Tasawwur Islam Latih Tubi Set 2 Kertas 1 2008 11/4 Jam

Nama Pelajar : Tingkatan :

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab semua bahagian 3. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul dihalaman belakang dalam kertas soalan ini. 4. Bahagian B mengandungi 20 soalan Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Anda dinasihatkan mengambil masa 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian A dan 45 minit untuk Bahagian B

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Markah 20

B

20

JUMLAH

40

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2

BAHAGIAN A (20 MARKAH) Allah s.w.t. sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam. 1. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pengertian:A B C D 2. Uluhiyyah Rububiyyah Asmaul Husna Asma’ Wa Sifat

Antara sifat wajib bagi para rasul ialah: A B C D al-Kizbu Al-Kitman al-Fatonah al-Baladah

3.

Berikut adalah peranan rasul untuk membimbing manusia, kecuali:A B C D Mengajar perkara-perkara ilmu ghaib Menyeru manusia melakukan segala larangan Allah Menyampaikan segala perintah Allah kepada manusia Menunjukkan cara kehidupan beragama yang sebenarnya

4.

Apakah yang dimaksudkan dengan Nutfah? A B C D Fetus Segumpal darah (zigot) Seketul daging (embrio) Air mani (sperma/ovum)

5.

Berikut ialah faedah mempercayai alam ghaib kecuali:A B C D Seseorang itu tidak melakukan kerosakan di muka bumi Seseorang itu tidak melakukan ibadat secara istiqamah Seseorang itu tidak meneruskan pergaduhan sesama manusia Seseorang itu tidak akan melakukan maksiat dan kemungkaran

152100859.doc

2

Pernyataan di atas merujuk kepada : Pernyataan di atas merujuk kepada : A B C D Sihir Irhas Istidraj Maunah 8. ketika baginda berjalan semasa mengikuti Abu Talib berniaga di Syam”.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Dianugerahkan hanya kepada Nabi dan Rasul sahaja A Merupakan satu keistimewaan dan kelebihan Tidak melakukan sebarang dosa kecil dan besar 6.w. Sifat semulajadi yang ada pada makhluk Allah s. 9 Berikut adalah cara-cara memelihara alam daripada kemusnahan kecuali A B mengekalkan habitat haiwan memelihara keindahan sungai 152100859. Berdasarkan pernyataan di atas “A” merujuk kepada A B C D mukjizat maunah maksum makrifah 7.t.? A B C D Naluri yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dan guru. Naluri semulajadi manusia tentang konsep ketuhanan. Sifat yang hanya ada pada manusia yang mempelajari ilmu ketuhanan.pernyataan manakah yang menerangkan tentang fitrah beragama.a.doc 3 .w. “Awan melindungi Rasulullah s. Antara berikut.

Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Kesan pengaruh asing. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Esa. 13.A. Rububiyyah ialah __________________________ A B C D himpunan nama-nama Allah SWT. 11. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW. Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 C D merancang strategi pembangunan menggalakkan penebangan hutan belantara 10. Matlamat pengaruh asing. Islam adalah agama yang lengkap dan sesuai diamalkan pada setiap masa dan tempat. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis sohih dhoif hasan maudhuk 12. Kenyataan di atas merujuk kepada A B C D Murunah ‘Alamiyyah Syumuliyyah Waqi’iyyah 15. perawinya thiqah. Bukti kebenaran wahyu ialah A B C D • • • membawa rahmat kepada umat Islam terjamin daripada sebarang pemalsuan diturunkan kepada nabi dan rasul yang terpilih hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad S. mengucap dua kalimah syahadah. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta.W. Taksub dengan bangsa dan darjat.adil. Memuja manusia secara berlebihan. Tujuan wahyu al-Quran diturunkan adalah untuk 152100859.doc 4 . 14.dhabit dan tidak mempunyai kecacatan. Bentuk-bentuk pengaruh asing. Ciri-ciri pengaruh asing.

pemulauan.doc 5 . Kesalahan takzir boleh dijatuhkan hukuman berikut kecuali I II III IV A B C D penjara.t Ar-Rahman Ar-Rahim X Y A B C D A B C D X X X X Al. potong tangan. III dan IV 152100859. Nama-nama Allah s.Aziz Al-Baqa Al-Quddus Al-Amanah Y Y Y Y Al-Malik Al-Salam As-Siddiq Al-Jabbar I. III dan IV I. II dan III I.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 A B C D Membimbing akal untuk mengenal Allah Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia Berpegang dan beramal dengan al-Quran Menyempurnakan penurunan wahyu terakhir 16. III dan IV II. Yang manakah antara berikut menjelaskan peranan hadis I II III IV A B C D Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal Menambahkan maksud nas yang umum Membatasi hukum nas yang mutlak I.w. II dan IV I. dibunuh balas. II dan IV I. II dan III II. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 17. III dan IV 18.

II dan IV I. II dan III II. III dan IV I. Ciri-ciri wahyu ialah I II III IV A B C D tidak berubah dimiliki oleh semua manusia menerangkan perkara sam’iyyat disampaikan kepada Nabi dan Rasul I. Susunkan peringkat penurunan wahyu berikut dengan betul i ii iii iv A B C D Allah Rasulullah Baitul Izzah Luh Mahfuz I  II  III  IV I  III  IV  II I  IV  III  II I  II  IV  III 152100859.doc 6 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 19. III dan IV 20.

boleh berfikir dan menerima ilmu. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 1 1 Soalan 29 hingga 32 Untuk Kegunaan Pemeriksa Lengkapkan pernyataan berikut 152100859. Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 1 2 2 2 3 2 4 Beriman kepada Allah SWT dan sifatsifatNya tanpa keraguan. Alam yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal fikiran. Makhluk istimewa yang dicipta daripada tanah.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN B (20 markah) Soalan 21 hingga 24 Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. 1 1 1 1 Soalan 25 hingga 28 Lengkapkan pernyataan berikut: 2 5 2 6 2 7 Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan dikenali sebagai___________________ ______________ bermaksud praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia.doc 7 . Perkara luar biasa yang berlaku kepada Qarun yang derhaka pada Allah SWT. Konsep ______________ jika diamalkan dengan betul dapat menyelesaikan segala masalah dengan adil dan bijaksana.

34. Membunuh manusia Mencuri Minum arak Orang yang belum berkahwin melakukan zina Jenis Hukuman Soalan 37 hingga 40 Tandakan () pada pernyataan yang betul Tandakan (X) pada pernyataan yang salah 152100859.doc 8 . Menolak Al-Quran dan Al-Hadis akan membawa kepada ________________ Antara kepentingan hadis ialah ___________________ hukumhukum yang terdapat nasnya dalam Al-Quran 1 32.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 29. Fahaman _____________ ialah fahaman yang menolak hadis 1 30. 1 Soalan 33 hingga 36 Nyatakan hukuman bagi kesalahan berikut: Kesalahan 33. 36. ________________ dan hadis tidak boleh dipisahkan 1 31. 35.

Pernyataan Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan membuktikan Islam sesuai bagi semua manusia. Kesederhanaan Islam dalam aspek ibadat ialah tidak meringankan dan tidak membebankan umatnya. 39.doc 9 . 40. Kewajipan yang penting bagi orang Islam ialah ibadat fardu ain sahaja Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk agamanya Jawapan KERTAS JAWAPAN Bahagian A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D BAHAGIAN A 152100859. 38.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Untuk kegunaan Pemeriks a 1 1 1 1 37.

doc 2½ jam 10 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Tasawwur Islam Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 152100859.

Sekiranya ruang jawapan tidak mengcukupi. Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM [ 100 markah ] Jawab lima soalan. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya. 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. 152100859. Soalan 1 mesti di jawab. 3.doc 11 . Kertas ini mengandungi tujuh soalan. 4.

Huraikan dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah S.T. Nyatakan dua bukti bahawa agama Islam bersifat praktikal.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain.W. sebab-sebab pemimpin perlu (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) 2 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Huraikan dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim. 1 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Nyatakan pengertian Rububiyyah? Jelaskan dua konsep Rububiyyah? Nyatakan dua perbezaan antara wahyu dan akal. Terangkan dua aspek syumuliyyah dalam bidang pergaulan (sosial) Nyatakan maksud waqiiyyah. (4 markah) (c) (i) (ii) 3 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) Senaraikan dua kelebihan sifat murunah. Terangkan dua bertanggungjawab. Terangkan dua kepentingan dan keistimewaan institusi kehakiman. Senaraikan dua ciri Negara Islam.doc 12 . (4 markah) 152100859. Nyatakan dua matlamat Negara Islam. Nyatakan dua prinsip syumuliyyah. Nyatakan contoh murunah dalam kehidupan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruh luar? Nyatakan dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam.

Jelaskan kebaikan bekerja menurut Islam. (4 markah) Jelaskan bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah. Nyatakan dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. (2 markah) (4 markah) (2 markah) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam.doc 13 . Jelaskan dua perbezaan sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan manusia.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 4 (a) (i) (ii) Jelaskan pengertian harta menurut Islam. (4 markah) (4 markah) (4 markah) (c) 6 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) Nyatakan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua kepentingan perundangan Islam. (4 markah) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Huraikan dua cara meningkatkan kualiti ibadat. Senaraikan sumber-sumber penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Nyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam. (6 markah) (4 markah) (4 markah) 5 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Nyatakan maksud ibadat khusus dan ibadat umum beserta contoh. (4 markah) Apakah maksud muamalah menurut Islam? (2 markah) Nyatakan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam. Jelaskan dua keistimewaan institusi kekeluargaan Islam. (4 markah) 152100859.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 7 (a) (i) (ii) Senaraikan ciri-ciri khalifah yang mempunyai kepimpinan yang unggul dan karismatik. (4 markah) Jelaskan implikasi sekiranya tanggungjawab sosial ini diabaikan. tertentu terhadap (4 markah) (b) (i) Tanggungjawab sosial penting bagi menjamin keharmonian sesebuah masyarakat. Nyatakan dua hikmah penentuan hukum sunat. Nyatakan tanggungjawab tersebut. (4 markah) Rakyat mempunyai tanggungjawab negaranya. SOALAN TAMAT (4 markah) (4 markah) (c) (i) (ii) SKEMA JAWAPAN 152100859.doc 14 . Jelaskan maksud hukum wajib dan sunat.

Al-Quran 31. Anti Hadis SET 2 30. Sebat 100 kali sebatan 37. D 13. Alam kubur/ Alam Barzakh 25.doc Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM 15 .  39. B 16. X 40. Y : Ijtihad SKIMA LATIH TUBI 2008 29. W : Qadha 28. Bunuh balas 34. C 12. Z : Fatwa KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27. Potong tangan 35.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN A 1.  38. A 20. B 5. C 10. Syurga 22. Kufur 32. C 18. D 8. B 7. B 14. 3. C 6. Menjelaskan 33.  C B C C SKIMA TASAWWUR ISLAM SET 1 2008 Kertas 2 152100859. 4. C 17. D 19. X : Fikah JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 26. Sebat 40 kali sebatan 36. 2. Mizan 23. A 15. Kiamat 24. B 9. Tasawwur Islam BAHAGIAN B Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 21. A 11.

Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Markah (1 isi X 2 m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) 152100859. 2.doc 16 . Pemilik dan Pentadbir Alam. Dua konsep Rububiyyah ialah: 1. Allah SWT Pencipta.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 1 (a) (i) Skima Pemarkahan Rububiyyah ialah keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini.

Kebenaran akal bersifat mutlak relatif Dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah SWT ialah: 1. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kebenaran wahyu adalah 2. dan Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (c) (i) (ii) (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] 2 (a) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) Waqi’iyyah bermaksud bahawa Agama Islam berbentuk praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. tempat dan ruang. Contohnya Al-Quran dipelajari dari tadika hingga ke universiti. 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan (b) (i) Skima Pemarkahan Dua perbezaan antara wahyu dan akal ialah: Wahyu Akal 1. Islam adalah agama yang mudah diamalkan. 2. Bukti Agama Islam bersifat praktikal ialah: 1. Seimbang antara tuntutan kehidupan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Dua kelebihan sifat Murunah ialah: 1. (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (c) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (1 isi X 2m) [2 markah] (ii) 152100859. Pengasingan agama daripada kehidupan Antara prinsip Syumuliyyah ialah: 1. Amal ibadat dalam Islam mengikut kemampuan seseorang Contoh Murunah dalam kehidupan ialah: 1. Akal ialah anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul kepada semua manusia 2. Semua makhluk yang hidup di dunia terikat dengan masa. Ajaran Islam tidak meringankan dan tidak sampai membebankan umatnya 2. Ibadat puasa hanya dilakukan pada waktu siang sahaja. Berpakaian menutup aurat seperti yang disyariatkan.doc 17 . Menafikan kekuasaan tuhan dan peranan wahyu dalam hidup manusia 2. 2. Dua aspek Syumuliyyah dalam bidang pergaulan ialah: 1. Menggunakan akal untuk merekacipta sesuatu bagi kebaikan manusia Maksud pengaruh luar ialah pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam ialah: 1. Wahyu disampaikan 1. Ajaran Islam sederhana dan boleh diamalkan oleh semua peringkat umur. 3. Pergaulan mesti ada batasan antara lelaki perempuan. Menggunakan nikmat akal untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT 2.

Mengelakkan penindasan dan penganiayaan seperti (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. 3. 3. Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (iii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] 4 (a) (i) (ii) Harta ialah anugerah Allah SWT kepada manusia yang diperolehi melalui usaha dan ikhtiar. Merealisasikan amar makruf dan nahi mungkar 3. Ibadat haji bagi orang yang mampu sahaja. Dua matlamat negara islam ialah: 1. 2. Merealisasikan keadilan. Dasar kehakiman dan perundangan adalah ciptaan Allah SWT ini menyebabkan sistem kehakiman Islam unggul kerana tiada cacat celanya dan kekal hingga ke akhir zaman.doc 18 . Memiliki berbagai ilmu dan kemahiran kerana penguasaan ilmu membolehkan para hakim mengendalikan penghakiman dengan saksama Dua kepentingan institusi kehakiman ialah: 1. 2. Jaminan hak asasi 5. Menegakkan hukum dan perundangan Islam. Dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim ialah: 1. Untuk melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat. Bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis 2. 2. Dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal ialah: 1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT kerana dapat melindungi hakim daripada sifat mazmumah. 2. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 4. Ciri-ciri negara Islam ialah: 1. Menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 3 (a) (i) Skima Pemarkahan 2. Majlis Syura asas pemerintahan Dua sebab mengapa pemimpin perlu bertanggungjawab: 1. Setiap hukuman bertujuan mendidik jiwa manusia agar sentiasa mematuhi dan mentaati Allah SWT. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. Memelihara kesucian agama. Melaksanakan kebajikan seperti semua rakyat berhak mendapat pendidikan. 2.

memelihara harta dari dicerobohi. Sesuai pada semua 3. (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (c) (i) (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (3 isi X 2m) [6 markah] 5 (a) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) Maksud ibadat khusus dan ibadat umum berserta contoh: 1. Sesuai hanya pada tempat dan zaman sesuatu tempat dan keadaan sahaja. puasa Ramadhan. 4. Mengelakkan diri daripada bergantung kepada orang lain / berdikari. Berniaga 4. Bertani atau menternak Pengertian muamalah menurut Islam ialah tatacara hubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi 3. Markah (b) (i) Kebaikan bekerja menurut Islam ialah: 1. monopoli dan rasuah. Jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam ialah: 1. Ciptaan Allah SWT 1. (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. memelihara agama melalui perundangan Islam seterusnya dapat memelihara akidah umat Islam 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan mendapatkan harta melalui hasil riba. Ibadat khusus ialah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah SWT samada Fardhu atau Sunat seperti solat fardhu. Berubah dan tidak kekal 3. jual beli dan lain-lain urusan perdagangan Amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam ialah: 1.doc 19 . Ciptaan manusia 2. Memaju dan menaikkan taraf hidup. zakat dan haji. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti riba dan monopoli 2. Menyumbangkan ke arah pembangunan ekonomi negara. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti loteri Kepentingan perundangan Islam antaranya: 1. Mendapat keredaan Allah kerana berusaha sendiri 2. Bekerja sendiri 2. Kekal hingga kiamat 2. Perbezaan perundangan Islam dengan perbezaan sistem perundangan ciptaan manusia ialah: Perundangan Islam Perundangan Manusia 1. 3. Mengelakkan permusuhan antara manusia. Melalui perundangan Islam harta umat Islam berada dalam keadaan selamat. 3. Bekerja makan gaji 3.

Melalui cara ini kita akan memperoleh peningkatan dalam beribadat. Masalah dapat diselesaikan secara adil 3. Al-Hadis 3. Mengenal pasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh. Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Al-Quran 2. Islam telah mengharamkan perbuatan mencuri melalui hukuman potong tangan 3. Mendampingi orang-orang berilmu dan soleh. Islam telah mengharamkan pergaulan bebas dan zina bagi mengatasi masalah anak luar nikah 2. Ibadat umum ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan Allah SWT seperti belajar. Menambah keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT 2. Keistimewaan kekeluargaan Islam ialah: 1. Merujuk kepada orang yang berilmu (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859.doc 20 . Mengenalpasti kaedah dan strategi. Al-Ijmak 4. Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu 2. Dapat menghapuskan kemungkaran Sumber –sumber penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. 3. Al-Qias Bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah ialah: 1. Meningkatkan ilmu tentang sesuatu ibadat supaya mencapai kesempurnaan. Islam telah mengharamkan riba bagi mengatasi masalah penindasan dalam perniagaan Langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Menguji dan mengaplikasi kaedah. 4. bekerja dan lainlain. Dilakukan secara bersungguh-sungguh 4. Menepati kehendak syarak 3.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan 2. Sentiasa mengingati Allah SWT semasa melakukan ibadat seperti semasa solat hendaklah berusaha mengerjakan solat secara khusyuk 2. Markah (ii) Dua cara meningkatkan kualiti ibadat: 1. Menjamin kebahagiaan hidup 3. Mendidik akhlak manusia (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 6 (a) (i) Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Menjamin kesucian keturunan manusia 2. Mengenal pasti setiap masalah yang berlaku 2. 3.

Mempunyai keyakinan diri 4. Menumpukan taat setia kepada negara 2. Pengetahuan yang luas 3. 2. Hikmat penentuan hukum sunat ialah: 1. Maksud hukum wajib dan sunat ialah: 1. 4.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 7 (a) (i) Skima Pemarkahan Ciri-ciri khalifah yang unggul ialah: 1. Kemunduran negara dalam pelbagai aspek. jika ditinggalkan tidak berdosa. Keharmonian. Hukum sunat ialah perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan serta diberi pahala. Menuntut ilmu. Menghapuskan dosa-dosa kecil Markah (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna 2. Bekerjasama membanteras kemungkaran 3. Gejala sosial dan kemungkaran berleluasa 2. Mempertahankan negara. Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah 2. Hukum wajib ialah perintah Allah yang mesti dilaksanakan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. perpaduan dan kesejahteraan masyarakat akan tergugat 3. Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial ialah: 1.doc 21 . Adil dalam pentadbirannya Tanggungjawab rakyat terhadap negaranya ialah: 1. Memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala ibadat 3.

doc 22 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 152100859.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful