UJIAN AKHIR TAHUN TAHUN 2 Kertas 2 (60 markah) A. Tuliskan nombor dalam angka atau perkataan.

(6 markah) B. Cari hasil tambah dengan menggunakan bentuk lazim.

(6 markah)

1. (6 markah) D. 1. Bahagikan. 3 . 2. (6 markah) F. Cari hasil tolak. 3.C. Warnakan pecahan berikut. 3. 2. (6 markah) E. Kira hasil darab berikut. 3. (6 markah) . 2.

G. (4 markah) I. Lengkapkan garis nombor. 2 . (6 markah) . (4 markah) H. Tuliskan nilai wang. Rekodkan waktu dalam bentuk angka.

2. (2 markah) M. Ukur panjang garis di bawah dengan menggunakan pembaris. 1. Tuliskan jisim objek di bawah. (4 markah) K. 1. 1.J. Lukiskan bentuk sebuah segiempat tepat (2 markah) . (2 markah) L. Tuliskan isipadu cecair.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful