Tasawwur Islam Latih Tubi Set 2 Kertas 1 2008 11/4 Jam

Nama Pelajar : Tingkatan :

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab semua bahagian 3. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul dihalaman belakang dalam kertas soalan ini. 4. Bahagian B mengandungi 20 soalan Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Anda dinasihatkan mengambil masa 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian A dan 45 minit untuk Bahagian B

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Markah 20

B

20

JUMLAH

40

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2

BAHAGIAN A (20 MARKAH) Allah s.w.t. sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam. 1. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pengertian:A B C D 2. Uluhiyyah Rububiyyah Asmaul Husna Asma’ Wa Sifat

Antara sifat wajib bagi para rasul ialah: A B C D al-Kizbu Al-Kitman al-Fatonah al-Baladah

3.

Berikut adalah peranan rasul untuk membimbing manusia, kecuali:A B C D Mengajar perkara-perkara ilmu ghaib Menyeru manusia melakukan segala larangan Allah Menyampaikan segala perintah Allah kepada manusia Menunjukkan cara kehidupan beragama yang sebenarnya

4.

Apakah yang dimaksudkan dengan Nutfah? A B C D Fetus Segumpal darah (zigot) Seketul daging (embrio) Air mani (sperma/ovum)

5.

Berikut ialah faedah mempercayai alam ghaib kecuali:A B C D Seseorang itu tidak melakukan kerosakan di muka bumi Seseorang itu tidak melakukan ibadat secara istiqamah Seseorang itu tidak meneruskan pergaduhan sesama manusia Seseorang itu tidak akan melakukan maksiat dan kemungkaran

152100859.doc

2

pernyataan manakah yang menerangkan tentang fitrah beragama.doc 3 .w. Berdasarkan pernyataan di atas “A” merujuk kepada A B C D mukjizat maunah maksum makrifah 7. Sifat semulajadi yang ada pada makhluk Allah s.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Dianugerahkan hanya kepada Nabi dan Rasul sahaja A Merupakan satu keistimewaan dan kelebihan Tidak melakukan sebarang dosa kecil dan besar 6.w. ketika baginda berjalan semasa mengikuti Abu Talib berniaga di Syam”. Pernyataan di atas merujuk kepada : Pernyataan di atas merujuk kepada : A B C D Sihir Irhas Istidraj Maunah 8.? A B C D Naluri yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dan guru. Antara berikut.t. 9 Berikut adalah cara-cara memelihara alam daripada kemusnahan kecuali A B mengekalkan habitat haiwan memelihara keindahan sungai 152100859. “Awan melindungi Rasulullah s. Naluri semulajadi manusia tentang konsep ketuhanan.a. Sifat yang hanya ada pada manusia yang mempelajari ilmu ketuhanan.

Matlamat pengaruh asing. Ciri-ciri pengaruh asing. Tujuan wahyu al-Quran diturunkan adalah untuk 152100859. Islam adalah agama yang lengkap dan sesuai diamalkan pada setiap masa dan tempat. Rububiyyah ialah __________________________ A B C D himpunan nama-nama Allah SWT.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 C D merancang strategi pembangunan menggalakkan penebangan hutan belantara 10. Bentuk-bentuk pengaruh asing. Bukti kebenaran wahyu ialah A B C D • • • membawa rahmat kepada umat Islam terjamin daripada sebarang pemalsuan diturunkan kepada nabi dan rasul yang terpilih hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad S. Kenyataan di atas merujuk kepada A B C D Murunah ‘Alamiyyah Syumuliyyah Waqi’iyyah 15. 14. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Kesan pengaruh asing.adil. perawinya thiqah.doc 4 . Memuja manusia secara berlebihan. 11. 13. Taksub dengan bangsa dan darjat. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis sohih dhoif hasan maudhuk 12.W. mengucap dua kalimah syahadah. Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Esa. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta.dhabit dan tidak mempunyai kecacatan.A.

pemulauan. III dan IV I.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 A B C D Membimbing akal untuk mengenal Allah Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia Berpegang dan beramal dengan al-Quran Menyempurnakan penurunan wahyu terakhir 16. III dan IV II.Aziz Al-Baqa Al-Quddus Al-Amanah Y Y Y Y Al-Malik Al-Salam As-Siddiq Al-Jabbar I. II dan IV I. Yang manakah antara berikut menjelaskan peranan hadis I II III IV A B C D Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal Menambahkan maksud nas yang umum Membatasi hukum nas yang mutlak I. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 17.w. III dan IV 18. II dan IV I. III dan IV 152100859.doc 5 . II dan III I. II dan III II. Kesalahan takzir boleh dijatuhkan hukuman berikut kecuali I II III IV A B C D penjara. Nama-nama Allah s. potong tangan. dibunuh balas.t Ar-Rahman Ar-Rahim X Y A B C D A B C D X X X X Al.

II dan IV I. Susunkan peringkat penurunan wahyu berikut dengan betul i ii iii iv A B C D Allah Rasulullah Baitul Izzah Luh Mahfuz I  II  III  IV I  III  IV  II I  IV  III  II I  II  IV  III 152100859. III dan IV I.doc 6 . II dan III II.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 19. III dan IV 20. Ciri-ciri wahyu ialah I II III IV A B C D tidak berubah dimiliki oleh semua manusia menerangkan perkara sam’iyyat disampaikan kepada Nabi dan Rasul I.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN B (20 markah) Soalan 21 hingga 24 Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. Alam yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal fikiran.doc 7 . Makhluk istimewa yang dicipta daripada tanah. 1 1 1 1 Soalan 25 hingga 28 Lengkapkan pernyataan berikut: 2 5 2 6 2 7 Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan dikenali sebagai___________________ ______________ bermaksud praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 1 2 2 2 3 2 4 Beriman kepada Allah SWT dan sifatsifatNya tanpa keraguan. Perkara luar biasa yang berlaku kepada Qarun yang derhaka pada Allah SWT. boleh berfikir dan menerima ilmu. Konsep ______________ jika diamalkan dengan betul dapat menyelesaikan segala masalah dengan adil dan bijaksana. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 1 1 Soalan 29 hingga 32 Untuk Kegunaan Pemeriksa Lengkapkan pernyataan berikut 152100859.

34. Fahaman _____________ ialah fahaman yang menolak hadis 1 30. 36.doc 8 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 29. 1 Soalan 33 hingga 36 Nyatakan hukuman bagi kesalahan berikut: Kesalahan 33. 35. Membunuh manusia Mencuri Minum arak Orang yang belum berkahwin melakukan zina Jenis Hukuman Soalan 37 hingga 40 Tandakan () pada pernyataan yang betul Tandakan (X) pada pernyataan yang salah 152100859. ________________ dan hadis tidak boleh dipisahkan 1 31. Menolak Al-Quran dan Al-Hadis akan membawa kepada ________________ Antara kepentingan hadis ialah ___________________ hukumhukum yang terdapat nasnya dalam Al-Quran 1 32.

Kesederhanaan Islam dalam aspek ibadat ialah tidak meringankan dan tidak membebankan umatnya. 40. 39.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Untuk kegunaan Pemeriks a 1 1 1 1 37. Kewajipan yang penting bagi orang Islam ialah ibadat fardu ain sahaja Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk agamanya Jawapan KERTAS JAWAPAN Bahagian A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D BAHAGIAN A 152100859.doc 9 . Pernyataan Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan membuktikan Islam sesuai bagi semua manusia. 38.

doc 2½ jam 10 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Tasawwur Islam Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 152100859.

Soalan 1 mesti di jawab. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Kertas ini mengandungi tujuh soalan. sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.doc 11 . Sekiranya ruang jawapan tidak mengcukupi. 152100859. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya. 3. 4. Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM [ 100 markah ] Jawab lima soalan. 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

Nyatakan dua prinsip syumuliyyah.T.W. Huraikan dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah S. sebab-sebab pemimpin perlu (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) 2 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Huraikan dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim. Nyatakan dua matlamat Negara Islam.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain. Senaraikan dua ciri Negara Islam. Nyatakan contoh murunah dalam kehidupan. (4 markah) (c) (i) (ii) 3 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) Senaraikan dua kelebihan sifat murunah. (4 markah) 152100859. Nyatakan dua bukti bahawa agama Islam bersifat praktikal. 1 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Nyatakan pengertian Rububiyyah? Jelaskan dua konsep Rububiyyah? Nyatakan dua perbezaan antara wahyu dan akal.doc 12 . Terangkan dua aspek syumuliyyah dalam bidang pergaulan (sosial) Nyatakan maksud waqiiyyah. Terangkan dua bertanggungjawab. Terangkan dua kepentingan dan keistimewaan institusi kehakiman. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruh luar? Nyatakan dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 4 (a) (i) (ii) Jelaskan pengertian harta menurut Islam. (4 markah) Huraikan dua cara meningkatkan kualiti ibadat. Senaraikan sumber-sumber penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Jelaskan bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah. Nyatakan dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. (2 markah) (4 markah) (2 markah) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam. (4 markah) (4 markah) (4 markah) (c) 6 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) Nyatakan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua perbezaan sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan manusia. Jelaskan kebaikan bekerja menurut Islam. (4 markah) Apakah maksud muamalah menurut Islam? (2 markah) Nyatakan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam. (4 markah) Nyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam. (6 markah) (4 markah) (4 markah) 5 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Nyatakan maksud ibadat khusus dan ibadat umum beserta contoh.doc 13 . (4 markah) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua keistimewaan institusi kekeluargaan Islam. Jelaskan dua kepentingan perundangan Islam. (4 markah) 152100859.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 7 (a) (i) (ii) Senaraikan ciri-ciri khalifah yang mempunyai kepimpinan yang unggul dan karismatik. tertentu terhadap (4 markah) (b) (i) Tanggungjawab sosial penting bagi menjamin keharmonian sesebuah masyarakat. Jelaskan maksud hukum wajib dan sunat. (4 markah) Rakyat mempunyai tanggungjawab negaranya.doc 14 . Nyatakan tanggungjawab tersebut. Nyatakan dua hikmah penentuan hukum sunat. SOALAN TAMAT (4 markah) (4 markah) (c) (i) (ii) SKEMA JAWAPAN 152100859. (4 markah) Jelaskan implikasi sekiranya tanggungjawab sosial ini diabaikan.

Sebat 40 kali sebatan 36. Bunuh balas 34. C 17. B 5. D 13. Kufur 32. Menjelaskan 33. A 11. Sebat 100 kali sebatan 37.  C B C C SKIMA TASAWWUR ISLAM SET 1 2008 Kertas 2 152100859. C 12. W : Qadha 28. A 15. Tasawwur Islam BAHAGIAN B Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 21. Z : Fatwa KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27. 4. Y : Ijtihad SKIMA LATIH TUBI 2008 29. X : Fikah JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 26. Syurga 22. Kiamat 24. D 8. Mizan 23. 2. C 10. B 7. B 14. Potong tangan 35. B 9.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN A 1. Anti Hadis SET 2 30. X 40.  38.doc Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM 15 .  39. A 20. C 6. C 18. D 19. Al-Quran 31. B 16. Alam kubur/ Alam Barzakh 25. 3.

Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Markah (1 isi X 2 m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) 152100859.doc 16 . Dua konsep Rububiyyah ialah: 1. Pemilik dan Pentadbir Alam. 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 1 (a) (i) Skima Pemarkahan Rububiyyah ialah keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini. Allah SWT Pencipta.

Akal ialah anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul kepada semua manusia 2. Pergaulan mesti ada batasan antara lelaki perempuan.doc 17 . Kebenaran akal bersifat mutlak relatif Dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah SWT ialah: 1. Contohnya Al-Quran dipelajari dari tadika hingga ke universiti. Islam adalah agama yang mudah diamalkan. Semua makhluk yang hidup di dunia terikat dengan masa.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan (b) (i) Skima Pemarkahan Dua perbezaan antara wahyu dan akal ialah: Wahyu Akal 1. Kesempurnaan hanya milik Allah. Seimbang antara tuntutan kehidupan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Bukti Agama Islam bersifat praktikal ialah: 1. Pengasingan agama daripada kehidupan Antara prinsip Syumuliyyah ialah: 1. Ajaran Islam tidak meringankan dan tidak sampai membebankan umatnya 2. Dua aspek Syumuliyyah dalam bidang pergaulan ialah: 1. Menafikan kekuasaan tuhan dan peranan wahyu dalam hidup manusia 2. (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (c) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (1 isi X 2m) [2 markah] (ii) 152100859. Ibadat puasa hanya dilakukan pada waktu siang sahaja. Wahyu disampaikan 1. 3. dan Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (c) (i) (ii) (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] 2 (a) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) Waqi’iyyah bermaksud bahawa Agama Islam berbentuk praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Berpakaian menutup aurat seperti yang disyariatkan. 2. Ajaran Islam sederhana dan boleh diamalkan oleh semua peringkat umur. Amal ibadat dalam Islam mengikut kemampuan seseorang Contoh Murunah dalam kehidupan ialah: 1. 2. Menggunakan akal untuk merekacipta sesuatu bagi kebaikan manusia Maksud pengaruh luar ialah pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam ialah: 1. 2. Dua kelebihan sifat Murunah ialah: 1. Menggunakan nikmat akal untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT 2. tempat dan ruang. Kebenaran wahyu adalah 2.

Dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim ialah: 1. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. Bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis 2. Ibadat haji bagi orang yang mampu sahaja. 3. Mengelakkan penindasan dan penganiayaan seperti (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Menegakkan hukum dan perundangan Islam. Merealisasikan keadilan. Dua matlamat negara islam ialah: 1. Melaksanakan kebajikan seperti semua rakyat berhak mendapat pendidikan. Dasar kehakiman dan perundangan adalah ciptaan Allah SWT ini menyebabkan sistem kehakiman Islam unggul kerana tiada cacat celanya dan kekal hingga ke akhir zaman. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 4. Menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Untuk melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat. Majlis Syura asas pemerintahan Dua sebab mengapa pemimpin perlu bertanggungjawab: 1. Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (iii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] 4 (a) (i) (ii) Harta ialah anugerah Allah SWT kepada manusia yang diperolehi melalui usaha dan ikhtiar. Setiap hukuman bertujuan mendidik jiwa manusia agar sentiasa mematuhi dan mentaati Allah SWT. 2.doc 18 . Jaminan hak asasi 5.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 3 (a) (i) Skima Pemarkahan 2. 2. Memiliki berbagai ilmu dan kemahiran kerana penguasaan ilmu membolehkan para hakim mengendalikan penghakiman dengan saksama Dua kepentingan institusi kehakiman ialah: 1. Dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal ialah: 1. Memelihara kesucian agama. 3. 2. 2. Ciri-ciri negara Islam ialah: 1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT kerana dapat melindungi hakim daripada sifat mazmumah. Merealisasikan amar makruf dan nahi mungkar 3.

Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti riba dan monopoli 2. jual beli dan lain-lain urusan perdagangan Amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam ialah: 1. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti loteri Kepentingan perundangan Islam antaranya: 1. Bertani atau menternak Pengertian muamalah menurut Islam ialah tatacara hubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta. Berniaga 4. (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Markah (b) (i) Kebaikan bekerja menurut Islam ialah: 1. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi 3. (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (c) (i) (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (3 isi X 2m) [6 markah] 5 (a) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) Maksud ibadat khusus dan ibadat umum berserta contoh: 1.doc 19 . Menyumbangkan ke arah pembangunan ekonomi negara. 3. Bekerja makan gaji 3. Mengelakkan permusuhan antara manusia. Sesuai pada semua 3. Ibadat khusus ialah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah SWT samada Fardhu atau Sunat seperti solat fardhu. Memaju dan menaikkan taraf hidup. 4.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan mendapatkan harta melalui hasil riba. Melalui perundangan Islam harta umat Islam berada dalam keadaan selamat. Berubah dan tidak kekal 3. Kekal hingga kiamat 2. puasa Ramadhan. Sesuai hanya pada tempat dan zaman sesuatu tempat dan keadaan sahaja. Bekerja sendiri 2. Ciptaan Allah SWT 1. 3. Perbezaan perundangan Islam dengan perbezaan sistem perundangan ciptaan manusia ialah: Perundangan Islam Perundangan Manusia 1. memelihara agama melalui perundangan Islam seterusnya dapat memelihara akidah umat Islam 2. monopoli dan rasuah. Mendapat keredaan Allah kerana berusaha sendiri 2. Mengelakkan diri daripada bergantung kepada orang lain / berdikari. Jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam ialah: 1. zakat dan haji. Ciptaan manusia 2. memelihara harta dari dicerobohi.

Islam telah mengharamkan perbuatan mencuri melalui hukuman potong tangan 3. Melalui cara ini kita akan memperoleh peningkatan dalam beribadat. Dapat menghapuskan kemungkaran Sumber –sumber penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Markah (ii) Dua cara meningkatkan kualiti ibadat: 1. 4.doc 20 . Mengenal pasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh. Mendampingi orang-orang berilmu dan soleh. Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu 2. Meningkatkan ilmu tentang sesuatu ibadat supaya mencapai kesempurnaan. Al-Quran 2. Menjamin kebahagiaan hidup 3. Al-Hadis 3. Mengenal pasti setiap masalah yang berlaku 2. Al-Ijmak 4. 3. Masalah dapat diselesaikan secara adil 3. Menambah keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT 2. 3. Mengenalpasti kaedah dan strategi. Sentiasa mengingati Allah SWT semasa melakukan ibadat seperti semasa solat hendaklah berusaha mengerjakan solat secara khusyuk 2. Keistimewaan kekeluargaan Islam ialah: 1. Merujuk kepada orang yang berilmu (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Menjamin kesucian keturunan manusia 2. bekerja dan lainlain. Ibadat umum ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan Allah SWT seperti belajar. Mendidik akhlak manusia (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 6 (a) (i) Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Islam telah mengharamkan pergaulan bebas dan zina bagi mengatasi masalah anak luar nikah 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan 2. Al-Qias Bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah ialah: 1. Islam telah mengharamkan riba bagi mengatasi masalah penindasan dalam perniagaan Langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Menepati kehendak syarak 3. Menguji dan mengaplikasi kaedah. Dilakukan secara bersungguh-sungguh 4.

4. perpaduan dan kesejahteraan masyarakat akan tergugat 3. jika ditinggalkan tidak berdosa.doc 21 . Memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala ibadat 3. Mempunyai keyakinan diri 4. Maksud hukum wajib dan sunat ialah: 1. 2. Menghapuskan dosa-dosa kecil Markah (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Pengetahuan yang luas 3. Hukum wajib ialah perintah Allah yang mesti dilaksanakan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial ialah: 1. Adil dalam pentadbirannya Tanggungjawab rakyat terhadap negaranya ialah: 1. Hikmat penentuan hukum sunat ialah: 1. Menumpukan taat setia kepada negara 2. Menuntut ilmu. Kemunduran negara dalam pelbagai aspek. Hukum sunat ialah perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan serta diberi pahala. Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna 2. Mempertahankan negara. Gejala sosial dan kemungkaran berleluasa 2. Bekerjasama membanteras kemungkaran 3. Keharmonian.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 7 (a) (i) Skima Pemarkahan Ciri-ciri khalifah yang unggul ialah: 1. Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah 2.

doc 22 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 152100859.