UJIAN AKHIR TAHUN TAHUN 2 Kertas 2 (60 markah) A. Tuliskan nombor dalam angka atau perkataan.

(6 markah) B. Cari hasil tambah dengan menggunakan bentuk lazim.

(6 markah)

1. 3. Bahagikan. 3. 3 . Warnakan pecahan berikut. Cari hasil tolak. (6 markah) D. (6 markah) F. 3. (6 markah) . 2. (6 markah) E. 2.C. 1. Kira hasil darab berikut. 2.

Lengkapkan garis nombor.G. Tuliskan nilai wang. Rekodkan waktu dalam bentuk angka. (4 markah) I. 2 . (4 markah) H. (6 markah) .

Tuliskan jisim objek di bawah.J. Tuliskan isipadu cecair. (4 markah) K. Lukiskan bentuk sebuah segiempat tepat (2 markah) . (2 markah) M. 1. 1. (2 markah) L. 2. 1. Ukur panjang garis di bawah dengan menggunakan pembaris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful