Babasan Sunda: - Akal koja: Akalnya pintar dalam kejahatan.

- Asa potong pingges leungeun katuhu: kaunduran batur nu hade gawe. - Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan : Ikhlas, sangat suka. - Bisa lolondokan: Bisa mengikuti atau menempatkan diri dengan kebiasaan orang lain supaya akrab. - Biwir nyiru rombengeun: Cerewet, semua rahasia diceritakan. - Bobot pangayon timbang taraju: Hukuman yang adil (pengadilan). - Buburuh nyatu diupah emas: Belajar tetapi sambil diberi upah padahal gunanya untuk dirinya sendiri. - Buntut kasiran: pelit. - Cara hurang tai ka hulu-hulu: Bodo pisan, sangat bodoh. - Dihurun-suluhkeun / Dikompet-daunkeun: Yang jelek (salah) seorang, tetapi semuanya kena / dianggap salah semua. - Elmu Tumbila: Pribumi merugikan tamu. - Elmu sapi: Samiuk kana kagorengan, - Ginding kekempis: Berpenampilan keren seperti orang kaya padahal isi sakunya kosong. - Gurat cai: Menyalahi janji. - Hade gogog, hade tagoh: Halus bahasanya dan baik sikapnya. - Hampang birit: daekan. - Heuras letah: Hatinya keras, omongannya kasar. - Heurin ku letah: Yang perlu diomongkan susah untuk diucapkan. - Hirup dinunuh paeh dirampes: Pasrah menerima - Ieu aing: merasa diri paling pintar, gagah, dan sebagainya. - Indit sirib: Berangkat semuanya, anak, cucu dan kerabat. - Jabung tumalapung, sabda tumapalang: Orang yang tidak tahu urusan tapi motong omongan orang lain. - Jadi maung malang: Jadi halangan. - Jauh ka bedug, carang ka dayeuh: Orang dusun tidak tahu adat/sopan santun. - Jelema pasagi: Orang yang tidak ada kekurangan. - Kakeureut ku sieup, katindih ku kari-kari: Pantes keuna ku panyangka - Kalapa bijil ti cungap: Rahasianya terbuka dengan sendirinya. - Kandel kulit beungeut: Tidak punya rasa malu. - Katuliskeun jurig: Asalna heureuy jadi enyaan. - Katurug katutuh: Sedang celaka bertambah lagi kemalangannya. - Kokoro nyenang: Menempatkan barang tidak pada tempatnya. - Kudu boga pikir kadua leutik: Kudu boga pikir rangkepan. - Kuru cileuh kentel peujit: Mengurangi tidur dan makan. - Luncat mulang: Tidak jelas. - Lungguh tutut: Seperti pendiam padahal liar. - Malapah gedang: Ngomong basa basi dulu kesana kemari, tidak langsung ke topik utama. - Maliding sanak: Pilih kasih. - Manis lambe: janji sanggup apa saja, tetapi cuma di mulut. - Menta buntut: Minta lagi. - Meungpeun carang: Dia yang nyuri tetapi pura-pura ikut mencari, atau tahu tapi pura-pura tidak tahu. - Murag bulu bitis: Tidak betah diam di rumah, lebih suka bepergian. - Mobok manggih gorowong: Mencari akal berbuat baik kemudian ada yang membantu. - Naheun bubu pahareup-hareup: Pahutang-hutang. - Ngabejaan bulu tuur: Memberitahu kepada yang yang sudah tahu. - Ngalebur tapak: Menghilangkan atau menunta perbuatan jelek, supaya jadi berbuat baik. - Ngalegokan tapak (ngajeroan tapak): Menambah kesalahan/dosa. - Ngarawu ku siku: Keinginannya banyak, akhirnya tidak dapat apapun. - Ngodok liang buntu: Usaha tidak ada hasilnya.

. atau mengangankan yang tidak mungkin terjadi.Nunggul pinang: Sudah tidak punya siapa-siapa lagi. .Watang sinambungan: Yang punya perkara orang lain. . jangjangan oray: Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. laukna beunang: Hasil maksud.Hambur bacot murah congcot: Goreng carek tapi berehan. . Dihadapan orang bersikap baik. . Paribasa Sunda . bisa juga berpenampilan gaya dengan hasil minjam. . .Pindah cai pindah tampian: Pindah tempat pindah adat. lupa kepada tanah air. tetapi yang cekcok kita sendiri. dengan memberi apa saja supaya nanti bisa dinikahi.Pucuk awian: Tidak pernah jelas janjinya. . akhirnya tidak ada pengaruhnya lagi.Caina herang.Tuang jinis: Orang yang suka tertawa karena ceritanya/humornya sendiri. .Rambat kamale: Boga perkara ayang-ayangan. dalamnya bagus.Asa aing uyah kidul: Merasa paling gagah.Unggah balewatangan: Kena perkara.Ati putih badan bodas: Tomada nuduhkeun teu aya pikir goreng. .Cara cai dina daun balong: Dinasehati tidak pernah ada bekasnya. beunta karasa: Selalu ingat.Balung kulit kotok meuting: Sakit hati yang dulu tidak hilang. .Genteng kadek legok tapak (atau Legok tapak genteng kadek): Banyak pengetahuannya atau pengalamannya .Ulah tiis-tiis jahe: Jangan terlena. pikirannya pendek. . .Peureum kadeuleu.Adam lali tapel: Tidak ingat kepada saudara. harus hati-hati. tetapi orang lain tidak ada yang tertawa.Batok bulu eusi madu: Luarnya jelek. . daek dibere embung mere. . .Nyiar batuk pibaraheun: Mencari penyakit. tampan. dan sebagainya. memasrahkan diri dari menerima kesalahan.Aya jalan komo meuntas: Mau berbuat sesuatu.Aya bagja teu daulat: Mau dapat untung tetapi tidak jadi. tidak dipikir secara matang. . . . . .Anjing ngagogogan kalong: Ingin kepada yang tidak layak.Di tiung geus hujan: Bersikap hati-hati setelah celaka. .Alak-alak cumampaka: Orang bodoh merasa sama dengan orang pintar. .Noong ka kolong: Kecil hati. . .Ati mungkir beungeut nyanghareup: Pura-pura.Ari umur tunggang gunung. . kebetulan dapat jalannya. tidak dituruti. atau atasan. . . mau diberi tidak mau memberi. sahabat. .Dipiamis buah gintung: Memiliki rasa disayang oleh orang tua. pintar. . mencari keributan.Cara kuda leupas ti gedogan: Ngabencah sakama-kama. .Buluan belut. . pahang tulang: Tidak ada kesusahan.Haripeut ku teuteureuyeun: Cepat menerima. .Panjang leungeun: Suka mencuri. Tetapi ketika dewasa malah dinikahi oleh orang lain. geus gede dipelak batur: Ungkapan untuk orang yang menandai perempuan sejak kecil.Adean ku kuda beureum: Sombong dengan milik orang lain. . menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan di tempat baru.Halodo sataun lantis ku hujan sapoe (sakali): Kebaikan yang sangat banyak hilang gara-gara satu kali melakukan perbuatan jelek. .Tinggar kalongeun: Gara-gara terlalu sering dimarahin.Daek macok embung dipacok: Daek menta embung dipenta. angen-angen pecat sawed: Orang tua yang berperilaku seperti anak muda. .Pait daging.Dagang oncom rancatan emas: Hasilnya sedikit tapi modalnya besar. Seperti orang bodoh padahal pintar.. tetapi di belakang sebaliknya.Dogong-dogong tulak cau. .

. .Kawas terong beulah dua: Sama dengan orangtuanya. . supaya dapat upah.Panday tara boga bedog: Tukang membuat suatu barang.Monyet dibere sesengked: Orang jahat diberi jalan untuk memuluskan aksinya. . tetapi tidak bisa melawan. . bisa juga kumeok memeh dipacok.Katempuhan buntut maung: Jadi pengganti kesusahan orang lain. .Ngagandong kejo susah nyatu: Loba titaheun. dapon (asal) ngagembol: Meski lambat yang penting sukses.Melengkung beukas nyalahan: Yang dikira-kira bagus ternyata hasilnya sebaliknya.Manuk hiber ku jangjangna: Manusia hidup dengan akalnya.Pacikrak ngalawan merak: Rakyat kecil melawan bangsawan. . angeun datang: Kabeneran keuna kana maksudna. tapi ketika bertanya dia purapura sudah tahu. penipu ditipu. .Mopo memeh nanggung: Merasa tidak sanggup berbuat padahal belum dikerjakan. . leluhurnya sendiri. tina hade pada hade/silih asih. paeh ulah aya beja: Kudu bageur. .Hulu gundul dihihidan: Yang untung bertambah untung. dan sebagainya. asal tiis beuteung: Rajin bekerja.Ngagulkeun (agul ku) payung butut: Menyombongkan orang tua. orang lama kalah oleh orang baru. henteu ngalilakeun deui.Lauk buruk milu mijah. .Kajeun kendor.Hirup ulah manggih tungtung. perilakunya. . .Ngaliarkeun taleus ateul: ngomongkeun.. .Nyiduh ka langit: memberi nasehat kepada orang yang lebih tua.Kawas gula jeung peueut: jadi hiji. . .Marebutkeun balung tanpa eusi: Memperebutkan sesuatu yang tidak ada hasilnya.Ka cai jadi saleuwi. anu matak cilaka atawa matak era.Kawas anjing kadempet lincar: Orang kecil dianiaya oleh majikan. .Mun teu ngarah moal ngarih: Harus mau berusaha supaya berhasil.Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam: Sangat baik kepada orang lain.Inggis batan maut hinis: Risi pisan. . . .Iwak nangtang sujen: Wani nyorang kana kacilakaan. .Nangkeup mawa Eunyeuh: Minta tolong. .Monyet ngagugulung kalapa: Mempunyai sesuatu tetapi tidak tahu cara menggunakannya. . . kebiasannya. . puasa manggih lebaran: Orang yang ajimumpung. tetapi kerabat sendiri ditelantarkan.Monyet kapalingan jagong: Pencuri jadi korban pencurian. tetapi membawa sial kepada penolongnya.Ngahurun balung ku tulung: Sedang kesusahan.Mihape hayam ka heulang: Menitipkan harta kepada pencuri. . . serakah dan tidak tahu batas. . . . kudu hade. . ka darat jadi sagolak (salebak): Layeut.Moro julang ngaleupaskeun peusing: Meninggalkan sesuatu yang sudah pasti.Mangkok emas eusi madu: Orang yang baik budi dan bahasanya.Ngadago uncal mapal: Menunggu sesuatu yang belum tentu datang.Kawas anjing tutung buntut: Tidak betah di rumah karena bawaan senang atau susah. . . piritan milu endogan : Ikut-ikutan bicara padahal tidak berhak bicara.Herang-herang kari mata.Keur meujeuhna buta tulang buta daging: Keur meujeuhna bedas (kira-kira umur 18-30 taun). keturunan bangsawan. untuk mencari sesuatu yang belum pasti berhasil.Kejo asak. . . .Nepak cai malar ceret: hasud ka batur/manehna hayang dipihade. hese nitah.Indung lembu bapa banteng: Keturunan gagah.Janget kinatelon: Turunan hade atawa goreng ti indung ti bapa. . . .Ngagedag bari mulungan: Menanyakan sesuatu yang dia tidak tahu.Kudu nyaho lautanana kudu nyaho tatambanganana: Harus tahu apa kesukaannya. dia sendiri tidak memiliki barang itu. . atawa ngabeja-bejakeun omongan nu teu hade. .Kokoro manggih mulud.Landung kandungan laer aisan: Sabar dan penuh pertimbangan.Kajeun panas tonggong.Nyalindung ka gelung: Lelaki melarat menikah kepada wanita kaya supaya bisa numpang hidup. . .Jati kasilih ku junti: Pribumi kalah oleh tamu. . . Teuas-teuas kari bincurang: Asalnya kaya menjadi miskin. .

Pipilih nyiar nu leuwih.Saherang-herang beas: Sebersih-bersihnya hati kepada musuh. gancang pincang kajeun kendor dapon ngagembol : Daripada cepat tapi sia-sia. . . dapatnya malah paling jelek. tidak akan bersih sekali. moal datang ka nyatu anak: Meski jahat tidak akan membunuh anaknya sendiri.Uyah tara tees ka luhur: Sifat orang tua turun ke anak. koceplak meunang nu pecak : Berharap dapat yang paling bagus. . .Pupulur memeh mantun: Minta upah sebelum kerja. . .Seuneu hurung. .Sagalak-galaking macan.. .Rusuh luput. cai caah: Sedang bernafsu. lebih baik lambat tapi berhasil.Sapi anut ka banteng: perempuan mengikuti laki-laki.

Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat. Mission. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Goal. Kudu hade gogod hade tagog (harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih. memberi nasihat dan mengayomi). Directions. common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision. omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill. pagirang.girang tampian (jangan berebut kekuasaan). menepati janji & consitent). make sure semuanya di prepare dulu).… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). memfitnah). Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). tidak asbun).Paribasa atau pepatah yang sudah diinformasikan secara lisan turun temurun dari para leluhur (karuhun) untuk bekal menjalani kehidupan. Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). jelas. Ulah pagiri. berbicara harus tepat. . silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai. bermakna. logic. Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment.giri calik. Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic.. Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu. semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness.

Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). Mun teu ngopek moal nyapek. apa yang ditanam itulah yang dituai. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Kudu paheuyeuk. Ngulik. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) . Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Ngoprek. keukeuh. mun teu ngakal moal ngakeul. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth).heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). jangan mundur sebelum berupaya keras). semua orang akan kembali keasalnya). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria. kemana aja bisa menyesuaikan diri).Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. semangat pantang mundur). kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. di teliti.

sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). cai beak. manusa balangsak (hutan harus dijaga. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. Hubungan Dengan Alam Gunung teu meunang di lebur. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). Leuweung ruksak. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari.Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan.). . sagara teu meunang di ruksak. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful