Tasawwur Islam Latih Tubi Set 2 Kertas 1 2008 11/4 Jam

Nama Pelajar : Tingkatan :

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab semua bahagian 3. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul dihalaman belakang dalam kertas soalan ini. 4. Bahagian B mengandungi 20 soalan Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Anda dinasihatkan mengambil masa 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian A dan 45 minit untuk Bahagian B

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Markah 20

B

20

JUMLAH

40

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2

BAHAGIAN A (20 MARKAH) Allah s.w.t. sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam. 1. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pengertian:A B C D 2. Uluhiyyah Rububiyyah Asmaul Husna Asma’ Wa Sifat

Antara sifat wajib bagi para rasul ialah: A B C D al-Kizbu Al-Kitman al-Fatonah al-Baladah

3.

Berikut adalah peranan rasul untuk membimbing manusia, kecuali:A B C D Mengajar perkara-perkara ilmu ghaib Menyeru manusia melakukan segala larangan Allah Menyampaikan segala perintah Allah kepada manusia Menunjukkan cara kehidupan beragama yang sebenarnya

4.

Apakah yang dimaksudkan dengan Nutfah? A B C D Fetus Segumpal darah (zigot) Seketul daging (embrio) Air mani (sperma/ovum)

5.

Berikut ialah faedah mempercayai alam ghaib kecuali:A B C D Seseorang itu tidak melakukan kerosakan di muka bumi Seseorang itu tidak melakukan ibadat secara istiqamah Seseorang itu tidak meneruskan pergaduhan sesama manusia Seseorang itu tidak akan melakukan maksiat dan kemungkaran

152100859.doc

2

“Awan melindungi Rasulullah s.t.a. Berdasarkan pernyataan di atas “A” merujuk kepada A B C D mukjizat maunah maksum makrifah 7. Sifat semulajadi yang ada pada makhluk Allah s.w.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Dianugerahkan hanya kepada Nabi dan Rasul sahaja A Merupakan satu keistimewaan dan kelebihan Tidak melakukan sebarang dosa kecil dan besar 6. Antara berikut. Sifat yang hanya ada pada manusia yang mempelajari ilmu ketuhanan. Naluri semulajadi manusia tentang konsep ketuhanan.w. Pernyataan di atas merujuk kepada : Pernyataan di atas merujuk kepada : A B C D Sihir Irhas Istidraj Maunah 8.? A B C D Naluri yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dan guru. ketika baginda berjalan semasa mengikuti Abu Talib berniaga di Syam”. 9 Berikut adalah cara-cara memelihara alam daripada kemusnahan kecuali A B mengekalkan habitat haiwan memelihara keindahan sungai 152100859.pernyataan manakah yang menerangkan tentang fitrah beragama.doc 3 .

11. Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama.doc 4 . Memuja manusia secara berlebihan.W. perawinya thiqah. Kenyataan di atas merujuk kepada A B C D Murunah ‘Alamiyyah Syumuliyyah Waqi’iyyah 15. Ciri-ciri pengaruh asing. Matlamat pengaruh asing. Islam adalah agama yang lengkap dan sesuai diamalkan pada setiap masa dan tempat. mengucap dua kalimah syahadah. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Esa. 13. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Kesan pengaruh asing.A. Tujuan wahyu al-Quran diturunkan adalah untuk 152100859. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW. Bukti kebenaran wahyu ialah A B C D • • • membawa rahmat kepada umat Islam terjamin daripada sebarang pemalsuan diturunkan kepada nabi dan rasul yang terpilih hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad S. Rububiyyah ialah __________________________ A B C D himpunan nama-nama Allah SWT. keyakinan di dalam hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis sohih dhoif hasan maudhuk 12. Taksub dengan bangsa dan darjat. Bentuk-bentuk pengaruh asing.adil.dhabit dan tidak mempunyai kecacatan. 14.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 C D merancang strategi pembangunan menggalakkan penebangan hutan belantara 10.

Nama-nama Allah s. dibunuh balas.doc 5 . III dan IV 152100859. III dan IV 18. II dan III I. II dan IV I. III dan IV II. II dan IV I. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 17.t Ar-Rahman Ar-Rahim X Y A B C D A B C D X X X X Al. Yang manakah antara berikut menjelaskan peranan hadis I II III IV A B C D Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal Menambahkan maksud nas yang umum Membatasi hukum nas yang mutlak I.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 A B C D Membimbing akal untuk mengenal Allah Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia Berpegang dan beramal dengan al-Quran Menyempurnakan penurunan wahyu terakhir 16. pemulauan. potong tangan. III dan IV I.w.Aziz Al-Baqa Al-Quddus Al-Amanah Y Y Y Y Al-Malik Al-Salam As-Siddiq Al-Jabbar I. II dan III II. Kesalahan takzir boleh dijatuhkan hukuman berikut kecuali I II III IV A B C D penjara.

Ciri-ciri wahyu ialah I II III IV A B C D tidak berubah dimiliki oleh semua manusia menerangkan perkara sam’iyyat disampaikan kepada Nabi dan Rasul I. II dan III II. III dan IV I. Susunkan peringkat penurunan wahyu berikut dengan betul i ii iii iv A B C D Allah Rasulullah Baitul Izzah Luh Mahfuz I  II  III  IV I  III  IV  II I  IV  III  II I  II  IV  III 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 19.doc 6 . II dan IV I. III dan IV 20.

boleh berfikir dan menerima ilmu. Konsep ______________ jika diamalkan dengan betul dapat menyelesaikan segala masalah dengan adil dan bijaksana. 1 1 1 1 Soalan 25 hingga 28 Lengkapkan pernyataan berikut: 2 5 2 6 2 7 Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan dikenali sebagai___________________ ______________ bermaksud praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Alam yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal fikiran. Makhluk istimewa yang dicipta daripada tanah. Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 1 2 2 2 3 2 4 Beriman kepada Allah SWT dan sifatsifatNya tanpa keraguan. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 1 1 Soalan 29 hingga 32 Untuk Kegunaan Pemeriksa Lengkapkan pernyataan berikut 152100859.doc 7 . Perkara luar biasa yang berlaku kepada Qarun yang derhaka pada Allah SWT.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN B (20 markah) Soalan 21 hingga 24 Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan.

1 Soalan 33 hingga 36 Nyatakan hukuman bagi kesalahan berikut: Kesalahan 33.doc 8 . ________________ dan hadis tidak boleh dipisahkan 1 31. Membunuh manusia Mencuri Minum arak Orang yang belum berkahwin melakukan zina Jenis Hukuman Soalan 37 hingga 40 Tandakan () pada pernyataan yang betul Tandakan (X) pada pernyataan yang salah 152100859.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 29. Menolak Al-Quran dan Al-Hadis akan membawa kepada ________________ Antara kepentingan hadis ialah ___________________ hukumhukum yang terdapat nasnya dalam Al-Quran 1 32. 36. 34. Fahaman _____________ ialah fahaman yang menolak hadis 1 30. 35.

40. Kesederhanaan Islam dalam aspek ibadat ialah tidak meringankan dan tidak membebankan umatnya. Pernyataan Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan membuktikan Islam sesuai bagi semua manusia. Kewajipan yang penting bagi orang Islam ialah ibadat fardu ain sahaja Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk agamanya Jawapan KERTAS JAWAPAN Bahagian A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D BAHAGIAN A 152100859.doc 9 . 38. 39.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Untuk kegunaan Pemeriks a 1 1 1 1 37.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Tasawwur Islam Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 152100859.doc 2½ jam 10 .

sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. 4. Kertas ini mengandungi tujuh soalan. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab.doc 11 . Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SOALAN LATIH TUBI 2008 SET 2 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 3. Sekiranya ruang jawapan tidak mengcukupi. 2. 152100859. Soalan 1 mesti di jawab. Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM [ 100 markah ] Jawab lima soalan.

Terangkan dua kepentingan dan keistimewaan institusi kehakiman.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain. Terangkan dua bertanggungjawab. sebab-sebab pemimpin perlu (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (4 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) 2 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Huraikan dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim. (4 markah) (c) (i) (ii) 3 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) Senaraikan dua kelebihan sifat murunah. Nyatakan dua prinsip syumuliyyah. Terangkan dua aspek syumuliyyah dalam bidang pergaulan (sosial) Nyatakan maksud waqiiyyah. (4 markah) 152100859.T. 1 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Nyatakan pengertian Rububiyyah? Jelaskan dua konsep Rububiyyah? Nyatakan dua perbezaan antara wahyu dan akal. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruh luar? Nyatakan dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam. Senaraikan dua ciri Negara Islam.doc 12 . Nyatakan dua bukti bahawa agama Islam bersifat praktikal. Huraikan dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah S. Nyatakan dua matlamat Negara Islam.W. Nyatakan contoh murunah dalam kehidupan.

(4 markah) Jelaskan bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah. (6 markah) (4 markah) (4 markah) 5 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) Nyatakan maksud ibadat khusus dan ibadat umum beserta contoh. Jelaskan dua keistimewaan institusi kekeluargaan Islam. (4 markah) Nyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua kepentingan perundangan Islam. (4 markah) Apakah maksud muamalah menurut Islam? (2 markah) Nyatakan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam.doc 13 . (4 markah) (4 markah) (4 markah) (c) 6 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) Nyatakan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam. Jelaskan dua perbezaan sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan manusia. Jelaskan kebaikan bekerja menurut Islam. Senaraikan sumber-sumber penyelesaian masalah menurut Islam.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 4 (a) (i) (ii) Jelaskan pengertian harta menurut Islam. Nyatakan dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. (4 markah) Huraikan dua cara meningkatkan kualiti ibadat. (2 markah) (4 markah) (2 markah) (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) Jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam. (4 markah) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam. (4 markah) 152100859.

SOALAN TAMAT (4 markah) (4 markah) (c) (i) (ii) SKEMA JAWAPAN 152100859. Nyatakan tanggungjawab tersebut.doc 14 . Jelaskan maksud hukum wajib dan sunat. (4 markah) Rakyat mempunyai tanggungjawab negaranya. tertentu terhadap (4 markah) (b) (i) Tanggungjawab sosial penting bagi menjamin keharmonian sesebuah masyarakat. Nyatakan dua hikmah penentuan hukum sunat.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 7 (a) (i) (ii) Senaraikan ciri-ciri khalifah yang mempunyai kepimpinan yang unggul dan karismatik. (4 markah) Jelaskan implikasi sekiranya tanggungjawab sosial ini diabaikan.

B 16. C 12. X : Fikah JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 26. Sebat 40 kali sebatan 36. B 14. D 19. Kufur 32. X 40. A 15. D 13. C 18. B 5. C 17. Bunuh balas 34. C 6. A 11. W : Qadha 28. Syurga 22.  C B C C SKIMA TASAWWUR ISLAM SET 1 2008 Kertas 2 152100859.  39. 3. B 7. D 8. Sebat 100 kali sebatan 37. 2.doc Latih Tubi 2008 © Hak Cipta JAPIM 15 . Kiamat 24. Z : Fatwa KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27. Al-Quran 31. 4. A 20. C 10. Alam kubur/ Alam Barzakh 25. Mizan 23.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 BAHAGIAN A 1.  38. B 9. Potong tangan 35. Y : Ijtihad SKIMA LATIH TUBI 2008 29. Anti Hadis SET 2 30. Tasawwur Islam BAHAGIAN B Latih Tubi Kertas 2 Set 2 2008 21. Menjelaskan 33.

Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 1 (a) (i) Skima Pemarkahan Rububiyyah ialah keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini. Allah SWT Pencipta. 2.doc 16 . Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Markah (1 isi X 2 m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) 152100859. Pemilik dan Pentadbir Alam. Dua konsep Rububiyyah ialah: 1.

Ajaran Islam sederhana dan boleh diamalkan oleh semua peringkat umur. Kesempurnaan hanya milik Allah.doc 17 . Contohnya Al-Quran dipelajari dari tadika hingga ke universiti. Semua makhluk yang hidup di dunia terikat dengan masa. Pengasingan agama daripada kehidupan Antara prinsip Syumuliyyah ialah: 1. Seimbang antara tuntutan kehidupan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Wahyu disampaikan 1. Ibadat puasa hanya dilakukan pada waktu siang sahaja. Islam adalah agama yang mudah diamalkan.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan (b) (i) Skima Pemarkahan Dua perbezaan antara wahyu dan akal ialah: Wahyu Akal 1. 2. Menafikan kekuasaan tuhan dan peranan wahyu dalam hidup manusia 2. (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (c) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (1 isi X 2m) [2 markah] (ii) 152100859. 2. Pergaulan mesti ada batasan antara lelaki perempuan. dan Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (c) (i) (ii) (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2 m) [4 markah] 2 (a) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) Waqi’iyyah bermaksud bahawa Agama Islam berbentuk praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. 2. Dua aspek Syumuliyyah dalam bidang pergaulan ialah: 1. Kebenaran wahyu adalah 2. Menggunakan akal untuk merekacipta sesuatu bagi kebaikan manusia Maksud pengaruh luar ialah pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Dua ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam ialah: 1. Bukti Agama Islam bersifat praktikal ialah: 1. Menggunakan nikmat akal untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT 2. Akal ialah anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul kepada semua manusia 2. tempat dan ruang. Ajaran Islam tidak meringankan dan tidak sampai membebankan umatnya 2. Kebenaran akal bersifat mutlak relatif Dua cara bersyukur dikurniakan akal oleh Allah SWT ialah: 1. 3. Berpakaian menutup aurat seperti yang disyariatkan. Dua kelebihan sifat Murunah ialah: 1. Amal ibadat dalam Islam mengikut kemampuan seseorang Contoh Murunah dalam kehidupan ialah: 1.

Jaminan hak asasi 5. 2. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT kerana dapat melindungi hakim daripada sifat mazmumah. Dasar kehakiman dan perundangan adalah ciptaan Allah SWT ini menyebabkan sistem kehakiman Islam unggul kerana tiada cacat celanya dan kekal hingga ke akhir zaman. Menjamin kebahagiaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Melaksanakan kebajikan seperti semua rakyat berhak mendapat pendidikan. Bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis 2. 2. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. Ciri-ciri negara Islam ialah: 1. Merealisasikan amar makruf dan nahi mungkar 3. Menegakkan hukum dan perundangan Islam.doc 18 . Markah (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (iii) (2 isi X 2 m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2 m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2 m) [4 markah] 4 (a) (i) (ii) Harta ialah anugerah Allah SWT kepada manusia yang diperolehi melalui usaha dan ikhtiar. Ibadat haji bagi orang yang mampu sahaja.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 3 (a) (i) Skima Pemarkahan 2. Memelihara kesucian agama. Untuk melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat. Merealisasikan keadilan. 2. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 4. Mengelakkan penindasan dan penganiayaan seperti (1 isi X 2m) [2 markah] (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Majlis Syura asas pemerintahan Dua sebab mengapa pemimpin perlu bertanggungjawab: 1. 2. 3. Memiliki berbagai ilmu dan kemahiran kerana penguasaan ilmu membolehkan para hakim mengendalikan penghakiman dengan saksama Dua kepentingan institusi kehakiman ialah: 1. 3. Dua matlamat negara islam ialah: 1. Setiap hukuman bertujuan mendidik jiwa manusia agar sentiasa mematuhi dan mentaati Allah SWT. Dua sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal ialah: 1. Dua kriteria kelayakan seseorang untuk menjadi hakim ialah: 1.

3. Mendapat keredaan Allah kerana berusaha sendiri 2. Sesuai pada semua 3. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi 3. Memaju dan menaikkan taraf hidup. (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Ciptaan Allah SWT 1. Melalui perundangan Islam harta umat Islam berada dalam keadaan selamat. monopoli dan rasuah. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti loteri Kepentingan perundangan Islam antaranya: 1. Berubah dan tidak kekal 3. Perbezaan perundangan Islam dengan perbezaan sistem perundangan ciptaan manusia ialah: Perundangan Islam Perundangan Manusia 1. Kekal hingga kiamat 2. memelihara agama melalui perundangan Islam seterusnya dapat memelihara akidah umat Islam 2. puasa Ramadhan. Berniaga 4. Menyumbangkan ke arah pembangunan ekonomi negara. Jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan di dalam Islam ialah: 1. memelihara harta dari dicerobohi. Ciptaan manusia 2. Mengelakkan permusuhan antara manusia. Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti riba dan monopoli 2. zakat dan haji.doc 19 . Sesuai hanya pada tempat dan zaman sesuatu tempat dan keadaan sahaja. Mengelakkan diri daripada bergantung kepada orang lain / berdikari. Bekerja makan gaji 3. (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (c) (i) (1 isi X 2m) [4 markah] (ii) (3 isi X 2m) [6 markah] 5 (a) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) Maksud ibadat khusus dan ibadat umum berserta contoh: 1. jual beli dan lain-lain urusan perdagangan Amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam ialah: 1. Bekerja sendiri 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan mendapatkan harta melalui hasil riba. Markah (b) (i) Kebaikan bekerja menurut Islam ialah: 1. 4. 3. Ibadat khusus ialah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah SWT samada Fardhu atau Sunat seperti solat fardhu. Bertani atau menternak Pengertian muamalah menurut Islam ialah tatacara hubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta.

Menguji dan mengaplikasi kaedah.doc 20 . Dilakukan secara bersungguh-sungguh 4. Mengenalpasti kaedah dan strategi. Menepati kehendak syarak 3. Mengenal pasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh. Ibadat umum ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan Allah SWT seperti belajar. Menambah keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT 2. 4. Merujuk kepada orang yang berilmu (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (4 isi X 1m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Islam telah mengharamkan pergaulan bebas dan zina bagi mengatasi masalah anak luar nikah 2. 3. Markah (ii) Dua cara meningkatkan kualiti ibadat: 1. Al-Qias Bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan ummah ialah: 1. Menjamin kesucian keturunan manusia 2. Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu 2.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan Skima Pemarkahan 2. Meningkatkan ilmu tentang sesuatu ibadat supaya mencapai kesempurnaan. Al-Ijmak 4. Melalui cara ini kita akan memperoleh peningkatan dalam beribadat. 3. Al-Hadis 3. Dapat menghapuskan kemungkaran Sumber –sumber penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Mengenal pasti setiap masalah yang berlaku 2. Keistimewaan kekeluargaan Islam ialah: 1. bekerja dan lainlain. Mendampingi orang-orang berilmu dan soleh. Masalah dapat diselesaikan secara adil 3. Islam telah mengharamkan perbuatan mencuri melalui hukuman potong tangan 3. Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Sentiasa mengingati Allah SWT semasa melakukan ibadat seperti semasa solat hendaklah berusaha mengerjakan solat secara khusyuk 2. Islam telah mengharamkan riba bagi mengatasi masalah penindasan dalam perniagaan Langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Menjamin kebahagiaan hidup 3. Mendidik akhlak manusia (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (2 isi X 2m) [4 markah] 6 (a) (i) Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam ialah: 1. Al-Quran 2.

Kemunduran negara dalam pelbagai aspek.doc 21 . Maksud hukum wajib dan sunat ialah: 1. 2. Memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala ibadat 3. Gejala sosial dan kemungkaran berleluasa 2. Pengetahuan yang luas 3. Hikmat penentuan hukum sunat ialah: 1. Mempunyai keyakinan diri 4. Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial ialah: 1.Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 Nombor Soalan 7 (a) (i) Skima Pemarkahan Ciri-ciri khalifah yang unggul ialah: 1. 4. Hukum wajib ialah perintah Allah yang mesti dilaksanakan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. perpaduan dan kesejahteraan masyarakat akan tergugat 3. Adil dalam pentadbirannya Tanggungjawab rakyat terhadap negaranya ialah: 1. jika ditinggalkan tidak berdosa. Menghapuskan dosa-dosa kecil Markah (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] (b) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (c) (i) (2 isi X 2m) [4 markah] (ii) (2 isi X 2m) [4 markah] 152100859. Hukum sunat ialah perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan serta diberi pahala. Bekerjasama membanteras kemungkaran 3. Menumpukan taat setia kepada negara 2. Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna 2. Mempertahankan negara. Menuntut ilmu. Keharmonian. Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah 2.

doc 22 .Tasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 2 152100859.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful