PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS

Ada tiga peringkat :

Peringkat pramenulis (peringkat persediaan); Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis); Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

i. PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)
 

Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis. Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf. Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

ialah :  Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari. menggoyangkan tangan. menekan-nekan jari. Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. meramas jari.   Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin. tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air. .

   . tiga segi. di pasir.  Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:  Latihan membentuk bulatan. bujur di udara. di lantai. empat segi. Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja.. ialah. Latihan menyusun benda-benda yang ada unsurunsur huruf.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf..

. .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan. ialah..

 Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis. ialah. .  Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan...

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..  Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara sertamerta. seperti :  Sesuaikan gambar di bawah : ..

 Latihan menggunting dan menampal gambar : .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah...

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Sesuaikan pasangan huruf yang betul : .. ialah..

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah : .. ialah..

. menegak atau campuran melintang dan menegak. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ .. ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang.

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..  Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat..

. ialah.  Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.. . dilakukan secara bebas.

 Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya.. ..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.

Antara aktiviti seperti membuat corak. Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.ii. menekap. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (PERINGKAT MEKANIS)   Perlu dikuasai pada peringkat awal. membentuk huruf-huruf dan seumpamanya. Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :   .

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.   Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf ‘c’: c .. Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf. ialah.  Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul..

.  Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf ‘v’: v  Contoh : bentuk topi yang mirip huruf ‘n’: n ... ialah..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf.

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang...  Contohnya : . ialah.

 Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul..  Contohnya menulis dalam buku garis empat : ..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.

..  Padankan huruf menjadi dua suku kata KV : ……………… ……………… ……………… .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.  Latihan menulis huruf menjadi suku kata.

.. ialah.  Latihan menulis huruf menjadi suku kata.  Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan : ba + s = bas ca + m = da + n = fa + t = ……… ……… ……… .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

dan konsonan bergabung.. ialah.. am eng pan bu sa + boi kau tai nyi yang = = = = = amboi + + + + .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. vokal berganding.  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna. a i ba ka sa pa kak bu ya bang = = = = = abang bapa .  Memilih.. ialah.

. ialah. k__d__ a__n__b i__k__n g__j____ p__n____  Latihan menamakan gambar-gambar secara bebas.  Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal...PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk.. saiz. jarak. kebersihan dan sebagainya. Latihan menulis dengan tulisan cantik dan kemas. Latihan menyalin frasa atau ayat yang mudah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Latihan menulis tulisan berangkai. ialah. tegak atau condong. Latihan menyalin ayat daripada buku. Latihan menulis cepat. jelas dan senang dibaca. kekemasan. .   Menulis perkataan yang mudah.       Latihan menulis menggunakan tanda baca.

pernyataan perasaan. PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)    Dikuasai setelah menguasai kemahiran mekanis. Murid digalakkan melahirkan atau mencetuskan idea dan pendapat mereka secara bertulis. Antara latihan mentalis yang boleh dijalankan ialah :   . pernyataan kehendak. dan latihan melahirkan idea atau pendapat yang tulen. Banyak melibatkan mental atau minda untuk tujuan pelahiran.iii. Melibatkan latihan pernyataan fikiran atau pendapat.

 Mengisi silang kata. .PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.. u u a a a r O M A E B A E L N O L N a r  Mengisi tempat kosong dalam ayat..

Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. Menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi.    Menulis bagi melengkapkan ayat yang menerangkan peraturan membuat sesuatu kerja..  .  Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. ialah.. Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

Membina dan menulis ayat mudah... ialah. Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan. Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi. Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul.     Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita.   . Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

.. Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai.  Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan.      . Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.  Menulis ayat yang mengandungi kata ganda.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Membina dan menulis ayat berbilang predikat. Menulis jawapan-jawapan pemahaman. ialah. Membina dan menulis ayat berbilang subjek.

. Mencatat pesanan.       . Menulis kesudahan sesuatu cerita.  Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan. Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.. Menulis beberapa ayat dalam satu perenggan. Membuat imlak (mengambil rencana). Mencatat nota peringatan.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.

cerita dan karangan. Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur..      . Menulis semula arahan-arahan yang dibaca.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis karangan dalam bentuk prosa.  Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan.  Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar.. Menulis pernyataan untuk sesuatu pengumuman. Menulis cerita pendek yang diperdengarkan. ialah.

Mengisi borang. . Menulis rangkaian isi sesuatu bahan yang dibaca. Menulis laporan ringkas. ialah..   Menulis kata bual.   Mengarang kata-kata dalam kad ucapan..PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis teks ucapan dan syarahan. Menulis pelbagai bentuk puisi.     Menulis surat kiriman mengikut format.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful