GRED Sangat Baik

KRITERIA Dapat menghafaz keseluruhan surah alA’diyat dengan betul, lancar, dan mengikut hukum tajwid

BILANGAN MURID 6

Baik

Dapat menghafaz 710 ayat daripada surah al-A’diyat dengan betul, lancar, dan mengikut hukum tajwid

7

Sederhana

Dapat menghafaz 4-6 ayat daripada surah al-A’diyat dengan betul

5

Lemah

Tidak dapat menghafaz surah alA’diyat dengan betul dan lancar

8

JUMLAH Jadual 1

26

(skema pemarkahan yang diolah daripada Panduan Penilaian Ujian Tilawah Dan Hafazan Pendidikan Islam Untuk Kegunaan Guru Penilai Mulai 2005)