P. 1
PAFA

PAFA

|Views: 1,142|Likes:
Published by Muhammad Suyuthi
Penilaian Asas Fardhu Ain
Penilaian Asas Fardhu Ain

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Muhammad Suyuthi on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN Ramai ibu bapa masih belum berpuas hati dengan tahap pencapaian dan penguasaan anak-anak mereka terhadap amalan Fardu Ain terutama dalam hal ibadah mendirikan solat. Tambahan pula Penilaian Perkara Asas Fardhu „Ain (PAFA) yang dilaksanakan pada masa ini perlu dikaji dan disemak semula supaya ia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Oleh itu satu pendekatan baru perlu diperkenalkan bagi memantapkan perlaksanaan Fardhu Ain ini. Tugasan ini berkisar tentang konsep, falsafah, dan segala yang berkaitan dengannya. Selain itu ia turut memaparkan beberapa isu yang menjadi masalah dalam pelaksanaan PAFA. Dalam tugasan ini juga banyak dicadangkan cara dan inisiatif bagi menyelesaikan isu-isu ini dan model serta teori pembelajaran yang difikirkan sesuai bagi penyelesaian isu yang dibangkitkan.

1

murid atau pelajar dapat mencapai kefahaman yang betul dan boleh mengamalkannya sekira-kira sah pada tahap yang paling asas dan minimum. Dalam aspek penilaian. falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yg dianggap sbg ilmu yg tertinggi yg menjadi dasar ilmu-ilmu lain. perkara-perkara yang membatalkan puasa dan hikmat (j) Adab terhadap ibu bapa (k) Ihsan 2. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat.2. 2 . pakaian dan tempat daripada najis (f) Berwuduk (g) Mandi Wajib (h) Solat Fardu. yang hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid atau pelajar benar-benar mengetahui. termasuk Azan. 4/1994: Penilaian Perkara Asa Fardhu „Ain (PAFA). Iqamah.0 PENILAIAN ASAS FARDHU ‘AIN (PAFA) 2.1 Konsep Menurut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. hukum dan lain-lain) kewujudan sesuatu ataupun tentang kebenaran dan erti wujudnya sesuatu (Kamus Pelajar Edisi Kedua). bagi penilaian PAFA dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) ialah seperti berikut: (a) Mengucap Dua Kalimah Syahadah (b) Rukun Iman (c) Rukun Islam (d) Beristinjak (e) Membersihkan diri. memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh Syara‟. yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. serta Doa selepas Azan dan Iqamah (i) Puasa : Dalam aspek niat.2 Falsafah Falsafah ialah pengetahuan dan penyelidikan tentang sebab-sebab (asas-asas. menjawb Azan dan Iqamah. Dalam konteks sekolah rendah. yang dimaksudkan dengan Perkara Asas Fardhu „Ain ialah beberapa perkara yang terpenting dariapda Fardu ‟Ain.

Berikut merupakan Falsafah Pendidikan Islam. Dalam konteks PAFA. guru mestilah mencari jalan penyelesaian dengan membimbing murid yang lemah itu supaya mereka benar-benar dapat mengamalkannya dengan sempurna. Kepentingan yang pertama ialah mengenal pasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan PAFA .” 2. keadaan atau sifat penting. 3 .” Hasil daripada rujukan FPI diatas. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. kemahiran.kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkannya dengan betul dan sempurna. Menurut Hamka falsafah ialah tanya dan jawab.Menurut Hamka (1957) dalam bukunya Mutiara Filsafat. Dalam setiap masalah yang sudah dikenalpasti. peri mustahak. masyarakat. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. kepentingan bermaksud perihal. Falsafah PAFA diolah dan dimurnikan seperti yang dinyatakan di bawah: “Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) adalah satu usaha berterusan untuk mentarbiahkan murid menurut kefahaman dan kafiat yang paling lengkap dan sempurna sebagaimana yang dikehendaki syarak bagi membentuk sikap.3 Kepentingan PAFA Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap. beliau mengatakan agama bukan falsafah tetapi dengan merenungi falsafah orang dapat bertambah iman dalam agama. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. jawab dan tanya antara akal dan undang-undang. Bagi membentuk dan membina falsafah PAFA. Falsafah Pendidikan Islam (FPI) dijadikan sebagai sumber rujukan utama kerana PAFA adalah sebahagian daripada Pendidikan Islam. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. terdapat beberapa kepentingan yang menjadi asas kepada pelaksanaan penilaian ini. kemahiran. masyarakat. “Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. Dalam agama seseorang yang berbuat kebajikan dijanjikan dengan kesenangan iaitu syurga.

Guru mestilah memastikan setiap murid yang dinilai itu tidak tercicir dalam penilaian PAFA kerana kepentingan ini meletakkan keseluruhan murid mencapai tahap yang berjaya secara keseluruhannya. guru seharusnya mempunyai sifat kesabaran dan keikhlasan kerana proses untuk menimbulkan sifat ini memerlukan masa. Dengan erti kata yang lain. guru sentiasa memastikan murid menghayati amalan seperti yang termaktub dalam PAFA. dengan itu. Bagi menimbulkan sifat ini. sebagai seorang guru yang ikhlas.menentukan kejayaan 100 peratus. Tugas guru bukan hanya mengajar semata-mata. tetapi guru juga sebagai murabbi. guru itu akan sentiasa cakna dan mengambil berat terhadap murid-muridnya.Yang kedua ialah memastikan tidak terdapat keciciran dalam PAFA. Kepentingan yang lain ialah merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan. Seterusnya ialah menimbulkan dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayatinya dalam amalan kehidupan harian. seseorang guru itu haruslah timbul rasa tanggungjawab yang digalas itu sebagai satu amanah yang besar. Dalam penilaian PAFA. dengan perkataan lain. 4 . tajuktajuk yang terlibat sememangnya sesuai dalam menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif.

sememangnya tidak dapat dinafikan terdapat masalah dan isu yang timbul yang menjadi kekangan atau halangan dalam kelancaran proses pelaksanaan tersebut. KESUNTUKAN MASA UNTUK MENILAI ISU DALAM PENILAIAN PAFA PENGHAYATAN KURANG BERKESAN KE ATAS MURID TAHAP PENCAPAIAN MURID YANG KURANG MEMUASKAN Berdasarkan pengurusan grafik diatas. Isu pertama yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan PAFA ini ialah kesuntukan masa untuk menilai. Bayangkan sebuah kelas mempunyai purata saiz 40 orang murid dan setiap murid anggaran untuk menilai bagi sebuah kod ialah 10 minit. Yang kedua ialah tahap pencapaian murid yang kurang memuaskan. terdapat tiga isu yang sering menjadi masalah dalam pelaksanaan penilaian PAFA di sekolah. Apabila diperhatikan. memang wajar isu ini diutarakan. Hal ini sebenarnya mempunyai hubungan dan kaitan yang rapat dengan masalah hanya Guru Pendidikan Islam (GPI) yang diberikan tanggungjawab dan amanah untuk menilai. terdapat beberapa masalah yang menjadi isu yang popular dan isu yang selalu diutarakan dan dilontarkan kepada pihak pelaksana. Isu-isu tersebut ialah kesuntukan masa bagi guru untuk membuat penilaian PAFA terhadap murid. Begitu juga dalam pelaksanaan penilaian PAFA ini. Peruntukan masa yang diperlukan untuk satu 5 . isu ini ditimbulkan oleh pihak ibu bapa murid.3. Seterusnya aspek penghayatan yang kurang berkesan ke atas murid.0 ISU DALAM PENILAIAN PAFA Dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Antara perkara yang sering diutarakan ibu bapa ialah masalah berkaitan ibadah terutamanya solat. tetapi kurang berpuas hati dengan pencapaian tersebut. Bagi peringkat UPSR. Bayangkan masa yang diperlukan oleh guru untuk menilai kesemua kod-kod tersebut bagi hanya sebuah kelas sahaja. Isu ini jika tidak diselesaikan dengan segera. Ada sesetengah pihak ibu bapa yang kurang berpuas hati dengan pencapaian ini kurang berhati-hati dalam ucapan mereka yang menyalahkan pihak sekolah semata-mata dalam mengendalikan penilaian ini. Sebagai contoh dalam masalah solat. Persepsi seperti ini akan mengundang rasa yang tidak selesa terhadap guru yang menilai penilaian PAFA. Lalu ibu tersebut berjumpa dengan guru yang menilai anaknya dan menyatakan ketidakpuasan pencapaian tersebut. terdapat 14 kod semuanya. Ramai pihak yang mempersoalkan mengapa isu ini boleh berlaku. ibu bapa juga dapat berbincang penyelesaian masalah pencapain yang tidak memuaskan ini. Contohnya ibu memantau solat anaknya. ibu bapa di rumah boleh memantau perkembangan anak mereka dalam melaksanakan solat. Antara cadangan penambahbaikan berkenaan isu ini ialah pihak sekolah memberi penerangan atau taklimat berkaitan PAFA terhadap ibu bapa terlebih dahulu supaya ibu bapa dapat membantu anak mereka di rumah. Masalah ini juga kerap menjadi isu yang popular dalam pelaksanaan penialaian PAFA ini. guru juga banyak dibebani tugas-tugas pengkeranian yang menyebabkan guru-guru yang terlibat dengan penilaian PAFA ini terkejar-kejar untuk menyiapkan penilaian tersebut. antara inisiatif yang boleh diambil ialah menambahkan jumlah jam bagi subjek Pendidikan Islam ataupun melatih guru lain untuk membantu Guru Pendidikan Islam yang sedia ada bagi menilai murid-murid dalam penilaian PAFA. mengapa 6 . Ini secara tidak langsung pihak ibu bapa dapat berkolaborasi dengan guru. Apa yang dikhuatiri itu ialah apabila guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menilai murid dalam penilaian PAFA. Oleh itu. guru yang tidak berintegriti akan menandakan apa sahaja yang dimahukan dalam buku rekod pencapaian penilaian PAFA murid tanpa menilai dengan sebaiknya. Ibu bapa yang tidak berpuas hati dengan perkembangan ini akan merujuk kepada guru yang menilai anak mereka supaya perkara ini dapat diselesaikan. apa yang guru lakukan di sekolah. Selain itu.kod bagi kelas itu ialah lebih daripada 6 jam. Seterusnya ialah penghayatan kurang berkesan ke atas murid. Isu yang kedua ialah tahap pencapaian murid yang memuaskan. dikhuatiri masalah lain pula yang akan timbul. isu ini diketengahkan oleh pihak ibu bapa murid yang kurang berpuas hati terhadap pencapaian anak-anak mereka. Lalu guru menunujukkan skor yang anaknya perolehi dan ibu tersebut boleh membuat penilaian adakah skor yang diberi guru tersebut bersesuaian dengan perlakuan solat anaknya di rumah.

Guru meminta kerjasama daripada pihak ibu bapa supaya memantau anak mereka di rumah serta memberi galakan dan dorongan kepada anak mereka untuk mengamalkan kod-kod seperti di dalam Penilaian PAFA. inilah yang menyebabkan ramai murid yang tidak dapat solat dengan sempurna walaupun 100 peratus lulus dalam penilaian PAFA. mengamalkan dan menghayati kod-kod yang telah dinilaikan. Justeru.PAFA tidak berkesan terhadap murid dari segi penghayatan. antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini ialah dengan berkolaborasi antara guru dan ibu bapa murid. Hal ini berlaku adalah kerana guru terkejar-kejar dengan tarikh akhir penilaian PAFA sehingga tidak sempat untuk merangsang murid dalam kebertanggungjawaban dalam melaksanakan. Selain itu. murid yang dinilai ini beranggapan PAFA ini sekadar untuk peperiksaan sahaja. 7 .

4. Seterusnya ialah Model Sim. Seorang ahli mazhab humanisme. menumpukan ujian kepada perhubungan antara „rangsangan‟ dan „gerakbalas‟ yang menghasilkan perubahan tingkahlaku. pendekatan dan strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikut kehendak dan perkembanagan emosi murid. teknik. Carl Rogers menyatakan bahawa setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain. Model ini juga memberi penekanan kepada unsur-unsur persekitaran seperti keadaan bilik darjah yang kondusif sesuai dengan keadaan sosioekonomi dan budaya pelajar. Oleh itu. Model ini menekankan perhubungan yang baik antara guru dengan murid supaya menimbulkan interaksi yang sihat dan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 8 . guru hendaklah menjaga kendiri murid dan segala kaedah. Secara umumnya teori behavioris menyatakan bahawa P&P akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku pelajar sama ada baik atau sebaliknya.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN MENURUT TEORI DAN MODEL PEMBELAJARAN Mazhab behavioris yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner dalam Mok Soon Sang (1997). Berdasarkan model ini.guru mestilah memupuk dan menyemai sikap yang positif supaya murid dapat mengubah tingkahlaku mereka. guru hendaklah membina hubungan yang mesra antara murid bahkan guru juga boleh memodifikasikan model ini dengan membina hubungan yang mesra dengan ibu bapa murid. dan setiap daripada mereka mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri. Bagi mengembangkan potensi murid ketahap yang optimum.

tambahan pula harganya tidaklah mahal. hanya buku Ustaz Ahmad Mohd Salleh yang membincangkan maklumat mengenai PAFA secara holistik dan menyeluruh. Masalah yang lain lagi ialah bagaimana untuk saya melaksanakan sesi temu bual bersama responden. selain itu. Tugasan pada kali ini agak mencabar kerana saya dikehendaki untuk menembual sendiri mahasiswa di IPG Kampus Sultan Mizan bagi mendapatkan hasil sebenar keberkesanan PAFA dalam diri mereka. Semasa proses menyiapkan tugasan ini. Saya berasa teruja apabila mendapat soalan ini kerana ia berkaitan dengan PAFA. antaranya ialah semasa proses pengumpulan bahan. Sebelum ini saya tidak pernah menjalankan sesi seperti demikian. saya mencari rujukan selain daripada buku iaitu mencari maklumat daripada internet. saya pergi ke sebuah kedai buku untuk membeli Buku Panduan PAFA bagi memudahkan saya membuat tugasan ini. Kemudian saya juga mencari maklumat berkaitan PAFA melalui rujukan buku. Selain itu.5. Saya juga meningkatkan 9 . Namun berkat daripada pertolongan Allah. Pada umunya tugasan ini adalah berkaitan dengan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). segala masalah yang timbul dapat diselesaikan. saya juga banyak bertanya rakan bagi membantu saya dalam meyiapkan tugasan ini. tetapi kali ini saya berpeluang untuk mendalami dan meneroka PAFA dari sudut pelaksana pula. masih terdapat kekurangan kerana tidak dapat menjawab soalan tugasan secara keseluruhannya. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi. bahan dan sumber rujukan daripada buku untuk penilaian PAFA amat terhad.saya juga dapat merasai aras soalan tugasan semakin mencabar yang memerlukan kepada tahap penilaian yang tinggi. Oleh itu. saya mencari sumber rujukan yang berkaitan dengan PAFA. Begitu juga terdapat soalan yang mudah tetapi untuk menjawab soalan tersebut mestilah merujuk kepada sumber yang sahih.0 REFLEKSI Setelah mendapat tugasan bagi kursus Penilaian dalam Pendidikan Islam (PIM 3110). saya mengakses internet bagi menambahkan sumber rujukan. Sukar juga bagi saya untuk mencari teori dan model pembelajaran yang sesuai untuk menyelesaikan isu. Walaupun begitu. kami diberi keterangan berkenaan soalan yang diberikan. Bagi mengatasi masalah rujukan buku yang terhad mengenai PAFA. sebelum ini di sekolah rendah dan sekolah menengah saya hanya menghafal dan melaksanakan seperti yang disuruh oleh guru sahaja. Maklumat-maklumat yang diperoleh di internet banyak membantu dalam menjawab soalan tugasan kerana ada maklumat dan input yang tidak dijelaskan dalam buku. Semasa melaksanakan tugasan ini.

10 . saya juga mendapat pengalaman yang bermakna untuk dijadikan sebagai panduan sebagai bakal guru suatu hari nanti. InsyaAllah. dapat mengenalpasti isu-isu berkaitan PAFA serta dapat mencari cadangan penyelesaian masalah tersebut.keyakinan diri untuk menemu bual beberapa orang respoden supaya saya mendapat input untuk dijadikan isu dalam penialaian PAFA. Diakhir kerja kursus ini. saya dapat membuat renungan bahawa tugasan yang saya lakukan ini adalah satu usaha dalam saya mempelajari kehidupan sebagai seorang bakal guru yang akan mengajar pendidikan Islam. Selain itu. Selain itu.saya mengakses internet dan mencari rujukan dalam buku untuk mendapatkan maklumat mengenai teori dan model pembelajaran. Tugasan penilaian PAFA akan ditanggung oleh saya suatu hari nanti dan kerja kursus inilah sebagai bekelannya. Antara pengalaman yang saya dapat ialah mengetahui dan mendalami PAFA dengan lebih mendalam.

0 LAMPIRAN 11 .6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->