PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS

Ada tiga peringkat :

Peringkat pramenulis (peringkat persediaan); Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis); Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

i. PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)
 

Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis. Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf. Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

  Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin. . meramas jari. Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul. menggoyangkan tangan. menekan-nekan jari. ialah :  Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari. tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.

 Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:  Latihan membentuk bulatan. Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. Latihan menyusun benda-benda yang ada unsurunsur huruf. di lantai... di pasir. ialah.    . tiga segi. bujur di udara. empat segi. Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf.

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan. ... ialah.

 Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya..  Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis.. .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.

seperti :  Sesuaikan gambar di bawah : .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara sertamerta.. ialah..

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.  Latihan menggunting dan menampal gambar : ...

.  Sesuaikan pasangan huruf yang betul : . ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..

. ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah : ..

.  Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ . menegak atau campuran melintang dan menegak..

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ . ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat...

 Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah. dilakukan secara bebas...

. .  Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.. ialah.

membentuk huruf-huruf dan seumpamanya. menekap. Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :   . PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (PERINGKAT MEKANIS)   Perlu dikuasai pada peringkat awal. Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.ii. Antara aktiviti seperti membuat corak.

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah. Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf...  Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul.   Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf ‘c’: c .

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf. ialah.....  Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf ‘v’: v  Contoh : bentuk topi yang mirip huruf ‘n’: n .

 Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Contohnya : . ialah..

.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Contohnya menulis dalam buku garis empat : .. ialah.  Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul.

 Padankan huruf menjadi dua suku kata KV : ……………… ……………… ……………… .. ialah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan menulis huruf menjadi suku kata.

ialah..  Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan : ba + s = bas ca + m = da + n = fa + t = ……… ……… ……… .  Latihan menulis huruf menjadi suku kata..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

am eng pan bu sa + boi kau tai nyi yang = = = = = amboi + + + + . vokal berganding.  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.. dan konsonan bergabung.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..

 Memilih.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah. memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna. a i ba ka sa pa kak bu ya bang = = = = = abang bapa ...

.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.  Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal.. . k__d__ a__n__b i__k__n g__j____ p__n____  Latihan menamakan gambar-gambar secara bebas.

. Latihan menulis dengan tulisan cantik dan kemas.       Latihan menulis menggunakan tanda baca.   Menulis perkataan yang mudah. saiz. kebersihan dan sebagainya. . Latihan menyalin ayat daripada buku. ialah..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Latihan menulis cepat. Latihan menyalin frasa atau ayat yang mudah. jelas dan senang dibaca. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. jarak. Latihan menulis tulisan berangkai. tegak atau condong. kekemasan.

Banyak melibatkan mental atau minda untuk tujuan pelahiran. Murid digalakkan melahirkan atau mencetuskan idea dan pendapat mereka secara bertulis. pernyataan perasaan. pernyataan kehendak. Melibatkan latihan pernyataan fikiran atau pendapat. dan latihan melahirkan idea atau pendapat yang tulen. Antara latihan mentalis yang boleh dijalankan ialah :   . PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)    Dikuasai setelah menguasai kemahiran mekanis.iii.

 Mengisi silang kata. .PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. u u a a a r O M A E B A E L N O L N a r  Mengisi tempat kosong dalam ayat. ialah..

 .PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan...  Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. Menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi.    Menulis bagi melengkapkan ayat yang menerangkan peraturan membuat sesuatu kerja. Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai. ialah.

. Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul. Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa. Membina dan menulis ayat mudah.     Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi. Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan.   . ialah..

Membina dan menulis ayat berbilang predikat. Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai. Menulis jawapan-jawapan pemahaman.. Membina dan menulis ayat berbilang subjek.. ialah.  Menulis ayat yang mengandungi kata ganda.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.  Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan.      .

Menulis beberapa ayat dalam satu perenggan.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.. Membuat imlak (mengambil rencana). Mencatat pesanan.  Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan. Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.. Mencatat nota peringatan. Menulis kesudahan sesuatu cerita.       .

Menulis semula arahan-arahan yang dibaca.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis pernyataan untuk sesuatu pengumuman.  Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan.  Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar.. cerita dan karangan. Menulis cerita pendek yang diperdengarkan.      .. ialah. Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur. Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Menulis teks ucapan dan syarahan.     Menulis surat kiriman mengikut format. Mengisi borang.   Mengarang kata-kata dalam kad ucapan. Menulis pelbagai bentuk puisi. Menulis rangkaian isi sesuatu bahan yang dibaca..   Menulis kata bual. .. ialah.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis laporan ringkas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful