EDU 3109 BAB 3

: GURU DAN CABARAN SEMASA : TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

Soalan Objektif

1. Berikut merupakan tanda-tanda awal gangguan emosi, kecuali

A. Kecemasan dan marah yang keterlaluan. B. Tidak mampu menunjukkan rasa sayang, kepercayaan, marah atau penolakan. C. Kesulitan untuk berhubung dengan orang lain. D. Kegembiraan yang keterlaluan.

2. Seorang guru sedang berhadapan dengan muridnya yang sering marah, merasa takut dan kadang kala berasa sedih. Apakah jenis gangguan emosi yang dihadapi oleh murid berkenaan :

A. Gangguan emosi ringan. B. Gangguan emosi sederhana. C. Gangguan emosi berat. D. Gangguan emosi luar kawalan.

3. Gangguan emosi boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu gangguan emosi ringan, gangguan emosi sederhana dan gangguan emosi berat. Apakah cirri-ciri murid yang mengalami gangguan emosi ringan?

C. Negara-negara Pihak mengaku berjanji untuk melindungi kanak-kanak daripada segalabentuk pengeksploitasian seks dan penderaan seksual. ii. i dan ii B. Antara hak setiap kanak-kanak adalah seperti berikut : - i. Marah. Peroleh kewarganegaraan Mempunyai keluarga Makanan yang mencukupi Dilindungi dan bantuan diberi secukupnya. mengamuk. Antara berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh . ii dan iv D. menjerit dan menyakiti diri-sendiri. A. iii dan iv 5. iii dan iv C. iv. i. Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak juga telah menggariskan beberapa hak kanak-kanak yang perlu diberi petimbangan sewajarnya oleh pihak berkuasa. Dalam perkara 34. B. Tidak mahu berkongsi barang dengan rakan-rakan. D.A. 4. i. Pucat dan menangis sekuat hati. ii. Marah takut dan sedih. iii.

C. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam persembahan dan bahan lucah Soalan Struktur Pendidikan menyeluruh adalah satu hak asasi manusia. Menuruti hak asasi manusia. dwi pihak dan berbilang pihak yang sewajarnya untuk mencegah perkara diatas kecuali : A. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam penggunaan pil-pil. Nyatakan ciri-ciri Hak Asasi Manusia dari aspek mendapat peluang pendidikan. D. B. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam pelacuran atau apa-apa amalan seks yang menyalahi undangundang. Dorongan atau paksaan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti seks yang menyalahi undang-undang. ___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ . ii. i. adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang baik dan ia akan menghasilakan pertimbangan sosial yang baik kepada semua lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak. iii. Oleh itu. setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan.kebangsaan.

___________________________________________________ ___________ Soalan Esei Murid yang mengalami gangguan emosi harus dibantu. D 5. Berdasarkan pernyataan di atas. A 4. sebagai seorang guru. B 3.iv. D 2. JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. mereka tidak seharusnya dibiarkan mengalami sesuatu masalah secara berterusan dan akhirnya akan memberi kesan kepada perkembangan mental dan menjejaskan pencapaian akademik mereka. huraikan langkah-langkah menangani gangguan emosi dalam kalangan murid. B JAWAPAN SOALAN STRUKTUR .

iii. kepentingan atau kesejahteraan kanakkanak yang berada di bawah jagaan mereka. • • Memberi perhatian secukupnya. Belajar bersama-sama. • Ibu bapa memainkan pelbagai peranan dalam membentuk disiplin dan peribadi anak-anak. Kanak-kanak memiliki bersama dengan kelebihankelebihan dan faedah-faedah untuk semua. Mereka tidak perlu untuk dilindungi daripada satu sama lain. iv. mendesak untuk mengakhirkan pengasingan. Tiada unsur bias Tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka. Membentuk tingkah laku dan personaliti anak-anak dengan didikan semenjak dari kecil lagi. ii. Tiada pengasingan Orang dewasa yang kurang upaya menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang yang terselamat di sekolah khas. Semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama. JAWAPAN SOALAN ESEI i.i. . Peranan ibubapa • Ibu bapa menjaga kebajikan. Tidak didiskriminasi Kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi dengan disisih atau dihantar ke tempat lain kerana kekurangan atau kesukaran pembelajaran mereka.

ii. kucar kacir dan interaksi guru dan murid menjadi tidak akrab dan mesra. Gaya pengajaran • Guru yang mempunyai sifat-sifat seperti penyayang. v. • Laissez – Faire – kebebasan sepenuhnya. peramah dan lucu serta menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan adil. vii. Kepimpinan guru • Autokratik – menjejaskan emosi murid. Bilik darjah tidak terurus. sesi p&p berlaku dengan aktif dan berkesan. Kerjasama • interaksi dua hala berlaku dengan aktif. mengamalkan sikap demokrasi dan tidak memilih kasih. Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar • vi. iii. Tindakan guru • Guru menyusun aktiviti kurikulum untuk menyemai pembentukan emosi yang positif dalam kalangan murid. bertimbang rasa. iv. Penerapan nilai • mewujudkan perhubungan personal dan sosial dalam kalangan murid. • Demokratik – menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokan. .

Perkembangkan pengalaman murid dengan cara menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai mengikut kehendak kurikulum dan ciri-ciri murid. Penerangan jelas. miskin atau kurang upaya. ix. • • Guru dan murid saling berkongsi dan mendalami perasaan. • • Penerangan jelas dan terperinci semasa sesi pengajaran.• guru memberi nasihat dan bimbingan yang sewajarnya. Mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid supaya mereka bersedia menerima segala aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Suasana ceria • Guru melayani kepelbagaian murid melalui layanan yang saksama terhadap semua murid tanpa mengira murid berkenaan lemah. . viii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful