Pramenulis, Mendirikan Asas, Untuk Pelahiran

PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS

Ada tiga peringkat :

Peringkat pramenulis (peringkat persediaan); Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis); Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

i. PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)
 

Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis. Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf. Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air. menekan-nekan jari. . Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul. menggoyangkan tangan.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. meramas jari.   Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin. ialah :  Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari.

Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf..    . di lantai.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. empat segi. Latihan menyusun benda-benda yang ada unsurunsur huruf. ialah. di pasir.  Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:  Latihan membentuk bulatan.. Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja. bujur di udara. tiga segi.

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. .  Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan. ialah...

 Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. ... ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis.

. seperti :  Sesuaikan gambar di bawah : .. ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara sertamerta.

 Latihan menggunting dan menampal gambar : ..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..  Sesuaikan pasangan huruf yang betul : ..

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah : .. ialah.

menegak atau campuran melintang dan menegak. ialah.  Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan...

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.. ialah. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ .

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.. ialah.  Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. dilakukan secara bebas.. .

..  Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah. .

Antara aktiviti seperti membuat corak. Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :   . Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. membentuk huruf-huruf dan seumpamanya. menekap. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (PERINGKAT MEKANIS)   Perlu dikuasai pada peringkat awal.ii.

. ialah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.   Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf ‘c’: c ..  Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul. Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf.

ialah..  Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf ‘v’: v  Contoh : bentuk topi yang mirip huruf ‘n’: n .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf....

 Contohnya : .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..  Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang..

ialah..  Contohnya menulis dalam buku garis empat : .  Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..  Padankan huruf menjadi dua suku kata KV : ……………… ……………… ……………… .  Latihan menulis huruf menjadi suku kata. ialah..

 Latihan menulis huruf menjadi suku kata.. ialah..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan : ba + s = bas ca + m = da + n = fa + t = ……… ……… ……… .

dan konsonan bergabung. vokal berganding..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. am eng pan bu sa + boi kau tai nyi yang = = = = = amboi + + + + .  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. ialah.

ialah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..  Memilih. memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna.. a i ba ka sa pa kak bu ya bang = = = = = abang bapa .

. . k__d__ a__n__b i__k__n g__j____ p__n____  Latihan menamakan gambar-gambar secara bebas. ialah..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal.

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.       Latihan menulis menggunakan tanda baca. jelas dan senang dibaca. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk..   Menulis perkataan yang mudah. Latihan menyalin frasa atau ayat yang mudah. saiz.. jarak. . kebersihan dan sebagainya. tegak atau condong. ialah. Latihan menulis tulisan berangkai. Latihan menyalin ayat daripada buku. Latihan menulis dengan tulisan cantik dan kemas. Latihan menulis cepat. kekemasan.

Murid digalakkan melahirkan atau mencetuskan idea dan pendapat mereka secara bertulis. Antara latihan mentalis yang boleh dijalankan ialah :   . pernyataan perasaan. Melibatkan latihan pernyataan fikiran atau pendapat. dan latihan melahirkan idea atau pendapat yang tulen. PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)    Dikuasai setelah menguasai kemahiran mekanis. pernyataan kehendak.iii. Banyak melibatkan mental atau minda untuk tujuan pelahiran.

u u a a a r O M A E B A E L N O L N a r  Mengisi tempat kosong dalam ayat.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. . ialah..  Mengisi silang kata..

.  . Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai.    Menulis bagi melengkapkan ayat yang menerangkan peraturan membuat sesuatu kerja. ialah..  Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi. Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul. Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa. Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi. ialah.   . Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan.     Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita. Membina dan menulis ayat mudah...PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

 Menulis ayat yang mengandungi kata ganda. Membina dan menulis ayat berbilang predikat... Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis jawapan-jawapan pemahaman. Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai. Membina dan menulis ayat berbilang subjek. ialah.  Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan.      .

ialah.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis kesudahan sesuatu cerita. Membuat imlak (mengambil rencana)..  Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan. Menulis beberapa ayat dalam satu perenggan. Mencatat pesanan.. Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan. Mencatat nota peringatan.       .

 Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan. ialah.. cerita dan karangan.  Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar. Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur.. Menulis pernyataan untuk sesuatu pengumuman. Menulis semula arahan-arahan yang dibaca.      . Menulis cerita pendek yang diperdengarkan. Menulis karangan dalam bentuk prosa.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

  Mengarang kata-kata dalam kad ucapan.. Menulis laporan ringkas. Menulis teks ucapan dan syarahan.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis pelbagai bentuk puisi.     Menulis surat kiriman mengikut format. Mengisi borang..   Menulis kata bual. . Menulis rangkaian isi sesuatu bahan yang dibaca. ialah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful