EDU 3109 BAB 3

: GURU DAN CABARAN SEMASA : TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

Soalan Objektif

1. Berikut merupakan tanda-tanda awal gangguan emosi, kecuali

A. Kecemasan dan marah yang keterlaluan. B. Tidak mampu menunjukkan rasa sayang, kepercayaan, marah atau penolakan. C. Kesulitan untuk berhubung dengan orang lain. D. Kegembiraan yang keterlaluan.

2. Seorang guru sedang berhadapan dengan muridnya yang sering marah, merasa takut dan kadang kala berasa sedih. Apakah jenis gangguan emosi yang dihadapi oleh murid berkenaan :

A. Gangguan emosi ringan. B. Gangguan emosi sederhana. C. Gangguan emosi berat. D. Gangguan emosi luar kawalan.

3. Gangguan emosi boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu gangguan emosi ringan, gangguan emosi sederhana dan gangguan emosi berat. Apakah cirri-ciri murid yang mengalami gangguan emosi ringan?

menjerit dan menyakiti diri-sendiri. i. Antara hak setiap kanak-kanak adalah seperti berikut : - i. Antara berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh . Peroleh kewarganegaraan Mempunyai keluarga Makanan yang mencukupi Dilindungi dan bantuan diberi secukupnya.A. iii. iii dan iv C. ii. C. i. Marah. iii dan iv 5. mengamuk. A. Pucat dan menangis sekuat hati. ii. Dalam perkara 34. 4. Tidak mahu berkongsi barang dengan rakan-rakan. Negara-negara Pihak mengaku berjanji untuk melindungi kanak-kanak daripada segalabentuk pengeksploitasian seks dan penderaan seksual. Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak juga telah menggariskan beberapa hak kanak-kanak yang perlu diberi petimbangan sewajarnya oleh pihak berkuasa. i dan ii B. D. Marah takut dan sedih. B. iv. ii dan iv D.

B. ___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ . Oleh itu. ii. iii. C. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam pelacuran atau apa-apa amalan seks yang menyalahi undangundang.kebangsaan. Nyatakan ciri-ciri Hak Asasi Manusia dari aspek mendapat peluang pendidikan. Menuruti hak asasi manusia. D. adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang baik dan ia akan menghasilakan pertimbangan sosial yang baik kepada semua lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak. i. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam persembahan dan bahan lucah Soalan Struktur Pendidikan menyeluruh adalah satu hak asasi manusia. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam penggunaan pil-pil. setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan. Dorongan atau paksaan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti seks yang menyalahi undang-undang. dwi pihak dan berbilang pihak yang sewajarnya untuk mencegah perkara diatas kecuali : A.

A 4. mereka tidak seharusnya dibiarkan mengalami sesuatu masalah secara berterusan dan akhirnya akan memberi kesan kepada perkembangan mental dan menjejaskan pencapaian akademik mereka. B JAWAPAN SOALAN STRUKTUR . ___________________________________________________ ___________ Soalan Esei Murid yang mengalami gangguan emosi harus dibantu. huraikan langkah-langkah menangani gangguan emosi dalam kalangan murid. B 3. Berdasarkan pernyataan di atas. sebagai seorang guru.iv. JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. D 5. D 2.

ii. Membentuk tingkah laku dan personaliti anak-anak dengan didikan semenjak dari kecil lagi. Mereka tidak perlu untuk dilindungi daripada satu sama lain. .i. Tidak didiskriminasi Kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi dengan disisih atau dihantar ke tempat lain kerana kekurangan atau kesukaran pembelajaran mereka. Tiada pengasingan Orang dewasa yang kurang upaya menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang yang terselamat di sekolah khas. Peranan ibubapa • Ibu bapa menjaga kebajikan. Tiada unsur bias Tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka. kepentingan atau kesejahteraan kanakkanak yang berada di bawah jagaan mereka. Kanak-kanak memiliki bersama dengan kelebihankelebihan dan faedah-faedah untuk semua. iv. mendesak untuk mengakhirkan pengasingan. iii. Semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama. • • Memberi perhatian secukupnya. • Ibu bapa memainkan pelbagai peranan dalam membentuk disiplin dan peribadi anak-anak. Belajar bersama-sama. JAWAPAN SOALAN ESEI i.

Gaya pengajaran • Guru yang mempunyai sifat-sifat seperti penyayang. • Laissez – Faire – kebebasan sepenuhnya. bertimbang rasa. • Demokratik – menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokan. peramah dan lucu serta menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan adil. v. Tindakan guru • Guru menyusun aktiviti kurikulum untuk menyemai pembentukan emosi yang positif dalam kalangan murid. iii. Kepimpinan guru • Autokratik – menjejaskan emosi murid. iv. Bilik darjah tidak terurus. Penerapan nilai • mewujudkan perhubungan personal dan sosial dalam kalangan murid. vii.ii. mengamalkan sikap demokrasi dan tidak memilih kasih. Kerjasama • interaksi dua hala berlaku dengan aktif. . sesi p&p berlaku dengan aktif dan berkesan. Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar • vi. kucar kacir dan interaksi guru dan murid menjadi tidak akrab dan mesra.

viii.• guru memberi nasihat dan bimbingan yang sewajarnya. miskin atau kurang upaya. ix. Mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid supaya mereka bersedia menerima segala aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. . Suasana ceria • Guru melayani kepelbagaian murid melalui layanan yang saksama terhadap semua murid tanpa mengira murid berkenaan lemah. • • Penerangan jelas dan terperinci semasa sesi pengajaran. • • Guru dan murid saling berkongsi dan mendalami perasaan. Penerangan jelas. Perkembangkan pengalaman murid dengan cara menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai mengikut kehendak kurikulum dan ciri-ciri murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful