NAMA : ________________________________________

TARIKH: _____________

KELAS : ________________

Kod Evidens: B1D8E2
Nyatakan TIGA ciri tapak penanaman sayuran.

1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
3) _________________________________________________

Dilaksanakan oleh,
………………………….
(

)