DEFINISI: Kejadian tidak dirancang berlaku di tempat kerja atau semasa aktiviti menjalankan tugas atau kerja

Tidak

mengikuti peraturan atau arahan. Melanggar prosedur kerja. Tidak mengamalkan konsep kerja yang betul. Tidak memakai kelengkapan perlindungan diri yang sesuai. Perlakuan “tidak selamat” seperti kecuaian.

FAKTOR

FIZIKAL FAKTOR KEMANUSIAAN FAKTOR PENTADBIRAN

Persekitaran

sekeliling tempat kerja. Peralatan dan mesin yang digunakan. Sistem pendawaian di tempat kerja.

Kecuaian Pengetahuan Disiplin Kesihatan Accident

repeater Accident prone

Penguatkuasaan Kawalan Tiada Tiada Tiada Sikap

peraturan

bengkel tunjuk ajar prosedur kerja latihan pencegahan pentadbir

DEFINISI: Mengelak atau mencegah sebarang kemalangan dari berulang dan mengurangkan kemalangan.

Majikan Pekerja Pengilang Perekabentuk Kontraktor Pengedar

/ Pengeluar

Tidak

menggunakan PPD tiada pelantar pemijak. Meletak kan kenderaan di tempat yang tidak sesuai. Tidak menggunakan kasut keselamatan. Melontar bata. Mengangkat objek terlalu berat.

Kemudaratan

fizikal. Kecederaan fizikal. Kehilangan anggota badan. Harta benda. Kehilangan masa. kematian.

Pencegahan

kemalangan adalah merupakan elemen yang perlu ada di dalam sistem pengurusan yang baik. Pihak pengurusan dan pekerja hendaklah bekerjasama dengan ikhlas dan sepenuh hati di dalam usaha pencegahan kemalangan. Pihak pengurusan tertinggi menerajui segala usaha untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja.

Satu

polisi keselamatan yang jelas hendaklah diadakan di setiap tempat kerja. Organisasi dan sumber yang diperlukan untuk menjalankan program dan rancangan keselamatan perlu ada. Pengetahuan dan teknologi yang terkini hendaklah digunakan untuk mencegah kemalangan di tempat kerja.

KEPADA

KAKITANGAN DI PERMIS ATAU TEMPAT KERJA AMALAN DAN PERATURAN

Memahami

setiap masa garis panduan keselamatan dan kesihatan bagi tujuan tindakan. Memberi perhatian kepada polisi dan peraturan keselamatan di tempat kerja. Melaporkan semua amalan yang tidak selamat terutama laporan kemalangan.

Permukaan

lantai yang licin. Penutup lantai yang telah usang. Talian telefon atau elektrik yang tidak kemas. Tangga yang telah usang,hilang,patah dan sebagainya.

Meninggalkan

meja dan laci yang

terbuka. Membuka lebih dari satu laci kabinet besi pada satu-satu masa. Merosakan alat keselamatan dan alat pemadam api. Bekerja di tempat yang di larang. Menyalahguna alat-alat.

DAH AB DAH///