EDU 3109 BAB 3

: GURU DAN CABARAN SEMASA : TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

Soalan Objektif

1. Berikut merupakan tanda-tanda awal gangguan emosi, kecuali

A. Kecemasan dan marah yang keterlaluan. B. Tidak mampu menunjukkan rasa sayang, kepercayaan, marah atau penolakan. C. Kesulitan untuk berhubung dengan orang lain. D. Kegembiraan yang keterlaluan.

2. Seorang guru sedang berhadapan dengan muridnya yang sering marah, merasa takut dan kadang kala berasa sedih. Apakah jenis gangguan emosi yang dihadapi oleh murid berkenaan :

A. Gangguan emosi ringan. B. Gangguan emosi sederhana. C. Gangguan emosi berat. D. Gangguan emosi luar kawalan.

3. Gangguan emosi boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu gangguan emosi ringan, gangguan emosi sederhana dan gangguan emosi berat. Apakah cirri-ciri murid yang mengalami gangguan emosi ringan?

C. iv. Antara hak setiap kanak-kanak adalah seperti berikut : - i. A. ii. ii dan iv D. mengamuk. D. B.A. 4. Dalam perkara 34. Marah. Peroleh kewarganegaraan Mempunyai keluarga Makanan yang mencukupi Dilindungi dan bantuan diberi secukupnya. menjerit dan menyakiti diri-sendiri. Tidak mahu berkongsi barang dengan rakan-rakan. iii dan iv 5. Pucat dan menangis sekuat hati. Marah takut dan sedih. i. iii. Antara berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh . iii dan iv C. ii. Negara-negara Pihak mengaku berjanji untuk melindungi kanak-kanak daripada segalabentuk pengeksploitasian seks dan penderaan seksual. i dan ii B. Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak juga telah menggariskan beberapa hak kanak-kanak yang perlu diberi petimbangan sewajarnya oleh pihak berkuasa. i.

___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ ___________________________________________________ ___________ . Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam penggunaan pil-pil. adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang baik dan ia akan menghasilakan pertimbangan sosial yang baik kepada semua lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak. setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan. dwi pihak dan berbilang pihak yang sewajarnya untuk mencegah perkara diatas kecuali : A. ii. i. D. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam persembahan dan bahan lucah Soalan Struktur Pendidikan menyeluruh adalah satu hak asasi manusia. Dorongan atau paksaan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti seks yang menyalahi undang-undang. Nyatakan ciri-ciri Hak Asasi Manusia dari aspek mendapat peluang pendidikan. iii. Menuruti hak asasi manusia. Penggunaan bersifat mengeksploitasi kanak-kanak dalam pelacuran atau apa-apa amalan seks yang menyalahi undangundang. B. C. Oleh itu.kebangsaan.

D 2. Berdasarkan pernyataan di atas. B JAWAPAN SOALAN STRUKTUR . B 3. sebagai seorang guru. JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. D 5. A 4.iv. ___________________________________________________ ___________ Soalan Esei Murid yang mengalami gangguan emosi harus dibantu. huraikan langkah-langkah menangani gangguan emosi dalam kalangan murid. mereka tidak seharusnya dibiarkan mengalami sesuatu masalah secara berterusan dan akhirnya akan memberi kesan kepada perkembangan mental dan menjejaskan pencapaian akademik mereka.

Tiada unsur bias Tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka. Peranan ibubapa • Ibu bapa menjaga kebajikan. Belajar bersama-sama. Mereka tidak perlu untuk dilindungi daripada satu sama lain. iii. Semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama. Tidak didiskriminasi Kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi dengan disisih atau dihantar ke tempat lain kerana kekurangan atau kesukaran pembelajaran mereka. ii. Membentuk tingkah laku dan personaliti anak-anak dengan didikan semenjak dari kecil lagi. . Tiada pengasingan Orang dewasa yang kurang upaya menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang yang terselamat di sekolah khas. • • Memberi perhatian secukupnya. mendesak untuk mengakhirkan pengasingan. JAWAPAN SOALAN ESEI i. kepentingan atau kesejahteraan kanakkanak yang berada di bawah jagaan mereka.i. iv. • Ibu bapa memainkan pelbagai peranan dalam membentuk disiplin dan peribadi anak-anak. Kanak-kanak memiliki bersama dengan kelebihankelebihan dan faedah-faedah untuk semua.

• Laissez – Faire – kebebasan sepenuhnya. Kepimpinan guru • Autokratik – menjejaskan emosi murid. . Penerapan nilai • mewujudkan perhubungan personal dan sosial dalam kalangan murid. Gaya pengajaran • Guru yang mempunyai sifat-sifat seperti penyayang. iv. v. mengamalkan sikap demokrasi dan tidak memilih kasih. sesi p&p berlaku dengan aktif dan berkesan. • Demokratik – menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokan. Bilik darjah tidak terurus. Tindakan guru • Guru menyusun aktiviti kurikulum untuk menyemai pembentukan emosi yang positif dalam kalangan murid.ii. iii. vii. peramah dan lucu serta menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan adil. bertimbang rasa. Kerjasama • interaksi dua hala berlaku dengan aktif. Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar • vi. kucar kacir dan interaksi guru dan murid menjadi tidak akrab dan mesra.

• • Penerangan jelas dan terperinci semasa sesi pengajaran. Perkembangkan pengalaman murid dengan cara menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai mengikut kehendak kurikulum dan ciri-ciri murid. . ix. Mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid supaya mereka bersedia menerima segala aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Penerangan jelas. • • Guru dan murid saling berkongsi dan mendalami perasaan. miskin atau kurang upaya. Suasana ceria • Guru melayani kepelbagaian murid melalui layanan yang saksama terhadap semua murid tanpa mengira murid berkenaan lemah. viii.• guru memberi nasihat dan bimbingan yang sewajarnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful