RUJUKAN Danial. (2008). Apa Itu Landskap? http://sanasinilandskap.blogspot.com/2008/03/apa-itu-landskap.

html Di akses pada 20 Mac 2013. Jabatan Kemahiran Hidup IPG KSM Besut Terengganu. (2011). Pengenakan Landskap.

http://abebetta.blogspot.com/2011/01/pengenalan-landskap_19.html diakses pada 23 Mac 2013. Limvivien. (2011. Pengenalan Landskap. http://vivienlimhuitong.blogspot.com/2011/11/pengenalan-landskap-definisidan.html Diakses pada 20 Mac 2013. Lompatkecutperut. (2012). Pengenalan Landskap. http://lompatkecutperut.wordpress.com/2012/05/09/pengenalan-

landskap/ Diakses pada 23 Mac 2013. Merrahsaga. (2010). Pengenalan Landskap. http://merrahsaga.blogspot.com/2010/07/pengenalan-landskap.html Diakses pada 20 Mac 2013. Mohd Faizal. (2011). Sejarah Landskap. http://www.rahsiataman.com/sejarah/Sejarah.html diakses pada 23 Mac 2013. Mohd Kher Hussein, Noorizan Mohamed dan Mustafa Kamal Mohd Shariff. (2008). Pengenalan kepada Asas Seni Bina Landskap. Serdang: Penerbitan Universiti Putra Malaysia. Nor Ain Mohd. Rejab. (2000). Landskap Kediaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. SeniVisual SMKBE. (2010). Landskap. http://smkbesenivisual.blogspot.com/2010/05/pengenalan-landskap.html Diakses pada 23 Mac 2013.