P. 1
127028198-HBAE1403-MENGGAMBAR-820104015498001

127028198-HBAE1403-MENGGAMBAR-820104015498001

|Views: 13|Likes:
Published by Ting Ting Fiona

More info:

Published by: Ting Ting Fiona on Jun 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. PENGENALAN
 • 2.3 CAT AIR
 • 2.4 CAT MINYAK
 • 2.5 CAT POSTER
 • 2.6 PASTEL
 • 3.2.2 Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.3.2Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.4.2 Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.6.2 Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.7.2 Aplikasi alat, media dan teknik
 • 3.8.2 Aplikasi alat , media dan teknik
 • 3.9.2 Aplikasi alat, bahan dan teknik
 • 5. MAKLUMAT SOKONGAN
 • 5. KESIMPULAN
 • 6. RUJUKAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE1403 MENGGAMBAR
SEMESTER SEPTEMBER 2012

SMP KHAS JAN 2011

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NAMA NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

820104015498001 820104-01-5498 ZALIZA BT KAHIR 019-7972756 zalizaazhar@yahoo.com.my JOHOR LEARNING CENTRE

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

ISI KANDUNGAN TAJUK
1. PENGENALAN 2. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR
2.1 DEFINISI MENGGAMBAR 2.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT DAN MEDIA 2.3 CAT AIR 2.3.1 HASIL KARYA MURID 2.4 CAT MINYAK 2.5 CAT POSTER 2.6 PASTEL 2.6.1 HASIL KARYA MURID 2.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR

MUKA SURAT
4-10 11-21
11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-18 18-19 20-21

3. PORTFOLIO KARYA MURID
3.1 LUKISAN
3.1.1 Definisi 3.1.2 Aplikasi alat, media dan teknik 3.1.3 Contoh Karya Murid

22-25
22
22 22-23 24-25

3.2 CATAN
3.2.1 Definisi 3.2.2 Aplikasi Alat,Media dan Teknik 3.2.3 Contoh Karya Murid

26-29
26 26-28 28-29

3.3 KOLAJ
3.3.1 Definisi 3.3.2 Aplikasi Aat, Media dan Teknik 3.3.3 Contoh Karya Murid

29-33
29-30 30-31 32-33

3.4 MONTAJ
3.4.1 Definisi 3.4.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.4.3 Contoh Karya Murid

33-37
33-34 34-35 36-37

3.5 CETAKAN

37-39

2

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

3.5.1 Definisi 3.5.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.5.3 Contoh karya Murid

37-38 38-39 40

3.6 GOSOKAN
3.6.1 Definisi 3.6.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.6.3 Contoh karya Murid

40-43
40-41 41-42 42-43

3.7 RESIS
3.7.1 Definisi 3.7.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.7.3 Contoh karya Murid

43-46
43-44 44-45 45-46

3.8 PERCIKAN
3.8.1 Definisi 3.8.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik

46-47
46-47 47

3.9 MOZEK
3.9.1 Definisi 3.9.2 Aplikasi Alat, Media dan Teknik 3.9.3 Contoh karya Murid

48-49
48 48-49 49-50

4.0 LAMPIRAN

51

4. MAKLUMAT SOKONGAN 5. KESIMPULAN 6. RUJUKAN

52-54 55 56

3

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

1. PENGENALAN
Mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, bidang menggambar adalah satu bidang yang mengasaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Di samping itu menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Bidang menggambar ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Bidang menggambar juga meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar melalui pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini. Selain itu juga, bidang menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Dengan ini murid akan dapat menyelaraskan pemerhatian mereka dan pengalaman mereka dalam aktiviti hasil kerja seni aspek apresiasi hasil kerja perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Menurut pendapat Fisher (1943) menjelaskan terdapat lima tahap perkembangan kreatif kanak-kanak iaitu peringkat rangsangan, peringkat penerokaan, peringkat perancangan, peringkat aktiviti dan peringkat kajian semula. Peringkat-peringkat ini boleh dikaitkan dengan peringkat perkembangan seni kanak-kanak dalam aktiviti menggambar: a) Peringkat Rangsangan Pada peringkat ini, pemikiran kreatif kanak-kanak dirangsang dengan mengemukakan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan sebagainya. Guru perlu membantu murid untuk berinteraksi secara kreatif dan menjelaskan perasaan ingin tahu murid terhadap sesuatu isu. Guru perlu merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal. Contohnya dalam

4

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011

aktiviti menggambar guru boleh bertanyakan soalan seperti

Bagaimanakah

suasana kampung datuk anda?, Siapakah yang terdiri dalam ahli keluarga anda?, Di manakah ianya berlaku? dan sebagainya. Daripada soalan yang diajukan, kanak-kanak dapat dirangsang untuk menggambarkan perkara yang dimaksudkan oleh guru mereka. b) Peringkat penerokaan Peringkat penerokaan memerlukan kanak-kanak itu mempunyai pemikiran ke hadapan. Peringkat rangsangan telah berjaya merangsang murid untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan guru mereka.Pada peringkat ini, kanak-kanak yang mempunyai pemikiran kreatif amat gemar mencari jawapan dan penyelesaian melalui pelbagai cara. Contohnya dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan sedaya upaya mencari jawapan melalui pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka akan terokai pengalaman mereka untuk memberikan jawapan yang logik dan kreatif. c) Peringkat perancangan Pada peringkat ini menggalakkan pemikiran untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui perancangan secara verbal, perancangan secara visual dan perancangan secara visual. Dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak akan mula merancang setelah mereka dapat meneroka segala persoalan dan pengalaman mereka. Perancangan mereka berdasarkan penerokaan yang telah mereka lakukan. Contohnya kanak-kanak akan mula merancang apa yang akan mereka hasilkan hasil daripada penerokaan yang telah dilakukan. Mereka akan cuba merancang lukisan suasana kampung, keluarga dan sebagainya. d) Peringkat aktiviti Pemikiran kreatif bermula dengan set idea . Justeru melahirkan pemikiran kreatif kanak-kanak melalui tindakan setelah merencana segala aktiviti. Pada peringkat ini perancangan dibantu oleh soalan-soalan seperti “Bagaimanakah harus anda mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?” Melalui perancangan yang telah 5

Sehubungan dengan itu aktiviti menggambar banyak membantu perkembangan kanak-kanak. Ini adalah supaya perkembangan kanak-kanak itu tidak terbantut dan dapat diperkembangkan mengikut peredaran umunya. Keinginan asas mereka sangat berkait rapat dengan aktiviti menggambar. Di mana kanak-kanak sememangnya memerlukan pergerakan untuk perkembangan fizikal. Antaranya ialah : 1. kanak-kanak lebih suka meneroka alam sekeliling mereka untuk menghasilkan karya seni. Kanak-kanak yang cerdas dan pintar adalah kanak-kanak yang aktif dan sukakan pergerakan. sudah tentu hasil karya mereka akan lebih menarik. Pada peringkat ini pemikiran akan memberikan cadangan yang bernas dan logic bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berulang semula. Kanak-kanak tidak suka dikongkong kerana setiap hari mereka memerlukan sesuatu yang baru untuk membina pengalaman dan ilmu dalam hidup mereka. Mereka perlu mempelajari sesuatu yang baru. warna yang akan digunakan dan sebgainya. Kanak-kanak akan memikirkan medium yang akan digunakan. Jika mereka diberi kebebasan untuk meneroka. kanak-kanak akan memikirkan pula langkah-langah dalam aktiviti yang yang telah dirancang. mental dan emosi mereka. Kanak-kanak juga amat suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam kegiatan yang melibatkan fizikal mereka. Kanak-kanak disuruh untuk memberikan pendapat dank omen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. Cuba bayangkan 6 . Mereka mempelajari perkara baru melalui pergerakan. Dalam aktiviti menggambar. Guru juga perlulah memahami naluri semula jadi kanak-kanak dan keinginan asas kanak-kanak yang bersesuaian dengan kecenderungan dan peringkat umur mereka. e) Peringkat kajian semula Peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. Dauer dan Pangrazi (1983) menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai 9 keinginan asas mereka. Keinginan untuk bergerak Pergerakan sememangnya menjadi satu keperluan dalam diri kanak-kanak.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 dibuat.

Ini dapat memberikan semangat kepada mereka untuk terus menghasikan karya yang lebih baik. 3. Apabila pujian dan semangat diberikan. sudah pasti pengalaman mereka kurang. diberi penghargaan dan diterima oleh guru. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli masyarakat. Kanak-kanak inginkan diri mereka disanjung.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kanak-kanak yang tidak aktif dan tidak suka keluar rumah. 2. mereka akan terdorong untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik 7 . Kanak-kanak yang berjaya akan lebih bermotivasi untuk terus berjaya jika diberikan pengiktirafan dan pujian. tetapi karya mereka tidak mengikut kehendak guru. kanak-kanak yang berjaya menghasilkan sebuah lukisan sama ada menarik atau tidak haruslah diberikan pujian. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf Kanak-kanak sememangnya sukakan pujian dan pengiktirafan. Dalam aktiviti menggambar. Secara tidak langsung mereka tidak dapat menghasilkan karya yang menarik kerana mereka tidak dapat berimaginasi tentang pengalaman mereka . Daripada pengalaman saya sebagai seorang guru selama sembilan tahun. mereka akan merasakan diri mereka tidak disisihkan dan masih diterima oleh rakan-rakan dan guru. 4. Di mana saya telah menampal hasil karya murid-murid di papan kenyataan kelas dan sekolah tidak kira sama ada karya mereka cantik atau tidak. Ini adalah bertujuan supaya tidak mematahkan semangat mereka untuk menghasilkan lukisan dan memotivasikan diri mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Contohnya dalam bidang menggambar. guru perlulah memberikan kata-kata pujian dan semangat kepada mereka. saya dapati pendapat Dauer dan Pangrazi ada kebenarannya. dipamerkan . diterima dan dihormati oleh orang lain. aktiviti berkumpulan dapat membina perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak di mana mereka dapat bergaul dan berbincang bersama rakan-rakan tanpa rasa rendah diri dan malu. Jika kanakkanak yang baru belajar melukis. Mereka merasa bangga kerana karya mereka diberi penghargaan dan ditampal untuk tontonan rakan-rakan yang lain. Sifat semulajadi kanak-kanak sukakan penghargaa. Apabila hasil karya mereka dihargai. dihargai .

8 . tetapi lukisannya tidak sempurna daripada kawan-kawannya yang lain. kanak-kanak kecil tahun satu gemar mennjalani sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di sekolah. Guru tidak boleh terus melemahkan semangat mereka dengan kata-kata negatif. mereka akan sedaya upaya menghasilkan gambar kereta yang lebih baik dari rakan mereka. Contohnya dalam aktiviti menggambar. Kanak-kanak akan sedaya upaya melukis kereta mengikut pengalaman yang mereka ada. Guru meminta murid mencari lima contoh gosokan pada permukaan yang boleh dilakukan dalam aktiviti menggambar. Apabila kanak-kanak yang kurang pengalaman melihat hasil kerja rakan mereka. dihargai. Kanakkanak yang baru belajar melukis gambar kucing. Bagi kanak-kanak yang kerap menonton kartun di televisyen. Tapi kalau awak buat begini lagi cantik”. Contohnya guru meminta murid melukis sebuah kereta pada sehelai kertas lukisan. Keinginan untuk pencapaian kreatif. Keinginan untuk bersaing Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal yang setara dengan rakan-rakan lain. Kanak-kanak sangat gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif. guru membawa murid- murid melawat kawasan sekitar sekolah. Contohnya dalam aktiviti pendidikan seni. Guru hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada mereka contohnya memberikan pujian seperti “cantik lukisan awak. Guru akan dapat melihat hasil murid-murid yang sangat menarik dan tidak terlintas di fikiran. disanjung. 7. dan dihormati oleh orang lain.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. Keinginan untuk meneroka Mereka gemar melibatkan diri dalam kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. Muridmurid akan cuba mencari lima jenis pemukaan dengan perasaan seronok kerana diberi kebebasan bergerak untuk meneroka kawasan sekolah. Contohnya dalam aktiviti menggambar di sekolah. mereka akan melukis gambar kereta yang lebih canggih. 5. Kanak-kanak akan rasa dihargai dan rasa gembira jika orang lain terus memuji diri mereka walaupun mereka tidak sempurna. 6.

Dalam aktiviti p&p pendidikan seni di sekolah. Jika mereka melukis wajah ibu tersenyum. Jika disekat akan menyebabkan pemikiran mereka terkongkong dan membantutkan perkembangan mereka. Keinginan dan perasaan kanak-kanak dapat dilihat melalui pergerakan mereka setiap hari. 8. Contohnya apabila guru meminta kanakkanak melukis wajah ibu. wajah ibu gembira. Dari situ dapat kita lihat perasaan mereka ketika melukis wajah ibu mereka. Secara tidak langsung 9 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Mereka tidak sabar menunggu ketibaan guru pendidikan seni ke kelas mereka. wajah ibu sedih dan bermacam-macam lagi. Akan terhasillah wajah ibu yang berbeza-beza. Soalan soalan yang mereka ajukan sudah tentu untuk meluaskan lagi kefahaman mereka. Ada sebahagian kanak-kanak yang akan melukis wajah ibu menangis. Jika kanak-kanak itu melukis wajah ibu sedih berkemungkinan kanakkanak itu sedang melalui kesedihan atau selalu melihat ibunya bersedih. Kanak-kanak amat gemarkan aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. “bolehkan saya buat begini”. sudah tentu kanank-kanak itu sedang melalui perasaan yang gembira pada hari itu. “bagaimana saya hendakkan lukisan saya lebih cantik?” dan sebagainya. Mereka telah bersedia dengan semua peralatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan seni. Keinginan untuk kefahaman Kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. Justeru itu mereka dapat meneroka. kanak-kanak akan bertanyakan banyak soalan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang apa yang dipelajari pada hari itu. Dari situ dapat dilihat keinginan mereka yang amat tinggi dalam mencapai peningkatan kreativiti mereka. Contohnya apabila guru meminta murid melukis gambar kereta. Secara ringkasnya dapatlah saya nyatakan di sini bahawa guru-guru dan ibu bapa janganlah menyekat keperluan asas kanak-kanak. 9. wajah ibu tersenyum. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. mereka akan bertanya kepada guru “bolehkah saya tambah kepak”.

tidak kreatif kreatif dan tidak berfikiran positif.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 kemahiran bersosial. psikomotor. BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR 2.1 DEFINISI MENGGAMBAR 10 . Mereka akan menjadi kanak-kanak yang pasif. emosi dan kognitif mereka juga terbantut. asalkan ibu bapa dan guru-guru dapat mengawal dan mengawasi mereka daripada melampaui batas. Oleh itu kanakkanak hendaklah diberi kebebasan untuk memenuhi keperluan asas mereka. 2.

Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar.2 PENGENALAN DAN PENEROKAAN ALAT. Menggambar merupakan sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. Representasi visual yang dihasilkan juga adalah dalam bentuk dua dimensi. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan yterhadap sesuatu imej atau objek. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jlas tentang sesuatu objek.               Warna pastel Warna air Warna poster Warna pensil Berbagai jenis pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche Akrilik Cat minyak Stensil Kolaj 11 . adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. Ia juga mengandungi komposisi artistic yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Ia juga merupakan gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagi aktiviti menggambar. 2. Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. MEDIA DAN TEKNIK.

sayuran dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. kolaj. catan. resis. Teknik seperti gosokan. Lukisan Cat Air. air digunakan untuk mencerahkan warna dan keputihan kertas memantulkan melalui sapu cair.3 CAT AIR cat air ialah bahan bahan campuran pigmen. Pelukis cat air tidak menggunakan warna putih. gliserin (yang membantu warna lembab dan agen pembasah (yang membantu cat mengalir bebas). 2.3: Contoh Lukisan cat air. Cerdik Publication Sdn Bhd 12 . pisau lipat. Sumber: Philip Berril (1996). gam arab( gam larut air daripada pokok acacia).gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna Dalam kegiatan menggambar berbagai teknik boleh digunakan mengikut kesesuaian dan kreativiti pelukis itu. cetakan. tiupan.cetakan Lilin Cebisan surat khabar atau majalah Bahan semulajadi seperti tumbuhan. dan sebagainya dapat digunakan untuk menghasilkan hasil karya yang menarik dan kreatif. montaj. Apabila dicairkan dengan air di atas palet dan disapu dengan sapu cair dengan berus di atas permukaan kertas. Rajah 2. Cat air mempunyai kualiti lut cahaya yang mempunyai cirri bahantara.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011         Capan.

Berus ada dalam dua bentuk utama iaitu bulat dan leper. TAHAP 2 13 . sapu cair bersenggat. berus nilon dan berus sintetik. Tiub lebih mudah digunakan. ceper dan separuh ceper.1A: Lukisan Cat air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif B. TAHAP 1 Rajah 2. Berbagai teknik sapuan cat air boleh digunakan antaranya sapu cair. Berus bulat biasanya dalam gred 0000 hingga 24. Berus leper biasanya dalam gred 1/8” hingga 1 ½ “ Cat air terdapat dalam tiga bentuk iaitu tiub. 2. Cat air boleh dipicit di dalam palet.3. sapu cair datar. Berus sapu cair leper pula adalah untuk sapuan warna cair yang besar dan meluas pada kertas lukisan. Berus yang lebih besar dan sederhana adalah untuk lukisan umum dan berus bulat yang lebih kecil untuk perincian.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Berbagai jenis berus boleh digunakan dalam kegiatan cat air. sapu cair tepi keras dan basah atas basah.1 HASIL KARYA MURID (CAT AIR) A. Jenis-jenis berus seperti berus bulu sable kolinsky.3.

3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.1B:Lukisan Cat Air Tahap2 Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak 2.minyak bunga matahari dan minyak soya yang dimampat sejuk merupakan minyak yang secara tradisinya banyak digunakan untuk mengeluarkan cat minyak. Minyak linsid.4 CAT MINYAK Cat minyak merupakan campuran pewarna dengan minyak yang sedang mongering atau separuh kering. 14 . Cat tersebut apabila didedahkan kepada udara akan teroksida dan mencipta kulit anjal yang mengeras perlahan-lahan di atas permukaan kanvas atau kertas lukisan. Berikut merupakan contoh lukisan cat minyak. minyak popi .

Alatan lain yang diperlukan dalam aktiviti cat minyak ialah alas lukisan cat minyak. Guru menggantikan cat minyak dengan cat air atau cat poster kerana ia lebih mudah diurus dan dibersihkan. pisau palet atau pisau lukisan dan topang lukisan. berus bulu sabel.com/2010/09/lukisan-cat-minyak-diatas-kanvas. berus. Iaitu jenis cat kotak.blogspot. Peralatan yang digunakan dalam mewarna ct poster lebih kurang sama dengan aktiviti mewarna cat air. pencelup. berus bulu haiwan. Sifat cat minyak yang sukar untuk dibersihkan menyebabkan guru-guru tidak menggunakan cat minyak sebagai medium pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Capaian:14 Nov 2012 Bahantara cat minyak adalah seperti minyak linsid dimampat sejuk. turpentin suling. Aktiviti untuk cat minyak tidak digunakan di sekolah rendah. kertas lakar minyak. anda perlu menggunakan warna putih untuk mendapatkan kesan berwarna putih berbeza dengan cat air. Cat poster terdapat dalam tiga jenis. palet.4: Contoh Lukisan cat minyak. 15 .5 CAT POSTER Seperti cat air. Manakala cat air lebih lutsinar atau telus. berus bulu sintetik.html:. spirit putih dan varnis. cat tiub dan cat baling (botol). 2. Cat poster lebih legap kerana sebarang warna walaupun warna yang cerah akan menutupi warna yang gelap. cat poster juga memerlukan air untuk melarut.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. Apabila mewarna menggunakan cat poster. Perbezaan utama cat air dan cat poster ialah cat poster lebih likat dan legap. kanvas teregang. Sumber: http://wehadjoy. Terdapat dua jenis cat minyak yang boleh digunakan iaitu cat alkid griffin dan bar minyak.

Sumber: http://rifqirasyad.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2.html Capaian:14 Nov 2012 2. pudar atau gelap dimakan usia. Perkakasnya amat senang untuk disediakan dan boleh dibawa ke mana-mana. kapur dan tanak liat yang dicampur dengan air.5: Contoh Lukisan cat poster.6 PASTEL Pastel merupakan medium yang paling sesuai digunakan di mana-mana. Pastel lembut didapati dalam bentuk batang yang bulat. pastel keras. Terdapat empat jenis pastel iaitu pastel lembut. Lukisan Pastel.blogspot. Berikut merupakan contoh pastel. Ia lembut berdebu dan 16 . pastel pensel dan pastel minyak. Kualitinya tidak akan merosot dan hasil lukisan tidak akan merekah. Rajah 2.6: Jenis-jenis pastel Sumber: Philip Berril (1996).com/2012/01/gambar-bentuk. Cerdik Publication Sdn Bhd Pastel lembut diperbuat daripada jirim yang halus.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 boleh digunakan terus di atas kertas. Rajah di bawah menunjukkan kesan-kesan pensel pastel. Ia mempunyai hujung mata yang boleh diasah hingga tajam. Ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang menitikberatkan perincian.61: Kesan-kesan Pensel Pastel Sumber: Philip Berril (1996). 17 . Pensel pastel boleh digunakan untuk pelbagai jenis subjek. Ia amat mudah digunakan kerana tidak memerlukan bahantara untuk membancuh.ia juga boleh dicampurkan dengan pastel lembut. Pastel didatangi dalam bentuk pensel biasa yang dibaluti dengan bahan yang diperbuat daripada kayu. Ia sedia untuk digunakan oleh semua lapisan umur murid-murid. Pastel ini tidak begitu kotor berbanding pastel lembut.pastel keras yang popular ialah krayon. Pastel keras pula didapati dalam bentuk batang empat segi dan mempunyai sedikit bahan kapur. Rajah 2. Pensel pastel pula adalah warna yang paling popular dan digemari ramai. Lukisan Pastel. Cerdik Publication Sdn Bhd.

Kertas ini juga terdapat dalam berbagai warna dan mempunyai tekstur yang berbutir. Kertas ini terdapat dalam berbagai bentuk dan saiz. PENSEL PASTEL 18 .1A: contoh Lukisan Pastel Sumber : Adik Nur Syarifah bt Syed Husin Kelas : 3 Bijak B.6. KRAYON Rajah 2. Terdapat juga berbagai jenis permukaan daripada permukaan lembut kepada sangat kasar.1 HASIL KARYA MURID A.6.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kertas yang digunakan ialah kertas hartrij. 2. Kertas ini adalah kertas paling biasa digunakan untuk melukis.

secara tidak langsung mereka akan dapat menggunakan gunting untuk memotong kertas dan membuat bentuk. terdapat beberapa fungsi dan kepentingannya kepada kanakkanak. Hasil daripada rujukan yang telah saya lakukan terhadap modul pembelajaran subjek HBAE1403 Menggambar.7 KEPENTINGAN MENGGAMBAR Dalam aktiviti menggambar. Secara tdak langsung kanak-kanak akan menguasai asas seni reka serta dapat menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan menarik.Contohnya kanak-kanak berumur 5 tahun jika diajar dan dibiasakan dengan penggunaan gunting. Dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat pada persekitaran kanak-kanak seperti kesan garisan tebal. putus-putus dan sebagainya. nipis.Selain itu kanak-kanak juga akan berkebolehan melakukan aktiviti harian mereka secara sendirian. Perkembangan psikomotor Kanak-kanak secara tidak langsung dapat menghasilkan asas menggambar contohnya membuat garisan yang berbagai-bagai rupa dengan pendedahan yang telah dilakukan oleh guru. aktiviti menggambar berfungsi melalui aspek berikut: 1.1B : Karya Pensel Pastel Sumber: Adik Nurul Huda bt Zamri Kelas : 2 Bijak 2. pendek. bengkok. lurus. Fakulti Pendidikan dan Bahasa keluaran Open University Malaysia.6.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 2. panjang. 19 .

Selain itu aktiviti menggambar dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka terhadap hasil karya. Murid sudah boleh berfikir apakah bahan dan teknik yang sesuai dalam menghasilkan gambar mereka. Mereka dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza mengikut kemampuan kognitif mereka. 20 . Kanak-kanak berkeupayaan bergaul. kanak-kanak dapat dilihat tentang perasaan mereka melalui hasil lukisan mereka. Perkembangan kognitif Pada peringkat kognitif kanak-kanak dilihat dapat meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar secara kreatif. Emosi yang gembira akan dapat menghasilkan karya yang baik. berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka. Di mana kanak-kanak perlu membayangkan pengalaman yang pernah mereka lalui untuk menghasilkan karya yang dikehendaki oleh guru. Manakala perkembangan sosial mereka akan menjadi bertambah baik dengan pergaulan antara rakan-rakan dan guruguru untuk mendapatkan idea berkaitan aktiviti tersebut.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 2. Mereka akan sering bertanyakan soalan untuk mendapatkan hasil lukisan yang lebih baik. Kanak-kanak akan berkemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Perkembangan emosi serta sosial Pada peringkat perkembangan emosi serta sosial. 3.

1 LUKISAN 3. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. PORTFOLIO KARYA MURID. arang. pensel warna. Penggunaan media dalam menghasilkan lukisan terhad kepada penggunaan media kering seperti pensel.perspektif. media dan teknik.2 Aplikasi alat. teknik memilih sudut pandangan. Lukisan bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. membuat garisan. Sebelum melukis kanak-kanak perlu mengetahui pengetahuan asas sebagai persediaan untuk melukis. Lukisan juga adalah hasil karya yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan.1. montaj dan cetakan. teknik mengukur objek mengikut kadar serta hubung kait antara cahaya. Lukisan merupakan lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. saiz. pen dan dakwat.1 Definisi Mengikut Modul Pembelajaran HBAE1403 Menggambar terbitan Open Universiti Malaysia (2011).1. Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. rupa bentuk. 3. kolaj. 21 . Aplikasi garisan. pastel. Pengetahuan asas melukis termasukla asas seni reka. 3. Proses melakar.

dan perspektif tiga titik lenyap. Kefahaman yang mendalam tentang asas seni reka membolehkan murid menghasilkan karya lukisan yang sempurna dan bermutu tinggi.2 menunjukkan contoh lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang. Kathleen Chee.Selain daripada teknik lukisan yang diaplikasikan. Teknik ukuran visual sering digunakan untuk mendapatkan kadar yang betul dan seimbang dalam lukisan. Asas seni reka merangkumi unsur seni. prinsip dan struktur rekaan. Mulakan objek yang kecil kemudian diikuti dengan objek yang besar (saiz ditentukan mengikut kali ganda saiz objek yang kecil) Berbagai-bagai jenis alat. Pemahaman terhadap perspektif pula amatlah penting kerana perspektif adalah berbeza apabila objek dilihat dalam kedudukan yang tidak sama. bahan dan media yang paling sesuai untuk mendapatkan kesan-kesan tertentu.1.1. media dan bahan boleh digunakan untuk membuat lukisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 bayang dan bentuk.2: Lukisan yang mempunyai kesan cahaya dan bayang Rujukan: Pendidikan Seni Visual. Rajah 3. bentuk ilusi akan kelihatan lebih sempurna apabila dimasukkan kesan cahaya dan bayang. Terdapat tiga jenis perspektif yang sering diaplikasikan dalam lukisan iaitu perspektif satu titik lenyap. Pelangi Publishing Group Bhd Pemilihan sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang amat penting dalam penghasilan karya lukisan yang menarik dan bermutu tinggi. Pensel dan media merupakan media yang amat digemari oleh pelukis22 . Pelukis perlu menggunakan peralatan. Rajah 3. Pensel dan ibu jari digunakan sebagai penanda untuk menentukan saiz objek dalam lukisan. Tetingkap boleh digunakan memfokus sesuatu objek tertentu daripada objek-objek yang terbentang luas dalam pandangan. perspektif dua titik lenyap.

Manakala pen. berus dan dakwat adalah alat dan bahan yang popular di kalangan pelukis moden kini. garisan. media dan teknik. campuran dan sebagainya. gosokan. lakaran. gurisan. lorek silang-menyilang.20 : Contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat. Rajah 3.1. Tahap 1 23 .3 Contoh Karya Murid A.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 pelukis agung pada abad ke -17 dan 18. Teknik-teknik yang sering digunakan untuk melukis termasuk teknik. media dan teknik.1. lorekan. Pelangi Publishing Group Bhd 3. Kathleen Chee. Rujukan : Pendidikan Seni Visual. Berikut merupakan contoh-contoh lukisan yang menunjukkan kesan aplikasi pelbagai alat.

Murid ini melukis rama-rama dengan melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara terancang.3A : Contoh Lukisan Alam Benda Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 1 Dinamik Tema: buah-buahan Aktiviti ini dijalankan di dalam kelas tahun 1 Dinamik. Peringkat perkembangan kanakkanak ini dari segi psikomotor ialah beliau telah dapat menggerakkan otot tangan untuk menghasilkan gambar. Manakala media yang digunakan ialah media kering iaitu kertas lukisan. Alat yang digunakan ialah pensel untuk melakar bentuk rama-rama.Guru telah memilih tema lukisan alam benda iaitu rama-rama.. Muridmurid akan meneroka jenis alat. media dan teknik yang sesuai. Tahap 2 24 . Di mana guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1. B.1. Dalam aktiviti ini guru telah memilih teknik garisan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah asas menggambar.. Lukisan ini adalah dalam bidang menggambar .

1 Definisi Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata.2 CATAN 3. 3. Catan juga ialah Lukisan grafik yang mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan.2. Catan adalah suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain. Ia juga mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak. Kanak-kanak telah dapat memperkembangkan psikomotor otot tangan dengan mengawal tekanan pensel untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. Lukisan dihasilkan di atas kertas lukisan.3B : Contoh Lukisan Teknik lorekan (kesan cahaya dan bayang) Hasil Karya : Adik Nur Iman Syafiqah bt Hasan Kelas: 5 Dinamik Tema: buah-buahan Murid ini telah menggunakan pensel sebagai alat untuk menghasilkan lukisannya. Catan juga merupakan hasil karya seni yang mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Catan ialah sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas.1. Beliau telah menggunakan teknik lorekan untuk mendapatkan kesan cahaya dan bayang. Catan merupakan satu ciptaan gambar yang berwarna. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus. 25 . kanvas dan dinding.

2 Alatan dan bahan catan Sumber: Wendy Jelbert. Rajah : 3. media dan teknik. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang dihasilkan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 (Rujukan: HBAE1403 Menggambar. cat mural.David Hyde dan Carol Massey (2012) .Catan Akrilik Langkah demi Langkah. kain atau kertas. Sebelum membeli alatan memilih bahan yang tepat dan betul. bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan. media. kain kanvas. Penggunaan alat. Palet atau bekas membancuh warna Botol untuk mengisi air Kertas lukisan. warna minyak. Open University Malaysia) 3. warna poster. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. ITBM Amazon Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. warna tempera. akrilik.2 Aplikasi alat. Jenis-jenis 26 . Alatan dan bahan yang sesuai digunakan ialah:        Pensel untuk membuat lakaran Berbagai jenis berus Berbagai jenis warna seperti warna air. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. kertas cat air. Kini di pasaran terjual berbagai jenis alat dan bahan untuk mewarna. permukaan dinding Surat khabar. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ilah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul.2.2.

Perkara penting yang perlu diambilkira semasa mengecat ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air. cat minyak. Teknik air dan warna poster banyak digunakan oleh murid-murid di sekolah. warna air. Warna juga boleh dikategorikan kepada beberapa warna. warna sekunder dan warna tertier. Tahap 1 27 . cat akrilik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan ialah warna poster. cat Gouache dan Fresco. Ia adalah faktor utama menentukan kualiti hasil sesebuah catan. Cat tempera.2. Warna-warna tersebut boleh digubah atau dihasilkan semula dengan cara gubahan warna sewarna atau monokrom. Jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna ialah warna asas.20 Contoh catan warna air Sumber : Karya Haron Mokhtar (Google Image) 3. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana.3 Contoh Karya Murid A. warna penggenap dan warna harmoni Rajah 3.2.

Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. TAHAP 2 28 .3A : Lukisan Cat Air Sumber: Adik Nurul Damia bt Mohd Khairul Razi Tahun : 2 Arif Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 2 sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Kanakkanak pada tahap ini amat sukar mengawal otot tangannya mewarna menggunakan cat air B.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Murid ini telah menggunakan pensel untuk melukis lukisannya di atas kertas lukisan. Kanak-kanak ini belum dapat memperkembangkan psikomotornya dengan kawalan berus lukisan bagi warna cat air.2. Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran dengan menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air dan bahan kering.

HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Boleh juga dibuat gambar timbul atau arca bergantung kepada bahan yang dipilih.3. Selain itu bukan teknik rata sahaja yang digunakan. guru telah membuat rujukan Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 5 sebagai persediaan. Kolaj bukan sahaja dapat dilekatkan. Guru telah memilih tema pemandangan iaitu alam semula jadi dalam bidang menggambar.2. Terdapat keseimbangan pada hasil karyanya di mana beliau menggunakan teknik satu titik fokus. Murid ini telah mencapai objektif aras 1 iaitu mengaplikasi elemen asas seni reka yang sesuai dalam menggambar. dikokot dijahit dan sebagainya.3B: Lukisan Cat Air Sumber: Adik Syafiqah Liamaisara bt Ahmed Tahun: 5 Bijak Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula. Hasil pembelajarannya ialah murid dapat menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid. Murid ini telah menggunakan warna air dan kertas lukisan sebagai medium asas.3 KOLAJ 3. Warna pula telah diadunkan dengan warna-warna bertona. 3. Belajar Melukis Dengan Kolaj.1 Definisi Perkataan „kolaj‟ berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud gam iaitu bahan yang digunakan untuk melekatkan objek ke suatu permukaan. (Rujukan Pelangi‟s Team (2004). malahan boleh dipaku. Pelangi Publishing Group Bhd) 29 .

illustration board. potongan gambar dari majalah atau suratkhabar. palet. Contoh teknik yang sesuai ialah memikirkan tema terlebih dahulu. foam board wood and hard board. pembaris. Pengkarya kolaj biasanya menjadikan objek di sekeliling mereka sebagai bahan untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja mereka. Ia bertujuan untuk mendapatkan „mood‟ bagi hasil kerja tersebut.2Aplikasi alat. gunting. surat khabar. Kertas juga terdiri daripada berbagai jenis iaitu kertas lukisan. gam model dan gesso. kapas. warna poster. Kolaj juga boleh dihasilkan daripada campuran pasta kering. keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dilekatkan dan disatukan di atas permukaan. Kolaj memberi kebebasan kepada pencipta menggunakan apa sahaja peralatan.3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Kolaj ialah satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih. (Rujukan HBAE1403 Menggambar) 3. gam gel. kertas hiasan. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. kertas tekap. plasktik pembungkus makanan. dan teknik yang dirasakan sesuai. setem. Teknik mencantuk potongan gambar menjadi satu komposisi. Pengkarya menggunakan sekeping kadbod yang kuat sebagai dasar. Bahan-bahan sampingan pula terdiri daripada papan pengalas. penggelek. warna air. Warna-warna basah seperti cat . akrilik dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. Penggunaan bahan dan tema juga perlu diambil kira. bekas air. Peralatan digunakan untuk menghasilkan kolaj pula ialah pisau kraf. media. kotak telur. media dan teknik. butang. kertas pastel. Untuk menghasilkan sebuah kolaj perlulah seseorang itu menggunakan idea dan kreativitinya sendiri untuk mendapatkan hasil kerja yang cantik dan bermutu. water colour board. kain perca. Terdapat berbagai jenis gam yang sesuai digunakan dalam proses menghasilkan kolaj. Warna yang paling sesuai digunakan ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. span. reja reben. pensel ataupen dan kompas. lalang kering. Ia juga merupakan satu teknik menggambar di mana foto. kertas binaan. Kemudian sediakan bahan-bahan yang diperlukan iaiatu racikan kertas atau fabric atau 30 . kertas eksotik. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. gambar foto. kertas majalah. berus. benang. Contoh gam ialah seperti gam kilat. tiub kadbod. plastic tiga segi. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal pada kolaj tersebut. gam tidak kilat. tisu dan sebagainya.

teknik media campuran. Ambil cebisan kertas atau fabrik dan tampalkan mengikut gaya tersendiri. Seterusnya buat lakaran pada kertas lukisan. Gam disapukan pada permukaan kertas. teknik koyak kertas dan fabrik.2: Contoh Hasil Karya Kolaj Sumber : Google image. Tahap 1 31 . Antaranya teknik potong kertas dan fabric.3. Setelah itu tunggu sehingga kering dan sapukan gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. teknik tisu dan kertas buangan. teknik catan dalam kolaj. Rajah 3. Berbagai jenis teknik yang boleh diaplikasikan kepada murid di sekolah.3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 sebagainya. teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan.. kontra pada kolaj. teknik kertas tisu. Sediakan kertas berbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan.3 Contoh karya murid A. teknik stensil dalam kolaj dan teknik jalinan dalam kolaj. harmoni. teknik span dalam kolaj. teknik „skraping‟ dalam kolaj. teknik percikan dalam kolaj. 3.

B. kertas surat khabar. Selain itu beliau menggunakan teknik catan pada latar belakangnya. Alat dan bahan yang digunakan ialah kertas lukisan. Murid ini telah mencapai objektif aras 3 iaitu beliau dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. bahan dan teknik secara kreatif serta dapat membuat penyatuan terhadap hasil kerja.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Tema yang digunakan ialah tema alam semulajadi. Teknik yang digunakan pula ialah teknik koyak kertas untuk menghasilkan gambar bunga dan daun. Tahap 2 32 .3. gam dan warna air. kertas majalah. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar.3A: Contoh Karya Murid ( Koyakan kertas majalah) Sumber : Adik Nazirahafizah bt Salle Kelas : tahun 3 Cerdik Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 3 untuk menjalankan aktiviti ini.

blogspot.1 Definisi Mengikut pencarian di laman blogger.4 MONTAJ 3. Boleh juga menggunakan teknik mencantum dalam satu elemen komposisi 33 . Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu karya montaj.3B : Hasil Karya Kolaj Sumber: Adik Siti Zuraini bt Alias Kelas: Tahun 5 Arif Murid ini telah menggunakan beras dan biji-bijian. Proses menggambar daripada beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih antara satu sama lain. Penggunaan gambar-gambar daripada media cetak yang berkaitan untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. alam sekitar dan sebagainya. Hasil seni mangandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto.3. peperangan. majalah. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. kecuaian.com. beberapa gambar foto untuk menjadi satu komposisi ilustrasi. montaj boleh didefinisikan sebagai menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. kecintaan. cetakan yang disusuna supaya bercantum. bertindih.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah: 3. 3. Setelah kering. Beras dan biji-bijian itu di warnakan terlebih dahulu.4. ia digamkan pada gambar bunga tersebut yang dilukis di atas kertas lukisan. Dalam kerja-kerja seni montaj. berusdankrayonkami.

4. 34 .4. Gambar atau ilustrasi daripada majalah atau surat khabar. Berbagai jenis tiket yang bersesuaian.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 fotografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. warna poster.2 Aplikasi alat. berbagai jenis gam Warna basah seperti tempera. Rajah 3. Rajah 3. haiwan dan sebagainya.1: Contoh Montaj Ilustrasi daripada majalah Sumber: Google Image 3. dakwat basah dan berus lukisan Gambar atau imej yang telah diimbas dengan mesin pengimbas.        Gambar foto sebenar iaitu gambar keluarga. pisau pemotong kertas. alam semulajadi.4.1 menunjukkan contoh hasil karya montaj. media dan teknik Berikut merupakan beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj. imej kartun dari majalah. cawan atau pinggam kertas. warna air. Bahan terbuang seperti gambar yang dijumpai. Gunting.

montaj tiket. menampal. bolehla diandaikan bahawa teknik menghasilkannya adalah lebih kurang sama kerana memerlukan teknik memotong. Terdapat banyak perisian-perisian tertentu bagi membantu menghasilkan karya montaj. montaj alam semulajadi. dan Microsoft Word. montaj campuran. digitaj image. Pada peringkat ini murid-murid boleh didedahkan dengan penggunaan computer tetapi sekurang-kurangnya aktiviti seni dapat dijalankan dengan cara yang berlainan dari kebiasaannya. Perisian yang boleh digunakan seperti paintbrush. montaj tema serupa dan montaj tampalan. Di sini terdapat beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan iaitu montaj keluarga. Photoshop. Dalam Huaraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 dan 6 menyasarkan objektif iaitu murid sudah boleh membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dengan berbantukan computer dalam penghasilan kerja-kerja seni mereka.4.2: Contoh montaj superimpose berbantukan Komputer. montaj figura. Walaupun begitu terserah kepada kebijaksanaan guru untuk mengatasi masalah kekurangan komouter di sekolah. Sumber: Google image Berbagai teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan karya montaj. dan mencantum. 35 . montaj corak huruf.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Jika kita membuat satu perbandingan antara kolaj dan montaj. montaj dari bahan terbuang. montaj berlainan tema. Walaubagaimanapun montaj ada kelainannya sedikit kerana mempunyai tujuan yang tertentu. montaj alam benda. Pada zaman moden ini teknik montaj diperluaskan dengan penggunaan ICT. montaj haiwan.

Beliau telah menggunakan gambar-gambar daripada imej imbasan. Tema karyanya ialah bungaan. Kemudian imej tersebut disusun dan ditampal pada sehelai kertas lukisan untuk menggambarkan keindahan bunga.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3. Kemudian gambar dipotong mengikut segi empat.4. Murid ini menggunakan gambar-gambar yang dicari di internet. 36 .4.3A: Hasil Karya Bidang Montaj Sumber: Adik Misha bt Osman Kelas: Tahun 3 Bijak Murid ini telah dapat mencapai objektif pembelajaran iaitu dapat memilih dan menggunakan bahan. Beliau telah menggunakan imejimej bunga mawar.3 Hasil Karya Murid A. Tahap 1 Rajah 3. alat dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Gambar tersebut ditampal secara berselang-seli.

kad board. dan semua karya cetakan dalam sesuatu edisi dianggap sebagai 37 . 3. Blok atau plat yang sama dapat menghasilkan salinan karya yang serupa. Beliau menggunakan figura manusia untuk menunjukkan wanita yang sihat dan cantik. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu konposisi. kepingan.5 CETAKAN 3. imaginasi dan fantasi murid secara manual dalam aras 1 iaitu murid dapat memilih. Mohd Azhar Kelas : Tahun 6 Arif Guru telah membuat rujukan pada Huraian Sukatan Pembelajaran Pendidikan Seni Tahun 6 sebagai rujukan.4. Beliau dapat memilih dan menyusun gambar dengan menarik.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 B.3B: Contoh Montaj Figura (Hasil karya murid) Sumber : Adik Muhammad Adam Afnan b. kain. Murid perlu mencapai hasil pembelajaran iaitu dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema. Di mana dalam aktiviti ini murid ini telah berjaya menghasilkan sebuah karya seperti yang dikehendaki oleh guru. meniru.5. plastic dan sebagainya. cetakan adalah sebagai hasil kesan daripada gubahan yang direka cipta oleh pelukis pada permukaan blok atau plat dan kemudian dipindahkan ke atas kertas. Tahap 2 Rajah 3. Ini disebut edisi.1 Definisi Menurut Kathleen Chee dalam buku Pendidikan SeniVisual Tingkatan 3 terbitan Pelangi Publishing Sdn Bhd.

duit syiling.5. dakwat.2 Aplikasi alat. berus. span. span. cetakan tali. berus.wana mural. Berikut merupakan contoh bahan-bahan dan alatan yang boleh digunakan mengikut peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. jenis tumbuhan yang boleh diukir. Pelbagai kaedah digunakan untuk menghasilkan cetakan yang mempunyai ciri dan kesan istimewa. pensel. cetakan blok getah. cetakan duo. getah lino dan sebagainya. krayon. sikat. krayo. penggelek. warna poster. cetakan kentang. cetakan plastisin. sayur-sayuran. Pada peringkat pertengahan murid sudah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan ini. 3. Ia adalah proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. klip kertas dan sebagainya  Tahap pertengahan Pada tahap ini bolehlah menggunakan cetakan tanah liat. batang pokok. kunci . stamp pad. kertas lukisan. daun. plastisin. cetakan stensil. warna-warna mural. Di antara bahan dan alat yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. cetakan mono. berbagai jenis bungaan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 karya asli. gam berbagai jenis tali. kadbod. Berbagai jenis cetakan dan berbagai jenis bahan dan peralatan boleh dihasilkan. Imej atau gambar yang dihasilkan adalah dengan menggunakan acuan plat. kertas tisu. stamp pad. bahan dan teknik Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas adalah bergantung kepada tahap kecerdasan murid. berbeza dengan yang lain. Cetakan juga merupakan satu proses pengulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain.  Tahap lanjutan 38 . warna poster. :  Tahap pengenalan Pada tahap ini guru boleh menggunakan bahan bahan-bahan sedia ada kertas lukisan. Mengikut rujukan modul HBEA1403 pula mendefinisikan cetakan adalah satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. pisau. Selain itu cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan bahan tertentu.

2: Contoh cetakan ikan Sumber : Google image Setiap orang mempunyai teknik yang berbeza dalam menghasilkan cetakan. 39 . dan campuran. Cetakan datar pula menggunakan planograf. toreh lino. Teknik rekabentuk cetakan seperti teknik bayangan gelap. turis kayu.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Pada tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. Rajah 3. akuatin. atau kertas beras. Cetakan yang baik bergantung kepada jenis peralatan. Manakala cetakan benam menggunakan jenis cetakan turis kering iaitu teknik cetakan menuris terus ke permukaan plat cetakan. media dan teknik yang digunakan. mezotin. cermin untuk menggelek dakwat lino. cetakan dasar. Dan akhir sekali ialah cetakan computer dengan menggunakan seni teknologi canggih . Peralatan yang dicadangkan ialah foam polisterin. penggelek. media dan bahan sepeti blok kayu. mengguris atau menuris pada permukaan yang keras seperti kayu dan logam dengan burin. surat khabar. Seni cetakan boleh digolongkan dalam lima kumpulan besar iaitu cetakan timbul. Cetakan timbul menggunakan jenis cetakan toreh kayu. cetakan benam. teknik garis luar gelap dan teknik garisan luar putih. Cetakan stensil pula menggunakan cetakan skrin. pemotong stensil yang tajam. dan cetakan skrin filem. sudu dan sebagainya. silk skrin. pad cetakan surat khabar. sekuji. cetakan stensil. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. kertas lukisan. teknik bayangan putih. kadbod tebal. dan kolagraf. item stensil. dakwat pekat. cetakan potongan kertas. dan cetakan computer. turisan iaitu teknik cetakan mengukir. linoleum. getah lino dan stensil. gurisan. pisau . blok kayu.5.

Warna air disapu pada kentang tersebut. 40 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.6.3A: Hasil Karya cetakan kentang Sumber : Adik Muhammad Hadith Amreil Kelas: Tahun 5 Dinamik Murid ini telah menggunakan bawang yang telah di toreh menjadi bentuk bunga dan kentang untuk mendapatkan kesan daun dan rumput. kemudian dicop pada sehelai kertas lukisan. 3.3 Hasil Karya murid A. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan.5.1 Definisi Gosokan adalah satu proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan. pensel. Gosokan adalah satu cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan jalinan pada sesuatu permukaan. Bentuk bunga dan daun disusun dan digubah menjadi gambaran taman bunga.5. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mendapatkan kesan pada cetakan tersebut. maka gosokan akan terhasil. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat.6 GOSOKAN 3. Tahap 2 Rajah 3. Ia adalah satu proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat disekeliling mereka. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain.

Di sini terdapat contoh permukaan yang boleh menghasilkan kesan gosokan.        Permukaan kulit buah-buahan yang kasar. alas kaki Aksesori wanita – rantai. media dan teknik Alat. permukaan jalan. Walaupun begitu di peringkat sekolah rendah.arang semulajadi. kertas surat khabar yang belum bercetak. beg tangan. mozek. nona. peralatan. 3.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Gosokan dianggap sebagai satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. kertas pengalas rak-rak dapur.nangka. nanas Peralatan rumah. Guru memainkan peranan penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dalam kegiatan gosokan. tali. cempedak. Selain itu terdapat berbagai-bagai teknik gosokan yang boleh digunakan iaitu gosokan satu lapis. gelang. bahan dan jenis media terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. tapak kasut Kenderaan . Alatan yang boleh digunakan seperti berbagai jenis pensil. cermin tingkap. gosokan berbagai warna. gosokan beberapa lapisan di tempat yang sama. kertas pasir. Hampir kesemua permukaan yang tidak rata akan memberi respon terhadap gosokan. krayon dan krayon lilin. pensel warna.tayar. kertas katrij. gosokan monokrom. kapur dan pastel yang berbagai warna.pengayak tepung. media dan teknik terpulang kepada pengkarya sendiri. gosokan secara pusingan. Jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan alam semulajadi dan jalinan buatan manusia. syiling. daun-daun.6. bakul rotan. alas meja Pakaian – tali pinggang. tempat duduk. akar-akar Lain-lain – sikat. kertas taip dan kertas-kertas yang nipis. oren. 41 . tikar. dan gosokan potongan kertas. jam tangan Pokok – permukaan kulit pokok. cop getah.2 Aplikasi alat. topi anyaman.

3 Hasil Karya Murid A.6. Sumber: http://leechoynee. Beliau telah menggunakan teknik gosokan dengan 42 .3A Hasil Karya gosokan Sumber : Adik Norazizah bt Ahmad Tahun : 1 Cerdik Guru telah membuat rujukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 1.2 Contoh hasil karya gosokan tema hidupan laut. Hasil pembelajaran yang telah di capai ialah meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar melalui penerokaan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah : 3.blogspot. Tahap 1 Rajah : 3.6.html 3.com/2011/11/gosokan.6.

resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. TAHAP 2 Rajah 3. tudung saji. Mengikut apa yang dinyatakan dalam buku Glosari Seni Lukis.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 menggunakan pensel untuk melukis rama-rama terlebih dahulu. Kemudian beliau menggunakan pensel warna untuk gosokan pada permukaan seperti permukaan laptop. Resis bermakna satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang 43 .1 Definisi Resis adalah sebagai satu proses menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Kemudian kelopak-kelopak bunga itu gosok pada duit syiling. Beliau menggunakan kertas A4 nipis untuk memudahkan proses gosokan. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. adik Nur Nadia telah melukis terlebih dahulu gambar yang dikehendaki pada sehelai kertas. 3. 7 RESIS 3. Manakala gambar pasu pula digosok pada tikar dan tanahnya pula digosok pada permukaan laptop.6.7.3B : Hasil karya Teknik gosokan Sumber: Adik Nur Nadia bt Ramli Tahun : 4 Pintar Sebelum melakukan gosokan. dan bakul. B.

berbagai jenis kain putih. kryon lilin bertindak sebgai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. krayon lilin. Ini membuatkan hasil kerja resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain daripada yang lain. berbagai jenis kertas. berbagai jenis pensel.2 Aplikasi alat. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan :  Krayon resis dengan warna air  Krayon resis dengan warna poster  Krayon resis dengan warna tempera  Krayon resis dengan dakwat basah  Krayon resis  Kertas lilin resis  Krayon resis batik  Resis dari warna air dan perekat getah  Resis dari warna air lilin biasa  Resis dari kapur dan lilin 44 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 disapu lilin. Satu teknik menggunakan lilin.7. Dengan cara ini aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidaklah membosankan kerana muridmurid amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. berbagai jenis warna dan berbagai jenis dakwat basah. 3. kapur tulis. media dan teknik. Dalam proses membuat resis penggunan alatan utama yang digunakan ialah lilin. Seseorang guru pendidikan seni visual boleh menggunakan kreativitinya sendiri untuk menjalankan aktiviti ini jika difikirkan sesuai dan senang untuk mendapatkan bahan asalkan aktiviti mengikut tema dan tajuk. Antara alatan dan bahan yang boleh digunakan ialah bahan berasaskan lilin seperti lilin biasa.

7.7. Sumber : http://berusdankrayonkami.3A : Hasil Karya Resis Warna Air dan krayon Sumber: Adik Adam Danish b.html 3.com/2010/04/resis-media-krayon-watercolour.3 Hasil Karya Murid A. Safwan Kelas: Tahun 2 Dinamik B.7.2 : contoh hasil karya resis krayon dengan warna air.blogspot.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.TAHAP 2 45 . TAHAP 1 Rajah 3.

Murid ini telah mencapai hasil pembelajaran Aras 3 iaitu menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alatan. Beliau menghasilkan karya ini di atas sehelai kertas lukisan. Satu teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan 46 . 3. Percik-percik warna halus disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antic. Salleh Kelas : Tahun 5 Dinamik Guru telah merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 5 sebagai panduan sebelum memulakan pengajaran.8. Kemudian beliau menggunakan warna air untuk mewarna lukisannya. atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan „a speckled granite-style finish‟ yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain.1 Definisi Percikan adalah salah satu aktiviti menggamabr dalam kerja-kerja seni. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Beliau telah menggunakan warna krayon untuk membuat garisan pada lukisan.3B Hasil Karya Resis Krayon dengan Warna air Sumber : Adik Muhammad Adam Ayub b.8 PERCIKAN 3.7. mengetuk.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3. Ia adalah salah satu teknik hiasan catan dengan mendetik.

Kertas berbagai jenis seperti kertas lukisan.2:Contoh Karya Teknik Percikan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 47 . Rajah 3. Penggelek cetakan yang berbagai saiz. Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun. Warna semburan menggunakan botol atau pistol semburan. warna tempera.8. kadbod. Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras. kertas taip. Berbagai jenis warna seperti warna air. Ketukan kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. Rajah 3. Cara ini lebih cepat. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai. cat dinding. Titikan yang berlainan saiz akan terhasil.8. media dan teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk. warna minyak. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sii setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. manila kad dan kertas stensil.2 menunjukkan hasil karya teknik percikan. warna plaka dan dakwat. warna poster. 3. Selain itu teknik percikan dengan berbagai jenis warna juga boleh digunakan.8. Berus diketuk kuat di tepi tin cat. Berbagai teknik boleh digunakan iaitu teknik mewarnakan latar sebelum memulakan aktiviti percikan. Teknik semburan menggunakan pistol spray juga boleh digunakan untuk mendapatkan kesan titikan lebih halus dan seragam.2 Aplikasi alat .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 berus lukisan yang megandungi warna ke atas permukaan rata.

kertas binaan. 48 . kertas surat khabar.9.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 3.com. media yang sama diletakkan di atasnya.9 MOZEK 3.my-define:Mosaic) pula menjelaskan bahawa mozek ialah sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. Apabila mozek siap. kertas lukisan. bahan dan teknik Berbagai jenis kertas boleh digunakan seperti kadbod. Ia juga merupakan satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. Dapatan daripada internet (http://www. Bekas untuk emnyimpan carikan kertas juga diperlukan.2 Aplikasi alat. kayu. mozek campuran. Ia sesuai digunakan pada projekkecil. 3. permukaan pasu. kertas menaip. Ia juga merupakan satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. berbagai jalinan dan gambar-gambar berwarna. Satu media seni di maan kepingan-kepingan kecil kaca. Terdapat juga beberapa teknik menghasilkan mozek dan boleh disesuaikan untuk muridmurid sekolah rendah iaitu mozek kertas. gam kayu. mozek potongan kertas. mozek bahan buangan dan mozek manic. mozek bijian. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. mozek tebuk. Yang dikatakan „direct method‟ ialah dengan menggambar bahan di atas permukaan seperti kertas. mozek timbul.google. Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. daun kering dan sebagainya. mozek cebisan kertas. kadbod. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. disusun secara bersebelahan. „indirect method‟ dan „ double indirect method‟.1 Definisi Mengikut rujukan daripada glosari Seni Lukis. Teknik „indirect method‟ pula ialah proses menghasilkan sesuatu kerja.9. gam simen. lantai dan sebagainya. mozek fabric. Bahanbahan semulajadi seperti bunga-bunga kering. mozek catan. kertas nota. gam putih. marmar atau pecahan tembikar. marmar dan seramik di atas permukaan. Kertas berbagai warna. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian asli diasingkan dari bawah mozek tadi. mozek koyakan kertas. Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu „direct method‟.

3A: Hasil Karya Murid teknik mozek campuran Sumber: Adik Muhammad Hazief b Amriza Kelas: 4 Cerdik Murid ini menggunakan kertas warna yang telah dipotong secara segi empat.3 Hasil Karya Murid A.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 3.9. Perbezaan 49 .2: Contoh mozek potongan kertas berbagai bentuk figura haiwan Sumber: Google Image Capaian: 14 Nov 2012 3. Tahap 2 Rajah 3.9.9. Beliau menyusun kertas warna yang telah dipotong dan menampalnya pada sehelai kertas lukisan.

50 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 warna menunjukkan perbezaan objek dalam gambar. Selain itu beliau menggunakan manic yang disusun bersebelahan secara mozek pada imej buah tembikai.

LAMPIRAN 51 .HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4.

Dr Lowenfeld merupakan tokoh yang mempunyai lulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Art di Bandar yang sama. Rajah 4. seni juga berkepentingan dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar-pelajar. Kajian ini dapat menunjukkan bahawa perkembangan seni kanak-kanak yang berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat yang alin terutamanya aspek-aspek penggunaan bahan dan media serta pendedahan kepada persekitaran mereka.1 menunjukkan tahap-tahap perkembangan kanak-kanak. Sebanyak dua tahap kanak-kanak di sekolah saya jadikan sebagai kajian iaitu tahap satu yang terdiri daripada murid-murid tahun 1 hingga 3 dan tahap dua yang terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga enam. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya. Beliau juga menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur dengan empat komponen utama iaitu kelancaran. Beliau percaya bahawa kanakkanak dilahirkan kreatif (1975). 52 . Sebab itu figura ibu lebih diberi penekanan. Dalam kajiannya beliau mendapati kanak-kanak mempunyai enam tahap perkembangan artistik. keaslian dan kepekaan.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. Vivtor Lowenfeld dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni di mana kecenderungan kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya mempunyai maksud yang tersirat. fleksibel. MAKLUMAT SOKONGAN Kajian yang telah saya lakukan adalah kajian peringkat perkembangan kanak kanak berumur antara tujuh tahun sehingga 12 tahun. Lownfeld beranggapan lukisan dapat member pengertian yang tersurat dan tersirat. Pernyataan disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Kajian ini adalah berdasarkan kepada teori Victor Lowenfeld (1982).

3 Peringkar Scematic Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis objek berbanding pada peringkat awal tadi.1: Tahap perkembangan kanak-kanak Sumber: Victor Lowenfeld (1982) 4. Lukisan mula dihasilkan mengikut tema atau konsep tertentu. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan. Apabila kanak-kanak telah menguasai pergerakan tangan dan badan. Penekanan lebih diberikan pada cara penyususnan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya.1 Peringkat Scribling Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. 53 . Proses menconteg menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan.2 Peringkat Pre-Scematic Memperlihatkan peningkatan contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan 4. 4.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 Rajah 4.

Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sift kritikal dengan hasil karya sendiri. Menurut teori Gibson. Pengalaman meginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak.7 Perkembangan persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintegrasikan asas-asas pengalaman sensori secara berperingkat.5 Peringkat Pseudo-naturalistic Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic dalam menghasilkan lukisan. Peringkat Dawning Realism Kanak-kank melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu.6 Peringkat Period if Decision Merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. Luksan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisannya tidak menarik. gabungan pengalaman perceptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. 4. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. 54 . 4. bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistic dan teliti. Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek dihadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi.4. Mereka mula membandigkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistic serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 4. 4.

Dengan ini perkembangan kanak-kanak akan berlaku dengan sihat Pengetahuan asas mengenai aktiviti menggambar yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni sebelum ia dapat dilaksanakan dan didedahkan kepada kanakkanak. Pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan dan pertumbuhan yang sihat dari segi fizikal. emosi. 55 . Di mana persekitaran kanak-kanak yang sihat dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 5. mental. sosial. aktiviti seni dapat disesuaikan mengikut perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Menurut Victor Lowenfeld. intelek dan estetik. Hasil kerja seni berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak yang akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga dia membesar. KESIMPULAN Setelah dianalisis berdasarkan contoh-contoh lukisan dari pelbagai peringkat kanakkanak. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. jelas menunjukkan bahawa perkembangan artistic kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh suasana dan persekitaran kanak-kanak itu dibesarkan.

Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Rohani bt Abdullah. http://www.pdf http://wareyzseni.blogspot.Com MPH Kathleen Chee (2001). Bidang menggambar teknik.blogspot. Cerdik Publications Sdn Bhd. Lukisan Cat Air. Panduan Kurikulum Prasekolah. Penerbitan Pelangi Sdn Bhd.html http://psvisual. 81000 Kulaijaya.com/muat_turun/Bahan%20PPK/sp/sp_pseni_kbsr.com/2010/04/definisi-montaj.Pelangi publishing Group Bhd Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (2000) Kementerian Pendidikan Malaysia Mansor bin Abdullah (2002). RUJUKAN Panitia Pendidikan Seni Visual.com/2011/04/pengenalan-bidang-menggambar. Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Abdul Halim Philip Berril (1996).html http://berusdankrayonkami. alat dan bahan.com/page/3/ http://cikgulala.Sekolah Kebangsaan Bandar Putra.Pendidikan seni visual.wordpress. Cerdik Publications Sdn Bhd.HBAE1404_MENGGAMBAR 820104015498001_Zaliza bt Kahir SemSep2012_SMP KHASjan2011 6. Lukisan Cat Minyak. Philip Berril (1996). Cat Poster.html 56 . Nani bt Menon.blogspot.PTS Profesional Amazon.com/2009/12/menggambar.staripoh. Pelangi‟s Team (2004). Jalan Nuri 34 Bandar Putra. Mohd Sharani b Ahmad(2003).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->