UJIAN AKHIR TAHUN TAHUN 2 Kertas 2 (60 markah) A. Tuliskan nombor dalam angka atau perkataan.

(6 markah) B. Cari hasil tambah dengan menggunakan bentuk lazim.

(6 markah)

(6 markah) E. 3. (6 markah) F. Cari hasil tolak. 3. 3. 3 . 1. Kira hasil darab berikut.C. Warnakan pecahan berikut. 2. 2. Bahagikan. (6 markah) . 2. 1. (6 markah) D.

G. Lengkapkan garis nombor. (4 markah) I. Tuliskan nilai wang. 2 . (6 markah) . Rekodkan waktu dalam bentuk angka. (4 markah) H.

(2 markah) M. (2 markah) L. 1. Ukur panjang garis di bawah dengan menggunakan pembaris. (4 markah) K. 1. Tuliskan isipadu cecair. Lukiskan bentuk sebuah segiempat tepat (2 markah) .J. 2. 1. Tuliskan jisim objek di bawah.