Hari Tarikh Masa

: Isnin :15 Oktober 2012 : 8.20 – 9.40 pagi

Tingkatan Bil. Pelajar Jantina

: 1 Amanah & 1 Bistari : 29 orang : Perempuan

Tunjang Pembelajaran Bidang Pembelajaran Fokus Pembelajaran

: Kemahiran : Pendidikan Kreatif : Kesedaran tubuh badan dan kesedaran ruang

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar : Pelajar pernah menyaksikan pergerakan kreatif melalui rancangan sukan di televisyen Objektif Pembelajaran : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat :-

a)

Kognitif  Menyatakan 3 daripada 4 kompenen otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti kesedaran tubuh badan. Menghuraikan 4 daripada 5 komponen kecergasan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kesedaran tubuh badan dan kesedaran ruang.

b)

Psikomotor   Melakukan pergerakan seperti yang diminta oleh guru Menghasilkan 4 daripada 5 pergerakan berasaskan tema kesedaran tubuh badan

c)

Afektif   Menghargai keupayaan diri dan orang lain Menanamkan semangat kerjasama di antara rakan

KBKK/Nilai

:

1. Menganalisisi bentuk pergerakan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan

Persedian Pelajar Persediaan Guru Fasa Permulaan Set Induksi 1.

: Pakaian sukan : Kon (10), wisel, bola sepak (5 biji), gelung (2 gelung), muzik, tali Aktiviti Pelajar akan melakukan beberapa pergerakan Butiran Pengajaran -Guru mengarahkan 4 orang pelajar untuk melakukan pergerakan Catatan/Organisasi

-Sesi soal jawab -Pemanasan badan -Aktiviti regangan Perkembangan -Menentukan kedudukan pelajar -Pelajar akan mengambil ruang mengikut keselesaan masing-masing dan tidak menyentuh dengan pelajarpelajar yang lain. -Pelajar ini akan melakukan aktiviti berdasarkan muzik. -Melakukan aktiviti kesedaran tubuh badan Aspek keselamatan -Permukaan yang sesuai -Pemilihan rangsangan -Pemilihan aktiviti sesuai dengan kebolehan pelajar -Pembahagian kumpulan -Pergerakan kesedaran tubuh badan dalam kumpulan Kemuncak -Permainan kecil a) Mencapai/mengambil bola -Pelajar akan dibahagikan kepada 6 kumpulan. -Guru akan memberikan beberapa soalan tentang pergerakan yang dilakukan oleh pelajar tersebut dan mengaitkan dengan topik pembelajaran hari ini iaitu kesedaran tubuh badan serta menerangkan serba sedikit tentang kesedaran tubuh badan.naik turun dan pergerakan buka tutup.berdasarkan situasi yang diberikan. H dan huruf E Penutup -Pengukuhan • pelajar berada . -Pelajar akan melakukan pergerakan kesedaran tubuh badan berdasarkan arahan yang diberikan. -Pelajar melakukan pergerakan dengan kreativiti masing-masing. Buka tutup Ditiup angin ombak berdasarkan situasi yang diberikan oleh guru. bergerak bebas. -Setiap kumpulan cuba membentuk corak tersebut tanpa menyentuh ahli kumpulan yang lain dimana setiap kumpulan dikawal oleh tali yang telah dipegang oleh ahli. Setiap kumpulan akan dibekalkan 2 utas tali. -Pelaku hanya dibenarkan mencapai/mengambil bola dengan menggunakan satu pergerakan iaitu kedudukan pinggul lebih tinggi daripada kepala tanpa menggunakan tapak kaki berdasarkan masa yang diberikan. -Pelajar dalam kumpulan yang sama akan melakukan aktiviti ini iaitu mencapai/mengambil bola berdasarkan jarak yang diberikan. -Sesi soal jawab antara guru dan pelajar mengenai pembelajaran hari Soal jawab b) Bergerak untuk membentuk corak bunga 3 kelopak. -Pelajar dalam kumpulan akan membentuk corak berdasarkan situasi yang diberikan. -Pelajar akan mengambil ruang melakukan senaman aerobik. -Pelajar melakukan aktiviti kesedaran tubuh badan iaitu menggerakan bahagian tubuh badan.

dalam kumpulan masing-masing -Aktiviti penyejukan badan ini. -Pelajar akan mengambil ruang masing untuk melakukan aktiviti regangan .