Babasan Sunda: - Akal koja: Akalnya pintar dalam kejahatan.

- Asa potong pingges leungeun katuhu: kaunduran batur nu hade gawe. - Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan : Ikhlas, sangat suka. - Bisa lolondokan: Bisa mengikuti atau menempatkan diri dengan kebiasaan orang lain supaya akrab. - Biwir nyiru rombengeun: Cerewet, semua rahasia diceritakan. - Bobot pangayon timbang taraju: Hukuman yang adil (pengadilan). - Buburuh nyatu diupah emas: Belajar tetapi sambil diberi upah padahal gunanya untuk dirinya sendiri. - Buntut kasiran: pelit. - Cara hurang tai ka hulu-hulu: Bodo pisan, sangat bodoh. - Dihurun-suluhkeun / Dikompet-daunkeun: Yang jelek (salah) seorang, tetapi semuanya kena / dianggap salah semua. - Elmu Tumbila: Pribumi merugikan tamu. - Elmu sapi: Samiuk kana kagorengan, - Ginding kekempis: Berpenampilan keren seperti orang kaya padahal isi sakunya kosong. - Gurat cai: Menyalahi janji. - Hade gogog, hade tagoh: Halus bahasanya dan baik sikapnya. - Hampang birit: daekan. - Heuras letah: Hatinya keras, omongannya kasar. - Heurin ku letah: Yang perlu diomongkan susah untuk diucapkan. - Hirup dinunuh paeh dirampes: Pasrah menerima - Ieu aing: merasa diri paling pintar, gagah, dan sebagainya. - Indit sirib: Berangkat semuanya, anak, cucu dan kerabat. - Jabung tumalapung, sabda tumapalang: Orang yang tidak tahu urusan tapi motong omongan orang lain. - Jadi maung malang: Jadi halangan. - Jauh ka bedug, carang ka dayeuh: Orang dusun tidak tahu adat/sopan santun. - Jelema pasagi: Orang yang tidak ada kekurangan. - Kakeureut ku sieup, katindih ku kari-kari: Pantes keuna ku panyangka - Kalapa bijil ti cungap: Rahasianya terbuka dengan sendirinya. - Kandel kulit beungeut: Tidak punya rasa malu. - Katuliskeun jurig: Asalna heureuy jadi enyaan. - Katurug katutuh: Sedang celaka bertambah lagi kemalangannya. - Kokoro nyenang: Menempatkan barang tidak pada tempatnya. - Kudu boga pikir kadua leutik: Kudu boga pikir rangkepan. - Kuru cileuh kentel peujit: Mengurangi tidur dan makan. - Luncat mulang: Tidak jelas. - Lungguh tutut: Seperti pendiam padahal liar. - Malapah gedang: Ngomong basa basi dulu kesana kemari, tidak langsung ke topik utama. - Maliding sanak: Pilih kasih. - Manis lambe: janji sanggup apa saja, tetapi cuma di mulut. - Menta buntut: Minta lagi. - Meungpeun carang: Dia yang nyuri tetapi pura-pura ikut mencari, atau tahu tapi pura-pura tidak tahu. - Murag bulu bitis: Tidak betah diam di rumah, lebih suka bepergian. - Mobok manggih gorowong: Mencari akal berbuat baik kemudian ada yang membantu. - Naheun bubu pahareup-hareup: Pahutang-hutang. - Ngabejaan bulu tuur: Memberitahu kepada yang yang sudah tahu. - Ngalebur tapak: Menghilangkan atau menunta perbuatan jelek, supaya jadi berbuat baik. - Ngalegokan tapak (ngajeroan tapak): Menambah kesalahan/dosa. - Ngarawu ku siku: Keinginannya banyak, akhirnya tidak dapat apapun. - Ngodok liang buntu: Usaha tidak ada hasilnya.

geus gede dipelak batur: Ungkapan untuk orang yang menandai perempuan sejak kecil.Pindah cai pindah tampian: Pindah tempat pindah adat. . . . tidak dituruti. . harus hati-hati. tidak dipikir secara matang. Seperti orang bodoh padahal pintar.Genteng kadek legok tapak (atau Legok tapak genteng kadek): Banyak pengetahuannya atau pengalamannya . mau diberi tidak mau memberi. . jangjangan oray: Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. . .Tinggar kalongeun: Gara-gara terlalu sering dimarahin.Noong ka kolong: Kecil hati.Batok bulu eusi madu: Luarnya jelek. dalamnya bagus.Watang sinambungan: Yang punya perkara orang lain. .Halodo sataun lantis ku hujan sapoe (sakali): Kebaikan yang sangat banyak hilang gara-gara satu kali melakukan perbuatan jelek.Cara kuda leupas ti gedogan: Ngabencah sakama-kama. . memasrahkan diri dari menerima kesalahan. Dihadapan orang bersikap baik.Haripeut ku teuteureuyeun: Cepat menerima. . .Dipiamis buah gintung: Memiliki rasa disayang oleh orang tua. bisa juga berpenampilan gaya dengan hasil minjam.Peureum kadeuleu. kebetulan dapat jalannya.Ati mungkir beungeut nyanghareup: Pura-pura. . . tetapi orang lain tidak ada yang tertawa.Aya bagja teu daulat: Mau dapat untung tetapi tidak jadi.Pucuk awian: Tidak pernah jelas janjinya.Alak-alak cumampaka: Orang bodoh merasa sama dengan orang pintar. tampan.Rambat kamale: Boga perkara ayang-ayangan. daek dibere embung mere.Aya jalan komo meuntas: Mau berbuat sesuatu. . pikirannya pendek..Ati putih badan bodas: Tomada nuduhkeun teu aya pikir goreng. . Paribasa Sunda .Buluan belut. beunta karasa: Selalu ingat. atau atasan. angen-angen pecat sawed: Orang tua yang berperilaku seperti anak muda. . . .Cara cai dina daun balong: Dinasehati tidak pernah ada bekasnya.Di tiung geus hujan: Bersikap hati-hati setelah celaka. . dan sebagainya.Nunggul pinang: Sudah tidak punya siapa-siapa lagi.Ulah tiis-tiis jahe: Jangan terlena. . . .Asa aing uyah kidul: Merasa paling gagah. tetapi di belakang sebaliknya.Anjing ngagogogan kalong: Ingin kepada yang tidak layak.Caina herang.Ari umur tunggang gunung.Nyiar batuk pibaraheun: Mencari penyakit.Tuang jinis: Orang yang suka tertawa karena ceritanya/humornya sendiri. . . pintar. tetapi yang cekcok kita sendiri. sahabat. pahang tulang: Tidak ada kesusahan. . .Dogong-dogong tulak cau.Adam lali tapel: Tidak ingat kepada saudara. . . dengan memberi apa saja supaya nanti bisa dinikahi. akhirnya tidak ada pengaruhnya lagi. atau mengangankan yang tidak mungkin terjadi. menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan di tempat baru.Panjang leungeun: Suka mencuri. . lupa kepada tanah air. . Tetapi ketika dewasa malah dinikahi oleh orang lain.Unggah balewatangan: Kena perkara. . .Pait daging.Balung kulit kotok meuting: Sakit hati yang dulu tidak hilang. . .Adean ku kuda beureum: Sombong dengan milik orang lain. .Hambur bacot murah congcot: Goreng carek tapi berehan.Dagang oncom rancatan emas: Hasilnya sedikit tapi modalnya besar. . . mencari keributan.Daek macok embung dipacok: Daek menta embung dipenta. laukna beunang: Hasil maksud.

Monyet dibere sesengked: Orang jahat diberi jalan untuk memuluskan aksinya. . . . perilakunya. serakah dan tidak tahu batas. tetapi tidak bisa melawan.Monyet kapalingan jagong: Pencuri jadi korban pencurian.Ngaliarkeun taleus ateul: ngomongkeun. .Melengkung beukas nyalahan: Yang dikira-kira bagus ternyata hasilnya sebaliknya. . paeh ulah aya beja: Kudu bageur.Kawas terong beulah dua: Sama dengan orangtuanya. .Moro julang ngaleupaskeun peusing: Meninggalkan sesuatu yang sudah pasti. dapon (asal) ngagembol: Meski lambat yang penting sukses. . piritan milu endogan : Ikut-ikutan bicara padahal tidak berhak bicara. . .Janget kinatelon: Turunan hade atawa goreng ti indung ti bapa.Hulu gundul dihihidan: Yang untung bertambah untung.Hirup ulah manggih tungtung. kebiasannya. . dan sebagainya.Landung kandungan laer aisan: Sabar dan penuh pertimbangan. .Indung lembu bapa banteng: Keturunan gagah.Nyalindung ka gelung: Lelaki melarat menikah kepada wanita kaya supaya bisa numpang hidup. .Kajeun panas tonggong.Ngadago uncal mapal: Menunggu sesuatu yang belum tentu datang.Nepak cai malar ceret: hasud ka batur/manehna hayang dipihade. tina hade pada hade/silih asih.Mangkok emas eusi madu: Orang yang baik budi dan bahasanya. . kudu hade.Mihape hayam ka heulang: Menitipkan harta kepada pencuri.Ka cai jadi saleuwi. supaya dapat upah.Marebutkeun balung tanpa eusi: Memperebutkan sesuatu yang tidak ada hasilnya. . ..Kokoro manggih mulud. asal tiis beuteung: Rajin bekerja.Katempuhan buntut maung: Jadi pengganti kesusahan orang lain. . .Manuk hiber ku jangjangna: Manusia hidup dengan akalnya.Ngahurun balung ku tulung: Sedang kesusahan.Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam: Sangat baik kepada orang lain.Ngagedag bari mulungan: Menanyakan sesuatu yang dia tidak tahu. hese nitah.Inggis batan maut hinis: Risi pisan.Herang-herang kari mata.Keur meujeuhna buta tulang buta daging: Keur meujeuhna bedas (kira-kira umur 18-30 taun). penipu ditipu. keturunan bangsawan. . . . dia sendiri tidak memiliki barang itu. .Monyet ngagugulung kalapa: Mempunyai sesuatu tetapi tidak tahu cara menggunakannya. tapi ketika bertanya dia purapura sudah tahu. puasa manggih lebaran: Orang yang ajimumpung.Lauk buruk milu mijah.Iwak nangtang sujen: Wani nyorang kana kacilakaan.Mun teu ngarah moal ngarih: Harus mau berusaha supaya berhasil. .Ngagulkeun (agul ku) payung butut: Menyombongkan orang tua. tetapi membawa sial kepada penolongnya.Kawas anjing tutung buntut: Tidak betah di rumah karena bawaan senang atau susah. .Mopo memeh nanggung: Merasa tidak sanggup berbuat padahal belum dikerjakan. . . .Nangkeup mawa Eunyeuh: Minta tolong.Kudu nyaho lautanana kudu nyaho tatambanganana: Harus tahu apa kesukaannya. . tetapi kerabat sendiri ditelantarkan.Pacikrak ngalawan merak: Rakyat kecil melawan bangsawan. leluhurnya sendiri. . . . . .Kajeun kendor.Kejo asak. . .Nyiduh ka langit: memberi nasehat kepada orang yang lebih tua. . atawa ngabeja-bejakeun omongan nu teu hade.Kawas gula jeung peueut: jadi hiji. . . henteu ngalilakeun deui. . untuk mencari sesuatu yang belum pasti berhasil.Kawas anjing kadempet lincar: Orang kecil dianiaya oleh majikan.Panday tara boga bedog: Tukang membuat suatu barang. bisa juga kumeok memeh dipacok. . anu matak cilaka atawa matak era. . .Jati kasilih ku junti: Pribumi kalah oleh tamu. . ka darat jadi sagolak (salebak): Layeut. . .Ngagandong kejo susah nyatu: Loba titaheun. Teuas-teuas kari bincurang: Asalnya kaya menjadi miskin. . . angeun datang: Kabeneran keuna kana maksudna. orang lama kalah oleh orang baru.

Sapi anut ka banteng: perempuan mengikuti laki-laki. . . koceplak meunang nu pecak : Berharap dapat yang paling bagus.Uyah tara tees ka luhur: Sifat orang tua turun ke anak.Sagalak-galaking macan. . dapatnya malah paling jelek.Saherang-herang beas: Sebersih-bersihnya hati kepada musuh.Pipilih nyiar nu leuwih. . . tidak akan bersih sekali.Rusuh luput..Pupulur memeh mantun: Minta upah sebelum kerja. moal datang ka nyatu anak: Meski jahat tidak akan membunuh anaknya sendiri. cai caah: Sedang bernafsu. . gancang pincang kajeun kendor dapon ngagembol : Daripada cepat tapi sia-sia. . . lebih baik lambat tapi berhasil.Seuneu hurung.

Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat. logic.… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Mission. pagirang. make sure semuanya di prepare dulu). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment. omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill. Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). tidak asbun). menepati janji & consitent). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu.Paribasa atau pepatah yang sudah diinformasikan secara lisan turun temurun dari para leluhur (karuhun) untuk bekal menjalani kehidupan. Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic. . Kudu hade gogod hade tagog (harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih.giri calik. Directions. bermakna. memberi nasihat dan mengayomi). Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya).. berbicara harus tepat. semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness. Ulah pagiri. jelas. memfitnah). silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai. Goal.girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision.

di teliti.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). Mun teu ngopek moal nyapek. Kudu paheuyeuk. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. apa yang ditanam itulah yang dituai. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). semua orang akan kembali keasalnya). Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. jangan mundur sebelum berupaya keras). mun teu ngakal moal ngakeul. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Ngulik. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. keukeuh. Ngoprek. semangat pantang mundur). kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) .Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas. Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). kemana aja bisa menyesuaikan diri). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development.

cai beak. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). manusa balangsak (hutan harus dijaga. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). Leuweung ruksak. sagara teu meunang di ruksak.). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara).Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). Hubungan Dengan Alam Gunung teu meunang di lebur. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful