P. 1
Babasan Sunda

Babasan Sunda

|Views: 8|Likes:
Published by Randi Hendrawan

More info:

Published by: Randi Hendrawan on Jun 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

Babasan Sunda: - Akal koja: Akalnya pintar dalam kejahatan.

- Asa potong pingges leungeun katuhu: kaunduran batur nu hade gawe. - Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan : Ikhlas, sangat suka. - Bisa lolondokan: Bisa mengikuti atau menempatkan diri dengan kebiasaan orang lain supaya akrab. - Biwir nyiru rombengeun: Cerewet, semua rahasia diceritakan. - Bobot pangayon timbang taraju: Hukuman yang adil (pengadilan). - Buburuh nyatu diupah emas: Belajar tetapi sambil diberi upah padahal gunanya untuk dirinya sendiri. - Buntut kasiran: pelit. - Cara hurang tai ka hulu-hulu: Bodo pisan, sangat bodoh. - Dihurun-suluhkeun / Dikompet-daunkeun: Yang jelek (salah) seorang, tetapi semuanya kena / dianggap salah semua. - Elmu Tumbila: Pribumi merugikan tamu. - Elmu sapi: Samiuk kana kagorengan, - Ginding kekempis: Berpenampilan keren seperti orang kaya padahal isi sakunya kosong. - Gurat cai: Menyalahi janji. - Hade gogog, hade tagoh: Halus bahasanya dan baik sikapnya. - Hampang birit: daekan. - Heuras letah: Hatinya keras, omongannya kasar. - Heurin ku letah: Yang perlu diomongkan susah untuk diucapkan. - Hirup dinunuh paeh dirampes: Pasrah menerima - Ieu aing: merasa diri paling pintar, gagah, dan sebagainya. - Indit sirib: Berangkat semuanya, anak, cucu dan kerabat. - Jabung tumalapung, sabda tumapalang: Orang yang tidak tahu urusan tapi motong omongan orang lain. - Jadi maung malang: Jadi halangan. - Jauh ka bedug, carang ka dayeuh: Orang dusun tidak tahu adat/sopan santun. - Jelema pasagi: Orang yang tidak ada kekurangan. - Kakeureut ku sieup, katindih ku kari-kari: Pantes keuna ku panyangka - Kalapa bijil ti cungap: Rahasianya terbuka dengan sendirinya. - Kandel kulit beungeut: Tidak punya rasa malu. - Katuliskeun jurig: Asalna heureuy jadi enyaan. - Katurug katutuh: Sedang celaka bertambah lagi kemalangannya. - Kokoro nyenang: Menempatkan barang tidak pada tempatnya. - Kudu boga pikir kadua leutik: Kudu boga pikir rangkepan. - Kuru cileuh kentel peujit: Mengurangi tidur dan makan. - Luncat mulang: Tidak jelas. - Lungguh tutut: Seperti pendiam padahal liar. - Malapah gedang: Ngomong basa basi dulu kesana kemari, tidak langsung ke topik utama. - Maliding sanak: Pilih kasih. - Manis lambe: janji sanggup apa saja, tetapi cuma di mulut. - Menta buntut: Minta lagi. - Meungpeun carang: Dia yang nyuri tetapi pura-pura ikut mencari, atau tahu tapi pura-pura tidak tahu. - Murag bulu bitis: Tidak betah diam di rumah, lebih suka bepergian. - Mobok manggih gorowong: Mencari akal berbuat baik kemudian ada yang membantu. - Naheun bubu pahareup-hareup: Pahutang-hutang. - Ngabejaan bulu tuur: Memberitahu kepada yang yang sudah tahu. - Ngalebur tapak: Menghilangkan atau menunta perbuatan jelek, supaya jadi berbuat baik. - Ngalegokan tapak (ngajeroan tapak): Menambah kesalahan/dosa. - Ngarawu ku siku: Keinginannya banyak, akhirnya tidak dapat apapun. - Ngodok liang buntu: Usaha tidak ada hasilnya.

.Hambur bacot murah congcot: Goreng carek tapi berehan. angen-angen pecat sawed: Orang tua yang berperilaku seperti anak muda.Cara kuda leupas ti gedogan: Ngabencah sakama-kama. .Balung kulit kotok meuting: Sakit hati yang dulu tidak hilang. . . .Aya bagja teu daulat: Mau dapat untung tetapi tidak jadi.Dagang oncom rancatan emas: Hasilnya sedikit tapi modalnya besar. . dengan memberi apa saja supaya nanti bisa dinikahi. . mau diberi tidak mau memberi. akhirnya tidak ada pengaruhnya lagi. . .Dogong-dogong tulak cau. . tetapi yang cekcok kita sendiri. Tetapi ketika dewasa malah dinikahi oleh orang lain.Di tiung geus hujan: Bersikap hati-hati setelah celaka.Tinggar kalongeun: Gara-gara terlalu sering dimarahin.Noong ka kolong: Kecil hati.Panjang leungeun: Suka mencuri. . tampan. pikirannya pendek.Nunggul pinang: Sudah tidak punya siapa-siapa lagi. bisa juga berpenampilan gaya dengan hasil minjam.Asa aing uyah kidul: Merasa paling gagah. tetapi di belakang sebaliknya. daek dibere embung mere. lupa kepada tanah air.Rambat kamale: Boga perkara ayang-ayangan. .Genteng kadek legok tapak (atau Legok tapak genteng kadek): Banyak pengetahuannya atau pengalamannya . sahabat.Ulah tiis-tiis jahe: Jangan terlena. harus hati-hati.Watang sinambungan: Yang punya perkara orang lain.Pait daging.Anjing ngagogogan kalong: Ingin kepada yang tidak layak.Daek macok embung dipacok: Daek menta embung dipenta. .Haripeut ku teuteureuyeun: Cepat menerima. dalamnya bagus.Ati putih badan bodas: Tomada nuduhkeun teu aya pikir goreng.Caina herang. . . .Cara cai dina daun balong: Dinasehati tidak pernah ada bekasnya. . tidak dipikir secara matang. laukna beunang: Hasil maksud. . . . . . . . . Seperti orang bodoh padahal pintar.Pindah cai pindah tampian: Pindah tempat pindah adat. . .Unggah balewatangan: Kena perkara. . mencari keributan.. .Adam lali tapel: Tidak ingat kepada saudara.Batok bulu eusi madu: Luarnya jelek. Dihadapan orang bersikap baik.Buluan belut.Peureum kadeuleu. beunta karasa: Selalu ingat. pahang tulang: Tidak ada kesusahan.Pucuk awian: Tidak pernah jelas janjinya.Tuang jinis: Orang yang suka tertawa karena ceritanya/humornya sendiri.Ari umur tunggang gunung. .Dipiamis buah gintung: Memiliki rasa disayang oleh orang tua.Halodo sataun lantis ku hujan sapoe (sakali): Kebaikan yang sangat banyak hilang gara-gara satu kali melakukan perbuatan jelek. . pintar. geus gede dipelak batur: Ungkapan untuk orang yang menandai perempuan sejak kecil. dan sebagainya.Adean ku kuda beureum: Sombong dengan milik orang lain. . . .Nyiar batuk pibaraheun: Mencari penyakit. tetapi orang lain tidak ada yang tertawa. Paribasa Sunda . memasrahkan diri dari menerima kesalahan. atau atasan. menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan di tempat baru.Aya jalan komo meuntas: Mau berbuat sesuatu. kebetulan dapat jalannya. tidak dituruti. . jangjangan oray: Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. atau mengangankan yang tidak mungkin terjadi. . .Alak-alak cumampaka: Orang bodoh merasa sama dengan orang pintar.Ati mungkir beungeut nyanghareup: Pura-pura.

. dan sebagainya.Kawas anjing kadempet lincar: Orang kecil dianiaya oleh majikan.Iwak nangtang sujen: Wani nyorang kana kacilakaan. . .Janget kinatelon: Turunan hade atawa goreng ti indung ti bapa. puasa manggih lebaran: Orang yang ajimumpung. . dapon (asal) ngagembol: Meski lambat yang penting sukses. . .Mihape hayam ka heulang: Menitipkan harta kepada pencuri.Pacikrak ngalawan merak: Rakyat kecil melawan bangsawan.Ngaliarkeun taleus ateul: ngomongkeun. asal tiis beuteung: Rajin bekerja.Mun teu ngarah moal ngarih: Harus mau berusaha supaya berhasil.Kejo asak.Kawas gula jeung peueut: jadi hiji.Keur meujeuhna buta tulang buta daging: Keur meujeuhna bedas (kira-kira umur 18-30 taun). .Ngagulkeun (agul ku) payung butut: Menyombongkan orang tua. anu matak cilaka atawa matak era.Kajeun kendor. .Marebutkeun balung tanpa eusi: Memperebutkan sesuatu yang tidak ada hasilnya. .Moro julang ngaleupaskeun peusing: Meninggalkan sesuatu yang sudah pasti.Nangkeup mawa Eunyeuh: Minta tolong.Ngahurun balung ku tulung: Sedang kesusahan. . .Herang-herang kari mata.Landung kandungan laer aisan: Sabar dan penuh pertimbangan.Monyet kapalingan jagong: Pencuri jadi korban pencurian.Melengkung beukas nyalahan: Yang dikira-kira bagus ternyata hasilnya sebaliknya. leluhurnya sendiri.Kawas terong beulah dua: Sama dengan orangtuanya. perilakunya. .Monyet ngagugulung kalapa: Mempunyai sesuatu tetapi tidak tahu cara menggunakannya. . . kudu hade. penipu ditipu. . .Ka cai jadi saleuwi. orang lama kalah oleh orang baru. . tina hade pada hade/silih asih. tapi ketika bertanya dia purapura sudah tahu. . kebiasannya.Inggis batan maut hinis: Risi pisan. . supaya dapat upah. . . keturunan bangsawan. .Kokoro manggih mulud.Mopo memeh nanggung: Merasa tidak sanggup berbuat padahal belum dikerjakan. . . . dia sendiri tidak memiliki barang itu. . Teuas-teuas kari bincurang: Asalnya kaya menjadi miskin. . . .Panday tara boga bedog: Tukang membuat suatu barang. tetapi kerabat sendiri ditelantarkan. . tetapi tidak bisa melawan. .Mangkok emas eusi madu: Orang yang baik budi dan bahasanya. bisa juga kumeok memeh dipacok. . henteu ngalilakeun deui. . . tetapi membawa sial kepada penolongnya. . hese nitah.Hulu gundul dihihidan: Yang untung bertambah untung.Ngagedag bari mulungan: Menanyakan sesuatu yang dia tidak tahu. . paeh ulah aya beja: Kudu bageur.Katempuhan buntut maung: Jadi pengganti kesusahan orang lain. .Kajeun panas tonggong.Nepak cai malar ceret: hasud ka batur/manehna hayang dipihade. serakah dan tidak tahu batas. . . angeun datang: Kabeneran keuna kana maksudna. ka darat jadi sagolak (salebak): Layeut. piritan milu endogan : Ikut-ikutan bicara padahal tidak berhak bicara. .Hirup ulah manggih tungtung.Jati kasilih ku junti: Pribumi kalah oleh tamu.. . atawa ngabeja-bejakeun omongan nu teu hade.Lauk buruk milu mijah.Nyalindung ka gelung: Lelaki melarat menikah kepada wanita kaya supaya bisa numpang hidup.Ngagandong kejo susah nyatu: Loba titaheun.Indung lembu bapa banteng: Keturunan gagah. .Manuk hiber ku jangjangna: Manusia hidup dengan akalnya. .Ngadago uncal mapal: Menunggu sesuatu yang belum tentu datang.Kawas anjing tutung buntut: Tidak betah di rumah karena bawaan senang atau susah. .Nyiduh ka langit: memberi nasehat kepada orang yang lebih tua.Kudu nyaho lautanana kudu nyaho tatambanganana: Harus tahu apa kesukaannya. .Monyet dibere sesengked: Orang jahat diberi jalan untuk memuluskan aksinya.Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam: Sangat baik kepada orang lain. . untuk mencari sesuatu yang belum pasti berhasil.

Sapi anut ka banteng: perempuan mengikuti laki-laki. . .Rusuh luput. lebih baik lambat tapi berhasil. .. dapatnya malah paling jelek. moal datang ka nyatu anak: Meski jahat tidak akan membunuh anaknya sendiri.Pupulur memeh mantun: Minta upah sebelum kerja.Saherang-herang beas: Sebersih-bersihnya hati kepada musuh.Pipilih nyiar nu leuwih. . .Seuneu hurung. tidak akan bersih sekali.Sagalak-galaking macan. koceplak meunang nu pecak : Berharap dapat yang paling bagus. . cai caah: Sedang bernafsu.Uyah tara tees ka luhur: Sifat orang tua turun ke anak. gancang pincang kajeun kendor dapon ngagembol : Daripada cepat tapi sia-sia. . .

Ulah pagiri. Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic.. Kudu hade gogod hade tagog (harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih.… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah).girang tampian (jangan berebut kekuasaan). jelas. Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat. tidak asbun). logic. Mission. memfitnah). bermakna. omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill. silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai. pagirang.Paribasa atau pepatah yang sudah diinformasikan secara lisan turun temurun dari para leluhur (karuhun) untuk bekal menjalani kehidupan. Goal. Directions. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness.giri calik. Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment. menepati janji & consitent). berbicara harus tepat. Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu. . common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision. memberi nasihat dan mengayomi). Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). make sure semuanya di prepare dulu).

mun teu ngakal moal ngakeul. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). semua orang akan kembali keasalnya). di teliti. jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). jangan mundur sebelum berupaya keras). semangat pantang mundur). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng.Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. keukeuh. Kudu paheuyeuk. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) .heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). kemana aja bisa menyesuaikan diri). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Ngulik. apa yang ditanam itulah yang dituai. Ngoprek. Mun teu ngopek moal nyapek. Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula.

buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). . Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. Leuweung ruksak.Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). manusa balangsak (hutan harus dijaga. sagara teu meunang di ruksak. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. Hubungan Dengan Alam Gunung teu meunang di lebur. cai beak. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan).).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->