P. 1
127028198-HBAE1403-MENGGAMBAR-820104015498001

127028198-HBAE1403-MENGGAMBAR-820104015498001

|Views: 13|Likes:
Published by Ting Ting Fiona

More info:

Published by: Ting Ting Fiona on Jun 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. PENGENALAN
 • 2.3 CAT AIR
 • 2.4 CAT MINYAK
 • 2.5 CAT POSTER
 • 2.6 PASTEL
 • 3.2.2 Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.3.2Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.4.2 Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.6.2 Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.7.2 Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.8.2 Aplikasi alat , media dan teknik
 • 3.9.2 Aplikasi alat, bahan dan teknik
 • 5. MAKLUMAT SOKONGAN
 • 5. KESIMPULAN
 • 6. RUJUKAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE1403 MENGGAMBAR
SEMESTER SEPTEMBER 2012

SMP KHAS JAN 2011

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NAMA NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

820104015498001 820104-01-5498 ZALIZA BT KAHIR 019-7972756 zalizaazhar@yahoo.com.my JOHOR LEARNING CENTRE

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

ISI KANDUNGAN TAJUK
1. PENGENALAN 2. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR
2.1 DEFINISI MENGGAMBAR 2.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT DAN MEDIA 2.3 CAT AIR 2.3.1 HASIL KARYA MURID 2.4 CAT MINYAK 2.5 CAT POSTER 2.6 PASTEL 2.6.1 HASIL KARYA MURID 2.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR

MUKA SURAT
4-10 11-21
11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-18 18-19 20-21

3. PORTFOLIO KARYA MURID
3.1 LUKISAN
3.1.1 Definisi 3.1.2 Aplikasi alat, media dan teknik 3.1.3 Contoh Karya Murid

22-25
22
22 22-23 24-25

3.2 CATAN
3.2.1 Definisi 3.2.2 Aplikasi Alat,Media dan Teknik 3.2.3 Contoh Karya Murid

26-29
26 26-28 28-29

3.3 KOLAJ
3.3.1 Definisi 3.3.2 Aplikasi Aat, Media dan Teknik 3.3.3 Contoh Karya Murid

29-33
29-30 30-31 32-33

3.4 MONTAJ
3.4.1 Definisi 3.4.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.4.3 Contoh Karya Murid

33-37
33-34 34-35 36-37

3.5 CETAKAN

37-39

2

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

3.5.1 Definisi 3.5.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.5.3 Contoh karya Murid

37-38 38-39 40

3.6 GOSOKAN
3.6.1 Definisi 3.6.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.6.3 Contoh karya Murid

40-43
40-41 41-42 42-43

3.7 RESIS
3.7.1 Definisi 3.7.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.7.3 Contoh karya Murid

43-46
43-44 44-45 45-46

3.8 PERCIKAN
3.8.1 Definisi 3.8.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik

46-47
46-47 47

3.9 MOZEK
3.9.1 Definisi 3.9.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.9.3 Contoh karya Murid

48-49
48 48-49 49-50

4.0 LAMPIRAN

51

4. MAKLUMAT SOKONGAN 5. KESIMPULAN 6. RUJUKAN

52-54 55 56

3

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

1. PENGENALAN
Mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, bidang menggambar adalah satu bidang yang mengasaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Di samping itu menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Bidang menggambar ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Bidang menggambar juga meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar melalui pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini. Selain itu juga, bidang menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Dengan ini murid akan dapat menyelaraskan pemerhatian mereka dan pengalaman mereka dalam aktiviti hasil kerja seni aspek apresiasi hasil kerja perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Menurut pendapat Fisher (1943) menjelaskan terdapat lima tahap perkembangan kreatif kanak-kanak iaitu peringkat rangsangan, peringkat penerokaan, peringkat perancangan, peringkat aktiviti dan peringkat kajian semula. Peringkat-peringkat ini boleh dikaitkan dengan peringkat perkembangan seni kanak-kanak dalam aktiviti menggambar: a) Peringkat Rangsangan Pada peringkat ini, pemikiran kreatif kanak-kanak dirangsang dengan mengemukakan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan sebagainya. Guru perlu membantu murid untuk berinteraksi secara kreatif dan menjelaskan perasaan ingin tahu murid terhadap sesuatu isu. Guru perlu merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal. Contohnya dalam

4

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

aktiviti menggambar guru boleh bertanyakan soalan seperti

Bagaimanakah

suasana kampung datuk anda?, Siapakah yang terdiri dalam ahli keluarga anda?, Di manakah ianya berlaku? dan sebagainya. Daripada soalan yang diajukan, kanak-kanak dapat dirangsang untuk menggambarkan perkara yang dimaksudkan oleh guru mereka. b) Peringkat penerokaan Peringkat penerokaan memerlukan kanak-kanak itu mempunyai pemikiran ke hadapan. Peringkat rangsangan telah berjaya merangsang murid untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan guru mereka.Pada peringkat ini, kanak-kanak yang mempunyai pemikiran kreatif amat gemar mencari jawapan dan penyelesaian melalui pelbagai cara. Contohnya dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan sedaya upaya mencari jawapan melalui pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka akan terokai pengalaman mereka untuk memberikan jawapan yang logik dan kreatif. c) Peringkat perancangan Pada peringkat ini menggalakkan pemikiran untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui perancangan secara verbal, perancangan secara visual dan perancangan secara visual. Dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan mula merancang setelah mereka dapat meneroka segala persoalan dan pengalaman mereka. Perancangan mereka berdasarkan penerokaan yang telah mereka lakukan. Contohnya kanak-kanak akan mula merancang apa yang akan mereka hasilkan hasil daripada penerokaan yang telah dilakukan. Mereka akan cuba merancang lukisan suasana kampung, keluarga dan sebagainya. d) Peringkat aktiviti Pemikiran kreatif bermula dengan set idea . Justeru melahirkan pemikiran kreatif kanak-kanak melalui tindakan setelah merencana segala aktiviti. Pada peringkat ini perancangan dibantu oleh soalan-soalan seperti “Bagaimanakah harus anda mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?” Melalui perancangan yang telah 5

e) Peringkat kajian semula Peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. Keinginan untuk bergerak Pergerakan sememangnya menjadi satu keperluan dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak juga amat suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam kegiatan yang melibatkan fizikal mereka. Dauer dan Pangrazi (1983) menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai 9 keinginan asas mereka. Dalam aktiviti menggambar. Sehubungan dengan itu aktiviti menggambar banyak membantu perkembangan kanak-kanak. warna yang akan digunakan dan sebgainya. Ini adalah supaya perkembangan kanak-kanak itu tidak terbantut dan dapat diperkembangkan mengikut peredaran umunya. Kanak-kanak disuruh untuk memberikan pendapat dank omen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 dibuat. Jika mereka diberi kebebasan untuk meneroka. mental dan emosi mereka. Di mana kanak-kanak sememangnya memerlukan pergerakan untuk perkembangan fizikal. sudah tentu hasil karya mereka akan lebih menarik. Kanak-kanak yang cerdas dan pintar adalah kanak-kanak yang aktif dan sukakan pergerakan. Mereka mempelajari perkara baru melalui pergerakan. Kanak-kanak akan memikirkan medium yang akan digunakan. Pada peringkat ini pemikiran akan memberikan cadangan yang bernas dan logic bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berulang semula. kanak-kanak akan memikirkan pula langkah-langah dalam aktiviti yang yang telah dirancang. Kanak-kanak tidak suka dikongkong kerana setiap hari mereka memerlukan sesuatu yang baru untuk membina pengalaman dan ilmu dalam hidup mereka. Guru juga perlulah memahami naluri semula jadi kanak-kanak dan keinginan asas kanak-kanak yang bersesuaian dengan kecenderungan dan peringkat umur mereka. Cuba bayangkan 6 . kanak-kanak lebih suka meneroka alam sekeliling mereka untuk menghasilkan karya seni. Keinginan asas mereka sangat berkait rapat dengan aktiviti menggambar. Antaranya ialah : 1. Mereka perlu mempelajari sesuatu yang baru.

4. Mereka merasa bangga kerana karya mereka diberi penghargaan dan ditampal untuk tontonan rakan-rakan yang lain. Sifat semulajadi kanak-kanak sukakan penghargaa. 2. mereka akan merasakan diri mereka tidak disisihkan dan masih diterima oleh rakan-rakan dan guru. Di mana saya telah menampal hasil karya murid-murid di papan kenyataan kelas dan sekolah tidak kira sama ada karya mereka cantik atau tidak. Apabila hasil karya mereka dihargai. Kanak-kanak yang berjaya akan lebih bermotivasi untuk terus berjaya jika diberikan pengiktirafan dan pujian. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf Kanak-kanak sememangnya sukakan pujian dan pengiktirafan. tetapi karya mereka tidak mengikut kehendak guru. aktiviti berkumpulan dapat membina perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak di mana mereka dapat bergaul dan berbincang bersama rakan-rakan tanpa rasa rendah diri dan malu. dihargai . saya dapati pendapat Dauer dan Pangrazi ada kebenarannya. Dalam aktiviti menggambar. Apabila pujian dan semangat diberikan. diberi penghargaan dan diterima oleh guru. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli masyarakat. mereka akan terdorong untuk menghasilkan karya yang lebih baik. 3. kanak-kanak yang berjaya menghasilkan sebuah lukisan sama ada menarik atau tidak haruslah diberikan pujian. Jika kanakkanak yang baru belajar melukis.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kanak-kanak yang tidak aktif dan tidak suka keluar rumah. Kanak-kanak inginkan diri mereka disanjung. Daripada pengalaman saya sebagai seorang guru selama sembilan tahun. Ini dapat memberikan semangat kepada mereka untuk terus menghasikan karya yang lebih baik. Contohnya dalam bidang menggambar. dipamerkan . diterima dan dihormati oleh orang lain. guru perlulah memberikan kata-kata pujian dan semangat kepada mereka. Ini adalah bertujuan supaya tidak mematahkan semangat mereka untuk menghasilkan lukisan dan memotivasikan diri mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Secara tidak langsung mereka tidak dapat menghasilkan karya yang menarik kerana mereka tidak dapat berimaginasi tentang pengalaman mereka . sudah pasti pengalaman mereka kurang. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik 7 .

guru membawa murid- murid melawat kawasan sekitar sekolah. Keinginan untuk bersaing Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal yang setara dengan rakan-rakan lain. kanak-kanak kecil tahun satu gemar mennjalani sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di sekolah. 8 . Kanak-kanak akan sedaya upaya melukis kereta mengikut pengalaman yang mereka ada. Muridmurid akan cuba mencari lima jenis pemukaan dengan perasaan seronok kerana diberi kebebasan bergerak untuk meneroka kawasan sekolah. tetapi lukisannya tidak sempurna daripada kawan-kawannya yang lain. Kanak-kanak sangat gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif. Guru tidak boleh terus melemahkan semangat mereka dengan kata-kata negatif. dihargai. 5. Tapi kalau awak buat begini lagi cantik”. Contohnya dalam aktiviti menggambar di sekolah. disanjung. 7. Guru hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada mereka contohnya memberikan pujian seperti “cantik lukisan awak. Keinginan untuk pencapaian kreatif. Contohnya dalam aktiviti menggambar. dan dihormati oleh orang lain. Kanakkanak yang baru belajar melukis gambar kucing. Contohnya guru meminta murid melukis sebuah kereta pada sehelai kertas lukisan. mereka akan melukis gambar kereta yang lebih canggih. Guru akan dapat melihat hasil murid-murid yang sangat menarik dan tidak terlintas di fikiran. 6. Keinginan untuk meneroka Mereka gemar melibatkan diri dalam kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. Apabila kanak-kanak yang kurang pengalaman melihat hasil kerja rakan mereka.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. Guru meminta murid mencari lima contoh gosokan pada permukaan yang boleh dilakukan dalam aktiviti menggambar. mereka akan sedaya upaya menghasilkan gambar kereta yang lebih baik dari rakan mereka. Kanak-kanak akan rasa dihargai dan rasa gembira jika orang lain terus memuji diri mereka walaupun mereka tidak sempurna. Bagi kanak-kanak yang kerap menonton kartun di televisyen. Contohnya dalam aktiviti pendidikan seni.

Jika mereka melukis wajah ibu tersenyum. Secara ringkasnya dapatlah saya nyatakan di sini bahawa guru-guru dan ibu bapa janganlah menyekat keperluan asas kanak-kanak. Dari situ dapat kita lihat perasaan mereka ketika melukis wajah ibu mereka. 8. Soalan soalan yang mereka ajukan sudah tentu untuk meluaskan lagi kefahaman mereka. Mereka telah bersedia dengan semua peralatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan seni. Contohnya apabila guru meminta kanakkanak melukis wajah ibu. menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. Kanak-kanak amat gemarkan aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. mereka akan bertanya kepada guru “bolehkah saya tambah kepak”. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. Contohnya apabila guru meminta murid melukis gambar kereta. Dalam aktiviti p&p pendidikan seni di sekolah. “bolehkan saya buat begini”. Ada sebahagian kanak-kanak yang akan melukis wajah ibu menangis. Dari situ dapat dilihat keinginan mereka yang amat tinggi dalam mencapai peningkatan kreativiti mereka. Secara tidak langsung 9 . wajah ibu tersenyum. kanak-kanak akan bertanyakan banyak soalan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang apa yang dipelajari pada hari itu. “bagaimana saya hendakkan lukisan saya lebih cantik?” dan sebagainya. sudah tentu kanank-kanak itu sedang melalui perasaan yang gembira pada hari itu. Keinginan untuk kefahaman Kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. Keinginan dan perasaan kanak-kanak dapat dilihat melalui pergerakan mereka setiap hari. Justeru itu mereka dapat meneroka. Jika kanak-kanak itu melukis wajah ibu sedih berkemungkinan kanakkanak itu sedang melalui kesedihan atau selalu melihat ibunya bersedih. wajah ibu gembira. wajah ibu sedih dan bermacam-macam lagi. Jika disekat akan menyebabkan pemikiran mereka terkongkong dan membantutkan perkembangan mereka. Akan terhasillah wajah ibu yang berbeza-beza. 9.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Mereka tidak sabar menunggu ketibaan guru pendidikan seni ke kelas mereka.

1 DEFINISI MENGGAMBAR 10 . Mereka akan menjadi kanak-kanak yang pasif. 2. emosi dan kognitif mereka juga terbantut. asalkan ibu bapa dan guru-guru dapat mengawal dan mengawasi mereka daripada melampaui batas. psikomotor. tidak kreatif kreatif dan tidak berfikiran positif.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kemahiran bersosial. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR 2. Oleh itu kanakkanak hendaklah diberi kebebasan untuk memenuhi keperluan asas mereka.

berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. 2. Ia juga merupakan gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jlas tentang sesuatu objek.               Warna pastel Warna air Warna poster Warna pensil Berbagai jenis pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche Akrilik Cat minyak Stensil Kolaj 11 . Representasi visual yang dihasilkan juga adalah dalam bentuk dua dimensi.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan yterhadap sesuatu imej atau objek. MEDIA DAN TEKNIK. Menggambar merupakan sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT. Ia juga mengandungi komposisi artistic yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagi aktiviti menggambar.

pisau lipat. sayuran dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. Apabila dicairkan dengan air di atas palet dan disapu dengan sapu cair dengan berus di atas permukaan kertas. montaj. Rajah 2.cetakan Lilin Cebisan surat khabar atau majalah Bahan semulajadi seperti tumbuhan. gliserin (yang membantu warna lembab dan agen pembasah (yang membantu cat mengalir bebas). kolaj. Cerdik Publication Sdn Bhd 12 . Teknik seperti gosokan. gam arab( gam larut air daripada pokok acacia). Lukisan Cat Air. Cat air mempunyai kualiti lut cahaya yang mempunyai cirri bahantara.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011         Capan. 2.3 CAT AIR cat air ialah bahan bahan campuran pigmen. resis. tiupan. cetakan. dan sebagainya dapat digunakan untuk menghasilkan hasil karya yang menarik dan kreatif. catan.3: Contoh Lukisan cat air.gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna Dalam kegiatan menggambar berbagai teknik boleh digunakan mengikut kesesuaian dan kreativiti pelukis itu. air digunakan untuk mencerahkan warna dan keputihan kertas memantulkan melalui sapu cair. Pelukis cat air tidak menggunakan warna putih. Sumber: Philip Berril (1996).

Tiub lebih mudah digunakan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Berbagai jenis berus boleh digunakan dalam kegiatan cat air. Jenis-jenis berus seperti berus bulu sable kolinsky. Cat air boleh dipicit di dalam palet. sapu cair tepi keras dan basah atas basah. Berbagai teknik sapuan cat air boleh digunakan antaranya sapu cair. 2. Berus leper biasanya dalam gred 1/8” hingga 1 ½ “ Cat air terdapat dalam tiga bentuk iaitu tiub. Berus ada dalam dua bentuk utama iaitu bulat dan leper. berus nilon dan berus sintetik. Berus bulat biasanya dalam gred 0000 hingga 24.1A: Lukisan Cat air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif B. Berus yang lebih besar dan sederhana adalah untuk lukisan umum dan berus bulat yang lebih kecil untuk perincian. TAHAP 2 13 . Berus sapu cair leper pula adalah untuk sapuan warna cair yang besar dan meluas pada kertas lukisan.1 HASIL KARYA MURID (CAT AIR) A.3. ceper dan separuh ceper. TAHAP 1 Rajah 2. sapu cair datar.3. sapu cair bersenggat.

minyak popi . Minyak linsid.4 CAT MINYAK Cat minyak merupakan campuran pewarna dengan minyak yang sedang mongering atau separuh kering.1B:Lukisan Cat Air Tahap2 Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak 2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Cat tersebut apabila didedahkan kepada udara akan teroksida dan mencipta kulit anjal yang mengeras perlahan-lahan di atas permukaan kanvas atau kertas lukisan.minyak bunga matahari dan minyak soya yang dimampat sejuk merupakan minyak yang secara tradisinya banyak digunakan untuk mengeluarkan cat minyak. 14 .3. Berikut merupakan contoh lukisan cat minyak.

blogspot. Cat poster lebih legap kerana sebarang warna walaupun warna yang cerah akan menutupi warna yang gelap. kertas lakar minyak. berus.5 CAT POSTER Seperti cat air. palet. Sumber: http://wehadjoy.4: Contoh Lukisan cat minyak. pencelup. Perbezaan utama cat air dan cat poster ialah cat poster lebih likat dan legap. 15 . anda perlu menggunakan warna putih untuk mendapatkan kesan berwarna putih berbeza dengan cat air. Alatan lain yang diperlukan dalam aktiviti cat minyak ialah alas lukisan cat minyak.com/2010/09/lukisan-cat-minyak-diatas-kanvas. turpentin suling. Manakala cat air lebih lutsinar atau telus. Iaitu jenis cat kotak. berus bulu haiwan. berus bulu sintetik. Capaian:14 Nov 2012 Bahantara cat minyak adalah seperti minyak linsid dimampat sejuk. kanvas teregang. cat poster juga memerlukan air untuk melarut. pisau palet atau pisau lukisan dan topang lukisan. Aktiviti untuk cat minyak tidak digunakan di sekolah rendah. berus bulu sabel. Sifat cat minyak yang sukar untuk dibersihkan menyebabkan guru-guru tidak menggunakan cat minyak sebagai medium pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. spirit putih dan varnis. Peralatan yang digunakan dalam mewarna ct poster lebih kurang sama dengan aktiviti mewarna cat air.html:. Apabila mewarna menggunakan cat poster. Terdapat dua jenis cat minyak yang boleh digunakan iaitu cat alkid griffin dan bar minyak. Guru menggantikan cat minyak dengan cat air atau cat poster kerana ia lebih mudah diurus dan dibersihkan. 2. Cat poster terdapat dalam tiga jenis.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. cat tiub dan cat baling (botol).

Kualitinya tidak akan merosot dan hasil lukisan tidak akan merekah. Sumber: http://rifqirasyad. Ia lembut berdebu dan 16 .blogspot. pastel keras.5: Contoh Lukisan cat poster. Berikut merupakan contoh pastel. pudar atau gelap dimakan usia. Pastel lembut didapati dalam bentuk batang yang bulat.html Capaian:14 Nov 2012 2. Lukisan Pastel. Perkakasnya amat senang untuk disediakan dan boleh dibawa ke mana-mana.com/2012/01/gambar-bentuk. Terdapat empat jenis pastel iaitu pastel lembut. pastel pensel dan pastel minyak. kapur dan tanak liat yang dicampur dengan air. Cerdik Publication Sdn Bhd Pastel lembut diperbuat daripada jirim yang halus.6 PASTEL Pastel merupakan medium yang paling sesuai digunakan di mana-mana.6: Jenis-jenis pastel Sumber: Philip Berril (1996).HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Rajah 2.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 boleh digunakan terus di atas kertas. Ia amat mudah digunakan kerana tidak memerlukan bahantara untuk membancuh. Cerdik Publication Sdn Bhd.pastel keras yang popular ialah krayon. Ia mempunyai hujung mata yang boleh diasah hingga tajam. Pensel pastel boleh digunakan untuk pelbagai jenis subjek. Ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang menitikberatkan perincian. 17 . Pastel keras pula didapati dalam bentuk batang empat segi dan mempunyai sedikit bahan kapur. Rajah di bawah menunjukkan kesan-kesan pensel pastel. Pastel didatangi dalam bentuk pensel biasa yang dibaluti dengan bahan yang diperbuat daripada kayu. Lukisan Pastel. Pastel ini tidak begitu kotor berbanding pastel lembut.ia juga boleh dicampurkan dengan pastel lembut. Ia sedia untuk digunakan oleh semua lapisan umur murid-murid. Rajah 2.61: Kesan-kesan Pensel Pastel Sumber: Philip Berril (1996). Pensel pastel pula adalah warna yang paling popular dan digemari ramai.

Kertas ini terdapat dalam berbagai bentuk dan saiz.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kertas yang digunakan ialah kertas hartrij. Terdapat juga berbagai jenis permukaan daripada permukaan lembut kepada sangat kasar.1 HASIL KARYA MURID A.6.6. PENSEL PASTEL 18 . 2. Kertas ini juga terdapat dalam berbagai warna dan mempunyai tekstur yang berbutir. KRAYON Rajah 2. Kertas ini adalah kertas paling biasa digunakan untuk melukis.1A: contoh Lukisan Pastel Sumber : Adik Nur Syarifah bt Syed Husin Kelas : 3 Bijak B.

7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR Dalam aktiviti menggambar.Contohnya kanak-kanak berumur 5 tahun jika diajar dan dibiasakan dengan penggunaan gunting. Dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat pada persekitaran kanak-kanak seperti kesan garisan tebal. aktiviti menggambar berfungsi melalui aspek berikut: 1. lurus. putus-putus dan sebagainya.1B : Karya Pensel Pastel Sumber: Adik Nurul Huda bt Zamri Kelas : 2 Bijak 2. 19 . terdapat beberapa fungsi dan kepentingannya kepada kanakkanak.6. pendek. secara tidak langsung mereka akan dapat menggunakan gunting untuk memotong kertas dan membuat bentuk.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. nipis. bengkok.Selain itu kanak-kanak juga akan berkebolehan melakukan aktiviti harian mereka secara sendirian. Secara tdak langsung kanak-kanak akan menguasai asas seni reka serta dapat menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan menarik. Hasil daripada rujukan yang telah saya lakukan terhadap modul pembelajaran subjek HBAE1403 Menggambar. Fakulti Pendidikan dan Bahasa keluaran Open University Malaysia. Perkembangan psikomotor Kanak-kanak secara tidak langsung dapat menghasilkan asas menggambar contohnya membuat garisan yang berbagai-bagai rupa dengan pendedahan yang telah dilakukan oleh guru. panjang.

Emosi yang gembira akan dapat menghasilkan karya yang baik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 2. 20 . 3. Selain itu aktiviti menggambar dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka terhadap hasil karya. Mereka akan sering bertanyakan soalan untuk mendapatkan hasil lukisan yang lebih baik. berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka. Kanak-kanak akan berkemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Perkembangan kognitif Pada peringkat kognitif kanak-kanak dilihat dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar secara kreatif. Perkembangan emosi serta sosial Pada peringkat perkembangan emosi serta sosial. Kanak-kanak berkeupayaan bergaul. kanak-kanak dapat dilihat tentang perasaan mereka melalui hasil lukisan mereka. Murid sudah boleh berfikir apakah bahan dan teknik yang sesuai dalam menghasilkan gambar mereka. Di mana kanak-kanak perlu membayangkan pengalaman yang pernah mereka lalui untuk menghasilkan karya yang dikehendaki oleh guru. Manakala perkembangan sosial mereka akan menjadi bertambah baik dengan pergaulan antara rakan-rakan dan guruguru untuk mendapatkan idea berkaitan aktiviti tersebut. Mereka dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza mengikut kemampuan kognitif mereka.

media dan teknik. Lukisan bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. montaj dan cetakan. pastel. kolaj. Proses melakar. 3. teknik mengukur objek mengikut kadar serta hubung kait antara cahaya.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.2 Aplikasi alat. teknik memilih sudut pandangan.1. rupa bentuk. 21 . PORTFOLIO KARYA MURID. Lukisan juga adalah hasil karya yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan.1. pen dan dakwat. membuat garisan. Sebelum melukis kanak-kanak perlu mengetahui pengetahuan asas sebagai persediaan untuk melukis. arang. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. Penggunaan media dalam menghasilkan lukisan terhad kepada penggunaan media kering seperti pensel.1 Definisi Mengikut Modul Pembelajaran HBAE1403 Menggambar terbitan Open Universiti Malaysia (2011). Lukisan merupakan lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. Aplikasi garisan. 3. Pengetahuan asas melukis termasukla asas seni reka.perspektif. saiz. pensel warna.1 LUKISAN 3.

media dan bahan boleh digunakan untuk membuat lukisan. Pelukis perlu menggunakan peralatan. Kefahaman yang mendalam tentang asas seni reka membolehkan murid menghasilkan karya lukisan yang sempurna dan bermutu tinggi. Rajah 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 bayang dan bentuk.2 menunjukkan contoh lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang. Pelangi Publishing Group Bhd Pemilihan sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang amat penting dalam penghasilan karya lukisan yang menarik dan bermutu tinggi. Kathleen Chee. prinsip dan struktur rekaan. Terdapat tiga jenis perspektif yang sering diaplikasikan dalam lukisan iaitu perspektif satu titik lenyap. Tetingkap boleh digunakan memfokus sesuatu objek tertentu daripada objek-objek yang terbentang luas dalam pandangan. Mulakan objek yang kecil kemudian diikuti dengan objek yang besar (saiz ditentukan mengikut kali ganda saiz objek yang kecil) Berbagai-bagai jenis alat. bahan dan media yang paling sesuai untuk mendapatkan kesan-kesan tertentu. Pemahaman terhadap perspektif pula amatlah penting kerana perspektif adalah berbeza apabila objek dilihat dalam kedudukan yang tidak sama.1. bentuk ilusi akan kelihatan lebih sempurna apabila dimasukkan kesan cahaya dan bayang. Pensel dan media merupakan media yang amat digemari oleh pelukis22 . Asas seni reka merangkumi unsur seni. Rajah 3. Teknik ukuran visual sering digunakan untuk mendapatkan kadar yang betul dan seimbang dalam lukisan. Pensel dan ibu jari digunakan sebagai penanda untuk menentukan saiz objek dalam lukisan. dan perspektif tiga titik lenyap.1.Selain daripada teknik lukisan yang diaplikasikan.2: Lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang Rujukan: Pendidikan Seni Visual. perspektif dua titik lenyap.

Manakala pen. berus dan dakwat adalah alat dan bahan yang popular di kalangan pelukis moden kini. lorek silang-menyilang. Rujukan : Pendidikan Seni Visual. lakaran.20 : Contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. gosokan. Kathleen Chee.1. campuran dan sebagainya. Teknik-teknik yang sering digunakan untuk melukis termasuk teknik. media dan teknik. lorekan. Rajah 3.3 Contoh Karya Murid A.1.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 pelukis agung pada abad ke -17 dan 18. gurisan. Tahap 1 23 . media dan teknik. Berikut merupakan contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. Pelangi Publishing Group Bhd 3. garisan.

Muridmurid akan meneroka jenis alat.. Peringkat perkembangan kanakkanak ini dari segi psikomotor ialah beliau telah dapat menggerakkan otot tangan untuk menghasilkan gambar..Guru telah memilih tema lukisan alam benda iaitu rama-rama. Alat yang digunakan ialah pensel untuk melakar bentuk rama-rama.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.3A : Contoh Lukisan Alam Benda Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 1 Dinamik Tema: buah-buahan Aktiviti ini dijalankan di dalam kelas tahun 1 Dinamik. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah asas menggambar. media dan teknik yang sesuai. B.1. Tahap 2 24 . Manakala media yang digunakan ialah media kering iaitu kertas lukisan. Lukisan ini adalah dalam bidang menggambar . Dalam aktiviti ini guru telah memilih teknik garisan. Murid ini melukis rama-rama dengan melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara terancang. Di mana guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1.

2 CATAN 3.3B : Contoh Lukisan Teknik lorekan (kesan cahaya dan bayang) Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 5 Dinamik Tema: buah-buahan Murid ini telah menggunakan pensel sebagai alat untuk menghasilkan lukisannya. Beliau telah menggunakan teknik lorekan untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. Catan juga ialah Lukisan grafik yang mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan. Catan merupakan satu ciptaan gambar yang berwarna.2. 3. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus. kanvas dan dinding.1 Definisi Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Catan adalah suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain. Catan juga merupakan hasil karya seni yang mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. Ia juga mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak. Kanak-kanak telah dapat memperkembangkan psikomotor otot tangan dengan mengawal tekanan pensel untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. 25 .1.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Catan ialah sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Lukisan dihasilkan di atas kertas lukisan.

Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. Kini di pasaran terjual berbagai jenis alat dan bahan untuk mewarna. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ilah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. warna tempera. cat mural.2 Aplikasi alat. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. ITBM Amazon Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Rajah : 3. bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 (Rujukan: HBAE1403 Menggambar. akrilik.2 Alatan dan bahan catan Sumber: Wendy Jelbert. Palet atau bekas membancuh warna Botol untuk mengisi air Kertas lukisan. media. warna minyak. Sebelum membeli alatan memilih bahan yang tepat dan betul.2. Alatan dan bahan yang sesuai digunakan ialah:        Pensel untuk membuat lakaran Berbagai jenis berus Berbagai jenis warna seperti warna air. permukaan dinding Surat khabar.David Hyde dan Carol Massey (2012) . kain kanvas. warna poster. Open University Malaysia) 3.2. Jenis-jenis 26 .Catan Akrilik Langkah demi Langkah. media dan teknik. kain atau kertas. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang dihasilkan. kertas cat air. Penggunaan alat.

cat minyak. Perkara penting yang perlu diambilkira semasa mengecat ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air.2.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan ialah warna poster.3 Contoh Karya Murid A.20 Contoh catan warna air Sumber : Karya Haron Mokhtar (Google Image) 3. Teknik air dan warna poster banyak digunakan oleh murid-murid di sekolah. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. cat akrilik. cat Gouache dan Fresco. warna air. warna sekunder dan warna tertier. Warna-warna tersebut boleh digubah atau dihasilkan semula dengan cara gubahan warna sewarna atau monokrom. Tahap 1 27 . warna penggenap dan warna harmoni Rajah 3. Warna juga boleh dikategorikan kepada beberapa warna. Jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna ialah warna asas. Cat tempera. Ia adalah faktor utama menentukan kualiti hasil sesebuah catan.2.

Kanak-kanak ini belum dapat memperkembangkan psikomotornya dengan kawalan berus lukisan bagi warna cat air.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Kanakkanak pada tahap ini amat sukar mengawal otot tangannya mewarna menggunakan cat air B. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran dengan menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air dan bahan kering. TAHAP 2 28 .2. Murid ini telah menggunakan pensel untuk melukis lukisannya di atas kertas lukisan.3A : Lukisan Cat Air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 2 sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

malahan boleh dipaku. Pelangi Publishing Group Bhd) 29 . Boleh juga dibuat gambar timbul atau arca bergantung kepada bahan yang dipilih. 3. Belajar Melukis Dengan Kolaj.2. Murid ini telah menggunakan warna air dan kertas lukisan sebagai medium asas.3B: Lukisan Cat Air Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula. (Rujukan Pelangi‟s Team (2004). Terdapat keseimbangan pada hasil karyanya di mana beliau menggunakan teknik satu titik fokus.3 KOLAJ 3. Murid ini telah mencapai objektif aras 1 iaitu mengaplikasi elemen asas seni reka yang sesuai dalam menggambar. dikokot dijahit dan sebagainya.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Warna pula telah diadunkan dengan warna-warna bertona. Selain itu bukan teknik rata sahaja yang digunakan. Hasil pembelajarannya ialah murid dapat menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid. Guru telah memilih tema pemandangan iaitu alam semula jadi dalam bidang menggambar.3.1 Definisi Perkataan „kolaj‟ berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud gam iaitu bahan yang digunakan untuk melekatkan objek ke suatu permukaan. guru telah membuat rujukan Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 5 sebagai persediaan. Kolaj bukan sahaja dapat dilekatkan.

Kertas juga terdiri daripada berbagai jenis iaitu kertas lukisan. setem. Penggunaan bahan dan tema juga perlu diambil kira. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. Untuk menghasilkan sebuah kolaj perlulah seseorang itu menggunakan idea dan kreativitinya sendiri untuk mendapatkan hasil kerja yang cantik dan bermutu. plastic tiga segi. illustration board. Contoh gam ialah seperti gam kilat. Kemudian sediakan bahan-bahan yang diperlukan iaiatu racikan kertas atau fabric atau 30 . penggelek. keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dilekatkan dan disatukan di atas permukaan. Terdapat berbagai jenis gam yang sesuai digunakan dalam proses menghasilkan kolaj. span. tisu dan sebagainya. gambar foto. kain perca. kertas eksotik. warna air. bekas air. kertas pastel. pembaris. foam board wood and hard board. kotak telur. potongan gambar dari majalah atau suratkhabar. Peralatan digunakan untuk menghasilkan kolaj pula ialah pisau kraf. Pengkarya menggunakan sekeping kadbod yang kuat sebagai dasar. water colour board. berus. Bahan-bahan sampingan pula terdiri daripada papan pengalas. Ia juga merupakan satu teknik menggambar di mana foto. pensel ataupen dan kompas. surat khabar. Ia bertujuan untuk mendapatkan „mood‟ bagi hasil kerja tersebut. media dan teknik. kertas tekap.3. warna poster. Teknik mencantuk potongan gambar menjadi satu komposisi. Pengkarya kolaj biasanya menjadikan objek di sekeliling mereka sebagai bahan untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja mereka.2Aplikasi alat. Warna-warna basah seperti cat . reja reben. kertas binaan. palet.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kolaj ialah satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih. kapas. benang. gunting. akrilik dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. Warna yang paling sesuai digunakan ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. Contoh teknik yang sesuai ialah memikirkan tema terlebih dahulu. Kolaj juga boleh dihasilkan daripada campuran pasta kering. butang. (Rujukan HBAE1403 Menggambar) 3. tiub kadbod. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. media. kertas hiasan. lalang kering. dan teknik yang dirasakan sesuai. gam model dan gesso. gam gel. kertas majalah. Kolaj memberi kebebasan kepada pencipta menggunakan apa sahaja peralatan. plasktik pembungkus makanan. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal pada kolaj tersebut. gam tidak kilat.

teknik stensil dalam kolaj dan teknik jalinan dalam kolaj..2: Contoh Hasil Karya Kolaj Sumber : Google image. Antaranya teknik potong kertas dan fabric. teknik „skraping‟ dalam kolaj. teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan. Rajah 3. teknik media campuran. teknik percikan dalam kolaj. teknik koyak kertas dan fabrik.3 Contoh karya murid A. harmoni. teknik span dalam kolaj. Seterusnya buat lakaran pada kertas lukisan.3. Tahap 1 31 . Sediakan kertas berbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. teknik kertas tisu. Gam disapukan pada permukaan kertas. Berbagai jenis teknik yang boleh diaplikasikan kepada murid di sekolah. teknik tisu dan kertas buangan. 3. Ambil cebisan kertas atau fabrik dan tampalkan mengikut gaya tersendiri. teknik catan dalam kolaj.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 sebagainya. kontra pada kolaj. Setelah itu tunggu sehingga kering dan sapukan gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek.3.

bahan dan teknik secara kreatif serta dapat membuat penyatuan terhadap hasil kerja. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Murid ini telah mencapai objektif aras 3 iaitu beliau dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. gam dan warna air. B. Tahap 2 32 . kertas surat khabar. Selain itu beliau menggunakan teknik catan pada latar belakangnya.3. kertas majalah.3A: Contoh Karya Murid ( Koyakan kertas majalah) Sumber : Adik Nazirahafizah bt Salle Kelas : tahun 3 Cerdik Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 3 untuk menjalankan aktiviti ini. Tema yang digunakan ialah tema alam semulajadi.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Alat dan bahan yang digunakan ialah kertas lukisan. Teknik yang digunakan pula ialah teknik koyak kertas untuk menghasilkan gambar bunga dan daun.

1 Definisi Mengikut pencarian di laman blogger. montaj boleh didefinisikan sebagai menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran.3B : Hasil Karya Kolaj Sumber: Adik Siti Zuraini bt Alias Kelas: Tahun 5 Arif Murid ini telah menggunakan beras dan biji-bijian. ia digamkan pada gambar bunga tersebut yang dilukis di atas kertas lukisan.com. beberapa gambar foto untuk menjadi satu komposisi ilustrasi.4 MONTAJ 3.blogspot. Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu karya montaj. Proses menggambar daripada beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih antara satu sama lain.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah: 3. Hasil seni mangandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. peperangan.4. 3. Dalam kerja-kerja seni montaj. majalah. bertindih.3. Penggunaan gambar-gambar daripada media cetak yang berkaitan untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. kecintaan. Beras dan biji-bijian itu di warnakan terlebih dahulu. alam sekitar dan sebagainya. Setelah kering. cetakan yang disusuna supaya bercantum. Boleh juga menggunakan teknik mencantum dalam satu elemen komposisi 33 . kecuaian. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. berusdankrayonkami.

Rajah 3. alam semulajadi. warna poster.2 Aplikasi alat.1 menunjukkan contoh hasil karya montaj. pisau pemotong kertas. Gambar atau ilustrasi daripada majalah atau surat khabar.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 fotografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto.1: Contoh Montaj Ilustrasi daripada majalah Sumber: Google Image 3. Gunting. imej kartun dari majalah. dakwat basah dan berus lukisan Gambar atau imej yang telah diimbas dengan mesin pengimbas. cawan atau pinggam kertas. berbagai jenis gam Warna basah seperti tempera.4. warna air. Bahan terbuang seperti gambar yang dijumpai. haiwan dan sebagainya.4. 34 .        Gambar foto sebenar iaitu gambar keluarga. Berbagai jenis tiket yang bersesuaian. media dan teknik Berikut merupakan beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj. Rajah 3.4.

montaj alam semulajadi. Dalam Huaraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 dan 6 menyasarkan objektif iaitu murid sudah boleh membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dengan berbantukan computer dalam penghasilan kerja-kerja seni mereka. Terdapat banyak perisian-perisian tertentu bagi membantu menghasilkan karya montaj.2: Contoh montaj superimpose berbantukan Komputer. montaj berlainan tema. digitaj image. montaj figura. Pada peringkat ini murid-murid boleh didedahkan dengan penggunaan computer tetapi sekurang-kurangnya aktiviti seni dapat dijalankan dengan cara yang berlainan dari kebiasaannya. Walaupun begitu terserah kepada kebijaksanaan guru untuk mengatasi masalah kekurangan komouter di sekolah. 35 . Walaubagaimanapun montaj ada kelainannya sedikit kerana mempunyai tujuan yang tertentu. Perisian yang boleh digunakan seperti paintbrush.4. montaj dari bahan terbuang.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Sumber: Google image Berbagai teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan karya montaj. Jika kita membuat satu perbandingan antara kolaj dan montaj. bolehla diandaikan bahawa teknik menghasilkannya adalah lebih kurang sama kerana memerlukan teknik memotong. Photoshop. menampal. dan mencantum. dan Microsoft Word. montaj campuran. montaj tiket. Di sini terdapat beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan iaitu montaj keluarga. montaj alam benda. montaj haiwan. montaj corak huruf. Pada zaman moden ini teknik montaj diperluaskan dengan penggunaan ICT. montaj tema serupa dan montaj tampalan.

Beliau telah menggunakan imejimej bunga mawar. Kemudian gambar dipotong mengikut segi empat. Gambar tersebut ditampal secara berselang-seli. Tahap 1 Rajah 3. Tema karyanya ialah bungaan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. 36 . Beliau telah menggunakan gambar-gambar daripada imej imbasan. alat dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar.3 Hasil Karya Murid A. Kemudian imej tersebut disusun dan ditampal pada sehelai kertas lukisan untuk menggambarkan keindahan bunga.3A: Hasil Karya Bidang Montaj Sumber: Adik Misha bt Osman Kelas: Tahun 3 Bijak Murid ini telah dapat mencapai objektif pembelajaran iaitu dapat memilih dan menggunakan bahan.4.4. Murid ini menggunakan gambar-gambar yang dicari di internet.

Beliau dapat memilih dan menyusun gambar dengan menarik. Murid perlu mencapai hasil pembelajaran iaitu dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema.4. cetakan adalah sebagai hasil kesan daripada gubahan yang direka cipta oleh pelukis pada permukaan blok atau plat dan kemudian dipindahkan ke atas kertas. Blok atau plat yang sama dapat menghasilkan salinan karya yang serupa.3B: Contoh Montaj Figura (Hasil karya murid) Sumber : Adik Muhammad Adam Afnan b. imaginasi dan fantasi murid secara manual dalam aras 1 iaitu murid dapat memilih. dan semua karya cetakan dalam sesuatu edisi dianggap sebagai 37 . plastic dan sebagainya. 3. kepingan.5 CETAKAN 3.1 Definisi Menurut Kathleen Chee dalam buku Pendidikan SeniVisual Tingkatan 3 terbitan Pelangi Publishing Sdn Bhd. meniru. kain.5.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 B. Di mana dalam aktiviti ini murid ini telah berjaya menghasilkan sebuah karya seperti yang dikehendaki oleh guru. Ini disebut edisi. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu konposisi. Beliau menggunakan figura manusia untuk menunjukkan wanita yang sihat dan cantik. Tahap 2 Rajah 3. Mohd Azhar Kelas : Tahun 6 Arif Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pembelajaran Pendidikan Seni Tahun 6 sebagai rujukan. kad board.

sikat.  Tahap lanjutan 38 . warna poster. stamp pad. warna poster. kertas tisu. bahan dan teknik Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah bergantung kepada tahap kecerdasan murid. Berikut merupakan contoh bahan-bahan dan alatan yang boleh digunakan mengikut peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. cetakan tali. kadbod. penggelek. batang pokok. plastisin. kertas lukisan. span. kunci . cetakan plastisin. Di antara bahan dan alat yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. Pada peringkat pertengahan murid sudah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan ini. Pelbagai kaedah digunakan untuk menghasilkan cetakan yang mempunyai ciri dan kesan istimewa. krayo. Ia adalah proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. cetakan blok getah.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 karya asli. Mengikut rujukan modul HBEA1403 pula mendefinisikan cetakan adalah satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. :  Tahap pengenalan Pada tahap ini guru boleh menggunakan bahan bahan-bahan sedia ada kertas lukisan. berus.wana mural. stamp pad. Berbagai jenis cetakan dan berbagai jenis bahan dan peralatan boleh dihasilkan. sayur-sayuran. cetakan mono. 3. Imej atau gambar yang dihasilkan adalah dengan menggunakan acuan plat. cetakan duo. jenis tumbuhan yang boleh diukir. Cetakan juga merupakan satu proses pengulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. dakwat.5. gam berbagai jenis tali. pisau.2 Aplikasi alat. berbagai jenis bungaan. pensel. cetakan stensil. getah lino dan sebagainya. warna-warna mural. Selain itu cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan bahan tertentu. cetakan kentang. klip kertas dan sebagainya  Tahap pertengahan Pada tahap ini bolehlah menggunakan cetakan tanah liat. duit syiling. krayon. daun. span. berus. berbeza dengan yang lain.

Cetakan yang baik bergantung kepada jenis peralatan. 39 . cetakan dasar. mengguris atau menuris pada permukaan yang keras seperti kayu dan logam dengan burin. Cetakan timbul menggunakan jenis cetakan toreh kayu. Dan akhir sekali ialah cetakan computer dengan menggunakan seni teknologi canggih . pemotong stensil yang tajam. teknik bayangan putih.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Pada tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. Teknik rekabentuk cetakan seperti teknik bayangan gelap. silk skrin. dan cetakan skrin filem. blok kayu. dan cetakan computer. cermin untuk menggelek dakwat lino. linoleum. dan kolagraf. item stensil. cetakan benam.5. cetakan potongan kertas. dakwat pekat. akuatin. turisan iaitu teknik cetakan mengukir. pisau . Cetakan datar pula menggunakan planograf. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. pad cetakan surat khabar. cetakan stensil. dan campuran. kadbod tebal. toreh lino. gurisan. Manakala cetakan benam menggunakan jenis cetakan turis kering iaitu teknik cetakan menuris terus ke permukaan plat cetakan. turis kayu. media dan bahan sepeti blok kayu. atau kertas beras. sekuji. Rajah 3. penggelek. Seni cetakan boleh digolongkan dalam lima kumpulan besar iaitu cetakan timbul. Cetakan stensil pula menggunakan cetakan skrin. media dan teknik yang digunakan. kertas lukisan.2: Contoh cetakan ikan Sumber : Google image Setiap orang mempunyai teknik yang berbeza dalam menghasilkan cetakan. getah lino dan stensil. Peralatan yang dicadangkan ialah foam polisterin. sudu dan sebagainya. surat khabar. mezotin. teknik garis luar gelap dan teknik garisan luar putih.

Warna air disapu pada kentang tersebut. Gosokan adalah satu cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan jalinan pada sesuatu permukaan. kemudian dicop pada sehelai kertas lukisan.5. Ia adalah satu proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat disekeliling mereka.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.1 Definisi Gosokan adalah satu proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan.5.3 Hasil Karya murid A. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan.6 GOSOKAN 3. pensel. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mendapatkan kesan pada cetakan tersebut. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat.6.3A: Hasil Karya cetakan kentang Sumber : Adik Muhammad Hadith Amreil Kelas: Tahun 5 Dinamik Murid ini telah menggunakan bawang yang telah di toreh menjadi bentuk bunga dan kentang untuk mendapatkan kesan daun dan rumput. 3. maka gosokan akan terhasil. Bentuk bunga dan daun disusun dan digubah menjadi gambaran taman bunga. Tahap 2 Rajah 3. 40 .

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Gosokan dianggap sebagai satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. peralatan. kertas surat khabar yang belum bercetak. tapak kasut Kenderaan .tayar. topi anyaman.pengayak tepung. Selain itu terdapat berbagai-bagai teknik gosokan yang boleh digunakan iaitu gosokan satu lapis. Hampir kesemua permukaan yang tidak rata akan memberi respon terhadap gosokan. gosokan beberapa lapisan di tempat yang sama.nangka. cempedak. media dan teknik Alat.        Permukaan kulit buah-buahan yang kasar. kertas katrij. Guru memainkan peranan penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dalam kegiatan gosokan. Di sini terdapat contoh permukaan yang boleh menghasilkan kesan gosokan. nanas Peralatan rumah. kertas pengalas rak-rak dapur. syiling. mozek. kertas pasir. dan gosokan potongan kertas.2 Aplikasi alat. media dan teknik terpulang kepada pengkarya sendiri. 41 . bakul rotan. nona. beg tangan. tali. tempat duduk. jam tangan Pokok – permukaan kulit pokok. gosokan monokrom. gelang. 3.6. alas meja Pakaian – tali pinggang. gosokan secara pusingan. pensel warna. kertas taip dan kertas-kertas yang nipis. krayon dan krayon lilin. permukaan jalan. akar-akar Lain-lain – sikat. Walaupun begitu di peringkat sekolah rendah. bahan dan jenis media terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. cop getah. tikar. gosokan berbagai warna. oren.arang semulajadi. alas kaki Aksesori wanita – rantai. Alatan yang boleh digunakan seperti berbagai jenis pensil. cermin tingkap. Jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan alam semulajadi dan jalinan buatan manusia. kapur dan pastel yang berbagai warna. daun-daun.

Beliau telah menggunakan teknik gosokan dengan 42 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah : 3.6.blogspot.3 Hasil Karya Murid A.6.3A Hasil Karya gosokan Sumber : Adik Norazizah bt Ahmad Tahun : 1 Cerdik Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 1.6.com/2011/11/gosokan.html 3. Tahap 1 Rajah : 3.2 Contoh hasil karya gosokan tema hidupan laut. Hasil pembelajaran yang telah di capai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar melalui penerokaan. Sumber: http://leechoynee.

3B : Hasil karya Teknik gosokan Sumber: Adik Nur Nadia bt Ramli Tahun : 4 Pintar Sebelum melakukan gosokan. Kemudian beliau menggunakan pensel warna untuk gosokan pada permukaan seperti permukaan laptop.7. Manakala gambar pasu pula digosok pada tikar dan tanahnya pula digosok pada permukaan laptop.1 Definisi Resis adalah sebagai satu proses menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. adik Nur Nadia telah melukis terlebih dahulu gambar yang dikehendaki pada sehelai kertas. 3. resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. tudung saji. B. dan bakul. Beliau menggunakan kertas A4 nipis untuk memudahkan proses gosokan. Resis bermakna satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang 43 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 menggunakan pensel untuk melukis rama-rama terlebih dahulu. Mengikut apa yang dinyatakan dalam buku Glosari Seni Lukis. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. 7 RESIS 3. Kemudian kelopak-kelopak bunga itu gosok pada duit syiling.6. TAHAP 2 Rajah 3.

3.2 Aplikasi alat. krayon lilin.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 disapu lilin. berbagai jenis kain putih. berbagai jenis kertas.7. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan :  Krayon resis dengan warna air  Krayon resis dengan warna poster  Krayon resis dengan warna tempera  Krayon resis dengan dakwat basah  Krayon resis  Kertas lilin resis  Krayon resis batik  Resis dari warna air dan perekat getah  Resis dari warna air lilin biasa  Resis dari kapur dan lilin 44 . berbagai jenis pensel. kryon lilin bertindak sebgai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Antara alatan dan bahan yang boleh digunakan ialah bahan berasaskan lilin seperti lilin biasa. media dan teknik. Ini membuatkan hasil kerja resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain daripada yang lain. kapur tulis. Dalam proses membuat resis penggunan alatan utama yang digunakan ialah lilin. berbagai jenis warna dan berbagai jenis dakwat basah. Satu teknik menggunakan lilin. Dengan cara ini aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidaklah membosankan kerana muridmurid amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. Seseorang guru pendidikan seni visual boleh menggunakan kreativitinya sendiri untuk menjalankan aktiviti ini jika difikirkan sesuai dan senang untuk mendapatkan bahan asalkan aktiviti mengikut tema dan tajuk.

blogspot.3A : Hasil Karya Resis Warna Air dan krayon Sumber: Adik Adam Danish b.TAHAP 2 45 .html 3.7. Safwan Kelas: Tahun 2 Dinamik B.7.com/2010/04/resis-media-krayon-watercolour.7. Sumber : http://berusdankrayonkami.3 Hasil Karya Murid A. TAHAP 1 Rajah 3.2 : contoh hasil karya resis krayon dengan warna air.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.

mengetuk. Ia adalah salah satu teknik hiasan catan dengan mendetik. 3.7.3B Hasil Karya Resis Krayon dengan Warna air Sumber : Adik Muhammad Adam Ayub b. Percik-percik warna halus disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antic. Salleh Kelas : Tahun 5 Dinamik Guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 sebagai panduan sebelum memulakan pengajaran.1 Definisi Percikan adalah salah satu aktiviti menggamabr dalam kerja-kerja seni. Beliau telah menggunakan warna krayon untuk membuat garisan pada lukisan. Satu teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan 46 . Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran Aras 3 iaitu menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alatan. atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan „a speckled granite-style finish‟ yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.8. Beliau menghasilkan karya ini di atas sehelai kertas lukisan.8 PERCIKAN 3. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya.

8. cat dinding. 3. warna tempera. manila kad dan kertas stensil. Kertas berbagai jenis seperti kertas lukisan. Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun.2:Contoh Karya Teknik Percikan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 47 . Berbagai jenis warna seperti warna air. Berus diketuk kuat di tepi tin cat. Rajah 3.2 Aplikasi alat . Rajah 3. Selain itu teknik percikan dengan berbagai jenis warna juga boleh digunakan. Berbagai teknik boleh digunakan iaitu teknik mewarnakan latar sebelum memulakan aktiviti percikan. warna plaka dan dakwat. warna minyak. warna poster. Titikan yang berlainan saiz akan terhasil. kadbod. Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras. Teknik semburan menggunakan pistol spray juga boleh digunakan untuk mendapatkan kesan titikan lebih halus dan seragam.2 menunjukkan hasil karya teknik percikan. media dan teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 berus lukisan yang megandungi warna ke atas permukaan rata. Warna semburan menggunakan botol atau pistol semburan. Cara ini lebih cepat. kertas taip.8.8. Ketukan kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sii setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Penggelek cetakan yang berbagai saiz.

mozek cebisan kertas.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. Bahanbahan semulajadi seperti bunga-bunga kering. daun kering dan sebagainya.my-define:Mosaic) pula menjelaskan bahawa mozek ialah sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. kertas nota. Dapatan daripada internet (http://www. marmar dan seramik di atas permukaan. gam kayu.9. „indirect method‟ dan „ double indirect method‟. Yang dikatakan „direct method‟ ialah dengan menggambar bahan di atas permukaan seperti kertas. Satu media seni di maan kepingan-kepingan kecil kaca. mozek bijian. kertas menaip. Teknik „indirect method‟ pula ialah proses menghasilkan sesuatu kerja. disusun secara bersebelahan.com. gam simen. Ia sesuai digunakan pada projekkecil. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. media yang sama diletakkan di atasnya. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian asli diasingkan dari bawah mozek tadi.9.1 Definisi Mengikut rujukan daripada glosari Seni Lukis. kertas surat khabar. Ia juga merupakan satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. Terdapat juga beberapa teknik menghasilkan mozek dan boleh disesuaikan untuk muridmurid sekolah rendah iaitu mozek kertas. mozek bahan buangan dan mozek manic. permukaan pasu. kayu.google. kertas lukisan. bahan dan teknik Berbagai jenis kertas boleh digunakan seperti kadbod. mozek catan. mozek timbul. mozek potongan kertas. mozek campuran. mozek tebuk. gam putih.2 Aplikasi alat. kadbod. Kertas berbagai warna. mozek fabric. kertas binaan.9 MOZEK 3. marmar atau pecahan tembikar. mozek koyakan kertas. 3. lantai dan sebagainya. Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. Ia juga merupakan satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. berbagai jalinan dan gambar-gambar berwarna. 48 . Bekas untuk emnyimpan carikan kertas juga diperlukan. Apabila mozek siap. Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu „direct method‟.

9.3 Hasil Karya Murid A.2: Contoh mozek potongan kertas berbagai bentuk figura haiwan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 3.9.9. Beliau menyusun kertas warna yang telah dipotong dan menampalnya pada sehelai kertas lukisan.3A: Hasil Karya Murid teknik mozek campuran Sumber: Adik Muhammad Hazief b Amriza Kelas: 4 Cerdik Murid ini menggunakan kertas warna yang telah dipotong secara segi empat. Perbezaan 49 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Tahap 2 Rajah 3.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna menunjukkan perbezaan objek dalam gambar. 50 . Selain itu beliau menggunakan manic yang disusun bersebelahan secara mozek pada imej buah tembikai.

LAMPIRAN 51 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Beliau percaya bahawa kanakkanak dilahirkan kreatif (1975). Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya. Dr Lowenfeld merupakan tokoh yang mempunyai lulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Art di Bandar yang sama.1 menunjukkan tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. keaslian dan kepekaan. Rajah 4. seni juga berkepentingan dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar-pelajar. Kajian ini adalah berdasarkan kepada teori Victor Lowenfeld (1982). Lownfeld beranggapan lukisan dapat member pengertian yang tersurat dan tersirat. Dalam kajiannya beliau mendapati kanak-kanak mempunyai enam tahap perkembangan artistik. 52 . Sebanyak dua tahap kanak-kanak di sekolah saya jadikan sebagai kajian iaitu tahap satu yang terdiri daripada murid-murid tahun 1 hingga 3 dan tahap dua yang terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga enam. Beliau juga menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur dengan empat komponen utama iaitu kelancaran. Sebab itu figura ibu lebih diberi penekanan. fleksibel. Pernyataan disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. MAKLUMAT SOKONGAN Kajian yang telah saya lakukan adalah kajian peringkat perkembangan kanak kanak berumur antara tujuh tahun sehingga 12 tahun. Vivtor Lowenfeld dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni di mana kecenderungan kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya mempunyai maksud yang tersirat. Kajian ini dapat menunjukkan bahawa perkembangan seni kanak-kanak yang berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat yang alin terutamanya aspek-aspek penggunaan bahan dan media serta pendedahan kepada persekitaran mereka.

Apabila kanak-kanak telah menguasai pergerakan tangan dan badan.1 Peringkat Scribling Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. Proses menconteg menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.1: Tahap perkembangan kanak-kanak Sumber: Victor Lowenfeld (1982) 4.3 Peringkar Scematic Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis objek berbanding pada peringkat awal tadi. Lukisan mula dihasilkan mengikut tema atau konsep tertentu. Penekanan lebih diberikan pada cara penyususnan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya. 53 .2 Peringkat Pre-Scematic Memperlihatkan peningkatan contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan 4. 4.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 4.

4. gabungan pengalaman perceptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sift kritikal dengan hasil karya sendiri. 4. 54 .7 Perkembangan persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintegrasikan asas-asas pengalaman sensori secara berperingkat.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif. Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek dihadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi.6 Peringkat Period if Decision Merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. Peringkat Dawning Realism Kanak-kank melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu. 4. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistic dan teliti. Menurut teori Gibson.5 Peringkat Pseudo-naturalistic Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic dalam menghasilkan lukisan. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. Pengalaman meginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak. Mereka mula membandigkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistic serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. Luksan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisannya tidak menarik. 4.

Dengan ini perkembangan kanak-kanak akan berlaku dengan sihat Pengetahuan asas mengenai aktiviti menggambar yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni sebelum ia dapat dilaksanakan dan didedahkan kepada kanakkanak. sosial. KESIMPULAN Setelah dianalisis berdasarkan contoh-contoh lukisan dari pelbagai peringkat kanakkanak. mental. Pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan dan pertumbuhan yang sihat dari segi fizikal. 55 . aktiviti seni dapat disesuaikan mengikut perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Hasil kerja seni berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak yang akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga dia membesar. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Menurut Victor Lowenfeld. jelas menunjukkan bahawa perkembangan artistic kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh suasana dan persekitaran kanak-kanak itu dibesarkan. intelek dan estetik. emosi.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Di mana persekitaran kanak-kanak yang sihat dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif.

blogspot.Pendidikan seni visual. 81000 Kulaijaya. alat dan bahan. Lukisan Cat Air.html 56 .com/muat_turun/Bahan%20PPK/sp/sp_pseni_kbsr.html http://psvisual.Com MPH Kathleen Chee (2001). Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Abdul Halim Philip Berril (1996). Jalan Nuri 34 Bandar Putra. Lukisan Cat Minyak. Philip Berril (1996). Pelangi‟s Team (2004).HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 6. Penerbitan Pelangi Sdn Bhd. Nani bt Menon.com/2009/12/menggambar.wordpress. RUJUKAN Panitia Pendidikan Seni Visual. Panduan Kurikulum Prasekolah.Pelangi publishing Group Bhd Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Mansor bin Abdullah (2002).com/page/3/ http://cikgulala.pdf http://wareyzseni. Bidang menggambar teknik. http://www.PTS Profesional Amazon. Cerdik Publications Sdn Bhd. Cerdik Publications Sdn Bhd.com/2010/04/definisi-montaj. Mohd Sharani b Ahmad(2003).blogspot. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Rohani bt Abdullah.blogspot.Sekolah Kebangsaan Bandar Putra.html http://berusdankrayonkami.staripoh.com/2011/04/pengenalan-bidang-menggambar. Cat Poster.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->