EDU 3109 BAB 3

: GURU DAN CABARAN SEMASA : TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

Soalan Objektif

1. Berikut merupakan tanda-tanda awal gangguan emosi, kecuali

A. Kecemasan dan marah yang keterlaluan. B. Tidak mampu menunjukkan rasa sayang, kepercayaan, marah atau penolakan. C. Kesulitan untuk berhubung dengan orang lain. D. Kegembiraan yang keterlaluan.

2. Seorang guru sedang berhadapan dengan muridnya yang sering marah, merasa takut dan kadang kala berasa sedih. Apakah jenis gangguan emosi yang dihadapi oleh murid berkenaan :

A. Gangguan emosi ringan. B. Gangguan emosi sederhana. C. Gangguan emosi berat. D. Gangguan emosi luar kawalan.

3. Gangguan emosi boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu gangguan emosi ringan, gangguan emosi sederhana dan gangguan emosi berat. Apakah cirri-ciri murid yang mengalami gangguan emosi ringan?

Pucat dan menangis sekuat hati.A. Negara-negara Pihak mengaku berjanji untuk melindungi kanak-kanak daripada segalabentuk pengeksploitasian seks dan penderaan seksual. Marah. C. ii dan iv D. menjerit dan menyakiti diri-sendiri. B. Dalam perkara 34. i. ii. Tidak mahu berkongsi barang dengan rakan-rakan. i dan ii B. D. Antara berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh . A. Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak juga telah menggariskan beberapa hak kanak-kanak yang perlu diberi petimbangan sewajarnya oleh pihak berkuasa. ii. Marah takut dan sedih. iii. iv. i. mengamuk. Antara hak setiap kanak-kanak adalah seperti berikut : - i. iii dan iv C. Peroleh kewarganegaraan Mempunyai keluarga Makanan yang mencukupi Dilindungi dan bantuan diberi secukupnya. iii dan iv 5. 4.

ii. Dorongan atau paksaan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti seks yang menyalahi undang-undang. dwi pihak dan berbilang pihak yang sewajarnya untuk mencegah perkara diatas kecuali : A. D. adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang baik dan ia akan menghasilakan pertimbangan sosial yang baik kepada semua lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak. ___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ . Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam penggunaan pil-pil. Oleh itu. Menuruti hak asasi manusia. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam persembahan dan bahan lucah Soalan Struktur Pendidikan menyeluruh adalah satu hak asasi manusia.kebangsaan. Nyatakan ciri-ciri Hak Asasi Manusia dari aspek mendapat peluang pendidikan. B. setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan. i. iii. C. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam pelacuran atau apa-apa amalan seks yang menyalahi undangundang.

mereka tidak seharusnya dibiarkan mengalami sesuatu masalah secara berterusan dan akhirnya akan memberi kesan kepada perkembangan mental dan menjejaskan pencapaian akademik mereka. ___________________________________________________ ___________ Soalan Esei Murid yang mengalami gangguan emosi harus dibantu. A 4. D 5. sebagai seorang guru. JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. B JAWAPAN SOALAN STRUKTUR . D 2.iv. huraikan langkah-langkah menangani gangguan emosi dalam kalangan murid. Berdasarkan pernyataan di atas. B 3.

Mereka tidak perlu untuk dilindungi daripada satu sama lain. Membentuk tingkah laku dan personaliti anak-anak dengan didikan semenjak dari kecil lagi. Tidak didiskriminasi Kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi dengan disisih atau dihantar ke tempat lain kerana kekurangan atau kesukaran pembelajaran mereka. JAWAPAN SOALAN ESEI i.i. Belajar bersama-sama. Semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama. mendesak untuk mengakhirkan pengasingan. Peranan ibubapa • Ibu bapa menjaga kebajikan. Tiada unsur bias Tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka. • Ibu bapa memainkan pelbagai peranan dalam membentuk disiplin dan peribadi anak-anak. iv. ii. Tiada pengasingan Orang dewasa yang kurang upaya menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang yang terselamat di sekolah khas. Kanak-kanak memiliki bersama dengan kelebihankelebihan dan faedah-faedah untuk semua. • • Memberi perhatian secukupnya. . iii. kepentingan atau kesejahteraan kanakkanak yang berada di bawah jagaan mereka.

iii. mengamalkan sikap demokrasi dan tidak memilih kasih. iv. . Penerapan nilai • mewujudkan perhubungan personal dan sosial dalam kalangan murid. kucar kacir dan interaksi guru dan murid menjadi tidak akrab dan mesra. Gaya pengajaran • Guru yang mempunyai sifat-sifat seperti penyayang. Kerjasama • interaksi dua hala berlaku dengan aktif. bertimbang rasa. Tindakan guru • Guru menyusun aktiviti kurikulum untuk menyemai pembentukan emosi yang positif dalam kalangan murid. v. vii. Kepimpinan guru • Autokratik – menjejaskan emosi murid. • Demokratik – menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokan.ii. • Laissez – Faire – kebebasan sepenuhnya. peramah dan lucu serta menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan adil. Bilik darjah tidak terurus. Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar • vi. sesi p&p berlaku dengan aktif dan berkesan.

• guru memberi nasihat dan bimbingan yang sewajarnya. Perkembangkan pengalaman murid dengan cara menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai mengikut kehendak kurikulum dan ciri-ciri murid. Penerangan jelas. • • Penerangan jelas dan terperinci semasa sesi pengajaran. Suasana ceria • Guru melayani kepelbagaian murid melalui layanan yang saksama terhadap semua murid tanpa mengira murid berkenaan lemah. Mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid supaya mereka bersedia menerima segala aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. viii. ix. • • Guru dan murid saling berkongsi dan mendalami perasaan. miskin atau kurang upaya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful