P. 1
PPT K1 T4 tasawwur islam

PPT K1 T4 tasawwur islam

|Views: 18|Likes:
Published by Murshidah Hashim
tasawwur islam tingkatan 4
tasawwur islam tingkatan 4

More info:

Published by: Murshidah Hashim on Jun 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

Tasawwur Islam Latih Tubi Set 2 Kertas 1 2008 11/4 Jam

Nama Pelajar : Tingkatan :

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab semua bahagian 3. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul dihalaman belakang dalam kertas soalan ini. 4. Bahagian B mengandungi 20 soalan Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Anda dinasihatkan mengambil masa 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian A dan 45 minit untuk Bahagian B

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Markah 20

B

20

JUMLAH

40

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2

BAHAGIAN A (20 MARKAH) Allah s.w.t. sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam. 1. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pengertian:A B C D 2. Uluhiyyah Rububiyyah Asmaul Husna Asma’ Wa Sifat

Antara sifat wajib bagi para rasul ialah: A B C D al-Kizbu Al-Kitman al-Fatonah al-Baladah

3.

Berikut adalah peranan rasul untuk membimbing manusia, kecuali:A B C D Mengajar perkara-perkara ilmu ghaib Menyeru manusia melakukan segala larangan Allah Menyampaikan segala perintah Allah kepada manusia Menunjukkan cara kehidupan beragama yang sebenarnya

4.

Apakah yang dimaksudkan dengan Nutfah? A B C D Fetus Segumpal darah (zigot) Seketul daging (embrio) Air mani (sperma/ovum)

5.

Berikut ialah faedah mempercayai alam ghaib kecuali:A B C D Seseorang itu tidak melakukan kerosakan di muka bumi Seseorang itu tidak melakukan ibadat secara istiqamah Seseorang itu tidak meneruskan pergaduhan sesama manusia Seseorang itu tidak akan melakukan maksiat dan kemungkaran

152100859.doc

2

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Dianugerahkan hanya kepada Nabi dan Rasul sahaja A Merupakan satu keistimewaan dan kelebihan Tidak melakukan sebarang dosa kecil dan besar 6.pernyataan manakah yang menerangkan tentang fitrah beragama. Antara berikut.doc 3 . “Awan melindungi Rasulullah s.t. Berdasarkan pernyataan di atas “A” merujuk kepada A B C D mukjizat maunah maksum makrifah 7. Sifat yang hanya ada pada manusia yang mempelajari ilmu ketuhanan.a. Sifat semulajadi yang ada pada makhluk Allah s.? A B C D Naluri yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dan guru. Naluri semulajadi manusia tentang konsep ketuhanan. 9 Berikut adalah cara-cara memelihara alam daripada kemusnahan kecuali A B mengekalkan habitat haiwan memelihara keindahan sungai 152100859.w.w. ketika baginda berjalan semasa mengikuti Abu Talib berniaga di Syam”. Pernyataan di atas merujuk kepada : Pernyataan di atas merujuk kepada : A B C D Sihir Irhas Istidraj Maunah 8.

W.adil. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW. Kenyataan di atas merujuk kepada A B C D Murunah ‘Alamiyyah Syumuliyyah Waqi’iyyah 15. Matlamat pengaruh asing. Taksub dengan bangsa dan darjat. Memuja manusia secara berlebihan. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Kesan pengaruh asing. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis sohih dhoif hasan maudhuk 12. Bukti kebenaran wahyu ialah A B C D • • • membawa rahmat kepada umat Islam terjamin daripada sebarang pemalsuan diturunkan kepada nabi dan rasul yang terpilih hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad S.doc 4 . perawinya thiqah. Bentuk-bentuk pengaruh asing. 14. 13. Tujuan wahyu al-Quran diturunkan adalah untuk 152100859. Islam adalah agama yang lengkap dan sesuai diamalkan pada setiap masa dan tempat. Ciri-ciri pengaruh asing. Rububiyyah ialah __________________________ A B C D himpunan nama-nama Allah SWT. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Esa.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 C D merancang strategi pembangunan menggalakkan penebangan hutan belantara 10.dhabit dan tidak mempunyai kecacatan.A. Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama. mengucap dua kalimah syahadah. 11. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta.

Aziz Al-Baqa Al-Quddus Al-Amanah Y Y Y Y Al-Malik Al-Salam As-Siddiq Al-Jabbar I.t Ar-Rahman Ar-Rahim X Y A B C D A B C D X X X X Al. II dan IV I.w. pemulauan. Yang manakah antara berikut menjelaskan peranan hadis I II III IV A B C D Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal Menambahkan maksud nas yang umum Membatasi hukum nas yang mutlak I. III dan IV II. Kesalahan takzir boleh dijatuhkan hukuman berikut kecuali I II III IV A B C D penjara.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 A B C D Membimbing akal untuk mengenal Allah Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia Berpegang dan beramal dengan al-Quran Menyempurnakan penurunan wahyu terakhir 16. dibunuh balas. III dan IV 18. potong tangan. II dan IV I. III dan IV I.doc 5 . II dan III II. III dan IV 152100859. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 17. II dan III I. Nama-nama Allah s.

III dan IV I. II dan IV I. II dan III II.doc 6 . III dan IV 20. Susunkan peringkat penurunan wahyu berikut dengan betul i ii iii iv A B C D Allah Rasulullah Baitul Izzah Luh Mahfuz I  II  III  IV I  III  IV  II I  IV  III  II I  II  IV  III 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 19. Ciri-ciri wahyu ialah I II III IV A B C D tidak berubah dimiliki oleh semua manusia menerangkan perkara sam’iyyat disampaikan kepada Nabi dan Rasul I.

Alam yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal fikiran. Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 1 2 2 2 3 2 4 Beriman kepada Allah SWT dan sifatsifatNya tanpa keraguan. boleh berfikir dan menerima ilmu. 1 1 1 1 Soalan 25 hingga 28 Lengkapkan pernyataan berikut: 2 5 2 6 2 7 Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan dikenali sebagai___________________ ______________ bermaksud praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Perkara luar biasa yang berlaku kepada Qarun yang derhaka pada Allah SWT. Makhluk istimewa yang dicipta daripada tanah. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 1 1 Soalan 29 hingga 32 Untuk Kegunaan Pemeriksa Lengkapkan pernyataan berikut 152100859.doc 7 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN B (20 markah) Soalan 21 hingga 24 Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. Konsep ______________ jika diamalkan dengan betul dapat menyelesaikan segala masalah dengan adil dan bijaksana.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 29.doc 8 . 35. Menolak Al-Quran dan Al-Hadis akan membawa kepada ________________ Antara kepentingan hadis ialah ___________________ hukumhukum yang terdapat nasnya dalam Al-Quran 1 32. 36. Membunuh manusia Mencuri Minum arak Orang yang belum berkahwin melakukan zina Jenis Hukuman Soalan 37 hingga 40 Tandakan () pada pernyataan yang betul Tandakan (X) pada pernyataan yang salah 152100859. Fahaman _____________ ialah fahaman yang menolak hadis 1 30. 1 Soalan 33 hingga 36 Nyatakan hukuman bagi kesalahan berikut: Kesalahan 33. ________________ dan hadis tidak boleh dipisahkan 1 31. 34.

39.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Untuk kegunaan Pemeriks a 1 1 1 1 37. 38. Kewajipan yang penting bagi orang Islam ialah ibadat fardu ain sahaja Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk agamanya Jawapan KERTAS JAWAPAN Bahagian A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D BAHAGIAN A 152100859.doc 9 . Pernyataan Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan membuktikan Islam sesuai bagi semua manusia. 40. Kesederhanaan Islam dalam aspek ibadat ialah tidak meringankan dan tidak membebankan umatnya.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Tasawwur Islam Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 152100859.doc 2½ jam 10 .

Soalan 1 mesti di jawab. Sekiranya ruang jawapan tidak mengcukupi.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. 4. Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM [ 100 markah ] Jawab lima soalan. 3. 152100859. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya. sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. 2. Kertas ini mengandungi tujuh soalan.doc 11 .

Nyatakan dua prinsip syumuliyyah.doc 12 . (4 markah) 152100859. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruh luar? Nyatakan dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam. Huraikan dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah S. (4 markah) (c) (i) (ii) 3 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) Senaraikan dua kelebihan sifat murunah.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain. Nyatakan dua bukti bahawa agama Islam bersifat praktikal. sebab-sebab pemimpin perlu (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) 2 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Huraikan dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim. 1 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Nyatakan pengertian Rububiyyah? Jelaskan dua konsep Rububiyyah? Nyatakan dua perbezaan antara wahyu dan akal. Senaraikan dua ciri Negara Islam.W. Terangkan dua aspek syumuliyyah dalam bidang pergaulan (sosial) Nyatakan maksud waqiiyyah. Nyatakan dua matlamat Negara Islam. Terangkan dua bertanggungjawab. Terangkan dua kepentingan dan keistimewaan institusi kehakiman. Nyatakan contoh murunah dalam kehidupan.T.

(4 markah) Huraikan dua cara meningkatkan kualiti ibadat. (4 markah) Nyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 4 (a) (i) (ii) Jelaskan pengertian harta menurut Islam. (2 markah) (4 markah) (2 markah) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam. (4 markah) Jelaskan bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah.doc 13 . Senaraikan sumber-sumber penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua keistimewaan institusi kekeluargaan Islam. Nyatakan dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. (4 markah) 152100859. (6 markah) (4 markah) (4 markah) 5 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Nyatakan maksud ibadat khusus dan ibadat umum beserta contoh. (4 markah) (4 markah) (4 markah) (c) 6 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) Nyatakan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan kebaikan bekerja menurut Islam. (4 markah) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua kepentingan perundangan Islam. Jelaskan dua perbezaan sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan manusia. (4 markah) Apakah maksud muamalah menurut Islam? (2 markah) Nyatakan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam.

(4 markah) Rakyat mempunyai tanggungjawab negaranya.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 7 (a) (i) (ii) Senaraikan ciri-ciri khalifah yang mempunyai kepimpinan yang unggul dan karismatik. tertentu terhadap (4 markah) (b) (i) Tanggungjawab sosial penting bagi menjamin keharmonian sesebuah masyarakat.doc 14 . Nyatakan dua hikmah penentuan hukum sunat. (4 markah) Jelaskan implikasi sekiranya tanggungjawab sosial ini diabaikan. SOALAN TAMAT (4 markah) (4 markah) (c) (i) (ii) SKEMA JAWAPAN 152100859. Jelaskan maksud hukum wajib dan sunat. Nyatakan tanggungjawab tersebut.

X 40. C 12. Alam kubur/ Alam Barzakh 25. B 7. C 10.  38. Menjelaskan 33. Bunuh balas 34. 4. B 5. Tasawwur Islam BAHAGIAN B Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 21. Sebat 40 kali sebatan 36. C 6. Y : Ijtihad SKIMA LATIH TUBI 2008 29. Syurga 22. D 19. Potong tangan 35. B 14. A 11. Al-Quran 31.doc Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM 15 . Z : Fatwa KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27. Sebat 100 kali sebatan 37. A 15. Mizan 23.  C B C C SKIMA TASAWWUR ISLAM SET 1 2008 Kertas 2 152100859. W : Qadha 28. X : Fikah JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 26. B 9. 2. Kufur 32. B 16. D 13. Kiamat 24. A 20. C 17. 3.  39. D 8. C 18.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN A 1. Anti Hadis SET 2 30.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 1 (a) (i) Skima Pemarkahan Rububiyyah ialah keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini. Dua konsep Rububiyyah ialah: 1. Allah SWT Pencipta.doc 16 . 2. Pemilik dan Pentadbir Alam. Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Markah (1 isi X 2 m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) 152100859.

3. Pergaulan mesti ada batasan antara lelaki perempuan. Kebenaran akal bersifat mutlak relatif Dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah SWT ialah: 1. Menggunakan akal untuk merekacipta sesuatu bagi kebaikan manusia Maksud pengaruh luar ialah pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam ialah: 1. Kesempurnaan hanya milik Allah.doc 17 . Kebenaran wahyu adalah 2. Contohnya Al-Quran dipelajari dari tadika hingga ke universiti. 2. Menafikan kekuasaan tuhan dan peranan wahyu dalam hidup manusia 2. Pengasingan agama daripada kehidupan Antara prinsip Syumuliyyah ialah: 1. Seimbang antara tuntutan kehidupan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Ajaran Islam sederhana dan boleh diamalkan oleh semua peringkat umur. Dua aspek Syumuliyyah dalam bidang pergaulan ialah: 1. 2. Bukti Agama Islam bersifat praktikal ialah: 1. Dua kelebihan sifat Murunah ialah: 1. tempat dan ruang. Ajaran Islam tidak meringankan dan tidak sampai membebankan umatnya 2. (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (c) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (1 isi X 2m) [2 markah] (ii) 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan (b) (i) Skima Pemarkahan Dua perbezaan antara wahyu dan akal ialah: Wahyu Akal 1. Semua makhluk yang hidup di dunia terikat dengan masa. Islam adalah agama yang mudah diamalkan. Amal ibadat dalam Islam mengikut kemampuan seseorang Contoh Murunah dalam kehidupan ialah: 1. Ibadat puasa hanya dilakukan pada waktu siang sahaja. Akal ialah anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul kepada semua manusia 2. Menggunakan nikmat akal untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT 2. dan Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (c) (i) (ii) (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] 2 (a) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) Waqi’iyyah bermaksud bahawa Agama Islam berbentuk praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. 2. Berpakaian menutup aurat seperti yang disyariatkan. Wahyu disampaikan 1.

Setiap hukuman bertujuan mendidik jiwa manusia agar sentiasa mematuhi dan mentaati Allah SWT.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 3 (a) (i) Skima Pemarkahan 2. Menegakkan hukum dan perundangan Islam. 2. Memelihara kesucian agama. 2. 3. Mengelakkan penindasan dan penganiayaan seperti (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Memiliki berbagai ilmu dan kemahiran kerana penguasaan ilmu membolehkan para hakim mengendalikan penghakiman dengan saksama Dua kepentingan institusi kehakiman ialah: 1. 2. Untuk melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat. Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (iii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] 4 (a) (i) (ii) Harta ialah anugerah Allah SWT kepada manusia yang diperolehi melalui usaha dan ikhtiar. 3. Dasar kehakiman dan perundangan adalah ciptaan Allah SWT ini menyebabkan sistem kehakiman Islam unggul kerana tiada cacat celanya dan kekal hingga ke akhir zaman. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 4. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. Ciri-ciri negara Islam ialah: 1. Majlis Syura asas pemerintahan Dua sebab mengapa pemimpin perlu bertanggungjawab: 1. Dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal ialah: 1.doc 18 . 2. Menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Dua matlamat negara islam ialah: 1. Melaksanakan kebajikan seperti semua rakyat berhak mendapat pendidikan. Dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim ialah: 1. Merealisasikan keadilan. Merealisasikan amar makruf dan nahi mungkar 3. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT kerana dapat melindungi hakim daripada sifat mazmumah. Bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis 2. Ibadat haji bagi orang yang mampu sahaja. 2. Jaminan hak asasi 5.

4. Memaju dan menaikkan taraf hidup. jual beli dan lain-lain urusan perdagangan Amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam ialah: 1. Jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam ialah: 1. puasa Ramadhan. Mendapat keredaan Allah kerana berusaha sendiri 2. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti loteri Kepentingan perundangan Islam antaranya: 1. Sesuai pada semua 3. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi 3. Ciptaan Allah SWT 1. (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (c) (i) (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (3 isi X 2m) [6 markah] 5 (a) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) Maksud ibadat khusus dan ibadat umum berserta contoh: 1. Mengelakkan diri daripada bergantung kepada orang lain / berdikari. Mengelakkan permusuhan antara manusia.doc 19 . Bekerja sendiri 2. Sesuai hanya pada tempat dan zaman sesuatu tempat dan keadaan sahaja. Melalui perundangan Islam harta umat Islam berada dalam keadaan selamat. Menyumbangkan ke arah pembangunan ekonomi negara. Bertani atau menternak Pengertian muamalah menurut Islam ialah tatacara hubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta. Perbezaan perundangan Islam dengan perbezaan sistem perundangan ciptaan manusia ialah: Perundangan Islam Perundangan Manusia 1. 3. 3. zakat dan haji. Markah (b) (i) Kebaikan bekerja menurut Islam ialah: 1. Bekerja makan gaji 3. monopoli dan rasuah. Berubah dan tidak kekal 3. Kekal hingga kiamat 2. Berniaga 4. Ibadat khusus ialah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah SWT samada Fardhu atau Sunat seperti solat fardhu. memelihara agama melalui perundangan Islam seterusnya dapat memelihara akidah umat Islam 2. (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Ciptaan manusia 2. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti riba dan monopoli 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan mendapatkan harta melalui hasil riba. memelihara harta dari dicerobohi.

Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu 2. Menepati kehendak syarak 3. Sentiasa mengingati Allah SWT semasa melakukan ibadat seperti semasa solat hendaklah berusaha mengerjakan solat secara khusyuk 2. Islam telah mengharamkan pergaulan bebas dan zina bagi mengatasi masalah anak luar nikah 2. 4. Menjamin kebahagiaan hidup 3. Islam telah mengharamkan riba bagi mengatasi masalah penindasan dalam perniagaan Langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Dilakukan secara bersungguh-sungguh 4. Mendidik akhlak manusia (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 6 (a) (i) Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Mendampingi orang-orang berilmu dan soleh. 3. Menjamin kesucian keturunan manusia 2. Islam telah mengharamkan perbuatan mencuri melalui hukuman potong tangan 3.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan 2. Keistimewaan kekeluargaan Islam ialah: 1. bekerja dan lainlain. Ibadat umum ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan Allah SWT seperti belajar. Meningkatkan ilmu tentang sesuatu ibadat supaya mencapai kesempurnaan. Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Al-Quran 2. Dapat menghapuskan kemungkaran Sumber –sumber penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1.doc 20 . Masalah dapat diselesaikan secara adil 3. Mengenalpasti kaedah dan strategi. Mengenal pasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh. Menguji dan mengaplikasi kaedah. Markah (ii) Dua cara meningkatkan kualiti ibadat: 1. Al-Hadis 3. 3. Merujuk kepada orang yang berilmu (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Al-Ijmak 4. Menambah keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT 2. Melalui cara ini kita akan memperoleh peningkatan dalam beribadat. Mengenal pasti setiap masalah yang berlaku 2. Al-Qias Bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah ialah: 1.

Memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala ibadat 3. Adil dalam pentadbirannya Tanggungjawab rakyat terhadap negaranya ialah: 1.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 7 (a) (i) Skima Pemarkahan Ciri-ciri khalifah yang unggul ialah: 1. Menumpukan taat setia kepada negara 2. Maksud hukum wajib dan sunat ialah: 1. Hikmat penentuan hukum sunat ialah: 1. perpaduan dan kesejahteraan masyarakat akan tergugat 3. Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna 2. 2. Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah 2. Mempertahankan negara. Bekerjasama membanteras kemungkaran 3. Menuntut ilmu.doc 21 . Kemunduran negara dalam pelbagai aspek. Hukum sunat ialah perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan serta diberi pahala. jika ditinggalkan tidak berdosa. Pengetahuan yang luas 3. 4. Hukum wajib ialah perintah Allah yang mesti dilaksanakan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Keharmonian. Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial ialah: 1. Menghapuskan dosa-dosa kecil Markah (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Mempunyai keyakinan diri 4. Gejala sosial dan kemungkaran berleluasa 2.

doc 22 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 152100859.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->