jadikan sebagai kajian iaitu tahap satu yang terdiri daripada murid-murid tahun 1 hingga 3 dan tahap dua yang terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga enam. Pernyataan disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. keaslian dan kepekaan. Beliau juga menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur dengan empat komponen utama iaitu kelancaran. seni juga berkepentingan dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar-pelajar. Kajian ini dapat menunjukkan bahawa perkembangan seni kanak-kanak yang berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat yang alin terutamanya aspek-aspek penggunaan bahan dan media serta pendedahan kepada persekitaran mereka. Beliau percaya bahawa kanakkanak dilahirkan kreatif (1975). MAKLUMAT SOKONGAN Kajian yang telah saya lakukan adalah kajian peringkat perkembangan kanak kanak berumur antara tujuh tahun sehingga 12 tahun.1 menunjukkan tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Lownfeld beranggapan lukisan dapat member pengertian yang tersurat dan tersirat. Vivtor Lowenfeld dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni di mana kecenderungan kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya mempunyai maksud yang tersirat.

mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan. Proses menconteg menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan.1: Tahap perkembangan kanak-kanak Sumber: Victor Lowenfeld (1982) 4. Lukisan mula dihasilkan mengikut tema atau konsep tertentu. 4.1 Peringkat Scribling Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 4. Penekanan lebih diberikan pada cara penyususnan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya. Apabila kanak-kanak telah menguasai pergerakan tangan dan badan. 53 .3 Peringkar Scematic Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis objek berbanding pada peringkat awal tadi.2 Peringkat Pre-Scematic Memperlihatkan peningkatan contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan 4.

4. gabungan pengalaman perceptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif. 54 . Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sift kritikal dengan hasil karya sendiri.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistic dan teliti. Luksan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisannya tidak menarik. Peringkat Dawning Realism Kanak-kank melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu.7 Perkembangan persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintegrasikan asas-asas pengalaman sensori secara berperingkat. Menurut teori Gibson.5 Peringkat Pseudo-naturalistic Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic dalam menghasilkan lukisan. Mereka mula membandigkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistic serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni. Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek dihadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi. 4. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. Pengalaman meginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak. 4.6 Peringkat Period if Decision Merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek.4.

KESIMPULAN Setelah dianalisis berdasarkan contoh-contoh lukisan dari pelbagai peringkat kanakkanak. intelek dan estetik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan dan pertumbuhan yang sihat dari segi fizikal. Menurut Victor Lowenfeld. 55 . Di mana persekitaran kanak-kanak yang sihat dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif. emosi. Hasil kerja seni berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak yang akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga dia membesar. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. sosial. Dengan ini perkembangan kanak-kanak akan berlaku dengan sihat Pengetahuan asas mengenai aktiviti menggambar yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni sebelum ia dapat dilaksanakan dan didedahkan kepada kanakkanak. mental. aktiviti seni dapat disesuaikan mengikut perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. jelas menunjukkan bahawa perkembangan artistic kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh suasana dan persekitaran kanak-kanak itu dibesarkan.

com/2010/04/definisi-montaj.Pelangi publishing Group Bhd Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Mansor bin Abdullah (2002).Pendidikan seni visual.pdf http://wareyzseni. Cerdik Publications Sdn Bhd. Pelangi‟s Team (2004).HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 6.com/muat_turun/Bahan%20PPK/sp/sp_pseni_kbsr. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Rohani bt Abdullah. alat dan bahan.html http://psvisual. Panduan Kurikulum Prasekolah.PTS Profesional Amazon.blogspot.com/2011/04/pengenalan-bidang-menggambar.Com MPH Kathleen Chee (2001). http://www.Sekolah Kebangsaan Bandar Putra.wordpress. Cat Poster. Cerdik Publications Sdn Bhd.com/2009/12/menggambar.blogspot. Mohd Sharani b Ahmad(2003). Bidang menggambar teknik. Nani bt Menon.staripoh. Penerbitan Pelangi Sdn Bhd. Jalan Nuri 34 Bandar Putra.html 56 . Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Abdul Halim Philip Berril (1996). RUJUKAN Panitia Pendidikan Seni Visual.blogspot. 81000 Kulaijaya. Lukisan Cat Minyak.html http://berusdankrayonkami. Lukisan Cat Air. Philip Berril (1996).com/page/3/ http://cikgulala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful