BAB 9 PROGRAM UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS Definisi Kanak-kanak yang dianggap berhadapan dengan batasan keupayaan

dengan sendirinya bagi memperoleh keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal atau mental.

• PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF Definisi Bermaksud `merangkumi` iaitu program yang ditawarkan kpd pelajar berkeperluan khas belajar bersama murid normal di dlm bilik darjah dan sekolah yang sama untuk menikmati segala kemudahan belajar dlm keadaan normal tanpa mengira status.

Falsafah Pendidikan Inklusif Pendidikan untuk semua. Ia menawarkan kenak berkeperluan khas belajar bersamasama murid normal di dalam bilik darjah yang sama. Objektif Memberi peluang kpd murid berkeperluan khas menerima pengajaran, pembelajaran dan menyertai semua aktiviti bersama murid normal.

Objektif Barirah (1995) menyatakan 4 objektif pendidikan inklusif: i) Meningkatkan kesedaran murid-murid normal tentang murid berkeperluan khas bahawa mereka juga adalah sebahagian drp ahli masyarakat. ii) Murid-murid khas berpeluang menyesuaikan diri dgn rakan sebaya yg normal dan menyertai aktiviti yg disediakan.

…sambungan iii) Memberi pengetahuan dan kemahiran kpd murid khas setanding dgn murid normal untuk meningkatkan konsep kendiri mereka. iv) Untuk mengelak drp diskriminasi dlm pendidikan dan kemudahan yg telah dibekalkan oleh pihak Kemen. Pelajaran.

Objektif Pendidikan Inklusif Secara Ringkas ii) Semua murid boleh belajar iii) Bersifat individu iv) Berteraskan penghasilan v) Penghargaan bagi semua vi) Kurikulum yg merentas vii) Pembelajaran aktif viii) Mempelbagai reka bentuk penilaian ix) Strategi pengajaran berteraskan penyelidikan pembelajaran x) Menyemai peningkatan prestasi melalui kaedah `child centered`.

Model Program Pendidikan Inklusif Ada 3 jenis program: v) Sekolah Pendidikan Khas vi) Kelas khas Pecantuman vii) Kelas Pendidikan Inklusif

Prinsip Dan Strategi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif • Kepimpinan efektif dari pihak pengurusan sekolah yg komited untuk memenuhi keperluan pembelajaran. • Guru yakin bahawa mereka mampu membantu semua kanak-kanak belajar. • Rasa optimis bahawa semua murid boleh belajar dan mengalami kejayaan. • Mengatur sistem sokongan kpd setiap guru. • Komitmen untuk menyediakan peluang pembelajaran berdasarkan kurikulum yg sama • Menyediakan prosedur yg sistematik untuk mengesan dan menyemak kemajuan.

Cadangan Kemudahan Asas i) Kelas Pendidikan Inklusif perlu semaksimumnya mengandungi 35 orang pelajar termasuk 3 pelajar khas dan 2 guru ii) Mewujudkan jawatan pembantu guru mengikut pelajar keperluan khas. iii) Memperluaskan jawatan penyelia pengasuh pelajar bagi keselesaan pelajar khas.

Cadangan Multidiciplinary team di setiap daerah. 2. Pakar perubatan 3. Patologi pertuturan 4. Pegawai kebajikan 5. Guru pakar pendidikan khas 6. Pakar psikologi pendidikan 7. Audiologist 8. Pakar kanak-kanak 9. Pekerja sosial.

PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN DAN PENGAYAAN Definisi “Pulih” bermaksud kembali spt biasa atau sembuh. Dalam konteks pendidikan bererti sesuatu usaha membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yg tidak betul.

Syarifah Alwiah Alsagoff(1983) menyatakan, satu tindakan khusus untuk mengatasi keperluan pendidikan pelajar yg mengalami kesusahan pembelajaran dlm bilik darjah di sekolah biasa, dihadiri secara sambilan yang diasingkan dari kelas biasa dan diajar oleh guru pemulihan.

Objektif ii) Membantu pelajar yg lemah membina konsep sesuatu kemahiran. iii) Membina keyakinan diri iv) Membetulkan konsep atau kemahiran yg disalah tanggap oleh pelajar. v) Memberi peluang kpd pelajar untuk belajar matematik mengikut kebolehannya.

Definisi Pengayaan Aktiviti tambahan kpd aktiviti asas pembelajaran yg mengandungi unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yg sedang dipelajari. Objektif i)Mengembangkan potensi pelajar ke tahap yg sebenar. ii) Membolehkan pelajar mencuba sesuatu yg baru untuk meningkat daya kreativiti dan kebolehan intelek.

Peringkat Proses Pengajaran Pemulihan
Mengenalpasti pelajar lemah dan masalah pembelajaran mereka.

Menentukan punca dan sebab kelemahan mereka

Memilih ganti tindakan (aktiviti alternatif)

Menilai kejayaan program pemulihan

Program Pengayaan ii) Pengayaan secara mendatar: aktiviti pengayaan yg dirancang untuk kumpulan mengikut kebolehan. iii) Pengayaan secara menegak: aktiviti pengayaan yg dirancang untuk kumpulan pelajar yg cerdas shj.

Strategi Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan dan Pengayaan
BAHASA INGGERIS

MEMBACA

MENULIS

MENGIRA

AKTIVITI PENILAIAN PENCAPAIAN PELAJAR KURANG MEMUASKAN

PENCAPAIAN PELAJAR MEMUASKAN

AKTIVITI PENGAYAAN

AKTIVITI PEMULIHAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Definisi Satu program pendidikan murid secara individu yg dibuat secara bertulis bagai pencapaian murid yg berterusan. Program ini melibatkan objektif jangka panjang dan pendek mengenai keperluan perkhidmatan pendidikan khas untuk murid tersebut, dan menunjukkan sejauh mana murid itu boleh mengambil bahagian dlm program pembelajaran biasa .

Objektif ii) Penglibatan murid dlm pendidikan inklusif untuk aktiviti pembelajaran dlm bilik darjah. iii) Mengindividukan keperluan pelajar untuk pencapaian terkini serta aspirasi akan datang. iv) Berdasarkan kpd kekuatan pelajar.

Prinsip Rancangan Pendidikan Individu ii) Sesuai dgn umur iii) Fleksibel berorientasikan massa akan datang iv) Menggunapakai pendekatan holistik untuk pendidikan murid v) Menggunakan model betumpukan potensi murid dlm mencapai pendidikan yg baik, sosial dan hasilan tingkah laku. vi) Meningkatkan estim kendiri murid vii) Mengekalkan murid di sekolah.

……sambungan vii)Penyediaan informasi tentang perkembangan kemajuan murid itu. viii)Melibatkan sumber pengurusan yg relevan dgn kejayaan pelajar. xi) Memberi peluang penglibatan murid apabila sesuai. x) Sebagai alat pembelajaran yg sesuai.

Panel Yang Terlibat ii) Guru besar sebagai pengerusi iii) Guru kelas iv) Guru mata pelajaran v) Guru khas vi) Ibu bapa. RPI perlu dinilai berterusan mengikut kesesuaian Jika matlamat tidak tercapai perlu diubah strategi p & p.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.