P. 1
PPT K1 T4 tasawwur islam

PPT K1 T4 tasawwur islam

|Views: 18|Likes:
Published by Murshidah Hashim
tasawwur islam tingkatan 4
tasawwur islam tingkatan 4

More info:

Published by: Murshidah Hashim on Jun 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

Tasawwur Islam Latih Tubi Set 2 Kertas 1 2008 11/4 Jam

Nama Pelajar : Tingkatan :

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab semua bahagian 3. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul dihalaman belakang dalam kertas soalan ini. 4. Bahagian B mengandungi 20 soalan Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Anda dinasihatkan mengambil masa 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian A dan 45 minit untuk Bahagian B

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Markah 20

B

20

JUMLAH

40

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2

BAHAGIAN A (20 MARKAH) Allah s.w.t. sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam. 1. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pengertian:A B C D 2. Uluhiyyah Rububiyyah Asmaul Husna Asma’ Wa Sifat

Antara sifat wajib bagi para rasul ialah: A B C D al-Kizbu Al-Kitman al-Fatonah al-Baladah

3.

Berikut adalah peranan rasul untuk membimbing manusia, kecuali:A B C D Mengajar perkara-perkara ilmu ghaib Menyeru manusia melakukan segala larangan Allah Menyampaikan segala perintah Allah kepada manusia Menunjukkan cara kehidupan beragama yang sebenarnya

4.

Apakah yang dimaksudkan dengan Nutfah? A B C D Fetus Segumpal darah (zigot) Seketul daging (embrio) Air mani (sperma/ovum)

5.

Berikut ialah faedah mempercayai alam ghaib kecuali:A B C D Seseorang itu tidak melakukan kerosakan di muka bumi Seseorang itu tidak melakukan ibadat secara istiqamah Seseorang itu tidak meneruskan pergaduhan sesama manusia Seseorang itu tidak akan melakukan maksiat dan kemungkaran

152100859.doc

2

Antara berikut.w.doc 3 .t. Pernyataan di atas merujuk kepada : Pernyataan di atas merujuk kepada : A B C D Sihir Irhas Istidraj Maunah 8. “Awan melindungi Rasulullah s. Sifat semulajadi yang ada pada makhluk Allah s.? A B C D Naluri yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dan guru. 9 Berikut adalah cara-cara memelihara alam daripada kemusnahan kecuali A B mengekalkan habitat haiwan memelihara keindahan sungai 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Dianugerahkan hanya kepada Nabi dan Rasul sahaja A Merupakan satu keistimewaan dan kelebihan Tidak melakukan sebarang dosa kecil dan besar 6.pernyataan manakah yang menerangkan tentang fitrah beragama. Sifat yang hanya ada pada manusia yang mempelajari ilmu ketuhanan. Berdasarkan pernyataan di atas “A” merujuk kepada A B C D mukjizat maunah maksum makrifah 7. Naluri semulajadi manusia tentang konsep ketuhanan.a. ketika baginda berjalan semasa mengikuti Abu Talib berniaga di Syam”.w.

Bukti kebenaran wahyu ialah A B C D • • • membawa rahmat kepada umat Islam terjamin daripada sebarang pemalsuan diturunkan kepada nabi dan rasul yang terpilih hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad S. 11. perawinya thiqah. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW.dhabit dan tidak mempunyai kecacatan. Matlamat pengaruh asing. Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama. Bentuk-bentuk pengaruh asing. Rububiyyah ialah __________________________ A B C D himpunan nama-nama Allah SWT.doc 4 . keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta. mengucap dua kalimah syahadah. Tujuan wahyu al-Quran diturunkan adalah untuk 152100859. Kenyataan di atas merujuk kepada A B C D Murunah ‘Alamiyyah Syumuliyyah Waqi’iyyah 15. Memuja manusia secara berlebihan. Taksub dengan bangsa dan darjat. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Esa. 14. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis sohih dhoif hasan maudhuk 12. Islam adalah agama yang lengkap dan sesuai diamalkan pada setiap masa dan tempat.A.adil. 13. Ciri-ciri pengaruh asing.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 C D merancang strategi pembangunan menggalakkan penebangan hutan belantara 10.W. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Kesan pengaruh asing.

doc 5 .Aziz Al-Baqa Al-Quddus Al-Amanah Y Y Y Y Al-Malik Al-Salam As-Siddiq Al-Jabbar I. Yang manakah antara berikut menjelaskan peranan hadis I II III IV A B C D Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal Menambahkan maksud nas yang umum Membatasi hukum nas yang mutlak I.w. III dan IV 18. III dan IV 152100859. Kesalahan takzir boleh dijatuhkan hukuman berikut kecuali I II III IV A B C D penjara. dibunuh balas.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 A B C D Membimbing akal untuk mengenal Allah Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia Berpegang dan beramal dengan al-Quran Menyempurnakan penurunan wahyu terakhir 16. II dan IV I. III dan IV II. potong tangan. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 17. pemulauan. II dan IV I. III dan IV I.t Ar-Rahman Ar-Rahim X Y A B C D A B C D X X X X Al. II dan III I. II dan III II. Nama-nama Allah s.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 19. II dan IV I.doc 6 . II dan III II. Susunkan peringkat penurunan wahyu berikut dengan betul i ii iii iv A B C D Allah Rasulullah Baitul Izzah Luh Mahfuz I  II  III  IV I  III  IV  II I  IV  III  II I  II  IV  III 152100859. III dan IV I. Ciri-ciri wahyu ialah I II III IV A B C D tidak berubah dimiliki oleh semua manusia menerangkan perkara sam’iyyat disampaikan kepada Nabi dan Rasul I. III dan IV 20.

Alam yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal fikiran.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN B (20 markah) Soalan 21 hingga 24 Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. Makhluk istimewa yang dicipta daripada tanah. Perkara luar biasa yang berlaku kepada Qarun yang derhaka pada Allah SWT. Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 1 2 2 2 3 2 4 Beriman kepada Allah SWT dan sifatsifatNya tanpa keraguan. Konsep ______________ jika diamalkan dengan betul dapat menyelesaikan segala masalah dengan adil dan bijaksana. 1 1 1 1 Soalan 25 hingga 28 Lengkapkan pernyataan berikut: 2 5 2 6 2 7 Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan dikenali sebagai___________________ ______________ bermaksud praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia.doc 7 . Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 1 1 Soalan 29 hingga 32 Untuk Kegunaan Pemeriksa Lengkapkan pernyataan berikut 152100859. boleh berfikir dan menerima ilmu.

doc 8 . ________________ dan hadis tidak boleh dipisahkan 1 31. 36. 35. Menolak Al-Quran dan Al-Hadis akan membawa kepada ________________ Antara kepentingan hadis ialah ___________________ hukumhukum yang terdapat nasnya dalam Al-Quran 1 32. Membunuh manusia Mencuri Minum arak Orang yang belum berkahwin melakukan zina Jenis Hukuman Soalan 37 hingga 40 Tandakan () pada pernyataan yang betul Tandakan (X) pada pernyataan yang salah 152100859. Fahaman _____________ ialah fahaman yang menolak hadis 1 30.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 29. 34. 1 Soalan 33 hingga 36 Nyatakan hukuman bagi kesalahan berikut: Kesalahan 33.

39.doc 9 . Pernyataan Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan membuktikan Islam sesuai bagi semua manusia. Kewajipan yang penting bagi orang Islam ialah ibadat fardu ain sahaja Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk agamanya Jawapan KERTAS JAWAPAN Bahagian A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D BAHAGIAN A 152100859. Kesederhanaan Islam dalam aspek ibadat ialah tidak meringankan dan tidak membebankan umatnya. 40. 38.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Untuk kegunaan Pemeriks a 1 1 1 1 37.

doc 2½ jam 10 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Tasawwur Islam Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 152100859.

doc 11 . Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab. Kertas ini mengandungi tujuh soalan. 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 4. Sekiranya ruang jawapan tidak mengcukupi. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya. Soalan 1 mesti di jawab. 3. sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. 152100859. Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM [ 100 markah ] Jawab lima soalan.

Huraikan dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah S. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruh luar? Nyatakan dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam. Terangkan dua bertanggungjawab. 1 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Nyatakan pengertian Rububiyyah? Jelaskan dua konsep Rububiyyah? Nyatakan dua perbezaan antara wahyu dan akal. Nyatakan dua prinsip syumuliyyah. (4 markah) (c) (i) (ii) 3 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) Senaraikan dua kelebihan sifat murunah.T. Terangkan dua aspek syumuliyyah dalam bidang pergaulan (sosial) Nyatakan maksud waqiiyyah. Nyatakan contoh murunah dalam kehidupan. Terangkan dua kepentingan dan keistimewaan institusi kehakiman. Senaraikan dua ciri Negara Islam.W. Nyatakan dua matlamat Negara Islam.doc 12 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain. sebab-sebab pemimpin perlu (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) 2 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Huraikan dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim. Nyatakan dua bukti bahawa agama Islam bersifat praktikal. (4 markah) 152100859.

Jelaskan dua keistimewaan institusi kekeluargaan Islam. Senaraikan sumber-sumber penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Huraikan dua cara meningkatkan kualiti ibadat.doc 13 . Jelaskan kebaikan bekerja menurut Islam. Nyatakan dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. (4 markah) Nyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) Apakah maksud muamalah menurut Islam? (2 markah) Nyatakan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam. (6 markah) (4 markah) (4 markah) 5 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Nyatakan maksud ibadat khusus dan ibadat umum beserta contoh. (4 markah) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 4 (a) (i) (ii) Jelaskan pengertian harta menurut Islam. Jelaskan dua kepentingan perundangan Islam. (2 markah) (4 markah) (2 markah) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam. (4 markah) Jelaskan bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah. (4 markah) (4 markah) (4 markah) (c) 6 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) Nyatakan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua perbezaan sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan manusia.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 7 (a) (i) (ii) Senaraikan ciri-ciri khalifah yang mempunyai kepimpinan yang unggul dan karismatik. (4 markah) Jelaskan implikasi sekiranya tanggungjawab sosial ini diabaikan. Nyatakan dua hikmah penentuan hukum sunat. SOALAN TAMAT (4 markah) (4 markah) (c) (i) (ii) SKEMA JAWAPAN 152100859. Jelaskan maksud hukum wajib dan sunat. Nyatakan tanggungjawab tersebut. tertentu terhadap (4 markah) (b) (i) Tanggungjawab sosial penting bagi menjamin keharmonian sesebuah masyarakat. (4 markah) Rakyat mempunyai tanggungjawab negaranya.doc 14 .

B 14.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN A 1. B 16. Alam kubur/ Alam Barzakh 25. B 5. Al-Quran 31. W : Qadha 28. Z : Fatwa KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27.  38. A 11. Kiamat 24. A 20. Potong tangan 35. C 18. 2. C 6. C 10. Tasawwur Islam BAHAGIAN B Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 21. B 7.doc Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM 15 . D 8. Mizan 23. Kufur 32. 4. Anti Hadis SET 2 30. Sebat 40 kali sebatan 36.  C B C C SKIMA TASAWWUR ISLAM SET 1 2008 Kertas 2 152100859. Syurga 22. Bunuh balas 34. X : Fikah JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 26. A 15. B 9. Sebat 100 kali sebatan 37. C 17. Menjelaskan 33. D 19. C 12. 3.  39. X 40. D 13. Y : Ijtihad SKIMA LATIH TUBI 2008 29.

Pemilik dan Pentadbir Alam. Allah SWT Pencipta.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 1 (a) (i) Skima Pemarkahan Rububiyyah ialah keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini. Dua konsep Rububiyyah ialah: 1.doc 16 . 2. Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Markah (1 isi X 2 m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) 152100859.

Menggunakan nikmat akal untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT 2. Ibadat puasa hanya dilakukan pada waktu siang sahaja. Wahyu disampaikan 1. Amal ibadat dalam Islam mengikut kemampuan seseorang Contoh Murunah dalam kehidupan ialah: 1. Berpakaian menutup aurat seperti yang disyariatkan. dan Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (c) (i) (ii) (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] 2 (a) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) Waqi’iyyah bermaksud bahawa Agama Islam berbentuk praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah. Seimbang antara tuntutan kehidupan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Akal ialah anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul kepada semua manusia 2. Dua aspek Syumuliyyah dalam bidang pergaulan ialah: 1. 3. (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (c) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (1 isi X 2m) [2 markah] (ii) 152100859. Islam adalah agama yang mudah diamalkan. tempat dan ruang. Menggunakan akal untuk merekacipta sesuatu bagi kebaikan manusia Maksud pengaruh luar ialah pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam ialah: 1. 2. Pengasingan agama daripada kehidupan Antara prinsip Syumuliyyah ialah: 1. Kebenaran wahyu adalah 2. 2. Dua kelebihan sifat Murunah ialah: 1.doc 17 . Kebenaran akal bersifat mutlak relatif Dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah SWT ialah: 1. Contohnya Al-Quran dipelajari dari tadika hingga ke universiti. Ajaran Islam sederhana dan boleh diamalkan oleh semua peringkat umur.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan (b) (i) Skima Pemarkahan Dua perbezaan antara wahyu dan akal ialah: Wahyu Akal 1. Semua makhluk yang hidup di dunia terikat dengan masa. Ajaran Islam tidak meringankan dan tidak sampai membebankan umatnya 2. Bukti Agama Islam bersifat praktikal ialah: 1. 2. Pergaulan mesti ada batasan antara lelaki perempuan. Menafikan kekuasaan tuhan dan peranan wahyu dalam hidup manusia 2.

Memiliki berbagai ilmu dan kemahiran kerana penguasaan ilmu membolehkan para hakim mengendalikan penghakiman dengan saksama Dua kepentingan institusi kehakiman ialah: 1. Dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal ialah: 1. Mengelakkan penindasan dan penganiayaan seperti (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. 3. Dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim ialah: 1. 2. Dua matlamat negara islam ialah: 1. Setiap hukuman bertujuan mendidik jiwa manusia agar sentiasa mematuhi dan mentaati Allah SWT.doc 18 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 3 (a) (i) Skima Pemarkahan 2. Merealisasikan amar makruf dan nahi mungkar 3. Menegakkan hukum dan perundangan Islam. 2. Merealisasikan keadilan. Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (iii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] 4 (a) (i) (ii) Harta ialah anugerah Allah SWT kepada manusia yang diperolehi melalui usaha dan ikhtiar. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 4. Untuk melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat. Dasar kehakiman dan perundangan adalah ciptaan Allah SWT ini menyebabkan sistem kehakiman Islam unggul kerana tiada cacat celanya dan kekal hingga ke akhir zaman. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. 2. 2. Memelihara kesucian agama. Jaminan hak asasi 5. 2. Majlis Syura asas pemerintahan Dua sebab mengapa pemimpin perlu bertanggungjawab: 1. Ciri-ciri negara Islam ialah: 1. Ibadat haji bagi orang yang mampu sahaja. Menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis 2. Melaksanakan kebajikan seperti semua rakyat berhak mendapat pendidikan. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT kerana dapat melindungi hakim daripada sifat mazmumah. 3.

monopoli dan rasuah.doc 19 . Bekerja sendiri 2. Berniaga 4. Mendapat keredaan Allah kerana berusaha sendiri 2. 4. Ciptaan manusia 2. Memaju dan menaikkan taraf hidup. Kekal hingga kiamat 2. Mengelakkan permusuhan antara manusia. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti riba dan monopoli 2. puasa Ramadhan. 3. Perbezaan perundangan Islam dengan perbezaan sistem perundangan ciptaan manusia ialah: Perundangan Islam Perundangan Manusia 1. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi 3. Markah (b) (i) Kebaikan bekerja menurut Islam ialah: 1. (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. memelihara agama melalui perundangan Islam seterusnya dapat memelihara akidah umat Islam 2. Melalui perundangan Islam harta umat Islam berada dalam keadaan selamat. Berubah dan tidak kekal 3. jual beli dan lain-lain urusan perdagangan Amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam ialah: 1. Sesuai hanya pada tempat dan zaman sesuatu tempat dan keadaan sahaja. (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (c) (i) (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (3 isi X 2m) [6 markah] 5 (a) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) Maksud ibadat khusus dan ibadat umum berserta contoh: 1. memelihara harta dari dicerobohi. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti loteri Kepentingan perundangan Islam antaranya: 1. Ibadat khusus ialah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah SWT samada Fardhu atau Sunat seperti solat fardhu. Bekerja makan gaji 3. Jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam ialah: 1. Menyumbangkan ke arah pembangunan ekonomi negara. 3. Sesuai pada semua 3.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan mendapatkan harta melalui hasil riba. Ciptaan Allah SWT 1. Bertani atau menternak Pengertian muamalah menurut Islam ialah tatacara hubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta. Mengelakkan diri daripada bergantung kepada orang lain / berdikari. zakat dan haji.

Mendidik akhlak manusia (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 6 (a) (i) Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. bekerja dan lainlain. Al-Quran 2. Islam telah mengharamkan pergaulan bebas dan zina bagi mengatasi masalah anak luar nikah 2. Menjamin kesucian keturunan manusia 2. Menepati kehendak syarak 3. Mengenal pasti setiap masalah yang berlaku 2. Al-Hadis 3. Markah (ii) Dua cara meningkatkan kualiti ibadat: 1. Menambah keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan 2. Dapat menghapuskan kemungkaran Sumber –sumber penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. 3. Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu 2. Menguji dan mengaplikasi kaedah. 3. Islam telah mengharamkan riba bagi mengatasi masalah penindasan dalam perniagaan Langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. 4. Islam telah mengharamkan perbuatan mencuri melalui hukuman potong tangan 3. Mengenal pasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh. Al-Ijmak 4. Al-Qias Bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah ialah: 1. Masalah dapat diselesaikan secara adil 3.doc 20 . Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Mendampingi orang-orang berilmu dan soleh. Menjamin kebahagiaan hidup 3. Sentiasa mengingati Allah SWT semasa melakukan ibadat seperti semasa solat hendaklah berusaha mengerjakan solat secara khusyuk 2. Keistimewaan kekeluargaan Islam ialah: 1. Ibadat umum ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan Allah SWT seperti belajar. Merujuk kepada orang yang berilmu (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Melalui cara ini kita akan memperoleh peningkatan dalam beribadat. Dilakukan secara bersungguh-sungguh 4. Meningkatkan ilmu tentang sesuatu ibadat supaya mencapai kesempurnaan. Mengenalpasti kaedah dan strategi.

Kemunduran negara dalam pelbagai aspek. Mempertahankan negara. 2. Maksud hukum wajib dan sunat ialah: 1. Keharmonian. Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial ialah: 1.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 7 (a) (i) Skima Pemarkahan Ciri-ciri khalifah yang unggul ialah: 1. Menuntut ilmu. Menumpukan taat setia kepada negara 2.doc 21 . Hikmat penentuan hukum sunat ialah: 1. Hukum sunat ialah perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan serta diberi pahala. Adil dalam pentadbirannya Tanggungjawab rakyat terhadap negaranya ialah: 1. Hukum wajib ialah perintah Allah yang mesti dilaksanakan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Gejala sosial dan kemungkaran berleluasa 2. Mempunyai keyakinan diri 4. jika ditinggalkan tidak berdosa. Memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala ibadat 3. 4. Pengetahuan yang luas 3. perpaduan dan kesejahteraan masyarakat akan tergugat 3. Menghapuskan dosa-dosa kecil Markah (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna 2. Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah 2. Bekerjasama membanteras kemungkaran 3.

doc 22 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 152100859.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->