Tasawwur Islam Latih Tubi Set 2 Kertas 1 2008 11/4 Jam

Nama Pelajar : Tingkatan :

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab semua bahagian 3. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul dihalaman belakang dalam kertas soalan ini. 4. Bahagian B mengandungi 20 soalan Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Anda dinasihatkan mengambil masa 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian A dan 45 minit untuk Bahagian B

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Markah 20

B

20

JUMLAH

40

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2

BAHAGIAN A (20 MARKAH) Allah s.w.t. sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam. 1. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pengertian:A B C D 2. Uluhiyyah Rububiyyah Asmaul Husna Asma’ Wa Sifat

Antara sifat wajib bagi para rasul ialah: A B C D al-Kizbu Al-Kitman al-Fatonah al-Baladah

3.

Berikut adalah peranan rasul untuk membimbing manusia, kecuali:A B C D Mengajar perkara-perkara ilmu ghaib Menyeru manusia melakukan segala larangan Allah Menyampaikan segala perintah Allah kepada manusia Menunjukkan cara kehidupan beragama yang sebenarnya

4.

Apakah yang dimaksudkan dengan Nutfah? A B C D Fetus Segumpal darah (zigot) Seketul daging (embrio) Air mani (sperma/ovum)

5.

Berikut ialah faedah mempercayai alam ghaib kecuali:A B C D Seseorang itu tidak melakukan kerosakan di muka bumi Seseorang itu tidak melakukan ibadat secara istiqamah Seseorang itu tidak meneruskan pergaduhan sesama manusia Seseorang itu tidak akan melakukan maksiat dan kemungkaran

152100859.doc

2

“Awan melindungi Rasulullah s.t. Pernyataan di atas merujuk kepada : Pernyataan di atas merujuk kepada : A B C D Sihir Irhas Istidraj Maunah 8. Sifat semulajadi yang ada pada makhluk Allah s. Berdasarkan pernyataan di atas “A” merujuk kepada A B C D mukjizat maunah maksum makrifah 7.pernyataan manakah yang menerangkan tentang fitrah beragama. Naluri semulajadi manusia tentang konsep ketuhanan. 9 Berikut adalah cara-cara memelihara alam daripada kemusnahan kecuali A B mengekalkan habitat haiwan memelihara keindahan sungai 152100859.a. ketika baginda berjalan semasa mengikuti Abu Talib berniaga di Syam”.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Dianugerahkan hanya kepada Nabi dan Rasul sahaja A Merupakan satu keistimewaan dan kelebihan Tidak melakukan sebarang dosa kecil dan besar 6. Sifat yang hanya ada pada manusia yang mempelajari ilmu ketuhanan.w. Antara berikut.doc 3 .? A B C D Naluri yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dan guru.w.

Kenyataan di atas merujuk kepada A B C D Murunah ‘Alamiyyah Syumuliyyah Waqi’iyyah 15. Tujuan wahyu al-Quran diturunkan adalah untuk 152100859. Matlamat pengaruh asing. Taksub dengan bangsa dan darjat. Ciri-ciri pengaruh asing. 14. 11. mengucap dua kalimah syahadah. Islam adalah agama yang lengkap dan sesuai diamalkan pada setiap masa dan tempat.doc 4 . Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Kesan pengaruh asing.W.adil. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Esa. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis sohih dhoif hasan maudhuk 12. Rububiyyah ialah __________________________ A B C D himpunan nama-nama Allah SWT. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW. Bentuk-bentuk pengaruh asing.dhabit dan tidak mempunyai kecacatan. perawinya thiqah. Bukti kebenaran wahyu ialah A B C D • • • membawa rahmat kepada umat Islam terjamin daripada sebarang pemalsuan diturunkan kepada nabi dan rasul yang terpilih hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad S.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 C D merancang strategi pembangunan menggalakkan penebangan hutan belantara 10.A. 13. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta. Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama. Memuja manusia secara berlebihan.

III dan IV 18. potong tangan. III dan IV I. dibunuh balas. III dan IV II.Aziz Al-Baqa Al-Quddus Al-Amanah Y Y Y Y Al-Malik Al-Salam As-Siddiq Al-Jabbar I. II dan IV I.doc 5 . III dan IV 152100859. Nama-nama Allah s. Yang manakah antara berikut menjelaskan peranan hadis I II III IV A B C D Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal Menambahkan maksud nas yang umum Membatasi hukum nas yang mutlak I. II dan IV I.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 A B C D Membimbing akal untuk mengenal Allah Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia Berpegang dan beramal dengan al-Quran Menyempurnakan penurunan wahyu terakhir 16. II dan III II. pemulauan.t Ar-Rahman Ar-Rahim X Y A B C D A B C D X X X X Al. Kesalahan takzir boleh dijatuhkan hukuman berikut kecuali I II III IV A B C D penjara.w. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 17. II dan III I.

Ciri-ciri wahyu ialah I II III IV A B C D tidak berubah dimiliki oleh semua manusia menerangkan perkara sam’iyyat disampaikan kepada Nabi dan Rasul I. II dan IV I. III dan IV 20. Susunkan peringkat penurunan wahyu berikut dengan betul i ii iii iv A B C D Allah Rasulullah Baitul Izzah Luh Mahfuz I  II  III  IV I  III  IV  II I  IV  III  II I  II  IV  III 152100859. II dan III II. III dan IV I.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 19.doc 6 .

1 1 1 1 Soalan 25 hingga 28 Lengkapkan pernyataan berikut: 2 5 2 6 2 7 Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan dikenali sebagai___________________ ______________ bermaksud praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Alam yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal fikiran. boleh berfikir dan menerima ilmu. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 1 1 Soalan 29 hingga 32 Untuk Kegunaan Pemeriksa Lengkapkan pernyataan berikut 152100859. Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 1 2 2 2 3 2 4 Beriman kepada Allah SWT dan sifatsifatNya tanpa keraguan.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN B (20 markah) Soalan 21 hingga 24 Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. Makhluk istimewa yang dicipta daripada tanah.doc 7 . Perkara luar biasa yang berlaku kepada Qarun yang derhaka pada Allah SWT. Konsep ______________ jika diamalkan dengan betul dapat menyelesaikan segala masalah dengan adil dan bijaksana.

34. Membunuh manusia Mencuri Minum arak Orang yang belum berkahwin melakukan zina Jenis Hukuman Soalan 37 hingga 40 Tandakan () pada pernyataan yang betul Tandakan (X) pada pernyataan yang salah 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 29.doc 8 . Menolak Al-Quran dan Al-Hadis akan membawa kepada ________________ Antara kepentingan hadis ialah ___________________ hukumhukum yang terdapat nasnya dalam Al-Quran 1 32. ________________ dan hadis tidak boleh dipisahkan 1 31. 35. 1 Soalan 33 hingga 36 Nyatakan hukuman bagi kesalahan berikut: Kesalahan 33. Fahaman _____________ ialah fahaman yang menolak hadis 1 30. 36.

Kewajipan yang penting bagi orang Islam ialah ibadat fardu ain sahaja Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk agamanya Jawapan KERTAS JAWAPAN Bahagian A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D BAHAGIAN A 152100859.doc 9 . Kesederhanaan Islam dalam aspek ibadat ialah tidak meringankan dan tidak membebankan umatnya. 39. 38. Pernyataan Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan membuktikan Islam sesuai bagi semua manusia.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Untuk kegunaan Pemeriks a 1 1 1 1 37. 40.

doc 2½ jam 10 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Tasawwur Islam Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 152100859.

doc 11 . Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM [ 100 markah ] Jawab lima soalan. Sekiranya ruang jawapan tidak mengcukupi. Kertas ini mengandungi tujuh soalan. sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab. 3. Soalan 1 mesti di jawab. 4.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya. 2. 152100859.

doc 12 . Senaraikan dua ciri Negara Islam. Terangkan dua bertanggungjawab. Nyatakan dua prinsip syumuliyyah.T. 1 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Nyatakan pengertian Rububiyyah? Jelaskan dua konsep Rububiyyah? Nyatakan dua perbezaan antara wahyu dan akal. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruh luar? Nyatakan dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam. (4 markah) 152100859. Nyatakan dua bukti bahawa agama Islam bersifat praktikal. Huraikan dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah S. sebab-sebab pemimpin perlu (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) 2 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Huraikan dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim.W. (4 markah) (c) (i) (ii) 3 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) Senaraikan dua kelebihan sifat murunah. Terangkan dua kepentingan dan keistimewaan institusi kehakiman. Nyatakan dua matlamat Negara Islam. Terangkan dua aspek syumuliyyah dalam bidang pergaulan (sosial) Nyatakan maksud waqiiyyah. Nyatakan contoh murunah dalam kehidupan.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain.

Jelaskan dua keistimewaan institusi kekeluargaan Islam. Nyatakan dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. (4 markah) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam. (6 markah) (4 markah) (4 markah) 5 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Nyatakan maksud ibadat khusus dan ibadat umum beserta contoh. Senaraikan sumber-sumber penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua kepentingan perundangan Islam. (4 markah) (4 markah) (4 markah) (c) 6 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) Nyatakan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua perbezaan sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan manusia. (4 markah) Apakah maksud muamalah menurut Islam? (2 markah) Nyatakan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam. Jelaskan kebaikan bekerja menurut Islam.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 4 (a) (i) (ii) Jelaskan pengertian harta menurut Islam. (4 markah) 152100859.doc 13 . (4 markah) Nyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Huraikan dua cara meningkatkan kualiti ibadat. (2 markah) (4 markah) (2 markah) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam. (4 markah) Jelaskan bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah.

doc 14 . tertentu terhadap (4 markah) (b) (i) Tanggungjawab sosial penting bagi menjamin keharmonian sesebuah masyarakat.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 7 (a) (i) (ii) Senaraikan ciri-ciri khalifah yang mempunyai kepimpinan yang unggul dan karismatik. Nyatakan tanggungjawab tersebut. SOALAN TAMAT (4 markah) (4 markah) (c) (i) (ii) SKEMA JAWAPAN 152100859. Jelaskan maksud hukum wajib dan sunat. Nyatakan dua hikmah penentuan hukum sunat. (4 markah) Rakyat mempunyai tanggungjawab negaranya. (4 markah) Jelaskan implikasi sekiranya tanggungjawab sosial ini diabaikan.

 C B C C SKIMA TASAWWUR ISLAM SET 1 2008 Kertas 2 152100859. B 7. 3. Bunuh balas 34. 2. Anti Hadis SET 2 30. Sebat 100 kali sebatan 37. Kufur 32. B 14. D 19. B 5. A 20. C 18. B 9. Z : Fatwa KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27. D 13. 4. A 11. D 8. Y : Ijtihad SKIMA LATIH TUBI 2008 29.doc Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM 15 . Menjelaskan 33. Mizan 23. X 40. Tasawwur Islam BAHAGIAN B Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 21. Potong tangan 35. C 10. C 6. C 12.  39. W : Qadha 28. Al-Quran 31. Syurga 22. X : Fikah JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 26. C 17.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN A 1. Kiamat 24. B 16.  38. Sebat 40 kali sebatan 36. A 15. Alam kubur/ Alam Barzakh 25.

2. Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Markah (1 isi X 2 m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 1 (a) (i) Skima Pemarkahan Rububiyyah ialah keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini. Dua konsep Rububiyyah ialah: 1. Allah SWT Pencipta. Pemilik dan Pentadbir Alam.doc 16 .

2. Bukti Agama Islam bersifat praktikal ialah: 1. Wahyu disampaikan 1. (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (c) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (1 isi X 2m) [2 markah] (ii) 152100859. Contohnya Al-Quran dipelajari dari tadika hingga ke universiti. Menafikan kekuasaan tuhan dan peranan wahyu dalam hidup manusia 2. Kebenaran akal bersifat mutlak relatif Dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah SWT ialah: 1. tempat dan ruang. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ibadat puasa hanya dilakukan pada waktu siang sahaja. Menggunakan akal untuk merekacipta sesuatu bagi kebaikan manusia Maksud pengaruh luar ialah pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam ialah: 1. Pengasingan agama daripada kehidupan Antara prinsip Syumuliyyah ialah: 1. Kebenaran wahyu adalah 2. Semua makhluk yang hidup di dunia terikat dengan masa. 2. Dua aspek Syumuliyyah dalam bidang pergaulan ialah: 1. Islam adalah agama yang mudah diamalkan. Akal ialah anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul kepada semua manusia 2. 3. Ajaran Islam tidak meringankan dan tidak sampai membebankan umatnya 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan (b) (i) Skima Pemarkahan Dua perbezaan antara wahyu dan akal ialah: Wahyu Akal 1. dan Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (c) (i) (ii) (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] 2 (a) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) Waqi’iyyah bermaksud bahawa Agama Islam berbentuk praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Menggunakan nikmat akal untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT 2.doc 17 . Seimbang antara tuntutan kehidupan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Amal ibadat dalam Islam mengikut kemampuan seseorang Contoh Murunah dalam kehidupan ialah: 1. Ajaran Islam sederhana dan boleh diamalkan oleh semua peringkat umur. Pergaulan mesti ada batasan antara lelaki perempuan. Berpakaian menutup aurat seperti yang disyariatkan. 2. Dua kelebihan sifat Murunah ialah: 1.

Jaminan hak asasi 5. Memiliki berbagai ilmu dan kemahiran kerana penguasaan ilmu membolehkan para hakim mengendalikan penghakiman dengan saksama Dua kepentingan institusi kehakiman ialah: 1. Menegakkan hukum dan perundangan Islam. 2. Ciri-ciri negara Islam ialah: 1. Dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim ialah: 1. Memelihara kesucian agama. Merealisasikan amar makruf dan nahi mungkar 3. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. Dasar kehakiman dan perundangan adalah ciptaan Allah SWT ini menyebabkan sistem kehakiman Islam unggul kerana tiada cacat celanya dan kekal hingga ke akhir zaman. 2. Bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis 2. 2. Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (iii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] 4 (a) (i) (ii) Harta ialah anugerah Allah SWT kepada manusia yang diperolehi melalui usaha dan ikhtiar. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 4. Untuk melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat. Menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Ibadat haji bagi orang yang mampu sahaja. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT kerana dapat melindungi hakim daripada sifat mazmumah. 2. Merealisasikan keadilan. Mengelakkan penindasan dan penganiayaan seperti (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. 3. Setiap hukuman bertujuan mendidik jiwa manusia agar sentiasa mematuhi dan mentaati Allah SWT. Melaksanakan kebajikan seperti semua rakyat berhak mendapat pendidikan. Dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal ialah: 1. Dua matlamat negara islam ialah: 1.doc 18 . Majlis Syura asas pemerintahan Dua sebab mengapa pemimpin perlu bertanggungjawab: 1. 2. 3.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 3 (a) (i) Skima Pemarkahan 2.

Muamalah yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti loteri Kepentingan perundangan Islam antaranya: 1. memelihara agama melalui perundangan Islam seterusnya dapat memelihara akidah umat Islam 2. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti riba dan monopoli 2. Kekal hingga kiamat 2. Perbezaan perundangan Islam dengan perbezaan sistem perundangan ciptaan manusia ialah: Perundangan Islam Perundangan Manusia 1. Markah (b) (i) Kebaikan bekerja menurut Islam ialah: 1. Memaju dan menaikkan taraf hidup. 3. monopoli dan rasuah.doc 19 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan mendapatkan harta melalui hasil riba. memelihara harta dari dicerobohi. Bekerja makan gaji 3. Ibadat khusus ialah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah SWT samada Fardhu atau Sunat seperti solat fardhu. jual beli dan lain-lain urusan perdagangan Amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam ialah: 1. Berniaga 4. Sesuai pada semua 3. 4. Mendapat keredaan Allah kerana berusaha sendiri 2. Ciptaan Allah SWT 1. Berubah dan tidak kekal 3. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi 3. Jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam ialah: 1. puasa Ramadhan. Melalui perundangan Islam harta umat Islam berada dalam keadaan selamat. Mengelakkan permusuhan antara manusia. zakat dan haji. (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (c) (i) (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (3 isi X 2m) [6 markah] 5 (a) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) Maksud ibadat khusus dan ibadat umum berserta contoh: 1. Ciptaan manusia 2. (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Bekerja sendiri 2. Menyumbangkan ke arah pembangunan ekonomi negara. Mengelakkan diri daripada bergantung kepada orang lain / berdikari. Bertani atau menternak Pengertian muamalah menurut Islam ialah tatacara hubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta. Sesuai hanya pada tempat dan zaman sesuatu tempat dan keadaan sahaja. 3.

Menambah keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT 2.doc 20 . Menguji dan mengaplikasi kaedah. Meningkatkan ilmu tentang sesuatu ibadat supaya mencapai kesempurnaan. Mengenal pasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh. 4. Ibadat umum ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan Allah SWT seperti belajar. Mendampingi orang-orang berilmu dan soleh. Dapat menghapuskan kemungkaran Sumber –sumber penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Mengenalpasti kaedah dan strategi. Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Menjamin kebahagiaan hidup 3. bekerja dan lainlain. Al-Qias Bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah ialah: 1.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan 2. Menjamin kesucian keturunan manusia 2. Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu 2. Merujuk kepada orang yang berilmu (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Markah (ii) Dua cara meningkatkan kualiti ibadat: 1. Mendidik akhlak manusia (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 6 (a) (i) Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Mengenal pasti setiap masalah yang berlaku 2. Al-Ijmak 4. Keistimewaan kekeluargaan Islam ialah: 1. Masalah dapat diselesaikan secara adil 3. Islam telah mengharamkan perbuatan mencuri melalui hukuman potong tangan 3. Al-Hadis 3. Dilakukan secara bersungguh-sungguh 4. Islam telah mengharamkan riba bagi mengatasi masalah penindasan dalam perniagaan Langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Al-Quran 2. 3. Sentiasa mengingati Allah SWT semasa melakukan ibadat seperti semasa solat hendaklah berusaha mengerjakan solat secara khusyuk 2. Melalui cara ini kita akan memperoleh peningkatan dalam beribadat. Islam telah mengharamkan pergaulan bebas dan zina bagi mengatasi masalah anak luar nikah 2. 3. Menepati kehendak syarak 3.

Hikmat penentuan hukum sunat ialah: 1.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 7 (a) (i) Skima Pemarkahan Ciri-ciri khalifah yang unggul ialah: 1. Mempunyai keyakinan diri 4. Hukum wajib ialah perintah Allah yang mesti dilaksanakan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Menghapuskan dosa-dosa kecil Markah (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859.doc 21 . Pengetahuan yang luas 3. Kemunduran negara dalam pelbagai aspek. perpaduan dan kesejahteraan masyarakat akan tergugat 3. Maksud hukum wajib dan sunat ialah: 1. Mempertahankan negara. Gejala sosial dan kemungkaran berleluasa 2. Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna 2. Bekerjasama membanteras kemungkaran 3. 2. Menuntut ilmu. jika ditinggalkan tidak berdosa. Hukum sunat ialah perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan serta diberi pahala. Menumpukan taat setia kepada negara 2. Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah 2. Keharmonian. Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial ialah: 1. 4. Memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala ibadat 3. Adil dalam pentadbirannya Tanggungjawab rakyat terhadap negaranya ialah: 1.

doc 22 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 152100859.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful