UJIAN AKHIR TAHUN TAHUN 2 Kertas 2 (60 markah) A. Tuliskan nombor dalam angka atau perkataan.

(6 markah) B. Cari hasil tambah dengan menggunakan bentuk lazim.

(6 markah)

3. Cari hasil tolak. 3. (6 markah) F. 2. 1. 1. (6 markah) E. (6 markah) . 3 . Warnakan pecahan berikut. 2.C. 3. Kira hasil darab berikut. 2. Bahagikan. (6 markah) D.

2 . Rekodkan waktu dalam bentuk angka. (4 markah) H. Lengkapkan garis nombor. (4 markah) I.G. (6 markah) . Tuliskan nilai wang.

2. Tuliskan isipadu cecair.J. (2 markah) L. 1. Tuliskan jisim objek di bawah. 1. (2 markah) M. 1. Ukur panjang garis di bawah dengan menggunakan pembaris. (4 markah) K. Lukiskan bentuk sebuah segiempat tepat (2 markah) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful