Babasan Sunda: - Akal koja: Akalnya pintar dalam kejahatan.

- Asa potong pingges leungeun katuhu: kaunduran batur nu hade gawe. - Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan : Ikhlas, sangat suka. - Bisa lolondokan: Bisa mengikuti atau menempatkan diri dengan kebiasaan orang lain supaya akrab. - Biwir nyiru rombengeun: Cerewet, semua rahasia diceritakan. - Bobot pangayon timbang taraju: Hukuman yang adil (pengadilan). - Buburuh nyatu diupah emas: Belajar tetapi sambil diberi upah padahal gunanya untuk dirinya sendiri. - Buntut kasiran: pelit. - Cara hurang tai ka hulu-hulu: Bodo pisan, sangat bodoh. - Dihurun-suluhkeun / Dikompet-daunkeun: Yang jelek (salah) seorang, tetapi semuanya kena / dianggap salah semua. - Elmu Tumbila: Pribumi merugikan tamu. - Elmu sapi: Samiuk kana kagorengan, - Ginding kekempis: Berpenampilan keren seperti orang kaya padahal isi sakunya kosong. - Gurat cai: Menyalahi janji. - Hade gogog, hade tagoh: Halus bahasanya dan baik sikapnya. - Hampang birit: daekan. - Heuras letah: Hatinya keras, omongannya kasar. - Heurin ku letah: Yang perlu diomongkan susah untuk diucapkan. - Hirup dinunuh paeh dirampes: Pasrah menerima - Ieu aing: merasa diri paling pintar, gagah, dan sebagainya. - Indit sirib: Berangkat semuanya, anak, cucu dan kerabat. - Jabung tumalapung, sabda tumapalang: Orang yang tidak tahu urusan tapi motong omongan orang lain. - Jadi maung malang: Jadi halangan. - Jauh ka bedug, carang ka dayeuh: Orang dusun tidak tahu adat/sopan santun. - Jelema pasagi: Orang yang tidak ada kekurangan. - Kakeureut ku sieup, katindih ku kari-kari: Pantes keuna ku panyangka - Kalapa bijil ti cungap: Rahasianya terbuka dengan sendirinya. - Kandel kulit beungeut: Tidak punya rasa malu. - Katuliskeun jurig: Asalna heureuy jadi enyaan. - Katurug katutuh: Sedang celaka bertambah lagi kemalangannya. - Kokoro nyenang: Menempatkan barang tidak pada tempatnya. - Kudu boga pikir kadua leutik: Kudu boga pikir rangkepan. - Kuru cileuh kentel peujit: Mengurangi tidur dan makan. - Luncat mulang: Tidak jelas. - Lungguh tutut: Seperti pendiam padahal liar. - Malapah gedang: Ngomong basa basi dulu kesana kemari, tidak langsung ke topik utama. - Maliding sanak: Pilih kasih. - Manis lambe: janji sanggup apa saja, tetapi cuma di mulut. - Menta buntut: Minta lagi. - Meungpeun carang: Dia yang nyuri tetapi pura-pura ikut mencari, atau tahu tapi pura-pura tidak tahu. - Murag bulu bitis: Tidak betah diam di rumah, lebih suka bepergian. - Mobok manggih gorowong: Mencari akal berbuat baik kemudian ada yang membantu. - Naheun bubu pahareup-hareup: Pahutang-hutang. - Ngabejaan bulu tuur: Memberitahu kepada yang yang sudah tahu. - Ngalebur tapak: Menghilangkan atau menunta perbuatan jelek, supaya jadi berbuat baik. - Ngalegokan tapak (ngajeroan tapak): Menambah kesalahan/dosa. - Ngarawu ku siku: Keinginannya banyak, akhirnya tidak dapat apapun. - Ngodok liang buntu: Usaha tidak ada hasilnya.

Pait daging. tetapi di belakang sebaliknya. . pahang tulang: Tidak ada kesusahan.Ati putih badan bodas: Tomada nuduhkeun teu aya pikir goreng.Ari umur tunggang gunung. .Halodo sataun lantis ku hujan sapoe (sakali): Kebaikan yang sangat banyak hilang gara-gara satu kali melakukan perbuatan jelek. dalamnya bagus.Anjing ngagogogan kalong: Ingin kepada yang tidak layak.Rambat kamale: Boga perkara ayang-ayangan. .Haripeut ku teuteureuyeun: Cepat menerima. laukna beunang: Hasil maksud.Tinggar kalongeun: Gara-gara terlalu sering dimarahin.Dagang oncom rancatan emas: Hasilnya sedikit tapi modalnya besar. .Adam lali tapel: Tidak ingat kepada saudara. jangjangan oray: Sesuatu yang tidak mungkin terjadi.Noong ka kolong: Kecil hati. akhirnya tidak ada pengaruhnya lagi. . . Seperti orang bodoh padahal pintar. pintar.Dipiamis buah gintung: Memiliki rasa disayang oleh orang tua. . dan sebagainya. . atau mengangankan yang tidak mungkin terjadi. . . .Adean ku kuda beureum: Sombong dengan milik orang lain.Unggah balewatangan: Kena perkara.Caina herang. bisa juga berpenampilan gaya dengan hasil minjam. .Ati mungkir beungeut nyanghareup: Pura-pura. .Nyiar batuk pibaraheun: Mencari penyakit. sahabat. . . dengan memberi apa saja supaya nanti bisa dinikahi.Cara cai dina daun balong: Dinasehati tidak pernah ada bekasnya. . . .Nunggul pinang: Sudah tidak punya siapa-siapa lagi.Aya jalan komo meuntas: Mau berbuat sesuatu. . .Hambur bacot murah congcot: Goreng carek tapi berehan. .Aya bagja teu daulat: Mau dapat untung tetapi tidak jadi. . . . . menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan di tempat baru. .Tuang jinis: Orang yang suka tertawa karena ceritanya/humornya sendiri. Tetapi ketika dewasa malah dinikahi oleh orang lain. . . pikirannya pendek.Balung kulit kotok meuting: Sakit hati yang dulu tidak hilang. . lupa kepada tanah air.Dogong-dogong tulak cau.Batok bulu eusi madu: Luarnya jelek. daek dibere embung mere. tetapi yang cekcok kita sendiri. tidak dipikir secara matang. .Ulah tiis-tiis jahe: Jangan terlena.Asa aing uyah kidul: Merasa paling gagah. mencari keributan.Watang sinambungan: Yang punya perkara orang lain.Panjang leungeun: Suka mencuri. Paribasa Sunda .Pucuk awian: Tidak pernah jelas janjinya. tidak dituruti. memasrahkan diri dari menerima kesalahan. .Di tiung geus hujan: Bersikap hati-hati setelah celaka. geus gede dipelak batur: Ungkapan untuk orang yang menandai perempuan sejak kecil. kebetulan dapat jalannya. . . beunta karasa: Selalu ingat. mau diberi tidak mau memberi.Genteng kadek legok tapak (atau Legok tapak genteng kadek): Banyak pengetahuannya atau pengalamannya . tampan.Alak-alak cumampaka: Orang bodoh merasa sama dengan orang pintar.Pindah cai pindah tampian: Pindah tempat pindah adat. angen-angen pecat sawed: Orang tua yang berperilaku seperti anak muda.Cara kuda leupas ti gedogan: Ngabencah sakama-kama. . atau atasan.Daek macok embung dipacok: Daek menta embung dipenta. tetapi orang lain tidak ada yang tertawa. Dihadapan orang bersikap baik.Peureum kadeuleu. . .. harus hati-hati. .Buluan belut.

puasa manggih lebaran: Orang yang ajimumpung.Inggis batan maut hinis: Risi pisan. . leluhurnya sendiri.Ngadago uncal mapal: Menunggu sesuatu yang belum tentu datang.Ngahurun balung ku tulung: Sedang kesusahan. orang lama kalah oleh orang baru.Landung kandungan laer aisan: Sabar dan penuh pertimbangan.Mihape hayam ka heulang: Menitipkan harta kepada pencuri.Monyet dibere sesengked: Orang jahat diberi jalan untuk memuluskan aksinya.Panday tara boga bedog: Tukang membuat suatu barang. ka darat jadi sagolak (salebak): Layeut. . .Ka cai jadi saleuwi.Herang-herang kari mata. . . tapi ketika bertanya dia purapura sudah tahu. .Katempuhan buntut maung: Jadi pengganti kesusahan orang lain. .Ngagedag bari mulungan: Menanyakan sesuatu yang dia tidak tahu. asal tiis beuteung: Rajin bekerja. . piritan milu endogan : Ikut-ikutan bicara padahal tidak berhak bicara.Manuk hiber ku jangjangna: Manusia hidup dengan akalnya.Iwak nangtang sujen: Wani nyorang kana kacilakaan. kudu hade.Moro julang ngaleupaskeun peusing: Meninggalkan sesuatu yang sudah pasti.Monyet ngagugulung kalapa: Mempunyai sesuatu tetapi tidak tahu cara menggunakannya.Mopo memeh nanggung: Merasa tidak sanggup berbuat padahal belum dikerjakan. .Kajeun panas tonggong. penipu ditipu.Keur meujeuhna buta tulang buta daging: Keur meujeuhna bedas (kira-kira umur 18-30 taun). . . . atawa ngabeja-bejakeun omongan nu teu hade.Hulu gundul dihihidan: Yang untung bertambah untung. untuk mencari sesuatu yang belum pasti berhasil. . .Nangkeup mawa Eunyeuh: Minta tolong.Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam: Sangat baik kepada orang lain. .Mangkok emas eusi madu: Orang yang baik budi dan bahasanya. . tetapi membawa sial kepada penolongnya.Kawas terong beulah dua: Sama dengan orangtuanya. henteu ngalilakeun deui. . . tetapi tidak bisa melawan. tetapi kerabat sendiri ditelantarkan. .Kawas anjing tutung buntut: Tidak betah di rumah karena bawaan senang atau susah. angeun datang: Kabeneran keuna kana maksudna. . . .Kudu nyaho lautanana kudu nyaho tatambanganana: Harus tahu apa kesukaannya.Jati kasilih ku junti: Pribumi kalah oleh tamu.Nepak cai malar ceret: hasud ka batur/manehna hayang dipihade.Marebutkeun balung tanpa eusi: Memperebutkan sesuatu yang tidak ada hasilnya.Mun teu ngarah moal ngarih: Harus mau berusaha supaya berhasil.Lauk buruk milu mijah. paeh ulah aya beja: Kudu bageur.. supaya dapat upah. .Nyiduh ka langit: memberi nasehat kepada orang yang lebih tua. keturunan bangsawan. perilakunya.Nyalindung ka gelung: Lelaki melarat menikah kepada wanita kaya supaya bisa numpang hidup.Indung lembu bapa banteng: Keturunan gagah. . . . anu matak cilaka atawa matak era. . bisa juga kumeok memeh dipacok.Monyet kapalingan jagong: Pencuri jadi korban pencurian.Kejo asak. . .Ngaliarkeun taleus ateul: ngomongkeun. .Kokoro manggih mulud.Kawas gula jeung peueut: jadi hiji. . . . . dan sebagainya. . . .Melengkung beukas nyalahan: Yang dikira-kira bagus ternyata hasilnya sebaliknya. Teuas-teuas kari bincurang: Asalnya kaya menjadi miskin. . dia sendiri tidak memiliki barang itu.Ngagandong kejo susah nyatu: Loba titaheun. serakah dan tidak tahu batas. . . kebiasannya.Kawas anjing kadempet lincar: Orang kecil dianiaya oleh majikan.Janget kinatelon: Turunan hade atawa goreng ti indung ti bapa.Kajeun kendor.Ngagulkeun (agul ku) payung butut: Menyombongkan orang tua. . . tina hade pada hade/silih asih. hese nitah.Pacikrak ngalawan merak: Rakyat kecil melawan bangsawan. . . . dapon (asal) ngagembol: Meski lambat yang penting sukses. .Hirup ulah manggih tungtung.

.Pipilih nyiar nu leuwih. tidak akan bersih sekali.Uyah tara tees ka luhur: Sifat orang tua turun ke anak. .Saherang-herang beas: Sebersih-bersihnya hati kepada musuh. dapatnya malah paling jelek.Rusuh luput.Sapi anut ka banteng: perempuan mengikuti laki-laki.Pupulur memeh mantun: Minta upah sebelum kerja. . . lebih baik lambat tapi berhasil. cai caah: Sedang bernafsu. . moal datang ka nyatu anak: Meski jahat tidak akan membunuh anaknya sendiri.Sagalak-galaking macan. .Seuneu hurung. . gancang pincang kajeun kendor dapon ngagembol : Daripada cepat tapi sia-sia. koceplak meunang nu pecak : Berharap dapat yang paling bagus. . .

girang tampian (jangan berebut kekuasaan). semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness. bermakna. omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill.… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). make sure semuanya di prepare dulu). Goal. Directions. memfitnah)..giri calik. Ulah pagiri. silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai. Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic. Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment. memberi nasihat dan mengayomi). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. logic. Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). menepati janji & consitent).Paribasa atau pepatah yang sudah diinformasikan secara lisan turun temurun dari para leluhur (karuhun) untuk bekal menjalani kehidupan. jelas. . pagirang. tidak asbun). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat. Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu. Mission. berbicara harus tepat. common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision. Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Kudu hade gogod hade tagog (harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih.

jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. semangat pantang mundur).heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria. mun teu ngakal moal ngakeul. di teliti. semua orang akan kembali keasalnya).Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas. Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. jangan mundur sebelum berupaya keras). keukeuh. Ngoprek. kemana aja bisa menyesuaikan diri). Mun teu ngopek moal nyapek. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). Kudu paheuyeuk. apa yang ditanam itulah yang dituai. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. Ngulik. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) .

.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb.). Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita.Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. Hubungan Dengan Alam Gunung teu meunang di lebur. cai beak. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). sagara teu meunang di ruksak. Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). manusa balangsak (hutan harus dijaga. Leuweung ruksak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful