PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS

Ada tiga peringkat :

Peringkat pramenulis (peringkat persediaan); Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis); Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

i. PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)
 

Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis. Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf. Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

  Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin. Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul. tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air. menekan-nekan jari.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. menggoyangkan tangan. ialah :  Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari. meramas jari. .

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. Latihan menyusun benda-benda yang ada unsurunsur huruf.  Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:  Latihan membentuk bulatan. empat segi. ialah.. bujur di udara. di pasir.    . di lantai. Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf. tiga segi.. Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja.

.  Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. . ialah..

..  Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. .  Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.

 Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara sertamerta. seperti :  Sesuaikan gambar di bawah : .. ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan menggunting dan menampal gambar : .. ialah.

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..  Sesuaikan pasangan huruf yang betul : . ialah..

.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..  Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah : .

ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ .. menegak atau campuran melintang dan menegak.  Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang..

ialah. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ .  Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan...

dilakukan secara bebas.. .  Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..

. ialah. .  Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.

menekap. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (PERINGKAT MEKANIS)   Perlu dikuasai pada peringkat awal. Antara aktiviti seperti membuat corak.ii. membentuk huruf-huruf dan seumpamanya. Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :   . Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.

.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul. Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf.   Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf ‘c’: c . ialah.

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan... ialah.  Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf..  Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf ‘v’: v  Contoh : bentuk topi yang mirip huruf ‘n’: n ..

 Contohnya : .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan... ialah.  Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang.

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul..  Contohnya menulis dalam buku garis empat : . ialah..

 Padankan huruf menjadi dua suku kata KV : ……………… ……………… ……………… ..  Latihan menulis huruf menjadi suku kata.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..

ialah.  Latihan menulis huruf menjadi suku kata.  Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan : ba + s = bas ca + m = da + n = fa + t = ……… ……… ……… ..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..

vokal berganding.. ialah..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. dan konsonan bergabung. am eng pan bu sa + boi kau tai nyi yang = = = = = amboi + + + + .  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

. ialah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. a i ba ka sa pa kak bu ya bang = = = = = abang bapa ..  Memilih. memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna.

. .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal. k__d__ a__n__b i__k__n g__j____ p__n____  Latihan menamakan gambar-gambar secara bebas. ialah..

Latihan menyalin ayat daripada buku. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. ialah.   Menulis perkataan yang mudah.       Latihan menulis menggunakan tanda baca. Latihan menulis cepat. jelas dan senang dibaca. kekemasan. . jarak. Latihan menulis tulisan berangkai. saiz. Latihan menulis dengan tulisan cantik dan kemas.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. kebersihan dan sebagainya. tegak atau condong.. Latihan menyalin frasa atau ayat yang mudah.

PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)    Dikuasai setelah menguasai kemahiran mekanis. pernyataan perasaan. pernyataan kehendak. dan latihan melahirkan idea atau pendapat yang tulen. Murid digalakkan melahirkan atau mencetuskan idea dan pendapat mereka secara bertulis.iii. Antara latihan mentalis yang boleh dijalankan ialah :   . Banyak melibatkan mental atau minda untuk tujuan pelahiran. Melibatkan latihan pernyataan fikiran atau pendapat.

.  Mengisi silang kata..PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. u u a a a r O M A E B A E L N O L N a r  Mengisi tempat kosong dalam ayat. ialah. .

 .PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai. ialah.    Menulis bagi melengkapkan ayat yang menerangkan peraturan membuat sesuatu kerja... Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. Menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi.

    Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita. Membina dan menulis ayat mudah..   . Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan. Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa. Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul..PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah. Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi.

     ..  Menulis ayat yang mengandungi kata ganda. Menulis jawapan-jawapan pemahaman.. ialah.  Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan. Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai. Membina dan menulis ayat berbilang predikat. Membina dan menulis ayat berbilang subjek.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

Mencatat pesanan.  Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan. Mencatat nota peringatan. Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.. Menulis kesudahan sesuatu cerita. Menulis beberapa ayat dalam satu perenggan.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Membuat imlak (mengambil rencana). ialah..       .

. cerita dan karangan. ialah. Menulis cerita pendek yang diperdengarkan.      .PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur. Menulis semula arahan-arahan yang dibaca.  Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar. Menulis karangan dalam bentuk prosa..  Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan. Menulis pernyataan untuk sesuatu pengumuman.

Menulis pelbagai bentuk puisi..   Menulis kata bual.   Mengarang kata-kata dalam kad ucapan.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. . ialah. Menulis laporan ringkas.. Menulis rangkaian isi sesuatu bahan yang dibaca.     Menulis surat kiriman mengikut format. Menulis teks ucapan dan syarahan. Mengisi borang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful