EDU 3109 BAB 3

: GURU DAN CABARAN SEMASA : TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

Soalan Objektif

1. Berikut merupakan tanda-tanda awal gangguan emosi, kecuali

A. Kecemasan dan marah yang keterlaluan. B. Tidak mampu menunjukkan rasa sayang, kepercayaan, marah atau penolakan. C. Kesulitan untuk berhubung dengan orang lain. D. Kegembiraan yang keterlaluan.

2. Seorang guru sedang berhadapan dengan muridnya yang sering marah, merasa takut dan kadang kala berasa sedih. Apakah jenis gangguan emosi yang dihadapi oleh murid berkenaan :

A. Gangguan emosi ringan. B. Gangguan emosi sederhana. C. Gangguan emosi berat. D. Gangguan emosi luar kawalan.

3. Gangguan emosi boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu gangguan emosi ringan, gangguan emosi sederhana dan gangguan emosi berat. Apakah cirri-ciri murid yang mengalami gangguan emosi ringan?

Negara-negara Pihak mengaku berjanji untuk melindungi kanak-kanak daripada segalabentuk pengeksploitasian seks dan penderaan seksual. Antara berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh . Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak juga telah menggariskan beberapa hak kanak-kanak yang perlu diberi petimbangan sewajarnya oleh pihak berkuasa. Pucat dan menangis sekuat hati. A. mengamuk. 4. C. iv. iii dan iv 5. Peroleh kewarganegaraan Mempunyai keluarga Makanan yang mencukupi Dilindungi dan bantuan diberi secukupnya. Dalam perkara 34. i. Marah. iii dan iv C. iii. Tidak mahu berkongsi barang dengan rakan-rakan. menjerit dan menyakiti diri-sendiri. ii. ii dan iv D. B. ii. i dan ii B. D. Marah takut dan sedih. Antara hak setiap kanak-kanak adalah seperti berikut : - i. i.A.

C. ii. Nyatakan ciri-ciri Hak Asasi Manusia dari aspek mendapat peluang pendidikan. B. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam penggunaan pil-pil. Menuruti hak asasi manusia. Oleh itu. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam persembahan dan bahan lucah Soalan Struktur Pendidikan menyeluruh adalah satu hak asasi manusia. dwi pihak dan berbilang pihak yang sewajarnya untuk mencegah perkara diatas kecuali : A. adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang baik dan ia akan menghasilakan pertimbangan sosial yang baik kepada semua lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak. Dorongan atau paksaan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti seks yang menyalahi undang-undang. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam pelacuran atau apa-apa amalan seks yang menyalahi undangundang. iii. setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan. ___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ .kebangsaan. D. i.

D 5. D 2. ___________________________________________________ ___________ Soalan Esei Murid yang mengalami gangguan emosi harus dibantu.iv. huraikan langkah-langkah menangani gangguan emosi dalam kalangan murid. Berdasarkan pernyataan di atas. A 4. B JAWAPAN SOALAN STRUKTUR . JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. sebagai seorang guru. B 3. mereka tidak seharusnya dibiarkan mengalami sesuatu masalah secara berterusan dan akhirnya akan memberi kesan kepada perkembangan mental dan menjejaskan pencapaian akademik mereka.

Semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama. Tiada unsur bias Tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka. Mereka tidak perlu untuk dilindungi daripada satu sama lain. • • Memberi perhatian secukupnya. kepentingan atau kesejahteraan kanakkanak yang berada di bawah jagaan mereka. Peranan ibubapa • Ibu bapa menjaga kebajikan. Tiada pengasingan Orang dewasa yang kurang upaya menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang yang terselamat di sekolah khas. Membentuk tingkah laku dan personaliti anak-anak dengan didikan semenjak dari kecil lagi. Kanak-kanak memiliki bersama dengan kelebihankelebihan dan faedah-faedah untuk semua. iv. JAWAPAN SOALAN ESEI i.i. iii. mendesak untuk mengakhirkan pengasingan. • Ibu bapa memainkan pelbagai peranan dalam membentuk disiplin dan peribadi anak-anak. ii. . Tidak didiskriminasi Kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi dengan disisih atau dihantar ke tempat lain kerana kekurangan atau kesukaran pembelajaran mereka. Belajar bersama-sama.

. v. peramah dan lucu serta menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan adil. Penerapan nilai • mewujudkan perhubungan personal dan sosial dalam kalangan murid. bertimbang rasa. Kerjasama • interaksi dua hala berlaku dengan aktif. iv. kucar kacir dan interaksi guru dan murid menjadi tidak akrab dan mesra. • Laissez – Faire – kebebasan sepenuhnya. Gaya pengajaran • Guru yang mempunyai sifat-sifat seperti penyayang.ii. mengamalkan sikap demokrasi dan tidak memilih kasih. vii. Bilik darjah tidak terurus. • Demokratik – menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokan. Kepimpinan guru • Autokratik – menjejaskan emosi murid. iii. Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar • vi. Tindakan guru • Guru menyusun aktiviti kurikulum untuk menyemai pembentukan emosi yang positif dalam kalangan murid. sesi p&p berlaku dengan aktif dan berkesan.

• guru memberi nasihat dan bimbingan yang sewajarnya. • • Guru dan murid saling berkongsi dan mendalami perasaan. Perkembangkan pengalaman murid dengan cara menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai mengikut kehendak kurikulum dan ciri-ciri murid. viii. Suasana ceria • Guru melayani kepelbagaian murid melalui layanan yang saksama terhadap semua murid tanpa mengira murid berkenaan lemah. . • • Penerangan jelas dan terperinci semasa sesi pengajaran. miskin atau kurang upaya. ix. Mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid supaya mereka bersedia menerima segala aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Penerangan jelas.