Babasan Sunda: - Akal koja: Akalnya pintar dalam kejahatan.

- Asa potong pingges leungeun katuhu: kaunduran batur nu hade gawe. - Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan : Ikhlas, sangat suka. - Bisa lolondokan: Bisa mengikuti atau menempatkan diri dengan kebiasaan orang lain supaya akrab. - Biwir nyiru rombengeun: Cerewet, semua rahasia diceritakan. - Bobot pangayon timbang taraju: Hukuman yang adil (pengadilan). - Buburuh nyatu diupah emas: Belajar tetapi sambil diberi upah padahal gunanya untuk dirinya sendiri. - Buntut kasiran: pelit. - Cara hurang tai ka hulu-hulu: Bodo pisan, sangat bodoh. - Dihurun-suluhkeun / Dikompet-daunkeun: Yang jelek (salah) seorang, tetapi semuanya kena / dianggap salah semua. - Elmu Tumbila: Pribumi merugikan tamu. - Elmu sapi: Samiuk kana kagorengan, - Ginding kekempis: Berpenampilan keren seperti orang kaya padahal isi sakunya kosong. - Gurat cai: Menyalahi janji. - Hade gogog, hade tagoh: Halus bahasanya dan baik sikapnya. - Hampang birit: daekan. - Heuras letah: Hatinya keras, omongannya kasar. - Heurin ku letah: Yang perlu diomongkan susah untuk diucapkan. - Hirup dinunuh paeh dirampes: Pasrah menerima - Ieu aing: merasa diri paling pintar, gagah, dan sebagainya. - Indit sirib: Berangkat semuanya, anak, cucu dan kerabat. - Jabung tumalapung, sabda tumapalang: Orang yang tidak tahu urusan tapi motong omongan orang lain. - Jadi maung malang: Jadi halangan. - Jauh ka bedug, carang ka dayeuh: Orang dusun tidak tahu adat/sopan santun. - Jelema pasagi: Orang yang tidak ada kekurangan. - Kakeureut ku sieup, katindih ku kari-kari: Pantes keuna ku panyangka - Kalapa bijil ti cungap: Rahasianya terbuka dengan sendirinya. - Kandel kulit beungeut: Tidak punya rasa malu. - Katuliskeun jurig: Asalna heureuy jadi enyaan. - Katurug katutuh: Sedang celaka bertambah lagi kemalangannya. - Kokoro nyenang: Menempatkan barang tidak pada tempatnya. - Kudu boga pikir kadua leutik: Kudu boga pikir rangkepan. - Kuru cileuh kentel peujit: Mengurangi tidur dan makan. - Luncat mulang: Tidak jelas. - Lungguh tutut: Seperti pendiam padahal liar. - Malapah gedang: Ngomong basa basi dulu kesana kemari, tidak langsung ke topik utama. - Maliding sanak: Pilih kasih. - Manis lambe: janji sanggup apa saja, tetapi cuma di mulut. - Menta buntut: Minta lagi. - Meungpeun carang: Dia yang nyuri tetapi pura-pura ikut mencari, atau tahu tapi pura-pura tidak tahu. - Murag bulu bitis: Tidak betah diam di rumah, lebih suka bepergian. - Mobok manggih gorowong: Mencari akal berbuat baik kemudian ada yang membantu. - Naheun bubu pahareup-hareup: Pahutang-hutang. - Ngabejaan bulu tuur: Memberitahu kepada yang yang sudah tahu. - Ngalebur tapak: Menghilangkan atau menunta perbuatan jelek, supaya jadi berbuat baik. - Ngalegokan tapak (ngajeroan tapak): Menambah kesalahan/dosa. - Ngarawu ku siku: Keinginannya banyak, akhirnya tidak dapat apapun. - Ngodok liang buntu: Usaha tidak ada hasilnya.

.Alak-alak cumampaka: Orang bodoh merasa sama dengan orang pintar. Paribasa Sunda .Hambur bacot murah congcot: Goreng carek tapi berehan. beunta karasa: Selalu ingat.Genteng kadek legok tapak (atau Legok tapak genteng kadek): Banyak pengetahuannya atau pengalamannya . dalamnya bagus. . . . .Aya jalan komo meuntas: Mau berbuat sesuatu.Anjing ngagogogan kalong: Ingin kepada yang tidak layak. sahabat. angen-angen pecat sawed: Orang tua yang berperilaku seperti anak muda. pintar.Adean ku kuda beureum: Sombong dengan milik orang lain. . Tetapi ketika dewasa malah dinikahi oleh orang lain.Rambat kamale: Boga perkara ayang-ayangan. lupa kepada tanah air. memasrahkan diri dari menerima kesalahan.Nyiar batuk pibaraheun: Mencari penyakit.Dagang oncom rancatan emas: Hasilnya sedikit tapi modalnya besar. . . pahang tulang: Tidak ada kesusahan. mau diberi tidak mau memberi. dan sebagainya.Pucuk awian: Tidak pernah jelas janjinya. tidak dipikir secara matang.Dipiamis buah gintung: Memiliki rasa disayang oleh orang tua. tetapi yang cekcok kita sendiri.Tinggar kalongeun: Gara-gara terlalu sering dimarahin.Ulah tiis-tiis jahe: Jangan terlena.Asa aing uyah kidul: Merasa paling gagah.Daek macok embung dipacok: Daek menta embung dipenta. atau atasan. . . . tampan. .Dogong-dogong tulak cau.Buluan belut. . . harus hati-hati.Tuang jinis: Orang yang suka tertawa karena ceritanya/humornya sendiri.Nunggul pinang: Sudah tidak punya siapa-siapa lagi.Aya bagja teu daulat: Mau dapat untung tetapi tidak jadi. tetapi orang lain tidak ada yang tertawa. Seperti orang bodoh padahal pintar. . jangjangan oray: Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. kebetulan dapat jalannya. . .Unggah balewatangan: Kena perkara. pikirannya pendek. daek dibere embung mere. . . . dengan memberi apa saja supaya nanti bisa dinikahi.Di tiung geus hujan: Bersikap hati-hati setelah celaka. .Ati mungkir beungeut nyanghareup: Pura-pura. Dihadapan orang bersikap baik. . . geus gede dipelak batur: Ungkapan untuk orang yang menandai perempuan sejak kecil.Noong ka kolong: Kecil hati.Cara cai dina daun balong: Dinasehati tidak pernah ada bekasnya. akhirnya tidak ada pengaruhnya lagi. . .Pindah cai pindah tampian: Pindah tempat pindah adat.Panjang leungeun: Suka mencuri. tetapi di belakang sebaliknya. . bisa juga berpenampilan gaya dengan hasil minjam.Halodo sataun lantis ku hujan sapoe (sakali): Kebaikan yang sangat banyak hilang gara-gara satu kali melakukan perbuatan jelek. . .Pait daging.Balung kulit kotok meuting: Sakit hati yang dulu tidak hilang. .Ati putih badan bodas: Tomada nuduhkeun teu aya pikir goreng. .Cara kuda leupas ti gedogan: Ngabencah sakama-kama.Haripeut ku teuteureuyeun: Cepat menerima.Batok bulu eusi madu: Luarnya jelek. . menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan di tempat baru. . . atau mengangankan yang tidak mungkin terjadi. tidak dituruti. . mencari keributan.Caina herang.Watang sinambungan: Yang punya perkara orang lain. .Adam lali tapel: Tidak ingat kepada saudara.. .Ari umur tunggang gunung.Peureum kadeuleu. laukna beunang: Hasil maksud. .

. atawa ngabeja-bejakeun omongan nu teu hade.Nangkeup mawa Eunyeuh: Minta tolong. tetapi kerabat sendiri ditelantarkan.Kawas anjing tutung buntut: Tidak betah di rumah karena bawaan senang atau susah. .Marebutkeun balung tanpa eusi: Memperebutkan sesuatu yang tidak ada hasilnya. .Kajeun panas tonggong. . dapon (asal) ngagembol: Meski lambat yang penting sukses.Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam: Sangat baik kepada orang lain. piritan milu endogan : Ikut-ikutan bicara padahal tidak berhak bicara. . .Mihape hayam ka heulang: Menitipkan harta kepada pencuri.Ka cai jadi saleuwi. puasa manggih lebaran: Orang yang ajimumpung. . . . .Kawas terong beulah dua: Sama dengan orangtuanya.Ngagedag bari mulungan: Menanyakan sesuatu yang dia tidak tahu. kudu hade. . perilakunya.Ngagandong kejo susah nyatu: Loba titaheun. . . ka darat jadi sagolak (salebak): Layeut. dan sebagainya. . .Monyet kapalingan jagong: Pencuri jadi korban pencurian.Manuk hiber ku jangjangna: Manusia hidup dengan akalnya.Ngadago uncal mapal: Menunggu sesuatu yang belum tentu datang. penipu ditipu.Panday tara boga bedog: Tukang membuat suatu barang.Inggis batan maut hinis: Risi pisan. tina hade pada hade/silih asih.Nepak cai malar ceret: hasud ka batur/manehna hayang dipihade.Indung lembu bapa banteng: Keturunan gagah.Jati kasilih ku junti: Pribumi kalah oleh tamu.Nyiduh ka langit: memberi nasehat kepada orang yang lebih tua.Nyalindung ka gelung: Lelaki melarat menikah kepada wanita kaya supaya bisa numpang hidup. tetapi tidak bisa melawan. . . . . serakah dan tidak tahu batas.Kudu nyaho lautanana kudu nyaho tatambanganana: Harus tahu apa kesukaannya.Janget kinatelon: Turunan hade atawa goreng ti indung ti bapa.Hulu gundul dihihidan: Yang untung bertambah untung. hese nitah. kebiasannya. . leluhurnya sendiri. .Katempuhan buntut maung: Jadi pengganti kesusahan orang lain. . tetapi membawa sial kepada penolongnya. untuk mencari sesuatu yang belum pasti berhasil. .Kawas gula jeung peueut: jadi hiji. . .Keur meujeuhna buta tulang buta daging: Keur meujeuhna bedas (kira-kira umur 18-30 taun). . . . tapi ketika bertanya dia purapura sudah tahu. .Mun teu ngarah moal ngarih: Harus mau berusaha supaya berhasil. . . . dia sendiri tidak memiliki barang itu.Kokoro manggih mulud.Ngagulkeun (agul ku) payung butut: Menyombongkan orang tua. . .Iwak nangtang sujen: Wani nyorang kana kacilakaan.Pacikrak ngalawan merak: Rakyat kecil melawan bangsawan. keturunan bangsawan. anu matak cilaka atawa matak era.Mangkok emas eusi madu: Orang yang baik budi dan bahasanya. . .Melengkung beukas nyalahan: Yang dikira-kira bagus ternyata hasilnya sebaliknya.Ngahurun balung ku tulung: Sedang kesusahan. angeun datang: Kabeneran keuna kana maksudna.Monyet ngagugulung kalapa: Mempunyai sesuatu tetapi tidak tahu cara menggunakannya. . orang lama kalah oleh orang baru.Kejo asak. .. .Ngaliarkeun taleus ateul: ngomongkeun. . .Moro julang ngaleupaskeun peusing: Meninggalkan sesuatu yang sudah pasti. paeh ulah aya beja: Kudu bageur. Teuas-teuas kari bincurang: Asalnya kaya menjadi miskin. bisa juga kumeok memeh dipacok. . .Kawas anjing kadempet lincar: Orang kecil dianiaya oleh majikan. henteu ngalilakeun deui.Monyet dibere sesengked: Orang jahat diberi jalan untuk memuluskan aksinya.Landung kandungan laer aisan: Sabar dan penuh pertimbangan.Herang-herang kari mata. asal tiis beuteung: Rajin bekerja.Hirup ulah manggih tungtung. . .Mopo memeh nanggung: Merasa tidak sanggup berbuat padahal belum dikerjakan. supaya dapat upah. .Kajeun kendor.Lauk buruk milu mijah.

. tidak akan bersih sekali.Rusuh luput.. . .Pupulur memeh mantun: Minta upah sebelum kerja. cai caah: Sedang bernafsu.Saherang-herang beas: Sebersih-bersihnya hati kepada musuh. .Sapi anut ka banteng: perempuan mengikuti laki-laki. dapatnya malah paling jelek. lebih baik lambat tapi berhasil. . gancang pincang kajeun kendor dapon ngagembol : Daripada cepat tapi sia-sia.Seuneu hurung. moal datang ka nyatu anak: Meski jahat tidak akan membunuh anaknya sendiri.Uyah tara tees ka luhur: Sifat orang tua turun ke anak.Sagalak-galaking macan.Pipilih nyiar nu leuwih. . . . koceplak meunang nu pecak : Berharap dapat yang paling bagus.

Directions. jelas. silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai. Goal. common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision. Kudu hade gogod hade tagog (harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih. make sure semuanya di prepare dulu). bermakna. memfitnah).… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat.. Ulah pagiri. berbicara harus tepat. memberi nasihat dan mengayomi). tidak asbun). semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness. omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill.giri calik. Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu.Paribasa atau pepatah yang sudah diinformasikan secara lisan turun temurun dari para leluhur (karuhun) untuk bekal menjalani kehidupan. Mission. Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic.girang tampian (jangan berebut kekuasaan). . pagirang. Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). logic. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. menepati janji & consitent). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment.

Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth).heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). apa yang ditanam itulah yang dituai. Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). semua orang akan kembali keasalnya). kemana aja bisa menyesuaikan diri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria. Mun teu ngopek moal nyapek. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. Kudu paheuyeuk. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Ngoprek. keukeuh. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri).Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas. jangan mundur sebelum berupaya keras). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) . Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). semangat pantang mundur). di teliti. mun teu ngakal moal ngakeul. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Ngulik.

seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini).Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah.). . Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. manusa balangsak (hutan harus dijaga. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. Hubungan Dengan Alam Gunung teu meunang di lebur. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. Leuweung ruksak.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. cai beak. sagara teu meunang di ruksak. Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful