UJIAN AKHIR TAHUN TAHUN 2 Kertas 2 (60 markah) A. Tuliskan nombor dalam angka atau perkataan.

(6 markah) B. Cari hasil tambah dengan menggunakan bentuk lazim.

(6 markah)

1. 2. 1.C. 3 . Cari hasil tolak. Warnakan pecahan berikut. 3. 2. (6 markah) D. (6 markah) . 3. Bahagikan. 2. 3. Kira hasil darab berikut. (6 markah) E. (6 markah) F.

G. Tuliskan nilai wang. (4 markah) H. Rekodkan waktu dalam bentuk angka. (6 markah) . (4 markah) I. 2 . Lengkapkan garis nombor.

(2 markah) L. 1. (2 markah) M. 1. Tuliskan jisim objek di bawah. 1.J. Tuliskan isipadu cecair. Ukur panjang garis di bawah dengan menggunakan pembaris. (4 markah) K. Lukiskan bentuk sebuah segiempat tepat (2 markah) . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful